Η Τριαδικότητα. α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Τριαδικότητα. α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας"

Transcript

1 Η Τριαδική Μονάδα Σ.. Β.. Κ..

2 Η Τριαδικότητα α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας 1) Εισαγωγή: α) Μια από τις θεμελιώδεις χριστιανικές αλήθειες είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα, την Τρισυπόστατη Θεότητα. Ο τριαδικός Θεός περιγράφεται ως «Τρισυπόστατη Μονάδα», η οποία φανερώνεται με ενέργειες και έργα στην κτίση και την ιστορία. Έχει μεν τρία πρόσωπα, αλλά αυτά τα τρία πρόσωπα δεν αποτελούν τρεις χωριστούς Θεούς, αλλιώς ο Χριστιανισμός δε θα ήταν μονοθεϊστική αλλά τριθεϊστική θρησκεία. Είναι η πίστη σε μια Θεότητα, η οποία μας αποκαλύπτεται σε τρία πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα της Θεότητας είναι ο Πατήρ, ο Υιός-Λόγος και ο Παράκλητος-το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα της Θεότητας δεν αποτελούν χρονικές μεταμφιέσεις της Θεότητας, δηλαδή πότε η Θεότητα γίνεται Πατήρ, πότε γίνεται Λόγος και πότε Άγιο Πνεύμα, αλλά πρόσωπα ασυγχήτως αυθυπόστατα, αιωνίως και αχρόνως συνυπάρχοντα, σε αδιαίρετη και αχώριστη σχέση μεταξύ Τους, με ενιαία παντοδύναμη βούληση και κοινωνία απόλυτης αγάπης. β) Η Τριαδικότητα της Θεότητας είναι μυστήριο, διότι η Θεότητα είναι έννοια απερινόητη από την ανθρώπινη λογική. Αν η ανθρώπινη λογική μπορούσε να κατανοήσει και να ορίσει την Θεότητα, τότε θα ήταν ως να Της έθετε όρια, επειδή ορίζω σημαίνει καθορίζω και οριοθετώ. Κάθε πλήρης ορισμός είναι και ένας περιορισμός αφού καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα Ποιος, Που, Πότε, Πως και Γιατί. Δηλαδή ένας φυσικού τύπου ορισμός της Θεότητας θα Την περιόριζε επειδή θα Την τοποθετούσε στον κτιστό χρόνο (πότε), χώρο (που) και αιτία (γιατί) και επομένως θα υπέτασσε τον Δημιουργό στην Δημιουργία Του. Κάθε προσπάθεια φυσικού ορισμού της Θεότητας οδηγεί σε λογικές ασυμβατότητες και αδιέξοδα. Αν παρά ταύτα κάποιοι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και εκτίμηση στην ανθρώπινη λογική, ας θυμηθούν ότι η επιστήμη δεν έχει κατορθώσει να δώσει αυτοτελείς ορισμούς ούτε καν στα τρία θεμελιώδη μεγέθη του κτιστού σύμπαντος, Ύλη, Χώρο και Χρόνο. Πράγματι, ας δούμε τι ορισμούς βρίσκουμε στα εγχειρίδια της Φυσικής για τα θεμελιώδη μεγέθη: (1) Ύλη είναι ότι έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο. 2

3 (2) Η Μάζα είναι Ύλη, δηλαδή ένα ενοποιημένο σώμα ύλης ή υλικό σώμα το οποίο καταλαμβάνει χώρο. (3) Ο Χώρος είναι ένα συνεχές ενός συνόλου σημείων, μέσα στα οποία υπάρχει η ύλη. Ο χώρος περιβάλλει την ύλη και καμπυλώνεται γύρω από αυτήν. (4) Ο Χρόνος είναι ένα συνεχές ενός συνόλου αλλαγών στην κατάσταση της ύλης ή αλλαγών θέσεων της ύλης στον χώρο. γ) Στους παραπάνω φυσικούς ορισμούς, βλέπουμε ότι δεν ορίζουμε αυτοτελώς ούτε ένα θεμελιώδες μέγεθος, αλλά ορίζουμε το καθένα με την επίκληση κάποιου από τα άλλα και τ ανάπαλιν. Κάνουμε δηλαδή ταυτολογικούς κύκλους. Αυτό αποδεικνύει ότι η νόηση και η λογική μας είναι ανίκανες να δώσουν αυτοτελείς ορισμούς στα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη. Και αφού η ανθρώπινη νόηση και λογική είναι ανίκανες για τον αυτοτελή ορισμό φυσικών μεγεθών, κατά μείζονα λόγο, θεωρούνται ανίκανες για τον προσδιορισμό, την πλήρη κατανόηση και την πλήρη αντίληψη των υπερφυσικών εννοιών. δ) Οι άνθρωποι, όμως ακόμη κι αν δεν μπορούν να έχουν ένα πλήρη και σαφή ορισμό της Θεότητας, εντούτοις δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύονται εντελώς αόριστες οντότητες. Τους χρειάζεται να έχουν κάποια ορθή αντίληψη της Θεότητας, όπως ας πούμε έχουν και μια ανάλογη αντίληψη των φυσικών θεμελιωδών μεγεθών. Μπορεί να μη μπορούμε να ορίσουμε αυτοτελώς τον χρόνο, αλλά έχουμε μια βιωματική αντίληψή του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χώρο και την ύλη. Μια περιορισμένη, αλλά ορθή αντίληψη της Θεότητας είναι απαραίτητη στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να αναφέρονται σ Αυτήν, να μπορούν να μορφοποιήσουν την πίστη τους και την σχέση τους μ Αυτήν και επίσης να εκδηλώνουν την λατρεία τους σ Αυτήν. ε) Ποια λοιπόν ορθή αντίληψη της Θεότητας πρέπει να δεχθούμε και γιατί; Όλοι οι άνθρωποι έχουν ενστικτώδη θρησκευτικότητα και μια ενστικτώδη αντίληψη του Θεού. Οι Χριστιανοί έχουν κάτι πολύ περισσότερο από το θρησκευτικό τους ένστικτο. Έχουν την αποκεκαλυμμένη αντίληψη της Θεότητας. Έτσι δέχονται ως ορθή αντίληψη της Θεότητας αυτό το οποίο η ίδια η Θεότητα αποκαλύπτει στην ιστορικά αποδεδειγμένη και διαρκώς βιωματικά αποδεικνυόμενη Αγία Γραφή. 3

4 2) Οι Υποστάσεις - Πρόσωπα της Θεότητας: Ο όρος «Αγία Τριάδα» δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Δεν είναι ένας βιβλικός όρος, αλλά είναι ένας θεόπνευστος ονοματοδοτικός όρος, ο οποίος εισήχθη γύρω στο 220 μχ από τον μέγα απολογητή Τερτυλλιανό, για να αναφερόμαστε με ένα όνομα και στα τρία αποκεκαλυμμένα στην ανθρωπότητα πρόσωπα της Θεότητας. α) Ο Θεός Πατήρ: Όταν ομιλούμε περί της Αγίας Τριάδος, με τον όρο «Θεός», συνήθως, εννοούμε τον Θεό Πατέρα, ο οποίος εκφράζει την αρχέτυπη έννοια της Θεότητας. Ο Θεός, στην αρχέτυπη έννοιά Του, αυτή του Πατρός των πάντων, είναι η Άπειρη Αυθύπαρκτη Οντότητα, η 4

5 Υπέρτατη Νοημοσύνη, Βούληση και Δύναμη, ο Γεννήτωρ, η Πηγή και ο Δημιουργός πάσης άλλης έννοιας, ύπαρξης και πραγματικότητας. Ο Θεός Πατέρας δεν έχει κάποια ουσιαστικά στοιχεία, τα οποία τα άλλα πρόσωπα δεν έχουν. Δεν είναι ας πούμε πιο σοφός ή πιο δυνατός από ότι είναι τα άλλα πρόσωπα. Έχει την άχρονη προτεραιότητα αλλ όχι την υπερτερότητα έναντι των άλλων προσώπων. β) Ο Θεός Λόγος: Το δεύτερο πρόσωπο της Τρισυπόστατης Θεότητας είναι ο Θεός Λόγος. Η αρχέτυπη έννοια και πρωταρχική υπόσταση της Θεότητας γεννά μια έννοια, έκφραση και υπόστασή Της, η οποία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα νοητικά και λογικά στοιχεία με τα οποία η ανθρώπινη νοημοσύνη επιχειρεί να προσεγγίσει την Θεότητα τόσο στην σχέση Της με το υλικό σύμπαν όσο και στην σχέση Της με την ανθρωπότητα. Δηλαδή την Θεότητα ως αιτία και σκοπό ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά και σύμπασας της ορατής και αόρατης δημιουργίας, ως σχεδιαστή των λογικών σχέσεων, των νόμων και των αναλογιών που διέπουν το σύμπαν, ως συνθέτη της ένθετης κωδικοποιημένης συνταγής και λογικής πληροφορίας των ζώντων οργανισμών (DNA). Τα στοιχεία αυτά, όμως, στην ελληνική γλώσσα της αρχαίας και ελληνιστικής εποχής, αποδίδονται από την λέξη Λόγος. Λόγος σημαίνει αιτία, σκοπός, αναλογία, λογική σχέση, λογική ομιλία (επιχείρημα, αληθής πληροφόρηση, διδασκαλία). Ακόμα και σήμερα μιλάμε για λόγο ύπαρξης που σημαίνει αιτία ή και σκοπό ύπαρξης, μιλάμε για λόγο δύο αριθμών δηλαδή το γνωστό μας κλάσμα που σημαίνει αναλογική σχέση δύο ποσοτήτων ή για ένα πειστικό διαφωτιστικό λόγο που σημαίνει μια διδασκαλία ή πληροφόρηση. Η αρχέτυπη λοιπόν έννοια του Θεού Πατρός γεννά την έννοια και την υπόσταση του Θεού Λόγου, δηλαδή της Θεότητας ως δημιουργού αιτίας, σκοπού και αρμονικής σχέσης όλων των υπερφυσικών-αγγελικών κόσμων και όλων των συμπαντικών μεγεθών και φυσικών νόμων, της πληροφορίας ζωής (DNA) και της Θείας Διδασκαλίας προς την ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτή η έννοια και υπόσταση του Θεού είναι αυτονόητο ότι συνυπάρχει αναπόσπαστα, αχρόνως και αιωνίως, με την αρχέτυπη υπόσταση του Θεού. Ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, γεννάται από τον Πατέρα αχρονολόγητα, δηλαδή εκτός του χρόνου, ο οποίος χρόνος, όπως τον γνωρίζουμε και τον βιώνουμε δεν είναι παρά μια κτιστή παράμετρος του σύμπαντος και της φύσης. «Προ του αιώνος με έχρισεν, απ αρχής, πριν υπάρξη η γη. Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι 5

6 άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσι, προ των λόφων, εγώ εγεννήθην» (Παροιμίαι 8:23-25). Η περικοπή αυτή διακηρύττει την προαιώνια γέννηση του Λόγου- Υιού του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο στην Τριαδική Μονάδα, ενανθρωπίζεται και λαμβάνει την μορφή του Ιησού Χριστού μας. Αυτό ακριβώς μας λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του: «Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν. Εν αυτω ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων Και ὁ λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.». Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζει και ο Παύλος: «ότι εν Αυτω (Λόγος) εκτίσθη τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτισται» (Κολοσσαείς 1:15-17). γ) Ο Θεός Πνεύμα: Από την αρχέτυπη υπόσταση του Θεού Πατρός εκπηγάζει και εκπορεύεται μια ακόμα άρρηκτα συνυπάρχουσα έννοια και υπόσταση της Θεότητας, Αυτή του Θεϊκού Πνεύματος. Πνεύμα σημαίνει πνοή και φύσημα. Το Θεϊκό ή Άγιο Πνεύμα, είναι η έννοια της Θεότητας, η οποία, χωρίς να υπόκειται σε χωροχρονικούς περιορισμούς, ως Θεϊκή Πνοή, διατρέχει το σύμπαν, το συντονίζει και το συντηρεί, το κατευθύνει. «Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν» (Ιωαν. 4:24), «και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος» (Γένεση 1:2), «Τῷ Λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος Αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν» (Ψαλμός 33:6). Επιπλέον το Θεϊκό και Άγιο Πνεύμα είναι η έννοια του Θεού, η οποία εκφράζει την βαθειά ανάγκη και τον πόθο των ανθρώπων να έχουν τον Θεό τους κοντά τους ως προστάτη, καθοδηγητή, εξαγνιστή, συμπαραστάτη, σύμβουλο και παρηγορητή. Για τους ανθρώπους το Άγιο Πνεύμα είναι σύμβουλος συνείδησης, συμπαραστάτης και παρηγορητής στις δυσκολίες και δοκιμασίες του γήινου βίου, λέξεις που στην αρχαία ελληνική αποδίδονται με την λέξη Παράκλητος. «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ό πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα ά είπον υμίν» (Ιωαν. 14:26). Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο της Θεϊκής Τριάδας φαίνεται και από το 6

7 γεγονός ότι το Πνεύμα το οποίο δίνει διάφορα χαρίσματα λέγεται ότι είναι ο ίδιος Κύριος και ο ίδιος Θεός. (Α Κορ. 12:4,5,6). Η ασυγχώρητη αμαρτία, μ ένα ιδιαίτερο τρόπο, διαπράττεται ενάντια στη Θεότητα, στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 12:32). Η μεγάλη δύναμη του Θεού φανερώνεται από το Άγιο Πνεύμα γιατί το Άγιο Πνεύμα αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος φανερώθηκε ακόμη και στην σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Λουκ. 1:35). Το Άγιο Πνεύμα κάνει θαύματα που ξεπερνούν τη σφαίρα της φύσεως όπως είναι η ανάσταση των νεκρών (Ρωμ. 8:11). Στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η θεία λατρεία. Οι ψυχές και τα σώματα είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος, (Α Κορ. 6:19) και σ αυτούς πρέπει να λατρεύεται το Άγιο Πνεύμα. Γι αυτό πρέπει να πιστεύουμε στη Θεότητά Του. Αυτοί που σκόπιμα προσπαθούν να εξαφανίσουν το Άγιο Πνεύμα ως Υπόσταση Θεού, τα ονόματά τους θα εξαφανιστούν από το βιβλίο της ζωής. δ) Το Απερινόητο της Τρισυπόστατης Θεότητας: Το εύλογο ερώτημα το οποίο αναφύεται τώρα είναι το εξής: «Ώστε η Θεϊκή Τριάδα είναι μια τριπλή αντίληψη της μιας Θεότητας και μια έκφραση για τους τρεις κύριους και διαφορετικούς ρόλους της μιας Θεότητας; Μα αν είναι έτσι απλό, τότε γιατί μιλάμε για το μυστήριο και το απερινόητο της Τριαδικότητας;» Το μυστήριο και το απερινόητο της Τριαδικότητας έγκειται στο ότι ο Ων και ο Ένας Θεός δεν έχει απλώς μια τριπλή λειτουργική έκφραση, αλλά στο ότι Αυτός υφίσταται σε τρία διαφορετικά, ασύγχητα, ομοούσια, αχώριστα και ισότιμα μεταξύ τους Πρόσωπα ή αλλιώς έχει τρεις προσωπικές υποστάσεις, αυτές του Πατρός, του Λόγου και του Πνεύματος, οι οποίες έχουν και τις αντίστοιχες σχέσεις και μεταξύ Τους και με την δημιουργία Τους. Τρία πρόσωπα, κι όμως ένας Θεός. Το τρισυπόστατο ενός όντος και εν προκειμένω του μοναδικού αυθύπαρκτου και παντοδύναμου Όντος είναι πράγματι απερινόητο, διότι η νοημοσύνη μας είναι εγκλωβισμένη στην βιωματική μας αντίληψη, ότι ον και πρόσωπο έχουν μια σχέση αντιστοιχίας ένα προς ένα. Ότι δηλαδή ισχύει με τον καθένα από μας, ο οποίος υπάρχει ως ένα ον, εκφραζόμενο από ένα μόνο πρόσωπο. Η Τριαδικότητα του Θεού μολονότι είναι μυστήριο και ανερμήνευτη από την ανθρώπινη λογική, εντούτοις, αν και προκαλεί την λογική μας, δεν την καταργεί. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί διατυπώνοντας τι δεν είναι Τριαδικότητα. Η Τριαδικότητα δεν είναι η θέση ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και τρία πρόσωπα. Αυτό θα ήταν μια λογική ασυμβατότητα. Επιπλέον η Τριαδικότητα δεν είναι η θέση ότι έχουμε τρείς Θεούς και 7

8 ένα Θεό. Και αυτό, επίσης, θα ήταν μια λογική ασυμβατότητα. Η Τριαδικότητα είναι η θέση ότι έχουμε ένα Θεό αποκαλυπτόμενο και εκφραζόμενο με τρία ασύγχητα πρόσωπα της ίδιας θεϊκής φύσης ή ουσίας σε μια βουλητική ενότητα αγάπης και αλληλοπεριχώρησης. Έτσι ενώ αυτό είναι ένα απερινόητο μυστήριο, εντούτοις σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παράλογο, αφού πρόσωπο και ουσία είναι δυο έννοιες διαφορετικές μεν, αλλά όχι ασύμβατες μεταξύ τους. Το πώς μπορεί μια ουσία να υφίσταται σε τρεις υποστάσεις πρόσωπα δεν είναι δυνατόν να το εννοήσουμε, αλλά ίσως το παρακάτω φυσικό ανάλογο να μας διευκολύνει να το προσεγγίσουμε. Αν φανταστούμε τον εαυτό μας ένα πρωινό, κάπου κοντά στους πόλους, τότε γύρω μας θα βλέπαμε μέσα στην ομίχλη, να επιπλέουν στο νερό, κομμάτια πάγου. Η ομίχλη, το νερό και ο πάγος είναι η ίδια χημική ουσία (Η 2 Ο), η οποία εμφανίζεται μπροστά μας σε τρεις διαφορετικές και ασύγχητες μεταξύ τους καταστάσεις. ε) Οι Θεϊκές Αποκαλύψεις και η Ανθρώπινη Λογική: Ένα άλλο εύλογο ερώτημα είναι το ακόλουθο: «Γιατί ο Θεός μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία όχι μόνον δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά συχνά κάνουν την λογική μας να επαναστατεί;» Όλοι μας βιωματικά γνωρίζουμε, ότι η εγκόσμια λογική μας επιδιώκει να καταστήσει τις απερινόητες αποκαλύψεις υποκείμενες των περιορισμένης ισχύος κανόνων της. Όλοι οι λογικοί άνθρωποι αναπτύσσουμε αντιστάσεις και τείνουμε να απορρίπτουμε ότι δεν υποτάσσεται στην λογική μας. Όμως η λογική μας δεν πρέπει να ξεχνά, ότι η Θεότητα δεν είναι δυνατόν να υπόκειται ή να υποτάσσεται σε οτιδήποτε ούτε και στην λογική μας. Αυτή η ανάγκη μας για κατανόηση και λογική ερμηνεία, μας είναι δοσμένη από τον Θεό για την αντίληψη του υλικού κόσμου, αλλά δεν έχει καμμία ικανότητα και αποτελεσματικότητα για την βιωματική αίσθηση και πολύ περισσότερο για την ερμηνεία του ίδιου του Θεού. Οι αποκαλύψεις του Θεού είναι όλες θαυμαστές, αλλά δεν είναι όλες μυστηριώδεις και απερινόητες, όπως πχ η δημιουργία του σύμπαντος είναι αρκετά κατανοητή. Φαίνεται όμως, ότι με τις μη κατανοητές αποκαλύψεις Του μας υπενθυμίζει ότι: 1/ Ο Θεός δεν είναι έννοια επιδεχόμενη φυσική λογική ανάλυση και ερμηνεία, 2/ Η πεπερασμένη αντιληπτική και διανοητική μας ικανότητα είναι ανίκανη να επεξεργαστεί το Άπειρο της Θεότητας, 8

9 3/ Ο Θεός ελέγχει την εμπιστοσύνη και την υπακοή μας προς Αυτόν, έναντι της φυσικής μας τάσης για εγκόσμια εκλογίκευση των υπερκόσμιων, 4/ Όταν ο Θεός, η μόνη και υπέρτατη αυθεντία, μας αποκαλύπτει κάτι, αυτό δεν επιδέχεται ερμηνείες της αντιληπτικής αρεστότητας, προτίμησης και επιλογής ενός εκάστου εξ ημών, αλλά αποτελεί υπαρξιακό μας νόμο, όπως ας πούμε είναι η βαρύτητα ή ο ηλεκτρομαγνητισμός στην φύση: ζ) Οι Διακρίσεις των Θεϊκών Υποστάσεων- Προσώπων στα Βιβλικά κείμενα: Τα τρία πρόσωπα - υποστάσεις του Θεού, έχουν μοναδικές και αμεταβίβαστες ιδιότητες, οι οποίες προκύπτουν από τις αιώνιες και άχρονες σχέσεις τους. Ας δούμε, όμως τι ακριβώς μας λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή μας δηλώνει ότι η μία Θεότης, μας αποκαλύπτεται σε τρεις ισότιμες υποστάσεις - πρόσωπα: Πατήρ, Λόγος-Υιός και Άγιο Πνεύμα: (1) Ο Θεός Πατέρας είναι η πηγή της Αγίας Τριάδας. Είναι η Θεϊκή υπόσταση - αρχική αιτία, από την οποία εκσπώνται οι εσαεί συνυπάρχουσες υποστάσεις του Λόγου και του Πνεύματος. (α) Από τον Πατέρα «γεννάται» άχρονα ο Υιός και Λόγος. «διαγγέλλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με υιος μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε» (Ψαλμ.2:7 ), «ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οίδεν, ο ων ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι» (2 η Κορ.11:31). (β) Το Άγιο Πνεύμα «εκπορεύεται» αιώνια από τον Πατέρα. «όταν δε έλθη ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του πατρός εκπορεύεται, Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού» (Ιωάν.15:26). (γ) Ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλη την κτίση μέσω του Υιού-Λόγου και διά του Αγίου Πνεύματος. «Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. πάντα δι' Αυτού εγένετο, και χωρίς Αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν» (Ιωαν.1:1-3), «Τῷ Λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος Αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν» (Ψαλμ.33:6), (δ) Οι άνθρωποι καλούνται να λατρέψουν τον Πατέρα. «αλλ' έρχεται ώρα, και νυν εστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τω Πατρί εν πνεύματι και αληθεία και γαρ ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν» (Ιωαν. 4:23). 9

10 (ε) Η Υπόσταση του Πατρός δεν ταυτίζεται με την υπόσταση του Υιού: «και εάν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εμή αληθής εστιν, ότι μόνος ουκ ειμί, αλλ' εγώ και ο πέμψας με πατήρ» (Ιωαν. 8:16). (ζ) Η Υπόσταση του Πατρός δεν ταυτίζεται με την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος: «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον ό πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν» (Ιωαν.14:26). (η) η υπόσταση του Πατρός έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό Της την αγάπη, απέστειλε την υπόσταση του Υιού και Λόγου Του στους ανθρώπους για να τους διδάξει, να τους δώσει εαυτόν παράδειγμα προς μίμηση, να τους επανατάξει και να τους σώσει από την φθορά, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή (Ιωαν.3:16-18, Ματθ. 18:11, Λουκά 19:10). (2) Ο Θεός Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο-υπόσταση της Θεότητας δηλαδή της Αγίας Τριάδας, «γεννημένος» από την Υπόσταση του Πατρός προ πάντων των αιώνων δηλαδή εκτός της κτιστής διάστασης του χρόνου (Ιωαν 1:1-18). Η Υπόσταση του Υιού δεν ταυτίζεται με αυτήν του Αγίου Πνεύματος: «Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός Πνεύματι Αγίω και δυνάμει, ος διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός ην μετ αυτού» (Πράξεις 10:38). (α) Ενανθρωπίστηκε ως Ιησούς, και έζησε στον κτιστό χρόνο και χώρο ως τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος. «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάννη 1:14). (β) Η έλευσή Του και η ζωή Του στη γη προλέχθηκε και περιγράφηκε με εντυπωσιακή ακρίβεια στην Παλαιά Διαθήκη από τους Προφήτες. (γ) Ο Ιησούς Χριστός κατείχε την πληρότητα της θείας φύσης, και κατά την ενσάρκωσή του έλαβε την ανθρώπινη φύση από την Παρθένο Μαρία. Έτσι ο ιστορικός Ιησούς είναι κάτοχος δύο φύσεων σε ένα πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα ως ένα πρόσωπο είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, Θεία και ανθρώπινη, με την ανθρώπινη θέληση και ενέργεια να υπακούει πρόθυμα, αλλά, δίχως να καταργείται, στην Θεία. (δ) Απεριόριστος στη Θεία φύση Του, ως Λόγος, δέχτηκε αυτοβούλως τον περιορισμό Του στην ανθρωπότητα, όπου 10

11 βίωσε την πείνα, την δίψα, την κούραση, την αγωνία, την έσχατη ταπείνωση και τον ευτελισμό, το μαρτύριο και τελικά, τον θάνατο. (ε) Η ενσάρκωση του Λόγου είναι το σημαντικότερο δόγμα της Ορθοδοξίας και χωρίς αυτή δεν νοείται Χριστιανισμός. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει, «Κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί τον Ιησού, ως τον Χριστό ελθόντα με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό» (1 η Ιωαν.4:3). (ζ) Με την ενσάρκωσή του, ο Λόγος κατέβασε τον Θεό στην ανθρώπινη φύση για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον Θεό: 1/ Αποτέλεσε τον πρότυπο άνθρωπο, τον νέο Αδάμ, έτσι όπως τον θέλει ο Θεός για να τον αγιάσει και να τον επιστρέψει κοντά Του. 2/ Μοιράστηκε με τον άνθρωπο την γήινη ζωή του, στην πιο ταπεινή, αδικημένη, πονεμένη και γεμάτη προσφορά εκδοχή της, ώστε να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την πιθανή δικαιολογία ότι κατά την μέλλουσα κρίση θα κριθεί αφ υψηλού, μόνον υπό ενός Θεού, ο οποίος δεν έχει βιώσει την ατέλεια και την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. 3/ Πλήρωσε για τον άνθρωπο, με την σταύρωσή Του, το τίμημα της προπατορικής παρακοής του, γενόμενος ο ίδιος υπόδειγμα υπακοής του Θείου θελήματος. 4/ Απέδειξε ότι είναι κυρίαρχος του θανάτου, αφού με την ανάστασή Του κατήργησε το κράτος του για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος θα θελήσει να τον ακολουθήσει. «αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν τις τον λόγον τον εμόν τηρήση, θάνατον ου μη θεωρήση εις τον αιώνα» (Ιωαν. 8:51), «συνετάφημεν ουν αυτω δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα ωσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν. ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της αναστάσεως εσόμεθα» (Ρωμ. 6:4-6). 5/ Ως Ιησούς Χριστός ανελήφθη και ενθρονίστηκε πάλι στους εκτός του κόσμου τούτου Ουρανούς, παίρνοντας μαζί Του ως Θεάνθρωπος και την ανθρώπινη φύση Του, για να εγκαινιάσει την κατά χάριν Θεού θέωση του κάθε ανθρώπου, ο οποίος συνειδητά, ελεύθερα, αυτόβουλα και με συνέπεια επιλέγει να Τον ακολουθήσει. «και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτών επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν Αυτόν από των οφθαλμών αυτών. και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευομένου Αυτού, και ιδού άνδρες δύο παρειστήκεισαν αυτοίς εν εσθήτι λευκή, οί και είπον άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ υμών 11

12 εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται, ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:9-14). (3) Το Άγιο Πνεύμα. Κάποιοι βλέπουν το Άγιο Πνεύμα ως κάποια μυστική θεϊκή δύναμη. Άλλοι Το αντιλαμβάνονται ως μια απρόσωπη δύναμη με την οποία ο Θεός φώτισε τους προφήτες και τους απόστολους του Χριστού. Όμως τι μας λέει η Αγία Γραφή περί της ταυτότητος του Αγίου Πνεύματος; (α) Μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και πρόσωπο με διάνοια, συναίσθημα και βούληση: 1/ Το Άγιο Πνεύμα διαλογίζεται και γνωρίζει (1 η Κορ.. 2:10). 2/ Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να λυπηθεί (Εφεσ. 4:30). 3/ Το Άγιο Πνεύμα μεσολαβεί για μας (Ρωμ. 8:26-27). 4/ Το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με την βούλησή Του (1 η Κορ. 12:7-11). (β) Το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή της αλήθειας. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να νοηθεί ως Θεός Σύμβουλος (συμπαραστάτης) και Παράκλητος (παρηγορητής), όπως μας υποσχέθηκε ο Ιησούς ότι θα είναι. (Ιωάννην 14:16-17,26 και 15:26). Ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει: «και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας και θα είναι μέσα σας». (γ) Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και Πρόσωπο: 1/ Ιώβ 32:4: «Πνεύμα Θείον το ποιήσαν με, Πνοή δε Παντοκράτορος η διδάσκουσά με» 2/. Ιωαν. 14:15-17: «και άλλον Παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της Αληθείας,.» 3/. Ιωαν. 15:26: «όταν δε έλθη ο Παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας ό παρά του Πατρός εκπορεύεται, Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού»/ 4/ Ιωαν. 16:7-15: «ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς εάν δε πορευθώ, πέμψω Αυτόν προς υμάς και ελθών Εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως.». 12

13 5/ Ιωαν. 16:13: «όταν δε έλθη Εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν» 6/ Πράξεις 5:3-4: «είπε δε Πέτρος Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου; 4 ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη σή εξουσία υπήρχε; τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω Θεω. 7/ Πράξεις 8:29: «είπε δε το Πνεύμα τω Φιλίππω πρόσελθε και κολλήθητι τω άρματι τούτω.» 8/ Πράξεις 10:19-20: «του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος είπεν αυτω το Πνεύμα ιδού άνδρες τρεις ζητούσί σε αλλά αναστάς κατάβηθι και πορεύου συν αυτοίς μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς.» 9/ Πράξεις 11:12: «είπε δε μοι το Πνεύμα συνελθείν αυτοίς μηδέν διακρινόμενον. ήλθον δε συν εμοί και οι εξ αδελφοί ούτοι, και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανδρός». 10/ Πράξεις 13:4: «Ούτοι μεν ουν εκπεμφθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκειαν, εκείθεν τε απέπλευσαν εις την Κύπρον» 11/ Πράξεις 15:28: «έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι υμίν βάρος πλήν των επάναγκες τούτων». 12/ Πράξεις 16:6-7: «Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κωλυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύμα.» 13/ Πράξεις 20:28: «προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος». 14/ Προς Ρωμαίους 8:26: «Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται ταις ασθενείαις ημών το γαρ τι προσευξόμεθα καθό δεί ουκ οίδαμεν, αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις». 15/ 1 η προς Κορινθίους 2:10-13: «ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού το γαρ Πνεύμα πάντα ερευνά, και τα βάθη του Θεού. τις γαρ οίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου ει μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτω; ούτω και τα του Θεού ουδείς οίδεν ει μη το Πνεύμα του Θεού. ημείς δε ου το Πνεύμα του κόσμου 13

14 ελάβομεν, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, ίνα ειδώμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν.» 16/ 2 η προς Κορινθίους 3:17: «ο δε Κύριος το Πνεύμα εστιν ου δε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία.» 17/ Προς Εφεσίους 4:30: «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, εν ω εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». 18/ 1 η προς Τιμόθεο 4:1: «Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινες της πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων». (δ) Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε τις βιβλικές επαγγελίες ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Θεού Πατρός και μεταδίδεται σε μας δια του Θεού Λόγου μe το Χρίσμα στο βάπτισμά μας. (Πράξ.2:38) 3) Η Τριαδικότητα στην Παλαιά Διαθήκη: Ενώ πολλοί νομίζουν ότι η τριαδικότητα της Θεότητας αποκαλύπτεται μόνον στην Καινή Διαθήκη, εντούτοις στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ήδη πολλές αναφορές στα περισσότερα του ενός πρόσωπα της Θεότητας, όπως παρακάτω: α) Η χρήση του πληθυντικού αριθμού αναφορικά προς την Θεότητα: (1) Ο Θεός ομιλών, χρησιμοποιεί συχνά τις αντωνυμίες «ημείς» και «ημών» (Γένεσις 1:26, 2:18, 3:22, 11:7; Ησαΐα 6:8, και 41:21-243:22, 11:7,). Η πιο σημαντική αναφορά όμως υπάρχει στο εδάφιο 1:26-27 της Γένεσης επειδή ο πληθυντικός αναφέρεται στα πρόσωπα της μιας Θεϊκής Ουσίας Του: «ποιήσομεν άνθρωπον κατ εικόνα και ομοίωσιν ημών». Εάν ο Θεός εννοούσε ένα και μοναδικό πρόσωπο της Θεότητάς Του, θα χρησιμοποιούσε πάντοτε τον ενικό αριθμό «εγώ», «εμού» κτλ. (2) Στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ησαϊα 48:16 και 61:1, ο Υιός μιλά περί του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. (3) Στην Παλαιά Διαθήκη Τα πρόσωπα του Θεού αναγνωρίζουν το ένα το άλλο σε πολλά διαφορετικά χωρία: (α) Ο «Κύριος» έχει τον «Υιό» (Ψαλμός 2:7-11, Παροιμίες 30:2-4). (β) Το Πνεύμα αναγνωρίζεται από τον «Κύριο» (Αριθμοί 27:18) και από τον «Θεό» (Ψαλμός 51:10-12). Ο Θεός Υιός αναγνωρίζεται από τον Θεό Πατέρα (Ψαλμός 45:6-7, Εβρ. 1:8-9). 14

15 (2) Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται για τον Θεό ο ενικός της λέξης Θεός «Ελοάχ», αλλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ο πληθυντικός «Ελοχίμ» και ουδέποτε ο δυϊκός «Ελοχιαγίμ». Ο δυικός είναι μόνο για δυο πρόσωπα. Στην Εβραϊκή, αυτή η δυική μορφή χρησιμοποιείται και για πράγματα τα οποία πηγαίνουν ζευγάρι, όπως είναι τα μάτια, τα αυτιά, και τα χέρια. Η λέξη "Ελοχίμ" και η αντωνυμία "εμείς" είναι στον πληθυντικό, οπότε αναμφίβολα οφείλει να αναφέρεται σε τρία ή περισσότερα πρόσωπα (Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα). Επίσης χρησιμοποιείται το «Αδονάι» ο πληθυντικός της εβραϊκής λέξης Άδον = Κύριος. β) Οι Εβραίοι και οι Χιλιαστές (ή Μάρτυρες του Ιεχωβά) ισχυρίζονται ότι ο πληθυντικός της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, όταν μιλά για τον εαυτό Του, δεν είναι παρά ένας πληθυντικός της μεγαλοπρεπείας ή της μεγαλειότητας και επικαλούνται την ρήση του Αβεσσαλώμ προς τον Αχιτοφέλ: «σκεφτείτε μεταξύ σας και συμβουλεύστε, τι να κάνουμε», (Β Σαμουήλ 16:20). Ισχυρίζονται ότι αυτό το «τι να κάνουμε» αποτελεί αναφορά του Αβεσσαλώμ στον εαυτό του και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό της μεγαλειότητας. Ωστόσο ο πληθυντικός της μεγαλειότητας δεν ισχύει διότι: (1) Ο Αβεσσαλώμ δεν ήταν βασιλιάς, αλλά αντάρτης κατά του πατρός του βασιλιά Δαυίδ και έτσι ο Αβεσσαλώμ δεν μπορεί να αποτελεί αντιπροσωπευτική περίπτωση χρήστη του πληθυντικού της μεγαλειότητας. Επομένως ο πληθυντικός αναφέρεται στον εαυτό του, στον Αχιτοφέλ και όλο τον κύκλο των συντρόφων γύρω του. (2) Η εβραϊκή άποψη θα ήταν ίσως βάσιμη, αν από τον Θεό εχρησιμοποιείτο αποκλειστικά το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως χρησιμοποιείται ο πληθυντικός της μεγαλειότητας. Εντούτοις αν πάμε στην Γένεση στο χωρίο 11:6-9 με το γνωστό γεγονός της σύγχυσης των γλωσσών του Πύργου της Βαβέλ, διαβάζουμε: «δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν αυτών εκεί την γλώσσαν». Το «δεύτε» είναι δεύτερο πληθυντικό και άρα δεν είναι πληθυντικός της μεγαλειότητας. Σε ποια άλλα πρόσωπα απευθύνεται ο Θεός, αν όχι στα άλλα πρόσωπα υποστάσεις Του; Οι Εβραίοι και οι Χιλιαστές ισχυρίζονται ότι το λέει σε Αγγέλους. Αλλά αυτό είναι και αυθαίρετο και απαράδεκτο. Ο Θεός δεν χρειάζεται αγγέλους ή άλλα κτίσματα για να διεκπεραιώσει την βουλή Του ούτε προτρέπει τα κτίσματα να Τον πλαισιώσουν, αλλά τους λέει: «Κάνετε αυτό ή κάντε εκείνο». (3) Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας του Xavier Léon Dufour, μεταφρασμένο από τα γαλλικά με 15

16 την εποπτεία του καθηγητή Σάββα Αγουρίδη, Σταύρου Βαρτανιάν κ. ά., στην σελίδα 482 γράφει: «Ελοχίμ, δεν είναι πληθυντικός μεγαλειότητας, αυτόν η εβραϊκή τον αγνοεί». Επομένως αφού στην εβραϊκή γλώσσα δεν υφίσταται πληθυντικός μεγαλειότητας, κάθε αναφορά σ αυτόν τον τύπο έκφρασης είναι επινόημα χωρίς νόημα. γ) Η χρήση του «Ένας» στην Παλαιά Διαθήκη, σχετικά με γίνεται με συμπεριληπτικό τρόπο: Η συμπεριληπτικότητα φαίνεται από την εβραϊκή λέξη «εξαντ»=μια ολότητα, στην θέση του «Ένας», όπως αυτή χρησιμοποιείται στη Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη διδάσκει ότι ο Θεός είναι ένας (Δευτερονόμιο 6:4) και αυτό επιβεβαιώνει την μια Θεϊκή Οντότητα και Ουσία, αλλά όχι την μοναδικότητα του προσώπου του ενός Θεού. δ)τα περί του Υιού και Πνεύματος χωρία: Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει ένα Ον, το οποίο είναι ένας μοναδικός Θεάνθρωπος Υιός. Υπό το φώς της Καινής Διαθήκης βλέπουμε ότι ο Ιησούς αποτελεί την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού και του Θεού Λόγου. Επίσης αναφέρεται και το Θεϊκό Πνεύμα. (1) Ησαΐα 9:6: «ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος εγώ γαρ άξω ειρήνην επί τους άρχοντας, ειρήνην και υγίειαν αυτω». (2) Δανιήλ 7:13-14 Αυτό το χωρίο χρησιμοποιεί για τον Μεσσία τον τίτλο «Υιός του Ανθρώπου» με τον οποίο ο Ιησούς μιλούσε για τον εαυτό Του: «εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών έφθασε και ενώπιον αυτού προσηνέχθη (Θεού Πατρός). Και αυτω εδόθη η αρχή και η τιμή και η βασιλεία, και πάντες οι λαοί, φυλαί, γλώσσαι αυτω δουλεύσουσιν η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος, ήτις ου παρελεύσεται, και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρήσεται.» (3) Χωρία, τα οποία αναγνωρίζουν περισσότερα πρόσωπα ως Θεό ή Κύριο: (α) Ζαχαρία 3:1-2: «και είπε Κύριος προς τον διάβολον επιτιμήσαι Κύριος εν σοί, διάβολε», (β) Ησαΐα 48: Ο Κύριος (Χριστός) αρχίζει ομιλών ως δημιουργός του σύμπαντος και καταλήγει ομιλών ως απεσταλμένος του Θεού και του Αγίου Πνεύματος: «Άκουέ μου, Ιακώβ και Ισραήλ, ον εγώ καλώ εγώ ειμί πρώτος, και εγώ ειμί εις τον αιώνα και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην, και η δεξιά μου στερέωσε τον 16

17 ουρανόν. Καλέσω αυτούς, και στήσονται άμα και συναχθήσονται πάντες και ακούσονται. τις αυτοίς ανήγγειλε ταύτα; αγαπών σε εποίησα το θέλημά σου επί Βαβυλώνα του άραι σπέρμα Χαλδαίων. εγώ ελάλησα, εγώ εκάλεσα, ήγαγον αυτόν και ευώδωσα την οδόν αυτού. Προσαγάγετε προς με και ακούσατε ταύτα ουκ απ αρχής εν κρυφή λελάληκα, ουδέ εν τόπω γης σκοτεινώ ηνίκα εγένετο, εκεί ήμην, και νυν Κύριος απέστειλέ με και το πνεύμα αυτού». (γ) Ησαΐα 61:1, αναφορά στο Άγιο Πνεύμα και στον Κύριο Ιησού ως διαφορετικά πρόσωπα: «Πνεύμα Κυρίου επ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, καλέσαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν και ημέραν ανταποδόσεως τω Θεω ημών, παρακαλέσαι πάντας τους πενθούντας, δοθήναι τοις πενθούσι Σιών δόξαν αντί σποδού, άλειμμα ευφροσύνης τοις πενθούσι, καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακηδίας και κληθήσονται γενεαί δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. (δ) Ησαΐα 63:8-11. Ο Ποιμήν των προβάτων, Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπα της Θεότητας. «και είπεν ουχ ο λαός μου τέκνα ου μη αθετήσωσι και εγένετο αυτοίς εις σωτηρίαν εκ πάσης θλίψεως αυτών. Ου πρέσβυς ουδέ άγγελος, αλλ αυτός Κύριος έσωσεν αυτούς δια το αγαπάν αυτούς και φείδεσθαι αυτών αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και ύψωσεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνος. Αυτοί δε ηπείθησαν και παρώξυναν το Πνεύμα το Άγιον αυτού και εστράφη αυτοίς εις έχθραν, και αυτός επολέμησεν αυτούς. και εμνήσθη ημερών αιωνίων ο αναβιβάσας εκ της γης τον Ποιμένα των προβάτων που έστιν ο θείς εν αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον». (ε) Ο στίχος του 44 ου ψαλμού του Δαυίδ 44:7, «ο θρόνος Σου είναι θρόνος του Θεού», αναφέρεται σε διαφορετικά μεταξύ Τους πρόσωπα της Θεότητας. 4) Η Τριαδικότητα στην Καινή Διαθήκη: α) Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί κατά μεγάλο μέρος της το προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Θέματα τα οποία φαίνονται περίεργα και ομιχλώδη στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται ξεκάθαρα στην Καινή Διαθήκη. Ένα από αυτά τα θέματα που γίνονται σαφέστερα είναι και τα σχετικά με την Θεϊκή Τριάδα: (1) Η Θεοφάνεια της Τριάδας κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού είναι η πρώτη ηχηρή απόδειξη των τριών προσώπων της μιας Θεότητας: 17

18 (α) Κατά Μάρκον 1:9-11: «Και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζομένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνον επ αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών συ ει ο υιος μου ο αγαπητός, εν σοί ηυδόκησα». (β) Κατά Λουκάν 3:21-22: «Εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεωχθήναι τον ουρανόν και καταβήναι το Πνεύμα το Άγιον σωματικω είδει ωσεί περιστεράν επ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν συ ει ο υιος μου ο αγαπητός, εν σοί ευδόκησα.» (γ) Κατά Ματθαίον 3:16-17: «και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού ανεώχθησαν αυτω οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ αυτόν και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτός εστιν ο υιος μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα». (δ) Κατά Ιωάννην 1:32-34: «και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαμαι το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν. καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ' ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνός μοι είπεν εφ' ον αν ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτός εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω. καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιος του Θεού». (2) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28: Αυτά τα χωρία είναι η πιο αδιαφιλονίκητη δήλωση του τρισυπόστατου της Θεότητας από τον ίδιο τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει εντολή στους μαθητές Του: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν και ιδού εγώ μεθ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Αν ο Υιός-Χριστός δεν ήταν Θεός και αν οι απόστολοι έπρεπε να βαφτίζουν στο όνομα του Πατρός Θεού, τι θα προσέθετε στον Θεό το όνομα του Χριστού; Αν πάλι το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν πρόσωπο της Θεότητας αλλά θεϊκή ενέργεια γιατί θα έπρεπε να αναφέρεται ξεχωριστά, όταν ήδη έχει αναφερθεί το πρόσωπο του Θεού Πατρός; Μια λογική απάντηση-εξήγηση χωρεί μόνον. Η βάπτιση πρέπει να γίνεται στο όνομα και των τριών προσώπων-υποστάσεων της μιας Θεότητας, όπως και στην βάπτιση του Ιησού ήσαν παρόντες ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Λόγος και ο Θεός Πνεύμα. 18

19 β) O Πατέρας είναι Θεός: 1 η προς Κορινθίους 8:6: «ἀλλ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς Κύριος Ιησοῦς Χριστός, δι οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ». γ) O Υιός είναι Θεός: (1) Κατά Ιωάννην 1:1. «Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος». (2) Κατά Ιωάννην 5:18 «διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ». (3) Κατά Ματθαίον: 17:5 «έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτός εστιν ο υιος μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα αυτού ακούετε» (4) Πέτρου 2:17-18: «λαβών γαρ παρά Θεού πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ενεχθείσης αυτω τοιάσδε υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτός εστιν ο υιος μου ο αγαπητός, εις ον εγώ ευδόκησα, και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ενεχθείσαν, συν αυτω όντες εν τω όρει τω αγίω». Κάθε υιός είναι ομοούσιος με τον πατέρα του. Η λέξη υιός χρησιμοποιείται για να δηλώσει το ομοούσιο του Κυρίου Ιησού προς τον Πατέρα Θεό. δ) Tο Άγιο Πνεύμα είναι Θεός: (1) Πράξεις 5:3 «είπε δὲ Πέτρος Ανανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; = Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κρατήσεις από την τιμή του χωραφιού;» (2) Πράξεις 5:4 «Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό» (3) 1 η προς Κορινθίους 2:10 βλέπουμε το χαρακτηριστικό της παντογνωσίας στο Άγιο Πνεύμα. «Σε εμάς, όμως, τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του. Το Πνεύμα ανιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Γιατί, ποιος από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου, παρά μονάχα το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που ενδημεί μέσα του. Έτσι, και τα μυστικά του Θεού δεν τα ξέρει κανένας, παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού». (4) Το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή της αλήθειας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας και θα είναι μέσα σας." (Ιωάννη 14: 16 17). 19

20 (5) Η αποδοχή του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται ως αναγέννηση. «Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα πως αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα κι εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα είναι Πνεύμα. Μην θαυμάσεις ότι σου είπα. Πρέπει να γεννηθείτε από επάνω» (Ιωάννη 3: 5-7). (6) Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρώτα να το ζητήσουμε και μετά να υπακούσουμε στην καθοδήγησή Του. «Αν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε καλά στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο ουράνιος (που είναι αγαθός) θα δώσει Πνεύμα Άγιο σ εκείνους που ζητούν απ αυτόν» (Λουκά 11: 13) (7) Πράξεις 5: 32ι: «Κι εμείς είμαστε μάρτυρές του για τούτα τα λόγια κι ακόμα το Άγιο Πνεύμα που ο Θεός έδωσε σε όσους πειθαρχούν σ αυτόν». (8) Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν σε περιόδους δυσκολίας. «Και όταν σας παραδίνουν, μην μεριμνήσετε πως ή τι θα μιλήσετε, για τον λόγο ότι κατά την ώρα εκείνη θα σας δοθεί τι πρέπει να μιλήσετε. Επειδή δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά το Πνεύμα του Πατέρα σας που μιλάει μέσα από εσάς». (Ματθαίου 10: 19, 20). (9) Το Άγιο Πνεύμα μας εμπνέει την θρησκευτικότητα, την θεοστρέφεια και την λατρεία της Θεότητας. «Όμως, έρχεται ώρα, και ήδη είναι, όταν οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια επειδή ο Πατέρας τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, κι εκείνοι που τον προσκυνούν, με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν». (Ιωάννη 4: 23, 24) (10) Το Άγιο Πνεύμα ενισχύει ώστε να μιλούμε με σθένος για πνευματικά θέματα. «Αλλά θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα. Και θα είστε μάρτυρες σε μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης» (Πράξεις 1: 8). 5) Η Ουσία, η Ετερότητα και η Σχέση των Προσώπων της Αγίας Τριάδας: α) Σχέση, Ετερότητα και Ουσία: Η αιώνια σχέση των τριών προσώπων ή υποστάσεων αποσαφηνίζεται με τρεις βασικές προϋποθέσεις: (1) Υπάρχει ένα και μόνον άχρονο αίτιο της Τριάδας, το οποίο είναι ο Θεός - Πατέρας, 20

21 (2) Ο Πατέρας γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. (3) Οι τρεις υποστάσεις - πρόσωπα, υπάρχουν άχρονα και αιώνια ως εκδηλώσεις μιας ουσίας και φύσης. Έχουμε δηλαδή ταυτότητα ουσίας ή φύσης και ετερότητα προσώπων. β) Υποστατικά Ιδιώματα και Έργο των Θεϊκών Προσώπων-Υποστάσεων: Το ένα αίτιο και η μία ουσία εξηγούν το γιατί ο Θεός είναι ένας και η ετερότητα των προσώπων εξηγεί το γιατί ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Η ετερότητα των υποστάσεων εκφράζει και τα υποστατικά ιδιώματα του κάθε Θεϊκού Προσώπου: (1) Ο Πατέρας είναι αγέννητος και θεμελιώνει στο σύμπαν το Θεϊκό δημιουργικό και απολυτρωτικό έργο, (2) Ο Υιός είναι άχρονα γεννητός και πραγματώνει το έργο της φανέρωσης, της άσαρκης παρουσίας Του στην δημιουργία και της ένσαρκης παρουσίας Του στην κτίση και την ιστορία για τη σωτηρία του ανθρώπου, (3) Το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό και διενεργεί την συντήρηση του δημιουργικού και την τελείωση απολυτρωτικού έργου. γ) Ιεραρχία Προσώπων Υποστάσεων: Υπάρχει ιεραρχία στην Αγία Τριάδα; Σύμφωνα με την Αγία Γραφή η απάντηση σ αυτό το ερώτημα είναι διττή, όχι και ναι, χωρίς ωστόσο να προκύπτει λογική ασυμβατότητα και αλληλοαναίρεση. Σε όλες τις αποκαλύψεις που έχουμε από την Τριαδική Θεότητα μας δίνεται η εικόνα του ομοούσιου, της σχέσης και της αλληλοπεριχώρησης των τριών υποστάσεών Της. Στην Ορθόδοξη θεολογία έχουμε τους όρους «Αΐδιος» και «Οικονομική» Τριάδα. Το ναι αφορά σε μια κατ οικονομία σχεσιακή ιεραρχία των Προσώπων της Θεότητας και το όχι αφορά στην αΐδια διαβάθμιση των Προσώπων Της ή στην διαβάθμιση της ουσίας των Προσώπων Της: (1) Όχι Δεν υφίσταται διαβάθμιση και ιεραρχία στην ουσία, στην αξία ή στο έργο των προσώπων της Τριαδικής Θεότητας. Όταν αναφερόμαστε στην ουσία ή την φύση της Θεότητας και στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους τα Θεία Πρόσωπα, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, μιλάμε για «Αΐδιο Τριάδα». Το ομοούσιο και ισότιμο των Θείων Προσώπων φαίνεται στα ακόλουθα βιβλικά χωρία: (α) Η Δημιουργία: Το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδας δημιούργησε το ορατό και αόρατο σύμπαν. 21

22 1/ Ο Θεός Πατήρ: Ψαλμός 102:25, Γένεσις 2:7. 2/ Ο Υιός και Λόγος: Κολοσσαείς 1:16. 3/ Το Πνεύμα το Άγιο: Γένεσις 1:2, Ιώβ 33:4. (β) Η Ενσάρκωση του Λόγου έγινε με την συνέργεια του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος: Λουκά 1:35, Ματθ.1: (γ) Στην Βάπτιση του σαρκωμένου Λόγου: Ματθαίου 3:15-16, Μάρκου 1:9-11, Λουκά 3:21-22, Ιωάννη 1:32-34 (δ) Η Θυσία του Σαρκωθέντος Λόγου συντελέστηκε εν ονόματι και των τριών προσώπων της Τριαδικής Θεότητας (προς Εβραίους 9:14). (ε) Η Ανάσταση του Σαρκωθέντος Λόγου έγινε με την συνέργεια και των τριών προσώπων της Τριαδικής Θεότητας: 1/ Ο Θεός Πατήρ: Πράξεις 3:26, 1 Θεσσαλονικείς 1:10, 2/ Ο Υιός και Λόγος: Ιωάννου 2:19-21, 10:17. 3/ Το Πνεύμα το Άγιο: Ρωμαίους 8:11. (ζ) Η Σωτηρία του Ανθρώπου εξασφαλίζεται και από τα τρία πρόσωπα της Τριαδικής Θεότητας (Εβρ. 9:14, 1 η Πέτρου 1:1-2). (η) Η βάπτιση των πιστών γίνεται στο όνομα και των τριών προσώπων της Τριαδικής Θεότητας (Ματθ. 28:19-20). (θ) Ο Αγιασμός των Πιστών γίνεται και από τα τρία πρόσωπα της Τριαδικής Θεότητας (Ιωάν. 14:16-17,23). (2) Ναι - Υπάρχει κατ οικονομία μια σχεσιακή ιεραρχία στην Αγία Τριάδα. (α) Όταν αναφερόμαστε στις ενέργειες του Τριαδικού Θεού στα πλαίσια της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία μας, μιλάμε για «Οικονομική Τριάδα». Στα πλαίσια αυτά, επειδή έτσι αποκαλύπτεται στις Θεοφάνειες της Αγία Γραφής, γίνεται δεκτό ότι κάθε πρόσωπο επιτελεί ένα «κατ εντολή» ιδιαίτερο έργο. (β) Στο κατά Ιωάννη 3:16 βλέπουμε ότι: «διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό Του τον μονογενή έδωσε, για να μη χαθεί ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλ' να έχει ζωή αιώνια». Ο Χριστός αναγνωρίζεται ως η ενσάρκωση του προπάντων των αιώνων και εκτός χρόνου γεννηθείς, Λόγος του Θεού Πατρός. (γ) Ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του 3:14 μας λέει: «Γι αυτό τον λόγο γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου κάθε γένος επουράνιο ή 22

23 επίγειο ονοματίζεται». Ο Θεός Πατήρ λατρεύεται ως η πρωταρχική πηγή προέλευσης κάθε επουράνιας ή επίγειας οντότητας. (δ) Ο Παύλος στην 1 η προς Κορινθίους 2:10-11, επίσης μας λέει: «Σ εμάς δε ο Θεός τα απεκάλυψε δια του Πνεύματος Του διότι το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Διότι ποιος ξέρει εκ των ανθρώπων τα του ανθρώπου εκτός απ το πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του; Έτσι και τα του Θεού κανείς δεν τα ξέρει παρά μόνον το Πνεύμα του Θεού». Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη 15:26, μας λέει: «Όταν θα έλθει ο Παράκλητος, τον οποίο Εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, Αυτός θα μαρτυρήσει περί Εμού». δ) Η Αΐδια Ισότητα των Προσώπων-Υποστάσεων της Αγίας Τριάδας Πρυτανεύει της Οικονομικής Σχέσης Τους: Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα τρία πρόσωπα στην «Αΐδιο Τριάδα» είναι ομοούσια, αιώνια, αΐδια κλπ., τότε ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν λέξεις για την «Οικονομική Τριάδα», οι οποίες μοιάζουν σαν να δίνει εντολές το ένα Πρόσωπο στο άλλο, αυτό δεν σημαίνει υποβάθμιση των δεχόμενων τις εντολές Προσώπων, αφού είναι σαφές ότι στην «Αΐδιο Τριάδα» τα Πρόσωπα είναι ίσοι φορείς της Θεότητας. Όταν λέμε δηλαδή ότι ο Πατέρας έχει τη βούληση να «στείλει» τον Υιό, αυτή η βούληση δεν είναι μόνο δική Του, αλλά είναι άχρονα και αΐδια, ενιαία βούληση και των τριών προσώπων. Ο Υιός δηλαδή στέλνεται και από τον εαυτό Του. Έτσι, η αΐδια ισότητα πρυτανεύει και στα πλαίσια της Οικονομικής Τριάδας και της Θείας Οικονομίας. 6) Επίλογος της Αναφοράς στην Τριαδικότητα: Ένας άπειρος Θεός δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως με τέτοιες και όμοιες αναλύσεις. Αντί να εστιάζουμε την προσοχή μας και επιμένουμε με στην ανάλυση, ας αρκεσθούμε στις βιβλικές αναφορές και ας δεχθούμε το δυσερμήνευτο μεγαλείο της υπέρτατης και άπειρης πολυπλοκότητας του Θεού μας και ας θυμηθούμε τα λόγια του Παύλου: «Αλήθεια, τι βάθος απροσμέτρητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι βουλές του Θεού και πόσο ανεξιχνίαστες οι μέθοδοί του! Ποιος, στ' αλήθεια, γνώρισε ποτέ τη σκέψη του Κυρίου; Και ποιος έγινε ποτέ σύμβουλός του» (Ρωμαίους 11:33-34). 23

24 β. Οι εκτός Δόγματος Τριάδες Αυτή το κεφάλαιο δεν αφορά ανάλυση της Τριαδικότητας της Θεότητας. Αφορά την διάχυτη και κυρίαρχη τριαδικότητα στο φυσικό σύμπαν, το δημιούργημα της Θεότητας, αλλά και στην συνείδηση του ανθρώπου. Φαίνεται ότι η τριαδικότητα στην δημιουργία είναι ως μια υπογραφή της Θεϊκής Τριαδικότητας πάνω στα έργα Της. Φαίνεται ακόμα ότι η τριαδικότητα στην ανθρώπινη συνείδηση, σκέψη και θεοστρέφεια, δεν είναι παρά ένα ένστικτο, μια βαθειά ριζωμένη μέσα μας μνήμη Θεού. 1) Η Τριαδικότητα στην Φύση: Η δημιουργία αποτελεί την πρώτη αποκάλυψη του Θεού. «Διότι το γνωστόν του Θεού φανερόν εστιν εν αυτοίς ο γαρ Θεός αυτοίς εφανέρωσε. τα γαρ αόρατα Αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, ή τε αϊδιος Αυτού δύναμις και θειότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους = Αυτό γίνεται διότι, κάθε τι που μπορούν να γνωρίζουν για τον Θεό, τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε και παρότι η δύναμη και η Θεότητά Του είναι αόρατες, μπορούσαν να τις δουν μέσα στην δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος». (Ρωμαίους 1:19-20). Τι μπορούμε να δούμε για την δύναμη του Θεού και για την Θεότητά του μέσα στα έργα Του; Πως έχει σφραγίσει ο Δημιουργός την δημιουργία Του; α) Μολονότι μας ήταν γνωστό από την Γένεση, εδώ και χρόνια, ότι το σύμπαν είναι δημιούργημα, τον 20 ο αιώνα η φυσική επιστήμη ανακάλυψε και αυτή, ότι το σύμπαν έχει ηλικία και επομένως αρχή και άρα είναι ένα δημιούργημα. Το Σύμπαν είναι δημιούργημα και ως κάθε δημιούργημα προϋποθέτει ένα Δημιουργό. Μια Υπέρτατη Νοημοσύνη. β) Το σύμπαν έχει τάξη και λειτουργεί με νόμους. Η φυσική επιστήμη έχει ανακαλύψει και έχει αναγνώσει πολλούς απ αυτούς. Το Σύμπαν υποδηλώνει ένα Νομοθέτη. Μια Υπέρτατη Νοημοσύνη. γ) Η έμβια φύση λειτουργεί βασιζόμενη στην ένθετη και σκοπούσα κωδικογραφημένη πληροφορία της, το DNA. Η βιολογία, σε συνεργασία με την πληροφορική, το ανακάλυψαν τον 20 ο αιώνα. Έτσι η Φύση μαρτυρεί ένα Κωδικογράφο, ένα Προγραμματιστή, ένα Σχεδιαστή. Μια Υπέρτατη Νοημοσύνη. δ) Η τριαδικότητα έχει μια διακριτική αλλά συγχρόνως και μια διακεκριμένη και καταλυτική παρουσία στο σύμπαν. Όλοι οι άνθρωποι ζουν σε τριαδικές πραγματικότητες, χωρίς οι περισσότεροι από μας να το έχουν συνειδητοποιήσει. Το Σύμπαν είναι δομημένο με τριαδικούς 24

25 δομικούς λίθους, διότι δομείται, από τρία συνυπάρχοντα, θεμελιώδη μεγέθη, την υλοενέργεια, τον χωρόχρονο και την πληροφορία σχέσεων και λειτουργίας των. Όλη η λογική μας και όλη η φυσική επιστήμη είναι χτισμένη πάνω στην τριαδικότητα όλων των μεγεθών, εννοιών και παραμέτρων του σύμπαντος. Κάθε συμπαντικό δομικό μέγεθος ή συμπαντική θεμελιώδης παράμετρος είναι μια τρισυπόστατη μονάδα: (1) Ο Χώρος είναι ένας και συνάμα τρισδιάστατος: Μήκος, Ύψος, Πλάτος. (2) Ο Χρόνος είναι ένας και συνάμα τριμερής: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. (3) Η Ύλη γύρω μας είναι μία και συνάμα τρίμορφη: Στερεή, Υγρή, Αέρια. Αλλά και η σύγχρονη θεώρηση ύλης και ενέργειας, ως ενός ενιαίου θεμελιώδους φυσικού μεγέθους, είναι επίσης τρίμορφη. Περιλαμβάνει την μορφή της ύλης, όπως την γνωρίζουμε (στερεή, υγρή, αέρια), την μορφή του πλάσματος, το οποίο είναι ύλη σε μορφή υψηλής ενεργειακής διέγερσης (θερμικός ιονισμός) και την μορφή της ενέργειας σε όλες τις εκδηλώσεις της (ηλεκτρομαγνητική, θερμική, φωτεινή, χημική, ατομική-πυρηνική, κινητική, δυναμική κτλ). (4) Η διακριτική κυριαρχία της τριαδικότητας των μεγεθών του φυσικού σύμπαντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάξια σημασίας. ε) Οι συμπαντικές φυσικές τριαδικότητες μοιάζουν να αποτελούν τα δακτυλικά αποτυπώματα της Αγίας Τριάδας πάνω στην δημιουργία Της. Φαίνεται ότι παρατηρούμε μια αισθητική προτίμηση της Θεότητας να αποτυπώνει στο έργο της δηλαδή στην τριαδικότητα των συμπαντικών δομικών λίθων, ένα νοηματικό Της ίχνος. Ο κάθε αρχιτέκτονας, ζωγράφος, συγγραφέας ή ποιητής διακρίνεται για το λεγόμενο ύφος του και κάθε δημιουργία αντανακλά το ύφος του δημιουργού της. Αυτό το οποίο αποκαλούμε «ύφος» σ ένα έργο τέχνης, δεν είναι τίποτε άλλο από την αποκάλυψη ενός ίχνους του δημιουργού του και διοχέτευση στο έργο του, μέσω αυτού του ίχνους κάποιου μέρους της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του, η οποία και σφραγίζει τα έργα του. Όμως οι δημιουργοί άνθρωποι είναι πλασμένοι «κατ εικόνα και ομοίωσιν» της Θεότητας (Γένεση 1:26-27). Ο Δημιουργός του σύμπαντος, μας έχει αποκαλύψει και Αυτός το ύφος κα το ίχνος Του. Στην φύση βλέπουμε ένα Θεό αρχιτέκτονα, δημιουργό, νομοθέτη, συντονιστή, αλλά και με προτίμηση στην τριαδικότητα. Στην Αγία Γραφή, ο Θεός μας αποκαλύπτει τόσα χαρακτηριστικά Του, όσα μας είναι απαραίτητα να γνωρίζουμε. Οι δύο 25

26 αποκαλύψεις του Θεού, Δημιουργία και Αγία Γραφή, επαληθεύουν η μια την άλλη. 2) Η Τριαδικότητα του Ανθρώπινου Πνεύματος: Ο άνθρωπος είναι ένα δισυπόστατο ον, το οποίο αποτελείται από υλικό σώμα και άυλο πνεύμα. α) Το πνεύμα μας είναι το όργανο της λατρείας της Θεότητας και το σώμα μας ακολουθεί και συμμετέχει: (1) «Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν» (Ιωάν. 4:24), (2) «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου» (Ματθαίου 12:37), (3) «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου» (Μάρκου 12:30), 26

27 (4) «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου» (Λουκά 10:27), (5) «Παρακαλώ ουν υμάς, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ, την λογικήν λατρείαν υμών» (Ρωμαίους 12:1). β) Η πνευματική μας υπόσταση, τα πάθη και οι λογισμοί μας και οι εκ των λογισμών μας και παθών μας, αποφασιζόμενες και τελούμενες πράξεις μας, είναι εκείνα τα οποία αξιολογούνται και κρίνονται από τον Θεό. γ) Η πνευματική μας υπόσταση, η οποία χρησιμοποιεί ως σωματική και βιολογική της πλατφόρμα τον εγκέφαλό μας, είναι μια ολότητα, αποτελούμενη από τα εξής: (1) Το Εγώ μας. Το Εγώ εν προκειμένω νοείται όχι ως ο εγωκεντρισμός ή η φιλαυτία αλλά ως η πνευματική ιδιοπροσωπία μας, η ιδιαίτερη οντολογική μας ταυτότητα. Αυτό το Εγώ του καθενός μας είναι ο πυρήνας του πνεύματός μας και της προσωπικότητάς μας με τις ουσιώδεις και έμφυτες ιδιότητές της, οι οποίες καθιστούν τον καθένα από μας πρόσωπο μοναδικό και ξεχωριστό απ όλα τα άλλα πρόσωπα. Ενσωματώνει τις έννοιες της αυτοσυνειδησίας, της βούλησης, της περιέργειας, της αυτοφυούς θρησκευτικότητας, της έμφυτης ηθικής και αισθητικής. Επιπλέον αυτό το Εγώ είναι ο υπεύθυνος και γενεσιουργός παράγων των σκέψεων και πράξεών μας και ο οποίος παραμένει συνήθως αναλλοίωτος στον χρόνο. Αυτός ο ιδιαίτερος Εαυτός, το ιδιαίτερο Εγώ του καθενός μας, εκπηγάζει τόσο την συναισθηματική μας διάσταση, όσο και την διανοητική μας διάσταση, αλλά συγχρόνως πλαισιώνεται από αυτές και βρίσκεται σε κατάσταση αλληλεπίδρασης μαζί τους. (2) Το Συναίσθημα ή την Καρδιά μας: Είναι όροι, οι οποίοι εκφράζουν το θυμικό μας, τα αισθήματα και ευαισθησίες μας, τις διαθέσεις και τα κίνητρά μας, τις επιθυμίες μας, τις παρορμήσεις 27

28 και τα πάθη μας, τον αλτρουισμό μας. Όλα αυτά τα οποία συνήθως συνδέονται με την αντίληψη των σχέσεών μας με το περιβάλλον μας και με τους ομοίους μας και εκφράζονται με την στάση μας σε σχέση με αυτά. Εδώ, με τον όρο καρδιά δεν νοείται το σαρκικό όργανο. Δεν είναι όμως και τυχαία η χρήση του ονόματος του σαρκικού οργάνου. Όλα τα έντονα συναισθήματα και πάθη επιδρούν άμεσα στην λειτουργία της σαρκικής καρδιάς, η οποία αντιδρά ποικιλότροπα με ταχυπαλμίες, αρρυθμίες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης κτλ. Απ εκεί προέρχεται η χρήση του όρου καρδιά αλλά και οι σχετικοί παράγωγοι όροι: άκαρδος, σκληρόκαρδος, καλόκαρδος κτλ. (3) Την Διάνοια ή τον Νου μας. Είναι συμπεριληπτικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις πνευματικές ικανότητες της αντίληψης, της κριτικής σκέψης, της διαδραστικότητας με την μνήμη, της μάθησης, του σχεδιασμού, της αιτιολόγησης, του συμπερασμού και της λήψης των αποφάσεων, της επίλυσης προβλημάτων,. δ) Είναι γνωστό από τις επιστήμες της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, αλλά και από τις βιωματικές εμπειρίες μας, ότι και οι τρείς αναφερθείσες πνευματικές διαστάσεις του ανθρώπου όχι μόνον δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά αντίθετα βρίσκονται σε απόλυτη σχέση συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Ο όρος «ψυχρή λογική» φαίνεται ότι είναι ένας μύθος, αφού η σύγχρονη επιστήμη μας λέει ότι η νοημοσύνη μας και η λογική μας είναι οπωσδήποτε συναισθηματικές (Emotional Intelligence) και συχνά κατευθυνόμενες από τα πάθη μας. Είναι επίσης σαφές ότι το εγώ μας, η ιδιοπροσωπία μας και η προσωπικότητά μας αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται τόσο από την στάθμη του νου μας όσο και από την ποιότητα των συναισθημάτων μας και την δράση των παθών μας. Αλλά και αντίστροφα, μια φιλάρετη προσωπικότητα και ένα φιλόθεο εγώ, το οποίο θεωρεί ορισμένα πάθη ανάξιά του, με την επιστράτευση και δράση του νου, τιθασεύει τα πάθη, τα περιορίζει ή ακόμη τα ξεριζώνει και τα εξαφανίζει. ε) Κατά την Ορθόδοξη Θεολογία, ο ανθρώπινος νους είναι «το μάτι της ψυχής» ή «το μυαλό της καρδιάς» (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, π. Ιωάννης Ρωμανίδης, Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος). Η ανθρώπινη ψυχή δημιουργήθηκε κατ εικόνα Θεού και είναι ευφυής και νοητική. Ο Άγιος Θαλάσσιος έγραψε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με την ικανότητα να λαμβάνει το Πνεύμα και να αποκτά γνώση του Θεού. Τους δημιούργησε με λογική και διάνοια. Όμως ο ανθρώπινος νους σκοτίστηκε μετά την πτώση του 28

29 προπατορικού αμαρτήματος, το οποίον υπήρξε αποτέλεσμα θεοποίησης του εγώ του και λατρείας της πεπερασμένης διάνοιας και λογικής του, ακόλουθα της υποταγής της καρδιάς του στα πάθη, στα οποία υποδουλώθηκε και σκληρύνθηκε. Μόνο με την ταπείνωση, την μετάνοια και την συντριβή, η καρδιά μαλακώνει και μόνον τότε ο νους φωτίζεται από τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο και εγκαινιάζεται και δρομολογείται η επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό, απ όπου προήλθε. 3) Η Τριαδικότητα στην Φιλοσοφία: Ο Πλωτίνος ήταν ένας πλατωνικός φιλόσοφος και μέγας διανοητής, ιδρυτής της νεοπλατωνικής φιλοσοφικής σχολής. Έζησε κυρίως στην Αλεξάνδρεια, βίο αγαθό, μονήρη και ασκητικό από το 204 ως το 270 μχ. Για μια δεκαετία υπήρξε αφοσιωμένος ακόλουθος του φιλοσόφου Αμμώνιου Σακά. Προκειμένου να σπουδάσει την Ινδική και Περσική φιλοσοφία, ο Πλωτίνος, το 242 μχ, συμμετέσχε σε ένα προς ανατολάς εξερευνητικό ταξίδι με την υποστήριξη του ρωμαίου αυτοκράτορα Γορδιανού του ΙΙΙ. Από το 244 μχ έζησε στη Ρώμη όπου η φιλοσοφική σχολή που άνοιξε εκεί, προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν τις συμβουλές του και το παράδειγμά του. Μοίρασαν όπως αυτός την περιουσία τους στους φτωχούς και 29

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΕΣΕΝΑ ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΑΜΕΘΕΚΤΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕ ΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ Ευχαριστίες... 1 ΔΗΛΩΣΗ... 2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ... 3 ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 4 Ιανουαρίου ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Εδάφιο µνήµης: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νοµίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον, και εκείναι είναι αι µαρτυρούσαι περί εµού.» Ιωάννην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Αρχές του Ευαγγελίου. Έκδοση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Αρχές του Ευαγγελίου Θα μάθουν για τον Λυτρωτή τους και για το κάθε σημείο της διδαχής του, ώστε να ξέρουν πώς να έλθουν προς αυτόν και να σωθούν. Νεφί Α 15:14 Αρχές του Ευαγγελίου Έκδοση της Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 13 Ιουνίου 19 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Εδάφιο μνήμης: «Και ότε επλησίασεν, ιδών την πόλιν, έκλαυσεν επ αυτήν.» Λουκά 19/ιθ 41. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 1 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 «Δεῦτε, λαοί, τήν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱόν ἐν τῷ Πατρί σύν Ἁγίῳ Πνεύματι Πατήρ γάρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν συναΐδιον καί σύνθρονον, καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Χαρίδημος Κ. Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής Οργανωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ (SIBIU, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 8.9.2007) ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΑΙΝΕΙ ΠΑΣΙ Εμείς, οι Χριστιανοί προσκυνητές από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, είμαστε μάρτυρες της μεταμορφωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα