Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ιάκωβος Χαριζάνος Τηλέφωνο : Fax : Καστοριά 12/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 9698/791 ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Διευθυντής Δασών Καστοριάς, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α 289) όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87). 3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112). 4. Την με αριθμ /7487/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α 3632) «περί καθορισμού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού, Πράξεων Χαρακτηρισμού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων». 5. Τις διατάξεις του ν. 4061/2012 «Περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμισης Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 66). 6. Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές. 7. Το αρ. πρωτ. 1098/ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς. 8. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια των Δ.Κ. Μανιάκων και των Τ.Κ. Τσάκωνης και Χιλιοδένδρου της Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, των Τ.Κ. Βασιλειάδας, Κορησού, Λιθιάς και Μελισσοτόπου της Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Ιεροπηγής της Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Κλεισούρας της Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Δ.Κ. Μεσοποταμίας και των Τ.Κ. Καλοχωρίου, Οινόης και Αγ. Κυριακής της Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Πολυανέμου της Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ του Δήμου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ του Δήμου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ και των Τ.Κ. Αμπελοκήπων και Μηλίτσας της Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Δήμου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες σύμφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α 275). 9. Το γεγονός ότι τμήμα της έκτασης συνολικού εμβαδού ,49 τ.μ. περιλαμβάνεται σε έκταση για την οποία έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες (συγκεκριμένα των ΟΤΑ Μαυροχωρίου και Σελίδα 1 από 25

2 Δισπηλιού) που κυρώθηκαν με την 51532/7717/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 557/ , τεύχος Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/ Το γεγονός ότι τμήμα της έκτασης συνολικού εμβαδού ,48 τ.μ. περιλαμβάνεται σε διάφορες για τις οποίες η Υπηρεσία μας έχει ήδη εκδώσει τις αρ. πρωτ /6880/ , 22/ΔΑΣ/16316/651/ , 22/ΔΑΣ/1732/ , 22/ΔΑΣ/2142/ , 22/ΔΑΣ/ 36/ , 22/ΔΑΣ/6673/ , 276/11/ , 30564/2619/ , 30685/2635/ , 61746/9019/ , 8441/813/ , 96642/6189/ Πράξεις Χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/ Το γεγονός ότι τμήμα της έκτασης με εμβαδόν 6.425,29 τ.μ. αποτελούμενο από 4 επί μέρους πολύγωνα όπως αυτά απεικονίζονται με τις επιγραφές ΑΝ005, ΑΝ006, ΑΝ007, ΑΝ008 στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1 : 5000 και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα), όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Συντεταγμένων (ως Χ και Υ) του εν λόγω τοπογραφικού διαγράμματος αποτελεί τμήμα ευρύτερων έκτασεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες με την υπ' αριθμ. ΚΗ/4469/ απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς (ΦΕΚ 1468/Δ / ) και την υπ' αριθμ. ΚΗ/279/ απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς (ΦΕΚ 233/Δ / ). Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο τμήμα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί με την παρούσα πράξη χαρακτηρισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ-159 Α), 12. Το γεγονός ότι τμήμα της έκτασης με εμβαδόν 3.560,79 τ.μ. αποτελούμενο από 4 επί μέρους πολύγωνα όπως αυτά απεικονίζονται με τις ΑΝ001, ΑΝ002, ΑΝ003, ΑΝ004 επιγραφές στο υποβαλλόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα), όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Συντεταγμένων (ως Χ και Υ) του εν λόγω τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, διότι σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία των Α/Φ έτους λήψεως 1945 αποτελούσε δάσος και απώλεσε τη δασική του βλάστηση λόγω εκχέρσωσης. 13. Το γεγονός ότι τμήμα έκτασης συνολικού εμβαδού 26,66 τ.μ. εμπίπτει εντός των ορίων του Οικισμού Κλεισούρας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/79, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ /2147/ εγκύκλιο διαταγή του τέως Υπουργείου Γεωργίας. 14. Την µε ημερομηνία υποβληθείσα αίτηση της Trans Adriatic Pipeline AG GREECE (Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας) για το χαρακτηρισμό έκτασης, συνολικού εμβαδού ,47 τ.μ. η οποία κείται σε διάφορες θέσεις των Δ.Κ. Μανιάκων και των Τ.Κ. Τσάκωνης και Χιλιοδένδρου της Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, των Τ.Κ. Βασιλειάδας, Κορησού Λιθιάς και Μελισσοτόπου της Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Ιεροπηγής της Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Κλεισούρας της Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, των Τ.Κ. Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης της Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Δ.Κ. Μεσοποταμίας και των Τ.Κ. Καλοχωρίου, Οινόης και Αγ. Κυριακής της Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Πολυανέμου της Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ του Δήμου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Τ.Κ. Αμπελοκήπων και Μηλίτσας της Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Δήμου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς και εμφαίνεται στο από (έκδοση αναθεώρησης) τοπογραφικό διάγραμμα µε συντεταγμένες των κεντροειδών των επί μέρους πολυγώνων βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και τα δια αυτής υποβληθέντα στοιχεία. 15. Την υπ αριθ. ΔΥ/9698/791/ εισήγηση του Ιάκωβου Χαριζάνου - Δασολόγου της Υπηρεσίας, τεκμηριωμένη και µε φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 [αρ. ζευγών (Φ194) , (Φ197) & (Φ197) ] και 1998 [αρ. Σελίδα 2 από 25

3 ζευγών , 22030, , , 22081, , , , , ] και των µε αριθμ _44910, 02480_44940, 02520_44880, 02520_44910, 02560_44850, 02560_44880, 02600_44820, 02640_44820, 02680_44790, 02680_44820, 02720_44790, 02720_44820, 02720_44850, 02760_44850, 02760_44880, 02800_44880, 02800_44910, 02840_44880, 02840_44910 Ο/Φ έτους λήψεως 1945 και των με αριθμ _44910, 02480_44940, 02520_44880, 02520_44910, 02560_44820, 02560_44850, 02560_44880, 02600_44820, 02640_44820, 02680_44790, 02680_44820, 02720_44790, 02720_44820, 02720_44850, 02760_44850, 02840_44880, 02840_44910 Ο/Χ έτους λήψης 1998, η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η ΡΙΖ Ο Υ Μ Ε Την έκταση εμβαδού ,76 τ.μ. που κείται σε διάφορες θέσεις των Δ.Κ. Μανιάκων και των Τ.Κ. Τσάκωνης και Χιλιοδένδρου της Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, των Τ.Κ. Βασιλειάδας, Κορησού Λιθιάς και Μελισσοτόπου της Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Ιεροπηγής της Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Κλεισούρας της Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, των Τ.Κ. Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης της Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΝΩΝ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Δ.Κ. Μεσοποταμίας και των Τ.Κ. Καλοχωρίου, Οινόης και Αγ. Κυριακής της Δ.Ε. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Τ.Κ. Πολυανέμου της Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ του Δήμου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Τ.Κ. Αμπελοκήπων και Μηλίτσας της Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ του Δήμου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς και απεικονίζεται με τα στοιχεία των κεντροειδών των επί μέρους πολυγώνων, στο από (έκδοση αναθεώρησης) τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού κου Γεωργίου Ζιασιακόπουλου, µε Α.Μ 55440, κλίμακας 1 :5000 [αποτελούμενο από 16 (δέκα έξι) φύλλα - πινακίδες του τελικού σελιδοποιημένου χάρτη], που θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπως επίσης και επί των σχετικών περιγραφικών πινάκων που εκτίθενται κατωτέρω, ως εξής : 1. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε1= ,25 τ.μ., αποτελούμενο από 78 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 1α) - όπως αυτά απεικονίζονται με πράσινη οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΑΔ, ΧΔ ή ΔΔ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα) όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 1α - ως Δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, 79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 ( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτον κατά περίπτωση στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 998/79 σύμφωνα με τα εμφαινόμενα στο παρακάτω Πίνακα 1α, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές) : Σελίδα 3 από 25

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α ΔΑΣΗ (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79) άρθρου 3 του Ν. 998/79 παρ. 1 περίπτωση ε παρ. 1 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση ε X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΑΔ001 παρ. 1 ΝΑΙ ΑΔ002 παρ. 1 ΝΑΙ ΑΔ003 παρ. 1 ΝΑΙ ΑΔ005 παρ. 1 ΝΑΙ ΑΔ006 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,6 593, ,19 της παρ , ,33 81,07 311,73 της παρ , ,79 119,14 402,81 της παρ , ,83 106,21 568,42 της παρ , ,29 332, ,6 ΑΔ007 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,7 146,16 585,27 ΑΔ008 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,94 247, ,09 ΑΔ009 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,37 240, ,65 ΑΔ010 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,93 841, ,32 ΑΔ011 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,61 310,9 3329,37 ΑΔ012 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , , ,43 ΑΔ013 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,13 67,65 266,22 ΑΔ014 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,35 238,33 946,98 ΑΔ015 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,87 90,39 359,44 ΑΔ016 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,49 46,78 73,62 ΑΔ017 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,03 53,1 142,5 ΑΔ018 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,58 156,34 339,25 ΑΔ019 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,84 45,54 120,68 ΑΔ020 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,76 136,55 726,38 ΑΔ021 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,48 44,97 114,58 ΑΔ022 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,15 315, ,36 ΑΔ023 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,92 58,47 111,53 ΑΔ024 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,93 100,8 395,18 ΔΔ001 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,6 50,84 131,54 ΔΔ002 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,67 262, ,34 ΔΔ003 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,07 86,09 406,84 ΔΔ004 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , , ,97 ΔΔ005 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,05 247, ,92 ΔΔ006 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,67 90,05 76,17 ΔΔ007 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,47 201, ,94 ΔΔ009 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,14 63,68 32,74 ΔΔ011 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,3 135,15 447,53 ΔΔ012 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,76 104,89 317,69 ΔΔ014 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,86 115,59 544,35 ΔΔ016 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,7 53,7 122,31 ΔΔ017 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,58 60,17 ΔΔ018 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,39 191, ,29 ΔΔ019 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,98 321, ,66 Σελίδα 4 από 25

5 ΔΔ020 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ021 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ023 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ024 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ025 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ027 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ030 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ031 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ032 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ033 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ034 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ035 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ036 παρ. 1 ΝΑΙ ΔΔ037 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,71 108,71 538,09 της παρ , ,98 100,9 394,34 της παρ ,27 91,37 364,88 της παρ , ,83 62,74 89,75 της παρ , , ,96 της παρ , ,02 448, ,07 της παρ , ,88 178,27 415,86 της παρ , ,27 147,36 193,41 της παρ , ,46 485, ,23 της παρ , ,89 100,2 40,3 της παρ , ,87 104,26 198,73 της παρ , ,72 224, ,65 της παρ , ,37 208,4 2614,23 της παρ , ,44 274, ,96 ΔΔ038 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,67 128,03 854,95 ΔΔ039 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,41 108,87 488,82 ΔΔ040 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,43 609, ,35 ΔΔ041 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,9 382, ,68 ΔΔ042 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,9 169, ,64 ΔΔ043 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,19 333, ,7 ΔΔ044 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,76 542,34 265,23 ΔΔ045 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,06 181,88 392,45 ΔΔ047 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,81 527, ,97 ΔΔ052 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,63 846, ,59 ΔΔ055 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,57 121,49 198,12 ΔΔ056 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,24 71,92 103,36 ΔΔ057 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,49 142,2 302,83 ΧΔ001 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,59 129,95 490,64 ΧΔ002 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,15 257,7 1543,28 ΧΔ003 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,13 200, ,54 ΧΔ004 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,16 125,78 781,81 ΧΔ005 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,2 124,6 666,68 ΧΔ006 παρ. 1 ΝΑΙ , ,64 229, ,71 ΧΔ007 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,29 15,67 3,79 ΧΔ008 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,89 354, ,51 ΧΔ009 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,52 579, ,43 ΧΔ011 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,04 381,3 4667,65 ΧΔ012 παρ. 1 ΝΑΙ NAI , ,73 482, ,97 ΧΔ013 παρ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,89 285,17 86,36 ΧΔ014 παρ. 1 ΝΑΙ της παρ , ,02 33,74 48,67 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 1β και έχουν ως εξής: Σελίδα 5 από 25

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1β ΔΑΣΗ (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79) (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΑΔ001 ΑΔ002 ΑΔ003 ΑΔ005 ΑΔ006 ΑΔ007 ΑΔ008 ΑΔ009 ΑΔ010 ΑΔ011 ΑΔ012 ΑΔ013 ΑΔ014 ΑΔ015 ΑΔ016 ΑΔ017 ΑΔ018 ΑΔ019 ΑΔ020 ΑΔ021 ΑΔ022 ΑΔ023 ΑΔ024 ΔΔ001 Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ Δάση Δάση % ΝΑ ΝΑ Δασικές Δάση % ΝΑ ΝΑ Δάση Δάση % ΒΑ Α Δάση Δάση <5 % ΒΑ ΝΔ Δάση Δάση % Β Β Δάση Δάση % ΒΑ Ν Δάση <5 % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση <5 % Α ΒΔ Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση % Ν ΝΔ Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ Δάση % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ Δάση Δάση >40 % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ Α Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση % Α Α Δάση <5 % ΒΔ ΒΔ ΔΔ002 Δάση Δάση Δάση <5 % Δ ΒΔ ΔΔ003 Δάση Δάση <5 % ΒΔ ΒΔ ΔΔ004 Δάση Δάση Δάση % ΝΑ ΝΔ ΔΔ005 Δασικές Δασικές Δάση % ΝΑ ΝΑ ΔΔ006 Δάση Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ ΔΔ007 Δάση Δάση Δάση % Δ ΒΔ ΔΔ009 Δασικές Δάση Δάση % Ν Ν ΔΔ011 Δάση Δάση Δάση % Ν ΝΔ ΔΔ012 και Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Παλιά πλευρικά κορήματα κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι Σχηματισμοί Ομορφοκλησιάς Σελίδα 6 από 25

7 ΔΔ014 ΔΔ016 και και Δάση Δάση >40 % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση >40 % Ν Ν ΔΔ017 Δάση Δάση Δάση % Α Α ΔΔ018 και Δάση Δάση % Α Α ΔΔ019 Δάση Δάση Δάση % Α ΝΑ ΔΔ020 Δάση Δάση Δάση % Δ Δ ΔΔ021 ΔΔ023 και και Δάση Δάση % Δ Δ Δάση Δάση % ΝΑ ΝΑ ΔΔ024 Δάση Δάση Δάση % ΝΑ ΝΑ ΔΔ025 Δάση Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ ΔΔ027 ΔΔ030 ΔΔ031 ΔΔ032 ΔΔ033 ΔΔ034 ΔΔ035 και και και και και και και Δάση Δάση % ΒΑ Α Δάση Δάση % Α ΝΑ Δάση Δάση % Ν Ν Δάση Δάση % Α ΝΑ Δάση Δάση <5 % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ Δάση Δάση % ΒΑ ΒΑ ΔΔ036 Δασικές Δάση Δάση <5 % Β ΒΔ ΔΔ037 Δάση Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ ΔΔ038 Δασικές Δάση Δάση <5 % ΒΑ ΒΑ ΔΔ039 Δασικές Δάση Δάση <5 % ΒΑ ΒΑ ΔΔ040 Δάση Δάση Δάση % Β ΒΑ ΔΔ041 Δάση Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ ΔΔ042 Δάση Δάση Δάση % ΝΔ Δ ΔΔ043 Δασικές Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ ΔΔ044 Δασικές Δάση Δάση % ΒΔ Β ΔΔ045 Δάση Δάση Δάση >40 % ΒΔ ΒΔ ΔΔ047 Δάση Δάση Δάση % ΒΑ ΒΔ ΔΔ052 και Δάση Δάση >40 % ΒΑ Α ΔΔ055 Δασικές Δάση Δάση >40 % ΒΑ ΒΑ ΔΔ056 Δάση Δάση Δάση % Α Α ΔΔ057 Δάση Δάση Δάση % ΒΑ Α ΧΔ001 Δάση % Δ ΒΔ Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί κώνοι κορημάτων κώνοι κορημάτων Σελίδα 7 από 25

8 ΧΔ002 Δάση Δάση % ΒΔ ΒΔ ΧΔ003 Δάση % ΒΔ ΒΔ ΧΔ004 Δάση Δάση <5 % Ν Ν ΧΔ005 Δάση Δάση <5 % ΝΔ ΝΔ ΧΔ006 Δάση Δάση <5 % Β ΒΑ ΧΔ007 ΧΔ008 ΧΔ009 ΧΔ011 ΧΔ012 ΧΔ013 ΧΔ014 Δάση Δάση <5 % Α Α Δάση Δάση % Α Α Δάση Δάση % Α ΒΔ Δάση Δάση % ΝΔ ΝΔ Δάση Δάση % ΒΔ Β Δάση Δάση <5 % ΒΔ ΒΔ Δάση Δάση % ΝΑ ΝΑ Παλιά πλευρικά κορήματα Συσσώρευση διαφόρων τύπων χονδροκλαστικών υλικών Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι Από τα ως άνω περιγραφόμενα πολύγωνα τα επιγραφόμενα ως ΑΔ012, ΑΔ013, ΑΔ014, ΑΔ015, ΔΔ041, ΔΔ042, ΔΔ043 περιλαμβάνονται εντός των ορίων του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δήμου Βιτσίου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Βασιλειάδας και Μελισσοτόπου Ν. Καστοριάς για το οποίο έχει συνταχθεί Διαχειριστική Μελέτη, ενώ τα επιγραφόμενα ως ΑΔ016, ΑΔ017, ΑΔ018, ΑΔ019, ΑΔ020, ΑΔ021, ΑΔ022, ΑΔ023, ΔΔ044, ΔΔ045, ΔΔ047, ΔΔ052, ΔΔ055, ΔΔ056 και ΔΔ057 περιλαμβάνονται εντός των ορίων του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος ΒΔ Ασκίου Ν. Καστοριάς για το οποίο επίσης έχει συνταχθεί Διαχειριστική Μελέτη. 2. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε2=15.825,73 τ.μ., αποτελούμενο από 5 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 2α) - όπως αυτά απεικονίζονται με πράσινη οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΑΔ, ΧΔ ή ΔΔ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα), όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 2α - ως Δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ- 303 Α), υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτον κατά περίπτωση στις διατάξεις του του ν. 998/79 σύμφωνα με τα εμφαινόμενα στο παρακάτω Πίνακα 2α, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές) : ΠΙΝΑΚΑΣ 2α Δασικές (παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79) άρθρου 3 του Ν. 998/79 παρ. 1 περίπτωση ε παρ. 1 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση ε X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΑΔ004 παρ. 2 ΝΑΙ της παρ , ,74 63,69 142,21 Σελίδα 8 από 25

9 ΔΔ026 παρ. 2 ΝΑΙ ΔΔ028 παρ. 2 ΝΑΙ ΔΔ029 παρ. 2 ΝΑΙ της παρ , ,98 324, ,71 της παρ , ,13 743, ,63 της παρ , ,46 290, ,45 ΧΔ010 παρ. 2 ΝΑΙ NAI , ,32 44,73 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 2β και έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 2β Δασικές (παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79) (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Υψόμεντρο (μέσο) Εδαφική κλίση Έκθε ση (ελαχ. ) Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΑΔ004 Δασικές % ΝΑ ΝΑ Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί ΔΔ026 και Δασικές Δασικές % ΝΑ ΝΑ Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ028 και Δασικές Δασικές % Α ΝΑ Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ029 και Δασικές Δασικές % ΝΑ ΝΑ Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί ΧΔ010 Δασικές Δασικές <5 % ΒΑ Α Παλιές χερσαίες 3. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε3=43.525,41 τ.μ., αποτελούμενο από 12 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 3α) - όπως αυτά απεικονίζονται με πράσινη οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΔΔ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα), όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 3α - ως Δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτον κατά περίπτωση στις διατάξεις του του ν. 998/79 σύμφωνα με τα εμφαινόμενα στο παρακάτω Πίνακα 3α : Σελίδα 9 από 25

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3α ΔΑΣΗ (παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79) άρθρου 3 του Ν. 998/79 παρ. 1 περίπτωση ε παρ. 1 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση ε X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΔΔ008 παρ. 3 ΝΑΙ ΔΔ010 παρ. 3 ΝΑΙ ΔΔ013 παρ. 3 ΝΑΙ ΔΔ015 παρ. 3 ΝΑΙ ΔΔ022 παρ. 3 ΝΑΙ της παρ , ,47 της παρ , ,53 της παρ , ,33 της παρ , ,7 της παρ , ,95 432, ,73 159,66 297,65 232, ,97 90,58 298,57 154,3 826,78 ΔΔ046 παρ. 3 ΝΑΙ NAI , ,18 215, ,65 ΔΔ048 παρ. 3 ΝΑΙ NAI , ,21 122,32 183,68 ΔΔ049 παρ. 3 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,78 69,41 81,78 ΔΔ050 παρ. 3 ΝΑΙ ΝΑΙ , ,65 36,89 31,16 ΔΔ051 παρ. 3 ΝΑΙ NAI , , , ,37 ΔΔ053 παρ. 3 NAI , ,71 266,2 1193,77 ΔΔ054 παρ. 3 NAI , ,27 72,41 43,3 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 3β και έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 3β Δάση (παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΔΔ008 και και και % Δ ΒΔ Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ010 και και και % Ν Ν Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ013 και και και >40 % ΝΔ ΝΔ Μαργαϊκή κυρίως Σελίδα 10 από 25

11 ΔΔ015 και και και >40 % ΝΔ ΝΔ Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ022 και και και % ΝΑ ΝΑ Μαργαϊκή κυρίως ΔΔ046 και και και % Β Β ΔΔ048 και και και >40 % ΒΔ ΒΔ ΔΔ049 και και και % ΒΔ ΒΔ ΔΔ050 και και και % Α Α ΔΔ051 και και και % ΒΑ ΒΔ ΔΔ053 και και και >40 % ΒΑ ΒΑ κατώτερος ΔΔ054 και και και % Α Α Από τα ως άνω περιγραφόμενα πολύγωνα τα επιγραφόμενα ως ΔΔ046, ΔΔ048, ΔΔ049, ΔΔ050 και ΔΔ051 περιλαμβάνονται εντός των ορίων του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος ΒΔ Ασκίου για το οποίο έχει συνταχθεί Διαχειριστική Μελέτη. 4. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε4=1.575,96 τ.μ., αποτελούμενο από 2 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 4α) - όπως αυτά απεικονίζονται με πορτοκαλί οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΧΧ ή ΧΑ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα), όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 4α - ως χορτολιβαδική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), υπαγόμενο στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτικό με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει, εμπίπτον στις διατάξεις του του ν. 998/79 σύμφωνα με τα εμφαινόμενα στο παρακάτω Πίνακα 4α : Σελίδα 11 από 25

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 4α (παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/79) βάσει του άρθρου 3 του Ν. 998/79 βάσει του παρ. 1 περίπτωση ε βάσει του παρ. 1 περίπτωση γ βάσει του παρ. 2 περίπτωση γ παρ. 2 περίπτωση ε X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΧΑ001 παρ. 5 περίπτωση α ΝΑΙ της παρ , ,99 162, ,31 ΧΧ009 παρ. 5 περίπτωση α ΝΑΙ της παρ , ,5 131,03 235,65 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 4β και έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 4β της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΧΑ % Δ Δ ΧΧ % ΝΔ ΝΔ μεταμορφωμέ νο κατώτερος 5. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε5 = ,94 τ.μ., αποτελούμενο από 82 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 5α) - όπως αυτά απεικονίζονται με κίτρινη οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΑΑ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα) όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 5α - ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή Σελίδα 12 από 25

13 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α) μη υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας : ΠΙΝΑΚΑΣ 5α Μη δασικού χαρακτήρα (παρ. 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79) άρθρου 3 του Ν. 998/79 X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΑΑ001 παρ. 6 περίπτωση α , ,25 157,02 806,28 ΑΑ002 παρ. 6 περίπτωση α , ,81 828,95 101,65 ΑΑ003 παρ. 6 περίπτωση α , ,88 621, ,27 ΑΑ004 παρ. 6 περίπτωση α , ,28 843, ,65 ΑΑ005 παρ. 6 περίπτωση α , ,74 219,22 640,52 ΑΑ006 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,74 ΑΑ007 παρ. 6 περίπτωση α , ,97 218, ,38 ΑΑ008 παρ. 6 περίπτωση α , ,52 152, ,49 ΑΑ009 παρ. 6 περίπτωση α , ,36 273,1 2961,77 ΑΑ010 παρ. 6 περίπτωση α , ,81 511, ,77 ΑΑ011 παρ. 6 περίπτωση α , ,77 778, ,48 ΑΑ012 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,87 ΑΑ013 παρ. 6 περίπτωση α , ,66 327,91 208,45 ΑΑ014 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,21 ΑΑ015 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,84 ΑΑ016 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,13 ΑΑ017 παρ. 6 περίπτωση α , ,12 519, ,98 ΑΑ018 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,97 ΑΑ019 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,16 ΑΑ020 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,94 ΑΑ021 παρ. 6 περίπτωση α , ,73 93,02 45,19 ΑΑ022 παρ. 6 περίπτωση α , ,26 803, ,76 ΑΑ023 παρ. 6 περίπτωση α , , ,75 ΑΑ024 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,72 ΑΑ025 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,61 Σελίδα 13 από 25

14 ΑΑ026 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,28 ΑΑ027 παρ. 6 περίπτωση α , ,28 217,54 636,4 ΑΑ028 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,98 ΑΑ029 παρ. 6 περίπτωση α , ,63 581, ,28 ΑΑ030 παρ. 6 περίπτωση α , ,43 528, ,41 ΑΑ031 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,7 ΑΑ032 παρ. 6 περίπτωση α , ,93 508, ΑΑ033 παρ. 6 περίπτωση α , , ,8 7704,1 ΑΑ034 παρ. 6 περίπτωση α , ,48 432, ,88 ΑΑ035 παρ. 6 περίπτωση α , ,87 512,68 806,92 ΑΑ036 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,66 ΑΑ037 παρ. 6 περίπτωση α , ,01 586, ,71 ΑΑ038 παρ. 6 περίπτωση α , ,87 498, ,09 ΑΑ039 παρ. 6 περίπτωση α , ,55 293, ,26 ΑΑ040 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,67 ΑΑ041 παρ. 6 περίπτωση α , ,64 370, ,41 ΑΑ042 παρ. 6 περίπτωση α , ,07 317, ,17 ΑΑ043 παρ. 6 περίπτωση α , ,58 146,08 227,4 ΑΑ044 παρ. 6 περίπτωση α , ,98 376,33 100,76 ΑΑ045 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,89 ΑΑ046 παρ. 6 περίπτωση α , ,21 646, ,97 ΑΑ047 παρ. 6 περίπτωση α , ,47 135,99 483,87 ΑΑ048 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,3 ΑΑ049 παρ. 6 περίπτωση α , ,38 202, ,88 ΑΑ050 παρ. 6 περίπτωση α , ,01 272,96 114,85 ΑΑ051 παρ. 6 περίπτωση α , ,92 629, ,24 ΑΑ052 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,19 ΑΑ053 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,24 ΑΑ054 παρ. 6 περίπτωση α , ,29 239, ,63 ΑΑ055 παρ. 6 περίπτωση α , ,96 845, ,84 ΑΑ056 παρ. 6 περίπτωση α , ,75 920, ,65 ΑΑ057 παρ. 6 περίπτωση α , ,55 656, ,04 ΑΑ058 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,31 ΑΑ059 παρ. 6 περίπτωση α , ,09 671, ,49 ΑΑ060 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,47 Σελίδα 14 από 25

15 ΑΑ061 παρ. 6 περίπτωση α , ,33 102,42 253,1 ΑΑ062 παρ. 6 περίπτωση α , ,61 599, ,32 ΑΑ063 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,49 ΑΑ064 παρ. 6 περίπτωση α , ,1 393,59 314,82 ΑΑ065 παρ. 6 περίπτωση α , ,78 292,23 478,98 ΑΑ066 παρ. 6 περίπτωση α , ,48 261,01 25,69 ΑΑ067 παρ. 6 περίπτωση α , , , ,52 ΑΑ068 παρ. 6 περίπτωση α , ,38 263, ,45 ΑΑ069 παρ. 6 περίπτωση α , ,51 110,71 770,68 ΑΑ070 παρ. 6 περίπτωση α , ,5 562,37 821,07 ΑΑ071 παρ. 6 περίπτωση α , ,04 349, ,49 ΑΑ072 παρ. 6 περίπτωση α , ,03 46,77 77,52 ΑΑ073 παρ. 6 περίπτωση α , ,62 67,77 138,07 ΑΑ074 παρ. 6 περίπτωση α , ,46 78,16 135,62 ΑΑ075 παρ. 6 περίπτωση α , ,04 411, ,95 ΑΑ076 παρ. 6 περίπτωση α , ,44 23,64 5,44 ΑΑ077 παρ. 6 περίπτωση α , ,68 180,91 70,18 ΑΑ078 παρ. 6 περίπτωση α , ,58 31,06 54,24 ΑΑ079 παρ. 6 περίπτωση α , ,1 185,65 938,12 ΑΑ080 παρ. 6 περίπτωση α , ,46 380,6 3339,6 ΑΑ081 παρ. 6 περίπτωση α , ,15 867, ,56 ΑΑ082 παρ. 6 περίπτωση α , ,38 352,57 363,51 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 5β και έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 5β Μη δασικού χαρακτήρα (παρ. 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79) (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΑΑ % Β Β Σελίδα 15 από 25

16 ΑΑ <5 % Ν ΒΔ ΑΑ % ΝΑ ΝΑ ΑΑ % ΒΑ ΒΔ ΑΑ % ΒΔ ΒΔ Σχηματισμοί Ομορφοκλησιάς ΑΑ % ΝΑ ΝΔ Ψαμμιτικές σειρές ΑΑ % ΝΑ Ν Ψαμμιτικές σειρές ΑΑ % ΝΔ ΝΔ Ψαμμιτικές σειρές ΑΑ % ΝΔ ΝΔ Ψαμμιτικές σειρές ΑΑ % Ν ΝΔ Ψαμμιτικές σειρές ΑΑ <5 % ΝΑ ΝΑ και λιμναίες ΑΑ <5 % ΒΑ ΝΔ και λιμναίες ΑΑ <5 % Ακ/στη Ακ/στη και λιμναίες ΑΑ <5 % Ακ/στη Ν ΑΑ <5 % Ακ/στη Δ ΑΑ <5 % Ακ/στη ΝΑ ΑΑ <5 % Α Β ΑΑ <5 % Ακ/στη ΒΔ ΑΑ <5 % Ακ/στη ΒΔ ΑΑ <5 % Β Ν ΑΑ <5 % ΝΑ ΝΑ ΑΑ <5 % ΝΑ ΝΑ ΑΑ <5 % Ακ/στη ΒΑ ΑΑ <5 % Ακ/στη Β ΑΑ <5 % Ακ/στη ΒΔ Σελίδα 16 από 25

17 ΑΑ <5 % ΒΑ ΝΑ ΑΑ <5 % Α Α ΑΑ <5 % Ακ/στη Ν ΑΑ <5 % Β Δ ΑΑ % Α ΝΑ ΑΑ % ΝΔ ΒΔ ΑΑ <5 % ΝΑ Ν ΑΑ <5 % Ν Δ Παλιά και σύγχρονα πλευρικά κορήματα κασι κώνοι κορημάτων ΑΑ <5 % ΝΑ ΝΑ ΑΑ <5 % ΝΔ ΝΔ ΑΑ % Δ ΒΔ ΑΑ <5 % Ακ/στη Δ ΑΑ <5 % Β ΒΔ ΑΑ <5 % ΝΔ ΝΔ ΑΑ <5 % Ακ/στη ΝΑ ΑΑ <5 % ΒΑ Α ΑΑ <5 % ΒΑ Α ΑΑ <5 % Α Α ΑΑ <5 % Β ΒΑ ΑΑ % Β ΒΔ ΑΑ % Β ΒΔ ΑΑ <5 % Α Α ΑΑ % Α ΝΔ ΑΑ % ΝΔ ΝΔ Παλιά πλευρικά κορήματα Σελίδα 17 από 25

18 ΑΑ % Δ Δ Παλιά πλευρικά κορήματα ΑΑ % Ν Ν Παλιά πλευρικά κορήματα ΑΑ % ΝΑ ΒΔ Παλιά πλευρικά κορήματα ΑΑ <5 % Δ ΒΔ ΑΑ <5 % Δ Δ ΑΑ <5 % Δ ΒΔ ΑΑ <5 % ΝΔ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % Δ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % ΝΑ Β Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % Δ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % Δ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % ΒΔ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % Δ Δ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % Ακ/στη Ν Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % ΝΔ Δ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % ΒΔ ΒΔ Καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυούχοι άμμοι και αμμούχες ιλείς ΑΑ <5 % ΒΔ ΒΔ Συσσώρευση διαφόρων τύπων χονδροκλαστικών υλικών ΑΑ % ΝΔ Δ ΑΑ <5 % ΝΔ ΝΔ Σελίδα 18 από 25

19 ΑΑ % ΝΔ ΝΔ ΑΑ % ΝΔ ΝΔ ΑΑ % ΝΔ ΝΔ κώνοι κορημάτων ΑΑ % ΝΔ ΝΔ κώνοι κορημάτων ΑΑ % ΒΔ ΒΔ ΑΑ % ΒΔ ΒΔ ΑΑ % ΒΑ ΒΑ κώνοι κορημάτων ΑΑ % Β Β κώνοι κορημάτων ΑΑ % ΝΑ ΝΑ ΑΑ % ΒΑ ΒΑ κώνοι κορημάτων ΑΑ % Α Α κώνοι κορημάτων ΑΑ % ΒΑ ΒΑ Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι ΑΑ % ΝΑ Ν Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι ΑΑ % ΝΑ ΝΑ Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, άμμοι, άργιλοι 6. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε6 = 5.265,76 τ.μ., αποτελούμενο από 6 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 6α) - όπως αυτά απεικονίζονται με κίτρινη οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΑΧ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα) όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος Σελίδα 19 από 25

20 όσο και στον παρακάτω Πίνακα 6α - ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ- 159 Α) μη υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας : ΠΙΝΑΚΑΣ 6α Μη δασικού χαρακτήρα (παρ. 6 περίπτωση β του άρθρου 3 του Ν. 998/79) άρθρου 3 του Ν. 998/79 X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΑΧ001 παρ. 6 περίπτωση β , ,31 111,42 170,35 ΑΧ002 παρ. 6 περίπτωση β , ,86 152, ΑΧ003 παρ. 6 περίπτωση β , ,14 160,97 743,5 ΑΧ004 παρ. 6 περίπτωση β , ,75 165,83 889,88 ΑΧ005 παρ. 6 περίπτωση β , ,89 132,3 692,54 ΑΧ006 παρ. 6 περίπτωση β , ,5 243, ,49 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 6β και έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 6β Μη δασικού χαρακτήρα (παρ. 6 περίπτωση β του άρθρου 3 του Ν. 998/79) (στοιχεία χαρακτηρισμού) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΑΧ <5 % Ν Ν Ψαμμίτες κατά κανόνα χαλαροί ΑΧ <5 % ΒΑ ΒΑ ΑΧ % Ν Ν κατώτερος ΑΧ % ΝΔ ΝΔ Σελίδα 20 από 25

21 κατώτερος ΑΧ % ΒΑ ΒΑ κώνοι κορημάτων ΑΧ % ΒΑ ΒΑ κώνοι κορημάτων 7. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε7 = 7.721,74 τ.μ., αποτελούμενο από 8 επί μέρους πολύγωνα (βλ. Πίνακα 7α) - όπως αυτά απεικονίζονται με πορτοκαλί οριογραμμή στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΧΧ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα) όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 7α - ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει μη υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας : ΠΙΝΑΚΑΣ 7α Μη δασικού χαρακτήρα ( που διέπονται από τις διατάξεις της Εποικιστικής Νομοθεσίας) άρθρου 3 του Ν. 998/79 X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΧΧ001 μη υπαγόμενες , ,71 190, ,17 ΧΧ002 μη υπαγόμενες , ,4 113,61 749,59 ΧΧ003 μη υπαγόμενες , ,94 86,11 468,39 ΧΧ004 μη υπαγόμενες , ,61 365, ,19 ΧΧ005 μη υπαγόμενες , ,87 159,07 551,49 ΧΧ006 μη υπαγόμενες , ,42 63,61 78,98 ΧΧ007 μη υπαγόμενες , ,85 107,6 336,73 ΧΧ008 μη υπαγόμενες , ,46 60,68 157,2 Τα στοιχεία δε, που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945 και 1998, η μορφολογία του εδάφους, και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν περιληφθεί στο παρακάτω Πίνακα 7β και έχουν ως εξής : Σελίδα 21 από 25

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 7β Μη δασικού χαρακτήρα ( που διέπονται από τις διατάξεις της Εποικιστικής Νομοθεσίας) ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (μέσο) Εδαφική κλίση Στοιχεία Εδαφολογικού Χάρτη ΧΧ % ΝΑ ΝΑ Ψαμμιτικές σειρές ΧΧ % ΝΔ ΝΔ Ψαμμιτικές σειρές ΧΧ <5 % ΒΑ ΒΑ ΧΧ % ΒΑ ΝΑ ΧΧ % ΝΑ ΝΑ ΧΧ <5 % ΝΔ ΝΔ ΧΧ <5 % Ν Ν Παλιά και σύγχρονα πλευρικά κορήματα κασι κώνοι κορημάτων ΧΧ <5 % Ν Ν Το ανωτέρω τμήμα (αποτελούμενο από 8 επιμέρους πολύγωνα), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1098/ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς αποτελεί εποικιστική έκταση και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας (έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3208/2003, ως ισχύει). 8. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης συνολικού Εμβαδού Ε8 = 5.584,94 τ.μ., αποτελούμενο από 4 επί μέρους πολύγωνα - όπως αυτά απεικονίζονται με κίτρινη οριογραμμή και κίτρινη γραμμοσκίαση στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και με την ένδειξη κατηγορίας ΝΕ (που προηγείται του τριψήφιου κωδικού αριθμού πολυγώνου) στην επιγραφή τους και με συντεταγμένες του κεντροειδούς τους (σε μέτρα) όπως αυτές εμφανίζονται τόσο επί του τοπογραφικού διαγράμματος όσο και στον παρακάτω Πίνακα 8α ως μη Δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως ισχύουν σήμερα. Τα κατωτέρα περιγραφόμενα επί μέρους πολύγωνα αποτελούν, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1098/ έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς τμήματα κληροτεμάχιων διανομών και αναδασμών αγροκτημάτων (όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα 8β) : Σελίδα 22 από 25

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 8α Μη δασικού χαρακτήρα Υπαγωγή σε διάταξη νόμου X Y Περίμετρος Εμβαδόν ΝΕ001 ΝΕ002 ΝΕ003 ΝΕ004 παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/ , ,98 52,79 93, , ,15 427,4 4828, , ,59 69,18 223, , ,31 106,07 439,19 ΠΙΝΑΚΑΣ 8β Μη δασικού χαρακτήρα ΕΤΟΥΣ 1945 Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 1998 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Αριθμός Κληροτεμαχίων Διανομή ή Αναδασμός Αγροκτήματος Έτους Τοπική Κοινότητα Στοιχεία Οριτικού Τίτλου ΝΕ001 Δάση 189 Αναδασμού Ιεροπηγής 1967 Ιεροπηγής, Δ.Ε. Καστρακίου Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς 5048/ ΝΕ002 Δάση 221, 222, 227 Συμπληρωματικής διανομής Ιεροπηγής 1980 Ιεροπηγής, Δ.Ε. Καστρακίου Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς 7731/ , 7785/ και 7778/ ΝΕ003 Δάση 232 Συμπληρωματικής διανομής Ιεροπηγής 1980 Ιεροπηγής, Δ.Ε. Καστρακίου Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς 7771/ ΝΕ004 Δασικές 969, 2120 Οριστικής και Συμπληρωματικής διανομής (αντίστοιχα) Αμπελοκήπων 1936 και 1939 Τ.Κ. Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος 84693/ και 85177/ Τα προαναφερόμενα πολύγωνα εμφανίζουν σήμερα μη δασική μορφή (αγροτική) και την ίδια μη δασική μορφή εμφάνιζαν από το έτος 1998 τουλάχιστον, μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των προαναφερόμενων Οριστικών τίτλων και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 είχαν μορφή μη δασική. Σελίδα 23 από 25

24 Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς µε αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτής, επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από την Υπηρεσία µας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Καστοριάς που έχει έδρα στην Καστοριά, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην µε αριθµ /7182/ απόφαση των Αν. Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 3473). Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος να αναρτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο. Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόμενο µε τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) μήνα στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Περίληψη του περιεχομένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την υπηρεσία µας, να δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε µία τοπική και µία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης µε πανελλήνια κυκλοφορία μερίμνη της ενδιαφερομένης εταιρείας, η οποία οφείλει να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις πράξεις δημοσιότητας. Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση Μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Χρήστος Λιάμης ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Συνημμένα: Ψηφιακό μέσο (cd) όπου περιλαμβάνεται αρχείο.mxd (με το συνοδευόμενο.mdb) καθώς και αρχείο.pdf, στα οποία απεικονίζεται το συνημμένο της παρούσας Πράξης Χαρακτηρισμού Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Trans Adriatic Pipeline AG GREECE (Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας) Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 21 ος όροφος Αθήνα ΤΚ (δια υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας για την επίδοση της πράξης µε αποδεικτικό επίδοσης) 2. Δήμος Καστοριάς Σελίδα 24 από 25

25 (για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, µε ευθύνη του Δημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού). 3. Δήμος Άργους Ορεστικού (για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, µε ευθύνη του Δημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού). 4. Δήμος Νεστορίου (για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, µε ευθύνη του Δημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού). 5. Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δια της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ). 6. Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς (Πρώην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου) Ιουστινιανού 1, T.K ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.- Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων Δομοκού 5, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 8. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ως αρμόδιο φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (Α 207) Διοικητήριο, Τ.Κ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Σελίδα 25 από 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κλώνου &Κ. Στεφάνου 8- Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Κυκλδων -------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Π.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 24-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 1171. ΠΡΟΣ: κ.μαρκουλακη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 24-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 1171. ΠΡΟΣ: κ.μαρκουλακη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1M ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 841 00 - Ερμούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση δασικού χάρτη Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη της

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α.

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημόσιου Κατηγόρου -------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 04-08-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. πρωτ: 5686 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1275/1 8 1978 (Φ.Ε.Κ. 511/Δ /30 09 1978) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 64 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημόσιου δάσους με συνολικό εμβαδόν «χίλια εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 319 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,176 στρ. στη θέση «Άσπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λιβαδειά 20-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6752 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

3) Δασονομείο Γενναδίου

3) Δασονομείο Γενναδίου ANAΡΤΗΤEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30-7 -2015 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αρ.πρωτ.: 51971 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Tμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011.

ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011. ΑΔΑ 4Α9ΤΚ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137995 ΕΞ2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 156 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της αριθ. 1578/22 10 2003 (ΦΕΚ 1267/Δ /27 11 2003) απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7950 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-Α ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 16-4 -2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Φ.73521 /9339 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ A & ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 256 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος που διέρχεται όμορα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015 Αθήνα, 28/09/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΕΤ-ΛΗΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001997054 2014-04-16

14PROC001997054 2014-04-16 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 2651361332 ΦΑΞ 26510-74441 EMAIL: DBalomenou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13899 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΝΜ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 325 28 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους με εμ βαδόν «οχτακόσια ένα τετραγωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 179 9 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 394,25 τ.μ. στη θέση «Τρίφτα» Τ.Κ. Φιλοθέης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕ7ΛΨ-1ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΕ7ΛΨ-1ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος

Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος. 3. Αντωνίου Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της. της Π.Ε. Λάρισας, ως μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 551/2015 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν.

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα