Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού"

Transcript

1 Αναγκαιότητα ό ανάπτυξης του Δικτύου σε υποδομές μςκαι περιβαλλοντική ρβ ευαισθητοποίηση του κοινού Ε.Α. Λεωνιδάκη Α. Δράτσας Η. Μενεγάτος Τομεάρχης Προγραμματισμού Δ/ντής Κλάδου Μεγάλων Έργων και Ανάπτυξης Αά Διευθυντής ΔΕΗ - ΓΔ/Δ - Δ/νση Δικτύου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός-Προοπτικές 8 10 Μαρτίου 2010

2 Ανάπτυξη του Δικτύου Η ανάπτυξη του δικτύου υλοποιείται με άξονες: την επάρκεια και αξιοπιστία τροφοδότησης την πρόσβαση όλων των χρηστών την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας τη μείωση των απωλειών το σεβασμό προς το περιβάλλον τη μέγιστη απορρόφηση ενέργειας από ΑΠΕ Η ανάπτυξη μιας περιοχής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου συνοδεύεται από την ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών του δικτύου, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες τροφοδότησης. 2

3 Ανάπτυξη έργων υποδομής στο Δίκτυο 1. Ανάπτυξη του δικτύου ΜΤ επεμβάσεις στις υφιστάμενες εναέριες γραμμές ΜΤ εγκατάσταση αποζεύξιμων πυκνωτών και ρυθμιστών τάσης αντικατάσταση αγωγών σε γραμμές ΜΤ δημιουργία νέων γραμμών ΜΤ (και του αντίστοιχου δικτύου ΧΤ) 2. Επαύξηση εγκατεστημένης ισχύος σε υφιστάμενους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αντικαταστάσεις και προσθήκες Μ/Σ ισχύος πλήρης ανάπτυξη των αναχωρήσεων ΜΤ και δημιουργία νέων γραμμών ΜΤ Σχήμα1: Δομή Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 3. Κατασκευή νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Τροφοδότηση ΜΤ από διαφορετικούς Υ/Σ 3

4 Ανάγκη για κατασκευή νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ στις αστικές περιοχές σε κεντροβαρική θέση ως προς τα φορτία αύξηση της ζήτησης (π.χ. ταυτόχρονη χρήση κλιματιστικών) νέα αιτήματα σύνδεσης μεγάλων μγ πελατών (π.χ. χ εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα κατοικιών) οικοδομική ανάπτυξη πόλεων περιφερειακά Έχει εκτιμηθεί θίό ότι: απομάκρυνση Υ/Σ 150 MVA κατά 1 km ως προς την κεντροβαρική θέση ισοδυναμεί με αύξηση των απωλειών κατά 1 εκατομμύριο kwh/έτος ή ενέργεια γα για 200 νοικοκυριά). ο υρά) στις τουριστικές περιοχές κατακόρυφη αύξηση η ζήτησης ης τους θερινούς μήνες οικοδομική ανάπτυξη κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες στο επαρχιακό δίκτυο μετάβαση από ακτινικά δίκτυα σε βροχοειδή (δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδότησης των δικτύων ΜΤ από διαφορετικούς Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) αποφυγή γραμμών ΜΤ μεγάλου μήκους (προβλήματα ποιότητας τάσης) 4

5 Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών Παράμετροι: για νέα έργα Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ρυθμός αύξησης της ζήτησης φύση των φορτίων (π.χ. αστικά, τουριστικά) περίοδος εμφάνισης μεγίστου στην περιοχή κόστος των απωλειών ενέργειας και ισχύος Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και επιλογή βέλτιστης με κριτήρια: επιτρεπτά επίπεδα πτώσης τάσης στους καταναλωτές διατήρηση των ορίων φόρτισης των γραμμών ΜΤ και των εγκατεστημένων Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ θετική καθαρά παρούσα αξία εντός 15ετίας 5

6 Επιπτώσεις από την καθυστέρηση κατασκευής νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή δικτύων ΜΤ Μερική κάλυψη ή ακόμη και αδυναμία τροφοδότησης νέων αιτημάτων μεγάλης ισχύος Μη βέλτιστες τεχνοοικονομικές λύσεις (π.χ. χ νέες γραμμές ΜΤ, οι οποίες δεν θα κατασκευάζονταν σε περίπτωση κατασκευής νέου Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) Δυσκολία στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στους χρήστες του Δικτύου, δηλ: στη μείωση του πλήθους και της διάρκειας των διακοπών λόγω βλάβης και προγραμματισμένων διακοπών στη βελτίωση της ποιότητας τάσης Δυσκολία βέλτιστου μακροχρόνιου προγραμματισμού ανάπτυξης του δικτύου 6

7 Αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και ΟΤΑ στα έργα ανάπτυξης του Δικτύου Οι λόγοι: Φόβοι για πιθανές επιπτώσεις των Η/Μ πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό Οπτική όχληση Αρνητικές επιπτώσεις σε ιδιοκτησίες Πιθανές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα Συχνά αιτήματα: Μετεγκατάσταση Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Υπογειώσεις δικτύων Καμία κατασκευή νέου έργου (ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας) στα όρια του Δήμου τους ή κοντά στην κατοικία τους Αντιδράσεις ακόμη και στην περίπτωση αμιγώς υπόγειων δικτύων (όπως στην περίπτωση των κλειστών Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ με υπόγεια τροφοδότηση από την ΥΤ, π.χ. Αττική) 7

8 Μέριμνα και δράσεις της ΔΕΗ σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του κοινού Μείωση των επιπτώσεων του Δικτύου στο περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα). Μείωση της οπτικής όχλησης. Περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από την όδευση των δικτύων στις περιουσίες τρίτων. Συνεχής παρακολούθηση των κανονισμών και των διεθνών πρακτικών. Δράσεις στην ανάπτυξη του δικτύου ΜΤ και ΧΤ και στο δίκτυο ΥΤ Αττικής Επαναπροσδιορισμός στοιχείων σχεδιασμού, ώστε να συνεκτιμάται και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επέκταση της χρήσης συνεστραμμένων καλωδίων στη ΧΤ, των συνεπτυγμένων Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, υπογειώσεις γραμμών. Επανεργοποίηση της πολιτικής αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων διανομής με ποσοστό συμμετοχής 50% από ΔΕΗ και 50% από φορείς (κυρίως ΟΤΑ) σε αισθητικά επιβαρημένες από εναέρια δίκτυα περιοχές, αστικές περιοχές, παραδοσιακούς ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικισμούς. Υποχρέωση των παραγωγών ΑΠΕ για κατασκευή υπογείων δικτύων ΜΤ. Εφαρμογή δοκιμαστικών δράσεων (π.χ. επεμβάσεις σε κατασκευές που βρίσκονται σε υδροβιότοπους κλπ) σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις. Κατασκευή κλειστών Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ (GIS) με υπόγεια τροφοδότηση σε μεγάλα αστικά κέντρα από το 1970 (Αττική, Θεσσαλονίκη, πόλη Ρόδου). 8

9 Μελέτες σχετικά με τα Η/Μ πεδία Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία του Κ/Δ Αμαρουσίου της ΔΕΗ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος «Έκθεση μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου στην περιοχή κοντά στον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ στο Δήμο Νέας Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.» - Έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Μάιος «Το Μαγνητικό Πεδίο του Κέντρου Διανομής Κορυδαλλού και των Καλωδίων 150 kv για την τροφοδότησή του ως Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» - Έκθεση του Πανεπιστημίου Πατρών, Μάρτιος «Έκθεση μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου που δημιουργούνται στο περιβάλλον του Κλειστού Κέντρου Διανομής στο Σχιστό Κορυδαλλού του Νομού Αττικής.» - Έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 06/10/09. «Μετρήσεις και μελέτη του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στην περιοχή του Κέντρου Διανομής Κορυδαλλού της ΔΕΗ Α.Ε.», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σεπτέμβριος «Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία» - Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (www.eeae.gr «Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία 50 Hz» - Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΕΗ. 9

10 Όρια Η/Μ πεδίων στην Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ512/Β /25-04 / ) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής Η/Μ πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» Ενσωμάτωση των ορίων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας έναντι Μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας (ICNIRP), τα οποία εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την προστασία των ανθρώπων έναντι των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. 10

11 Αποτελέσματα μετρήσεων Τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε ύψος 1,5 μέτρου από το έδαφος στο περιβάλλον εγκαταστάσεων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Μελέτες Μελέτη Πανεπιστημίου Πατρών για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στους υποσταθμούς 150/20kV Έκθεση της ΕΕΑΕ του ΥΠΑΝ για τον υποσταθμό Βόλος Ι Έκθεση της ΕΕΑΕ του ΥΠΑΝ για τον υποσταθμό Αγ. Βασιλείου Μαγνητική Επαγωγή (μt) Τιμές Πεδιακών Εντάσεων Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου Ε (kv/m) 0,16-1,99 0,018-0,145 0,019-1,648 0,022-0,524 0,195-0,852 0,018-0,379 Τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο Δήμο Κορυδαλλού (Μελέτη ΕΜΠ 2009) σε απόσταση 1 m από την περίφραξη του Κ/Δ 0,03-0,95 0, ,00040 σε απόσταση 100 έως 250 m από το Κ/Δ 0,03-0,63 0, ,00105 σε απόσταση 1km από το Κ/Δ * 0,14-2,08 0, ,00261 Τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων πολύ κοντά σε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ (Διανομής) Εναέριος Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ επί δίστηλου 0,2-2 Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ εσωτερικού χώρου 0,1-1 Αμελητέο στη ΜΤ & ΧΤ * Οι τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες από τις προηγούμενες (σε πιο κοντινά στο Κ/Δ σημεία), γεγονός που αποδεικνύει ότι η λειτουργία του Κ/Δ δεν επιβαρύνει την περιοχή ως προς τα Η/Μ πεδία. 11

12 Δίκτυο ΥΤ στην Αττική Προς Δίστομο Αχαρνές Ολ. Χωριό Σ. Ζ. Κηφισιάς Προς Οινόφυτα Αγ.Στέφανος Καλλιστήρι Σ. Ζ. Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνία Προς Νέα Μάκρη Βριλήσσια Κουμουνδούρος Χαλκηδόνα Μαρούσι Σ. Ζ. Γέρακα Σ. Ζ. Χαϊδαρίου Αιγάλεω Ψυχικό Σ. Ζ. Κορυδαλλού Ρουφ Ελευθερία Αριστείδου Σ. Ζ. Χολαργού Παλλήνη Σ. Ζ. Σχιστού Κορυδαλλός Λειτουργία στα 150 kv Παγκράτι Καλλιθέα Ν. Σμύρνη ΑΗΣΑΓ Περαιάς Φάληρο Σ. Ζ. Βάρης Προς Βάρη Αργυρούπολη Προς Λαύριο Ελληνικό 12

13 Δομή του υφιστάμενου δικτύου ΥΤ Δίκτυο Αττικής Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με άριστα αποτελέσματα 14 Κέντρα Διανομής κλειστού τύπου (GIS) (όλος ο εξοπλισμός εγκαθίσταται εντός κτιρίου). Υπόγεια τροφοδότηση των Υ/Σ με καλώδια 150 kv. Μη ύπαρξη οχλήσεων από τα Κ/Δ : Οπτική (αρχιτεκτονική ή μελέτη, ενσωμάτωση στο περιβάλλον της περιοχής) Θόρυβος Χημική ρύπανση Διαρροές αποβλήτων Τοξικά αέρια Η/Μ πεδία Τμήμα κτιρίων Κ/Δ αποτελούν γραφεία,ιατρεία ί της ΔΕΗ Λόγοι που επιβάλλουν την ανάπτυξη του δικτύου Αύξηση της ζήτησης Ανάπτυξη ΝΑ Αττικής Προβλεπόμενα έργα εντός 5 ετίας Ανάγκη κατασκευής 5 νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και νέου υπογείου δικτύου ΥΤ και ΜΤ. Ανάγκη αναβάθμισης και πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων Υ/Σ. 13

14 Κ/Δ Κορυδαλλού Εξωτερική όψη Υ/Σ 14

15 Ενέργειες για Κ/Δ Κορυδαλλού 2004 Έκδοση αδειών εκσκαφών και ανέγερσης γρ του Κ/Δ. Υποβολή ΜΠΕ από τη ΔΕΗ στο ΥΠΕΧΩΔΕ εξαιτίας αντιδράσεων κατοίκων της περιοχής. Το ΥΠΕΧΩΔΕ γνωμάτευσε ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση Το ΣτΕ Ε( (κατόπιν ό προσφυγής συλλόγων της περιοχής) ) ακύρωσε τις παραπάνω άδειες με το αιτιολογικό ότι θα έπρεπε να προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση. Υποβολή από τη ΔΕΗ εκ νέου ΜΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής Απόφαση της Νομαρχίας Πειραιά όπου γνωμοδότησε κατά της ΜΠΕ. Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής για ακύρωση της παραπάνω απόφασης του Νομάρχη Πειραιά και παραπομπή της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας για νέα νόμιμη κρίση. Το ΣτΕ καλεί το ΥΠΕΧΩΔΕ για συμμόρφωση κατεδάφισης του Κ/Δ Κορυδαλλού Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το K/Δ Κορυδαλλού από την Νομαρχία Πειραιά. Ο Νομάρχης Πειραιά ανακαλεί την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του Κ/Δ Κορυδαλλού. Η Πολεοδομία επιβάλλει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης του Κ/Δ Κορυδαλλού. Υποβολή νέου φακέλου για νέα οικοδομική άδεια. Η Πολεοδομία Πειραιά /Νομαρχία Πειραιά δεν εκδίδει την άδεια. Δικαστικές προσφυγές ΔΕΗ κατά της Πολεοδομίας Πειραιά. Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του Νομάρχη κατά του Περιφερειάρχη. Το ΣτΕ αποφαίνεται ότι η διοίκηση με τις μέχρι τώρα ενέργειές της συμμορφώνεται στις αποφάσεις του. Σημερινή κατάσταση: Δεν μπορεί να αναπτυχθεί το δίκτυο ΜΤ 20 kv του Κ/Δ Κορυδαλλού μόνο εντός των ορίων του Δήμου Κορυδαλλού,, λόγω των παραπάνω διενέξεων, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Από τα εγκατεστημένα 300 MW στο Κ/Δ εκμεταλλεύσιμα είναι μόνο τα 100 MW. 15

16 Σύστημα νήσου Ρόδου Παρούσα κατάσταση Αιχμή 2009: 188,5 MW (μειωμένη έναντι του 2008: 195 MW). 60% της αιχμής στους Υ/Σ Ροδινίου και Ιαλυσού. Φόρτιση του Υ/Σ Ροδινίου στο 70% της εγκατεστημένης ισχύος του. Σύστημα μεταφοράς στα 66 kv. Υφιστάμενο δίκτυο στα 66 kv Δράσεις Ανάγκη μετάβασης από τα 66 στα 150 kv. Ενίσχυση της παραγωγής (ΘΗΣ Σορωνής, νέος ΘΗΣ Ν. Ρόδου) Ανάγκη κατασκευής νέων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και αναβάθμισης υφιστάμενων. προσωρινή λειτουργία στα 66kV 16

17 Σε κεντροβαρική θέση ως προς τους Υ/Σ Ροδινίου και Ιαλυσού (τους οποίους θα αποφορτίσει). Εντός της γεωγραφικής περιοχής της πόλης της Ρόδου (μεγάλες φορτιακές ανάγκες και οικιστική και τουριστική ανάπτυξη). ) Συμφωνία της Δημοτικής Αρχής (δεν αντίκειται στα αναπτυξιακά σχέδια της περιοχής). Κοντά σε κεντρικό δρόμο (ευχερής είσοδος και έξοδος καλωδίων). Θέση νέου Κ/Δ Ρόδου 17

18 Σημερινή εικόνα Μελλοντική εικόνα (μακέτα του έργου, ΚΜΕ/ΔΔ) 18

19 Ενέργειες για το Κ/Δ Ρόδου Αλληλογραφία ΔΕΗ με Δήμο Ροδίων και Διεύθυνση Πολεοδομίας ( ). Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Νομαρχία (6 ος 2007). Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού για διατηρητέο κτίριο ΑΣΠ (8 ος 2008). Έκδοση άδειας για κατεδαφίσεις κτιρίων (9 ος 2008). Αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας (10 ος 2008). Άδεια από την Αρχαιολογία για εκσκαφές, θεμελιώσεις (10 ος 2008). Έγκριση Υπουργείου Πολιτισμού της αρχιτεκτονικής μελέτης ( 7 ος 2009). Έκδοση οικοδομικής άδειας (9 ος 2009). Σημερινή κατάσταση: Ανάκληση οικοδομικής άδειας (10 ος 2009). Ανάκληση της απόφασης περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου. Προσφυγές της ΔΕΗ στα αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Πειραιά- Περιφερειάρχης Ρόδου- ΣτΕ) Άσκηση ποινικής δίωξης κατά των υπευθύνων της Πολεοδομίας για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 19

20 Προβλήματα σε άλλες περιοχές της χώρας (ενδεικτικά) Τροφοδότηση πόλης Πάτρας (καθυστέρηση κατασκευής Υ/Σ Πάτρα IV, επαύξησης ης του Υ/Σ Πάτρα ΙΙΙ) ) Κατασκευή νέου Υ/Σ στην Β. Κέρκυρα (τροφοδότηση τουριστικών περιοχών) Ενίσχυση της υποδομής του δικτύου των Ιωαννίνων Τροφοδότηση από την ΥΤ των Β. Σποράδων Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά (Πανεπιστήμιο, αεροδρόμιο, νέες οικοδομές) 20

21 Οι αντιφατικές όψεις της πραγματικότητας Δράσεις ΔΕΗ: κριτήρια σχεδιασμού για ελάχιστη όχληση επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια παρακολούθηση διεθνών πρακτικών Απλοποίηση διασαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ένταξη των έργων αυτών στα κοινωφελή έργα βασικής υποδομής. Απαραίτητη η στήριξη του τεχνικού κόσμου στην αλλαγή στάσης του κοινού Εξέλιξη ανάπτυξης του ελληνικού ΣΗΕ Κάλυψη τοπικά για κάποιες ώρες Ανάπτυξη του δικτύου στο 99,9% της χώρας Σημερινό ΣΗΕ Σημερινές απαιτήσεις των καταναλωτών Ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών του δικτύου Δεδομένη η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και σε Ο ηλεκτρισμός Ο ηλεκτρισμός ως αγαθό μόνο για τις μεγάλες απαραίτητος παράγοντας για κάθε δραστηριότητα ακραίες συνθήκες (πχ καύσωνα) Η/Υ ηλεκτρονικά Τουρισμός Κλιματισμός ΑΠΕ Πράσινη Ποιότητ α τάσης Αύξηση ζήτησης ης ανάπτυξ η Αντιδράσεις κατοίκων, Συλλόγων και ΟΤΑ μακροχρόνιες διενέξεις μεγάλες καθυστερήσεις Στάση του κοινού 21

22 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 22

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ποιότητα των υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. Λαθούρης Δημήτριος Γενικός Διευθυντής Διανομής Μάρτιος 2009 Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Η Γενική Διεύθυνση Διανομής συνδέεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ

Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ Ηλεκτρικά και Μαγνητικά πεδία 50 Hz : Μύθοι και Πραγµατικότητα Ν. ρόσος, Βοηθός /ντής ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιαχείρισης ικτύων, ΕΗ 1. Εισαγωγή Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ταυτόσηµη µε την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000kw Θέση «ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ» Περιοχής Μακρυλία, Δήμου Ιεράπετρας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ανάπτυξη και Συντήρησή τους ηµήτρης Σταυρόπουλος

ίκτυα ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ανάπτυξη και Συντήρησή τους ηµήτρης Σταυρόπουλος ίκτυα ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ανάπτυξη και Συντήρησή τους ηµήτρης Σταυρόπουλος Το Ελληνικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας Επίπεδα Τάσης YYT - 400 kv YT - 150 kv G Σταθµός Παραγωγής G Σύστηµα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές, Χημικές & ΜεταλλουργικέςΥπηρεσίες Ε.Π.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μεταφορά 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ Ο Σκοπός μας Οι Αξίες μας Η Εικόνα του Μέλλοντος ΙΣΤΟΡΙΚA ΟΡΟΣΗΜΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντικείμενο Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 104248/26.05.2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ i. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 17MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ, ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗ- ΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δημόσιος Διάλογος Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα ]2010-2020[ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 α. 1 Γενική Πολιτική... 6 α.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα