ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΝΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1995

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ) Τ.Ε Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 - -; ίσ -ο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΝΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1995

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ "ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ" 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤ1Α 1.2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤ1Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΠ) 2.2. Ι.Ι. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2.2. Ι.3. ΕΙΔΕΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2.2. Ι.4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ (ΑΛΠ κλπ.) Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ - ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2.3. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2.5. ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 2.6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 2.7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 2.8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.9. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.10 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1. ΓΕΝΙΚΑ 3.2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.3. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4.1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 4.2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 4.3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 4.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων προσδιορίζει ρητά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιτηδευματίων αναφορικά με την τηρηση και την έκδοση των βιβλίων και στοιχείων αντίστοιχα, με σκοπό την κατοχύρωση του λογιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και την διασφάλιση των προϋποθέσεων της εφαρμογής των διαφόρων φορολογιών. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις διατάξεις του κώδικα που οριοθετούν τις υποχρεώσεις των επιτηδευμάτων και των λοιπών προσώπων για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παρσχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, επιχειρήται η μελέτη των άρθρων εκείνων που καθορίζουν το είδος των φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει και διαφυλάσει κάθε υπόχρεος για τις συναλλαγές αυτές. Κάθε πράξη που αντιβαίνει στις διατάξεις αυτές τιμωρείται με διοικητικές, ποινικές κυρώσεις πσυ προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και επιβάλονται στους παραβατες για την μελλοντική τους συμμόρφωση. Η εργασία αυτή απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια: Το Πρώτο Κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια γενική προσέγγιση της έννοιας του επιτηδευματία όπως αυτή οριοθετείται στις σχετικές διατάξεις ταυ Νόμου 3323/55. Στη συνέχεια ακολουθεί ο διαχωρισμός των επιτηδευματιών ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους (χονδροπωλητές, λιανοπωλητές, τους παρέχοντες υπηρεσίες, τέλος όσους ταυτόχρονα πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες). Τσ Δεύτερο Κεφάλαιο στο οποίο αναφερόμαστε ειδικά στην Λιανική Πώληση αγαθών (έννοια, χαρακτηριστικά). Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των σχετικών με την λιανική πώληση στοιχείων κσθιος και των διαφόρων συνοδευτικών (ΑΛΠ. Δ Α, ΣΔΑ, Φορτωτική κ.α.). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά των διαφόρων τρόπων έκδοσης της Α.Λ.Π. Το Τρίτο Κεφάλαιο στο οποίο αντίστοιχα γίνεται παρουσίαση της παροχής υπηρεσιών προς το κοινό απο τους επιτηδευματίες (έννοια, χαρακτηριστικά). Ειδικότερα αναφερόμαστε στην έκδοση

6 Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών καθώς και την σχέση της με τα φιάφορα συνοδευτικά στοιχεία (ΔΛ., φορτωτική). Τέλος στο Τέταρτο Κεφάλαιο και αφού στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο έκδοση και τήρηση στοιχείων κατά περίπτωση, στη συνέχεια οριοθετείται το ποιές πράξεις αποτελούν παραβάσεις. Ακολουθεί ο προσδιορισμός ενός γενικού πλαισίου προστήμων που επιστείουν οι παραβάτες και τέλος η επιβολή των σχετικών προστίμων που ορίζει ο νόμος στους υπεύθυνους από την αρμόδια ΔΟΥ.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ

8 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο η κοινωνία του αστικού κώδικα, η αστική εταιρεία, θεωρείται επιτηδευματίας, εφόσον ασκεί δραστηριότητα μέσα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελεύθερο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.'' Επιχείρηση, έκτος από τις προαναφαιρόμενες είναι και η μεμονομένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση κέρδους. Τα προαναφερθέντα πρόσωπα εφόσον θεωρούνται επιτηδευματίες υποχρεούνται να τηρούν, εκδίδουν, ζητούν, παρέχουν, λαμβάνουν, υποβάλλουν και να διαφυλλάσουν τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέοο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Τις υποχρεώσεις αυτές έχει και η κοινοπραξία επιτηδευματιών που θεωρείται επιτηδευματίας, εφόσον έχει ορισμένη επαγγαλματική διεύθυνση, αποβλέπει στην διενέργεια συγκεκριμένης πράξης και να αποδεικνύεται με εγγραφή συμφωνία των μερών που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμά ή εναι ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθυμης ή ετερρόρθμης εταιρείας. Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριμένης πράξης δεν απαιτείται προκειμένου για κοινοπραξία επιτηδευματίων που έχει ως αντικείμενο εργασιών την αποκλειστική εκτός της χώρας πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων με οποιοδήποτε τρόπο. Τα φυσικά πρόσωπα δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για εργασίες που αναλαμβάνουν περιστααιακά, λαμβάνουν για αυτές 1. Ν. 5323/55, άρθρο 45 παρ. 1

9 μικρά χρηματικά ποοά και δεν είναι επιτηδευματίες από άrλη αιτία. Σμνεπώς για τις εργασίες αμτές δεν υποχρεούνται τα πρόσωπα αυτά να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία του κώδικα. Το δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον κώδικα βιβλία και στοιχεία. Υποχρεούνται μόνο να εκδίδουν, υποβάλουν και διαφυλάσουν τα στοιχεία σε όσες περιπτώσεις ορίζονται από τις διατάξεις αυτές, όπως π.χ. η έκδοση τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς επιτηδευματίες. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στον Φ.Π.Α.,2 θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για την δραστηριότητα τους αυτή και έχουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 έχουν την υποχρέωση να τηρούν μόνο το ημερολόγιο μεταφοράς και να εκδίδουν το δελτίο αποστολής με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενταχθεί, με την δήλωση τους στο κανονικό καθεστώς του Φ.ΠΛ. ή όταν δεν ασκούν την αγροτική τους εκμετάλλευση με την μορφή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικού συνεταιρισμού ή πωλούν τα αγροτικά προϊόντα τους μετά από επεξεργασία ή διαθέτουν κατάστημα για την πώληση των προϊόντων τους ή τα εξάγουν στο εξωτερικό ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ Οι επιτηδευματίες ανάλογα με το αταικείμενο των εργασιών τους διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες; 1. Σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια 2. Κράτσης, Α.Σ. 1992, σελ. 23

10 ή μετά από επεξεργασία (εξευγενισμό, συναρμολόγηση, διασκευή ή συσκευασία) όπως είναι οι ασκούντες εμπορική ή βιομηχανική - βιοτεχνική επιχείρηση. 2. Σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, όπως είναι οι μεσίτες, οι μεταφορείς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 3. Σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 37 του κώδικα σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., για τον χαρακτηρισμό του επιτηδευματία, ως πωλούντος αγαθά ή παρέχοντας υπηρεσίες, αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων (EJ\.B.) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως βιομηχανανική ή βιοτεχνική, εφόσον η επιχείρηση αγοράζει και πουλάει αγαθά μετά από επεξεργασία ή παράγει αγαθά με σκοπό την πώληση τους. Εαν η επιχείρηση ασχολείται με την αγορά και πώληση αγαθών αυτούσιων οτην περίπτωση αυτή, χαρακτηρίζεται ως εμπορική. ΧΟΝΔΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Ως χονδρική πώληση θεωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 για την άσκηση του επαγγέλματος τους ή την εκτέλεση του σκοπού της, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας καθώς και η πώληση εισαγωγικού δικαιώματος. Χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο θεωρείται ο επιτηδευματίας που πωλεί χονδρικώς και λιανικώς αλλά τα έσοδα από τις χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το 60% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από όλες τις δραστηριότητες του.

11 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Ως Αιανική πώβηση θεωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών. Λιανοπωλητής θεωρείται ο επιτηδευματίας που πωλεί χονδρικώς και λιανικώς, αλλά τα έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις υπερβαίνουν το 40% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΟΝΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η πώληση από επιτηδευματία δύο καθισμάτων αξίας δραχμών σε εκμεταλευτή εστιατορίου για την άσκηση του επαγγέλματος του θεωρείται χονδρική πώληση. Η πώληση στο ίδιο πρόσωπο ενός αυτοκινήτου αξίας δραχμών για τήν εξυπηρέτήοη των οικογενειακών του αναγκών θεωρείται λιανική. Ο χαρακτηρισμός μιας πώλησης ως χονδρικής ή λιανικής εξαρτάται αποκλειστικά από το αν ο αγοραστής των αγαθών ή ο δεχόμενος τις υπηρεσίες φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποβλέπει στην επαγγελματική του εξυπηρέτηση ή στην εκπλήρωσή του σκοπού του ή ο αγοραστής των αγαθών ή ο δεχόμενος τις υπήρεσίες είναι φυσικό πρόσωπο και στην ικανοποίηση προσωπικών ή οικογενειακών του αναγκών. Το ύψος της αξίας της συναλλαγής δεν ασκεί καμιά επίδραση στην προκειμένη περίπτωση. Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ως χονδρικής ή λιανικής πώλησης έχει μεγάλη σημασία, τόσο για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα όσο και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών στη φορολογία εισοδήματος. Ειδικότερα με τον πιο πάνω χαρακτηρισμό προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του πωλητή επιτηδευματία ιδίως για το είδος και το περιεχόμενο του φορολογικού στοιχείου που πρέπει να εκδοθεί για την κάλυψη της συναλλαγής, για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 καθώς και για την εφαρμογή διαφορετικών μοναδικών συντελεστών στον προσδιορισμό των καθαρών κερδών όταν εφαρμόζεται εξωλογιστικός προσδιορισμός αυτών.

12 Επίσης, ο χαρακτηρισμός του επιτηδευμστία ως χονδροπωβητή ή Rιαvoπωr^ητή έχει μεγάλη σημασία, αφού κατά τις διατάξεις του κώδικα, μεταξύ των άλλων, ο κύριως χονδροπωλητής, φυσικό πρόσωπο, δεν απαλλάσεται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων ή έχει διαφορετικά όρια για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται και η περίπτωση εκείνη κατα την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με τήν προϋπόθεση ότι από την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΑ

14 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με to άρθρο 513 του αστικού κώδικα ως πώβηοη αγαθών θεωρείται η αύμβαση εκείνη οτην οποία τα δύο μέρη αναλαμβάνουν αμοιβάια κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ειδικότερα, ο πωλητής μεταβιβάζει το αγαθό και ο αγοραστής πληρώνει το τίμημα ή κάποιο άλλο αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να είναι άλλο αγαθό ή παροχή υπηρεσίας ή και τα δυο μαζί. Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον πωλητή αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο της γενόμενης πώλησης. Από τα παραπάνω προκύπτει: α. Η πώληση για να πραγματοποιηθεί απαιτεί, τουλάχιστον δύο πρόσωπα και συνεπώς δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από ένα πρόσωπο προς τον εαυτό του. β. Η πώληση απαιτεί την ύπαρξη τιμήματος ή άλλου ανταλάγματος και συνεπώς δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο χωρίς αξία, γ. Η ανταλλαγή αγαθώς θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται για τα παρεχόμενα από αυτόν αγαθά ως πωλητής και για τα λαμβανόμενα από αυτόν ως αγοραστής. Αρα πρέπει να εκδίδονται εκατέροθεν αποδείξεις. Τα προαναφερόμενα ισχυουν αναλόγως και στην περίπτωση που γίνεται ανταλλαγή αγαθών με υπηρεσίες. Τρόπος πληρωμής, της μετρητοίς ή επί πίστωση δεν ασκεί επίδραση και κατά συνέπεια ανεξάρτητα από αυτόν εκδίδεται κανονικά απόδειξη για την γενόμενη πώληση. Η πώληση ως αυστηρά αμφοτεροβαρής σύμβαση, δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και προς τις δύο πλευρές των συμβαλλόμενων. Ο πωλητής υποχρεούται να μεταβιβάσει την κυριότητα επί του πωληθέ'.αος αγαθού και να πσραδοσει το αγαθό ελεύθερο από κάθε νομικό ή πραγματικό ελλάτωμα, όπως είναι τα δικαιώματα τρίτων επι των αγαθών, πώληση ξένων αγαθών και με τις ιδιότητες που συμφωνήθηκαν.

15 ο αγοραστής υποχρεούται να καταβαλει το ουμψωνηθέν τίμημα και να παραράβει το αγαθό εφόσον του προοφέρεται από τον πωλητή με τον πρέποντα τρόπο. Με διάφορες, κατά καιρούς, αποφάσεις έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση ότι η πώληση αγαθών θεωρείται και η παραγωγή διαφημιστικών αφισών, μεταξοτυπιών, η κατασκευή κλειδιών, σφραγίδων, πινακίδων, η παραγωγή και πωληοη κινηματογραφικών ταινιών και η εμφάνιση φωτογραφιών, αφού αποτελούν παραγωγή νέου προϊόντος. Η έννοια της λιανικής πώλησης σχετίζεται με την υποχρεώση έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών, ενώ ο επιτηδευματίσς χαρακτηρίζεται ως κύριως λιανοπωλητής, όταν τα ακαθάριστα έσοδα του από λιανικές πωλήσεις υπερβαίνουν το 40% των συνολικών του εσόδων από όλες τις δραστηριότητες, χωρίς να γίνεται διάκριση κατα κλάδο^ (ΠΟΛ. 1151/1990) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΛΠ) Ο επιτηδευματίσς που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής 3. Παπαδέης KBL 1993 οελ. 24

16 πώλησης. Σε περίπτωση επιστροφής σγσθών εκδίδει απόδειξη επιστροφής, σε περίπτωση σλλαγής των σγσθών εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποίο ανσγράφει χωριστά τουλάχιστον την αξία που επιστρέφετσι και την τυχόν διαφορά.* Στην απόδειξη λιανικής πώλησης αναγροφεται κστά συντελεστή Φ.Π.Α. και η αξία της πώλησης. Ότσν ο επιτηδευματίσς είνσι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αναγράφει στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή στην απόδειξη επιστροφής, κστά περίπτωση και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πουλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και πωλεί αγαθά με πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση του πελάτη κσι την ένδειξη "ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ". Το ονοματεπώνυμο του πελάτη συμπληρώνεται σε όλες τις συναλλσγές που είναι μεγαλύτερες των δραχμών ενώ στις αποδείξεις φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται στην πίσω πλευρά της με σφρσγίδα. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη σνσγράφονται στις εκδιδόμενες ΑΛΠ για αλλαγή αγαθών, όταν προκύπτει υποχρέωση επιστροφής χρηματικού ποσού μεγαλύτερου των δραχμών. Η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται επι πώλησης αγαθών κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών. Οταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο με εντολή του αγοραστή σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. Επι εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και παντός πρίν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης. 4. Σταματόπουλος Δ. ΚΒΣ 1993 σελ. 312

17 Δεν εκδίδονται αποδείξεις Βιανικής πώλησης σεις ακόλουθες περιπτώσεις: σ. Στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, εφόοον συντάσονται συμβόλαια μεταβίβασης, μετοχών, ομολογιών, ομολόγων και έντοκων γραμματείων. β. Στις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών αυτών εκδίδονται αλλα έγγραφα και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Κατ' εξαίρεση απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης στις πιο κάτω περιπτώσεις αποδείξεων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται: α. Από τους επιτηδευματίες που εκτελουν οποιοδήποτε τεχνικό έργο ή εγκατάσταση (σιδηρουργία, ξυλουργεία, υπεργολάβοι, εργολάβοι οικοδομών κλπ.). Οι επιτιδευματίες αυτοί αναγράφουν και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης (αρθ. 13 παρ. 3). β. Για αλλαγή αγαθών εφόσον όπως επιστρέφονται χρήματα άνων των δραχμών (αρθ. 13 παρ. 2). γ. Για συναλλαγή μεγαλύτερη των δραχμών (αρθ. 13 παρ. 2). δ. Από τους επιτηδευματίες που έχουν βιβλία τρίτης κατηγορίας και πωλούν αγαθά με πίστωση (αρθ. 13 παρ. 2). ε. Οταν πωλούνται αγαθά σε κατοίκους εκτός κοινότητας για τις ανάγκες επιστροφής του Φ.Π.Α. σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες (ΑΥΟ /72 ΠΟΑ 1002/4-1-93).

18 ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Γτις ΑΛΠ κατά κανόνα αναγράφεται μόνο η αξία κατα συντεηεστή Φ.Π^\.. καθώς και η ώρα έκδοσης, όταν εκδίδεται η ΑΛΠ με φορολογιακή ταμειακή μηχανή ή με ηβεκτρονικό υποαογιστή αντί φοροβογιακής ταμειακής μηχανής (δηβαδή η ώρα δεν απαιτείται στις χειρόγραφες ΑΛΠ). Κατ' εξαίρεση απαιτείται η αναγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών στις εξής περιπτώσεις: α. Οταν τηρείται βιβλίο αποθήκης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, β. Οταν εκδίδεται ΑΛΠ με βάση συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (ΣΔΑ), οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση αν είναι χειρόγραφη η ΑΛΠ απαιτείται και η ακριβής ώρα παράδοσης (Αρ. 11 παρ. 3). γ. Απαιτείται η αναγραφή του είδους σε γενικές κατηγορίες από τα καταστήματα προσφοράς φαγητού ή ποτού για επιτόποια κατανάλωση όταν η ΑΛΠ εκδίδεται από φορολογιακή ταμειακή μηχανή ή Η/Υ. δ. Απαιτείται το είδος του έργου ή της εγκατάστασης όταν εκτελούνται τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις προς ιδιώτες, ε. Όταν πωλούνται αγαθά σε κατοίκους εκτός κοινότητας, αναγραφεται η ποσότητα και το είδος των αγαθών, για τις αναγκες επιστροφής του Φ.Π^\. σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες (ΑΥΟ /72 ΠΟΛ 1002/4-1-93) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ5 Με την / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας ορίζονται για τον

19 trtyxo Γου εραιολάδου, από rov Οργανισμό Ελέγχου Ενίσχυσης ΕλαιοΠάδου, κάποιες υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων με την αγορά, παραγωγή και πώληση του. Συγκεκριμένα ως προς την λιανικών πώληση αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 αυτής: "Οι τυποποιητικές μονάδες (και τα πρατήρια και τα υποκαταστήματα τους) όταν διενεργούν λιανικές πωλήσεις ελαιολάδου άμεσα ή μέσω σημείου πώλησης από φορολογικές ταμειακές μηχανές, υποχρεούνται να εκδίδουν για κάθε πώληση και δελτίο διαθέσεως ελαιολάδου στο οποίο θα αναγράφονται: Η ημερομηνία πώλησης, η ποσότητα, η ποιότητα και η αξία του ελαιολάδου καθώς και ο αριθμός της απόδειξης της φορολογιακής ταμειακής μηχανής. Οταν η ποσότητα κάθε πώλησης είναι άνω των 20 λίτρων θα αναγράφονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αγοραστή. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή χειρόγραφα, όταν ο επιτηδευματίας τυποποητής ελαιολάδου δεν έχει υποχρέωση χρήσής φορολογικής ταμειακής μηχανής ή η ταμειακή μηχανή έχει την δυνατότητα να αναγράψει τα παραπάνω στοιχεία τότε μπορεί να μην εκδίδεται το δελτίο διαθέσεως ελαιόλαδου με την προϋπόθεση ότι τα απαραίτητα στοιχεία αυτού θα αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης". 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Επειδή στην περίπτωση αυτή, ο αυτοματισμός των μηχανημάτων δεν επιτρέπει την άμεση έκδοση ΑΛΠ γίνεται δεκτό από την διοικητική πρακτική σε κάθε άνοιγμα του κερματοδέκτη του αυτόματου μηχανήματος, να εκδίδεται θεωρημένη κα αριθμημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διπλότυπη απόδειξη, στην 5. Σταματόπουλος Δ. ΚΒΣ 1993 οελ. 317

20 οποία αναγράφονται τα στοιχεία του εκμετααευτή του μηχανήματος, το είδος του αυτόματου πωλητή, ο αριθμός του ή ο τύπος του και η αξία των κερμάτων, σχετ. εγκ. Σ2116/86 ΠΟΛ. 122/ Εξακολουθεί να ισχύει Εγκ. ΚΒΣ παρ Καλό είναι να γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πόσα τέτοια μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί, τα στοιχεία τους (τόπος, είδος, αριθμός εργοστασίου κλπ.) και ο χώρος που έχουν εγκατασταθεί. Βέβαια για την τροφοδοσία των αυτόματων μηχανημάτων (πωλητών) με αγαθά θα εκδίδονται δελτία αποστολής, αναγράφοντας σε αυτσ, εκτός των άλλων τα στοιχεία του μηχανήματος και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου, στις εγκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα. Όπως είναι φανερό τα έσοδα πρέπει να είναι αναλογα με τα αγαθά που τροφοδοτείται το κάθε μηχάνήμα με βάση τα θεωρημένα δελτία αποστολής δηλαδή η πρώτη απάδειξη θα εκδοθεί για τόσα αγαθά όσα τροφοδστείται το μηχάνημα με το δεύτερο δελτίο αποστολής κλπ. 3. ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Χρήση κωδικών αριθμών στις ΑΛΠ αντί της περιγραφής του είδους επιτρέπεται όταν τηρείται βιβλίο αποθήκης και οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται με τη χρήση φορσλογικής ταμειακής μηχανής με την προϋπόθεση θεωρημένου μητρώου κωδικής αρίθμησης ή οι κωδικοί αριθμοί καταχωρούνται σε άλλο θεωρημένο βιβλίο (Βλ. αρθ. 18 παρ. 8). 4. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Α/λΠ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ Με την εγκύκλο Ε 5248/43/ , ορίζεται ότι όπως έχει γίνει παγίως γνωστό από την Διοίκηση, παρελεκει η έκδοση αποδείξεων λιανικής πωλήοης (αν και υποχρεούνται σε τήρηση

21 βιβρίου εσόδων - εξόδων) για τις εφημερίδες και τα περιοδικά επειδή πωλούνται πάντοτε σε καθορισμένη τιμή και η διάθεσή τους παρακολουθείται με τις εκδιδόμενες από τα κεντρικά γραφεία εκκαθαρίσεις. Η λύση αυτή αφορούσε τους πράκτορες εφημερίδων και περιοδικών (πώληση σε πάγκους) και όχι τους άλλους επιτηδευματίες που πωλούν εφημερίδες. Το βιβλίο ως προς τα έσοδα ενημερώνεται με βάση τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν τα πρακτορεία (αναφέρεται και στην παρ της Εγκ. ΚΒΣ). 5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ (ΚΟΥΠΟΝΙΑ) ΣΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Από παλιά έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση ότι η παροχή συσσυτίου από τους εκμεταλευτές των εστιατορίων προς τους φοιτητές και σππουδαστές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση ειδικά κουπόνια σύτισης τους, για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ είναι λιανική πώληση και εκδιδεται για αυτή απόδειξη λιανικής πώλησης αγαθών προς τους φοιτητές εφόσον τηρούνται βιβλία Β' ή Γ" κατηγορίας από τον υπόχρεο. Συνεπώς κατα την είσπραξη από τους εστιάτορες του αντίτιμου του παρεχόμενου συσσιτίου από τα Εκπαιδευτικά αυτά Ιδρύματα δεν εκδίδεται τιμολόγιο χονδρικής πώλησης (Εγκύκλιος χ 2385/2 ΠΟΑ 178/ ). 6. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Από τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν απαγορεύεται εφόσον εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλήσης (μη υπόχρεοι χρήσης φορολογιακής ταμειακής μηχανής) να έχουν προεκτυπωμένη την

22 αξία, για διευκόαυνση των επιχειρήσεων. Σχ. εγκ. Σ2595/165 ΠΟΛ 271/ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Η Α.Υ.Ο.Σ. 1935/166 ΠΟΛ 183/ (ΦΕΚ 311 β), σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας για την έκδοση ή όχι αποδείξεων λιανικής πώλήσης εξακολουθεί να ισχύει και με τις νέες διατάξεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ΚΒΣ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο επιτηδευματίας πρέπει να αναρτά πινακίδα σε εμφανές μέρος του καταστήματος (τμήμα παράδοσης εμπορευμάτων ή ταμία κλπ.) στην οποία αναγράφει την υποχρέωση του να εκδίδει ή όχι αποδείξεις, αν αυτές είναι θεωρημένες ή αθεώρητες ή αν εκδίδονται από φορολογιακή ταμειακή μήχανή. Ακόμα αν και από τις διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση καλό είναι ο επιτηδευματίας να αναρτά πινακίδα με την οποία να προτρέπει τους πελάτες του, για τις αγορές που προορίζονται γαι τις επαγγλματικές τους ανάγκες, να ζητούν τιμολόγιο και αυτό γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ. 18 του ΚΒΣ ο εκδότης στοιχείων έχει το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής. Σχετική είναι η 869/1987 απόφαση του ΣΤΕ που παρατείθεται στο βιβλίο του Δ. Σταματόπουλου "Θέματα ΚΦΣ διακίνησης και τιμολόγησης αγαθών" με την οποία έγινε δεκτό ότι εφόσον ο πωλητής είχε αναρτημενη πινακίδα, με την οποία προέτρεπε τους πελάτες του να ζητάνε τιμολόγιο και ο πελάτης δήλωσε ότι είναι ιδιώτης και αφού δεν γνώριζε την ιδιότητα του. δεν έχει ευθύνη για την έκδοση ΑΛΠ αντί τιμολογίου.

23 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΙΔΙΩΤΗ). Στην περίπτωση αντικατάστασης ηβεκτρικής συσκευής Η/Υ κβπ. λόγω εγγύησης, το οποίο ο αγοραστής δεν είχει αγοράσει απευθείας από την επιχείρηση που παραγει ή εισάγει αυτά, αλλά από τρίτους επιτηδευματίες (καταστήαμτα λιανική πώλησης), πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο (αγοράς) για τα επιστρεφόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ΚΒΣ, δεδομένου ότι δεν νοείται έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή απόδειξης επιστροφής, από πρόοωπο που δεν έχει εκδόσει για την συγκεκριμένη συναλλαγή προγενέστερα τιμολόγια ή ΑΛΠ των αγαθών κατά περίπτωση. Για την παράδοση της νέας συσκευής ή μηχανήματος λόγω ανταλλαγής με το παλιό εξαιτίας συμβατικής υποχρέωσης πρέπει να εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης. 9. ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΑΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Για την λογιστική τακτοποίηση των περιπτώσεων που οι ασφαλισμένοι αγοράζουν φάρμακα, πληρώνουν ολόκληρη την αξία τους και στην συνέχεια προσκομίζουν την συνταγή του Ασφαλιστικού Ταμείου (δημοσίου κλπ.) ζητώντας επιστροφή του ποσού που καλύπτει ο Ασφαλιστικός Οργανισμός, Ταμείο κλπ. πρέπει να εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 στο οποίο για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων του φορολογικού ελέγχου να αναγράφεται ο α/α της σχετικής απόδειξης λιανικής πώλησης και ο α/α της συνταγής. (Σχετικό Εγκ / προς τον φαρμακευτικό σύλλογο).

24 10. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ Η εμφάνιση και εκτύπωση των φωτογραφιών είτε σε ίδια εργαστήρια, είτε σε εργαστήρια τρίτων, αποτελεί παραγωγή αγαθών. Κατόπιν παραγγελιών τρίτων και όχι παροχή υπηρεσίας. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί στην παραγωγή νέων αγαθών δεν εξετάζεται η αναλογία του ενός τρίτου των χρησιμοποιούμενων υλικών. (Σχετ. Σ 537/45 ΠΟΛ 69/68, ΠΟΛ 71/84 και απόφαση 3006/82 Διοικ. Εφ. Αθ.). 11. ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μεγάλες διεθνείς εταιρείες δίνουν το δικαίωμα στους αγοραστές, να αλλάξουν το αγοραζόμενο αγαθό στην αντίστοιχη εταιρεία της χώρας προορισμού για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη αλλάγης. Π.χ. Έλληνας στην Γαλλία αγοράζει μια μπλούζα "φίρμας χ" και την στέλνει δώρο στην Ελλάδα, όπου από τον δωρολήπτη διαπιστώνεται αναγκη αλλαγής στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ελληνική εταιρεία για "το επιστρεφόμενο" τιμολόγιο αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 και κανονικά απόδειξη λιανικής για το παραδιδόμενο. 12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ Η υποχρέωση αναγραφής του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη δεν απαιτείται για τις ΑΛΠ των επιτηδευματιών που πωλούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κλπ. μολονότι τηρούν πρόσθετο βιβλίο (αρθ. 10 παρ. 5 περίπτωοη ι) γιατί πρόκειται για ΑΛΠ και όχι ΑΠΥ. Συνεπώς για τις πωλήσεις αυτές όσες επιχειρήσεις από αυτές έχουν ενταχθεί στην υποχρέωση χρήσης φορολογιακής ταμειακής μηχανής θα

25 εκδίδουν ΑΛΠ με cpoporoyiokn ταμειακή μηχανή, Η/Υ και θεωρημένα στοιχεία. (Γκ. ΚΒΣ ). 13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ. Τα καταστήματα πώλησης αγαθών που δέχονται τις προαναφερόμενες "διατακτικές" κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις επιχειρήσεις που τις εκδίδουν πρέπει για τα πωλούμενα απ' ευθείας αγαθά στο προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης και όχι τιμολόγια προς τις επιχειρήσεις, γιατί αυτές δεν αγοράζουν αγαθά, αλλά αναλαμβάνουν έναντι τρίτων την καταβολή του τιμήματος. 14. ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ TAXI Με την ΑΥΟ ΠΟλ. 1220/ (ΦΕΚ 655 β), επιβάλλεται από την η υποχρέωση θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης που εκδίδονται απο τους πρατηριούχους υγραερίου για την πώληση υγραερίου προς επιτηδευματίες (εκμεταλλευτές TAXI) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 16 γ' του ΚΒΣ. Οι αποδείξεις αυτές επιτρέπειται να εκδίδονται με την χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής για την διευκόλυνση των πρατηριουχων υγραερίου.

26 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται με την παράδοση ή εην αλλαγή αγαθών (αρθ. 13 παρ.3). Η απόδειξη σε εκτέλεση τεχνικού έργου ή εγκατάστασης εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και παντός πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Η απόδειξη ταμειακής μηχανής ή Η/Υ (σε εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης κλπ.) εκδίδεται συγχρόνως με κάθε σερβίρισμα (ΑΕΟ /648 ΠΟΛ 1183/ ). Η απόδειξη επιστροφής (αρθ. 13 παρ. 1) εκδίδεται με την επιστροφή των λιανικώς πωληθέντων αγαθών. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Στην περίπτωση που η ίδια παραγγελία εκτελείται τμηματικά και εκδίδονται πολλά δελτία αποστολής, τότε μπορεί να εκδοθεί μια απόδειξη λιανικής πώλησης με την ολοκλήρωση της παράδοσης των αγαθών της συγκεκριμένης παραγγελίας, δηλαδή με την ημερομηνία της τελευταίας αποστολής. Στις περιπτώσεις όμως αυτές και για να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους έκτακτους φορολογικούς ελέγχους, στα δελτία αποστολής των τμηματικών παραδόσεων πρέπει να αναγράφεται ότι τα διακινούμενα είδη αποτελούν μέρος της παραγγελίας. Βέβαια όταν η παράδοση των αγαθών εκτελείται τμηματικά και η ολοκλήρωση της παράδοσης τους γίνεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο, πρέπει να εκδοθούν χωριστές αποδείξεις λιανικής πώλησης κατά διαχειριστική περίοδο (έγγραφο Σ.1809/116/ προς Πανελλήνιοι Σύλλογο ειδών υγιεινής κλπ.).

27 Τέτοιες περιπτώοεις τμηματικών παραδόσεων παρουσιάζονται σε πολαά αγαθά π.χ. οικοδομικά υλικά, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας κλπ. (σχετ. και και η παράγραφος Εγκ. ΚΒΣ). 2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΠ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. 0 χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης όταν ο πελάτης δεν παραλαμβανει τα αγορασθέντα ενδύματα αλλά τα αφήνει για επιδιόρθωση, είναι ο χρόνος παράδοσης ή έναρξης της αποστολής των αγαθών, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 13 του ΚΒΣ. Δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση η ΑΛΠ θα εκδοθεί όταν παραδοθούν τα πωληθέντα ενδύματα επιδιορθωμένα στον αγοράστή - πελάτη, ανεξάρτητα από τόν τρόπο και χρόνο είσπραξης του τιμήματος. Σημειώνεται ότι κατά την ημέρα επιλσγής ταυ ενδύματσς εφόσαν εισπρατεται μέρας ή όλα τα τίμημα πρέπει να εκδαθεί απόδειξη είσπραξης για να παραδοθεί στον πελάτη και να ενημερωθέι το ταμείο όταν ο επιτηδευματίας τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας. Εαν τηρεί εσόδων - εξόδων (ή αγορών σε χωριά) δεν είναι απαραίτητη η έκδοση απόδειξης είσπραξης. Στην περίπτωση πσυ η ΑΛΠ εκδοθεί με την επιλογή του ενδύματος, μόνη ελεγκτικά σωστή λύση είναι η έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής και κατά την παράδοση ΑΠΥ δωρεάν ή δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόκειται για επιδιόρθωση αγσρασθέντος ενδύματος. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΠ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΤΒ^ΝΟΝΤΑ! ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Κ Α Γ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥΣ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 13, επιτρέπεται η αποστολή λιανικώς πωληθέντων αγαθών σε μεταγενέστερο χρόνο από την

28 πώπηση τους, όταν η αποστοηή αυτών γίνεται σε τρίτο κατ' εντοβή του αγοραστή, οπότε εκδίδεται δελτίο αποστολής στο χρονο μεταφοράς και σε αυτό αναγράφεται ο αριθμός της ΑΛΠ. Δηλαδη πρόκειται για τις περιπτώσεις αγορας δώρων όπου ο αγοραστής - εντολέας καταβάλει το τίμημα - λαμβάνει την ΑΛΠ και το δώρο παραδίδεται στο ορισμένο πρόσωπό και χρόνο, με δελτίο αποστολής. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Στο κατάστημα φωτιστικών του Δ. Δημητρίου ο πελάτης Α. Αντωνόπουλος συμφώνησε και αγόρασε στις ένα πολύφωτο αξίας 60.0CX) δραχμών. Εξόφλησε το συμφωνηθέν τίμημα και ζήτησε να παραδοθεί στον Κ. Κωνσταντίνου στις ως δώρο γάμου εκ μερου τους. Πότε και ποιά φορολογικό στοιχεία πρέπει να εκδοθούν: 1. Στις και κατα το χρονο πώλησης του πολύφωτου στον Α. Αντωνόπουλο πρέπει να εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία εκτός των άλλων πρέπει να αναγραφεί και το πραγματικό γεγονός της μη παράδοσης στον Α. Αντωνόπουλο, αλλά σε διαφορετικό πρόσωπο κατ'εντολή του, όταν αυτή εκδίδεται μηχανογραφικά ή κατ' εξαίρεση χειρόγραφα όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής. Οταν χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή καλό είναι η επιχείρηση να εκδόσει ένα δικό της έγγραφο όπου θα σημειώσει τα πιο πάνω τόσο για οργανωτικού λόγους, ουτοσώστε να εκτελεστεί η παραγγελία όσο και για λόγους ελεγκτικών επαληθεύσεων. 2. Στις και κατά τον χρόνο έναρξης της αποστολής πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής με παραλήπτη τον κ. Κωνσταντίνου στο οποίο έκτος των άλλων 8α πρέπει να αναγραφεί και ο αριθμός της ήδη εκδοθείσας ΑΛΠ.

29 2.2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1809/1988, οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς οτο κοινό και τηρούν βιβαία Β" ή Γ' κατηγορίας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή για την έκδοοη των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών.6 Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών με τροπο μηχανογραφικό (Η/Υ) στις οποίες, όωμς πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις αποδείξεις των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Από η χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών επεκτείνεται και ατούς κυρίως χονδροπωλητές με την προϋπόθεση ότι οι λιανικές πωλήσεις τους γίνονται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά. Βεβαίως, επιτρέπεται και η παράλληλη χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής και ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν ο επιτηδευματίας κρίνει σκόπιμο το διαφορετικό είδος απόδειξης στα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης του. Ως λιανική πώληση θεωρείται η πώληση σε φυσικό πρόσωπο για ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών (αρθ. 3), ανεξάρτητα αν εκδάθηκε τιμολόγιο για κάποιον ειδικό λόγο (π.χ. αναγκαίο παραστατικό για την καταβολή αποζημίωσης από ασφαλιστική επιχείρηση). Επομένως και για την υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής, προσδιοριστικό της συναλλαγής ως "λιανική" δεν είναι το εκδοθέν στοιχείο, αλλά αυτή η ίδια η συναλλαγή. Τα διαφορετικά τμήματα του ξενοδοχείου (υπνοδωμάτια, εστιατόριο, μπάρ κλπ.) υποχρεούνται σε χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής μόνο, αν τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις 6. Παπαδέας ΚΒΣ 1993 σελ. 138

30 υπερβαίνουν ro 40% του συνόβου των ακαθάριστων εσόδων τσυ ξενοδοχείου. Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής σε διάφορα τμήματα εξυπηρέτησης και βιβλία Γ κατηγορίας, μπορεί στις εκδιδόμενες αποδείξεις να αναγραφεται ο αριθμός του δωματείου, αντί του ονοματεπωνύμου του πελάτη, όταν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο. Οι υπηρεσίες προς τα τουριστικά γραφεία θεωρούνται χονδρική πώληση. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, η απόσβεση της δαπάνης για την απόκτηση φορολογικής ταμειακής μηχανής γίνεται είτε εφάπαξ, είτε σε τρείς το πολύ διαχειριστικές χρήσεις ισόποσα, χωρίς να εξετάζεται η ημερομηνία απόκτησης μέσα στο έτος. Στα βιβλία Β', Γ κατηγορίας για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών τους κερδών υπάρχει το δικαίωμα να εκπίπτει η απόσβεση και οι τόκοιο δανείωην για την αγορά φορολογικής ταμειακής μηχανής. Στο περιεχόμενο των αποδείξεων φορολογικής ταμειακής μηχανής πρέπει τουλάχιστον να αποτυπώνονται: α. Τα ατομικά στοιχεία του εκδότη (επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ). β. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης (πάντοτε χειμερινή), γ. Ο αύξων αριθμός της απόδειξης, δ. Το μητρώο της ταμειακής μηχανής, ε. 0 αριθμός της φορολογικής ταμειακής μηχανής, στ. Η ένδειξη "νομική απόδειξη" δηλαδή καταχορύθηκε στην μνήμη της φορολογικής ταμειακής μηχανής, ζ. Ο χαρακτηριστικός κώδικας Φ.Π.Α. και η αξία του αγαθού αριθμητικά. Στην ταινία των φορολογικών ταμειακών μηχανών που παραμένει στον χρήστη και αποτελεί στέλεχος των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ατομικών στοιχείων του εκδότη ( /393/0015/ ΠΟΑ 1164/ ). Οι κωδικοί του Φ.Π.Α. και τα συνολικό ακαθάριστα ημερίσια έσοδα ενταμιεύονται αθροιστικά και προοδευτικά στη φυσική μνήμη της φορολογικής ταμειακής μηχανής:

31 ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνο3ο Σύνοηο Ηρερίσια έσοδα Κω8 1 Κω8. 2 Κω6. 3 Κω6. 4 Εοόδων Εσόδων ή ημερίσιο 6ε8τ(ο \+Β+Γ+Δ- Ζ για ενημέρωση των ΦοροΑσγικών βιββιων Η έννοια του ημερίσιου δεβτίου "Ζ" δεν περιορίζεται στην ημερολογιακή ημέρα, αλλά οτην εργάσιμη ημέρα (π.χ. για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν την λειτουργία τους τα μεσάνυχτα). Δεν απαγορεύεται η έκδοση δυο δελτίων "Ζ" την ίδια ημέρα, αλλά συνιστάται η έκδοση ενός, γιατί: α. Μειώνεται η "ζωή" της μνήμης (χωράει περίπου 2700 δελτία "Ζ") β. Παρέχεται η συνολική κίνηση της ημέρας. Αν μια επιχερίρηση δεν πραγματοποιεί πωλήσεις, δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει ημερήσιο δελτίο "Ζ" εκείνες τις ημέρες. Αν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί πολλούς χρήστες - ταμείες, τότε η μεταξύ τους αποδόσεις λογαριασμών μπορούν να γίνουν με το δελτίο χειριστών "X" και να αποφεύγεται το "Ζ". Στα δελτία της φορολογικής ταμειακής μηχανής που δεν προορίζονται για τον πελάτη, αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη απόδειξη - Διώκεται από τον νόμο" για να μην υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους και για αποδείξεις προς τον πελάτη. Πρόκειται, όμως για δελτία που είναι χρήσιμα τόσο στην ανάλυση κατά τμήμα - μοναδικό συντελεστή, όσο και ως αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνεται είτε σε ορισμένες φορολογικές ταμειακές μηχανές μέσω του "Ζ", είτε μετά από παρέμβαση του κατάλληλου τεχνίτη μέσω του "X". Αντίθετα με την αρίθμηση της απόδειξης φορολογικής ταμειακής μηχανής προς τον πελάτη, που μπορεί να αρχίζει καθημερινά από το 1 το δελτίο "Ζ" πρέπει να έχει ενιαία αύξουσα - συνεχή αρίθμηση κατά την διάρκεια της ζωής της φορολογικής ταμειακής μηχανής, αφού αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα βιβλία με τον εκάστοτε αριθμό (π.χ. Ζ 10). Διευκρινέζεται ότι από είναι νόμιμες μόνο οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του Ν. 1809/1988, των οποίων οι

32 ταινίες δεν θεωρούνται από την Δ.Ο.Υ. (Υπ. Οικ /1995/0015/ ΠΟΛ 1271/1989). Στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου αναφέρονται οι ποινές για τα αδικήματα που οχετίζονται με τη μη νόμιμη λειτουργία των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Με τον ΚΒΣ (αρθ. 4) τα πρατήρια υγρών καυσίμων τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, ανεξάρτητα του ύψους των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. Αν όμως υπάρχει παράλληλη απασχόληση με ένα δεύτερο κλάδο (π.χ. πώληση ειδών αυτοκινήτου), που απαιτεί τήρηση βιβλίων Β' ή Γ κατηγορίας, υποχρεούνται από να χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή για την εμπορία όλων των ειδών τους, εκτός από τα καύσιμα. Από παρέχεται δυνατότητα σε καταστήματα που σερβίρουν μεγάλή ποικιλία φαγητών για επιτόπια κατανάλωση με επαναλαμβανόμενες παραγγελίες (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, εξοχικά κέντρα) να εκδίδουν θεωρημένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας προτυπωμένο με όλα τα είδη αναλυτικά. Καταχωρείται σε αυτό η ώρα έναρξης εξηπηρέτησης του πελάτη και η εκτέλεση της παραγγελίας. Για την συνολική αξία του δελτίου εκδίδεται απόδειξη από την φορολογική ταμειακή μηχανή και ο αριθμός της αναγράφεται πάνω δεξιά σε όλα τα αντίτυπα του δελτίου. Με την εξόφληση του λογαριασμού παραδίδονται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου και η απόδειξη της φορολογικής ταμειακής μηχανής. (ΦΕΚ 454/1991 τ.β'). Σε περίπτωσή εξυπήρετησής πελάτη - επιτηδευματία εκδίδεται απόδεικη φορολογικής ταμειακής μήχανής ή Η/Υ και κατά την εξόφληση του λογαριασμού μπορεί να εκδοθεί τιμολογιο, εφόσον ο πελάτης το ζητήσει, στο οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη ότι "Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των υπ' αριθμών... αποδείξεων λιανικής πώλησης". Τα έσοδα καταχωρούνται από τα στοιχεία λιανικής, τα δε τιμολόγια δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή λογαριασμούς για τήν παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή, ή λιανοπωλητής, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ.). Αν ο πελάτής δηλώσει ότι επιθυμεί έκδοση τιμολογίου πριν αρχίσει το σερβίρισμα, τότε εκδίδεται άμεσα και ενημερώνεται με

33 κάθε σερβίρισμα, χωρίς την πρσηγσύμενη έκδσση απόδειξης φσρσ3σγικής ταμειακής μηχανής (ργκ /350 ΠΟΛ 1098/1991). Οταν υπάρχει βλάβη ή διακσπή λειτσυργίας της μηχανής ή ταυ Η/Υ για σπριοδήπστε λόγο, όταν πραγματοποιούνται πωλήσεις έκτος της επαγγελματικής οτέγης (π.χ. από εκθεσεις ή από το αυτοκίνητο κ.α.), όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία των μηχανημάτων να τυπώσουν κάποια δεδομένα (π.χ. δεν δέχονται αρνητικά ποσά για την επιστροφή χρημάτων σε επιστροφές αγαθών ή για πιστωτικές πωλήσεις σε βιβλία Γ κατηγορίας δεν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του πελάτη), μπορούν να θεωρηθούν μερικά μπλόκ με τα στοιχεία των αποδείξεων της φορολογικής ταμειακής μηχανής, που θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν και: α. Η εξόφληση αγαθών, όταν μερικώς ή όλικώς η αξία τους είχε προκαταβληθεί (ονομαστική απόδειξη είσπραξης) και χρειάζεται λογιστική τακτοποίηση. β. Μετά από άδεια του προϊστάμενου Δ.Ο.Υ., πωλησεις από κατάστημα που στερείται ηλεκτρικού ρεύματος. Εξαιρούνται της χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής για την έκδοση αποδειξέων λιανικής πώλησης αγθών οι παρακάτων κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη την χώρα (ΦΕΚ 128/ τ. Β/12/2/1992): α. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες β. Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία γ. Οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου, όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτήστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες. Σε αυτή την κατηγορία, με νεότερες αποφάσεις ανήκουν και οι τεντοποιοί, καθώς και οι κατασκευαστές επιτάφιων μνημείων. Οσοι από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρούν κατάστημα λιανικής πώλησης ή από το κατάστημα ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής, υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών, τουλάχιστον για την

34 δραστηριότητα τους αυτή, με την χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ^ (ΑΛΠ κηπ) Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία ή και εκδίδει στοιχεία με μηχανογραφικό τρόπο, υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων του ΚΒΣ, οι οποίες υπερισχύουν των άλλων σχετικών διατάξεων του κώδικα. Σε περίπτωση που εφαρμόζει σύστημα χειρόγραφο και μηχανογραφικό, ισχύουν οι αντίστοιχες κατα περίπτωση διατάξεις. Δηλαδή, μπορεί ο επιτηδευματίας να τηρεί μηχανογραφικά τη γενική λογιστική του και να εκδίδει τα στοιχεία χειρόγρφα ή αντίστροφα ή ορισμένα βιβλία ή στοιχεία με τον ένα τρόπο και ορισμένα με τον άλλο. Επισημάνεται όμως ότι δεν μπορεί ο επιτηδευματίας το ίδιο βιβλίο (π.χ. το γενικό ή ένα αναλυτικό ημερολόγιο) άλλοτε να το τηρεί μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα ή ένα στοιχείο (π.χ. δελτίο αποστολής ή τιμολόγοιο - δελτίο αποστολής) να το εκδίδει μηχανογραφικά με την συμπλήρωση ορισμένων μόνο δεδομένων (π.χ. είδη, ποσότητες, τιμή μονάδας και αξία αγαθών) και τα λοιπά δεδομένα να συμπληρώνονται χειρόγραφα. Ακύρωση εγγραφής με έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου, σε περίπτωση λάθους έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν (αν δηλαδή εκδοθεί απόδειξη αντί τιμολογίου και παραδοθεί στον πελάτη, τότε απλώς θα εκδοθεί σε μελλοντική ημερομηνία τιμολόγιο, που θα αντικαθιστά την απόδειξη, χωρίς την έκδοση του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου). Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνονται τα πωληθέντα αγαθά από τον παραλήπτη τους και επιστρέφονται με 7. Παπαδέας ΚΒΣ 1995 οελ. 175

35 to ίδιο στοιχείο, noporo που το στοιχείο αυτό συνόδευε τα αγαθά, θεωρείται ότι δεν χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή αυτής της διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή παρά το γεγονός ότι το στοιχείο εκδόθηκε κανονικά, είναι σκόπιμο ή διόρθωση των εγγράφων να γίνει με την έκδοση ειδικού ακυρωτικού σημειώματος δεδομένου ότι ακυρώνεται η σuvαrrαγή στο σύνοαο της. Δεν εκδίδεται ακυρωτικό σημείωμα όταν δεν έχει ενημερωθεί το στοιχείο του Η/Υ με τις Rαvθασμέvες εγγραφές, είτε επειδή δεν υπάρχει σύστημα ταυτόχρονης ενημέρωσης των βιβαίων, είτε επειδή δεν έχουν πβηκτροβογηθεί τα δεδομένα του Ρανθασμένου στοιχείου, arr0 απβώς αυτό το στοιχείο ακυρώνεται με την αναγραφή της βέξης "ΑΚΥΡΟ" σε 0Ra τα αντίτυπα και 6ιαφuRάσεται όπως και τα 0RRa φoporoγικά στοιχεία. TέRoς όταν διαπιστωθεί η Βάθος έκδοση του στοιχείου μετά την χρησιμοποίηση του, η διόρθωση γίνεται με έκδοση πιστωτικού τιμοβογίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ8 Επιτρέπεται η έκδοση των φοροβογικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο οτέβεχος μηχανογραφικού εντύπου ποββαπβής χρήσής, που φερει ενιαία αρίθμηση, εφόσον με το σημείωμα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για το είδος και τις σειρές των στοιχειών που εκδίδονται από αυτό και με την προϋπόθεση ότι κατά την μηχανογράφηση αποτυπώνεται ο τίτβος και η σειρά του στοιχείου με ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου. 8. Σταματοπουλος Δ. ΚΒΣ 1993, σελ

36 Η επέκταση της δυνατότητας έκδοσης και άλλου είδους ή άλλης σειράς στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος επιτρέπεται, εφόσον πρίν από την έκδοση αυτή δηλωθεί τούτο εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που θεώρησε τα στοιχεία αυτά. Εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία ενεργούνται μόνο πωλήσεις των οποίων τα στοιχεία μεταβιβάζονται σε απ' ευθείας σύνδεση στην κεντρική μονάδα Η/Υ, ή έκδοση του φορολογικού στοιχείου στον πελάτη καλύπτει οποιαδήποτε άλλή υποχρέωση του επιτηδευματία στην εγκατάσταση αυτή. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μή λειτουργίας τα στοιχεία μπορεί να εκδίδονται και από ιδιαίτερη σειρά εντύπων. Μετά την λειτουργική αποκατάστασή του συστήματος γίνεται αμέσως η μεταφορά των εγγραγών από τα χειρόγραφα βιβλία στον Η/Υ, καθώς και ή εκτύπωση των βιβλίων ή καταστάσεων, εφόοον παρήλθε η προσθεσμία εκτύπωσης τους ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ - ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΑΛΠ εκδίδεται κατ' αρχήν αθεώρητή. Από τον συνδιασμό όμως των διατάξεων του αρθ. 19 του ΚΒΣ με τις διατάξεις του νόμου 1809/88 προκύπτει ότι καθόσον αφορά την υποχρέωση θεώρησης ή μη των ΑΛΠ, κριτήριο αποτελεί ή υπαγωγή ή μη κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης στην υποχρέωση χρήσής φορολογικής ταμειακής μηχανής.^ Έτσι, αθεώρητες είναι οι αποδείξεις που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι έκτος πεδίου εφαρμογής των διατάξεων 9. Σταματοπουλος Δ. ΚΒΣ 1995, σελ. 515

37 περί υποχρεωτικής χρηοης φοροβογικής ταμειακής μηχανής, επειδή είναι κυρίως χονδροπωλήτριες η Βειτουργούν σε περιοχές της χώρας που δεν έχει επεκταθεί το μέτρο χρήσης ταμειακής μηχανής για την συγκεκριμένη δραστηριότητα ή εξαιρούνται για την συγκεκριμένη δραστηριότητα που ασκούν από την χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής. Αθεώρητες είναι και οι αποδείξεις επι πίστωση που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας καθόσον για τις πράξεις αυτές δεν μπορεί να χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή. Αντίθετα θεωρημένες είναι οι ΑΛΠ όταν εκδίδονται χειρόγραφα από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ταμειακή μηχανή, αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται λόγω βλάβης ή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή λογω συναλλαγών έκτος εγκαταστάσεων καθώς και όταν εκδίδονται μηχανογραφικά από επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές και αντί ταμειακής μηχανής χρησιμοποιούν Η/Υ. Όταν εκτελούνται τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις σε ιδιώτες εκδίδωνται αθεώρητες αποδείξεις λιανικής πώλησης αν το έργο εκτελείτσι με ίδια υλικά ή θεωρημένες αποδείξεις όταν το έργο εκτελείται με υλικά του κύριου του έργου (ιδιώτη) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΔΑ) Οι επιτηδευματίες και κάθε άλλος υπόχρεος εκδίδει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του αρθ. 11 τουλάχιστον διπλότυπο θεωρημένο δελτίο αποστολής σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλήοης η παράδοσης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, ανεξάρτητα αν δίνει διακίνηση αγαθών ή παραλαβή αγαθών για διακίνηση από πρόσωπο μη υπόχρεο σε έκδοση ΔΑ ή αρνούμενο την έκδοση του. Επίσης, εκδίδεται σε κάθε άλλη διακίνηση αγαθών, όπως π.χ. διακίνηση αγαθών προς το

38 υποκατάστημα, αποθήκη, εργοτάξιο, φύλαξη, για επεξεργασία, δωρεάν διάθεση, δειγματισμό. Όταν πωλούνται αγαθά λιανικώς σε ιδιώτες και τα οποία παραδίδονται στον αγοραστή με ευθύνη του πωλητή εκτός του καταστήματος, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς των αγαθών αυτών, εκδίδεται δελτίο αποστολής. Τα αγαθά που αποστέλονται ή περιλαμβάνονται συνοδεύονται κατά την διακίνηση τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου που παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν κατά την μεταφορά των αγαθών, εκδίδεται το Δ.Α. δεν επιτρέπεται η έκδοση του συνενωμένο με άλλο στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Στο δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, σε συνδιαομό με την παράγραφο 10 του άρθρου 12 αναγράφονται: α. Τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων. Ως πλήρη στοιχεία ενοούνται το ονοματεπώνυμο, ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το Α.Φ.Μ. του εκδότη. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μήτρώου του παραλήπτη. Όταν το Δ.Α. απευθείνεται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του. β. Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης αποστολής των αγαθών, με τετραψήφιο νούμερο (π.χ. 10:45), κάταω ή παραπλεύρως της ημερομηνίας έκδοσης ή σε άλλο πρόσφορο σημείο, γ. Ο τόπος από τον οποίο τα σγθά αποστέλονται καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δεν συμπίπτει με την διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση, δ. Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. Με έγκρισή του προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται όταν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες, το Δ.Α. να εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της διακίνησης αγαθών προς τον παραλήπτη τους. Στην περίπτωση αυτή οτο δελτίο αποστολής, κατά την έκδοση του, αναγράφεται και η ημερομηνία που πρόκειται να γίνει η διακίνηση των αγαθών προς τον παραλήπτη, ε. Ο σκοπός της διακίνησης. Πρέπει να αναγράφεται εαν τα αγαθά προορίζονται για πώληση, επεξεργασία, δειγματισμό, φύλαξη. Όταν το δελτίο αυτό είναι συνενομένο με άλλο φορολογικό

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τα στοιχεία αξίας που εκδίδουν οι επιχειρήσεις Υποβληθείσα στον Καθηγητή Παρχαρίδη Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βιβλία Επιτηδευματιών Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλία Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα 1 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ.

Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ. Βασικές γνώσεις Κ.Β.Σ. 1. Εισαγωγή...2 2. Βιβλία & Στοιχεία...3 3. Διάκριση επιτηδευματιών...3 3.1 Χονδρική πώληση...4 3.2 Λιανική πώληση...4 3.3 Χρήσιμες διευκρινήσεις... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 Αθήνα, 17/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) :

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Παρατίθενται όλα τα πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ με σημειώσεις για την τύχη τους. Με κόκκινα γράμματα, είναι οι προϊσχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. Γ.Γ.Δ.Ε. 23-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές) Τμήμα Β Υποσύστημα Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. - Taxis Ομάδα Εφοριακών 1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

ΚΦΑΣ. Στοιχεία Θεώρηση Έγγραφα μεταφοράς Πρόσθετα βιβλία

ΚΦΑΣ. Στοιχεία Θεώρηση Έγγραφα μεταφοράς Πρόσθετα βιβλία ΚΦΑΣ Στοιχεία Θεώρηση Έγγραφα μεταφοράς Πρόσθετα βιβλία Έχει καταργηθεί Η θεώρηση παντός είδους βιβλίου & στοιχείου Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ C:\ categories_process\_studies\_oeek_\_oeek_08_05_ans_taxacc_stel_\oeek_ans_08_05_p03_.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στον λαβύρινθο της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από προσπάθειες καριέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2579/1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/964

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, επιμελήθηκαν ο κ. Γεώργιος Κολλίντζας, διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες.

γ. Αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 5.000 για τους αγρότες. Αθήνα 17.01.2014 Προτάσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων και υποχρεώσεων των αγροτών σύμφωνα με τις προβλέψεις των ν. 2859/2000, ν. 4093/2012, ν. 4223/2013 και ΠΟΛ. 1281/2013. Γενικά Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013 και τον Ν. 4254/2014, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα