Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 285 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση αναιρέσεως Βιομηχανία... 3 Δικηγόροι... 4 Διοικ. δικαστήρια Διοικ. δικονομία Ευρωπαϊκή Ενωση Κοινωνική ασφάλιση Σύνταγμα Φορολογία γενικώς Φορολογία εισοδήματος Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογίες διάφορες... 17

2 - 2 - ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανάπηροι - Θύματα πολέμου Απαλλοτρίωση αναγκαστική Αποκαταστατική νομοθεσία...32 Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου Αυτοκίνητα...36 Βουλευτές Γεωργία Δάση Δήμοι - Κοινότητες Δημόσιος τομέας...42 Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. δικαστήρια - Διοικ. δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία - Θρησκεία Εκπαίδευση Ελεγκτικό Συνέδριο Εμπόριο Επαγγέλματα...84 Εργασία...85 Εταιρείες Εφεση...88 Θήρα Ιατροί

3 - 3 - Καταστήματα Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Λατομεία Ναυτιλία-Πλοία Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Νομισματική Επιτροπή Νόμος-Νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι Περιβάλλον Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Σήματα Στέγαση Στρατολογία Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνειακή νομοθεσία Τηλεπικοινωνίες Τράπεζες Υγεία Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Φάρμακα Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Χρηματιστήριο...190

4 - 4 - Χρόνος ΙV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Δ 4806/ Γ 537/ Ε 2342/ , 142 Δ 3038/ , 146 Δ 443/ , 143, 149 Β 538/ ΣΤ 1037/ , 104 Δ 1198/ , 132, 138 Β 1671/ Ε 1682/ , 107, 116 Β 2092/ , 184 Γ 2428/ , 109 Γ 2489/2000 7μ... 84, 139 Δ 2639/ Δ 2650/ , 45 Γ 2718/ Β 2960/ Β 2964/ , 182 Γ 3179/2000 7μ-επιλύει Δ 3221/ , 150 Β 3248/ , 185 Β 3286/2000 7μ Γ 3294/ ΣΤ 3358/2000 7μ... 49, 103 Ε 3375/ , 159 Β 3429/2000 7μ -επιλύει Α 3497/ Β 3556/ ΣΤ 3611/ , 157 Β 3689/ , 121 Β 3765/ , 144, 180

5 - 5 - Α 3822/ ΣΤ 3836/2000 7μ-επιλύει...26 Γ 4020/ , 131 Α 4325/ ΣΤ 4335/ ΣΤ 4338/ Γ 150/ ΣΤ 184/ Γ 244/ Γ 247/2001 7μ , 167 ΣΤ 362/2001 7μ... 46, 154 Δ 384/2001 7μ Γ 548/ Γ 554/2001 7μ-επιλύει Γ 624/ , 133, 166 Γ 625/ Γ 881/ , 171 Α 945/ , 56 Δ 1023/ ΣΤ 1185/2001 7μ-επιλύει , 191 ΣΤ 1301/ , 67, 122 Δ 1366/ Δ 1395/ Α 1865/ Α 2154/ Δ 2394/ ΣΤ 2483/ , 96 Δ 2584/ Δ 2637/ Δ 2641/2001 7μ-επιλύει Δ 2652/ , 151, 152 Α 2691/ , 97 Δ 2729/ , 69, 108

6 - 6 - Δ 2838/ , 111 Α 2938/2001 7μ... 35, 110, 161 Β 2986/2001 7μ Γ 3091/ Δ 3106/ Δ 3107/ , 114, 134 Α 3135/ , 61 ΣΤ 3153/2001 7μ-επιλύει ΣΤ 3161/ Α 3304/ Α 3305/ , 168 Α 3306/ , 136, 169 Α 3337/ , 54 Δ 3381/2001 7μ...160, 162 Δ 3382/2001 7μ...33, 126 Ολ. 3407/2001 επιλύει...51, 105, 112 Α 3418/ , 99 Ε 3472/ , 165 Ε 3478/ , 141 Δ 3523/2001 7μ...120, 176 Α 3556/ Α 3630/ Α 3642/2001 παρ. εις 7 μ...11 Α 3643/2001 παρ. εις 7 μ...4, 12, 13 Β 3655/2001 7μ...52 Γ 3696/2001 7μ-επιλύει...40, 41 ΣΤ 3751/ Ε 3792/ Α 3808/ Α 3831/2001 παρ. εις 7μ...10 Β 3867/ , 178 Ε 3942/2001 7μ επιλύει...89, 135, 140 Ε 3943/2001 7μ...90, 115 Ε 3944/2001 παρ εις 7μ...3

7 - 7 - Ε 3946/ Β 3954/2001 παρ. εις 7μ...2, 7, 15 Β 3982/2001 παρ. εις 7μ...5, 14 Δ 4057/2001 7μ...57, 93 Α 4109/ Ε 4140/ , 123 Α 4403/ , 94, 102, 113 Β 4425/2001 παρ. εις 7μ...4, 16 Β 4444/2001 7μ-παρ. εις Ολομ...1, 8, 9, 17 Ολ. 4487/2001 επιλύει...23, 50, 188 Α 4494/ Α 92/2002 7μ...21, 125 Γ 115/ , 37, 72

8 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ έκταση αναιρετικού ελέγχου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ κατάργηση δίκης Ν. 2721/1999 βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση τα ζητήματα κατά πόσον είναι επιτρεπτό κατά το στάδιο της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας βιομηχανίας να επανεξετάζεται το ζήτημα του επιτρεπτού της εγκαταστάσεως της βιομηχανίας σε συγκεκριμένη περιοχή και περαιτέρω, αν η εγκατάσταση αυτή είναι επιτρεπτή μόνον σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και το ζήτημα της συνταγματικότητος του π.δ/τος της 24/ που επιτρέπει τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής οχλήσεως στη ζώνη που περιβάλλει τους οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων... Ε 3944/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Α. Ράντος εις επταμ.) 4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αναστολή καταβολής συντάξεως βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. δικαιοδοσία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του είδους της ενδίκου προστασίας έναντι των μέτρων του άρθρου 42 του Ν. 2238/94...

9 - 9 - Β 3982/2001 πενταμ. (παρ. εις Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης επταμ.) 6. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή συνάφεια παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 1951, 2/99) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν χωρεί μία προσφυγή κατά πράξεως φορολογικής αρχής περί επιβολής τελών χαρτοσήμου που αφορούν περισσότερα έτη... Β 4425/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ν. Σκλίας εις επταμ.) 7. ΔΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ δεδικασμένο παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση λόγω αντιθέτου νομολογίας ως προς το δεδικασμένο που προκύπτει για υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου η οποία εκδίδεται σε υπόθεση επιβολής προστίμου ΚΦΣ και εν όψει της σπουδαιότητας του ζητήματος αυτού ως προς το άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 και 12 παρ. 6-8 του Ν. 2298/95... Β 3954/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Γ. Ανεμογιάννης εις επταμ.) 8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ τελωνειακό δίκαιο μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

10 βλ. κατωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φορολογία βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ παροχές σύνταξη θανάτου παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα κατά πόσον η χρονική συνάφεια μεταξύ άρσεως του νομικού κωλύματος και της τελέσεως του γάμου δεν παύει να υπάρχει εφ όσον η συμβίωση διαρκεί και ο γάμος εξακολουθεί να υφίσταται κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου, έστω και αν ο γάμος ετελέσθη μετά πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την άρση του κωλύματος... Α 3831/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης εις επταμ.) 11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ ΤΕΑΜ παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν ως μειωμένη σύνταξη νοείται κατ άρθρ. 8 του Π.Δ. 995/80 η οριζομένη ως μειωμένη από την νομοθεσία του οργανισμού που την απονέμει και όχι λόγω μη συμπληρώσεως τριακονταπενταετίας... Α 3642/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Π. Μπραΐμη εις επταμ.) 12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11 Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Μετοχικό Ταμείο Στρατού παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της συμφωνίας ή μη προς το άρθρο 5 παρ. 1 του Σ. του άρθρου 63Β παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/54 που επιβάλλει την αναστολή καταβολής μερίσματος σε συνταξιούχο του ΜΤΣ που επέλεξε την άσκηση δικηγορίας... Α 3643/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Π. Μπραΐμη εις επταμ.) 13. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ κυρώσεις ν. 2238/1994 βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ πηγή εξωλογιστικός προσδιορισμός επίδραση παραβάσεων ΚΦΣ βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ πράξη επιβολής βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογίες διάφορες ειδικός φόρος καταναλώσεως παραπέμπονται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα του εάν ο ειδικός φόρος καταναλώσεως του άρθρου 7 παρ.

12 του Ν. 1798/88 συνιστά επιβάρυνση Ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμό αντικειμένη στα άρθρα 9, 12 και 113 της Σ.ΕΟΚ ή έχει χαρακτήρα εσωτερικού φόρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 95 Σ.ΕΟΚ καθώς και ότι η συναπτομένη προς το χαρακτηρισμό αυτό κρίση περί του ότι η εγχώρια παραγωγή είναι αμελητέα είναι κρίση νομική και όχι πραγματική, η ορθότητα της οποίας ελέγχεται από τον αναιρετικό δικαστή καθ όλη την έκταση, ακόμη και αν αυτό απαιτεί έρευνα πραγματικού... Β 4444/2001 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Σύμπλης εις Ολομ.) 18. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός σωματεία κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, νομίμως εκλεγέν μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου, το οποίο αποκτά εκ των υστέρων την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου/, ομοίως, μέλος αθλητικού σωματείου, το οποίο είναι συγχρόνως μέλος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου, εάν δε, παρά τη συνδρομή στο πρόσωπό του τέτοιου κωλύματος, υποβάλει υποψηφιότητα και εκλεγεί, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού σωματείου/η διαπιστωτική πράξη της εκπτώσεως εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση της συνδρομής του κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκ των μελών του, ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού επίσης εντός 15 ημερών, ανατρέχει δε, στη μεν πρώτη περίπτωση, στο χρόνο κατά τον οποίο το νομίμως κατ αρχήν εκλεγέν μέλος του διοικητικού

13 συμβουλίου του σωματείου απέκτησε τη συνιστώσα το κώλυμα ιδιότητα, στη δε δεύτερη περίπτωση, στο χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από τις οποίες προήλθε το εν λόγω διοικητικό συμβούλιο......το άρθρο 135 παρ. 3 του Ν. 2725/99 έχει εφαρμογή μόνον προκειμένου περί μελών διοικητικού συμβουλίου αθλητικών σωματείων εκλεγέντων προ της δημοσιεύσεως του νόμου ( ), υπό την έννοια ότι παρέχει στα προϋπάρχοντα αυτά διοικητικά συμβούλια το χρονικό περιθώριο του οκταμήνου για την τακτοποίηση κάθε σχετικής εκκρεμότητας, όχι όμως και προκειμένου περί μελών διοικητικού συμβουλίου τα οποία εκλέγονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού... Δ 2838/2001 Εισηγητής: Α. Μ. Παπαδημητρίου 19. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξη ιδιωτική η άρνηση της Διοικήσεως να ικανοποιήσει αίτημα γνώσεως διοικητικών εγγράφων, είτε με επιτόπια έρευνα, είτε δια χορηγήσεως αντιγράφου, είναι εκτελεστή και προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως, εφ όσον το αντικείμενο ή η σχέση στην οποία αφορούν τα έγγραφα αυτά ρυθμίζεται από διατάξεις του δημοσίου δικαίου... Δ 2650/2000 Εισηγητής: Θ. Αραβάνης 20. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ανωτάτη εκπαίδευση εφόσον μετά την εκλογή του αιτούντος ως βουλευτή έχει ανασταλεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του των σχετικών με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ και δεν εδικαιούτο αυτός να ασκήσει

14 ούτε το κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2083/92 εκλογικό του δικαίωμα στις πρυτανικές εκλογές, στερείται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των πράξεων εκλογής πρυτάνεως και αντιπρυτάνεως... Γ 115/2002 Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ραδιοφωνία με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 και κατά παρέκκλιση από την πάγια διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1-3 του Ν. 2328/1995 προβλέφθηκε ότι θεωρούνται κατ ανοχήν, ως νομίμως λειτουργούντες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούσαν την και των οποίων οι ιδιοκτήτες θα υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη μέλλουσα να κινηθεί, με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, διαδικασία χορηγήσεως σχετικών αδειών/ορίσθηκε δε ρητώς ότι οι σταθμοί αυτοί θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρις ότου η προκηρυχθείσα διαδικασία περατωθεί, με την έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. περί χορηγήσεως αδειών σε ορισμένους από τους υποψηφίους και απορρίψεως των λοιπών αιτήσεων/ εν όψει τούτου, επί εκδόσεως πράξεων, με τις οποίες, κατ επίκληση της ανάγκης ασφαλούς λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και της ανάγκης περιορισμού, για το λόγο αυτό, του αριθμού των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν στο Νομό Αττικής, επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φέρονται ως ιδιοκτήτες τους, έχουν έννομο συμφέρον προς προσβολή επί ακυρώσει των πράξεων, με τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία των εν λόγω σταθμών, μόνον εάν οι τελευταίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999 / επομένως, μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως, με την οποία προκηρύχθηκε διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών στο Νομό Αττικής, έννομο

15 συμφέρον προς προσβολή των προαναφερομένων πράξεων έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών, τα οποία υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία/ το έννομο τούτο συμφέρον διατηρείται όμως, μόνο επί όσο χρονικό διάστημα, η εν λόγω διαδικασία παραμένει εκκρεμής... Δ 92/2002 επταμ. Εισηγητής: Δ. Γρατσίας 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης η δήλωση του αιτούντος σχετικά με την ύπαρξη ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος περί συνεχίσεως της δίκης απαιτείται ακόμη και όταν το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον του για συνέχιση της δίκης μπορεί ο δικαστής να συναγάγει ευθέως από την οικεία νομοθεσία... Δ 1366/2001 Εισηγητής: Φ. Αρναούτογλου 23. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως έκταση αναιρετικού ελέγχου η χρονολογία εκδόσεως αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της διοικητικής πράξεως, με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων/τούτο δε διότι από τη χρονολογία εξαρτάται η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου που την εξέδωσε και η νομιμότητα γενικά της πράξεως αυτής/συνεπώς, πράξη επιβολής προστίμου, η οποία δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως, είναι άκυρη αυτή, δε η νομική πλημμέλεια, η οποία προκύπτει από την ίδια την πράξη και συνεπάγεται την ολική ακύρωσή της, λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 169 του ΚΦΔ/εξάλλου, η

16 πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή προστίμου δεν αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο ώστε να υπόκειται ευθέως στον αναιρετικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας/συνεπώς, η νομιμότητα της πράξεως αυτής από την άποψη της ανυπαρξίας χρονολογίας εκδόσεως, δεν μπορεί να ελεγχθεί ευθέως κατ αναίρεση/(μειοψ.)... Ολομ. 4487/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής: Ν. Σκλίας 73/2001 Β Τμ.) 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως νομιμοποίηση πληρεξουσίου διαδίκων ειδικώς οργανισμοί τυπικής αυτοδιοικήσεως ναι μεν εις την απόφασιν του κοινοτικού συμβουλίου ρητώς διαλαμβάνεται ότι η δια ταύτης παρεχομένη πληρεξουσιότης αφορά και εις οιανδήποτε εν συνεχεία της εφέσεως σχετικήν ενέργειαν, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει, πλην δια της ειδικής ρήτρας αυτής, ως δείκνυται εκ της όλης αορίστου διατυπώσεως της, δεν παρεσχέθη εις τον υπογράφοντα το δικόγραφον της υπό κρίσιν αιτήσεως δικηγόρον πληρεξουσιότης προς υπογραφήν δικογράφου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της δικαστικής αποφάσεως, η οποία θα εξεδίδετο επί της εφέσεως της αναιρεσειούσης κοινότητος... Α 3497/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 αν η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον δικαστικού σχηματισμού για την κατάργηση της δίκης δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 2298/95 διαπιστωτική πράξη του Προέδρου, αλλ η δίκη καταργείται με την εκδιδόμενη δικαστική απόφαση...

17 Β 2960/2000 Εισηγητής: Δ. Κωστόπουλος 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 δια την εφαρμογήν των άρθρων 36 παρ. 2 και 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99, αρκεί κατά τα εξωτερικά στοιχεία της υποθέσεως να πρόκειται περί αιτήσεως αναιρέσεως στρεφομένης κατ αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου και το ποσόν της διαφοράς να είναι κατώτερον των δρχ, χωρίς να ερευνάται περαιτέρω αν το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένην απόφασιν είχε δικαιοδοσίαν κατά νόμον να επιληφθή της υποθέσεως αυτής, ως εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν η διαφορά δεν ήτο διαφορά ουσίας αλλά ακυρωτική, δια την εκδίκασιν της οποίας αρμόδιον να επιληφθή εξαρχής της εκδικάσεώς της θα ήτο άλλο διοικητικόν δικαστήριον και η απόφασις του δεν θα προσεβάλλετο με αίτησιν αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να έχουν εφαρμογήν αι ρηθείσαι διατάξεις του Ν. 2721/99, αλλά με έτερον ένδικο μέσο/ (μειοψ.)... ΣΤ 3836/2000 επταμ. (κατ/ παρ. 1581/2000 πενταμ.) Εισηγητής: Ν. Ντούβας 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 κατ άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 εις τον κανόνα της καταργήσεως της δίκης υπάγονται αι εκκρεμείς κατά την ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις αναιρέσεως, έστω και αν το ύψος του χρηματικού αντικειμένου της διαφοράς είναι μεν ανώτερον των δρχ., πλην η διαφορά αύτη αναλύεται εις

18 πλείονας ομοίας αυτοτελείς διαφοράς, το χρηματικόν αντικείμενο εκάστης των οποίων είναι όμως κατώτερον των δρχ......όπως, εις περίπτωσιν κατά την οποία η δια της αιτήσεως αναιρέσεως αχθείσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διαφορά, αναλύεται εις πλείονας, τοιαύτας, αι οποίαι είναι όμοιαι και αυτοτελείς, εφ όσον αντικείμενον εκάστης τούτων είναι η καταβολή εις τον ανάδοχον, κατόπιν σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως κοινοτικού έργου, του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίον η Κοινότης οφείλει, υπό την ιδιότητά της ως κυρίου του έργου... Α 3135/2001 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 28. AITHΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως τέλη παράβολο απαλλαγές ανεξαρτήτως αν το άρθρο 3 παρ. 8 του ν.δ. 4246/1962 περί εξομοιώσεως του Σ.Ε.Κ. προς το Δημόσιο, ως προς τα δικαστικά προνόμια, των οποίων απολαμβάνει το τελευταίο, ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του ν.δ/τος 674/1970, πάντως δεν θεσπίζει και απαλλαγή του ΟΣΕ από την υποχρέωση καταβολής τελών και παραβόλου για την άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας/τούτο δε διότι, τόσο οι προβλεπόμενες στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ α του Ν.Δ. 1079/71, απαλλαγές από τα τέλη χαρτοσήμου, όσο και η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν.Δ. 170/73 απαλλαγή από την καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούν αποκλειστικά το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. και όχι τους δυνάμει διατάξεως νόμου απολαύοντες των παρεχομένων στο Δημόσιο δικαστικών προνομίων, όπως ο ΟΣΕ... Β 3689/2000 Εισηγητής: Σ. Βιτάλη 29. ΑΝΑΠΗΡΟΙ - ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

19 βλ. κατωτ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική ειδικώς υπέρ ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προβλέπεται μεν, κατ αρχήν, ως κανόνας η απαλλοτρίωση ακαλύπτων οικοπέδων, ειδικώς, όμως, προκειμένου για τις ανάγκες εγκαταστάσεως και λειτουργίας του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ απόκλιση από τον κανόνα αυτό, το άρθρο 79 του Ν. 2413/96, προβλέπει απαλλοτρίωση και αστικών ακινήτων/κατά την έννοια δε του άρθρου αυτού, ως αστικά ακίνητα που μπορούν να απαλλοτριώνονται νοούνται, του νόμου μη διακρίνοντας, και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, που αντιστοιχούν σε διαμερίσματα πολυκατοικίας/(μειοψ.)... Δ 2584/2001 Εισηγητής: Η. Τσακόπουλος 31. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Απαλλοτρίωση αναγκαστική αυτοδίκαια ανάκληση όταν η Διοίκηση δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα ότι κατέβαλε στον δικαιούχο την επιδικασθείσα αποζημίωση ή προέβη στην πραγματική παρακατάθεση του σχετικού χρηματικού ποσού και παράλληλα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτή να έχει προβεί στην κατάληψη του ακινήτου για την πραγματοποίηση του σκοπού της απαλλοτριώσεως συντρέχει περίπτωση αυτοδικαίας ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως... Δ 3106/2001 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 32. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

20 Αγροτική αποκατάσταση π.δ. 24.4/ εφόσον το διοικητικό εφετείο διαπίστωσε ότι ο αναιρεσείων δεν ήταν μόνιμος κάτοικος της κοινότητας και κατ ακολουθίαν δεν ενέπιπτε στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24-4/ Π.Δ. θα έπρεπε, να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, προκειμένου αυτή να κρίνει το πρώτον αν συνέτρεχαν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της πιο πάνω διάταξης και, σε καταφατική περίπτωση, να ικανοποιήσει το αίτημά του, εφ όσον βεβαίως υπήρχαν ακόμη διαθέσιμα οικόπεδα μετά την ικανοποίηση των δικαιούχων που ενέπιπταν σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις... Α 3304/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 33. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ προστασία βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου αποζημίωση παράνομος μη διορισμός αν το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ αρνηθεί να προσλάβει σε δημόσια θέση υποψήφιο, η άρνηση αυτή ακυρωθεί στη συνέχεια με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, ακολούθως δε η Διοίκηση σε συμμόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση διορίσει τον υποψήφιο αναδρομικά στη θέση αυτή, ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για να αποκατασταθεί η ζημία που υπέστη από το ότι κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε πράγματι υπηρεσία δεν εισέπραξε το σύνολο των αποδοχών που θα είχε εισπράξει αν είχε αναλάβει πράγματι υπηρεσία από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού / εξ άλλου, η επιδίκαση της αποζημίωσης αυτής δεν κωλύεται από το ότι ο ενδιαφερόμενος κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα δεν

21 παρέσχε πραγματική υπηρεσία στο Δημόσιο ή στο οικείο Ν.Π.Δ.Δ... Α 3630/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 35. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ απαλλαγή βλ. κατωτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως αλλαγή έδρας με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 588/1977 θεσπίζεται ως κανόνας η απαγόρευση της αλλαγής της έδρας των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, παραλλήλως όμως εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, όπως εκείνη κατά την οποία επιτρέπεται αλλαγή έδρας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, εκδιδόμενη μετά σύμφωνη γνώμη της νομαρχιακής επιτροπής εφόσον ως νέα έδρα ορίζεται διοικητική μονάδα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και έχει μικρότερο πληθυσμό από την παλαιά/η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και ειδικώτερα στα άρθρα 4 περ. 1 και 5 παρ. 1 αυτού, δεδομένου ότι οι με βάση αντικειμενικά κριτήρια περιορισμοί στην αλλαγή της έδρας ΕΔΧ αυτοκινήτου δικαιολογούνται από λόγους γενικώτερου δημόσιου συμφέροντος, που συνίστανται κυρίως στη σύμμετρη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των διαφόρων περιοχών της χώρας... Δ 1198/2000 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 37. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ αναστολή καθηκόντων βλ. ανωτ. 20

22 ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωργία ενισχύσεις βαμβάκι σε περίπτωση που ο βαμβακοπαραγωγός δηλώσει, στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του οργανισμού βάμβακος, ανακριβώς την καλλιεργηθείσα υπ αυτού έκταση, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με δραχμές ανά στρέμμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Βάμβακος/προκειμένου όμως να διαπιστωθεί η ανακρίβεια της κατά τα ανωτέρω υπευθύνου δηλώσεως του βαμβακοπαραγωγού, ούτως ώστε να επιβληθεί σε βάρος του το ως άνω πρόστιμο, απαιτείται να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία /ειδικά, η διαδικασία αυτή αρχίζει με την προκαταρκτική εξέταση από τις οικείες Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου των σχετικών με την καλλιεργηθείσα έκταση στοιχείων που εδήλωσε ο βαμβακοπαραγωγός, με την υποβολή της υπευθύνου δηλώσεως, μετά δε το πέρας της προκαταρκτικής αυτής εξετάσεως αποστέλλονται από τον οργανισμό βάμβακος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα μηχανογραφικές καταστάσεις των βαμβακοπαραγωγών και των εκτάσεων οι οποίες εδηλώθησαν ως καλλιεργηθείσες υπ αυτών, οι οποίες αναρτώνται στα Δημαρχιακά ή Κοινοτικά Καταστήματα, τέλος δε διενεργείται επιτόπιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των εκτάσεων οι οποίες εδηλώθησαν με την υπεύθυνη δήλωση... ΣΤ 1301/2001 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 39. ΔΑΣΗ Δάση δημόσια παραχώρηση στο πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 857/37 δεν περιλαμβάνονται τα δημόσια δάση που έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επί τη βάσει του Ν. 6320/1934/ είναι πρόδηλον, ότι εφόσον ευρίσκεται σε ισχύ το διάταγμα, με το οποίο είχαν παραχωρηθεί κατά νομή τα ως άνω δάση, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν μπορούσαν να

23 παραχωρηθούν τα ίδια δάση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τους σκοπούς που προβλέπει ο Α.Ν. 857/1937/ δεν ασκεί δε καμμία επιρροή από την άποψη αυτή η τυχόν συναίνεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση σε τρίτους των εκτάσεων αυτών, εφ όσον δεν εχώρησε ανάκληση του διατάγματος με το οποίο παρεχωρήθη η νομή των σε αυτό οι προστατευτικές της ιδιοκτησίας συνταγματικές διατάξεις αναφέρονται σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τα οποία απεκτήθησαν συμφώνως προς το νόμο που διέπει την κτήση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων / εξ άλλου, οι διοικητικές διατάξεις που προβλέπουν παραχώρηση δασικών εκτάσεων σε ιδιώτες για την πραγμάτωση ωρισμένου σκοπού που συνάδει με τη δασική νομοθεσία και τάσσεται ως όρος της παραχωρήσεως, εξαρτούν τη νομιμότητα της παραχωρήσεως από την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού/ τοιουτοτρόπως, η πραγμάτωση του σκοπού της παραχωρήσεως είναι, κατά το διοικητικό νόμο, προϋπόθεση τόσο της θεμελιώσεως όσο και της διατηρήσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων στην παραχωρηθείσα έκταση/κατά συνέπεια, η ανάκληση διοικητικής πράξεως, με την οποία έγινε η παραχώρηση για παράβαση συναφούς με αυτήν όρου δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος και είναι θεμιτή, ασχέτως της μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου... Ε 2342/1999 Εισηγητής: Δ. Αλεξανδρής 40. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ψηφοδέλτια από το συνδυασμό και την αντιπαραβολή των άρθρων 62 παρ. 3, 64 παρ. 2, 65 και 83 παρ. 1 του Π.Δ. 410/95 προκύπτει ότι πλημμέλειες ψηφοδελτίων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 62 παρ. 3, 64 παρ. 2 και 65 και στις προβλεπόμενες από αυτές ακυρότητες μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 83, εφ όσον όμως συνδυάζονται με άλλα

24 περιστατικά που μαρτυρούν σύμφωνα με τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας ότι αποτέλεσαν το μέσο για την αλλοίωση της βούλευσης των εκλογέων και την νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος είτε με άσκηση ψυχολογικής βίας είτε με άλλο αθέμιτο τρόπο/έτσι απαιτείται για την πληρότητα του σχετικού ισχυρισμού να γίνεται επίκληση τέτοιων περιστατικών και γεγονότων... Γ 3696/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Π. Καρλή 2369/2000 πεντ.) 41. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες εκλογές διαδικασία ψηφοδέλτια η εκτύπωση των ονομάτων των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια με ελαττωμένης απόχρωσης μαύρη μελάνη, δεν συνιστά εμφανή απόκλιση ως προς το χρώμα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 62 παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 410/95 για να στοιχειοθετήσει την ακυρότητα που προβλέπει το άρθρο 65 περ. β του Π.Δ. 410/95/ εξ άλλου ούτε η διαφορά ως προς το χώρο που καταλαμβάνει στα ψηφοδέλτια η έντυπη αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων συνιστά απόκλιση ως προς το σχήμα ή τις διαστάσεις των ώστε να στοιχειοθετήσει την ακυρότητα που προβλέπει το άρθρο 65 περ. γ, το οποίο αξιώνει εμφανή διαφορά ως προς τις εξωτερικές διαστάσεις των ψηφοδελτίων... Γ 3696/2001 επταμ. (κατ. παρ. 2369/2000 πεντ.) Εισηγητής: Π. Καρλή 42. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ βλ. κατωτ. 109

25 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ αποζημίωση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή εμπιστοσύνης βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σχέση με πολίτες πρόσβαση στα έγγραφα ν. 1599/1986 βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ΚΦΔ δικαιοδοσία έννοια φορολογικής διαφοράς υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορά που δημιουργήθηκε από την άρνηση επιστροφής εισπραχθέντων κατά την εισαγωγή φόρων και δασμών μεταφορικών μέσων από εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν πέραν τις διετίας στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την ΣΤ 362/2001 ετπαμ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 47. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ επιδόσεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ προσφυγή προθεσμία βλ. κατωτ. 178

26 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ προσφυγή ανασταλτικό αποτέλεσμα βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΦΔ όρια ελέγχου βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. έφεση εκκλητό δεδομένου ότι η ρύθμιση του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2648/1998 με την οποία το όριο του εκκλητού των πρωτοδίκων αποφάσεων ορίστηκε στο ποσό του δραχμών, δεν περιέχει μεταβατική διάταξη, η τελευταία αυτή αναπροσαρμογή δεν καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις/άλλωστε για τη διάταξη αυτή ρητώς ορίζεται στο άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 2648/1998, ότι ισχύει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως / δηλαδή από / περαιτέρω, εφόσον κατά γενική αρχή, που συνάγεται και από το άρθρο 77 παρ. 5 του Π.Δ. 18/89 όπως και το άρθρο 24 παρ. 1 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται κατά τον νόμο τον ισχύοντα κατά τον χρόνο της εκδόσεως της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως ή της δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης δικαστικής αποφάσεως, πρέπει να γίνει δεκτόν ότι το άρθρον 29 παρ. 1 του Ν. 2648/98 εφαρμόζεται για τις εφέσεις που στρέφονται κατά αποφάσεων οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την και μετά... Ολομ. 3407/2001 (κατ/ παρ. Εισηγητής: Σ. Καραλής 3843/99 Β Τμ.)

27 ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας έφεση προθεσμία κατ άρθρ. 280 Κ.Δ.Δ. οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της επιδόσεως της εκκαλούμενης απόφασης εφαρμόζονται όχι μόνο ως προς την αφετηρία της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης, αλλά και ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής / τούτο μάλιστα ενισχύεται από το άρθρο 281 του ίδιου Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, η διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως που επιδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού, μόνο όταν προβλέπουν μεγαλύτερη διάρκεια προθεσμίας από εκείνην που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΔ/επομένως, σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση επιδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Δ.Δ., η διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση εφέσεως κατ αυτής είναι 60 ημέρες... Β 3655/2001 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 53. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1806/83 δημόσια έργα προσφυγή δικόγραφο το κατά χωρισμό δικόγραφο δεν καθίσταται αόριστο, εκ του ότι δεν προσκομίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το αρχικό δικόγραφο της προσφυγής, από το οποίο εχώρησε ο χωρισμός, ώστε να διαπιστωθεί ότι το κατά χωρισμό δικόγραφο αποτελεί πιστή μεταφορά του αρχικού δικογράφου... Α 3337/2001 Εισηγητής: Μ. Πικραμμένος 54. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

28 διαφορές ν. 1406/1983 δημόσια έργα προσφυγή χωρισμός βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ δικαιοδοσία επί αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία ενεργείται επισπεύσει του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, βάσει τίτλου με υποκειμένη σχέση δημοσίου δικαίου, οι διαφορές που γεννώνται από την εκτέλεση αυτή υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβανομένων και των διαφορών από πίνακα κατατάξεως οι οποίες αφορούν στην κατάταξη ιδιώτου ή νπιδ ως αναγγελθέντων δανειστών, των οποίων η απαίτηση απορρέει από σχέση ιδιωτικού δικαίου... ΣΤ 1037/2000 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 56. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 2721/99 ανάπηροι θύματα πολέμου δικαιοδοσία από το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 2721/99 προκύπτει ότι δεν ασκεί πλέον επιρροή η διάκριση μεταξύ προσώπων που διεκδικούν για λογαριασμό τους δικαίωμα αποκαταστάσεως κατά την νομοθεσία περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου, και τρίτων προσώπων, που δεν διεκδικούν παρόμοιο δικαίωμα, αλλά βλάπτονται από πράξεις ή παραλείψεις της Διοικήσεως που εκδόθηκαν ή συντελέσθηκαν κατ εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, οι σχετικές δε διαφορές υπάγονται σε αμφότερες τις περιπτώσεις, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων/η κατ εφαρμογή όμως της διατάξεως αυτής δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και η εκδίκαση από αυτά των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων, τα οποία έχουν χαρακτήρα ουσιαστικής προσφυγής, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι στη συγκεκριμένη

29 εκάστοτε περίπτωση πρόκειται περί διαφοράς διοικητικού δικαίου / εφ όσον επομένως, η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται και δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της υποθέσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας προς τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια χωρίς να ερευνηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος κατ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 1 και 2 του Ν. 1968/91, το δικαστήριο προχωρεί στην έρευνα αυτών των προϋποθέσεων παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος ως αιτήσεως ακυρώσεως... Α 945/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 57. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές άρθρ. 29 ν. 2721/99 υπάγεται κατ άρθρ. 29 παρ. 3 περ. α στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διαφορά που δημιουργήθηκε από την άρνηση χορηγήσεως αδείας κομμωτηρίου, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας της οποίας διέπονται από τον ΑΝ 2520/ Δ 4057/2001 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μακρής 58. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελέτες όταν έχει υπάρξει ειδική ρύθμιση, με νόμο ή με κανονιστική πράξη, των επαγγελματικών δικαιωμάτων μιάς κατηγορίας διπλωματούχων και αναγνωρίζεται σε αυτούς το δικαίωμα εκπόνησης μελετών, τεχνικών και άλλων έργων χωρίς όμως αναφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία μελετών, από τις προβλεπόμενες στο άρθρο μόνο του Π.Δ. 541/1978, τότε για την εγγραφή των διπλωματούχων αυτών σε ορισμένη κατηγορία μελετών του Μητρώου Μελετητών, που αποτελεί κατά νόμον

30 αναγκαίο όρο για την ανάθεση εκπόνησης από ιδιώτες μελετητές, μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, νπδδ, ο.τ.α δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος λαμβάνεται υπ όψη και το αντικείμενο των μελετών που προβλέπει η ειδική ρύθμιση καθώς και η εν γένει νομοθεσία που διέπει την οργάνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας των εν λόγω διπλωματούχων... Δ 2394/2001 Εισηγητής : Δ. Πετρούλιας 59. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα μελετητές μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2530/97 καταργήθηκε κάθε αντίθετη προγενέστερη διάταξη, όπως αυτή του άρθρου 3 παρ. 2 περ. γ του Ν. 716/77, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους εν ενεργεία καθηγητές ΑΕΙ, η άσκηση του επαγγέλματος του μελετητή... Δ 2637/2001 Εισηγητής: Π. Κοτσώνης 60. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί προμήθειες η δια της προσβαλλομένης πράξεως μη αμφισβήτησις της βαθμολογήσεως της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης και συνεπώς, ως κατ αρχήν ανταποκρινομένης προς την διακήρυξη, συγχρόνως δ η αποδοχή του περιεχομένου επιστολής διαλαμβανούσης, αντιθέτως, περί μη ανταποκρίσεως της εν λόγω προσφοράς προς την διακήρυξη ενέχουν αντίφαση και καθιστούν μη προσηκόντως αιτιολογημένην την πράξιν... /(μειοψ.)... Δ 384/2001 επταμ. Εισηγητής: Σ. Χαραλαμπίδης 61. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

31 δημόσια έργα κοινοτικά έργα βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα ποινική ρήτρα εκ του άρθρου 39 παρ. 1 και 6 του Π.Δ. 475/1976 συνάγεται ότι προς υπολογισμόν του ανωτάτου ορίου του αριθμού των ημερών της υπαιτίου εκ μέρους του αναδόχου του έργου υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου, δια τας οποίας είναι δυνατόν να επιβληθή εις τον ανάδοχον ποινική ρήτρα, λαμβάνεται υπ όψιν μόνον η υπό της συμβάσεως αρχικώς ορισθείσα συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του όλου έργου, χωρίς, δηλαδή, να συνυπολογίζονται αι τυχόν εγκριθείσαι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας ταύτης, κατά το αντιστοιχούν εις τα οποίας χρονικόν διάστημα δεν επιβάλλονται ποινικαί ρήτραι, τυχόν δε επιβληθείσαι αίρονται αυτοδικαίως... Α 4325/2000 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 63. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα αυτοδίκαιη παραλαβή μετά την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, ο κύριος αυτού μπορεί να μην καταβάλλει το οφειλόμενο ή να αναζητήσει το καταβληθέν εργολαβικό αντάλλαγμα μόνο για τις εργασίες εκείνες, προς κατασκευή του έργου, που δεν εκτελέσθηκαν, δηλαδή, για εργασίες συμβατικές ή υπερσυμβατικές, που παρελήφθησαν μεν από τον κύριο του έργου, λόγω της συντελεσθείσης αυτοδίκαιας παραλαβής, οι οποίες, όμως αποδεικνύεται, εκ των υστέρων, ότι δεν εξετελέσθησαν πράγματι... Α 4109/2001 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλλου 64. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

32 ατομική βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ άδειες βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ εγκύκλιοι βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία γνώμη βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσιότης πράξεις δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ Εκκλησία εφημέριοι αποδοχές το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997 χορηγήθηκε στους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, ως Κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους συνισταμένη στην ανάληψη εκ μέρους τους πρωτοβουλιών για την εφαρμογή νέων μεθόδων τεχνολογίας και στην προσπάθεια εξευρέσεως νέων διαδικασιών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας/με τα δεδομένα αυτά η μη επέκταση της χορηγήσεώς του στους τακτικούς εν ενεργεία εφημερίους δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας/και τούτο διότι οι τακτικοί εν ενεργεία εφημέριοι αποτελούν μία εντελώς διακριτή κατηγορία δημοσίων λειτουργών τα καθήκοντα των οποίων είναι προεχόντως θρησκευτικά και λατρευτικά και οι οποίοι δεν τελούν, υπό ταυτότητα συνθηκών με

33 τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά ούτε και με τους εφημερίους οι οποίοι έχουν παράλληλα και υπαλληλική ιδιότητα και ασκούν δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα... Γ 624/2001 Εισηγητής: Χ. Ράμμος 72. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα Πρύτανης εκλογή βλ. ανωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη ΔΕΠ υπηρεσιακή κατάσταση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατά την οργάνωση των καθηκόντων των ανωτάτων εκπαιδευτικών λειτουργών δέον να εξασφαλίζεται η άσκηση του ερευνητικού και διδακτικού τους έργου/ όθεν, η κατάρτιση των προγραμμάτων της πανεπιστημιακής διδασκαλίας δέον να παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες ασκήσεως του ατομικού αυτού δικαιώματος προς έρευνα και διδασκαλία... Ε 3478/2001 Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 75. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ μονιμοποίηση κατ άρθρ. 18 παρ. 2 του Ν. 1771/1988, κατά την διάρκεια της διαδικασίας μονιμοποιήσεως στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, ο κρινόμενος δεν απομακρύνεται από την υπηρεσία έστω και αν παρέλθει υπό του νόμου προβλεπόμενος μέγιστος χρόνος παραμονής αυτού στην εν λόγω βαθμίδα...

34 Α 3808/2001 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 76. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατοχή δευτέρας θέσεως το ζήτημα του επιτρεπτού ή μη της κατοχής από τα μέλη ΔΕΠ άλλης μόνιμης οργανικής θέσης ρυθμίζεται ειδικώς από τα άρθρα 23 παρ. 10 του Ν. 2519/97 και 6 παρ. 1 του Ν. 2530/97, όπου ρητώς ορίζεται ότι στα μέλη ΔΕΠ απαγορεύεται να κατέχουν άλλη, πλην του ΑΕΙ, μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις έμμισθες ή άμισθες... Γ 150/2001 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου 77. EKΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ιδιωτική προσωπικό αποδοχές οι προσλαμβανόμενοι μετά την δημοσίευση του Ν. 1566/1985 εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικές μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές έχουν κατά νόμον δικαίωμα μισθολογικής εξελίξεως υπό τις προϋποθέσεις που έχουν το δικαίωμα αυτό και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, για την ακύρωση δε πράξεως χορηγήσεως μισθολογικού κλιμακίου για το λόγο ότι ο συγκεκριμένος ιδιωτικός εκπαιδευτικός είχε προσληφθεί ως ωρομίσθιος πρέπει να προβάλλεται από τον αιτούντα και να εξετάζεται από τον ακυρωτικό δικαστή η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 17 και 18 του Ν. 1566/85, αναλόγως εφαρμοζομένων εν προκειμένω, για την κατ εξαίρεση πρόσληψη του εκπαιδευτικού αυτού ως ωρομισθίου και να αποδεικνύεται η συνδρομή του προϋποθέσεων αυτών από στοιχεία που προσκομίζει ο αιτών ή από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως... Γ 554/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Γκότσης

35 /2000 πεντ.) 78. ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατ άρθρ. 26 παρ. 3 του Ν. 744/1977, η πλήρωση θέσης τακτικού καθηγητή της Σ.ΣΕ από υφηγητή του αντίστοιχου μαθήματος, ο οποίος έχει συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία, προϋποθέτει ότι η θέση αυτή είναι κενή και ότι θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οργανισμού της ΣΣΕ διαδικασία... Γ 3294/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 79. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση στρατιωτική Σχολή Ικάρων από το άρθρο 1 του Ν. 668/1977 προκύπτει ότι η Διοίκηση έχει την ευχέρεια να εισάγει, χωρίς εξετάσεις, τους αποτυχόντες στις πτήσεις καθώς και τους κρινόμενους ως υγειονομικά ακατάλληλους για το ιπτάμενο προσωπικό μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων σε κάποιο από τα λοιπά Τμήματα της Σχολής Ικάρων ύστερα από στάθμιση των δεδομένων κάθε μιάς περίπτωσης ειδικότερα εφόσον οι μαθητές αυτοί κρίνονται κατάλληλοι για το προσωπικό εδάφους και έχουν ηλικία μέχρι είκοσι πέντε ετών, περαιτέρω δε, υφίστανται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα ανάλογες ανάγκες της υπηρεσίας... Γ 244/2001 Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 80. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση παιδαγωγικό ινστιτούτο προσωπικό αποδοχές με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1566/85 επανιδρύθηκε παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ν.δ. 4379/1964 που είχε καταργηθεί με το άρθρο μόνο του αν.ν. 59/1967/ με το άρθρο 84 παρ. 2 του ίδιου

36 νόμου 1566/85 επιδιώχθηκε η πλήρης αποκατάσταση - κυρίως από την άποψη της μισθολογικής αντιστοιχίας προς τις αποδοχές του τακτικού καθηγητή Πανεπιστημίου ή Γενικού Επιθεωρητή Εκπαιδεύσεως των Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ν.δ. 4379/1964, οι οποίοι, μετά την κατάργησή του, δεν είχαν ενταχθεί σε θέσεις Εκπαιδευτικών Συμβούλων του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του αν. ν. 123/1967, ορίστηκε δε ειδικότερα, προκειμένου περί συνταξιούχων, ότι επανέρχονται επί δίμηνο στην υπηρεσία/στην τελευταία όμως αυτή διάταξη δεν γίνεται ρητή πρόβλεψη για αναδρομική απόληψη αποδοχών των ανωτέρω και κατά συνέπεια, εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η γενική ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.δ. 76/1979, η οποία προβλέπει ότι οι αποκαθιστάμενοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν αναδρομικώς τις αποδοχές τους... Α 3305/2001 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 81. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ βλ. κατωτ ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο ασφαλιστικοί πράκτορες τόσο για τη χορήγηση αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορος, όσο για την ανανέωση αυτής απαιτείται η συνδρομή σειράς προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων να μην έχει καταδικασθεί ο ενδιαφερόμενος για το αδίκημα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής... Δ 1023/2001 Εισηγητής: Α. Μ. Παπαδημητρίου

37 ΕΜΠΟΡΙΟ Εμπόριο άδεια εμπορίας λιπασμάτων μεταξύ των αντικειμένων που δύνανται να ρυθμισθούν κανονιστικώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 2326/95, περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την έκδοση αδείας εμπορίας λιπασμάτων/ως προς το ειδικώτερο αυτό ζήτημα, η εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη επιτρέπει τη θέσπιση προϋποθέσεων συναφών προς το αντικείμενο της επιχειρούμενης ρυθμίσεως, όπως είναι οι προϋποθέσεις που ανάγονται στην ύπαρξη προσωπικού διαθέτοντος ειδική κατάρτιση στον τομέα των λιπασμάτων / κατά την έννοια όμως, της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως, ερμηνευομένην εν όψει της συνταγματικής κατοχυρωμένης αρχής της ισότητος, δεν επιτρέπεται, κατά την θέσπιση των ως άνω προϋποθέσεων, η διαφορετική μεταχείριση προσώπων που διαθέτουν εξ ίσου την ανωτέρω ειδική κατάρτιση στον τομέα των λιπασμάτων... Δ 3107/2001 Εισηγητής: Γ. Παπαγεωργίου 84. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εκτελωνιστές το επάγγελμα του εκτελωνιστή αποτελεί αντικείμενο έντονης νομοθετικής ρυθμίσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος/ενταγμένο στο νομοθετικό αυτό πλαίσιο το άρθρο 24 του Ν. 718/1977, με το οποίο θεσπίζεται όριο ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα το 65ο έτος, εφόσον συντρέχει και η προϋπόθεση της τριακονταπενταετίας, άλλως το 70ο έτος, αποτελεί θεμιτό κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος περιορισμό της ελευθερίας της εργασίας, συνδεόμενο με λόγους γενικότερου συμφέροντος, που συνίστανται στην απρόσκοπτη συνεργασία των εκτελωνιστών με τις τελωνειακές αρχές και στην προστασία των συμφερόντων των εντολέων τους, για λογαριασμό των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να λαμβάνουν επιχειρηματικούς κινδύνους,

38 όπως συμβαίνει σε άλλα επαγγέλματα/συνεπώς, η κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας επερχόμενη βιολογική κάμψη του ατόμου που συμπληρώνει τα πιο πάνω όρια ηλικίας, δικαιολογεί τη θέσπιση του επιδίκου μέτρου, ενόψει της φύσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού/εξ άλλου, λόγοι κοινωνικού συμφέροντος, συνιστάμενοι στην αποσυμφόρηση του επαγγέλματος και δημιουργία ευκαιριών σταδιοδρομίας νεοτέρων στο επάγγελμα του εκτελωνιστή δικαιολογούν επίσης τη θέσπιση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, αφού η ανεργία των νεότερων γενεών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα... Γ 2489/2000 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 85. ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασία Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών από το άρθρο 14 παρ. 10 του Ν. 1264/82 προκύπτει ότι εάν ο εργαζόμενος - συνδικαλιστής προβεί, αποδεδειγμένως σε αθέμιτη συναλλαγή με τρίτα πρόσωπα εις βάρος των συμφερόντων του εργοδότη του, η συμπεριφορά του αυτή συνιστά "σπουδαίο λόγο" που επιτρέπει στον εργοδότη να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση/εξάλλου, οι Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αποφαίνονται επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων για το εάν συντρέχει ο σπουδαίος λόγος που επιτρέπει στον εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, εκφεύγει δε του πλαισίου της αρμοδιότητάς τους η εξ υποκειμένου αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων ή του εργοδότη, καθώς και η αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών σε ενδεχόμενη επιλήψιμη συμπεριφορά... Δ 2639/2000 Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη

39 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη διευθυνόντων συμβούλων η προβλεπόμενη από το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 542/77 αλληλέγγυος προς την ανώνυμη εταιρεία ευθύνη των εχόντων την ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου της εταιρείας κατά την αντίστοιχη διαχειριστική περίοδο καθιερώνεται για τα αποκρυβέντα κέρδη της ανωνύμου εταιρείας που εμπίπτουν σε όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, έστω και αν τα εν λόγω πρόσωπα διετέλεσαν διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι για τμήμα μόνο της περιόδου αυτής, δοθέντος ότι η διαχειριστική περίοδος είναι ενιαία και δεν δύναται να κατατμηθεί σε επί μέρους χρονικά διαστήματα / (μειοψ.)... ΣΤ 3153/2001 επταμ. (κατ. περ. Εισηγητής: Ν. Ντούβας 469/2001 πεντ.) 87. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ανώνυμες μετατροπή σε ομόρρυθμη βλ. κατωτ ΕΦΕΣΗ Εφεση αποφάσεις υποκείμενες υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η απόφαση του διοικητικού εφετείου, η οποία αποφαίνεται επί αιτήσεως διορθώσεως ή ερμηνείας προηγουμένης αποφάσεως του ιδίου εφετείου εκδοθείσης επί ακυρωτικής διαφοράς του άρθρου 1 του Ν. 702/ Γ 2718/2000 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 89. ΘΗΡΑ

40 Θήρα δικαιούνται να λάβουν άδεια θήρας και πρόσωπα, τα οποία δεν ανήκουν σε κυνηγετικό σύλλογο ή είναι μέλη κυνηγετικού συλλόγου, που δεν περιλαμβάνεται στους συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Γεωργίας για τους αυτούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο έλεγχό τους, και ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους, το ύψος και την διάθεση των εσόδων τους/τούτου έπεται ότι είναι ως προς τα μέλη αυτών επιτρεπτή η θέσπιση πλεονεκτημάτων αντιστοίχων προς τους ανωτέρω περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτά συναφή προς τους ανωτέρω λόγους δημοσίου συμφέροντος (αναγομένους στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος)......ρύθμιση, κατά την οποία μόνο στους συνεργαζομένους με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικούς συλλόγους επιτρέπεται να καταθέτουν στις αρμόδιες δασικές αρχές τις αιτήσεις των μελών τους, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, και να παραλαμβάνουν από αυτές, προκειμένου να τις παραδώσουν εν συνεχεία στα μέλη τους, τις άδειες θήρας, ενώ, αντιθέτως, τα μέλη των μη συνεργαζομένων συλλόγων πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και να παραλαμβάνουν τις άδειες αυτοπροσώπως, δεν αντίκειται στα άρθρα 12 και 4 περ. 1 του Συντάγματος, δοθέντος ότι το πλεονέκτημα αυτό δικαιολογείται από την λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργού επί των συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων ύπαρξη αυξημένης εμπιστοσύνης του σε αυτούς... (μειοψ.) είναι αντίθετη προς τα άρθρα 12 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος ρύθμιση με την οποία παρέχεται ευχέρεια υποβολής ομαδικού ασφαλιστηρίου ως δικαιολογητικού για την έκδοση αδείας κυνηγίου μόνο στα μέλη συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων, ενώ τα μέλη των μη συνεργαζομένων συλλόγων υποχρεούνται να

41 υποβάλλουν μεμονωμένες αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας με ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο /αφού τα πρώτα μέλη μπορούν να επιτύχουν ομαδικά ασφαλιστήρια με συνέπεια τη δυνατότητα καταβολής χαμηλοτέρων ασφαλιστηρίων / (μειοψ./......δεν ευρίσκει έρεισμα στα άρθρα 262 και 266 του Ν.Δ/τος 86/1969, ρύθμιση υπουργικής αποφάσεως, κατά την οποία, για τη χορήγηση αδείας θήρας σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη συνεργαζομένων κυνηγετικών συλλόγων, επιβάλλεται η υποχρέωση καταβολής προς τούτο και άλλου ποσού, πέραν εκείνου, το οποίο προβλέπεται γενικώς για όλους τους επιθυμούντες να λάβουν άδεια θήρας, εφ όσον με αυτό δεν επιχειρείται προσαύξηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 262 ποσού, ούτε βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 266 που αφορά μόνο τα μέλη των συνεργαζόμενων κυνηγετικών συλλόγων... Ε 3942/2001 επταμ. (κατ παρ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 1502/2001 πεντ) 90. ΘΗΡΑ Θήρα ρυθμίσεις υπουργικής αποφάσεως με τις οποίες, αφ ενός μεν ιδρύεται Ομοσπονδιακή θυροφυλακή χρηματοδοτούμενη από τις κυνηγετικές ομοσπονδίες μέσω των συνδρομών των μελών των κυνηγετικών συλλόγων, αφ ετέρου δε ρυθμίζονται τα της οργανώσεώς της, είναι αντίθετες προς το άρθρο 267 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69 εφ όσο με αυτόν επιβάλλεται η πρόσληψη θηροφυλάκων από όλες τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και η διάθεση εσόδων για το σκοπό αυτό και, συνεπώς, κείνται εκτός εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 266 παρ. 7 του Ν.Δ/αυτού... Ε 3943/2001 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 91. ΙΑΤΡΟΙ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 273 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΘΕΟΔ. ΖΙΑΜΟΥ, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 307 Έτος 2004 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. Α. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 304 Έτος 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα