ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Gabapentin/Generics και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Gabapentin/Generics 3. Πώς να πάρετε το Gabapentin/Generics 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Gabapentin/Generics 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GABAPENTIN/GENERICS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Gabapentin/Generics ανήκει σε µία κατηγορία φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας και του πόνου της περιφερικής νευροπάθειας. Επιληψία: Το Gabapentin/Generics χρησιµοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων τύπων επιληψίας (επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες είναι αρχικά εντοπισµένες σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου, µε ή χωρίς εξάπλωση αυτών των κρίσεων σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου). Ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει το Gabapentin/Generics για να βοηθήσει στη θεραπεία της επιληψίας σας, όταν η τωρινή σας θεραπεία δεν ελέγχει πλήρως την κατάστασή σας. Πρέπει να λαµβάνετε το Gabapentin/Generics συµπληρωµατικά ως προς την τωρινή σας θεραπεία, εκτός αν σας έχουν συµβουλεύσει διαφορετικά. Το Gabapentin/Generics µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί µόνο του για τη θεραπεία εφήβων και παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών. Πόνος περιφερικής νευροπάθειας: Το Gabapentin/Generics χρησιµοποιείται για τη θεραπεία µακροχρόνιου πόνου που προκαλείται από βλάβη των νεύρων. Μία ποικιλία διαφορετικών νοσηµάτων µπορούν να προκαλέσουν περιφερικό (κυρίως εµφανιζόµενο στα πόδια και/ ή στα χέρια) νευροπαθητικό πόνο, όπως ο διαβήτης ή ο έρπης ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου µπορεί να περιγράφεται ως θερµή αίσθηση, κάψιµο, αίσθηµα έντονου «χτυπήµατος», πόνος ξαφνικός, πόνος σα µαχαιριές, πόνος οξύς, κράµπες, γενικό αίσθηµα πόνου, µυρµήγκιασµα, µούδιασµα, τσιµπήµατα κτλ. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GABAPENTIN/GENERICS Μην πάρετε το Gabapentin/Generics - εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην γκαµπαπεντίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Gabapentin/Generics. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Gabapentin/Generics - εάν πάσχετε από νεφρικά προβλήµατα. - εάν εµφανίσετε σηµεία όπως πόνο στο στοµάχι που επιµένει, ναυτία και έµετο, επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Σε ένα µικρό αριθµό ατόµων στους οποίους χορηγήθηκαν αντιεπιληπτικά όπως το 1

2 Gabapentin/Generics σηµειώθηκαν σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας. Εάν κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις οποτεδήποτε, επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε ιατρική συνταγή. Εάν παίρνετε κάποιο φάρµακο που περιέχει µορφίνη, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας, καθώς η µορφίνη είναι πιθανόν να αυξήσει τη δράση του Gabapentin/Generics. Το Gabapentin/Generics δεν αναµένεται να αλληλεπιδράσει µε άλλα αντιεπιληπτικά φάρµακα ή µε τα από του στόµατος αντισυλληπτικά χάπια. Το Gabapentin/Generics µπορεί να αλληλεπιδράσει µε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, για το λόγο αυτό εάν πρέπει να κάνετε εξέταση ούρων, ενηµερώστε το γιατρό σας ή το νοσοκοµείο ότι παίρνετε Gabapentin/Generics. Εάν το Gabapentin/Generics λαµβάνεται ταυτόχρονα µε αντιόξινα που περιέχουν αργίλιο και µαγνήσιο, η απορρόφηση του Gabapentin/Generics από το στοµάχι είναι πιθανόν να ελαττωθεί. Για το λόγο αυτό συνιστάται η λήψη του Gabapentin/Generics τουλάχιστον δύο ώρες µετά από τη λήψη κάποιου αντιόξινου. Λήψη του Gabapentin/Generics µε τροφές και ποτά Μπορείτε να πάρετε το Gabapentin/Generics συνοδεία ή όχι τροφής. Κύηση και θηλασµός Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Το Gabapentin/Generics δεν πρέπει να λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός εάν ο γιατρός σας πει κάτι διαφορετικό. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να λαµβάνουν αποτελεσµατικά µέτρα αντισύλληψης. εν υπάρχουν µελέτες ειδικά για τη χρήση γκαµπαπεντίνης σε έγκυες γυναίκες, όµως για άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία σπασµών έχει αναφερθεί αυξηµένος κίνδυνος βλαβών στο έµβρυο, ιδιαίτερα όταν λαµβάνονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός φάρµακα για τους σπασµούς. Γι αυτό, όπου αυτό είναι δυνατό και µόνο αφότου συµβουλευτείτε το γιατρό σας, πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε µόνο ένα φάρµακο για σπασµούς κατά τη διάρκεια της κύησης. Μη διακόψετε ξαφνικά αυτό το φάρµακο, γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σπασµό εκ διακοπής, γεγονός που µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε εσάς και το βρέφος σας. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας, αν µείνετε έγκυος, πιστεύετε ότι µπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος ενώ παίρνετε το Gabapentin/Generics. Στον άνθρωπο η γκαµπαπεντίνη, εκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Επειδή είναι άγνωστη η δράση στο θηλάζον βρέφος, δε συνιστάται να θηλάζετε το µωρό σας ενώ χρησιµοποιείτε το Gabapentin/Generics. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Gabapentin/Generics είναι πιθανόν να προκαλέσει ζαλάδα, υπνηλία και κόπωση. εν πρέπει να οδηγείτε, να χειρίζεστε πολύπλοκες µηχανές, ή να παίρνετε µέρος σε δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, µέχρι να διαπιστώσετε αν το φάρµακο αυτό επηρεάζει την ικανότητα σας να ασχολείστε µε τέτοιου είδους τις δραστηριότητες. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Gabapentin/Generics Τα καψάκια περιέχουν λακτόζη. Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό σας πως έχετε δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GABAPENTIN/GENERICS Πάντοτε να παίρνετε το Gabapentin/Generics αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Ο γιατρός σας θα καθορίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για σας. Εάν έχετε την εντύπωση πως η δράση του Gabapentin/Generics είναι πολύ ισχυρή ή πολύ ασθενής, ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 2

3 Εάν είστε ηλικιωµένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), θα πρέπει να παίρνετε κανονικά το Gabapentin/Generics, εκτός αν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. Είναι πιθανόν ο γιατρός σας να συνταγογραφήσει ένα διαφορετικό δοσολογικό σχήµα και/ή δόση, εάν έχετε προβλήµατα µε τους νεφρούς σας. Πάντα να καταπίνετε τα καψάκια ολόκληρα µαζί µε πολύ νερό. Συνεχίστε να παίρνετε το Gabapentin/Generics µέχρι ο γιατρός σας να σας πει να το σταµατήσετε. Επιληψία: Ενήλικες και έφηβοι: Πάρτε τον αριθµό των καψακίων που σας χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Ο γιατρός σας συνήθως θα αυξήσει σταδιακά τη δόση. Η εναρκτήρια δόση πρόκειται να κυµανθεί σε γενικές γραµµές µεταξύ 300 mg και 900 mg την ηµέρα. Κατόπιν η δόση είναι πιθανόν να αυξηθεί βαθµιαία, µέχρι τη µέγιστη δόση των mg την ηµέρα και ο γιατρός σας θα σας υποδείξει να την πάρετε σε 3 διηρεµένες δόσεις, δηλ. µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ. Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω: Η δόση που θα χορηγηθεί στο παιδί σας θα αποφασιστεί από το γιατρό σας, καθώς αυτή υπολογίζεται ανάλογα µε το σωµατικό βάρος του παιδιού σας. Η θεραπεία ξεκινά µε µία χαµηλή εναρκτήρια δόση η οποία αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια περίπου 3 ηµερών. Η συνήθης δόση για τον έλεγχο της επιληψίας είναι mg/kg/ηµέρα. Χορηγείται συνήθως σε 3 διαιρεµένες δόσεις, λαµβάνοντας τα καψάκι(ο)α καθηµερινά, συνήθως µια φορά το πρωί, µια φορά το απόγευµα και µια φορά το βράδυ. Το Gabapentin/Generics δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Πόνος περιφερικής νευροπάθειας: Πάρτε τον αριθµό των καψακίων που σας χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Ο γιατρός σας συνήθως θα αυξήσει σταδιακά τη δόση σας. Η εναρκτήρια δόση πρόκειται να κυµανθεί σε γενικές γραµµές µεταξύ 300 mg και 900 mg την ηµέρα. Κατόπιν, η δόση είναι πιθανόν να αυξηθεί βαθµιαία, µέχρι τη µέγιστη δόση των mg την ηµέρα και ο γιατρός σας θα σας υποδείξει να την πάρετε σε 3 διηρεµένες δόσεις, δηλ. µία το πρωί, µία το απόγευµα και µία το βράδυ. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Gabapentin/Generics από την κανονική Καλέστε αµέσως το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµειακό τµήµα επειγόντων περιστατικών. Πάρτε µαζί σας όσα καψάκια έχουν περισσέψει, τον περιέκτη και την ετικέτα, έτσι ώστε στο νοσοκοµείο να µπορέσουν εύκολα να καταλάβουν ποιό φάρµακο έχετε πάρει. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Gabapentin/Generics Εάν ξεχάσετε να πάρετε µία δόση, πάρτε την µόλις το θυµηθείτε, εκτός αν είναι ώρα για την επόµενη δόση σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε µία δόση που ξεχάσατε. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Gabapentin/Generics Μη σταµατήσετε να παίρνετε το Gabapentin/Generics, εκτός και αν σας το υποδείξει ο γιατρός σας. Σε περίπτωση που αποφασισθεί να διακοπή η θεραπεία σας, αυτό θα πρέπει να γίνεται σταδιακά µέσα σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 1 εβδοµάδας. Σε περίπτωση που διακόψετε τη λήψη του Gabapentin/Generics ξαφνικά ή πριν να σας υποδείξει το γιατρός σας, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης επιληπτικών κρίσεων. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Gabapentin/Generics µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Σε περίπτωση που σηµειωθεί κάποιο από τα συµπτώµατα που ακολουθούν, σταµατήστε να 3

4 παίρνετε το Gabapentin/Generics και ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας ή πηγαίνετε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµειακό τµήµα επειγόντων περιστατικών: Αλλεργικές αντιδράσεις, όπως δερµατικό εξάνθηµα ή οίδηµα (πρήξιµο) του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιµού το οποίο µπορεί να προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση Σοβαρού βαθµού δερµατικές αντιδράσεις, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν φυσαλίδες στο δέρµα, πληγές και εξέλκωση Ηπατικά προβλήµατα, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν σκουρόχρωµα ούρα, ανοιχτόχρωµα κόπρανα, κιτρίνισµα του δέρµατος ή του λευκού των µατιών Φλεγµονή του παγκρέατος, η οποία µπορεί να προκαλέσει πόνο στην περιοχή της κοιλιάς και έµετο Νεφρικά προβλήµατα που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας των ούρων και αίσθηµα ναυτίας, κόπωσης ή σύγχησης. Οι παραπάνω ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σοβαρού βαθµού. Μπορεί να χρειαστείτε ιατρική παρακολούθηση. Ενηµερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που εµφανίζετε πόνο στο λαιµό, πυρετό, έντονη ρίγη και έλκη στο στόµα. Τα συµπτώµατα αυτά µπορεί να οφείλονται σε µειωµένα επίπεδα λευκοκυττάρων στο αίµα. Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: Οι πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες ενέργειες οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν περισσότερα από 1 στα 10 άτοµα αναφέρονται παρακάτω: Ίωση Αίσθηµα υπνηλίας, ζάλης, έλλειψη συντονισµού Αίσθηµα κόπωσης, πυρετός Οι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες- ενέργειες οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν περισσότερα από 1 έως 100 άτοµα αναφέρονται παρακάτω: Πνευµονία, λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος, λοίµωξη των ουροποιητικών οδών, λοίµωξη, φλεγµονή του αυτιού Ανορεξία, αυξηµένη όρεξη Θυµός που κατευθύνεται προς τους άλλους, σύγχυση, διακύµανση στη διάθεση, κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα, δυσκολία στη σκέψη Σπασµοί, σπασµωδικές κινήσεις, δυσκολία στην οµιλία, απώλεια µνήµης, τρόµος (τρέµουλο), δυσκολία στον ύπνο, πονοκέφαλος, µούδιασµα, µυρµήγκιασµα ή αίσθηµα τσιµπήµατος δυσκολία στον συντονισµό των κινήσεων, ασυνήθεις κινήσεις των µατιών, αυξηµένα, ελαττωµένα ή ελλείποντα αντανακλαστικά Θολή όραση, διπλή όραση Ίλιγγος Υψηλή πίεση του αίµατος, εξάψεις ή διαστολή των αιµοφόρων αγγείων υσκολία στην αναπνοή, βρογχίτιδα, ερεθισµένος λαιµός, βήχας, ξηρότητα στη µύτη Έµετος, ναυτία, προβλήµατα µε τα δόντια, φλεγµονή των ούλων, διάρροια, πόνος στο στοµάχι, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, ξηρότητα στο στόµα ή στο λαιµό, µετεωρισµός (φούσκωµα) Οίδηµα (πρήξιµο) στο πρόσωπο, µώλωπες, εξάνθηµα, φαγούρα, ακµή Πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στους µύες, πόνος στην πλάτη, δεσµιδώσεις (ακούσιες µυικές συσπάσεις) Ακράτεια υσκολία στη στύση υσκολία στην επίτευξη οργασµού (για τις γυναίκες) Οίδηµα (πρήξιµο) στα πόδια και στα χέρια ή οίδηµα που µπορεί να αφορά στο πρόσωπο, στον κορµό και στα άκρα, δυσκολία στο βάδισµα, αδυναµία, πόνος, αίσθηµα αδιαθεσίας, συµπτώµατα που µοιάζουν µε γρίπη Αύξηση σωµατικού βάρους Τραυµατισµός από ατύχηµα, κάταγµα, εκδορές 4

5 Οι σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες - ενέργειες οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 1000 άτοµα αναφέρονται παρακάτω: Ελαττωµένα επίπεδα αιµοπεταλίων (θροµβοκύτταρα αίµατος), το οποίο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη φυσιολογική δηµιουργία µωλώπων ή αιµορραγία στο δέρµα Αντίληψη πραγµάτων που δεν είναι αληθινά (ψευδαισθήσεις) Προβλήµατα που αφορούν σε µη φυσιολογικές κινήσεις όπως σπασµωδικά τινάγµατα, σπασµωδικές κινήσεις και δυσκαµψία Κουδούνισµα στα αυτιά Χτύποι της καρδιάς που καλπάζουν Τριχόπτωση Ανεπιθύµητες ενέργειες µετά από απότοµη διακοπή της γκαµπαπεντίνης (άγχος, δυσκολία ύπνου, ναυτία, πόνος, εφίδρωση), πόνος στο στήθος ιακύµανση των επιπέδων της γλυκόζης του αίµατος σε ασθενείς µε διαβήτη, µη φυσιολογικές τιµές εξετάσεων αίµατος, που υποδηλώνουν προβλήµατα από το συκώτι. Επιπρόσθετα, σε κλινικές µελέτες σε παιδιά, έχουν αναφερθεί συχνά επιθετική συµπεριφορά και σπασµωδικές κινήσεις. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣEΤΑΙ ΤΟ GABAPENTIN/GENERICS Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Gabapentin/Generics µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα, στο χάρτινο κουτί ή στη φιάλη µετά το «ΛΗΞΗ» ή το «EXP». Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25ºC. Φιάλη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE): ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισµένη. Κυψέλη (blister) από PVC/ Alu: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Gabapentin/Generics Η δραστική ουσία είναι η γκαµπαπεντίνη. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 300 mg, ή 400 mg γκαµπαπεντίνης. - Τα άλλα συστατικά στα καψάκια Gabapentin/Generics είναι: Περιεχόµενο καψακίου: Λάκτόζη άνυδρη, άµυλο αραβοσίτου και τάλκης. Κέλυφος καψακίου: ζελατίνη. Τα καψάκια των 300 mg περιέχουν τις χρωστικές E171 (Τιτανίου διοξείδιο) και E172 (Σιδήρου οξείδιο κίτρινο) και τα καψάκια των 400 mg περιέχουν τις χρωστικές E171 (Τιτανίου διοξείδιο) και E172 (Σιδήρου οξείδιο κίτρινο) και Ε172 (Σιδήρου οξείδιο ερυθρό). Εµφάνιση του Gabapentin/Generics και περιεχόµενο της συσκευασίας Τα καψάκια 300 mg είναι χρώµατος κίτρινου και τα καψάκια 400 mg είναι χρώµατος πορτοκαλί. Τα καψάκια Gabapentin/Generics είναι διαθέσιµα σε συσκευασίες κυψέλης (blister) των 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200, 250, 500 ή 1000 καψακίων ή σε περιέκτες των 50, 100 ή 250 καψακίων*. 5

6 * Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. ικαιούχος προϊόντος: Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, United Kingdom Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα: Generics Pharma Hellas Ltd, Λεωφόρος Βουλιαγµένης 577 Α, Αργυρούπολη τηλ: Υπεύθυνος απελευθέρωσης παρτίδας: Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Ireland Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον Ιανουάριος

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σερτραλίνη EPILYD Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2895701_02_04-01 DATE: 14-12-2012 NORPEN ORO ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Norpen Oro 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Norpen Oro 10mg δισκία διασπειρόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Valdoxan 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Agomelatine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 5mg / 5mg δισκία 10mg / 5mg δισκία 5mg / 10mg δισκία 10mg / 10mg δισκία περινδοπρίλη αργινίνη / αμλοδιπίνη (perindopril arginine / amlodipine)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25 mg δισκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Paclitaxel/Generics 6 mg/ml, πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση Πακλιταξέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο προσεκτικά, πριν αρχίσετε να παίρνετε το φάρμακο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 10 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 15 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 20 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιο S-σιταλοπράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIAMICRON MR 30 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Gliclazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία αναστροζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tamiflu 30mg σκληρά καψάκια Tamiflu 45 mg σκληρά καψάκια Oseltamivir Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Tacrolimus Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα