1.ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με αυξημένα ελλείμματα, που την οδήγησαν υπό το καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης από την κυβέρνηση προφανώς απαιτεί πολύ καλή γνώση των δυναμικών χαρακτηριστικών των δύο βασικών ελλειμμάτων, δηλαδή του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ελλείμματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ευρήματα εμφανίζονται συχνά αντικρουόμενα, εξαρτώμενα από τις υπό διερεύνηση χώρες, τη χρονική περίοδο του δείγματος και την εμπειρική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Η διερεύνηση της διατηρησιμότητας και της σχέσεως των δύο ελλειμμάτων αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, για τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής, για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και των δεικτών ανάπτυξης μιας χώρας. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε υψίστης σημασίας για την Ελληνική οικονομία, τη μελέτη και την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών των δίδυμων ελλειμμάτων. Με βάση τα παραπάνω θεωρείται ότι βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ελλείμματος καθώς και η σύγκριση των δίδυμων ελλειμμάτων της Ελλάδας με αυτά των χωρών του Ευρωπαϊκού Χωρών. Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απάντηση είναι αναλυτικότερα τα εξής: 1

2 Ειδικότερα, απαιτείται η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των δύο ελλειμμάτων, τα οποία στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστά και ως «Δίδυμα Ελλείμματα».Έτσι λοιπόν στην παρούσα εργασία, θα μελετήσουμε την σχέση ανάμεσα στα δίδυμα ελλείμματα με στοιχεία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο Ειδικότερα θα διερευνηθεί η ύπαρξη αιτιώδους σχέση του Δημόσιου Χρέους και των δύο ελλειμμάτων ξεχωριστά καθώς και η σχέση του κρατικού ελλείμματος με τις δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με την παραγωγικότητα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τον πληθωρισμό και σύγκριση των ελληνικών ελλειμμάτων με αυτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας μας δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για την επιρροή των διδύμων ελλειμμάτων στην διαχρονική πορεία του Δημόσιου Χρέους, καθώς και κατά το πόσο επηρεάζονται τα ελλείμματα αυτά από τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στα συμπεράσματα της άμεσης επιρροής και των δύο ελλειμμάτων στο Δημόσιο Χρέος, καθώς και στην μεγαλύτερη επιρροή που ασκεί το κρατικό έλλειμμα από το αντίστοιχο εμπορικό. Στην ανάλυση του κρατικό ελλείμματος παρατηρείται άμεση επιρροή από τα δύο εξεταζόμενα δυναμικά του χαρακτηριστικά, με μεγάλο βαθμός συσχέτισης, ενώ στην οικονομετρική ανάλυση του εμπορικού ελλείμματος τα αποτελέσματα εμφανίζονται περισσότερο περίπλοκα λόγω ανάλυσης πολλών μεταβλητών, οι οποίες με τη σειρά τους καταλήγουν σε άμεσα και ασφαλή συμπεράσματα. Όλη η παραπάνω έρευνα εξετάζεται μέσω του οικονομετρικού μοντέλου Eviews7 αφού προηγουμένως παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται στα πλαίσια της οικονομετρικής ανάλυσης. 2

3 2. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μέτρηση της Αντίδρασης των Επενδυτών στην Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης για τις Εταιρείες του Χρηματιστηριακού Κλάδου «Τρόφιμα & Ποτά» με τη Χρήση των Μοντέλων CAPM και Ζ-Score Εργασίας Το κύριο έναυσμα για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτέλεσε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των εισηγμένων εταιρειών στην επικράτεια της Ευρώπης. Η υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τάραξε τα νερά της Λογιστικής επιστήμης. Στις μέρες μας, η απόκτηση και διαχείριση πληροφοριών παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η επενδυτική κοινότητα μοχθεί για να βρει ποιοτική πληροφόρηση προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερα τα επενδυτικά της χαρτοφυλάκια. Οι ακαδημαϊκοί και οι μελετητές σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να στρέψουν αυτό το νέο «κίνημα» προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός: Παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών πρακτικών. Είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί εάν οι επενδυτές θα εκμεταλλευτούν την προαναφερθείσα προσπάθεια. Η παρούσα εργασία ρίχνει φως στις προσπάθειες τόσο του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διάφορα γεγονότα από την ιστορία της λογιστικής έχουν αποδείξει ότι η πορεία προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης είναι χρονοβόρα. Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που το πεδίο έρευνας είναι η Ελλάδα, η μελέτη παρέχει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ της παλιάς και συντηρητικής Ελληνικής Λογιστικής και της λογιστικής της δίκαιης αξίας των Δ.Π.Χ.Π. Χρησιμοποιώντας ένα πλήθος προγενέστερων μελετών, η παρούσα εργασία έχει αποδείξει ότι η αλλαγή από το καθεστώς της Ελληνικής Λογιστικής σε αυτό των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης επηρέασε την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Η περί ούσα ο λόγος διαφορά στην εκτίμηση της εταιρικής αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη από τους επενδυτές στην προσπάθειά τους να επανασχεδιάσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Η χρήση του Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστό ως C.A.P.M., εισήχθηκε σε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης προκειμένου να απεικονίσει τη συσχέτιση του κινδύνου με την πραγματική απόδοση των μετοχών. Το πρώτο ερευνητικό μοντέλο άλλαξε με σκοπό να αποκλειστούν οι 3

4 μεταβλητές που δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για την ανάλυση. Έπειτα, εισήχθη ένα αναθεωρημένο ερευνητικό μοντέλο και επανεξετάστηκε στατιστικά η δύναμη πρόβλεψης του. Εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα της μελέτης επισημαίνει ότι όταν οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα πτώχευσης για τις εκάστοτε επιχειρήσεις, την διαφορά στην αποτίμηση της αξίας, στο σύνολο του Ενεργητικού, στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και στις πωλήσεις τότε μπορούν να προβλέψουν τις τιμές των μετοχών εντός μίας περιόδου έξι μηνών. 3. ΔΟΜΟΚΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η χαμηλή εξαγωγική επίδοση της χώρας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και είναι αποτέλεσμα του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει, αλλά και της οικονομικής ύφεσης που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του Ακόμα και εκείνη τη χρονιά, που θεωρείται η πιο καλή, οι εξαγωγές της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ χαμηλές και με διαφορά από τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους χώρες της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια μεταφοράς πόρων προς τους εμπορεύσιμους κλάδους. Η καθυστέρηση αδειών, οι επιβαρύνσεις των εξαγωγέων (επιστροφές ΦΠΑ, διαδικασίες τελωνείων) αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας μας.η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα το βαθμό επίδρασής της στην επίδοση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και στους επτά νομούς, την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική. Θεωρείται κομβικό σημείο, αφού η γεωγραφική της θέση ευνοεί την εξαγωγική δραστηριότητα με τα Βαλκάνια και ευρύτερα την Ανατολική Ευρώπηκαι η παραγωγή της αποτελεί το 16,7% του ΑΕΠ της χώρας, καθιστώντας την ελκυστική για επενδύσεις. Η εργασία στηρίχθηκε στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων σχετικών με το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, καθώς και σε πρωτογενή έρευνα που έγινε βάσει 4

5 δομημένου ερωτηματολογίου στις επιλεγμένες επιχειρήσεις της παραπάνω περιφέρειας, με σκοπό να αναδειχθεί η επίδοσή τους και η στρατηγική τους απέναντι στην κρίση.η ανάλυση κατέδειξε πως παρ όλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα ποσοστά των εξαγωγών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη ή αυξήθηκαν. Αυτό υποδηλώνει πως οι επιχειρήσεις στράφηκαν κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αφού στην εγχώρια αγορά μειώθηκε η ζήτηση. Παρ όλα αυτά, δεν αναμένουν κι άλλη αύξηση των εξαγωγών και οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι δυσοίωνες.οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, στην πλειοψηφία τους θεωρούν πως το φορολογικό καθεστώς και το υψηλό κόστος δανεισμού, αποτελούν σημαντικά εξαγωγικά αντικίνητρα και πως η έλλειψη κρατικής στήριξης αποτελεί εμπόδιο στη διερεύνηση νέων εξαγωγικών προορισμών.συμπερασματικά, η εξαγωγική δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνο από τις δράσεις της επιχείρησης, αλλά χρειάζεται άμεση στήριξη από τους κρατικούς φορείς για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη των δύο παραπάνω παραγόντων, είναι η κύρια αιτία που οι εξαγωγές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.από την έρευνα προέκυψε επίσης, πως σημαντική ευθύνη για τη χαμηλή εξαγωγική επίδοση, φέρει και το γεγονός πως οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν τα κέρδη τους για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και για τη βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισμού. Έτσι, τα εξαγόμενα αγαθά των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένουν χαμηλής προστιθέμενης αξίας, υστερούν τεχνολογικά και επόμενα λιγότερο ανταγωνιστικά.συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι πως η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων και στην τεχνολογική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ επέκταση οι εξαγωγές. 5

6 4. ΒΑΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π σε μη εισηγμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η περίπτωση του Ν.Σερρών. Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που είναι εφαρμόσιμο στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη εισηγμένες στο ΧΑ. Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να γίνει κατανοητό το κατά πόσο επίκαιρα είναι τα ΔΠΧΠ και εάν εφαρμόζονται από τους υπευθύνους λογιστικής διαχείρισης των σημερινών επιχειρήσεων. Η εργασία είναι μία από τις πρώτες μελέτες που εστιάζει στην συνολική εφαρμογή ΔΠΧΠ στο σερραϊκό επιχειρηματικό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά της μελέτης στον εντοπισμό των σημαντικότερων εμποδίων που καθιστούν τις επιχειρήσεις απρόθυμες στο να προβούν στην υιοθέτηση τους. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εργασίας καιδεδομένης της φύσης των απαραίτητων πληροφοριών, επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα μέσω δομημένων ανώνυμων ερωτηματολογίων, ως η καταλληλότερη μέθοδος.τα ερωτηματολόγια αυτά,εστάλησαν στις ΜΜΕ επιχειρήσεις του νομού Σερρών με διπλογραφικά βιβλία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού καταγράφηκαν τα δεδομένα από κάθε ερωτηματολόγιο, αναλύθηκαν ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, έγινε σύγκριση με τις απόψεις άλλων μελετητών επί του θέματος μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την εν λόγω μελέτη φαίνεται να εξηγούν ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δεν φαίνεται να κατανοούν την σημαντικότητα της εφαρμογής και υιοθέτησης των ΔΛΠ, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.σε γενικές γραμμές τα ευρήματα της έρευνας είναι συνεπής, τόσο με έρευνες που έχουν διεξαχθεί παλαιότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο και με πιο πρόσφατες έρευνες του ελλαδικό χώρου Λέξεις κλειδιά internationalfinancialreportingstandarts (IFRS), smallandmediumsizedenterprises (smes), iasb, Διεθνή λογιστικά πρότυπα, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ΜΜΕ. 6

7 5. ΓΑΛΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών-η χρήση της αναβαλλομένης φορολογίας -Εμπειρική διερεύνηση στις επιχειρήσεις του Δείκτη FTSE/XA LARGE CAP του Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών Στην περίληψη αυτή εξηγείται το υπόβαθρο, τα κίνητρα, το αναλυτικό πλαίσιο καθώς και οι έννοιες που υιοθετήθηκαν σ αυτήν την εργασία, στην οποία αναλύεται το φαινόμενο της «χειραγώγησης ή διαχείρισης κερδών», ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια των κερδών και της διαχείρισης τους και παρουσιάζονται τα κυριότερα κίνητρα που μπορεί να ωθήσουν μια επιχείρησησε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οντότητα προς αυτή την κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας. Παράλληλα, παρατίθενται τα σημαντικότερα μοντέλα εντοπισμού των παραπάνω τεχνικών τα οποία κάνουν χρήση της βάσης των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και επιχειρείται μια αναφορά σε μελέτες αξιολόγησης της ερμηνευτικής τους ικανότητας. Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας ερευνάται το θέμα της χειραγώγησης των κερδών μέσω των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων και ειδικότερα της αναβαλλόμενης φορολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα μελετώντας ένα δείγμα δεκαεπτά (17) ελληνικών επιχειρήσεων που συνθέτουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (δείκτης FTSE/Large Cap). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην έρευνα αυτή βασίζεται στα τροποποιημένα μοντέλα εντοπισμού διαχείρισης κερδών της Jones (1991) από τους Dechow et al.(1995) και Kothari et al.(2005). Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων χειραγωγούνται, όχι μόνο μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας ή άλλων συνθετικών στοιχείων των δεδουλευμένων αλλά πιθανότατα η χειραγώγηση επιτυγχάνεται και βάσει πραγματικών δραστηριοτήτων. H εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και των προτάσεων για περαιτέρω μελέτη του ζητήματος. 7

8 6. ΖΑΓΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η Αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της γενικευμένης ύφεσης, έχει αναδειχθεί διεθνώς, η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός αποτελεσματικότερου συστήματος οργάνωσης Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση. Η παρούσα εργασία αναφέρεται συνοπτικά στην έννοια, στα είδη του Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση και στον ρόλο που παίζει ο αποτελεσματικός Εσωτερικός έλεγχος στον Δημόσιο τομέα. Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, παρατίθενται σχετικές έρευνες για τον Εσωτερικό έλεγχο στον Δημόσιο τομέα διεθνώς και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα πρότυπα ελέγχου του Δημοσίου τομέα, τα οποίαέχουν δημοσιευθεί από αναγνωρισμένους επαγγελματικούς οργανισμούς, καθώς επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο πρέπει να τηρούν οι Εσωτερικοί ελεγκτές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά: το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οργανώνεται ο Εσωτερικός έλεγχος στον ελληνικό Δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες διενέργειας του, καθώς επίσης πραγματοποιείται σύντομη καταγραφή των σημαντικότερων οργάνων Εσωτερικού ελέγχου που δραστηριοποιούνται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις εκθέσεις πεπραγμένων, της τελευταίας δεκαετίας, των κυριότερων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Σωμάτων Ελέγχων (του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης & του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με τη χρήση αριθμοδεικτών, απαντώνται ερωτήματα σχετικά με: τον ρυθμό μεταβολής του ελεγκτικού έργου των οργάνων Εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, τη μεταβολή της παραβατικότητας και τη μεταβολή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τη μεταβολή του ρυθμού του ελεγκτικού έργου και το ρυθμό μεταβολής των υποβαλλόμενων καταγγελιών στα ανωτέρω Ελεγκτικά Σώματα. Ακολούθως, μελετάται μία ενδεικτική περίπτωση ελέγχου, από την οποία προκύπτουν κάποιες αδυναμίες, μειονεκτήματα αλλά και δυνατότητες του εφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των συστημάτων Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση. 8

9 Στο τέλος της παρούσης εργασίας, παρατίθενται συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού ελέγχου όπως εφαρμόζεται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και προτάσεις για τη βελτίωσή της αποτελεσματικότητας του. 7. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και η Ανταπόκριση τους στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Μελέτη αυτή στοχεύει να συνδέσει τον κύκλο σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την επαγγελματική σταδιοδρομία μετέπειτα δίνοντας όλες τις παραμέτρους που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται αναφορά σε προηγούμενες έρευνες που διεξήχθησαν για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε το πρόγραμμα σπουδών της Λογιστικής Επιστήμης από διάφορες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικές χώρες είτε μέλη της Ε.Ε. είτε εκτός ευρωζώνης. Επιπλέον πολλές από αυτές τις μελέτες προσπαθούν να διερευνήσουν την σχέση που μπορεί να έχει η λογιστική μελέτη με διάφορες άλλες έννοιες όπως η ανάληψη ευθυνών, οι επαγγελματικές δεξιότητες, ο τρόπος διδασκαλίας, η πρακτική και η καινοτομία. Όλες οι αναφερόμενες μελέτες καταλήγουν σε συμπεράσματα που καταδεικνύουν την ανεπάρκεια του προγράμματος σπουδών της λογιστικής επιστήμης να δημιουργήσει τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές βάσεις στους απόφοιτους και να συμβάλλει στην διαμόρφωση μελλοντικών επαγγελματιών λογιστών κατάλληλα προετοιμασμένους για την ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο λογιστικό επάγγελμα. Η συγκεκριμένη έρευνα, κάνοντας μνεία στις προηγούμενες λογιστικές μελέτες και λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες διεξαγωγής της, προχωράει ένα βήμα παρακάτω προκειμένου να διασταυρώσει τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων της έρευνας και να αποκαλύψει και άλλες πτυχές που θα λειτουργήσουν βοηθητικά προς την βελτίωση του προγράμματος σπουδών. 9

10 Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο εξήντα τεσσάρων (64) κλειστού τύπου ερωτήσεων οι οποίες αντλήθηκαν από το άρθρο των ΜανδήλαΑθ., ΚουρτίδηΔημ. και Πετασάκη Ι. (2004), Accountingcurriculumandmarketneeds. Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι στο σύνολο εκατόν εβδομήντα επτά (177) Έλληνες και κατηγοριοποιούνται σε φοιτητές του τμήματος ΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, σε διδάσκοντες του ίδιου ακαδημαϊκού ιδρύματος και σε επιχειρήσεις με λογιστικές δραστηριότητες που απασχολούν στο προσωπικό τους αποφοίτους της λογιστικής επιστήμης μέσω της πρακτικής άσκησης. Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο περιγράφει το προφίλ των ερωτηθέντων, το δεύτερο αποτυπώνει τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με συγκεκριμένα μαθήματα της λογιστικής επιστήμης και το τελευταίο αποκαλύπτει την σπουδαιότητα των επαγγελματικών δεξιοτήτων για καθένα από τους συμμετέχοντες. Όλες οι μεταβλητές αξιολογούνται βάσει της κλίμακας Likert 5-σημείων. Χρησιμοποιήθηκε MANOVA ανάλυση όπου έγιναν πολλαπλές συγκρίσεις οι οποίες αποδεικνύουν ήδη από την αρχή την στατιστικά σημαντική διαφορά απόψεων που ενστερνίζονται οι τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το στατιστικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε είναι το SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι ο κύκλος σπουδών του τμήματος της λογιστικής επιστήμης χωλαίνει σε διάφορα σημεία (βαρύτητα μαθημάτων, δεξιοτήτων, τρόπος διδασκαλίας) και χρήζει σημαντικής βελτίωσης ώστε να αποτελεί τον προθάλαμο για την σωστή και επαρκή ακαδημαϊκή κατάρτιση του μελλοντικού λογιστή, κάτι που επιβεβαιώνεται άμεσα ή και έμμεσα και από τις προηγούμενες μελέτες. Η έρευνα αποκαλύπτει τις διαφορές των αντιλήψεων κυρίως μεταξύ επιχειρήσεων και καθηγητών λογιστικής τόσο ως προς τα μαθήματα του κύκλου σπουδών (βασικά και προχωρημένα) όσο και ως προς τις απαιτούμενες δεξιότητες. Γίνεται εμφανής η αναντιστοιχία μεταξύ της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της εξάσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. Οι επιχειρήσεις πλέον εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τα απαιτούμενα προσόντα ενός επαγγελματία λογιστή και συμμετέχουν έτσι στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στο λογιστικό επάγγελμα. Εξάλλου γίνεται αποδεκτό ότι το προφίλ του σύγχρονου λογιστή ξεφεύγει πλέον από τα στεγανά ενός φοροτεχνικού υπαλλήλου καθώς αποκτά και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δηλώνουν ότι απαιτείται άμεσα η μεταρρύθμιση της λογιστικής εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο που να προετοιμάζει κατάλληλα τους 10

11 φοιτητές όχι ως απόφοιτους λογιστικής αλλά ως επαγγελματίες λογιστές με δεξιότητες και προσόντα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική σταδιοδρομία. 8. ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η Επίδραση των ΔΛΠ στην επίτευξη του βαθμού εναρμόνισης της παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθήνας (ΧΑΑ) Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει και αναλύει την επίδραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών της Αθήνας (ΧΑΑ), αλλά και τον βαθμού εναρμόνισης της παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των εταιριών αυτών. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά τόσο στην υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και την υποχρεωτική τους χρήσης από τις επιχειρήσεις όσο και στη αναμενόμενη εξέλιξη τους, που οδήγησε στην μετέπειτα μετονομασία και χρήση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις βάση των νέων πρότυπων, να εφαρμόσουν νέες λογιστικές πολιτικές ή να αλλάξουν τις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως με την χρήση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ εξασφαλίζεται η διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βελτιώνεται η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Μέσω της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, η οποία αναπτύσσεται στα πρώτα δύο κεφάλαια, παρουσιάζεται η επιρροή που ασκήθηκε στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, με την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε Ελλάδα όσο και Ευρώπη. Παρουσιάζεται η σημαντικότητα των προτύπων, οι οικονομικές επιπτώσεις από την μετάβαση των εγχώριων λογιστικών αρχών στα ΔΠΧΑ και τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο των 41 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και των 15 Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 11

12 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στις μορφές της εναρμόνισης, καθώς και στα επιχειρήματα που έχουν τεθεί υπέρ και κατά της παγκόσμιας εναρμόνισης. Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο, επισημαίνονται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες από την εναρμόνιση και τη τυποποίηση στις Ευρωπαϊκές χώρες Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο τέσσερα ελέγχονται οι οικονομικές εκθέσεις 272 εταιριών, με ιδιαίτερη προσοχή στις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούν. Εφαρμόζεται ο δείκτης Herfindahl (Η), ο οποίος κατά τον Van der Tas (1988) πραγματοποιεί μία σύγκριση μεταξύ των σχετικών συχνοτήτων των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται μεταξύ των υπό εξέταση επιχειρήσεων σε μία χώρα. Ο δείκτης Η θα υπολογιστεί για τα έτη συμπεριλαμβανομένου της περιόδου κρίσεως. Με την χρήση υπόθεσης, θα εξεταστεί κατά πόσο έχει ή δεν έχει αλλάξει το επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των ομάδων δεδομένων των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Η εναρμόνιση θα ελεγχθεί σε: 272 εταιρίες, όσες ήταν εισηγμένες το 2004 υποθέτοντας ότι είναι ενεργές μέχρι το 2013, 210 εταιρίες, όσες ήταν εισηγμένες το 2013 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας. Ολοκληρώνοντας, σχολιάζεται η τάση του δείκτη Η για τα έτη: Α : Περίοδος μετάβασης και υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών κανόνων, με τις εισηγμένες εταιρίες να συντάσσουν υποχρεωτικά τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, Β : Περίοδος εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ από τις εισηγμένες εταιρίες, Γ : Περίοδος πριν την κρίση και εν μέσω κρίσης για την ελληνική χρηματαγορά, όπου και διαπιστώνονται οι πρώτες αποχωρήσεις των εταιριών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, Δ : Συνολική τάση του δείκτη εναρμόνισης, που αποσκοπεί στην παρουσίαση της μεταβολής του. 12

13 9. ΟΥΜΠΑΪΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δικτυακή Ανάλυση Μετοχών-Έρευνα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) χρησιμοποιώντας δίκτυα για την γραφική απεικόνιση τους, με σκοπό να γίνει η αλληλεπίδραση των μετοχών πιο κατανοητή στο μέσο χρήστη. Θα εξεταστούν όλες οι μετοχές του χρηματιστηρίου για ένα έτος πριν από την κρίση (2007) καθώς και ένα έτος κατά την διάρκεια της κρίσης (2012), για να ελεγχθεί το αν εμφανίζεται και κατά πόσο η συμπεριφορά της αγέλης στην ελληνική αγορά, καθώς επίσης και για την εύρεση των πιο θεσμικών μετοχών αυτών των δύο ετών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα κεντρικότητας για διαφορετικές τιμές συσχέτισης των μετοχών, με σκοπό τα αποτελέσματα της εργασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Ελληνική Αγορά, Χρηματιστήριο Αθηνών 10. ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συγκριτική ανάλυση: Ο.Τ.Ε-COSMOTE και DEUTSCHE TELEKOM. Με τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη νοείται η προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στις δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το να είναι μία εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που τις επιβάλλονται από το νόμο, αλλά και να λειτουργεί με ηθικές αρχές επενδύοντας πολλά στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στο περιβάλλον αλλά και στη κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής συνιστούν η εννοιολογική και ιστορική διερεύνηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο διαφορετικών εταιρειών και κουλτούρων, αυτής του ΟΤΕ COSMOTE και της DEUTSCHE TELEKOM. Μέσα 13

14 από αυτήν την ανάλυση της ΕΚΕ θα βρούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές στα πεδία εφαρμογής της και θα δούμε πώς λειτουργεί σε δύο διαφορετικές κουλτούρες. Για την ανάπτυξη του θέματος η εργασία χωρίστηκε σε τρία (3) κεφάλαια. Αρχικά, στο κεφάλαιο 1, γίνεται μια ιστορική αναδρομή του θεσμού, πώς από την απλή εταιρική φιλανθρωπία έφτασε να διέπεται από διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Ακολουθεί μια γενική παρουσίαση ορισμών, αποσαφηνίζονται έννοιες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Στη συνέχεια αναλύεται η πορεία της ΕΚΕ. Στο κεφάλαιο 2, αναφέρεται ότι σημαντικό κομμάτι για την ΕΚΕ αποτελούν οι ανθρώπινοι πόροι, για τους οποίους και θα παραθέσουμε μία ενότητα. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι ή ανθρώπινο δυναμικό, δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού γιατί στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Επίσης, θα γίνει αναφορά των διαφορών στην εφαρμογή ΕΚΕ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, όπου θα τονιστεί κυρίως το οικονομικοί πόροι που δαπανούν τα δύο αυτά κράτη σε προγράμματα ΕΚΕ. Στο κεφάλαιο 3 περνάμε στο κύριο μέρος της παρούσας μελέτης που είναι και η συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο μεγάλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αυτού του ΟΤΕ COSMOTE και της DEUTSCHE TELEKOM. Από την έρευνα που έγινε, συμπεραίνεται ότι όπου κι αν δραστηριοποιήθηκε η DEUTSCHE TELEKOM, ακόμη και όταν οι οιωνοί ήταν οι χειρότεροι, κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα και να γίνει πρωτοπόρος στην εκάστοτε αγορά. Από την άλλη βέβαια, βλέπουμε ότι η ενίσχυση της ΕΚΕ από τον ΟΤΕ COSMOTE αποτελεί αέναη προσπάθεια και συνεχή διαδικασία. Κλείνοντας την εργασία, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης των διαφορών και ομοιοτήτων της ΕΚΕ στους δύο ομίλους. 14

15 11. ΤΣΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μονάδων Υγείας. Ο τομέας της υγείας θεωρείται ένας από τους βασικότερους κλάδους, αφού η υγεία είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Η ανάγκη για να υπάρχει υγιεινή ζωή επέφερε την ίδρυση Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών αναγκών. Η ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είχαν βασικό σκοπό την αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) έχουν την άμεση επικοινωνία με τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, για τον καλύτερο προγραμματισμό, συντονισμό και οικονομικό τους έλεγχο. Έτσι,η αποδοτικότητα στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, λόγω της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών θεραπευτικών τεχνολογιών αλλά και η αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών, επέφερε δυσκολίες για την ικανοποίηση των νοσοκομειακών αναγκών. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας μέσω δεικτών υγείας για τα έτη στην Ελλάδα, που αξιολογούν την αποδοτικότητα των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας. Βέβαια γίνεται και μια θεωρητική επισκόπηση του θέματος με την ιστορική εξέλιξη των Μονάδων Υγείας στη Χώρα μας και στο Εξωτερικό, όπου φαίνονται οι διαφορές και σε θέματα οργάνωσης συστημάτων υγείας, αλλά και σε θέματα ικανοποίησης των πολιτών. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας στηρίζεται στην σύγκριση χρηματοοικονομικών δεικτών Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας που προέρχονται από τη χρήση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Στατιστικών τους Στοιχείων. Η σύγκριση γίνεται ως προς τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τη διάρθρωση και βιωσιμότητα των κεφαλαίων τους, που έτσι φαίνονται οι αυξομειώσεις που υπήρχαν μεταξύ των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών, που άλλοτε είναι μεγάλες και άλλοτε μικρές. Γι αυτό το λόγο υπήρξε η χρήση γραφικών απεικονίσεων, για να μπορέσουν να φανούν οι συγκρίσεις στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών των Νοσοκομείων και τον Ιδιωτικών Κλινικών.Με την χρήση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ότι η οικονομία κάθε χώρας είναι άμεση συνδεδεμένη με τις παροχές στις 15

16 Μονάδες Υγείας, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωστόσο σε περίοδο οικονομικής κρίσης σαν αυτή που βιώνει η Ελλάδα, εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα υπολειτουργίας στις Δημόσιες κυρίως Μονάδες Υγείας, με κυριότερο αποδέκτη τον απλό πολίτη, ο οποίος επιβαρύνεται οικονομικά ακόμη περισσότερο καθώς αναζητά και μια δεύτερη γνώμη σε εξωτερικά ιατρεία. 16

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΟΟΔΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ»

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ» Τελική Έκθεση Αποτίμησης Προγράμματος (Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Συμμετέχοντες σε Δράσεις ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ» -1- Έκθεση: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων από Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα