Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò Αναθεþρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 29.05.2011 Αναθεþρηση 03.06.2010"

Transcript

1 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν πλύσης ιµατισµού. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. (πρώην Diversey Ελλάς Α.Ε.) Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε. (πρώην Diversey Ελλάς Α.Ε.), Χειµάρρας 5, Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης: Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων : Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων Κύπρου: Προσδιορισìüò των κινδýνων Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ: Το προϊόν ταξινοµήθηκε και επισηµάνθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ. Σύµβολο και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: Xn Επιβλαβές Συστατικά υπεύθυνα για την ταξινόµηση: υπεροξείδιο του υδρογόνου Φράσεις κινδύνου: 22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Φράσεις ασφαλείας: 2 Μακριά από παιδιά. 3 Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος. 23 Μην αναπνέετε ατµούς. 26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 3 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικü Χηµικός χαρακτηρισµός Περιγραφή: Μίγµα σε νερό µη επικίνδυνων συστατικών και των ουσιών που περιγράφονται πιο κάτω. Επικίνδυνα συστατικά: υπεροξείδιο του υδρογόνου >= 30 % C, Xn, O; R /22-35 EINECS: Πρόσθετες πληροφορίες: Το πλήρες κείµενο των σχετικών φράσεων κινδύνου δίνεται στην παράγραφο Πρþτεò βοþθειεò Γενικές πληροφορίες Συµπτώµατα δηλητηρίασης µπορούν να συµβούν και µετά από αρκετές ώρες. Γι αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες µετά το συµβάν. Εισπνοή: Αποµακρυνθείτε από την πηγή έκθεσης. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα. (ΣυνÝχεια στη σελßδα 2)

2 Σελßδα 2/5 (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 1) Επαφή µε το δέρµα: Πλύνετε αµέσως και σχολαστικά µε νερό. Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα. Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Κατάποση: Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση. 5 ΜÝτρα για την καταπολýìηση τηò πυρκαγιüò Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: ιοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού. Καταπολεµήστε τις µεγαλύτερες πυρκαγιές µε εκτοξευτήρα νερού ή αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη. Προστατευτικός εξοπλισµός: εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. Πρόσθετες πληροφορίες Ψύχετε τα δοχεία που βρίσκονται σε κίνδυνο µε εκτοξευτήρα νερού. 6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò Ýκλυσηò Προστασία του προσωπικού: εν απαιτείται. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ιαλύετε το προϊόν µε άφθονο νερό. Μέθοδοι απόρριψης: Απορροφήστε σε ξηρή άµµο ή παρόµοιο αδρανές υλικό. Απορρίψτε το συγκεντρωµένο υλικό σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 7 Χειρισìüò και αποθþκευση Χειρισµός (δείτε και τις παραγράφους 8 και 15) Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό: ιασφαλίστε καλό εξαερισµό/απαερίωση στο χώρο εργασίας. Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές: εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. Αποθήκευση Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης: Αποθήκευση σε κοινό χώρο αποθήκευσης µακριά από τρόφιµα. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύετε σε µέρος ξηρό, σκιερό και δροσερό. Να αποφεύγονται οι ακραίες θερµοκρασίες (<4 ο C & >35 o C). ιατηρείτε το δοχείο κλεισµένο καλά. Προστατέψτε το προϊόν από θερµότητα και άµεσο ηλιακό φως. 8 λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικþ προστασßα Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων: (ΣυνÝχεια στη σελßδα 3)

3 Σελßδα 3/5 (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 2) εν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. είτε την παράγραφο 7. Συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: hydrogen peroxide (>= 30%) WEL (Great Brittain): Short-term value: 2.8 mg/m³, 2 ppm Long-term value: 1.4 mg/m³, 1 ppm Πρόσθετες πληροφορίες: Σαν βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξη του δελτίου. Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής: Κρατείστε µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας. Μην αναπνέετε αέρια / καπνούς / αεροζόλ. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αναπνευστικός εξοπλισµός: Προσωπική προστασία δεν απαιτείται συνήθως. Παρ όλα αυτά, η εισπνοή σκόνης, ατµού ή εκνεφωµάτων πρέπει να αποφεύγεται. Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χηµικά παρασκευάσµατα από λάστιχο από βουτύλιο ή νιτρίλιο (EN 374, category III). Σε συνεννόηση µε τον κατασκευαστή των γαντιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διαφορετικός τύπος, ίδιας ποιότητας. Προστασία των µατιών: Προστατευτικά γυαλιά που εφαρµόζουν σφιχτά. 9 ΦυσικÝò και χηìικýò ιδιüτητεò Γενικές πληροφορίες Μορφή: Υγρό Χρώµα: ιαυγές Άχρωµο Οσµή: Χαρακτηριστική Τιµή/ Εύρος Μονάδα Μέθοδος Αλλαγή φάσης Σηµείο τήξης/ Περιοχή τήξης: εν έχει προσδιοριστεί Σηµείο ζέσης/ Περιοχή ζέσης: εν έχει προσδιοριστεί Σηµείο ανάφλεξης: εν εφαρµόζεται. Αναφλεξιµότητα: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. Κίνδυνοι έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. Πυκνότητα: στους 20 C 1.13 g/cm³ ιαλυτότητα σε / Αναµιξιµότητα µε Νερό: Πλήρως αναµίξιµο ph: Σταθερüτητα και δραστικüτητα Θερµική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή: Για να αποφύγετε θερµική διάσπαση µην υπερθερµαίνετε. Επικίνδυνες αντιδράσεις: Αντιδρά µε αλκάλια. (ΣυνÝχεια στη σελßδα 4)

4 Σελßδα 4/5 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Οξυγόνο. 11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßα (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 3) Οξεία τοξικότητα: LD50 (από το στόµα): Με βάση την τοξικολογική ταξινόµηση το LD50 (από το στόµα) υπολογίζεται να είναι mg/kg. Πρωτογενής ερεθιστικότητα: επαφή µε το δέρµα: Προκαλεί ερεθισµό. επαφή µε τα µάτια: Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό. εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό. κατάποση: Προκαλεί ερεθισµό. Επιβλαβές. Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: Ταξινόµηση σύµφωνα µε την ΕΕ: Επιβλαβές Ερεθιστικό 12 ΟικολογικÜ στοιχεßα Γενικές σηµειώσεις: Το προϊόν δεν πρέπει να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστηµα αδιάλυτο ή µη εξουδετερωµένο. Όταν χρησιµοποιείται για τη χρήση για την οποία προορίζεται, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευüσìατοò Προϊόν Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων: *: υπεροξείδια, για παράδειγµα υπεροξείδιο του υδρογόνου Ακαθάριστοι περιέκτες Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό, µε κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι απαραίτητο. 14 Στοιχεßα σχετικü ìε τη ìεταφορü Επίγεια µεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή) ADR/RID Κλάση: 5.1 Oxidising substances. Αριθµός Kemler: 58 Αριθµός UN: 2014 Ονοµασία ύλης: 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION (ΣυνÝχεια στη σελßδα 5)

5 Σελßδα 5/5 (ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 4) Θαλάσσια µεταφορά IMDG: Κλάση IMDG: 5.1 Αριθµός UN: 2014 Αριθµός EMS: F-H,S-Q Ρυπαντής θαλάσσης: Όχι Ονοµασία ύλης: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION Εναέρια µεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR: Κλάση ICAO/IATA: 5.1 Αριθµός UN/ID: 2014 Ονοµασία ύλης: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION Μεταφορά/Πρόσθετες πληροφορίες: Οι κανονισµοί µεταφοράς εµπεριέχουν ειδικές διατάξεις για συγκεκριµένες κλάσεις επικίνδυνων αγαθών συσκευασµένων σε περιορισµένες ποσότητες. 15 Στοιχεßα σχετικü ìε τιò κανονιστικýò διατüξειò Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004/ΕΚ Λευκαντικοί παράγοντες µε βάση το οξυγόνο >= 30% 16 λλεò πληροφορßεò Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου. Κείµενο των φράσεων κινδύνου των συστατικών που αναφέρονται στην παράγραφαο 3: 20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 5 Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 8 Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τµήµα που εκδίδει φύλλα µε τα στοιχεία ασφάλειας των υλικών (MSDS): Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands Επικοινωνία: Για πληροφορίες στις εταιρείες Diversey: Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands ιεθνείς αναφορές: Κωδικός MSDS: MSDS7334 Έκδοση: 4 Ηµεροµηνία αναθεώρησης MSDS: Κωδικός φόρµουλας: FM * Οι αναθεωρήσεις επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*) στο περιθώριο.

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 19.01.2010 Αναθεþρηση 25.08.2008

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 19.01.2010 Αναθεþρηση 25.08.2008 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009

Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 15.07.2011 Αναθεþρηση 02.03.2009 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για φροντίδα κτιρίων. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος : Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: JohnsonDiversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: JohnsonDiversey

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr

Τηλ: +30 2108328433, +30 2108328427 Fax: +30 2108315910 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr Σελίδα: 1/10 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Β' συστατικό εποξειδικής κόλλας µαρµάρων (γρήγορη) Παραγωγός/προµηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0

ORM Bergold Chemie GmbH & Co. KG Daimlerstraí e 2-4 D-44805 Bochum Middlesex TW7 5AN +49 (0) 234-87908-0 Σελ1/6 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε 91/155 EEC Ηµ. Εκτύπωσης 05.01.2006 Αναθεωρήθηκε στις 05.01.2006 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Στοιχεία προϊόντος: Εµπορική ονοµασία: SK 10160 Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

F O S A L U M 8 0 W P

F O S A L U M 8 0 W P ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3

Τηλ: +30 2102481105, +30 2108328433 Fax: +30 210 2474927 e-mail: info@apollon.com.gr website: www.apollon.com.gr. Carc. Cat. 3 Σελίδα: 1/8 1 Προσδιορισµός ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/ επιχείρησης Πληροφορίες για το προϊόν Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Γυαλιστικό µαρµάρων Παραγωγός/προµηθευτής: ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 1. Στοιχεία ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρίας FASTAC 10 EC Χρήση: προϊόν φυτοπροστασίας, εντομοκτόνο Εταιρεία: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις εν προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα