Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5): Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής ψηφιακού εικονικού ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα για προσομοιώσεις ηλεκτρονικών εικονικών ασθενών και τη χρήση τους στην (ηλεκτρονική) ιατρική εκπαίδευση/μάθηση. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα συμπληρωματικά μεταξύ τους, το VUE και το OpenLabyrinth, που έχουν σχεδιαστεί για ανάπτυξη/υλοποίηση σεναρίων ιατρικής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή στηρίζεται σε πρότυπα που προτείνονται από το διεθνή οργανισμό MedBiquitous, που συντονίζει διεθνώς την προσπάθεια για τη χρήση ελεύθερων και ανοικτών προτύπων στην ηλεκτρονική ιατρική εκπαίδευση. Το σενάριο του εικονικού ασθενούς της παρούσας εργασίας στηριζόταν στη στρατηγική της «εκμάθησης επικεντρωμένης στο πρόβλημα» (problem-based learning, PBL) και εφαρμόζεται σε καρδιολογικό θέμα (αντιμετώπιση θωρακικού άλγους). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το αναπτυγμένο σενάριο επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να συνεργαστεί με έναν εικονικό ασθενή μέσα από πολλαπλές επαφές, προκειμένου να τον εξετάσει, να διαλέξει διαγνωστικές εξετάσεις και τρόπους διερεύνησης, να επιλέξει διαφορετικές προσεγγίσεις και να καταλήξει σε αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη θεραπεία του. Προσδόθηκε όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερο περιεχόμενο, που ενισχύεται και με την προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού. Έτσι, προσομοιάζει τις αληθινές συνθήκες στην ιατρική πραγματικότητα και παρέχει την ευκαιρία στο χρήστη/εκπαιδευόμενο να αποκτήσει κλινικές δεξιότητες μέσα από το σύστημα και τις επιλογές του σεναρίου. Η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου επιτυγχάνεται με την παρουσίαση της τελικής του βαθμολογίας (score), αλλά και την ανατροφοδότησή του με συγκεκριμένες αναφορές για την επίδοσή του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή του εικονικού ασθενούς προσφέρει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων σε ένα ελεύθερο κινδύνου για την υγεία των ασθενών περιβάλλον. Το όλο σύστημα απλοποιεί το διαχειριστικό έργο της συσχέτισης της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης της προόδου εκμάθησης, ενώ αποτελεί την ψηφιακή επέκταση του εργαστηρίου κλινικών δεξιοτήτων, εξοπλισμένου με προπλάσματα. Αν και η κλινική εμπειρία με πραγματικούς ασθενείς εξακολουθεί να είναι πρωταρχικής σημασίας, η εκπαίδευση με εικονικούς ασθενείς μπορεί να επεκτείνει τη συγκεκριμένη εμπειρία και να συμπληρώσει τα κενά, αφού επιτρέπει στους φοιτητές να εκπαιδεύονται με ένα συστηματικό, ασφαλή και «προστατευμένο» τρόπο με αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και το επίπεδο της εμπειρίας τους. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(5): Ε. Ντάφλη, 1 Π.Δ. Μπαμίδης, 1 Ν. Ντόμπρος 2 1 Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2 Α Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Pilot virtual patient application in Greek medical education Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Εικονικοί ασθενείς Εκμάθηση επικεντρωμένη στο πρόβλημα Ηλεκτρονική εκπαίδευση Θωρακικό άλγος Ιατρική εκπαίδευση Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Στο πρόγραμμα σπουδών των περισσοτέρων ιατρικών σχολών παραδοσιακά περιλαμβάνεται (α) η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών μέσα από μαθήματα θεωρητικών διαλέξεων και (β) η πρακτική τους άσκηση, αρχικά διαμέσου εργαστηριακών μαθημάτων και στη συνέχεια διαμέσου της κλινικής άσκησης. 1 Στόχος κάθε προγράμματος σπουδών Ιατρικής είναι η μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που θα οδηγήσουν τους πτυχιούχους Ιατρικής στην καλή άσκηση αυτής. Παραδοσιακά, η προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση χωρίζεται σε προκλινικά και κλινικά μαθήματα. Στα κλινικά μαθήματα επιδιώκεται η

2 804 Ε. ΝΤΑΦΛΗ και συν ανάπτυξη βασικών κλινικών δεξιοτήτων. Η ικανότητα επιτέλεσης βασικών κλινικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτουν την καλή άσκηση της Ιατρικής σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Ωστόσο, σήμερα, οι περιορισμοί όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των ασθενών και των κλινικών περιστατικών καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση νεότερων μεθόδων διδασκαλίας. Είναι αναγκαίο να εφοδιαστούν οι νέοι, κυρίως, ιατροί με την απαραίτητη εμπειρία και τη γνώση διαγνωστικού και θεραπευτικού χειρισμού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους ποικιλία νόσων και περιστατικών. 2 Οι κλινικές δεξιότητες είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ιατρική εκπαίδευση. Κάτω από κανονικές συνθήκες, οι συγκεκριμένες δεξιότητες γίνονται πραγματικά κατανοητές διαμέσου είτε της παρακολούθησης της κλινικής διαδικασίας είτε της συμμετοχής σε αυτή. Η ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων, απαραίτητη στην ιατρική πρακτική, είναι κάτι περισσότερο από αποστήθιση γνώσης και κανόνων. είναι η ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών που οδηγούν, μέσα από την ανάλυση και κάτω από καλά δομημένες καταστάσεις, στην παραγωγή λύσεων με νόημα. Η τυπική μορφή της επίλυσης προβλημάτων που διδάσκεται στις ιατρικές σχολές συχνά τείνει να είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση, με καλά καθορισμένες παραμέτρους, που οδηγούν σε αναμενόμενα αποτελέσματα, με μία μόνο σωστή απάντηση. Δυστυχώς, οι φοιτητές που εκπαιδεύονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα, στα οποία είναι αναγκαίο να μεταφέρουν τη γνώση τους σε νέους τομείς, μια ικανότητα που χρειάζεται να λειτουργεί επαρκώς στην ιατρική εκπαίδευση. 3 Οι συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες του διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχουν οδηγήσει σε εντυπωσιακά αμφίδρομες και πρωτότυπες μεθόδους επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 4 Ηλεκτρονική μάθηση (ή αλλιώς e-learning) είναι ο τύπος της εκπαίδευσης, στον οποίο το μέσο της καθοδήγησης είναι η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης είναι περισσότερο ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν στο εκπαιδευτικό και το εργασιακό πρόγραμμα των εκπαιδευομένων. Προσφέρεται, έτσι, η δυνατότητα να διακόψουν ή να επισκεφθούν και πάλι κάποιες περιοχές του μαθήματος. Επιπλέον, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα διάδρασης, που ωθείται κατά πρώτο λόγο από τον εκπαιδευόμενο και όχι από τον εκπαιδευτή, όπως συνήθως γίνεται με τις παραδοσιακές διαλέξεις. Επίσης, οι υπερσυνδέσεις και το επιπρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να προωθηθούν άμεσα και στιγμιαία στο διδασκόμενο. Όλα αυτά δημιουργούν κάποια πρότυπα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και μπορούν να αντιπαρέλθουν με το κόστος και τις δυσκολίες μετακίνησης των εξειδικευμένων εκπαιδευτών, οι οποίοι θα έπρεπε να διδάσκουν σε τεράστιο αριθμό φοιτητών σε διάφορες περιοχές. 5 Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης, οι εφαρμογές εικονικών ασθενών προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές και στους εκπαιδευόμενους γενικότερα να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων σε ένα περιβάλλον που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Ως «εικονικός ασθενής» ορίζεται μια διαδραστική και βασισμένη σε πληροφοριακά συστήματα εξομοίωση πραγματικών κλινικών σεναρίων, με σκοπό την ιατρική εξάσκηση, την εκπαίδευση ή την αξιολόγηση. 6 Η δημιουργία και η ανάπτυξη των σεναρίων, και άλλων εφαρμογών, εικονικών ασθενών στηρίχθηκε στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ιατρικής εκπαίδευσης και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων απόκτησης συνδυασμού γνώσης και εμπειρίας από τους νέους ιατρούς. Οι «προσομοιωμένοι» ασθενείς αυξάνουν τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τους φοιτητές και τους άλλους εκπαιδευόμενους της Ιατρικής. Τους καθιστούν λιγότερο εξαρτημένους από τα πραγματικά περιστατικά, προκειμένου να μάθουν πώς να χειριστούν δύσκολες υποθέσεις, κάτι ωφέλιμο τόσο για τους ίδιους, καθώς δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη διαθέσιμων ιατρικών περιστατικών, όσο και για τους ασθενείς, των οποίων η «ησυχία» δεν διαταράσσεται αλλά και οι οποίοι δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο από πιθανά λάθη των εκπαιδευομένων. Σε αντίθεση με τους πραγματικούς ασθενείς, οι εικονικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν «κατ επίκληση», ανά πάσα στιγμή, και τα σενάριά τους είναι διαρκώς αναπαραγώγιμα, κάτι που επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει διαφορετικές επιλογές ή διαφορετικές διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές. 6 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πρότυπης και πιλοτικής για τα ελληνικά δεδομένα εφαρμογής ψηφιακού εικονικού ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα για προσομοιώσεις ηλεκτρονικών εικονικών ασθενών και τη χρήση τους στην (ηλεκτρονική) ελληνική ιατρική εκπαίδευση/μάθηση. Στις επόμενες ενότητες του παρόντος άρθρου παρουσιάζονται τα διαδοχικά στάδια σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του εικονικού ασθενούς και το αποτέλεσμα της υλοποίησης της εφαρμογής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πρότυπο MedBiquitous Τα σενάρια εικονικών ασθενών κατά κανόνα είναι δύσκολα

3 ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 805 τόσο στη δημιουργία τους, με υψηλό κόστος για το δημιουργό τους, όσο και για τη συνδιαλλαγή τους και την υιοθέτησή τους. Ιστορικά, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περιορίσει τη χρηστικότητά τους και την ευρεία χρήση τους, παρά τη δυνατότητα που προσφέρουν για παροχή υψηλού επιπέδου μάθησης. Ένα πρότυπο που θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στα συστήματα θα προσέφερε την ευκαιρία της προώθησης, της ανάπτυξης και της καθιέρωσης τέτοιων συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι αυτό που αναπτύχθηκε με την πρωτοβουλία του oργανισμού MedBiquitous. 7 Η εφαρμογή του εικονικού ασθενούς της παρούσας εργασίας στηρίζεται στο πρότυπο που προτείνεται από τον οργανισμό MedBiquitous, το οποίο συντονίζει διεθνώς την προσπάθεια για τη χρήση ελεύθερων και ανοικτών προτύπων στην ιατρική εκπαίδευση. Έτσι, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του εικονικού ασθενούς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της επαναχρησιμοποίησης του μαθησιακού περιεχομένου των σεναρίων των εικονικών ασθενών. Βασισμένο σε πρότυπα XML (extensible Markup Language) αρχείων και υπηρεσιών διαδικτύου (web services), το πρότυπο MVP (MedBiquitous Virtual Patient) έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να είναι ικανοποιητικά προσαρμόσιμο, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα σύνολο διαφορετικών μορφών και χρήσεων. 8 Η αρχιτεκτονική του ΜVP που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία συνίσταται σε πέντε στοιχεία: Τα δεδομένα του εικονικού ασθενούς (virtual patient data, VPD). Το VPD παρέχει τα προσωπικά και τα κλινικά δεδομένα που σχετίζονται με το κλινικό σενάριο, το οποίο αναπαρίσταται. Το VPD ομοιάζει περισσότερο με ένα κλινικό κεφάλαιο, το οποίο διαιρείται σε τμήματα που ανταποκρίνονται στο ιατρικό ιστορικό, τη φυσική εξέταση, τα δεδομένα των εργαστηριακών και των ακτινολογικών εξετάσεων, τη διαδικασία και τα εξερχόμενα δεδομένα. Οι πόροι (πολυμεσικού) υλικού (media resources, MR). Περιλαμβάνουν όλες τις εικόνες, κινούμενα γραφικά και video, καθώς και ακουστικά αρχεία που σχετίζονται με τον εικονικό ασθενή κατά τη διάρκεια του αναπαριστάμενου εικονικού σεναρίου. Ο πλοηγός του εικονικού ασθενούς (virtual patient player, VPP). Αυτός παρουσιάζει τον εικονικό ασθενή στον εκπαιδευόμενο και επίσης συλλέγει και οργανώνει τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης (εικ. 1). 9 Σενάρια εκμάθησης, επικεντρωμένης στο πρόβλημα (problem-based learning, PBL) Τα πραγματικά προβλήματα στη ζωή σπάνια παραλληλίζονται με καλά δομημένα προβλήματα που διδάσκονται στις ιατρικές σχολές. Συνεπώς, η ικανότητα της επίλυσης παραδοσιακών σχολικών προβλημάτων δεν προσθέτει πολύ στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας από τους φοιτητές, κάτι που απαιτείται για την αντιμετώπιση της πραγματικής ζωής. Τα καλά δομημένα διαγνωστικά προβλήματα μέσα στα «αποστειρωμένα» περιβάλλοντά τους, στα οποία υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση, απλά διδάσκουν στους φοιτητές την επίλυση προβλημάτων, όχι όμως το πώς θα τα λύσουν. Στην πραγματική ζωή, σπάνια ακολουθούνται τα ίδια βήματα για να λυθούν προβλήματα. Η ακολουθία λύσεων που διδάσκεται στα τέλεια δομημένα προβλήματα, τα οποία διδάσκονται μέσα στις ακαδημαϊκές αίθουσες, είναι σπάνια δυνατόν να μεταφερθεί στην πραγματική ζωή. Στα πραγματικά προβλήματα παρουσιάζεται μια ποικιλία περιεχομένων, στόχων, λαθών και άγνωστων παραγόντων που επηρεάζουν το πώς πρέπει να προσεγγιστεί κάθε πρόβλημα. Για να είναι ορθά προετοιμασμένοι οι μελλοντικοί ιατροί πρέπει να εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων που αντανακλούν τη ζωή έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας αποτελεί το στόχο της εκμάθησης που επικεντρώνεται στο πρόβλημα (PBL). 10 Στόχος της υλοποίησης του εικονικού ασθενούς ήταν να προσδοθεί ρεαλιστικό περιεχόμενο το οποίο ενισχύεται και με την προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού που να προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αληθινές συνθήκες της ιατρικής πραγματικότητας. Παρέχει έτσι την ευκαιρία στο χρήστη και εκπαιδευόμενο να αποκτήσει κλινικές δεξιότητες μέσα από ένα σύστημα που μπορεί να του διδάξει μέσα από μια σειρά επιλογών (όχι απαραίτητα μοναδικά ορισμένων). Για το λόγο αυτό Το μοντέλο παροχής των δεδομένων (data availability model, DAM). Αυτό επιτρέπει τον προσδιορισμό μιας αλληλουχίας για τη διαδοχική παροχή των δεδομένων, τα οποία κωδικοποιούνται στο VPD, αλλά και πώς αυτά τα δεδομένα αλληλοσυσχετίζονται με άλλα στοιχεία διαφόρων τύπων πολυμεσικού υλικού. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης (activity model, AM). Το περιεχόμενο αυτό κωδικοποιεί πώς ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον εικονικό ασθενή. Ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών δραστηριοτήτων εκμάθησης μπορεί να υπάρξει με το ίδιο σύνολο δεδομένων του εικονικού ασθενούς. Έτσι, το στοιχείο AM κωδικοποιεί τις διαθέσιμες δραστηριότητες, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν και αφηγηματικό περιεχόμενο. Εικόνα 1. Απεικόνιση οθόνης από ένα στιγμιότυπο της εφαρμογής που αναπαριστά τη μέτρηση του σακχάρου του εικονικού ασθενούς.

4 806 Ε. ΝΤΑΦΛΗ και συν χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική εκμάθησης PBL, κατά την οποία επίκεντρο γίνεται ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος λύνει προβλήματα, βασιζόμενος στις εμπειρίες του. Η επικεντρωμένη στο πρόβλημα εκμάθηση είναι μια στρατηγική εκμάθησης που έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και στην οποία οι διδασκόμενοι λύνουν προβλήματα σε συνεργασία μεταξύ τους και βασιζόμενοι στις εμπειρίες τους. Επομένως, χαρακτηριστικά του PBL αποτελούν (α) τα δίχως περιορισμένο τέλος προβλήματα, (β) η συγκρότηση μικρών ομάδων (συν)εργασίας φοιτητών και (γ) η συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων, οι οποίοι λαμβάνουν πλέον το ρόλο των συντονιστών της μάθησης. 11 Λογισμικό για την υλοποίηση του εικονικού ασθενούς Χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα, συμπληρωματικά μεταξύ τους, το VUE 11 και το OpenLabyrinth, 12 που έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση τους στην εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σενάριο της παρούσας εφαρμογής συνίσταται στα διαδοχικά βήματα της προσέγγισης ενός ασθενούς με θωρακικό άλγος. Αποτελείται από κόμβους, που αντιστοιχούν σε σελίδες παρουσίασης του εκπαιδευτικού σεναρίου και συνδέσεις, οι οποίες αφορούν σε αντίστοιχες διαθέσιμες επιλογές για το χρήστη κατά την εκτέλεση του κάθε εικονικού σεναρίου (εικ. 2). Το VUE αποτελεί ένα εργαλείο για τη σχεδίαση και την παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου καθώς και για τη διαχείριση δεδομένων, με έμφαση στη χρήση ψηφιακού περιεχομένου. Αυτό χρησιμοποιήθηκε για την οπτικοποίηση της δόμησης του περιεχομένου των σεναρίων των εικονικών ασθενών. Είναι το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό του «χάρτη» του εικονικού ασθενούς της εφαρμογής. Διατίθεται για ελεύθερη χρήση από τη δικτυακή σελίδα του πανεπιστήμιου Tufts. 12 Αρχικά, με τη χρήση του VUE έγινε η εισαγωγή των βασικών κόμβων του περιστατικού με την προσθήκη του ενός πρωτόλειου περιεχομένου (βασικής ιδέας) μέσα σε αυτούς και τη δημιουργία μιας κεντρικής ροής (μονοπατιού) του σεναρίου. Αυτό έγινε με τη χρήση των εργαλείων και του «καμβά μορφοποίησης» του χάρτη. Με το συγκεκριμένο τρόπο έγινε ο σχεδιασμός του κύριου μονοπατιού, που συμπεριλάμβανε την τοποθέτηση των βασικών βημάτων και την προσθήκη των ενδιάμεσων σωστών επιλογών. Από τη στιγμή που όλοι οι κόμβοι σχεδιάστηκαν, το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των κόμβων αυτών με τη διασύνδεσή τους. Ενώ οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις βασικές ιδέες, οι διασυνδέσεις (links) αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ιδεών. Στη συνέχεια, προστέθηκε περιεχόμενο στους κόμβους και έγινε η τακτοποίηση των κόμβων και των συνδέσμων τους με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το OpenLabyrinth, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα online μοντελοποίησης δραστηριοτήτων που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εικονικούς ασθενείς, προσομοιώσεις, παιχνίδια, δαιδαλώδη μονοπάτια και αλγορίθμους. Ένας «λαβύρινθος» αποτελεί τη στοιχειώδη μονάδα μέσα στο σύστημα του OpenLabyrinth. Κάθε λαβύρινθος έχει μια σειρά από γενικές ιδιότητες, όπως τον τύπο (παιχνίδι, λαβύρινθος, αλγόριθμος κ.λπ.), τους δημιουργούς του, τους χρονομετρητές, την οπτική εμφάνιση, την ασφάλεια, τις βαθμολογίες και τους μετρητές (π.χ. φυσιολογικών) παραμέτρων κ.λπ. Μέσα σε κάθε λαβύρινθο υπάρχει μια σειρά από διασυνδεδεμένες σελίδες ή «κόμβους» που καθορίζουν τις επιλογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο χρήστη, καθένας από τους οποίους μπορεί να εμπλουτιστεί με μια σειρά από χαρακτηριστικά και υπηρεσίες για την περαιτέρω οικοδόμηση της εμπειρίας του χρήστη. Οι κόμβοι (nodes) του «λαβυρίνθου» αποτελούν τη μονάδα της παρουσίασης στο χρήστη, συνήθως ιστοσελίδες, γύρω από τις οποίες είναι οργανωμένα όλα τα άλλα συστατικά του λαβυρίνθου. Οι κανόνες και οι λειτουργίες προσδιορίζουν τι θα παρουσιαστεί στο χρήστη σε κάθε δεδομένο κόμβο, ανάλογα τόσο με τις ιδιότητες του τρέχοντος κόμβου, όσο και με Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από έναν κόμβο του εκπαιδευτικού σεναρίου με κάποιες από τις διαθέσιμες επιλογές. Στο δεξιό τμήμα της οθόνης παρουσιάζονται κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, πληροφορίες του περιστατικού, βαθμολογία, μετρητές.

5 ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 807 τις αποκρίσεις του χρήστη σε προηγούμενους κόμβους (ιδίως όσον αφορά στις βαθμολογίες και στους μετρητές παραμέτρων). Οι κόμβοι ενός λαβυρίνθου είναι συνδεδεμένοι με μια σειρά από συνδέσμους (links) που εκφράζονται ως ζεύγη από αναγνωριστικά του κόμβου με μερικές πρόσθετες ιδιότητες, όπως επιλογές, εικόνες και εναλλακτικό κείμενο. 13 Στη συνέχεια, έγινε η εισαγωγή του αρχείου VUE στο Labyrinth και επεξεργασία του λαβυρίνθου του εικονικού ασθενούς. Μετά από την επεξεργασία των γενικών ιδιοτήτων ακολούθησε η επεξεργασία των κόμβων-σελίδων παρουσίασης. Δόθηκαν οι τίτλοι και το περιεχόμενο των κόμβων ενώ ρυθμίστηκαν οι μεταβολές των μετρητών και της βαθμολογίας. Τα επόμενα βήματα αφορούσαν στην επεξεργασία των συνδέσμων, στην εισαγωγή αρχείων πολυμέσων και οπτικοακουστικού υλικού, στην εισαγωγή των μετρητών των ζωτικών σημείων και, τέλος, στην ανατροφοδότηση με τις αναφορές επίδοσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εκπαιδευτική εφαρμογή που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία βασίστηκε στα διαδοχικά βήματα προσέγγισης ασθενούς με οξύ θωρακικό άλγος και τη συνολική αντιμετώπισή του, από το πρωτοβάθμιο κέντρο όπου αρχικά παρουσιάζεται, ως και το νομαρχιακό νοσοκομείο, όπου γίνεται η τελική διερεύνηση και αντιμετώπιση του εικονικού αυτού ασθενούς, ο οποίος, όπως αποδεικνύεται, πάσχει από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Ο ασθενής της εφαρμογής παρουσιάζεται στο πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας με αναφερόμενο θωρακικό άλγος και γενικότερα συγκεκριμένη συμπτωματολογία και ιστορικό. Ο εκπαιδευόμενος που χειρίζεται την εφαρμογή καλείται να επιλέξει συγκεκριμένα στοιχεία του ιστορικού του, να τον εξετάσει και να λάβει τις σωστές αποφάσεις μέσα από μια σειρά προτιμώμενων επιλογών διαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης του εικονικού αυτού περιστατικού. Η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης θα πρέπει να ολοκληρωθεί βήμα προς βήμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε ο χρήστης/εκπαιδευόμενος να επιτύχει τις σωστότερες κινήσεις με τα λιγότερα λάθη στην πορεία του μέσα από αυτό το σενάριο προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη βαθμολογία και η επίδοση, που του παρουσιάζεται στο τέλος. 14,15 Κατά την πορεία του σεναρίου, υπάρχει ένα σύνολο αποφάσεων και κινήσεων που προσφέρονται ως παράλληλες επιλογές κατά την πορεία εξέλιξής του, τις οποίες και πρέπει να αποφύγει ο χρήστης, καθ ότι αυτές αποτελούν τα πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια αντίστοιχη πραγματική περίπτωση. Σε κάθε σελίδα, τέλος, παρέχεται ένα συνοδευτικό αφηγηματικό περιεχόμενο, όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερο. Το περιστατικό είναι εμπλουτισμένο επίσης με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, π.χ. κλινικές φωτογραφίες, video και ήχο. Βαθμολογίες και μετρητές μπορούν να μεταβούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μονοπάτια μπορούν να οδηγούν σε αδιέξοδα και σειρά συγκεκριμένων (λανθασμένων) επιλογών μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος της τρέχουσας δραστηριότητας (θάνατος ασθενούς), ενώ άλλες διαδρομές θα είναι επιτυχείς. Επομένως, όταν παίζεται ένας λαβύρινθος, ο χρήστης πρέπει να σκέφτεται προσεκτικά σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές, να ενημερώνεται για τυχόν αποτελέσματα από μετρητές και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις που έχουν δοθεί. Σε κάθε βήμα, μέσω της διεπαφής στο χρήστη, παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία: (α) Τίτλος. Κάθε κόμβος έχει έναν τίτλο, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας. (β) Μήνυμα. Συνήθως, περιγράφει τις συνέπειες της επιλογής που έχει υπάρξει για να έχει φθάσει ο χρήστης στον τρέχοντα κόμβο. Το μήνυμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το τι κανόνες έχουν τεθεί, όταν σχεδιάστηκε ο συγκεκριμένος κόμβος. Για παράδειγμα, αν η βαθμολογία έφθασε στο μηδέν, μπορεί να ζητηθεί να αρχίσει εκ νέου η δραστηριότητα. (γ) Συνδεμένες επιλογές. Ο τρόπος για να «διασχίσει κάποιος το μονοπάτι» σε ένα λαβύρινθο είναι να επιλέγει τη μία σωστή από τις διαθέσιμες επιλογές. (δ) Επανεξέταση των μονοπατιών που επιλέχθηκαν. Είναι διαθέσιμη η όλη πορεία μέσα στο λαβύρινθο από τότε που άρχισε τη δραστηριότητά του. (ε) Διαθέσιμοι πόροι/πολυμέσα (media). Επειδή το OpenLabyrinth παρέχει σε κάθε κόμβο κώδικα HTML (HyperText Markup Language), κάθε στοιχείο πολυμεσικού υλικού που μπορεί να εμφανίζεται σε μια τυπική ιστοσελίδα μπορεί επίσης να εμφανίζεται στο OpenLabyrinth. (στ) Μετρητές. Για κάθε μετρητή που έχει δημιουργηθεί (π.χ. αρτηριακή πίεση, SpO 2, θερμοκρασία), εμφανίζεται ένα σημείωμα με το όνομα του μετρητή και την τρέχουσα τιμή μέτρησής του. Εάν ένας μετρητής έχει ρυθμιστεί ώστε να αλλάζει σε κάθε δεδομένη στιγμή, τότε μας δείχνει και την παρούσα τιμή του, όταν επιλεγεί. (ζ) Σύνδεσμος επαναφοράς. Τελειώνει αυτή την παρουσίαση και επαναφέρει το χρήστη στην επανεκκίνηση μιας νέας συνόδου μέσα στον ίδιο το λαβύρινθο (εικόνες 3, 4). Όπως κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η περισσότερο χρήσιμη διεργασία της παρούσας εφαρμογής είναι η δυνατότητα που προσφέρει για ανατροφοδότηση στο χρήστη σχετικά με το επίπεδο της επίδοσής του και τις προτάσεις για τη βελτίωση της συγκεκριμένης επίδοσης στο μέλλον. Κάθε σύνοδος της εφαρμογής του λαβυρίνθου αποθηκεύεται και είναι διαθέσιμη στο συγγραφέα (συνήθως διδάσκοντα) ως μια εκτενής αναφορά. Μια σύνοδος αρχίζει κάθε φορά που κάποιος χρήστης πηγαίνει στον κόμβο εκκίνησης του λαβυρίνθου. Έτσι, καταγράφεται κάθε επιλογή κόμβου παράλληλα με το χρονομετρητή, τη βαθμολογία και τις τιμές των μετρητών σε εκείνο το σημείο. Ο τρέχων λαβύρινθος

6 808 Ε. ΝΤΑΦΛΗ και συν Εικόνα 3. Ακρόαση των καρδιακών τόνων του εικονικού ασθενούς με τη χρήση ακουστικού υλικού. Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από τη διενέργεια υπερηχογραφήματος καρδιάς, με διαθέσιμες εικόνες και video, πριν λάβει την απόφαση ο εκπαιδευόμενος για την επόμενη κίνησή του. έχει οριστεί να παρέχει μια ανατροφοδοτική έκθεση και στο χρήστη/εκπαιδευόμενο. Συνεπώς, σε κάποιο σημείο θα παρουσιαστεί μια σύνδεση στο χρήστη που θα λέει «τέλος συνόδου δείτε την έκθεση». Αυτό θα αποτελεί το τέλος της τρέχουσας συνόδου και θα παρέχεται μια περιεκτική έκθεση όλης της διαδρομής και της επίδοσης. Κάθε αναφορά αποτελείται από έναν κατάλογο με τους κόμβους που έχουν επιλεχθεί (αναπαριστώντας το μονοπάτι του χρήστη στο λαβύρινθο), καθώς και την παρούσα βαθμολογία αλλά και το χρόνο που παρέμεινε ο χρήστης σε κάθε κόμβο (σε sec). Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενός ιστογράμματος που αντιπροσωπεύει τη σκιαγράφηση της συνόδου. Οι τιμές και των τριών μετρητών (αρτηριακή πίεση, επίπεδο κορεσμού οξυγόνου και θερμοκρασία) καταγράφονται επίσης για κάθε στιγμή και διατίθενται ως γράφημα, που δείχνει έτσι την πορεία των ζωτικών σημείων του εικονικού ασθενούς στην πορεία της συνόδου. Τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα ψηφιακό αρχείο τύπου CSV για επιπλέον επεξεργασία και ανάλυση από άλλα λογισμικά (εικ. 5). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικού σεναρίου εικονικού ασθενούς για χρήση στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός υψηλής ποιότητας, ρεαλιστικών σεναρίων εικονικών ασθενών, που να αντικατοπτρίζουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής, είναι δύσκολος. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των δια- Εικόνα 5. Τμήμα της έκθεσης ανατροφοδότησης για την επίδοση του εκπαιδευομένου, με αναφορά στους χρονομετρητές και σε κόμβους που επισκέφθηκε ο εκπαιδευόμενος, με διάκριση μεταξύ των σωστών και των λανθασμένων επιλογών.

7 ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 809 θέσιμων σεναρίων εικονικών ασθενών ιδίως των δωρεάν διατιθέμενων στην ιατρική εκπαίδευση είναι χαμηλός και στην Ελλάδα σχεδόν ανύπαρκτος. Με την ανάπτυξη νεότερων μοντέλων, την ανταλλαγή γνώσης και τη δημιουργία «δεξαμενών» πηγών μέσα στην κοινότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί. Η όλη ανάπτυξη είναι σύμφωνη με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα για προσομοιώσεις ηλεκτρονικών εικονικών ασθενών (MedBiquitous), κάτι που επιτρέπει την ανταλλαγή τους και την επαναχρησιμοποίησή τους και από προσομοιωτές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συμβατών με το παρόν πρότυπο. Ενισχύεται, συνεπώς, η συνεργασία και η ανταλλαγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ιατρικών σχολών). Αυτό αποτελεί και το στόχο ενός ευρωπαϊκού δικτύου βέλτιστης πρακτικής με τίτλο meducator (ανταλλαγή και επαναστόχευση εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών στην ιατρική εκπαίδευση), 16 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αναγνωρίσει και να συγκεντρώσει ένα σημαντικό σύνολο από εκπαιδευτικό υλικό σε διαφορετικές μορφές. Aπώτερος στόχος είναι να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό υπάρχοντα πρότυπα μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις μορφές ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού για την απρόσκοπτη ανεύρεση, ανταλλαγή, αναπροσαρμογή και επαναχρησιμοποίησή του μέσα από τη δημιουργία ενός ανοικτού αποθετηρίου ψηφιακού ιατρικού υλικού. Βέβαια, ένα απαραίτητο ζητούμενο και επόμενο βήμα αποτελεί η χρήση και η αξιολόγηση της εφαρμογής από διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων αλλά και επαγγελματιών υγείας. Η αναλυτική αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι διεργασίες και οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων αποτελούν το αμέσως επόμενο στάδιο. Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελούν η διεπαφή του χρήστη, το περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Συμπερασματικά, οι νέες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε εντυπωσιακά πρωτότυπες και αμφίδρομες μεθόδους διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 17,18 Αν και η κλινική εμπειρία με πραγματικούς ασθενείς εξακολουθεί να είναι πρωταρχικής σημασίας, η εκπαίδευση με εικονικούς ασθενείς μπορεί να επεκτείνει τη σχετική εμπειρία και να συμπληρώσει τα κενά. Θα συμπληρώσει έτσι την οποιαδήποτε υποδομή εργαστηρίων κλινικών δεξιοτήτων 19 και θα βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την ιατρική θεωρία και την πρακτική. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το έργο με τίτλο meducator: Ανταλλαγή και επαναστόχευση εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών στην ιατρική εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα econtentplus 2008, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ECP 2008EDU ). Το έργο με τίτλο WideMEDnet : Διευρυμένο μεσογειακό δίκτυο εκπαιδευτικών πόρων για ανώτατη και συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενο από την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIB ARCHIMED. ABSTRACT Pilot virtual patient application in Greek medical education E. DAFLI, 1 P.D. BAMIDIS, 1 N. DOMBROS 2 1 Laboratory of Medical Informatics, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2 First Clinic of Pathology, AHEPA General Hospital, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Archives of Hellenic Medicine 2010, 27(5): OBJECTIVE The aim of this study was the design and implementation of a virtual patient (VP) system, according to the latest technological standards for electronic simulation, and to pilot its use in Greek electronic medical education. METHOD Two software programs, which were complementary to each other, were exploited, namely, VUE and OpenLabyrinth. Their application is based on standards proposed by MedBiquitous, an international organization that coordinates the use of free and open standards in medical education. The VP scenario is based on the strategy of problem based learning (PBL), and stems from a case of cardiological origin. RESULTS The scenario was developed to allow learners to collaborate with a virtual patient through multiple contacts, in order to conduct various different examinations and to investigate different approaches in order to reach treatment decisions. The realistic VP content was further enhanced by the incorporation of multimedia material, thereby simulating real healthcare conditions and targeting the acquisition of clinical skills. The educational activity using VP was completed by the assessment

8 810 Ε. ΝΤΑΦΛΗ και συν of each learner s performance, achieved by a scoring system, and the provision of feedback. CONCLUSIONS The implementation of the VP system provides users with the opportunity to practice diagnosis and decision making in a setting free of risk for the patient and the healthcare environment. This system can simplify the administrative effort associated with education and learning assessment. Although clinical experience with real patients remains a vital part of medical education, e-learning with virtual patients offers the means of extending this experience and compensating for practical deficiencies. Key words: Chest pain, e-learning, Medical education, Problem-based learning, Virtual patients Βιβλιογραφία 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ. Διαθέσιμο: (πρόσβαση ) 2. KAROLINSKA INSTITUTET. Web-SP. Available at: lime.ki.se (retrieved ) 3. ANONYMOUS. Issues and news on learning and teaching in medicine, dentistry and veterinary medicine. The higher education academy, UK. Available at: (retrieved ) 4. BAMIDIS PD, KONSTANTINIDIS S, KALDOUDI E, BRATSAS C, NIKOLAID- OU M, KOUFOGIANNIS D ET AL. New approaches in teaching medical informatics to medical students. Proceedings of IEEE CBMS, Jyväskylä, Book of Abstracts, 2008: BROWN JS, ADLER RP. Minds on fire: Open education, the long tail, and learning 2.0. Educause Review 2008, 43: VIRTUAL PATIENTS. Wikipedia. Available at: org/wiki/virtual_patient#forms_of_virtual_patients (retrieved ) 7. CONRADI E, POULTON T, ROUND J. Teaching decision-making skills through inexpensive virtual scenarios. Proceedings of CATE, Beijing, Book of Abstracts, 2007: SMOOTHER V, GREEN P, ELAWAY R, DETMER DE. Sharing innovation: The case for technology standards in health professions education. Med Teach 2008, 30: AZAN B, SMOTHERS V. MedBiquitous virtual patient player specifications and description document. Version 0.46, Available at: (retrieved ) 10. VOLTZ DM. e-learning: The challenge for medicine. Packt Publishing, Birmingham, UK. Available at: (retrieved ) 11. DITCFIELD C. How do students make sense of their formative assessment opportunities available to inform their learning in a PBL-centred medical course. Proceedings of AMEE, Prague, Book of Abstracts, 2008: UNIVERSITY TUFTS. Visual understanding environment (VUE 2.0) manual, Available at: (retrieved ) 13. ELLAWAY R. Labyrinth user guide Available at: labyrinth.mvm.ed.ac.uk (retrieved ) 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Οδηγίες ορθής κλινικής πράξης και φαρμακοθεραπείας: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και θεραπεία του εμφράγματος του μυοκαρδίου από τον κλινικό γιατρό. Διαθέσιμο: (πρόσβαση ) 15. SILBER S, ALBERTSON P, AVILÉS FF, CAMICI PG, COLOMBO A, HAMM C ET AL. Guidelines for percutaneous coronary interventions. Τhe Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005, 26: MEDUCATOR. Multi-type content repurposing and sharing in medical education. Available at: (retrieved ) 17. KAMEL BOULOS MN, WHEELER S. The emerging web 2.0 social software: An enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Info Libr J 2007, 24: KONSTANTINIDIS S, BAMIDIS PD. E-Learning environments in medical education: How pervasive computing can influence the educational process. Proceedings of BCI, Sofia, Book of Abstracts, 2007: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ. Διαθέσιμο: (πρόσβαση ) Corresponding author: P.D. Bamidis, Laboratory of Medical Informatics, P.O. Box 323 Medical School of the Health Sciences Faculty, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece xxxxxxxxxxxxx

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαιδευτικό Υλικό: Προς Έναν Αναδυόμενο, Συλλογικό Δάσκαλο

Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαιδευτικό Υλικό: Προς Έναν Αναδυόμενο, Συλλογικό Δάσκαλο Προπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Λάρισα, 14-15 Μαΐου 2010 Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαιδευτικό Υλικό: Προς Έναν Αναδυόμενο, Συλλογικό Δάσκαλο Ελένη Καλδούδη Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογής εικονικών ασθενών στηριζόμενη σε κλινικά ιατρικά σενάρια για χρήση στην εκπαίδευση

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογής εικονικών ασθενών στηριζόμενη σε κλινικά ιατρικά σενάρια για χρήση στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογής εικονικών ασθενών στηριζόμενη σε κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται: Για την παροχή πληροφοριών με ταχύτητα Για να διδάσκουν κριτική σκέψη και τρόπους επίλυσης προβλημάτων Για την κατασκευή προσομοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το meducator στην Ουρολογία

Το meducator στην Ουρολογία Το meducator στην Ουρολογία Παναγιώτης Μπαµίδης Επίκ. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΠΘ bamidis@med.auth.gr http://www.meducator.net Η µοντέρνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση με Βάση το Πρόβλημα και Web 2.0

Εκπαίδευση με Βάση το Πρόβλημα και Web 2.0 Εκπαίδευση με Βάση το Πρόβλημα και Web 2.0 Ελένη Καλδούδη Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kaldoudi@med.duth.gr Ημερίδα «Υγεία και Πληροφορική: Επιτεύγματα και Προοπτικές» ΜΠΣ «Ιατρική Πληροφορική»,

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 11: Διάδραση (Interaction) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Natural Europe (GR) General Information

Natural Europe (GR) General Information Natural Europe (GR) General Information Summary Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή, Τροποποίηση και Αναπροσαρμογή Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού

Ανταλλαγή, Τροποποίηση και Αναπροσαρμογή Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού VIII Κυθηραϊκές Ημέρες Σεπτέμβρης 2009 Ανταλλαγή, Τροποποίηση και Αναπροσαρμογή Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Υλικού Ελένη Καλδούδη Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kaldoudi@med.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη

Σύνταξη. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη Lesson Σύνταξη Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. Μιχάλης Γερόλιμος Σουλτάνα Κάργα Νίκη Καλιακούδα Δέσποινα Παπαδάκη This work is licensed under a Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκπαίδευση από απόσταση.. Βασικοί ορισμοί Βασικοί ορισμοί Εξέλιξη Υλοποίηση εφαρμογών εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά (πολυ)μέσα, σημασιολογικός ιστός & εξελίξεις τεχνολογιών διαδικτύου στην υπηρεσία της σύγχρονης οδοντιατρικής

Κοινωνικά (πολυ)μέσα, σημασιολογικός ιστός & εξελίξεις τεχνολογιών διαδικτύου στην υπηρεσία της σύγχρονης οδοντιατρικής Κοινωνικά (πολυ)μέσα, σημασιολογικός ιστός & εξελίξεις τεχνολογιών διαδικτύου στην υπηρεσία της σύγχρονης οδοντιατρικής Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής - Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Διάδραση & Διαδραστικά Πολυμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης. Οι αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα