1.ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διερεύνηση των διδύμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα μέσω οικονομετρικής ανάλυσης. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με αυξημένα ελλείμματα, που την οδήγησαν υπό το καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης από την κυβέρνηση προφανώς απαιτεί πολύ καλή γνώση των δυναμικών χαρακτηριστικών των δύο βασικών ελλειμμάτων, δηλαδή του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ελλείμματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ευρήματα εμφανίζονται συχνά αντικρουόμενα, εξαρτώμενα από τις υπό διερεύνηση χώρες, τη χρονική περίοδο του δείγματος και την εμπειρική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Η διερεύνηση της διατηρησιμότητας και της σχέσεως των δύο ελλειμμάτων αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, για τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής, για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και των δεικτών ανάπτυξης μιας χώρας. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε υψίστης σημασίας για την Ελληνική οικονομία, τη μελέτη και την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών των δίδυμων ελλειμμάτων. Με βάση τα παραπάνω θεωρείται ότι βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ελλείμματος καθώς και η σύγκριση των δίδυμων ελλειμμάτων της Ελλάδας με αυτά των χωρών του Ευρωπαϊκού Χωρών. Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απάντηση είναι αναλυτικότερα τα εξής: 1

2 Ειδικότερα, απαιτείται η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των δύο ελλειμμάτων, τα οποία στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστά και ως «Δίδυμα Ελλείμματα».Έτσι λοιπόν στην παρούσα εργασία, θα μελετήσουμε την σχέση ανάμεσα στα δίδυμα ελλείμματα με στοιχεία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο Ειδικότερα θα διερευνηθεί η ύπαρξη αιτιώδους σχέση του Δημόσιου Χρέους και των δύο ελλειμμάτων ξεχωριστά καθώς και η σχέση του κρατικού ελλείμματος με τις δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με την παραγωγικότητα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τον πληθωρισμό και σύγκριση των ελληνικών ελλειμμάτων με αυτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας μας δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για την επιρροή των διδύμων ελλειμμάτων στην διαχρονική πορεία του Δημόσιου Χρέους, καθώς και κατά το πόσο επηρεάζονται τα ελλείμματα αυτά από τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στα συμπεράσματα της άμεσης επιρροής και των δύο ελλειμμάτων στο Δημόσιο Χρέος, καθώς και στην μεγαλύτερη επιρροή που ασκεί το κρατικό έλλειμμα από το αντίστοιχο εμπορικό. Στην ανάλυση του κρατικό ελλείμματος παρατηρείται άμεση επιρροή από τα δύο εξεταζόμενα δυναμικά του χαρακτηριστικά, με μεγάλο βαθμός συσχέτισης, ενώ στην οικονομετρική ανάλυση του εμπορικού ελλείμματος τα αποτελέσματα εμφανίζονται περισσότερο περίπλοκα λόγω ανάλυσης πολλών μεταβλητών, οι οποίες με τη σειρά τους καταλήγουν σε άμεσα και ασφαλή συμπεράσματα. Όλη η παραπάνω έρευνα εξετάζεται μέσω του οικονομετρικού μοντέλου Eviews7 αφού προηγουμένως παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται στα πλαίσια της οικονομετρικής ανάλυσης. 2

3 2. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μέτρηση της Αντίδρασης των Επενδυτών στην Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης για τις Εταιρείες του Χρηματιστηριακού Κλάδου «Τρόφιμα & Ποτά» με τη Χρήση των Μοντέλων CAPM και Ζ-Score Εργασίας Το κύριο έναυσμα για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτέλεσε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των εισηγμένων εταιρειών στην επικράτεια της Ευρώπης. Η υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τάραξε τα νερά της Λογιστικής επιστήμης. Στις μέρες μας, η απόκτηση και διαχείριση πληροφοριών παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η επενδυτική κοινότητα μοχθεί για να βρει ποιοτική πληροφόρηση προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερα τα επενδυτικά της χαρτοφυλάκια. Οι ακαδημαϊκοί και οι μελετητές σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να στρέψουν αυτό το νέο «κίνημα» προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός: Παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών πρακτικών. Είναι θέμα χρόνου να αποδειχθεί εάν οι επενδυτές θα εκμεταλλευτούν την προαναφερθείσα προσπάθεια. Η παρούσα εργασία ρίχνει φως στις προσπάθειες τόσο του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διάφορα γεγονότα από την ιστορία της λογιστικής έχουν αποδείξει ότι η πορεία προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης είναι χρονοβόρα. Επιπροσθέτως, από τη στιγμή που το πεδίο έρευνας είναι η Ελλάδα, η μελέτη παρέχει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ της παλιάς και συντηρητικής Ελληνικής Λογιστικής και της λογιστικής της δίκαιης αξίας των Δ.Π.Χ.Π. Χρησιμοποιώντας ένα πλήθος προγενέστερων μελετών, η παρούσα εργασία έχει αποδείξει ότι η αλλαγή από το καθεστώς της Ελληνικής Λογιστικής σε αυτό των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης επηρέασε την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Η περί ούσα ο λόγος διαφορά στην εκτίμηση της εταιρικής αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη από τους επενδυτές στην προσπάθειά τους να επανασχεδιάσουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Η χρήση του Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστό ως C.A.P.M., εισήχθηκε σε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης προκειμένου να απεικονίσει τη συσχέτιση του κινδύνου με την πραγματική απόδοση των μετοχών. Το πρώτο ερευνητικό μοντέλο άλλαξε με σκοπό να αποκλειστούν οι 3

4 μεταβλητές που δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για την ανάλυση. Έπειτα, εισήχθη ένα αναθεωρημένο ερευνητικό μοντέλο και επανεξετάστηκε στατιστικά η δύναμη πρόβλεψης του. Εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα της μελέτης επισημαίνει ότι όταν οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα πτώχευσης για τις εκάστοτε επιχειρήσεις, την διαφορά στην αποτίμηση της αξίας, στο σύνολο του Ενεργητικού, στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και στις πωλήσεις τότε μπορούν να προβλέψουν τις τιμές των μετοχών εντός μίας περιόδου έξι μηνών. 3. ΔΟΜΟΚΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η χαμηλή εξαγωγική επίδοση της χώρας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και είναι αποτέλεσμα του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει, αλλά και της οικονομικής ύφεσης που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του Ακόμα και εκείνη τη χρονιά, που θεωρείται η πιο καλή, οι εξαγωγές της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ χαμηλές και με διαφορά από τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους χώρες της ΕΕ. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια μεταφοράς πόρων προς τους εμπορεύσιμους κλάδους. Η καθυστέρηση αδειών, οι επιβαρύνσεις των εξαγωγέων (επιστροφές ΦΠΑ, διαδικασίες τελωνείων) αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας μας.η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα το βαθμό επίδρασής της στην επίδοση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και στους επτά νομούς, την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική. Θεωρείται κομβικό σημείο, αφού η γεωγραφική της θέση ευνοεί την εξαγωγική δραστηριότητα με τα Βαλκάνια και ευρύτερα την Ανατολική Ευρώπηκαι η παραγωγή της αποτελεί το 16,7% του ΑΕΠ της χώρας, καθιστώντας την ελκυστική για επενδύσεις. Η εργασία στηρίχθηκε στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων σχετικών με το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, καθώς και σε πρωτογενή έρευνα που έγινε βάσει 4

5 δομημένου ερωτηματολογίου στις επιλεγμένες επιχειρήσεις της παραπάνω περιφέρειας, με σκοπό να αναδειχθεί η επίδοσή τους και η στρατηγική τους απέναντι στην κρίση.η ανάλυση κατέδειξε πως παρ όλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα ποσοστά των εξαγωγών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη ή αυξήθηκαν. Αυτό υποδηλώνει πως οι επιχειρήσεις στράφηκαν κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αφού στην εγχώρια αγορά μειώθηκε η ζήτηση. Παρ όλα αυτά, δεν αναμένουν κι άλλη αύξηση των εξαγωγών και οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι δυσοίωνες.οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, στην πλειοψηφία τους θεωρούν πως το φορολογικό καθεστώς και το υψηλό κόστος δανεισμού, αποτελούν σημαντικά εξαγωγικά αντικίνητρα και πως η έλλειψη κρατικής στήριξης αποτελεί εμπόδιο στη διερεύνηση νέων εξαγωγικών προορισμών.συμπερασματικά, η εξαγωγική δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνο από τις δράσεις της επιχείρησης, αλλά χρειάζεται άμεση στήριξη από τους κρατικούς φορείς για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη των δύο παραπάνω παραγόντων, είναι η κύρια αιτία που οι εξαγωγές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.από την έρευνα προέκυψε επίσης, πως σημαντική ευθύνη για τη χαμηλή εξαγωγική επίδοση, φέρει και το γεγονός πως οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν τα κέρδη τους για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και για τη βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισμού. Έτσι, τα εξαγόμενα αγαθά των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένουν χαμηλής προστιθέμενης αξίας, υστερούν τεχνολογικά και επόμενα λιγότερο ανταγωνιστικά.συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι πως η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων και στην τεχνολογική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ επέκταση οι εξαγωγές. 5

6 4. ΒΑΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π σε μη εισηγμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η περίπτωση του Ν.Σερρών. Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που είναι εφαρμόσιμο στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη εισηγμένες στο ΧΑ. Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να γίνει κατανοητό το κατά πόσο επίκαιρα είναι τα ΔΠΧΠ και εάν εφαρμόζονται από τους υπευθύνους λογιστικής διαχείρισης των σημερινών επιχειρήσεων. Η εργασία είναι μία από τις πρώτες μελέτες που εστιάζει στην συνολική εφαρμογή ΔΠΧΠ στο σερραϊκό επιχειρηματικό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά της μελέτης στον εντοπισμό των σημαντικότερων εμποδίων που καθιστούν τις επιχειρήσεις απρόθυμες στο να προβούν στην υιοθέτηση τους. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εργασίας καιδεδομένης της φύσης των απαραίτητων πληροφοριών, επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα μέσω δομημένων ανώνυμων ερωτηματολογίων, ως η καταλληλότερη μέθοδος.τα ερωτηματολόγια αυτά,εστάλησαν στις ΜΜΕ επιχειρήσεις του νομού Σερρών με διπλογραφικά βιβλία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού καταγράφηκαν τα δεδομένα από κάθε ερωτηματολόγιο, αναλύθηκαν ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, έγινε σύγκριση με τις απόψεις άλλων μελετητών επί του θέματος μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την εν λόγω μελέτη φαίνεται να εξηγούν ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δεν φαίνεται να κατανοούν την σημαντικότητα της εφαρμογής και υιοθέτησης των ΔΛΠ, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.σε γενικές γραμμές τα ευρήματα της έρευνας είναι συνεπής, τόσο με έρευνες που έχουν διεξαχθεί παλαιότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο και με πιο πρόσφατες έρευνες του ελλαδικό χώρου Λέξεις κλειδιά internationalfinancialreportingstandarts (IFRS), smallandmediumsizedenterprises (smes), iasb, Διεθνή λογιστικά πρότυπα, Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ΜΜΕ. 6

7 5. ΓΑΛΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών-η χρήση της αναβαλλομένης φορολογίας -Εμπειρική διερεύνηση στις επιχειρήσεις του Δείκτη FTSE/XA LARGE CAP του Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών Στην περίληψη αυτή εξηγείται το υπόβαθρο, τα κίνητρα, το αναλυτικό πλαίσιο καθώς και οι έννοιες που υιοθετήθηκαν σ αυτήν την εργασία, στην οποία αναλύεται το φαινόμενο της «χειραγώγησης ή διαχείρισης κερδών», ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια των κερδών και της διαχείρισης τους και παρουσιάζονται τα κυριότερα κίνητρα που μπορεί να ωθήσουν μια επιχείρησησε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οντότητα προς αυτή την κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας. Παράλληλα, παρατίθενται τα σημαντικότερα μοντέλα εντοπισμού των παραπάνω τεχνικών τα οποία κάνουν χρήση της βάσης των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και επιχειρείται μια αναφορά σε μελέτες αξιολόγησης της ερμηνευτικής τους ικανότητας. Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας ερευνάται το θέμα της χειραγώγησης των κερδών μέσω των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων και ειδικότερα της αναβαλλόμενης φορολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα μελετώντας ένα δείγμα δεκαεπτά (17) ελληνικών επιχειρήσεων που συνθέτουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (δείκτης FTSE/Large Cap). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην έρευνα αυτή βασίζεται στα τροποποιημένα μοντέλα εντοπισμού διαχείρισης κερδών της Jones (1991) από τους Dechow et al.(1995) και Kothari et al.(2005). Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων χειραγωγούνται, όχι μόνο μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας ή άλλων συνθετικών στοιχείων των δεδουλευμένων αλλά πιθανότατα η χειραγώγηση επιτυγχάνεται και βάσει πραγματικών δραστηριοτήτων. H εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και των προτάσεων για περαιτέρω μελέτη του ζητήματος. 7

8 6. ΖΑΓΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η Αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στον Ελληνικό Δημόσιο τομέα. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της γενικευμένης ύφεσης, έχει αναδειχθεί διεθνώς, η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός αποτελεσματικότερου συστήματος οργάνωσης Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση. Η παρούσα εργασία αναφέρεται συνοπτικά στην έννοια, στα είδη του Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση και στον ρόλο που παίζει ο αποτελεσματικός Εσωτερικός έλεγχος στον Δημόσιο τομέα. Μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, παρατίθενται σχετικές έρευνες για τον Εσωτερικό έλεγχο στον Δημόσιο τομέα διεθνώς και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνών, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα πρότυπα ελέγχου του Δημοσίου τομέα, τα οποίαέχουν δημοσιευθεί από αναγνωρισμένους επαγγελματικούς οργανισμούς, καθώς επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο πρέπει να τηρούν οι Εσωτερικοί ελεγκτές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά: το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οργανώνεται ο Εσωτερικός έλεγχος στον ελληνικό Δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες διενέργειας του, καθώς επίσης πραγματοποιείται σύντομη καταγραφή των σημαντικότερων οργάνων Εσωτερικού ελέγχου που δραστηριοποιούνται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις εκθέσεις πεπραγμένων, της τελευταίας δεκαετίας, των κυριότερων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Σωμάτων Ελέγχων (του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης & του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με τη χρήση αριθμοδεικτών, απαντώνται ερωτήματα σχετικά με: τον ρυθμό μεταβολής του ελεγκτικού έργου των οργάνων Εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, τη μεταβολή της παραβατικότητας και τη μεταβολή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τη μεταβολή του ρυθμού του ελεγκτικού έργου και το ρυθμό μεταβολής των υποβαλλόμενων καταγγελιών στα ανωτέρω Ελεγκτικά Σώματα. Ακολούθως, μελετάται μία ενδεικτική περίπτωση ελέγχου, από την οποία προκύπτουν κάποιες αδυναμίες, μειονεκτήματα αλλά και δυνατότητες του εφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των συστημάτων Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση. 8

9 Στο τέλος της παρούσης εργασίας, παρατίθενται συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού ελέγχου όπως εφαρμόζεται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και προτάσεις για τη βελτίωσή της αποτελεσματικότητας του. 7. ΚΑΡΚΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και η Ανταπόκριση τους στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Μελέτη αυτή στοχεύει να συνδέσει τον κύκλο σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την επαγγελματική σταδιοδρομία μετέπειτα δίνοντας όλες τις παραμέτρους που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται αναφορά σε προηγούμενες έρευνες που διεξήχθησαν για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε το πρόγραμμα σπουδών της Λογιστικής Επιστήμης από διάφορες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικές χώρες είτε μέλη της Ε.Ε. είτε εκτός ευρωζώνης. Επιπλέον πολλές από αυτές τις μελέτες προσπαθούν να διερευνήσουν την σχέση που μπορεί να έχει η λογιστική μελέτη με διάφορες άλλες έννοιες όπως η ανάληψη ευθυνών, οι επαγγελματικές δεξιότητες, ο τρόπος διδασκαλίας, η πρακτική και η καινοτομία. Όλες οι αναφερόμενες μελέτες καταλήγουν σε συμπεράσματα που καταδεικνύουν την ανεπάρκεια του προγράμματος σπουδών της λογιστικής επιστήμης να δημιουργήσει τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές βάσεις στους απόφοιτους και να συμβάλλει στην διαμόρφωση μελλοντικών επαγγελματιών λογιστών κατάλληλα προετοιμασμένους για την ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο λογιστικό επάγγελμα. Η συγκεκριμένη έρευνα, κάνοντας μνεία στις προηγούμενες λογιστικές μελέτες και λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές συνθήκες διεξαγωγής της, προχωράει ένα βήμα παρακάτω προκειμένου να διασταυρώσει τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων της έρευνας και να αποκαλύψει και άλλες πτυχές που θα λειτουργήσουν βοηθητικά προς την βελτίωση του προγράμματος σπουδών. 9

10 Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο εξήντα τεσσάρων (64) κλειστού τύπου ερωτήσεων οι οποίες αντλήθηκαν από το άρθρο των ΜανδήλαΑθ., ΚουρτίδηΔημ. και Πετασάκη Ι. (2004), Accountingcurriculumandmarketneeds. Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι στο σύνολο εκατόν εβδομήντα επτά (177) Έλληνες και κατηγοριοποιούνται σε φοιτητές του τμήματος ΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, σε διδάσκοντες του ίδιου ακαδημαϊκού ιδρύματος και σε επιχειρήσεις με λογιστικές δραστηριότητες που απασχολούν στο προσωπικό τους αποφοίτους της λογιστικής επιστήμης μέσω της πρακτικής άσκησης. Το ερωτηματολόγιο δομείται σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο περιγράφει το προφίλ των ερωτηθέντων, το δεύτερο αποτυπώνει τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με συγκεκριμένα μαθήματα της λογιστικής επιστήμης και το τελευταίο αποκαλύπτει την σπουδαιότητα των επαγγελματικών δεξιοτήτων για καθένα από τους συμμετέχοντες. Όλες οι μεταβλητές αξιολογούνται βάσει της κλίμακας Likert 5-σημείων. Χρησιμοποιήθηκε MANOVA ανάλυση όπου έγιναν πολλαπλές συγκρίσεις οι οποίες αποδεικνύουν ήδη από την αρχή την στατιστικά σημαντική διαφορά απόψεων που ενστερνίζονται οι τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το στατιστικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε είναι το SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι ο κύκλος σπουδών του τμήματος της λογιστικής επιστήμης χωλαίνει σε διάφορα σημεία (βαρύτητα μαθημάτων, δεξιοτήτων, τρόπος διδασκαλίας) και χρήζει σημαντικής βελτίωσης ώστε να αποτελεί τον προθάλαμο για την σωστή και επαρκή ακαδημαϊκή κατάρτιση του μελλοντικού λογιστή, κάτι που επιβεβαιώνεται άμεσα ή και έμμεσα και από τις προηγούμενες μελέτες. Η έρευνα αποκαλύπτει τις διαφορές των αντιλήψεων κυρίως μεταξύ επιχειρήσεων και καθηγητών λογιστικής τόσο ως προς τα μαθήματα του κύκλου σπουδών (βασικά και προχωρημένα) όσο και ως προς τις απαιτούμενες δεξιότητες. Γίνεται εμφανής η αναντιστοιχία μεταξύ της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της εξάσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. Οι επιχειρήσεις πλέον εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τα απαιτούμενα προσόντα ενός επαγγελματία λογιστή και συμμετέχουν έτσι στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στο λογιστικό επάγγελμα. Εξάλλου γίνεται αποδεκτό ότι το προφίλ του σύγχρονου λογιστή ξεφεύγει πλέον από τα στεγανά ενός φοροτεχνικού υπαλλήλου καθώς αποκτά και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δηλώνουν ότι απαιτείται άμεσα η μεταρρύθμιση της λογιστικής εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο που να προετοιμάζει κατάλληλα τους 10

11 φοιτητές όχι ως απόφοιτους λογιστικής αλλά ως επαγγελματίες λογιστές με δεξιότητες και προσόντα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική σταδιοδρομία. 8. ΜΑΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η Επίδραση των ΔΛΠ στην επίτευξη του βαθμού εναρμόνισης της παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθήνας (ΧΑΑ) Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει και αναλύει την επίδραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών της Αθήνας (ΧΑΑ), αλλά και τον βαθμού εναρμόνισης της παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των εταιριών αυτών. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά τόσο στην υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και την υποχρεωτική τους χρήσης από τις επιχειρήσεις όσο και στη αναμενόμενη εξέλιξη τους, που οδήγησε στην μετέπειτα μετονομασία και χρήση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις βάση των νέων πρότυπων, να εφαρμόσουν νέες λογιστικές πολιτικές ή να αλλάξουν τις ήδη υπάρχουσες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως με την χρήση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ εξασφαλίζεται η διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βελτιώνεται η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Μέσω της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, η οποία αναπτύσσεται στα πρώτα δύο κεφάλαια, παρουσιάζεται η επιρροή που ασκήθηκε στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, με την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε Ελλάδα όσο και Ευρώπη. Παρουσιάζεται η σημαντικότητα των προτύπων, οι οικονομικές επιπτώσεις από την μετάβαση των εγχώριων λογιστικών αρχών στα ΔΠΧΑ και τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο των 41 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και των 15 Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 11

12 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στις μορφές της εναρμόνισης, καθώς και στα επιχειρήματα που έχουν τεθεί υπέρ και κατά της παγκόσμιας εναρμόνισης. Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο, επισημαίνονται οι επιπτώσεις και οι συνέπειες από την εναρμόνιση και τη τυποποίηση στις Ευρωπαϊκές χώρες Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο τέσσερα ελέγχονται οι οικονομικές εκθέσεις 272 εταιριών, με ιδιαίτερη προσοχή στις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούν. Εφαρμόζεται ο δείκτης Herfindahl (Η), ο οποίος κατά τον Van der Tas (1988) πραγματοποιεί μία σύγκριση μεταξύ των σχετικών συχνοτήτων των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται μεταξύ των υπό εξέταση επιχειρήσεων σε μία χώρα. Ο δείκτης Η θα υπολογιστεί για τα έτη συμπεριλαμβανομένου της περιόδου κρίσεως. Με την χρήση υπόθεσης, θα εξεταστεί κατά πόσο έχει ή δεν έχει αλλάξει το επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των ομάδων δεδομένων των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Η εναρμόνιση θα ελεγχθεί σε: 272 εταιρίες, όσες ήταν εισηγμένες το 2004 υποθέτοντας ότι είναι ενεργές μέχρι το 2013, 210 εταιρίες, όσες ήταν εισηγμένες το 2013 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας. Ολοκληρώνοντας, σχολιάζεται η τάση του δείκτη Η για τα έτη: Α : Περίοδος μετάβασης και υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών κανόνων, με τις εισηγμένες εταιρίες να συντάσσουν υποχρεωτικά τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ, Β : Περίοδος εφαρμογής των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ από τις εισηγμένες εταιρίες, Γ : Περίοδος πριν την κρίση και εν μέσω κρίσης για την ελληνική χρηματαγορά, όπου και διαπιστώνονται οι πρώτες αποχωρήσεις των εταιριών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, Δ : Συνολική τάση του δείκτη εναρμόνισης, που αποσκοπεί στην παρουσίαση της μεταβολής του. 12

13 9. ΟΥΜΠΑΪΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δικτυακή Ανάλυση Μετοχών-Έρευνα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) χρησιμοποιώντας δίκτυα για την γραφική απεικόνιση τους, με σκοπό να γίνει η αλληλεπίδραση των μετοχών πιο κατανοητή στο μέσο χρήστη. Θα εξεταστούν όλες οι μετοχές του χρηματιστηρίου για ένα έτος πριν από την κρίση (2007) καθώς και ένα έτος κατά την διάρκεια της κρίσης (2012), για να ελεγχθεί το αν εμφανίζεται και κατά πόσο η συμπεριφορά της αγέλης στην ελληνική αγορά, καθώς επίσης και για την εύρεση των πιο θεσμικών μετοχών αυτών των δύο ετών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα κεντρικότητας για διαφορετικές τιμές συσχέτισης των μετοχών, με σκοπό τα αποτελέσματα της εργασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Ελληνική Αγορά, Χρηματιστήριο Αθηνών 10. ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συγκριτική ανάλυση: Ο.Τ.Ε-COSMOTE και DEUTSCHE TELEKOM. Με τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη νοείται η προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στις δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το να είναι μία εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που τις επιβάλλονται από το νόμο, αλλά και να λειτουργεί με ηθικές αρχές επενδύοντας πολλά στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στο περιβάλλον αλλά και στη κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής συνιστούν η εννοιολογική και ιστορική διερεύνηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο διαφορετικών εταιρειών και κουλτούρων, αυτής του ΟΤΕ COSMOTE και της DEUTSCHE TELEKOM. Μέσα 13

14 από αυτήν την ανάλυση της ΕΚΕ θα βρούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές στα πεδία εφαρμογής της και θα δούμε πώς λειτουργεί σε δύο διαφορετικές κουλτούρες. Για την ανάπτυξη του θέματος η εργασία χωρίστηκε σε τρία (3) κεφάλαια. Αρχικά, στο κεφάλαιο 1, γίνεται μια ιστορική αναδρομή του θεσμού, πώς από την απλή εταιρική φιλανθρωπία έφτασε να διέπεται από διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα. Ακολουθεί μια γενική παρουσίαση ορισμών, αποσαφηνίζονται έννοιες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Στη συνέχεια αναλύεται η πορεία της ΕΚΕ. Στο κεφάλαιο 2, αναφέρεται ότι σημαντικό κομμάτι για την ΕΚΕ αποτελούν οι ανθρώπινοι πόροι, για τους οποίους και θα παραθέσουμε μία ενότητα. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι ή ανθρώπινο δυναμικό, δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού γιατί στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Επίσης, θα γίνει αναφορά των διαφορών στην εφαρμογή ΕΚΕ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, όπου θα τονιστεί κυρίως το οικονομικοί πόροι που δαπανούν τα δύο αυτά κράτη σε προγράμματα ΕΚΕ. Στο κεφάλαιο 3 περνάμε στο κύριο μέρος της παρούσας μελέτης που είναι και η συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο μεγάλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αυτού του ΟΤΕ COSMOTE και της DEUTSCHE TELEKOM. Από την έρευνα που έγινε, συμπεραίνεται ότι όπου κι αν δραστηριοποιήθηκε η DEUTSCHE TELEKOM, ακόμη και όταν οι οιωνοί ήταν οι χειρότεροι, κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα και να γίνει πρωτοπόρος στην εκάστοτε αγορά. Από την άλλη βέβαια, βλέπουμε ότι η ενίσχυση της ΕΚΕ από τον ΟΤΕ COSMOTE αποτελεί αέναη προσπάθεια και συνεχή διαδικασία. Κλείνοντας την εργασία, παραθέτουμε τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης των διαφορών και ομοιοτήτων της ΕΚΕ στους δύο ομίλους. 14

15 11. ΤΣΑΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μονάδων Υγείας. Ο τομέας της υγείας θεωρείται ένας από τους βασικότερους κλάδους, αφού η υγεία είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Η ανάγκη για να υπάρχει υγιεινή ζωή επέφερε την ίδρυση Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών αναγκών. Η ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είχαν βασικό σκοπό την αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) έχουν την άμεση επικοινωνία με τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, για τον καλύτερο προγραμματισμό, συντονισμό και οικονομικό τους έλεγχο. Έτσι,η αποδοτικότητα στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, λόγω της ανάπτυξης νέων διαγνωστικών θεραπευτικών τεχνολογιών αλλά και η αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών, επέφερε δυσκολίες για την ικανοποίηση των νοσοκομειακών αναγκών. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας μέσω δεικτών υγείας για τα έτη στην Ελλάδα, που αξιολογούν την αποδοτικότητα των Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας. Βέβαια γίνεται και μια θεωρητική επισκόπηση του θέματος με την ιστορική εξέλιξη των Μονάδων Υγείας στη Χώρα μας και στο Εξωτερικό, όπου φαίνονται οι διαφορές και σε θέματα οργάνωσης συστημάτων υγείας, αλλά και σε θέματα ικανοποίησης των πολιτών. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας στηρίζεται στην σύγκριση χρηματοοικονομικών δεικτών Δημόσιων και Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας που προέρχονται από τη χρήση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Στατιστικών τους Στοιχείων. Η σύγκριση γίνεται ως προς τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και τη διάρθρωση και βιωσιμότητα των κεφαλαίων τους, που έτσι φαίνονται οι αυξομειώσεις που υπήρχαν μεταξύ των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών, που άλλοτε είναι μεγάλες και άλλοτε μικρές. Γι αυτό το λόγο υπήρξε η χρήση γραφικών απεικονίσεων, για να μπορέσουν να φανούν οι συγκρίσεις στη μέση τιμή των αριθμοδεικτών των Νοσοκομείων και τον Ιδιωτικών Κλινικών.Με την χρήση των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ότι η οικονομία κάθε χώρας είναι άμεση συνδεδεμένη με τις παροχές στις 15

16 Μονάδες Υγείας, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωστόσο σε περίοδο οικονομικής κρίσης σαν αυτή που βιώνει η Ελλάδα, εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα υπολειτουργίας στις Δημόσιες κυρίως Μονάδες Υγείας, με κυριότερο αποδέκτη τον απλό πολίτη, ο οποίος επιβαρύνεται οικονομικά ακόμη περισσότερο καθώς αναζητά και μια δεύτερη γνώμη σε εξωτερικά ιατρεία. 16

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως

Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως Οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη «ιδιωτικοοικονομικά» κριτήρια, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο που είναι ευρέως γνωστός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι κερδοφόρες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ. Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ. Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. Από τον ορισμό προκύπτει πως μπορεί να έχουμε περιπτώσεις απάτης, ακόμη και σε νομότυπες ενέργειες. Η απάτη πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1.1 Γενικά Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΣΔΛΠ (International Accounting Standards Board) είναι ένα ανεξάρτητο και ιδιωτικώς χρηματοδοτούμενο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα