ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ Υποβληθείσα στον Καθηγητή: Καρασαββόγλου Αναστάσιο Απο τους σπουδαστές: Δροσίδη Ευάγγελο Καλα ι τζή Άγγελο Καβάλα

2 2

3 Π ερίληψη Το παρεμπόριο είναι από τα προβλήματα με τα οποία οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί και έχουν μελετήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Το παρεμπόριο δεν μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Η παρούσα εργασία προβαίνει σε μια βιβλιογραφική διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει το εν λόγω φαινόμενο γενικά στην οικονομική ζωή μιας χώρας, αλλά και πιο εξειδικευμένα στην σημερινή εποχή, όπου βιώνουμε μια σφοδρή και πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση. Η μελέτη αναλύει την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης από το 2008 και έπειτα. Περιγράφει τις συνέπειες και τα μέτρα στα οποία οδήγησε τη χώρα η ένταξη της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πως επηρεάστηκε το παραεμπόριο από το όλο αρνητικό κλίμα στο οικονομικό γίγνεσθαι. Με άλλα λόγια, τι συμβαίνει και πως επηρεάζεται το παραεμπόριο κατά τη διάρκεια της σημερινής οικονομικής ύφεσης. Τέλος, προτείνονται ορισμένες πολιτικές αντιμετώπισης της προβληματικής κατάστασης που φέρνει η παρουσία του παραεμπορίου στην οικονομία της χώρας μας. Λέξεις κλειδιά: παραεμπόριο, οικονομική κρίση, φοροδιαφυγή, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 3

4 Π εριεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...6 Κατάλογος Διαγραμμάτων...7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...8 Κεφάλαιο 2: Οικονομική κρίση Ερμηνεία οικονομικής κρίσης Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση Η ελληνική πραγματικότητα Γενικά στοιχεία για την Ελλάδα Αιτίες της κρίσης Συνέπειες της κρίσης Η ελληνική οικονομία σήμερα...28 Κεφάλαιο 3: Παρεμπόριο Ορισμός παραεμπορίου Μορφές παραεμπορίου Αιτίες Φοροδιαφυγή, υψηλοί φόροι και κοινωνική ασφάλιση Κρατικός παράγοντας και Περιορισμοί, Δημόσιος τομέας Σύνθεση εργατικού δυναμικού - Αριθμός αυτοαπασχολουμένων Επίπεδο ευσυνειδησίας και κοινωνικοοικονομικών αξιών Διαφθορά Συνέπειες Αρνητικές επιδράσεις Θετικές επιδράσεις Νομοθεσία

5 Κεφάλαιο 4: Παραεμπόριο και κρίση Το παραεμπόριο με αριθμούς Παραεμπόριο και οικονομική κρίση Πολιτικές αντιμετώπισης...77 Κεφάλαιο 5: Επίλογος Συμπεράσματα...83 Βιβλιογραφία

6 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Καθαρό χρέος γενικής κυβέρνησης ( )...22 Πίνακας 2: Ποσοστό Ανεργίας (Ιανουάριος 2010-Δεκέμβριος 2013)...26 Πίνακας 3: Ιστορία του ελληνικού χρέους και ελλειμμάτων ( )...29 Πίνακας 4: Μέση σχετική επίδραση (σε %) των παραγόντων δημιουργίας σκιώδους οικονομίας σε 38 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (1999:2010)...44 Πίνακας 5: Μέγεθος της σκιώδους οικονομίας (% του επίσημου ΑΕΠ) στις 21 χώρες του ΟΟΣΑ

7 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Ιδεατή Απεικόνιση Μακρού Κύματος...14 Διάγραμμα 2: Διαχρονική μεταβολή μεγέθους παραοικονομίας στην Ελλάδα Διάγραμμα 3: Η παραοικονομία σε επιλεγμένες χώρες του Ο.Α.Σ.Α. (% του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4: Η παραοικονομία στην ΕΕ-28 ως ποσοστό του ΑΕΠ (2013)

8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ακαθάριστο Εγχώριο ή Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί τον οικονομικό εκείνο δείκτη που εκφράζει τη συνολική παραγωγή ή το συνολικό εισόδημα. Ως ένα βαθμό εκφράζει επίσης το βιοτικό επίπεδο και την οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης οικονομίας στην οποία αναφέρεται. Παράλληλα, το ΑΕΠ επηρεάζει άλλες οικονομικές μεταβλητές, με πολλές από αυτές, εκφραζόμενες ως ποσοστό του, να αξιολογούνται με βάση αυτή την συμμετοχή τους στο ΑΕΠ. Όταν όμως γίνεται αναφορά στο βασικό αυτό μακροοικονομικό μέγεθος, αυτή περιορίζεται στο καταγραφόμενο ή μετρούμενο ή επίσημο ΑΕΠ της οικονομίας. Αγνοείται έτσι ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, πού, για διάφορους λόγους, δεν καταγράφεται και δε συνυπολογίζεται στο επίσημο ΑΕΠ της χώρας. Η διαφεύγουσα οικονομική δραστηριότητα αποτελεί το προϊόν του παρεμπορίου. Το θέμα του παρεμπορίου άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές και να εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία από τα τέλη της δεκαετίας τον '70 και κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας τον '80. Στα τέλη της δεκαετίας τον '80 το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του παρεμπορίου άρχισε να μεταφέρεται από τα ερευνητικά ιδρύματα στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και στην Eurostat, αφού η βελτίωση των τεχνικών κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών, που οδηγεί στην πληρέστερη μέτρηση τον ΑΕΠ, συμβάλλει στον περιορισμό του παρεμπορίου. Πρόσφατα, παρατηρείται και πάλι μια στροφή της ερευνητικής κοινότητας στην ανάλυση τον φαινομένου του παρεμπορίου. Αυτό το διαχρονικό ενδιαφέρον για την παραοικονομία δικαιολογείται από το γεγονός ότι το φαινόμενο δημιουργεί σημαντικές, κυρίως αρνητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 8

9 Στη χώρα μας, αν και ιδιαίτερα εκτεταμένη, άρχισε να απασχολεί τους φορείς της οικονομικής πολιτικής, πιο συστηματικά, μόλις από τις αρχές της δεκαετίας τον '90, όταν ο περιορισμός των δημόσιων ελλειμμάτων και τον δημόσιου χρέους άρχισαν να αποτελούν βασικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων, λόγω της ανάγκης ικανοποίησης αρχικά των όρων χορήγησης του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών και στη συνέχεια των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης τον Μάαστριχτ και συγκεκριμένα του κριτηρίου της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μόνον τότε άρχισε να συνειδητοποιείται από τους φορείς της οικονομικής πολιτικής ότι η σημαντική περιστολή του φαινομένου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής με την οποία συνδέεται στενά, ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Τα τελευταία έτη που γίνεται περισσότερο έντονη η προσπάθεια επίτευξης δημοσιονομικής ισορροπίας, δίνεται και μεγαλύτερη έμφαση στην περιστολή της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, κυρίως μέσω της εισαγωγής νέων ελεγκτικών μηχανισμών και λογισμικών προγραμμάτων κεντρικής παρακολούθησης και διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων που βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πτυχιακή εργασία με σκοπό την απόκτηση του πτυχιακού τίτλου στα πλαίσια του τμήματος «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην εργασία, γίνεται ανάλυση του παραεμπορίου που επικρατεί στην Ελλάδα πριν και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στις ημέρες μας. Ο απώτερος σκοπός της, είναι να επιβεβαιώσει πως επηρεάζεται το παραεμπόριο, πως 9

10 μεταβάλλεται και από ποιους παράγοντες στη διάρκεια μιας ύφεσης. Η εργασία έχει την ακόλουθη διάρθρωση: Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και πως αυτή διαμορφώνεται από την εμφάνιση της κρίσης και έπειτα. Γίνεται ανάλυση των παραγόντων και των αιτιών που οδήγησαν την χώρα σε αυτή τη σφοδρή κρίση, καθώς επίσης και ποια από τα μέτρα που πάρθηκαν έφεραν όλο και πιο κοντά το παραεμπόριο στον Έλληνα πολίτη και στη συμμετοχή του σε αυτό. Στο Κεφάλαιο 3 δίνεται ο ορισμός του παραεμπορίου και ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του παραεμπορίου. Επίσης, περιγράφονται οι συνηθέστερες μορφές παρεμπορίου που εμφανίζονται στη χώρα μας και ποιες είναι οι αιτίες που συμβάλλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη του παραεμπορίου. Στο τέλος του Κεφαλαίου αναλύονται και οι συνέπειες που δημιουργεί η ύπαρξη του παραεμπορίου. Στο Κεφάλαιο 4, αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το παραεμπόριο και την παραοικονομία στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πώς λειτουργεί και πως συμπεριφέρεται το παρεμπόριο σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Ακόμη, προτείνονται ορισμένες προτάσεις πολιτικής προκειμένου να αλλάξουν ορισμένα κακώς κείμενα στην ελληνική πραγματικότητα και οικονομία με στόχο να μειωθεί η παραοικονομία και το παραεμπόριο στην καθημερινή μας ζωή. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγκεκριμένη μελέτη. Γίνεται, δηλαδή, μια ανασκόπηση ολόκληρης της έρευνας και 10

11 τονίζονται ορισμένα σημεία που πρέπει να μείνουν από την ανάγνωση και εκπόνηση της εν λόγω μελέτης. 11

12 Κεφάλαιο 2: Οικονομική κρίση 2.1 Ερμηνεία οικονομικής κρίσης Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. (Κουφάρης, 2010) Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. Οι οικονομικές διακυμάνσεις ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι. Οι Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο «bysiness cycles», ακριβώς για να τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια (European Commission, 2009). Σύμφωνα με τον Τσουλφίδη (2005) στο βιβλίο του «Ιστορία οικονομικής θεωρίας και πολιτικής» το όνομα του Nikolai Dmitrievich Kondratiev ( ) έγινε συνώνυμο με την ιδέα των μακροχρόνιων οικονομικών κύκλων που έχουν καθιερωθεί στη βιβλιογραφία ως μακρά κύματα (long waves). Ο Kondratiev, ανέπτυξε τη θεωρία του περί μακρών κυμάτων επεξεργαζόμενος στοιχεία χρονολογικών σειρών τιμών και ποσοτήτων διαφόρων βασικών προϊόντων (όπως σιτάρι, χρυσός, κλπ.) και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καπιταλιστικές οικονομίες 12

13 υπόκεινται σε μακροχρόνιες κυκλικές διακυμάνσεις διαρκείας ετών, όπου η φάση της οικονομικής ανόδου διαρκεί περίπου όσο και η φάση της καθόδου και το βασικότερο έχουν διεθνή χαρακτήρα. Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζεται ένα τυπικό μακρό κύμα, όπου η διακεκομμένη γραμμή παριστάνει τις δύο φάσεις του μακρού κύματος, την ανοδική (πλημμυρίδα) OB και την καθοδική (άμπωτη) ΒC. Ενώ η ευθεία ΟΑ παριστάνει την επιφάνεια της θάλασσας σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας, μια βεβαίως ιδεατή και άρα μη ορατή κατάσταση. Η συνεχής γραμμή ΟD αναφέρεται σε μικρότερης διάρκειας κυματώσεις και παριστάνει την ορατή επιφάνεια της θάλασσας. Σε κάθε χρονική στιγμή η επιφάνεια της θάλασσας βρίσκεται είτε πάνω είτε κάτω από το νοητό επίπεδο ισορροπίας (ευθεία ΟΑ). Αν δίναμε οικονομικό νόημα στο ανωτέρω γράφημα, τότε η ευθεία ΟΑ θα αναφέρονταν π.χ. στο μακροχρόνιο μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) μιας οικονομίας και η γραμμή ΟC στην απόκλιση του πραγματοποιούμενου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ από το μέσο ρυθμό. Η διακεκομμένη γραμμή αναφέρεται σε έναν κινητό μέσο όρο (εννεαετή για να ακολουθήσουμε το πνεύμα του Kondratiev) που εφαρμόζεται στη γραμμή ΟD προκειμένου να εξαλείψει τις μικρότερες σε διάρκεια κυκλικές διακυμάνσεις. Ανάλογα μπορούμε να απεικονίσουμε μια σειρά από άλλες μεταβλητές, όπως π.χ. την παραγωγή διαφόρων προϊόντων (σίδηρος, κάρβουνο κ.λπ.), επιτόκια, μισθούς, προσφορά χρήματος, γενικό επίπεδο τιμών κ.ά. 13

14 Διάγραμμα 1: Ιδεατή Απεικόνιση Μακρού Κύματος Τα κανονικά (επαναλαμβανόμενα) εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά (stylized facts) των μακρών κυμάτων σύμφωνα με τον Kondratiev (1935) συμπεριλαμβάνουν: > Ενδιάμεσης διάρκειας κύματα που χαρακτηρίζουν κύκλους αποθεμάτων (3 3,5 έτη) και επενδύσεων (7-11 έτη). Στην ανοδική φάση του μακρού κύματος τα έτη άνθησης είναι περισσότερα από αυτά της ύφεσης, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην καθοδική φάση του μακρού κύματος. > Στη διάρκεια της ύφεσης του μακρού κύματος, ο αγροτικός τομέας της οικονομίας είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλον. > Οι καινοτομίες μεγάλης κλίμακας πραγματοποιούνται στη φάση ύφεσης του μακρού κύματος και η διάχυσή τους επιταχύνεται στην αρχική φάση της άνθησης. 14

15 > Στην αρχική φάση της άνθησης του μακρού κύματος κατά κανόνα αυξάνεται η παραγωγή χρυσού και η παγκόσμια αγορά διευρύνεται με την προσάρτηση καινούργιων αγορών. > Στη διάρκεια της φάσης άνθησης του μακρού κύματος παρατηρούνται κατά κανόνα οι πολεμικές συρράξεις και οι επαναστάσεις. 2.2 Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης Η οικονομική κρίση έχει μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα και συνέπειες για την οικονομίας της κάθε χώρας. Αυτά μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα τόσο στην εμφάνισή τους σε αυτές όσο και στην έντασή τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008): > Μείωση ρευστότητας στην οικονομία Η οικονομία, που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, σημειώνει μείωση της οικονομικής της ρευστότητας, καθώς μειώνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων και παράλληλα οι τράπεζες μειώνουν τα δάνεια που χορηγούν, αυστηροποιώντας τα κριτήρια. > Υψηλά επιτόκια δανεισμού Μια χώρα χάνει την φήμη και την οικονομική αξιοπιστία της, με αποτέλεσμα όταν προσπαθήσει να δανειστεί για να καλύψει τις ανάγκες (μείωση πιστοληπτικής ικανότητας) και τα ελλείμματά της να συναντά καχυποψία στην εκπλήρωση της αποπληρωμής των δανείων της, κάτι που θα επιφέρει αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της (μείωση πιστοληπτικής ικανότητας και αύξηση των λεγόμενων spreads). 15

16 > Μείωση επενδυτικής δραστηριότητας Εξαιτίας της μειωμένης εμπιστοσύνης και της μείωσης της ρευστότητας στην υπό κρίση οικονομία, οι επενδυτές είναι διστακτικοί στο να εναποθέσουν τις καταθέσεις τους στην εν λόγω χώρα και να στρέφονται σε άλλες χώρες, μειώνοντας έτσι την επενδυτική δραστηριότητα. > Αύξηση αβεβαιότητας για το μέλλον Οι αρνητικές επιπτώσεις από την εμφάνιση της κρίσης δημιουργούν αρνητικό κλίμα σε όλη την οικονομία και δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον, καθώς οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την υπάρχουσα κατάσταση και δεν τρέφουν ελπίδες και αισιοδοξία για ένα ευνοϊκότερο μέλλον. Επίσης, είναι πολύ πιθανός και εμφανής ο φόβος μιας επικείμενης χρεοκοπίας. > Αύξηση ανεργίας Οι επιχειρήσεις μη μπορώντας να αντισταθούν στις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, αδυνατούν να επιβιώσουν και διακόπτουν την λειτουργία τους δημιουργώντας έναν υψηλό αριθμό ανέργων, μια πολύ συχνή συνέπεια της κρίσης. > Μειωμένη λαϊκή εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Οι πολίτες βλέποντας τις συνθήκες που επικρατούν και τις συνεχόμενες υποσχέσεις που δίνονται χάνουν σιγά-σιγά την εμπιστοσύνη τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία με τη σειρά μειώνουν όλο και παραπάνω την χρηματοδοτική τους βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. > Αύξηση φορολογίας 16

17 Οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα μειωμένα έσοδά τους και προκειμένου να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις αυξάνουν τους φόρους και φέρνουν σε ακόμα πιο δεινή θέση τους πολίτες. > Μείωση κρατικών δαπανών Επίσης, οι κυβερνήσεις μειώνουν όλων των ειδών τις κρατικές δαπάνες ακολουθώντας σφικτές οικονομικές πολιτικές, με στόχο να ανταπεξέλθουν στην δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. > Ρευστό οικονομικό περιβάλλον Όλες οι υπάρχουσες συγκυρίες δημιουργούν και εδραιώνουν ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δεν αφήνει και τις καλύτερες υποσχέσεις για να ξεπεραστεί ανώδυνα η κρίση. Ακόμα, συναντάται μια αρνητική ψυχολογία του πληθυσμού για τις μελλοντικές εξελίξεις > Μείωση εξαγωγών - ανταγωνιστικότητας Ανάμεσα σε όλες τις επιπτώσεις που φέρνει μια κρίση είναι και η μείωση των εξαγωγών, η μείωση της ανταγωνιστικότητας, οι αρνητικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης και η μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα. > Μείωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς Η αυξημένη φορολογία και το αρνητικό οικονομικό κλίμα συμβάλλουν στη μείωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οδηγώντας τους καταναλωτές να αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα, με το βλέμμα στην εκπλήρωση των όλο και μεγαλύτερων φορολογικών τους επιβαρύνσεων. Με άλλα λόγια, έχει 17

18 μειωθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών εξαιτίας των μειωμένων μισθών και συντάξεων από τις περικοπές που έχουν επιβάλλει οι κυβερνήσεις. Τέλος, όλα αυτά έχουν ως επακόλουθο τη μειωμένη εγχώρια ζήτηση και μείωση πωλήσεων και κερδών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 2.3 Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση Από το 2007, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης οικονομική κρίση, η οποία, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης (ΒΪΓά8α11, 2009). Η αντίδραση των χωρών ήταν άμεση σ ότι αφορά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα αυτά, αν και διέφεραν από χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων με σκοπό την αναθέρμανση της οικονομίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη και την ανάκαμψη της οικονομίας κατατέθηκε το Δεκέμβριο του Η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε συνδυασμό με την προώθηση των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδίου. Στόχος είναι η τόνωση της αγοράς και η λήψη μέτρων για τη 18

19 στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Οι βασικοί άξονες για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι η εισαγωγή ρευστότητας στην οικονομία, ώστε να τονωθεί η ζήτηση και η προώθηση των επενδύσεων με μακροπρόθεσμο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο δίνει έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία και τη νομισματική σταθερότητα (European Commission, 2009). Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 είναι το αποτέλεσμα που προκλήθηκε από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 σε τομείς της πραγματικής οικονομίας της διεθνούς κοινότητας. Η πιστωτική κρίση από την έλλειψη ρευστότητας έγινε εμφανής στους χρηματιστηριακούς δείκτες των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ πολλά χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά λόγω των μεγάλων απωλειών από τις πωλήσεις των επενδυτών. Σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας επλήγησαν, όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός, ο κτηματομεσιτικός, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, το εμπόριο και άλλοι, με άμεσα αποτελέσματα στα οικονομικά μεγέθη των οικονομιών, όπως αύξηση της ανεργίας, νέες πληθωριστικές πιέσεις, υποτίμηση νομισμάτων κ.α. Σύμφωνα με αναλυτές, η κατάσταση της οικονομικής ύφεσης προσομοιάζει με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να υποχωρούν και τα δημοσιονομικά των χωρών να εκτίθενται στο ενδεχόμενο εκτροπής. Εν τέλει, η σημερινή κρίση ξεκίνησε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων τριών παραγόντων (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008): > Η φούσκα στις τιμές των ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, η οποία διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση, με αποτέλεσμα την υπέρ-θέρμανση της 19

20 οικονομίας και την αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, όπως πολλές φορές συμβαίνει σε παρόμοιες κρίσεις. > Η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, από 9% των συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή μια αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση σε κατηγορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες παρείχαν δάνεια με μόνη εγγύηση την αναμενόμενη αύξηση στην τιμή της κατοικίας, ενώ διευκόλυναν τα νοικοκυριά με ελκυστικά χαμηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια, τα οποία όμως θα αναπροσαρμόζονταν στη συνέχεια. Πολλές φορές οι τράπεζες αναλάμβαναν να πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, επειδή το νοικοκυριό είχε πρόβλημα αποπληρωμής. > Η μεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισμούς των τραπεζών στο κοινό και τους επενδυτές μέσω τιτλοποιήσεων, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν το ύψος του κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις τότε υψηλές αποδόσεις. Η μεταφορά αυτή του ρίσκου επέτρεπε στις τράπεζες να δανείζουν άφοβα σε μη φερέγγυους δανειολήπτες και στη συνέχεια να αποκτούν ρευστότητα για επιπλέον δανειοδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να βρουν νέους καταθέτες. 2.4 Η ελληνική πραγματικότητα Γενικά στοιχεία για την Ελλάδα Η οικονομία της Ελλάδας είναι η 34η μεγαλύτερη στον κόσμο με ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 299 δις. $ ή 42η με ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 304 δισ., σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το έτος Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η 15η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή 20

21 Ένωση των 27 χωρών-μελών. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, η Ελλάδα κατατάσσεται 29η στον κόσμο με ονομαστικό ΑΕΠ $ ή 33η με $ αναφορικά με την αγοραστικής της δύναμη (Database of World Bank) Μια ανεπτυγμένη χώρα, όπως η οικονομία της Ελλάδας περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον τομέα των υπηρεσιών (85,0%) και τη βιομηχανία (12,0%), ενώ η γεωργία αποτελεί το 3,0% της εθνικής οικονομικής παραγωγής. Σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν τον τουρισμό (με 14,9 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες το 2009, κατατάσσεται ως η 7η χώρα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 16η στον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών) και την εμπορική ναυτιλία (με 16,2% της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας, η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο), ενώ η Ελλάδα είναι επίσης ένας σημαντικός γεωργικός παραγωγός (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας) στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως η μεγαλύτερη οικονομία στην περιοχή των Βαλκανίων, η Ελλάδα είναι σημαντικός περιφερειακός επενδυτής. Η ελληνική οικονομία έχει χαρακτηριστεί ως ένα προηγμένο και υψηλού εισοδήματος κράτος και ήταν ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Οργάνωσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Το 1979 η ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την ενιαία αγορά υπογράφηκε και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Τον Ιανουάριο του 2001, η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ ως νόμισμά της, αντικαθιστώντας την ελληνική δραχμή με ισοτιμία 340,75 δραχμές σε ευρώ. Η Ελλάδα είναι, ακόμη, μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του 21

22 Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και κατατάσσεται 3η με τον Δείκτη παγκοσμιοποίησης των Ernst & Young. Λόγω της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2000 και της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ελληνική οικονομία είδε τα ποσοστά ανάπτυξης ως εξής: -6,9% το 2011, -3,4% το 2010, -3,3% το 2009 και - 0,2% το Το 2011 η κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδας ανήλθε στο 165,3% του ονομαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Database of Eurostat). Μετά από τη διαπραγμάτευση της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης του χρέους στην ιστορία της με τον ιδιωτικό τομέα, η Ελλάδα μείωσε το χρέος της σε 170,7% του ΑΕΠ το 2012 (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Καθαρ»ό χρέος γενικής κυβέρνησης ( ) Έτος % ΑΕΠ , , , , , , , ,448 22

23 , , , , ,731 Πηγή: ΕϋΓοβΙαΙ Αιτίες της κρίσης Οι αιτίες της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης είναι αρκετές και πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην δικαιολόγηση της σφοδρότητας εκδήλωσης της κρίσης στην χώρας μας. Βασικοί παράγοντες είναι οι εξής (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008): > Οι πολιτικές δραστικής μείωσης των φορολογικών εσόδων που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις για πάνω από μια δεκαετία πριν την κρίση. > Η νεοφιλελεύθερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκλειε τη στήριξη των δημόσιων οικονομικών της Ευρωζώνης με απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά υποχρέωνε τις κυβερνήσεις να αντλούν δάνεια μόνο από τις εμπορικές τράπεζες και γενικότερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των επιτοκίων δανεισμού στη συγκυρία της κρίσης. Στην εμμονή παράλληλα της ελληνικής κυβέρνησης στις νεοφιλελεύθερες συνταγές διαχείρισης της οικονομίας. Όταν οι χρηματαγορές απέσυραν την εμπιστοσύνη τους προς την ελληνική οικονομία, τα επιτόκια δανεισμού του Δημοσίου εκτινάχθηκαν σε 23

24 δυσβάσταχτα ύψη. Τον Φεβρουάριο 2010 αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαμόρφωση ενός πακέτου δανειακής στήριξης του ελληνικού Δημοσίου με την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), υπό τον όρο ότι η χώρα θα ακολουθούσε ένα αυστηρό πρόγραμμα περιστολής των δημόσιων δαπανών. Η κυβέρνηση προσανατολίστηκε στον περιορισμό των μισθιακών δαπανών του δημοσίου και στην περιστολή του κοινωνικού κράτους, με παράλληλη αύξηση των εσόδων κυρίως από έμμεσους φόρους (αύξηση ΦΠΑ). Άφησε αμετάβλητες τις συνθήκες αναφορικά με άλλες πηγές εσόδων ή δαπανών. Στις 23 Απριλίου 2010 η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού δανειακής στήριξης εκ μέρους της ΕΕ και του ΔΝΤ, εγκαινιάζοντας παράλληλα πολιτικές «συρρίκνωσης του κράτους» αναφορικά με το ασφαλιστικό σύστημα, τις συντάξεις, την τοπική αυτοδιοίκηση. > Η ίδια η ύπαρξη του ευρώ που, πριν την κρίση, διευκόλυνε τη μεταφορά πόρων προς τις χώρες που αναπτύσσονταν ταχύτερα. Οι κεφαλαιακές αυτές εισροές ισοσκέλιζαν το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, δηλαδή επέτρεπαν πριν την κρίση στην Ελλάδα και άλλες χώρες της λεγόμενης «ευρωπαϊκής περιφέρειας» να διατηρούν ένα σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με το ξέσπασμα της κρίσης η δυνατότητα αυτή ξανεμίσθηκε, καθώς συρρικνώθηκαν οι κεφαλαιακές εισροές. > Στο διάστημα η Ελλάδα σημείωσε υψηλή πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 61,0%, η Ισπανία κατά 56,0% και η Ιρλανδία κατά 124,1%, σε αντίθεση με τις περισσότερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Γερμανία ήταν 19,5%, την Ιταλία 17,8% και για τη Γαλλία 24

25 30,8%. Οι χώρες που σημείωσαν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά βάση κατέληξαν με σημαντικά ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές. χώριζε από πιο προηγμένες χώρες του ευρωπαϊκού «κέντρου» (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008). Παράλληλα, μια άλλη αιτία είναι και η κακή διαχείριση τις οικονομίας από τα 2 κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα εναλλάξ μετά την κατάρρευση της χούντας το 1974, χωρίς να σημαίνει πως τα υπόλοιπα κόμματα είναι άμοιρα ευθυνών. Η πολιτική διαφθορά (Κάτσιος, 2006) και η αδιαφάνεια των συναλλαγών συνέβαλλαν και αυτές με τη σειρά τους στην δημιουργία του παρόντος αρνητικού κλίματος που επικρατεί στη χώρα. Η διαφθορά και η αδιαφάνεια εμφανίζεται αρκετά συχνά σε χώρες με αναθέσεις μεγάλων οικονομικών έργων σε επιχειρηματίες, κυβερνητικούς φίλους και άλλους παράγοντες, που για την ανάθεση του έργου έδωναν και δίνουν ακόμα μεγάλα χρηματικά ποσά κάτω από το τραπέζι στους μεσολαβητές κυβερνητικούς υπαλλήλους. Επίσης, οι υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και την ισορροπία δυνάμεων και κατέληξαν στην κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για την αγορά αχρήστων και πανάκριβων όπλων. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, που από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους αποτελεί ένα πάγιο καθεστώς στην Ελλάδα. Φυσικά η φοροδιαφυγή δεν γίνεται τόσο από την εργατική τάξη αλλά κυρίως από τα οικονομικά εύρωστα κοινωνικά στρώματα και ειδικότερα από επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και επαγγελματίες όλων των κλάδων. Ένα άλλο γεγονός που έχει συνεισφέρει στην κρίση ήταν και ο ανεξέλεγκτος δανεισμός από τις τράπεζες. Με την εμφάνιση της πιστωτικής κάρτας ο έλληνας άρχισε να ξοδεύει ανεξέλικτα από ψυγεία και κουζίνες μέχρι αυτοκίνητα πολυτελείας 25

26 και σκάφη, σαν αποτέλεσμα δισεκατομμύρια χάθηκαν από αυτούς τους δανεισμούς εφόσον πολλοί αδυνατούσαν να πληρώσουν τις δόσεις. Χιλιάδες αυτοκίνητα και σπίτια κατασχέθηκαν από αδυναμία αποπληρωμής των δανείων (Βαγιανός, Βέττας, Μεγήρ, 2010) Συνέπειες της κρίσης Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί δραματικά από την κρίση, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ευημερία. Μέσα στην τετραετία η Ελλάδα κατέγραψε σωρευτική μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 23%, μείωση η οποία ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών του Οργανισμού. Κατά την τριετία , η ανισότητα στο εισόδημα της αγοράς αυξήθηκε κατά 2%, πάνω από το μέσο όρο του Οργανισμού ο οποίος ήταν 1,2%. Σύμφωνα με την έκθεση, η μεγαλύτερη επίπτωση της κρίσης στην ευημερία των πολιτών προέκυψε από τη μείωση της απασχόλησης και την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, καθώς από το 2007 έως το 2012 το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 10, ενώ το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας (Ιανουάριος Δεκέμβριος 2013) Ιαν Φεβρ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοεμ Δεκ ,3 12,1 11,6 11,9 12,0 11,6 12,0 12,2 12,6 13,5 13,9 14, ,1 15,9 16,2 15,8 16,6 16,0 16,5 18,4 17,5 18,2 20,9 21, ,5 21,7 22,1 23,1 23,9 24,7 25,0 25,4 26,0 26,0 26,2 26, ,4 26,6 26,8 27,0 27,6 27,9 27,6 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 26

27 Όπως φαίνεται, η ανεργία έχει καταβάλει πολλούς Έλληνες καθώς, το ποσοστό των ερωτώμενων οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους μειώθηκε από 59% το 2007 σε 34 το Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο στην έκθεση του ΟΟΣΑ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye). Ακόμη, κατά τη διάρκεια της κρίσης, μειώθηκε η εμπιστοσύνη των Ελλήνων τόσο στους θεσμούς όσο και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση μειώθηκε στο 13% από 38%, στο διάστημα 2007 με Επίσης το 31% των Ελλήνων δεν είναι ευχαριστημένο από το εργασιακό περιβάλλον του. Αντίθετα, πάνω από το μέσο όρο, ήταν οι δείκτες που αφορούν στην κατάσταση της υγείας, στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και στην προσωπική ασφάλεια. Υπάρχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί από πολλά κράτη ποικίλλουν ανά χώρα, περιφέρεια, επίπεδο ανάπτυξης και σοβαρότητα, και περιλαμβάνουν τα εξής (Simai,2010): > Επιβράδυνση της ανάπτυξης, οικονομική συρρίκνωση > Αρνητικές συνέπειες για το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών > Εξάντληση των επιπέδων των άμεσων ξένων επενδύσεων > Οι μεγάλες και ασταθείς κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες > Καλλιέργεια ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, μμείωση των φορολογικών εσόδων και μμείωση των δημοσιονομικών περιθωρίων > Συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου 27

28 > Αυξημένη αστάθεια και πτωτικές τιμές για βασικά προϊόντα > Μείωση των εμβασμάτων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες > Σημαντική μείωση των εσόδων από τον τουρισμό > Μαζική αντιστροφή των εισροών ιδιωτικών κεφαλαίων > Μειωμένη πρόσβαση σε πιστώσεις και χρηματοδότηση του εμπορίου > Μειωμένη λαϊκή εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα > Μειωμένη ικανότητα να διατηρηθούν τα κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας και η παροχή άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση > Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας > Κατάρρευση της αγοράς στέγης Η ελληνική οικονομία σήμερα Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο (Πίνακας 3), η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. Αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και να πετύχει μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε λήψη μέτρων μείωσης των δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα. Κατόπιν αυτών η Ελλάδα κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς 28

29 Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν από κοινού μηχανισμό βοήθειας για την Ελλάδα. H ανακοίνωση της προσφυγής στον μηχανισμό στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου 2010 από τον πρωθυπουργό (Γ. Παπανδρέου), ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ημέρα στο Καστελόριζο (In.gr, 2010). Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης έγινε υπό τους όρους ότι η Ελλάδα θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και, ειδικότερα, υπό τους όρους ότι θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Με τη χρηματοδότηση από το μηχανισμό αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας, που θα είχε πιθανές ανεξέλεγκτες συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ. Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό την Κυριακή 2 Μαΐου Η Ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας και το επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2011, η κυβέρνηση κατέφυγε στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που περιλάμβανε νέα μέτρα λιτότητας και περικοπές. Επίσης τέθηκε θέμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιάρθρωσης ή «κουρέματος» του χρέους με σκοπό τη μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα (Τάτος, 2013). Πίνακας 3: Ιστορία του ελληνικού χρέους και των ελλειμμάτων ( ) Δημόσιο χρέος (δις ) Ποσοστό του ΑΕΠ (%) Ανάπτυξη (%) Έλλειμμα (%ΟΌΡ)

30 Πηγή: EUROSTAT Με την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον δανεισμό της χώρας, η Ελλάδα αναγκάστηκε να πάρει μια σειρά από μέτρα, τα οποία προωθήθηκαν από τον μηχανισμό στήριξης και κρίνονταν αναγκαία για την αποφυγή της χρεωκοπίας. Τα μέτρα του μνημονίου είναι (Κωσταρέλλου 2010, news ): > Αύξηση φορολογίας με: ^ Αύξηση ΦΠΑ σε όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών (βενζίνη, φυσικό αέριο, προϊόντα εισαγωγής) ^ Επαναφορά τεκμηρίων επιβίωσης Φόρος ακινήτων ^ Αλλαγή φορολογικής κλίμακας με επιβάρυνση σε όλους όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από Ευρώ ^ Έκτατη εισφορά για όλους όσους έχουν εισόδημα πάνω από Ευρώ 30

31 > Μείωση εισοδημάτων με: Πάγωμα ή μείωση μισθών τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα με τις κλαδικές συμβάσεις και τις συμβάσεις αορίστου χρόνου (καθορισμός κατώτατου μισθού στα 426 ). Μείωση επιδομάτων (αναπηρικών, πολυτέκνων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ανεργίας). ^ Μείωση συντάξεων Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού Περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών > Μείωση δαπανών δημοσίου με: ^ Απολύσεις εργαζομένων δημόσιου τομέα ^ Ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών ^ Κατάργηση και συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών 31

32 Κεφάλαιο 3: Παραεμπόριο 3.1 Ορισμός παρεμπορίου Ως παραεμπόριο θα πρέπει να θεωρήσουμε την οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση προς πώληση εμπορευμάτων που διατίθενται χωρίς την προβλεπομένη άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικών. Το παραεμπόριο αναπτύσσεται διαχρονικά βάσει της «αρχής του τρεχούμενου νερού»,δηλαδή προσαρμόζεται στις αλλαγές στους φόρους, στις ποινές που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές και στην ηθική αντίληψη. Εξάλλου, ακόμα και το γεγονός ότι οι μελετητές αναφέρονται σε αυτή χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω ονόματα, αποδεικνύει την πολυδιάστατη εικόνα αυτού του φαινομένου (Ελευθερίου, 2011). Ένας ευρύς ορισμός που έχει επικρατήσει είναι πως η παραοικονομία έχει ορισθεί ώστε να περιλαμβάνει όλη τη μη μετρούμενη οικονομική δραστηριότητα. Ο ορισμός αυτός καλύπτει με την ευρύτητά του (α) οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες βάσει των κανόνων της εθνικής λογιστικής δεν μετρούνται, επειδή θεωρούνται συμβατικά ότι δεν αποτελούν μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, (σφάλμα μεροληψίας του ΑΕΠ), και (β) οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες ικανοποιούν τα εθνικολογιστικά κριτήρια μετρήσεως, αλλά για διάφορους λόγους διαφεύγουν τη μέτρηση (σφάλμα μετρήσεως του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τον ευρύ αυτό ορισμό, στην παραοικονομία εντάσσονται και οικονομικές δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τις εθνικολογιστικές συμβατικότητες. Το τμήμα αυτό έχει αποκληθεί ανεπίσημη οικονομία, διότι πρόκειται περί οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ηθελημένα δεν 32

33 μετριέται, λόγω των στατιστικών και άλλων δυσκολιών που υπάρχουν. Η εθνικολογιστική θεωρία και πρακτική έχει προτιμήσει την οδό αυτή αντί των αυθαιρεσιών που αναπόφευκτα θα συνεπαγόταν η μέτρηση μεγεθών, όπως οι υπηρεσίες των νοικοκυριών. Αντίθετα, το τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας που διαφεύγει τη μέτρηση, όχι λόγω ορισμών αλλά λόγω στατιστικών αδυναμιών και ηθελημένων προσπαθειών απόκρυψης, αποτελεί την υποδόρια οικονομία. Ο ορισμός αυτός, που είναι ο ευρύτερος δυνατός, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος απώτερου σκοπού, επιθυμητής καταστάσεως προς την οποία θα έπρεπε να τείνει ο μεθοδολογικός εξοπλισμός μετρήσεως του εθνικού προϊόντος, που διαθέτουν τα εθνικολογιστικά συστήματα στις διάφορες χώρες. Η έννοια της παραοικονομίας προς την οποία συγκλίνουν οι απόψεις, μέσα στην οποία ανήκει και το παραεμπόριο, είναι η ακόλουθη: παραοικονομία ή υποδόρια οικονομία είναι το τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν - αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία - βάσει της εθνικολογιστικής πρακτικής (ορισμών και συμβατικοτήτων που έχουν υιοθετηθεί), πλην όμως, για διάφορους λόγους δεν καθίστανται δυνατό να καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετρήσεως. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται τα ακόλουθα: > Μόνον η προστιθέμενη αξία αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος. > Οικονομικές δραστηριότητες, όπως η εργασία των νοικοκυρών στη λειτουργία του νοικοκυριού (παρασκευή φαγητού και λοιπές οικιακές εργασίες) και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτοκατανάλωση στα πλαίσια του νοικοκυριού (εφόσον αυτά είναι μη πρωτογενή και δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας) αποκλείονται. 33

34 > Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι αρνητική συνάρτηση του βαθμού τελειότητας των μεθόδων και της οργανωτικής - στατιστικής υποδομής μετρήσεως των εθνικολογιστικών μεγεθών. Όσο καλύτερη είναι η στατιστική οργάνωση μιας χώρας τόσο μικρότερη είναι (ceteris paribus) η μη καταγραφόμενη οικονομική δραστηριότητα. Το παραεμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία, πώληση, το εμπόριο κλπ. προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς αυτά να ελέγχονται και να φορολογούνται από το κράτος. Στο παραεμπόριο, δηλαδή, εντάσσονται και οι παράνομες και ανήθικες οικονομικές συναλλαγές. Σκοπός της μη καταγραφής κάποιας δραστηριότητας είναι συνήθως η αποφυγή της φορολογίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει πάντοτε αυτό και ο λόγος είναι ότι μέρος της παραοικονομίας αποτελούν και όλες οι παράνομες δραστηριότητες, όπως το εμπόριο όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο λευκής σαρκός κλπ. Με κριτήριο την νομιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, μπορούμε να διακρίνουμε στην παραοικονομία νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες. Νόμιμες είναι αυτές που διεξάγονται παράνομα για αποφυγή φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων. Οι δραστηριότητες (νόμιμες ή παράνομες) που διεξάγονται ύστερα από συμφωνία των επιμέρους μερών και δεν υπάρχει εξαναγκασμός, εντάσσονται στη μετρήσιμη οικονομία, σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για το σύστημα εθνικών λογαριασμών. Δεν υπάρχει γενικά ταύτιση απόψεων γύρω από τις παράνομες, μη νόμιμες, δραστηριότητες, για το αν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ συναλλαγές που δεν ωφελούν το κοινωνικό σύνολο ή δραστηριότητες που απασχολούν πόρους σε ανεπάρκεια και υπάρχει για αυτές αγοραία ζήτηση. Το στοιχείο της αμοιβαίας συναίνεσης που είναι χαρακτηριστικό της παραοικονομικής δραστηριότητας αποτελεί τον πιο σημαντικό 34

35 περιορισμό για την αποκάλυψη της. Τα επιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι οι παράνομες δραστηριότητες πρέπει να μείνουν εκτός της οριοθετικής γραμμής παραγωγής1είναι ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες, εκ φύσεως δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια και ακόμα και αν μπορούσαν να μετρηθούν σε τρέχουσες τιμές, δεν θα μπορούσε να βρεθεί βάση αναγωγής της τρέχουσας αυτής αξίας, σε αξία σταθερών τιμών, ενώ οι εθνικοί λογαριασμοί, ως πηγή πληροφόρησης γύρω από την ευημερία μιας κοινωνίας, θα έπασχαν από ανυποληψία. Από την άλλη, τα επιχειρήματα αυτών που θέλουν τις παράνομες δραστηριότητες που δεν γίνονται με εξαναγκασμό, εντός της οριοθετικής γραμμής παραγωγής είναι ότι αν είχαμε σημαντικό περιορισμό της εγκληματικής συμπεριφοράς, το μέγεθος του ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής ανάπτυξης δεν θα είχε αξιοπιστία, ότι κάποιες παράνομες δραστηριότητες παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς και μάλιστα ανταγωνίζονται άμεσα αγαθά που παράγονται νόμιμα (δάνεια από τοκογλύφους), και τέλος όταν σε κάποιες χώρες, περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς τους παράνομες δραστηριότητες, τίθεται θέμα διεθνούς σύγκρισης (Ελευθερίου, 2011). 3.2 Μορφές παραεμπορίου Το παραεμπόριο συναντάνται σε πολλές πτυχές της καθημερινής οικονομικής μας ζωής. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν οι κυριότητες μορφές παραεμπορίου που συναντάμε στις συναλλαγές μας και πολύ πιθανόν να συναινούμε στην 35

36 πραγματοποίηση αυτών, αλλά και στην διατήρηση και αύξησή τους. Οι σημαντικότερες μορφές παραεμπορίου είναι: > Πλανόδιοι πωλητές Οι περιπλανώμενοι Ασιάτες και Αφρικανοί μικρέμποροι έγιναν πλέον συνηθισμένο θέαμα εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις μικρότερες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς στην ελληνική επικράτεια. Το παραεμπόριο των πλανόδιων μικροπωλητών περιλαμβάνει: λαθραία διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων αντιγράφων επώνυμων προϊόντων, μυστικές αποθήκες, τζίρος και κέρδη δις ευρώ που αποφέρει η αλυσίδα του παράνομου εμπορίου, οι δεκάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες μικροπωλητές και οι ζημιές των νόμιμων εμπόρων και του κράτους από διαφυγόντες φόρους. Όμως, οι πλανόδιοι πωλητές δεν είναι ενεργούν μόνοι τους, καθώς ολόκληρο κύκλωμα από πίσω τους. Αυτό το κύκλωμα διαρθρώνεται ως εξής: 1) Παραγωγή του εμπορεύματος (ρούχα, τσάντες, ρολόγια, κλπ) από την Ιταλία, την Τουρκία και την Βουλγαρία, σε εργοστάσια με ελάχιστο κόστος (με την εργασία εργατών χωρίς χαρτιά που δουλεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες και μηδαμινά μεροκάματα). Μικρή παραγωγή γίνεται πλέον και στην Ελλάδα. 2) Μεγαλο-εισαγωγείς (αλλοδαποί και Έλληνες) που εισάγουν από τα παραπάνω εργοστάσια λαθραία τεράστιες ποσότητες προϊόντων στην Ελλάδα. Η εισαγωγή αντιμετωπίζει κινδύνους καθώς είναι διαρκής και μεγάλη σε όγκο. Η ομαλή ροή της λαθροεισαγωγής από θαλάσσιες ή χερσαίες οδούς κατά τα φαινόμενα διευκολύνεται από κρατικούς υπαλλήλους καθώς ουδέποτε 36

37 παρατηρήθηκε παρεμπόδισή της μέσα από τους ελεγκτικούς τελωνιακούς μηχανισμούς. 3) Τα προϊόντα αποθηκεύονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή αλλού προς διευκόλυνση της διανομής του λαθραίου εμπορεύματος. Και πάλι η αποθήκευση δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια χωρίς την (συγ)κάλυψη ή συνέργεια των διωκτικών αρχών. Εδώ, συνήθως Έλληνες αλλά και αλλοδαποί ενδιάμεσοι έμποροι αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν το κύκλωμα της λαθραίας λιανικής αγοράς. 4) Οι μεσάζοντες πωλούν μικρές ποσότητες εμπορεύματος στους μικροπωλητές, κυρίως Ασιάτες και Αφρικανούς, οι οποίοι συνήθως προαγοράζουν το εμπόρευμα. Επίσης τμήμα του εμπορεύματος αυτού διακινείται σε μαγαζιά όπου πωλείται μέσω διαφορετικής τιμολόγησης σε πολύ υψηλότερες τιμές. 5) Οι μικροπωλητές κινούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα για να πουλήσουν έναντι μικρού κέρδους το εμπόρευμα που έχουν χρεωθεί. Βρίσκονται σε δεινή θέση καθώς είναι οι μόνοι (από την αλυσίδα παραγωγής-διάθεσης, όπως περιγράφηκε) εκτεθειμένοι σε κοινή θέα. Δεν έχουν νομιμοποιητικά χαρτιά, προσπαθούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς άλλο δυτικοευρωπαϊκό προορισμό, και εμπλέκονται στην αλυσίδα αυτή με στόχο την εξασφάλιση χρηματικού ποσού που θα τους επιτρέψει τον απεγκλωβισμό τους από την Ελλάδα και βέβαια την προσωρινή τους διαβίωση. > Παραεμπόριο στην υγεία 37

38 Περιλαμβάνει τις άτυπες - υπόγειες πληρωμές στο δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομειακό τομέα καθώς και το μέρος εκείνων των πρόσθετων και απευθείας πληρωμών οι οποίες διαφεύγουν των φορολογικών καταγραφών (φοροδιαφυγή). Πρόκειται για φαινόμενο απάτης όπου πραγματοποιείται όταν κάποιος εσκεμμένα προκαλεί ή βοηθά κάποιον να προκαλέσει οικονομική ζημιά, σχετιζόμενη με τις παροχές φορέων υπηρεσιών υγείας. Αυτή μπορεί να προκληθεί από παρόχους υλικών και υπηρεσιών, όπως γιατροί, κλινικές, φαρμακοποιοί, φαρμακευτικές εταιρείες και προμηθευτές ή ακόμα και από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, με βασικό τους κίνητρο τους αυξανόμενους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ ορισμένων εξ' αυτών. Κάνοντας χρήση αριθμών και στατιστικών στοιχείων, το 2012 σε έρευνα του Αντώνογλου με δείγμα 300 άτομα στην Θεσσαλονίκη, αποκαλύφθηκε ότι το 39% των πολιτών (117 άτομα) που έχουν νοσηλευτεί σε δημόσια νοσοκομεία αναφέρει τουλάχιστον μία άτυπη πληρωμή προς τους γιατρούς (Αντώνογλου, Κουφοπούλου, Βοζίκης, 2013). Οι ασθενείς δίνουν το «φακελάκι» έπειτα από αίτημα των γιατρών, ενώ υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι δίνουν από μόνοι τους χρήματα στους γιατρούς είτε πριν από μία επέμβαση για να μειώσουν το χρόνο αναμονής και να εξασφαλίσουν καλύτερη εξυπηρέτηση είτε έπειτα από ένα χειρουργείο για να τους «ευχαριστήσουν» και να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Μόλις στο 24% των ατόμων (72 άτομα) που επισκέφθηκαν τους τελευταίους μήνες ιδιωτικά ιατρεία δεν έλαβε απόδειξη και όπως επισημαίνουν οι ερωτηθέντες, οι περισσότεροι δεν ενημερώθηκαν καν για το κόστος της ιατρικής επίσκεψης με απόδειξη. Απόδειξη δόθηκε μόλις σε 27 ασθενείς, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια μη έκδοσης ή αποφυγής αυτής. Όσον αφορά το ποσοστό των ερωτηθέντων που δελεάστηκαν από μια οικονομικότερη τιμή άνευ αποδείξεως, άγγιξε το 32%, ενώ το 35% των πολιτών 38

39 ζήτησε απόδειξη και πλήρωσε περισσότερα από την αρχική τιμή, καθώς η απόδειξη προσαύξησε σημαντικά το κόστος της επίσκεψης. > Παραεμπόριο στον τουρισμό Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, καθώς η χώρας μας δεν διαθέτει εργοστάσια. Έτσι, είναι από πρώτους κλάδους στους οποίους θα περίμενε κανείς να εμφανίζεται παραοικονομία, ιδίως σε μια περίοδο σαν την σημερινή. Στο έδαφος της οικονομικής κρίσης αποδεικνύεται ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν σχεδόν τα πάντα, και μάλιστα ταυτόχρονα. Εκατοντάδες ξενοδοχεία απειλούνται με λουκέτο την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός καταρρίπτει, το ένα μετά το άλλο, τα ρεκόρ προσέλκυσης ξένων τουριστών. Κάποιοι προορισμοί και ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια για να καλύψουν την εκρηκτική ζήτηση, ενώ σε άλλες περιοχές πανηγυρίζουν κάθε φορά που κάνουν κάποια κράτηση. Σε μια χρονική περίοδο όπου ο ελληνικός τουρισμός προεξοφλείται ότι θα αγγίξει νέο ρεκόρ αφίξεων 17 εκατ. ξένων επισκεπτών και εισπράξεις 11 δισ. ευρώ, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) Γιώργος Τσακίρης δηλώνει στο Euro2day.gr ότι «τα από τα συνολικά ελληνικά ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν, ήδη, ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν σύντομα πρόβλημα βιωσιμότητας, ενώ οργιάζουν τα παράνομα καταλύματα ακόμα και στην πρωτεύουσα...». 39

40 Η οικονομική κρίση φαίνεται πως λειτουργεί σαν λίπασμα για να ανθεί μια ολόκληρη γκρίζα τουριστική παραοικονομία, τα μεγέθη της οποίας, αν επιβεβαιωθούν, προκαλούν σοκ. Μόνο στην Αττική, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΞΕΕ, νοικιάζονται επίσημα ως τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον διαμερίσματα και βίλες, ενώ ανεπίσημα στοιχεία ανεβάζουν τον αριθμό τους σε Στα χέρια των αρμόδιων αρχών, μάλιστα, βρίσκεται σχετικός κατάλογος και στοιχεία για διαμερίσματα και βίλες της Αττικής που νοικιάζονται παράνομα ως τουριστικά καταλύματα μέσα από δεκάδες ιστοσελίδες (ξεπερνούν τις 100). Σύμφωνα πάντα με τον Γ. Τσακίρη, υπάρχουν ακόμα και ολόκληρες πολυκατοικίες που λειτουργούν στην πράξη ως παράνομα ξενοδοχεία στην Αθήνα! Η τουριστική παραοικονομία, μάλιστα, φαίνεται πως έχει οργανωθεί στα πρότυπα των νόμιμων επιχειρήσεων προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΞΕΕ, πως τα παράνομα ξενοδοχεία προσφέρουν στους ξένους πελάτες τους μέχρι και μεταφορά από το αεροδρόμιο στο κατάλυμα. Υπάρχουν ταξί που τους παραλαμβάνουν από το αεροδρόμιο και ο ταξιτζής είναι αυτός που τους οδηγεί στο διαμέρισμα, τους ξεναγεί στους χώρους και τους εξηγεί λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό του και στη συνέχεια τους παραδίδει τα κλειδιά. > Αδήλωτη - άτυπη εργασία Στη σημερινή εποχή, η κρίση έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση της ανεργίας, η οποία με τη σειρά της έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην αδήλωτη - μαύρη εργασία, καθώς οι άνεργοι μη έχοντας άλλη επιλογή οδηγούνται στην παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Η αδήλωτη εργασία (ή παράνομη απασχόληση, παράνομη εργασία, μαύρη εργασία) συνδέεται άμεσα με το παραεμπόριο και τη 40

41 φοροδιαφυγή. Η πρόσληψη και απασχόληση μισθωτών ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Έτσι, η αδήλωτη εργασία είναι η κύρια ή δευτερεύουσα εργασία που φέρνει κέρδος και η οποία αν και θα έπρεπε, δεν δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την αποφυγή της φορολογίας, την παραβίαση του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων κρατικών ρυθμίσεων της οικονομικής δραστηριότητας. Η αδήλωτη εργασία ως πολυσύνθετο φαινόμενο, επηρεάζεται από ένα φάσμα οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και θεσμικών παραγόντων. Είναι φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και με μεγάλες μεταναστευτικές εισροές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα. Κυριότεροι παράγοντες, κατά τον ΙΟΒΕ, που την ευνοούν, θεωρούνται η ύφεση της οικονομίας, η υψηλή ανεργία και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (Πασσάδης, 2013). > Στις άτυπες δραστηριότητες είναι εκείνες, που δεν καταγράφονται από επίσημες στατικές και δε ρυθμίζονται από κρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς. Μπορούμε να τέσσερις κατηγορίες άτυπων δραστηριοτήτων: > Την φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις και από ιδιώτες εντός των νόμιμων δραστηριοτήτων (αγοραπωλησίες αδήλωτων προϊόντων, τοκογλυφία, μη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας, χαριστικές ρυθμίσεις από την γραφειοκρατία). > Τις εγκληματικές δραστηριότητες και αγοραπωλησίες (εμπορία ναρκωτικών, η σωματεμπορία, το σύγχρονο «δουλεμπόριο», το εμπόριο όπλων, η αρχαιοκαπηλία, η χαρτοπαιξία). 41

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ, ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΔΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2008 ΚΑΙ Η

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2008 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2008 ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τσολαχίδου Δέσποινα Σαρίδης Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014 ΘΕΜΑ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ιμπριξή Ελένη ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας

Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας 20 Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας Επιβλέπων Καθηγητής: Μαγούλιος Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία Σέρρες 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ A.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Χατζή Δήμητρα-Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Marketing Plan της εταιρείας Μανιτάρια Κεχαγιάς Α.Ε για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΑΝΕΡΓΙΑ Εισαγωγή......... 5 1.1 Έννοια της ανεργίας......... 5 1.2 Είδη της ανεργίας......... 7 1.3 Τα αίτια της ανεργίας......... 9 1.3.1 Τα αίτια της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) -TOURISM MANAGEMENT

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) -TOURISM MANAGEMENT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) -TOURISM MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Μάϊος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διαλέξεις στα Οικονομικά Χρηματοοικονομικά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιά 19-26 Σεπτεμβρίου 2014 Οικονομικά Βασικές έννοιες Η Μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας

Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι -Απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο κλάδο των παιχνιδιών. Μελέτη περίπτωσης: «Jumbo Α.Ε.Ε.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ IΔΡΥΜΑ ΚΑΒΆΛΑΣ ΣΧΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα