ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τηλέφ Φ. 600/2/874 Σ Σαλαμίνα, 03 Απρ 15 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τηλέφ. 210-4648565 Φ. 600/2/874 Σ. 7270 Σαλαμίνα, 03 Απρ 15 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο"

Transcript

1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τηλέφ Φ. 600/2/874 Σ Σαλαμίνα, 03 Απρ 15 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού ΝΣ/ΔΝΟ Για Κάλυψη Αναγκών Πολεμικών Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών ΣΧΕΤ : Φ.604/9/06/Σ.51097/ /ΓΕΝ/Ε1-Ι 1. Αιτείται εγκρίνοντες μεριμνήσετε για δημοσίευση για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το σχετικό στο επίσημο site του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr), του συνημμένου Πίνακα Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού Εργασιών των αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής, που αφορά τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης ταράτσας, επισκευής επιχρισμάτων οροφής και υποστυλωμάτων συνεργείου ΝΣ/ΔΝΟ, εκτιμώμενου ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 ) ευρώ. 2. Χειριστής θέματος Υποπλοίαρχος (Ο) Χ. Αλεξόπουλος ΠΝ Τμηματάρχης Εφοδιασμού (ΝΣ/ΔΝΟ) Τηλ Ακριβές Αντίγραφο Πλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος ΠΝ Διευθυντής Αρχικελευστής (ΗΝ/ΔΒ) Η. Μαραγκούτης Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ 1

2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 7200 Ανήκει στο Φ.600/2 /874/Σ Απρ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 3/4/2015 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 400 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΝΣ/ΔΝΟ *ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΚ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤHΝ ΟΠΟΙA ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ (ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Δ. Περούλια) 2. ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 3. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ : 2

3 α. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). β. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ. 4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: α.υπευθυνη ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986(Α75), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΈΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΑΦΟΥ 1, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 144, ΤΟΥ Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α 116/ ) β.υπευθυνη ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986(Α75), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ: (1). ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. (2). ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ. (3). ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΗΣ. (4). ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. (5). ΈΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. (6). ΈΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. (7). ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986(Α75), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4α, 4β(1), 4β(2), 4β(3), 4β(5), 4β(6) 3

4 δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986(Α75), ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : (1). ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. (2) ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΧΤΑ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ε. ΕΥΚΡΙΝΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ν.4250/2014) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ, ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ. ΕΥΚΡΙΝΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Ν.4250/2014) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΤΥΝΑ) ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2, 3, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν.3669/08, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. (Τηλ Επικοινωνίας: Αντιπλοίαρχος Ν. Γούναρης ΠΝ) ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α 75). ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΦΕΝΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (12.500,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ε 3%. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,1036% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 6. Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 4

5 7. ΟΙ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ (ΌΧΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ), ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ. Η ΔΕ ΤΥΧΟΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ. ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (IBAΝ) ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 23%, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Ε 3%. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,1036% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ 23%, ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Ε 3% ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,1036% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. 8. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. 9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (5%) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35, ΤΟΥ Ν.3669/08 γ. ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ. ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 144, Ν. 3669/08, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4α, 4β(1), 4β(2), 4β(3), 4β(5), 4β(6), ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4γ. 5

6 10. Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΝΑ ΤΟΝ ΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΠΤΩΤΟ. Σ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 11. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΓΕΝ/ΟΕΠΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 12.ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ /ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) Χ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ (ΤΗΛ: ), ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΝ ( ΤΗΛ: ) Πλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος Π.Ν. Διευθυντής ΝΣ/ΔΝΟ 6

7 Ανήκει στο Φ.600/2/874/Σ.7270 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑ 7600γ 03 Απρ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ/Σ ΝΣ/ΔΝΟ.ΤΜΥΟ Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την στεγανοποίηση / μόνωση του συνεργείου Τ/Σ και της αφαίρεσης αποσαθρωμένων επιχρισμάτων της οροφής και την επανακατασκευής τους είναι η κάτωθι: 1) Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας οροφής με πλήρη απόξεση και αφαίρεση τυχόν αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αποκομιδή εν λόγο υλικών με χρήση κάδων και μεταφορά αυτών 2) Έλεγχος των κλίσεων επιφανείας και αν παρατηρηθούν σημεία που λιμνάζουν νερά επίστρωση τσιμεντοκονίας μεταβλητού πάχους όπου χρειαστεί και στις ενώσεις στηθαίων - ταράτσας και αποκατάσταση των κλίσεων απορροής με ρητινούχα ινοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα 3) Αποκατάσταση επιχρισμάτων στηθαίων που αποκολλήθηκαν με προστασία οπλισμού αν αποκαλυφθεί. Καθαίρεση επιχρισμάτων που έχουν αποκολληθεί και απομάκρυνση υλικών. Καθαρισμός υποστρώματος ώστε να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και σαθρά υλικά.καθαρισμός του οπλισμού από τα οξείδια με συρματόβουρτσα γυαλοχαρτό ή αμμοβολή. Εφαρμογή υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας ή εποξειδικο αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού ). Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια του σκυροδέρματος στην ζώνη επέμβασης. Τέλος σοβάντισμα με σοβά σε δύο στρώσεις, με βελτιωτικές ρητίνες. 4) Διάνοιξη οπών στο στηθαίο ταράτσας, σύνδεση με υδρορροή εώς το δάπεδο ισογείου και συμφωνά με την υπόδειξη της υπηρεσίας. Μετά από έλεγχο των κλίσεων επιφάνειας της ταράτσας κτηρίου θα επιλέγουν τα σημεία διάνοιξης οπών ώστε να έχουμε κατά των δυνατών λιγότερα τμήματα κατασκευής τσιμεντοκονίας για την δημιουργία κλίσεων απορροής προς τις υδρορροές. Προτείνεται η διάνοιξη επιπλέον οπών στο στηθαίο συν την διάνοιξη των υφισταμένων με μηχανικά μέσα, στα χαμηλότερά σημεία επιφάνειας ταράτσας και τοποθέτηση υδρορροής PVC Φ 150. Στεγανοποίηση της οπής και σύνδεση με τον σωλήνα. Η εργασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση των υδρορροών τοποθέτηση ικριωμάτων και την αγορά υλικών και εξαρτημάτων. 5) Στεγανοποίηση της επιφάνειας με εύκαμπτο επαλοιφόμενο λευκό κονίαμα, για μακροχρόνια στεγανοποίηση, που αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυλικές ελαστομερής ρητίνες, με εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, των παγετό, με εξαιρετική πρόσφυση και δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών. Το υλικό πρέπει να είναι υδρατμοδιαπερατό. Η διάστρωση του υλικού γίνεται σε τρείς (3) στρώσεις, με την ενσωμάτωση σε αυτό, κατά την διάστρωση, αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος, για την αντιμετώπιση σημαντικών φορτίσεων και καταπονήσεων 6) Τα περιμετρικά στηθαία θα περαστούν πλήρως με ελαστομερές, κατακόρυφα έξω από το καπάκι του. 7

8 7) Αφαίρεση των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων της οροφής εσωτερικά του συνεργείου, με την χρήση των απαιτούμενων ικριωμάτων, επισκευή των διαβρωμένων σιδηροπλισών και αποκατάσταση του σκυροδέματος με ρητινούχα κονιάματα. Ακολούθως αποκατάσταση των επιχρισμάτων, με έτοιμο ινοπλισμένο σοβά υψηλής αντοχής και με την προσθήκη βελτιωτικών ακρυλικών γαλακτωμάτων. 8) Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένο συνεργείο με εγγύηση Αντιπλοίαρχος Ν. Γούναρης Π.Ν. Τμηματάρχης 7600γ ΝΣ/ΔΝΟ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ 15

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ 15 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΜΔ, ΕΝΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Τηλ.: 2121070962 Φ. 800/72/15 Σ. 232 Σκαραμαγκάς, 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9880/26-10-2015 ΑΡ.ΦΑΚ 3/2015 TMHMA:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΟΣΕΑΑΥ ΤΟΥ Α/ΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ : 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: 11742 Αθήνα Τηλέφωνο: 2132158829 Τηλ/οτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα 30 / 10 / 2013 Α.Π. Φ1/2/οικ.31328/5840 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, Τ.Κ. 28100 Ε- mail:diad kef@otenet.gr Αργοστόλι 17 /09 /2015 Αρ. Πρωτ: 264 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα