ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 2012-2014"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 [1]

2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Σκοπός Θεσμικό Πλαίσιο Πλαίσιο Κατάρτισης και Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεθοδολογία και Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Δημοσίευση Συμπεράσματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Καθορισμός Αξόνων Μέτρων Βασικών Στόχων Συνοπτική Παρουσίαση Άξονες Επιχειρησιακού ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Εισαγωγή Ιεράρχηση Κωδικοποίηση Υπηρεσίες Αναλυτικοί Πίνακες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Εισαγωγή Χρηματοδοτικοί Πίνακες (ανά πηγή χρηματοδότηση, έτος, σχέδιο δράσης, μέτρο και άξονα) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εισαγωγή Κατηγορίες Δεικτών Εισροές Εκροές Δείκτες Παρακολούθησης [2]

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ελαφονήσου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για τη δημοτική περίοδο, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις σε ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ελαφονήσου αποτελεί το βασικό προγραμματικό του εργαλείο. Συνδέεται με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Ετήσιο Προϋπολογισμό του. Ως εκ τούτου αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό παρακολούθησης της εξέλιξης του σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. 1.2 Σκοπός Σκοπός της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η μεταφορά και η αναλυτική αποτύπωση των ενεργειών και δράσεων που μεσολαβούν για την υλοποίηση των στόχων, όπως αυτοί προκύπτουν από την αναπτυξιακή στρατηγική του Ελαφονήσου. Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι σαφής αφενός ο προσανατολισμός του συνόλου του έργου του, αφετέρου οι επιμέρους ενέργειες και εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση των συνθηκών κατά την περίοδο Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζεται και υλοποιείται μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του. Μέσα από το Επιχειρησιακό αποτυπώνεται η συνεχής προσπάθεια για την προετοιμασία για την ωρίμανση των συνθηκών και η κατά το μέγιστο δυνατό προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον για την εφαρμογή της στρατηγικής. Στις προτεραιότητες του Προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής αρχής, σε επίπεδο έργων και ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων του και της τοπικής κοινωνίας. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκύπτει η σχέση και η αλληλεπίδραση των στόχων, ενεργειών και δράσεων, ο εξελικτικός χαρακτήρας του προγράμματος, η θέση και ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών όσον αφορά στο κομμάτι της υλοποίησης των έργων-στόχων. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι υλοποίησης των στόχων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι δυνατότητες συνεργασίας τόσο για τους μέσο όσο και για τους μακροπρόθεσμους στόχους. Πρόκειται για μια ευκαιρία αποτύπωσης των προοπτικών για τα αμέσως επόμενα χρόνια και του ρυθμού ανάπτυξης της περιοχής μέσα από τη διαδικασία της συνεχούς παρακολούθησης και επικαιροποίησης του προγράμματος. Επιπλέον, σκοπός εκπόνησης τους Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Δήμο Ελαφονήσου είναι η ικανοποίηση επιμέρους στόχων όπως: η για πρώτη φορά αποτύπωση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης [3]

4 η για πρώτη φορά ανάπτυξη και επικοινωνία στρατηγικής βασισμένης στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής και της κοινωνίας αντίστοιχα η παρουσίαση των σημαντικών και μη αναδεδειγμένων προοπτικών της περιοχής και των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα εφαρμογής διαβουλεύσεων και διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων η αρτιότερη δυνατή εσωτερική επικοινωνία, ενημέρωση και κινητοποίηση κατοίκων και επιχειρηματιών σε σχέση με την ανάπτυξη και κυρίως την προστασία της περιοχής η ανάπτυξη συνεργασιών και η εξωστρέφεια, αλλά και η ανάδειξη των στοιχείων που χρήζουν προφύλαξης Επίσης, αποκαλύπτονται τα χρόνια κωλύματα και δυσλειτουργίες που εμποδίζουν την εξέλιξη των ενεργειών και την εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση το ΕΠ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο τόσο για την παρακολούθηση και εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής για την δημοτική περίοδο αλλά και χρήσιμο εργαλείο-βάση για επόμενα χρόνια. 1.3 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίζεται για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. - Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού. - Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 1. - Την υπ αρ / (ΦΕΚ 534 /Β/2007) Υπουργική Απόφαση στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. την με αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π 3. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Ά βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. [4]

5 - Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) και ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό. - Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το ΕΠΔ, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ αυτό ως Παράρτημα. - Σύμφωνα με την Υ.Α 5694/ (Τροποποίηση της Υ.Α / ) το ΕΠ ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, έχει τριετή διάρκεια ( ). Το ΕΠΔ για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. - Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5694/2011 Υπουργική Απόφαση, τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 534 Β / ) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθμού», προβλέπεται ότι οι μικρότεροι πληθυσμιακά Δήμοι που στερούνται της εξειδικευμένης υλικοτεχνικής υποδομής και στελεχών, υποστηρίζονται και καταθέτουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής. Οι Δήμοι αυτοί προτείνεται να καταθέτουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής - ειδικά διαμορφωμένα έντυπα. Ο Δήμος Ελαφονήσου ανήκει στην κατηγορία των μικρών πληθυσμιακά Δήμων και για το λόγο αυτό εφαρμόζει / χρησιμοποιεί τα έντυπα.- πίνακες που ακολουθούν. 1.4 Πλαίσιο Κατάρτισης και Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δεδομένου ότι ο Δήμος Ελαφονήσου καλείται για πρώτη φορά να εκπονήσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταβλήθηκαν προσπάθειες εκπόνησης εργασίας που να ανταποκρίνεται στις χρόνιες ανάγκες της περιοχής και της κοινωνίας, να ικανοποιεί τις δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής και να αποτελέσει τη βάση για μια συνεχή και σταδιακά αναπτυξιακή και βιώσιμη πορεία του. Η διαδικασία κατάρτισης της Α φάσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και κυρίως κατά την καταγραφή, ανάλυση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά σε υποδομές και υπηρεσίες, σχέση, θέση και συμμετοχή πολιτών στα κοινά, θεσμική στήριξη, συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, διαβαθμικές και διαδημοτικές συνεργασίες, εντοπίστηκαν σημεία και χαρακτηριστικά τα οποία και θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην πορεία ανάπτυξης και εφαρμογής του εξειδικευμένου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του. Τα σημεία αυτά σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις και την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας (πχ το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα επίκεντρο του οποίου αποτελεί η Πελοποννησιακή κωμόπολη, με στόχο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων) και τις επερχόμενες εξελίξεις σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο οι οποίες και επηρεάζουν καταλυτικά, καθόρισαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ελαφονήσου. Καταβλήθηκαν προσπάθειες εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του για επενδύσεις από ίδιους πόρους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ της περιόδου , καθώς και από χρηματοδοτικά εθνικά και κοινοτικά εργαλεία, στα οποία δυνητικά θα ενταχθούν τα αντίστοιχα έργα. Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών πρωταρχικό ρόλο θα παίξουν οι εισροές πόρων που θα εξασφαλιστούν από περιφερειακά, εθνικά κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και ενέργειες - πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα ή/και συνέργειες ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σαφώς αναβαθμισμένος σε σχέση με παλαιότερες περιόδους και ως [5]

6 εκ τούτου καθοριστικός για τη εφαρμογή του προγράμματος και κυρίως των μεγάλων επενδυτικών έργων υποδομής και ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα είναι ο αντίστοιχος προγραμματισμός των Περιφερειακών αρχών στον οποίο και πρέπει να ενσωματώνεται ως προς την κατεύθυνση και τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του. Στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό καταγράφονται έργα και ενέργειες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ανάπτυξη και κυρίως για την προστασία και τη βιωσιμότητα της περιοχής και τα οποία δυνητικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατόπιν ωρίμανσης μελετών και συνθηκών, αντίστοιχα. Με δεδομένο το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, η εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων και των δαπανών του σε ορίζοντα τριετίας, ενέχει τον κίνδυνο αποκλίσεων. Οι τροποποιήσεις των εσόδων και των δαπανών, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του Ελαφονήσου θα ληφθούν υπόψη κατά τη κατάρτιση και την κατ έτος επικαιροποίηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης. Για όσα από τα έργα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία δεν έχει διασφαλιστεί έως σήμερα η χρηματοδότηση και υλοποίησή τους εντός της τρέχουσας περιόδου, αυτά δεδομένης της προετοιμασίας για την ωρίμανση τους σε συνδυασμό με τα έργα που θα πραγματοποιηθούν θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του για τα επόμενα χρόνια. Για την κατάρτιση τόσο της A όσο και της Β φάσης του Επιχειρησιακού βασικός στόχος είναι η αποτύπωση ενός σαφούς και απλοποιημένου προγράμματος που αφενός να ικανοποιεί την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένης στρατηγικής και εκπόνησης αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδιασμού ως απαραίτητο εργαλείο για την Δημοτική αρχή και αφετέρου να απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο αναπτυξιακό όραμα του, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν, όπως δημότες, φορείς και ομάδες πολιτών της περιοχής. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες επίδοσης επίτευξης στόχων η τιμή των οποίων προκύπτει από την αξιοποίηση στοιχείων (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στα αρχεία του. Πρόκειται για εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό εργαλείο, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν, την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και επικαιροποίησή του. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και δεδομένης της βασικής αρχής για ενεργό συμμετοχή, κινητοποίηση και κινητροποίηση τοπικών φορέων και δημοτών διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο προϋποθέσεων απαραίτητων για την εφαρμογή του, το οποίο και συνοψίζεται στα εξής: - συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση - αποδοχή κοινής πορείας - αλληλεπίδραση ενεργειών - ευελιξία και καινοτομία - συνεργασία και εξωστρέφεια - κινητοποίηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας - συντονισμός και στήριξη επιχειρήσεων ως επενδυτικών φορέων - αναγνώριση και αξιοποίηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης - συμπλήρωση μεγάλων και κρίσιμων κενών τοπικής αγοράς - αξιοποίηση παραγωγικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια και προετοιμασία συνθηκών για τη συνέχεια της προσπάθειας σε επίπεδο πληροφόρησης και δημιουργίας νέων και ευέλικτων δομών επενδυτικής στήριξης και εφαρμογής του [6]

7 προγράμματος σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών. 1.5 Μεθοδολογία και Διαδικασία Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τόσο η Α φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός όσο και η Β φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελούν αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, καθώς εκπονήθηκε με τη συμμετοχή των στελεχών των Υπηρεσιών και εξειδικευμένων συνεργατών του, αιρετών, τοπικών φορέων και αφού διασφαλίστηκε η δυνατότητα συμμετοχής, διαβούλευσης και υποβολής προτάσεων σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδιασμού και κατευθυντήριων για την τριετία και κατόπιν εγκρίσεων των αιρετών οργάνων του. Μεθοδολογικά η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η διαδικασία κατάρτισής περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις: Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Κατά την Ά φάση διαμορφώθηκε η Στρατηγική του σε άξονες, μέτρα και τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Ελαφονήσου. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού έγινε με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του και αιρετών για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, με τοπικούς συλλογικούς φορείς, αλλά και μέσα από έρευνα και συνεχή επικοινωνία με δημότες και όλους όσοι συνδιαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Συγκεκριμένα η Α φάση αναφέρεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του (εξωτερικό περιβάλλον), καθώς και σε αυτή του οργανισμού του (εσωτερικό περιβάλλον). Η Α φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Συνοπτική περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (ειδικό έντυπο - μικροί πληθυσμιακά δήμοι) - Καθορισμός της στρατηγικής του - Το όραμα του - Οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές του - Οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου [7]

8 ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (σε εξέλιξη) ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Με την υπ' αρ. 64/2012 απόφαση το Δ.Σ του στη συνεδρίασή του στις 17 Οκτωβρίου 2012, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ελαφονήσου, το οποίο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω του Πινάκα Ανακοινώσεων και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του για 15 ημέρες, από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου, ενώ σχετική ανακοίνωση έγινε στις 26 Οκτωβρίου, αλλά και σε αντίστοιχη εκδήλωση ενημέρωσης των δημοτών από το Δήμαρχο στις 3 Νοεμβρίου Mετά το πέρας της περιόδου διαβούλευσης έγινε η συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η ενσωμάτωση προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η οριστικοποίηση του, στο οποίο και βασίστηκε η πραγματοποίηση της Β φάσης κατάρτιση και εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, Οικονομικός Προγραμματισμός, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ελαφονήσου. [8]

9 ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 7: ΤΙΡΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ H Β Φάση Επιχειρησιακό Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, περιλαμβάνει: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο αναλύεται σε άξονες, μέτρα, στόχους Ιεράρχηση & τριετής προγραμματισμός των δράσεων Προγραμματισμός και κωδικοποίηση δράσεων Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Προσδιορισμό Δεικτών Παρακολούθησης (εισροών, εκροών και αποτελέσματος) και Αξιολόγησης με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έγκριση του Εισηγητικής Έκθεσης επί των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικό κείμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο Έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ) για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος, με υποβολή της υπ αριθμ. 1913/2012 σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Δήμο. Συγκεκριμένα, κατά τη Β φάση οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν ανά άξονα, μέτρο και γενικό στόχο και έγινε η ιεράρχηση τους σε Α, Β και Γ προτεραιότητας, ανάλογα με τη κρισιμότητα της δράσης, το εφικτό της υλοποίησης και τη διασφάλιση πόρων και χρηματοδότησής της. Δεδομένων των ελλείψεων και ως εκ τούτου του επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκης υλοποίησης των έργων / ενεργειών όπως παρουσιάζεται στο στάδιο της περιγραφής τη υφιστάμενης κατάστασης, η πλειοψηφία των δράσεων είναι Α προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε [9]

10 ενέργεια-δράση καθορίζεται το αρμόδιο στέλεχος ή/και η αρμόδια Υπηρεσία για την ευθύνη υλοποίησης της ενέργειας, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός και η τοποθέτηση της δράσης σε χρονοδιάγραμμα (έτος υλοποίησης) στη βάση της τριετίας, η πηγή χρηματοδότηση ή/και συγχρηματοδότησης, ο φορέας υλοποίησης, πιθανή συνέργεια σε επίπεδο διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας, η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενεργειών-δράσεων και τέλος οι εκροές. Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α & Β φάση για την επόμενη τριετία καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ελλείψει Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, το Γραφείο Δημάρχου και τους συνεργάτες (Π.Ε. MSc) του Ελαφονήσου. Το τελικό σχέδιο υποβλήθηκε με τον υπ αριθμ. 1913/2012 έγγραφο -εισηγητική έκθεση περί διαδικασίας κατάρτισης του ΕΠ- στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Το με την υπ άριθμ. 2/2013 ΑΔΣ εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ελαφονήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υποβάλλεται προς έλεγχο νομιμότητας, για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρο 214 ν.3852/2010). Μετά τον έλεγχο νομιμότητας το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. [10]

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2.1 Δημοσίευση Ο Δήμος Ελαφονήσου μετά την υπ' άριθμ. 64/2012 Απόφαση Δ.Σ. δημοσίευσε το εγκεκριμένο σχέδιο στην επίσημη ιστοσελίδα του και συγκεκριμένα στην 1 η σελίδα για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση και με στόχο το σχολιασμό του, την υποβολή προτάσεων και ερωτήσεων εκ μέρους των δημοτών και φορέων της περιοχής. Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του για 15 ημέρες, από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου, ενώ σχετική ανακοίνωση έγινε και στις 26 Οκτωβρίου. Ενημέρωση για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του και τη δυνατότητα υποβολής σχετικών προτάσεων οι οποίες και θα λαμβάνονταν υπόψη προκειμένου για την οριστικοποίηση του, έγινε και στο πλαίσιο εκδήλωσης -πρόσκλησης του Δημάρχου προς τους δημότες, με σκοπό την ενημέρωσή τους για θέματα του - στις 3 Νοεμβρίου, αλλά και μέσω ανακοίνωσης αναρτημένης τον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ελαφονήσου από τις 26 Οκτωβρίου. Με το πέρας της περιόδου διαβούλευσης έγινε η συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η ενσωμάτωση προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η οριστικοποίηση του, στο οποίο και βασίστηκε η πραγματοποίηση της Β φάσηςκατάρτιση και εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Ελαφονήσου. Για τις ανάγκες επικοινωνίας και υποβολής προτάσεων έγινε χρήση κεντρικής ηλ. διεύθυνσης του δημοσιεύτηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα δόθηκε και η δυνατότητα επικοινωνίας απευθείας με τα γραφεία του με την υποβολή έγγραφης πρότασης και σχετικού ερωτηματολογίου Συμπεράσματα Από τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού προέκυψαν σαφή συμπεράσματα, τα οποία αφού αξιολογήθηκαν συμπεριελήφθησαν στο ευρύτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ελαφονήσου. Tα σημεία που σχολιάστηκαν είναι συγκεκριμένα και ανταποκρίνονται σε πραγματικές, χρόνιες και διαπιστωμένες ανάγκες των κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών της περιοχής. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία διαβούλευσης ήταν ηλικίας 28-65, άνδρες - γυναίκες σε ποσοστό 40% - 60%, μόνιμοι κάτοικοι και μη. Ακολουθούν προτάσεις-επισημάνσεις δημοτών, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας εμφάνισης στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων: 1. Παρουσία μόνιμου ιατρού και συνεχής λειτουργία ΠΠΙ Ελαφονήσου 2. Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων 3. Λήψη μέτρων για την προστασία των παραλιών 4. Σύνταξη Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) και αρχιτεκτονικοί κανονισμοί στη δόμηση με σκοπό τη διατήρηση του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής [11]

12 5. Σύσταση υπηρεσιών για την εξολοκλήρου εξυπηρέτηση του δημότη 6. Διεύρυνση και αναβάθμιση οδικού δικτύου 7. Βελτίωση λιμενικών υποδομών και δυνατότητα φιλοξενίας τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής 8. Αξιοποίηση δυνατοτήτων και περιουσίας του 9. Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός) και δικτύου αποχέτευσης 10. Δημιουργία υποδομών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού-νέες σχολικές εγκαταστάσεις με βοηθητικούς χώρους 11. Ανάδειξη αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού που έχουν έως σήμερα διεξαχθεί και αφορούν στο σύνολο της επικράτειας του, το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο του 12. Δημιουργία παιδικών χαρών-παιδότοπων 13. Ανάπτυξη προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης δημοτών και επιχειρηματιών 14. Επιστημονική τεκμηρίωσης της ιστορίας του τόπου 15. Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτισμού όπως το Παυλοπέτρι 16. Δημιουργία Επικοινωνιακής Ταυτότητας ως τουριστικού προορισμού 17. Προώθηση διαδικασιών ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης-ανάπτυξη τοπικής αγοράς 18. Διεύρυνση οικισμού 19. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20. Προώθηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 21. Βελτίωση σήμανσης στους δρόμους 22. Βελτίωση ποιότητας νερού 23. Αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων και λήψη μέτρων πυρασφάλειας Ανά άξονα Άξονας 1 ος Δήμος - Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Σύσταση υπηρεσιών για την εξολοκλήρου εξυπηρέτηση του δημότη Αξιοποίηση δυνατοτήτων και περιουσίας του Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Άξονας 2 ος Περιβάλλον - Φυσικό και Οικιστικό - Τεχνικές Υποδομές Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λήψη μέτρων για την προστασία των παραλιών Σύνταξη Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) και αρχιτεκτονικοί κανονισμοί στη δόμηση με σκοπό τη διατήρηση του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής Διεύρυνση και αναβάθμιση οδικού δικτύου Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός) και δικτύου αποχέτευσης Διεύρυνση οικισμού [12]

13 Βελτίωση σήμανσης στους δρόμους Βελτίωση ποιότητας νερού Αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων και λήψη μέτρων πυρασφάλειας Άξονας 3 ος Κοινωνική Πολιτική και Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός Παρουσία μόνιμου ιατρού και συνεχής λειτουργία ΠΠΙ Ελαφονήσου Δημιουργία υποδομών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού-νέες σχολικές εγκαταστάσεις με βοηθητικούς χώρους Δημιουργία παιδικών χαρών-παιδότοπων Ανάπτυξη προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης δημοτών και επιχειρηματιών Επιστημονική τεκμηρίωσης της ιστορίας του τόπου Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτισμού όπως το Παυλοπέτρι Προώθηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Ανάδειξη αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού που έχουν έως σήμερα διεξαχθεί και αφορούν στο σύνολο της επικράτειας του, το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο του Άξονας 4 ος Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Βελτίωση λιμενικών υποδομών και δυνατότητα φιλοξενίας τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής Δημιουργία Επικοινωνιακής Ταυτότητας ως τουριστικός προορισμός Προώθηση διαδικασιών ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης-ανάπτυξη τοπικής αγοράς Τα παραπάνω ελήφθησαν υπόψη, αξιολογήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. [13]

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΡΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Καθορισμός Αξόνων Μέτρων Βασικών Στόχων Στο κεφάλαιο αυτό εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα την επόμενη τριετία. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα -όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης- ή συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης. Τα έργα περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες περιλαμβάνουν κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του. Οι συνεχείς λειτουργίες περιλαμβάνουν και υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του, όπως διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, τεκμηρίωση πληροφοριών, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του, ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν αφορά σε καθημερινές δραστηριότητες αλλά επικεντρώνεται σε νέους στόχους ή σε δραστηριότητες έξω από τις καθημερινές ασχολίες των Δήμων. Είναι έντονη η απουσία των καθημερινών εργασιών των υπηρεσιών του, από τις δράσεις του τριετούς επιχειρησιακού. Ακόμη, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό περιλαμβάνονται και ενέργειες - δράσεις που σε άλλη περίπτωση θα αφορούσαν δράσεις Νομικών Προσώπων του (Ν.Π.Δ.Δ.) όπως κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι στο Δήμο Ελαφονήσου δεν υφίσταται νομικό πρόσωπο με τις παραπάνω αρμοδιότητες, αυτές αναλαμβάνει ο Δήμος και οι υπηρεσίες του. Μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας, ένας τουλάχιστον πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ως οργανισμού και στη βελτίωση των σχέσεων του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός αφορά στη γενική οργάνωση και λειτουργία του, καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης. Η προτεραιότητα αυτή όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή και τις ελλείψεις σε στελέχη και δημοτικές υπηρεσίες διαμόρφωσαν την ανάγκη ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στο εσωτερικό του -ως πρώτη προτεραιότητα καθοριστική για τους ρυθμούς και δυνατότητες εξέλιξης του - άξονας 1ος. Ως εκ τούτου ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη του εσωτερικού περιβάλλοντος του, ανθρώπινο δυναμικό και στον τομέα εκσυγχρονισμού συστημάτων και μεθόδων λειτουργίας. Σε ότι αφορά στην περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης - εξωτερικό περιβάλλον χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη υποδομών, αποτέλεσμα της έλλειψης αναπτυξιακών στόχων και μη συμμετοχής σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα [14]

15 χρηματοδότησης κατά τα προηγούμενα έτη. Παρά την έλλειψη υποδομών χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη στον τομέα της τουριστικής οικονομίας μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως στους τομείς διαμονή και την εστίαση. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι το ιδιαίτερο οικοσύστημα, τα ενδημικά ήδη χλωρίδας και πανίδας και φυσικά τα μνημεία φύσης και πολιτισμού που αποτελούν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως οι παραλίες και τα τοπία και βέβαια το υποθαλάσσιο μνημείο, Παυλοπέτρι. Όπως προκύπτει από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος, προτεραιότητα αποτελεί η ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών κυρίως σε επίπεδο υπηρεσιών που διαμορφώνουν την καθημερινότητα της κοινωνίας της Ελαφονήσου (παροχές υγείας, ασφάλειας, παιδείας) και η υλοποίηση βασικών έργων υποδομής. Προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των μνημείων σε συνδυασμό με το σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής. Με βάση την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώθηκαν οι άλλοι τρεις άξονες και τα επιμέρους μέτρα πάνω στα οποία τέθηκαν οι στόχοι και κατ επέκταση οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων είναι υπηρεσίες του, το Γραφείο του Δημάρχου και ειδικοί συνεργάτες, αλλά και δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας του με άλλους φορείς. Τέτοιες συμβάσεις είναι Προγραμματικές, Διαδημοτικής και Διαβαθμικής Συνεργασίας και υπερτοπικής σημασίας. Οι δράσεις αυτές προσδιορίζονται σε ειδική παράγραφο. 3.2 Συνοπτική παρουσίαση - Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι προτεραιότητες έχουν τοποθετηθεί στους τέσσερις βασικούς άξονες όπως προκύπτει από τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους αναπτυξιακούς στόχους του. Οι άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ταυτίζονται ως προς τις κατευθύνσεις με αυτούς του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ τα μέτρα, οι αντίστοιχοι στόχοι και οι δράσεις διατυπώνονται τελικά σύμφωνα με τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι το τελικό σχέδιο του Επιχειρησιακού να είναι κατά το δυνατόν απλοποιημένο, πλήρες, ρεαλιστικό και συμπυκνωμένο προκειμένου να εξυπηρετείται η παρακολούθησής του. Ως εκ τούτου ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ελαφονήσου διαμορφώνεται ως εξής: Άξονας 1 ος Δήμος - Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Αφορά στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του. Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δικτύωσης με άλλους φορείς με στόχο την ισχυροποίηση του, καθώς και δράσεις ευρυζωνικότητας, ενέργεια ζωτικής σημασίας για τις απομακρυσμένες και απομονωμένες νησιωτικές περιοχές. Συγκεκριμένα μέτρα: 1.1 Εσωτερική Δομή και Οργάνωση [15]

16 o o o o o o Οργάνωση Εσωτερικών Υπηρεσιών Στελέχωση Υπηρεσιών Σύσταση Γραφείου Δημάρχου Επιχειρησιακή Ετοιμότητα Υποστήριξη Υπηρεσιών Εκπαίδευση - Κατάρτιση Στελεχών 1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες o Αναβάθμιση Συστημάτων Διοίκησης- Μηχανογράφησης o Σύσταση και Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας o Εξυπηρέτηση - Ενημέρωση Δημοτών o Ευρυζωνικότητα o Σύσταση Υπηρεσιών - Γραφείων Συνεργασίες o Τοποθέτηση - Ετοιμότητα o Διαβαθμικές - Διαδημοτικές Συνεργασίες o Υπουργεία & Κεντρική Διοίκηση o Δίκτυα Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός o Αξιοποίηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων o Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Συστημάτων o Μέσα Μεταφοράς Άξονας 2 ος Περιβάλλον - Φυσικό και Οικιστικό - Τεχνικές Υποδομές Αφορά σε ενέργειες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο υποδομών περιβάλλοντος. Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής (natura 2000). Επίσης παρουσιάζονται ενέργειες-πρωτοβουλίες σε συνεργασία με φορείς για την αντιμετωπίσιμη των ιδιαίτερων προβλημάτων των απομακρυσμένων μικρονησιωτικών περιοχών σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα μέτρα: Αστική Ανάπτυξη Οικιστικό περιβάλλον o Ρυμοτομικός Σχεδιασμός o Αρχιτεκτονική και Βιοκλιματική Αναβάθμιση o Αναπλάσεις εκτός Οικισμού o Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων o Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου o Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Στάθμευση o Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης [16]

17 Καθαριότητα Διαχείριση Απορριμμάτων o Ενημέρωση Εκπαίδευση o Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Απορριμμάτων o Καθαρισμός Ακτών Προστασία Οικοσυστήματος o Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση o Προστασία Υδροφόρου Ορίζοντα o Αξιοποίηση Οικοτουριστικών Πόρων o Προστασία Ακτών - Ενδημικών Ειδών Ενεργειακή Αποδοτικότητα o Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας o Αξιοποίηση Ενεργειακών Πόρων Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια - Συνέργεια με Φορείς o Ασφάλεια o Αντιμετώπιση Έκτακτων Φαινομένων Άξονας 3 ος Κοινωνική Πολιτική και Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός Αφορά σε ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του δημότη-κατοίκου, τη διατήρηση της τοπικής κουλτούρας και τη διασφάλιση του αναλλοίωτου του χαρακτήρα της περιοχής. Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, που παρά το γεγονός ότι οι παροχές στον τομέα της υγείας δεν αποτελούν αρμοδιότητα του, παρουσιάζονται ως πρώτη προτεραιότητα στις ανάγκες των δημοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης. Συγκεκριμένα μέτρα: Κοινωνική Πολιτική και Υγεία o Λειτουργία - Στελέχωση ΠΠΙΕ o Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής o Βελτίωση Συνθηκών Διακομιδής o Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής o Καλλιέργεια Εθελοντισμού Εκπαίδευση - Παιδεία o Σχολικές Εγκαταστάσεις o Αναβάθμιση 2οβάθμιας Εκπαίδευσης o Εκπαίδευση Ενηλίκων Πολιτισμός - Αθλητισμός o Ανάδειξη Ιστορίας [17]

18 o o o o o o Ανάδειξη Μνημείων Πολιτισμού Ανάδειξη Τοπικής Παράδοσης Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογή Προγραμμάτων Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Αναβάθμιση Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Άξονας 4 ος Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Αφορά στην προστασία και ανάδειξη των βασικών οικονομιών της περιοχής όπως είναι η αλιεία, στον εντοπισμό προβλημάτων και αναγκών της τοπικής αγοράς, εμπόριο και παρεχόμενες υπηρεσίες και σε προτάσεις για την ανάδειξη νέων ευκαιριών επιχειρηματικότητας. Παράλληλα αναφέρεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένου σχεδίου δράσης για την διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του βασικού τομέα της τοπικής οικονομίας, της τουριστικής οικονομίας. Συγκεκριμένα μέτρα: Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας o Αλιεία - Βελτίωση Υποδομών o Αντιμετώπιση Εποχιακής Επιχειρηματικότητας-Ανάδειξη Κενών Τοπικής Αγοράς Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας o Αναβάθμιση Υπηρεσιών προς Επιχειρηματίες o Ανάπτυξη Εναλλακτικού Πρωτογενούς Τομέα Τουριστικός Προορισμός - Ελκυστικότητα - Πιστότητα o Προσβασιμότητα - Βελτίωση Υποδομών o Ενίσχυση Εικόνας o Αναβάθμιση Παρεχόμενου Προϊόντος o Διασφάλιση Βιωσιμότητας Τομέα Εμπλουτισμός Τοπικού Τουριστικού Προϊόντος και Εναλλακτικές o Προσέλκυση Καινοτόμων Επιχειρηματιών o Τουριστικές Υποδομές o Άμβλυνση Τουριστικής Περιόδου και Εναλλακτικές [18]

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις δράσεις αυτές συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο προγραμματισμού, στο οποίο κατ ελάχιστον προσδιορίζονται: Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου εντάσσεται η δράση Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης Η υπηρεσία του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης Η χωροθέτηση της δράσης Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού βασικά συστατικά στοιχεία είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι εμπλεκόμενες αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες, η συνέργεια/συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων και οι εκροές. Ο προγραμματισμός δράσεων και μέτρων ενταγμένων στους στρατηγικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού κατά την περίοδο έχει γίνει ως εξής: Ανά γενικό στόχο αναγράφονται επιγραμματικά οι δράσεις, ο κωδικός, η κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση και η χώρο-χρονοθέτησή τους, ιεραρχούνται οι δράσεις σε επίπεδο Α, Β & Γ προτεραιότητας με βάση την αναγκαιότητα και κρισιμότητά τους, το εφικτό της υλοποίησης τους, το χρόνο και το βαθμό διασφάλισης της χρηματοδότησης τους (κάποιες δράσεις ενώ θεωρούνται Α προτεραιότητα, παρουσιάζονται ως Β εξαιτίας τη μη διασφάλισης της εξ ολοκλήρου χρηματοδότησης τους τη δεδομένη στιγμή). Ορίζεται για τις δράσεις η αρμόδια υπηρεσία ή/και το αρμόδιο στέλεχος που θα έχει τη συνολική ευθύνη, ο φορέας υλοποίησης, πιθανή συνέργεια σε επίπεδο διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας, η σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ενεργειών-δράσεων και, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, η κατανομή του στα έτη και η πηγή χρηματοδότησης, πιθανές εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ή/και άλλοι φορείς, η σχέση μεταξύ των δράσεων και οι εκροές. 4.2 Ιεράρχηση Συγκεκριμένα, οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν ανά άξονα, μέτρο και γενικό στόχο και έγινε η ιεράρχηση τους σε Α, Β και Γ προτεραιότητας, ως εξής: [19]

20 Α προτεραιότητα: Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του για τους οποίους έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Β προτεραιότητα: Γ προτεραιότητα: Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργειες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του για τους οποίους δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων στόχων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τους οποίους έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.) 4.3 Κωδικοποίηση Η κωδικοποίηση των δράσεων έχει ως εξής: 1. Συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών του 2. Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών 3. Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών 4. Μελέτες- Έρευνες 5. Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης 6. Προσλήψεις προσωπικού 7. Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης 8. Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων 9. Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 10. Δράσεις απόκτησης γης 11. Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων 12. Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης 13. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς 14. Κανονιστικές ρυθμίσεις 15. Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης 16. Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς 17. Άλλη κατηγορία [20]

21 4.4 Υπηρεσίες Σε κάθε περίπτωση και για κάθε δράση καθορίζεται το αρμόδιο στέλεχος / αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση της ενέργειας. Δεδομένων των σημερινών συνθηκών αναφορικά με τη δυνατότητα προσλήψεων / διορισμών και όπως ισχύει σε όλους τους μικρούς ς δεν είναι δυνατή η πλήρης στελέχωση των Υπηρεσιών τους όπως ορίζει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Ωστόσο γίνονται ενέργειες για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και καθώς και των δυνατοτήτων όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο (ν.3852). Η καλή λειτουργία με τον πλέον οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο των υπηρεσιών του αποτελεί κομβικό σημείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Δημοτικής αρχής. Στόχος είναι στη δημοτική περίοδο να καλυφτούν σταδιακά οι ιεραρχημένες ανάγκες που θα επιτρέψουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στο εσωτερικό και τη διαμόρφωση ενός μικρού, σύγχρονου και ευέλικτου νησιωτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένης στρατηγικής και η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η ταμειακή αυτονομία του, η εξέλιξη τεχνικών θεμάτων-έργων υποδομής, η ικανοποίηση αναγκών κοινωνικού χαρακτήρα και η αντιμετώπιση του προβλήματος της προσπελασιμότητας και της απομόνωσης -όπως συμβαίνει σε όλους τους νησιωτικούς ς και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση και αξιοποίηση πόρων. Επίσης, σημαντική είναι η υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο, η ηλεκτρονική επικοινωνία και εξυπηρέτηση, καθώς και η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η συνεχής εκπαίδευση του ανθρωπινού δυναμικού. Σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως παρουσιάζεται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό ο Δήμος Ελαφονήσου διαθέτει προσωπικό και οι υπηρεσίες του διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής: Διάρθρωση Υπηρεσιών Το Γραφείο του Δημάρχου υποστηρίζεται από: Έναν (1) συνεργάτη & Ειδικό Σύμβουλο ΠΕ, MSc Έναν (1) συνεργάτη σε θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΕ, MSc Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία αποτελείται από: Έναν (1) υπάλληλο μόνιμο ΔΕ Έναν (1) υπάλληλο ΙΔΑΧ ΔΕ Να σημειωθεί ότι βασικός στόχος που θα υλοποιεί και εντάσσεται στον Ετήσιο Προγραμματισμό Δράσης έτους 2013 είναι η μετάταξη και στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού, ενέργεια η οποία έχει δρομολογηθεί από το 2012 και η σύσταση ιδίας Ταμειακής Υπηρεσίας. Για το έτος 2014 προγραμματίζεται μία επιπλέον μετάταξη ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού όπως προκύπτει και από τον ΟΕΥ του. Η Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από: Υπηρεσία καθαριότητας / Ένας (1) ΥΕ Εργάτες-οδηγοί / Ένας (1) ΔΕ [21]

22 Στους πίνακες που ακολουθούν οι Υπηρεσίες του αναγράφονται με τους παρακάτω κωδικούς: Υ1 Διοικητικές Υπηρεσίες Υ2 Οικονομικές Υπηρεσίες Υ3 Γραφείο Δημάρχου Υ4 Υπηρεσία Καθαριότητας Υ5 Εξωτερικοί Συνεργάτες Υ6 Διαβαθμικές Διαδημοτικές και άλλες *Διαδημοτικές Διαβαθμικές Συνεργασίες Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθ. 99, ν.3852/2010), με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Αντίστοιχα, Δήμοι της ίδιας Περιφέρειας και η οικεία Περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις διαβαθμικής συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλομένων μερών. Ο Δήμος Ελαφονήσου αξιοποιεί τη δυνατότητα Διαδημοτικής Συνεργασίας ως εξής: - Με την υπ αριθμ. 18/2011 ΑΔΣ ο Δήμος Ελαφονήσου προέβη στην υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο με αντικείμενο την Ταμειακή Εξυπηρέτηση του για την περίοδο Για το έτος 2013 δρομολογείται η σύσταση ιδίας Ταμειακής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εσωτερικής δομής και λειτουργίας του. - Όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων ο Δήμος Ελαφονήσου θα προβεί στην υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο, αρχής γενομένης το *Προγραμματικές Συμβάσεις Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι, καθώς και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού (άρθ. 100, ν. 3852/2010). Ο Δήμος Ελαφονήσου έχει προβεί [22]

23 - στην υπ'αριθμ. ΑΔΣ 58/2012 υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τη χρήση διαχειριστικής επάρκειας με θέμα «Πράσινες Αγροτικές Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» και - στην υπ'αριθμ. 32/2012 ΑΔΣ με θέμα «Πρωτεύον Αποχετευτικό Δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντίστοιχα. Ακόμη, ο Δήμος Ελαφονήσου έχεις προβεί - στην υπ'αριθμ. 68/2012 υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και - δρομολογεί την υπογραφή με το ΥΠ.ΠΟ και την υπηρεσία Εναλίων Αρχαιοτήτων με θέμα «Ενέργειες για την προστασία και ανάδειξη του υποθαλάσσιου μνημείου Παυλοπέτρι». Ως εκ τούτου με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων και την παραπάνω κωδικοποίηση συντάσσεται πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης προτεραιότητα της δράσης χωροθέτηση της δράσης χαρακτηρισμό της δράσης ως συνεχιζόμενη ή νέα χαρακτηρισμό της δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο αρμόδια υπηρεσία υπηρεσία υλοποίησης της δράσης εμπλεκόμενες υπηρεσίες χρον/μμα ανά έτος προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ έτος και στο σύνολο) πηγή χρηματοδότησης συμπληρωματικότητα ή συνέργεια με άλλη δράση εκτιμώμενες εκροές *Συμβάσεις Προγραμματικές και Διαδημοτικής Συνεργασίας εξετάζονται, αξιολογούνται και παρουσιάζονται αντίστοιχα και κατ έτος στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του. [23]

24 01 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : Δήμος Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας ΜΕΤΡΟ 1.1. Εσωτερική Δομή και Οργάνωση Κωδ. ΔΡΑΣΕΙΣ Κατηγ ορία Δράσης Νέα/ Συνεχιζό Μενη Χωροθ Έτηση Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο Προτε ραιό Τητα Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Υλοποί Ησης Εμπλε κόμενες Υπηρε Σίες Χρονο Διάγραμμα Προϋπολογισμός Πηγή χρηματοδότησης και κωδικός Π/Υ Συνεργία/ Συμπληρωματικότητα Δράσης ΙΔΙΟΙ Σύν ΑΛΛΑ 1η 2η 3η ΠΟΡΟΙ Εκροές ΣΤΟΧΟΣ Οργάνωση Εσωτερικών Υπηρεσιών Ανάπτυξη νέου ΟΕΥ 7 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ1 Υ ,00% ΣΤΟΧΟΣ Στελέχωση Υπηρεσιών Μετάταξη Υπαλλήλου TE Οικον. 6 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ3 Υ , , ,00 100,00% Μετάταξη Υπαλλήλου ΠΕ Διοικ. Οικον. 6 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ3 Υ , ,00 100,00% ΣΤΟΧΟΣ Σύσταση Γραφείου Δημάρχου Ειδικός Συνεργάτης ΠΕ, MSc 7, 9 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ5 Υ , , , ,00 100,00% Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ, MSc, Αρμοδιότητες Προγραμματισμού 7 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ1 Υ , ,00 100,00% Ανάπτυξης Νομικός - Νομικές Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ1 Υ , , ,00 100,00% , Υπηρεσίες ΣΤΟΧΟΣ Επιχειρησιακή Ετοιμότητα Ανάπτυξη Στρατηγικής 4, 7 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ5 Υ ,00% Ανάπτυξη Επικοινωνιακής 5, 12 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ5 Υ ,00% Πολιτικής Τεχνική Υποστήριξη Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ5 Υ , ,00 100,00% ,00% Υποβολή προτάσεων ΣΤΟΧΟΣ Υποστήριξη Υπηρεσιών Αξιοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων 6 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ1/Υ3 Υ Εθελοντισμού Αξιοποίηση Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ 6 Ν Δήμος Ενέργεια Β Υ3 Υ1/Υ , ,00 100,00% Έκτακτο υπαλληλικό προσωπικό [24]

25 ΣΤΟΧΟΣ Εκπαίδευση - Κατάρτιση Στελεχών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Σ Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ ,00% Διακυβέρνησης Προγράμματα Επιμόρφωσης 5 Σ Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ , , ,00 100,00% Προσωπικού Χρήση Ηλεκτρονικών Σ Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ1 Υ , , , ,00 100,00% 90,00% Βάσεων Δεδομένων ΟΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κωδ. ΔΡΑΣΕΙΣ Κατηγ ορία Δράσης Νέα/ Συνεχιζό Μενη Χωροθ Έ τηση Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο Προτε ραιό Τητα Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Υλοποί Ησης Εμπλε κόμενες Υπηρε Σίες Χρονο Διάγραμμα Προϋπολογισμός Πηγή χρηματοδότησης και κωδικός Π/Υ Συνεργία/ Συμπληρωματικότητα Δράσης ΙΔΙΟΙ Σύν ΑΛΛΑ 1η 2η 3η ΠΟΡΟΙ Εκροές ΣΤΟΧΟΣ Αναβάθμιση Συστημάτων Διοίκησης- Μηχανογράφησης Μηχανογραφική Ν Δήμος Έργο Α Υ1 Υ1 Υ , , , ,00 100,00% 90,00% Αναβάθμιση Αναβάθμιση Σχεδιασμού Ν Δήμος Έργο Α Υ1 Υ1 Υ , ,00 100,00% ,00% Πληροφορικής Αναβάθμιση Συστήματος Ν Δήμος Έργο Α Υ1 Υ1 Υ , ,00 100,00% 100,00% Δημοτολογίου Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού 8 Σ Δήμος Έργο Α Υ3 Υ3 Υ , , , ,00 100,00% ,00% ΣΤΟΧΟΣ Σύσταση & Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας Μετάταξη Υπαλλήλου TE Διοικ. Οικον. 6 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ3 Υ Επέκταση Εγκαταστάσεων - 11 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ4 Υ ,00% Διαμόρφωση Χώρου Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων 8 Ν Δήμος Έργο Α Υ3 Υ1 Υ , ,00 100,00% ,00% ΣΤΟΧΟΣ Εξυπηρέτηση Ενημέρωση Δημοτών Δημιουργία επίσημης Ιστοσελίδας 5, 12 Ν Δήμος Έργο Α Υ3 Υ , ,00 100,00% Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού newsletter 5, 12 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ Διοργάνωση Ενημερωτικών 12, 13 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ5 Υ Εκδηλώσεων Διαβούλευση 5, 12 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ Ηλεκτρονική Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ3 Υ ,00% Εξυπηρέτηση [25]

26 Δημιουργία Γραφείου Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ3 Υ ,00% Παραλαβής Παραπόνων ΣΤΟΧΟΣ Ευρυζωνικότητα Παροχή Ελεύθερου Διοικ. Ό ρια Ασύρματου Internet / 9 Ν Έργο Α Υ3 Υ , ,00 100,00% Οικισμός & Πούντα Παροχή Ελεύθερου Διοικ. Ό ρια Ασύρματου Internet / 9 Ν Έργο Α Υ3 Υ , ,00 100,00% νήσος Προσαρμογή Υπηρεσιών Διοικ. Ό ρια Ν Ενέργεια Α Υ3 Υ , ,00 100,00% σε tablet & mobile ΣΤΟΧΟΣ Σύσταση Υπηρεσιών Γραφείων Σύσταση Λιμενικού Διοικ. Ό ρια Ν Ενέργεια Α Υ3 Υ1 100,00% Ταμείου Σύσταση ΚΕΠ Μετάταξη Υπαλλήλου ΠΕ Διοικ. 6 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ3 Υ Οικον. ΜΕΤΡΟ 1.3. Συνεργασίες Κωδ. ΔΡΑΣΕΙΣ Κατηγ ορία Δράσης Νέα/ Συνεχιζό Μενη Χωροθ Έ τηση Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο Προτε ραιό Τητα Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Υλοποί Ησης Εμπλε κόμενες Υπηρε Σίες Χρονο Διάγραμμα Προϋπολογισμός Πηγή χρηματοδότησης και κωδικός Π/Υ Συνεργία/ Συμπληρωματικότητα Δράσης ΙΔΙΟΙ Σύν ΑΛΛΑ 1η 2η 3η ΠΟΡΟΙ Εκροές ΣΤΟΧΟΣ Τοποθέτηση Ετοιμότητα Ανάπτυξη Επιχειρησιακού 7 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ1 Υ ,00% Προγράμματος ΣΤΟΧΟΣ Διαβαθμικές - Διαδημοτικές Συνεργασίες ΠΑΝΚ - ΝΠΑ 2, 16 Ν Δήμος Ενέργεια Β Υ3 Υ6 Υ ,00% ΠΑ - ΕΕΛ 2, 16 Ν Δήμος Ενέργεια Β Υ3 Υ6 Υ ,00% Τεχνικές Υπηρεσίες 2, 16 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ1, Υ , , ,00 100,00% ,00% Ταμειακή Υπηρεσία 16 Σ Δήμος Ενέργεια Α Υ1 Υ6 Υ , ,00 100,00% ,00% ΣΤΟΧΟΣ Υπουργεία & Κεντρική Διοίκηση Σύσταση και Λειτουργία ΚΔΒΜ 5, 13 Ν Δήμος Ενέργεια Α Y1 Υ1/Υ ,00% Έργα Πολιτισμού & Ανάπτυξης 2 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ1/Υ ,00% ΣΤΟΧΟΣ Δίκτυα Δίκτυο Μικρών Νησιών 13 Ν Δήμος Ενέργεια Α Υ3 Υ , , ,00 100,00% ,00% [26]

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας : Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Φορέας Υλοποίησης : Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Συμπράττοντες φορείς: Ε.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Ν. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα