Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα Α. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Γεωργία Ζεμπιλιάδου Κύπρου 9, GR Κοζάνη Τηλέφωνο (-α) εργασία Κινητ ό: Fax Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1958 Φύλο Θήλυ Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμη Αριθμός παιδιών 2 Β. Τίτλοι Σπουδών B.1. Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση B.2. Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες σήμερα Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θέμα διδακτορικής διατριβής «Σχεδιασμός ευφυών πόλεων και ανταγωνιστικότητα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών» και επικεντρώνεται στην έρευνα και διατριβή στη σχέση ευφυών πόλεων και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Master of Science in Organic Chemistry Αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ 1982 Θέμα Μεταπτυχιακής Διατριβής «Stereoselective Reduction of Nicotine Δ 1 (5 ) iminiumion, πρόσθετη εξειδίκευση στην αναλυτική χημεία και ειδικότερα σε επιστημονικές έρευνες της Σουηδικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Προστασίας Εργασιακού Περιβάλλοντος. Σελίδα 1/9 - Βιογραφικό

2 Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση B.3. Βασικός Τίτλος Σπουδών Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση B.4 Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση B.5 Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης- Σουηδία Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίου Στοκχόλμης Αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ 1982 Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης- Σουηδία Απολυτήριο Εξατάξιου Γυμνασίου Α Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης Σουηδικά : Άριστα Αγγλικά : πολύ καλή (Πτυχίο Lower University of Cambridge Δεκέμβριος 1990) B.6 Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πολύ καλή. Windows, Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, , Ms Project Επαγγελματικ ή εμπειρία Συνολική επαγγελματική εμπειρία 28 έτη 8 μήνες Συνολική Εμπειρία στο Δημόσιο τομέα 27 έτη 10 μήνες και 15 ημέρες Εμπειρία Διοίκησης ~19,5 έτη, εκ των οποίων 13 έτη σε ανώτατο επίπεδο Εμπειρία Οικονομικής Διαχείρισης ~14 έτη εκ των οποίων 11 έτη σε ανώτατο επίπεδο Εμπειρία σε διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων ~16 έτη Γ. Υπηρεσιακή Κατάσταση Γ.1 ΠΕ Χημικών με Α βαθμό (ΦΕΚ 221/ ) 25/7/2012 έως σήμερα Στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου. Σελίδα 2/9 - Βιογραφικό

3 Γ.2 Γ.3 Γ.4 30/06/2011 έως σήμερα: Μέλος και εκλεγμένη Αντιπρόεδρος στο Επενδυτικό Συμβούλιο του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ», με αρμοδιότητα τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της εφαρμογής της από το Ταμείο Εγγυοδοσίας προς όφελος των ελληνικών ΜΜΕ. Το Ταμείο συστάθηκε με εγγύηση πόρους του ΕΣΠΑ, κατά την θητεία μου ως Ειδικής Γραμματέως, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης. 30/04/2011 έως 25/7/2012 Ειδική Γραμματέας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ευθύνη για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την επίτευξη των μνημονιακών του στόχων. Συντονισμός των διαπραγματεύσεων για τη νέα περίοδο Συντονισμός για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Guarantee Fund) και του χρηματοδοτικού εργαλείου Επιμερισμού Κινδύνου (RSI). Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την Επενδυτική Τράπεζα. 08/ 10/ /04/2012 Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχείριση του 4ου ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Συνολική ευθύνη για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας ύψους 526,5 εκ Κατάρτιση και παρακολούθηση του ΠΔΕ. Ευθύνη τήρησης των κοινοτικών πολιτικών Γ.5 01/01/ /10/2010 Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιτελική απασχόληση για ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Εθνικά προγράμματα. Σύμβουλος σε θέματα διοικητικής φύσης. Εκπροσώπηση σε φορείς Γ.6 Γ,7 Γ.8 19/04/ /05/2004 Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής Ε.Π. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για τη διαχείριση του 3ου ΠΕΠ στο πλαίσιο του 3 ου ΚΠΣ. Συνολική ευθύνη για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας ύψους 521 εκ Συνολική ευθύνη για την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Ευθύνη για της τήρηση των κοινοτικών πολιτικών 01/02/ /01/2000 Συντονίστρια της Περιφερειακής Επιτροπής Κατάρτισης του 3ου ΠΕΠ και 3 ου ΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας. Σύνταξη του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με φορείς Δημοκρατικού Προγραμματισμού. Συμμετοχή σε όλες τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν πριν και μετά την υποβολή του Σχεδίου με Υπουργεία όλων των τομέων, το ΥΠΕΘΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντονισμός και παρακολούθηση των εργασιών των 14 θεματικών ομάδων που συστηθήκαν στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του 3 ου ΣΠΑ ( κινητοποιήθηκε ένα ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας που ξεπερνά τα 250 άτομα) 01/01/ / 06/1998 Συντονίστρια της Γραμματείας της Ε.Π. του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανασυγκρότησης Γρεβενών, Κοζάνης (Ο.Π.Α.Γ.Κ) και Συντονίστρια της Γραμματείας της Ε.Π του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανασυγκρότησης Καστοριάς, Φλώρινας στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συντονίστρια Νομού Καστοριάς για το Πρόγραμμα ΕΠΤΑ. Κατάρτιση του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ), για τον Νομό Καστοριάς. Σελίδα 3/9 - Βιογραφικό

4 Γ.9 1/2/1994-1/8/1995 Υπεύθυνη κοινοτικών πρωτοβουλιών. Υπεύθυνη για θέματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Προώθηση κοινών Προγραμμάτων ( INTERREG II, ECOS OVERTURE κλπ.). Συντονίστρια της Διαπεριφερειακής συνεργασίας και της συμμετοχής της Δυτικής Μακεδονίας στο πολιτικό γραφείο της CRPM, υπεύθυνη για ειδικά θέματα παρέμβασης (ΣΑΚΧ, AGENDA 2000, ΚΑΠ, INTERREG III κλπ.). Συντονισμός ενεργειών για την δημιουργία ομάδας εργασίας στα πλαίσια της CRPM Μεσόγειος Βαλκάνια Μαύρη Θάλασσα. Γνωμοδοτήσεις για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για θέματα κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνεργασία με οικολογικούς μη κυβερνητικούς φορείς. Γ.10 Δ. Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα Δ1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 28/ 02/ /08/1995 Σύμβουλος - Μέλος της Γραμματείας του 2ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Υπεύθυνη υποπρογράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Υπεύθυνη Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων 08/ 09/2004 έως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης / υπεύθυνη για την υλοποίηση του Project, της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης. Σύμβουλος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Project management, Υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων υλοποίηση του πρότυπου οικισμού της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνη. Συντονίστρια, του project «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ» που υποβλήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) του ΥΠΟΙΟ. Συντονίστρια σύνταξης της πρότασης δανειοδότησης του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματός του Δήμου Κοζάνης της ΔΕΠΕΠΟΚ και της ΔΕΥΑΚ με ευνοϊκότατους όρους από την ΕΤΕπ. Η πρόταση υποστηρίχθηκε και τελικά εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ. Ο Δήμος Κοζάνης και οι Επιχειρήσεις του, αποτέλεσαν τον πρώτο φορέα Αυτοδιοίκησης στη Χώρα που δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 01/ 01/ / 11/ 1996 Χημικός του τομέα Περιβάλλοντος στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας Αμυνταίου (Λ.Κ.Π.-Α). Υπεύθυνη για θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και τήρησης Περιβαλλοντικών όρων του Λ.Κ.Π.-Α. Στο μικρό διάστημα απασχόλησής μου στην ως άνω θέση κατάρτισα το εγχειρίδιο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες τήρησης Περιβαλλοντικών όρων στο Λ.Κ.Π.-Α.», που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την επιχείρηση 01/09/ /08/1996 Υπεύθυνη ομάδας παρακολούθησης έργων υποδομής του Συμβούλου Διαχείρισης του 2ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Υποστήριξη της Περιφέρειας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 02/01/ /11/1995 Σελίδα 4/9 - Βιογραφικό

5 Δ.5 Δ.6 Δ.7 Σύμβουλος Κοινοτικών και Εθνικών Προγραμμάτων. Σύμβουλος για περιβαλλοντικά θέματα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. Σύμβουλος προετοιμασίας φακέλων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για θέματα προστασίας Περιβάλλοντος, Θέματα διαχείρισης Περιβάλλοντος 27/12/ /02/1994 Ειδικός Συνεργάτης Περιβάλλοντος και Κοινοτικών Προγραμμάτων Δήμου Κοζάνης. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Προστασίας του Δήμου Κοζάνης. Εφαρμογή Ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κοζάνης. Παρακολούθηση πορείας (φυσικής και οικονομικής) έργων του Δήμου ενταγμένων στο 2ο ΠΕΠ, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και σε Κοινοτικά Προγράμματα 09/12/ /11/1991 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανίας Αζωτούχων Λιπασμάτων (ΑΕΒΑΛ). Υπεύθυνη για θέματα προστασίας Περιβάλλοντος. Υπεύθυνη διοίκησης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Project management του τομέα Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 31 /05 / /12/1985 Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα Χημείας του Τμήματος Χημ. Μηχανικών ΑΠΘ). Διενέργεια μαθημάτων (θεωρία φροντιστηριακές ασκήσεις εργαστήρια παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών ) και ερευνητική εργασία στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Σελίδα 5/9 - Βιογραφικό

6 Ε. Επιμόρφωση 1) Ονομασία: «Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευφυείς Πόλεις» Τα σεμινάρια Ευφυείς Πόλεις: Συστήματα και Περιβάλλον Καινοτομίας απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα της Ερευνητικής Μονάδος Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του ΑΠΘ, όπως: ευφυείς πόλεις και περιφέρειες, περιοχές και συστήματα τεχνολογικής καινοτομίας, περιβάλλον καινοτομίας, περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας, καινοτομία σε δίκτυο, κ.α. συναφή θέματα Διοργανωτής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (URENIO) Διάρκεια (σε ημέρες): 17 2) Ονομασία : «Ανάπτυξη Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας» Διοργανωτής: ΜΟΔ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 3 3) Ονομασία Εκπαίδευση και οργάνωση σκέψεων ομάδας εμψύχωση ομάδας ανάπτυξη ομαδικότητας (2001) Διοργανωτής: ΜΟΔ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 3 3) Ονομασία : «Ο θεσμός των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» Διοργανωτής: ΜΟΔ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 3 4) Ονομασία : «Πληροφορική εκπαίδευση σε δημοφιλή πακέτα λογισμικού» Διοργανωτής: ΑΕΒΑΛ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 417 ώρες ή 42 ημέρες 5) Ονομασία : «Χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ- Στρατηγική ανάπτυξης επιχείρησης- έλεγχος αποθεμάτων κ.λ.π» Διοργανωτής: ΑΕΒΑΛ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 468 ώρες ή 46 ημ. 6) Ονομασία : «Χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ- Στρατηγική ανάπτυξης επιχείρησης- έλεγχος αποθεμάτων κ.λ.π» Διοργανωτής: ΑΕΒΑΛ Α.Ε Διάρκεια (σε ημέρες): 468 ώρες ή 46 ημ 7) Ονομασία : «Γενικά περί εκπαίδευσης εκπαιδευτών Βιομηχανικό μάρκετιγκτ- Στρατηγική ανάπτυξης επιχείρησης- έλεγχος αποθεμάτων κ.λ.π» Διοργανωτής: ΕΕΔΕ Διάρκεια (σε ημέρες): 40 ώρες ή 4 ημ. 8) Ονομασία : «Βιομηχανικό Μάρκετιγκ έρευνα αγοράς- Προώθηση Πωλήσεων» Διοργανωτής: ΕΕΔΕ Διάρκεια (σε ημέρες): 3ημέρες. Σελίδα 6/9 - Βιογραφικό

7 ΣΤ Επιστημονική Δραστηριότητα Άρθρα: (αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω) Σχετικά με την Περιφέρεια «Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ένα στοίχημα που κινδυνεύει να χαθεί» «Οικονομική εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα: Νέες επιλογές και τολμηρά βήματα από την Αυτοδιοίκηση» «Η Δυτική Μακεδονία εκπέμπει SOS». «Κοινοτικό Πακέτο Αθηνών». «Στη Δυτική Μακεδονία οι γυναίκες δεν γιορτάζουν». Σχετικά με τη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης «ΖΕΠ Κοζάνης: Παράθυρο στο Μέλλον της έξυπνης Ελλάδας» Σχετικά με την Αυτοδιοίκηση «Αυτοδιοίκηση το στοίχημα της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» «Το Περιβάλλον και η Τοπική Αυτοδιοίκηση») Μελέτες Σελίδα 7/9 - Βιογραφικό - Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ Σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΓ ΕΣΠΑ εσωτερικά, με προσωπική συγγραφή και συντονισμό ως Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ, ομάδας στελεχών της διοίκησης. Ο ΕΣ εφαρμόσθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που οδήγησαν στην επιβράβευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης» Συντονίστρια της Ομάδας μελέτης «Κατάρτιση του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΗ» Συντονίστρια της Ομάδας μελέτης «Κατάρτιση εγχειρηδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΛΚΠ-Α» Προτάσεις Ιδρυτικό μέλος και βασική εισηγήτρια για την δημιουργία του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με την ιδιότητα της υπεύθυνης του άξονα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του 2 ου ΠΕΠ, σε συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου Κοζάνης και ΤΕΔΚ των Νομών. Η πρόταση οδήγησε στην δημιουργία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε και αποτέλεσα τιμητικά τον πρώτο εκπρόσωπο της Περιφέρειας στο Δ.Σ της Εταιρείας παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια δεν είχε μετοχές της Εταιρείας. Σήμερα η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε και η Δυτική Μακεδονία αποτελούν πρότυπο για τη Χώρα στο τομέα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων. Κατά την απόσπασή μου στο Δήμο Κοζάνης και έχοντας μου ανατεθεί η ευθύνη για το Project της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν τα παρακάτω, τα οποία και υλοποιήθηκαν ή είναι στη φάση υλοποίησης «Ενεργειακός Σχεδιασμός ΖΕΠ» «Αρχές Σχεδιασμού ΖΕΠ» «ΖΕΠ:Δημιουργία του πρώτου έξυπνου χωριού «Εισηγήσεις ως εισηγήτρια

8 Ζ Επαγγελματική Δραστηριότητα Ζ.1 Εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων Μέλος εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΝ σε όλες της Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Μέλος της Διάσκεψης των Προέδρων ΕΠ του ΕΣΠΑ Μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΑΑΝ για την Επενδυτική Τράπεζα Υπεύθυνη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CRPM (Η Δυτική Μακεδονία είχε αναλάβει και το Προεδρείο της Επιτροπής για μια περίοδο (1/1/ Ιούνιος 2000 ) Δημοσιεύθηκε στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μέλος του 6μελούς συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία 1/1/ /12/2000 Υπεύθυνη για θέματα Διασυνοριακής συνεργασίας 1/2/ /12/2003 Συντονίστρια της Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ενόψει της προγραμματικής περιόδου Δημοσιεύθηκε στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής της ΝΑ Κοζάνης για ζητήματα που ανακύπτουν στο Ν. Κοζάνης από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.. Συμμετοχή στο πρόγραμμα υποστήριξης των ΝΑ της Περιφέρειας σε θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού που οργάνωσε το Ε.Κ.Ε.Κ.Α. Μέλος του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Κοινονικού Ταμείου μετά από αξιολόγηση Μέλος της Επιτροπής Κινητοποίησης /Υποστήριξης της Οικονομικής Ομάδας Δράσης για τη λίμνη Πρέσπα Μέλος της Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για την υποβολή προτάσεων για το νέο Χωροταξικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι προτάσεις αυτές που αφορούσαν όλη την Περιφέρεια έγιναν αποδεκτές Ζ.2 Μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κ.λ.π Μέλος Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης. Μέλος ΔΣ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ έως το Εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε Εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ Ζ.3 Διενέργεια ΕΔΕ - Ανακρίσεων Ορισμός από τον Γενικό Γραμματέα στην επιτροπή προκαταρκτικών ελέγχων τριών δράσεων / έργων, που οδήγησαν στην διενέργεια ΕΔΕ- Κατάρτιση εκθέσεων κατ αρχήν ελέγχων και σχετικών Φακέλων Σελίδα 8/9 - Βιογραφικό

9 Ζ.4 Ηθικές Αμοιβές Ως Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής, συγχαρητήρια επιστολή για την παρουσία της Διαχειριστικής Αρχής στην Ετήσια Συνάντηση των Βρυξελλών, από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕ κ. R. Shotton Ως σύμβουλος στο Δήμο Κοζάνης : 1. Βράβευση πρότασης της οποίας είχα την ευθύνη συντονισμού. Συντονισμός 22 φορέων και σύνταξη με την ομάδα του Δήμου Κοζάνης, της πρότασης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ» που υποβλήθηκε με επικεφαλής το Δήμο Κοζάνης στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) του ΥΠΟΙΟ. Η πρόταση ήταν μία από τις 13 προτάσεις από όλη τη Χώρα που βραβεύθηκαν ανάμεσα στις 138 που υποβλήθηκαν Η πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα και δράσεις που απαντούν στο τρίπτυχο όραμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ή αλλιώς 3e ΠΟΛΗ: Energy Enterprises- Environment) με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης της καινοτομίας στους τομείς αυτούς, που θα στηρίξει το Νομό και την Περιφέρεια στη μεταλιγνιτική περίοδο. Ως υπεύθυνη για το έργο της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας: 1. το έργο της ΖΕΠ βραβεύθηκε από το σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών για τον πρότυπο, χωροταξικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά, χαρακτήρα του. 2. Έπαινος του αντιπροέδρου της Τράπεζας Γκερλάντο Γκενουάρντι, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως «Η ΖΕΠ Κοζάνης είναι πολύ σημαντικό έργο, που αφενός θα διευκολύνει την αστική ανάπλαση πυκνοκατοικημένων περιοχών και, αφετέρου, θα αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης με την κατασκευή μίας "έξυπνης" συνοικίας που αναμφίβολα ανοίγει θετικές προοπτικές για τη σχεδιαζόμενη οικονομική ανανέωση. Το έργο θα ενδυναμώσει έτσι περαιτέρω το ρόλο της Κοζάνης ως κομβικής πόλης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προσδοκούμε να δούμε ανάλογες νέες πρωτοβουλίες από τοπικές αρχές στο σύνολο της χώρας, δεδομένου ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες της Τράπεζας στην Ελλάδα», αποτελεί την καλύτερη απόδειξη γι αυτό» Κ Άλλα Ενδια-Υποψήφιφέροντα Δρα-Μέλος Πολιτιστικού Συλόγου Νομαρχιακή Σύμβουλος στις εκλογές του 2006 στηριότητες Σελίδα 9/9 - Βιογραφικό

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής Δεμέστιχα 2 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας Τ.Κ 221 00 Τηλ. / Φαξ: 2710-235067 Τηλ Εργασίας: 27570-22807 Κινητό: 6974636446 E-mail: mmperetsos@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Γενικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ News Letter Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Δ Ω Ρ Ε Α Ν - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Σ Π Α 2 0 0 7-2 0 1 3 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ ενημ ρωση ΤΕΥΧΟΣ 26 l ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ε ΚΔΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ l ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211 l 177 78 ΤΑΥΡΟΣ l www.ekdd.gr Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ Το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 25 / 02 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 1008 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Α. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα : 24613-50909

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΝΒ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 783/11-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 550/11-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Έτος γεννήσεως : 1967 Διεύθυνση : Καλαθά Πέτρου Χριστίνα : Δεμέστιχα 2, 221 00 Τρίπολη Τηλέφωνο : 2710235067, 6974634283 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μoνάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Μoνάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μoνάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ταυτότητα Η ΜΟΔ ΑΕ: Είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα