ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 7 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος), σήµερα στις 16 Μαρτίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε ιτρο ή ου συγκροτήθηκε µε την 1/2011 (αρ. ρ.1/ ) α όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά α ό την 367/ ρόσκληση του Προέδρου αυτής, ου ε ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α οφασίσει ε ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 6/8-3-12, Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση ρακτικού διαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 3 ο : Τρο ο οίηση της 1142/ α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση Φακέλου και Τευχών ηµο ράτησης των εργασιών της Μελέτης Έρευνας: «Γεωτεχνικές Εργασίες Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540» µε συµφωνία λαίσιο, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ,. ΩΡΙ ΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση 2 ου ανακεφαλαιωτικού ίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.. ΖΟΡΙΑΝΟΥ,. ΒΑΡ ΟΥΣΙΩΝ», Π.Ε. Φωκίδας, ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 7 ο : ιορισµός δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ ιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας.

2 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 9 o : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση ρακτικού ε ιτρο ής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του ανοικτού τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια Γραφικής ύλης Υλικών Εκτύ ωσης Φωτοτυ ικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοιας και των /νσεων Α/θµιας και Β/ θµιας Εκ αίδευσης του νοµού, για το έτος ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση διακο ής της µελέτης: «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση διακο ής της µελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΧΗΡΟΛΑΚΑ ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ», Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 13 ο : Ματαίωση του διαγωνισµού ροµήθειας Η/Υ και συναφών συσκευών της Π.Ε. Φθιώτιδας (αρ. ροκ. 4064/ ). ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ ηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο.. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση ρακτικού δηµο ρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση ρακτικού για την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού ροµήθειας υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, των Ν.Π... µε έδρα τη Λιβαδειά και Παραλία ιστόµου, έτους

3 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής δια ραγµάτευσης για την ροµήθεια υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε..Βοιωτίας, των Ν.Π... µε έδρα τη Θήβα, την Αλίαρτο και τα Οινόφυτα, έτους ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την συνδιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής γλυ τικής µε θέµα «Θερµο ύλες 2500 χρόνια» σε όλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού και αξιολόγησης οικονοµικών ροσφορών για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ ηρεσιών των Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ /σης (εξ αναβολής). ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση των τευχών δηµο ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Α οκατάσταση Ζηµιών του Ασφαλτικού Οδοστρώµατος του εθνικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,04 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 25 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 26 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση Ε αρχιακού ρόµου Καστανιά Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 27 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Γεωργίου Μουλκιώτη. ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 29 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο 40"», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 30 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΡΟΣ.. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 31 ο : Έγκριση α) τρο ο οίησης εκτελούµενου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και β) δροµολογίου µεταφοράς µαθητή, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ 32 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Αντιµετώ ιση κατολίσθησης 3

4 στην χ.θ του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου Κάρυστος», Π.Ε. Εύβοιας, (έργο 2007ΕΠ ), ροϋ ολογισµού ,00. ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση ροµήθειας καυσίµων για την κίνηση των µηχανηµάτων - οχηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας. ΘΕΜΑ 34 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. ΘΕΜΑ 36 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού υδροληψίας στο Κα νοχώρι,. Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00. Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος, Γκικό ουλος Γεώργιος, Ζιώγας Γεώργιος, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Πίσχινας Ανέστης, Σκλα άνης Ταξιάρχης, Τουσιάδης Θωµάς και Μακρή Θεοδώρου Ελένη (ανα ληρωµατικό µέλος). Α ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α ουσίασαν τα τακτικά µέλη Λατσούδης Αθανάσιος και Λετώνης Ιωάννης. Αφού υ ήρξε α αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής κ. Μ ουραντάς Αθανάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Μ αλκούρα Ι ολύτη, υ άλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ιοικητικού, µε βαθµό Ε, ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την 9460/222/ α όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ε ίσης στη συνεδρίαση αρευρέθηκαν οι: 1.Τσάµ ρας Γεώργιος, Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Ανα τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υ οδοµών, και οι εισηγητές: 2.Κύρκος Βασίλειος, της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. 3.Φωτό ουλος Α όστολος, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 4. Τσιβελέκη Ευθυµία, Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Η Ε ιτρο ή α οφάσισε οµόφωνα να συζητήσει τα αρακάτω έκτακτα θέµατα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση δα ανών διοργάνωσης συνάντησης-ηµερίδας, Π.Ε. Βοιωτίας. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ ά. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Προέγκριση δα ανών κάλυψης των εκδηλώσεων της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου. 4

5 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 189 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση ρακτικού 6/8-3-12, Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Ε ιτρο ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 6/ ρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 190 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση ρακτικού διαγωνισµού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2006/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Εγκρίνει: 1. το ρακτικό της Ε ιτρο ής ηµο ρασίας. 2. κατακυρώνει το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας στον τελευταίο µειοδότη «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.», ου ροσέφερε έκ τωση τριάντα ε τά τοις εκατό ( 37 %). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 191 ΘΕΜΑ 3 ο : Τρο ο οίηση της 1142/ α όφασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /713/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Τρο ο οιεί την 1142/ α όφασή της ως εξής: Αναθέτει α ευθείας την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ν. ΦΩΚΙ ΑΣ» στον Ψύχα Χαράλαµ ο, Εργολή τη ηµοσίων Έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 28, αράγραφος 1(ε) του Ν.3669/2008. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 192 5

6 Σ αυτό το σηµείο α οχώρησε α ό την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Πίσχινας Ανέστης, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση Φακέλου και Τευχών ηµο ράτησης των εργασιών της Μελέτης Έρευνας: «Γεωτεχνικές Εργασίες Έρευνες των Μελετών της ΣΑΜ 540» µε συµφωνία λαίσιο, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2221/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. τον φάκελο των εργασιών της Μελέτης Έρευνας του θέµατος µε συµφωνία λαίσιο. 2. την δηµο ράτηση των εργασιών της Μελέτης Έρευνας του θέµατος µε συµφωνία λαίσιο. 3. την ροκήρυξη και τα λοι ά Τεύχη ηµο ράτησης των εργασιών της Μελέτης Έρευνας του θέµατος µε συµφωνία λαίσιο. 4. Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 193 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ,. ΩΡΙ ΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /808/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας κατά ενήντα έντε (55) ηµερολογιακές ηµέρες µε αναθεώρηση, δηλαδή έως , για όλες τις εργασίες του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ,. ΩΡΙ ΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 194 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση 2 ου ανακεφαλαιωτικού ίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.. ΖΟΡΙΑΝΟΥ,. ΒΑΡ ΟΥΣΙΩΝ», Π.Ε. Φωκίδας, ροϋ ολογισµού ,00. 6

7 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /813/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τον 2ο Aνακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στέγης και δοµικές ε ισκευές ολιτιστικού κέντρου.. Ζοριάνου,. Βαρδουσίων», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικής δα άνης ,17, δηλαδή κατά 1.341,17 ε ι λέον σε σχέση µε τον 1ο Α.Π.Ε. και το οσό της σύµβασης, ου οφείλεται στην οριστική δα άνη της αναθεώρησης, ό ως ροέκυψε µετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών, ό ως ε ίσης και στο Φ.Π.Α. ου αναλογεί στην δα άνη αυτή. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 195 ΘΕΜΑ 7 ο : ιορισµός δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ ιον του Ειρηνοδικείου Άµφισσας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Γ.Α.66/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ρος την ιορίζει ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη δικηγόρο κ. Ευτυχία Αυγερινού, στην ο οία χορηγείται η εντολή και η ληρεξουσιότητα να αραστεί στο Ειρηνοδικείο Άµφισσας, στην δικάσιµο της καθώς και σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο και µέχρι τελεσιδικίας της υ όθεσης, και να α οκρούσει την αγωγή του Παναγιώτη Μητσοµ όνου, κατοίκου Αµφισσας, συντάσσοντας υ όµνηµα, ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α αιτείται, για την υ εράσ ιση των υ οθέσεων και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 196 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση αγοράς, ε ισκευής, συντήρησης ή αροχής υ ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 854/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει: 1. τη διάθεση οσού 110,70 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 1111, για συντήρηση φωτ/κου µηχ/τος (Εγγρ. Τµήµα Μετ/ρων Θήβας 1611/17/2/12 ), ως συνηµµένη ροσφορά. 7

8 2. τη διάθεση οσού 800,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 871, για ληρωµή εργατικών για φόρτωση υλικών διαγράµµισης (Εγγρ. /νσης Τεχνικών Εργων 935/5/3/12). 3. τη διάθεση οσού 4500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ.073 ΚΑΕ 5161, για κάλυψη των δα ανών εορτασµού των ε ετείων της 25 ης Μαρτίου 1821 και Κήρυξης της ε ανάστασης στη Ρούµελη (Εγγρ. /νσης /κου- Οικ/κου.Υ/5/3/12). 4. τη διάθεση οσού 386,22 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 861, 1321, για εργασία και ανταλλακτικά για το ΚΗΥ 6116 αυτ/το (Εγγρ. / νσης Μετ/ρων 1654/5/3/12). 5. τη διάθεση οσού 85,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1729, για αγορά θερµοσίφωνα (Εγγρ. / νσης Τεχνικών Έργων 675/16/2/12 ) ως συνηµµένη ροσφορά. 6. τη διάθεση οσού 103,06 χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ΚΕ Υ ως ροσφορά. 7. τη διάθεση οσού 500,00 ευρώ συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 291 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών (Εγγρ. /νσης Αγροτικής Οικονοµίας 2137/15/2/12) και ανάθεση στη οικονοµικότερη α ό τις υ οβληθείσες ροσφορές. 8. τη διάθεση οσού 800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 390 ΚΑΕ 1699, για κατασκευή σχαρών (Εγγρ. ΚΤΕΟ Αλιάρτου 37/16/2/12) ως συνηµµένη ροσφορά. 9. τη διάθεση οσού 167,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών, για τις ανάγκες της /νσης /κου-οικ/κου ως ροσφορά. 10. τη διάθεση οσού 526,00 ευρώ, α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ.310 ΚΑΕ 1111, για αγορά δύο τεµαχίων γραφίτη (Εγγρ. Τµήµα Περιβάλλοντος 254/17/2/12) ως συνηµµένη ροσφορά. 11. τη διάθεση οσού 186,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 151 ΚΑΕ 1111, για αγορά µελανιών (Εγγρ. /νσης ηµ. Υγείας 419/23/2/12) ως συνηµµένη ροσφορά. 12. την διάθεση οσού 134,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. α ό την ίστωση του ΕΙ. ΦΟΡ. 310 ΚΑΕ 1713, για αγορά FAX (Εγγρ. Τµήµα Πληροφορικής 37/22/2/12) και ανάθεση στη οικονοµικότερη ροσφορά. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 197 ΘΕΜΑ 9 o : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ρο ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1093/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προ ληρωµής, οσού ,41, σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στο όνοµα του Τσοµώκου Ιωάννη, υ αλλήλου του τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης, για την ληρωµή του έργου: «Α αλλοτριώσεις» έργων ΕΑΠΝΑ. Η δα άνη θα βαρύνει τον Φορέα 071 και ΚΑΕ Η ροθεσµία Α όδοσης µέχρι

9 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 198 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση ρακτικού ε ιτρο ής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του ανοικτού τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια Γραφικής ύλης Υλικών Εκτύ ωσης Φωτοτυ ικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοιας και των /νσεων Α/θµιας και Β/ θµιας Εκ αίδευσης του νοµού, για το έτος Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1099/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Εγκρίνει: 1. το ρακτικό της ε ιτρο ής αξιολόγησης. 2. τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε όµενο στάδιο, δηλαδή του ελέγχου των δικαιολογητικών µε τους: -ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ -ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 199 ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση διακο ής της µελέτης: «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ», Π.Ε. Φωκίδας. Το θέµα α οσύρθηκε α ό τον εισηγητή, λόγω αναρµοδιότητας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση διακο ής της µελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΧΗΡΟΛΑΚΑ ΓΑΛΑΞΙ ΙΟΥ», Π.Ε. Φωκίδας. Το θέµα α οσύρθηκε α ό τον εισηγητή, λόγω αναρµοδιότητας της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΘΕΜΑ 13 ο : Ματαίωση του διαγωνισµού ροµήθειας Η/Υ και συναφών συσκευών της Π.Ε. Φθιώτιδας (αρ. ροκ. 4064/ ). Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1064/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. δέχεται την εισήγηση της ε ιτρο ής διαγωνισµού κατά το µέρος ου αφορά την µαταίωση του διαγωνισµού και 2. µαταιώνει τον διαγωνισµό, ε ειδή δια ιστώθηκαν αρατυ ίες κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού ροµήθειας Η/Υ και συναφών συσκευών της Π.Ε. Φθιώτιδας, 9

10 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 200 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση δα ανών για την κάλυψη των αναγκών των υ ηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 721/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ρος την Εγκρίνει: 1. τη δα άνη οσού 450,00 για αγορά 8 (οκτώ) τηλεχειριστηρίων του χώρου στάθµευσης των αυτοκινήτων του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.673/ έγγραφο της /νσης /νσης /κου - Οικ/κου της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη δα άνη οσού 8.800,00 για ε ισκευή των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.282/ ,544/ ,638/ , 643/ και 679,678,677/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας και 502/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη δα άνη οσού 3.800,00 για ε ισκευή των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.551/ , 638/ και 679,678,677/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας, 464/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη δα άνη οσού 6.700,00 για ε ισκευή των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας (Σχετ.αριθµ.544/ ,638/ έγγραφα της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας και 502/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη δα άνη οσού 5.000,00 για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ευρυτανίας στο ε ιστηµονικό συνέδριο της Πανευρυτανικής Ένωσης και των το ικών συλλόγων ηµοτικής Ενότητας Φουρνάς (Σχετ. το α ό έγγραφο της /νσης /κού Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας). Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ τη δα άνη οσού 1.500,00 για την ροµήθεια ειδών εστίασης, στεφάνων ρος κατάθεση στα µνηµεία των ηρώων, ηχητικών εγκαταστάσεων και ανθοστολισµού της Π.Ε. Ευρυτανίας, εν όψει του εορτασµού της 25ης Μαρτίου. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 201 ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 10

11 Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1052/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την ροµήθεια ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανακατασκευή του το ικού δικτύου του κτιρίου, ου βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας 3/3 ος όροφος, συνολικού κόστους 1.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον Φορέα 073 Κ.Α.Ε Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 202 ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1053/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την ροµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανακατασκευή του το ικού δικτύου του κτιρίου, ου βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας 3/3 ος όροφος, συνολικού κόστους 800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον Φορέα 073 Κ.Α.Ε Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 203 ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΟ Ο.. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2213/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. την αναβολή του θέµατος για λήψη διευκρινήσεων α ό την υ ηρεσία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

12 ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση ρακτικού δηµο ρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2288/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1. κάνει δεκτή την α ό ένσταση της ατοµικής εργολη τικής ε ιχείρησης: «Αθανάσιος Γ. Μουστάκας» για τους λόγους ου αναφέρονται στην εισήγηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. 2. κατακυρώνει το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας του αρα άνω έργου υ έρ της εργολη τικής ε ιχείρησης «Αθανάσιος Γ. Μουστάκας», ου ροσέφερε οσοστό έκ τωσης σαράντα και εβδοµήντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (40,74%). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 205 ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση ρακτικού για την κατακύρωση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού ροµήθειας υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, των Ν.Π... µε έδρα τη Λιβαδειά και Παραλία ιστόµου, έτους Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 781/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την 1. Εγκρίνει το ρακτικό της ε ιτρο ής αξιολόγησης. 2. Κατακυρώνει το α οτέλεσµα του διαγωνισµού ροµήθειας υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, των Ν.Π... µε έδρα τη Λιβαδειά και Παραλία ιστόµου, έτους 2012, µε βάση την αριθµ.5258/ διακήρυξη του διαγωνισµού, στον κ. Αθανάσιο Σωτηρό ουλο, ου ροσέφερε οσοστό έκ τωσης ένα τοις εκατό (1%) ε ί της µέσης λιανικής τιµής. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 206 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής δια ραγµάτευσης για την ροµήθεια υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, των Ν.Π... µε έδρα τη Θήβα, την Αλίαρτο και τα Οινόφυτα, έτους Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 782/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την 1. Εγκρίνει το ρακτικό της ε ιτρο ής δια ραγµάτευσης. 12

13 2. Κατακυρώνει το α οτέλεσµα του διαγωνισµού για την ροµήθεια υγρών καυσίµων των Υ ηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, έτους 2012: - των Ν.Π... µε έδρα τη Θήβα, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ( ίνακας 2 του αραρτήµατος της αριθµ. διακήρυξης 5258/ ) - των Ν.Π... µε έδρα την Αλίαρτο, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ( ίνακας 3 του αραρτήµατος της αριθµ. διακήρυξης 5258/ ) στην Ο.Ε. ΑΘΑΝ. ΚΑΛΛΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΠΑΝΑΣ (78 ο χιλ. Αθήνας Λιβαδειάς, ΑΦΜ , ΟΥ Θήβας). 3. κηρύττει άγονη τη διαδικασία της δια ραγµάτευσης για την ροµήθεια υγρών καυσίµων των Ν.Π... µε έδρα τα Οινόφυτα, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ( ίνακας 4 του αραρτήµατος της αριθµ. διακήρυξης 5258/ ). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 207 ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση διάθεσης ίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την συνδιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής γλυ τικής µε θέµα «Θερµο ύλες 2500 χρόνια» σε όλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 4/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τη διάθεση ίστωσης α ό την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, οσού 2.000,00, για την συνδιοργάνωση της ιστορικού εριεχοµένου έκθεσης ζωγραφικήςγλυ τικής µε θέµα «Θερµο ύλες 2500 χρόνια» σε όλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, για το έργο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2011», στα λαίσια του Περιφερειακού Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων α ό ιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για το 2011, εγκεκριµένης δια της 212/2011 α οφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου - 5η τρο ο οίηση (αριθµός ρακτικού 17/ ). Η συγκεκριµένη δα άνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 208 ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση ρακτικού της ε ιτρο ής διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού και αξιολόγησης οικονοµικών ροσφορών για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ ηρεσιών των Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ /σης (εξ αναβολής). Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.17431/724/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. α οφασίζει κατά λειοψηφία 13

14 Εγκρίνει: 1. το ρακτικό της ε ιτρο ής αξιολόγησης. 2. κατακυρώνει το α οτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ ηρεσιών των Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ Υ και των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ /σης (Αριθµ ρωτ. διακήρυξης 99241/ ) στην εταιρεία: - C.W.M.S. Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», ου κατέθεσε την χαµηλότερη τιµή ροσφοράς το οσό των ,30 µε Φ.Π.Α. για το Παράρτηµα Α ( ροϋ ολογισµός ,00 µε το Φ.Π.Α.), και το οσό των 9.500,00 µε Φ.Π.Α. για το αράρτηµα Β ( ροϋ ολογισµός ,00 µε το Φ.Π.Α.). Μειοψήφισε ο κ. Γκικό ουλος Γεώργιος, διότι θεωρεί ότι το συνεργείο καθαρισµού των υ ηρεσιών του δηµοσίου ρέ ει να είναι µόνιµης α ασχόλησης. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 209 Σ αυτό το σηµείο α οχώρησε α ό την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση των τευχών δηµο ράτησης και διακήρυξης του έργου: «Α οκατάσταση Ζηµιών του Ασφαλτικού Οδοστρώµατος του εθνικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.27505/863/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ρος την 1) Εγκρίνει την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη της δηµο ράτησης. 3) Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 210 ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου Μαλεσίνας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,04 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /846/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. 1) Εγκρίνει την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη της δηµο ράτησης. 3) Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. 14

15 Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 211 ΘΕΜΑ 25 ο : Έγκριση ροµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1222/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την ροµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της /νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντικατάσταση των εσωτερικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων στο κτίριο, ου βρίσκεται στην Πλατεία Ελευθερίας 3 /3 ος όροφος, συνολικού κόστους 1.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η συγκεκριµένη δα άνη θα ληρωθεί α ό τον Φορέα 073 Κ.Α.Ε Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 212 ΘΕΜΑ 26 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση Ε αρχιακού ρόµου Καστανιά Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2488/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την 1) Εγκρίνει την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη της δηµο ράτησης. 3) Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 213 ΘΕΜΑ 27 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Γεωργίου Μουλκιώτη. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. οικ.100/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Γεώργιου Μουλκιώτη στη Λαµία, την Tρίτη , ροκειµένου να συµµετάσχει σε συνάντηση εργασίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

16 ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2534/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την 1) Εγκρίνει την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη της δηµο ράτησης. 3) Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 215 ΘΕΜΑ 29 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο 40"», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2513/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την την αναβολή του θέµατος για λήψη διευκρινήσεων α ό την υ ηρεσία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 216 ΘΕΜΑ 30 ο : Έγκριση δηµο ράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΡΟΣ.. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2505/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την 1) Εγκρίνει την δηµο ράτηση του έργου του θέµατος µε ανοιχτή δηµο ρασία. 2) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοι ά τεύχη της δηµο ράτησης. 3) Ορίζει την /νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχή ου θα διενεργήσει την δηµο ρασία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

17 Σ αυτό το σηµείο ροσήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Πίσχινας Ανέστης, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΘΕΜΑ 31 ο : Έγκριση α) τρο ο οίησης εκτελούµενου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και β) δροµολογίου µεταφοράς µαθητή, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 771/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει: 1. την τρο ο οίηση του εκτελούµενου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών µε α/α 5 της υ ογραφείσας σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και του Νικολάου Αθ.Τσότρα για τη µεταφορά µαθητών Π/θµιας & /θµιας Εκ /σης α ό Α οθήκη Γυµνάσιο Οινοφύτων & ε ιστροφή σε ήλεσι-α οθήκη-οινόφυτα & αντίστροφα, για χρονικό διάστηµα ενός µήνα και δέκα έντε ηµερών, για τη µεταφορά ενός µαθητή λόγω τραυµατισµού και αδυναµίας µετακίνησης του µε λεωφορείο. (Εµφορτα χ.λ.µ 15. Ηµερήσια α οζηµίωση 45,16 ). 2. το δροµολόγιο µεταφοράς ενός µαθητή α ό Κα αρέλλι-μελισσοχώρι (µόνο µεσηµέρι), εκτελούµενο α ό την έναρξη του σχολικού έτους , και το ο οίο εκ αραδροµής δεν είχε εριληφθεί στην υ ογραφείσα σύµβαση. Ηµερήσια α οζηµίωση: 29,18. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 218 ΘΕΜΑ 32 ο : Έγκριση αράτασης ροθεσµίας του έργου: «Αντιµετώ ιση κατολίσθησης στην χ.θ του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου Κάρυστος», Π.Ε. Εύβοιας, (έργο 2007ΕΠ ), ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /2656/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ρος την Εγκρίνει την αράταση ροθεσµίας µε αναθεώρηση, έως , του έργου: «Αντιµετώ ιση κατολίσθησης στην χ.θ του δρόµου διασταύρωση Μαρµαρίου Κάρυστος», Π.Ε. Εύβοιας, (έργο 2007ΕΠ ), ροϋ ολογισµού ,00. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 219 ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση ροµήθειας καυσίµων για την κίνηση των µηχανηµάτων - οχηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ..υ./ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ρος την 17

18 1) Εγκρίνει τη δα άνη οσού για την ροµήθεια καυσίµων κίνησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας για τον εκχιονισµό του εθνικού και ε αρχιακού δικτύου λόγω έκτακτων και έντονων καιρικών φαινοµένων (χιονό τωση ου άρχισε στις ). 2) Αναθέτει α ευθείας και κατ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων για κατε είγουσα και έκτακτη ανάγκη, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο τακτικός διαγωνισµός για τα καύσιµα, την ροµήθεια καυσίµων κίνησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων της Π.Ε. Φωκίδας στην Αλεξάνδρα Γ. Περλίγκα (Σαλώνων 33, Άµφισσα). Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 220 ΘΕΜΑ 34 ο : Έγκριση δα ανών για αγορές, ε ισκευές, συντηρήσεις ή αροχή υ ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1231/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει: 1. τη διάθεση οσού ,18 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1321 (Έγγρ. 3605/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για ροµήθεια τεσσάρων ελαστικών για τις ανάγκες του οχήµατος µε αρ. κυκλ. ΜΕ 4630 ΚΥ φορτωτής της /νσης Τεχνικών Έργων. 2. τη διάθεση οσών 659,28 µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1321) και 369,00 µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0861), α ό την ίστωση του Ε.Φ (Έγγρ /480/ της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού), για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής για τα ΚΗΗ 4805, ΚΗΗ 4806 & ΚΗΙ 5261 αυτοκίνητα της Π.Ε Εύβοιας. 3. τη διάθεση οσού 92,25 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0869 (Έγγρ. 6225/1687/ της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών), για την αναγόµωση υροσβεστήρων της /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών. 4. τη διάθεση οσού 38,75 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0869, ως συνηµµένη ροσφορά, για αµοιβή για συντήρηση & ε ισκευή φαξ της /νσης Εµ ορίου. 5. τη διάθεση οσού 2.202,11, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 820/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για οδοι ορικά της /νσης Τεχνικών Έργων µηνός εκεµβρίου τη διάθεση οσού 598,30 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1699 (Έγγρ. 835/Φ.ΈΡΓΟΥ/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για ροµήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισµό των κόµβων Μαντουδίου, Λίµνης, Ροβιών. 7. τη διάθεση οσού 46,74 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0869, ως συνηµµένη ροσφορά, για αµοιβή για συντήρηση & ε ισκευή φαξ της /νσης Αλιείας. 18

19 8. τη διάθεση οσού 850,00 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 5161, ως συνηµµένη ροσφορά, για δα άνη αγοράς δεκα έντε δάφνινων στεφανιών για την εθνική ε έτειο της 25ης Μαρτίου. 9. τη διάθεση οσού 405,90 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 5161, ως συνηµµένη ροσφορά, για δα άνη αγοράς τριακοσίων ρογραµµάτων εορτασµού για την εθνική ε έτειο της 25ης Μαρτίου. 10. τη διάθεση οσού 2.214,00 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 5161, ως συνηµµένη ροσφορά, για την ηχητική κάλυψη της αρέλασης για τον εορτασµό της εθνικής ε ετείου της 25ης Μαρτίου. 11. τη διάθεση οσού 299,50 µε Φ.Π.Α α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1699, ως συνηµµένη ροσφορά, για ροµήθεια κλειδιών για τις ανάγκες της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού. 12. τη διάθεση οσού 1.856,19 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1321 (Έγγρ. 711/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για ροµήθεια αναλωσίµων για το συνεργείο µηχανηµάτων της /νσης Τεχνικών Έργων. 13. τη διάθεση οσού 130,38 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1321 (Έγγρ. 595/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής για το ΜΕ εκχιονιστικό της /νσης Τεχνικών Έργων. 14. τη διάθεση οσού 387,85 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 1321 (Έγγρ. 30/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής για το ΜΕ ΚΥ µηχάνηµα-ισο εδωτής της /νσης Τεχνικών Έργων. 15. τη διάθεση οσών 480,00 µε Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1329) και 73,80 µε Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0869) α ό την ίστωση του Ε.Φ (Έγγρ. 24/ του Κέντρου ιαφοροδιάγνωσης, ιάγνωσης & Υ οστήριξης Ν. Εύβοιας), για αροχή υ ηρεσιών & ροµήθεια ειδών συντήρησης & ε ισκευής δύο φωτοτυ ικών µηχανηµάτων του ΚΕ Υ Ν. Εύβοιας. 16. τη διάθεση οσού 221,40 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0861 (Έγγρ. 710/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για αµοιβή για συντήρηση & ε ισκευή για το ΚΥ 7070 όχηµα (εκχιονιστικό-χορτ/ τικό) της /νσης Τεχνικών Έργων. 17. τη διάθεση οσού 615,00 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0861,(Έγγρ. 953/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για αµοιβή για συντήρηση & ε ισκευή για το ΜΕ ΚΥ όχηµα (φορτωτής) της /νσης Τεχνικών Έργων. 18. τη διάθεση οσού 246,00 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0861, (Έγγρ. 430/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για αµοιβή για συντήρηση & ε ισκευή για το ΜΕ ΚΥ όχηµα (ισο εδωτής) της /νσης Τεχνικών Έργων. 19. τη διάθεση οσού 1.100,00 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0845, ως συνηµµένη ροσφορά, για αγορά αναµνηστικών λακετών για τη βράβευση των αθλητών Εύβοιας, ου διακρίθηκαν στους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics Αθήνα 2011, και των ρο ονητών τους, των εθελοντών, χορηγών & φορέων. 20. τη διάθεση οσού 1.160,43, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 819/ της /νσης Τεχνικών Έργων), για οδοι ορικά /νσης Τεχνικών Έργων (γραφείο Α οκατάστασης Θεοµηνιών) µηνός εκεµβρίου τη διάθεση οσού 220,93, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ /56/ Τµ. Πληροφορικής), για οδοι ορικά του Τµ. Πληροφορικής, µηνός Ιανουαρίου

20 22. τη διάθεση οσού , α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0631, για καθορισµό εφά αξ βοηθήµατος Ν. 103/75 του υ αλλήλου Τζανέτου Νικολάου, του ηµητρίου. 23. τη διάθεση οσού 710,0 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0845, ως συνηµµένη ροσφορά, για ροµήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη αναγκών εθιµοτυ ίας του γραφείου του κ. Αντι εριφερειάρχη. 24. τη διάθεση οσού 153,75 µε Φ.Π.Α, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0894, ως συνηµµένη ροσφορά, για κάλυψη δα ανών δικαστικού ε ιµελητή για ε ίδοση εγγράφων-δικογράφων. 25. τη διάθεση οσών 627,09 ( εκέµβριος 2011) & 343,73 (Ιανουάριος 2012), α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 1018/ , 1019/ /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας), για οδοι ορικά της /νσης ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 26. τη διάθεση οσού 307,62, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 1082/6-2-12, /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), για οδοι ορικά γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας Λίµνης, µηνών Νοεµβρίου - εκεµβρίου τη διάθεση οσού 318,96, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ / , /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), για οδοι ορικά Τµ. Αγροτικής Οικονοµίας Ιστιαίας, µηνών Νοεµβρίου - εκεµβρίου τη διάθεση οσού 2.102,64, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 1940/9-2-12, /νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής), για Οδοι ορικά /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Αυγούστου - εκεµβρίου τη διάθεση οσού 1.125,86 µε Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 5244 (Έγγρ. 2865/ , τµ. Κτηνιατρικής), για αγορά υλικών ρογράµµατος βουκέλωσης φυµατίωσης. 30. τη διάθεση οσού 4.103,37, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 682/Φ34/ /νση Ανά τυξης), για οδοι ορικά /νσης Ανά τυξης, µηνός Ιανουαρίου τη διάθεση οσού 2.333,48, α ό την ίστωση του Ε.Φ ΚΑΕ 0711 (Έγγρ /3461/ /νση Μεταφορών & Ε ικοινωνιών), για οδοι ορικά /νσης Μεταφορών & Ε ικοινωνιών, µηνός Ιανουαρίου Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 221 ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ /1230/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ ληρωµής, σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως εξής: 1. οσού 3.000,00, στο όνοµα της Μαρίας ούδαλη, υ αλλήλου της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, για ελέγχους ου θα ραγµατο οιηθούν κατά την ερίοδο του Πάσχα, σε σφαγεία της Εύβοιας & της νήσου Σκύρου, καθώς και σε 20

21 καταστήµατα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος της Π.Ε Εύβοιας. Η δα άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0711 του Ε.Φ της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Ηµεροµηνία Α όδοσης λογαριασµού οσού 1.500,00, στο όνοµα του Ιωάννη Βουγιουκαλάκη, υ αλλήλου της /νσης Τεχνικών Έργων, για την ληρωµή αδειών κυκλοφορίας έξι (6) φορτηγών αυτοκινήτων της Π.Ε Εύβοιας. Η δα άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού. Ηµεροµηνία Α όδοσης λογαριασµού Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 222 ΘΕΜΑ 36 ο : Έγκριση α ευθείας ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού υδροληψίας στο Κα νοχώρι,. Λαµίας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ροϋ ολογισµού ,00. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. Τ.Ε /2409/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ρος την την αναβολή του θέµατος για λήψη διευκρινήσεων α ό την υ ηρεσία. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 223 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση δα ανών διοργάνωσης συνάντησης-ηµερίδας, Π.Ε. Βοιωτίας. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1006/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ρος την Εγκρίνει τη διάθεση οσού 3.800,00 ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α ό την ίστωση του ΕΙ.ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 9919, για έξοδα διοργάνωσης συνάντησης-ηµερίδας, (ταχ.τέλη, ροσκλήσεις, γεύµατα και λοι ά), στα λαίσια του ρογράµµατος LIFE LISE+, ου θα ραγµατο οιηθεί στις 20/03/2012 στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 224 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση µετακίνησης του Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ ά. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 163/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας ρος την 21

22 Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, κ. Βασιλείου Καραµ ά, η ο οία ραγµατο οιήθηκε στις , στην Λαµία, για υ ηρεσιακούς λόγους. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 225 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Προέγκριση δα ανών κάλυψης των εκδηλώσεων της Εθνικής Ε ετείου της 25 ης Μαρτίου. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 1244/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει τις δα άνες, συνολικού κόστους 4.000,00, µε α ευθείας ανάθεση, για την καλύτερη οργάνωση και την ρέ ουσα τέλεση των εκδηλώσεων της Εθνικής Ε ετείου της 25ης Μαρτίου, ως εξής: α) Το οθέτηση Εξέδρας Ε ισήµων - το οθέτηση τέντας, δα άνη: 800,00 - µεταφορά καρεκλών στο χώρο της εξέδρας, δα άνη: 300,00 β) Ηχητική κάλυψη της αρέλασης, δα άνη: 1.100,00 γ) α άνη δεξίωσης (καφέδες, αναψυκτικά, κ.λ..), ου θα αρατεθεί στο Περιφερειακό Κατάστηµα, δα άνη: 900,00 δ) Προµήθεια δάφνινων στεφανιών και στολισµός χώρου µνηµείου ό ου θα γίνει η κατάθεση στεφάνων, δα άνη: 600,00 ε) Φωτογραφικό υλικό του Εορτασµού της Εθνικής Ε ετείου, δα άνη: 300,00 Οι αρα άνω δα άνες θα καλυφθούν α ό τον φορέα 073, ΚΑΕ 5161, 0829, Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό 226 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Έγκριση µετακίνησης της Αντι εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή. Ο Πρόεδρος ανέ τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ όψη το υ αριθµ. 112/ σχετικό έγγραφο του γραφείου Αντι εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ρος την Ε ιτρο ή, το ο οίο και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του αρόντος ρακτικού. Εγκρίνει την µετακίνηση της Αντι εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Γιώτας Γαζή, στην Αθήνα, ροκειµένου να αρευρεθεί την Παρασκευή 15/3/2012 στην συνεδρίαση της ΕΝΠΕ. Η α όφαση αυτή έλαβε αριθµό

23 Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων θεµάτων λύεται η αρούσα συνεδρίαση. Το ρακτικό συντάχθηκε και υ ογράφεται α ό τα αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθ. Μ ουραντάς Γκικό ουλος Γεώργιος Μ αλκούρα Ι ολύτη Ζιώγας Γεώργιος Παρχαρίδης Παναγιώτης Πίσχινας Ανέστης Σκλα άνης Ταξιάρχης Τουσιάδης Θωµάς Μακρή Θεοδώρου Ελένη 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 10 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 Στη Λαµία και στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε.

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7 ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 32 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης Ιουλίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 19 Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ης Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 30 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ α.α. 01/2011 ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κ.Α. 6253 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ α.α. 01/2011 ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κ.Α. 6253 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 01/2011 ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Κ.Α. 6253 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 291 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29/5/2015 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα