ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή 1.1 Η Έννοια της Χρησιμότητας Θεωρία της Απόλυτης Χρησιμότητας Συνολική χρησιμότητα Μέση χρησιμότητα Οριακή χρησιμότητα Υποθέσεις-Αξιώματα της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας ιαγραμματική και Αλγεβρική Παρουσίαση της Ισορροπίας του Καταναλωτή Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης του Καταναλωτή Εφαρμογές της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας Κριτική της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας Θεωρία της Τακτικής Χρησιμότητας Υποθέσεις-Αξιώματα...58

2 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καμπύλες Αδιαφορίας και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης Μεταξύ ύο Αγαθών Ισορροπία του Καταναλωτή ( ιαγραμματική Παρουσίαση) Μαθηματική Παρουσίαση της Ισορροπίας του Καταναλωτή Μεταβολή του Ονομαστικού Εισοδήματος του Καταναλωτή Καμπύλες Engel Μεταβολή της Τιμής και Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης (κατά Marshall) Εξαγωγή της Καμπύλης της Σταυροειδούς Ζήτησης του x ως προς την Τιμή του y Το Συνολικό Αποτέλεσμα της Τιμής Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος κατά Hicks Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Εισοδηματικό Αποτέλεσμακατά Slutsky Μαθηματική Παρουσίαση του Αποτελέσματος Υποκατάστασης και του Εισοδηματικού Αποτελέσματος λόγω Μεταβολής της Τιμής Καμπύλη Ζήτησης κατά Hicks (Αντισταθμισμένη Καμπύλη Ζήτησης) Θεωρία της Αποκαλυφθείσας Προτίμησης Εφαρμογές της Ανάλυσης των Καμπυλών Αδιαφορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η Έννοια της Μαθηματικής Προσδοκίας Απόδοσης Η ιακύμανση και η Τυπική Απόκλιση του Χ Η Έννοια της Προσδοκώμενης Χρησιμότητας Οι Επιλογές των Ατόμων Απέναντι στον Κίνδυνο Η Εκτίμηση του Κινδύνου που Απορρέει από την Οικονομική Αβεβαιότητα Ο Κίνδυνος της Αβεβαιότητας και οι Καμπύλες Αδιαφορίας Οι Καμπύλες Αδιαφορίας του Επενδυτή και ο Κίνδυνος της Αβεβαιότητας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάλυση των Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς 3.1 Ανάλυση της Καμπύλης Ζήτησης Ανάλυση της Καμπύλης Προσφοράς Εξαγωγή της Καμπύλης Προσφοράς από την Καμπύλη Μετασχηματισμού Καθορισμός της Ισορροπίας στην Αγορά του Αγαθού Προσδιορισμός της Τιμής Ισορροπίας Επιδράσεις της Μεταβολής της Ζήτησης και της Προσφοράς στην Ισορροπία της Αγοράς Κρατική Παρέμβαση στην Αγορά Αγαθών και Έλεγχοι Τιμών Κρατική Παρέμβαση στην Αγορά Αγροτικών Προϊόντων Γωνιακή ή Ακραία Ισορροπία Παραμετρικές Μεταβολές των Συναρτήσεων Προσφοράς και Ζήτησης Ταυτοποίηση (Αναγνώριση) των Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς Το Πρόβλημα της Στατικής Ισορροπίας στην Ανταγωνιστική Αγορά Αγαθού Το Πρόβλημα της υναμικής Ισορροπίας Μαθηματική Παρουσίαση ιαγραμματική Παρουσίαση Το Θεώρημα του Ιστού της Αράχνης Επιπτώσεις της Φορολογίας στην Αγοραία Ισορροπία Το ίλημμα της Φορολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Θεωρία Ελαστικοτήτων 4.1 Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή του Ίδιου Αγαθού Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ελαστικότητας Ζήτησης Εύρεση της Ελαστικότητας Ζήτησης από την Καμπύλη Τιμής-Κατανάλωσης

4 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.4 Σχέση Συνολικής Προσόδου και Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την Τιμή Συνάρτηση Συνολικής Προσόδου Γεωμετρική Εξαγωγή των Καμπυλών Μέσης και Οριακής Προσόδου Ιδιότητες Καμπυλών AR και MR Σχέση Μέσης, Οριακής Προσόδου και Ελαστικότητας Ζήτησης Εισοδηματική Ελαστικότητα Σταυροειδής Ελαστικότητα Ελαστικότητα Υποκατάστασης Αντισταθμισμένη Ελαστικότητα Ζήτησης Ελαστικότητα Προσφοράς Ελαστικότητα Προβλέψεων (Προσδοκιών) ΜΕΡΟΣ Β Θεωρία Προσφοράς Αγαθών - Ανάλυση Παραγωγής και Κόστους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Θεωρία Παραγωγής 5.1 Εισαγωγή Τεχνολογία, Τεχνολογική Μήτρα και Τεχνολογική 5.3 Αποτελεσματικότητα Η Συνάρτηση Παραγωγής Ενός Προϊόντος 5.4 από μια Εισροή (Ανάλυση κατά Marshall) Τα Τρία Στάδια (Φάσεις) Παραγωγής της Μεταβλητής 5.5 Εισροής Η Κατά Marshall Συνθήκη Ελαχιστοποίησης του Κόστους 5.6 Παραγωγής ή Μεγιστοποίησης του Προϊόντος Η κατά Hicks Συνάρτηση Παραγωγής (Ένα Προϊόν 5.7 ύο Συντελεστές Παραγωγής) Η Οικονομική Περιοχή της Παραγωγής...344

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νόμοι Απόδοσης Κλίμακας Ομογενείς Συναρτήσεις Παραγωγής Ελαστικότητα Υποκατάστασης Η ιανομή του Προϊόντος Ιδιότητες και Χαρακτηριστικά των Συναρτήσεων Παραγωγής Cobb-Douglas Η Τεχνολογική Πρόοδος στις Συναρτήσεις Παραγωγής Έννοια Τεχνολογικής Προόδου Η Τεχνολογική Πρόοδος στις Συναρτήσεις Παραγωγής Cobb-Douglas Ισορροπία της Παραγωγικής Μονάδας Εισαγωγή Επιλογή Άριστων Συνδυασμών Συντελεστών Παραγωγής Εξαγωγή των Συναρτήσεων Ζήτησης των Συντελεστών Παραγωγής ιακρίσεις των Εισροών σε Κανονικές και Κατώτερες και η Γραμμή Ανάπτυξης Μεταβολή της Τιμής Ενός Συντελεστή Παραγωγής Άριστη Κατανομή των Εισροών στην Παραγωγή ύο Αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Θεωρία Κόστους 6.1 Εισαγωγή Βραχυχρόνιο και Μακροχρόνιο Κόστος Βραχυχρόνια Καμπύλη Κόστους Το Mέσο Σταθερό Κόστος, το Μέσο Μεταβλητό Κόστος και το Οριακό Κόστος στη Βραχυχρόνια Περίοδο Σχέσεις Καμπυλών Προϊόντος και Κόστους Η Συνάρτηση του Μακροχρόνιου Κόστους Παραγωγής Μέσο και Οριακό Κόστος στη Μακροχρόνια Περίοδο Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιου και Μακροχρόνιου Συνολικού Κόστους

6 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μακροχρόνιες Συναρτήσεις Κόστους και Απόδοση Κλίμακας της Παραγωγής Σχέση των Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Καμπυλών Μέσου και Οριακού Κόστους ΜΕΡΟΣ Γ Οργάνωση της Αγοράς και Θεωρία της Επιχείρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η Συμπεριφορά της Επιχείρησης σε Τελείως Ανταγωνιστική Αγορά 7.1 Εισαγωγή Προσδιορισμός της Βραχυχρόνιας Ισορροπίας 7.3 της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Βραχυχρόνια Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής 7.4 Επιχείρησης Μαθηματική Παρουσίαση της Ισορροπίας της Επιχείρησης 7.5 στη Βραχυχρόνια Περίοδο Μακροχρόνια Ισορροπία της Επιχείρησης Καμπύλη Προσφοράς του Ανταγωνιστικού Κλάδου 7.7 Μακροχρόνια Εκτίμηση της Ελαστικότητας Ζήτησης της Ανταγωνιστικής 7.8 Επιχείρησης Εκτίμηση της Οικονομικής Αποτελεσματικότητας του Υποδείγματος του Ελεύθερου Ανταγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Το Μονοπωλιακό Υπόδειγμα 8.1 Εισαγωγή Βραχυχρόνια Ισορροπία του Μονοπωλίου Μαθηματική Παρουσίαση της Βραχυχρόνιας Ισορροπίας της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καμπύλη Προσφοράς της Μονοπωλιακής Επιχείρησης Μακροχρόνια Ισορροπία της Μονοπωλιακής Επιχείρησης Βαθμός Μονοπωλιακής Εξάρτησης Αποτελέσματα Επιβολής Φορολογίας στο Μονοπώλιο Μεταβολή της Ισορροπίας της Μονοπωλιακής Επιχείρησης Έλεγχοι Τιμών στο Μονοπώλιο ιαφορισμός Τιμών (ή Πολλαπλή Τιμολόγηση) Μονοπώλιο Ενός Προϊόντος από ύο Εκμεταλλεύσεις ιπλό Σύστημα Τιμολόγησης ιμερές Μονοπώλιο Φυσικό Μονοπώλιο Κοινωνικό Κόστος Μονοπωλίου Τρόποι Παραμονής του Μονοπωλίου στην Αγορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Θεωρία Μονοπωλιακού ή Ατελούς Ανταγωνισμού 9.1 Εισαγωγή Ορισμός και Υποθέσεις του Υποδείγματος Μονοπωλιακού 9.3 Ανταγωνισμού Βραχυχρόνια Ισορροπία της Επιχείρησης στο Μονοπωλιακό 9.4 Ανταγωνισμό Μακροχρόνια Ισορροπία της Επιχείρησης σε Μονοπωλιακό 9.5 Ανταγωνισμό Χαρακτηριστικά του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού 9.6 Υπερβάλλουσα Παραγωγική υναμικότητα Μαθηματική Παρουσίαση της Μακροχρόνιας Ισορροπίας 9.7 στο Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό Κριτική της Θεωρίας του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Θεωρίες Ολιγοπωλιακής Αγοράς 10.1 Χαρακτηριστικά και Υποθέσεις του Ολιγοπωλίου Υπόδειγμα του Cournot (Cournot s Model) Μαθηματική Παρουσίαση του Υποδείγματος...610

8 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10.4 υοπωλιακό Υπόδειγμα του Bertrand Το Υπόδειγμα του Edgeworth Το Ολιγοπωλιακό Υπόδειγμα του Chamberlin (ή Υπόδειγμα της Μικρής Ομάδας) Το Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του von Stackelberg Το Υπόδειγμα της Τεθλασμένης Καμπύλης Ζήτησης (Υπόδειγμα του P. Sweezy) Το υοπωλιακό Υπόδειγμα του Hotelling ιεκδικούμενες Αγορές Θεωρία Ορίου στην Τιμολόγηση του J. Bain Το Αρχικό Υπόδειγμα Υπόδειγμα με Σταθερή την Τιμή Ρ στο πριν την Είσοδο Επίπεδο Υπόδειγμα με Σταθερή την Ποσότητα Χ στο πριν την Είσοδο Επίπεδο Υπόδειγμα Ορίου-Τιμολόγησης της Sylos-Labini Υπόδειγμα Ορίου-Τιμολόγησης του F. Modigliani Η «Προδέσμευση» ως Μέσο Αποτροπής Εισόδου Επιθετική ή Ληστρική Τιμολόγηση Ολιγοπωλιακή Αγορά και είκτης Lerner ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η Θεωρία Παιγνίων στην Ολιγοπωλιακή Αγορά 11.1 Εισαγωγή Παίγνιο ύο Παικτών Μηδενικού Συνολικού Κέρδους Παίγνιο ύο Παικτών Μη Μηδενικού Συνολικού Κέρδους Το Υπόδειγμα του ιλήμματος των Φυλακισμένων Το Πρόβλημα του Καρτέλ (Συμφωνία στο υοπώλιο) ως Πρόβλημα του ιλήμματος των Φυλακισμένων Επαναλαμβανόμενα Παίγνια...728

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Κριτική της Νεοκλασικής Θεωρίας της Επιχείρησης - Νεότερες Αντιλήψεις στη Θεωρία της Επιχείρησης 12.1 Κριτική της Νεοκλασικής (Παραδοσιακής) Θεωρίας της Επιχείρησης ιευθυντικές Θεωρίες της Επιχείρησης (Managerial Theories of the Firm) Συμπεριφορικές Θεωρίες της Επιχείρησης Υπόδειγμα των Cyert και March ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αβέβαιες Αγορές - Ασύμμετρη Πληροφόρηση 13.1 Εισαγωγή Η Αγορά των Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων Το Πρόβλημα της υσμενούς (Αντίστροφης) Επιλογής Το Πρόβλημα του Ηθικού Κινδύνου Το Υπόδειγμα της Σχέσης Εντολέα-Εντολοδόχου ΜΕΡΟΣ Γραμμική Οικονομική Ανάλυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Γραμμικός Προγραμματισμός 14.1 Εισαγωγή ιατύπωση του Προβλήματος του Γραμμικού Προγραμματισμού Γραφική Λύση του Προβλήματος Αλγεβρική ιατύπωση του Προβλήματος του Γραμμικού Προγραμματισμού Η Μέθοδος Simplex Το υαδικό Πρόβλημα...835

10 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ανάλυση ραστηριότητας 15.1 Η Έννοια της ραστηριότητας Η Αρχή της Σταθερής Απόδοσης Κλίμακας και των Σταθερών Αναλογιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Το Υπόδειγμα Εισροών - Εκροών του W. Leontief 16.1 Εισαγωγή ομή του Ανοικτού Υποδείγματος Εισροών-Εκροών Γραφική Λύση Ενός Απλού Συστήματος Εισροών-Εκροών Το Κλειστό Στατικό Υπόδειγμα Εισροών-Εκροών ΜΕΡΟΣ Ε Θεωρία Αγορών των Παραγωγικών Συντελεστών - Θεωρία ιανομής σε Συνθήκες Μερικής Ισορροπίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Ο Τρόπος Σχηματισμού των Τιμών των Παραγωγικών Συντελεστών σε Τελείως Ανταγωνιστικές Αγορές: Ο Συντελεστής Εργασία 17.1 Εισαγωγή Η Ζήτηση μιας Μεταβλητής Εισροής (Εργασίας) από την Επιχείρηση Η Αγοραία Καμπύλη Ζήτησης της Μεταβλητής Εισροής Εξαγωγή της Ατομικής Καμπύλης Ζήτησης μιας Εισροής, όταν Απασχολούνται Περισσότερες από μια Μεταβλητές Εισροές Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης ενός Συντελεστή Παραγωγής

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγοντες που Καθορίζουν την Ελαστικότητα Ζήτησης μιας Εισροής Παλίνδρομοι Συντελεστές Παραγωγής Παράδοξο του J. Hicks Η Καμπύλη Προσφοράς μιας Μεταβλητής Εισροής Καμπύλη Προσφοράς Εργασίας με Θετική Κλίση και Αρνητική Κλίση Υπερωριακή Αμοιβή στο Υπόδειγμα Προσφοράς Εργασίας Η Ισορροπία της Αγοράς των Μεταβλητών Συντελεστών Παραγωγής Τα Μερίδια των Συντελεστών Παραγωγής στο Συνολικό Προϊόν: Υπόδειγμα ιανομής Η Ελαστικότητα Υποκατάστασης μεταξύ των Εισροών και η Χρησιμότητά της στον Προσδιορισμό των Εισοδηματικών Μεριδίων Προσδιορισμός του Λόγους Κεφαλαίου-Εργασίας (Κ/L) στο Υπόδειγμα ύο Αγαθών ιαμόρφωση της Αμοιβής ενός Σταθερού Συντελεστή Παραγωγής Προσδιορισμός της Οιονεί Προσόδου (Quasi Rent) Μαθηματική Παρουσίαση του Θεωρήματος των Clark-Wicksteed περί Απορρόφησης του Προϊόντος ιαγραμματική Παρουσίαση του Θεωρήματος των Clark-Wicksteed Τεχνολογική Πρόοδος και οι Σχετικές Συμμετοχές των Συντελεστών Παραγωγής στο Συνολικό Προϊόν Ζήτηση μιας Μεταβλητής Εισροής από Επιχείρηση που Πωλεί το Προϊόν της σε Ατελώς Ανταγωνιστική Αγορά Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης της Μεταβλητής Εισροής Αλγεβρικός Προσδιορισμός του Οριακού Εσόδου του Προϊόντος της Εργασίας Μαθηματική Παρουσίαση της Ισορροπίας της Μονοπωλιακής Επιχείρησης που Απασχολεί μια Μεταβλητή Εισροή

12 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Καμπύλη Ζήτησης μιας Μεταβλητής Εισροής από τη Μονοπωλιακή Επιχείρηση, όταν Χρησιμοποιούνται Περισσότερες Μεταβλητές Εισροές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 Ζήτηση Εισροών σε Ατελείς Ανταγωνιστικές Αγορές 18.1 Μονοψώνιο στην Αγορά των Συντελεστών Παραγωγής Αλγεβρικός Προσδιορισμός του Οριακού Κόστους της Εισροής L Τιμή και Απασχόληση μιας Μεταβλητής Εισροής σε Καθεστώς Μονοψωνίου ιαγραμματική Παρουσίαση Ισορροπία του Μονοψωνητή που Χρησιμοποιεί Περισσότερους από Ένα Μεταβλητούς Συντελεστές Παραγωγής Μαθηματική Παρουσίαση της Αμοιβής και του Επιπέδου Απασχόλησης Υπό Συνθήκες Μονοψωνίου όταν Χρησιμοποιείται μια Μεταβλητή Εισροή υοψώνιο στην Αγορά της Εισροής ιμερές Μονοπώλιο Πολιτική ιαφορετικών Τιμών από το Μονοψωνητή Επιδράσεις των Εργατικών Ενώσεων στην Αγορά Εργασίας Εργατική Ένωση και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας Καθορισμός Κατώτατης Αμοιβής στην Αγορά Εργασίας Εργατική Ένωση και Μονοψωνιακή Εκμετάλλευση των Επιχειρήσεων στην Αγορά Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ιαχρονική Θεώρηση Κατανάλωσης-Επένδυσης 19.1 Εισαγωγή Αποφάσεις ιαχρονικής Κατανάλωσης Εξαγωγή της Καμπύλης Προσφοράς Αποταμιεύσεων ιαχρονική Θεώρηση της Επένδυσης Εκμετάλλευση Μη Ανανεώσιμων Φυσικών Πηγών Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι...981

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άριστη Εκμετάλλευση των Αλιευμάτων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Β. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β. ΞΕΝΗ...958

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1. Bασικά Στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 1 Κεφάλαιο 2. υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά 39 Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης 83 Κεφάλαιο 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ISBN: 978 960 92153 1 2 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19

Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19 ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1 Βασικές αρχές μικροοικονομικής... 26 Α.1.1 Θεωρία ζήτησης και προσφοράς... 26 Α.1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας

Σηµειώσεις. Οικονοµικής των Επιχειρήσεων. Βαγγέλης Τζουβελέκας Σηµειώσεις Οικονοµικής των Επιχειρήσεων Βαγγέλης Τζουβελέκας Ρέθυµνο, 2003 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µικροοικονοµική θεώρηση σε πραγµατικές συνθήκες ο ανταγωνισµός δεν είναι τέλειος. Πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ελληνικά γράμματα. Γιάννης Μηλιός. Σπύρος Λαπατσιώρας. Γιώργος Οικοομάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ελληνικά γράμματα. Γιάννης Μηλιός. Σπύρος Λαπατσιώρας. Γιώργος Οικοομάκης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γιάννης Μηλιός Σπύρος Λαπατσιώρας Γιώργος Οικοομάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ελληνικά γράμματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Οικονομική Ανάλυση klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz 1ο Εξάμηνο xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι Παράδοση Ι α) Εισαγωγικά β) Το βασικό υπόδειγμα γ) Ορισμένα στοιχεία από το παρελθόν δ) Θεωρία της επιχείρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Περιγράφονται στο outline β) Το βασικό υπόδειγμα Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση 17 Πρόλογος στη δέκατη αμερικανική έκδοση 19 Ευχαριστίες 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 33 Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;........................ 35 Τα οφέλη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Εκ μέρους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σας συγχαίρω

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9 Πρόλογος 11 1.1 Εισαγωγή 11 1.2 Ορισµός και πεδίο της Οικονοµικής 12 1.3 Η Οικονοµική ως επιστήµη 14 1.4 Οικονοµικές έννοιες 19 1.5 Στενότητα και επιλογή: το µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Επιστήµη Κατεύθυνση: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα..2 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι.. 4 2. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ. 5 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ. 6 5. Στατιστική Ι.. 7 6. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Επιχείρησης

Η Θεωρία της Επιχείρησης 1 κεφάλαιο Η Θεωρία της Επιχείρησης Σκοπός Βασικός στόχος του Κεφαλαίου 1 είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα