Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015"

Transcript

1 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης του προγράμματος. A1.2 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τίτλους σπουδών με την άδεια και σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς όπως το Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) και το Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). A1.3 Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει διπλούς τίτλους σπουδών από κοινού με άλλα ιδρύματα, ή προγράμματα που οδηγούν εξ ολοκλήρου σε τίτλους σπουδών άλλων ιδρυμάτων ή φορέων απονομής στο πλαίσιο συγκεκριμένων συμφωνιών επικύρωσής τους. A1.4 Απονέμονται τιμητικοί τίτλοι σε αναγνώριση των επιτευγμάτων ιδιαιτέρως διακεκριμένων ατόμων. Αυτοί οι τίτλοι δεν συγκρίνονται, και ούτε θα πρέπει να συγκρίνονται, με ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. A2 Κύριοι Τίτλοι Σπουδών Πτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Advanced Diploma Bachelor of Arts Bachelor of Education Bachelor of Engineering Bachelor of Laws Bachelor of Science Bachelors Advanced Diploma Certificate in Education Certificate of Higher Education Diploma of Higher Education Diploma of Higher Education in Legal Studies Foundation Degree Arts Foundation Degree Engineering Foundation Degree Science Professional Graduate Diploma AdvDip BA BEd BEng LLB BSc BAdDip CertEd CertHE DipHE DipHE FdA FdEng FdSc PGrDip Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Postgraduate Certificate in Education Postgraduate Certificate Postgraduate Diploma Professional Graduate Certificate in Education Integrated Masters* Master of Arts Master of Business Administration Master of Business Research Methods Master of Design Master of Education Master of Law Master of Laws Master of Research PGCE PGCert PGDip PrGCE MSubject MA MBA MBRes MDes MEd MLaw LLM MRes 4

2 Master of Science Master of Ministry Master of Philosophy Master of Professional Practice Master of Public Health Master s Advanced Diploma * Τίτλοι Integrated Masters που είναι επί του παρόντος εγκεκριμένοι: MDes Master of Design MHist Master of History MLaw Masters of Law MLit Master of Literature MSci Master of Science MSoc Master of Sociology MEng Master of Engineering MSc MMin MPhil MPr MPH MAdvD Ανώτερα Διδακτορικά Doctor of Engineering Doctor of Laws Doctor of Letters Doctor of Science Doctor of Technology DEng LLD DLitt DSc DTech Επαγγελματικά Διδακτορικά Doctor of Education Doctor of Health and Social Care Doctor of Ministry/Religious Care Doctor of Pharmacy Doctor of Psychotherapy Doctor of Professional Practice EdD DHSc DMin DPhar DPsy DProf Διδακτορικά Doctor of Philosophy PhD A2.1 Οι φοιτητές παίρνουν το πτυχίο τους μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των σπουδών για τον τίτλο σπουδών για τον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση που οι φοιτητές διακόψουν τις σπουδές τους ή μεταγραφούν σε άλλο πρόγραμμα πριν ολοκληρώσουν, μπορούν να ζητήσουν να τους απονεμηθεί ο υψηλότερος ενδιάμεσος τίτλος σπουδών τον οποίο δικαιούνται να λάβουν. Τυχόν διαφοροποιήσεις των παραπάνω αναφέρονται στις προδιαγραφές του προγράμματος. A3 Τιμητικοί Τίτλοι Honorary Master of Arts Honorary Master of Business Administration Honorary Master of Science Honorary Master of the University Honorary Doctor of Business Administration Honorary Doctor of Education Honorary Doctor of Fine Art Honorary Doctor of Laws Honorary Doctor of Letters Honorary Doctor of Music Honorary Doctor of Professional Practice 5 Hon MA Hon MBA Hon MSc Hon MUniv Hon DBA Hon EdD Hon DFA Hon LLD Hon DLitt Hon DMus Hon PrD

3 Honorary Doctor of Science Honorary Doctor of Technology Honorary Doctor of the University Hon DSc Hon DTech Hon DUniv A3.1 Για την απονομή τιμητικών πτυχίων υιοθετούνται τα ακόλουθα κριτήρια σε κάθε επιστημονικό τομέα: (i) (ii) Ακαδημαϊκά επιτεύγματα τα οποία προάγουν σημαντικά τη γνώση του ανθρώπου στους επιστημονικούς τομείς που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Επιτεύγματα στη δημιουργικότητα τα οποία προάγουν σημαντικά την πρακτική στις τέχνες ή την τεχνολογία (iii) Σημαντικά επιτεύγματα στον βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό τομέα. (iv) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα τα οποία αποτελούν παράδειγμα της αποστολής του Πανεπιστημίου (v) Κοινωνικά επιτεύγματα τα οποία αποτελούν παράδειγμα των αξιών που εμπεριέχονται στην αποστολή του Πανεπιστημίου ή ενισχύουν σημαντικά και θετικά το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται η εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου. A3.2 Τιμητικός Διδακτορικός Τίτλος του Πανεπιστημίου χωρίς να προσδιορίζεται ο επιστημονικός τομέας απονέμεται για εξαιρετικά επιτεύγματα σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια καθώς και για επιτεύγματα που συμβάλλουν στην κατάταξη αξιολόγησης του Πανεπιστημίου. Στις περιπτώσεις που η διάκριση είναι σημαντική αλλά όχι εξαιρετική, μπορεί να απονεμηθεί τιμητικό Master του Πανεπιστημίου. A4 Άλλοι Τίτλοι Σπουδών Δευτερεύοντες Τίτλοι Σπουδών Certificate of Credit Certificate of Continuing Education * Certificate of Continuing Professional Development * University Foundation Certificate University Certificate University Diploma University Advanced Diploma Certificate in Professional Practice Diploma in Professional Practice Diploma in Policing International Foundation Certificate Με παραχώρηση Άδειας Higher National Certificate (HNC) Higher National Diploma (HND) (κατατάσσεται ως Κύριος Τίτλος Σπουδών) BTEC Advanced Professional Award/Certificate/Diploma BTEC Professional Award/Certificate/Diploma Σε συνεργασία με Επαγγελματικούς Φορείς Chartered Association of Certified Accountants Certificate (ACCA) Chartered Institute of Management Accountants Certificate (CIMA) Diploma in Acoustics and Noise * Σε κάποιες περιπτώσεις αυτοί οι τίτλοι σπουδών μπορεί να επικυρωθούν με επαγγελματικά αναγνωρισμένο τίτλο, όπως το Practice Certificate. 6

4 A5 Τίτλοι Σπουδών Aegrotat A5.1 Ο τίτλος σπουδών με τον χαρακτηρισμό aegrotat που αφορά σπουδές που δεν ολοκληρώθηκαν είναι τίτλος σπουδών χωρίς κατάταξη που μπορεί να απονεμηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για όλα τα προγράμματα με διδασκαλία που επικυρώνονται από το Πανεπιστήμιο όπως: Certificate of Higher Education Diploma of Higher Education Bachelor s Degree Postgraduate Certificate Postgraduate Diploma Master s Degree A5.2 Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Επιτροπών Αξιολόγησης να απονείμουν ή να εισηγηθούν την απονομή τίτλου σπουδών με τον χαρακτηρισμό aegrotat. Η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία της απόδοσης του φοιτητή. Στην περίπτωση που υπολείπονται μόνο 20 ή 40 πιστωτικές μονάδες η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποφασίσει να απονεμηθεί τίτλος με πλήρη κατάταξη αντί ενός τίτλου με τον χαρακτηρισμό aegrotat, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι δυνατότητες του φοιτητή ανταποκρίνονται στο ανάλογο επίπεδο. A5.3 Μετά την κατ αρχήν έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα γίνει στο φοιτητή προσφορά για την απονομή τίτλου σπουδών με τον χαρακτηρισμό aegrotat. Ο τίτλος θα απονεμηθεί επίσημα μόλις ο φοιτητής επιβεβαιώσει ότι τον δέχεται και ότι κατανοεί πως δεν μπορεί να φοιτήσει πάλι στο ίδιο πρόγραμμα αργότερα προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο ή την κατάταξη του τίτλου σπουδών. A5.4 Οι απονομές τίτλων σπουδών με τον χαρακτηρισμό aegrotat θα πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ειδικών Περιπτώσεων του Πανεπιστημίου ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή κοινής πρακτικής σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν μία απόφαση για απονομή τίτλου σπουδών με τον χαρακτηρισμό aegrotat στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ειδικών Περιπτώσεων του Πανεπιστημίου. A6 Μετά Θάνατον Απονομές A6.1 Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και οι τίτλοι με τον χαρακτηρισμό aegrotat μπορούν να απονεμηθούν μετά θάνατον, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η κατάλληλη ακαδημαϊκή τεκμηρίωση για την απονομή (βλ. A5.2 παραπάνω). A7 Επικύρωση, Απονομή και Παράδοση των Τίτλων Σπουδών A7.1 ΟΙ τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου και οι πιστωτικές μονάδες επικυρώνονται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο μέσω των εξής δύο φορέων: (i) την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Ποιότητας που εξετάζει εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης για τα προγράμματα με διδασκαλία και από την Επιτροπή Έρευνας και Πτυχίων με Έρευνα του Πανεπιστημίου για τα προγράμματα με έρευνα. 7

5 (ii) Την Επιτροπή Τιμητικών Τίτλων του Πανεπιστημίου που εξετάζει εισηγήσεις αναφορικά με τιμητικούς τίτλους. A.7.2 Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι π.χ. Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, απονέμονται από την Επιτροπή Απονομών του Πανεπιστημίου. A8 Ανάκληση Τίτλων Σπουδών A8.1 Στην περίπτωση κατ ισχυρισμό ακαδημαϊκής παράβασης ή παραβάσεων που σχετίζονται με την απονομή Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου κατόπιν αυτής, η υπόθεση θα εξετάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί Ακαδημαϊκών Παραβάσεων του Πανεπιστημίου (Ενότητα Ι των Κανονισμών) και θα υπόκειται στα ίδια δικαιώματα έφεσης. Εφόσον στοιχειοθετηθεί η υπόθεση, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απονομή ενώ την τελική έγκριση δίνει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την απονομή, περιλαμβανομένου και του Τίτλου Σπουδών, καθίστανται άκυρα, ενώ τόσο τα αιτήματα προς το Πανεπιστήμιο για συστατικές επιστολές όσο και τα ηλεκτρονικά αρχεία θα ενημερώνονται ώστε να φαίνεται ότι δεν υφίσταται έγκυρος τίτλος σπουδών. Τυχόν προσπάθεια να γίνει χρήση εγγράφων που είχαν εκδοθεί προηγουμένως θα αποτελεί απάτη. 8

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών στην Ελλάδα & το εξωτερικό»... Εάν το θέλεις πολύ μπορείς να κατορθώσεις τα πάντα Sir John Moores

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17 Φοιτητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (εφεξής:

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 / 2016 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» «Master of Science -MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection» Κοζάνη, Ιούνιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 www.unic.ac.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Οι Σωστές Επιλογές 5 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 8 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 10 Υποτροφίες 11 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή 12 Μετεγγραφή σε Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα