Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν. Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν. Περιόδου 1.1.2005-31.12.2005"

Transcript

1

2

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν Περιόδου

4 2 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α...5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΑΣΑ Α.Ε ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Α.Σ.Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MARKETING ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΕΛ Η.Σ.Α.Π Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

6 4.3 Η.Λ.Π.Α.Π ΑΜΕΛ ΤΡΑΜ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΝEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CNG ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ ΕΣΟΔΑ ΟΑΣΑ - ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΟΑΣΑ - ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ. ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΥΠ.ΟΙ.Ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Β ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

7 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/2005 Σίμος Σιμόπουλος Εκπρόσωπος Δημοσίου - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Δ.Σ. &. Διευθύνων Σύμβουλος Ματθαίος Καρλαύτης Εκπρόσωπος Δημόσιου - 1/1-31/12/05 Μέλος Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αντώνιος Φραγκής Εκπρόσωπος ΟΚΕ - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Κων/νος Καψής Εκπρόσωπος ΕΝΑΕ - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ανδρέας Κολλάς Εκπρόσωπος Εργαζομένων - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Άγγελος Ρουχωτάς Εκπρόσωπος Εργαζομένων - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Κων/νος Ιθακήσιος Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Μιχαήλ Γλύκας Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ανδρέας Παλευρατζής - Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ασοβέρ Βασίλειος Ξενάκης Εκπρόσωπος Δημοσίου- 1/1-31/12/05 Υπάλληλος Γ.Λ.Κ. Μέλος Δ.Σ. Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

9 Κύριοι Μέτοχοι, Οι δραστηριότητες του ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια του 2005 εστιάστηκαν στην αξιοποίηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, με κύριο άξονα την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Νέο Συγκοινωνιακό Χάρτη, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004». Μεταξύ των μέτρων που υλοποιήθηκαν το 2005 περιλαμβάνονται: Η αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη αλλά και την τροφοδοσία των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς. Σημαντικά μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών. Ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΣΑΣ και το ρόλο του ΟΑΣΑ χαρακτηρίζεται η εκπόνηση του προγράμματος μελετών για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Αστικών Συγκοινωνιών και η προώθηση της υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2005 ήταν μια δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας. Οι μετακινήσεις επιβατών με τις δημόσιες συγκοινωνίες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και κατά τη διάρκεια του 2005 και ανήλθαν σε 740 εκατομμύρια επιβάτες. Σε σχέση με τους στόχους του ΥΠΟΙΟ, οι εταιρείες του Ομίλου εμφανίζουν οριακή αύξηση των εσόδων κατά 1% και μείωση εξόδων κατά 4%, με αποτέλεσμα μείωση του συνολικού ελλείμματος κατά 8%, ενώ σε σχέση με το 2004, ο Όμιλος εμφανίζει μικρή αύξηση του ελλείμματος κατά 6,2 εκατ. (2%). Ο ΟΑΣΑ παρουσίασε βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος του κατά 1,85% σε σχέση με το 2004, αποτέλεσμα της μείωσης των εξόδων του κατά 5,67%. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

10 Κατά τη διάρκεια του 2006 εκτιμάται ότι οι μετακινήσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες θα ξεπεράσουν τα 760 εκατ. επιβάτες, εφόσον ολοκληρωθούν οι προσλήψεις και καλυφθούν οι ελλείψεις του προσωπικού κίνησης των φορέων. Οι επενδύσεις του Ομίλου θα ανέλθουν σε 163 εκατ., σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2005, λόγω της υλοποίησης των μεγάλων έργων της προμήθειας λεωφορείων της ΕΘΕΛ, της αναβάθμισης της γραμμής των ΗΣΑΠ, της κατασκευής του αμαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ στο Ρούφ και της αγοράς κτιρίου γραφείων από τον ΟΑΣΑ. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του στο πλαίσιο του πρόσφατου Ν. 3429/2005 και η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων μας για τη βελτίωση εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, την προσέλκυση νέων επιβατών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Λεκανοπέδιο και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και αισιόδοξο με τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2005 και ευχαριστεί όλους όσοι δούλεψαν σκληρά για να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του, ιδιαίτερα δε τους εργαζόμενους στα δημόσια μαζικά μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Παράλληλα, ζητά από όλους να συνεχίσουν την προσπάθεια με αμείωτη ένταση προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική πορεία στην κατεύθυνση της προσφοράς οικονομικών και αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σίμος Ε. Σιμόπουλος Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

11 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1 ΟΑΣΑ Α.Ε. Το 1977 ψηφίστηκε ο Νόμος 588/1977 με βάση τον οποίον ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ με βάση το Νόμο 2078/1992 και ιδρύθηκαν στη θέση της οχτώ (8) ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το Δεκέμβριο του επόμενου έτους όπου και ετέθησαν υπό εκκαθάριση με βάση το Νόμο 2175/1993. Με τον ίδιο Νόμο ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ Το 1996 το καταστατικό του ΟΑΣΑ τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 περί Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με την υπ αριθμ /40566/ ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών), ο οποίος ορίζει ότι ο ΟΑΣΑ μπορεί να συνάπτει Επιχειρησιακές Συμβάσεις (Συμβόλαια Διαχείρισης) με τους ΕΦΣΕ για την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών τους Σχεδίων. Το Δεκέμβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόμος (Νόμος 2669/98) που ανέθεσε στον ΟΑΣΑ το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς. To Δεκέμβριο του 2004 ψηφίστηκε ο Ν που ορίζει ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΣΑ.. Με την τελευταία αυτή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας δημιουργούνται ουσιαστικά οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Ενιαίου Φορέα των συγκοινωνιακών φορέων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Όλες οι εταιρίες είναι Δημόσιες Επιχειρήσεις που λειτουργούν χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας υπό μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

12 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΕΘΕΛ Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1994 με βάση το Νόμο 2175/1993 ως θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή αρμοδιότητάς του ΟΑΣΑ, λειτουργία που μέχρι τότε υπαγόταν σε αυτόνομη Διεύθυνση του ΟΑΣΑ. Το 1996 το καταστατικό της ΕΘΕΛ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 περί Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΗΣΑΠ Α.Ε. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή της πρωτεύουσας, που μέχρι την εκτελούσαν οι ΕΗΣ (Εταιρεία Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου) και τα πράσινα λεωφορεία, ανατέθηκε στους ΗΣΑΠ με το Νόμο 352/1976. Το 1996 τροποποιήθηκε το καταστατικό των ΗΣΑΠ και προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996, ενώ το 1998 με το Νόμο 2669/98 μετατράπηκαν σε θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ ΗΛΠΑΠ Α.Ε. Τα ΗΛΠΑΠ ιδρύθηκαν με το Ν.Δ. 768/ ως καθολικός διάδοχος της ΗΕΜ (Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών), η οποία εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια, το καταστατικό τους τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996. Με το Νόμο 2669/98 τα ΗΛΠΑΠ μετατράπηκαν σε θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ από τον οποίο και ελέγχονται. 10 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

13 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1.3 ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΛ Α.Ε. Η εταιρεία Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ Α.Ε) που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001, είναι θυγατρική εταιρεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. και έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των γραμμών 1 και 2 του Μετρό. Ο ΟΑΣΑ σύμφωνα με το Νόμο 2669/98 συμβάλλεται με την ΑΜΕΛ για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ΤΡΑΜ Α.Ε. Η ΤΡΑΜ ΑΕ. ιδρύθηκε με βάση το Ν. 2867/ Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δημοπράτηση, προμήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόμων - Τραμ ανατίθεται σε θυγατρική εταιρεία που θα συσταθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Ιδρύθηκε από τον ΟΣΕ με βάση το Ν. 2366/1995 σαν θυγατρική του εταιρεία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κύριος της σιδηροδρομικής υποδομής είναι ο ΟΣΕ. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στον προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο του νομού Αττικής και των όμορων νομών δυνάμει σύμβασης που έχει καταρτιστεί μεταξύ ΟΣΕ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

14 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Οι συγκοινωνιακές δραστηριότητες του ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια του 2005 επικεντρώθηκαν σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην υλοποίηση του Νέου Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αθήνας, που περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγούν στη μεσο-βραχυπρόθεσμη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τον Οκτώβριο του Οι δράσεις αυτές, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ολοκλήρωση των δικτύων λεωφορείων - τρόλεϊ με τα μέσα σταθερής τροχιάς την εφαρμογή μέτρων που έχουν στόχο τη διευκόλυνση και την παρότρυνση των Αθηναίων για συχνότερη και εντατικότερη χρήση των δημόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). την επέκταση του δικτύου των γραμμών ταχείας μεταφοράς (εξπρές) στα πρότυπα των Ολυμπιακών Γραμμών. την εξασφάλιση επαρκούς συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς επίσης και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). την μείωση ή/ και πλήρη απομάκρυνση αφετηριών από ιδιαίτερα επιβαρημένα σημεία του Κέντρου της Αθήνας και τη δημιουργία επιβατικών σταθμών λεωφορείων και σταθμών μετεπιβίβασης. την εξασφάλιση ενός ενιαίου πλαισίου τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, που θα προάγει τη συνδυασμένη χρήση των διαφόρων τύπων ΜΜΜ. τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην προετοιμασία για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, όπου εκπονήθηκε το πρόγραμμα των αναπτυξιακών μελετών που απαιτούνται για τη σύνταξη του μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών της Αττικής. Το πρόγραμμα μελετών περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών και μετρήσεων για τον προσδιορισμό του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της ζήτησης μετακινήσεων στην Αττική, τον αναλυτικό προσδιορισμό των συγκοινωνιακών αναγκών για διάφορους χρονικούς ορίζοντες, την αξιολόγηση του προσφερόμενου μεταφορικού έργου και την εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών. Το έργο ξεκίνησε το 2005 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Το μεσο-βραχυπρόθεσμο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου αστικών συγκοινωνιών Μετά την εξαγγελία του Νέου Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αθήνας από τον Υπουργό ΜΕ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σταδιακά η εφαρμογή των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, που αφορούν στις περιοχές του Πειραιά και των πέριξ Δήμων (Νίκαια, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Πέραμα), των Δυτικών Προαστίων (Αγ. Βαρβάρα, Περιστέρι, 12 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

15 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Αιγάλεω), των Μεσογείων (Ανθούσα, Άρτεμις, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Σπάτα), της ΒΑ Αθήνας (Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Μελίσσια, Π. Πεντέλη και Ν. Πεντέλη) και του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα: Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην επαρκή τροφοδότηση των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς με ένα τροφοδοτικό δίκτυο τοπικών και διαδημοτικών λεωφορειακών γραμμών. Μελετήθηκαν οι ανάγκες και η εφικτότητα τροφοδότησης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου. Υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων (ίδρυση 29 νέων γραμμών, 23 επεκτάσεις και τροποποιήσεις υφισταμένων γραμμών, 12 συνενώσεις / καταργήσεις γραμμών) και προέκυψαν δέκα (10) νέες τροφοδοτικές γραμμές προς τον Προαστιακό. Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2006 το πρόγραμμα απομάκρυνσης 16 αφετηριών από την περιοχή της Ακαδημίας που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2005 μετά από αίτημα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας Αθηνών και ο χώρος μπορεί πλέον να αποδοθεί στους πεζούς, να αναμορφωθεί κλπ Λοιπές συγκοινωνιακές δράσεις Πύκνωση δρομολογίων και επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της γραμμής 242 με αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Ολοκλήρωση των σταθμών μετεπιβίβασης στους σταθμούς Συγγρού - Φιξ, Δουκ. Πλακεντίας και Χαλανδρίου. Σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, μελετήθηκε ο σταθμός μετεπιβίβασης «Νομισματοκοπείο» της γραμμής 3 και σε συνεργασία με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Γλυφάδας μελετάται η δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης στους Δήμους αυτούς. Ολοκλήρωση της μελέτης αναδιοργάνωσης του συγκοινωνιακού δικτύου σε συνεννόηση με τον Δήμο Άνω Λιοσίων. Ολοκλήρωση ειδικής προκαταρκτικής μελέτης που ανατέθηκε στο ΕΜΠ για τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας Τραμ στην μετρική γραμμή του ΟΣΕ Στ. Λαρίσης - Άγ. Ανάργυροι - Άνω Λιόσια - Θριάσιο Πεδίο για την αξιοποίηση της γραμμής Πελοποννήσου στην αστική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Υλοποίηση μεταφοράς διαδρομών τρόλεϊ λόγω των προβλημάτων συνύπαρξης τραμ-τρόλεϊ. Εξορθολογισμός συγκοινωνιακών υπηρεσιών που είχαν αποδυναμωθεί λόγω της παράλληλης λειτουργίας του ΤΡΑΜ. Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης που εκπόνησε το ΕΜΠ σε συνδυασμό με μελέτες που είχε αναθέσει η ΤΡΑΜ ΑΕ για την επέκταση της υφιστάμενης γραμμής τραμ μέχρι το Κέντρο του Πειραιά. Επέκταση συγκοινωνιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης του Ολυμπιακού Χωριού στους Δήμους Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Ολοκλήρωση μελέτης μεταφοράς των αφετηριών των γραμμών κορμών από την Πλ. Γλυφάδας σε νέο οργανωμένο χώρο που παραχωρεί ο Δήμος. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

16 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Νυκτερινή λειτουργία αστικών συγκοινωνιών - νέα γραμμή 500 Με πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ από τον Φεβρουάριο 2006 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας νυχτερινής γραμμής 500 της ΕΘΕΛ, μήκους 33 χλμ. τόσο για την νυχτερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (από τις 00:30 έως 04:30) κατά μήκος της γραμμής των Η.Σ.Α.Π. από Πειραιά μέχρι Κηφισιά, όσο και για την εξοικείωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την κάλυψη της επιβατικής ζήτησης στον συγκεκριμένο συγκοινωνιακό άξονα, εν όψει της ενδεχόμενης προσωρινής παύσης λειτουργίας τμημάτων της γραμμής των ΗΣΑΠ λόγω συντήρησης και ανακατασκευής των υποδομών και των επιδομών του επιφανειακού και υπόγειου δικτύου. Ήδη, παρατάθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή της μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, καθώς η γραμμή δείχνει στοιχεία συνεχούς και σταθερής αύξησης της επιβατικής της κίνησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα Μέτρα για την προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών Με σκοπό την προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών, ο ΟΑΣΑ προχώρησε στις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις: Λεωφορειολωρίδες Κατασκευάστηκαν Ειδικές Λεωφορειολωρίδες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς συνολικού μήκος 9 χλμ., παράλληλης ροής στις οδούς Μαυρομματαίων, Βασ.Κωνσταντίνου, Εθν. Μακαρίου (Περιστέρι), Ακτής Ξαβερίου (Πειραιάς), Λένορμαν και Λ.Δημοκρατίας (Αγ. Αναργύρων) ανεβάζοντας το συνολικό τους μήκος σε 48 χλμ Γερανοφόρα οχήματα Εντατικοποιήθηκε η λειτουργία των 15 γερανοφόρων οχημάτων που διαθέτει ο ΟΑΣΑ (επέκταση ωραρίου λειτουργίας τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο) Προωθήθηκε η διαδικασία προμήθειας 5 επιπλέον γερανοφόρων οχημάτων ώστε να ανέλθει σε 20 η συνολική δύναμη του στόλου. Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της 14 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

17 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α φάση στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο πραγματοποιεί τον σχετικό διαγωνισμό. Το ίδιο διάστημα, τα γερανοφόρα εξοπλίστηκαν με GPS και ΤΕTRA, ενώ η λειτουργία τους παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικού λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον ΘΕΠΕΚ (Θάλαμος Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας), στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΟΑΣΑ και στο Γραφείο Προέδρου του ΟΑΣΑ Φωτογραφικές συσκευές καταγραφής παραβάσεων Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 10 συμβατικών φορητών ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών για την πιστοποίηση των παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα εξα- Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

18 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α κολούθησε η λειτουργία και αξιοποίηση των 14 υφιστάμενων σταθερών φωτογραφικών μηχανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο το μήνα λαμβάνονται φωτογραφίες με βάση τις οποίες αποστέλλονται 950 κλήσεις. Ακόμη ως και κλήσεις ανά μήνα δίνονται επιτόπου από την Τροχαία: Λειτουργία ΘΕΠΕΚ - Αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων καιρικών φαινομένων Ο ΟΑΣΑ συντονίζει όλα τα ΜΜΜ σε μία μη - ανταγωνιστική πλατφόρμα συνεργασίας και αλληλοκάλυψης του δικτύου αστικών συγκοινωνιών, για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και τη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων περιστατικών. Ο ΘΕΠΕΚ στεγάζεται στη ΓΑΔΑ, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αποτελεί κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέσω του ΘΕΠΕΚ και του ενιαίου ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου TETRA του ΟΑΣΑ έχει επιτευχθεί ο συντονισμός των δημόσιων συγκοινωνιών με τους άλλους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΑ, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Νομαρχίες, ΟΤΑ, ΚΤΕΛ Αττικής, τηλεφωνικό κέντρο 185) Λειτουργία Παρατηρητηρίου Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας καθώς και την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας των επί μέρους σχετικών παρεμβάσεων του, ο ΟΑΣΑ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, εξασφάλισε την πιλοτική - πειραματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου του ΟΑΣΑ για το διάστημα Νοέμβριος Ιούνιος Η συνδυασμένη λειτουργία του Παρατηρητηρίου του ΟΑΣΑ και του ΘΕΠΕΚ, κατέστησε εφικτό τον υπολογισμό συγκεκριμένων ποσοτικών δεικτών αξιολόγησης του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου. 16 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

19 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Μεταξύ των αποτελεσμάτων των παραπάνω μέτρων είναι και η αύξηση της ταχύτητας των λεωφορείων και τρόλεϊ στις λεωφορειολωρίδες που επιτηρούνται συστηματικά στα km/h, σε αντίθεση με την μέση ταχύτητα στο υπόλοιπο δίκτυο που είναι 7-15 km/h Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αφορά στην εκπόνηση προγράμματος αναπτυξιακών μελετών με στόχο την σύνταξη μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών της Αττικής. Το πρόγραμμα θα αποτελέσει το κέντρο βάρους της αναπτυξιακής προσπάθειας του ΟΑΣΑ και θα είναι το σημαντικότερο έργο του, εφόσον στόχος είναι η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και προγράμματος ανάπτυξης του ΣΑΣ, και των μεταφορών της Αττικής γενικότερα, για την επόμενη 20ετία. Το έργο ξεκίνησε το 2005, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2008 και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1. Μελέτη Προέλευσης-Προορισμού Μετακινήσεων. Θα προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των χρηστών των διαφόρων μέσων μεταφοράς και πρωτίστως των ΜΜΜ. Περιλαμβάνονται έρευνα νοικοκυριών την τυπική περίοδο, έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης, έρευνα προθέσεων, έρευνα μετακινήσεων στις εισόδους της Αθήνας (εξωτερικός δακτύλιος), στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας και σε επιλεγμένα σημεία στα όρια της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ (ενδιάμεσος δακτύλιος) και σε επιβατικούς τερματικούς σταθμούς. Κατά την διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες του διαγωνισμού. 2. Κυκλοφοριακές μετρήσεις στο Οδικό Δίκτυο της Πρωτεύουσας. Έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών και αξιόπιστων στοιχείων, για τον καθορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της Πρωτεύουσας. Περιλαμβάνει μετρήσεις κυκλοφορίας (φόρτοι, στρέφουσες κινήσεις, ταχύτητες κίνησης και χρόνοι διαδρομής), μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία και μετρήσεις πληρότητας οχημάτων κατά την τυπική περίοδο. Το υποέργο ξεκίνησε μέσα στο 2005 με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

20 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 3. Μελέτη Μετακινήσεων στα ΜΜΜ Περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των ΜΜΜ μέσω της συλλογής στοιχείων που προκύπτουν τόσο από τους φορείς των αστικών συγκοινωνιών όσο και από την πραγματοποίηση ερευνών υπαίθρου, καθώς και την κωδικοποίηση των στοιχείων αυτών και την δημιουργία Βάσεων Δεδομένων. Η μελέτη ξεκίνησε το 2005 και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 4. Επιστημονική Υποστήριξη Ερευνών και Μελέτης Μετακινήσεων Περιλαμβάνει την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου, του οποίου έργο θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνών και η άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Ο Σύμβουλος θα μεριμνήσει για τη δημιουργία της απαραίτητης πλήρους επιστημονικής υποδομής τόσο για την αξιοποίηση των στοιχείων των ερευνών όσο και για το συγκοινωνιακό σχεδιασμό, που θα επακολουθήσει. Το υποέργο ξεκίνησε στις αρχές του 2006 και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 5. Σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής Αφορά στην πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Γενικού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής και θα προσδιορίζει αναλυτικά το απαιτούμενο έργο και τις παραμέτρους του. Σήμερα, το υποέργο βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας των προδιαγραφών. 6. Μελέτη Σκοπιμότητας για την εξυπηρέτηση του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής με μέσα σταθερής τροχιάς Θα διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης/ αναβάθμισης της εξυπηρέτησης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής με μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη, γρήγορη και ασφαλής μετακίνηση των επιβατών της περιοχής αυτής. Το υποέργο ξεκίνησε το 2005, οι διαδικασίες του διαγωνισμού έχουν ολοκληρωθεί, και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βρίσκονται προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Στέγαστρα, υλικό θέσης & σταθμοί ταξί Ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην πλήρη καταγραφή των στεγάστρων σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες των περιοχών εποπτείας του. Σήμερα στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ, σε σύνολο στάσεων περίπου, είναι εγκατεστημένα περί τα στέγαστρα της ΕΘΕΛ και περί τα στέγαστρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απογραφή ολοκληρώθηκε σε 35 Δήμους και Κοινότητες και διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην εγκατάσταση των στεγάστρων, όπως αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία και προσπορίζεται τα έσοδα από την διαφημιστική τους εκμετάλλευση. Σε περίπτωση που η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν καλύψει όλες τις ανάγκες, αυτό να γίνει από τον ΟΑΣΑ Επίσης στο πρώτο τρίμηνο 2005, χωροθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν 12 νέοι σταθμοί ταξί. Οι σταθμοί αυτοί με ευθύνη της Νομαρχίας και του ΥΜΕ εξοπλίστηκαν με ειδικά στέγαστρα, εγκεκριμένου τύπου από τον Ο.Α.Σ.Α. 18 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

21 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισαγωγή Μεταξύ των φορέων που εποπτεύει ο ΟΑΣΑ είναι οι ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, οι οποίοι βασιζόμενοι εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιούν στο βέλτιστο βαθμό, μέσω του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ, τον εθνικό ορυκτό ενεργειακό πλούτο (κοιτάσματα λιγνίτη), το εθνικό υδάτινο ενεργειακό δυναμικό (φράγματα), το φυσικό αέριο, αλλά και το εθνικό αιολικό δυναμικό (ανεμογεννήτριες). Η ΕΘΕΛ, παραμένει ο κεντρικός και κύριος φορέας εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου ειδικά στις περιοχές εκείνες που δεν εξυπηρετούνται από ηλεκτροκίνητα ΜΜΜ, ενώ το, κινούμενο εκτός και ανεξάρτητα από τα εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης, θερμικό λεωφορείο της ΕΘΕΛ είναι, όπως καταδείχθηκε και από σχετικές μετρήσεις, το πλέον δημοφιλές και χρηστικό ΜΜΜ. Η ΕΘΕΛ χρησιμοποιεί ένα σημαντικό αριθμό λεωφορείων φυσικού αερίου, τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (416 λεωφορεία φυσικού αερίου), 121 εκ των οποίων παρελήφθησαν και εντάχθηκαν στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου τον Οκτώβριο του 2004, ενώ προγραμματίζεται η προμήθεια 520 νέων λεωφορείων τεχνολογίας Ελεγχόμενων Εκπομπών Καυσαερίων (ECD, Emission Controlled Diesel) Euro IV / Euro V, από τα οποία τα 200 θα είναι φυσικού αερίου. Η ενεργειακή πολιτική του ΟΑΣΑ καθώς και οι σχετικές καινοτόμες παρεμβάσεις του, παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας τον Ιανουάριο Ερευνητικά Έργα bio-diesel Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο «Εξέταση Προοπτικής Χρήσης Καυσίμου bio-diesel σε Κινητήρες Diesel Λεωφορείων της ΕΘΕΛ». που ανέθεσαν ο ΟΑΣΑ και η ΕΘΕΛ στο Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Σύντομα τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού θα είναι διαθέσιμα ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη με τη χρησιμοποίηση bio-diesel στα λεωφορεία της Εταιρείας. Παράλληλα ζητήθηκε από το ΕΜΠ την επέκταση του παραπάνω ερευνητικού έργου με στόχο την σε βάθος διερεύνηση των ιδιαίτερων λειτουργικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τη χρήση του βαμβακελαίου σε μορφή καυσίμου bio-diesel Τεχνολογίες Υδρογόνου & Κυψελών Καυσίμου (Hydrogen and Fuel Cells) Τον Οκτώβριο 2005 ο ΟΑΣΑ και η ΕΘΕΛ σε συνεργασία με τον Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και άλλους φορείς, κατέθεσαν πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕΤ) 2005 για την εκτέλεση ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας καύσης μίγματος Υδρογόνου - Φυσικού Αερίου σε διάφορες αναλογίες Υδρογόνου - Φυσικού Αερίου, σε κινητήρες λεωφορείων Φυσικού Αερίου και χρήση του παραπάνω καύσιμου μίγματος σε λεωφορεία της ΕΘΕΛ. Τον Δεκέμβριο 2005 ο όμιλος ΟΑΣΑ συμπεριελήφθη μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών Νομικών Προσώπων, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα 119 επιλεγέντα για τον ίδιο σκοπό Ευρωπαϊκά Νομικά Πρόσωπα, θα συμμετάσχουν στην Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

22 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α JTI (Joint Technology Initiative) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου H&FC (Hydrogen & Fuel Cell Platform). Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, τον Ιανουάριο 2006 ο ΟΑΣΑ επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για την Εθνική Εκπροσώπηση στο Αντιπροσωπευτικό Εκτελεστικό Όργανο (Implementation Panel). Τέλος, ο ΟΑΣΑ θα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση αντίστοιχης εθνικής Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στην κίνηση των λεωφορείων Άκου τη Στάση Το ενημερωτικό σύστημα αναγγελίας «Άκου τη Στάση», εφαρμόστηκε αρχικά ως πιλοτικό πρόγραμμα στις λεωφορειακές γραμμές 450, 550, Α1 και Β1, αναβαθμίστηκε με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού της θέσης των οχημάτων (GPS) για την επίτευξη μεγαλύτερης αξιοπιστίας και επεκτάθηκε σε πέντε ακόμη γραμμές του δικτύου της ΕΘΕΛ (060, 100, 200,911 και 400). 2.3 MARKETING Λεωφορειακή Γραμμή ΟΑΣΑ «Αξιοθέατα Της Αθήνας» Ο ΟΑΣΑ σχεδίασε και υλοποίησε μια νέα Λεωφορειακή Γραμμή ΟΑΣΑ «Αξιοθέατα της Αθήνας» η οποία δρομολογήθηκε στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και διέρχεται από τα σημαντικότερα Μουσεία και Μνημεία της πόλης μας, απευθυνόμενη σε όλους τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στην αστική περιοχή της Αθήνας, μετακινούμενοι με τα δημόσια ΜΜΜ της πρωτεύουσας. Στην γραμμή δρομολογήθηκαν 6 σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατάλληλα σημασμένα, εφοδιασμένα με το σχετικό επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό της γραμμής, ενώ φέρουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (ΤΕΤRA - GPS, εξοπλισμός εκπομπής ηχητικών μηνυμάτων) ώστε ο επιβάτης να έχει πρόσβαση σε μαγνητοφωνημένες πληροφορίες σχετικές με τα εκάστοτε σημεία ενδιαφέροντος από τα οποία διέρχεται το λεωφορείο. Η γραμμή κέρδισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, με την άρτια εξυπηρέτηση που παρέχει και το οικονομικό της εισιτήριο (5 ) και αξιολογήθηκε από το ευρύ κοινό και τον Τύπο ως μια πετυχημένη συγκοινωνιακή υπηρεσία που έλειπε από 20 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

23 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α μια πόλη σαν την Αθήνα. Ήδη η ΕΘΕΛ βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια διώροφων ανοικτών αυτοκινήτων στο άνω κατάστρωμα για τη γραμμή αυτή Έρευνα Ικανοποίησης Του Επιβατικού Κοινού Περί τα τέλη Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε δημοσκόπηση της VPRC, σε δείγμα ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, σε 84 Δήμους και Κοινότητες του Νομού Αττικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται εδώ τα εξής: Τέσσερις στους δέκα (43%) χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς χρησιμοποιούν κάποιο μεταφορικό μέσο σχεδόν καθημερινά. Αν συνυπολογιστεί σε αυτό το ποσοστό το 33% των χρηστών που επιβαίνουν σε κάποιο μεταφορικό μέσο λίγες φορές την εβδομάδα, τότε τρεις στους τέσσερις χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (75%) μπορούν να χαρακτηριστούν ως τακτικοί επιβάτες. Η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τον τελευταίο χρόνο, είτε οφείλεται στη συχνότερη επιβίβαση του προϋπάρχοντος επιβατικού κοινού στα μεταφορικά μέσα είτε στην προσθήκη νέων επιβατών, έχει αυξηθεί (30% περισσότερο, έναντι 15% λιγότερο, και 55% το ίδιο). Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΣΑ συγκεντρώνουν το υφιστάμενο δίκτυο («ο αριθμός») των στάσεων και σταθμών (85%), η συμπεριφορά του προσωπικού (77%) και η ταχύτητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (74%). Σε ποσοστά αρκετά υψηλότερα από την απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων, κυμαίνεται η ικανοποίηση από τις συνθήκες μεταφοράς (68%), το ωράριο λειτουργίας (65%), τον αριθμό των σημείων πώλησης εισιτηρίων και καρτών (65%), τη συχνότητα και αξιοπιστία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (60%), αλλά και τις συνθήκες αναμονής στις στάσεις και τους σταθμούς (58%). Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (81%) υποστηρίζει ότι το μέτρο των λεωφορειολωρίδων είναι αποτελεσματικό. Η απόλυτη πλειοψηφία των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (55%) θεωρεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Επτά στους δέκα πολίτες (69%) θεωρούν ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα. Η ικανοποίηση από την παρεχόμενη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες των ΜΜΜ ανέρχεται σε 66%.Τα κυριότερα μέσα πληροφόρησης είναι οι ανακοινώσεις και οι πινακίδες σε στάσεις και σταθμούς (23%), οι υπάλληλοι και το ενημερωτικό υλικό Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

24 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α στα σημεία πώλησης εισιτηρίων και καρτών( 22%) και το τηλεφωνικό κέντρο 185 (16%) Νέα Συγκοινωνιακά Προϊόντα Για το Λαύριο και τη Μεσογαία Το Σεπτέμβριο του 2005 ξεκίνησε η συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αττικής με στόχο την υλοποίηση μιας συγκοινωνιακής υπηρεσίας που θα συνέδεε το λιμάνι του Λαυρίου και το Πόρτο Ράφτη με το κέντρο της Αθήνας με τη συνδυασμένη χρήση express λεωφορείων του ΚΤΕΛ, του Προαστιακού, αλλά και όλων των υπολοίπων δημόσιων μέσων μεταφοράς. Η αποδοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε θετική, καθώς ο πληθυσμός των μονίμων κατοίκων στις περιοχές αυτές αυξάνει σταθερά και η παροχή των υπηρεσιών αυτών αποτελούσε πάγιο αίτημά τους για συντομότερη πρόσβαση στο κέντρο Η Συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και η Διεθνής Επιστημονική Εκπροσώπηση του ΟΑΣΑ στα Συγκοινωνιακά Forum Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ΟΑΣΑ με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων εργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνολογικών θέσεων και απόψεων σε σχέση με τα συγκοινωνιακά θέματα της Αθήνας, το πλαίσιο εκπόνησης των συγκοινωνιακών μελετών που αναθέτει ο ΟΑΣΑ, την διεθνή επιστημονική εκπροσώπηση του ΟΑΣΑ στα συγκοινωνιακά forum και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνική ευαισθητοποίηση στα συγκοινωνιακά ζητήματα της Αθήνας και την ανάγκη αστυνόμευσης των λεωφορειολωρίδων και των άλλων παρεμβάσεων του ΟΑΣΑ. 2.4 ΚΟΜΙΣΤΡΟ Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, ο έλεγχος του κομίστρου καθώς και η διασφάλιση των εσόδων του συστήματος και η κατανομή τους στις εταιρίες του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Προϊόντα Κομίστρου Κατά την διάρκεια του έτους 2005, ο ΟΑΣΑ είχε την εποπτεία και τον συντονισμό της διαδικασίας εκτύπωσης και κυκλοφορίας των παρακάτω νέων τύπων εισιτηρίων και καρτών:..των εισιτηρίων της ΕΘΕΛ για τις γραμμές Express του Αεροδρομίου (2,90, 1,50 )..Του ημερήσιου εισιτηρίου (3,00 )...Του εισιτηρίου της νέας λεωφορειακής γραμμής «Αξιοθέατα της Αθήνας» αξίας. 5,00....Των εισιτηρίων του Προαστιακού Σιδηρόδρομου για το νέο τμήμα της γραμμής του από Αθήνα προς Κόρινθο (9,00, 10,00, 14,00 )..Των εισιτηρίων Λαυρεωτικής και Μεσογαίας για τα συνδυασμένα δρομολόγια ΚΤΕΛ, Προαστιακού & ΜΜΜ ΟΑΣΑ (9,00, 7,00, 5,00, 4,00 ). Τον Ιανουάριο 2005, ο ΟΑΣΑ κυκλοφόρησε ενημερωτικό πολύπτυχο 18 σελίδων με όλα τα διατιθέμενα προϊόντα σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας. Στο πολύπτυχο συμπεριλαμβάνο- 22 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

25 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α νται, πέρα από τα διατιθέμενα προϊόντα και οι προϋποθέσεις - περιορισμοί ισχύος τους, τόσο από άποψη διαδρομών, όσο και από άποψη χρόνου Πωλήσεις Εισιτηρίων - Καρτών Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών της Διεύθυνσης Κομίστρου, για το έτος 2005 προκύπτουν τα εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ (2005) Τεμάχια Αξία σε (με ΦΠΑ) Πωλήσεις εισιτήριων όλων των τύπων ,00 Πωλήσεις μηνιαίων καρτών όλων των τύπων ,00 Πωλήσεις ετησίων καρτών όλων των τύπων ,30 Εισπράξεις από Υπουργεία (Δημ. Τάξης, Ναυτιλίας,. Άμυνας) ,84 Πωλήσεις μέσω ΕΛΤΑ ,76 ΟΑΣΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ-ΑΜΕΛ ,24 Συνολική αξία πωλήσεων ,14 Ο συνολικός αριθμός ακυρώσεων των φορέων το 2005, έφτασε τις Η κατανομή πωλήσεων εισιτηρίων, μηνιαίων καρτών, ετήσιων καρτών και λοιπών εσόδων ανά φορέα παρουσιάζεται στους Πίνακες και τα Γραφήματα που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Όλων των τύπων) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Τεμάχια Ευρώ Τεμάχια Ευρώ ΕΘΕΛ ΗΛΠΑΠ ΗΣΑΠ ΑΜΕΛ ΤΡΑΜ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

26 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ ΕΘΕΛ , , ,37 ΗΛΠΑΠ , , ,39 ΗΣΑΠ , ,58 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΑΣΑ ΑΜΕΛ , , ,46 ΤΡΑΜ 3.717, ,70 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 3.717, , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,26 24 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

27 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Έλεγχος Κομίστρου - Εισιτηριοδιαφυγή Με στόχο την διασφάλιση των εσόδων του συστήματος και την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής, ο ΟΑΣΑ απασχόλησε κατά την διάρκεια του 2005, 92 εποχικούς ελεγκτές κομίστρου οκτάμηνης σύμβασης. Το σύνολο των εισπραχθέντων προστίμων ήταν , Τιμολογιακή Πολιτική Την 1η Μαρτίου 2006, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίστηκε το νέο τιμολόγιο κομίστρου για τους συγκοινωνιακούς φορείς της Πρωτεύουσας. Η αύξηση αφορά κυρίως τις τιμές των απλών εισιτηρίων, και κυμαίνεται από 0,05 έως 1,10. Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων ήταν 8%. 2.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αναβάθμιση του 185 Ο ΟΑΣΑ στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το ΕΜΠ, προχώρησε μέσα στο 2005 στην αναβάθμιση του λογισμικού και των εγκαταστάσεων του πληροφοριακού τηλεφωνικού κέντρου (185), και στην ενίσχυση του με νέο προσωπικό, καθώς και στην παροχή συγκοινωνιακών πληροφοριών σε 2 ξένες γλώσσες Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Ολοκληρώθηκε εντός του 2005 η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού στη διεύθυνση Στις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνεται και η χρήση της εφαρμογής trip-planning ΑΔΑΜΑΣ, η οποία επιτρέπει την ενημέρωση του πολίτη για την βέλτιστη (συντομότερη) διαδρομή με τις Αστικές Συγκοινωνίες, μεταξύ 2 σημείων που επιλέγονται από το χρήστη μέσα στην εξυπηρετούμενη από τον ΟΑΣΑ περιοχή. Η εφαρμογή ΑΔΑΜΑΣ είναι διαθέσιμη και μέσω info-kiosks που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στο Σύνταγμα και την Ομόνοια Ανάπτυξη Interactive Portal O ΟΑΣΑ, ως επικεφαλής εταίρος ενός κοινοπρακτικού σχήματος εθνικών και διεθνών οργανισμών, ΟΤΑ, ινστιτούτων και άλλων φορέων της περιοχής ARCHIMED της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Νότιος Ιταλία, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική) ανέλαβε τη σημαντική πρωτοβουλία υποβολής του έργου Multi-Gate στο πρόγραμμα Interreg της ΕΕ. Η πρόταση αφορά στη δια-επιφανειακή πληροφοριακή ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών δεδομένων (δρομολόγια, προγράμματα αφίξεων, αναχωρήσεων από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σταθμούς ΜΜΜ) με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συγκοινωνιακά συστήματα (HASTUS, GPS, TRIP-PLANNER, άλλα) και έγινε επισήμως δεκτή από την ΕΕ. Οι τελικές διαπραγματεύσεις με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg της ΕΕ είναι σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων. Επίσης είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες, συμπληρωματικής ή εναλλακτικής ένταξης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ή/ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (ΣΑΑΣ) του ΥΜΕ, για την πλήρη χρηματοδότηση έργου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Τεχνική Προδιαγραφή έργου Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

28 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α υλοποίησης Δια-Δραστικής Διαδικτυακής Πύλης (Interactive Portal) η οποία μακροπρόθεσμα θα αντικαταστήσει την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληροφοριακό Υλικό Η πληροφόρηση του επιβατικού κοινού υλοποιήθηκε μεταξύ άλλων με τις ακόλουθες δράσεις: την εκτύπωση συγκοινωνιακών χαρτών και αντιτύπων ενημερωτικού εντύπου για εισιτήρια και κάρτες την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού και την αναδιαμόρφωση των στάσεων για την γραμμή 400 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ την εκτύπωση σε αντίτυπα των χειμερινών δρομολογίων και σε αντίτυπα των θερινών δρομολογίων των γραμμών του Αεροδρομίου. 2.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Οργανισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων είναι οι ακόλουθες: Αναβάθμιση / Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Περιλαμβάνεται η προμήθεια 25 Η/Υ Ρentium 4 3.2Mhz και 50 οθονών TFT, 8 εκτυπωτών και 1 firewall, ενός server (AVL server - παρακολούθηση γερανοφόρων) και η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υπηρεσία «185». Προμήθεια Λογισμικού Προμήθεια εφαρμογής εντοπισμού και παρακολούθησης γερανοφόρων οχημάτων (AVL), εγκατάσταση λογισμικού και σύνδεση στο τοπικό δίκτυο νέων υπολογιστών για την υπηρεσία «185». Ανάπτυξη & Υποστήριξη Εφαρμογών Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α., και υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (ΠΑΠΥΡΟΣ, HASTUS, MIS, MAGIC TIMER, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, COMPASS). Δίκτυα και Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή Υλοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση σε νέα γραφεία που ενοικίασε ο Οργανισμός, δημιουργήθηκε νέος τηλεπικοινωνιακός κόμβος στη ΓΑΔΑ για το ΘΕΠΕΚ, αναβαθμίσθηκε η ταχύτητας της γραμμής πρόσβασης στο διαδίκτυο και η ταχύτητα του κόμβου ΟΑΣΑ με ΟΤΕΝΕΤ και ΟΑΣΑ με ΗΣΑΠ. 2.7 ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Α.Σ.Α. Το «Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΑΣΑ », σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε σε «Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο » και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού το Νοέμβριο του Σημαντικό μέρος της υλοποίησής του ανατέθηκε στον ανάδοχο του έργου «Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και των έργων του Γ ΚΠΣ του Ομίλου ΟΑΣΑ» με την από 1/2004 σύμβαση. Επιγραμματικά οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχουν εντα- 26 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

29 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α χθεί στο έργο του Συμβούλου και παρουσίασαν πρόοδο μέσα στο 2005 είναι: Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας Παρακολούθηση των Συμβάσεων με ΕΦΣΕ Χρηματοοικονομικά - Κοστολόγηση Υπηρεσιών ΕΦΣΕ Εμπορική Εκμετάλλευση και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ Προτάσεις αξιολόγησης και βελτιστοποίησης απόδοσης του προσωπικού και επαγγελματικής εξέλιξης Ανάπτυξη Συστήματος Συντήρησης 2.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά την διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: Διοικητική Μέριμνα Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης της Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την αγορά κτιρίου για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ. Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ είναι δράση που εμπεριέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού. Διαμoρφώθηκε ο χώρος του Τηλεφωνικού Κέντρου ΟΑΣΑ (185). Συντάχθηκαν οι προδιαγραφές για την μελέτη εφαρμογής της επισκευής, ενίσχυσης-αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του ιδιόκτητου κτιρίου ΟΑΣΑ επί της οδού Μετσόβου 15. Πραγματοποιήθηκε η μίσθωση και ο εξοπλισμός δύο νέων διαμερισμάτων επί της Μετσόβου 16 συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. Πραγματοποιήθηκε η επισκευή κτιρίων Μετσόβου 15 και Ρεθύμνου 16, (μόνωση ταρατσών, ελαιοχρωματισμοί χώρων γραφείων, διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π) Αγοράσθηκε 1 πολυμορφικό επιβατηγό αυτοκίνητο FIAT DOBLO 1600cc για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού. Προσλήψεις Κατά τη διάρκεια του 2005 προσελήφθη (1) ΠΕ SOFTWARE Πληροφορικής ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10.α. του Ν. 2669/98, μεταφέρθηκαν από τους ΕΦΣΕ, τρία (3) άτομα ΠΕ από την ΕΘΕΛ, τέσσερα (4) άτομα ΤΕ από τα ΗΛΠΑΠ και τρία (3) άτομα ΔΕ από ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ. Η συνολική δύναμη του τακτικού προσωπικού του ΟΑΣΑ στις 31/12/2005 ανήλθε σε 170 άτομα. Εκπαίδευση Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια χρησιμοποιώντας την εργοδοτική εισφορά 0,45 του ΟΑΕΔ που καταβάλλεται αποκλειστικά για την εκπαίδευση προσωπικού. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 27 άτομα και το συνολικό κόστος των σεμιναρίων για το 2005 ανήλθε στο ποσό των ευρώ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

30 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 3.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Οι κύριες δράσεις ανάπτυξης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών για το 2006 αφορούν αφενός στην ολοκλήρωση και παρακολούθηση της εφαρμογής του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στο τέλος του 2004, αφετέρου στην προετοιμασία (σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, δημοπράτηση, κ.λπ.) και εκπόνηση των προβλεπόμενων αναπτυξιακών μελετών και έργων. Οι δράσεις αυτές θα υποστηριχθούν από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μετρήσεων, ενώ παράλληλα ο ΟΑΣΑ θα συνεχίσει να δίνει έμφαση σε δράσεις, που αφορούν στο λειτουργικό συντονισμό των εκτελεστικών φορέων και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων Α.Σ. Εξαιρετικά σημαντικές για τις προοπτικές της ανάπτυξης του ΣΑΣ, από το 2006 και μετά, θα είναι: 1. Η εκπόνηση του προγράμματος αναπτυξιακών μελετών και η εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από την τελευταία φάση του Γ ΚΠΣ, καθώς και οι προοπτικές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων από το Δ ΚΠΣ, για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί οι βασικές προτάσεις του ΟΑΣΑ. 2. Η υλοποίηση σχεδίων και δράσεων προτεινόμενων από το Μέτρο 4.1 «Εκσυγχρονισμός Ομίλου ΟΑΣΑ & Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ομίλου ΟΑΣΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» Η δημοπράτηση και εφαρμογή του έργου για την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου». 4. Η δημοπράτηση και εφαρμογή του έργου για την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ του ΟΑΣΑ. 5. Η σταδιακή προσαρμογή των δικτύων των λεωφορείων και τρόλεϊ στα εκτελούμενα έργα επέκτασης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ- ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ). Εντός του 2006 προγραμματίζεται η λειτουργία των σταθμών του Προαστιακού στα Μεσόγεια (Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί) και για την γραμμή μετρό Μ3. Επίσης, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της επέκτασης των γραμμών Τ1 και Τ3 του ΤΡΑΜ προς τη Βούλα. Για να ανταποκριθεί ο ΟΑΣΑ στις νέες αυτές διαμορφούμενες συνθήκες θα εφαρμόσει ένα πλήρες και συνεκτικό πρόγραμμα αναπτυξιακών μελετών τριετούς περίπου διάρκειας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Την ολοκλήρωση του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. 2. Τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την εκτίμηση και πρόβλεψη των συγκοινωνιακών αναγκών (για διάφορους χρονικούς ορίζοντες). 3. Τη δημιουργία της κατάλληλης βάσης δεδομένων σχεδιασμού και των αντίστοιχων μαθηματικών προτύπων και λογισμικού για την αξιοποίησή της στην εκτίμηση δεικτών και την αξιολόγηση προτάσεων. 28 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

31 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 4. Την αξιολόγηση του προσφερόμενου από τις Α.Σ. μεταφορικού έργου και επίπεδου εξυπηρέτησης. 5. Τη σύνταξη του μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής. 6. Την εκπόνηση δέσμης μελετών εξειδίκευσης και εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου. 7. Τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας του ΣΑΣ και την επανεκτίμηση των σχεδιαστικών επιλογών του. 8. Την παράλληλη διενέργεια δράσεων για την υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του ΣΑΣ H Ολοκλήρωση Του Μεσο-Βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Η μελέτη του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2005, η εφαρμογή και οι διορθωτικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του Μέχρι το τέλος του 2006, προγραμματίζεται η συνέχιση της εφαρμογής των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, ανάλογα με τις δυνατότητες των εκτελεστικών φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεταφορά των αφετηριών των τοπικών γραμμών των Νοτίων Προαστίων από την Πλ. Γλυφάδας σε νέα θέση και προγραμματίζεται η αποσυμφόρηση των αφετηριών στην Πλ. Καραϊσκάκη στον Πειραιά και η ίδρυση νέων νυχτερινών γραμμών. Τέλος, προγραμματίζεται η μεταβολή της συχνότητας ενός αριθμού γραμμών, με βάση και τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις επιβατικής κίνησης και τα πορίσματα των διαδικασιών παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου. Ορισμένες δράσεις εξαρτώνται από την ολοκλήρωση τεχνικών έργων ή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σημαντικότερη τέτοια περίπτωση είναι ο κόμβος μετεπιβίβασης, στο σταθμό μετρό Χαλανδρίου, που απαιτεί την κατασκευή ενεργειακού υποσταθμού για την τροποποίηση της διαδρομής και τον τερματισμό των γραμμών τρόλεϊ στο σημείο αυτό. Επίσης, απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των οχημάτων όλων των γραμμών, που θα τερματίζουν στο σταθμό. Η εφαρμογή του Σχεδίου απαιτεί το λεπτομερή καθορισμό των λειτουργικών παραμέτρων των μεταβολών που γίνονται στο δίκτυο γραμμών, το συντονισμό με τους ΕΦΣΕ, τη διενέργεια υποστηρικτικών επεμβάσεων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κ.ά.), όπου αυτό απαιτείται, και τη συνεχή επαφή και τήρηση των διαδικασιών συναίνεσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς Μετρήσεις επιβατικής κίνησης - Κατανομή εσόδων Για την υποστήριξη του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και ιδιαίτερα της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου, καταρτίσθηκε για το 2006 ένα εκτενές πρόγραμμα μετρήσεων επιβατικής κίνησης, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα του Παρατηρητηρίου του Συγκοινωνιακού Έργου και την εκτέλεσή τους έχει αναλάβει το ΕΜΠ. Ήδη, στο πρώτο τρίμηνο του 2006 έγινε η επεξεργασία των δεδομένων του ολοκληρωμένου προγράμματος μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν το 2005 σε δείγμα δρομολογίων όλων των εκτελεστικών φορέων Α.Σ., ώστε να εκτιμηθεί η επιβατική κίνηση ενός πρόσθετου αριθμού γραμμών και να επανεκτιμηθεί η ημερήσια, μηνιαία και ετήσια επιβατική τους κίνηση των Φορέων. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α....................................................................... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Μητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 02 Σχεδιασμός-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία : EKΔOΣEIΣ AΔAM-ΠEPΓAMOΣ ABEE ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (άρθρου 10 του ν. 3429/2005) Αθήνα, 19/12/2013 Αριθ. Απόφ.: 1680 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδροµών.

Όταν χρησιµοποιείτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδροµών. Αγαπητοί Επιβάτες, Όταν χρησιµοποιείτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδροµών. Τα εισιτήρια και οι κάρτες ισχύουν για τα συγκοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ

Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ: DIESEL ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΣΑ ΑΕ ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ( 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ ΣΤΑΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ" με κωδικό MIS 464992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ με κωδικό MIS 464992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/09 31/12/09...2 ΜΕΡΟΣ Α...6 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...7 1.1. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε....7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2.

Άρθρο 1. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Άρθρο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Αρ. Πρωτ.: B/75187/6817/01/21-12-2001 ΘΕΜΑ: Αποστολή του Ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα