Υγιεινή. Εκτίμηση ποιότητας νερού/απολύμανση νερού. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγιεινή. Εκτίμηση ποιότητας νερού/απολύμανση νερού. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών"

Transcript

1 Υγιεινή Εκτίμηση ποιότητας νερού/απολύμανση νερού Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας «Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και επιπέδου ανάπτυξης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε επαρκές και ασφαλές πόσιμο νερό».

3 ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Το ,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 52 χώρες της Γης είτε θα ζουν σε καθεστώς λειψυδρίας είτε θα κινδυνεύουν άμεσα από αυτήν

4 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (με την έννοια ότι η επίδραση συγκεκριμένων συστατικών συνήθως είναι εύκολα διαχειρίσιμη εκτός της περίπτωσης ύπαρξης τοξικών ουσιών και με το γενικό περιορισμό ότι τα διαλυμένα στερεά δεν υπερβαίνουν τα 1500 ppm)

5 ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Όμβρια Πηγές βουνού Πηγάδια Γεωτρήσεις Επιφανειακά ύδατα

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Σύμφωνα με τη ΠΟΥ η εκτίμηση του µικροβιολογικού κινδύνου (MRA) προκύπτει από: Συνδυασµό Εκτίµησης του υγειονοµικού κινδύνου (Επιτόπια Υγειονολογική Αναγνώριση, ΕΥΑ) Σχετικές μικροβιολογικές αναλύσεις Η κάθε διαδικασία ξεχωριστά δεν παρέχει ασφαλή ένδειξη για την εµφάνιση υδατογενών επιδηµιών.

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ α) Χαρτογράφηση της περιοχής αξιολόγησης της πηγής, β) Διεξαγωγή υγειονοµικής αναγνώρισης µε την χρήση ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ενδεχόµενες εστίες µόλυνσης στην παραπάνω χαρτογραφηµένη περιοχή, γ) Εκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης.

8 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ Ι. Οριοθέτηση ζωνών προστασίας ΙΙ. Κάθε εγκατάσταση υδροληψίας από υπόγεια νερά συνιστά ξεχωριστή περίπτωση. ΙΙΙ. Ο προσδιορισµός γύρω από υδρογεωτρήσεις ή πηγές,οµόκεντρων ζωνών ελεγχόµενων δραστηριοτήτων αποτελεί αντικείµενο αυτοτελούς µελέτης (Ν.1650/86,Ν.3199/03, Εγκύκλιος Υ2/4852/ ).

9 Ζώνες προστασίας - Η Ζώνη Ι (Απόλυτης Προστασίας): Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα Η αντίστοιχη έκταση πρέπει να απαλλοτριώνεται, να περιφράζεται και να προστατεύεται από την κατάκλιση επιφανειακών νερών. Επιτρέπεται η δασοκάλυψη ή η κάλυψη µε γρασίδι.

10 Ζώνες προστασίας - Η Ζώνη ΙΙ (Ελεγχόμενη ή ζώνη βιολογικής προστασίας ) Προστατεύει τα έργα υδροληψίας από µόλυνση και ρύπανση Πλήρης ή τουλάχιστον µερική απαλλοτρίωση Επιτρέπεται η χάραξη πεζόδροµων και δρόµων και οι γεωργικές καλλιέργειες µε φυσική λίπανση

11 Ζώνες προστασίας -Ζώνη ΙΙ : Απαγορεύεται: κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα, οικιστική εγκατάσταση, λατόµευση, απόθεση σκουπιδιών, βιοµηχανικών ή χηµικών προϊόντων, διάθεση αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, τουριστική εγκατάσταση, λειτουργία χώρων στάθµευσης οχηµάτων, χρήση ζωικών λιπασµάτων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα επιφανειακής έκπλυσης τους προς τη Ζώνη Ι

12 Ζώνες προστασίας - Η Ζώνη ΙΙΙ (Χηµικής Προστασίας) Περιβάλλει τη Ζώνη ΙΙ και φθάνει µέχρι τον υδροκρίτη της υπόγειας υδρολογικής λεκάνης. Υποζώνη ΙΙΙΑ αν εύρος < 2Κm, Υποζώνη ΙΙΙΒ αν εύρος>2κm.

13 Ζώνες προστασίας - Η Ζώνη ΙΙΙ (Χηµικής Προστασίας) Προστατεύεται από ρύπους, που είναι αδύνατο να εξουδετερωθούν από την αυτοκαθαριστική ικανότητα του εδάφους. Επιτρέπεται κάθε γεωργική δραστηριότητα εγκατάσταση οικισµών µε στεγανό δίκτυο αποχέτευσης και βιοµηχανικών µονάδων µε αβλαβή για το πόσιµο νερό προϊόντα κ.ά..

14 Ζώνες προστασίας - Η Ζώνη ΙΙΙ (Χηµικής Προστασίας) Aπαγορεύεται: Η διάθεση αποβλήτων για γεωργική λίπανση, η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση χωµατερών, διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, σταθµών βενζίνης, εφαρµογών πυρηνικής ενέργειας, νεκροταφείων, η παραγωγή ανεπεξέργαστων αποβλήτων, η απόθεση ραδιενεργών ή τοξικών υλικών, η µεταφορά καυσίµων κ.ά.

15 Ζώνες προστασίας Ενδεικτικές τιμές του εύρους των ζωνών προστασίας του υπόγειου νερού (m) ζώνη Χαρακτηριστικά υπεδάφους Ευνοϊκά Μέσα Δυσμενή I μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη II Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη III Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη

16 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οργανοληπτικά ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ θερμοκρασία, διαύγεια, χρώμα, γεύση, οσμή Φυσικοχημικά και χημικά Αγωγιμότητα, ph, Σκληρότητα, Χλωριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Αμμωνία, Θειϊκά, Φωσφορικά, Σίδηρος, Μαγγάνιο Βιολογικά και μικροβιολογικά Ολικά Κολ/δή, Κολ/δή κοπράνων, Στρεπτ. Κοπράνων, Κλωστηρίδιο

17 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγωγιμότητα: ph Σκληρότητα: Α = Σbi * ci. Ολική: Παροδική: Μόνιμη: Οφείλεται στα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου Οφείλεται στα όξινα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου. Οφείλεται στα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου εκτός των όξινων ανθρακικών.

18 Μονάδες μέτρησης Μονάδες μέτρησης: mg/l σαν ανθρακικό ασβέστιο Μονάδες μέτρησης: mg/l σαν ανθρακικό ασβέστιο Γαλλικοί βαθμοί Γερμανικοί βαθμοί Ένας Γαλλικός βαθμός = 10 mg/l ανθρακικό ασβέστιο Ένας Γερμανικός βαθμός = 10 mg/l οξειδίου του ασβεστίου π.χ. νερό σκληρότητας 200 mg/l σαν ανθρακικό - ασβέστιο είναι 20 Γαλλικών βαθμών και 200/1 7, 86 = Γερμανικών

19 Κατάταξη: <50 mg/l μαλακό νερό mg/l μέτρια σκληρό νερό mg/l μέτρια σκληρότητα > 300 mg/l πολύ σκληρό νερό

20 Ανόργανες ουσίες Νιτρικά Νιτρώδη αμμωνία (κύκλος αζώτου) Εικόνα από: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:nitrogen_cycle_el.jpg 18/08/2015

21 Ανόργανες ουσίες ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΝΑΤΡΙΟ Τοξικά μέταλλα Hg, Cd

22 Όργανα στόχοι: Τοξικός μηχανισμός Έκθεση γενικού πληθυσμού Έκθεση εργαζομένων σε ατμούς Ηg Ημιζωή (Τ ¼ ) στον εγκέφαλο Νεφρά εγκέφαλος Έλξη του μετάλλου προς τις θειιδρυλικές θέσεις των ενζύμων Νόσος minamata Νευρολογικά φαινόμενα ή νεφρίτης Έτη για ατμούς Hg ημέρες για (CH 3 )Hg + Για μέση ημιζωή 70 ημερών υπολογίζεται ότι στο επίπεδο ισορροπίας, η συγκέντρωση του μετάλλου στον εγκέφαλο θα είναι 1,7 mg/g ξηρού βάρους σε περίπτωση πρόσληψης 4 μg μετάλλου ανά 10 Kg βάρους σώματος. Πηγές πρόσληψης Ψάρια Νερό 05-3 μg/g ξηρού βάρους 2 μg/1

23 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Απολύμανση Ιζηματοποίηση καθίζηση διαλυμένων υλικών Κροκίδωση κολλοειδών Οξείδωση Ιοντοανταλλαγή

24 Απολύμανση Αποστείρωση Επιλεκτική καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα) Εφαρμόζεται σε βιομηχανικά και πόσιμα νερά Καταστροφή όλων των μικροοργανισμών

25 Η απολύμανση είναι απαραίτητη για λόγους τεχνικής φύσεως thiobacillus thio-oxidans θειικό οξύ desulphovibrio spp θειούχα pseudomonas spp βλεννώδες υμένιο λόγους υγείας αποφυγή υδατογενών λοιμώξεων

26 Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των μικροβίων Χημικοί παράγοντες Νερό, άνθρακας, άζωτο, θείο, φωσφόρος, ιχνοστοιχεία Φυσικοί παράγοντες Πίεση, θερμοκρασία, ακτινοβολία

27 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Επιτυγχάνεται με Προσθήκη χημικών Εφαρμογή φυσικών μέσων (φως, θέρμανση) Μηχανικά μέσα (διήθηση) Έκθεση σε ΗΜΠ (UV)

28 ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Χλωρίωση Οζονισμός Βρωμίωση Ιωδίωση

29 ΧΛΩΡΙΩΣΗ: Μορφές χλωρίου Αέριο χλώριο: Cl2 Διοξείδιο του χλωρίου: ClO2 Υποχλωριώδες Νάτριο: NaOCl Υποχλωριώδες Ασβέστιο: Ca(OCl)2 Χλωράσβεστος ή Βρωμούσα (CaO.2CaOCl2.3H2O)

30 Αδρανοποίηση του Cryptosporidium Oocysts στο νερό από χημικά απολυμαντικά Απολυμαντικό CT 99 (mg-min/l) Αναφορά Ελεύθερο χλώριο 7,200+ Korich et al., 1990 Μονοχλωραμίνη 7,200+ Korich et al., 1990 Διοξείδιο του χλωρίου >78 Korich et al., 1990 Μίγμα οξειδωτικών <120 Venczel et al., 1997 Όζον ~3-18 Finch et al., 1994 Korich et al., 1990 Owens et al., 1994

31 ΧΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ Το χλώριο είναι αέριο κιτρινοπράσινο, με έντονα ερεθιστική και αποπνιχτική οσμή. Αντιδρά οξειδωτικά τόσο με ανόργανες ουσίες (Fe 2+, Mn 2+, NO - 2, H 2 S) όσο και με οργανικές ενώσεις, που τελικά δεσμεύουν το λεγόμενο "απαιτούμενο χλώριο" (chlorine demand). Μετά την "ικανοποίηση" του νερού σε χλώριο παραμένει το "υπολειμματικό" δραστικό χλώριο σε μικρή ποσότητα (residual chlorine), που συνεχίζει την απολύμανση.

32 Ι. Ελεύθερο χλώριο Η προσθήκη αέριου χλωρίου στο καθαρό νερό προκαλεί: Υδρόλυση Cl2 + H20 HOCl + HCl Ιονισμός HOCl Η + + OCl - Το HOCl έχει πολύ μεγαλύτερη μικροβιοκτόνο δράση έναντι του OCl - (40-80 φορές για E.Coli).

33 Η διάλυση ενώσεων του χλωρίου στο νερό, οδηγεί στις ίδιες δραστικές μορφές: - Υποχλωριώδες ασβέστιο (σκόνη, διαθέσιμο χλώριο 70%): Ca(OCl 2 ) + Η20 Ca 2+ + H Cl - OCl- + Η+ HOCl - Υποχλωριώδες νάτριο (υγρό, διαθέσιμο χλώριο 4-14%): NaOCl Na + + OCl - Na + + OCl - H20 HOCl + NaOH

34 Αναλογία των δραστικών μορφών του χλωρίου, σε συνάρτηση με το pη και τη θερμοκρασία

35 II. Συνδυασμένο χλώριο (χλωραμίνες) Όταν στο νερό υπάρχει αμμωνία (ή αζωτούχες οργανικές ενώσεις, που καταλήγουν σε αμμωνία), το χλώριο αντιδρά και σχηματίζει χλωραμίνες ("συνδυασμένο" χλώριο), που έχουν κι αυτές απολυμαντική δράση, αλλά πολύ βραδύτερη: ΝΗ3 + HOCl NH2Cl + H20 NH2Cl + HOCl NHCl2 + Η20 2NH2Cl + Cl2 Ν2 + 4HCl Οι χλωραμίνες, με συνεχή προσθήκη χλωρίου, διασπώνται και δίνουν τελικά αέριο άζωτο

36 ΙΙ. Χρόνος Επαφής Εξαρτάται: Υπ. Χλώριο Θερμοκρασία Είδος οργανισμού

37 Περιγράφεται η αποδόμηση με κινητική πρώτης τάξης: N t N 0 e m kt όπου N t = αριθμός μικροοργανισμών στο χρόνο t N 0 = αριθμός μικροοργανισμών στο χρόνο t 0 k = σταθερά αποδόμησης, t -1 t = χρόνος, m = εμπειρική σταθερά, συνήθως = 1

38 ΙΙΙ. Συγκέντρωση Μικροοργανισμών Περιγράφεται από την ακόλουθη εμπειρική εξίσωση C m /N r = σταθερό όπου C = συγκέντρωση απολυμαντικού, g/m 3 m = εμπειρική σταθερά Nr = συγκέντρωση μικροοργανισμών που ελαττώνονται με σταθερό ποσοστό σε δοθέν χρόνο

39 IV. Συγκέντρωση Απολυμαντικού Περιγράφεται από την ακόλουθη εμπειρική εξίσωση C n t = σταθερό όπου C = συγκέντρωση απολυμαντικού, g/m3 n = σταθερό t = χρόνος, min Όταν n > 1 η αποτελεσματικότητα ελαττώνεται με την αραίωση Όταν n <1 ο χρόνος επαφής παίζει σημαντικότερο ρόλο

40 V. Περιβαλλοντικές μεταβλητές ph Θερμοκρασία ln t 1 t 2 E( T RT T 2 T1 ) 1 2 όπου t 1, t 2 = χρόνοι που απαιτούνται για ίσο ποσοστό θανάτωσης σε θερμοκρασίες T l and T 2 αντίστοιχα E = ενέργεια ενεργοποιήσεως, J/mol T 2,T 1 =θερμοκρασία, K R =σταθερά των αερίων, J/mol K

41 Τιμές του Ε για διάφορες τιμές ph και ενώσεις χλωρίου ΜΟΡΦΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ph E, J/mol ΥΔΑΤΙΚΗ , , , ,800 ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ , , ,740

42 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΥΘΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Χρόνος επαφής, min ΧΛΩΡΙΟ, g/m

43 C (g/m 3 ) T, min N t /N o -ln(n t /N o )

44 n= Constant = 0.56 Η τελική εξίσωση για 99% θανάτωση C -1,125 χ t = 0,56 c, g/m3 Χρόνος για 99% θανάτωση 0, ,07 9,5 0,14 4,5

45 ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ MCL or TT (mg/l) Πιθανές επιδράσεις επί της υγείας Βρωμικά Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου Χλωριώδη 1.0 Αναιμία: βρέφη και νεαρά παιδιά: επιδράσεις στο νευρικό σύστημα Αλογονοοξικά οξέα (HAA5) Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου Τριαλομεθάνια (THMs) Ήπαρ, νεφρά ή προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου

46 Chlorinated hydroxyfuranones 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy- 2(5//)-furanone E-2-chloro-3-(dichloromethyl)-4- oxobutenoic acid Chloropicrin Chlorophenols 2,4-Dichlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol 2-Hydroxylchlorophenol Cyanogen chloride Haloacetonitriles Dichloroacetonitrile Dibromoacetonitrile Bromochloroacetonitrile Trichloroacetonitrile Haloacids Monochloroacetic acid Dichloroacetic acid Trichloroacetic acid Monobromoacetic acid Dibromoacetic acid Haloaldehydes Chloroacetaldehyde Dichloroacetaldehyde Trichloroacetaldehyde Haloketones 1,1,1 -Trichloropropanone 1,1,3,3-Tetrachloropropanone Hexachloropropanone 1,1 -Dichloropropanone Trihalomethanes Choloform Bromoform Dibromochloromethane Bromodichloromethane Chlorodibromomethane

47

48 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ph Ελεύθερο χλώριο επαφή τουλ. 10 Συνδυασμένο χλώριο επαφή τουλ.60' 6-7 0,2 mg/l , , ,8 Δεν συνιστάται 10+ 0,8

49 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ψεκασμός των επιφανειών με διάλυμα 200mg/l και χρόνο παραμονής τουλάχιστον 30' ή Πλήρωση της δεξαμενής με διάλυμα 50mg/Ι και παραμονή, τουλάχιστον 30' και κατά προτίμηση 12 ώρες.

50 Oooo Μυρίζει ΧΛΩΡΙΝΗ ΙΣΧΥΡΗ ΟΣΜΗ «ΧΛΩΡΙΝΗΣ» Εικόνες από: 1. https://pixabay.com/el/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%87 %CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B5%C E%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B / 2. 18/08/2015

51 Διοξειδιο του χλωρίου Υψηλή διαλυτότητα στο νερό 5 φορές μεγαλύτερη του ελεύθερου χλωρίου Ισχυρό οξειδωτικό 2.63 φορές μεγαλύτερη οξειδωτική ικανότητα από το ελεύθερο χλώριο, αλλά μόνο 20% είναι διαθέσιμο σε ουδέτρο ph. Ουδέτρη ένωση του χλωρίου (IV) ελέυθερο radicals Αποικοδομείται σε αλκαλικά νερά σε χλωρικά και χλωριώδη. Η συνήθης δόση στο πόσιμο νερό είναι περίπου 0.5 mg/l. Η τοξικότητα των πραπροϊόντων αποθαρρύνει τη χρήση του σε υψηλότερες συγκεντρώσεις

52 Διοξειδιο του χλωρίου Σύνθεση: Παράγεται επί τόπου με επίδραση οξέος ή αέριου χλωρίου σε χλωριώδες νάτριο : 2 NaClO 2 + Cl 2 2 ClO NaCl Η συνήθης δόση στο πόσιμο νερό είναι περίπου 0.5 mg/l. Η τοξικότητα των πραπροϊόντων αποθαρρύνει τη χρήση του σε υψηλότερες συγκεντρώσεις θυρεοειδής, νευρολογικά προβλήματα και αναιμία σε πειραματόζωα από χορήγηση χλωρικών Συνιστώμενη ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση συμπεριλαμβανομένων και των παραπρϊόντων < 0.5 mg/l (by US EPA in 1990 s)

53 Τέλος Ενότητας

54 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμητρα Τριανταφύλλου,2015.«Υγιεινή. Εκτίμηση ποιότητας νερού/απολύμανση νερού». Έκδοση: 1.0. Πάτρα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:https://eclass.upatras.gr/courses/ MED820/

55 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

56 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ. Γιαννούλης Ν. 1, 2

ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ. Γιαννούλης Ν. 1, 2 ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Γιαννούλης Ν. 1, 2 1 Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών, 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Αποστείρωση Κ. Αυγουστάκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Σκοπός της ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της αποστείρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Περιεχόμενα Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILES Μαθησιακό περιβάλλον ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

PROFILES Μαθησιακό περιβάλλον ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ PROFILES Μαθησιακό περιβάλλον ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μια ενότητα για τη διδασκαλία της Χημείας για τους μαθητές της Β Λυκείου Ανάπτυξη ενότητας από την Ομάδα Χημείας Λυκείου PROFILES (2013): Ελένη Διερωνίτου, Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων The influence of water usage in food process ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΉ. Εισηγητής : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας

ΠΤΥΧΙΑΚΉ. Εισηγητής : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας ΠΤΥΧΙΑΚΉ Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας για την μεταφορά του νερού σε υψόμετρο. Απολύμανση του νερού με χλώριο ή όζον. ΔΗΜΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή) Απόστολος Βανταράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι η Δημόσια Υγεία; Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. : 2945 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Μ. : 3193

ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. : 2945 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Μ. : 3193 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. : 2945 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ενότητα 2: Βασικές μικροβιολογικές μέθοδοι Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα