ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014"

Transcript

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 214

2 Ασκηση συνολικό φορτίο λεκτρικό φορτίο Q είναι κατανεμημένο σε σφαιρικό όγκο ακτίνας R με πυκνότητα ορτίου ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από το κέντρο, δηλαδή πολογίστε τη σταθερά Α και στη συνέχεια βρείτε την ολική ενέργεια της κατανομής. ύση ο συνολικό φορτίο Q στη σφαίρα είναι: R 4 5 Q ( r) dv Ar 4 r dr 4 Ar 5 AR 5 5Q και λύνοντας ως προς Α: A 5 4 R () r Ar 2

3 Ερώτηση σύνθεση ηλεκτρικών πεδίων Τέσσερα ίσα φορτία αλλά διαφορετικού προσήμου τοποθετούνται στις κορυφές τετραγώνου. Πια διευθέτηση των φορτίων θα προκαλέσει ηλεκτρικό πεδίο με την μεγαλύτερη ένταση στο κέντρο του τετραγώνου; 1) Και τα τέσσερα φορτία θετικά. 2) Και τα τέσσερα φορτία αρνητικά. 3) Τρία φορτία θετικά και ένα αρνητικό. 4) Δυο φορτία θετικά και δυο αρνητικά. 5)Τρία φορτία αρνητικά και ένα θετικό.

4 Άσκηση N. Coulomb Το σωματίδιο α είναι ένας πυρήνας ατόμου ηλίου. Αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Να συγκριθεί η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο σωματίων α με την βαρυτική έλξη μεταξύ τους. (Η παγκόσμια βαρυτική σταθερά έχει την τιμή G = Nm 2 kg -2 ).

5 Δύο σφαίρες από φελιζόλ, μάζας 1 g η καθεμία, κρέμονται με αβαρές νήμα μήκους 12 cm, από το ίδιο σημείο. Οι σφαίρες είναι φορτισμένες με το ίδιο φορτίο q και ισορροπούν σε απόσταση 4 cm μεταξύ τους. Βρείτε το φορτίο Άσκηση Ν. Coulomb

6 Άσκηση Ηλεκτρικού πεδίου συνεχούς κατανομής φορτίου Ένας πολύ λεπτός μονωτικός δακτύλιος ακτίνας R φέρει γραμμική κατανομή φορτίου λ() με πυκνότητα που μεταβάλλεται συναρτήσει της γωνίας ως όπου λ είναι μια θετική σταθερά. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του δακτυλίου.

7 Λύση Φορτίο από το ds dq ds cos Rd Δημιουργεί πεδίο dq de k k R Rcosd 2 2 R de de y z k k cosd cos R cosd sin R

8 Βρίσκουμε τις x,y συνιστώσες του πεδίου Συνολικά 2 2 Ey k cos d= k R R 2 Ez k R d sin cos 1 1 R 4 R 4 R E k = ή διανυσματικά E j ˆ

9 Άσκηση κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο Ένα ηλεκτρόνιο με ταχύτητα u μπαίνει σε περιοχή ομοιόμορφου ηλεκτρικού πεδίου Ε. Να περιγραφεί η κίνηση του αν (α) η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν και (β) αν η αρχική ταχύτητα είναι κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο.

10 Άσκηση Φορτίο μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο 1.Ποιο φορτίο πρέπει να φέρει σωματίδιο μάζας.1 g, έτσι ώστε να παραμένει ακίνητο μέσα στο εργαστήριο, όταν αφεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο που έχει φορά προς τα κάτω και ένταση 1 ΝC -1 ;

11 Ροή διανυσματικού πεδίου Διανυσματικό πεδίο ταχυτήτων Ροή νερού από βρύση Ροή διανυσματικού πεδίου ταχυτήτων V A l A u t t t t u A u

12 Ροή από πλάγια τομή Περνάει η ίδια ποσότητα νερού σε dt από κάθετη και πλάγια τομή. Α = Ld = Ld cosθ = A cosθ u Au Acos u Au

13 Διάνυσμα επιφάνειας Μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα διάνυσμα σε μία επίπεδη επιφάνεια. Το διάνυσμα έχει διεύθυνση την κάθετο στην επιφάνεια. Μέτρο το εμβαδόν της επιφάνειας. Η φορά εξαρτάται από τον τύπο του προβλήματος. Για τις δικές μας ανάγκες στον ηλεκτρομαγνητισμό, όταν η επιφάνεια είναι κλειστή, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια ενός μπαλονιού, η φορά του διανύσματος μίας στοιχειώδους επιφάνειας (που είναι επίπεδη) είναι από μέσα προς τα έξω.

14 Ροή νερού από τυχαία επιφάνεια i u ΔA i u Ai cos i u A i N u ΔA u i i i1 i1 N N u ΔA u A i1 i u u ΔA u da u A N lim i A i1 A N

15 Ροή νερού μέσα από κλειστή Όσο νερό περνάει από το ένα «σουρωτήρι» περνάει και από το άλλο. Αν ότι μπαινει είναι αρνητικό και ότι βγαίνει θετικό, τότε το σύνολο της ροής νερού είναι μηδέν. Υπάρχει περίπτωση η ροη να μην είναι μηδέν; επιφάνεια

16 Ροή ηλεκτρικού πεδίου N lim E ΔA E da E i i A i1 A N

17 Νόμος Gauss Συσχετίζει την ροή του ηλεκτρικού πεδίου μέσα από μία κλειστή επιφάνεια με το συνολικό φορτίο μέσα στην επιφάνεια E ΔA EdA N lim E i i A i1 A N Q

18 Πώς προκύπτει ο Ν. Gauss από τον Ν. Coulomb; Er ( ) 1 4 Q 2 r

19 N N lime(r) A lime() r A E i i Ai i1 Ai i1 N N Er () lim Ai i1 N 1 N Q 2 E 4 r 2 4 r i Q

20 Ηλεκτρικό πεδίο μέσα σε αγωγό Σε έναν μονωμένο αγωγό, όλη η περίσσεια φορτίου κατανέμεται στην επιφάνεια του αγωγού. Στο εσωτερικό του αγωγού, το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν.

21 Ερωτήσεις Αρνητικό φορτίο τοποθετείται στον εσωτερικό χώρο της σφαιρικής κοιλότητας ενός κοίλου μεταλλικού στερεού αντικειμένου. Το εξωτερικό του στερεού γειώνεται, συνδέοντας ένα αγώγιμο σύρμα μεταξύ του στερεού και της γης. a) Επάγεται επί πλέον φορτίο στην εσωτερική επιφάνεια του μεταλλικού αντικειμένου; Αν ναι, ποιο είναι το πρόσημο και το μέτρο του; b) Υπάρχει επί πλέον φορτίο στην εξωτερική επιφάνεια του μεταλλικού αντικειμένου; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. c) Υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στην κοιλότητα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. d) Υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στο έξω από το μεταλλικό αντικείμενο; Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. e) Θα μπορούσε κάποιος να μετρήσει ηλεκτρικό πεδίο, έξω από το μεταλλικό αντικείμενο, που να οφείλεται στο φορτίο ; Είναι λογικό να ισχυριστούμε, ότι ο γειωμένος αγωγός έχει την περιοχή από φαινόμενα που οφείλονται στο φορτίο ;

22 Απαντήσεις a) Ο νόμος του Gauss επιβάλει στο εσωτερικό ενός μετάλλου το. Για να συμβαίνει αυτό πρέπει φορτίο +Q να επάγεται στην εσωτερική επιφάνεια ώστε το πεδίο μέσα στο μέταλλο να είναι μηδέν. Άλλη λύση: Το δυναμικό στην εξωτερική (γειωμένη) επιφάνεια είναι μηδέν οπότε θα πρέπει το συνολικό φορτίο εντός να είναι μηδέν. Αυτό επιτυγχάνεται με επαγόμενο φορτίο +Q στην εσωτερική επιφάνεια b) Η εξωτερική επιφάνεια είναι γειωμένη, οπότε δεν υπάρχει υπερβάλλον φορτίο. c) Θεωρούμε Γκαουσσιανή σφαίρα με το Q φορτίο στο κέντρο της και ακτίνα μικρότερη από την εσωτερική ακτίνα της μεταλλικής κοιλότητας. Αυτή η σφαίρα περικλείει συνολικό φορτίο Q συνεπώς υπάρχει ηλεκτρική ροή στο εσωτερικό της και άρα υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο στην κοιλότητα. d) Στην ηλεκτροστατική κατάσταση το εντός αγωγού. Μια γκαουσσιανή σφαίρα με φορτίο στο κέντρο της και ακτίνα μεγαλύτερη από την εξωτερική ακτίνα του μεταλλικού αγωγού περικλείει μηδενικό συνολικό φορτίο ( στο κέντρο και στην εσωτερική επιφάνεια του μετάλλου) συνεπώς από το νόμο του Gauss η ηλεκτρική ροή θα είναι μηδέν και επομένως και το εκτός του μετάλλου. e) Όχι, το στην περιοχή αυτή. Το φορτίο στο εσωτερικό έχει θωρακιστεί από τον γειωμένο αγωγό.

23 Παράδειγμα: Ξαναϋπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο σημειακού φορτίου χρησιμοποιώντας το νόμο του Gauss N N E i i i N i E ΔΑ E Q E r Q E r i i E ΔΑ ΔΑ

24 Εφαρμογή νόμου Gauss Βλέπουμε ότι με ένα πολύ απλό υπολογισμό καταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Το κόλπο είναι μόνο να μαντέψουμε την σωστή μορφή της επιφάνειας που χρειαζόμαστε. Με τον υπολογισμό μας φθάσαμε στο μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Την κατεύθυνση την παίρνουμε από τα ποιοτικά επιχειρήματα που αναπτύξαμε στην αρχή.

25 Ερώτηση Ν. Gauss Σημειακό φορτίο Q είναι στο κέντρο μιας σφαιρικής γκαουσσιανής επιφάνειας S. Εάν ένα δεύτερο φορτίο Q τοποθετείται ακριβώς έξω από την επιφάνεια S, η ολική ηλεκτρική ροή μέσω της σφαιρικής επιφάνειας S είναι: 1) αμετάβλητη, 2) διπλάσια, 3) η μισή και 4) καμία από αυτές

26 Ερώτηση κατανομή φορτίου σε αγωγό Ένα φορτίο Q τοποθετείται σε ένα κοίλο μεταλλικό σφαιρικό φλοιό. Πως κατανέμεται το φορτίο αυτό στον μεταλλικό αγωγό; 1) Μισό στην εσωτερική επιφάνεια και μισό στην εξωτερική επιφάνεια. 2) Μέρος σε κάθε επιφάνεια κατ αντίστροφη αναλογία προς τις δυο ακτίνες. 3) Μέρος σε κάθε επιφάνεια κατά μια πιο περιπλοκή εξάρτηση από τις δυο ακτίνες από ότι στην ερώτηση (2). 4) Όλο το φορτίο στην εσωτερική επιφάνεια. 5) Όλο το φορτίο στην εξωτερική επιφάνεια.

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό Κεφάλαιο Η3 Ηλεκτρικό δυναµικό Ηλεκτρικό δυναµικό Σε προηγούµενα κεφάλαια συνδέσαµε τη µελέτη του ηλεκτροµαγνητισµού µε τις προγενέστερες γνώσεις µας σχετικά µε τις δυνάµεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συνδέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1.Β1. α) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. β) Ποιες οι µονάδες των µεγεθών που εµφανίζονται στη σχέση; 2.Β2. Ποιες οι οµοιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. η 5 σειρά ασκήσεων Σε όλα τα πιο κάτω προβλήματα δίνεται ότι μ o = 4πx10-7 Τm/Α 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία Στατικός Ηλεκτρισµός, Ηλεκτρικό Φορτίο και η διατήρηση αυτού Ηλεκτρικό φορτίο στο άτοµο Αγωγοί και Μονωτές Επαγόµενα Φορτία Ο Νόµος του Coulomb Το Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου http://users.sch.gr/vgargan g g Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1: Στατικός Ηλεκτρισμός - http://vgargan.gr Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Ανδρέας Ζούπας 2 Αυγούστου 212 Οι λύσεις απλώς προτείνονται και σαφώς οποιαδήποτε σωστή λύση είναι αποδεκτή! Θέµα-1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε ροζ φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2014 2015) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΠΕΔΙΙΟ ΕΕι ισσααγγωγγήή (σελ. 1) ΝΝόόμμοοςς ττοούύ ΚΚοουυλλόόμμππ (σελ. 3) ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ππεεδδί ίοο ΈΈννττ αασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ ππεεδδ ίοουυ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος των Biot - Savart

Ο νόμος των Biot - Savart ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι (Υποχρεωτικό 3 ου Εξαμήνου) Διδάσκων: Δ.Σκαρλάτος Προβλήματα Σειρά # 7: Το Στατικό Μαγνητικό πεδίο στο κενό Αντιστοιχεί στα Κεφάλαια (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ...15 Βαθμωτό μέγεθος Διανυσματική ποσότητα Συνισταμένη Γραφική πρόσθεση διανυσμάτων (μέθοδος του πολύγωνου) Μέθοδος του παραλληλόγραμμου Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics fo scientists and enginees YOUNG H.D., Univesity

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ιωάννης Γκιάλας 4 Απριλίου 2014

Μαγνητικό Πεδίο. Ιωάννης Γκιάλας 4 Απριλίου 2014 Μαγνητικό Πεδίο Ιωάννης Γκιάλας 4 Απριλίου 2014 Ο φοιτητής να μάθει: Στόχοι διάλεξης περιγράφει ένα μαγνητικό πεδίο και την κίνηση ενός φορτίου μέσα σε αυτό. αναγνωρίζει σημαντικά φαινόμενα και τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα