αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και"

Transcript

1 ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΠΤΗ ΟΡΦΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου Η µεθοδευµένη αφέλεια και συσκότιση της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας που (η αφέλεια) αγνόησε, βλέπετε ίσως όσα δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεµαστάρια, ο υποφαινόµενος την οδήγησε στο δικαιωµατικό άντρο της. Και µε τούτο το δοκίµιο θα προσθέσει στην καταξίωσή της, όσα ο Εβραίος και βλάκας και παιδοκτόνος αυτοκράτωρ Κων/νος και οι παραπλήσιοί του, κατέκαψαν επί ποινή θανάτου για να σβήσει την Ελληνική σκέψη, µην η αυγή και η πνοή της γνώσης επιπλεύσει και το γένος των Ελλήνων ξαναβρεί την αίγλη του πνεύµατος και της ηθικής, και οδηγήσει το γένος των ανθρώπων επί πηγάς υδάτων. ΤΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪ Α (11 ος αιών) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ Το λήµµα Ορφεύς παρά τον Σουΐδα,αναφέρει: «ότι επί παρά των Ιουδαίοις κριτών, καταλυθείσης της βασιλείας Αθηναίων, Ορφεύς εγνωρίζετο, σοφός άριστα γενόµενος και πολλά µυστήρια διδαχθείς. Φέρονται γαρ αυτού και περί θεογνωσίας λόγοι, εξ ων εισί ταύτας. Είπε γαρ, ότι εξ αρχής ανεδείχθη ο αιθήρ υπό του θεού δηµιουργηθείς, και εντεύθεν κακείθεν του αιθέρος ήν χάος, και νυξ φοβερά πάντα κατείχε και εκάλυπτε τα υπό του αιθέρα. Σηµαίνων την νύκταν προτερεύειν. Ειρηκώς ακατάληπτόν τινα και πάντων υπέρτατον είναι και προγενέστερον και δηµιουργόν απάντων τον τε υπέρτατον αιθέρα. Και την γην είπεν αόρατον. Έφησε δε,ότι το φως ρήξαν τον αιθέρα, εφώτισεν την γην και πάσαν την κτίσιν, εκείνο ειπών το φως, το υπέρτατον απάντων, το απρόσιτον το πάντα περιέχον. Όπερ ονόµασε Βουλήν, Φως, Ζωήν. Ταύτα τα γ ονόµατα, µίαν δύναµιν απεφήνατο και έν κράτος του δηµιουργού πάντων και θεού επλάσθη και ψυχήν έλαβε λογικήν, ακολουθήσας τοις Μωϋσέως» «Όταν καταλύθηκε το βασίλειο των Αθηναίων και στους Ιουδαίους ήταν οι κριτές, υπήρχε γνωστός Ορφέας, που έγινε άριστος σοφός και που διδάχτηκε πολλά µυστήρια. Γιατί φέρονται και λόγοι περί θεογνωσίας δικοί του, από τους οποίους και

2 οι εξής: Είπε ότι από την αρχή αναδείχτηκε ο αιθέρας που δηµιουργήθηκε από τον θεό, και από δω και από κει από τον αιθέρα ήταν χάος, και φοβερή νύχτα κατείχε τα πάντα και εκάλυπτε τα κάτω από τον αιθέρα. Επισήµανε ότι προηγείται η νύχτα. Αφού είπε ότι κάποιος ακατάληπτος και πάντων υπέρτατος είναι και προγενέστερο και δηµιουργό των πάντων τον υπέρτατο αιθέρα. Και είπε ότι η γη ήταν αόρατη. Είπε δε, ότι το φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη, και όλη την κτίση, εκείνο δε είπε το φως, το υπέρτατο όλων, το απρόσιτο, που τα πάντα περιέχει. Το οποίο ονόµασε Θέληση και Φως και Ζωή. Αυτά τα τρία ονόµατα, είναι µία δύναµη και ένα κράτος του θεού που δηµιούργησε τα πάντα από τα µη όντα (από το τίποτε) και παρήγαγε αυτά στα όντα και τα ορατά και τα αόρατα. Περί του γένους των ανθρώπων είπε, ότι και αυτό από τον δηµιουργό των όλων θεό πλάστηκε, και έλαβε λογική ψυχή, αφού ακολούθησε όσα ανάφερε ο Μωϋσής.» ιαπιστώνετε ότι ο Ορφέας γνώριζε το απρόσιτο φως που δηµιουργήθηκε από τον ακατάληπτο θεό. Αποφατική θεολογία (Ελληνική) και πριν τον Παρµενίδη και τον Πλάτωνα. Αλλά ο αιθέρας είναι ο δηµιουργός (όχι ποιητής) των όλων.και το απρόσιτο φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη και την κτίση. Αλλά κάνει µνεία περί θεού δηµιουργού από τα µη όντα στο είναι να τα παράγει και αναρωτιέµαι αν υπάρχει κάτι από τα λίγα διασωθέντα φιλοσοφικά της χριστιανικής θεολογίας, που δεν τα είπαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά ακολούθησε τον Χαλδαίο Μωϋσή γύρω από την πλάση του γένους των ανθρώπων από τον θεό. Από την λαίλαπα του ολοκαυτώµατος των Ελληνικών φιλοσοφικών έργων, διασώθηκαν έργα χριστιανών συγγραφέων, όπως του Κλήµεντος επισκόπου Ρώµης µετά τον Πέτρο (παρακαλώ σηµειώστε ότι ο ίδιος δεν αναφέρει τον Πέτρο πρώτο επίσκοπο Ρώµης, αλλά τον Λίνο), «ΟΜΙΛΙΑΙ» και στην ς οµιλία θα βρείτε (έκδοση Αποστολικής ιακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος): «(ο Αππίων µιλά στο Κλήµεντα κλπ) των πάλαι ανδρών οι σοφότατοι, πάσαν αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και της µητρός αυτού Γης γεγόνασι παίδες δώδεκα, ως ο µύθος καταριθµεί. Άρρενες µεν, Ωκεανός, Κοίος, Κρίος, Υπερίων, Ιαπετός, Κρόνος. Θήλειαι δε, Θεά, Θέµις, Μνηµοσύνη, ηµήτηρ, Τηθύς, Ρέα. Ούτε τη εξ αδάµαντος άρπη τα αιδοία Κρόνος Ουρανού του πατρός εκτεµών, ως φατέ, εις βυθόν απέρριψεν. Αλλ ουδ εξ Ουρανού σταγόνων ρυέντος αίµατος η Αφροδίτη εγένετο. Ουδ αυ διά τινα Προµηθέως θεσµόν

3 δεδιώς, µήποτε εξ αυτού γεννηθέν βρέφος, γενναιότερον αυτού γενόµενον, αφέληται αυτόν της βασιλείας. Ου τον Ποσειδώνα δεύτερον γεννήσας οµοίως κατέπιεν. Ου µετά τούτους τον ία γεννηθέντα η µήτηρ κατακρύψασα η Ρέα απαιτήσαντι τω Κρόνω καταπιείν λίθον αντέδωσεν..» «Οι σοφότατοι από τους παλαιούς άνδρες, που έχουν µάθει όλη την αλήθεια µε κόπο, απέκρυψαν στους ανάξιους και ανόρεχτους να λάβουν την επιστήµη γύρω από τα θεία µαθήµατα. Γιατί ούτε από τον Ουρανό και την µητέρα αυτού Γη, γεννήθηκαν 12 παιδιά, όπως αριθµεί ο µύθος. Ήταν άρρενες, ο Ωκεανός, ο Κοίος, ο Κρίος, ο Υπερίων, ο Ιαπετός, ο Κρόνος. Θηλυκά, η Θεά, η Θέµις, η Μνηµοσύνη, η ήµητρα, η Τηθύς, η Ρέα. Ούτε µε διαµαντένια άρπα, έκοψε τα γεννητικά όργανα ο Κρόνος από τον πατέρα του Ουρανό, όπως λέτε, και τα έριξε στον βυθό. Αλλά και δεν γεννήθηκε η Αφροδίτη από σταγόνες του αίµατος του Ουρανού που έρευσε. Ούτε πάλι επειδή για κάποιο θεσµό του Προµηθέα αφού φοβήθηκε, βρέφος που δεν γεννήθηκε από αυτόν, αφού έγινε γενναιότερο αυτού, του αφήρεσε την βασιλεία. Ούτε µετά από αυτούς γεννήθηκε ο ίας και τον έκρυψε η µητέρα του η Ρέα, επειδή απαίτησε ο Κρόνος να τον καταπιεί και του έδωσε λίθο» εν επεκτεινόµαστε στην απόρριψη ολόκληρης της Ελληνικής µυθολογίας όπως την γνωρίζουµε και που εκθέτει ο Αππίων, αλλά διαπιστώνετε ότι οι µελετηµένοι άλλα φρονούσαν για τους θεούς και σε λίγο θα εκπλαγείτε, αλλά σήµερα εµείς, τι θα γνωρίζουµε την αληθή Ελληνική φιλοσοφία, παρά το µέγιστο έργο του Εβραίου Κων/νου να κατακάψει την Ελληνική φιλοσοφία και που επάξια οι σηµερινοί κληρονόµοι του που δυναστεύουν την Ελλάδα θα αφήσουν να µάθουµε; Βέβαια δεν µπορούν να την καταλάβουν και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος να την κρύβουν. Η ΚΑΤ ΑΠΠΙΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «Ην δε ποτε ότε ουδέν πλην χάος και στοιχείων ατάκτων έτι συµπεφορηµένων µίξις αδιάκριτος, τούτο και της φύσεως οµολογούσης, και των µεγάλων ανδρών ούτως έχειν νενοηκότων. Και µάρτυρα των µεγάλων εν σοφία τον µέγιστον Όµηρον αυτόν σοι παρέξοµαι, ειπόντα περί της ανέκαθεν συγχύσεως. Αλλ υµείς πάντες ύδωρ και γαία γένοισθε.

4 Ως εκείθεν απάντων την γένεσιν εσχηκότων, και,µετ ανάλυσιν της υγράς και γήϊνης ουσίας εις την πρώτην πάλιν αποκαθισταµένων φύσιν, ό έστι χάος. Ησίοδος δε εν τη θεογονία λέγει. Ήτοι µεν πρώτιστα χάος εγένετο. Το δε εγένετο δηλονότι γεγενήσθαι ως γενητά σηµαίνει, ου το αεί είναι ως αγένητα. Και Ορφεύς δε το χάος ωώ παρεικάζει, εν ώ των πρώτων στοιχείων ήν η σύγχυσις. Τούτο Ησίοδος χάος υποτίθεται, όπερ Ορφεύς ωόν λέγει γενητόν, εξ απείρου της ύλης προβεβληµένον, γεγονός δε ούτω. Της τετραγενούς ύλης εµψύχου ούσης, και όλου απείρου τινός βυθού αεί ρέοντος, και ακρίτως φεροµένου, και µυρίας ατελείς κράσεις εις άλλοτε άλλως επαναχέοντος, και διά τούτο αυτάς αναλύοντος τη αταξία, και κεχηνότος και εις γέννησιν ζώου δεθήναι µη δυναµένου, συνέβη ποτέ αυτού του απείρου πελάγους, υπό ιδίας φύσεως περιωθουµένου κινήσει φυσική, ευκτάκτως ρυήναι από του αυτού εις το αυτό, ώσπερ ίλιγγα, και µίξασι τας ουσίας, και ούτως εξ ακουστού των πάντων το νοστιµώτατον, όπερ προς γέννησιν ζώου επιτηδειότατον ήν, ώσπερ εν χώνη εν χώνη κατά µέσου ρυήναι του παντός, και υπό της πάντα φερούσης ίλιγγος χωρήσαι εις βάθος, και το περικείµενον πνεύµα επισπάσασθαι, και ως εις γονιµώτατον συλληφθέν ποιείν κριτικήν σύστασιν. Ώσπερ γαρ εν εαυτώ κυηθέν, υπό του παρειληφότος θειώδους πνεύµατος αναφερόµενον, προέκυψε εις φως µέγιστόν τι τούτο αποκύηµα, ως αν εκ παντός του απείρου βυθού αποκεκυηµένον έµψυχον δηµιούργηµα, και τη περιφερεία των ωών προσεοικός, και τω τάχει της πτήσεως». «Ήταν κάποτε τότε το τίποτε, πλην το χάος και άτακτα στοιχεία που συµπεριφέρονταν µε µείξη που δεν διακρίνονταν, αυτό δε οµολογούσε η φύση και οι µεγάλοι άνδρες έτσι καταλάβαιναν τα πράγµατα. Και των µεγάλων µάρτυρα στην σοφία, τον µέγιστο Όµηρο, αυτόν θα σου παρέξω, που είπε περί της ανέκαθεν σύγχυσης. Αλλά όλοι εσείς µε ύδωρ και γη γεννηθήκατε. Όπως είχαν από κει την γέννηση, και µετά την ανάλυση της γήϊνης και υγρής ουσίας, αποκαθίσταντο στην πρώτη φύση, που ήταν το χάος. Ο Ησίοδος δε λέγει στην θεογονία. ηλαδή πρώτιστα εγένετο το χάος. Το δε εγένετο, δηλαδή να γεννιούνται σαν γεννητά σηµαίνει, και όχι να είναι πάντοτε σαν αγέννητα. Και ο Ορφέας παροµοιάζει το αυγό µε το χάος, στο οποίο ήταν

5 συγκεχυµένα τα στοιχεία. Αυτό υποθέτει ο Ησίοδος ότι είναι το χάος, το οποίο ο Ορφέας λέγει γενητό αυγό, που προβλήθηκε από την άπειρο ύλη, και έγινε έτσι. Η τετραγενής φύση ήταν έµψυχος, και από ολόκληρο κάποιο Βυθό έρρεε πάντα, και συµπεριφέρονταν άκριτα, και εκατοµµύρια ατελείς κράσεις και άλλοτε διαφορετικά αφού ξανάχυνε, και γι αυτό αφού ανέλυσε αυτές στην αταξία, και αφού προσπάθησε και σε γέννηση ζώου να δεθεί δεν µπόρεσε, συνέβη κάποτε σε αυτό το άπειρο πέλαγος, από δική του φύση να προωθείται µε φυσική κίνηση, µε τάξη να ρέει από αυτό και µέσα σε αυτό, σαν ίλιγγα και να µειγνύει τις ουσίες και έτσι από το ακουστό των πάντων και νοστιµότατο, που ήταν ακριβώς επιτήδειο προς γέννηση ζώου, όπως να ρέει µέσα σε χωνί το παν, και να ξεχωρίζει στο βάθος από την ίλιγγα που φέρει τα πάντα, και να αποσπά το περικείµενο πνεύµα και να κάνει κριτική σύσταση σαν να συλλήφθηκε γονιµότατο. Όπως αγαπάει σε υγρό να γίνεται η παµφόλυγα, έτσι συλλήφθηκε από παντού σφαιροειδές κύτος. Έπειτα αυτό µέσα σε αυτό κυήθηκε, που αναφέρονταν από το θειώδες πνεύµα, και προέκυψε δε σε φως τέτοιο µέγα αποκύηµα, σαν να προέρχονταν από του παντός απείρου βυθού δηµιούργηµα έµψυχο, και προσαρµόζονταν στην περιφέρεια των ωών και στην ταχύτητα της πτήσης.». Είναι εκπληκτικό, και σηµειώστε ότι ο Κλήµης δεν ήταν Εβραίος, αλλά ούτε µπορώ να τον αποδώσω σαν Έλληνα από όσα µέχρι εδώ διάβασα, ότι µόνος αυτός δίνει την εκπληκτική διάσταση του Βυθού των Γνωστικών, που µόνο ένας Ορφέας,ή ο Όµηρος, ή ο Ησίοδος µπορούσαν να διατυπώσουν!! Από τον Βυθό έρρεε η ύλη σαν σε χοάνη και να δινείται (πχ δίνη νερού στον νεροχύτη), και σαν από ίλιγγο να προέρχεται και να συλλαµβάνεται η κτίση σαν κάτι γόνιµο του πνεύµατος. Σαν από κύτος που συλλήφθηκε στο όλο, προέκυψε αποκύηµα έµψυχο από τον άπειρο Βυθό. Τα στοιχεία έρρεαν από τον βυθό σαν σε χοάνη και συνθέτονταν η ύλη και τα έµψυχα. Το αυγό λοιπόν του Ορφέα, ήταν το χάος του Ησιόδου και αυτά γεννήθηκαν, δεν προϋπήρχαν, άρα λοιπόν προϋποτίθεται γένεση από την άπειρο και άµορφη ύλη που προέβαλε το αυγό (χάος). Το πέλαγος των άστρων και της ύλης του σύµπαντος, έρρεε από το βυθό, όπου εκεί κρύβονταν η αρχέγονος ακατασκεύαστη ύλη και ο Βυθός ο υπέρτατος Αιώνας (αιεί Ων= αιώνας=θεός ) που προσδιόριζε έτσι την γένεση. Η υγρή και η γήϊνη µορφή της προϋπάρχουσας άµορφης ύλης, συντίθετο µε τέτοιο τρόπο από τον Βυθό και έρρεε σε χοάνη στο πέλαγος του σύµπαντος.

6 «Κρόνον ουν τον χρόνον µοι νόει, την δε Ρέαν το ρέον της υγράς ουσίας. Ότι χρόνω φεροµένη η ύλη άπασα ώσπερ ωόν τον πάντα περιέχοντα σφαιροειδή απεκύησεν ουρανόν. Όπερ κατ αρχάς του γονίµου µυελού πλήρες ήν, ως αν στοιχεία και χρώµατα παντοδαπά εκτεκείν δυνάµενον, και όµως παντοδαπήν εκ µιάς ουσίας τε και χρώµατα ενός έφερε την φαντασίαν. Ώσπερ γαρ εν τω ταώ γεννήµατι, έν µεν του ωού χρώµα δοκεί, δυνάµει δε µύρια έχει εν αυτώ του µέλλοντος τελεσφορείσθαι χρώµατα, ούτως και το εξ απείρου ύλης αποκυηθέν έµψυχον ωόν, εκ της υποκειµένης και αεί ρεούσης ύλης κινούµενον, παντοδαπάς εκφαίνειν τροπάς. Ένδοθεν γαρ της περιφερείας ζώον τι αρρενόθηλυ ειδοποιείται προνοία του ενόντος εν αυτώ θείου πνεύµατος, ον Φάνητα Ορφεύς καλεί, ότι αυτού φανέντος το παν εξ αυτού έλαµψεν, τω φέγγει του διαπρεπεστάτου των στοιχείων πυρός εν τω υγρώ τελεσφορουµένου. Και ουκ άπιστον, ότι και επί λαµπυρίδων, δείγµατος είνεκα, η φύσις ηµίν οράν υγρόν φως εδωρήσατο. Το µεν ουν πρωτοσύστατον ωόν υποθερµανθέν υπό του έσωθεν ζώου ρήγνυται, έπειτα δε µορφωθέν προέρχεται οποίον τι και Ορφεύς λέγει...κραναίου σχισθέντος πολυχανδέος ωού. Και ούτω µεγάλει δυνάµει αυτού του προεληλυθότος φανέντος, το µεν κύτος την αρµονίαν λαµβάνει και την διακόσµησιν ίσχει, αυτός δε ώσπερ επ ακρωρείας ουρανού προκαθέζεται, και εν απορρήτοις τον άπειρον περιλάµπων αιώνα. Η δε του κύτους ένδοθεν γόνιµος υποζέουσα η θερµότης, τας πάντων διέκρινεν ουσίας. Τον µεν γαρ κατώτερον αυτής πρώτον ώσπερ υποστάθµη υπό του βάρους εις τα κάτω υποκεχώρηκεν, ό διά την ολκότητα και διά το εµβριθές και πολύ της υποκειµένης ουσίας πλήθος Πλούτωνα προσηγόρευσαν, άδου τε και νεκρών βασιλέα είναι αποφηνάµενοι. Ταύτην µεν ουν την πρώτην και πολύ ρυπαράν και τραχείαν ουσίαν υπό Κρόνου του χρόνου καταποθήναι λέγουσι φυσικώς, διά την κάτω υπονόστησιν αυτής.µετά δε την πρώτην υποστάθµην το συρρυέν ύδωρ και πρώτη επιπολάσαν υποστάσει Ποσειδώνα προσηγόρευσαν. Το δε λοιπόν τρίτον το καθαρώτατον και κορυφαιότατον άτε διαυγές ον πυρ Ζήνα ωνόµασαν, διά την εν αυτώ ζέουσαν φύσιν. Ανωφερές γαρ ον το πυρ προς µεν τα κάτω υπό του υπό Κρόνου του χρόνου ου κατεπόθη, αλλ ως έφην, η πυρώδης ουσία ζωτική και ανωφερής ούσα και εις αυτόν ανέπτη τον αέρα, ος και φρονιµώτατος εστί διά την καθαρότητα. Τη ουν ιδία θερµότητι ο Ζεύς, τουτέστιν η ζέουσα ουσία, το καταλειφθέν εν τω υποκειµένω υγρώ, το ισχυρότατον και θείον ανιµάται πνεύµα, όπερ Μήτιν εκάλεσαν.

7 «Κατάλαβε ότι ο Κρόνος είναι ο χρόνος και η Ρέα είναι αυτό που ρέει από την υγρή ουσία. ιότι από χρόνο εµφορείται η ύλη ολόκληρη, όπως ακριβώς το αυγό τον σφαιροειδή ουρανό που περιέχει τα πάντα αποκύησε. Το οποίο ακριβώς ήταν κατ αρχάς πλήρες µυελού, σαν να µπορούσε να τέξει τα στοιχεία και τα χρώµατα παντού, και όµως παντού και από µία ουσία και από ένα χρώµα έφερε την φαντασία. Όπως στην γέννηση του ταού (πουλί), ένα φαίνεται ότι είναι το χρώµα, αλλά έχει δυνάµει πολλά να τελεσφορισθούν χρώµατα στο µέλλον πάνω του, έτσι και το έµψυχο αυγό που γεννήθηκε, από την υποκείµενη και πάντοτε ρέουσα ύλη αφού κινούταν, παντού φανέρωσε τροπές. Από εδώ δε της περιφέρειας κάποιο ζώο αρρενόθηλυ παίρνει συνείδηση µε πρόνοια του υπάρχοντος σε αυτό θείου πνεύµατος, το οποίο Φάνη αποκαλεί ο Ορφεύς, επειδή από αυτό όταν φάνηκε έλαµψε το όλο, µε το να φέγγει το διαπρεπέστερο των στοιχείων το πυρ, που πραγµατοποιείται στο υγρό. Και όχι απίστευτο, επειδή όπως στις λαµπυρίδες σαν δείγµα, η φύση δώρισε σε µας υγρό φως. Λοιπόν το πρωτοσύστατο αυγό αφού υποθερµάνθηκε, από το ζώο που υπήρχε µέσα διαρρήχθηκε, έπειτα αφού διαµορφώθηκε σε κάτι που ο Ορφεύς λέγει. Αφού σχίστηκε το αυγό το πυκτό και έτσι µε µεγάλη δύναµη αυτού που προήλθε και φάνηκε, το µεν κύτος παίρνει την αρµονία και επιβάλλει την διακόσµιση, αυτός δε κάθεται πριν από την ακρώρεια του ουρανού και στα απόρρητα περιέλαµψε τον άπειρο αιώνα. Η ύλη δε του κύτους αφού εκλήφθηκε εσωτερικά γόνιµη, σαν σε πολύ χρόνο να υπόκειται µέχρι φυσικά η θερµότητα που ζέει, διέκρινε τις ουσίες των πάντων. ιότι το µεν κατώτερο αυτής πρώτα σαν υποστάθµη υποχώρησε προς τα κάτω από το βάρος, το οποίο για την βαρύτητα και για το εµβριθές και το πολύ πλήθος της υποκειµένης ουσίας, αποκάλεσαν Πλούτωνα, και του άδη και των νεκρών βασιληά τον είπαν. Αυτή µεν λοιπόν την πρώτη και πολύ ρυπαρή και τραχεία ουσία, υπό του Κρόνου του χρόνου λένε ότι φαγώθηκε φυσικά, από την επαναφορά αυτής προς τα κάτω. Μετά δε από την πρώτη υποστάθµη, το ύδωρ που συνέρρευσε και την πρώτη που συγκεντρώθηκε, αποκάλεσαν την υπόσταση του Ποσειδώνα. Το δε τρίτο λοιπόν,το καθαρότατο και κορυφαίο ακριβώς επειδή ήταν διαυγές, πυρ ονόµασαν τον ία, για την φύση που έζεε σε αυτό. Επειδή ήταν ανωφερές το πυρ, προς τα κάτω από τον χρόνο τον Κρόνο δεν φαγώθηκε, αλλά όπως είπα, η πυρώδης ουσία που ήταν ζωτική και ανωφερής, πετούσε σε αυτό τον αέρα, που είναι και φρονιµότατος για την καθαρότητα που έχει. Για την δική του θερµότητα ο Ζευς, δηλαδή η ουσία που ζέει,

8 το υποκείµενο υγρό που κατέλαβε, το ισχυρότατο και θείο πνεύµα εµψύχωσε, που αποκάλεσαν Μήτι. Βλέπετε ότι τα ονόµατα και οι θεοί, απηχούσαν σε φάσεις και διαδικασίες της γένεσης που περιέγραψαν οι αρχαίοι κοσµοθεωρητές, µία θεωρία εκπληκτική και πανάρχαια και που δεν παρέχοµε ολόκληρη. Αλλά ήδη διαπιστώσατε, πως ο Κρόνος είναι ο χρόνος και η µητέρα του Ρέα είναι η ύλη που έρρεε από τον βυθό και ο Πλούτων, ή άδης είναι η ύλη που ήταν βαριά και κατακάθισε στα βάθη και χάθηκε µε τον χρόνο και Ζεύς ήταν το πυρ που έζεε (όχι όπως αφελείς λένε ότι είναι ζεύξη) και επειδή το πυρ ανεβαίνει, δεν καταπόθηκε από τον Κρόνο και φώτισε τα πάντα. Και Μήτις ήταν το (έφλεκτο) υγρό που κατέλαβε (έκαψε) το πυρ. εν σας παρέχοµε όλη την θεωρία, αλλά κάθε θεός όπως ο Κλήµης στην αρχή υποσχέθηκε, δεν είναι όπως οι λαϊκοί µύθοι εξιστορούν, αλλά επώνυµες φάσεις µέσα στην δηµιουργία. Οι Αιώνες λοιπόν, είναι αυτοί οι θεοί, που αποκλήθησαν θεοί του Ολύµπου και είδατε πόσο µεγαλείο ήταν κρυµµένο µέσα τους και το οποίο διατύπωσαν οι Όµηρος, ο θεόπτης Ορφέας και ο Ησίοδος! ΝΑ ΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ι ΑΞΕ Ο Κλήµης στις Οµιλίες, και µάλιστα στην «Επιτοµή» XVII, αναφέρει (µιλά ο Πέτρος): «όπως διαβλέψαντες οι άνθρωποι πιστεύσωσιν εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, και εις τον µονογενή αυτού Υιόν τον προ των αιώνων εξ αυτού αφράστως γεννηθέντα, και εις το Πνεύµα το άγιον το εξ αυτού αρρήτως εκπορευόµενον, ένα Θεόν γνωρίζοντες εν τρισίν Υποστάσεσσιν,, άναρχον, ατελεύτητον, αιώνιον, αΐδιον, άκτιστον, άτρεπτον, αναλλοίωτον, απλούν,ασύνθετον, ασώµατον, αόρατον, αφανή, απερίγραπτον, απερίληπτον, άπειρον, ακατανόητον, αγαθόν, δίκαιον, παντδύναµον, πάντων κτισµάτων δηµιουργόν, παντοκράτορα, παντεπόπτη, πάντων προνοητήν, εξουσιαστήν, και κριτήν.». «Αφού κατανοήσουν οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε ένα Θεό Πατέρα παντοκράτορα, και στον µονογενή γιό του, που γεννήθηκε από αυτόν µε τρόπο που δεν µπορούµε να περιγράψουµε, προ της πλάσης των Αιώνων όλων..»

9 Βλέπετε λοιπόν, ότι η θεωρία των Αιώνων διδάχτηκε και από τον Ιησού, µόνο που αυτός είναι ο µονογενής υιός πριν πλαστούν οι Αιώνες. Ανατρέξτε στην παραπάνω θεώρηση, οι Αιώνες ήδη ειπώθηκε τι ήταν, µόνο όµως που πριν από αυτούς,ο Ιησούς γεννήθηκε µόνος!!! Προφανώς ο Πατέρας είναι ο Βυθός!!! είτε όµως τι ο Πέτρος διαλέγεται µε τον Σίµωνα τον µάγο, Οµιλία Ις XVI: «Προς τούτοις δε, το Πατρός το µη γεγενήσθαι εστίν, Υιού δε το γεγενήσθαι. Γεννητόν δε αγεννήτω ή και αυτογεννήτω ου συγκρίνεται. Και Σίµων έφη. Ει και τη γενέσει, ου ταυτόν εστίν; Και Πέτρος έφη. Ο κατά πάντα το αυτό ων τινί τας αυτάς αυτώ πάσας έχειν προσωνυµίας, ου δύναται. Και ο Σίµων. Τούτο λέγειν εστίν ουκ αποδεικνύειν. Και ο Πέτρος. ιά τι ου νοείς, ότι το µεν αυτογέννητον, τυγχάνει ή και αγέννητον, το δε γεννητόν ον το αυτό λέγεσθαι ου δύναται, ουδ αν της αυτής ουσίας ο γεγεννηµένος τω γεγεννηκότι αυτόν.» «Επιπλέον δε, το αγέννητο αποδίδεται στον Πατέρα, στον Υιό το γεννητό. εν συγκρίνεται το γεννητό στο αγέννητο ή και το αυτογέννητο. Και ο Σίµων είπε. εν είναι το ίδιο ούτε στην γένεση; Και ο Πέτρος είπε. Εκείνος που είναι ο Ων στα πάντα, δεν µπορεί να έχει τις ίδιες σε αυτόν προσωνυµίες. Και ο Σίµων. Αυτό να το λες δεν είναι και σαν να το αποδεικνύεις. Και ο Πέτρος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, ότι το αυτογέννητο, τυχαίνει να είναι και αγέννητο, αυτό που είναι γεννητό, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο, ούτε είναι της ίδιας ουσίας ο γεννηµένος µε αυτόν που τον γέννησε.» Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το οµούσιον τω Πατρί, δεν ίσχυε τουλάχιστον για τον Πέτρο, αλλά επιβλήθηκε από τον Αθανάσιο µε την βία που εξάσκησε ο Κων/νος. Κατά τον Πέτρο δεν είναι της ίδιας ουσίας, γιατί είναι υιός µονογενής, σε κατώτερο ουρανό των γνωστικών και συνεπώς οµοιούσιος. Η ψευδώνυµη γνώση που αναφέρει ο Παύλος και διατυπώνεται από τον Ειρηναίο (2 ος αιώνας), ήταν αυτή που αγνοούσε σαν µονογενή υιό τον Λόγο και ο Λόγος ήταν από τους Αιώνες που προβλήθηκαν από τον Βυθό, όχι µάλιστα στον άµεσα κατώτερο ουρανό, αλλά στον επόµενο, όπου ο υιός αυτός έχανε την πρωτοκαθεδρία και την πρωτοτοκία!! Αυτοί ήταν οι πρώτοι αιρετικοί που δεν αναφέρονται καν σήµερα, αλλά συγκράτησαν οι Κλήµης και Επιφάνειος, για να διαπεράσει η αλήθεια στους αιώνες, αυτή που ο Εβραίος και βλάκας αυτοκράτορας Κων/νος προσπάθησε να εξαφανίσει από την ανθρωπότητα, µισώντας και επιβουλεύοντας την φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων. Μία πάλη για την αλήθεια που το Ελληνικό γένος εκπροσώπησε και διατύπωσε τις φιλοσοφικές θεωρίες και οι µύωπες Εβραίοι

10 προσπάθησαν να εξαφανίσουν, βλέποντας ότι η δική τους αξία αφανίζεται από τον Ορφέα, τον Αριστοτέλη κλπ Και ο περιούσιος λαός να ανάγεται σε περίγελο των ανθρώπων, αφού όντας περιούσιος είναι όµως ανίκανος να πλησιάσει και διατυπώσει την αλήθεια, ακόµη και να καταλάβει τις θεωρίες των Ελλήνων!! ΝΑ! ΝΑ! ΝΑ Η ΠΑΤΡΙ Α, ο υποφαινόµενος εξηγεί την αρχαία φιλοσοφία και την επάγει στην δική του κοσµοθεωρία και θα την βρείτε στο (TO Ι ΙΟΝ).

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Προσωπική ιστοσελίδα, http://www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Εβραίος αρχιερέας Έσδρας, εξόριστος με την

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Προσωπική ιστοσελίδα www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Προσωπική ιστοσελίδα www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Προσωπική ιστοσελίδα www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ισως δεν θα βρείτε κάποιες ή κάποια που θα έχετε οπ όψη κοσμοθεωρία εδώ, ή και θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πιο επαίσχυντη ενέργεια, είναι αυτή που ερμηνεύει κανείς Αγίους κατά το δοκούν και στρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9

Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Αρχή και Πορεία του Κόσμου (Χριστιανική Κοσμολογία) Διδ. Εν. 9 Κόσμος Κόσμημα δηλ. στολίδι, που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία, την τάξη και την αρμονία Φυσικός κόσμος μακρόκοσμος μικρόκοσμος Πως έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Ενότητα B: Η Δημιουργία του Κόσμου στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. 2β. Κοσμογονία: Η Δημιουργία του Σύμπαντος και των Θεών Περίληψη της Θεογονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling )

Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ) FRIEDRICH W. SCELLING ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 1 Σέλλινγκ (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 1775-1854) (ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ*) Από το φιλοσοφικό έργο του Σέλλινγκ "Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Γένεσις 1/α 1. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας;

Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας; Είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας; Εμείς που αντιλαμβανόμαστε είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό; Πώς βρεθήκαμε σ αυτόν τον κόσμο; Ο θάνατός μας σημαίνει το τέλος ή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 4: Είναι ο αγέννητος άνθρωπος πρόσωπο; Θεολογική θεώρηση Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ» Αριστοτέλης (384-322 π.χ.) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. Ήταν γιος ενός θεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θυµίζουµε ότι από τα δηµοσιευµένα κείµενα (Πεντάτευχος) του Μωϋσή, προσπαθήσαµε να εξιχνιάσουµε την µυστική θεωρία του, που αναφέρει ο Κλήµης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 9: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A11: Αλεξανδρινή θεολογία Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεός και Σύμπαν. Source URL:

Θεός και Σύμπαν. Source URL: Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Η ύπαρξη τού Θεού και η σχέση του με το σύμπαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί πλήθος ανθρώπων σήμερα. Ο Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ Παναγιώτη Φαντάκη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ Παναγιώτη Φαντάκη 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ Παναγιώτη Φαντάκη «Φύση είναι το σύνολο της ενεργούσης ουσίας των κόσμων μεθ όλων των εκδηλώσεων, λειτουργιών και νόμων αυτής». Σ. Νάγος. Το σύνολο της ενεργούσης ουσίας ενικός αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ως Ηλιακό Σύστημα θεωρούμε τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα που συγκρατούνται σε τροχιά γύρω του χάρις στη βαρύτητα, που σχηματίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:Bob Davies; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 6: Έκτρωση - Θεολογική θεώρηση Ι Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΗΕποχήπουοΘεός Δημιούργησε τα Πάντα Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:Bob Davies; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Πάντα,το φαινόμενο αυτό κέντριζε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να το κατανοήσουν. Όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν από τα Μ.Μ.Ε εκρήξεις ηφαιστείων το θέαμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Ανθρωπολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα