942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31"

Transcript

1 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 31 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CE/ZA/el 1

2 2 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΙΡΛΑΝ ΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, CE/ZA/el 2

3 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 3 von 31 Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, CE/ZA/el 3

4 4 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ ΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ, Συµβαλλόµενα Μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, εφεξής τα «κράτη µέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «η Κοινότητα», και Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, εφεξής από κοινού «τα Μέρη» ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ η συµφωνία εµπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου (εφεξής «ΣΕΑΣ»), υπεγράφη στην Πρετόρια στις 11 Οκτωβρίου 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, CE/ZA/el 4

5 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 5 von 31 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ τα άρθρα 18 και 103 της ΣΕΑΣ προβλέπουν επανεξέταση της συµφωνίας εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος της και ότι τα Μέρη προέβησαν σε επανεξέταση το 2004 και συµφώνησαν µε κοινή δήλωση του συµβουλίου συνεργασίας στις 23 Νοεµβρίου 2004 ότι είναι αναγκαίο να προβούν σε ορισµένες τροποποιήσεις στη ΣΕΑΣ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ η αναθεώρηση των διατάξεων της ΣΕΑΣ για το εµπόριο και για θέµατα σχετικά µε το εµπόριο αποτελεί αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων για συµφωνία οικονοµικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της µεσηµβρινής Αφρικής, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ το σχέδιο κοινής δράσης για την εφαρµογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της ηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ολοκληρωθεί και προβλέπει επέκταση της συνεργασίας µεταξύ των Μερών σε ευρύ φάσµα τοµέων, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: CE/ZA/el 5

6 6 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) ΑΡΘΡΟ 1 Η ΣΕΑΣ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο προοίµιο, προστίθεται µια νέα έκτη αιτιολογική σκέψη: «Αναγνωρίζοντας ότι το σύστηµα των πολυµερών συνθηκών αφοπλισµού και µη διάδοσης όπλων ως προς όλα τα στοιχεία του είναι ζωτικής σηµασίας και ότι πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στην εφαρµογή όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, τα Μέρη, συνεπώς, επιθυµούν να συµπεριλάβουν στην παρούσα συµφωνία ρήτρα, η οποία θα επιτρέπει τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο στα εν λόγω θέµατα.» 2) Στο άρθρο 2, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στην Παγκόσµια ιακήρυξη για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, και των αρχών του κράτους δικαίου, καθώς και η συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 91A παράγραφοι 1 και 2, αποτελούν το στήριγµα των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Αφρικής και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συµφωνίας.» CE/ZA/el 6

7 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 7 von 31 3) Το άρθρο 55 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 55 Κοινωνία των πληροφοριών και ΤΠΕ 1. Τα Μέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών και για τον έλεγχο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως µέσων για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη στην εποχή των πληροφοριών. Η συνεργασία αποσκοπεί: α) στην προώθηση της ανάπτυξης µιας κοινωνίας των πληροφοριών προσανατολισµένης στην ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισµούς, β) στη στήριξη της ανάπτυξης και της προόδου του τοµέα των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων 1, γ) στη στήριξη της συνεργασίας µεταξύ των χωρών της περιοχής της µεσηµβρινής Αφρικής σε αυτόν τον τοµέα, και γενικότερα σε επίπεδο ηπείρου. 2. Η συνεργασία θα περιλαµβάνει διάλογο, ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχόµενη τεχνική βοήθεια για διάφορες πτυχές της οικοδόµησης της κοινωνίας των πληροφοριών. Συµπεριλαµβάνονται: α) οι πολιτικές και τα ρυθµιστικά πλαίσια, οι καινοτόµες εφαρµογές και υπηρεσίες χωρίς αποκλεισµούς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων 1 Small, micro- and medium- sized enterprises. CE/ZA/el 7

8 8 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) β) η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών, των φορέων του δηµόσιου τοµέα, των επιχειρηµατικών οργανισµών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών γ) νέες εγκαταστάσεις, που περιλαµβάνουν ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα, µε στόχο τη διασύνδεση δικτύων και τη διαλειτουργικότητα των εφαρµογών δ) η προώθηση και η εφαρµογή κοινής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης όσον αφορά προγράµµατα στον τοµέα των νέων τεχνολογιών που συνδέονται µε την κοινωνία των πληροφοριών. Πρέπει να εξεταστεί η ενδεχόµενη εφαρµογή, στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας για την ανάπτυξη, από κοινού προσδιορισµένων σχεδίων που προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις στα προαναφερθέντα θέµατα.» 4) Το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής: α) Η εισαγωγική πρόταση της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Ο στόχος της συνεργασίας στον παρόντα τοµέα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:» β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Η συνεργασία αποσκοπεί ειδικότερα σε: α) στήριξη της ανάπτυξης της κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής, του ρυθµιστικού της πλαισίου και των υποδοµών της στη Νότια Αφρική CE/ZA/el 8

9 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 9 von 31 β) διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νότια Αφρική µε διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας γ) βελτίωση της απόδοσης των µονάδων παραγωγής ενέργειας από τεχνικής, οικονοµικής, περιβαλλοντικής και δηµοσιονοµικής άποψης, ιδίως όσον αφορά τον ηλεκτρισµό και τα υγρά καύσιµα δ) διευκόλυνση της δηµιουργίας εµπειρογνωµόνων σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα µέσω γενικής και τεχνικής κατάρτισης ε) ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στήριξη των υποδοµών για τις ενεργειακές ανάγκες σε εθνικό και αγροτικό επίπεδο και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στ) βελτίωση της ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε κτίρια και επιχειρήσεις µε την προώθηση, ιδίως, της ενεργειακής αποδοτικότητας ζ) προώθηση της αµοιβαίας µεταφοράς και χρήσης καθαρότερων ενεργειακών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον η) προώθηση της συνεργασίας στη ρύθµιση του τοµέα της ενέργειας στην περιοχή της µεσηµβρινής Αφρικής θ) προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας στη µεσηµβρινή Αφρική.» CE/ZA/el 9

10 10 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) γ) Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 57: «3. Η συνεργασία θα περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναλαµβάνει η Νότια Αφρική στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη, του σχεδίου του Γιοχάνεσµπουργκ για τους στόχους υλοποίησης και της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη.» 5) Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο α) οι λέξεις «υγείας και ασφάλειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος». β) Στην παράγραφο 1 στοιχείο β) η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από τις λέξεις «Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει τη δηµιουργία αµοιβαία ευνοϊκού κλίµατος για την προσέλκυση επενδύσεων στον τοµέα, και ιδίως στις ΜΜΕ 1 και να αφορά και τις πρώην µειονεκτούσες κοινότητες.» γ) Το ακόλουθο στοιχείο προστίθεται στην παράγραφο 1: «δ) στήριξη πολιτικών και προγραµµάτων που προωθούν τον τοπικό εµπλουτισµό των ορυκτών και που δηµιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τοµέα του εµπλουτισµού ορυκτών.» δ) Η αρίθµηση της παραγράφου 1 στοιχείο δ) µετατρέπεται σε 1 στοιχείο ε). 1 Μικροµεσαίες επιχειρήσεις. CE/ZA/el 10

11 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 11 von 31 ε) Στην παράγραφο 2, στο τέλος, προστίθενται οι λέξεις «και της African Mining Partnership (AMP)». 6) ο άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο β), µετά τις λέξεις «προκειµένου να δηµιουργηθεί», παρεµβάλλονται οι λέξεις «ασφαλές και». β) Στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), µετά τις λέξεις «βελτιώσει την ασφάλεια της εναέριας», παρεµβάλλεται ο όρος «, σιδηροδροµικής». γ) Στην παράγραφο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «δ) καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και να βελτιώσει τη συνεργασία στις αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές για την ασφάλεια και προστασία των µεταφορών, ιδίως όσον αφορά τους τοµείς των θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων µεταφορών συµπεριλαµβανοµένων των συνδυασµένων ροών αγαθών ε) εναρµονίσει τις πολιτικές µεταφορών και τα ρυθµιστικά πλαίσια µε ενισχυµένο πολιτικό διάλογο και ανταλλαγές ρυθµιστικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας µε τις αρµόδιες αρχές στ) αναπτύξει εταιρικές σχέσεις στο τοµέα των παγκόσµιων δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και των εφαρµογών τους για την αειφόρο ανάπτυξη.» CE/ZA/el 11

12 12 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 59A Θαλάσσιες µεταφορές 1. Για να προωθήσουν την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιοµηχανίας τους, τα Μέρη ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές τους, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους λιµένες, τα σχετικά ερευνητικά ιδρύµατα, τις εταιρείες θαλάσσιων µεταφορών και διεκπεραίωσης, τις εταιρείες υλικοτεχνικής υποστήριξης, τα πανεπιστήµια και τα κολέγια να συνεργάζονται, µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα πεδία: α) ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο των διεθνών ναυτιλιακών οργανισµών β) εκπόνηση και τελειοποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές και τη διαχείριση της αγοράς γ) προσπάθεια επίτευξης αποτελεσµατικών µεταφορών για το διεθνές θαλάσσιο εµπόριο µε την αποτελεσµατική λειτουργία και διαχείριση των λιµένων και των στόλων των Μερών δ) ενίσχυση διεθνώς δεσµευτικών προτύπων ασφάλειας στη ναυτιλία και νοµικών ρυθµίσεων καθώς και αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης ε) προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ειδικά της εκπαίδευσης των ναυτικών CE/ZA/el 12

13 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 13 von 31 στ) ανταλλαγή προσωπικού, επιστηµονικών πληροφοριών και τεχνολογίας ζ) ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα. 2. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τις σοβαρές δεσµεύσεις τους στις σχετικές διεθνείς συµβάσεις που έχουν επικυρώσει, για τη ρύθµιση των µεταφορών επικίνδυνων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών υλικών, και συµφωνούν να συνεργαστούν σε αυτά τα θέµατα σε διµερές επίπεδο, αλλά και σε πολυµερή φόρουµ. 3. Η συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την από κοινού δηµιουργία προγραµµάτων ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον.» 8) Το άρθρο 60 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «γ) να προωθήσουν την ανάπτυξη προϊόντων και αγορών, ανθρώπινων πόρων και θεσµικών διαρθρώσεων» β) Η παράγραφος 1 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ε) να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και την προώθηση του τοπικού τουρισµού» CE/ZA/el 13

14 14 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) γ) Η παράγραφος 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «ε) προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και ηπείρου.» 9) Το άρθρο 65 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «εξασφαλίζεται σε πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και εταιρικής σχέσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξασφαλίζεται σε πλαίσιο πολιτικού διαλόγου, εταιρικής σχέσης και αποτελεσµατικότητας της βοήθειας». β) Στην παράγραφο 3, στο τέλος, προστίθενται οι λέξεις «και ιδίως στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)». 10) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 65A Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους να έχουν επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχος της χιλιετίας έως την ηµεροµηνία-στόχο Τα Μέρη, επίσης, συµφωνούν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, στη διάσκεψη του Μοντερέι 1, καθώς και να επιτύχουν τους στόχους του σχεδίου υλοποίησης του Γιοχάνεσµπουργκ (WSSD 2 ). Τα Μέρη, επιπλέον, εκφράζουν τη στήριξή τους προς την Αφρικανική Ένωση και το κοινωνικοοικονοµικό της πρόγραµµα, και θα προβούν σε από κοινού κινητοποίηση πόρων για την υλοποίησή του.» 1 2 Η διεθνής διάσκεψη για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης διεξήχθη στο Μοντερέι, Μεξικό, τον Μάρτιο του 2002, και κατέληξε στη Συναίνεση του Μοντερέι και σε σειρά δεσµεύσεων που εγκρίθηκαν για την µελλοντική χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας και την εξάλειψη της παγκόσµιας φτώχειας. Παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη. CE/ZA/el 14

15 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 15 von 31 11) Το άρθρο 66 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Οι τοµείς της αναπτυξιακής συνεργασίας θα προσδιοριστούν σε από κοινού εγκριθέντα έγγραφα πολυετούς προγραµµατισµού, µεταξύ άλλων έγγραφα κοινού προγραµµατισµού που έχουν συµφωνηθεί µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, σύµφωνα µε τα σχετικά µέσα συνεργασίας της ΕΕ.» β) Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «µη κυβερνητικών εταίρων και παραγόντων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µη κρατικών παραγόντων». γ) Στην παράγραφο 3 η λέξη «πρώην» διαγράφεται. 12) Το άρθρο 67 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 67 Επιλέξιµοι δικαιούχοι Οι συνεργαζόµενοι εταίροι που δύνανται να επιλεγούν για την παροχή χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας είναι οι εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές και οι δηµόσιοι φορείς, οι µη κρατικοί παράγοντες και οι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισµοί και θεσµικά όργανα.» CE/ZA/el 15

16 16 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 13) Το άρθρο 68 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 οι όροι «παρακολούθηση λογιστικών ελέγχων και αποστολών» αντικαθίσταται από τους όρους «παρακολούθηση, λογιστικούς ελέγχους και άλλες αποστολές». β) Στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) οι λέξεις «µη κυβερνητικό εταίρο» αντικαθίστανται από «µη κρατικό παράγοντα». γ) Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «Είναι δυνατό να επιδιωχθεί» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Θα επιδιωχθεί». 14) Το άρθρο 69 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «µε βάση συγκεκριµένους στόχους που απορρέουν από τις προτεραιότητες του άρθρου 66» διαγράφονται. β) Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «επισυνάπτονται στο πολυετές ενδεικτικό πρόγραµµα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «καθορίζονται στις συµφωνίες και/ή στις συµβάσεις που διέπουν τα επιµέρους σχέδια και προγράµµατα». 15) Το άρθρο 71 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «πρόταση χρηµατοδότησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ένα ετήσιο πρόγραµµα δράσης». CE/ZA/el 16

17 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 17 von 31 β) Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «ολοκληρώνει την πρόταση χρηµατοδότησης και τη διαβιβάζει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ολοκληρώνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το διαβιβάζει». 16) Το άρθρο 73 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «της Νότιας Αφρικής και των χωρών ΑΚΕ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της Νότιας Αφρικής, των χωρών ΑΚΕ και των χωρών και εδαφών που είναι δικαιούχοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΚ σχετικά µε την αποσύνδεση της βοήθειας». β) Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «Νότιας Αφρικής ή χωρών ΑΚΕ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Νότιας Αφρικής, χωρών ΑΚΕ ή χωρών και εδαφών που είναι δικαιούχοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΚ σχετικά µε την αποσύνδεση της βοήθειας». 17) Στο άρθρο 76 οι λέξεις «συµβουλίου συνεργασίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ». 18) Στο άρθρο 77 οι λέξεις «συµβουλίου συνεργασίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ». 19) Το άρθρο 79 τροποποιείται ως εξής: α) Στον τίτλο του άρθρου η λέξη «Κύριος» διαγράφεται. CE/ZA/el 17

18 18 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) β) Στο κείµενο του άρθρου οι λέξεις «κύριο διατάκτη» αντικαθίστανται από τη λέξη «διατάκτη». 20) Στο άρθρο 82 η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 διαγράφεται. 21) Το άρθρο 83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 83 Επιστήµη και τεχνολογία 1. Τα Μέρη επιδιώκουν αµοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις στους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας, µε την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραµµάτωνπλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο πλαίσιο των διατάξεων της συµφωνίας συνεργασίας σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας, που συνήφθη τον Νοέµβριο του 1997, καθώς και της παρούσας συµφωνίας και άλλων σχετικών πράξεων. Τα Μέρη θα λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τον έλεγχο της επιστήµης και τεχνολογίας για να στηρίξουν τη βιώσιµη µεγέθυνση και ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, καθώς και την πρόοδο του παγκόσµιου προγράµµατος για την αειφόρο ανάπτυξη και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Αφρικής στον τοµέα της επιστήµης και τεχνολογίας. Τα Μέρη προβαίνουν σε τακτικό διάλογο για να καθορίζουν από κοινού τις προτεραιότητες όσον αφορά τη συνεργασία σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας. CE/ZA/el 18

19 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 19 von Η σχέση συνεργασίας αφορά, µεταξύ άλλων, θέµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη και την τεχνολογία για προγράµµατα εξάλειψης της φτώχειας ανταλλαγές ερευνητικών και τεχνολογικών πολιτικών εταιρικές σχέσεις για την έρευνα και την καινοτοµία για τη στήριξη της οικονοµικής συνεργασίας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας συνεργασία στα παγκόσµια ερευνητικά προγράµµατα αιχµής και στις ερευνητικές υποδοµές παγκόσµιας εµβέλειας στήριξη των επιστηµονικών και τεχνολογικών προγραµµάτων της Αφρικής σε ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο ενίσχυση του διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων για την επιστήµη και την τεχνολογία σε πολυµερές επίπεδο αξιοποίηση της συνέργειας µεταξύ της πολυµερούς και διµερούς συνεργασίας στην επιστήµη και την τεχνολογία ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και παγκόσµια κινητικότητα των ερευνητών συντονισµένη και στοχοθετηµένη συνεργασία σε συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας τους οποίους καθορίζουν από κοινού τα Μέρη.» 22) Το άρθρο 84 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 1, στο τέλος, προστίθενται οι λέξεις «, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και άλλων πολυµερών φόρουµ.» β) Στην παράγραφο 3, µετά τις λέξεις «τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» παρεµβάλλονται οι λέξεις «την ποιότητα του αέρα». Οι λέξεις «που αφορούν τη µείωση των εκποµπών αερίων που επηρεάζουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που σχετίζονται µε τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.» CE/ZA/el 19

20 20 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 23) Το άρθρο 85 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 85 Πολιτισµός 1. Γενική διάταξη, πολιτικός διάλογος α) Τα Μέρη αναλαµβάνουν να συνεργαστούν στον τοµέα του πολιτισµού προκειµένου να προωθήσουν την αµοιβαία κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων για τον πολιτισµό/ τους πολιτισµούς της Νότιας Αφρικής και των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Τα Μέρη επιδιώκουν να καθιερώσουν διάλογο πολιτικής στο πεδίο του πολιτισµού, και ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τοµέα πολιτιστικών βιοµηχανιών στη Νότια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Πολιτισµική πολυµορφία και διαπολιτισµικός διάλογος Τα Μέρη αναλαµβάνουν να συνεργαστούν στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών φόρουµ (π.χ. UNESCO) για να ενισχύσουν την προστασία και την προώθηση της πολιτισµικής πολυµορφίας και να προαγάγουν το διαπολιτισµικό διάλογο σε διεθνές επίπεδο. 3. Πολιτιστική συνεργασία και ανταλλαγές Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε πολιτιστικές δραστηριότητες, τη συµµετοχή σε εκδηλώσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ πολιτιστικών φορέων από τη Νότια Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση.» CE/ZA/el 20

21 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 21 von 31 24) Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 86 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Τα Μέρη προβαίνουν σε διάλογο στους τοµείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτόν περιλαµβάνονται, ενδεικτικά, θέµατα που αφορούν κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινωνία µετά τη λήξη του καθεστώτος των φυλετικών διακρίσεων, την εξάλειψη της φτώχειας, την αξιοπρεπή εργασία για όλους, την κοινωνική προστασία, την ανεργία, την ισότητα των φύλων, την άσκηση βίας σε γυναίκες, τα δικαιώµατα των παιδιών, τα άτοµα µε αναπηρία, τους ηλικιωµένους, τους νέους, τις εργασιακές σχέσεις, τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τον πληθυσµό.» 25) Το άρθρο 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 90 Συνεργασία σε θέµατα παράνοµων ναρκωτικών 1. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, τα Μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη προσέγγιση στην εξέταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις για τα ναρκωτικά αποσκοπούν στη µείωση της προµήθειας, της παράνοµης διακίνησης και της ζήτησης των παράνοµων ναρκωτικών, καθώς και στην πρόληψη της εκτροπής πρόδροµων ουσιών. 2. Τα Μέρη συµφωνούν σχετικά µε τα µέσα συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι δράσεις βασίζονται στις αρχές που συµφωνήθηκαν στην έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά το 1998 και στον πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου.» 26) Το άρθρο 91 τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» CE/ZA/el 21

22 22 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «1. Τα Μέρη συνεργάζονται για τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, όπως είναι, µεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραµµές για τη ρύθµιση σχετικά µε τα ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικών δεδοµένων, όπως τροποποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου 1990 και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, τηρώντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων.» γ) Η παράγραφος 3 διαγράφεται. 27) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 91A Όπλα µαζικής καταστροφής και τα µέσα διανοµής τους 1. Έχοντας υπόψη τη σηµασία των θεµάτων που διακυβεύονται όσον αφορά τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια, τα Μέρη συµφωνούν να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην ενίσχυση του πολυµερούς συστήµατος αφοπλισµού και µη διάδοσης και, στο πλαίσιο αυτό, στην καταπολέµηση της διάδοσης όλων των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής τους, µεριµνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των αντίστοιχων υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των σχετικών συνθηκών και συµφωνιών, καθώς και των άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριµένο τοµέα. 2. Τα Μέρη συµφωνούν επιπλέον να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων µε τους ακόλουθους τρόπους: CE/ZA/el 22

23 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 23 von 31 α) µεριµνώντας για την υπογραφή ή την επικύρωση άλλων σχετικών διεθνών πράξεων για τον αφοπλισµό και τη µη διάδοση, ή για την προσχώρηση σε αυτές, ανάλογα µε την περίπτωση, και µε σκοπό την πλήρη εφαρµογή και τήρηση όλων των διεθνών νοµικά δεσµευτικών πράξεων β) δηµιουργώντας και/ή διατηρώντας ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, το οποίο να καλύπτει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαµετακόµιση προϊόντων που συνδέονται µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της τελικής χρησιµοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης όσον αφορά τα όπλα µαζικής καταστροφής, και προβλέποντας αποτελεσµατικά µέτρα, που θα περιλαµβάνουν και εκείνα που βασίζονται στο ποινικό δίκαιο σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή. 3. Τα Μέρη συµφωνούν ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. Τα Μέρη συµφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα συνοδεύει και θα εδραιώνει τη συνεργασία τους στο συγκεκριµένο τοµέα στο πλαίσιο των αρχών όπως καθορίζονται στο προοίµιο.» «Άρθρο 91B Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 1. Τα Μέρη καταδικάζουν ρητώς κάθε µορφής τροµοκρατικές πράξεις, µεθόδους και πρακτικές ως εγκληµατικές και αδικαιολόγητες, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε διαπράττονται. CE/ZA/el 23

24 24 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 2. Τα Μέρη επιπλέον αναγνωρίζουν σαφώς ότι η τροµοκρατία δεν µπορεί να καταπολεµηθεί χωρίς να αντιµετωπιστούν και οι βασικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην εξάπλωση της τροµοκρατίας. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν την ισχυρή δέσµευσή τους να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν συνολικά προγράµµατα δράσης µε στόχο την εξάλειψη αυτών των παραγόντων. Τα Μέρη υπογραµµίζουν ότι κατά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και το προσφυγικό δίκαιο και ότι όλα τα µέτρα πρέπει να βασίζονται σταθερά στο κράτος δικαίου. Τα Μέρη τονίζουν ότι τα αποτελεσµατικά αντιτροµοκρατικά µέτρα και η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν είναι αντικρουόµενοι στόχοι, αλλά συµπληρωµατικοί, και ενισχύονται αµοιβαία. 3. Τα Μέρη επισηµαίνουν τη σηµασία της εφαρµογής της παγκόσµιας στρατηγικής των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την προθυµία τους να εργαστούν για το σκοπό αυτό. Εξακολουθούν να δεσµεύονται για την επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά τη γενική σύµβαση για τη διεθνή τροµοκρατία το συντοµότερο δυνατό. 4. Τα Μέρη συµφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή τροµοκρατικών πράξεων σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, τις σχετικές συµβάσεις και πράξεις και στο πλαίσιο της αντίστοιχης νοµοθεσίας και των κανονισµών τους. Ειδικότερα, θα το πράξουν: α) στο πλαίσιο της αµοιβαίας εφαρµογής της απόφασης αριθ (2001) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και άλλων σχετικών αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών, και των ισχυουσών διεθνών συµβάσεων και πράξεων β) µε ανταλλαγή πληροφοριών για τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα στήριξής τους, µε αµοιβαία συµφωνία και σύµφωνα µε το διεθνές και εθνικό δίκαιο CE/ZA/el 24

25 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 25 von 31 γ) µε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα µέσα και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών τοµέων και της κατάρτισης, και µε ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά την πρόληψη της τροµοκρατίας.» «Άρθρο 91Γ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 1. Τα Μέρη συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποτρέπουν τη χρήση των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες γενικά, και από το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ειδικότερα. 2. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό δύναται να περιλαµβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια ώστε να προωθηθεί η εφαρµογή κανονισµών και η αποτελεσµατική λειτουργία των κατάλληλων προτύπων και µηχανισµών καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, που ισοδυναµούν µε τα διεθνή πρότυπα και ιδίως µε της συστάσεις της Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης (FATF).» «Άρθρο 91 Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος Τα Μέρη συµφωνούν να συνεργάζονται για την καταπολέµηση του οργανωµένου και του οικονοµικού εγκλήµατος συµπεριλαµβανοµένης και της διαφθοράς. Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στην εφαρµογή και προώθηση των σχετικών διεθνών προτύπων και πράξεων, όπως η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου εγκλήµατος και τα συµπληρωµατικά πρωτόκολλα, καθώς και η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς.» CE/ZA/el 25

26 26 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) «Άρθρο 91E Φορητά όπλα και ελαφρός οπλισµός Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνοµη κατασκευή, αποθήκευση, κατοχή και εµπορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού και η υπερβολική συγκέντρωση και ανεξέλεγκτη διάδοσή τους εξακολουθούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην αστάθεια και να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα Μέρη, εποµένως, συµφωνούν να επιδιώκουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία για την πρόληψη, την καταπολέµηση και την εξάλειψη της παράνοµης εµπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού σε όλες τις εκφάνσεις της, όπως καθορίζεται στο πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων Εθνών, και να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της υπερβολικής συγκέντρωσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού. Τα Μέρη συµφωνούν να τηρούν αυστηρά και να εφαρµόζουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχετικών συµβάσεων, καθώς και τις δεσµεύσεις τους όσον αφορά τις σχετικές πολυµερείς πράξεις.» «Άρθρο 91ΣΤ Μισθοφόροι Τα Μέρη αναλαµβάνουν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο και να συνεργαστούν για την πρόληψη των µισθοφορικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις και πράξεις καθώς και από τις εθνικές τους νοµοθεσίες και κανονισµούς για την εφαρµογή αυτών των υποχρεώσεων.» «Άρθρο 91Ζ ιεθνές Ποινικό ικαστήριο Τα Μέρη, αποφασισµένα να θέσουν τέλος στην ατιµωρησία και να προωθήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και το διαρκή σεβασµό για την επιβολή της διεθνούς δικαιοσύνης, επιβεβαιώνουν τη στήριξή τους προς το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο και το έργο του. Τα Μέρη συµφωνούν επίσης να συνεργάζονται για την προαγωγή της οικουµενικότητας και της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώµης και των σχετικών πράξεων και συµφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο και το έργο του.» CE/ZA/el 26

27 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 27 von 31 «Άρθρο 91H Συνεργασία σε θέµατα µετανάστευσης 1. Η µετανάστευση αποτελεί αντικείµενο ενός πολιτικού διαλόγου σε βάθος, που αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδουν τα Μέρη σε αυτό το θέµα. Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους στις υφιστάµενες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα θέµατα µετανάστευσης για να διασφαλίσουν το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και να εξαλείψουν κάθε µορφή διάκρισης ιδίως λόγω καταγωγής, φύλου, φυλής, γλώσσας και θρησκείας. 2. Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Μερών, ο διάλογος αυτός καλύπτει ένα ευρύ και συνολικό πρόγραµµα, που θα περιλαµβάνει τα εξής: α) τη δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτειά τους, πολιτική ένταξης µε στόχο τη χορήγηση σε αυτούς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ανάλογων µε εκείνων των πολιτών τους, προώθηση της µη διάκρισης στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και ανάπτυξη προστατευτικών µέτρων κατά του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της σχετικής µε αυτά µισαλλοδοξίας και βίας β) η µεταχείριση που παρέχεται από τα κράτη µέλη της ΕΕ στους Νοτιοαφρικανούς που απασχολούνται νόµιµα στην επικράτειά τους όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αµοιβή και την απόλυση πρέπει να είναι ισοδύναµη µε εκείνη των υπηκόων τους. Κατά παρόµοιο τρόπο, η Νότια Αφρική παρέχει ανάλογη µη διακριτική µεταχείριση στους εργαζοµένους από την ΕΕ που απασχολούνται νόµιµα στην επικράτειά της γ) θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά µε τις θεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της απλοποίησης των διαδικασιών εισόδου για υπηκόους της Νότιας Αφρικής που επισκέπτονται την ΕΕ, καθώς και για υπηκόους των κρατών µελών της ΕΕ που επισκέπτονται τη Νότια Αφρική δ) θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια και την ταυτοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων CE/ZA/el 27

28 28 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) ε) τις συνδέσεις µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης, που περιλαµβάνουν: στρατηγικές µε στόχο τη µείωση της φτώχειας, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τη δηµιουργία απασχόλησης και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση της συµµετοχής των µεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών καταγωγής τους, τη συνεργασία για την ενίσχυση των δυνατοτήτων, ιδίως στους τοµείς της υγείας και της εκπαίδευσης, για να αντισταθµιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της «διαρροής εγκεφάλων» στην αειφόρο ανάπτυξη στη Νότια Αφρική, και τους τρόπους για τη διευκόλυνση των νόµιµων, ταχέων και οικονοµικά συµφερουσών µεταφορών εµβασµάτων στ) την ανάπτυξη και εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας και πρακτικών για τη διεθνή προστασία, µε σκοπό την τήρηση των διατάξεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου του 1967 και τη διασφάλιση του σεβασµού της αρχής της µη επαναπροώθησης ζ) την καθιέρωση αποτελεσµατικής και προληπτικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, της παράνοµης µεταφοράς µεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης δικτύων διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων και της προστασίας των θυµάτων η) σχετικά θέµατα που αφορούν το συνοριακό έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας υποδοµής, της κατάρτισης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της τεχνικής βοήθειας θ) όλα τα θέµατα σχετικά µε την παράδοση και επανεισδοχή, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να πραγµατοποιούνται οι παραδόσεις µε ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο και µε πλήρη σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς και την προώθηση του εκούσιου επαναπατρισµού. CE/ZA/el 28

29 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 29 von α) Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και µείωση της παράνοµης µετανάστευσης, τα Μέρη συµφωνούν να επιτρέπουν την επιστροφή των παράνοµων µεταναστών τους. Για το σκοπό αυτό: κάθε κράτος µέλος της ΕΕ δέχεται την επιστροφή και επανεισδοχή κάθε υπηκόου του που βρίσκεται παράνοµα στην επικράτεια της Νότιας Αφρικής, µετά από αίτηµα της Νότιας Αφρικής και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις η Νότια Αφρική δέχεται την επιστροφή και επανεισδοχή κάθε υπηκόου της που βρίσκεται παράνοµα στην επικράτεια ενός κράτους µέλους της ΕΕ, µετά από αίτηµα του κράτους µέλους και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Νότια Αφρική θα παρέχουν στους υπηκόους τους τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για τους σκοπούς αυτούς. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας για την ιθαγένεια ή ταυτότητα ενός προσώπου, τα Μέρη συµφωνούν να αναγνωρίζουν τους φερόµενους ως υπηκόους τους. β) Μετά από αίτηµα των Μερών αρχίζουν διαπραγµατεύσεις µε στόχο τη σύναψη, µε καλή πίστη και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, διµερούς συµφωνίας που διέπει συγκεκριµένες υποχρεώσεις για την επανεισδοχή και επιστροφή των υπηκόων τους. Η εν λόγω συµφωνία µπορεί, επίσης, να καλύπτει, αν κριθεί αναγκαίο από τα Μέρη, ρυθµίσεις για την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων. Θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από αυτές τις ρυθµίσεις, καθώς και τους τρόπους επανεισδοχής και επιστροφής τους.» CE/ZA/el 29

30 30 von der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 28) Το άρθρο 94 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Άρθρο 94 Μη επιστρεπτέες ενισχύσεις Η χρηµατοδοτική βοήθεια µε τη µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων καλύπτεται από χρηµατοδοτικούς πόρους που διατίθενται από κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισµού για τις δραστηριότητες αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω κονδυλίων του προϋπολογισµού. Η διαδικασία για την υποβολή και την έγκριση αιτήσεων, την εφαρµογή και την παρακολούθηση/ αξιολόγηση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους γενικούς όρους που διέπουν το εν λόγω κονδύλιο του προϋπολογισµού.» 29) Στο παράρτηµα IV του πρωτοκόλλου 1 η διατύπωση στις γλώσσες της Νότιας Αφρικής τροποποιείται ως εξής: Οι λέξεις «Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is» αντικαθίστανται από «Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno.... (1) ) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong (2) is». ΑΡΘΡΟ 2 Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και στις εκτός της αγγλικής επίσηµες γλώσσες της Νοτίου Αφρικής, δηλαδή Sepedi, Sesotho, Setswana, siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isindebele, isixhosa και isizulu, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. CE/ZA/el 30

31 942 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 31 von 31 ΑΡΘΡΟ 3 1. Η παρούσα συµφωνία εγκρίνεται από την Κοινότητα, από τα κράτη µέλη και από τη ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής σύµφωνα µε τις οικείες διαδικασίες. 2. Τα Μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αντιστοίχων διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι πράξεις έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 4 Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά τον οποίο τα Μέρη κοινοποιούν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών. CE/ZA/el 31

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 67 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα.

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σας παραθέτουµε στη συνέχεια τα δύο κείµενα. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Υπογράφηκε µεταξύ του υπουργού ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη και του υπουργού Ενέργειας της Ρωσικής Οµοσπονδίας A. Novak το µνηµόνιο συνεργασίας για τον Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό Κοινή δήλωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Οι Εταίροι του προγράμματος IONAS Ionian and Adriatic Cities and Ports Joint

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν μνημόνιο (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) έχουν την ακόλουθη έννοια:

Οι Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν μνημόνιο (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) έχουν την ακόλουθη έννοια: Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής ηµοκρατίας, του Βασιλείου της ανίας, της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα