Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση"

Transcript

1 Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ευαγγελία Καραγιάννη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα, Αττική, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα θετικά αποτελέσµατα της χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στους µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Πρώτα γίνεται µια ιστορική αναδροµή στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια περιγράφεται σύντοµα µια σειρά µαθηµάτων µε χρήση Η/Υ και τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε µέσα από αυτά τα µαθήµατα. Τα µαθήµατα αυτά τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών και τη δηµιουργία νέων κινήτρων για µάθηση πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια έρευνας που διεξήχθη στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας, στρατηγικές ανάγνωσης, γλωσσική ανάπτυξη, γλωσσική ενσυνείδηση, αυτονοµία µάθησης, συνεργατική µάθηση, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Η/Υ έχουν εισβάλλει δυναµικά στη ζωή µας και η χρήση τους σε κάθε τοµέα της καθηµερινής µας ζωής είναι εµφανής. Παρ όλα αυτά, η χρήση τους στην εκπαίδευση καθυστέρησε, κυρίως εξαιτίας του υψηλού τους κόστους αλλά και εξαιτίας του σκεπτικισµού που εκφράζουν πολλοί εκπαιδευτικοί ως προς τη χρησιµότητά τους και την ανάγκη υιοθέτησής τους στη διδακτική πράξη (Ahmad et al. 1985:1; Jones & Fortescue 1987:100). Τα τελευταία όµως χρόνια, οι συχνές αναφορές στην αποτελεσµατική χρήση των Η/Υ (Warschauer 1997) έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται πως θα µπορούσαν να ενσωµατώσουν αποτελεσµατικά τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Προτού, λοιπόν, συζητήσουµε µερικούς από τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους Η/Υ στη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών, θα κάνουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή στο πως εξελίχθηκε η εκµάθηση της γλώσσας µε τη βοήθεια των Η/Υ (Computer Assisted Language Learning, CALL) και θα δούµε τη σχέση ανάµεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις της εκµάθησης της γλώσσας και των υπολογιστών. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (CALL) Αν και η χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία θεωρείται καινοτοµία για τη σηµερινή διδακτική πραγµατικότητα, η χρήση τους στη διδασκαλία της γλώσσας έχει ήδη µια ιστορία σαράντα ετών. Σύµφωνα µε τους Warschauer και Healey (1998) αυτή η περίοδος της χρήσης των Η/Υ µπορεί να «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 357

2 διαιρεθεί σε τρεις υποπεριόδους: τη συµπεριφοριστική περίοδο (behaviouristic CALL), την επικοινωνιακή (communicative CALL) και την ενιαία ή συνδυαστική (integrative CALL). Κάθε περίοδος αντιπροσωπεύει ένα ορισµένο επίπεδο τεχνολογίας καθώς επίσης και µια συγκεκριµένη παιδαγωγική προσέγγιση. Ο διαχωρισµός αυτός δεν είναι απόλυτος αφού πολλά χαρακτηριστικά και αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα προγράµµατα της µιας περιόδου έχουν τις ρίζες τους σε πετυχηµένα µοντέλα ή χαρακτηριστικά της προηγούµενης. Η διδασκαλία της γλώσσας µε τη βοήθεια των υπολογιστών επινοήθηκε τη δεκαετία του 50 και εφαρµόστηκε τις δεκαετίες του 60 και 70 (Warschauer & Healey 1998). Κατά την περίοδο αυτή που ονοµάζεται συµπεριφοριστική, ο στρουκτουραλισµός, ο συµπεριφορισµός και ακουστική µέθοδος επικρατούσαν στους τοµείς της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής αντίστοιχα (Stern 1983: ). Οι αρχές τους εφαρµόστηκαν στη διδασκαλία της γλώσσας και χρησιµοποιήθηκαν ασκήσεις που βασίζονται στην µίµηση και την επανάληψη (drills). Οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού λογισµικού εκµεταλλεύτηκαν την απλή, συστηµατική και επαναληπτική µορφή αυτών των ασκήσεων και έφτιαξαν προγράµµατα που εστίαζαν στη διδασκαλία λεξιλογίου και γραµµατικής (Hart 1981:12). Τα λογισµικά που σχεδιάστηκαν αυτή την περίοδο εφαρµόστηκαν στα Πανεπιστήµια σε µεγάλους υπολογιστές, γνωστούς ως mainframe computers. Η αυξανόµενη κριτική όµως πάνω στα µειονεκτήµατα που σχετίζονταν µε την παιδαγωγική προσέγγιση της συµπεριφοριστικής περιόδου, όπως η εστίαση στο γραµµατικό τύπο και όχι στη σηµασία ή η παροχή περιορισµένης ανατροφοδότησης και η έµφαση στο ρόλο του υπολογιστή ως αξιολογητή που θέτει όλες τις ερωτήσεις και κρίνει όλες τις απαντήσεις (Underwood 1984:46) έκαναν απαραίτητη την µετάβαση σε µια νέα περίοδο. Η δεύτερη περίοδος ονοµάζεται επικοινωνιακή και έκανε την εµφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80, όταν οι προσωπικοί υπολογιστές έγιναν πιο προσιτοί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το ίδιο διάστηµα αµφισβητήθηκε η συµπεριφοριστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας και η επικοινωνιακή προσέγγιση άρχισε να κερδίζει έδαφος. Η επικοινωνιακή περίοδος ενσωµάτωσε γνωστικές θεωρίες οι οποίες έδιναν έµφαση στη µάθηση ως διαδικασία ανακάλυψης, έκφρασης και ανάπτυξης. όθηκε έµφαση στη χρήση των γραµµατικών τύπων και όχι στους ίδιους τους γραµµατικούς τύπους. Οι µαθητές ενθαρρύνονταν να ανακαλύψουν τους κανόνες της γραµµατικής µόνοι τους, να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα φυσικά και δεν επιπλήττονταν για κάθε λάθος τους. Την περίοδο αυτή µερικοί εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το µάθηµα της γλώσσας άρχισαν να γράφουν απλά προγράµµατα ενσωµατώνοντας έτσι τις παιδαγωγικές αρχές της εποχής και τη µεθοδολογία που ακολουθούσαν στα προγράµµατα για υπολογιστές που θα χρησιµοποιούσαν στην τάξη (Levy 1997:22-14). Τα προγράµµατα αυτής της περιόδου ήταν κυρίως προγράµµατα αναδόµησης κειµένου και προσοµοιώσεις. Η τρίτη περίοδος που ονοµάζεται ενιαία ή συνδυαστική βασίζεται σε µια πιο κοινωνιογνωστική θεώρηση της διδασκαλίας της γλώσσας η οποία χρησιµοποιεί τη γλώσσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα και δίνει έµφαση στο συνδυασµό όλων των δεξιοτήτων. Οι τεχνολογίες που µπόρεσαν να ενσωµατώσουν όλες τις δεξιότητες µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο σε αυθεντικό περιβάλλον είναι τα υπερµέσα, τα πολυµέσα και το ιαδίκτυο. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν το συνδυασµό κειµένου µε γραφικά, ήχο και κίνηση καθώς και τη σύγχρονη και α-σύγχρονη επικοινωνία. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ Η/Υ, ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Από τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου που παρουσιάστηκαν είναι φανερό ότι οι Η/Υ καλούνται να παίξουν µια πληθώρα ρόλων µέσα στην τάξη που κατά συνέπεια µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τους ρόλους του µαθητή και του εκπαιδευτικού. Το πιο επιτυχηµένο 358

3 µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως για την περιγραφή αυτών των ρόλων είναι το πλαίσιο που πρότεινε ο Taylor (1980) πριν περίπου δυο δεκαετίες. Σύµφωνα µε τον Taylor, οι ρόλοι που µπορούν να αναλάβουν οι Η/Υ είναι τρεις: του δάσκαλου, του εργαλείου και του µαθητή. Στο ρόλο του δάσκαλου, ο υπολογιστής παρουσιάζει το υλικό και ο µαθητής ανταποκρίνεται. Στη συνέχεια ο υπολογιστής αξιολογεί την απάντηση και ανάλογα αποφασίζει τι θα παρουσιάσει στη συνέχεια. Επίσης, καταγράφει την επίδοση του µαθητή και την κρατάει σε αρχείο. Στο ρόλο του µαθητή, ο υπολογιστής χρειάζεται κάποιον, στην περίπτωσή µας το δάσκαλο ή το µαθητή, να µάθει να του µιλάει σε µια γλώσσα που καταλαβαίνει, µε άλλα λόγια να µάθει να τον προγραµµατίζει είτε χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προγραµµατισµού ή ειδικά προγράµµατα που απλοποιούν αυτή τη διαδικασία. Ο ρόλος, όµως, που συνέβαλε στη διάδοση της χρήσης των Η/Υ και αξίζει την προσοχή µας είναι ο ρόλος τους ως εργαλείο. Ιδιαίτερα µε την εµφάνιση του ιαδικτύου, αυτός ο ρόλος επεκτείνεται και οι Η/Υ θεωρούνται ως µέσο παγκόσµιας επικοινωνίας και ως πηγή αυθεντικού υλικού. Ο ρόλος του εργαλείου περιλαµβάνει τη χρήση προγραµµάτων όπως είναι οι επεξεργαστές κειµένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδοµένων και τα εργαλεία επικοινωνίας όπως οι φυλλοµετρητές και τα προγράµµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι τηλεδιασκέψεις µέσω υπολογιστών και άλλα. Παρά την πληθώρα των ρόλων που µπορούν να παίξουν οι Η/Υ, η παρουσία του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να θεωρείται καταλυτική. Ο εκπαιδευτικός δεν θεωρείται πια η µοναδική πηγή γνώσης, χαρακτηριστικό της δασκαλοκεντρικής τάξης της δεκαετίας του 60. Στη µαθητο-κεντρική τάξη του 90, ο εκπαιδευτικός συνεισφέρει στη διαδικασία της µάθησης και διευκολύνει την όλη διαδικασία ως διοργανωτής, σχεδιαστής, ελεγκτής και αξιολογητής. Με την ενσωµάτωση των Η/Υ στη διδασκαλία καλείται να αξιολογήσει και να επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο θα προσαρµόσει στις ανάγκες των µαθητών του. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του µαθήµατος, το σχεδιασµό του υλικού και των κατάλληλων δραστηριοτήτων. Παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών και τους καθοδηγεί. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τους µαθητές µε τυχόν προβλήµατα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια χρήσης των Η/Υ. Η χρήση των Η/Υ αναβαθµίζει και το ρόλο του µαθητή. Οι µαθητές δεν δέχονται πια τη γνώση παθητικά αλλά ανεξαρτητοποιούνται και γίνονται υπεύθυνοι για τη µάθησή τους. Μαθαίνουν να αντιλαµβάνονται το στόχο της διδασκαλίας, να θέτουν τους δικούς τους µαθησιακούς στόχους, να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές µάθησης και να αυτοαξιολογούν την πορεία της µάθησής τους (Dickinson 1993:330-31). Οι Η/Υ δίνουν αµέριστη προσοχή και άµεση ανατροφοδότηση στους µαθητές και προσαρµόζονται στον ατοµικό ρυθµό µάθησης του κάθε µαθητή. Μπορούν επίσης να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους δίνοντάς τους το κατάλληλο γλωσσικό υλικό. Επιπλέον, οι µαθητές είναι ενθουσιώδεις ως προς τη χρήση των υπολογιστών, γεγονός που δρα καταλυτικά στη δηµιουργία κινήτρου για µάθηση (Ahmad et al. 1985:5-6). ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Η/Υ Προκειµένου να διερευνηθούν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των Η/Υ προχωρήσαµε σε µια σειρά µαθηµάτων Αγγλικών που έγιναν µια φορά την εβδοµάδα και διάρκεσαν δύο µήνες. Τα µαθήµατα αυτά είχαν ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών. Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά προγράµµατα µε στόχο να υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων και τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν τόσο από το σχολικό βιβλίο των Αγγλικών όσο και από αυθεντικές πηγές όπως λογοτεχνικά βιβλία, διαφηµιστικά φυλλάδια και το ιαδίκτυο. Χρησιµοποιήθηκαν προγράµµατα αναδόµησης κειµένου, το ιαδίκτυο και ένα 359

4 CD-ROM που περιείχε ένα παραµύθι σε ηλεκτρονική µορφή. Οι µαθητές εργάστηκαν σε οµάδες δύο ή τριών ατόµων ανά υπολογιστή. Στα µαθήµατα µε το πρόγραµµα αναδόµησης κειµένου (Storyboard 1997, version 1.9b, London; WIDA software), οι µαθητές καλούνται να ανασυνθέσουν ένα κείµενο του οποίου όλες οι λέξεις έχουν αντικατασταθεί από µαύρες κουκίδες. Κάθε κουκίδα αντιστοιχεί σε ένα γράµµα και έχουν διατηρηθεί τα σηµεία στίξης και τα κενά ανάµεσα στις λέξεις. Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορα είδη βοήθειας όπως επεξηγήσεις των λέξεων µε ορισµούς, εικόνες ή ήχους ή να πάρουν βοήθεια ενός γράµµατος ή ολόκληρης της λέξης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δουν µια εισαγωγή στο κείµενο η οποία θα δίνει περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου. Η χρήση αυτού του προγράµµατος στόχευε στην ανάπτυξη της γλωσσικής ενσυνείδησης των µαθητών και της αίσθησης συνοχής και συνάφειας του κειµένου. Στο δεύτερο πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε (Pinpoint 1997, version 1.9b, London; WIDA software), οι µαθητές βλέπουν στην οθόνη τους ένα κείµενο και έναν τίτλο και καλούνται µετακινώντας το κείµενο ή τον τίτλο ή και τα δύο να ταιριάξουν όλα τα κείµενα µε τις επικεφαλίδες τους. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να ασκηθούν οι µαθητές στην ανάγνωση για την κατανόηση του γενικού νοήµατος του κειµένου. Στην επόµενη ενότητα µαθηµάτων, οι µαθητές χρησιµοποίησαν το δικτυακό τόπο της WWF για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το αγαπηµένο τους ζώο που απειλείται από εξαφάνιση. Στη συνέχεια αντάλλαξαν τις πληροφορίες αυτές µε τους συµµαθητές τους και δοκίµασαν τις γνώσεις τους πάνω σ αυτά τα ζώα σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων που υπάρχει στον ίδιο δικτυακό τόπο. Επίσης, έγραψαν µικρά άρθρα για τα αγαπηµένα τους ζώα τα οποία θα έβαζαν στη σχολική τους εφηµερίδα. Με αυτό τον κύκλο µαθηµάτων επιχειρήθηκε να βελτιωθεί η αναγνωστική ικανότητα των µαθητών µέσα από µια διαθεµατική προσέγγιση και να συνδυαστεί µε την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέλος, µέσα από την ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού παραµυθιού (Belt-mm 2001, CD b, Binary Logic Ltd), οι µαθητές εξασκήθηκαν στην αξιοποίηση των στοιχείων που προσφέρουν οι εικόνες της ιστορίας έτσι ώστε να προβούν σε εικασίες για το περιεχόµενο της ιστορίας τις οποίες επιβεβαίωσαν ή άλλαξαν όταν διάβασαν το κείµενο του παραµυθιού. Επίσης διδάχτηκαν πώς να ερµηνεύουν τις άγνωστες λέξεις αξιοποιώντας τις εικόνες, τα συµφραζόµενα και το ηλεκτρονικό λεξικό που συνόδευε την ιστορία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από τη σειρά αυτών των µαθηµάτων και από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µέσα από βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις των µαθηµάτων, ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι µαθητές πριν και µετά την ολοκλήρωση αυτών των µαθηµάτων, καταχωρήσεις στο ηµερολόγιο των µαθηµάτων που κρατούσαν και γραπτές παρατηρήσεις της καθηγήτριας των Αγγλικών που δίδασκε τα παιδιά αυτά και παρακολούθησε τα µαθήµατα καταλήξαµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα (Karagianni 2001): Η χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία των Αγγλικών προσφέρει µοναδικά πλεονεκτήµατα. Οι Η/Υ προκαλούν το ενδιαφέρον των µαθητών και δηµιουργούν κίνητρο για την εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Οι Η/Υ γοητεύουν τους µαθητές, δηµιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον και προσθέτουν ποικιλία στη διδακτική πράξη. είχνουν ατελείωτη υποµονή και δεν αποδοκιµάζουν τους µαθητές για τα λάθη τους. Επιπλέον, ο συνδυασµός ήχου, εικόνας και γραφικών καθώς και η αλληλεπιδραστική φύση πολλών προγραµµάτων κάνουν τους Η/Υ ένα ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία των παιδιών (Oxford et al ). 360

5 Οι Η/Υ συµβάλλουν στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των µαθητών. Συγκεκριµένα, µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή της ανάγνωσης και κατανόησης του γραπτού κειµένου, της γραφής, της ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και του προφορικού λόγου καθώς και στην εξάσκηση πάνω σε γραµµατικά φαινόµενα και το λεξιλόγιο (Higgins 1984; Pennington & Esling 1996). Σχετικά µε την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, που ήταν και ο στόχος της έρευνάς µας, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η χρήση των Η/Υ µπορεί να βελτιώσει την κατανόηση αλλά και να αυξήσει την ταχύτητα ανάγνωσης (AlKahtani 1999). Από την πρώτη στιγµή που οι µαθητές αντικρίζουν την οθόνη χρειάζεται να διαβάσουν. ιάφορα προγράµµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιήσαµε, δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να αναπτύξουν µια σειρά τεχνικών ανάγνωσης, όπως το γρήγορο διάβασµα για τον εντοπισµό πληροφοριών ή την κατανόηση του γενικού νοήµατος του κειµένου καθώς και να µαντέψουν, να προβλέψουν ή να κάνουν υποθέσεις (Fox 1984:30). Η ενσωµάτωση των Η/Υ στη διδασκαλία µπορεί να υπηρετήσει τις βασικές αρχές µάθησης πιο αποτελεσµατικά. Σύµφωνα µε αυτές τις αρχές τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης αλλά µαθαίνουν ενεργώντας και ανακαλύπτοντας από µόνα τους (Williams 1991: 206; 1998:7). Πειραµατίζονται, εξερευνούν και διδάσκονται µέσα από τα λάθη τους. Ειδικά µε τη χρήση του ιαδικτύου, καλούνται να προχωρήσουν πέρα από την αποκωδικοποίηση και κατανόηση των κειµένων σε πιο απαιτητικές δεξιότητες όπως ο εντοπισµός πληροφοριών, η αξιολόγηση και ερµηνεία τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και η επί τόπου απόφαση για τον αν θα συνεχίσουν να διαβάζουν ή θα γυρίσουν σε κάποιο προηγούµενο σηµείο (Warschauer & Healey 1998). Ως προς την κοινωνιο-γνωστική ανάπτυξη των µαθητών, η χρήση των Η/Υ βοηθά στην ανάπτυξη της σκέψης τους, προάγει την αυτονοµία της µάθησης και δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για συνεργατική µάθηση (Geisert & Futrell 2000:147, ). Όπως είναι γνωστό η µάθηση λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky 1978). Αυτή η αλληλεπίδραση γίνεται πιο αποτελεσµατική όταν τα παιδιά συνεργάζονται ή καθοδηγούνται έτσι ώστε να φτάσουν σε αυτό που ο Vygotsky ονοµάζει Zone of Proximal Development, δηλαδή το σηµείο που µπορούν να φτάσουν µε τη βοήθεια κάποιου ικανότερου. Μέσα σ αυτές τις συνθήκες συνεργασίας προάγεται ταυτόχρονα και η επικοινωνιακή εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Τέλος, µε τους Η/Υ υπάρχει η δυνατότητα να προσαρµοστεί η διδασκαλία στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε µαθητή χωριστά. Λαµβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης των µαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και αξιοποιώντας τις πολλές ικανότητες, τις γνώσεις και τις εµπειρίες που φέρνουν τα παιδιά µαζί τους (Halliwell 1992:3), οι εκπαιδευτικοί µπορούν να σχεδιάσουν µαθήµατα τα οποία θα κινούν το ενδιαφέρον των µαθητών και θα τους ενθαρρύνουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν στρατηγικές έτσι ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν αυτόνοµα (Ellis 1992). Φυσικά, θα πρέπει να αποφύγουµε την παγίδα του να θεωρήσουµε τη χρήση των Η/Υ πανάκεια που θα επιφέρει τις λύσεις και τις αλλαγές που αναζητάµε. Η γοητεία που ασκεί αυτό το µέσο δεν αυτοµατοποιεί τη διαδικασία της µάθησης. Ας µην ξεχνάµε ότι η αποτελεσµατικότητα του µέσου δεν έγκειται στα µηχανήµατα αλλά στον ανθρώπινο παράγοντα. Εξ άλλου είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει η Meloni (1998) ότι «Οι υπολογιστές δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς αλλά οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες θα αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς που δεν τις χρησιµοποιούν». 361

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ahmad, K., Corbett, G., Rogers, M. & Sussex, R. (1985) Computers, Language Learning and Language Teaching, Cambridge; CUP AlKahtani, S. (1999) Teaching ESL Reading Using Computers, The Internet TESL Journal 5(11) [Online] [προσπελάστηκε στις ] Dickinson, L. (1993) Talking shop: Aspects of autonomous learning, ELTJ 47(4), Ellis, G. (1992) Learning to learn, JET 3(1), 7-9 Fox, J. (1984) Computer-assisted vocabulary learning, ELTJ 38(1), Geisert, P. G. & Futrell, M. (2000) Teachers, Computers, and Curriculum; Microcomputers in the Classroom, Massachusetts; Allyn & Bacon Halliwell, S. (1992) Teaching English in the Primary Classroom, Harlow; Longman Hart, R. S. (1981) (ed.) The PLATO system and Language Study, special issue of Studies,Language Learning 3(1) Higgins, J. (1984) Reading and risk-taking: a role for the computer, ELTJ 38(3), Jones, C. & Fortescue, S. (1987) Using Computers in the Language Classroom, Harlow; Longman Karagianni, E. (2001) The use of computers in the Greek Primary EFL classroom: An experiment with computer-based reading tasks, (Unpublished M.Ed. thesis) Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Levy, M. (1997) Computer-assisted language Learning; context and conceptualization, Oxford; Clarendon Press Meloni, C. (1998) The Internet in the Classroom A Valuable Tool and Resource for ESL/EFL Teachers, ESL Magazine Jan/Feb 1998 [Online] [προσπελάστηκε στις ] Oxford,R.L., Rivera-Castillo, Y., Feyten, C. & Nutta, J. (1998) Computers and More: Creative Uses of Technology for Learning a Second or Foreign Language [Online] [προσπελάστηκε στις ] Pennington, M. C. & Esling, J. H. (1996) Computer-assisted development of spoken language skills in Pennington, M. C. (ed.) (1996) The power of CALL, Houston: Athelstan Stern, H. H. (1983) Fundamental Concepts of language Teaching, Oxford; OUP Taylor, R. P. (ed.) (1980) The Computer in the School: Tutor, Tool, Tutee, New York: Teacher s College Press Underwood, J. H. (1984) Linguistics, Computers, and the Language Teacher: A Communicative Approach, Massachusetts; Newbury House Publishers, Inc. Vygotsky, L. S. (1978) Mind in Society, Cambridge, Massachsetts; Harvard University Press Warschauer, M. (1997) Computer-mediated collaborative learning: Theory and practice [Online] [προσπελάστηκε στις ] Warschauer, M. & Healey, D. (1998) Computers and language learning: An overview, Language Teaching,31,57-71[also Online] [προσπελάστηκε στις ] Williams, M. (1991) A framework for teaching English to young learners in Brumfit, C., Moon, J. & Tongue, R. (eds.) (1991) Teaching English to Children: From practice to principle, London; Collins ELT Williams, M. (1998) Ten Principles for Teaching English to Young Learners, IATEFL Newsletter 142,

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών Φανταστείτε µία τάξη του µέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα

Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα Μπεαζίδου Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη

«Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη «Πάω Δημοτικό»: Εκπαιδευτικό Λογισμικό - έκδοση Interactive Whiteboardγια τη διευκόλυνση της διδασκαλίας μαθημάτων στην τάξη Χ. Αποστολούμη 1, Μ. Καραβελάκη-Καπλάνη 2, Ε. Γρηγοριάδης 3 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα