Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν. Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν. Περιόδου 1.1.2005-31.12.2005"

Transcript

1

2

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν Περιόδου

4 2 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α...5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΑΣΑ Α.Ε ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Α.Σ.Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MARKETING ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΕΛ Η.Σ.Α.Π Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

6 4.3 Η.Λ.Π.Α.Π ΑΜΕΛ ΤΡΑΜ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΝEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CNG ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ ΕΣΟΔΑ ΟΑΣΑ - ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΟΑΣΑ - ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ. ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΥΠ.ΟΙ.Ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Β ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

7 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/ /12/2005 Σίμος Σιμόπουλος Εκπρόσωπος Δημοσίου - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Δ.Σ. &. Διευθύνων Σύμβουλος Ματθαίος Καρλαύτης Εκπρόσωπος Δημόσιου - 1/1-31/12/05 Μέλος Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αντώνιος Φραγκής Εκπρόσωπος ΟΚΕ - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Κων/νος Καψής Εκπρόσωπος ΕΝΑΕ - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ανδρέας Κολλάς Εκπρόσωπος Εργαζομένων - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Άγγελος Ρουχωτάς Εκπρόσωπος Εργαζομένων - 1/1-31/12/05. Μέλος Δ.Σ. Κων/νος Ιθακήσιος Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Μιχαήλ Γλύκας Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ανδρέας Παλευρατζής - Εκπρόσωπος Δημοσίου - Μέλος Δ.Σ. 1/1-31/12/05 Ασοβέρ Βασίλειος Ξενάκης Εκπρόσωπος Δημοσίου- 1/1-31/12/05 Υπάλληλος Γ.Λ.Κ. Μέλος Δ.Σ. Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

9 Κύριοι Μέτοχοι, Οι δραστηριότητες του ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια του 2005 εστιάστηκαν στην αξιοποίηση της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, με κύριο άξονα την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Νέο Συγκοινωνιακό Χάρτη, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004». Μεταξύ των μέτρων που υλοποιήθηκαν το 2005 περιλαμβάνονται: Η αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη αλλά και την τροφοδοσία των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς. Σημαντικά μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών. Ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΣΑΣ και το ρόλο του ΟΑΣΑ χαρακτηρίζεται η εκπόνηση του προγράμματος μελετών για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Αστικών Συγκοινωνιών και η προώθηση της υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2005 ήταν μια δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας. Οι μετακινήσεις επιβατών με τις δημόσιες συγκοινωνίες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και κατά τη διάρκεια του 2005 και ανήλθαν σε 740 εκατομμύρια επιβάτες. Σε σχέση με τους στόχους του ΥΠΟΙΟ, οι εταιρείες του Ομίλου εμφανίζουν οριακή αύξηση των εσόδων κατά 1% και μείωση εξόδων κατά 4%, με αποτέλεσμα μείωση του συνολικού ελλείμματος κατά 8%, ενώ σε σχέση με το 2004, ο Όμιλος εμφανίζει μικρή αύξηση του ελλείμματος κατά 6,2 εκατ. (2%). Ο ΟΑΣΑ παρουσίασε βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος του κατά 1,85% σε σχέση με το 2004, αποτέλεσμα της μείωσης των εξόδων του κατά 5,67%. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

10 Κατά τη διάρκεια του 2006 εκτιμάται ότι οι μετακινήσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες θα ξεπεράσουν τα 760 εκατ. επιβάτες, εφόσον ολοκληρωθούν οι προσλήψεις και καλυφθούν οι ελλείψεις του προσωπικού κίνησης των φορέων. Οι επενδύσεις του Ομίλου θα ανέλθουν σε 163 εκατ., σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2005, λόγω της υλοποίησης των μεγάλων έργων της προμήθειας λεωφορείων της ΕΘΕΛ, της αναβάθμισης της γραμμής των ΗΣΑΠ, της κατασκευής του αμαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ στο Ρούφ και της αγοράς κτιρίου γραφείων από τον ΟΑΣΑ. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του στο πλαίσιο του πρόσφατου Ν. 3429/2005 και η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας στην κατεύθυνση των στρατηγικών στόχων μας για τη βελτίωση εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, την προσέλκυση νέων επιβατών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Λεκανοπέδιο και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΣΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο και αισιόδοξο με τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2005 και ευχαριστεί όλους όσοι δούλεψαν σκληρά για να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του, ιδιαίτερα δε τους εργαζόμενους στα δημόσια μαζικά μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Παράλληλα, ζητά από όλους να συνεχίσουν την προσπάθεια με αμείωτη ένταση προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική πορεία στην κατεύθυνση της προσφοράς οικονομικών και αποτελεσματικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σίμος Ε. Σιμόπουλος Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

11 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1 ΟΑΣΑ Α.Ε. Το 1977 ψηφίστηκε ο Νόμος 588/1977 με βάση τον οποίον ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ με βάση το Νόμο 2078/1992 και ιδρύθηκαν στη θέση της οχτώ (8) ιδιωτικές Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το Δεκέμβριο του επόμενου έτους όπου και ετέθησαν υπό εκκαθάριση με βάση το Νόμο 2175/1993. Με τον ίδιο Νόμο ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ Το 1996 το καταστατικό του ΟΑΣΑ τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 περί Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με την υπ αριθμ /40566/ ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών), ο οποίος ορίζει ότι ο ΟΑΣΑ μπορεί να συνάπτει Επιχειρησιακές Συμβάσεις (Συμβόλαια Διαχείρισης) με τους ΕΦΣΕ για την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών τους Σχεδίων. Το Δεκέμβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόμος (Νόμος 2669/98) που ανέθεσε στον ΟΑΣΑ το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς. To Δεκέμβριο του 2004 ψηφίστηκε ο Ν που ορίζει ότι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΣΑ.. Με την τελευταία αυτή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας δημιουργούνται ουσιαστικά οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Ενιαίου Φορέα των συγκοινωνιακών φορέων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Όλες οι εταιρίες είναι Δημόσιες Επιχειρήσεις που λειτουργούν χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας υπό μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

12 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΕΘΕΛ Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1994 με βάση το Νόμο 2175/1993 ως θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή αρμοδιότητάς του ΟΑΣΑ, λειτουργία που μέχρι τότε υπαγόταν σε αυτόνομη Διεύθυνση του ΟΑΣΑ. Το 1996 το καταστατικό της ΕΘΕΛ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 περί Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΗΣΑΠ Α.Ε. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή της πρωτεύουσας, που μέχρι την εκτελούσαν οι ΕΗΣ (Εταιρεία Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου) και τα πράσινα λεωφορεία, ανατέθηκε στους ΗΣΑΠ με το Νόμο 352/1976. Το 1996 τροποποιήθηκε το καταστατικό των ΗΣΑΠ και προσαρμόσθηκε στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996, ενώ το 1998 με το Νόμο 2669/98 μετατράπηκαν σε θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ ΗΛΠΑΠ Α.Ε. Τα ΗΛΠΑΠ ιδρύθηκαν με το Ν.Δ. 768/ ως καθολικός διάδοχος της ΗΕΜ (Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών), η οποία εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια, το καταστατικό τους τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/1996. Με το Νόμο 2669/98 τα ΗΛΠΑΠ μετατράπηκαν σε θυγατρική εταιρεία του ΟΑΣΑ από τον οποίο και ελέγχονται. 10 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

13 Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1.3 ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΛ Α.Ε. Η εταιρεία Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ Α.Ε) που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001, είναι θυγατρική εταιρεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. και έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των γραμμών 1 και 2 του Μετρό. Ο ΟΑΣΑ σύμφωνα με το Νόμο 2669/98 συμβάλλεται με την ΑΜΕΛ για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ΤΡΑΜ Α.Ε. Η ΤΡΑΜ ΑΕ. ιδρύθηκε με βάση το Ν. 2867/ Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δημοπράτηση, προμήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόμων - Τραμ ανατίθεται σε θυγατρική εταιρεία που θα συσταθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Ιδρύθηκε από τον ΟΣΕ με βάση το Ν. 2366/1995 σαν θυγατρική του εταιρεία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κύριος της σιδηροδρομικής υποδομής είναι ο ΟΣΕ. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στον προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο του νομού Αττικής και των όμορων νομών δυνάμει σύμβασης που έχει καταρτιστεί μεταξύ ΟΣΕ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

14 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Οι συγκοινωνιακές δραστηριότητες του ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια του 2005 επικεντρώθηκαν σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην υλοποίηση του Νέου Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αθήνας, που περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων και παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγούν στη μεσο-βραχυπρόθεσμη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τον Οκτώβριο του Οι δράσεις αυτές, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ολοκλήρωση των δικτύων λεωφορείων - τρόλεϊ με τα μέσα σταθερής τροχιάς την εφαρμογή μέτρων που έχουν στόχο τη διευκόλυνση και την παρότρυνση των Αθηναίων για συχνότερη και εντατικότερη χρήση των δημόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). την επέκταση του δικτύου των γραμμών ταχείας μεταφοράς (εξπρές) στα πρότυπα των Ολυμπιακών Γραμμών. την εξασφάλιση επαρκούς συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς επίσης και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). την μείωση ή/ και πλήρη απομάκρυνση αφετηριών από ιδιαίτερα επιβαρημένα σημεία του Κέντρου της Αθήνας και τη δημιουργία επιβατικών σταθμών λεωφορείων και σταθμών μετεπιβίβασης. την εξασφάλιση ενός ενιαίου πλαισίου τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, που θα προάγει τη συνδυασμένη χρήση των διαφόρων τύπων ΜΜΜ. τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην προετοιμασία για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, όπου εκπονήθηκε το πρόγραμμα των αναπτυξιακών μελετών που απαιτούνται για τη σύνταξη του μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών της Αττικής. Το πρόγραμμα μελετών περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών και μετρήσεων για τον προσδιορισμό του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της ζήτησης μετακινήσεων στην Αττική, τον αναλυτικό προσδιορισμό των συγκοινωνιακών αναγκών για διάφορους χρονικούς ορίζοντες, την αξιολόγηση του προσφερόμενου μεταφορικού έργου και την εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών. Το έργο ξεκίνησε το 2005 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Το μεσο-βραχυπρόθεσμο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου αστικών συγκοινωνιών Μετά την εξαγγελία του Νέου Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αθήνας από τον Υπουργό ΜΕ, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σταδιακά η εφαρμογή των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, που αφορούν στις περιοχές του Πειραιά και των πέριξ Δήμων (Νίκαια, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Πέραμα), των Δυτικών Προαστίων (Αγ. Βαρβάρα, Περιστέρι, 12 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

15 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Αιγάλεω), των Μεσογείων (Ανθούσα, Άρτεμις, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Σπάτα), της ΒΑ Αθήνας (Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Μελίσσια, Π. Πεντέλη και Ν. Πεντέλη) και του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα: Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην επαρκή τροφοδότηση των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς με ένα τροφοδοτικό δίκτυο τοπικών και διαδημοτικών λεωφορειακών γραμμών. Μελετήθηκαν οι ανάγκες και η εφικτότητα τροφοδότησης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου. Υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων (ίδρυση 29 νέων γραμμών, 23 επεκτάσεις και τροποποιήσεις υφισταμένων γραμμών, 12 συνενώσεις / καταργήσεις γραμμών) και προέκυψαν δέκα (10) νέες τροφοδοτικές γραμμές προς τον Προαστιακό. Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2006 το πρόγραμμα απομάκρυνσης 16 αφετηριών από την περιοχή της Ακαδημίας που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2005 μετά από αίτημα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας Αθηνών και ο χώρος μπορεί πλέον να αποδοθεί στους πεζούς, να αναμορφωθεί κλπ Λοιπές συγκοινωνιακές δράσεις Πύκνωση δρομολογίων και επέκταση της διάρκειας λειτουργίας της γραμμής 242 με αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Ολοκλήρωση των σταθμών μετεπιβίβασης στους σταθμούς Συγγρού - Φιξ, Δουκ. Πλακεντίας και Χαλανδρίου. Σε συνεργασία με την Αττικό Μετρό, μελετήθηκε ο σταθμός μετεπιβίβασης «Νομισματοκοπείο» της γραμμής 3 και σε συνεργασία με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Γλυφάδας μελετάται η δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης στους Δήμους αυτούς. Ολοκλήρωση της μελέτης αναδιοργάνωσης του συγκοινωνιακού δικτύου σε συνεννόηση με τον Δήμο Άνω Λιοσίων. Ολοκλήρωση ειδικής προκαταρκτικής μελέτης που ανατέθηκε στο ΕΜΠ για τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας Τραμ στην μετρική γραμμή του ΟΣΕ Στ. Λαρίσης - Άγ. Ανάργυροι - Άνω Λιόσια - Θριάσιο Πεδίο για την αξιοποίηση της γραμμής Πελοποννήσου στην αστική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Υλοποίηση μεταφοράς διαδρομών τρόλεϊ λόγω των προβλημάτων συνύπαρξης τραμ-τρόλεϊ. Εξορθολογισμός συγκοινωνιακών υπηρεσιών που είχαν αποδυναμωθεί λόγω της παράλληλης λειτουργίας του ΤΡΑΜ. Ολοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης που εκπόνησε το ΕΜΠ σε συνδυασμό με μελέτες που είχε αναθέσει η ΤΡΑΜ ΑΕ για την επέκταση της υφιστάμενης γραμμής τραμ μέχρι το Κέντρο του Πειραιά. Επέκταση συγκοινωνιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της ανάπτυξης του Ολυμπιακού Χωριού στους Δήμους Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Ολοκλήρωση μελέτης μεταφοράς των αφετηριών των γραμμών κορμών από την Πλ. Γλυφάδας σε νέο οργανωμένο χώρο που παραχωρεί ο Δήμος. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

16 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Νυκτερινή λειτουργία αστικών συγκοινωνιών - νέα γραμμή 500 Με πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ από τον Φεβρουάριο 2006 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας νυχτερινής γραμμής 500 της ΕΘΕΛ, μήκους 33 χλμ. τόσο για την νυχτερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (από τις 00:30 έως 04:30) κατά μήκος της γραμμής των Η.Σ.Α.Π. από Πειραιά μέχρι Κηφισιά, όσο και για την εξοικείωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την κάλυψη της επιβατικής ζήτησης στον συγκεκριμένο συγκοινωνιακό άξονα, εν όψει της ενδεχόμενης προσωρινής παύσης λειτουργίας τμημάτων της γραμμής των ΗΣΑΠ λόγω συντήρησης και ανακατασκευής των υποδομών και των επιδομών του επιφανειακού και υπόγειου δικτύου. Ήδη, παρατάθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή της μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, καθώς η γραμμή δείχνει στοιχεία συνεχούς και σταθερής αύξησης της επιβατικής της κίνησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα Μέτρα για την προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών Με σκοπό την προώθηση της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών, ο ΟΑΣΑ προχώρησε στις παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις: Λεωφορειολωρίδες Κατασκευάστηκαν Ειδικές Λεωφορειολωρίδες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς συνολικού μήκος 9 χλμ., παράλληλης ροής στις οδούς Μαυρομματαίων, Βασ.Κωνσταντίνου, Εθν. Μακαρίου (Περιστέρι), Ακτής Ξαβερίου (Πειραιάς), Λένορμαν και Λ.Δημοκρατίας (Αγ. Αναργύρων) ανεβάζοντας το συνολικό τους μήκος σε 48 χλμ Γερανοφόρα οχήματα Εντατικοποιήθηκε η λειτουργία των 15 γερανοφόρων οχημάτων που διαθέτει ο ΟΑΣΑ (επέκταση ωραρίου λειτουργίας τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο) Προωθήθηκε η διαδικασία προμήθειας 5 επιπλέον γερανοφόρων οχημάτων ώστε να ανέλθει σε 20 η συνολική δύναμη του στόλου. Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της 14 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

17 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α φάση στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο πραγματοποιεί τον σχετικό διαγωνισμό. Το ίδιο διάστημα, τα γερανοφόρα εξοπλίστηκαν με GPS και ΤΕTRA, ενώ η λειτουργία τους παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικού λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον ΘΕΠΕΚ (Θάλαμος Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας), στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΟΑΣΑ και στο Γραφείο Προέδρου του ΟΑΣΑ Φωτογραφικές συσκευές καταγραφής παραβάσεων Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 10 συμβατικών φορητών ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών για την πιστοποίηση των παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα εξα- Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

18 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α κολούθησε η λειτουργία και αξιοποίηση των 14 υφιστάμενων σταθερών φωτογραφικών μηχανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο το μήνα λαμβάνονται φωτογραφίες με βάση τις οποίες αποστέλλονται 950 κλήσεις. Ακόμη ως και κλήσεις ανά μήνα δίνονται επιτόπου από την Τροχαία: Λειτουργία ΘΕΠΕΚ - Αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων καιρικών φαινομένων Ο ΟΑΣΑ συντονίζει όλα τα ΜΜΜ σε μία μη - ανταγωνιστική πλατφόρμα συνεργασίας και αλληλοκάλυψης του δικτύου αστικών συγκοινωνιών, για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και τη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων περιστατικών. Ο ΘΕΠΕΚ στεγάζεται στη ΓΑΔΑ, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αποτελεί κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέσω του ΘΕΠΕΚ και του ενιαίου ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου TETRA του ΟΑΣΑ έχει επιτευχθεί ο συντονισμός των δημόσιων συγκοινωνιών με τους άλλους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΑ, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Νομαρχίες, ΟΤΑ, ΚΤΕΛ Αττικής, τηλεφωνικό κέντρο 185) Λειτουργία Παρατηρητηρίου Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας καθώς και την διακρίβωση της αποτελεσματικότητας των επί μέρους σχετικών παρεμβάσεων του, ο ΟΑΣΑ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, εξασφάλισε την πιλοτική - πειραματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου του ΟΑΣΑ για το διάστημα Νοέμβριος Ιούνιος Η συνδυασμένη λειτουργία του Παρατηρητηρίου του ΟΑΣΑ και του ΘΕΠΕΚ, κατέστησε εφικτό τον υπολογισμό συγκεκριμένων ποσοτικών δεικτών αξιολόγησης του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου. 16 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

19 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Μεταξύ των αποτελεσμάτων των παραπάνω μέτρων είναι και η αύξηση της ταχύτητας των λεωφορείων και τρόλεϊ στις λεωφορειολωρίδες που επιτηρούνται συστηματικά στα km/h, σε αντίθεση με την μέση ταχύτητα στο υπόλοιπο δίκτυο που είναι 7-15 km/h Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αφορά στην εκπόνηση προγράμματος αναπτυξιακών μελετών με στόχο την σύνταξη μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταφορών της Αττικής. Το πρόγραμμα θα αποτελέσει το κέντρο βάρους της αναπτυξιακής προσπάθειας του ΟΑΣΑ και θα είναι το σημαντικότερο έργο του, εφόσον στόχος είναι η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και προγράμματος ανάπτυξης του ΣΑΣ, και των μεταφορών της Αττικής γενικότερα, για την επόμενη 20ετία. Το έργο ξεκίνησε το 2005, προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2008 και περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1. Μελέτη Προέλευσης-Προορισμού Μετακινήσεων. Θα προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των χρηστών των διαφόρων μέσων μεταφοράς και πρωτίστως των ΜΜΜ. Περιλαμβάνονται έρευνα νοικοκυριών την τυπική περίοδο, έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης, έρευνα προθέσεων, έρευνα μετακινήσεων στις εισόδους της Αθήνας (εξωτερικός δακτύλιος), στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας και σε επιλεγμένα σημεία στα όρια της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ (ενδιάμεσος δακτύλιος) και σε επιβατικούς τερματικούς σταθμούς. Κατά την διάρκεια του 2005 ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες του διαγωνισμού. 2. Κυκλοφοριακές μετρήσεις στο Οδικό Δίκτυο της Πρωτεύουσας. Έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών και αξιόπιστων στοιχείων, για τον καθορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της Πρωτεύουσας. Περιλαμβάνει μετρήσεις κυκλοφορίας (φόρτοι, στρέφουσες κινήσεις, ταχύτητες κίνησης και χρόνοι διαδρομής), μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία και μετρήσεις πληρότητας οχημάτων κατά την τυπική περίοδο. Το υποέργο ξεκίνησε μέσα στο 2005 με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

20 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 3. Μελέτη Μετακινήσεων στα ΜΜΜ Περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των ΜΜΜ μέσω της συλλογής στοιχείων που προκύπτουν τόσο από τους φορείς των αστικών συγκοινωνιών όσο και από την πραγματοποίηση ερευνών υπαίθρου, καθώς και την κωδικοποίηση των στοιχείων αυτών και την δημιουργία Βάσεων Δεδομένων. Η μελέτη ξεκίνησε το 2005 και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 4. Επιστημονική Υποστήριξη Ερευνών και Μελέτης Μετακινήσεων Περιλαμβάνει την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου, του οποίου έργο θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνών και η άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Ο Σύμβουλος θα μεριμνήσει για τη δημιουργία της απαραίτητης πλήρους επιστημονικής υποδομής τόσο για την αξιοποίηση των στοιχείων των ερευνών όσο και για το συγκοινωνιακό σχεδιασμό, που θα επακολουθήσει. Το υποέργο ξεκίνησε στις αρχές του 2006 και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 5. Σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής Αφορά στην πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Γενικού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής και θα προσδιορίζει αναλυτικά το απαιτούμενο έργο και τις παραμέτρους του. Σήμερα, το υποέργο βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας των προδιαγραφών. 6. Μελέτη Σκοπιμότητας για την εξυπηρέτηση του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής με μέσα σταθερής τροχιάς Θα διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης/ αναβάθμισης της εξυπηρέτησης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής με μέσα σταθερής τροχιάς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη, γρήγορη και ασφαλής μετακίνηση των επιβατών της περιοχής αυτής. Το υποέργο ξεκίνησε το 2005, οι διαδικασίες του διαγωνισμού έχουν ολοκληρωθεί, και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βρίσκονται προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Στέγαστρα, υλικό θέσης & σταθμοί ταξί Ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην πλήρη καταγραφή των στεγάστρων σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες των περιοχών εποπτείας του. Σήμερα στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ, σε σύνολο στάσεων περίπου, είναι εγκατεστημένα περί τα στέγαστρα της ΕΘΕΛ και περί τα στέγαστρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απογραφή ολοκληρώθηκε σε 35 Δήμους και Κοινότητες και διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην εγκατάσταση των στεγάστρων, όπως αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία και προσπορίζεται τα έσοδα από την διαφημιστική τους εκμετάλλευση. Σε περίπτωση που η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν καλύψει όλες τις ανάγκες, αυτό να γίνει από τον ΟΑΣΑ Επίσης στο πρώτο τρίμηνο 2005, χωροθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν 12 νέοι σταθμοί ταξί. Οι σταθμοί αυτοί με ευθύνη της Νομαρχίας και του ΥΜΕ εξοπλίστηκαν με ειδικά στέγαστρα, εγκεκριμένου τύπου από τον Ο.Α.Σ.Α. 18 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

21 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α 2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εισαγωγή Μεταξύ των φορέων που εποπτεύει ο ΟΑΣΑ είναι οι ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, οι οποίοι βασιζόμενοι εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιούν στο βέλτιστο βαθμό, μέσω του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ, τον εθνικό ορυκτό ενεργειακό πλούτο (κοιτάσματα λιγνίτη), το εθνικό υδάτινο ενεργειακό δυναμικό (φράγματα), το φυσικό αέριο, αλλά και το εθνικό αιολικό δυναμικό (ανεμογεννήτριες). Η ΕΘΕΛ, παραμένει ο κεντρικός και κύριος φορέας εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου ειδικά στις περιοχές εκείνες που δεν εξυπηρετούνται από ηλεκτροκίνητα ΜΜΜ, ενώ το, κινούμενο εκτός και ανεξάρτητα από τα εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης, θερμικό λεωφορείο της ΕΘΕΛ είναι, όπως καταδείχθηκε και από σχετικές μετρήσεις, το πλέον δημοφιλές και χρηστικό ΜΜΜ. Η ΕΘΕΛ χρησιμοποιεί ένα σημαντικό αριθμό λεωφορείων φυσικού αερίου, τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (416 λεωφορεία φυσικού αερίου), 121 εκ των οποίων παρελήφθησαν και εντάχθηκαν στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου τον Οκτώβριο του 2004, ενώ προγραμματίζεται η προμήθεια 520 νέων λεωφορείων τεχνολογίας Ελεγχόμενων Εκπομπών Καυσαερίων (ECD, Emission Controlled Diesel) Euro IV / Euro V, από τα οποία τα 200 θα είναι φυσικού αερίου. Η ενεργειακή πολιτική του ΟΑΣΑ καθώς και οι σχετικές καινοτόμες παρεμβάσεις του, παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας τον Ιανουάριο Ερευνητικά Έργα bio-diesel Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο «Εξέταση Προοπτικής Χρήσης Καυσίμου bio-diesel σε Κινητήρες Diesel Λεωφορείων της ΕΘΕΛ». που ανέθεσαν ο ΟΑΣΑ και η ΕΘΕΛ στο Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Σύντομα τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού θα είναι διαθέσιμα ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη με τη χρησιμοποίηση bio-diesel στα λεωφορεία της Εταιρείας. Παράλληλα ζητήθηκε από το ΕΜΠ την επέκταση του παραπάνω ερευνητικού έργου με στόχο την σε βάθος διερεύνηση των ιδιαίτερων λειτουργικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τη χρήση του βαμβακελαίου σε μορφή καυσίμου bio-diesel Τεχνολογίες Υδρογόνου & Κυψελών Καυσίμου (Hydrogen and Fuel Cells) Τον Οκτώβριο 2005 ο ΟΑΣΑ και η ΕΘΕΛ σε συνεργασία με τον Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και άλλους φορείς, κατέθεσαν πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕΤ) 2005 για την εκτέλεση ερευνητικού έργου με αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας καύσης μίγματος Υδρογόνου - Φυσικού Αερίου σε διάφορες αναλογίες Υδρογόνου - Φυσικού Αερίου, σε κινητήρες λεωφορείων Φυσικού Αερίου και χρήση του παραπάνω καύσιμου μίγματος σε λεωφορεία της ΕΘΕΛ. Τον Δεκέμβριο 2005 ο όμιλος ΟΑΣΑ συμπεριελήφθη μεταξύ των τεσσάρων ελληνικών Νομικών Προσώπων, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα 119 επιλεγέντα για τον ίδιο σκοπό Ευρωπαϊκά Νομικά Πρόσωπα, θα συμμετάσχουν στην Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

22 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α JTI (Joint Technology Initiative) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου H&FC (Hydrogen & Fuel Cell Platform). Στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, τον Ιανουάριο 2006 ο ΟΑΣΑ επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για την Εθνική Εκπροσώπηση στο Αντιπροσωπευτικό Εκτελεστικό Όργανο (Implementation Panel). Τέλος, ο ΟΑΣΑ θα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση αντίστοιχης εθνικής Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου στην κίνηση των λεωφορείων Άκου τη Στάση Το ενημερωτικό σύστημα αναγγελίας «Άκου τη Στάση», εφαρμόστηκε αρχικά ως πιλοτικό πρόγραμμα στις λεωφορειακές γραμμές 450, 550, Α1 και Β1, αναβαθμίστηκε με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού της θέσης των οχημάτων (GPS) για την επίτευξη μεγαλύτερης αξιοπιστίας και επεκτάθηκε σε πέντε ακόμη γραμμές του δικτύου της ΕΘΕΛ (060, 100, 200,911 και 400). 2.3 MARKETING Λεωφορειακή Γραμμή ΟΑΣΑ «Αξιοθέατα Της Αθήνας» Ο ΟΑΣΑ σχεδίασε και υλοποίησε μια νέα Λεωφορειακή Γραμμή ΟΑΣΑ «Αξιοθέατα της Αθήνας» η οποία δρομολογήθηκε στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και διέρχεται από τα σημαντικότερα Μουσεία και Μνημεία της πόλης μας, απευθυνόμενη σε όλους τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά στην αστική περιοχή της Αθήνας, μετακινούμενοι με τα δημόσια ΜΜΜ της πρωτεύουσας. Στην γραμμή δρομολογήθηκαν 6 σύγχρονα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατάλληλα σημασμένα, εφοδιασμένα με το σχετικό επικοινωνιακό και πληροφοριακό υλικό της γραμμής, ενώ φέρουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό (ΤΕΤRA - GPS, εξοπλισμός εκπομπής ηχητικών μηνυμάτων) ώστε ο επιβάτης να έχει πρόσβαση σε μαγνητοφωνημένες πληροφορίες σχετικές με τα εκάστοτε σημεία ενδιαφέροντος από τα οποία διέρχεται το λεωφορείο. Η γραμμή κέρδισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, με την άρτια εξυπηρέτηση που παρέχει και το οικονομικό της εισιτήριο (5 ) και αξιολογήθηκε από το ευρύ κοινό και τον Τύπο ως μια πετυχημένη συγκοινωνιακή υπηρεσία που έλειπε από 20 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

23 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α μια πόλη σαν την Αθήνα. Ήδη η ΕΘΕΛ βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια διώροφων ανοικτών αυτοκινήτων στο άνω κατάστρωμα για τη γραμμή αυτή Έρευνα Ικανοποίησης Του Επιβατικού Κοινού Περί τα τέλη Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε δημοσκόπηση της VPRC, σε δείγμα ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, σε 84 Δήμους και Κοινότητες του Νομού Αττικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται εδώ τα εξής: Τέσσερις στους δέκα (43%) χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς χρησιμοποιούν κάποιο μεταφορικό μέσο σχεδόν καθημερινά. Αν συνυπολογιστεί σε αυτό το ποσοστό το 33% των χρηστών που επιβαίνουν σε κάποιο μεταφορικό μέσο λίγες φορές την εβδομάδα, τότε τρεις στους τέσσερις χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (75%) μπορούν να χαρακτηριστούν ως τακτικοί επιβάτες. Η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τον τελευταίο χρόνο, είτε οφείλεται στη συχνότερη επιβίβαση του προϋπάρχοντος επιβατικού κοινού στα μεταφορικά μέσα είτε στην προσθήκη νέων επιβατών, έχει αυξηθεί (30% περισσότερο, έναντι 15% λιγότερο, και 55% το ίδιο). Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΣΑ συγκεντρώνουν το υφιστάμενο δίκτυο («ο αριθμός») των στάσεων και σταθμών (85%), η συμπεριφορά του προσωπικού (77%) και η ταχύτητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (74%). Σε ποσοστά αρκετά υψηλότερα από την απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων, κυμαίνεται η ικανοποίηση από τις συνθήκες μεταφοράς (68%), το ωράριο λειτουργίας (65%), τον αριθμό των σημείων πώλησης εισιτηρίων και καρτών (65%), τη συχνότητα και αξιοπιστία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (60%), αλλά και τις συνθήκες αναμονής στις στάσεις και τους σταθμούς (58%). Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (81%) υποστηρίζει ότι το μέτρο των λεωφορειολωρίδων είναι αποτελεσματικό. Η απόλυτη πλειοψηφία των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (55%) θεωρεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Επτά στους δέκα πολίτες (69%) θεωρούν ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα. Η ικανοποίηση από την παρεχόμενη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες των ΜΜΜ ανέρχεται σε 66%.Τα κυριότερα μέσα πληροφόρησης είναι οι ανακοινώσεις και οι πινακίδες σε στάσεις και σταθμούς (23%), οι υπάλληλοι και το ενημερωτικό υλικό Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

24 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α στα σημεία πώλησης εισιτηρίων και καρτών( 22%) και το τηλεφωνικό κέντρο 185 (16%) Νέα Συγκοινωνιακά Προϊόντα Για το Λαύριο και τη Μεσογαία Το Σεπτέμβριο του 2005 ξεκίνησε η συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αττικής με στόχο την υλοποίηση μιας συγκοινωνιακής υπηρεσίας που θα συνέδεε το λιμάνι του Λαυρίου και το Πόρτο Ράφτη με το κέντρο της Αθήνας με τη συνδυασμένη χρήση express λεωφορείων του ΚΤΕΛ, του Προαστιακού, αλλά και όλων των υπολοίπων δημόσιων μέσων μεταφοράς. Η αποδοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε θετική, καθώς ο πληθυσμός των μονίμων κατοίκων στις περιοχές αυτές αυξάνει σταθερά και η παροχή των υπηρεσιών αυτών αποτελούσε πάγιο αίτημά τους για συντομότερη πρόσβαση στο κέντρο Η Συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και η Διεθνής Επιστημονική Εκπροσώπηση του ΟΑΣΑ στα Συγκοινωνιακά Forum Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του ΟΑΣΑ με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων εργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνολογικών θέσεων και απόψεων σε σχέση με τα συγκοινωνιακά θέματα της Αθήνας, το πλαίσιο εκπόνησης των συγκοινωνιακών μελετών που αναθέτει ο ΟΑΣΑ, την διεθνή επιστημονική εκπροσώπηση του ΟΑΣΑ στα συγκοινωνιακά forum και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνική ευαισθητοποίηση στα συγκοινωνιακά ζητήματα της Αθήνας και την ανάγκη αστυνόμευσης των λεωφορειολωρίδων και των άλλων παρεμβάσεων του ΟΑΣΑ. 2.4 ΚΟΜΙΣΤΡΟ Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, ο έλεγχος του κομίστρου καθώς και η διασφάλιση των εσόδων του συστήματος και η κατανομή τους στις εταιρίες του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών Προϊόντα Κομίστρου Κατά την διάρκεια του έτους 2005, ο ΟΑΣΑ είχε την εποπτεία και τον συντονισμό της διαδικασίας εκτύπωσης και κυκλοφορίας των παρακάτω νέων τύπων εισιτηρίων και καρτών:..των εισιτηρίων της ΕΘΕΛ για τις γραμμές Express του Αεροδρομίου (2,90, 1,50 )..Του ημερήσιου εισιτηρίου (3,00 )...Του εισιτηρίου της νέας λεωφορειακής γραμμής «Αξιοθέατα της Αθήνας» αξίας. 5,00....Των εισιτηρίων του Προαστιακού Σιδηρόδρομου για το νέο τμήμα της γραμμής του από Αθήνα προς Κόρινθο (9,00, 10,00, 14,00 )..Των εισιτηρίων Λαυρεωτικής και Μεσογαίας για τα συνδυασμένα δρομολόγια ΚΤΕΛ, Προαστιακού & ΜΜΜ ΟΑΣΑ (9,00, 7,00, 5,00, 4,00 ). Τον Ιανουάριο 2005, ο ΟΑΣΑ κυκλοφόρησε ενημερωτικό πολύπτυχο 18 σελίδων με όλα τα διατιθέμενα προϊόντα σε όλα τα ΜΜΜ της Αθήνας. Στο πολύπτυχο συμπεριλαμβάνο- 22 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

25 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α νται, πέρα από τα διατιθέμενα προϊόντα και οι προϋποθέσεις - περιορισμοί ισχύος τους, τόσο από άποψη διαδρομών, όσο και από άποψη χρόνου Πωλήσεις Εισιτηρίων - Καρτών Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών της Διεύθυνσης Κομίστρου, για το έτος 2005 προκύπτουν τα εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ (2005) Τεμάχια Αξία σε (με ΦΠΑ) Πωλήσεις εισιτήριων όλων των τύπων ,00 Πωλήσεις μηνιαίων καρτών όλων των τύπων ,00 Πωλήσεις ετησίων καρτών όλων των τύπων ,30 Εισπράξεις από Υπουργεία (Δημ. Τάξης, Ναυτιλίας,. Άμυνας) ,84 Πωλήσεις μέσω ΕΛΤΑ ,76 ΟΑΣΑ-ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ-ΑΜΕΛ ,24 Συνολική αξία πωλήσεων ,14 Ο συνολικός αριθμός ακυρώσεων των φορέων το 2005, έφτασε τις Η κατανομή πωλήσεων εισιτηρίων, μηνιαίων καρτών, ετήσιων καρτών και λοιπών εσόδων ανά φορέα παρουσιάζεται στους Πίνακες και τα Γραφήματα που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Όλων των τύπων) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Τεμάχια Ευρώ Τεμάχια Ευρώ ΕΘΕΛ ΗΛΠΑΠ ΗΣΑΠ ΑΜΕΛ ΤΡΑΜ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

26 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ ΕΘΕΛ , , ,37 ΗΛΠΑΠ , , ,39 ΗΣΑΠ , ,58 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΑΣΑ ΑΜΕΛ , , ,46 ΤΡΑΜ 3.717, ,70 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 3.717, , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,26 24 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

27 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α Έλεγχος Κομίστρου - Εισιτηριοδιαφυγή Με στόχο την διασφάλιση των εσόδων του συστήματος και την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής, ο ΟΑΣΑ απασχόλησε κατά την διάρκεια του 2005, 92 εποχικούς ελεγκτές κομίστρου οκτάμηνης σύμβασης. Το σύνολο των εισπραχθέντων προστίμων ήταν , Τιμολογιακή Πολιτική Την 1η Μαρτίου 2006, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίστηκε το νέο τιμολόγιο κομίστρου για τους συγκοινωνιακούς φορείς της Πρωτεύουσας. Η αύξηση αφορά κυρίως τις τιμές των απλών εισιτηρίων, και κυμαίνεται από 0,05 έως 1,10. Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων ήταν 8%. 2.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αναβάθμιση του 185 Ο ΟΑΣΑ στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το ΕΜΠ, προχώρησε μέσα στο 2005 στην αναβάθμιση του λογισμικού και των εγκαταστάσεων του πληροφοριακού τηλεφωνικού κέντρου (185), και στην ενίσχυση του με νέο προσωπικό, καθώς και στην παροχή συγκοινωνιακών πληροφοριών σε 2 ξένες γλώσσες Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Ολοκληρώθηκε εντός του 2005 η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Οργανισμού στη διεύθυνση Στις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνεται και η χρήση της εφαρμογής trip-planning ΑΔΑΜΑΣ, η οποία επιτρέπει την ενημέρωση του πολίτη για την βέλτιστη (συντομότερη) διαδρομή με τις Αστικές Συγκοινωνίες, μεταξύ 2 σημείων που επιλέγονται από το χρήστη μέσα στην εξυπηρετούμενη από τον ΟΑΣΑ περιοχή. Η εφαρμογή ΑΔΑΜΑΣ είναι διαθέσιμη και μέσω info-kiosks που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στο Σύνταγμα και την Ομόνοια Ανάπτυξη Interactive Portal O ΟΑΣΑ, ως επικεφαλής εταίρος ενός κοινοπρακτικού σχήματος εθνικών και διεθνών οργανισμών, ΟΤΑ, ινστιτούτων και άλλων φορέων της περιοχής ARCHIMED της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Νότιος Ιταλία, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική) ανέλαβε τη σημαντική πρωτοβουλία υποβολής του έργου Multi-Gate στο πρόγραμμα Interreg της ΕΕ. Η πρόταση αφορά στη δια-επιφανειακή πληροφοριακή ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών δεδομένων (δρομολόγια, προγράμματα αφίξεων, αναχωρήσεων από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σταθμούς ΜΜΜ) με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συγκοινωνιακά συστήματα (HASTUS, GPS, TRIP-PLANNER, άλλα) και έγινε επισήμως δεκτή από την ΕΕ. Οι τελικές διαπραγματεύσεις με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg της ΕΕ είναι σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων. Επίσης είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες, συμπληρωματικής ή εναλλακτικής ένταξης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ή/ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες (ΣΑΑΣ) του ΥΜΕ, για την πλήρη χρηματοδότηση έργου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Τεχνική Προδιαγραφή έργου Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

28 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α υλοποίησης Δια-Δραστικής Διαδικτυακής Πύλης (Interactive Portal) η οποία μακροπρόθεσμα θα αντικαταστήσει την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληροφοριακό Υλικό Η πληροφόρηση του επιβατικού κοινού υλοποιήθηκε μεταξύ άλλων με τις ακόλουθες δράσεις: την εκτύπωση συγκοινωνιακών χαρτών και αντιτύπων ενημερωτικού εντύπου για εισιτήρια και κάρτες την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού και την αναδιαμόρφωση των στάσεων για την γραμμή 400 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ την εκτύπωση σε αντίτυπα των χειμερινών δρομολογίων και σε αντίτυπα των θερινών δρομολογίων των γραμμών του Αεροδρομίου. 2.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Οργανισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων είναι οι ακόλουθες: Αναβάθμιση / Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Περιλαμβάνεται η προμήθεια 25 Η/Υ Ρentium 4 3.2Mhz και 50 οθονών TFT, 8 εκτυπωτών και 1 firewall, ενός server (AVL server - παρακολούθηση γερανοφόρων) και η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υπηρεσία «185». Προμήθεια Λογισμικού Προμήθεια εφαρμογής εντοπισμού και παρακολούθησης γερανοφόρων οχημάτων (AVL), εγκατάσταση λογισμικού και σύνδεση στο τοπικό δίκτυο νέων υπολογιστών για την υπηρεσία «185». Ανάπτυξη & Υποστήριξη Εφαρμογών Ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α., και υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (ΠΑΠΥΡΟΣ, HASTUS, MIS, MAGIC TIMER, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, COMPASS). Δίκτυα και Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή Υλοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση σε νέα γραφεία που ενοικίασε ο Οργανισμός, δημιουργήθηκε νέος τηλεπικοινωνιακός κόμβος στη ΓΑΔΑ για το ΘΕΠΕΚ, αναβαθμίσθηκε η ταχύτητας της γραμμής πρόσβασης στο διαδίκτυο και η ταχύτητα του κόμβου ΟΑΣΑ με ΟΤΕΝΕΤ και ΟΑΣΑ με ΗΣΑΠ. 2.7 ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Α.Σ.Α. Το «Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΑΣΑ », σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε σε «Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο » και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού το Νοέμβριο του Σημαντικό μέρος της υλοποίησής του ανατέθηκε στον ανάδοχο του έργου «Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και των έργων του Γ ΚΠΣ του Ομίλου ΟΑΣΑ» με την από 1/2004 σύμβαση. Επιγραμματικά οι δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχουν εντα- 26 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

29 Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ Α Τ Α χθεί στο έργο του Συμβούλου και παρουσίασαν πρόοδο μέσα στο 2005 είναι: Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας Παρακολούθηση των Συμβάσεων με ΕΦΣΕ Χρηματοοικονομικά - Κοστολόγηση Υπηρεσιών ΕΦΣΕ Εμπορική Εκμετάλλευση και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ Προτάσεις αξιολόγησης και βελτιστοποίησης απόδοσης του προσωπικού και επαγγελματικής εξέλιξης Ανάπτυξη Συστήματος Συντήρησης 2.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατά την διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: Διοικητική Μέριμνα Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης της Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την αγορά κτιρίου για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ. Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ είναι δράση που εμπεριέχεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού. Διαμoρφώθηκε ο χώρος του Τηλεφωνικού Κέντρου ΟΑΣΑ (185). Συντάχθηκαν οι προδιαγραφές για την μελέτη εφαρμογής της επισκευής, ενίσχυσης-αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του ιδιόκτητου κτιρίου ΟΑΣΑ επί της οδού Μετσόβου 15. Πραγματοποιήθηκε η μίσθωση και ο εξοπλισμός δύο νέων διαμερισμάτων επί της Μετσόβου 16 συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. Πραγματοποιήθηκε η επισκευή κτιρίων Μετσόβου 15 και Ρεθύμνου 16, (μόνωση ταρατσών, ελαιοχρωματισμοί χώρων γραφείων, διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π) Αγοράσθηκε 1 πολυμορφικό επιβατηγό αυτοκίνητο FIAT DOBLO 1600cc για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού. Προσλήψεις Κατά τη διάρκεια του 2005 προσελήφθη (1) ΠΕ SOFTWARE Πληροφορικής ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.10.α. του Ν. 2669/98, μεταφέρθηκαν από τους ΕΦΣΕ, τρία (3) άτομα ΠΕ από την ΕΘΕΛ, τέσσερα (4) άτομα ΤΕ από τα ΗΛΠΑΠ και τρία (3) άτομα ΔΕ από ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ. Η συνολική δύναμη του τακτικού προσωπικού του ΟΑΣΑ στις 31/12/2005 ανήλθε σε 170 άτομα. Εκπαίδευση Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια χρησιμοποιώντας την εργοδοτική εισφορά 0,45 του ΟΑΕΔ που καταβάλλεται αποκλειστικά για την εκπαίδευση προσωπικού. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 27 άτομα και το συνολικό κόστος των σεμιναρίων για το 2005 ανήλθε στο ποσό των ευρώ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

30 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 3.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Οι κύριες δράσεις ανάπτυξης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών για το 2006 αφορούν αφενός στην ολοκλήρωση και παρακολούθηση της εφαρμογής του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στο τέλος του 2004, αφετέρου στην προετοιμασία (σύνταξη προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, δημοπράτηση, κ.λπ.) και εκπόνηση των προβλεπόμενων αναπτυξιακών μελετών και έργων. Οι δράσεις αυτές θα υποστηριχθούν από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μετρήσεων, ενώ παράλληλα ο ΟΑΣΑ θα συνεχίσει να δίνει έμφαση σε δράσεις, που αφορούν στο λειτουργικό συντονισμό των εκτελεστικών φορέων και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων Α.Σ. Εξαιρετικά σημαντικές για τις προοπτικές της ανάπτυξης του ΣΑΣ, από το 2006 και μετά, θα είναι: 1. Η εκπόνηση του προγράμματος αναπτυξιακών μελετών και η εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από την τελευταία φάση του Γ ΚΠΣ, καθώς και οι προοπτικές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων από το Δ ΚΠΣ, για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί οι βασικές προτάσεις του ΟΑΣΑ. 2. Η υλοποίηση σχεδίων και δράσεων προτεινόμενων από το Μέτρο 4.1 «Εκσυγχρονισμός Ομίλου ΟΑΣΑ & Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ομίλου ΟΑΣΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» Η δημοπράτηση και εφαρμογή του έργου για την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου». 4. Η δημοπράτηση και εφαρμογή του έργου για την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ του ΟΑΣΑ. 5. Η σταδιακή προσαρμογή των δικτύων των λεωφορείων και τρόλεϊ στα εκτελούμενα έργα επέκτασης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ- ΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ). Εντός του 2006 προγραμματίζεται η λειτουργία των σταθμών του Προαστιακού στα Μεσόγεια (Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί) και για την γραμμή μετρό Μ3. Επίσης, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της επέκτασης των γραμμών Τ1 και Τ3 του ΤΡΑΜ προς τη Βούλα. Για να ανταποκριθεί ο ΟΑΣΑ στις νέες αυτές διαμορφούμενες συνθήκες θα εφαρμόσει ένα πλήρες και συνεκτικό πρόγραμμα αναπτυξιακών μελετών τριετούς περίπου διάρκειας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Την ολοκλήρωση του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. 2. Τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την εκτίμηση και πρόβλεψη των συγκοινωνιακών αναγκών (για διάφορους χρονικούς ορίζοντες). 3. Τη δημιουργία της κατάλληλης βάσης δεδομένων σχεδιασμού και των αντίστοιχων μαθηματικών προτύπων και λογισμικού για την αξιοποίησή της στην εκτίμηση δεικτών και την αξιολόγηση προτάσεων. 28 Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

31 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 4. Την αξιολόγηση του προσφερόμενου από τις Α.Σ. μεταφορικού έργου και επίπεδου εξυπηρέτησης. 5. Τη σύνταξη του μεσο-μακροπρόθεσμου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής. 6. Την εκπόνηση δέσμης μελετών εξειδίκευσης και εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου. 7. Τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας του ΣΑΣ και την επανεκτίμηση των σχεδιαστικών επιλογών του. 8. Την παράλληλη διενέργεια δράσεων για την υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του ΣΑΣ H Ολοκλήρωση Του Μεσο-Βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Η μελέτη του μεσο-βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2005, η εφαρμογή και οι διορθωτικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του Μέχρι το τέλος του 2006, προγραμματίζεται η συνέχιση της εφαρμογής των δράσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, ανάλογα με τις δυνατότητες των εκτελεστικών φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεταφορά των αφετηριών των τοπικών γραμμών των Νοτίων Προαστίων από την Πλ. Γλυφάδας σε νέα θέση και προγραμματίζεται η αποσυμφόρηση των αφετηριών στην Πλ. Καραϊσκάκη στον Πειραιά και η ίδρυση νέων νυχτερινών γραμμών. Τέλος, προγραμματίζεται η μεταβολή της συχνότητας ενός αριθμού γραμμών, με βάση και τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις επιβατικής κίνησης και τα πορίσματα των διαδικασιών παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου. Ορισμένες δράσεις εξαρτώνται από την ολοκλήρωση τεχνικών έργων ή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σημαντικότερη τέτοια περίπτωση είναι ο κόμβος μετεπιβίβασης, στο σταθμό μετρό Χαλανδρίου, που απαιτεί την κατασκευή ενεργειακού υποσταθμού για την τροποποίηση της διαδρομής και τον τερματισμό των γραμμών τρόλεϊ στο σημείο αυτό. Επίσης, απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των οχημάτων όλων των γραμμών, που θα τερματίζουν στο σταθμό. Η εφαρμογή του Σχεδίου απαιτεί το λεπτομερή καθορισμό των λειτουργικών παραμέτρων των μεταβολών που γίνονται στο δίκτυο γραμμών, το συντονισμό με τους ΕΦΣΕ, τη διενέργεια υποστηρικτικών επεμβάσεων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κ.ά.), όπου αυτό απαιτείται, και τη συνεχή επαφή και τήρηση των διαδικασιών συναίνεσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς Μετρήσεις επιβατικής κίνησης - Κατανομή εσόδων Για την υποστήριξη του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και ιδιαίτερα της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου, καταρτίσθηκε για το 2006 ένα εκτενές πρόγραμμα μετρήσεων επιβατικής κίνησης, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα του Παρατηρητηρίου του Συγκοινωνιακού Έργου και την εκτέλεσή τους έχει αναλάβει το ΕΜΠ. Ήδη, στο πρώτο τρίμηνο του 2006 έγινε η επεξεργασία των δεδομένων του ολοκληρωμένου προγράμματος μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν το 2005 σε δείγμα δρομολογίων όλων των εκτελεστικών φορέων Α.Σ., ώστε να εκτιμηθεί η επιβατική κίνηση ενός πρόσθετου αριθμού γραμμών και να επανεκτιμηθεί η ημερήσια, μηνιαία και ετήσια επιβατική τους κίνηση των Φορέων. Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2006 έως 31/12/2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α....................................................................... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Περιόδου από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α.......................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 02 Σχεδιασμός-Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία : EKΔOΣEIΣ AΔAM-ΠEPΓAMOΣ ABEE ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΝΕΛΛΗ ΤΖΙΒΕΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος MSc ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2009 31.12.2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΣΑ 01/01/09 31/12/09...2 ΜΕΡΟΣ Α...6 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...7 1.1. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε....7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013 31/12/2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ ΣΤΑΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Ρουχωτάς, Αναπλ. Διευθυντής ΟΑΣΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Μητροπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΑΣΑ ΑΕ. ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΑΣΑ ΑΕ ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ( 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2009 Αθήνα Μάιος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ... 6 3 OΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 8 3.1 Όραµα-Αποστολή-Αξίες...8 3.2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» 6 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012-31.12.2012 Αθήνα Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.. 7 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 9 3.1 Όραμα-Αποστολή-Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ειδικός Σύμβουλος Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) Μετσόβου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2010

ΟΑΣΑ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2010 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/372/2006 ΤΗΣ Ε.Κ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156, 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΪΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ

Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δρ. Ελευθέριος Χ. Ανδριτσάκης Ειδικός Σύμβουλος ΟΑΣΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ: DIESEL ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα