αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και"

Transcript

1 ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΠΤΗ ΟΡΦΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου Η µεθοδευµένη αφέλεια και συσκότιση της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας που (η αφέλεια) αγνόησε, βλέπετε ίσως όσα δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεµαστάρια, ο υποφαινόµενος την οδήγησε στο δικαιωµατικό άντρο της. Και µε τούτο το δοκίµιο θα προσθέσει στην καταξίωσή της, όσα ο Εβραίος και βλάκας και παιδοκτόνος αυτοκράτωρ Κων/νος και οι παραπλήσιοί του, κατέκαψαν επί ποινή θανάτου για να σβήσει την Ελληνική σκέψη, µην η αυγή και η πνοή της γνώσης επιπλεύσει και το γένος των Ελλήνων ξαναβρεί την αίγλη του πνεύµατος και της ηθικής, και οδηγήσει το γένος των ανθρώπων επί πηγάς υδάτων. ΤΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪ Α (11 ος αιών) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ Το λήµµα Ορφεύς παρά τον Σουΐδα,αναφέρει: «ότι επί παρά των Ιουδαίοις κριτών, καταλυθείσης της βασιλείας Αθηναίων, Ορφεύς εγνωρίζετο, σοφός άριστα γενόµενος και πολλά µυστήρια διδαχθείς. Φέρονται γαρ αυτού και περί θεογνωσίας λόγοι, εξ ων εισί ταύτας. Είπε γαρ, ότι εξ αρχής ανεδείχθη ο αιθήρ υπό του θεού δηµιουργηθείς, και εντεύθεν κακείθεν του αιθέρος ήν χάος, και νυξ φοβερά πάντα κατείχε και εκάλυπτε τα υπό του αιθέρα. Σηµαίνων την νύκταν προτερεύειν. Ειρηκώς ακατάληπτόν τινα και πάντων υπέρτατον είναι και προγενέστερον και δηµιουργόν απάντων τον τε υπέρτατον αιθέρα. Και την γην είπεν αόρατον. Έφησε δε,ότι το φως ρήξαν τον αιθέρα, εφώτισεν την γην και πάσαν την κτίσιν, εκείνο ειπών το φως, το υπέρτατον απάντων, το απρόσιτον το πάντα περιέχον. Όπερ ονόµασε Βουλήν, Φως, Ζωήν. Ταύτα τα γ ονόµατα, µίαν δύναµιν απεφήνατο και έν κράτος του δηµιουργού πάντων και θεού επλάσθη και ψυχήν έλαβε λογικήν, ακολουθήσας τοις Μωϋσέως» «Όταν καταλύθηκε το βασίλειο των Αθηναίων και στους Ιουδαίους ήταν οι κριτές, υπήρχε γνωστός Ορφέας, που έγινε άριστος σοφός και που διδάχτηκε πολλά µυστήρια. Γιατί φέρονται και λόγοι περί θεογνωσίας δικοί του, από τους οποίους και

2 οι εξής: Είπε ότι από την αρχή αναδείχτηκε ο αιθέρας που δηµιουργήθηκε από τον θεό, και από δω και από κει από τον αιθέρα ήταν χάος, και φοβερή νύχτα κατείχε τα πάντα και εκάλυπτε τα κάτω από τον αιθέρα. Επισήµανε ότι προηγείται η νύχτα. Αφού είπε ότι κάποιος ακατάληπτος και πάντων υπέρτατος είναι και προγενέστερο και δηµιουργό των πάντων τον υπέρτατο αιθέρα. Και είπε ότι η γη ήταν αόρατη. Είπε δε, ότι το φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη, και όλη την κτίση, εκείνο δε είπε το φως, το υπέρτατο όλων, το απρόσιτο, που τα πάντα περιέχει. Το οποίο ονόµασε Θέληση και Φως και Ζωή. Αυτά τα τρία ονόµατα, είναι µία δύναµη και ένα κράτος του θεού που δηµιούργησε τα πάντα από τα µη όντα (από το τίποτε) και παρήγαγε αυτά στα όντα και τα ορατά και τα αόρατα. Περί του γένους των ανθρώπων είπε, ότι και αυτό από τον δηµιουργό των όλων θεό πλάστηκε, και έλαβε λογική ψυχή, αφού ακολούθησε όσα ανάφερε ο Μωϋσής.» ιαπιστώνετε ότι ο Ορφέας γνώριζε το απρόσιτο φως που δηµιουργήθηκε από τον ακατάληπτο θεό. Αποφατική θεολογία (Ελληνική) και πριν τον Παρµενίδη και τον Πλάτωνα. Αλλά ο αιθέρας είναι ο δηµιουργός (όχι ποιητής) των όλων.και το απρόσιτο φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη και την κτίση. Αλλά κάνει µνεία περί θεού δηµιουργού από τα µη όντα στο είναι να τα παράγει και αναρωτιέµαι αν υπάρχει κάτι από τα λίγα διασωθέντα φιλοσοφικά της χριστιανικής θεολογίας, που δεν τα είπαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά ακολούθησε τον Χαλδαίο Μωϋσή γύρω από την πλάση του γένους των ανθρώπων από τον θεό. Από την λαίλαπα του ολοκαυτώµατος των Ελληνικών φιλοσοφικών έργων, διασώθηκαν έργα χριστιανών συγγραφέων, όπως του Κλήµεντος επισκόπου Ρώµης µετά τον Πέτρο (παρακαλώ σηµειώστε ότι ο ίδιος δεν αναφέρει τον Πέτρο πρώτο επίσκοπο Ρώµης, αλλά τον Λίνο), «ΟΜΙΛΙΑΙ» και στην ς οµιλία θα βρείτε (έκδοση Αποστολικής ιακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος): «(ο Αππίων µιλά στο Κλήµεντα κλπ) των πάλαι ανδρών οι σοφότατοι, πάσαν αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και της µητρός αυτού Γης γεγόνασι παίδες δώδεκα, ως ο µύθος καταριθµεί. Άρρενες µεν, Ωκεανός, Κοίος, Κρίος, Υπερίων, Ιαπετός, Κρόνος. Θήλειαι δε, Θεά, Θέµις, Μνηµοσύνη, ηµήτηρ, Τηθύς, Ρέα. Ούτε τη εξ αδάµαντος άρπη τα αιδοία Κρόνος Ουρανού του πατρός εκτεµών, ως φατέ, εις βυθόν απέρριψεν. Αλλ ουδ εξ Ουρανού σταγόνων ρυέντος αίµατος η Αφροδίτη εγένετο. Ουδ αυ διά τινα Προµηθέως θεσµόν

3 δεδιώς, µήποτε εξ αυτού γεννηθέν βρέφος, γενναιότερον αυτού γενόµενον, αφέληται αυτόν της βασιλείας. Ου τον Ποσειδώνα δεύτερον γεννήσας οµοίως κατέπιεν. Ου µετά τούτους τον ία γεννηθέντα η µήτηρ κατακρύψασα η Ρέα απαιτήσαντι τω Κρόνω καταπιείν λίθον αντέδωσεν..» «Οι σοφότατοι από τους παλαιούς άνδρες, που έχουν µάθει όλη την αλήθεια µε κόπο, απέκρυψαν στους ανάξιους και ανόρεχτους να λάβουν την επιστήµη γύρω από τα θεία µαθήµατα. Γιατί ούτε από τον Ουρανό και την µητέρα αυτού Γη, γεννήθηκαν 12 παιδιά, όπως αριθµεί ο µύθος. Ήταν άρρενες, ο Ωκεανός, ο Κοίος, ο Κρίος, ο Υπερίων, ο Ιαπετός, ο Κρόνος. Θηλυκά, η Θεά, η Θέµις, η Μνηµοσύνη, η ήµητρα, η Τηθύς, η Ρέα. Ούτε µε διαµαντένια άρπα, έκοψε τα γεννητικά όργανα ο Κρόνος από τον πατέρα του Ουρανό, όπως λέτε, και τα έριξε στον βυθό. Αλλά και δεν γεννήθηκε η Αφροδίτη από σταγόνες του αίµατος του Ουρανού που έρευσε. Ούτε πάλι επειδή για κάποιο θεσµό του Προµηθέα αφού φοβήθηκε, βρέφος που δεν γεννήθηκε από αυτόν, αφού έγινε γενναιότερο αυτού, του αφήρεσε την βασιλεία. Ούτε µετά από αυτούς γεννήθηκε ο ίας και τον έκρυψε η µητέρα του η Ρέα, επειδή απαίτησε ο Κρόνος να τον καταπιεί και του έδωσε λίθο» εν επεκτεινόµαστε στην απόρριψη ολόκληρης της Ελληνικής µυθολογίας όπως την γνωρίζουµε και που εκθέτει ο Αππίων, αλλά διαπιστώνετε ότι οι µελετηµένοι άλλα φρονούσαν για τους θεούς και σε λίγο θα εκπλαγείτε, αλλά σήµερα εµείς, τι θα γνωρίζουµε την αληθή Ελληνική φιλοσοφία, παρά το µέγιστο έργο του Εβραίου Κων/νου να κατακάψει την Ελληνική φιλοσοφία και που επάξια οι σηµερινοί κληρονόµοι του που δυναστεύουν την Ελλάδα θα αφήσουν να µάθουµε; Βέβαια δεν µπορούν να την καταλάβουν και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος να την κρύβουν. Η ΚΑΤ ΑΠΠΙΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ «Ην δε ποτε ότε ουδέν πλην χάος και στοιχείων ατάκτων έτι συµπεφορηµένων µίξις αδιάκριτος, τούτο και της φύσεως οµολογούσης, και των µεγάλων ανδρών ούτως έχειν νενοηκότων. Και µάρτυρα των µεγάλων εν σοφία τον µέγιστον Όµηρον αυτόν σοι παρέξοµαι, ειπόντα περί της ανέκαθεν συγχύσεως. Αλλ υµείς πάντες ύδωρ και γαία γένοισθε.

4 Ως εκείθεν απάντων την γένεσιν εσχηκότων, και,µετ ανάλυσιν της υγράς και γήϊνης ουσίας εις την πρώτην πάλιν αποκαθισταµένων φύσιν, ό έστι χάος. Ησίοδος δε εν τη θεογονία λέγει. Ήτοι µεν πρώτιστα χάος εγένετο. Το δε εγένετο δηλονότι γεγενήσθαι ως γενητά σηµαίνει, ου το αεί είναι ως αγένητα. Και Ορφεύς δε το χάος ωώ παρεικάζει, εν ώ των πρώτων στοιχείων ήν η σύγχυσις. Τούτο Ησίοδος χάος υποτίθεται, όπερ Ορφεύς ωόν λέγει γενητόν, εξ απείρου της ύλης προβεβληµένον, γεγονός δε ούτω. Της τετραγενούς ύλης εµψύχου ούσης, και όλου απείρου τινός βυθού αεί ρέοντος, και ακρίτως φεροµένου, και µυρίας ατελείς κράσεις εις άλλοτε άλλως επαναχέοντος, και διά τούτο αυτάς αναλύοντος τη αταξία, και κεχηνότος και εις γέννησιν ζώου δεθήναι µη δυναµένου, συνέβη ποτέ αυτού του απείρου πελάγους, υπό ιδίας φύσεως περιωθουµένου κινήσει φυσική, ευκτάκτως ρυήναι από του αυτού εις το αυτό, ώσπερ ίλιγγα, και µίξασι τας ουσίας, και ούτως εξ ακουστού των πάντων το νοστιµώτατον, όπερ προς γέννησιν ζώου επιτηδειότατον ήν, ώσπερ εν χώνη εν χώνη κατά µέσου ρυήναι του παντός, και υπό της πάντα φερούσης ίλιγγος χωρήσαι εις βάθος, και το περικείµενον πνεύµα επισπάσασθαι, και ως εις γονιµώτατον συλληφθέν ποιείν κριτικήν σύστασιν. Ώσπερ γαρ εν εαυτώ κυηθέν, υπό του παρειληφότος θειώδους πνεύµατος αναφερόµενον, προέκυψε εις φως µέγιστόν τι τούτο αποκύηµα, ως αν εκ παντός του απείρου βυθού αποκεκυηµένον έµψυχον δηµιούργηµα, και τη περιφερεία των ωών προσεοικός, και τω τάχει της πτήσεως». «Ήταν κάποτε τότε το τίποτε, πλην το χάος και άτακτα στοιχεία που συµπεριφέρονταν µε µείξη που δεν διακρίνονταν, αυτό δε οµολογούσε η φύση και οι µεγάλοι άνδρες έτσι καταλάβαιναν τα πράγµατα. Και των µεγάλων µάρτυρα στην σοφία, τον µέγιστο Όµηρο, αυτόν θα σου παρέξω, που είπε περί της ανέκαθεν σύγχυσης. Αλλά όλοι εσείς µε ύδωρ και γη γεννηθήκατε. Όπως είχαν από κει την γέννηση, και µετά την ανάλυση της γήϊνης και υγρής ουσίας, αποκαθίσταντο στην πρώτη φύση, που ήταν το χάος. Ο Ησίοδος δε λέγει στην θεογονία. ηλαδή πρώτιστα εγένετο το χάος. Το δε εγένετο, δηλαδή να γεννιούνται σαν γεννητά σηµαίνει, και όχι να είναι πάντοτε σαν αγέννητα. Και ο Ορφέας παροµοιάζει το αυγό µε το χάος, στο οποίο ήταν

5 συγκεχυµένα τα στοιχεία. Αυτό υποθέτει ο Ησίοδος ότι είναι το χάος, το οποίο ο Ορφέας λέγει γενητό αυγό, που προβλήθηκε από την άπειρο ύλη, και έγινε έτσι. Η τετραγενής φύση ήταν έµψυχος, και από ολόκληρο κάποιο Βυθό έρρεε πάντα, και συµπεριφέρονταν άκριτα, και εκατοµµύρια ατελείς κράσεις και άλλοτε διαφορετικά αφού ξανάχυνε, και γι αυτό αφού ανέλυσε αυτές στην αταξία, και αφού προσπάθησε και σε γέννηση ζώου να δεθεί δεν µπόρεσε, συνέβη κάποτε σε αυτό το άπειρο πέλαγος, από δική του φύση να προωθείται µε φυσική κίνηση, µε τάξη να ρέει από αυτό και µέσα σε αυτό, σαν ίλιγγα και να µειγνύει τις ουσίες και έτσι από το ακουστό των πάντων και νοστιµότατο, που ήταν ακριβώς επιτήδειο προς γέννηση ζώου, όπως να ρέει µέσα σε χωνί το παν, και να ξεχωρίζει στο βάθος από την ίλιγγα που φέρει τα πάντα, και να αποσπά το περικείµενο πνεύµα και να κάνει κριτική σύσταση σαν να συλλήφθηκε γονιµότατο. Όπως αγαπάει σε υγρό να γίνεται η παµφόλυγα, έτσι συλλήφθηκε από παντού σφαιροειδές κύτος. Έπειτα αυτό µέσα σε αυτό κυήθηκε, που αναφέρονταν από το θειώδες πνεύµα, και προέκυψε δε σε φως τέτοιο µέγα αποκύηµα, σαν να προέρχονταν από του παντός απείρου βυθού δηµιούργηµα έµψυχο, και προσαρµόζονταν στην περιφέρεια των ωών και στην ταχύτητα της πτήσης.». Είναι εκπληκτικό, και σηµειώστε ότι ο Κλήµης δεν ήταν Εβραίος, αλλά ούτε µπορώ να τον αποδώσω σαν Έλληνα από όσα µέχρι εδώ διάβασα, ότι µόνος αυτός δίνει την εκπληκτική διάσταση του Βυθού των Γνωστικών, που µόνο ένας Ορφέας,ή ο Όµηρος, ή ο Ησίοδος µπορούσαν να διατυπώσουν!! Από τον Βυθό έρρεε η ύλη σαν σε χοάνη και να δινείται (πχ δίνη νερού στον νεροχύτη), και σαν από ίλιγγο να προέρχεται και να συλλαµβάνεται η κτίση σαν κάτι γόνιµο του πνεύµατος. Σαν από κύτος που συλλήφθηκε στο όλο, προέκυψε αποκύηµα έµψυχο από τον άπειρο Βυθό. Τα στοιχεία έρρεαν από τον βυθό σαν σε χοάνη και συνθέτονταν η ύλη και τα έµψυχα. Το αυγό λοιπόν του Ορφέα, ήταν το χάος του Ησιόδου και αυτά γεννήθηκαν, δεν προϋπήρχαν, άρα λοιπόν προϋποτίθεται γένεση από την άπειρο και άµορφη ύλη που προέβαλε το αυγό (χάος). Το πέλαγος των άστρων και της ύλης του σύµπαντος, έρρεε από το βυθό, όπου εκεί κρύβονταν η αρχέγονος ακατασκεύαστη ύλη και ο Βυθός ο υπέρτατος Αιώνας (αιεί Ων= αιώνας=θεός ) που προσδιόριζε έτσι την γένεση. Η υγρή και η γήϊνη µορφή της προϋπάρχουσας άµορφης ύλης, συντίθετο µε τέτοιο τρόπο από τον Βυθό και έρρεε σε χοάνη στο πέλαγος του σύµπαντος.

6 «Κρόνον ουν τον χρόνον µοι νόει, την δε Ρέαν το ρέον της υγράς ουσίας. Ότι χρόνω φεροµένη η ύλη άπασα ώσπερ ωόν τον πάντα περιέχοντα σφαιροειδή απεκύησεν ουρανόν. Όπερ κατ αρχάς του γονίµου µυελού πλήρες ήν, ως αν στοιχεία και χρώµατα παντοδαπά εκτεκείν δυνάµενον, και όµως παντοδαπήν εκ µιάς ουσίας τε και χρώµατα ενός έφερε την φαντασίαν. Ώσπερ γαρ εν τω ταώ γεννήµατι, έν µεν του ωού χρώµα δοκεί, δυνάµει δε µύρια έχει εν αυτώ του µέλλοντος τελεσφορείσθαι χρώµατα, ούτως και το εξ απείρου ύλης αποκυηθέν έµψυχον ωόν, εκ της υποκειµένης και αεί ρεούσης ύλης κινούµενον, παντοδαπάς εκφαίνειν τροπάς. Ένδοθεν γαρ της περιφερείας ζώον τι αρρενόθηλυ ειδοποιείται προνοία του ενόντος εν αυτώ θείου πνεύµατος, ον Φάνητα Ορφεύς καλεί, ότι αυτού φανέντος το παν εξ αυτού έλαµψεν, τω φέγγει του διαπρεπεστάτου των στοιχείων πυρός εν τω υγρώ τελεσφορουµένου. Και ουκ άπιστον, ότι και επί λαµπυρίδων, δείγµατος είνεκα, η φύσις ηµίν οράν υγρόν φως εδωρήσατο. Το µεν ουν πρωτοσύστατον ωόν υποθερµανθέν υπό του έσωθεν ζώου ρήγνυται, έπειτα δε µορφωθέν προέρχεται οποίον τι και Ορφεύς λέγει...κραναίου σχισθέντος πολυχανδέος ωού. Και ούτω µεγάλει δυνάµει αυτού του προεληλυθότος φανέντος, το µεν κύτος την αρµονίαν λαµβάνει και την διακόσµησιν ίσχει, αυτός δε ώσπερ επ ακρωρείας ουρανού προκαθέζεται, και εν απορρήτοις τον άπειρον περιλάµπων αιώνα. Η δε του κύτους ένδοθεν γόνιµος υποζέουσα η θερµότης, τας πάντων διέκρινεν ουσίας. Τον µεν γαρ κατώτερον αυτής πρώτον ώσπερ υποστάθµη υπό του βάρους εις τα κάτω υποκεχώρηκεν, ό διά την ολκότητα και διά το εµβριθές και πολύ της υποκειµένης ουσίας πλήθος Πλούτωνα προσηγόρευσαν, άδου τε και νεκρών βασιλέα είναι αποφηνάµενοι. Ταύτην µεν ουν την πρώτην και πολύ ρυπαράν και τραχείαν ουσίαν υπό Κρόνου του χρόνου καταποθήναι λέγουσι φυσικώς, διά την κάτω υπονόστησιν αυτής.µετά δε την πρώτην υποστάθµην το συρρυέν ύδωρ και πρώτη επιπολάσαν υποστάσει Ποσειδώνα προσηγόρευσαν. Το δε λοιπόν τρίτον το καθαρώτατον και κορυφαιότατον άτε διαυγές ον πυρ Ζήνα ωνόµασαν, διά την εν αυτώ ζέουσαν φύσιν. Ανωφερές γαρ ον το πυρ προς µεν τα κάτω υπό του υπό Κρόνου του χρόνου ου κατεπόθη, αλλ ως έφην, η πυρώδης ουσία ζωτική και ανωφερής ούσα και εις αυτόν ανέπτη τον αέρα, ος και φρονιµώτατος εστί διά την καθαρότητα. Τη ουν ιδία θερµότητι ο Ζεύς, τουτέστιν η ζέουσα ουσία, το καταλειφθέν εν τω υποκειµένω υγρώ, το ισχυρότατον και θείον ανιµάται πνεύµα, όπερ Μήτιν εκάλεσαν.

7 «Κατάλαβε ότι ο Κρόνος είναι ο χρόνος και η Ρέα είναι αυτό που ρέει από την υγρή ουσία. ιότι από χρόνο εµφορείται η ύλη ολόκληρη, όπως ακριβώς το αυγό τον σφαιροειδή ουρανό που περιέχει τα πάντα αποκύησε. Το οποίο ακριβώς ήταν κατ αρχάς πλήρες µυελού, σαν να µπορούσε να τέξει τα στοιχεία και τα χρώµατα παντού, και όµως παντού και από µία ουσία και από ένα χρώµα έφερε την φαντασία. Όπως στην γέννηση του ταού (πουλί), ένα φαίνεται ότι είναι το χρώµα, αλλά έχει δυνάµει πολλά να τελεσφορισθούν χρώµατα στο µέλλον πάνω του, έτσι και το έµψυχο αυγό που γεννήθηκε, από την υποκείµενη και πάντοτε ρέουσα ύλη αφού κινούταν, παντού φανέρωσε τροπές. Από εδώ δε της περιφέρειας κάποιο ζώο αρρενόθηλυ παίρνει συνείδηση µε πρόνοια του υπάρχοντος σε αυτό θείου πνεύµατος, το οποίο Φάνη αποκαλεί ο Ορφεύς, επειδή από αυτό όταν φάνηκε έλαµψε το όλο, µε το να φέγγει το διαπρεπέστερο των στοιχείων το πυρ, που πραγµατοποιείται στο υγρό. Και όχι απίστευτο, επειδή όπως στις λαµπυρίδες σαν δείγµα, η φύση δώρισε σε µας υγρό φως. Λοιπόν το πρωτοσύστατο αυγό αφού υποθερµάνθηκε, από το ζώο που υπήρχε µέσα διαρρήχθηκε, έπειτα αφού διαµορφώθηκε σε κάτι που ο Ορφεύς λέγει. Αφού σχίστηκε το αυγό το πυκτό και έτσι µε µεγάλη δύναµη αυτού που προήλθε και φάνηκε, το µεν κύτος παίρνει την αρµονία και επιβάλλει την διακόσµιση, αυτός δε κάθεται πριν από την ακρώρεια του ουρανού και στα απόρρητα περιέλαµψε τον άπειρο αιώνα. Η ύλη δε του κύτους αφού εκλήφθηκε εσωτερικά γόνιµη, σαν σε πολύ χρόνο να υπόκειται µέχρι φυσικά η θερµότητα που ζέει, διέκρινε τις ουσίες των πάντων. ιότι το µεν κατώτερο αυτής πρώτα σαν υποστάθµη υποχώρησε προς τα κάτω από το βάρος, το οποίο για την βαρύτητα και για το εµβριθές και το πολύ πλήθος της υποκειµένης ουσίας, αποκάλεσαν Πλούτωνα, και του άδη και των νεκρών βασιληά τον είπαν. Αυτή µεν λοιπόν την πρώτη και πολύ ρυπαρή και τραχεία ουσία, υπό του Κρόνου του χρόνου λένε ότι φαγώθηκε φυσικά, από την επαναφορά αυτής προς τα κάτω. Μετά δε από την πρώτη υποστάθµη, το ύδωρ που συνέρρευσε και την πρώτη που συγκεντρώθηκε, αποκάλεσαν την υπόσταση του Ποσειδώνα. Το δε τρίτο λοιπόν,το καθαρότατο και κορυφαίο ακριβώς επειδή ήταν διαυγές, πυρ ονόµασαν τον ία, για την φύση που έζεε σε αυτό. Επειδή ήταν ανωφερές το πυρ, προς τα κάτω από τον χρόνο τον Κρόνο δεν φαγώθηκε, αλλά όπως είπα, η πυρώδης ουσία που ήταν ζωτική και ανωφερής, πετούσε σε αυτό τον αέρα, που είναι και φρονιµότατος για την καθαρότητα που έχει. Για την δική του θερµότητα ο Ζευς, δηλαδή η ουσία που ζέει,

8 το υποκείµενο υγρό που κατέλαβε, το ισχυρότατο και θείο πνεύµα εµψύχωσε, που αποκάλεσαν Μήτι. Βλέπετε ότι τα ονόµατα και οι θεοί, απηχούσαν σε φάσεις και διαδικασίες της γένεσης που περιέγραψαν οι αρχαίοι κοσµοθεωρητές, µία θεωρία εκπληκτική και πανάρχαια και που δεν παρέχοµε ολόκληρη. Αλλά ήδη διαπιστώσατε, πως ο Κρόνος είναι ο χρόνος και η µητέρα του Ρέα είναι η ύλη που έρρεε από τον βυθό και ο Πλούτων, ή άδης είναι η ύλη που ήταν βαριά και κατακάθισε στα βάθη και χάθηκε µε τον χρόνο και Ζεύς ήταν το πυρ που έζεε (όχι όπως αφελείς λένε ότι είναι ζεύξη) και επειδή το πυρ ανεβαίνει, δεν καταπόθηκε από τον Κρόνο και φώτισε τα πάντα. Και Μήτις ήταν το (έφλεκτο) υγρό που κατέλαβε (έκαψε) το πυρ. εν σας παρέχοµε όλη την θεωρία, αλλά κάθε θεός όπως ο Κλήµης στην αρχή υποσχέθηκε, δεν είναι όπως οι λαϊκοί µύθοι εξιστορούν, αλλά επώνυµες φάσεις µέσα στην δηµιουργία. Οι Αιώνες λοιπόν, είναι αυτοί οι θεοί, που αποκλήθησαν θεοί του Ολύµπου και είδατε πόσο µεγαλείο ήταν κρυµµένο µέσα τους και το οποίο διατύπωσαν οι Όµηρος, ο θεόπτης Ορφέας και ο Ησίοδος! ΝΑ ΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ι ΑΞΕ Ο Κλήµης στις Οµιλίες, και µάλιστα στην «Επιτοµή» XVII, αναφέρει (µιλά ο Πέτρος): «όπως διαβλέψαντες οι άνθρωποι πιστεύσωσιν εις ένα Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, και εις τον µονογενή αυτού Υιόν τον προ των αιώνων εξ αυτού αφράστως γεννηθέντα, και εις το Πνεύµα το άγιον το εξ αυτού αρρήτως εκπορευόµενον, ένα Θεόν γνωρίζοντες εν τρισίν Υποστάσεσσιν,, άναρχον, ατελεύτητον, αιώνιον, αΐδιον, άκτιστον, άτρεπτον, αναλλοίωτον, απλούν,ασύνθετον, ασώµατον, αόρατον, αφανή, απερίγραπτον, απερίληπτον, άπειρον, ακατανόητον, αγαθόν, δίκαιον, παντδύναµον, πάντων κτισµάτων δηµιουργόν, παντοκράτορα, παντεπόπτη, πάντων προνοητήν, εξουσιαστήν, και κριτήν.». «Αφού κατανοήσουν οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε ένα Θεό Πατέρα παντοκράτορα, και στον µονογενή γιό του, που γεννήθηκε από αυτόν µε τρόπο που δεν µπορούµε να περιγράψουµε, προ της πλάσης των Αιώνων όλων..»

9 Βλέπετε λοιπόν, ότι η θεωρία των Αιώνων διδάχτηκε και από τον Ιησού, µόνο που αυτός είναι ο µονογενής υιός πριν πλαστούν οι Αιώνες. Ανατρέξτε στην παραπάνω θεώρηση, οι Αιώνες ήδη ειπώθηκε τι ήταν, µόνο όµως που πριν από αυτούς,ο Ιησούς γεννήθηκε µόνος!!! Προφανώς ο Πατέρας είναι ο Βυθός!!! είτε όµως τι ο Πέτρος διαλέγεται µε τον Σίµωνα τον µάγο, Οµιλία Ις XVI: «Προς τούτοις δε, το Πατρός το µη γεγενήσθαι εστίν, Υιού δε το γεγενήσθαι. Γεννητόν δε αγεννήτω ή και αυτογεννήτω ου συγκρίνεται. Και Σίµων έφη. Ει και τη γενέσει, ου ταυτόν εστίν; Και Πέτρος έφη. Ο κατά πάντα το αυτό ων τινί τας αυτάς αυτώ πάσας έχειν προσωνυµίας, ου δύναται. Και ο Σίµων. Τούτο λέγειν εστίν ουκ αποδεικνύειν. Και ο Πέτρος. ιά τι ου νοείς, ότι το µεν αυτογέννητον, τυγχάνει ή και αγέννητον, το δε γεννητόν ον το αυτό λέγεσθαι ου δύναται, ουδ αν της αυτής ουσίας ο γεγεννηµένος τω γεγεννηκότι αυτόν.» «Επιπλέον δε, το αγέννητο αποδίδεται στον Πατέρα, στον Υιό το γεννητό. εν συγκρίνεται το γεννητό στο αγέννητο ή και το αυτογέννητο. Και ο Σίµων είπε. εν είναι το ίδιο ούτε στην γένεση; Και ο Πέτρος είπε. Εκείνος που είναι ο Ων στα πάντα, δεν µπορεί να έχει τις ίδιες σε αυτόν προσωνυµίες. Και ο Σίµων. Αυτό να το λες δεν είναι και σαν να το αποδεικνύεις. Και ο Πέτρος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, ότι το αυτογέννητο, τυχαίνει να είναι και αγέννητο, αυτό που είναι γεννητό, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο, ούτε είναι της ίδιας ουσίας ο γεννηµένος µε αυτόν που τον γέννησε.» Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το οµούσιον τω Πατρί, δεν ίσχυε τουλάχιστον για τον Πέτρο, αλλά επιβλήθηκε από τον Αθανάσιο µε την βία που εξάσκησε ο Κων/νος. Κατά τον Πέτρο δεν είναι της ίδιας ουσίας, γιατί είναι υιός µονογενής, σε κατώτερο ουρανό των γνωστικών και συνεπώς οµοιούσιος. Η ψευδώνυµη γνώση που αναφέρει ο Παύλος και διατυπώνεται από τον Ειρηναίο (2 ος αιώνας), ήταν αυτή που αγνοούσε σαν µονογενή υιό τον Λόγο και ο Λόγος ήταν από τους Αιώνες που προβλήθηκαν από τον Βυθό, όχι µάλιστα στον άµεσα κατώτερο ουρανό, αλλά στον επόµενο, όπου ο υιός αυτός έχανε την πρωτοκαθεδρία και την πρωτοτοκία!! Αυτοί ήταν οι πρώτοι αιρετικοί που δεν αναφέρονται καν σήµερα, αλλά συγκράτησαν οι Κλήµης και Επιφάνειος, για να διαπεράσει η αλήθεια στους αιώνες, αυτή που ο Εβραίος και βλάκας αυτοκράτορας Κων/νος προσπάθησε να εξαφανίσει από την ανθρωπότητα, µισώντας και επιβουλεύοντας την φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων. Μία πάλη για την αλήθεια που το Ελληνικό γένος εκπροσώπησε και διατύπωσε τις φιλοσοφικές θεωρίες και οι µύωπες Εβραίοι

10 προσπάθησαν να εξαφανίσουν, βλέποντας ότι η δική τους αξία αφανίζεται από τον Ορφέα, τον Αριστοτέλη κλπ Και ο περιούσιος λαός να ανάγεται σε περίγελο των ανθρώπων, αφού όντας περιούσιος είναι όµως ανίκανος να πλησιάσει και διατυπώσει την αλήθεια, ακόµη και να καταλάβει τις θεωρίες των Ελλήνων!! ΝΑ! ΝΑ! ΝΑ Η ΠΑΤΡΙ Α, ο υποφαινόµενος εξηγεί την αρχαία φιλοσοφία και την επάγει στην δική του κοσµοθεωρία και θα την βρείτε στο (TO Ι ΙΟΝ).

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Προσωπική ιστοσελίδα, http://www.omas-e.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Εβραίος αρχιερέας Έσδρας, εξόριστος με την

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκδοσις Ἀκριβὴς Τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

Ἔκδοσις Ἀκριβὴς Τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 1 Ἔκδοσις Ἀκριβὴς Τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἀπόδοση εἰς τὴν νέα ἑλληνική: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πάπαρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτον τὸ θεῖον καὶ ὅτι οὐ δεῖ ζητεῖν καὶ περιεργάζεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

Η Τριαδικότητα. α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας

Η Τριαδικότητα. α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας Η Τριαδική Μονάδα Σ.. Β.. Κ.. Η Τριαδικότητα α. Το Ορθόδοξο Δόγμα της Αγίας Τριάδας 1) Εισαγωγή: α) Μια από τις θεμελιώδεις χριστιανικές αλήθειες είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα, την Τρισυπόστατη Θεότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και αριθµών. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω ς

Αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και αριθµών. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω ς "Ώδε η σοφία εστίν.. ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν του θηρίου.. αριθµός γαρ ανθρώπου εστί.. και ο αριθµός αυτού χξς'.". (Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόησιν άς λογαριάση τον αριθµόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ. Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Εκδόσεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ Εισαγωγή Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ "K α ι εφανέρωσα εις αυτούς το όνοµά Σου, κ α ι θέλω φανερώσει, δ ι α να είναι η αγάπη µε την οποίαν µε ηγάπησας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. η μετά Θάνατον ζωή. Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η μετά Θάνατον ζωή Ζ' ΕΚΔΟΣΗ (27η χιλιάδα) ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μικρό σημείωμα Το περί θανάτου ερώτημα Ο θάνατος συνέπεια της πτώσεως και της αμαρτίας

Διαβάστε περισσότερα

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας

ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΣ ΤΗΣ ΙΟΥ ΑΙΑΣ ο Μέγας Αλέξανδρος ο υιός του θεού οι Ελληνιστές Βασιλιάδες Σωτήρες οι επαναστάτες Μακκαβαίοι αρχιερείς οι Ασαµωναίοι βασιλιάδες της Ιουδαίας περί του βασιλέως Σωτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα 1&2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα 1&2 ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ÅÔÏÓ Ã ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας

Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Η µελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας και προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδωλολατρία και Ελληνισµός. Αλήθειες και µη.

Ειδωλολατρία και Ελληνισµός. Αλήθειες και µη. 1 Ειδωλολατρία και Ελληνισµός. Αλήθειες και µη. Για να µιλήσουµε για ειδωλολατρία πρέπει πρώτα να διευκρινίσουµε τι είναι το «είδωλον». Η γενική εντύπωση είναι ότι είδωλον είναι το άγαλµα. Το άγαλµα όµως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Πρόλογος Επειδή η αλήθεια είναι αντικειμενική πιθανώς μερικοί να πειραχθούν από την ανάπτυξη της αληθείας της μελέτης αυτής. Δεν πολεμούμε όμως τα πρόσωπα παρά μόνον την

Διαβάστε περισσότερα

E. Η έκτη (6η) σάλπιγγα στο 10ο κεφάλαιο.

E. Η έκτη (6η) σάλπιγγα στο 10ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, ο «ισχυρός Άγγελος» και ο Ιωάννης στο 10ο κεφάλαιο. «Ο έχων τον Υιό έχει την ζωή. Ο μη έχων τον Υιό του Θεού δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του

ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του συµπίπτει µε το τέλος του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmq

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΝΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΗΓΕΝΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑθΕΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΗΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤ Α ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΩΚΕΑΝΟΣ+ΚΟΙΟΣ+ΚΡΙΟΣ+ΥΠΕΡΙΩΝ ΙΑΠΕΤΟΣ+ΚΡΟΝΟΣ+ΤΗΘΥΣ+ΦΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 1 2 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 3 4 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ: Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΥΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ: Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΥΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Απόστολος Λ. Πιερρής ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ: Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΥΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ (Από τα Σεμινάρια Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου) Φθινόπωρο 2010 Στην εναρκτήρια συνάντηση των Σεμιναρίων το Φθινόπωρο του 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας:

Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας: Άνθιμος & Γεώργιος Προεστός Ο 3 ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Η πέμπτη σάλπιγγα της Αποκαλύψεως) Μία μελέτη στις προφητείες και στους θρύλους μας: Η έσχατη γενεά (1948-2068). Που βρισκόμαστε σήμερα; Το Βιβλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφήγηση της Βίβλου για τη Δημιουργία και οι Αρχαίοι κοσμογονικοί μύθοι

Η Αφήγηση της Βίβλου για τη Δημιουργία και οι Αρχαίοι κοσμογονικοί μύθοι Η Αφήγηση της Βίβλου για τη Δημιουργία και οι Αρχαίοι κοσμογονικοί μύθοι http://www.cbc.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=91&itemid=33 «Εν αρχή εποίησεν ό Θεός τον ούρανόν και την γην». Μ' αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα