Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων"

Transcript

1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Τηλ

2 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξιολόγηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων, αποτελεί μία διαδικασία απαραίτητη για όσους ασχολούνται με έργα Οδοποιίας. Με την αξιολόγηση αυτή, υπολογίζεται η λειτουργικότητα του οδοστρώματος ώστε να γνωρίζουμε πότε θα πρέπει να αρχίζουν οι εργασίες συντήρησης. Επειδή ο βαθμός της συντήρησης είναι καθοριστικός για την λειτουργία του δρόμου, θα πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται με επιστημονικές μεθόδους απόλυτα διαγνωστικές και όχι καταστροφικές. Στην εργασία αυτή, βιβλιογραφικά περιγράφεται μία μέθοδος αυτή της υπέρυθρης θερμογραφίας όπως την παρουσιάζουν Έλληνες ερευνητές. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε και πιστοποιήθηκε στις Η.Π.Α.( D4788 της ASTM), ενώ στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο σε αξιολόγηση οδοστρωμάτων, αλλά και σε διαδρόμους αεροδρομίων. Με τη μέθοδο αυτή δημιουργούνται θερμογραφήματα και ιστογράμματα στα οποία εντοπίζονται και καταγράφονται βλάβες των οδοστρωμάτων που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Επίσης καταγράφεται και το ποσοστό της ελαττωματικής περιοχής στο σύνολο της εξεταζόμενης πειραματικής επιφάνειας. Με τη χρήση της υπέρυθρης θερμογραφίας μειώνεται ο χρόνος έρευνας και εξαγωγής αποτελεσμάτων, απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ το μοναδικό μειονέκτημα της, αυτό της αδυναμίας να υπολογιστεί το βάθος της βλάβης, επιλύεται με τη χρήση γεωραντάρ (RAMAC GPR). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επειδή η κατασκευή και η συντήρηση των οδοστρωμάτων είναι έργα που απαιτούν μεγάλες δαπάνες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τη θεωρία κόστους οφέλους. Και ενώ η κατασκευή των δρόμων πετυχαίνεται με σύγχρονες μεθόδους, προδιαγραφές ή επίλυση νομογραφημάτων, η συντήρηση αντίθετα πραγματοποιείται εμπειρικά, και μόνο όταν αρχίσουν να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων. Επιστημονικά όμως οι εργασίες της συντήρησης θα έπρεπε να αρχίζουν μόλις ο βαθμός P t της λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης των οδοστρωμάτων κατερχόταν στην τιμή =1.5, όταν η τιμή ενός καινούργιου και απόλυτα λειτουργικού οδοστρώματος έχει τιμή P t =5. Στο εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, την τελευταία δεκαετία, με τη βοήθεια της δοκού Benkelman, πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες για την ενίσχυση και συντήρηση υφισταμένων οδοστρωμάτων, τόσο με συμβατικά υλικά όσο και με

3 παραπροϊόντα(eskioglou and Efthymiou,1996, Eskioglou et al,1997, Eσκίογλου,2001, Εσκίογλου,2002.) Οι έρευνες έδειξαν πότε ακριβώς πρέπει να πραγματοποιείται συντήρηση και τι βελτίωση πετυχαίνουμε με το κάθε υλικό. Βρέθηκε ότι το σκυρόστρωτο οδόστρωμα χρήζει συντήρησης όταν από αυτό μεταφέρονται ετησίως πάνω από 8000 m 3 και η αντοχή του υπεδάφους είναι μικρότερη της τιμής CBR =2. Για όλα τα άλλα εδάφη η ανάγκη αυτή παρουσιάζεται όταν η μεταφερόμενη ποσότητα ξεπερνά τα m 3 (Eσκίογλου, 2002). Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις όσον αφορά τον υπολογισμό της λειτουργικότητας των οδοστρωμάτων και κατά συνέπεια για την χρονική στιγμή που πρέπει να συντηρήσουμε ένα δρόμο. Αυτές οι προκλήσεις ονομάζονται μη καταστροφικοί έλεγχοι ποιότητας οδοστρώματος.ο υπογράφων εκλήθη να παρακολουθήσει μία επίδειξη μη καταστροφικής αξιολόγησης στην Εγνατία οδό σε επιλεγμένα σημεία του δρόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα +21Κm του τμήματος Δερβένι-Νυμφόπετρα και το αντίστοιχο της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη θέση διασταύρωση Βασιλούδι-Αρδαμερίου. Για την ενημέρωση των δασολόγων που ασχολούνται με θέματα συντήρησης ασφαλτοστρωμένων (low-volume road) κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθεί κάθε νέα τεχνολογία προς όφελος του χώρου της Δασικής Οδοποιίας. Παρακολουθώντας την βιβλιογραφία βρεθήκαμε ενώπιον μίας θεαματικής μεθόδου αξιολόγησης των οδοστρωμάτων αυτής της υπέρυθρης θερμογραφίας που ήδη με επιτυχία εφαρμόζεται εκτός από τους αυτοκινητόδρομους και σε διαδρόμους αεροδρομίων. Αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θερμογραφίας και μετά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, κατοχυρώθηκε και έγινε Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή (Π.Τ.Π. D της ASTM (82) - American Society for Testing & Materials) έτσι ώστε να πραγματοποιούνται έλεγχοι, αυτοκινητόδρομων και οδοστρωμάτων αεροδρομίων και να εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση της ποιότητας και ασφάλειάς τους(maser and Roddis, 1990). Στη χώρα μας υπέρυθρη θερμογραφία υψηλού μήκους κύματος (AVIO TVS 2000 Mk II LW, 8-12 μm), χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο ποιότητας των εξεταζόμενων οδοστρωμάτων αεροδρομίου στον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών (Moropoulou et al 2001) και ελήφθησαν πληροφορίες σχετικά με το βάθος των εντοπισμένων, από την τεχνική της θερμογραφίας, ατελειών - ρωγμών. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και αποστασιόμετρο τύπου laser (LTI Ultralyte), έτσι ώστε να οριοθετηθούν οι προβληματικές ελαττωματικές περιοχές που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια σάρωσης των οδοστρωμάτων. Επειδή όμως κατά την υπέρυθρη θερμογραφία δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια η γεωμετρική διάσταση, δηλ. το βάθος που εκτείνεται η βλάβη του οδοστρώματος, χρησιμοποιείται το γεωραντάρ (RAMAC GPR) βάσει του προτύπου ASTM D6432 (γενικό πρότυπο εφαρμογής του γεοραντάρ για τον έλεγχο υποστρωμάτων Avdelidis et al, 2003).

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Όπως προαναφέρθηκε, στην δασική πράξη δεν εφαρμόστηκε η μέθοδος αυτή και επόμενο είναι για την ενημέρωση των Δασολόγων για το αν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους χρησιμοποιήσαμε την ανάλογη βιβλιογραφία. Καταλήξαμε σε πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες Ελλήνων ερευνητών που ασφαλώς χρήζουν μελέτης και στην τεχνική αυτή έκθεση θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από τους ερευνητές (Μοροπούλου και Αβδελίδη). Κάτι τέτοιο παρουσιάζεται στη συνέχεια και προέρχεται από την εργασία των Ν.Αβδελίδη και Α. Μοροπούλου(2005) Κατά τη διαδικασία της σάρωσης με την τεχνική της θερμογραφίας, η εγκατάσταση της κάμερας του υπέρυθρου θερμογραφικού συστήματος πραγματοποιήθηκε δίνοντας μία ελαφρά κλίση (γωνία) ως προς το οδόστρωμα, επιτυγχάνοντας έτσι το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα ικανοποιητικό πεδίο βάθους, όσον αφορά στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη σάρωση των οδοστρωμάτων. Οι μετρήσεις στη μέθοδο αυτή πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, σε διάφορες εποχές του χρόνου και αξιολογούνται σύμφωνα με το πρότυπο D της ASTM, όπου οι θερμοκρασιακές διαφορές των εξεταζόμενων οδοστρωμάτων που προκύπτουν από το θερμογραφικό έλεγχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.5 C, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα ελαττωματικά σημεία και οι ελαττωματικές περιοχές. Η σάρωση των οδοστρωμάτων γίνεται με το υπέρυθρο θερμογραφικό σύστημα που τοποθετείται σε ένα κινούμενο όχημα. Για την οριοθέτηση των ελαττωματικών θέσεων πάνω στο οδόστρωμα - που θα αποτελέσουν τους δείκτες έναρξης εργασιών συντήρησης- χρησιμοποιείται αποστασιόμετρο τύπου laser (LTI Ultralyte), ενώ γίνονται και μετρήσεις με γεωραντάρ (RAMAC GPR). Η βασική αρχή λειτουργίας της μεθόδου GPR (γεωραντάρ) είναι όμοια της σεισμικής ανάκλασης. Ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός υψηλής συχνότητας ( ΜΗΖ) μικρής διάρκειας παράγεται και διοχετεύεται στο έδαφος. Το σήμα (παλμός) διαχέεται στα υλικά που συνιστούν το υπέδαφος και επηρεάζεται από τις ιδιότητες των υλικών. Μέρος της ενέργειας του παλμού ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια υλικών διαφορετικών ιδιοτήτων και καταγράφεται σε έναν δέκτη στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ η υπολειπόμενη ενέργεια του παλμού διοχετεύεται σε βαθύτερα επίπεδα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 Τα αποτελέσματα που καταθέτονται στη συνέχεια, προέρχονται από την εργασία των ανωτέρω ερευνητών, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαδρόμους του Κρατικού Αερολιμένα της Αθήνας όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές κεραίες (400ΜΗz και 1GHz) Κατατέθηκαν θερμογραφήματα και ιστογράμματα από ερευνητικές θέσεις και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της θερμογραφίας, όπου εντοπίζονται ατέλειες, οι οποίες δεν διακρίνονται δια γυμνού οφθαλμού (Αβδελίδης 2005). Βασική πηγή αποτελεσμάτων είναι οι θερμοκρασιακές διαφορές άνω των 0.5 C που αντιστοιχούν στις ελαττωματικές περιοχές του εξεταζόμενου οδοστρώματος, ενώ σε ιστόγραμμα απεικονίζονται τα θερμοκρασιακά ποσοστά του αντίστοιχου θερμογραφήματος. Από αυτά τα ποσοστά μπορεί κανείς να υπολογίσει τις θερμοκρασίες εκείνες που είναι άνω των 0.5 C και στη συνέχεια να προσδιορίσει το ακριβές ποσοστό των ελαττωματικών σημείων της κάθε εικόνας τμήματος του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα στην εικόνα 1 απεικονίζονται με «θερμή» απεικόνιση τα ελαττωματικά σημεία του εξεταζόμενου οδοστρώματος. Η φθορά των σημείων αυτών, οφείλεται στην γήρανση του οδοστρώματος, λόγω της αραιής χρήσης του συγκεκριμένου τμήματος. Παράλληλα, εξετάζοντας το ιστόγραμμα του παραπάνω θερμογραφήματος, μπορούν να υπολογιστούν τα ελαττωματικά αυτά σημεία, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό της τάξεως του 27% της συνολικής εικόνας. Εικόνα 1 Θερμογράφημα με το αντίστοιχο ιστόγραμμα του (Αβδελίδης, Μοροπούλου 2005) Στα θερμογραφήματα των εικόνων 2 και 3, εντοπίζεται μία βλάβη στο κέντρο της εικόνας, επειδή εκεί εμφανίζεται μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά με το υπόλοιπο τμήμα της εικόνας, γεγονός που υποδηλώνει την κακοτεχνία του ασφαλτοτάπητα στο σημείο αυτό. Επίσης, από τα ιστογράμματα των θερμογραφημάτων, υπολογίζεται και το ποσοστό της ελαττωματικής αυτής

6 περιοχής, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 18.3% και 10% επί της συνολικής εξεταζόμενης επιφάνειας. Παρουσιάζεται επίσης επιβεβαίωση της ρωγμής της εικόνας 3, καθώς και το βάθος της, όπως εξακριβώθηκε από την τεχνική του γεωραντάρ (Εικόνα 4). Η συγκεκριμένη μέτρηση πραγματοποιήθηκε με την κεραία του 1 GHz, ενώ το βάθος της ρωγμής έφτανε περίπου τα 50 εκατοστά. Εικόνα 2 θερμογράφημα με το αντίστοιχο ιστόγραμμα του (Αβδελίδης, Μοροπούλου 2005) Εικόνα 3 θερμογράφημα με το αντίστοιχο ιστόγραμμα του από τον κεντρικό διάδρομο(αβδελίδης, Μοροπούλου 2005)

7 Εικόνα 4 Ραδιογεώγραμμα από τον κεντρικό διάδρομο (Αβδελίδης, Μοροπούλου 2005) Επιπλέον, στο παρακάτω θερμογράφημα (Εικόνα 5) απεικονίζεται με ανοιχτό χρώμα, μία ρωγμή στο κέντρο της εικόνας. Κι εδώ το σημείο αυτό παρουσιάζει μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά με το υπόλοιπο τμήμα της εικόνας, γεγονός που υποδηλώνει την κακοτεχνία του οδοστρώματος (κεντρικός διάδρομος) στο σημείο αυτό. Επίσης, από το ιστόγραμμα του θερμογραφήματος, υπολογίζεται και το ποσοστό της ρωγμής αυτής, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 14%. Εικόνα 5 Θερμογράφημα με το αντίστοιχο ιστόγραμμα του(αβδελίδης, Μοροπούλου 2005) Κατά τους συγγραφείς(αβδελίδης, Μοροπούλου 2005), τα οδοστρώματα στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν εξετασθεί στο παρελθόν με τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών όπως π.χ. η υπέρυθρη θερμογραφία. Η εφαρμογή της υπέρυθρης θερμογραφίας στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, οδηγεί σε θετικά συμπεράσματα όσον αφορά στη χρήση της. Η εξέταση των οδοστρωμάτων με την τεχνική της υπέρυθρης θερμογραφίας, όπως αναπτύχθηκε στην ερευνητική αυτή μελέτη, αποτελεί μια σύγχρονη και αποτελεσματική μεθοδολογία στη διάγνωση φθοράς των οδοστρωμάτων.

8 H χρήση της υπέρυθρης θερμογραφίας βοηθά αποτελεσματικά στον εντοπισμό ρωγμών και ανωμαλιών στα οδοστρώματα. Και ενώ με τις κλασσικές μεθόδους έχουμε καταστροφές στις περιοχές έρευνας, πολλές εργατοώρες και πληθώρα συσκευών για την εξακρίβωση του προβλήματος, με την μέθοδο που καταθέτουν οι ερευνητές, δίδουν αποτελέσματα με ταχύτητα με ασφάλεια και οικονομία χωρίς να προκαλούνται βλάβες στις περιοχές που ερευνούνται. Όμως και σε σχέση με άλλες μη καταστρεπτικές τεχνικές πλεονεκτούν, αφού έχουν την ικανότητα να εφαρμόζονται όλο το 24ωρο σε μεγάλες εκτάσεις. Ακόμα και το μειονέκτημά της αυτό της αδυναμίας να υπολογίσει το βάθος των των ελαττωματικών σημείων, παρακάμπτεται με την συμπληρωματική χρήση του γεωραντάρ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την εργασία των συγραφέων (Αβδελίδης, Μοροπούλου 2005) διαπιστώνεται πως η εφαρμογή της υπέρυθρης θερμογραφίας μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα για την αξιολόγηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων. Και αυτό γιατί έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις φθορές, αφού σαρώνει μεγάλες επιφάνειες αποδίδοντας με διαφορετικές θερμοκρασίες τις περιοχές ατελειών, λόγω της διαφορετικής εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και της διαφορετικής θερμικής διάχυσης που παρουσιάζουν οι περιοχές ατελειών. Μεγάλο της πλεονέκτημα η ταχύτατη οικονομική-ανευ καταστροφής- ανίχνευση όσων ατελειών δεν διακρίνονται δια γυμνού οφθαλμού. Ακόμα και η μοναδική της αδυναμία, αυτή που δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τις γεωμετρικές διαστάσεις των ελαττωματικών σημείων μπορεί να παραβλεφθεί με χρήση του γεωραντάρ. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θεωρητικά η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ειδικά σε δασικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους που δέχονται υψηλό και ενίοτε υπέρβαρο φόρτο με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να είναι δυσχερής και να προκαλούνται ατυχήματα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,Σχολή Χημικών Μηχανικών,Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών και ιδιαίτερα τους συγγραφείς, την επιστημονικά υπεύθυνη Καθ. Α. Μοροπούλου και τον ερευνητικό συνεργάτη Δρ. Ν. Αβδελίδη για την ευγενική αποδοχή τους να μεταφέρω τα ερευνητικά τους στοιχεία προς ενημέρωση της Δασικής Μηχανικής κοινότητας ΝΟ CATASTROPHIC METHODS FOR THE EVALUATION OF PAVEMENT S SITUATION

9 P.ESKIOGLOU SUMMARY Τhe evaluation of situation of pavements, constitutes a process essential for those who they deal with work of road construction. With this evaluation, it is calculated the pavement s serviceability so that we know when it will be supposed begins the work of maintainance. Because the degree of maintainance is decisive for the operation of road, will be supposed the control of evaluation to become with scientific methods absolutely diagnostic and no devastating. In this work is described a this method of infra red thermography that was developed and certified in I.P.A.(D4788 of ASTM), while in our country it was used except the evaluation of pavements and in corridors of airports. With this method are created thermopictures and histograms in which is located and recorded damage of pavement that is not visible via naked eye, but also the percentage of defective region on the total examined surface. With the use of infra red thermography we have the reduction of time, human potential and essential appliances that are required for the completion of evaluation, while her unique disadvantage, this t the s weakness s is calculated the depth of damage, is solved with the use geo-radar (RAMAC GPR). 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Avdelidis, N.P., Moropoulou, A., Delegou, E.T Applications of thermography in the assessment of masonry, airport pavements and composite materials. Journal of Insight, Volume 45, Issue 12: Αβδελίδης,Ν., Α. Μοροπούλου,2005.Ο ρόλος της υπέρυθρης θερμογραφίας στο μη καταστρεπτικό έλεγχο ποιότητας οδοστρωμάτων. CD Πρακτικών 2 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οδοποιίας του Τ.Ε.Ε. Μάϊος.Βόλος Eskioglou, P.,and P.N Efthymiou, 1996.Alternative stabilization methods of forest roads for an efficient and gentle mechanization of wood harvesting systems. Proc.of the FAO conference on Environmentally sound forest roads and wood transport. Sinaia, Romania. pp

10 Eskioglou P.,R.Hirt, and E. Burlet, 1997.Έρευνα για την ενίσχυση οδοστρώματος με τη χρήση της δοκού Benkelman.Επιστημονική. Επετηρίδα του Τμήματος Δ.Φ.Π. Scientific Annals of the Dept.of Forestry and Natural Environment. Τόμος ΛΗ, σελ , Θεσσαλονίκη. Εσκίογλου, Π., 2001.Έρευνα για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας δασικών δρόμων με την ανάμιξή τους με ερυθρά ιλύ. Scientific Annals of Institute of Forest Research, Vol II, pp.32-40,athens. Eskioglou, P., 2002.Environment-friendly forest road construction.proceedings from the VI Protection and Restoration of the environment. Inter. Conference, 2002, Skiathos. Vol.I pp Εσκίογλου, Π., Υπολογισμός της συχνότητας και του μεγέθους συντήρησης των δασικών δρόμων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δ.Φ.Π. στον τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή κ. Αρβανίτη. Maser, K.R., Kim Roddis, W.M Principles of thermography and radar for bridge deck assessment. Journal of Transportation Engineering, Volume 116, Issue 5: Moropoulou, A., Avdelidis, N.P., Koui, M., Kakaras, K An application of thermography for detection of delaminations in airport pavements. Journal of NDT & E International, Volume 34, Issue 5: Moropoulou, A., Avdelidis, N.P., Koui, M., Aggelopoulos, A., Karmis, P Infrared thermography and ground penetrating radar for airport pavements assessment. Journal of Nondestructive Testing & Evaluation, Volume 18, Issue 1:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2008 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 19 πƒ πi ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 19 - πƒ ππ - Δ ÀÃ 2/2008

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2008 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 19 πƒ πi ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 19 - πƒ ππ - Δ ÀÃ 2/2008 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2008 ISSN 1105-9478 Δ ª 19 πƒ πi øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 19 - πƒ ππ - Δ ÀÃ 2/2008 øδ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Πειραµατική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ LASER

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους»

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή εργασία: Θέμα: Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς τριφασικού μετασχηματιστή. Study of thermal behavior of a

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εσκίογλου Π 1., Παπαδημητρίου Γ. 2, Εσκίογλου Χρ. 3 1. Καθηγητής ασικής Οδοποιίας. Σχολή ασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

Συστήματα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Συστήματα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Α. Τσανάκας. Copyright Ιωάννης Α. Τσανάκας, 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος / All rights reserved.

Ιωάννης Α. Τσανάκας. Copyright Ιωάννης Α. Τσανάκας, 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος / All rights reserved. Αντίτυπο Διδακτορικής Διατριβής η οποία υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας - εκπαιδευτικές προοπτικές για την προστασία της κοινής πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη Συσκευή Ανίχνευσης και Εύρεσης Μέσης Ταχύτητας Οχημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ασύρματη Συσκευή Ανίχνευσης και Εύρεσης Μέσης Ταχύτητας Οχημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασύρματη Συσκευή Ανίχνευσης και Εύρεσης Μέσης Ταχύτητας Οχημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. 403 Επιβλέπων καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων

ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ιαχείριση Περιβάλλοντος για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ιαχείριση Περιβάλλοντος & Προστασία Μνημείων Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελένη Μισοκεφάλου Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Msc, Υπ. Δρ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

«ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σύγκριση φωτιστικών σωμάτων LED με φωτιστικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

«Αλγόριθμοι επεξεργασίας ψηφιακού video σε Java και εφαρμογές στην ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transport Systems)»

«Αλγόριθμοι επεξεργασίας ψηφιακού video σε Java και εφαρμογές στην ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transport Systems)» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Αλγόριθμοι επεξεργασίας ψηφιακού video σε Java και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Αναγνώριση ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα