Π. Τραγαζίκης 1,2, Μ. Σαριδάκη 1,3, Α. Δούρος 1,4, Δ. Γκούσκος 1,5, Μ. Μεϊμάρης 1,6. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π. Τραγαζίκης 1,2, Μ. Σαριδάκη 1,3, Α. Δούρος 1,4, Δ. Γκούσκος 1,5, Μ. Μεϊμάρης 1,6. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού από Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ με χρήση του Περιβάλλοντος Scratch Π. Τραγαζίκης 1,2, Μ. Σαριδάκη 1,3, Α. Δούρος 1,4, Δ. Γκούσκος 1,5, Μ. Μεϊμάρης 1,6 1 Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Abstract This paper describes the digital games for learning that have been developed by special education teachers within the EPINOISI Project - Specialised Formation of General and Special Education Teachers and Production of Digital Game-Based Educational Material for Mild Intellectual Disability (http://www.media.uoa.gr/epinoisi). The trainees of the EPINOISI project have been provided with technical resources for the Scratch and GameMaker development platforms and asked to create digital games for learning either from scratch or by modifying some initial prototypes. In the majority of cases, the Scratch environment has been preferred due to simplicity and more straightforward capabilities to cover subject matter of the special education curriculum. This paper focuses on discussion and evaluation of a total of 269 digital games for learning that have been developed by the 200 trainees of the EPINOISI project using Scratch, covering a number of themes from pure entertainment to language, maths and social skills. Some indicative games, selected for their vayring themes and improved playability are also presented as examples, whereas all games developed are available through the EPINOISI project website to the trainees and trainers of this project. Keywords: EPINOISI project, digital games-based learning (DBGL), special educational needs (SEN), mild intellectual disability (MID), Scratch development platform, digital games and interactive applications. Ευχαριστίες Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Κωνσταντίνα Αβλάμη, Γιάννη Βαλασάκη, Κατερίνα Βαλλέ, Ηλέκτρα Γαλάνη, Παντελή Καραμανή, Νίκο Νικολουδάκη, Ελένη Παπανδρέου, Νικόλα Περδικάρη, Κωνσταντίνα Φραγκή και Ιωάννα Χρήστου για τη συμβολή τους στο σχεδιασμό του συνολικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του έργου, καθώς και τον εκπαιδευτικό κ. Βασίλη Κατσάρα για τη συμβολή του στο σχεδιασμό των εργασιών ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού με χρήση του εργαλείου GameMaker. Επίσης τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Ευάγγελο

2 Γαλιατσάτο, Κωνσταντίνο Καλογήρου, Ειρήνη Κοτσώνα και Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο για την άδεια χρήσης της εφαρμογής The Trash. Τελευταίους αλλά όχι έσχατους οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς του προγράμματος εξειδίκευσης του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Κατερίνα Ανθρακοπούλου, Κατερίνα Δαλακούρα, Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου, Φωτεινή Καλύβα, Γιώργο Μπαντή, Αγγελική Ντέρτη, Μαρία Ταχτσόγλου και Ελένη Πασχαλίδου, των οποίων οι δημιουργίες παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία ως εφαρμογές αναφοράς. 1. Το Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση 1.1 Το Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ Το Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2007 Νοεμβρίου 2008 από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη και Συντονιστή για το Έργο τον Λέκτορα Δημήτρη Γκούσκο. Περιελάμβανε ένα πανελλαδικής κλίμακας πρόγραμμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, και παράλληλα ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου σε ψηφιακά παιχνίδια, για την υποστήριξη μαθητών με ήπια νοητική καθυστέρηση. Το έργο απευθύνθηκε σε 200 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό οι οποίοι συγκρότησαν 10μελή τμήματα εξειδίκευσης σε όλη την Ελλάδα (15 πόλεις). Τα σεμινάρια θεωρητικής εξειδίκευσης πραγματοποιήθηκαν στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2008, ενώ οι δράσεις πρακτικής άσκησης και οι παρεμβάσεις εφαρμογής στις βαθμίδες στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου Το πρόγραμμα εξειδίκευσης του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ στελεχώθηκε από πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, ερευνητές και έμπειρους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Είχε διάρκεια 400 διδακτικών ωρών στις οποίες περιελήφθησαν σεμινάρια θεωρητικής εξειδίκευσης (100 ώρες), σεμινάρια πρακτικής άσκησης και παρεμβάσεις εφαρμογής του ψηφιακού υλικού στις εκπαιδευτικές βαθμίδες (300 ώρες). Για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση το έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ υιοθέτησε μια από τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική τεχνολογία, τη μάθηση που βασίζεται σε ψηφιακά παιχνίδια (digital game-based learning). Οι επιστήμες της αγωγής έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα κατ εξοχήν πλαίσιο

3 μάθησης και κοινωνικοποίησης, ισότιμο ως προς τις διαφορές, παρακινητικό μέσω της πρόκλησης και μη τιμωρητικό στα λάθη. Εμφανίζει επομένως το παιχνίδι αρετές που αποτελούν ταυτόχρονα και βασικά ζητούμενα της ενταξιακής προσέγγισης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια επιπλέον χαρακτηρίζονται από στοιχεία όπως η εύκολη προσομοίωση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου και της καθημερινής ζωής, αλλά και η ξεχωριστή δυνατότητά τους να κερδίζουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον μέσα από μηχανισμούς πλούσιας αλληλεπίδρασης και ισορροπημένης πρόκλησης. Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 είναι ένα ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣH και αφορά γλωσσικές, μαθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση. Το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο 2.0, μαζί με συνοδευτικό υλικό, είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ (http://www.media.uoa.gr/epinoisi) στους επιμορφούμενους και επιμορφωτές του έργου καθώς και σε κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο. 1.2 Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πρακτικής άσκησης του προγράμματος εξειδίκευσης του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ, και ειδικότερα κατά το δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2008, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς τα ελεύθερα διαθέσιμα εργαλεία Gamemaker (http://www.yoyogames.com/make) και Scratch (http://scratch.mit.edu/) για την ανάπτυξη, αντίστοιχα, ψηφιακών παιχνιδιών και εν γένει διαδραστικών εφαρμογών. Στη συνέχεια, δόθηκαν στους επιμορφούμενους έτοιμα υποδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού ανεπτυγμένων στα εργαλεία GameMaker και Scratch και τους ζητήθηκε να αναπτύξουν και να τεκμηριώσουν νέα ψηφιακά παιχνίδια μαθησιακού σκοπού προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαζόμενοι είτε (α) με τροποποίηση των έτοιμων υποδειγμάτων είτε (β) με εξαρχής ανάπτυξη εφαρμογών. Το σύνολο των παραπάνω υποδειγμάτων, μαζί με τα θέματα και τις οδηγίες των εργασιών ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού καθώς και τα πακέτα εγκατάστασης και συνοδευτικούς τεχνικούς πόρους για τα εργαλεία GameMaker και Scratch είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους τους επιμορφωτές και επιμορφούμενους του προγράμματος εξειδίκευσης από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ (http://www.media.uoa.gr/epinoisi, ενότητες προστατευμένης πρόσβασης μέλη > επιμορφωτές και μέλη > επιμορφούμενοι). Από τις ενότητες αυτές διατίθεται επίσης το σύνολο των ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού που αναπτύχθηκαν από τους επιμορφούμενους του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ, μαζί με τις αντίστοιχες συνοδευτικές αναφορές. Το υλικό αυτό είναι ελεύθερα διαθέσιμο προς αξιοποίηση στους επιμορφούμενους και επιμορφωτές του έργου, με την παράκληση για τις αναγκαίες

4 αναφορές στους συντελεστές των εργασιών, στο Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ. 1.3 Η παρούσα εργασία Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού από τους επιμορφούμενους του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ χρησιμοποιώντας ειδικότερα το περιβάλλον ανάπτυξης Scratch, το οποίο προτιμήθηκε από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς έναντι του εναλλακτικού περιβάλλοντος GameMaker. Η προτίμηση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί αφενός λόγω της φιλικότητας και της ευκολότερης λειτουργίας του προγράμματος σε σχέση με το περιβάλλον GameMaker και αφετέρου με την πιο εύκολη προσέγγιση μέσω του εργαλείου Scratch περιοχών του αναλυτικού προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 2. Πλατφόρμα Scratch για την Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών Η πλατφόρμα προγραμματισμού Scratch δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα Lifelong Kindergarten του Εργαστηρίου MIT Media Lab (http://llk.media.mit.edu/). Πρόκειται ουσιαστικά για μια καινούρια γλώσσα προγραμματισμού που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά αλλά και σε οποιονδήποτε σχετίζεται με την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίνει τη δυνατότητα για μαθησιακή εμπειρία μέσα από τη δημιουργία διαδραστικών ιστοριών, κινουμένων σχεδίων, παιχνιδιών μουσικής και γενικότερα τέχνης, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον που το προγραμματιστικό εργαλείο προσφέρει. Επίσης υποστηρίζεται στην ελληνική γλώσσα. Ο σχεδιασμός αυτού του περιβάλλοντος συνδυάζει πολλές από τις λεγόμενες «ικανότητες του 21 ου αιώνα» οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική αποτελεσματικότητα των σημερινών μαθητών όπως: η δημιουργική σκέψη, η συστημική ανάλυση, ο αναστοχαστικός σχεδιασμός, η αποτελεσματική συνεργασία και η διαρκής μάθηση. Με τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον, αλλά και με τον τρόπο που καθοδηγεί τους χρήστες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά του εργαλεία, βοηθά τόσο στην προσωπική βελτίωση, όσο και στη βαθύτερη γνωριμία με την ψηφιακή τεχνολογία. Το επίπεδο γνωριμίας είναι τέτοιο που φέρνει τον απλό χρήστη που αλληλεπιδρά με το μέσο στη θέση του δημιουργού, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να φανταστεί, να δημιουργήσει, να επανασχεδιάσει και να διορθώσει, να μοιραστεί με την κοινότητα το δημιούργημά του, να πάρει ανατροφοδότηση και να ολοκληρώσει ή να βελτιώσει αυτό το οποίο φαντάστηκε προχωρώντας σε νέες δημιουργικές εφαρμογές. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η προγραμματιστική αυτή πλατφόρμα επελέγη προς αξιοποίηση από τους επιμορφούμενους του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ προκειμένου να

5 δημιουργηθούν νέες εφαρμογές ή να τροποποιηθούν κάποιες δεδομένες με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακών μαθησιακών παιχνιδιών για μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση και άλλα ενδεχομένως ακροατήρια. Η δράση αυτή στόχευσε, εκτός από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, και στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών σε μια πιλοτική προσπάθεια συνανάπτυξης σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ώστε να δημιουργηθεί μια αφετηρία διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού και τεχνογνωσίας προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 3. Εργασίες Δημιουργίας Ψηφιακών Παιχνιδιών Μαθησιακού Σκοπού από τους Επιμορφούμενους του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί του προγράμματος εξειδίκευσης του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ είχαν διαφορετικά επίπεδα επαφής με τις νέες τεχνολογίες και, στην πλειονότητά τους, δεν είχαν εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Επιλέχθηκε λοιπόν μια ποικιλία στην προσέγγιση της ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού, η οποία σχετιζόταν κατά κύριο λόγο με τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε κάποιος στη δημιουργία μιας εφαρμογής. Αποφασίστηκε να οριστούν δύο επίπεδα λειτουργίας: το ένα αφορούσε την τροποποίηση δεδομένων εφαρμογών, ενώ το άλλο τη δημιουργία μιας εφαρμογής με εξ αρχής ανάπτυξη. Κάθε επιμορφούμενος θα έπρεπε να τροποποιήσει δύο δεδομένες εφαρμογές ή να δημιουργήσει μία νέα. Δεν δόθηκαν κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες για το βαθμό τροποποίησης των δεδομένων εφαρμογών μιας και θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. Ζητήθηκε όμως για κάθε εφαρμογή να δωθεί ένα σχέδιο εργασίας που να την τεκμηριώνει εκπαιδευτικά, περιλαμβάνοντας δύο ενότητες: την περιγραφή της εκπαιδευτικής περίπτωσης για την οποία σχεδιάστηκε το παιχνίδι η περίπτωση αυτή μπορούσε να είναι τύπου γενικού (προδιαγραφές εκπαιδευτικής βαθμίδας, προφίλ μαθητών, θεματικής ενότητας και γνωστικών στόχων) ή εξατομικευμένου (συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή και γνωστικών στόχων) την περιγραφή των ενεργειών διαμόρφωσης, και ειδικότερα των σχεδιαστικών αποφάσεων και επιλογών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και των χαρακτηριστικών που αναπροσαρμόστηκαν, τροποποιήθηκαν ή επεκτάθηκαν για τη διαμόρφωση του νέου μαθησιακού ψηφιακού παιχνιδιού με αφετηρία το αρχικό παιχνίδι αναφοράς. Τα θέματα που δόθηκαν προς τροποποίηση σχετίζονταν με κοινωνικές δεξιότητες. Το ένα αφορούσε ένα «διαδραστικό διάλογο» με θέμα τη φιλία και το άλλο την ανακύκλωση μέσα από μια δραστηριότητα συλλογής αντικειμένων. Το πρώτο θέμα στηριζόταν περισσότερο στη διαδραστικότητα που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα στην περιοχή της παραγωγής λόγου και κειμένων και

6 προσανατολιζόταν στη δημιουργία παραλλαγών οι οποίες θα αναδείκνυαν τη δυναμική αυτής της δυνατότητας. Οι ψηφιακοί ήρωες ανταλλάσσουν τις σκέψεις τους και δημιουργούν την έκβαση της ιστορίας η οποία σχετίζεται με την ενδεικνυόμενη ή διαφορετικά την επιβραβεύσιμη συμπεριφορά. Για την υποβοήθηση των επιμορφούμενων εκτός από την εφαρμογή δόθηκε επιπλέον και ένα διάγραμμα ροής που στόχο είχε να κάνει περισσότερο φανερή την προγραμματιστική διαδρομή που ακολουθήθηκε και να τους βοηθήσει στη δημιουργική παρέμβαση πάνω στο δεδομένο περιεχόμενο. Το δεύτερο θέμα χαρακτηριζόταν από περισσότερο παιγνιώδη χαρακτήρα και προσανατολιζόταν στη δημιουργία παραλλαγών που θα αναδείκνυαν μαθησιακές εφαρμογές με υψηλή διασκεδαστικότητα. Με γνωστική αναφορά στην ανακύκλωση, ως παιγνιώδης ψηφιακή εφαρμογή είχε τη λογική της συλλογής αντικειμένων και το αναμενόμενο ήταν να εμπλουτιστεί η ιδέα αυτή με εφαρμογές διαφορετικής θεματολογίας από την αρχική. 4. Ανάλυση των Εφαρμογών κατά Τρόπο Ανάπτυξης και Θεματολογία Αναφοράς Από τους 200 επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς του προγράμματος εξειδίκευσης του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ δημιουργήθηκαν συνολικά 322 ψηφιακά παιχνίδια μαθησιακού σκοπού χρησιμοποιώντας και τα δύο περιβάλλοντα ανάπτυξης (GameMaker και Scratch), εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον Scratch. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική ενότητα της εργασίας, η προτίμηση αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί αφενός λόγω της φιλικότητας και της ευκολότερης λειτουργίας του προγράμματος σε σχέση με το περιβάλλον GameMaker και αφετέρου με την πιο εύκολη προσέγγιση μέσω του εργαλείου Scratch περιοχών του αναλυτικού προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος Scratch δημιουργήθηκαν συνολικά 269 εφαρμογές ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. Από αυτές οι 110 (ποσοστό 41%) ήταν νέες δημιουργίες ενώ οι υπόλοιπες 159 εφαρμογές (ποσοστό 59%) δημιουργήθηκαν με τροποποίηση των αρχικών υποδειγμάτων. Το ποσοστό των νέων εφαρμογών που δημιουργήθηκαν με εξ αρχής ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το εργαλείο Scratch θεωρείται υψηλό και θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πλατφόρμα λειτούργησε παρακινητικά για μεγάλο ποσοστό των επιμορφούμενων, ενίσχυσε τη δημιουργικότητα τους και την προσπάθεια πειραματισμού με το εργαλείο που τους δόθηκε. Επιπλέον οι εφαρμογές αυτές διακρίθηκαν για την ποικιλία τους τόσο ως προς τη θεματολογία της γνωστικής τους αναφοράς όσο και ως προς την έκταση τους, εννοώντας με τον τελευταίο όρο το εύρος των δυνατοτήτων που ενσωματώνει κάθε νέα εφαρμογή ως προς το περιεχόμενο, το χρόνο που κάποιος θα αφιερώσει για να παίξει, τον πλούτο των γραφικών και ηχητικών εφέ, τη δυνατότητα χρήσης επιπέδων, το σύστημα ανταμοιβών και άλλα σχετικά στοιχεία.

7 Όσον αφορά τις τροποποιημένες εφαρμογές, οι οποίες ήταν και οι περισσότερες, υπήρξε μια ποικιλία προσεγγίσεων και περιορισμένων έως και μεγάλων προσαρμογών. Με κριτήριο την διαφοροποίηση της παικτικής εμπειρίας (gameplay) ανάμεσα σε κάθε τροποποιημένη εφαρμογή και στην αντίστοιχη πρωτότυπη, οι τροποποιημένες εφαρμογές ταξινομήθηκαν σε τρεις διαβαθμίσεις μικρού, μέτριου και μεγάλου βαθμού προσαρμογής. Ως μικρού βαθμού προσαρμογής θεωρήθηκαν οι εφαρμογές που παρουσίαζαν ομοιομορφία στη δομή και το εικονικό περιβάλλον αλλά και ομοιότητα στο αρχικό σενάριο που δόθηκε, αποτέλεσαν δε ένα ποσοστό της τάξης του 33% (53 στις 159 εφαρμογές). Ως μέτριου βαθμού προσαρμογής θεωρήθηκαν οι εφαρμογές οι οποίες είχαν αλλαγές στο εικονικό περιβάλλον, μικρές αλλαγές στη δομή και ομοιότητα ως προς το αρχικό σενάριο που δόθηκε. Οι εφαρμογές αυτές αντιπροσώπευσαν το 50% της συνολικής παραγωγής (79 στις 159 εφαρμογές). Τέλος, ως μεγάλου βαθμού προσαρμογής, σε ποσοστό 17% επί του συνόλου των τροποποιημένων εφαρμογών (27 στις 159 εφαρμογές), θεωρήθηκαν οι εφαρμογές οι οποίες διαφοροποιήθηκαν τόσο ως προς το σενάριο όσο και ως προς τη συνολική παρουσίαση τους. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι εφαρμογές εμφάνισαν ποικιλία και ως προς τη θεματολογία της γνωστικής αναφοράς τους. Με κριτήριο τη συχνότητα εμφάνισης ομοειδών θεμάτων δημιουργήθηκε μια θεματική ομαδοποίηση (clustering), μέσω της οποίας όλες οι εφαρμογές (εξ αρχής ανεπτυγμένες ή δημιουργημένες μέσω τροποποίησης) κατηγοριοποιήθηκαν σε διακριτές ομάδες. Ο κύριος όγκος των θεμάτων βρισκόταν περισσότερο κοντά στο βασικό κορμό των ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι, κυριάρχησαν οι εφαρμογές που αφορούσαν τη γλώσσα, τα μαθηματικά και άλλα βασικά γνωστικά αντικείμενα (π.χ. χρώματα-σχήματα). Επιπλέον, υπήρξε μια ομάδα εφαρμογών οι οποία αφορούσε κοινωνικές δεξιότητες. Το σημαντικότερο τμήμα των εφαρμογών αυτών αφορούσε το ζήτημα της φιλίας, εξ ου και οι εν λόγω εφαρμογές εντάχθηκαν σε μια ξεχωριστή ομάδα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ζήτημα της φιλίας ήταν εκείνο που είχε επιλεγεί και για το πρώτο υπόδειγμα παιχνιδιού, και φαίνεται ότι αποτέλεσε καίριο ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ. Το δεύτερο υπόδειγμα παιχνιδιού στην πλατφόρμα σχεδιασμού Scratch αφορούσε την ανακύκλωση και επηρέασε ένα μεγάλο μέρος των εφαρμογών, ειδικότερα εκείνες που χαρακτηρίστηκαν από μικρό βαθμό προσαρμογής. Συνεπώς δημιουργήθηκε η κατηγορία περιβάλλον-ρύπανση η οποία αποτελείται κυρίως από τροποποιημένες εφαρμογές με το σχετικό θέμα. Τέλος υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός εφαρμογών που αφορούσε καθαρά τη διασκέδαση. Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν οι εφαρμογές που έδωσαν προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό στη διασκεδαστικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η κατηγορία των εφαρμογών είχε διττό χαρακτήρα. Ενσωμάτωνε τα

8 στοιχεία της ευχαρίστησης του παιχνιδιού αλλά έδινε στο ψηφιακό παιχνίδι και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Στην πλειονότητά τους αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση των κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων των μαθητών. Η αναλυτική θεματική κατανομή των εφαρμογών ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού που δημιουργήθηκαν με χρήση του περιβάλλοντος Scratch παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. θεματολογία πλήθος εφαρμογών αναλογία (κλίμακα 0-20%) ΓΛΩΣΣΑ 31 εφαρμογές (ποσοστό 12%) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 28 εφαρμογές (ποσοστό 10%) ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑ 21 εφαρμογές (ποσοστό 8%) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 34 εφαρμογές (ποσοστό 13%) ΦΙΛΙΑ 52 εφαρμογές (ποσοστό 19%) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΡΥΠΑΝΣΗ 45 εφαρμογές (ποσοστό 17%) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 39 εφαρμογές (ποσοστό 14%) ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 19 εφαρμογές (ποσοστό 7%) Πίνακας 1. Θεματολογία των ψηφιακών μαθησιακών παιχνιδιών 5. Αξιολόγηση ως προς Στοιχεία Παικτικότητας Από το σύνολο των εφαρμογών υπήρξαν κάποιες οι οποίες χαρακτηρίζονταν αφενός από περισσότερο παιγνιώδη χαρακτήρα, προσφέροντας αυξημένη διασκεδαστικότητα (fun), αφετέρου από ευρηματικό γραφικό και ηχητικό περιβάλλον ή κατάλληλα προσαρμοσμένο τέτοιο περιβάλλον και σενάριο το οποίο συνέβαλλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος του παίκτη και της δυνατότητας εμβύθισης (immersion). Επιπλέον, υπήρξαν εφαρμογές που προκαλούσαν με βάση τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά την επανάληψη της δράσης και προσέφεραν ένα παρακινητικό σύστημα αμοιβών. Επίσης εντοπίστηκαν εφαρμογές που μπορεί να μην είχαν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά προσέφεραν κάποια ιδέα πρωτότυπη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, συνεισφέροντας έτσι στον πλουραλισμό της συνολικής θεματολογίας. Υπό το πρίσμα αυτό, από το συνολικό πληθυσμό των 269 εφαρμογών που αναπτύχθηκαν με χρήση του περιβάλλοντος Scratch (τόσο παιχνίδια τα οποία αναπτύχθηκαν εξαρχής όσο και προσαρμογές των εφαρμογών που είχαν δοθεί για τροποποίηση) επελέγησαν οι 90 (1 στις 3 εφαρμογές) και αξιολογήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την έκταση στην οποία ενσωμάτωναν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Στην πρώτη κατηγορία κατατάχθηκαν 32 εφαρμογές στις οποίες

9 συγκριτικά με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά κυριαρχούσε το στοιχείο της διασκεδαστικότητας. Στη δεύτερη κατηγορία εντάχθηκαν 36 εφαρμογές, για τις οποίες θεωρήθηκε ότι, εκτός από τη διασκεδαστικότητα, και τα άλλα προαναφερθέντα στοιχεία συμμετείχαν καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα. Στην τρίτη τέλος κατηγορία εντάχθηκαν 22 εφαρμογές για τις οποίες τα παραπάνω κριτήρια ικανοποιούνταν στο μέγιστο βαθμό. Θα πρέπει και εδώ να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάταξη στην τρίτη κατηγορία έγινε και με βάση την πρωτοτυπία μιας ιδέας παιχνιδιού που θεωρήθηκε σκόπιμο να αναδειχθεί. Όσον αφορά τη θεματολογία των εφαρμογών, στην πρώτη κατηγορία οι μισές περίπου εφαρμογές (14 από τις 32 περιπτώσεις) είχαν θεματολογία σχετική με τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι υπόλοιπες χαρακτηρίζονταν από ποικιλία θεμάτων χωρίς να ξεχωρίζει κάποια κατηγορία ιδιαίτερα. Στη δεύτερη κατηγορία ένα ποσοστό περίπου 40% (14 από τις 36 εφαρμογές) αφορούσε τη γλώσσα και τα μαθηματικά αλλά υπήρξε και ένα αντίστοιχο ποσοστό 33% (12 από τις 36 περιπτώσεις) το οποίο αφορούσε εφαρμογές προσανατολισμένες στη διασκέδαση. Στην τρίτη κατηγορία τέλος παρατηρήθηκε μια αντίστοιχη διασπορά στη θεματολογία με υπεροχή θεμάτων που σχετίζονται με τη γλώσσα και τα μαθηματικά και ελαφρά υποχώρηση των εφαρμογών που σχετίζονται με τη διασκέδαση. Σε μια αξιολόγηση των περιοχών που θεματολογικά καλύπτουν οι εφαρμογές της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τουλάχιστον κατηγοριοποίηση, προκύπτει μια ροπή προς τη μείωση της ποικιλίας των θεμάτων καθώς η δομή του περιεχομένου γίνεται αρτιότερη (Πίνακας 2). Έτσι, ενώ στην πρώτη κατηγορία γίνεται μια προσπάθεια για να καλυφθούν γενικά περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, στη δεύτερη ενισχύεται ο παιγνιώδης χαρακτήρας και μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών που σχεδιάζονται με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι εφαρμογές σχεδιάζονται περισσότερο ως παιχνίδια τα οποία τελικά μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος. Στην τρίτη κατηγορία αυτό φαίνεται να λειτουργεί ακόμη καλύτερα, εξ ου και έχουμε μια συγκέντρωση στη θεματολογία των εφαρμογών που πρακτικά μοιάζει ως μια ολοκλήρωση των περιοχών όπου κινήθηκε η δημιουργικότητα στις άλλες κατηγορίες. θεματολογία σύνολο εφαρμογών κατηγορία Α κατηγορία Β κατηγορία Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 19 ΓΛΩΣΣΑ 16

10 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΙΛΙΑ 2 σύνολο θεμάτων Πίνακας 2. Θεματολογία των ψηφιακών μαθησιακών παιχνιδιών σε σχέση με την αξιολόγηση παικτικότητας 6. Επιλεγμένα Παιχνίδια Αναφοράς Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένα παιχνίδια σε διαβάθμιση υψηλής παικτικότητας, τα οποία καλύπτουν ένα εύρος θεματολογίας, με στόχο να αναδειχθεί η λειτουργικότητα και άλλα δυναμικά τους χαρακτηριστικά. 6.1 Παιχνίδι «Χρώματα» (Ι) Το παιχνίδι «Χρώματα» (δημιουργία: Κατερίνα Ανθρακοπούλου) σχεδιάστηκε για παιδιά νηπιαγωγείου με αυτισμό, νοητική ανωριμότητα και σύνδρομα υπερκινητικότητας. Περιλαμβάνει πέντε επίπεδα τα οποία ο παίκτης μπορεί να τα παίξει κατ επιλογή και δίνει τη δυνατότητα για επανάληψη αλλά και επιστροφή σε όποιο επίπεδο ο παίκτης επιθυμεί. Σε κάθε επίπεδο θεματολογικά καλύπτεται η εκμάθηση των βασικών χρωμάτων με διαφορετικό τρόπο αυξάνοντας κάθε φορά τον αριθμό των χρωμάτων. Επιπλέον παρέχει τόσο συστήματα επιμέρους αμοιβών όσο κι ένα τελικό σύστημα συνολικής αμοιβής με κίνηση και ρυθμικά μουσικά μοτίβα.

11 Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από το παιχνίδι «Χρώματα» (Ι) 6.2 Παιχνίδι «Συλλαβές με συμπλέγματα» Το παιχνίδι «Συλλαβές με συμπλέγματα» (δημιουργία: Κατερίνα Δαλακούρα) σχεδιάστηκε για μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση και σύνδρομο Asperger, οι οποίοι συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες σε λέξεις που περιλαμβάνουν συμφωνικά συμπλέγματα. Στόχος του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι η προοδευτική αλλαγή της ταχύτητας της ανάγνωσης με απώτερο στόχο την αυτοματοποίηση. Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Συλλαβές με συμπλέγματα» Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι για παιχνίδι αλλά έχει μεγάλη ποικιλία στο περιεχόμενο σχετικά με το μαθησιακό στόχο (περιλαμβάνει όλα τα συμφωνικά συμπλέγματα), μπορεί να παιχτεί σε οποιαδήποτε ταχύτητα (άρα είναι προσαρμόσιμο στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του χρήστη) και τέλος χαρακτηρίζεται από μια πολύ καλά επιμελημένη μουσική υπόκρουση η οποία βοηθά την παικτικότητα και τον προσανατολισμό στο στόχο. 6.3 Παιχνίδι «Apples» Το παιχνίδι «Apples» (δημιουργία: Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου) είναι σχεδιασμένο για παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση ηλικίας από 8 έως 14 ετών. Περιλαμβάνει

12 μαθηματικές πράξεις στις τρεις πρώτες δεκάδες και δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο από τον παίκτη, βοήθεια για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και δυνατότητα διόρθωσης, οπότε με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται στο ρυθμό των δυνατοτήτων του παίκτη. Η ηχητική επένδυση είναι χαλαρωτική και βοηθά στη συγκέντρωση στο στόχο. Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Apples» 6.4 Παιχνίδι «Παίζω μαθαίνοντας» Το παιχνίδι «Παίζω μαθαίνοντας» (δημιουργία: Φωτεινή Καλύβα) είναι σχεδιασμένο για εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Το παιχνίδι έχει πέντε επίπεδα, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, και ο στόχος είναι να βοηθήσουμε την Πόλυ να μαζέψει τα παιχνίδια της λύνοντας διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς και κινώντας την με τα βελάκια. Δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης του λάθους και σε περίπτωση αποτυχίας εμφανίζει μια διαφορετική πράξη. Το παιχνίδι προσφέρει αριθμητικό πληκτρολόγιο το οποίο ενεργοποιείται από το ποντίκι. Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Παίζω μαθαίνοντας»

13 6.5 Παιχνίδι «Γνωρίζοντας την Ευρώπη» Το παιχνίδι «Γνωρίζοντας την Ευρώπη» (δημιουργία: Γιώργος Μπαντής) σχεδιάστηκε για τη γνωριμία με τα κράτη της Ευρώπης. Πρόκειται για μια διαδικασία προσομοίωσης στο χάρτη όπου το εμφανιζόμενο όνομα του κράτους στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης ζητά από τον παίκτη να βάλει το δείκτη του ποντικιού στο κράτος που εμφανίστηκε. Επιπλέον ένας ήχος επιδοκιμασίας συνοδεύει τη σωστή απάντηση και ένας ήχος αποδοκιμασίας τη λανθασμένη. Το παιχνίδι επίσης δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Εικόνα 5. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Γνωρίζοντας την Ευρώπη» 6.6 Παιχνίδι «Ο Μάκης και τα φρούτα» Το παιχνίδι «Ο Μάκης και τα φρούτα» (δημιουργία: Αγγελική Ντέρτη) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες παιδιών του νηπιαγωγείου που παρουσιάζουν ανωριμότητα σε σχέση με την ηλικία τους και προβλήματα λόγου και ομιλίας. Το παιχνίδι με έναν εξαιρετικά παιγνιώδη χαρακτήρα προσφέρει εξοικείωση με τη χρήση του ποντικιού και του Η/Υ, εκμάθηση της μέτρησης έως το δέκα και τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν τα υγιεινά από τα ανθυγιεινά τρόφιμα. Εικόνα 6. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Ο Μάκης και τα φρούτα»

14 6.7 Παιχνίδι «Χρώματα» (ΙΙ) Το παιχνίδι «Χρώματα» (δημιουργία: Μαρία Ταχτσόγλου) απευθύνεται σε παιδιά με ήπια νοητική υστέρηση, σε παιδιά νηπιαγωγείου και παιδιά Α Δημοτικού. Αφορά στην εκμάθηση των χρωμάτων, στην ταξινόμηση και ομαδοποίηση αντικειμένων με κριτήριο το χρώμα καθώς και στην άσκηση και βελτίωση του οπτικο-κινητικού συντονισμού. 6.8 Παιχνίδι «Αλφαβήτα» Εικόνα 7. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Χρώματα» (ΙΙ) Το παιχνίδι «Αλφαβήτα» (δημιουργία: Ελένη Πασχαλίδου) έχει στόχο την εξάσκηση στα γράμματα της αλφαβήτας, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Το παιχνίδι έχει τρία επίπεδα δυσκολίας και ενδιαφέρουσα μουσική επένδυση. 7. Συμπεράσματα Εικόνα 8. Στιγμιότυπο από το παιχνίδι «Αλφαβήτα» Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο το οποίο στην ιστοσελίδα του υποδέχεται περισσότερες από νέες εφαρμογές ημερησίως, μπορεί να επισημανθεί ότι η

15 δραστηριότητα δημιουργίας ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί, διαδίδοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών βασιζόμενων στο ψηφιακό παιχνίδι και την ευχαρίστηση που αυτό προσφέρει. Με βάση τα όσα περιγράφτηκαν παραπάνω μπορούν να επισημανθούν τα ακόλουθα: Δημιουργήθηκε ένας μεγάλος όγκος εφαρμογών οι οποίες δοκιμάστηκαν πετυχημένα σε πραγματικές καταστάσεις, με θετικά αποτελέσματα για το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Δόθηκε δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία με τα οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν εξατομικευμένα στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο χρειαζόταν. Παρότι υπήρξε μια συγκέντρωση στη θεματολογία σε ενότητες που αφορούσαν γλώσσα, μαθηματικά, τα θέματα της φιλίας και ανακύκλωσης που είχαν εσνωματωθεί στα υποδείγματα εφαρμογών που δόθηκαν προς τροποποίηση, τελικά προέκυψε μια ικανοποιητική διασπορά των εφαρμογών στις θεματικές κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Ο συνολικός όγκος των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν μπορεί να καλύψει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορά μαθητές με ήπια νοητική καθυστέρηση αλλά και μαθητές Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Η ανάπτυξη εφαρμογών με περισσότερη πληροφορία και διάρκεια απαιτεί προφανώς αρκετό χρόνο από το δημιουργό. Από τη μελέτη ωστόσο των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν, καθώς και των αντίστοιχων συνοδευτικών αναφορών, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς του Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ είχαν τη διάθεση αυτή, γεγονός που σημαίνει ότι αναγνώρισαν τη σημασία και την αποτελεσματικότητα του μέσου. Τέλος, όπως φαίνεται και από τη θεματολογία των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν, το προγραμματιστικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να καλύψει με δραστηριότητες πολλές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ενισχύοντας τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

16 Βιβλιογραφία Ενδιαφέροντος 1. Connolly, T., Stansfield, M. and Boyle, L. (eds) (2009), Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices, Information Science Reference Publishers, UK. 2. Prensky, M. (2009), Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι. Αρχές, δυνατότητες και παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, επιστημονική επιμέλεια Μ. Μεϊμάρης, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Αρθρογραφία Ενδιαφέροντος 3. Saridaki, M., Gouscos, D. and Meimaris, M. (2009), Digital Games-Based Learning for Students with Intellectual Disability, Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices, T. Connolly, M. Stansfield and L. Boyle (eds), Information Science Reference Publishers, UK. 4. Saridaki, M., Gouscos, D. and Meimaris, M. (2008), Digital Game-Based Learning for Students with Mild Intellectual Disability: The EPINOISI Project, 4th International Conference on Challenges and Uses of ICT - The dynamics of development: at the crossroads of the world (EUTIC 2008), Lisbon, Portugal, October Monroy-Hernandez, A. and Resnick, M. (2008), Empowering kids to create and share programmable media, Interactions, Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robinson, A. and Weigel, M. (2006), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Chicago, Illinois. 7. Resnick, M. (2002), Rethinking Learning in the Digital Age, The Global Information Technology Report: Readiness for the Networked World, G. Kirkman (ed), Oxford University Press (on-line available at Ιστογραφία Ενδιαφέροντος 8. Έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ 9. εργαλείο ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών Scratch 10. MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Research Group 11. Partnership for 21st Century Skills

17 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Του Η/Υ Και Ψηφιακού Υλικού Σε Παιδιά Με Νοητική Καθυστέρηση: Μελέτη Περίπτωσης

Χρήση Του Η/Υ Και Ψηφιακού Υλικού Σε Παιδιά Με Νοητική Καθυστέρηση: Μελέτη Περίπτωσης Χρήση Του Η/Υ Και Ψηφιακού Υλικού Σε Παιδιά Με Νοητική Καθυστέρηση: Μελέτη Περίπτωσης Α. Μισιρλή Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης N. Αχαϊας ΜΑ στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες manastasial@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Safer Internet. Μέρος Πρώτο: Γεγονότα. Europe online 24 hours a month. Google overhauls main search page. ... Kevin Whitrick

Safer Internet. Μέρος Πρώτο: Γεγονότα. Europe online 24 hours a month. Google overhauls main search page. ... Kevin Whitrick Safer Internet Μέρος Πρώτο: Γεγονότα Europe online 24 hours a month Google overhauls main search page... Kevin Whitrick Web safety warning for children Μέρος Δεύτερο: Οι Δράσεις Περιεχόμενο α) Βλαβερό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Το Μαγικό φίλτρο» Εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο

«Το Μαγικό φίλτρο» Εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ.«ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: «Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ICT FOR EDUCATION) Παρουσίαση: ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Scratch. για γυμνάσιο

Scratch. για γυμνάσιο Scratch για γυμνάσιο Ομάδα Κ Ζαμπούνης Φίλιππος Νικολοπούλου Λουίζα Ντιρογιάννη Μαγδαληνή Παπαγεωργὶου Μαριλένα Σιδηρόπουλος Δημήτριος Φακριάδης Πασχάλης Tι είναι το scratch? Tο scratch είναι μια γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς Workshops: Επικοινωνία της επιστήμης ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός

Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός... Σε αυτό το κεφάλαιο: 1.1 Τι είναι ο προγραμματισμός 1.2 Τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα; 1.3 Οφέλη από τον προγραμματισμό 1.4 Scratch ing... «Πρώτα λύσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Β' Μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 58 Εκπαιδευτικά παιχνίδια Β Μέρος / Εκπαιδευτικά Φάκελοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι που παρουσιάζονται στο Β μέρος αυτού του βιβλίου έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Εργαστηριακή Εισήγηση «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Σαββιδάκη Αρχοντούλα 1, Προκάκης Εμμανουήλ 2, Τσακίρης Μάριος 3, Φυτάς Δημήτριος 4 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Β Αρσάκειο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικώς: 5o Συνέδριο Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας

Ταχυδρομικώς: 5o Συνέδριο Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Όμιλος Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Α.Π.Η Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης Εξειδίκευση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Εφαρμόζοντας το SCRATCH στη διδασκαλία των Ξενόγλωσσων Μαθημάτων» Ακρίβου Ελευθερία 1, Ζαρκάδα Μαρία 2, Ρέλλια Μαρία 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 1 ο Δ.Σ. Καρπενησίου ak_lina@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δάσκαλοι και μαθητές Παίζουμε και μαθαίνουμε!

Δάσκαλοι και μαθητές Παίζουμε και μαθαίνουμε! Δάσκαλοι και μαθητές Παίζουμε και μαθαίνουμε! Συντελεστές: Γιάννης Π. Κρόκος - Μαθηματικός Βασίλης Τσιλιβής Μαθηματικός Φιλίππια Γαλιατσάτου - Δασκάλα Πολιτικός Μηχανικός «Η επίλυση των προβλημάτων & των

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα