ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

2 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος 1 Συνάφεια οπλισμών σκυροδέματος [ΕΚΩΣ 17.5] Συνθήκες συνάφειας Περιοχή συνάφειας Ι : ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας Περιοχή συνάφειας ΙΙ : δυσμενείς συνθήκες συνάφειας 1

3 Τάση συνάφειας σχεδιασμού f bd Πίνακας 17.4 EKΩΣ: Βασικές τιμές του f bd (MPa) f ck Περιοχή συνάφειας Ι Περιοχή συνάφειας II Λείες ράβδοι Νευροχάλυβες Ø % των τιμών της περιοχής συνάφειας Ι Οι τιμές του παραπάνω πίνακα προκύπτουν από τους εξής τύπους: λείες ράβδοι f bd = f ctk o,o5 / γ c = (0,7x0,30/1,50) (f ck ) 2/3 = 0,14 (f ck ) 2/3 νευροχάλυβες f bd = 2,25 f ctk o,o5 / γ c = 2,25x(0,7x0,30/1,50) ) (f ck ) 2/3 = 0,315 (f ck ) 2/3 αφού γ c = 1,50 f ctk o,o5 = 0,7 f ctm f ctm = 0,30 (f ck ) 2/3 για Φ>32 mm: f bd = τιμές πίνακα x (132-Φ)/100 Για εγκάρσια πίεση p (MPa) (εγκάρσια στο επίπεδο διάρρηξης) f bd = τιμές πίνακα x n n = 1/(1-0,04p) 1,4 Στις ακόλουθες περιπτώσεις λαμβάνεται n = 1,4 - κόμβοι όπου συντρέχουν τουλάχιστον 3 δοκοί - περίσφιγμένες περιοχές δομικών στοιχείων ( ΕΚΩΣ) 2

4 2 Καμπυλώσεις οπλισμών [ΕΚΩΣ ] Επιτρεπόμενη ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης ράβδου για αποφυγή ρηγμάτωσης χάλυβα στα άκρα ράβδων άγκιστρα ημικυκλικά ή ορθογωνικά, αναβολείς (Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ σειρές Α1, Α2) 3

5 A Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ: Ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης Διάμετρος ράβδου Ø (mm) S220 Άγκιστρα S400, S500 1 Ø < Ø 4.0 Ø 2 Ø Ø 7.0 Ø συγκολλητοί οπλισμοί & συγκολλητά δομικά πλέγματα που κάμπτονται μετά τη συγκόλληση Πίνακας 17.2 ΕΚΩΣ: Ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης για συγκολλητούς οπλισμούς Συγκολλήσεις εκτός καμπύλου τμήματος Συγκολλήσεις εντός καμπύλου τμήματος < 4 Ø: 20 Ø 4 Ø: Ισχύουν οι τιμές του Πιν Ø 4

6 για αποφυγή ρηγμάτωσης ή διάρρηξης του σκυροδέματος λόγω πίεσης στην εσωτερική άντυγα της ράβδου (κάμψεις & άλλες καμπυλώσεις,π.χ. γωνίες πλαισίων) (Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ σειρές Β1, Β2, Β3) Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ: Ελάχιστη διάμετρος D καμπύλωσης B Επικάλυψη σκυροδέματος κάθετη στην επιφάνεια καμπύλωσης και απόσταση αξόνων ράβδων οπλισμού Κάμψεις και άλλες καμπυλώσεις (π.χ. σε γωνίες πλαισίων) S220 S400, S500 1 >100mm και >7 Ø 10 Ø 10 Ø 2(*) >50mm και >3 Ø 10 Ø 15 Ø 3(*) 50mm ή 3 Ø 15 Ø 20 Ø (*) Αν κάμπτονται στην ίδια θέση ράβδοι περισσοτέρων στρώσεων τότε οι τιμές διαμέτρων D για ράβδους εσωτερικών στρώσεων θα αυξάνονται κατά 50% 5

7 3 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΩΣ 17.6] 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Καμπύλες αγκυρώσεις (άγκιστρα ημικυκλικά, άγκιστρα ορθογωνικά, αναβολείς) D D A (Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ - Π.χ. για S500 Φ < 20 D A 4,0 Φ Φ 20 D A 7,0 Φ) 3. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις με τουλάχιστον μια συγκολλημένη εγκάρσια ράβδο στο μήκος αγκύρωσης 4. Αγκυρώσεις με πρόσθετα στοιχεία - σώματα αγκύρωσης (μόνο αν υπάρχουν σχετικές εγκριτικές αποφάσεις) Τύποι Αγκύρωσης

8 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος 3.1 Βασικό μήκος αγκύρωσης l b [ΕΚΩΣ ] Eίναι το μήκος αγκύρωσης ευθύγραμμης ράβδου με πλήρη εκμετάλλευση της αντοχής της ράβδου, δηλαδή με ανάπτυξη της τάσης διαρροής f yd του χάλυβα στη θέση από την οποία μετριέται η αγκύρωση. Α = αρχή αγκύρωσης ΑΒ = μήκος αγκύρωσης Β τέλος αγκύρωσης ΒC = «άχρηστο μήκος» στο οποίο δεν αναπτύσσονται τάσεις συνάφειας & τάσεις στον χάλυβα Δύναμη ράβδου F s = A s σ sd = (π Φ 2 /4) f y yd Δύναμη συνάφειας F τ = l b π Φ τ b dx = π Φ τ bm l b 0 Μέση τάση συνάφειας τ bm = τάση συνάφειας σχεδιασμού f bd (Πίνακας 17.4 ΕΚΩΣ) F s = F τ (π Φ 2 /4) f yd = π Φ f bd l b l b = (Φ/4) (f yd / f bd ) = (f yd / 4 f bd ) Φ = k Φ 7

9 Bασικό μήκος αγκύρωσης l b = (f yd / 4 f bd ) Φ = k Φ Χάλυβες Περιοχή συνάφειας Σκυροδέματα C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 Λείοι S220 Ι ΙΙ Νευροχάλυβες S500 Ι ΙΙ ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ S500 C20 Περιοχή I Περιοχή II 500 2,3 Φ mind ορθ. αγκ. min l ορθ. αγκι. l b l b,min = max{0,3l b, 10Φ} l b l b,min [mm] kφ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10 3.2 Απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης l b,net [ΕΚΩΣ ] Υπολογίζεται από l b,net = α (Α s,req / A s,prov ) l b l b,min όπου: l b = βασικό μήκος αγκύρωσης α = συντελεστής εξαρτώμενος από τον τύπο αγκύρωσης & από το εάν η ράβδος είναι υπό εφελκυσμό ή θλίψη Ευθύγραμμες αγκυρώσεις & άγκιστρα ορθογωνικά δεν επιτρέπονται ως αγκυρώσεις λείων ράβδων με Φ > 10 mm Καμπύλες αγκυρώσεις σε ράβδους υπό θλίψη δεν είναι ενεργές: α = 1,0 Τύποι Αγκύρωσης Συντελεστής α Ράβδοι υπό: Εφελκυσμό Θλίψη Σχήμα 17.1: Τύποι αγκυρώσεων και τιμές του συντελεστή α της εξίσωσης 17.2 (για το και το συντελεστή α, βλ. παρ ) b, net Α s,req = υπολογιστικά απαιτούμενο εμβαδόν διατομής οπλισμών Α s,prov = πραγματικά διατιθέμενο εμβαδόν διατομής οπλισμών Για ράβδους που αγκυρώνονται στις κρίσιμες περιοχές δομικών στοιχείων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Α s,req / A s,prov = 1,0. Εξαιρούνται δοκοί & υποστυλώματα (όχι τοιχώματα) κτιρίων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας με κατάλληλα διαμορφωμένο μικτό σύστημα (φέροντα οργανισμό από πλαίσια & τοιχώματα) σύμφωνα με β του ΕΑΚ 2000, με την προϋπόθεση ότι nv = (τέμνουσα τοιχωμάτων στη βάση / συνολική τέμνουσα στη βάση) > 0,75 δηλαδή υποστυλώματα χωρίς απαίτηση οπλισμού περίσφιγξης ( ΕΚΩΣ). 9

11 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος l b,min = ελάχιστο μήκος αγκύρωσης max {0,3 l b, 10Φ} για ράβδους υπό εφελκυσμό max {0,6 l b, 10Φ} για ράβδους υπό θλίψη Σε εξωτερικούς κόμβους δοκών υποστυλωμάτων, εάν το πλάτος του υποστυλώματος δεν επαρκεί για να χωρέσει το l b,n net, μπορούμε να διαμορφώσουμε καμπύλη με διάμετρο τυμπάνουυ D B (10ΦΦ - 20Φ, Πίνακας 17.1 ΕΚΩΣ 2000) και τότε στο l b,net συνυπολογίζεται το καμπύλο τμήμα & το πέρα αυτού τμήμα της καμπύλης σύμφωνα με ΕΚΩΣ Αυτά ισχύουν σε στοιχεία χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Για στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας πρέπει επιπρόσθετα να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α = 1 δεν επιτρέπεται αύξηση της f bd λόγω εγκάρσιας θλίψης απαιτείται να χωράει στο υποστύλωμα το ελάχιστο ευθύγραμμα μήκος αγκύρωσης l b,min, συνυπολογίζοντας σε αυτό και την προβολή της καμπύλης. 10

12 3.3 Εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων [ΕΚΩΣ ] Απαιτείται εγκάρσιος οπλισμός στις περιοχές αγκυρώσεων για αποφυγή ρημάτωσης. Ελάχιστο συνολικό εμβαδόν διατομής εγκάρσιων ράβδων πρέπει να είναι το 25 % του εμβαδού της μέγιστης από τις αγκυρούμενες διαμήκεις ράβδους. Ο εγκάρσιος οπλισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος μέσα στο μήκος αγκύρωσης. Συνήθως στα δομικά στοιχεία (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα & τοιχώματα) επαρκεί ο εγκάρσιος οπλισμός που υπάρχει και εξυπηρετεί άλλο σκοπό (π.χ. οπλισμός διάτμησης). 11

13 4 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΜΨΗΣ [ΕΚΩΣ 17.8] 4.1 Κανόνας μετατόπισης διαγράμματος ροπών κάμψης [ΕΚΩΣ ] Οι εφελκυόμενοι διαμήκεις οπλισμοί πρέπει να είναι επαρκείς σε όλες τις διατομές για να καλύπτουν την περιβάλλουσα των δρώντων εφελκυστικών δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία λοξών διατμητικών ρωγμών. Οι λοξές ρωγμές λόγω της διάτμησης κοντά στα στηρίγματα έχουν ως συνέπεια και την αύξηση των δυνάμεων που εφελκύουν τους οπλισμούς κάμψης της περιοχής αυτής. Στο ακόλουθο σχήμα προκύπτει από ισορροπία του αριστερού ακραίου τμήματος της δοκού ότι F s1 = M 2 / z. Δηλαδή η δύναμη του οπλισμού στη θέση 1 εξαρτάται από τη ροπή στη θέση 2 (Μ 2 > Μ 1 ). Έτσι για τον έλεγχο της κάμψης θα πρέπει να μετατοπισθεί το διάγραμμα ροπών (ή ακριβέστερα το διάγραμμα των εφελκυστικών δυνάμεων που παραλαμβάνονται από τους οπλισμούς, αφού F t = M / z + N) προς τα σημεία μηδενισμού κατά ένα μήκος a l = z (1 cotα) / 2 όπου α η γωνία των συνδετήρων με τον άξονα της δοκού. Για απλούστευση μπορεί να ληφθεί a l = 0,9 d (ή a l = d κατά ΕC2). 12

14 Σχήμα Σ 17.9 ΕΚΩΣ: Παράδειγμα κλιμακούμενου οπλισμού (κανόνας μετατόπισης - μήκη αγκύρωσης) Προφανώς στη θέση της μέγιστης ροπής ανοιγμάτων, όπου οι ρωγμές είναι κατακόρυφες, δεν χρειάζεται μετατόπιση του διαγράμματος. Με τη μετατόπιση του διαγράμματος ροπών (ή εφελκυστικών δυνάμεων) δεν αυξάνεται ο μέγιστος οπλισμός ανοίγματος ή στηρίξεως αυξάνει η ανάγκη για καλή αγκύρωση του οπλισμού στις ακραίες στηρίξεις (μιας και εκεί η ροπή δεν είναι πια μηδενική) αλλάζουν οι δυνατές θέσεις θλάσης των οπλισμών αλλάζουν οι δυνατές θέσεις όπου μπορούν να σταματήσουν ορισμένοι από τους διαμήκεις πάνω και κάτω οπλισμούς. 13

15 Στον ΕC2 μπορεί να ληφθεί υπόψη γραμμική μεταβολή της εφελκυστικής δύναμης των οπλισμών στο μήκος αγκύρωσης τους οπότε αυτό οδηγεί στο ακόλουθο σχήμα 14

16 4.2 Αγκύρωση διαμήκων ράβδων εκτός στηρίξεων [ΕΚΩΣ ] Ευθύγραμμοι ή κεκαμμένοι διαμήκεις οπλισμοί. Ράβδοι που δεν χρησιμοποιούνται ως οπλισμοί διάτμησης. Ράβδοι που κάμπτονται για να παραλάβουν και διάτμηση. 15

17 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος 4.3 Αγκύρωση διαμήκων ράβδων δοκών σε ενδιάμεσες στηρίξεις [ΕΚΩΣ ] πλάκες: : 50 % δοκoί: 25 % Το μήκος αγκύρωσης ορίζεται στο ακόλουθο σχήμα Συνιστάται όμως η χρησιμοποίηση συνεχούς οπλισμού (ή ματισμένου) που έχει τη δυνατότητα παραλαβής μιας τυχηματικής θετικής ροπής (υποχώρηση στήριξης, έκρηξη,, πυρκαγιά, κλπ.). β) Δοκών με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας ( ΕΚΩΣ ) Οι ράβδοι του πάνω και κάτω πέλματος που φθάνουν έως ένα εσωτερικό κόμβο δοκού υποστυλώματος πρέπει να συνεχίζονται, εφόσον είναι κατασκευαστικά δυνατόν, πέρα από τον κόμβο στο επόμενο άνοιγμα για μήκος τουλάχιστον ίσο με l b b,min. άκρα ευθύγραμμα ή με άγκιστρα 16

18 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος Σε περίπτωση ανισοϋψών δοκών, στον κόμβο τότε οι κάτω ράβδοι μπορούν να αγκυρώνονται μέσα άκρα ευθύγραμμαα ή με άγκιστρα ή με καμπύλη D B 5Φ = μήκος διείσδυσης διαρροής μέσα στον κόμβο 17

19 ΕΡΓΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Π. Γιαννόπουλος 4.4 Αγκύρωση διαμήκων ράβδων δοκών σε ακραίες στηρίξεις [ΕΚΩΣ ] α) Πλακών και Δοκών χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότη τας Ποσοστό του κάτω οπλισμού ανοίγματος πρέπει να επεκτείνεται στις ακραίες στηρίξεις πλάκες: : 50 % δοκoί: 25 % Η αγκύρωση του κάτω οπλισμού θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει εφελκυστική δύναμη F t = V Sd a l / d + N Sd όπου Ν S a l Sd = αξονική εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού = μήκος μετάθεσης διαγράμματος ροπών = d για πλάκες = z (cotθ cotα)/2 0,9 d/2 για δοκούς Το μήκος αγκύρωσης ορίζεται στο ακόλουθο σχήμα Άμεση στήριξη (στήριξη δοκού σε τοίχωμα ή υποστύλω Έμμεση στήριξη (δοκός στηριζόμενη σε άλλη δοκό) β) Δοκών με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας ( ΕΚΩΣ ) Οι ράβδοι του πάνω και κάτω πέλματος σε ακραίο κόμβο δοκού υποστυλώματος μπορούν να αγκυρώνονται μέσα στον κόμβο. άκρα ευθύγραμμα ή με άγκιστρα ή με καμπύλη D B Α s,req / A s,p prov = 1,0 α = 1 όχι αύξηση f bd λόγω εγκάρσιας θλίψης l b,min να χωράει στο υποστύλωμα 5Φ = μήκος διείσδυσης διαρροής μέσα στον κόμβο 18

20 Παραδείγματα Beispiele zur Memessung nach DIN 1045 (Deutscher Beton-Verein E.V. 1981) 20

21 21

22 22

23 Διατάξεις EC8 για αγκυρώσεις ράβδων σε δοκούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Το τμήμα των διαμήκων ράβδων δοκού που αγκυρώνεται με καμπύλη μέσα σε ακραίο κόμβο δοκού υποστυλώματος πρέπει να τοποθετείται πάντα μέσα στην αντίστοιχη καμπύλη των ράβδων υποστυλώματος. Για αποφυγή καταστροφής της συνάφειας πρέπει η διάμετρος d bl των διαμήκων ράβδων δοκού που διέρχεται μέσα από τον κόμβο δοκού υποστυλώματος να περιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: Εάν τα παραπάνω δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε ακραίους κόμβους λόγω μικρού πλάτους (h c ) του υποστυλώματος, μπορούν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα για εξασφάλιση της αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων δοκών: 23

24 24

25 4.5..Αγκύρωση διαμήκων ράβδων υποστυλωμάτων σε ακραίους κόμβους [ΕΚΩΣ ] άκρα ευθύγραμμα ή με άγκιστρα ή με καμπύλη D B Α s,req / A s,prov = 1,0 α = 1 όχι αύξηση f bd λόγω εγκάρσιας θλίψης l b,min να χωράει στο υποστύλωμα 5Φ = μήκος διείσδυσης διαρροής μέσα στον κόμβο 25

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα