ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 .Π.Μ.Σ. : Κατεύθυνση : Εαρινό Εξάµηνο : ιδακτική Οµάδα : Aρχιτεκτονική _ Σχεδιασµός του Χώρου Πολεοδοµία & Χωροταξία Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πολύζος Γιάννης Πολυχρονόπουλος ηµήτρης Κοσµάκη Τζένη - Βλαστός Θάνος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Εξεταστική Περίοδος Σεπτέµβριος _ Πανούση Ελένη Ιουλιέττα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια.Π.Μ.Σ. Πολεοδοµίας Χωροταξίας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / σελ. 2-3 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ / σελ.4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1α / Γενικότερο πλαίσιο / σελ.5 1β / Το Θέµα - Μεθοδολογία / σελ.6 Ενότητα 1 - Ενότητα 1 - Κεφ. 1 : Ενότητα 1 - Κεφ. 2 : H συγκρότηση του Αστικού Ιστού και τα χαρακτηριστικά των µικρών πολεοδοµικών ενοτήτων στις πυκνοδοµηµένες περιοχές του κέντρου η πολεοδοµική ενότητα αναφοράς / σελ.7 Φυσικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής η εµφάνιση της έννοιας του περιβαλλοντικού σχεδιασµού στα µέσα της δεκαετίας του 80 στον ελλαδικό χώρο - ο Γ.Ο.Κ. 1577/85 / σελ.9. Ενότητα 2 - Περιβαλλοντικές σταθερές τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζει ο αστικός χώρος στην κλίµακα της µικρής πολεοδοµικής ενότητας Ενότητα 2 - Κεφ. 1 : Περιβαλλοντικές συνιστώσες στον αστικό ιστό περιβαλλοντικά κριτήρια / σελ.10. Ενότητα 2 - Κεφ.2 : Η εξασφάλιση περιβαλλοντικών όρων για ένα ευνοϊκό µικροκλίµα στο Ο.Τ. / σελ α / Συνθήκες ηλιασµού και «ηλιοπροστασία» σε οικοδοµικά µέτωπα και µικρούς ελεύθερους χώρους / σελ β / Συνθήκες αερισµού και δροσισµού σε ( αποκλεισµένους ) ελεύθερους χώρους / σελ γ / Η συµβολή της φύτευσης και των υλικών στην βελτίωση του µικροκλίµατος / σελ δ / Η διαχείριση των οµβρίων στην κλίµακα του Ο.Τ. / σελ.16. Ενότητα 3 - Οι «ακάλυπτοι χώροι» στην περιοχή αναφοράς, και τα χαρακτηριστικά τους. Ενότητα 3-Κεφ.1 : Επιλογή επιµέρους Οικοδοµικών τετραγώνων ο.τ / Γενικά χαρακτηριστικά /σελ.17 Ενότητα 3-Κεφ.2 : Το Ο.Τ. 9 : ιατύπωση των προβληµάτων / σελ.17 2

3 Ενότητα 4 - Οι «ακάλυπτοι χώροι» : Στόχοι και διαδικασίες παρέµβασης σε σχέση µε τις έννοιες «υποβάθµιση - αναβάθµιση» Ενότητα.4- Κεφ.1 : Ενότητα.4- Κεφ.2 : Προσδιορισµός µεσοπρόθεσµων κατευθύνσεων λειτουργικής τους Αναβάθµισης / σελ.21 Προσδιορισµός µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κατευθύνσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής λειτουργάς των ακαλύπτων χώρων / σελ.22 Κριτήρια λειτουργικής θεώρησης και περιβαλλοντικής συνεισφοράς των ακαλύπτων. Συµβολή στην «αναβάθµιση» της µικρότερης µονάδας του αστικού ιστού (Ο.Τ.) και τελικά στην ίδια την αναβάθµιση των πυκνοδοµηµένων περιοχών του κέντρου / Το Ο.Τ. 9 : πλαίσιο προτάσεων / σελ / Τα Ο.Τ. 1 & 3 : γενικά χαρακτηριστικά & πλαίσιο προτάσεων / σελ. 24 ΕΠΙΛΟΓΟΣ / σελ.28 Παράρτηµα : Χάρτες - Φωτογραφίες Βιβλιογραφία 3

4 A N T I Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Το µάθηµα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, στο διατµηµατικό πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολεοδοµία Χωροταξία, λειτούργησε σαν πλαίσιο για την συγκρότηση ενός βασικού πεδίου γνώσεων και προβληµατισµού µε άξονα τις έννοιες «βιωσιµότητα» και «ανάπτυξη» του Αστικού Χώρου σήµερα. Παρόλο που εδώ και δεκαετίες όλο και µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού των χωρών του λεγόµενου ανεπτυγµένου κόσµου ζει σε χωρικές ενότητες οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αµιγώς αστικές, η ανάλυση, η εξειδικευµένη προσέγγιση και κυρίως ο σχεδιασµός του αστικού περιβάλλοντος από τους επιστήµονες που ασχολούνται µε τον «χώρο», ελάχιστα ενσωµατώνουν οπτικές που να συνδέουν τον «Αστικό χώρο», ως τεχνητά διαµορφωµένο χώρο, µε τις φυσικές «ιδιότητες» και τα χαρακτηριστικά του Φυσικού Περιβάλλοντος στον οποίο εντάσσεται, και µε τον οποίο ουσιαστικά συνυπάρχει. Προσεγγίσεις οι οποίες υπογραµµίζουν την ανάγκη ενσωµάτωσης της παραπάνω οπτικής στα µεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης του αστικού γίγνεσθαι, και στον ίδιο τον αστικό σχεδιασµό υπάρχουν. Αναφέρονται συχνά ως «οικολογικές-περιβαλλοντικές» προσεγγίσεις. Στα πλαίσιά τους οι ανθρώπινες κατασκευές εξετάζονται παράλληλα µε το σύνολο των δικτύων που τις υποστηρίζουν, τίθενται κεντρικά η έννοια της οικονοµίας των πόρων και η έννοια της αξιολόγησης των επιπτώσεων των επιλεγµένων θέσεων, σε µια προσπάθεια να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες και οι επιπτώσεις που θα παρείχαν διαφορετικές επιλογές για τον χώρο. Θα µπορούσαµε κατά κάποιον τρόπο να πούµε πως οι προσεγγίσεις αυτές υποστηρίζουν την ύπαρξη του «φυσικού», παραπέµποντας καταρχήν στην Φύση ως «τόπου» αναγκαίου, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µέσα και έξω από τα στενά όρια των πόλεων µας. Αλλά προβάλλουν κυρίως το «φυσικό» ως τις «φυσικές ιδιότητες» της όποιας κατασκευής και τελικά της όποιας χειρονοµίας εγγράφεται στο χώρο, ορίζοντας εκ νέου τις παραµέτρους µέσα από τις οποίες θα πρέπει να εστιάζουµε προκειµένου να συντάξουµε την σχέση ανθρωποποιειτού αντικειµένου και περιβάλλοντος µέσα από τις πολλαπλές πτυχές τις οποίες προσδιορίζουν οι σχέσεις της κατασκευής µε τις φυσικές και τεχνητές ιδιότητες του χώρου στον οποίο παρεµβάλλεται, και τις οποίες εν µέρει συγκροτεί. Τα επίθετα «περιβαλλοντική» - «οικολογική» προσέγγιση προσδίδουν τις περισσότερες φορές την διάσταση της «ουτοπικής» και πάντως ονειροπόλας προσπάθειες στις παραπάνω θέσεις που έχουν τουλάχιστον την τόλµη να θέτουν τα ζητήµατα της ανάπτυξης του αστικού χώρου χωρίς να τα αποµονώνουν µε «τεχνητό» τρόπο από την βαθύτατη σχέση αλληλεξάρτησης που το ίδιο διατηρεί µε το φυσικό περιβάλλον. Η κατά πολλούς βαθύτατα «τεχνολογική εποχή µας», στην ουσία µόνο και κυρίως µια εποχή έντασης κατανάλωσης των προϊόντων εκείνων που παράγονται ως εφαρµογή των τεχνολογικών «επιτευγµάτων» της κοινωνίας µας, φαίνεται πως αρνείται να εξετάσει τις επιπτώσεις της γενικότερης ανάπτυξής της (1), όπως επίσης και να θέσει τις βάσεις για την διαχείριση των ζητηµάτων του χώρου µέσα από µια οπτική που να τα προσδιορίζει µακροπρόθεσµα, σε βάθος χρόνου, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, φυσικό και αστικό, και µε σεβασµό στις επόµενες γενεές (1) : Στο κοµµάτι που µας ενδιαφέρει µιλάµε για τις επιπτώσεις της αστικής εξάπλωσης µε τα αρνητικά χαρακτηριστικά των επικρατέστερων µοντέλων οικοδόµησης σε κτιριολογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης των βασικών δικτύων αλλά και των λειτουργιών της πόλης 4

5 Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Ι α./ Γενικότερο πλαίσιο Η εργασία αυτή οργανώθηκε από την αρχή σαν µια προσπάθεια αποτίµησης των προτύπων πολεοδοµικής οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής πρακτικής που χαρακτηρίσανε τις µεταπολεµικές δεκαετίες. Κι αυτό διότι πιστεύουµε πως οι τότε κατευθύνσεις ανάπτυξης του αστικού χώρου, όχι µόνο αφήσανε βαθειά τα ίχνη τους στην ελληνική πόλη, όχι µόνο καθορίσανε σε πολύ µεγάλο βαθµό το σήµερα, αλλά µας κληροδοτήσανε κάτι πολύ πιο βαρύ, και δυσκολότερα ανατρέψιµο από την ίδια την «υλική» διάσταση των πόλεών µας. Τον τρόπο µε τον οποίο εµείς οι ίδιοι, ως πολίτες, συνηθίζουµε να «επενδύουµε» στην πόλη, βλέποντας την σχεδόν πάντα σαν µια πόλη που «αποδίδει» χρήµα µέσα από την συνεχή ανοικοδόµηση και την εξάντληση των εξαιρετικά υψηλών συντελεστών, και όχι ως περιβάλλον ζωής. Στα πλαίσια του µαθήµατος περιβαλλοντικού σχεδιασµού, επικεντρώνοντας στις «συνθήκες» ζωής τις οποίες θα έπρεπε να παράγουν οι ίδιες οι κτισµένες ενότητες µιας γειτονιάς εξασφαλίζοντας φυσικές παραµέτρους όπως είναι ο ηλιασµός, ο δροσισµός, και άλλες, έγινε σαφές πως οι παραπάνω παράµετροι δεν τίθενται επαρκώς ως στόχοι προς επίτευξη ούτε στις αναπλάσεις υφιστάµενων συνόλων, ούτε στον σχεδιασµό νέων αστικών ενοτήτων, και πάντως πως σχεδόν ποτέ δεν επισηµαίνεται πως αυτές οι «φυσικές ποιότητες» είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν µε «δίκαια» µοιρασµένο τρόπο στα συµπαγή αστικά κέντρα µόνο όταν οι ίδιες οι κτιριακές ενότητες, µε τα πλήρη και τα κενά τους, απασχολήσουν «συνολικά», στην κλίµακα των µικρών αστικών ενοτήτων, ή αλλιώς, στην µικρή πολεοδοµική κλίµακα. Το ότι η ελληνική πόλη στο σύνολό της, και περισσότερο ακόµα στα κεντρικά της τµήµατα, χαρακτηρίζεται από µεγάλο κατακερµατισµό των οικοπέδων, και γενικά µικρές ιδιοκτησίες, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν επιτρέπει να «γίνουν θαύµατα» µε το σηµερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς. εν χρειάζεται να αναφέρουµε εδώ πως οι ιδιαίτερα υψηλοί συντελεστές εκµετάλλευσης δεν δίνουν δυνατότητες βελτίωσης της υφιστάµενης κατάστασης, τουναντίον. Όµως η ίδια η ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών που παρήγαγε το χθες, κατασκευάζοντας την ελληνική πολυκατοικία του 60, όπως και η παρατήρηση των όχι και τόσο καλύτερων συνθηκών που παράγει το σήµερα στην κλίµακα της µικρής πολεοδοµικής ενότητας, του δρόµου και του οικοδοµικού τετραγώνου, πιστεύουµε πως µπορεί να οδηγήσουν σε µια σειρά αρχικών συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα αυτά θα «αγγίξουν» το ζήτηµα της βιωσιµότητας των σηµερινών συντελεστών εκµετάλλευσης έχοντας ορίσει κατά κάποιο τρόπο «περιβαλλοντικές σταθερές», και κυρίως θα βοηθήσουν να αξιολογηθούν τα οφέλη που µπορούν να προσδώσουν στον υφιστάµενο πολεοδοµικό ιστό οι ήπιες παρεµβάσεις. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τις όποιες δυνατότητες «ρεαλιστικά», ξεφεύγοντας από προτάσεις οι οποίες αν και παρουσιάστηκαν συχνά ως «πανάκειες» τις τελευταίες δεκαετίες προσκρούσανε στην σχέση που ο Έλληνας διατηρεί µε τον δηµόσιο και ηµι-δηµόσιο χώρο, δηλαδή σε ζητήµατα βιωµατικής σχέσης και κυρίως «λειτουργίας» του ηµι-δηµοσίου χώρου στην χώρα µας. 5

6 Ι β./ Το Θέµα - Μεθοδολογία Η πολεοδοµική ανάλυση στην οποία θα στηριχθούµε εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΠΜΣ για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Την περιοχή αναφοράς αποτελεί µια ενότητα του αστικού ιστού της Αθήνας, στην περιοχή Αµπελοκήπων. Η ενότητα οριοθετείται από τους δρόµους : Λεωφόρο Κηφισίας, Σεβαστουπόλεως, Φειδιπίδου και Τρικάλων και επιλέχθηκε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Είναι κεντρικότατη περιοχή µεικτών χρήσεων µε έµφαση στην κατοικία στο εσωτερικό της, και κυρίαρχο το στοιχείο το οποίο και οργάνωσε την κατεύθυνση της αρχικής διερεύνησής µας, την λειτουργία, στο εσωτερικό της περιοχής, ενός δικτύου δευτερευόντων δρόµων οι οποίοι πλαισιώνονται από υποχρεωτικές τρίµετρες πρασιές στα εκατέρωθεν οικόπεδα. Το ισχύον οικοδοµικό σύστηµα την εποχή της ανοικοδόµησης της περιοχής είναι το συνεχές σύστηµα, οι συντελεστές εκµετάλλευσης είναι µεγάλοι, δίνοντας δυνατότητες για ιδιαίτερα αυξηµένη κάλυψη. Αποτέλεσµα η µεγάλη πυκνότητα της περιοχής και η δηµιουργία ιδιαίτερα στενών ακάλυπτων χώρων στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων, µε αρνητικά αποτελέσµατα ως προς την περιβαλλοντική λειτουργία τους και την πολεοδοµική λειτουργία τους γενικότερα. Στα πλαίσια της εργασίας θα µας απασχολήσουν κυρίως ο χαρακτήρας της ίδιας της πολεοδοµικής ενότητας από περιβαλλοντικής σκοπιάς. Θα προσεγγίσουµε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της επιλεγµένης ενότητας εµβαθύνοντας στην κατεύθυνση της συµβολής των µικρών ακαλύπτων από την πλευρά του δρόµου, και επικεντρώνοντας κατά κύριο λόγο στους «αδιέξοδους» εσωτερικούς ακάλυπτους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Κρίνουµε απαραίτητο να αναφερθούµε συνοπτικά τόσο στο θεσµικό πλαίσιο το οποίο προηγείται του ΓΟΚ του 85, αλλά και στον ίδιο τον ΓΟΚ 85 προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι πολεοδοµικοί περιορισµοί και οι κατευθύνσεις που προωθούνται µέσα από την εφαρµογή των ισχυόντων γενικών οικοδοµικών κανονισµών. Έχοντας κατανοήσει τον βαθµό που οι περιβαλλοντικές σταθερές ή «ποιότητες» συσχετίζονται µε βασικές αποφάσεις που άπτονται του σχεδιασµού σε πολεοδοµική και κτιριολογική κλίµακα, θα προσεγγίσουµε την πολεοδοµική ενότητα διερευνητικά ως προς τα περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά στην κατεύθυνση της διατύπωσης κατευθύνσεων παρέµβασης, εξετάζοντας την λιγότερο ως «σύστηµα» από την πλευρά του δηµόσιου χώρου, του δρόµου και των προκηπίων κατά µήκος των κυρίων όψεων, και περισσότερο ως «σύστηµα» από την εσωτερική πλευρά των οικοδοµικών τετραγώνων, εκεί όπου τα κτίσµατα συνορεύουν εσωτερικά µε τα όµορα οικόπεδα τους. Η αποτίµηση της λειτουργίας των παραπάνω ενοτήτων µε περιβαλλοντικούς όρους, θα στηριχθεί σε επιτόπου παρατηρήσεις, και σε βιβλιογραφικές πηγές. 6

7 Ενότητα 1 - Κεφ. 1 : η πολεοδοµική ενότητα αναφοράς Η πολεοδοµική ενότητα µεταξύ Λεωφόρου Κηφισίας, Σεβαστουπόλεως, Φειδιπίδου και Τρικάλων προϋπάρχει στο µεγαλύτερο της τµήµα του Γ.Ο.Κ. του 85, και βέβαια του νόµου 947 του 1978 µε τον οποίο καθιερώθηκε ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Ως εκ τούτου, είναι σαφές πως η ίδια η οργάνωση της πολεοδοµικής δοµής την οποία αποτελούν τα συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα και οι δρόµοι που τα περιβάλλουν προέκυψε στην πραγµατικότητα, µέσα από έναν εµβρυώδη και κυρίως «εµπειρικό» σχεδιασµό, χωρίς ανάλυση, και χωρίς αναφορές σε έννοιες περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Φυσικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής (2) Εξετάζοντας την σηµερινή δοµή της ενότητας που οριοθετείται από την Λεωφόρο Κηφισίας και τις οδούς Σεβαστουπόλεως, Φειδιππίδου και Τρικάλων, από την άποψη των χαρακτηριστικών του τοπίου και των πολεοδοµικών χαρακτηριστικών του χώρου, παρατηρούµε τα εξής : Ο Υµηττός είναι το µοναδικό στοιχείο του αττικού ανάγλυφου που προβάλλει σηµειακά, και γίνεται αντιληπτό στο εσωτερικό της περιοχής. Αυτό το «φυσικό» όριο του αττικού τοπίου προς τα ανατολικά συµβάλει στην σύνταξη µιας προοπτικής στο εσωτερικό της αστικής ενότητας, οργανώνοντας κυρίως τις φυγές των κάθετων ως προς την Κηφισίας δρόµων, στην κατεύθυνσή τους προς Μεσογείων. Πέρα από την σηµειακή αναφορά τους στον Υµηττό οι µικροί «παράλληλοι ως προς την λεωφόρο» δρόµοι δεν συντάσσουν προοπτικές βάση κάποιου κυρίαρχου στοιχείου του τοπίου, ούτε βάση της αναφορά τους σε κάποια σηµαντικά από την άποψη της µορφολόγισής τους κτίρια, κι αυτό παρόλο που λειτουργούν στο εσωτερικό της περιοχής σηµεία_«φυγές» προς δύο χαρακτηριστικά κτίρια της δεκαετίας του 70 (3). Ο χαρακτήρας του ενδιάµεσου δηµόσιου χώρου που ορίζουν προσδιορίζεται κύρια από τα µέτωπα των κτιρίων που έχουν ανεγερθεί στις δυο τους πλευρές (4), και από την φύτευση που διατηρούν τα περισσότερα προκήπια (2) : για µια συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά της περιοχής από την άποψη της πολεοδοµικής δοµής και της κλίµακάς της, βλέπε παράρτηµα 1 / Χάρτες 1 έως 3. (3) : αναφερόµαστε στον «Πύργο Αθηνών» στην Βας.Σοφίας Μεσογείων (1973) των Ι.Βικέλα και Ι.Κυµπρίτη, και στο «Ξενοδοχείο President» ( ) στην Λεωφ. Κηφισίας, δυό ψηλά κτίρια τα οποία είναι ιδιαίτερα αντιληπτά στο εσωτερικό της περιοχής αλλά λειτουργούν κυρίως σαν σηµεία αναφοράς. (4) : Τα περισσότερα κτίρια είναι πολυώροφα και µεταγενέστερα του 50 Σε συνεχές σύστηµα τα περισσότερα είναι 4 όροφα µε υπερυψωµένο υπόγειο, στο επίπεδο της οικοδοµικής γραµµής, και ένα έως δύο ρετιρέ σε υποχώρηση. Για να εξαντλήσουν το τότε επιτρεπόµενο ύψος, ορίζουν την στάθµη εισόδου σε υπερύψωση µισού ορόφου περίπου από την στάθµη του δρόµου, δηµιουργώντας µια χαµηλότερη στάθµη µε δυνατότητα φωτισµού και γενικότερα εκµετάλλευσης. 7

8 Τα οικοδοµικά τετράγωνα της ενότητας είναι ορθογώνια, σε επιµήκη διάταξη, και µε διαστάσεις της τάξης των 65 x 35 µέτρων, συνυπολογίζοντας στο πλάτος των 35 µέτρων και την πρασιά. ιαιρούνται σε δύο σειρές οικοπέδων µε άµεση πρόσβαση από το δρόµο. Τα οικόπεδα της περιοχής είναι επί το πλείστον µικρά, µε εµβαδόν της τάξης των 150 έως και 200 τ.µ., µε εξαιρέσεις προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω. Το πρόσωπο που τα οικόπεδα αυτά έχουν προς τον κύριο δρόµο κυµαίνεται από τα 7.0 εως και τα 12.0 µέτρα περίπου, µε.τα περισσότερα απ αυτά να διαθέτουν 9.5 µέτρα πρόσωπο στον.κεντρικό δρόµο. Οι ισχύοντες όροι δόµησης την περίοδο που η περιοχή ανοικοδοµείται ορίζουν ως σύστηµα πολεοδοµικής οργάνωσης των κτιρίων το «συνεχές» οικοδοµικό σύστηµα µε υποχρεωτική πρασιά από την πλευρά του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, αλλά και στην Κηφισίας. Οι οδοί ασκαλάκη, Ακαρνανίας και η πρώην πάροδος Κορινθίας, νυν πεζόδροµος, είναι δρόµοι ιδιαίτερα στενοί. Κατά µήκος τους, η απόσταση από Ρυµοτοµική σε Ρυµοτοµική γραµµή κυµαίνεται από τα 4.80 µέτρα µέχρι τα 5.50 µέτρα, διάσταση η οποία είναι εξαιρετικά µικρή. Αν ορίσουµε ως «οικοδοµικό κενό» την ενότητα πρασιά-δρόµοςπρασιά, εξετάζοντας την συνέχεια που ορίζουν το άθροισµα της ενότητας δρόµος µαζί µε τους µικρούς ενδιάµεσους χώρους στάσης, η τελική διάσταση που αποδίδεται στην πόλη ως «µη δοµηµένος χώρος» από οικοδοµική σε οικοδοµική γραµµή κυµαίνεται από τα µέχρι τα µέτρα. Οι προγενέστεροι του 1985 Γενικοί Οικοδοµικοί Κανονισµοί, σε ισχύ την περίοδο της πολεοδοµικής συγκρότησης της περιοχής µε σηµερινούς όρους, προσδιόριζαν κάλυψη 70% και 85% στα γωνιαία οικόπεδα, µε «παρεκκλίσεις» όπως εκείνες που καθορίζονταν από την εφαρµογή της «δεκάµετρης λωρίδας». Τέτοιες διατάξεις οδήγησαν στην αύξηση της κάλυψης κατά περίπτωση, επιτρέποντας πολλές φορές ακόµα και να κολλήσει µεγάλο τµήµα του κτιρίου στο πίσω όριο του οικοπέδου, όταν το πλάτος του ακαλύπτου που περίσσευε µετά την εφαρµογή της «δεκάµετρης λωρίδας» ήταν µικρότερο του ενός µέτρου. Αποτέλεσµα, ο ακάλυπτος στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι ένας χώρος εξαιρετικά µικρός, µε κακή γεωµετρία, ο οποίος υπονοµεύεται σε «φωταγωγό» για τον φωτισµό των κυρίων χώρων όσων διαµερισµάτων «βλέπουν» στην πίσω πλευρά του οικοπέδου (5) (5) : Η «ξεχασµένη», απόκρυφη πλευρά του συστήµατος στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων, δικαιούται της ίδιας προσέγγισης. Με όρους περιβαλλοντικούς και για όλους τους ορόφους ανεξαιρέτως η «εσωτερική» όψη είναι κι αυτή, όπως και η κύρια εξωτερική όψη, µια «επιδερµίδα» που φέρνει σε επαφή χώρους διαβίωσης µε τα φυσικά στοιχεία του εξωτερικού µη στεγασµένου περιβάλλοντος. 8

9 Το ίδιο πάντα νοµοθετικό πλαίσιο «προκαθόρισε», στην πραγµατικότητα, την τοµή των κτιρίων αλλά και το µέγιστο ύψος της κυρίας όψης πάνω στον δρόµο. Από τις διατάξεις «προέκυπταν», η σταδιακή υποχώρηση του κτιρίου προς τα πίσω µε την εφαρµογή των συνεχόµενων υποχωρήσεων ή «ρετιρέ», και καθοριζόταν ο τελικός όγκος της κατασκευής, κι αυτό όχι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενότητα 1 - Κεφ. 2 : Η εµφάνιση της έννοιας του περιβαλλοντικού σχεδιασµού στα µέσα της δεκαετίας του 80 στον ελλαδικό χώρο Ο προβληµατισµός γύρω από την ανάγκη διατύπωσης περιβαλλοντικών παραµέτρων στον αστικό σχεδιασµό, στην Ελλάδα, εµφανίζεται πολύ µετά την ανοικοδόµηση της συγκεκριµένης αστικής ενότητας στο διάστηµα Τις πρώτες έννοιες συναντάει κανείς στον ΓΟΚ του 85, αν και εξαιρετικά ανεπαρκείς και συχνά «παραµορφωµένες» από τις επιστηµονικές τους αναφορές λόγω των αλλεπάλληλων εκπτώσεων που επιφέρει το καθεστώς πίεσης όσων έχουν συµφέρον να µην αρθούν οι όποιες δυνατότητες µέγιστης εκµετάλλευσης της αστικής γης. Συγκεκριµένα στα πλαίσια του Γενικού κανονισµού εµφανίζονται : Η κριτική του συνεχούς συστήµατος. Η εν λόγω κριτική εστιάζει στο ότι το συνεχές οικοδοµικό σύστηµα οδηγεί στην δηµιουργία «αποκλεισµένων» εσωτερικών ακαλύπτων χώρων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από δυσµενείς συνθήκες ηλιασµού και αερισµού, λειτουργούν ως ανήλιαγα «πηγάδια» και µετατρέπονται σε σκουπιδότοπους. Ο εσωτερικός ακάλυπτος µε τίποτα δεν νοείται µέχρι την θέσπιση του ΓΟΚ 85 ως «περιβάλλον» της κατοικίας. Καθιερώνεται η υποχρεωτική πρόσβαση στους ακάλυπτους χώρους. Στα πλαίσια της «επιστροφής» σε γνωστά για τον ελλαδικό χώρο πρότυπα, εκείνα της λειτουργίας του ακάλυπτου χώρου ως «αύλιου» χώρου, καθορίζονται προδιαγραφές ελάχιστης διαστασιολόγησης των εσωτερικών ακαλύπτων µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικής χρήσης του χώρου και την καλύτερη λειτουργία του µε βάση τις γενικές συνθήκες ηλιασµού και αερισµού. Οι ελάχιστες διαστάσεις καθορίζονται µε την εφαρµογή του τύπου = x Η. Καθιερώνεται η υποχρεωτική φύτευση µέρος του ακαλύπτου (2/3 της έκτασης σύµφωνα µε τον κτιριοδοµικό κανονισµό του 85) και θεσµοθετείται το χαµήλωµα της συµπαγούς µάντρας, στα όρια µεταξύ όµορων ιδιοκτησιών. Επίσης θεσµοθετείται η προσαρµογή του κτιρίου και του ελεύθερου ακάλυπτου χώρου στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους µε την τοποθέτηση του κτίσµατος στο / από την στάθµη που ορίζει το φυσικό έδαφος. Γενικότερος στόχος είναι η µείωση της πολύ µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς που εµφανίζουν όµορα οικόπεδα σε ανάγλυφα µε µεγάλη κλίση, η οποία οδηγεί στην δηµιουργία ακαλύπτων χώρων µε δυσµενέστερα χαρακτηριστικά από τον µέσο όρο, µε τοµές σε σχήµα «πηγαδιού» και εξαιρετικά µεγάλη δυσκολία να εξασφαλιστεί πρόσβαση. Πάντα στα πλαίσια του ίδιου κανονισµού, προβλέπεται η «συνέχεια» των ακαλύπτων χώρων σε γειτονικά οικόπεδα, και δίνεται η δυνατότητα ενοποίησης των ακαλύπτων στην κλίµακα του Ο.Τ. 9

10 Στην πραγµατικότητα οι παραπάνω όροι έχουν «στραγγαλίσει» τα επιστηµονικά δεδοµένα ή «standards» στα οποία στηρίχθηκε η επεξεργασία των όρων στο στάδιο της µελέτης, πριν θεσπιστούν ως «όροι» του κανονισµού, και είναι προφανές πως η εφαρµογή τους στην κλίµακα της µικρής αστικής ενότητας δεν προσδιορίζει τις επιθυµητές περιβαλλοντικές ποιότητες του παραγόµενου χώρου. Η ενότητα κτίσµα οικοδοµικό τετράγωνο- εξωτερικοί και εσωτερικοί αδόµητοι χώροι δεν ωφελήθηκε από τις παραπάνω διατυπώσεις παρά στον βαθµό που εκείνες ήρθαν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Άποψή µας είναι πως ο ΓΟΚ του 85 θα πρέπει, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που εισάγει, να αντιµετωπίζεται ως η πρώτη απλοϊκή «εκφώνηση» του προβλήµατος, η αρχική δηλαδή διατύπωση της έννοιας του περιβάλλοντος στον αστικό σχεδιασµό. Και ως εκ τούτου η συµβολή του είναι σηµαντική παρόλο που οι κατευθύνσεις που δίνονται είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Ενότητα 2 - Περιβαλλοντικές σταθερές τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζει ο αστικός χώρος στην κλίµακα της µικρής πολεοδοµικής ενότητας Κεφάλαιο 1 : Περιβαλλοντικές συνιστώσες στον αστικό ιστό περιβαλλοντικά κριτήρια Αν εξετάσουµε τους όρους δόµησης που εφαρµόζονται σήµερα στις περιοχές του κέντρου και τους συνδυάσουµε µε την εικόνα του ήδη πραγµατοποιηµένου αστικού ιστού στις ίδιες περιοχές, δεν µπορεί παρά να µας προβληµατίσει ο βαθµός που ο ίδιος ο παραγόµενος χώρος έχει πάψει να ανταποκρίνεται σε «αρχές» ικανές να προσδώσουν τις απαραίτητες στον άνθρωπο ποιότητες διαβίωσης, τόσο στον καθαρά ιδιωτικό, όσο και στον δηµόσιο και ηµι-δηµόσιο χώρο, από περιβαλλοντική άποψη και από άποψη λειτουργίας (6). Για να µπορέσουν να εισαχθούν «περιβαλλοντικοί δείκτες» στον αστικό σχεδιασµό µε στόχο την βελτίωση των έντονων περιβαλλοντικών προβληµάτων που εµφανίζουν σήµερα οι επιµέρους ενότητες του κέντρου πόλης, είναι απαραίτητο ο αστικός ιστός να θεωρηθεί ως το άθροισµα όσο το δυνατόν µικρότερων πολεοδοµικών ενοτήτων, προσδιορίζοντας και αποµονώνοντας την µικρότερη µονάδα του αστικού ιστού προκειµένου να αποτιµηθεί το πώς οι περιβαλλοντικές σχέσεις διατυπώνονται στην κλίµακα αυτή, και το πως η ίδια η µικρή ενότητα θα µπορούσε να εξελιχθεί ως «µονάδα ανακύκλωσης φυσικών πόρων» (7). Η «µονάδα» αυτή είναι αναµφισβήτητα το Ο.Τ. και οι οδοί που το περιβάλλουν, «µονάδα» µε πολεοδοµική υπόσταση στην κλίµακα της πόλης, αλλά και πρωταρχικό υποσύνολο στην κλίµακα του κτιρίου, υποσύνολο µέσα από το οποίο συγκροτείται η πρώτη βασική οµαδοποίηση κτισµένων και ελεύθερων χώρων. Ο επαναπροσδιορισµός θέσεων που τοποθετούν το ζήτηµα της περιβαλλοντικής προσέγγισης ως ζήτηµα κεντρικό στον σχεδιασµό του χώρου, στην µικρή και µεσαία κλίµακα συγκρότησης του χώρου, άπτεται της δυνατότητας που έχει ο αρχιτέκτονας-πολεοδόµος να συγκεκριµενοποιήσει και να ενσωµατώσει τα ζητήµατα αυτά στο αρχικό στάδιο της διαπραγµάτευσης των δεδοµένων, στο στάδιο δηλαδή της συγκρότησης των παραµέτρων και αξιωµάτων που θα αποτελέσουν τα θεµέλια γύρω από τα οποία θα οργανώσει τον ίδιο τον χώρο. Η περιβαλλοντική διάσταση είναι ένας ακόµα άξονας θεώρησης του χώρου. Μια κατεύθυνση µέσα από την οποία συγκεκριµενοποιούνται νέα «πλέγµατα» δυνατοτήτων, νέες λογικές συγκρότησης του αντικειµένου, οι οποίες εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην αξιοποίηση των «κανόνων» εκείνων που θέτει το φυσικό περιβάλλον, πάντα σε συνδυασµό µε τα φυσικά χαρακτηριστικά του δοµηµένου περιβάλλοντος και τις ανάγκες που αυτό εξυπηρετεί (6) : Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα µας απασχολήσει κυρίως η πρώτη κατηγορία δεδοµένων τα οποία όµως συσχετίζονται άµεσα µε ζητήµατα λειτουργίας της πόλης και δυνατότητες εξέλιξης της. / (7) : Τζένη Κοσµάκη Ε.Α.Π. 2001, ΣΕΛ.74 10

11 Περιβαλλοντικοί παράγοντες γενικά Οι περιβαλλοντικές σταθερές τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζει ο αστικός χώρος στην κλίµακα της µικρής πολεοδοµικής ενότητας σε µια χώρα µε το κλίµα της Ελλάδας είναι συνοπτικά : ο επαρκής φωτισµός και ο επαρκής χρόνος ηλιασµού των όψεων των κτιρίων τους χειµωνιάτικους µήνες η πρόβλεψη για δυνατότητα σκιασµού τους ζεστούς µήνες του καλοκαιριού ο ηλιασµός και ο σκιασµός των ελεύθερων χώρων σύµφωνα µε την λειτουργία τους η σωστή κυκλοφορία αέρα, ο αερισµός κλειστών αλλά και µη δοµηµένων «ελεύθερων» χώρων στο εσωτερικό των Ο.Τ. οι προβλέψεις για δροσισµό και αύξηση της παραγωγής οξυγόνου στο σύνολο των ελεύθερων χώρων µέσα από φυτεύσεις και γενικότερα λύσεις που στοχεύουν στην µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. η αξιοποίηση τµηµάτων του εδάφους ως φυσικού εδάφους µε δυνατότητα βελτίωσης της απορροής των υδάτων στο σύνολο της αστικής ενότητας η προστασία και η ανάδειξη των µικρών ενδιάµεσων ελεύθερων χώρων στην κλίµακα του Ο.Τ, οι οποίοι είναι συνήθως ιδιωτικοί ή ηµι-δηµόσιοι χώροι. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να οριστούν ξανά ως χώροι «βιώσιµοι» και λειτουργικοί, πράγµα που θα συντελέσει στο να συνεισφέρουν περιβαλλοντικά. Στον ελληνικό αστικό χώρο του κέντρου πόλης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από µικρά µεγέθη οικοδοµικών τετραγώνων, κατακερµατισµένες ιδιοκτησίες και µεγάλους συντελεστές εκµετάλλευσης, η (ανα)συγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος βάση περιβαλλοντικών «κριτηρίων» επιζητάει ιδιαίτερα προσεκτικό χειρισµό των γεωµετρικών µεγεθών και της «στενότητας» του χώρου, και οπωσδήποτε εµβάθυνση εκείνων των «φυσικών νόµων» που διέπουν το περιβάλλον. Ενότητα 2 - Κεφ. 2 : Η εξασφάλιση περιβαλλοντικών όρων για ένα ευνοϊκό µικροκλίµα στο Ο.Τ. (8) α / Συνθήκες ηλιασµού και «ηλιοπροστασία» σε οικοδοµικά µέτωπα και µικρούς ελεύθερους χώρους. Η εξασφάλιση περιβαλλοντικών όρων για ένα ευνοϊκό µικροκλίµα στο Ο.Τ. Συνθήκες ηλιασµού : Στα κεντρικά τµήµατα των ελληνικών πόλεων, η πυκνότητα των κτιρίων στο Ο.Τ. είναι τέτοια, που οδηγεί συχνά σε συνθήκες ανεπαρκούς ηλιασµού τους χειµερινούς µήνες για µεγάλο αριθµό κτιρίων στο σύνολο ενός Ο.Τ. Αυτό ισχύει πολλές φορές και για οµάδες κτιρίων τα οποία έχουν ευµενή προσανατολισµό. Οι διαφορετικοί προσανατολισµοί δεν εξασφαλίζουν ποιοτικά και ποσοτικά το ίδιο διάστηµα έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως, για τον κάθε προσανατολισµό θα χρειαζόταν να µεταβάλλεται ο µέσος όρος του ικανού λόγου Η/W (η σχέση του ύψους του απέναντι µετώπου προς το πλάτος του ελεύθερου χώρου µεταξύ µετώπων προκειµένου να εξασφαλιστούν σχετικά ανεκτές συνθήκες ηλιασµού (9) (8) : Τα εξειδικευµένα στοιχεία στα οποία γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 2 στηρίζονται στην επιστηµονική εργασία «Η ένταξη βιοκλιµατικών αρχών στον Αστικό Σχεδιασµό.».. Πολυχρονόπουλος ιδακτορική διατριβή Ε.Μ.Π (9) : Σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη «ικανοποιητική διάρκεια ηλιασµού» θεωρείται µια διάρκεια ηλιασµού της τάξης της 1,5 ώρας την περίοδο του χειµερινού ηλιοστασίου, ενώ ελάχιστη ικανοποιητική γωνία πλάγιας πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων πάνω σε κτιριακό µέτωπο µπορεί να θεωρηθεί η γωνία που κυµαίνεται στις 15 ο -18 ο. 11

12 Σε κάθε περίπτωση, η µεγάλη διάρκεια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία στις χαµηλές στάθµες των κτιρίων είναι εφικτή µόνο καθορίζοντας µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των κτισµένων µετώπων και εξαιρετικά χαµηλά ύψη κτισµάτων, κατευθύνσεις οι οποίες δύσκολα µπορούν να εφαρµοστούν στο κέντρο της πόλης µε τα ισχύοντα πρότυπα αστικής ανάπτυξης. Το ζήτηµα του προσανατολισµού των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων στον αστικό χώρο είναι εξαιρετικά σηµαντικό και θα ήταν θεµιτό οι κανονισµοί οι οποίοι καθορίζουν τα µέγιστα επιτρεπόµενα ύψη των κτιρίων προς τις κύριες οδούς αλλά και προς τους εξίσου σηµαντικούς «ελεύθερους χώρους» µεταξύ κτισµένων µετώπων στο εσωτερικό των Ο.Τ., να ορίζουν την αναλογία ύψος πρόσοψης επί της οικοδοµικής γραµµής προς πλάτος οδού ή ελεύθερου χώρου µέσα από συσχετισµούς που να εξαρτώνται τουλάχιστον από την «δεκτικότητα του κάθε προσανατολισµού ως προς τον ηλιασµό». Σήµερα η εφαρµογή του Γ.Ο.Κ. δεν επιτρέπει να αντιµετωπίζονται οι πραγµατικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τους πολύ διαφορετικούς προσανατολισµούς κλειστών µετώπων και ανοικτών χώρων στο επίπεδο της οδού, καλύπτοντας «οριακά συγκεκριµένες απαιτήσεις σε ηλιασµό µόνο για ορισµένους προσανατολισµούς (10). Στην περίπτωση των οικοδοµικών µετώπων µε πρόσωπο στους εσωτερικούς ακάλυπτους χώρους όπως και στην περίπτωση των ίδιων των εσωτερικών «αυλών» : H εξασφάλιση οριακών απαιτήσεων σε ηλιασµό είναι ακόµα πιο δύσκολος στόχος προς επίτευξη. Εδώ οι πραγµατικές συνθήκες ηλιασµού δεν απορρέουν από τον λόγο Η/Wο =1,5 τόσο για τα κτίρια που ακολούθησαν τις κατευθύνσεις του ΓΟΚ 73 όσο και για τα µεταγενέστερα κτίρια ( κατά ΓΟΚ 85). Η απόσταση Wο του εσωτερικά κτισµένου µετώπου από το απέναντι «εµπόδιο», δηλαδή από την απέναντι όψη εσωτερικά, είναι Χ2 στην περίπτωση του ΓΟΚ 85, και µειώνεται σε Wο=2ε όπου ε 1µ στην περίπτωση κτιρίων που ανεγερθήκανε βάση του ΓΟΚ 73 και τα οποία ακολούθησαν την εφαρµογή διατάξεων όπως την διάταξη της δεκάµετρης λωρίδας. Αποτέλεσµα οι ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες ηλιασµού, αλλά και φωτισµού, τόσο των εσωτερικών όψεων (κάθετες επιφάνειες), όσο και του ίδιου του ακάλυπτου χώρου (οριζόντιο επίπεδο). Συνθήκες ηλιοπροστασίας στα οικοδοµικά µέτωπα και στο επίπεδο των οδών Το ζήτηµα της ηλιοπροστασίας κτιρίων και ελεύθερων χώρων στη διάρκεια των θερινών µηνών ίσως να είναι ο κρισιµότερος στόχος προς επίτευξη από βιοκλιµατική σκοπιά σε αστικές περιοχές µε το κλίµα της Ελλάδος. Ένας στόχος ο οποίος πρέπει να αντιµετωπίζεται τόσο στην πολεοδοµική, όσο και στην αρχιτεκτονική κλίµακα. Μεθοδολογικά, το δίπολο «επιθυµητές συνθήκες ηλιασµού - επιθυµητές συνθήκες σκιασµού» για διαφορετικούς προσανατολισµούς και στη διάρκεια διαφορετικών περιόδων του έτους, δεν µπορεί παρά να εξετάζεται «διεποχιακά», ως το σύνολο των προτεραιοτήτων στην µία και στην άλλη κατεύθυνση για διακριτές περιόδους του έτους. Αναζητούνται στην πραγµατικότητα, για τον κάθε προσανατολισµό, οι συνθήκες οι οποίες θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν στο σύστηµα «Κτιριακά µέτωπα & Ελεύθεροι χώροι», ικανοποιητικές συνθήκες ηλιασµού στην διάρκεια των χειµερινών µηνών και επαρκή σκιασµό τους ζεστούς µήνες του καλοκαιριού (10) :.Πολυχρονόπουλος, «Η ένταξη βιοκλιµατικών αρχών στον Αστικό Σχεδιασµό.», σελ

13 Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε πως για κάποιους προσανατολισµούς τα θετικά χαρακτηριστικά εµφανίζονται παράλληλα, τόσο στο επίπεδο του µετώπου όσο και στο επίπεδο της οδού (11), ενώ για άλλους έχουµε θετικά αποτελέσµατα σε ένα τµήµα της ενότητας «µέτωπα-οριζόντιο επίπεδο» και έντονα δυσµενείς συνθήκες στο άλλο (12), στοιχείο το οποίο θα πρέπει να είναι γνωστό, είτε σχεδιάζουµε εκ νέου, είτε προτείνουµε λύσεις για ήδη συγκροτηµένη αστική ενότητα. Η «φροντίδα» για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών σκιασµού των όψεων και των οδών σε αστικές ενότητες µε δεδοµένους προσανατολισµούς και συγκεκριµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά συνδυάζει την χρήση ελαφρών τεχνητών κατασκευών (στέγαστρα σκιάδια -τέντες ) και την χρήση φυτεύσεων. Ο σκιασµός που µπορεί να προσφέρει µια σωστά επιλεγµένη φύτευση, ενταγµένη στο επίπεδο των οδών αλλά και στο επίπεδο των όψεων και των δωµάτων για συγκεκριµένους προσανατολισµούς στη διάρκεια των θερινών µηνών, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας ο οποίος µπορεί να βελτιώσει αισθητά τις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στην αστική ενότητα. Η συνεισφορά της φύτευσης δεν περιορίζεται σε ζητήµατα µείωσης της ακτινοβολίας και µείωσης της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος όπως θα εξετάσουµε και στην συνέχεια. Εσωτερικοί ακάλυπτοι : Σε ακάλυπτους χώρους µε πολύ µικρότερες διαστάσεις από WxW και µε αναλογία Η/W < 1.5, ή στην περίπτωση συνεχόµενων ακαλύπτων χώρων µε µικρή αναλογία πλάτους προς µήκους και µικρή αναλογία πλάτους ελεύθερου χώρου προς ύψους µετώπων, εµφανίζονται κυρίως προβλήµατα ανεπαρκούς ηλιασµού και φωτισµού του ελεύθερου χώρου. Στην περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των διόδων επικοινωνίας του εσωτερικού ακαλύπτου µε τις περιβάλλουσες οδούς αναπτύσσονται δυσµενείς συνθήκες αερισµού µε εγκλωβισµό των αέρινων µαζών στο εσωτερικό του Ο.Τ και παρατηρείται σηµαντική άνοδος της θερµοκρασίας τους καλοκαιρινούς µήνες (11): Ενδιαφέρον παράδειγµα στο σηµείο αυτό είναι η σύγκριση των χαρακτηριστικών του ΝΑ και Ν προσανατολισµού Οικοδοµικών µετώπων και οδού µε τα χαρακτηριστικά του Νοτίου προσανατολισµού Οικοδοµικών µετώπων και οδού. Σύµφωνα µε την µελέτη του.πολυχρονόπουλου, ενώ τα νότια προσανατολισµένα οικοδοµικά µέτωπα συνδυάζουν ικανοποιητική διάρκεια ηλιασµού το χειµώνα (τόσο όσο προς την διάρκεια αλλά κι ως προς την ένταση της ακτινοβολίας) και µε την χρήση οριζόντιων προστεγασµάτων εξασφαλίζεται ικανοποιητική σκίαση την θερινή περίοδο, οι οδοί µε άξονα χάραξης Ανατολή- ύσης (προσανατολισµός Νότιος) εµφανίζουν συνθήκες ηλιασµού-σκιασµού προβληµατικές στο επίπεδο της οδού. (.Πολυχρονόπουλος. σελ. 85) Από την πλευρά τους τα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά προσανατολισµένα οικοδοµικά µέτωπα εµφανίζουν ιδιαίτερα µεγάλα πλεονεκτήµατα για τις διεποχιακές ανάγκες σε ηλιασµό-σκιασµό ( πιο ικανοποιητικές από εκείνες που εξασφαλίζονται στα νότια προσανατολισµένα οικοδοµικά µέτωπα) ενώ οι οδοί µε άξονα χάραξης ΒΑ-Ν και Β -ΝΑ παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση των ωρών ηλιασµού την χειµερινή περίοδο µε οµοιόµορφη κατανοµή της διάρκειας ηλιασµού και σκιασµού στην διάρκεια του έτους. (.Πολυχρονόπουλος. σελ. 163). (12): Ενδιαφέρον παράδειγµα εδώ είναι η σύγκριση των χαρακτηριστικών του Α και προσανατολισµού στα Οικοδοµικά µέτωπα και στο επίπεδο της οδού ή του ελεύθερου χώρου. Ενώ είναι ιδιαίτερα προβληµατικές οι συνθήκες ηλιασµού, τους χειµερινούς µήνες, για τις ανατολικά και δυτικά προσανατολισµένες προσόψεις, οι οδοί µε άξονα χάραξης Β-Ν εµφανίζουν την λιγότερη ακτινοβολία τους καλοκαιρινούς µήνες και για λόγο Η/W=1.5 παρουσιάζουν 1.5 µε 2 ώρες ηλιασµού της οδού τους χειµερινούς µήνες. (.Πολυχρονόπουλος. σελ. 164). 13

14 2.2.β / Συνθήκες αερισµού και δροσισµού σε «αποκλεισµένους» ελεύθερους χώρους : Στις κεντρικές περιοχές των αστικών ενοτήτων των πόλεών µας εµφανίζεται µείωση της ταχύτητας του ανέµου λόγω της συγκέντρωσης και της µεγάλης πυκνότητας των κτιριακών µαζών, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία στροβίλων και γενικότερα αρνητικών επιπτώσεων στον αερισµό και τον δροσισµό κτιρίων και ελευθέρων χώρων. Τα φαινόµενα αυτά εµφανίζονται µε ιδιαίτερη οξύτητα στην περίπτωση των ελεύθερων χώρων και των κτισµένων µετώπων στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων. Το ζήτηµα του απεγκλωβισµού των αέρινων µαζών στο εσωτερικό των Ο.Τ., στο συνεχές οικοδοµικό σύστηµα, είναι ζήτηµα ιδιαίτερα κρίσιµο το οποίο συνδέεται µε τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής στο περιβάλλον της πόλης. Η δυνατότητα αντικατάστασης του αέρα που κινείται στα χαµηλότερα επίπεδα, στο ύψος του πεζού αλλά και του αυτοκινήτου, και το οποίο συνήθως περιέχει ιδιαίτερα πολλά σωµατίδια και µεγάλο ποσοστό αερίων, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί χωρίς να υπάρξουν υποχρεωτικά δύο διελεύσεις οι οποίες να διακόπτουν το συνεχές σύστηµα, διελεύσεις µε ελάχιστο ύψος της τάξης των µέτρων από την στάθµη του ισογείου, και οι οποίες να συνδέουν τους εσωτερικούς ακάλυπτους χώρους µε τις εξωτερικές οδούς που περιβάλλουν το οικοδοµικό τετράγωνο (13). Οι ΓΟΚ 73 και ΓΟΚ 85 δεν προέβλεπαν, και κατά συνέπεια δεν επιβάλανε, δύο διόδους προς την κάθε οµάδα συνεχόµενων ακαλύπτων χώρων στο εσωτερικό του Ο.Τ. προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή των αέρινων µαζών µε το εξωτερικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα εγκλωβισµού του αέρα, αύξηση της θερµοκρασίας και οπωσδήποτε προβλήµατα λειτουργίας τους. Κυρίαρχα είναι : τα προβλήµατα πρόσβασης στους ακαλύπτους για την συντήρηση τους και τον καθαρισµό τους η ανυπαρξία οπτικής σύνδεσης τους µε τον υπόλοιπο αστικό χώρο οι ελλιπείς προβλέψεις σχετικά µε βασικά χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέπανε να αποκτήσουν χρησιµότητα, βάση περιβαλλοντικών και λειτουργικών κριτηρίων. Θα αναφερθούµε συνοπτικά στις δυνατότητες δροσισµού των παραπάνω χώρων στην αµέσως επόµενη παράγραφο, µέσα από την χρήση του πρασίνου και τις ιδιότητες των υλικών επίστρωσης προς την κατεύθυνση αυτή. 2.2.γ / Συµβολή της φύτευσης και των υλικών στην βελτίωση του µικροκλίµατος γ1 Φύτευση υνατότητες ελέγχου του ηλιασµού και µείωσης της θερµοκρασίας του άµεσου περιβάλλοντος Επιστήµονες οι οποίοι ασχολούνται µε τις δυνατότητες βελτίωσης του αστικού µικροκλίµατος έχουν τονίσει πως «οποιοδήποτε σενάριο για τον δροσισµό των υπαίθριων χώρων θα (πρέπει) να αρχίζει µε την προσπάθεια ελαχιστοποίησης των φορτίων από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και την µεγάλου µήκους ακτινοβολία των επιφανειακών υλικών» (14). Η φύτευση λόγω των χαρακτηριστικών της συµβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση. Οι ιδιότητες του πρασίνου µπορούν να συνοψιστούν κυρίως : στην δυνατότητα απορρόφισης µεγάλου ποσοστού ηλιακής ακτινοβολίας ( χαµηλή ανακλαστικότητα της τάξης του 10%). στην λειτουργία του ως ρυθµιστής φωτεινότητας ( αντισταθµίζει την θάµπωση που προκαλείται από υλικά µε µεγάλη ανακλαστικότητα ) (13) : Τα δύο ανοίγµατα πρέπει να εξασφαλίζονται πάσει θυσία, και η χωροθέτηση τους θα πρέπει να γίνεται υπό γωνία 90 ο προκειµένου να εξασφαλίζεται κίνηση για όλες τις κατευθύνσεις πνοής του ανέµου. (14)B.Givoni, Passive and low energy cooling of buildings σελ.240.αναφέρεται στην διδακτορική διατριβή.πολυχρονόπουλος σελ115 14

15 Η χρήση της κατάλληλης φύτευσης σε υπαίθριους χώρους µπορεί µέσω του σκιασµού που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους να συµβάλει στην αισθητή µείωση της θερµοκρασίας του άµεσου περιβάλλοντος. Μέσω της κατάλληλης φύτευσης «το ποσό της ακτινοβολίας που η επιφάνεια του εδάφους δέχεται από τον ήλιο µπορεί να µειωθεί σε ποσοστά 10 έως 40%, ενώ οι αντίστοιχες εκπεµπόµενες θερµοκρασίες από το έδαφος υπόκεινται σε σηµαντική µείωση που φτάνει σε ποσοστά ακόµα µεγαλύτερα του 50%, αναλόγως του υλικού του εδάφους» (15). Ενδιαφέρει να επισηµανθεί πως µε την ένταξη φυτεύσεων, µέσα από την διαδικασία σταδιακής απορρόφησης στα χαµηλότερα τµήµατα του φυλλώµατος και την διαδικασία του αυτοσκιασµού, πετυχαίνουµε θερµοκρασίες χαµηλότερες από τις µεσαίες θερµοκρασίες αέρα στο περιβάλλον, και οπωσδήποτε χαµηλότερες από εκείνες που θα εξασφαλίζαµε µε την χρήση τεχνητών σκιάστρων. Τα χαρακτηριστικά αυτά βρίσκουν ενδιαφέρον πεδίο εφαρµογής στην χρήση φυλλοβόλων αναρριχόµενων φυτεύσεων κατά µήκος των όψεων που έχουν δυσµενή προσανατολισµό στη διάρκεια των θερινών µηνών, και δίνουν δυνατότητες αξιοποίησης των φυτεύσεων για επιφανειακές καλύψεις στα οριζόντια δώµατα των κτιρίων. γ2 - η λειτουργία της φυσικής διαπνοής Σηµαντική συνεισφορά στην διαµόρφωση του µικροκλίµατος µιας υπαίθριας αστικής ενότητας στην κατεύθυνση των χαρακτηριστικών της από άποψη θερµοκρασίας και φυσικού δροσισµού, έχει η λειτουργία της διαπνοής η οποία συµβάλει ενεργά στην µείωση της θερµοκρασίας του αέρα στο άµεσο περιβάλλον, και στον άµεσο δροσισµό. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας τα φυτά αξιοποιούν µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και απελευθερώνουν υγρασία στο περιβάλλον. Η ποσότητα της απελευθερωµένης «υγρασίας» δεν είναι καθόλου αµελητέα και γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή στους υπαίθριους χώρους στους οποίους υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός χαµηλών φυτών και δέντρων. Η φύτευση λειτουργεί επίσης ως : συντελεστής µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω της διαδικασίας οξυγόνωσης και κατακράτησης αερίων και µικρών σωµατιδίων. έχει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες στο αστικό περιβάλλον δέντρα και θάµνοι λειτουργούν ως υποκατάστατο του «φυσικού περιβάλλοντος». Παρά τις ιδιαίτερα επιβαρυµένες συνθήκες, το µικρό ποσοστό φυτεύσεων στις πόλεις έχει συµβάλει στο να µην εκδιωχθούν ολοκληρωτικά τα ελάχιστα είδη της πανίδας τα οποία και συνεχίζουν να συνυπάρχουν µαζί µας, στο αστικό περιβάλλον (14Α) : Παραπέµπουµε στα διαγράµµατα του παραρτήµατος ΧΧΧ. τα οποία περιγράφουν σχηµατικά : την διαδικασία «απορρόφησης της ακτινοβολίας» από το δέντρο, και την διαδικασία µείωσης της θερµοκρασίας σε τρεις διαδοχικές ζώνες φυλλώµατος το ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά ένα φυλλοβόλο δέντρο την χειµερινή και την καλοκαιρινή περίοδο. (15) :.Πολυχρονόπουλος, Η ένταξη βιοκλιµατικών αρχών στον αστικό σχεδιασµό σελ

16 γ3 - Υλικά µε µικρή θερµοσυσσωρευτική ικανότητα / υνατότητα ελέγχου της ανακλώµενης ηλιακής ακτινοβολίας & συµβολή στον δροσισµό Η προσπάθεια περιορισµού τόσο της ανακλώµενης ηλιακής ακτινοβολίας όσο και του θερµικού πλεονάσµατος που συσσωρεύουν τα υλικά που χρησιµοποιούνται ως υλικά τελικής επίστρωσης στο οριζόντιο επίπεδο, και ως υλικά τελικής επένδυσης στις κατακόρυφες επιφάνειες στη διάρκεια της ηµέρας, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στο να δηµιουργηθούν συνθήκες θερµικής άνεσης. «Οι συνθήκες άνεσης που αφορούν την κίνηση του πεζού στον υπαίθριο χώρο της πόλης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την επιφανειακή θερµοκρασία του εδάφους και των κατασκευών» (16). Η µεγάλη θερµική συσσώρευση που παρατηρείται σε υλικά επένδυσης µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα και µικρή ταχύτητα απόρριψης του θερµικού πλεονάσµατος, στη διάρκεια της ηµέρας, οδηγεί στον εγκλωβισµό της ενέργειας αυτής. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις κι όταν η θερµική αποδέσµευση των υλικών είναι ιδιαίτερα αργή, παρουσιάζονται µεγάλες θερµοκρασίες µετά τη δύση του ηλίου στις πυκνοδοµηµένες περιοχές του κέντρου των πόλεων (16 Α ). Επιλέγοντας υλικά µε µικρή θερµοχωρητικότητα, δίνοντας την δέουσα προσοχή στις ιδιότητες των ίδιων των χρωµάτων, και στην περίπτωση των «εγκλωβισµένων» µικρών υπαίθριων χώρων επιχειρώντας διαµορφώσεις που να εντείνουν την κυκλοφορία του αέρα, δηλαδή τη δηµιουργία ρευµάτων στο εσωτερικό τους, είναι δυνατόν να µειωθεί η ένταση αυτού του φαινοµένου το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο επίπεδο κίνησης των πεζών και επιδρά στις µικροκλιµατικές συνθήκες (17). 2.2.δ - Η διαχείριση των οµβρίων στην κλίµακα του Ο.Τ. Στις αστικές περιοχές, η γενικευµένη σε µεγάλο βαθµό κάλυψη του εδάφους µε συµπαγή υλικά επίστρωσης ( πλακοστρώσεις, ασφαλτοτάπητες, κλπ ) έχει οδηγήσει στην µειωµένη απορροφητικότητα του εδάφους. Το «βρόχινο» νερό δεν οδηγείται προς τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής µέσω του κύκλου αργής απορρόφησης του από το έδαφος. Ο κύκλος διείσδυσης του νερού στο έδαφος, η αξιοποίησή του και η επιστροφή του στο περιβάλλον µέσα από την φυσική διαπνοή και άλλες φυσικές λειτουργίες έχει «συρρικνωθεί». Στις αστικές ενότητες του κέντρου της Αθήνας η µεγαλύτερη ποσότητα του βρόχινου νερού συλλέγεται απευθείας και αποµακρύνεται προς τα δίκτυα συλλογής όµβριων µε κατεύθυνση προς τον Κηφισό. Τα αποτελέσµατα είναι αρνητικά στην κλίµακα του λεκανοπεδίου (18), αλλά και στην κλίµακα της κάθε πολεοδοµικής ενότητας. Ο επαναπροσδιορισµός επιφανειών στις οποίες δεν θα υπάρχει τελική επίστρωση, ή όταν θα υπάρχει θα εφαρµόζονται τεχνικές εγκιβωτισµού σε φυσικό έδαφος ή ειδικά διαµορφωµένα υποστρώµατα τα οποία θα διασφαλίζουν την υδατοπερατότητα, είναι απαραίτητος προκειµένου να εξασφαλιστεί σηµειακά τουλάχιστον η απορροφητικότητα του αστικού εδάφους µέσα από την κατάλληλη φύτευση και να αξιοποιηθεί σηµειακά ο «κύκλος του νερού» γεγονός που θα επιφέρει βελτίωση στο µικροκλίµα. Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί ακάλυπτοι χώροι έχουν δυνατότητες αξιοποίησης του νερού της βροχής µε θετικά αποτελέσµατα (16) (16 Α ) : Συχνά µετά την δύση του ηλίου καταγράγονται θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ κεντρικών περιοχών της πόλης και προαστίων από 3 ο εώς 10 ο..πολυχρονόπουλος, Η ένταξη βιοκλιµατικών αρχών στον αστικό σχεδιασµό σελ (17) : Κατά τον Givoni, σε περιόδους όπου «παρατηρείται άπνοια και ο άνεµος δεν κινείται µε αξιοσηµείωτη ταχύτητα, η θερµοκρασία του αέρα πάνω από µια δοσµένη επιφάνεια του εδάφους δέχεται επιπλέον την επίδραση από την ακτινοβολούµενη θερµοκρασία του εδάφους. Η υψηλότερη θερµοκρασία του εδάφους µπορεί να ανεβάσει την κοντινή τοπική θερµοκρασία του αέρα στο επίπεδο κίνησης των πεζών». Σε χώρες της µεσογειακής ζώνης αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα, και το όλο φαινόµενο εντείνουν οι υψηλές θερµοκρασίες και η έλλειψη δροσισµού του αστικού περιβάλλοντος. (18) : ηµιουργείται ιδιαίτερα µεγάλη επιβάρυνση από τις µεγάλες ποσότητες νερού στο στάδιο της συλλογής αλλά και στο στάδιο της τελικής εκδίωξης τους προς την θάλασσα. 16

17 Ενότητα 3- Οι «ακάλυπτοι χώροι» στην περιοχή αναφοράς και τα χαρακτηριστικά τους Κεφάλαιο 3.1 / Τα επιλεγµένα Ο.Τ. Γενικά χαρακτηριστικά Στην προηγούµενη ενότητα αναφερθήκαµε στις περιβαλλοντικές σταθερές τις οποίες είναι θεµιτό να εξασφαλίζει ο αστικός χώρος στην κλίµακα της µικρής πολεοδοµικής ενότητας, καθοδηγώντας τον προβληµατισµό µας στην κατεύθυνση του ελλαδικού αστικού χώρου, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Στο σηµείο αυτό θα επικεντρώσουµε την διερεύνησή µας στις δυνατότητες αναβάθµισης της περιβαλλοντικής «υπόστασης» µιας πολεοδοµικής ενότητας µε συνεχές οικοδοµικό σύστηµα, µέσα από συγκεκριµένες αναφορές, εστιάζοντας στις βελτιώσεις που µπορεί να προσφέρει στην ίδια την περιοχή η διαδικασία «ανασυγκρότησης αναβάθµισης» των ακάλυπτων χώρων στο εσωτερικό των οικοδοµικών τετραγώνων. Τα χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα που εµφανίζουν οι εσωτερικοί «ακάλυπτοι χώροι» στην περιοχή Αµπελοκήπων είναι αντιπροσωπευτικά των συνθηκών που παρουσιάζουν γενικότερα αυτοί οι αποµονωµένοι «ελεύθεροι χώροι» σε κεντρικές πολεοδοµικές ενότητες οι οποίες συγκροτήθηκαν βάση του συνεχούς οικοδοµικού συστήµατος. Κι αυτό παρόλο που το τµήµα της αστικής ενότητας το οποίο θα εξετάσουµε, και το οποίο συγκροτείται γύρω από τους «θύλακες» Ακαρνανίας πεζόδροµος Κορινθίας και ασκαλάκη, εµφανίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά και θεµιτές «ιδιαιτερότητες» από πολεοδοµική άποψη στο επίπεδο της οδού (19). Επιλέξαµε τρία χαρακτηριστικά οικοδοµικά τετράγωνα δύο σε άµεση επαφή µε την λεωφόρο Κηφισίας, µε προσανατολισµό των κτιριακών µετώπων ΝΑ και Β, και Ν και ΒΑ κατά την έννοια του µήκους των εσωτερικών µετώπων, και το τελευταίο µεταξύ ασκαλάκη και Σεβαστουπόλεως, µε προσανατολισµό των κτιριακών µετώπων ΝΑ και Β (20). Κεφάλαιο 3.2 / Το Ο.Τ.9 : µεταξύ Κηφισίας, Αιτωλίας, πεζόδροµου Ακαρνανίας και Φειδιππίδου : Γενικά χαρακτηριστικά (19) : τον χαρακτήρα των «θυλάκων» Ακαρνανίας πεζόδροµος Κορινθίας και ασκαλάκη διέπουν κυρίως η µικρότερή τους κλίµακα, η πιο ποιοτική επίλυση των εισόδων και γενικότερα των όψεων των κτιρίων µέσα από την σχέση που αναπτύσσουν µε τους µικρούς υπαίθριους χώρους στην κάθε πρασιά, η µικρή κλίµακα «γειτνίασης» µε τα απέναντι κτίρια δεδοµένο της µικρής κλίµακας των δρόµων η οποία τους προσδίδει έναν χαρακτήρα «πεζοδρόµου» χωρίς αυτό να έχει θεσµοθετηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις και η ηπιότερη όχληση των δηµόσιων «οδών» ( µε κεντρική λειτουργία δηµόσιου χώρου) από το αυτοκίνητο. (20) : Παραπέµπουµε στα παραρτήµατα για την καταγραφή της πολεοδοµικής διάταξης των παραπάνω Ο.Τ. Με σειρά παρουσίασης το Ο.Τ. 9 µεταξύ Κηφισίας, Αιτωλίας, πεζόδροµου Ακαρνανίας και Φειδιππίδου, το Ο.Τ. 3 µεταξύ ασκαλάκη, Ήλιδος, Σεβαστουπόλεως και Αρκαδίας και το Ο.Τ. 1 µεταξύ Κηφισίας, Αρκαδίας, Σεβαστουπόλεως και Κορινθίας. 17

18 Το Ο.Τ.9 : Το Ο.Τ. περιβάλλεται από δρόµους µε τελείως διαφορετική σηµασία και λειτουργία µέσα στην ευρύτερη πολεοδοµική ενότητα. Η βορειοδυτική και η νοτιοδυτική πλευρά του Ο.Τ. επί Κηφισίας και Φειδιππίδου αναφέρεται σε υπερτοπικούς άξονες µε υπερτοπικές χρήσεις και χρήσεις γειτονιάς, κυρίως εµπόριο και υπηρεσίες. Η κατοικία δεν έχει εκδιωχθεί τελείως από τα παραπάνω µέτωπα (21). Η θεσµοθετηµένη πρασιά επί της Κηφισίας παραµένει κατά περίπτωση περιφραγµένη ως ηµιδηµόσιος χώρος πρόσβασης στις πολυκατοικίες ή έχει «αποδοθεί» λειτουργικά στον δηµόσιο χώρο, σε άµεση συνέχεια του πεζοδροµίου. Τα µέτωπα προς την οδό Αιτωλίας και τον πεζόδροµο Ακαρνανίας έχουν προσανατολισµό ΒΑ και ΝΑ. Οι χρήσεις που συναντιούνται είναι σχεδόν αποκλειστικά η «κατοικία», τόσο στους ορόφους, στα ισόγεια και στα υπερυψωµένα υπόγεια (22). Οι πρασιές εκατέροθεν του πεζόδροµου Ακαρνανίας διατηρούν φύτευση µε λίγα χαµηλά δέντρα και κυρίως θάµνους σε 50% περίπου των οικοπέδων. Σηµειώνεται µόνο µία περίπτωση φύτευσης µε ψηλά δέντρα στην περίπτωση της ιδιοκτησίας Ακαρνανίας 10, τα οποία συµβάλλουν τοπικά στον σκιασµό του πεζοδρόµου κατά µήκος της ιδιοκτησίας τις µεσηµεριανές ώρες. Στον πεζόδροµο έχουν δηµιουργηθεί παρτέρια κεντρικά. Τα είδη δέντρων τα οποία έχουν φυτευτεί είναι λίγα σε αριθµό, δεν έχουν πυκνό φύλλωµα και είναι επί το πλείστον χαµηλά (23) / Οι εσωτερικοί «ακάλυπτοι» του Ο.Τ.9 : Χαρακτηριστικά Οι «ακάλυπτοι» χώροι του Ο.Τ. οµαδοποιούνται σε τρεις ενότητες. Για τις ανάγκες της εργασίας ονοµάστηκαν : 1/ «Κεντρικός θύλακας» : είναι οι συνεχόµενοι ακάλυπτοι που εκτείνονται από το ΒΑ άκρο του εσωτερικού ελεύθερου χώρου στο Ο.Τ µέχρι την τυφλή όψη του κτιρίου Κηφισίας 10, νοτιοδυτικά και περιχαρακώνονται πίσω από την ψηλή µάντρα της κάθε ιδιοκτησίας (23Α). 2/ Θύλακας 2, είναι στην ουσία ένας αποκλεισµένος φωταγωγός 3/ Θύλακας 3 : είναι ο εσωτερικός ακάλυπτος των κτιρίων Κηφισίας 14 και Κηφισίας 16, διαιρεµένος σε δύο τµήµατα, µε πρόσβαση από το κάθε κτίριο εσωτερικά (23Β). Οι εσωτερικοί ακάλυπτοι έχουν ελεύθερο πλάτος το οποίο κυµαίνεται από 1.50µ έως 5.20µ στο εσωτερικό της κάθε ιδιοκτησίας. Συνολικά το ελεύθερο πλάτος από κτισµένο σε κτισµένο µέτωπο κυµαίνεται από 4.30µ έως 7.50µ. Το συνολικό µήκος των ακαλύπτων στην περιοχή του κεντρικού θύλακα είναι της τάξης των 36.0µ / Ο «Κεντρικός θύλακας» : 1 Προσβάσεις : Χαρακτηριστική είναι η «πρόσβαση» στο εσωτερικό του θύλακα µέσω του υφιστάµενου υπαίθριου περάσµατος της ιδιοκτησίας Ακαρνανίας 3 προς τον εσωτερικό υπαίθριο. Η υφιστάµενη «σύνδεση» του έξω µετώπου της ιδιοκτησίας µε τον εσωτερικό της ελεύθερο χώρο στηρίχθηκε, (21) : Παρότι οι υπερτοπικές χρήσεις πληθαίνουν και πολλαπλασιάζονται χρήσεις όπως ιατρεία και γραφεία, τα κτίρια επί Φειδιππίδου και Κηφισίας διατηρούν την κατοικία σε ένα ποσοστά της τάξης του 40% κατ ελάχιστο στους πάνω ορόφους. (22) : Με εξαίρεση την πίσω πλευρά των κτιρίων Κηφισίας 12 ( Κινηµατογράφος και Θέατρο µε πίσω είσοδο από πεζόδρ. Ακαρνανίας ) και Κηφισίας 14 (κτίριο ηµοσίου). (23) : Έχουν προτιµηθεί οι θάµνοι, και οι µικροί «διακοσµητικοί» φοίνικες. Η διαµόρφωση δεν έθεσε ως κεντρικό στόχο την ανάγκη µεγιστοποίησης του σκιασµού και την µεγιστοποίηση της λειτουργίας της διαπνοής µε την αύξηση του πρασίνου και την επιλογή συγκεκριµένων ειδών δέντρων. (23Α) : βλέπε παράρτηµα της εργασίας. / (23Β) : βλέπε παράρτηµα 3.3 της εργασίας. 18

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ.) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα.

Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑIA ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία σε τρία επίπεδα στο Ο.Τ.39 στη Βούλα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο

sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο 2 Πρόλογος Η κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΑΙΜΙΛIΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Σπoυδαστές : Χρόνη Μαρία Α.Μ.: 30068 Στάγιας Δημήτρης Α.Μ.: 25751 Εισηγήτρια : κ.γεωργάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 4. ΙΚΤΥΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Γενικά, το ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Χρυσάνθη Σκοταρά Αρχιτέκτων μηχανικός Π.Σ.Π.Π. xskotara@teemail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια εξεύρεσης δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης

ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης ιερεύνηση των Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου- υνατότητες Προσαρµογής Σύγχρονων Τρόπων όµησης Χρ. Καλογήρου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜSc E.M.Π. Α. Σαγιά, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Πολύζου Μαρία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Πολύζου Μαρία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑIA ΣΧΟΛΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Γεωργιάννης Βασίλειος Αντωνοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα