ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΤΣΙΤΣΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΚΛΕΙΝ ΟΛΙ ΜΠΙΑ του ΦΛΟΡΙΑΝ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κ.λπ Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΛΑΚΙΖΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΑΝΤΡΕΪ κ.λπ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΚΑΡΑΟΛΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ κ.λπ Καθορισμός Απαιτουμένων Γραμματικών Γνώσεων των Κατατασσόμενων Εθελοντών Οπλιτών Μου σικού Σώματος Στρατού Ξηράς.*... 7 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυ σικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 255/451 69/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Βορείου Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΤΣΙΤΣΟΠΟΥ ΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /4651/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΣΙΤΣΟ ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την απόκτηση ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου Με την υπ αριθμ. Φ /19990/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ /23612/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτη ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΜΕΡ ΜΗΓΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, για την απόκτηση 4. Με τις υπ αριθμ. Φ /27480/06/ ταυτά ριθμες αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενούς αλλοδαπών: α) ΛΟΥΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΒΡΑΑΜ και β) ΛΟΥΚΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την από κτηση 5. Με τις υπ αριθμ. Φ /24412/06/ , Φ /622/ και Φ /623/ αποφάσεις Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από αιτή σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΓΑΡΙΜΠ ΠΟΛΙΤΗ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ του ΜΑΤΕΟ ΑΛ ΦΟΝΣΟ, β) ΓΑΡΙΜΠ ΧΑΔΟΥΕ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ και γ) ΓΑΡΙΜΠ ΧΑΔΟΥΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΟΥ ΑΝ ΚΑΡΛΟΣ, για την απόκτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ /4793/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΣΙΝΑΝΗ ΣΙΜΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /5300/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΪΣΗ ΘΕ ΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την απόκτηση της * αναδημοσιεύεται, επειδή περίληψη της απόφασης δημοσιεύθηκε εσφαλμένα στο Φ.Ε.Κ. 119/ τ.γ

2 8412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Με τις υπ αριθμ. Φ /5076/ , και Φ /6300/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ του ΦΩΤΟΥ και β) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ, για την απόκτηση 9. Με την υπ αριθμ. Φ /8358/05/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ ΛΟΥΪΣΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για την απόκτηση 10. Με τις υπ αριθμ. Φ /21790/06/ , και Φ /1296/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΑΟΥΝ ΣΙΡΙΛ του ΣΑΜΙΡ και β) ΑΟΥΝ ΣΕΡΖ του ΣΑΜΙΡ, για την απόκτηση της ελ ληνικής 11. Με την υπ αριθμ. Φ /3163/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΣΙΑΝΤΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για την απόκτηση της 12. Με την υπ αριθμ. Φ /24920/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΥΡΓΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ συζ. ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση 13. Με την υπ αριθμ. Φ /22409/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΡΑΣΣΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση 14. Με την υπ αριθμ. Φ /17165/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΑΣΤΡΟ ΛΑΜΠΕΛ ΛΟΥΖΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση της 15. Με την υπ αριθμ. Φ /33932/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, για την απόκτηση της 16. Με την υπ αριθμ. Φ /20899/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΟΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση 17. Με την υπ αριθμ. Φ /626/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΛΑΣ του ΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση (2) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΚΛΕΙΝ ΟΛΙ ΜΠΙΑ του ΦΛΟΡΙΑΝ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /34841/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΛΕΙΝ ΟΛΙΜΠΙΑ του ΦΛΟΡΙΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /642/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΝΟΥΣΙ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ /3959/ απόφαση Αποκέντρωσης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΑΦΑΦΟ ΒΑ ΣΟΥΣΑΝΙΚ του ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της από «ΚΑΦΑΦΟΒΑ» σε «ΚΑΦΑΦΙΔΟΥ». 4. Με την υπ αριθμ. Φ /538/ απόφαση Αποκέντρωσης, α) γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΟ ΒOΡΟΥΧΙΝΑ ΑΛΦΙΑ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κ. ονόματός της από «ΑΛΦΙΑ» σε «ΑΛΙΚΗ» και του επωνύμου της από «ΓΚΟΒΟΡΟΥΧΙΝΑ» σε «ΓΚΟΒΑΡΗ». 5. Με την υπ αριθμ. Φ /32204/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΟΥΡΑΝΤ ΤΟΥΦΙΚ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΡΑΦΙΚ, για την απόκτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ /3116/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΡΕΤΖΕΠΕΡΗ ΜΑΝΤΑΝΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη νικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /3160/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΙΑΓΟΥ ΑΛ ΓΚΕΡΡΕΡΟ ΝΙΤΣΑ ΝΤΕΛ ΡΟΣΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΒΙΣΕΝΤΕ, για την απόκτηση 8. Με την υπ αριθμ. Φ /32707/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8413 ΧΟΥΡΜΕΣ ΑΙΒΑ του ΣΑΛΜΑΝ, για την απόκτηση της 9. Με την υπ αριθμ. Φ /22703/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΕΚΙΤΣ ΙΡΕΝΑ του ΒΛΑΝΤΕΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 10. Με την υπ αριθμ. Φ /900/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΠΕΤΚΟΒΑ ΙΒΕΛΙΝΑ του ΣΤΟΓΙΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 11. Με την υπ αριθμ. Φ /34362/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΑΝΤΟΝΕ ΤΖΟΡΤΖΕΛ του ΜΙΧΑΪ, για την απόκτηση της ελληνικής 12. Με την υπ αριθμ. Φ /21761/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΙΜΙΝΟ ΣΒΙΛΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΜΕΡΑΜΠ, για την απόκτηση της 13. Με την υπ αριθμ. Φ /34992/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΚΑΡΕΚΑ ΣΟΝΙΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, για την απόκτηση (3) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩ ΑΝΝΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /352/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΑΒΒΙ ΔΗ ΙΩΑΝΝΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 2. Με την υπ αριθμ. Φ /888/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΚΟΡΟ ΛΕΝΚΟ ΠΕΤΡΟΥ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ, για την απόκτηση της 3. Με την υπ αριθμ. Φ /4610/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΡΗΓΟΡΙ ΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ συζ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ /34213/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ ΑΝΚΑ του ΙΒΑΝΟΒ, για την απόκτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ /31259/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΤΟΜΑΡΑ ΝΙΝΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 6. Με την υπ αριθμ. Φ /31962/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΤΣΟΜΠΟΤΑΡ ΒΑΣΥΛ του ΓΚΕΟΡΓΚΥ, για την απόκτηση 7. Με την υπ αριθμ. Φ /1824/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΝΚΑ του ΙΒΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 8. Με την υπ αριθμ. Φ /34840/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΛΑΡΙΝ ΒΙΚΤΩΡ του ΑΛΕΞΕΪ, για την απόκτηση της ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. Φ /25298/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΛΙΟΥΤΙ ΜΠΡΟΝΤΣΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΝΤΙΜΙΤΡ, για την απόκτηση 10. Με την υπ αριθμ. Φ /29780/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΖΟΥΜΑ ΜΑΛΓΚΟΖΑΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συζ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, για την απόκτηση 11. Με την υπ αριθμ. Φ /2684/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΠΑΤΙ ΣΤΑ ΝΤΟΤΕΛ ΜΑΡΙΜΠΕΛ του ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ, για την απόκτηση (4) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ. 8386/8181/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ, για την απόκτηση

4 8414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Με την υπ αριθμ. Φ /1371/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΤΕΡΖΙΟ ΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση 3. Με την υπ αριθμ. Φ /628/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΓΙΑΝΕΒ ΓΙΑΝΚΟ του ΧΡΙΣΤΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 4. Με την υπ αριθμ. Φ /27607/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΡΑΤΣΦΙΛΝΤ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ, για την απόκτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ /32890/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπού ΤΟΠΟΥΖ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ,για την απόκτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ /654/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΜΑΡΟΥΛΕ ΒΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΙΑΝΙ, για την απόκτηση της ελληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /20917/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΑΚΖΩΓΡΑ ΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας. 8. Με την υπ αριθμ. Φ /24555/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΤΑΜΠΑΚΟ ΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, για την απόκτηση 9. Με την υπ αριθμ. Φ /1367/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΣΥΜΕΩ ΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση 10. Με την υπ αριθμ. Φ /33931/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτη ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΣΑΡΡΗ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΖΩΝ του ΗΛΙΑ, για την απόκτηση της 11. Με την υπ αριθμ. Φ /1364/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΘΙΣΤΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΗ, για την απόκτηση της (5) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΛΑΚΙΖΑ ΒΛΑ ΝΤΙΜΙΡ του ΑΝΤΡΕΪ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /2208/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΛΑΚΙΖΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΑΝΤΡΕΪ, για την απόκτηση της ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. Φ /1416/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΑΝΤΡΙΙ ΤΣΟΥΚ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, για την απόκτηση της 3. Με την υπ αριθμ. Φ /34262/06/ από σης και Αποκέντρωσης, α) γίνεται δεκτή η από ΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΙΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου ονόματός της από «ΣΒΕΤΛΑΝΑ» σε «ΦΩΤΕΙΝΗ». 4. Με την υπ αριθμ. Φ /3127/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΙΣΣΑΙΑ ΧΑΝΑ του ΓΙΟΕΛ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα γένειας. 5. Με την υπ αριθμ. Φ /31015/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΓΕΓΚΛΙΝ ΣΚΑ ΝΤΟΡΟΤΑ του ΜΠΡΟΝΙΣΛΑΒ, για την απόκτηση της 6. Με την υπ αριθμ. Φ /31524/06/ από σης και Αποκέντρωσης, α) γίνεται δεκτή η από ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ ΠΕΝΚΑ συζ. ΤΟΝΤΟΡ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του επωνύμου της από «ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ» σε «ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΥ». 7. Με την υπ αριθμ. Φ /35111/06/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΣΙΝΤΖΑ ΡΑΤΖΕ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ του ΓΚΙΟΡΓΚΙ, για την απόκτηση της 8. Με την υπ αριθμ. Φ /4132/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΑΪΣΑΚ ΕΛΕΝΑΣ του ΑΝΑΤΟΛΪ, για την απόκτηση της ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. Φ /32864/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8415 ΠΟΠΕΣΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΠΕΤΡΕ, για την απόκτηση της 10. Με την υπ αριθμ. Φ /3802/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΜΟΣΚΑ ΛΙΟΥΚ ΙΡΙΝΑ του ΡΑΒΙΛ, για την απόκτηση της ελληνικής 11. Με την υπ αριθμ. Φ /631/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΟΥΛΑ ΞΙΖΟΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για την απόκτηση (6) Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΚΑΡΑΟΛΗ ΘΕ ΟΔΟΥΛΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ κ.λπ.. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /8178/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΡΑΟΛΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, για την απόκτηση 2. Με την υπ αριθμ. Φ /32699/06/ απόφα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΕΟΧΑΡΗ, για την απόκτηση της ελλη νικής 3. Με την υπ αριθμ. Φ /20920/06/ από σης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΛΕΟΠΑ, για την απόκτηση 4. Με την υπ αριθμ. Φ /2525/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΖΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ του ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ, για την από κτηση 5. Με την υπ αριθμ. Φ /29376/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΣΤΑΜΑΤΙ ΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση 6. Με την υπ αριθμ. Φ /30656/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ ληνικής 7. Με την υπ αριθμ. Φ /20926/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, για την απόκτηση της ελλη νικής 8. Με την υπ αριθμ. Φ /21393/06/ από φα και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΞΕΝΟΦΩ ΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ, για την απόκτηση της 9. Με την υπ αριθμ. Φ /656/ απόφαση Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 10. Με τις υπ αριθμ. Φ /29912/06/ ταυ τάριθμες αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΝΤΑΜΠΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, β) ΝΤΑΜΠΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γ) ΝΤΑΜΠΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και δ) ΓΚΑΣΣΕΡ ΝΤΑΜΠΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ, για την απόκτηση AΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ. Φ /3/ (7) Καθορισμός Απαιτουμένων Γραμματικών Γνώσεων των Κατατασσόμενων Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώ ματος Στρατού Ξηράς.* Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 44 του ν.δ. 445/1974, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε, συ μπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. β. Το άρθρο 6 του ν. 3027/2002, «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». γ. Την υπ αριθμ. Φ /2/17060/Σ. 594/ / ΓΕΣ/ 1οΕΓ/ 4/3 απόφαση Α/ΓΕΣ, «Καθορισμός απαιτουμένων γραμματικών γνώσεων των κατατασσόμενων Εθελοντών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς» (Φ.Ε.Κ. 126/ τ.β ). δ. Την υπ αριθμ. Φ /8/22338/Σ.2992/ / ΓΕΣ/ 1οΕΓ/4/3 απόφαση Α/ΓΕΣ, «Καθορισμός απαιτουμένων γραμματικών γνώσεων των κατατασσόμενων Εθελοντών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς» (Φ.Ε.Κ. 410/ τ.β ). ε. Την υπ αριθμ. Φ /1/605855/Σ.2278/ / ΓΕΣ/ 1οΕΓ/4/3 απόφαση Α/ΓΕΣ, «Καθορισμός Απαιτουμέ νων Γραμματικών Γνώσεων των Κατατασσόμενων Εθε λοντών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς» (Φ.Ε.Κ. 248/ τ.β ). στ. Την υπ αριθμ. Φ /7/621574/Σ.7329/ / ΓΕΣ/ 1οΕΓ/4/3 απόφαση Α/ΓΕΣ, Καθορισμός Απαιτουμέ

6 8416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νων Γραμματικών Γνώσεων των Κατατασσόμενων Εθε λοντών Οπλιτών στο Στρατό Ξηράς (Φ.Ε.Κ. 768/ τ.β ). ζ. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργίας Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκησης και έλεγχος των Ενό πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει σήμερα, αποφασίζεται: Αντικαθίσταται η υπ αριθμ. Φ /2/17060/ Σ.594/ /ΓΕΣ/ 1οΕΓ/4/3 απόφασης Α/ΓΕΣ, «Περί καθορισμού των απαιτούμενων γραμματικών γνώσε ων των κατατασσόμενων εθελοντών οπλιτών Στρα τού Ξηράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ /8/22338/Σ.2992/ /ΓΕΣ/1οΕΓ/4/3 απόφαση Α/ΓΕΣ και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Φ /1 /605855/Σ. 2278/ και Φ /7/621574/ Σ.7329/ /ΓΕΣ/1οΕΓ/4/3 αποφάσεις Α/ΓΕΣ, όπως παρακάτω: «Οι κατατασσόμενοι εθελοντές στρατιώτες του Μου σικού Σώματος, πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυ κείου όλων των τύπων ή TEE β κύκλου και βεβαίωση αναγνωρισμένων από το κράτος Ωδείων ή Μουσικών Σχολών, που θα πιστοποιούν ότι έχουν πετύχει στις εξετάσεις Α αρμονίας προαγόμενοι στη Β αρμονία, στα θεωρητικά μαθήματα. Για τους απόφοιτους Μουσικών Λυκείων, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση, για δε τους απόφοιτους Α και Β τάξης Μουσικών Λυκείων, απαιτείται βεβαίωση από τα Μουσικά Λύκεια». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2007 Ο Α/ΓΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ Αριθμ. Δ1/5037 (8) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσι κού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) 2. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Φ.Ε.Κ. Α /168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996, «Τροποποίηση του π.δ. 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Φ.Ε.Κ. Α /154). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α /19) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. Α /85). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α /286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (Φ.Ε.Κ. Α /252) «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Συντονισμού. Εισαγωγή, μετα φορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (Φ.Ε.Κ. Α /313) «Απε λευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 (Φ.Ε.Κ. Α /207) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλε θέρμανση και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ αριθμ. 4955/2006 (Φ.Ε.Κ. Β /360/ ) απόφαση «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ», όπως τροποποιήθηκε με την με την απόφαση υπ αριθμ. Δ1/23344/ (Φ.Ε.Κ. Β /1781/ ) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 4955/2006 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ». 9. Την υπ αριθμ. 98/2007 γνώμη της ΡΑΕ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση μεταξύ Χρήστη και Διαχειριστή αφορά τμήμα συγκεκριμένου Έτους, ο συντελεστής ΣΔΜ που αντιστοιχεί στο Έτος αυτό εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβα ση ήταν σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ακέραιους ημερολογιακούς μήνες. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την εφαρμογή των τύπων που περιγράφονται στις παραγράφους και του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Έτους ο Χρή στης μεταβάλλει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που συνάπτει με τον Διαχειριστή, το μέγεθος της δυναμικότητας μεταφοράς που δεσμεύει για κάθε κατηγορία πελατών σύμφωνα με τις παραγρά φους 6, 14 και 25 της παρούσας λόγω εξυπηρέτησης νέου πελάτη ή διακοπής της εξυπηρέτησης υφιστάμε νου πελάτη του, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Η χρέωση μεταφοράς του Χρήστη για την αντίστοιχη κατηγορία καταναλωτών υπολογίζεται χωριστά για τα τμήματα του Έτους πριν και μετά τη μεταβολή της δεσμευμένης δυναμικότητας μεταφοράς, υπολογιζόμενα σε ακέραι ους ημερολογιακούς μήνες. (β) Ο συντελεστής ΣΔΜ που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο Έτος, εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα του Έτους αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το τμήμα αυτό.» 2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση μεταξύ Χρήστη και Διαχειριστή αφορά τμήμα συγκεκριμένου Έτους, ο συντελεστής ΣΔΥ που αντιστοιχεί στο Έτος αυτό εφαρμόζεται αναπροσαρμοσμένος αναλογικά προς το τμήμα του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση ήταν σε ισχύ, υπολογιζόμενο με βάση ακέραιους ημε ρολογιακούς μήνες.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8417 «Το Τιμολόγιο Μεταφοράς το οποίο αφορά αποκλει στικά στην τροφοδότηση νέου καταναλωτή σε συγκε κριμένο σημείο εξόδου, και για τους πρώτους έξι ημε ρολογιακούς μήνες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση και παραλαβή φυσικού αερίου (Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας), περιλαμβάνει μόνον χρέ ωση αναλογική της ποσότητας φυσικού αερίου όπως αυτή κατανέμεται αποκλειστικά για τον καταναλωτή αυτόν στον αντίστοιχο Χρήστη για το υπόψη σημείο εξόδου.» 4. Η παράγραφος 14 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι καθίσταται ως εξής: «14. Σε περίπτωση που Χρήστης συμβάλλεται με το Διαχειριστή για την εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων, και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταχω ρημένων στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΔΕΣΜΗΕ») κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β /655/ , εφεξής «ΚΔΣΣΗΕ») οι οποίες δεν αποτελούν Μονάδες Αιχμής κατά τον ορισμό της παραγράφου 25 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της σύμβασης για τη μεταφορά φυ σικού αερίου την οποία συνάπτει ο Χρήστης με τον Διαχειριστή, ο Χρήστης δηλώνει χωριστά την κατ Έτος δυναμικότητα μεταφοράς την οποία δεσμεύει για την εξυπηρέτηση κάθε μονάδας και την δυναμικότητα με ταφοράς την οποία δεσμεύει για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων πελατών του. Για κάθε μονάδα παραγωγής την οποία εξυπηρετεί ο Χρήστης: Ως ΔΜe νοείται η μέγιστη ποσότητα φυσικού αερίου την οποία ο Διαχειριστής, βάσει της σχετικής σύμβασης, δεσμεύεται ότι δύναται να μεταφέρει Ημε ρήσια για λογαριασμό του Χρήστη κατά το υπόψη Έτος στο σημείο εξόδου που αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα παραγωγής Ως ΠΜe νοείται η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται κατ Έτος για τον Χρήστη στο σημείο εξόδου που αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα πα ραγωγής, όπως η ποσότητα αυτή μετράται στο μετρη τικό σταθμό του σημείου αυτού Για κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ γειας, το μέγεθος ΔΜe δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ΔΜe = ΝCAP x Τ x ΕΚΚ x UC x CVC Όπου: ΝCAP: Η Καθαρή Ισχύς της Μονάδας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 217 του ΚΔΣΣΗΕ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων το οποίο τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ, σε MW ηλεκτρικής ισχύος. Τ: Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας κατά την Ημέρα αιχμής που λαμβάνεται ως 24 ώρες. ΕΚΚ: Η Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου που αντιστοιχεί στη μέγιστη συνεχή ικανότητα της μονάδας, όπως δη λώνεται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το άρθρο 44 του ΚΔΣΣΗΕ, σε GJ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. UC: Συντελεστής μετατροπής μονάδων, ίσος με 0,27778 MWh/GJ. CVC: Συντελεστής μετατροπής σε MWh ΑΘΔ Φυσικού Αερίου, ίσος με 1, Η Ετήσια χρέωση Χρήστη για κάθε μονάδα πα ραγωγής χωριστά (ΧΜe) υπολογίζεται ως εξής: ΧΜe = ΣΔΜ x ΔΜe x Α + ΣΕΜ x ΠΜe Όπου: ΔΜe, ΠΜe: Όπως ορίζονται στην παράγραφο ΣΔΜ, ΣΕΜ: Όπως ορίζονται στην παράγραφο 8. Α: Συντελεστής ίσος με 0, Η τιμολόγηση του Χρήστη για κάθε μονάδα διε νεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας μεταφοράς δηλαδή το μέγεθος ΣΔΜ x ΔΜe x Α, κατα βάλλεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος. (β) Η χρέωση ποσότητας, δηλαδή το μέγεθος ΣΕΜ x ΠΜe, καταβάλλεται από το Χρήστη μηνιαίως με βάση την μεταφερθείσα ποσότητα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του μήνα.» 5. Η παράγραφος 16 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντι καθίσταται ως εξής: «16. Η τιμολόγηση της χρήσης του ΕΣΦΑ διενεργείται ως εξής: Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρι κής ενέργειας και Μονάδων Αιχμής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 14 και 25 της παρούσας αντίστοιχα Για τους λοιπούς καταναλωτές που εξυπηρετεί ο Χρήστης, η τιμολόγηση της χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς διενεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας μεταφοράς με βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλαδή το μέγεθος ΣΔΜxΔΜ, καταβάλ λεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος. Εντός ενός (1) μηνός από το τέλος του Έτους πραγματοποιείται εκκαθάριση με βάση την πραγματοποιηθείσα δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του Έτους. (β) Η χρέωση ποσότητας καταβάλλεται από το Χρήστη μηνιαίως με βάση την μεταφερθείσα ποσό τητα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του μήνα Η τιμολόγηση του Χρήστη για τη χρήση του Συστήματος ΥΦΑ διενεργείται ως εξής: (α) Η Ετήσια χρέωση δυναμικότητας ΥΦΑ με βάση τη δεσμευθείσα δυναμικότητα, δηλαδή το μέγεθος ΣΔΥxΔΥ, καταβάλ λεται από το Χρήστη σε ισόποσες δόσεις κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος. Εντός ενός (1) μηνός από το τέλος του Έτους πραγματοποιείται εκκαθάριση με βάση την πραγματοποιηθείσα δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του Έτους. (β) Η χρέωση ποσότητας καταβάλλεται από το Χρήστη μηνιαίως με βάση την αεριοποιηθείσα και μεταφερθείσα ποσότητα φυσικού αερίου κατά τη δι άρκεια του μήνα Στα τιμολόγια που εκδίδει ο Διαχειριστής για το συγκεκριμένο Χρήστη, αναγράφονται χωριστά: (α) η χρέωση μεταφοράς για κάθε μονάδα παραγωγής που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 14, (β) η χρέωση μεταφοράς για κάθε Μονάδα Αιχμής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 25, (γ) η χρέωση μεταφοράς για τους λοιπούς καταναλωτές που εξυπηρετεί ο Χρήστης και (δ) η χρέωση για τη χρήση

8 8418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Συστήματος ΥΦΑ. Η συνολική χρέωση του Χρήστη είναι το άθροισμα των ανωτέρω χρεώσεων.» 6. Οι παράγραφοι 25.2 και 25.3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αντικαθίστανται ως εξής: «25.2. Η χρέωση του Χρήστη για κάθε Μονάδα Αιχμής υπολογίζεται ως εξής: Η Ετήσια χρέωση του Χρήστη για κάθε Μονάδα Αιχμής χωριστά υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8, 10, 11 και 12 με βάση τα μεγέθη ΔΜ, ΠΜ και ΠΔΜ όπως ορίζονται στην παράγραφο 25.1 ανωτέρω Η Ετήσια χρέωση για κάθε Μονάδα Αιχμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρέωση που υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ( ΣΔΜ + ΣΕΜ Χ. ) ΠΜ ( /έτος) Όπου: ΣΔΜ: Ο συντελεστής όπως ορίζεται και ισχύει για κάθε Έτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8. ΣΕΜ: Ο συντελεστής ορίζεται και ισχύει για κάθε Έτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8. X: Συντελεστής που ισούται με 47,45 MWh/MWh Ημέρας αιχμής / Έτος. ΠΜ: Το μέγεθος που ορίζεται στην παράγραφο Η τιμολόγηση του Χρήστη για κάθε Μονάδα Αιχμής διενεργείται ως εξής: Κάθε μήνα στον οποίο αφορά η σχετική σύμβαση με το Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Έτος, ο Χρήστης καταβάλλει στο Διαχειριστή για κάθε Μονάδα Αιχμής που εξυπηρετεί το ακόλουθο ποσό: ( ΣΔΜ + ΣΕΜ Χ. ) ΠΜm ( /έτος) κατά τη διάρκεια του μήνα στο Σημείο Εξόδου της Μονάδας Αιχμής Εντός ενός (1) μηνός από το τέλος του Έτους υπολογίζεται η Ετήσια χρέωση Χρήστη για κάθε Μονάδα Αιχμής, σύμφωνα με την παράγραφο 25.2 και πραγματοποιείται εκκαθάριση ως προς τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει ο Χρήστης κατά τη διάρκεια του Έτους σύμφωνα με την παράγραφο » 7. Η παράγραφος 25.4 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης καταργείται. Άρθρο 2 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στην υπ αριθμ. 255/451 69/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 221/τ.Β/ , επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση: από την εσφαλμένη ημερομηνία απόφασης « » στην ορθή « ». (Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) Όπου: ΣΔΜ, ΣΕΜ και Χ: Οι συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο ανωτέρω. ΠΜm: Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που μεταφέρθηκε * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 3 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συντελεστών επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 583 14 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής, υπό στοι χεία: ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΤΕΟΝΤΟΡΑ, ον. πατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2031 29 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 23 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/16027 Από φασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 947 27 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι χεία ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ ΑΓΑΘΗ, όνομα πατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 691 19 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3254 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β /Φ29/16027/6.8.2010 ΦΕΚ Β /1403/6.9.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1068 3 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών... 1 Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 153 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 1/2012 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο νται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3690 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έσοδα δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1641 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.... 1 Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.19379 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 8 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποί ηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα