Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απόφαση: 65 /2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή Λογαριασμών Έργων και Μελετών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ αριθ. 935 και από Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, παρουσία του Δημάρχου Αναστασίου Αλιφέρη. Παρόντες: 1)Νικήτας Μορφωπός 2) Παντελής Κουμπανιός 3) Μιχαήλ Χατζηφούντας 4) Νικόλαος Χαραλαμπάκης 5) Πέτρος Λαρδόπουλος 6) Μιχαήλ Χριστοφίδης 7)Νικόλαος Λογοθέτης 8) Κων/νος Σακελλάρης 9) Ιωάννης Καμμάς 10) Μιχαήλ Κυπραίος 11) Αντώνιος Οικονόμου Απόντες : 1) Μαρία Καμμά 2) Ηλίας Χριστοφής, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα. Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού Παρόντες Ειρήνη Καμμά Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίων Παρόντες Ουδείς Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αττιτή Σεβαστή- υπάλληλος του Δήμου μας για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1 ο Θέμα προ ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στον Δήμο και τα οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, παρίσταται ανάγκη ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή οφειλών Λογαριασμών Έργων και Μελετών ανά κατηγορία ως εξής: 1) ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)» (ΚΑ ) α) Υπόλοιπο 3 ου Λογαριασμού του ανωτέρω έργου ποσού ,69 εργολαβίας Σταμάτη Λινάρδου & ΣΙΑ Ε Ε (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 7/2005 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 3396/ όμοια της Περ/ρειας Αιγαίου και β) 4 ος Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού 9.876,88 εργολαβίας Σταμάτη Λινάρδου & ΣΙΑ Ε Ε, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 42/06 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ /06 όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 2) ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) 3 ος Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού ,89 με δικαιούχο την Εταιρεία Τσαμπίκος Τσακίρης & ΣΙΑ Ε Ε (με ΑΦΜ ), που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 45/2009 ΑΔΣ. 1

2 3) ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΛΟΥ (ΕΡΙΣΤΟΣ-ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (ΚΑ ) 5 ος και τελικός Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού 7.637,96 εργολαβίας εταιρείας Κατσαδούρος Ταξιάρχης & ΣΙΑ Ε.Ε, (ΑΦΜ )που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 44/2010 ΑΔΣ. 4) ΕΡΓΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ» (ΚΑ ) 6 ος Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού ,80 αναδόχου εταιρείας Ι. Τσαγγαρινός & ΣΙΑ Ε.Ε., (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 148/2009 ΑΔΣ. 5) ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΛΟΥ ΚΑ Ος Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού ,89 εργολαβίας εταιρείας ΤΣΑΚΚΙΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ ) που είχε εγκριθεί με την υπ αριθ. 209/2004 ΑΔΣ και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 8302/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 6) ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ «ΛΙΒΑΔΙΑ» ΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΗΡΙΝΝΑ» ΚΑ ος Λογαριασμός του ανωτέρω έργου ποσού ,17 εργολαβίας εταιρείας ΚΑΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 7/2010 ΑΔΣ. 7) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΕΡΩΝ ΚΑ Οφειλή στον ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Ε. (ΑΦΜ ) ποσού ,76 σύμφωνα με το τιμολόγιο Νο 137/ που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 138/10 ΑΔΣ. Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ 1) ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΝΑΝΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΤΗΛΟ) (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 2.524,49 έκαστη, αναδόχων μελετητών Μάρκου Λύρα και Αθανασίου Γιάγκα που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 31/06 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ.11956/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 2) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Ν. ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 6.735,40 αναδόχου μελετήτριας Σοφίας Βλάχου, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 171/06 ΑΔΣ και επικυρώθηκε με την υπ αριθ.14462/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 3)ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟ[ΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 1.695,00 αναδόχου μελετητή Γεωργίου Διακογεωργίου (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 18/06 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 8930/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 2

3 4) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΛΟΥ)» (ΚΑ ) 1 ος Τελικός Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 1.130,00 αναδόχου μελετητή Γεωργίου Διακογεωργίου,(ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 40/06 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ / όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 5) ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) 2 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 4.808,51 αναδόχου μελετητή Κων/νου Ζαγοριανού (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ.41/06 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής που επικυρώθηκε με την υπ αριθ.11945/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 6) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) Υπόλοιπο Λογαριασμού της ανωτέρω μελέτης ποσού 8.804,22 αναδόχου μελετητή το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 209/06 ΑΔΣ και επικυρώθηκε με την υπ αριθ / όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 7)ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) 1 ος Τελικός Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 1.130,00 αναδόχου μελετητή Γεωργίου Διακογεωργίου (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 25/2006 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 8924/ όμοια της Περ/ρειας Ν.Αιγαίου. 8) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 1.695,00 αναδόχου μελετητή Γεωργίου Διακογεωργίου (ΑΦΜ ), που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 19/06 Απόφαση της Δ.Ε. και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 8429/ όμοια της Περ/ρειας Ν. Αιγαίου. 9) ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 2.984,59 αναδόχου μελετητή Ανδρέα Γιολάση, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 45/09 ΑΔΣ 10) ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΗΛΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 7.345,00 αναδόχου μελετητή Γεώργιο Διακογεωργίου, (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 191/09 ΑΔΣ. 11)ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 7.345,00 αναδόχου μελετητή Γεωργίου Πουλάκη, (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 188/09 ΑΔΣ 12) ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) Οφειλή 300,00 στην Τοπογράφο Μηχ/κό Ελευθερία Βασιλειάδη (ΑΦΜ ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 2/ , που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 2/2010 Απόφαση ΔΕ 3

4 13) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗς ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΗΛΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ : ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ, ΣΥΚΙΑΣ ΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 3.248,00 αναδόχου μελετητή Νικολάου Χατζηνικολάου (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 178/2010 ΑΔΣ. 14) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΛΟΥ (ΚΑ ) Υπόλοιπο 3 ου Λογαριασμού της ανωτέρω μελέτης συνολικού ποσού ,58 που αναλύεται ως εξής: α) Στον Φιλήμονα Αρφαρά (ΑΦΜ ) (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο. 883/ ) το ποσό των ,23, β) στην Μαρία Πράσινου (ΑΦΜ ) (Απόδειξη Νο 303/ ) το ποσό των ,56 και γ) στον Γεώργιο Πουλάκη (ΑΦΜ ) Απόδειξη Νο 281/ ) το ποσό των ,79. 15) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 6.805,09 των αναδόχων μελετών α) Στον Φιλήμονα Αρφαρά (ΑΦΜ ) β) στην Μαρία Πράσινου (ΑΦΜ ), που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 11/2010 ΑΔΣ 16) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΕΧΡΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 6.805,09 των αναδόχων μελετητών α) Φιλήμονα Αρφαρά (ΑΦΜ ) β) Μαρία Πράσινου (ΑΦΜ ), που εγκρίθηκε με την υπ αριθ.10/2010 ΑΔΣ. 17)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ»(ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού ,43 του αναδόχου μελετητή του αναδόχου μελετητή Στέλιου Γκιάλη (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 155/2010ΑΔΣ 18) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΙΣΤΟ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ-ΔΡΟΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ» (ΚΑ ,034) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 8.383,29 του αναδόχου μελετητή Στέλιου Γκιάλη (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 157/2010 ΑΔΣ. 19) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΨΑΛΙΣΤΡΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΑΠΙΔΑΚΙΑ» (ΚΑ ) 1 ος Λογαριασμός της ανωτέρω μελέτης ποσού 5.518,96 του αναδόχου μελετητή Στέλιου Γκιάλη (ΑΦΜ ) που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 156/2010 ΑΔΣ. Από γενομένη εξέταση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011 προκύπτει ότι υπάρχουν γραμμένες ειδικευμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δαπανών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα -Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις ανά κωδικό αριθμό: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΣΑ 4

5 ΑΡΙΘΜΟΙ σε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011 για την πληρωμή των δαπανών που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2011 Ο Πρόεδρος Νικήτας Μορφωπός Τα Μέλη Π. Κουμπανιός- Μ. Χατζηφούντας Ν. Χαραλαμπάκης-Π. Λαρδόπουλος Μ.Χριστοφίδης Ν.Λογοθέτης Κ. Σακελλάρης- Ι.Καμμάς Μ.Κυπραίος- Α. Οικονόμου Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Αλιφέρης Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 5

6 ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΤΤΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση 49Β/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 24/26-11-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Αριθμ. Απόφ. 461/2014 ΘΕΜΑ : «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 03 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4326 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ.

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4265 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /04 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα