ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Θεσµικά θέµατα 1-2 Έρευνα και Εκπαίδευση Περιφερειακή πολιτική Επιχειρηµατικότητα INFO DAY «CIP ICT-PSP Digital Libraries» Λουξεµβούργο, 4 Φεβρουαρίου information_society/activities/ econtentplus/events/ cip_infoday_2010/ index_en.htm Ηµερολόγιο Ηµερολόγιο Φεβρουαρίου ευρωπαϊκών εκδηλώσεων 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας Την 1 η εκεµβρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία αναµένεται να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους πολίτες και να ρυθµίσει το θεσµικό διάλογο στα επόµενα έτη. ΕΙ ΗΣΕΙΣ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες Την Τρίτη 8 εκεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε ο αγιασµός του νέου γραφείου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ε.Γ.Κ.) στις Βρυξέλλες. Ο αγιασµός τελέσθηκε από τον Χωρεπίσκοπο Νεαπόλεως Θεοφιλέστατο κ. Πορφύριο µετά από πρόσκληση του Εκτελεστικού ιευθυντή του Ε.Γ.Κ., ρ. Γρηγόρη Μακρίδη. Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους ο Πρέσβης της Κυπριακή ηµοκρατίας στο Βέλγιο κ. Κωνσταντίνος Ηλιάδης, η Αναπληρώτρια ιευθύντρια του Γραφείου της Επιτρόπου κας Ανδρούλλας Βασιλείου, κα. έσποινα Σπανού, και οι εκπρόσωποι της Ένωσης ή- µων στις Βρυξέλλες κ. Φάνης Παντελογιάννης και κα. Φρόσω Κοσσυβάκη. Το δεύτερο εξάµηνο του 2009 το γραφείο του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες µεταφέρθηκε σε νέο κεντρικότερο κτήριο, στη διεύθυνση Rond-Point Schuman 11, στην καρδιά της Ε.Ε., απέναντι από το κτήριο Berlaymont της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συµβούλιο της Ε.Ε. και πολύ κοντά στο κτήριο όπου στεγάζεται η Πρεσβεία και η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ε.Ε. κών ή ανθρωπογενών καταστροφών. 5. Νέες δυνατότητες αντιµετώπισης των διασυνοριακών επιπτώσεων της ενεργειακής πολιτικής, της προστασίας των πολιτών και της καταπολέµησης των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αντικαθιστά τις 6. Κοινή δράση για τη δίωξη των εγκληµατικών Το κυκλωµάτων άρθρο αυτό µπορεί διασυνοριακής να έχει ε- ισχύουσες Συνθήκες Ε.Ε. και ΕΚ, αλλά τις τροποποιεί. Εξασφαλίζει στην Ένωση το νοµικό πλαίσιο και µέσα που χρειάζεται για να τοµέα αύξηση της των λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρω αϊκή ροϋ ολογισµού Συνεργασία µπορίας 2008: στον ανθρώπων. Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) αντιµετωπίσει Ε ιστηµονικής τις αυριανές προκλήσεις δα ανών για και και την Τεχνικής να 7. Κοινοί κανόνες για να αποφεύγεται το έρευνα είναι ανταποκριθεί στα αιτήµατα των πολιτών της. φαινόµενο της αναζήτησης τρόπος δελτία του ευνοϊκότερου πρόσθεσης είναι κράτους πάρα πολύ περιεχοµένου υποδοχής µεγάλο. Μπορείτε άσυλο. ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα από σε τους αιτούντες ένα έκα παραδείγµατα πλεονεκτηµάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες: σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα της τοµέα γραφεία τροµοκρατίας σας. του στις µέσω Βρυξέλ- της Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και 1. ικαίωµα των πολιτών να ζητούν από 8. Καταστολή λες την παρουσίαση Επιτροπή να για προτείνει το δίκτυο νέα EUREKA πρωτοβουλία στη χρηµατοδότηση («Πρωτοβουλία πληροφορίες: και των στήριξη Ευρωπαίων των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-που δρα- και το δέσµευσης νέο πρόγραµµα δείτε εάν περιουσιακών η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει στοιχείων. που αφορά και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες 9. Πιο δηµοκρατική στηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές διαδικασία αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές της ή λήψης α- πολιτών»). ποφάσεων να τάσεις Ε.Ε. µην επιλέξετε ή (ενισχυµένος να κάνετε ρόλος 2. εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής Μεγαλύτερη θα είναι προστασία ο κ. Luuk Borg, των Προϊστάµενος πολιτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε- της Γραµµατείας του EUREKA, µε ενώ στη συνάντηση χάρη στο θα Χάρτη λάβουν των µέρος Θεµελιωδών 50 εκπρόσωποι ικαιωµάτων. θνικών κοινοβουλίων). γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD 10. υνατότητα Liaison Offices. παροχής έκτακτης χρηµατοδοτικής βοήθειας στις τρίτες χώρες. 3. ιπλωµατική και προξενική προστασία για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. 4. Αµοιβαία βοήθεια σε περίπτωση φυσι-

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων άνοιξε τις πόρτες του στις 16 εκεµβρίου 2009 στη Βίλνα της Λιθουανίας. Το Ινστιτούτο είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισµός που δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη της Ε.Ε. στις προσπάθειές τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την καταπολέµηση των διακρίσεων των δύο φύλων και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων. Τα καθήκοντά του είναι η συλλογή και ανάλυση συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων, η ανάπτυξη µεθοδολογικών εργαλείων, ιδίως για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, η διευκόλυνση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Ο προϋπολογισµός του Ινστιτούτου για την περίοδο ανέρχεται σε EUR 52,5 εκατ. Το Ινστιτούτο θα α- πασχολήσει περίπου 30 υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του 2010 και προβλέπει τη δέσµευση αποσπασµένων εθνικών εµπειρογνωµόνων για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας στον τοµέα της ισότητας των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε την ετήσια έκθεση επετηρίδα, όπου παρουσιάζονται ορισµένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της Ε.Ε. κατά το προηγούµενο έτος. Η εν λόγω επετηρίδα περιλαµβάνει παραδείγµατα επιτυχιών, στα οποία η δράση της Ε.Ε. οδήγησε σε απτά αποτελέσµατα για τους πολίτες και τα οποία αφορούν διάφορα θέµατα, από την ασφάλεια των παιχνιδιών µέχρι το µετριασµό των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. Τα δέκα θέµατα που επελέγησαν για το 2009 είναι: Τα ε ιτεύγµατα της Ε.Ε. κατά το Προετοιµασία για την οικονοµική ανάκαµψη Η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της κινητοποίησαν τεράστιους πόρους για να επαναφέρουν τη σταθερότητα στην οικονοµία και να προστατεύσουν τους πολίτες. 2. Επικοινωνία µε µικρότερο κόστος Οι Ευρωπαίοι µπορούν να επικοινωνούν ευκολότερα και φθηνότερα, χάρη στις προσπάθειες της Ε.Ε. για εξασφάλιση φθηνότερων χρεώσεων και συνδέσεων. 3. Συγκέντρωση πόρων για την καταπολέµηση της άνοιας στην «πρωτοβουλία της Ε.Ε. για ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων», ύψους 2 δις ευρώ, συνεργάζονται η βιοµηχανία και ο ακαδηµαϊκός κόσµος για τη διασφάλιση της ταχείας µετάβασης από τις νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις στα νέα φάρµακα. 4. Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής Η Ε.Ε. πέτυχε να µειωθούν κατά 32 εκατ. τόνους οι εκπο- µπές CO 2 απλώς και µόνο µε το πάτηµα ενός ηλεκτρικού διακόπτη φωτισµού. 5. Καταπολέµηση της πείνας στις φτωχότερες χώρες του κόσµου Όπως έδειξε σαφώς η ύψους 1 δις ευρώ επισιτιστική διευκόλυνσή της κατά το 2009, η Ε.Ε. αντιµετωπίζει τη φτώχεια και την πείνα ανά τον κόσµο. 6. Μέριµνα για το περιβάλλον Για να διαφυλάξει το περιβάλλον όσο το δυνατόν καθαρότερο, η Ε.Ε. θέσπισε νέους κανόνες για τον περιορισµό των επιβλαβών ρυπαντών που προέρχονται από το πετρέλαιο ή τα φυτοφάρµακα. 7. Ανοικοδόµηση της Ευρώπης όταν συµβαίνουν φυσικές καταστροφές Οι χώρες της Ε.Ε. έδρασαν ταχέως για την αµοιβαία υποστήριξή τους, στέλνοντας βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. 8. Παροχή ευνοϊκών όρων στους πελάτες των τραπεζών Η Ε.Ε. δηµιούργησε την ενιαία αγορά προς όφελος των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Τώρα εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες προσφέρουν στους πελάτες τους θεµιτούς όρους. 9. Προστασία των ζώων στην ξηρά και στους ωκεανούς Η Ε.Ε. έθεσε εκτός νόµου τη διάθεση στην αγορά προϊόντων προερχόµενων από φώκιες και πρότεινε ένα νέο σχέδιο δράσης για τη διάσωση των καρχαριών. 10.Καταχώρηση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών αγορών Η Ε.Ε. έλαβε µέτρα κατά ιστοχώρων που δεν παρείχαν στους καταναλωτές τα δικαιώµατα που δικαιούνται βάσει της νοµοθεσίας της Ε.Ε. Η ηλεκτρονική µορφή της επετηρίδας εξασφαλίζει ότι οι πολίτες µπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση µέσω του διαδικτύου στο φυλλάδιο στο οποίο κάθε θέµα αναλύεται περαιτέρω µε σύντοµο βιντεοκλίπ.

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Οι τρεις ρώτες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας του ΕΙΚΤ To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIKT ) ανακοίνωσε στις 16 εκεµβρίου 2009 την έναρξη των πρώτων τριών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας (ΚΓΚ). Οι ΚΓΚ είναι σε υψηλό βαθµό ολοκληρωµένες εταιρικές σχέσεις µε στόχο τη διασύνδεση φορέων άριστου επιπέδου από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις σχετικά µε θέµατα που αφορούν τον µετριασµό της κλι- µατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν («Κλίµα-ΚΓΚ»), τη βιώσιµη ενέργεια («Καινοενέργεια ΚΓΚ) (KIC InnoEnergy) και τη µελλοντική κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας («EIT ICT Labs») αντιστοίχως. Η έναρξη των ΚΓΚ αποτελεί σηµαντικό βήµα στη δηµιουργία του ΕΙΚΤ, το οποίο ιδρύθηκε µε προορισµό να διαδραµατίσει ρόλο µοντέλου για την ανάπτυξη της καινοτοµίας στην Ευρώπη και συνεπώς να συµβάλει στους στόχους της µελλοντικής στρατηγικής για την Ε.Ε Προκειµένου να διευκολυνθεί µια γρήγορη και οµαλή εκκίνηση, το ΕΙΚΤ θα εφοδιάσει αµέσως τις ΚΓΚ µε µια αρχική επιδότηση συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ. Οι ΚΓΚ αναµένεται να καταστούν πλήρως λειτουργικές µόλις υπογράψουν µια επταετή συµφωνίαπλαίσιο εταιρικής σχέσης µε το ΕΙΚΤ και αφού επικυρώσουν την πρώτη συµφωνία ετήσιας επιδότησης προς τα µέσα του Υλο οίηση του ρογράµµατος Erasmus Mundus II ηµοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα Erasmus Mundus II, στόχος του οποίου είναι να προωθήσει την ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση, να συµβάλει στη βελτίωση και ανάδειξη των προοπτικών σταδιοδροµίας των φοιτητών και να προαγάγει τη διαπολιτισµική κατανόηση µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης θα υποστηριχθούν οι παρακάτω δράσεις: ράση 1 - Κοινά Προγράµµατα (µάστερ και διδακτορικά) Erasmus Mundus - καλλιέργεια της συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ακαδηµαϊκού προσωπικού από την Ευρώπη και τρίτες χώρες, µε στόχο τη δηµιουργία πόλων αριστείας και την παροχή υψηλά καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού. ράση 2 - Συµπράξεις Erasmus Mundus - καλλιέργεια της διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από την Ευρώπη και τρίτες χώρες µέσω της προώθησης της κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα σπουδών για φοιτητές (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς), υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό (οι ροές κινητικότητας δεν αφορούν όλες τις περιοχές και τις οµάδες κρατών). ράση 3 - Προώθηση της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - προώθηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη µέσα από µέτρα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της εικόνας, της προβολής και της προσβασι- µότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παγκοσµίως. Ανάλογα µε τη δράση, επιλέξιµοι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα Erasmus Mundus II είναι ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των χωρών µελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, φυσικά πρόσωπα, ερευνητικοί οργανισµοί και οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισµός είναι EUR 106,2 ε- κατ. και η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 30 η Απριλίου Συνεργασία Ε.Ε. - Καναδά στην τριτοβάθµια εκ αίδευση Το Πρόγραµµα συνεργασίας Ε.Ε. - Καναδά για την τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, δηµοσίευσε τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µέσω της οποίας θα υποστηριχθούν δυο είδη δράσεων: 1. Οι διατλαντικές κοινοπραξίες προγραµµάτων α- νταλλαγής (TEP): υποστήριξη για υλοποίηση κοινών προγραµµάτων µελετών ή/και κατάρτισης, καθώς και προγραµµάτων κινητικότητας σπουδαστών και πανεπιστηµιακού προσωπικού. 2. Οι διατλαντικές κοινοπραξίες πτυχιακών προγραµµάτων (TDP): υποστήριξη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πτυχιακών προγραµµάτων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιλέξιµοι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι σε ένα από τα 27 κράτη µέλη της Ε.E. Κάθε σχέδιο πρέπει να διαθέτει ένα επικεφαλής ίδρυµα στην Ε.Ε. και ένα επικεφαλής ίδρυµα στον Καναδά. Ο διαθέσιµος κοινοτικός προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε EUR 1,974 εκατ. και η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 24 Μαρτίου 2010.

4 INTERREG IVC - Σχέδια κεφαλαιο οίησης Σ Ε Λ Ι Α 4 Άνοιξε η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράµµατος INTERREG IVC, το οποίο είναι µέρος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας των πολιτικών των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο Στόχος της είναι, µέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να συµβάλλουν στον οικονοµικό εκσυγχρονισµό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η νέα πρόσκληση α- φορά αποκλειστικά σχέδια κεφαλαιοποίησης και οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο των παρακάτω προτεραιοτήτων: Προτεραιότητα 1 Καινοτοµία & Γνώση Προτεραιότητα 2 Περιβάλλον & Πρόληψη κινδύνων Η επιλέξιµη περιοχή του INTERREG IVC καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένων των νησιωτικών και αποµακρυσµένων περιοχών. Επιπλέον, η Νορβηγία και η Ελβετία είναι πλήρη µέλη του προγράµµατος και οι οργανώσεις από τις χώρες αυτές είναι ευπρόσδεκτες να συµµετάσχουν. Οι επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι δη- µόσιες αρχές και οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός που θα διατεθεί για την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα EUR 15 εκατ. Για να είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις ο προϋπολογισµός που θα προτείνεται θα πρέπει να κυµαίνεται από EUR 1 εκατ. και EUR 2 εκατ. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 5 η Μαρτίου Open Days άνοιξε η ρόσκληση υ οβολής ροτάσεων Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία µε τη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσαν την έναρξη της διοργάνωσης για την επόµενη εκδήλωση «Open Days» που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 4-7 Οκτωβρίου Ο γενικός τίτλος της εκδήλωσης για το 2010 είναι: «Στόχοι Ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες», και όλα τα σεµινάρια και οι εκδηλώσεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις προτεραιότητες: Ανταγωνιστικότητα, Συνεργασία, Συνοχή. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά φορείς για να συζητήσουν κοινούς προβληµατισµούς των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων και να αναζητήσουν πιθανές λύσεις, να αποτελέσει πλατφόρµα ενίσχυσης της ικανότητας των αρµοδίων εφαρµογής της πολιτικής συνοχής και της διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δικτύωση των περιφερειών και πόλεων. Για να γίνει µια πόλη ή µια περιφέρεια επίσηµος εταίρος των «Open Days» θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν γραφείο αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες 2. Οι πόλεις θα πρέπει να έχουν γραφείο αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες ή να είναι πρωτεύουσες κρατών µελών ή να έχουν τουλάχιστον κατοίκους 3. Τουλάχιστον µια περιφέρεια ή πόλη της περιφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να συµµετέχει ή να έχει συµµετάσχει στη διαχείριση σχεδίων χρηµατοδοτούµενα από τα ιαρθρωτικά Ταµεία 4. Οι περιφέρειες ή οι πόλεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει, επίσης, να αποτελούν µέλη µιας περιφερειακής συνεργασίας (οµάδας) πόλεων και περιφερειών, η οποία θα σχηµατισθεί για αυτό το σκοπό. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 22 α Φεβρουαρίου Τάσεις στην ροσβασιµότητα στις ευρω αϊκές εριφέρειες Το Ευρωπαϊκό ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού (ESPON) δηµοσίευσε πρόσφατα έκθεση για την «Εδαφική Παρατήρηση Νο.2». Η έκθεση εξετάζει τις Εδαφικές Τάσεις στην Προσβασιµότητα στην Ευρώπη και στις περιφέρειές της. Στόχος είναι να παρέχει έγκυρα στοιχεία στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής που ασχολούνται µε τη περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή. Σύµφωνα µε την έκθεση, η οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής σχετίζεται συχνά µε τη δυνατότητα πρόσβασης. Σε γενικές γραµµές, περιοχές µε υψηλή προσβασιµότητα είναι οικονο- µικά και ανταγωνιστικά ανεπτυγµένες. Η έκθεση παρουσιάζει νέα στοιχεία σχετικά µε τις εδαφικές δοµές και τη δυναµική της προσβασι- µότητας στο εσωτερικό της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας τη σηµαντική σχέση µεταξύ της καλής πρόσβασης και της οικονοµικής ανάπτυξης.

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Ευρω αϊκό ίκτυο Πρεσβείρων Γυναικείας Ε ιχειρηµατικότητας Το ίκτυο των Πρεσβείρων, στοχεύει στο να εµπνεύσει τις γυναίκες όλων των ηλικιών να γίνουν επιχειρηµατίες και να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Η πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού της γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι πρέσβειρες θα συµβάλουν στην αύξηση της εµπιστοσύνης όσον αφορά στη δηµιουργία επιτυχη- µένων επιχειρήσεων και θα εµπνεύσουν και άλλες γυναίκες να γίνουν επιχειρηµατίες. Επίσης, θα είναι πρότυπα για να εµπνεύσουν και άλλες γυναίκες να γίνουν επιχειρηµατίες «εξιστορώντας τις προσωπικές τους επιτυχηµένες ιστορίες». Υπό την έννοια αυτή, η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υ- ποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίοι ως κοινοπραξία, θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο για κάθε συµµετέχουσα χώρα και θα φέρουν σε επαφή επιτυχηµένους επιχειρη- µατίες από όλη την Ευρώπη που θα δραστηριοποιηθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να ε- µπνεύσουν, να ενθαρρύνουν και να πείσουν τις γυναίκες ότι η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει το επαγγελµατικό τους µέλλον. Κάθε σχέδιο θα δηµιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο. Το σύνολο των δικτύων αυτών θα αποτελέσει ένα Ευρωπαϊκό ίκτυο. Οι πρέσβειρες θα συµµετάσχουν σε συνέδρια, ηµερίδες, φόρουµ, συζητήσεις και σε άλλες δηµόσιες εκδηλώσεις, µε στόχο την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας µεταξύ των γυναικών. Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της προαγωγής, προώθησης και / ή υ- ποστήριξης της επιχειρηµατικότητας. Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε EUR Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 12 η Μαρτίου Βραβείο για το καλύτερο βίντεο για την ε ιχειρηµατικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους λάτρεις του κινηµατογράφου του επιχειρηµατικού τοµέα να αναδείξουν τη δηµιουργικότητά τους και τις δεξιότητές τους µε την παραγωγή ενός σύντοµου βίντεο µε θέµα ένα από τα ακόλουθα ερωτήµατα: Τι είναι επιχειρηµατικότητα; Τι θα µπορούσε να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηµατίες; Τι θα µπορούσε να εξαλείψει τις παλιές προκαταλήψεις και να προσφέρει ένα νέο όραµα για την επιχειρηµατικότητα; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βραβεύσει βίντεο στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 1. «Επιχειρηµατικότητα - Ένας διαφορετικός τρόπος ζωής» 2. «Επιχειρηµατικότητα - Προκλήσεις και ανταµοιβές» 3. «Επιχειρηµατικότητα - Ο δρόµος προς το µέλλον» Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα βραβεία ανέρχεται στα EUR Τα βίντεο που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες θα λάβουν EUR 3.333, τα βίντεο στη δεύτερη θέση θα λάβουν EUR 2.222, και τα βίντεο στη τρίτη θέση θα λάβουν EUR Πέντε επιπλέον «ειδικά βίντεο» θα λάβουν EUR 555 το καθένα. Αυτά τα ειδικά βραβεία προορίζεται για τα άτοµα ηλικίας 25 ετών ή νεότερα. Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι πολίτες ή κάτοικοι ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Σερβίας, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 9 η Απριλίου Οι παραγωγοί των καλύτερων βίντεο θα προσκληθούν σε ειδική τελετή απονοµής στις 25 Μαΐου 2010 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της 2 ης Ευρωπαϊκής Εβδο- µάδας ΜΜΕ, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από 25 Μαΐου έως 1 Ιουνίου

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ALEC 2010 Arctic Light Conference New Skills for New Jobs: Action Now Information Day - CIP ICT-PSP Digital Libraries Global Challenges Regional Response, Regional Innovation Capacities in a Global Perspective Annual Conference on European Insurance Law ENTER etourism Conference State Aid for Environmental Protection Mediterranean Conference for Academic Disciplines Annual Conference on European Antitrust Law European Summit of Local Governments ICT for Energy Efficiency High Level event on ICT for Energy Efficiency 3-5 Φεβρουαρίου Lulea, Σουηδία 4 Φεβρουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 4 Φεβρουαρίου Λουξεµβούργο 4-5 Φεβρουαρίου Αϊντχόφεν, Ολλανδία 8-9 Φεβρουαρίου Trier, Γερµανία Φεβρουαρίου Lugano, Ελβετία Φεβρουαρίου Μάαστριχτ, Ολλανδία Φεβρουαρίου Gozo, Μάλτα Φεβρουαρίου Trier, Γερµανία Φεβρουαρίου Βαρκελώνη, Ισπανία Φεβρουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Φεβρουαρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) Συνδροµητές ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί-

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί- Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the Public Private Partnerships (PPPs) 2009: Energy-efficient buildings, Factories of the Future and Green Cars» Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009 https://rpid09.regware.be/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 1 INFO DAYS «ICT Policy Support Programme» 28 Φεβρουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 2 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «Intelligent Energy - Europe (ΙΕΕ programme)» 18 Ιανουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/energy/

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 7 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 2 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το

and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση INFO DAYS «Lifelong

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 3 INFO DAYS «SMEs in Horizon 2020» 18 Οκτωβρίου και 25 Νοεµβρίου 2013 http://ec.europa.eu/research/ sme-techweb/index_en.cfm?

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Οι 10 φιναλίστ του Κυ ριακού FameLab 2015 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία 2 3 Εκπαίδευση 4-5 Απασχόληση 6 Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

communication factors» δηµοσίευσε τους

communication factors» δηµοσίευσε τους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO DAYS «Erasmus+ Info Day: Knowledge

Διαβάστε περισσότερα