ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/ Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4."

Transcript

1 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/ Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/ Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο νέος τρόπος φορολογίας των ως άνω εταιρειών κ.λπ. εφαρμόζεται για διαχειρίσεις από και μετά (άρθρο 6 παρ.1 Ν.3842/2010) - Ο συντελεστής καθαρού κέρδους επί ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων με βιβλία Β κατηγορίας που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών αυξάνεται από 15% σε 20% για εισόδημα που αποκτούν από (Βλέπε άρθρο 6 παρ. 2 Ν.3842/2010) Κεφάλαιο 9 Εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών και παρακράτηση φόρου 1. Η νέα κλίμακα υπολογισμού αποζημίωσης απολυομένων μισθωτών εφαρμόζεται από (άρθρο 5 παρ. 6 Ν.3842/2010) 2. Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολογίας ποδοσφαιριστών και λοιπών αθλητών για υπογραφή συμβολαίων και η φορολογία τους με την κλίμακα στα χρόνια διάρκειας του συμβολαίου εφαρμόζεται από (άρθρο 5 παρ. 7 και άρθρο 8 παρ. 4 Ν.3842/2010) 3. ΠΟΛ.1060/ Από τον Μάιο του 2010 υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών με την νέα κλίμακα (λεπτομέρειες στην ως άνω ΠΟΛ.1060) Κεφάλαιο 11 Τεκμήρια από Οικ. έτος 2011 Από καταργείται η απαλλαγή από το τεκμήριο των δαπανών για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Από Επίσης πάνε στο τεκμήριο οι δαπάνες που καταβάλλονται για ανέγερση οικοδομής από ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών. Από θεωρείται τεκμήριο α) η καταβολή τοκοχρεολυσίου για αγορά κατοικίας 1

2 β) για γεωργικό εξοπλισμό γ) για αγορά οικοπέδου ατομικής οικοδομικής επιχείρησης δ) η χορήγηση δανείου προς οιονδήποτε ακόμη και στην εταιρεία που είναι μέλος (άρθρο 3 παρ 4 Ν.3842/2010 Κεφάλαιο 13 Παρακρατούμενοι φόροι Η Π.Φ. 20% στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα σε αμοιβές πάνω από 300 ευρώ εφαρμόζεται από (άρθρο 6 παρ. 11 Ν.3842/2010) Ο συντελεστής Π.Φ. στους τόκους που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπά Ν.Π. κατοίκους συμβατικών χωρών από 25% γίνεται 40% και εφαρμόζεται για τόκους που καταβάλλονται από και μετά (άρθρο 10 παρ. 4 Ν.3842/2010). Αυξήθηκε από και μετά από 20% σε 25% ο συντελεστής Π.Φ. για αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα ή για κατάρτιση μελετών κ.λπ. που καταβάλλονται σε αλλοδαπές Ν.Π. Κεφάλαιο 14 Φορολογία διανεμομένων κερδών Για μισθούς που καταβάλλει η ΕΠΕ σε εταίρους της από παρακρατούμενος φόρος 35% αντί 25% (άρθρο 13 παρ. 5 Ν.3842/2010). Για μερίσματα των οποίων η διανομή εγκρίνεται μέσα στο τρέχον έτος (2010) παρακρατείται φόρος 10%. Κεφάλαιο 17 Φορολογία μεταβίβασης επιχείρησης - Ο νέος τρόπος φορολογίας σε μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου ΟΕ, ΕΕ εφαρμόζεται από Καταργήθηκε από η φορολογία επί της πραγματικής αξίας με 1,2% και 2,4% ανάλογα με την συγγενική σχέση για τις ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, (άρθρο 5 παρ. 2 α Ν.3842/2010) Στην παράγραφο 6 της ως άνω εγκυκλίου σημειώνονται χωρίς να προκύπτουν από τον νόμο τα εξής: «6. Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νέου νόμου, καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας (1,2% και 2,4% κατά περίπτωση), για τις μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α καθώς και εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε μεταξύ συγγενών Α ή Β βαθμού. Επομένως, για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των πιο πάνω δικαιούχων, από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από

3 και μετά, οφείλεται φόρος με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α και με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας από την πώληση εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα». Κεφάλαιο 42 Φορολογία υπεραξίας μεταβίβασης αυτοκινήτων επιχειρήσεων Από μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων επιχείρησης από 30% σε 25% (άρθρο 5 παρ. 10 Ν.3842/2010) Κεφάλαιο 66 Έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη επιχειρήσεων II. ΠΟΛ. 1053/ Ερμηνευτική. Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων και διαδικασίες (άρθρο 2 Ν.3808/2009 Προκαταβολή φόρου σε προσφυγή Από σε εμπρόθεσμη προσφυγή βεβαιώνεται 25% του αμφισβητούμενου φόρου αντί 10% που ήταν. VI. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κεφάλαιο ΠΟΛ. 1056/ Αποφ. Υπ. Οικ. Από η καταβολή οφειλών επιτηδευματιών (φυσικά ή Ν.Π.) άνω των 250 ευρώ ανά ημέρα εξοφλούνται με επιταγές. Τα λοιπά φυσικά ή Ν.Π. που δεν ασκούν επιτήδευμα για ποσά των 500 ευρώ ανά ημέρα εξοφλούνται υποχρεωτικά με επιταγές 2. ΠΟΛ. 1057/ Αποφ. Υπ. Οικ. Οι πάσης φύσεως πληρωμές και επιστροφές άνω των 250 ευρώ στις Δ.Ο.Υ. Α και Δ Αθηνών διενεργούνται από με εντολές μεταφοράς σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ή με επιταγές. 3. ΠΟΛ. 1055/ Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων Ν.3842/2010 με θέματα είσπραξης Δημοσίων εσόδων και συγκεκριμένα των άρθρων 65, 67, 68 του Ν.3842/ Με το άρθρο 65 - Αρμοδιότης οργάνου για εξέταση χορήγησης δόσεων - Χορήγηση διοικητικής αναστολής πληρωμής χρέους 3

4 - Επανεξέταση χορήγησης δόσεων εξόφλησης της οφειλής - Δεν επανεξετάζονται οφειλές από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους και ο φόρος εισοδήματος τρέχοντος έτους Με το άρθρο 67 - Ειδική διαδικασία κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων - Κατώτατο όριο τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτων που εκπλειστηριάζονται από το Δημόσιο - Υποχρέωση εκδόσεως προγραμμάτων πλειστηριασμών - Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στο συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων - Καταργούνται οι διατάξεις περί προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο Με το άρθρο 68 Καθορίζεται η διαδικασία εντόκου επιστροφής αχρεωστήτων καταβληθέντων εσόδων που επιδικάζονται ή έχουν επιδικαστεί με διαφορετικό επιτόκιο από αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Για λεπτομέρειες βλέπε την ως άνω ερμηνευτική. Κεφάλαιο 23 Κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων Άρθρο 18 Ν.3842/2010 Σχετ. αποφ. 1059,1058, 1053/ «Δήλωση και απόφαση παρακρατουμένου φόρου 5% ή 8% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων και επιστροφή του φόρου σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες. Κεφάλαιο 55 ΕΤΑΚ ΠΟΛ. 1061/ Κοινοποίηση άρθρων του Ν.3842/2010 και οδηγίες εφαρμογής τους. Με το άρθρο 53 Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ΕΤΑΚ έτος 2008 Με τα άρθρα 54,55 Πρόστιμο ΕΤΑΚ Ν.Π. και μεταβατική διάταξη Με το άρθρο 56 Κατάργηση του ΕΤΑΚ 4

5 Κεφάλαιο 25 Παραγραφή υποθέσεων Άρθρο 82 Ν.3842/2010 ΠΟΛ.1063/ Η παράταση προθεσμίας παραγραφής μέχρι Καταλαμβάνει κάθε είδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξεων που λήγουν την Η παράταση δεν καταλαμβάνει υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.(κληρονομιών, δωρεών, μεταβίβασης ακινήτων) Κεφάλαιο 4 Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΠΟΛ.1064/ Παράταση προθεσμίας Παράταση προθεσμίας, ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2010 μέχρι (χωρίς παράταση με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ) όλων των υπόχρεων της περ. IV, V του κεφαλαίου 4 της agenda (Αντιπρόσωποι ασφαλειών, συγγραφείς συμμέτοχοι σε ΟΕ, ΕΕ, εφημεριδοπώλες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ναυτικοί, κατοίκων εξωτερικού κ.λπ.) Κεφάλαιο 29 (Κ.Β.Σ.) Μεταβολές στον Κ.Β.Σ. με τον Ν.3842/2010 και αποφ. ΣτΕ ΠΟΛ.1065/ Ένταξη στην Β κατηγορία του ΚΒΣ του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές και πλανόδιων από ΠΟΛ.1066/ Ένταξη στη Β κατηγορία του εκμεταλλευτή κινητής καντίνας και έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από ΠΟΛ.1067/ Ένταξη στην Β κατηγορία ΚΒΣ και έκδοση αποδείξεων από εκμεταλλευτή περιπτέρου από ΠΟΛ.1068/ από έκδοση στοιχείων α) πώλησης εφημερίδων, περιοδικών, τηλεκαρτών β) Για συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών από τους συνδρομητές φυσικά πρόσωπα εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη (αθεώρητη) είσπραξης συνδρομής. Σ.τ.Ε. 283/2010 Σε επίσχεση βιβλίων επιχείρησης απαιτείται η σύνταξη και κοινοποίηση στον φορολογούμενο έκθεσης κατάσχεσης. Διαφορετικά το κοινοποιούμενο φύλλο ελέγχου θεωρείται νομικά πλημμελές. 5

6 Κεφάλαιο 54 Ειδικός φόρος ακινήτων ΠΟΛ.1062/ Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2010 (από ). Κεφάλαια Φορολογία κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών ΠΟΛ.1069/ Προσδιορισμός αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο σε εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών Σε εκκρεμείς υποθέσεις την πριν την διενέργεια ελέγχου καλείται ο υπόχρεος να υποβάλει ανέκκλητο αίτημα υπαγωγής ή μη στη ρύθμιση της ΠΟΛ.1055/ (ειδικός τρόπος φορολογίας μετοχών μη εισηγμένων). Κεφάλαιο 71 Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1070/ Συμπληρωματικές οδηγίες της ΠΟΛ.1044/ Ενσωμάτωση παρακρατούμενων φόρων που δεν υποβλήθηκαν εμπροθέσμως ή υποβλήθηκαν ανακριβώς μέχρι χωρίς κυρώσεις. Κεφάλαιο 56 Η εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών παρατείνεται έως Κεφάλαιο 71 Η ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων σε παράλειψη ή ανακριβή υποβολή παρατείνεται έως ΑΠ /641/ Παράταση ισχύος άρθρων 66 (κεφ.56) και 84 (κεφ.71) Ν.3842/ έως (Βλέπε κεφάλαιο 71 agenda 2010) 6

7 Κεφάλαιο 35 Επιστροφή του ΦΠΑ ΠΟΛ.1072/ Παράταση διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/ (διαδικασία προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ) μέχρι Κεφάλαιο 34 Συντελεστές υπολογισμών ΦΠΑ ΠΟΛ.1073/ Προσδιορισμός κατ αποκοπή ποσού ΦΠΑ στους εκμεταλλευτές ταξί για το πρώτο εξάμηνο του έτους α) 390 ευρώ ταξί με έδρα Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη β) 340 ευρώ ταξί σε πόλεις των και άνω κατοίκους γ) 320 ευρώ ταξί σε πόλεις από δ) 290 ευρώ ταξί σε πόλεις κατοίκους ε) 220 ευρώ ταξί σε πόλεις κάτω των κατοίκους Κεφάλαιο 69 Έκτακτη εισφορά στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα ευρώ και άνω (1% επί του εισοδήματος) ΠΟΛ.1074/ Ερμηνεία άρθρου 5 Ν.3833/2010 σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα ευρώ και άνω. Δ /Εξ 2010/ τύπος και περιεχόμενο εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Καθορισμός της εφ άπαξ εισφοράς 3. Υπολογισμός και βεβαίωση της εισφοράς, άσκηση προσφυγής, τελικές επισημάνσεις. Κεφάλαιο 54 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων ΠΟΛ.1075/ Α.Υ.Ο. Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων Άρθρο 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά Α) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις Β) Πλοιοκτήτες εταιρειών Γ) Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής 7

8 Άρθρο 2 Ν.Π. Άρθρο 3 Μη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής Άρθρο 4 Υποβολή αιτήσεων Άρθρο 5 Υποβολή δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποχρεώσεις Δ.Ο,Υ. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Κεφάλαιο 34 Συντελεστές υπολογισμού Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1076/ Υπολογισμός και απόδοση Φ.Π.Α. από τα φαρμακεία μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Κεφάλαιο 17 Φορολογία μεταβίβασης επιχείρησης ΠΟΛ.1077/ Υπολογισμός της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζόμενων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. όταν εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π. Κεφάλαιο 35 Επιστροφή του ΦΠΑ ΠΟΛ.1080/ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3610/2007 (Σε περίπτωση τακτικού ή προσωρινού ελέγχου δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν μέσα σε 10 ημέρες από την πρόσκληση για έλεγχο αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ) που παράλειψαν να υποβάλουν ή υπέβαλαν ανακριβείς με μείωση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) στην περίπτωση επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να υπάρχει δικαίωμα. Τα κεφάλαια θα τα βρείτε στην Φορολογική Agenda που κυκλοφορεί 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣ 3842 / 2010 - ΦΕΚ 58Α/23.04.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α Σελ. Διάκριση των επιτηδευματιών Πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες Πηγές φορολογητέου εισοδήματος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α Σελ. Διάκριση των επιτηδευματιών Πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες Πηγές φορολογητέου εισοδήματος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α Σελ. Διάκριση των επιτηδευματιών 31 1 Φυσικά πρόσωπα...... 31 2 Νομικά πρόσωπα..... 31 3 Κοινοπραξία (Κ/Ξ)... 31 4 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων.... 32 Πρόσωπα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2006 Διαδικασία Στις 30/11/2006, ο Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούµενοι τον Αύγουστο Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2013 13:00 Τελευταία Ενηµέρωση : 01/08/2013 15:03, Στ. Μήτσιος,Ευγ. Κουσαθανά,Ιφ. Ευθυµίου, Σελίδα: 38 5661 λέξεις, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Οκτώβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 Α. Υποχρεώσεις νοµικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ. 1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ. 1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς; Οδηγός για την φορολογία Αναλυτικές απαντήσεις σε ερωτήματα των φορολογούμενων για τη φορολογία ακινήτων, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων, το ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90:

Aφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων AE, EΠE που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 N. 1892/90: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Νοέµβριο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε - Παράταση στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 2013 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα