Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 285 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση αναιρέσεως Βιομηχανία... 3 Δικηγόροι... 4 Διοικ. δικαστήρια Διοικ. δικονομία Ευρωπαϊκή Ενωση Κοινωνική ασφάλιση Σύνταγμα Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες... 17

2 - 2 - ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανάπηροι - Θύματα πολέμου Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία...32 Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου Αυτοκίνητα...36 Βουλευτές Γεωργία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιος τομέας...42 Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. δικαστήρια - Διοικ. δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία - Θρησκεία Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο Εμπόριο Επαγγέλματα...84 Εργασία...85 Εταιρείες Εφεση...88 Θήρα Ιατροί

3 - 3 - Καταστήματα Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Λατομεία Ναυτιλία-Πλοία Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νομισματική Επιτροπή Νόμος-Νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Περιβάλλον Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Σήματα Στέγαση Στρατολογία Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνειακή νομοθεσία Τηλεπικοινωνίες Τράπεζες Υγεία Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φάρμακα Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Χρηματιστήριο...190

4 - 4 - Χρόνος ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Δ 4806/ Γ 537/ Ε 2342/ , 142 Δ 3038/ , 146 Δ 443/ , 143, 149 Β 538/ ΣΤ 1037/ , 104 Δ 1198/ , 132, 138 Β 1671/ Ε 1682/ , 107, 116 Β 2092/ , 184 Γ 2428/ , 109 Γ 2489/2000 7μ... 84, 139 Δ 2639/ Δ 2650/ , 45 Γ 2718/ Β 2960/ Β 2964/ , 182 Γ 3179/2000 7μ-επιλύει Δ 3221/ , 150 Β 3248/ , 185 Β 3286/2000 7μ Γ 3294/ ΣΤ 3358/2000 7μ... 49, 103 Ε 3375/ , 159 Β 3429/2000 7μ -επιλύει Α 3497/ Β 3556/ ΣΤ 3611/ , 157 Β 3689/ , 121 Β 3765/ , 144, 180

5 - 5 - Α 3822/ ΣΤ 3836/2000 7μ-επιλύει...26 Γ 4020/ , 131 Α 4325/ ΣΤ 4335/ ΣΤ 4338/ Γ 150/ ΣΤ 184/ Γ 244/ Γ 247/2001 7μ , 167 ΣΤ 362/2001 7μ... 46, 154 Δ 384/2001 7μ Γ 548/ Γ 554/2001 7μ-επιλύει Γ 624/ , 133, 166 Γ 625/ Γ 881/ , 171 Α 945/ , 56 Δ 1023/ ΣΤ 1185/2001 7μ-επιλύει , 191 ΣΤ 1301/ , 67, 122 Δ 1366/ Δ 1395/ Α 1865/ Α 2154/ Δ 2394/ ΣΤ 2483/ , 96 Δ 2584/ Δ 2637/ Δ 2641/2001 7μ-επιλύει Δ 2652/ , 151, 152 Α 2691/ , 97 Δ 2729/ , 69, 108

6 - 6 - Δ 2838/ , 111 Α 2938/2001 7μ... 35, 110, 161 Β 2986/2001 7μ Γ 3091/ Δ 3106/ Δ 3107/ , 114, 134 Α 3135/ , 61 ΣΤ 3153/2001 7μ-επιλύει ΣΤ 3161/ Α 3304/ Α 3305/ , 168 Α 3306/ , 136, 169 Α 3337/ , 54 Δ 3381/2001 7μ...160, 162 Δ 3382/2001 7μ...33, 126 Ολ. 3407/2001 επιλύει...51, 105, 112 Α 3418/ , 99 Ε 3472/ , 165 Ε 3478/ , 141 Δ 3523/2001 7μ...120, 176 Α 3556/ Α 3630/ Α 3642/2001 παρ. εις 7 μ...11 Α 3643/2001 παρ. εις 7 μ...4, 12, 13 Β 3655/2001 7μ...52 Γ 3696/2001 7μ-επιλύει...40, 41 ΣΤ 3751/ Ε 3792/ Α 3808/ Α 3831/2001 παρ. εις 7μ...10 Β 3867/ , 178 Ε 3942/2001 7μ επιλύει...89, 135, 140 Ε 3943/2001 7μ...90, 115 Ε 3944/2001 παρ εις 7μ...3

7 - 7 - Ε 3946/ Β 3954/2001 παρ. εις 7μ...2, 7, 15 Β 3982/2001 παρ. εις 7μ...5, 14 Δ 4057/2001 7μ...57, 93 Α 4109/ Ε 4140/ , 123 Α 4403/ , 94, 102, 113 Β 4425/2001 παρ. εις 7μ...4, 16 Β 4444/2001 7μ-παρ. εις Ολομ...1, 8, 9, 17 Ολ. 4487/2001 επιλύει...23, 50, 188 Α 4494/ Α 92/2002 7μ...21, 125 Γ 115/ , 37, 72

8 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ έκταση αναιρετικού ελέγχου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ κατάργηση δίκης Ν. 2721/1999 βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα κατά πόσον είναι επιτρεπτό κατά το στάδιο της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας βιομηχανίας να επανεξετάζεται το ζήτημα του επιτρεπτού της εγκαταστάσεως της βιομηχανίας σε συγκεκριμένη περιοχή και περαιτέρω, αν η εγκατάσταση αυτή είναι επιτρεπτή μόνον σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και το ζήτημα της συνταγματικότητος του π.δ/τος της 24/ που επιτρέπει τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής οχλήσεως στη ζώνη που περιβάλλει τους οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων... Ε 3944/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Α. Ράντος εις επταμ.) 4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αναστολή καταβολής συντάξεως βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. δικαιοδοσία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του είδους της ενδίκου προστασίας έναντι των μέτρων του άρθρου 42 του Ν. 2238/94...

9 - 9 - Β 3982/2001 πενταμ. (παρ. εις Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης επταμ.) 6. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή συνάφεια παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 1951, 2/99) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν χωρεί μία προσφυγή κατά πράξεως φορολογικής αρχής περί επιβολής τελών χαρτοσήμου που αφορούν περισσότερα έτη... Β 4425/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ν. Σκλίας εις επταμ.) 7. ΔΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ δεδικασμένο παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω αντιθέτου νομολογίας ως προς το δεδικασμένο που προκύπτει για υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου η οποία εκδίδεται σε υπόθεση επιβολής προστίμου ΚΦΣ και εν όψει της σπουδαιότητας του ζητήματος αυτού ως προς το άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 και 12 παρ. 6-8 του Ν. 2298/95... Β 3954/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Γ. Ανεμογιάννης εις επταμ.) 8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ τελωνειακό δίκαιο μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

10 βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φορολογία βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη θανάτου παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα κατά πόσον η χρονική συνάφεια μεταξύ άρσεως του νομικού κωλύματος και της τελέσεως του γάμου δεν παύει να υπάρχει εφ όσον η συμβίωση διαρκεί και ο γάμος εξακολουθεί να υφίσταται κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου, έστω και αν ο γάμος ετελέσθη μετά πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την άρση του κωλύματος... Α 3831/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης εις επταμ.) 11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ ΤΕΑΜ παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ως μειωμένη σύνταξη νοείται κατ άρθρ. 8 του Π.Δ. 995/80 η οριζομένη ως μειωμένη από την νομοθεσία του οργανισμού που την απονέμει και όχι λόγω μη συμπληρώσεως τριακονταπενταετίας... Α 3642/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Π. Μπραΐμη εις επταμ.) 12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Μετοχικό Ταμείο Στρατού παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας ή μη προς το άρθρο 5 παρ. 1 του Σ. του άρθρου 63Β παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/54 που επιβάλλει την αναστολή καταβολής μερίσματος σε συνταξιούχο του ΜΤΣ που επέλεξε την άσκηση δικηγορίας... Α 3643/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Π. Μπραΐμη εις επταμ.) 13. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ κυρώσεις ν. 2238/1994 βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ πηγή εξωλογιστικός προσδιορισμός επίδραση παραβάσεων ΚΦΣ βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ πράξη επιβολής βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες ειδικός φόρος καταναλώσεως παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα του εάν ο ειδικός φόρος καταναλώσεως του άρθρου 7 παρ.

12 του Ν. 1798/88 συνιστά επιβάρυνση Ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμό αντικειμένη στα άρθρα 9, 12 και 113 της Σ.ΕΟΚ ή έχει χαρακτήρα εσωτερικού φόρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 95 Σ.ΕΟΚ καθώς και ότι η συναπτομένη προς το χαρακτηρισμό αυτό κρίση περί του ότι η εγχώρια παραγωγή είναι αμελητέα είναι κρίση νομική και όχι πραγματική, η ορθότητα της οποίας ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή καθ όλη την έκταση, ακόμη και αν αυτό απαιτεί έρευνα πραγματικού... Β 4444/2001 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Σύμπλης εις Ολομ.) 18. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός σωματεία κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, νομίμως εκλεγέν μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, το οποίο αποκτά εκ των υστέρων την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου/, ομοίως, μέλος αθλητικού σωματείου, το οποίο είναι συγχρόνως μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου, εάν δε, παρά τη συνδρομή στο πρόσωπό του τέτοιου κωλύματος, υποβάλει υποψηφιότητα και εκλεγεί, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου/η διαπιστωτική πράξη της εκπτώσεως εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στη μεν πρώτη περίπτωση, στο χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως κατ αρχήν εκλεγέν μέλος του διοικητικού

13 συμβουλίου του σωματείου απέκτησε τη συνιστώσα το κώλυμα ιδιότητα, στη δε δεύτερη περίπτωση, στο χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω διοικητικό συμβούλιο......το άρθρο 135 παρ. 3 του Ν. 2725/99 έχει εφαρμογή μόνον προκειμένου περί μελών διοικητικού συμβουλίου αθλητικών σωματείων εκλεγέντων προ της δημοσιεύσεως του νόμου ( ), υπό την έννοια ότι παρέχει στα προϋπάρχοντα αυτά διοικητικά συμβούλια το χρονικό περιθώριο του οκταμήνου για την τακτοποίηση κάθε σχετικής εκκρεμότητας, όχι όμως και προκειμένου περί μελών διοικητικού συμβουλίου τα οποία εκλέγονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού... Δ 2838/2001 Εισηγητής: Α. Μ. Παπαδημητρίου 19. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξη ιδιωτική η άρνηση της Διοικήσεως να ικανοποιήσει αίτημα γνώσεως διοικητικών εγγράφων, είτε με επιτόπια έρευνα, είτε δια χορηγήσεως αντιγράφου, είναι εκτελεστή και προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως, εφ όσον το αντικείμενο ή η σχέση στην οποία αφορούν τα έγγραφα αυτά ρυθμίζεται από διατάξεις του δημοσίου δικαίου... Δ 2650/2000 Εισηγητής: Θ. Αραβάνης 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ανωτάτη εκπαίδευση εφόσον μετά την εκλογή του αιτούντος ως βουλευτή έχει ανασταλεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του των σχετικών με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ και δεν εδικαιούτο αυτός να ασκήσει

14 ούτε το κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2083/92 εκλογικό του δικαίωμα στις πρυτανικές εκλογές, στερείται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των πράξεων εκλογής πρυτάνεως και αντιπρυτάνεως... Γ 115/2002 Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ραδιοφωνία με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 και κατά παρέκκλιση από την πάγια διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1-3 του Ν. 2328/1995 προβλέφθηκε ότι θεωρούνται κατ ανοχήν, ως νομίμως λειτουργούντες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούσαν την και των οποίων οι ιδιοκτήτες θα υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη μέλλουσα να κινηθεί, με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, διαδικασία χορηγήσεως σχετικών αδειών/ορίσθηκε δε ρητώς ότι οι σταθμοί αυτοί θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρις ότου η προκηρυχθείσα διαδικασία περατωθεί, με την έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. περί χορηγήσεως αδειών σε ορισμένους από τους υποψηφίους και απορρίψεως των λοιπών αιτήσεων/ εν όψει τούτου, επί εκδόσεως πράξεων, με τις οποίες, κατ επίκληση της ανάγκης ασφαλούς λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και της ανάγκης περιορισμού, για το λόγο αυτό, του αριθμού των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν στο Νομό Αττικής, επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φέρονται ως ιδιοκτήτες τους, έχουν έννομο συμφέρον προς προσβολή επί ακυρώσει των πράξεων, με τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία των εν λόγω σταθμών, μόνον εάν οι τελευταίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 / επομένως, μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως, με την οποία προκηρύχθηκε διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών στο Νομό Αττικής, έννομο

15 συμφέρον προς προσβολή των προαναφερομένων πράξεων έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών, τα οποία υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία/ το έννομο τούτο συμφέρον διατηρείται όμως, μόνο επί όσο χρονικό διάστημα, η εν λόγω διαδικασία παραμένει εκκρεμής... Δ 92/2002 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης η δήλωση του αιτούντος σχετικά με την ύπαρξη ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος περί συνεχίσεως της δίκης απαιτείται ακόμη και όταν το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον του για συνέχιση της δίκης μπορεί ο δικαστής να συναγάγει ευθέως από την οικεία νομοθεσία... Δ 1366/2001 Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 23. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως έκταση αναιρετικού ελέγχου η χρονολογία εκδόσεως αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της διοικητικής πράξεως, με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων/τούτο δε διότι από τη χρονολογία εξαρτάται η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου που την εξέδωσε και η νομιμότητα γενικά της πράξεως αυτής/συνεπώς, πράξη επιβολής προστίμου, η οποία δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως, είναι άκυρη αυτή, δε η νομική πλημμέλεια, η οποία προκύπτει από την ίδια την πράξη και συνεπάγεται την ολική ακύρωσή της, λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 169 του ΚΦΔ/εξάλλου, η

16 πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή προστίμου δεν αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο ώστε να υπόκειται ευθέως στον αναιρετικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας/συνεπώς, η νομιμότητα της πράξεως αυτής από την άποψη της ανυπαρξίας χρονολογίας εκδόσεως, δεν μπορεί να ελεγχθεί ευθέως κατ αναίρεση/(μειοψ.)... Ολομ. 4487/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής: Ν. Σκλίας 73/2001 Β Τμ.) 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων ειδικώς οργανισμοί τυπικής αυτοδιοικήσεως ναι μεν εις την απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου ρητώς διαλαμβάνεται ότι η δια ταύτης παρεχομένη πληρεξουσιότης αφορά και εις οιανδήποτε εν συνεχεία της εφέσεως σχετικήν ενέργειαν, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει, πλην δια της ειδικής ρήτρας αυτής, ως δείκνυται εκ της όλης αορίστου διατυπώσεως της, δεν παρεσχέθη εις τον υπογράφοντα το δικόγραφον της υπό κρίσιν αιτήσεως δικηγόρον πληρεξουσιότης προς υπογραφήν δικογράφου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα εξεδίδετο επί της εφέσεως της αναιρεσειούσης κοινότητος... Α 3497/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 αν η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον δικαστικού σχηματισμού για την κατάργηση της δίκης δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 2298/95 διαπιστωτική πράξη του Προέδρου, αλλ η δίκη καταργείται με την εκδιδόμενη δικαστική απόφαση...

17 Β 2960/2000 Εισηγητής: Δ. Κωστόπουλος 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 δια την εφαρμογήν των άρθρων 36 παρ. 2 και 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99, αρκεί κατά τα εξωτερικά στοιχεία της υποθέσεως να πρόκειται περί αιτήσεως αναιρέσεως στρεφομένης κατ αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου και το ποσόν της διαφοράς να είναι κατώτερον των δρχ, χωρίς να ερευνάται περαιτέρω αν το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένην απόφασιν είχε δικαιοδοσίαν κατά νόμον να επιληφθή της υποθέσεως αυτής, ως εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η διαφορά δεν ήτο διαφορά ουσίας αλλά ακυρωτική, δια την εκδίκασιν της οποίας αρμόδιον να επιληφθή εξαρχής της εκδικάσεώς της θα ήτο άλλο διοικητικόν δικαστήριον και η απόφασις του δεν θα προσεβάλλετο με αίτησιν αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να έχουν εφαρμογήν αι ρηθείσαι διατάξεις του Ν. 2721/99, αλλά με έτερον ένδικο μέσο/ (μειοψ.)... ΣΤ 3836/2000 επταμ. (κατ/ παρ. 1581/2000 πενταμ.) Εισηγητής: Ν. Ντούβας 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 κατ άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 εις τον κανόνα της καταργήσεως της δίκης υπάγονται αι εκκρεμείς κατά την ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις αναιρέσεως, έστω και αν το ύψος του χρηματικού αντικειμένου της διαφοράς είναι μεν ανώτερον των δρχ., πλην η διαφορά αύτη αναλύεται εις

18 πλείονας ομοίας αυτοτελείς διαφοράς, το χρηματικόν αντικείμενο εκάστης των οποίων είναι όμως κατώτερον των δρχ......όπως, εις περίπτωσιν κατά την οποία η δια της αιτήσεως αναιρέσεως αχθείσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διαφορά, αναλύεται εις πλείονας, τοιαύτας, αι οποίαι είναι όμοιαι και αυτοτελείς, εφ όσον αντικείμενον εκάστης τούτων είναι η καταβολή εις τον ανάδοχον, κατόπιν σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως κοινοτικού έργου, του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίον η Κοινότης οφείλει, υπό την ιδιότητά της ως κυρίου του έργου... Α 3135/2001 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 28. AITHΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως τέλη παράβολο απαλλαγές ανεξαρτήτως αν το άρθρο 3 παρ. 8 του ν.δ. 4246/1962 περί εξομοιώσεως του Σ.Ε.Κ. προς το Δημόσιο, ως προς τα δικαστικά προνόμια, των οποίων απολαμβάνει το τελευταίο, ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του ν.δ/τος 674/1970, πάντως δεν θεσπίζει και απαλλαγή του ΟΣΕ από την υποχρέωση καταβολής τελών και παραβόλου για την άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας/τούτο δε διότι, τόσο οι προβλεπόμενες στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ α του Ν.Δ. 1079/71, απαλλαγές από τα τέλη χαρτοσήμου, όσο και η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν.Δ. 170/73 απαλλαγή από την καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούν αποκλειστικά το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. και όχι τους δυνάμει διατάξεως νόμου απολαύοντες των παρεχομένων στο Δημόσιο δικαστικών προνομίων, όπως ο ΟΣΕ... Β 3689/2000 Εισηγητής: Σ. Βιτάλη 29. ΑΝΑΠΗΡΟΙ - ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

19 βλ. κατωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική ειδικώς υπέρ ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προβλέπεται μεν, κατ αρχήν, ως κανόνας η απαλλοτρίωση ακαλύπτων οικοπέδων, ειδικώς, όμως, προκειμένου για τις ανάγκες εγκαταστάσεως και λειτουργίας του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ απόκλιση από τον κανόνα αυτό, το άρθρο 79 του Ν. 2413/96, προβλέπει απαλλοτρίωση και αστικών ακινήτων/κατά την έννοια δε του άρθρου αυτού, ως αστικά ακίνητα που μπορούν να απαλλοτριώνονται νοούνται, του νόμου μη διακρίνοντας, και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, που αντιστοιχούν σε διαμερίσματα πολυκατοικίας/(μειοψ.)... Δ 2584/2001 Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 31. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική αυτοδίκαια ανάκληση όταν η Διοίκηση δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα ότι κατέβαλε στον δικαιούχο την επιδικασθείσα αποζημίωση ή προέβη στην πραγματική παρακατάθεση του σχετικού χρηματικού ποσού και παράλληλα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτή να έχει προβεί στην κατάληψη του ακινήτου για την πραγματοποίηση του σκοπού της απαλλοτριώσεως συντρέχει περίπτωση αυτοδικαίας ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως... Δ 3106/2001 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 32. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

20 Αγροτική αποκατάσταση π.δ. 24.4/ εφόσον το διοικητικό εφετείο διαπίστωσε ότι ο αναιρεσείων δεν ήταν μόνιμος κάτοικος της κοινότητας και κατ ακολουθίαν δεν ενέπιπτε στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24-4/ Π.Δ. θα έπρεπε, να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, προκειμένου αυτή να κρίνει το πρώτον αν συνέτρεχαν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της πιο πάνω διάταξης και, σε καταφατική περίπτωση, να ικανοποιήσει το αίτημά του, εφ όσον βεβαίως υπήρχαν ακόμη διαθέσιμα οικόπεδα μετά την ικανοποίηση των δικαιούχων που ενέπιπταν σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις... Α 3304/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 33. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ προστασία βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου αποζημίωση παράνομος μη διορισμός αν το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ αρνηθεί να προσλάβει σε δημόσια θέση υποψήφιο, η άρνηση αυτή ακυρωθεί στη συνέχεια με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, ακολούθως δε η Διοίκηση σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση διορίσει τον υποψήφιο αναδρομικά στη θέση αυτή, ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για να αποκατασταθεί η ζημία που υπέστη από το ότι κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε πράγματι υπηρεσία δεν εισέπραξε το σύνολο των αποδοχών που θα είχε εισπράξει αν είχε αναλάβει πράγματι υπηρεσία από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού / εξ άλλου, η επιδίκαση της αποζημίωσης αυτής δεν κωλύεται από το ότι ο ενδιαφερόμενος κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα δεν

21 παρέσχε πραγματική υπηρεσία στο Δημόσιο ή στο οικείο Ν.Π.Δ.Δ... Α 3630/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 35. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ απαλλαγή βλ. κατωτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως αλλαγή έδρας με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 588/1977 θεσπίζεται ως κανόνας η απαγόρευση της αλλαγής της έδρας των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, παραλλήλως όμως εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, όπως εκείνη κατά την οποία επιτρέπεται αλλαγή έδρας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, εκδιδόμενη μετά σύμφωνη γνώμη της νομαρχιακής επιτροπής εφόσον ως νέα έδρα ορίζεται διοικητική μονάδα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και έχει μικρότερο πληθυσμό από την παλαιά/η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και ειδικώτερα στα άρθρα 4 περ. 1 και 5 παρ. 1 αυτού, δεδομένου ότι οι με βάση αντικειμενικά κριτήρια περιορισμοί στην αλλαγή της έδρας ΕΔΧ αυτοκινήτου δικαιολογούνται από λόγους γενικώτερου δημόσιου συμφέροντος, που συνίστανται κυρίως στη σύμμετρη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των διαφόρων περιοχών της χώρας... Δ 1198/2000 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 37. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ αναστολή καθηκόντων βλ. ανωτ. 20

22 ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωργία ενισχύσεις βαμβάκι σε περίπτωση που ο βαμβακοπαραγωγός δηλώσει, στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του οργανισμού βάμβακος, ανακριβώς την καλλιεργηθείσα υπ αυτού έκταση, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με δραχμές ανά στρέμμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Βάμβακος/προκειμένου όμως να διαπιστωθεί η ανακρίβεια της κατά τα ανωτέρω υπευθύνου δηλώσεως του βαμβακοπαραγωγού, ούτως ώστε να επιβληθεί σε βάρος του το ως άνω πρόστιμο, απαιτείται να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία /ειδικά, η διαδικασία αυτή αρχίζει με την προκαταρκτική εξέταση από τις οικείες Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου των σχετικών με την καλλιεργηθείσα έκταση στοιχείων που εδήλωσε ο βαμβακοπαραγωγός, με την υποβολή της υπευθύνου δηλώσεως, μετά δε το πέρας της προκαταρκτικής αυτής εξετάσεως αποστέλλονται από τον οργανισμό βάμβακος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα μηχανογραφικές καταστάσεις των βαμβακοπαραγωγών και των εκτάσεων οι οποίες εδηλώθησαν ως καλλιεργηθείσες υπ αυτών, οι οποίες αναρτώνται στα Δημαρχιακά ή Κοινοτικά Καταστήματα, τέλος δε διενεργείται επιτόπιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των εκτάσεων οι οποίες εδηλώθησαν με την υπεύθυνη δήλωση... ΣΤ 1301/2001 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 39. ΔΑΣΗ Δάση δημόσια παραχώρηση στο πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 857/37 δεν περιλαμβάνονται τα δημόσια δάση που έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί τη βάσει του Ν. 6320/1934/ είναι πρόδηλον, ότι εφόσον ευρίσκεται σε ισχύ το διάταγμα, με το οποίο είχαν παραχωρηθεί κατά νομή τα ως άνω δάση, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν μπορούσαν να

23 παραχωρηθούν τα ίδια δάση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τους σκοπούς που προβλέπει ο Α.Ν. 857/1937/ δεν ασκεί δε καμμία επιρροή από την άποψη αυτή η τυχόν συναίνεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση σε τρίτους των εκτάσεων αυτών, εφ όσον δεν εχώρησε ανάκληση του διατάγματος με το οποίο παρεχωρήθη η νομή των σε αυτό οι προστατευτικές της ιδιοκτησίας συνταγματικές διατάξεις αναφέρονται σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τα οποία απεκτήθησαν συμφώνως προς το νόμο που διέπει την κτήση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων / εξ άλλου, οι διοικητικές διατάξεις που προβλέπουν παραχώρηση δασικών εκτάσεων σε ιδιώτες για την πραγμάτωση ωρισμένου σκοπού που συνάδει με τη δασική νομοθεσία και τάσσεται ως όρος της παραχωρήσεως, εξαρτούν τη νομιμότητα της παραχωρήσεως από την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού/ τοιουτοτρόπως, η πραγμάτωση του σκοπού της παραχωρήσεως είναι, κατά το διοικητικό νόμο, προϋπόθεση τόσο της θεμελιώσεως όσο και της διατηρήσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην παραχωρηθείσα έκταση/κατά συνέπεια, η ανάκληση διοικητικής πράξεως, με την οποία έγινε η παραχώρηση για παράβαση συναφούς με αυτήν όρου δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος και είναι θεμιτή, ασχέτως της μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου... Ε 2342/1999 Εισηγητής: Δ. Αλεξανδρής 40. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ψηφοδέλτια από το συνδυασμό και την αντιπαραβολή των άρθρων 62 παρ. 3, 64 παρ. 2, 65 και 83 παρ. 1 του Π.Δ. 410/95 προκύπτει ότι πλημμέλειες ψηφοδελτίων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 62 παρ. 3, 64 παρ. 2 και 65 και στις προβλεπόμενες από αυτές ακυρότητες μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 83, εφ όσον όμως συνδυάζονται με άλλα

24 περιστατικά που μαρτυρούν σύμφωνα με τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας ότι αποτέλεσαν το μέσο για την αλλοίωση της βούλευσης των εκλογέων και την νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος είτε με άσκηση ψυχολογικής βίας είτε με άλλο αθέμιτο τρόπο/έτσι απαιτείται για την πληρότητα του σχετικού ισχυρισμού να γίνεται επίκληση τέτοιων περιστατικών και γεγονότων... Γ 3696/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Π. Καρλή 2369/2000 πεντ.) 41. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ψηφοδέλτια η εκτύπωση των ονομάτων των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια με ελαττωμένης απόχρωσης μαύρη μελάνη, δεν συνιστά εμφανή απόκλιση ως προς το χρώμα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 62 παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 410/95 για να στοιχειοθετήσει την ακυρότητα που προβλέπει το άρθρο 65 περ. β του Π.Δ. 410/95/ εξ άλλου ούτε η διαφορά ως προς το χώρο που καταλαμβάνει στα ψηφοδέλτια η έντυπη αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων συνιστά απόκλιση ως προς το σχήμα ή τις διαστάσεις των ώστε να στοιχειοθετήσει την ακυρότητα που προβλέπει το άρθρο 65 περ. γ, το οποίο αξιώνει εμφανή διαφορά ως προς τις εξωτερικές διαστάσεις των ψηφοδελτίων... Γ 3696/2001 επταμ. (κατ. παρ. 2369/2000 πεντ.) Εισηγητής: Π. Καρλή 42. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ βλ. κατωτ. 109

25 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αποζημίωση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή εμπιστοσύνης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σχέση με πολίτες πρόσβαση στα έγγραφα ν. 1599/1986 βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ δικαιοδοσία έννοια φορολογικής διαφοράς υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορά που δημιουργήθηκε από την άρνηση επιστροφής εισπραχθέντων κατά την εισαγωγή φόρων και δασμών μεταφορικών μέσων από εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν πέραν τις διετίας στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την ΣΤ 362/2001 ετπαμ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 47. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ επιδόσεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ προσφυγή προθεσμία βλ. κατωτ. 178

26 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ προσφυγή ανασταλτικό αποτέλεσμα βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ όρια ελέγχου βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. έφεση εκκλητό δεδομένου ότι η ρύθμιση του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2648/1998 με την οποία το όριο του εκκλητού των πρωτοδίκων αποφάσεων ορίστηκε στο ποσό του δραχμών, δεν περιέχει μεταβατική διάταξη, η τελευταία αυτή αναπροσαρμογή δεν καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις/άλλωστε για τη διάταξη αυτή ρητώς ορίζεται στο άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 2648/1998, ότι ισχύει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / δηλαδή από / περαιτέρω, εφόσον κατά γενική αρχή, που συνάγεται και από το άρθρο 77 παρ. 5 του Π.Δ. 18/89 όπως και το άρθρο 24 παρ. 1 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται κατά τον νόμο τον ισχύοντα κατά τον χρόνο της εκδόσεως της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως ή της δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης δικαστικής αποφάσεως, πρέπει να γίνει δεκτόν ότι το άρθρον 29 παρ. 1 του Ν. 2648/98 εφαρμόζεται για τις εφέσεις που στρέφονται κατά αποφάσεων οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την και μετά... Ολομ. 3407/2001 (κατ/ παρ. Εισηγητής: Σ. Καραλής 3843/99 Β Τμ.)

27 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας έφεση προθεσμία κατ άρθρ. 280 Κ.Δ.Δ. οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της επιδόσεως της εκκαλούμενης απόφασης εφαρμόζονται όχι μόνο ως προς την αφετηρία της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης, αλλά και ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής / τούτο μάλιστα ενισχύεται από το άρθρο 281 του ίδιου Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, η διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως που επιδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού, μόνο όταν προβλέπουν μεγαλύτερη διάρκεια προθεσμίας από εκείνην που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΔ/επομένως, σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση επιδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Δ.Δ., η διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση εφέσεως κατ αυτής είναι 60 ημέρες... Β 3655/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 53. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1806/83 δημόσια έργα προσφυγή δικόγραφο το κατά χωρισμό δικόγραφο δεν καθίσταται αόριστο, εκ του ότι δεν προσκομίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το αρχικό δικόγραφο της προσφυγής, από το οποίο εχώρησε ο χωρισμός, ώστε να διαπιστωθεί ότι το κατά χωρισμό δικόγραφο αποτελεί πιστή μεταφορά του αρχικού δικογράφου... Α 3337/2001 Εισηγητής: Μ. Πικραμμένος 54. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

28 διαφορές ν. 1406/1983 δημόσια έργα προσφυγή χωρισμός βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ δικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία ενεργείται επισπεύσει του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, βάσει τίτλου με υποκειμένη σχέση δημοσίου δικαίου, οι διαφορές που γεννώνται από την εκτέλεση αυτή υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβανομένων και των διαφορών από πίνακα κατατάξεως οι οποίες αφορούν στην κατάταξη ιδιώτου ή νπιδ ως αναγγελθέντων δανειστών, των οποίων η απαίτηση απορρέει από σχέση ιδιωτικού δικαίου... ΣΤ 1037/2000 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 56. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 ανάπηροι θύματα πολέμου δικαιοδοσία από το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 2721/99 προκύπτει ότι δεν ασκεί πλέον επιρροή η διάκριση μεταξύ προσώπων που διεκδικούν για λογαριασμό τους δικαίωμα αποκαταστάσεως κατά την νομοθεσία περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου, και τρίτων προσώπων, που δεν διεκδικούν παρόμοιο δικαίωμα, αλλά βλάπτονται από πράξεις ή παραλείψεις της Διοικήσεως που εκδόθηκαν ή συντελέσθηκαν κατ εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, οι σχετικές δε διαφορές υπάγονται σε αμφότερες τις περιπτώσεις, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων/η κατ εφαρμογή όμως της διατάξεως αυτής δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και η εκδίκαση από αυτά των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων, τα οποία έχουν χαρακτήρα ουσιαστικής προσφυγής, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι στη συγκεκριμένη

29 εκάστοτε περίπτωση πρόκειται περί διαφοράς διοικητικού δικαίου / εφ όσον επομένως, η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται και δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της υποθέσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας προς τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια χωρίς να ερευνηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος κατ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 1 και 2 του Ν. 1968/91, το δικαστήριο προχωρεί στην έρευνα αυτών των προϋποθέσεων παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος ως αιτήσεως ακυρώσεως... Α 945/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 57. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές άρθρ. 29 ν. 2721/99 υπάγεται κατ άρθρ. 29 παρ. 3 περ. α στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορά που δημιουργήθηκε από την άρνηση χορηγήσεως αδείας κομμωτηρίου, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας της οποίας διέπονται από τον ΑΝ 2520/ Δ 4057/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 58. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελέτες όταν έχει υπάρξει ειδική ρύθμιση, με νόμο ή με κανονιστική πράξη, των επαγγελματικών δικαιωμάτων μιάς κατηγορίας διπλωματούχων και αναγνωρίζεται σε αυτούς το δικαίωμα εκπόνησης μελετών, τεχνικών και άλλων έργων χωρίς όμως αναφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία μελετών, από τις προβλεπόμενες στο άρθρο μόνο του Π.Δ. 541/1978, τότε για την εγγραφή των διπλωματούχων αυτών σε ορισμένη κατηγορία μελετών του Μητρώου Μελετητών, που αποτελεί κατά νόμον

30 αναγκαίο όρο για την ανάθεση εκπόνησης από ιδιώτες μελετητές, μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, νπδδ, ο.τ.α δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος λαμβάνεται υπ όψη και το αντικείμενο των μελετών που προβλέπει η ειδική ρύθμιση καθώς και η εν γένει νομοθεσία που διέπει την οργάνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εν λόγω διπλωματούχων... Δ 2394/2001 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 59. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελετητές μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2530/97 καταργήθηκε κάθε αντίθετη προγενέστερη διάταξη, όπως αυτή του άρθρου 3 παρ. 2 περ. γ του Ν. 716/77, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους εν ενεργεία καθηγητές ΑΕΙ, η άσκηση του επαγγέλματος του μελετητή... Δ 2637/2001 Εισηγητής: Π. Κοτσώνης 60. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί προμήθειες η δια της προσβαλλομένης πράξεως μη αμφισβήτησις της βαθμολογήσεως της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης και συνεπώς, ως κατ αρχήν ανταποκρινομένης προς την διακήρυξη, συγχρόνως δ η αποδοχή του περιεχομένου επιστολής διαλαμβανούσης, αντιθέτως, περί μη ανταποκρίσεως της εν λόγω προσφοράς προς την διακήρυξη ενέχουν αντίφαση και καθιστούν μη προσηκόντως αιτιολογημένην την πράξιν... /(μειοψ.)... Δ 384/2001 επταμ. Εισηγητής: Σ. Χαραλαμπίδης 61. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

31 δημόσια έργα κοινοτικά έργα βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα ποινική ρήτρα εκ του άρθρου 39 παρ. 1 και 6 του Π.Δ. 475/1976 συνάγεται ότι προς υπολογισμόν του ανωτάτου ορίου του αριθμού των ημερών της υπαιτίου εκ μέρους του αναδόχου του έργου υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, δια τας οποίας είναι δυνατόν να επιβληθή εις τον ανάδοχον ποινική ρήτρα, λαμβάνεται υπ όψιν μόνον η υπό της συμβάσεως αρχικώς ορισθείσα συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του όλου έργου, χωρίς, δηλαδή, να συνυπολογίζονται αι τυχόν εγκριθείσαι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας ταύτης, κατά το αντιστοιχούν εις τα οποίας χρονικόν διάστημα δεν επιβάλλονται ποινικαί ρήτραι, τυχόν δε επιβληθείσαι αίρονται αυτοδικαίως... Α 4325/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 63. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα αυτοδίκαιη παραλαβή μετά την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, ο κύριος αυτού μπορεί να μην καταβάλλει το οφειλόμενο ή να αναζητήσει το καταβληθέν εργολαβικό αντάλλαγμα μόνο για τις εργασίες εκείνες, προς κατασκευή του έργου, που δεν εκτελέσθηκαν, δηλαδή, για εργασίες συμβατικές ή υπερσυμβατικές, που παρελήφθησαν μεν από τον κύριο του έργου, λόγω της συντελεσθείσης αυτοδίκαιας παραλαβής, οι οποίες, όμως αποδεικνύεται, εκ των υστέρων, ότι δεν εξετελέσθησαν πράγματι... Α 4109/2001 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλλου 64. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

32 ατομική βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ άδειες βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ εγκύκλιοι βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία γνώμη βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότης πράξεις δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ Εκκλησία εφημέριοι αποδοχές το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997 χορηγήθηκε στους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, ως Κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους συνισταμένη στην ανάληψη εκ μέρους τους πρωτοβουλιών για την εφαρμογή νέων μεθόδων τεχνολογίας και στην προσπάθεια εξευρέσεως νέων διαδικασιών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας/με τα δεδομένα αυτά η μη επέκταση της χορηγήσεώς του στους τακτικούς εν ενεργεία εφημερίους δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας/και τούτο διότι οι τακτικοί εν ενεργεία εφημέριοι αποτελούν μία εντελώς διακριτή κατηγορία δημοσίων λειτουργών τα καθήκοντα των οποίων είναι προεχόντως θρησκευτικά και λατρευτικά και οι οποίοι δεν τελούν, υπό ταυτότητα συνθηκών με

33 τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά ούτε και με τους εφημερίους οι οποίοι έχουν παράλληλα και υπαλληλική ιδιότητα και ασκούν δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα... Γ 624/2001 Εισηγητής: Χ. Ράμμος 72. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα Πρύτανης εκλογή βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ υπηρεσιακή κατάσταση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατά την οργάνωση των καθηκόντων των ανωτάτων εκπαιδευτικών λειτουργών δέον να εξασφαλίζεται η άσκηση του ερευνητικού και διδακτικού τους έργου/ όθεν, η κατάρτιση των προγραμμάτων της πανεπιστημιακής διδασκαλίας δέον να παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες ασκήσεως του ατομικού αυτού δικαιώματος προς έρευνα και διδασκαλία... Ε 3478/2001 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 75. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ μονιμοποίηση κατ άρθρ. 18 παρ. 2 του Ν. 1771/1988, κατά την διάρκεια της διαδικασίας μονιμοποιήσεως στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, ο κρινόμενος δεν απομακρύνεται από την υπηρεσία έστω και αν παρέλθει υπό του νόμου προβλεπόμενος μέγιστος χρόνος παραμονής αυτού στην εν λόγω βαθμίδα...

34 Α 3808/2001 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 76. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατοχή δευτέρας θέσεως το ζήτημα του επιτρεπτού ή μη της κατοχής από τα μέλη ΔΕΠ άλλης μόνιμης οργανικής θέσης ρυθμίζεται ειδικώς από τα άρθρα 23 παρ. 10 του Ν. 2519/97 και 6 παρ. 1 του Ν. 2530/97, όπου ρητώς ορίζεται ότι στα μέλη ΔΕΠ απαγορεύεται να κατέχουν άλλη, πλην του ΑΕΙ, μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις έμμισθες ή άμισθες... Γ 150/2001 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου 77. EKΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό αποδοχές οι προσλαμβανόμενοι μετά την δημοσίευση του Ν. 1566/1985 εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικές μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές έχουν κατά νόμον δικαίωμα μισθολογικής εξελίξεως υπό τις προϋποθέσεις που έχουν το δικαίωμα αυτό και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, για την ακύρωση δε πράξεως χορηγήσεως μισθολογικού κλιμακίου για το λόγο ότι ο συγκεκριμένος ιδιωτικός εκπαιδευτικός είχε προσληφθεί ως ωρομίσθιος πρέπει να προβάλλεται από τον αιτούντα και να εξετάζεται από τον ακυρωτικό δικαστή η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 17 και 18 του Ν. 1566/85, αναλόγως εφαρμοζομένων εν προκειμένω, για την κατ εξαίρεση πρόσληψη του εκπαιδευτικού αυτού ως ωρομισθίου και να αποδεικνύεται η συνδρομή του προϋποθέσεων αυτών από στοιχεία που προσκομίζει ο αιτών ή από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως... Γ 554/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Γκότσης

35 /2000 πεντ.) 78. ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατ άρθρ. 26 παρ. 3 του Ν. 744/1977, η πλήρωση θέσης τακτικού καθηγητή της Σ.ΣΕ από υφηγητή του αντίστοιχου μαθήματος, ο οποίος έχει συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία, προϋποθέτει ότι η θέση αυτή είναι κενή και ότι θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οργανισμού της ΣΣΕ διαδικασία... Γ 3294/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 79. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ικάρων από το άρθρο 1 του Ν. 668/1977 προκύπτει ότι η Διοίκηση έχει την ευχέρεια να εισάγει, χωρίς εξετάσεις, τους αποτυχόντες στις πτήσεις καθώς και τους κρινόμενους ως υγειονομικά ακατάλληλους για το ιπτάμενο προσωπικό μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων σε κάποιο από τα λοιπά Τμήματα της Σχολής Ικάρων ύστερα από στάθμιση των δεδομένων κάθε μιάς περίπτωσης ειδικότερα εφόσον οι μαθητές αυτοί κρίνονται κατάλληλοι για το προσωπικό εδάφους και έχουν ηλικία μέχρι είκοσι πέντε ετών, περαιτέρω δε, υφίστανται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα ανάλογες ανάγκες της υπηρεσίας... Γ 244/2001 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 80. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση παιδαγωγικό ινστιτούτο προσωπικό αποδοχές με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1566/85 επανιδρύθηκε παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ν.δ. 4379/1964 που είχε καταργηθεί με το άρθρο μόνο του αν.ν. 59/1967/ με το άρθρο 84 παρ. 2 του ίδιου

36 νόμου 1566/85 επιδιώχθηκε η πλήρης αποκατάσταση - κυρίως από την άποψη της μισθολογικής αντιστοιχίας προς τις αποδοχές του τακτικού καθηγητή Πανεπιστημίου ή Γενικού Επιθεωρητή Εκπαιδεύσεως των Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ν.δ. 4379/1964, οι οποίοι, μετά την κατάργησή του, δεν είχαν ενταχθεί σε θέσεις Εκπαιδευτικών Συμβούλων του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του αν. ν. 123/1967, ορίστηκε δε ειδικότερα, προκειμένου περί συνταξιούχων, ότι επανέρχονται επί δίμηνο στην υπηρεσία/στην τελευταία όμως αυτή διάταξη δεν γίνεται ρητή πρόβλεψη για αναδρομική απόληψη αποδοχών των ανωτέρω και κατά συνέπεια, εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.δ. 76/1979, η οποία προβλέπει ότι οι αποκαθιστάμενοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν αναδρομικώς τις αποδοχές τους... Α 3305/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 81. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ βλ. κατωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο ασφαλιστικοί πράκτορες τόσο για τη χορήγηση αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορος, όσο για την ανανέωση αυτής απαιτείται η συνδρομή σειράς προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων να μην έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος για το αδίκημα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής... Δ 1023/2001 Εισηγητής: Α. Μ. Παπαδημητρίου

37 ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο άδεια εμπορίας λιπασμάτων μεταξύ των αντικειμένων που δύνανται να ρυθμισθούν κανονιστικώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 2326/95, περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την έκδοση αδείας εμπορίας λιπασμάτων/ως προς το ειδικώτερο αυτό ζήτημα, η εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη επιτρέπει τη θέσπιση προϋποθέσεων συναφών προς το αντικείμενο της επιχειρούμενης ρυθμίσεως, όπως είναι οι προϋποθέσεις που ανάγονται στην ύπαρξη προσωπικού διαθέτοντος ειδική κατάρτιση στον τομέα των λιπασμάτων / κατά την έννοια όμως, της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως, ερμηνευομένην εν όψει της συνταγματικής κατοχυρωμένης αρχής της ισότητος, δεν επιτρέπεται, κατά την θέσπιση των ως άνω προϋποθέσεων, η διαφορετική μεταχείριση προσώπων που διαθέτουν εξ ίσου την ανωτέρω ειδική κατάρτιση στον τομέα των λιπασμάτων... Δ 3107/2001 Εισηγητής: Γ. Παπαγεωργίου 84. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εκτελωνιστές το επάγγελμα του εκτελωνιστή αποτελεί αντικείμενο έντονης νομοθετικής ρυθμίσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος/ενταγμένο στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο το άρθρο 24 του Ν. 718/1977, με το οποίο θεσπίζεται όριο ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα το 65ο έτος, εφόσον συντρέχει και η προϋπόθεση της τριακονταπενταετίας, άλλως το 70ο έτος, αποτελεί θεμιτό κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος περιορισμό της ελευθερίας της εργασίας, συνδεόμενο με λόγους γενικότερου συμφέροντος, που συνίστανται στην απρόσκοπτη συνεργασία των εκτελωνιστών με τις τελωνειακές αρχές και στην προστασία των συμφερόντων των εντολέων τους, για λογαριασμό των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να λαμβάνουν επιχειρηματικούς κινδύνους,

38 όπως συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα/συνεπώς, η κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας επερχόμενη βιολογική κάμψη του ατόμου που συμπληρώνει τα πιο πάνω όρια ηλικίας, δικαιολογεί τη θέσπιση του επιδίκου μέτρου, ενόψει της φύσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού/εξ άλλου, λόγοι κοινωνικού συμφέροντος, συνιστάμενοι στην αποσυμφόρηση του επαγγέλματος και δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας νεοτέρων στο επάγγελμα του εκτελωνιστή δικαιολογούν επίσης τη θέσπιση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, αφού η ανεργία των νεότερων γενεών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα... Γ 2489/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 85. ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασία Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών από το άρθρο 14 παρ. 10 του Ν. 1264/82 προκύπτει ότι εάν ο εργαζόμενος - συνδικαλιστής προβεί, αποδεδειγμένως σε αθέμιτη συναλλαγή με τρίτα πρόσωπα εις βάρος των συμφερόντων του εργοδότη του, η συμπεριφορά του αυτή συνιστά "σπουδαίο λόγο" που επιτρέπει στον εργοδότη να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση/εξάλλου, οι Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αποφαίνονται επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων για το εάν συντρέχει ο σπουδαίος λόγος που επιτρέπει στον εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, εκφεύγει δε του πλαισίου της αρμοδιότητάς τους η εξ υποκειμένου αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων ή του εργοδότη, καθώς και η αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών σε ενδεχόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά... Δ 2639/2000 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη

39 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη διευθυνόντων συμβούλων η προβλεπόμενη από το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 542/77 αλληλέγγυος προς την ανώνυμη εταιρεία ευθύνη των εχόντων την ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου της εταιρείας κατά την αντίστοιχη διαχειριστική περίοδο καθιερώνεται για τα αποκρυβέντα κέρδη της ανωνύμου εταιρείας που εμπίπτουν σε όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, έστω και αν τα εν λόγω πρόσωπα διετέλεσαν διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι για τμήμα μόνο της περιόδου αυτής, δοθέντος ότι η διαχειριστική περίοδος είναι ενιαία και δεν δύναται να κατατμηθεί σε επί μέρους χρονικά διαστήματα / (μειοψ.)... ΣΤ 3153/2001 επταμ. (κατ. περ. Εισηγητής: Ν. Ντούβας 469/2001 πεντ.) 87. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ανώνυμες μετατροπή σε ομόρρυθμη βλ. κατωτ ΕΦΕΣΗ Εφεση αποφάσεις υποκείμενες υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η απόφαση του διοικητικού εφετείου, η οποία αποφαίνεται επί αιτήσεως διορθώσεως ή ερμηνείας προηγουμένης αποφάσεως του ιδίου εφετείου εκδοθείσης επί ακυρωτικής διαφοράς του άρθρου 1 του Ν. 702/ Γ 2718/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 89. ΘΗΡΑ

40 Θήρα δικαιούνται να λάβουν άδεια θήρας και πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν σε κυνηγετικό σύλλογο ή είναι μέλη κυνηγετικού συλλόγου, που δεν περιλαμβάνεται στους συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Γεωργίας για τους αυτούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους, και ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους, το ύψος και την διάθεση των εσόδων τους/τούτου έπεται ότι είναι ως προς τα μέλη αυτών επιτρεπτή η θέσπιση πλεονεκτημάτων αντιστοίχων προς τους ανωτέρω περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτά συναφή προς τους ανωτέρω λόγους δημοσίου συμφέροντος (αναγομένους στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος)......ρύθμιση, κατά την οποία μόνο στους συνεργαζομένους με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικούς συλλόγους επιτρέπεται να καταθέτουν στις αρμόδιες δασικές αρχές τις αιτήσεις των μελών τους, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, και να παραλαμβάνουν από αυτές, προκειμένου να τις παραδώσουν εν συνεχεία στα μέλη τους, τις άδειες θήρας, ενώ, αντιθέτως, τα μέλη των μη συνεργαζομένων συλλόγων πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και να παραλαμβάνουν τις άδειες αυτοπροσώπως, δεν αντίκειται στα άρθρα 12 και 4 περ. 1 του Συντάγματος, δοθέντος ότι το πλεονέκτημα αυτό δικαιολογείται από την λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργού επί των συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων ύπαρξη αυξημένης εμπιστοσύνης του σε αυτούς... (μειοψ.) είναι αντίθετη προς τα άρθρα 12 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος ρύθμιση με την οποία παρέχεται ευχέρεια υποβολής ομαδικού ασφαλιστηρίου ως δικαιολογητικού για την έκδοση αδείας κυνηγίου μόνο στα μέλη συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων, ενώ τα μέλη των μη συνεργαζομένων συλλόγων υποχρεούνται να

41 υποβάλλουν μεμονωμένες αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας με ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο /αφού τα πρώτα μέλη μπορούν να επιτύχουν ομαδικά ασφαλιστήρια με συνέπεια τη δυνατότητα καταβολής χαμηλοτέρων ασφαλιστηρίων / (μειοψ./......δεν ευρίσκει έρεισμα στα άρθρα 262 και 266 του Ν.Δ/τος 86/1969, ρύθμιση υπουργικής αποφάσεως, κατά την οποία, για τη χορήγηση αδείας θήρας σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων, επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής προς τούτο και άλλου ποσού, πέραν εκείνου, το οποίο προβλέπεται γενικώς για όλους τους επιθυμούντες να λάβουν άδεια θήρας, εφ όσον με αυτό δεν επιχειρείται προσαύξηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 262 ποσού, ούτε βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 266 που αφορά μόνο τα μέλη των συνεργαζόμενων κυνηγετικών συλλόγων... Ε 3942/2001 επταμ. (κατ παρ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 1502/2001 πεντ) 90. ΘΗΡΑ Θήρα ρυθμίσεις υπουργικής αποφάσεως με τις οποίες, αφ ενός μεν ιδρύεται Ομοσπονδιακή θυροφυλακή χρηματοδοτούμενη από τις κυνηγετικές ομοσπονδίες μέσω των συνδρομών των μελών των κυνηγετικών συλλόγων, αφ ετέρου δε ρυθμίζονται τα της οργανώσεώς της, είναι αντίθετες προς το άρθρο 267 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69 εφ όσο με αυτόν επιβάλλεται η πρόσληψη θηροφυλάκων από όλες τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και η διάθεση εσόδων για το σκοπό αυτό και, συνεπώς, κείνται εκτός εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 266 παρ. 7 του Ν.Δ/αυτού... Ε 3943/2001 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 91. ΙΑΤΡΟΙ

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ ΣτΕ Ολ 875/2013 Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ Περίληψη: Με τη διάταξη του άρθ. 78 παρ. 4 Συντ. θεσπίζεται απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα