ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει σοβαρά προβλήµατα κατά το αρχικό στάδιο υποβολής και εξέτασης µιας αίτησης ασύλου, τα οποία αφορούν τόσο την εφαρµογή της διεθνούς και εθνικής νοµοθεσίας για το πολιτικό άσυλο, όσο και την τήρηση των διατάξεων για τις διοικητικές διαδικασίες Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ειδικοί Επιστήµονες: Ανδρέας Τάκης Καλλιόπη Στεφανάκη, Χρύσα Χατζή ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Α. Σεπτέµβριος 2003 : Α Φάση ενασχόλησης της Αρχής µε τα ζητήµατα ασύλου στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το α εξάµηνο του έτους 2003, είχε γίνει αποδέκτης ικανού αριθµού αναφορών που έθιγαν το ζήτηµα της παραλαβής και εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου αλλοδαπών που απευθύνονταν στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, σε σχέση µε την τήρηση των διατάξεων της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και του Π.. 61/1999 για τις διαδικασίες αναγνώρισης του καθεστώτος του Πρόσφυγα. Λόγω της κρισιµότητας των αναφεροµένων προβληµάτων είχε πραγµατοποιηθεί αυτοψία από κλιµάκιο επιστηµόνων ( ) και είχε αποσταλεί έγγραφο µε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της Αρχής, για τη διαµόρφωση των οποίων ελήφθησαν υπόψη και προγενέστερα διατυπωθείσες θέσεις της ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης (έγγραφο µε αριθ.πρωτ.1386/2394/2987/4392/03.2.1/ ). Α1. Προβλήµατα που διαπιστώθηκαν από την Αρχή : υπέρµετρη καθυστέρηση στη χορήγηση της «ροζ κάρτας» µε συνέπειες την ανασφάλεια δικαίου ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν την ιδιότητα του «αιτούντος άσυλο» και την αδυναµία απόλαυσης των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει ως προς αυτούς ο νόµος «Εν όψει των ανωτέρω καταγγελιών, διαπιστώνοντας από τα συνηµµένα στις αναφορές αντίγραφα αιτήσεων ότι το σύστηµα κατάθεσης και εξέτασης ενός αιτήµατος ασύλου έχει όντως µεταβληθεί, τόσο από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών όσο και από το Τµήµα Αλλοδαπών υτικής Αττικής (µε αφορµή την αναφορά του ανηλίκου H.W., ο οποίος συνελήφθη και καταδικάσθηκε για παράνοµη είσοδο στη χώρα ενώ ήταν κάτοχος της «αίτησης», δηλαδή αιτών άσυλο, λόγω του γεγονότος ότι, αδυνατώντας να επιδείξει το νοµιµοποιητικό της παραµονής του έγγραφο, δεν µπόρεσε έγκαιρα να διαπιστωθεί η ιδιότητά του ως αιτούντος άσυλο), και λαµβάνοντας υπόψη ότι α) στην ήδη διαγνωσθείσα, µε αφορµή προηγούµενες αναφορές, υπέρµετρη καθυστέρηση -µέχρι ενάµισι έτος- για την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου, από το στάδιο της λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων και της παράδοσης του Υπηρεσιακού Σηµειώµατος έως τη διενέργεια της συνέντευξης και την παράδοση του ελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού- «ροζ κάρτα», προστίθεται πλέον και καθυστέρηση έως και έντεκα µηνών (συνολικά 2,5 χρόνια) µε την εισαγωγή ενός νέου προκαταρκτικού σταδίου µεταξύ κατάθεσης της αίτησης και λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων, β) καθ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος οι αλλοδαποί-αιτούντες άσυλο παραµένουν στη χώρα σε ένα καθεστώς απλής ανοχής, στερούµενοι των δικαιωµάτων που τους παρέχει ο νόµος, όπως το δικαίωµα εργασίας και δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς δεν είναι εφοδιασµένοι, όπως επιβάλλεται, µε το ελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, γ) η κατοχή εκ µέρους των αλλοδαπών αυτού του εγγράφου δεν δηµιουργεί καµία ασφάλεια δικαίου στον κάτοχο αλλοδαπό, αφού (i) συνήθως, δεν φέρει ούτε την πλήρη σφραγίδα της αιτιολογίας, παρά µόνο τη στρογγυλή σφραγίδα του Τµήµατος Αλλοδαπών και µία χειρόγραφη ηµεροµηνία, (ii) καθώς είναι συµπληρωµένο πολλές φορές από τους ίδιους του αλλοδαπούς, τα στοιχεία που περιέχει είναι ακατάληπτα, και (iii) δεν φέρει κανένα αριθµό πρωτοκόλλου, 2

3 δ) από τις ατοµικές περιπτώσεις που αναφέρθηκαν δεν φαίνεται να τηρείται κάποια σειρά προτεραιότητας (π.χ. αλλοδαπή η οποία φέρεται να εµφανίσθηκε στις παίρνει ηµεροµηνία για , ενώ ο σύζυγος φερόµενος ως εµφανισθείς στις παίρνει ηµεροµηνία για ) ούτε εξηγείται η χρήση στη µία περίπτωση της σφραγίδας µε το πλήρες κείµενο, ενώ σε άλλες, όχι, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφό του, αποφάσισε τη διενέργεια αυτοψίας και άλλων εξεταστικών πράξεων στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών...» Α2. ιαπιστώσεις αυτοψίας : Μερική παραλαβή αιτηµάτων και διοικητικές παρατυπίες «Το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη διαπίστωσε ότι η υποδοχή των αλλοδαπών, οι οποίοι επιθυµούσαν να καταθέσουν αίτηση ασύλου γινόταν στο ισόγειο του νεόκτιστου κτιρίου σε κόσµιες συνθήκες καθώς, στις 9.30 π.µ, ώρα κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη, δεν υπήρχε συνωστισµός αλλοδαπών. Τόσο από τα διαλαµβανόµενα στο έγγραφο της /νσης Αλλοδαπών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης (βλ. παρακάτω), όσο και από δηλώσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων, εικάζεται ότι η προσέλευση αλλοδαπών θα είναι µεγαλύτερη κάθε ευτέρα, καθώς το Τµήµα Αλλοδαπών έχει ανακοινώσει ότι η παραλαβή των αρχικών αιτήσεων ασύλου θα γίνεται µόνο αυτήν την ηµέρα, χωρίς να αποκλείεται η παραλαβή και σε άλλες ηµέρες. Τους αιτούντες άσυλο υποδέχονταν δύο υπάλληλοι, ένας εκ των οποίων σφράγιζε την ήδη συµπληρωµένη αίτηση και ο άλλος κατέγραφε σε ένα βιβλίο το ονοµατεπώνυµο του αλλοδαπού και την ηµεροµηνία που του υποδεικνύετο να προσέλθει, προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος. Από ερώτηση που έγινε προς αλλοδαπό ο οποίος περίµενε στην ουρά, προέκυψε ότι το έντυπο της αίτησης είχε αγορασθεί από άλλον αλλοδαπό στην Οµόνοια έναντι 10 ευρώ. Στην είσοδο του κτιρίου υπήρχε αστυνοµικός µε πολιτική περιβολή, ο οποίος έκανε ερωτήσεις στους εισερχόµενους στο προαύλιο για τον λόγο της επίσκεψής τους και τους κατηύθυνε καταλλήλως. εν παρατηρήθηκαν, τουλάχιστον εντός του προαυλίου, κινήσεις για ύποπτες συναλλαγές µεταξύ αλλοδαπών». Α3. Θέσεις της ιοίκησης: Αδυναµία διαχείρισης του όγκου των αιτήσεων που κατατίθενται «Σύµφωνα µε τις απόψεις της ιοίκησης, η αλλαγή της πρακτικής ως προς την παραλαβή αιτήσεων ασύλου και την έναρξη εξέτασής τους, οφείλεται στον πολύ µεγάλο αριθµό αιτούντων άσυλο που παρουσιάσθηκαν στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών τόσο τον εκέµβριο του 2002 (4.500 αιτήσεις) όσο και τους πρώτους τρεις µήνες του τρέχοντος έτους ( αιτήσεις). εδοµένου ότι η δυνατότητα περαιώσεως της παραλαβής αιτήµατος ασύλου από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών ανέρχεται σε 30 αιτήµατα την ηµέρα, η διεκπεραίωση όλων αυτών των αιτηµάτων όχι µόνο εντός των νοµίµων προθεσµιών, αλλά και σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο, παρίστατο αδύνατη. Ως εκ τούτου, υιοθετήθηκε το σύστηµα της σφράγισης των αιτήσεων και του καθορισµού µεταγενέστερης ηµεροµηνίας προσέλευσης του αλλοδαπού, µε απώτερο επιθυµητό στόχο, κατά τους ισχυρισµούς του Προϊσταµένου του Γραφείου Ασύλου, την κατάργηση στην πράξη των Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων και τη διενέργεια πλέον, κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, όχι µόνο των προκαταρκτικών πράξεων της διαδικασίας εξέτασης, αλλά και της συνέντευξης, έτσι ώστε οι αλλοδαποί να εφοδιάζονται αµέσως µε τη «ροζ κάρτα». Σε γνώση του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έχει περιέλθει καµία τέτοια περίπτωση, αντίθετα, από τις ατοµικές περιπτώσεις, στις οποίες κάνει αναφορά το έγγραφο της /νσης Αλλοδαπών, προκύπτει ότι η καθοριζόµενη ηµεροµηνία αφορά πάντα τη δακτυλοσκόπηση και την παράδοση του Υπηρεσιακού 3

4 Σηµειώµατος, και ουδόλως τη διενέργεια, την ίδια ηµέρα, και της συνέντευξης. Στην αρχική έλλειψη οργάνωσης, αποδίδεται η ύπαρξη δύο τύπων εγγράφων µε δύο διαφορετικές σφραγίδες, καθώς η σφραγίδα µε το κείµενο επινοήθηκε και άρχισε να χρησιµοποιείται µετά την έναρξη εφαρµογής του νέου συστήµατος. Οµοίως, αρχικά, δεν ετηρείτο µητρώο, δεν καταγράφονταν δηλαδή οι αλλοδαποί αιτούντες άσυλο σε κάποιο κατάλογο της αστυνοµίας, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εντοπισθούν τα στοιχεία συγκεκριµένων αιτηθέντων. Όσον αφορά στην ανακολουθία των καθοριζόµενων ηµεροµηνιών, σύµφωνα µε το έγγραφο της /νσης Αλλοδαπών, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το χρονικό διάστηµα αναµονής αποτελεί συνάρτηση του µεγάλου αριθµού των αιτηµάτων ασύλου, ώστε σε περιόδους κατά τις οποίες παρατηρείται µεγάλη προσέλευση, να ορίζονται πιο µακρινές ηµεροµηνίες. Η αιτιολογία αυτή δεν επαρκεί βέβαια για να στηρίξει την ανορθολογικότητα και την ανισότητα ενός συστήµατος που επιτρέπει σε κάποιον να εξυπηρετείται νωρίτερα από εκείνον που είχε χρονικά προηγηθεί. Από την προσεκτική µελέτη των ηµεροµηνιών στο συνηµµένο στο παρόν έγγραφο κατάλογο του ΕΣΠ, αντίγραφο του οποίου παραδόθηκε και στον κ. Μουστάκα για διερεύνηση της κάθε αναγραφόµενης περίπτωσης χωριστά, γίνεται φανερή η παντελής έλλειψη ορθολογικού σχεδιασµού στον καθορισµό των ηµεροµηνιών. Επιπλέον, ο κ. Μουστάκας δήλωσε στους συνεργάτες του Συνηγόρου του Πολίτη ότι, όταν υπήρξαν διαµαρτυρίες, κυρίως από ΜΚΟ, για την υπέρµετρη καθυστέρηση σε σχέση µε τα νοµίµως προβλεπόµενα, άρχισε η υπηρεσία του να ορίζει συντοµότερες προθεσµίες, έτσι ώστε να επανέρχονται πιο κοντά στο 3µηνο. Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει ότι η υπηρεσία αντιµετωπίζει ως εφικτό να ξεκινήσει η εξέταση εντός της καθοριζόµενης συντοµότερης προθεσµίας, πρόβλεψη η οποία δεν συνάδει µε τον βασικό ισχυρισµό της ιοίκησης περί µεγάλου αριθµού αιτήσεων και αδυναµίας ανταπόκρισης στις ανάγκες παραλαβής των αιτηµάτων. Τέλος, ως προς το ζήτηµα του χρηµατισµού ορισµένων αλλοδαπών, η /νση Αλλοδαπών ισχυρίζεται ότι τέτοια συναλλαγή στις δεν διαπιστώθηκε και εν πάσει περιπτώσει δεν τίθεται θέµα εµπλοκής αστυνοµικών οργάνων». Α4. Συµπεράσµατα της Αρχής: Α4.α. Αδυναµία απόλαυσης δικαιωµάτων που κατοχυρώνει το νοµοθετικό πλαίσιο «Α) Η ακολουθούµενη πρακτική από Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής (τουλάχιστον από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών και το Τµήµα Αλλοδαπών υτικής Αττικής) δεν φαίνεται να εναρµονίζεται ούτε µε την ελληνική ούτε µε τη διεθνή νοµοθεσία περί ασύλου. Πέραν της υπέρβασης των προθεσµιών του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 61/1999, το οποίο προβλέπει ως ανώτατο χρονικό όριο εξέτασης ενός αιτήµατος ασύλου τους τρεις (3) µήνες, ουσιαστικό ζήτηµα τίθεται µε την παραβίαση των διατάξεων που κατοχυρώνουν τα κοινωνικά δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, τα οποία δεν µπορούν να τα απολαύσουν οι αλλοδαποί κάτοχοι της «αίτησης», παρόλο που είναι αιτούντες άσυλο. Συγκεκριµένα, στερούνται του δικαιώµατος µερικής απασχόλησης και δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (άρθρο 24 του ν. 1975/1991 και τα π.δ. 189/1998 και 266/1999), καθώς προϋπόθεση για την άσκηση αυτών είναι η κατοχή ελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού (άρθρο 17 του π.δ. 266/1999 και άρθρο 4 παρ. 1 του π.δ. 189/1998)». Α4.β. Πρακτικές προβληµατικές ως προς την τήρηση των δεσµεύσεων που πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο «Πρόβληµα τίθεται και ως προς την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη : γιατί, ναι µεν, οι συγκεκριµένοι κάτοχοι «αιτήσεων» εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 4

5 εφόσον εµπίπτουν στον ορισµό του «αιτούντος άσυλο» (άρθρο 2 σηµ.γ), η αναγνώριση τους, όµως, στην πράξη ως τέτοιων θα είναι δυσχερέστατη έως αδύνατη, καθώς µόνο το «ελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» αποτελεί για την ελληνική νοµοθεσία επίσηµο έγγραφο αναγνώρισης της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο. Εξάλλου, στο άρθρο 6 της Οδηγίας προβλέπεται ο εφοδιασµός του αιτούντος άσυλο, εντός τριών ηµερών από την υποβολή της αίτησης, µε επίσηµο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την εν λόγω ιδιότητά του και το οποίο µπορεί να αντικαθίσταται µόνο µε άλλα ισοδύναµα και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Η «αίτηση», αλλά ακόµα και το προβλεπόµενο από τον νόµο «υπηρεσιακό σηµείωµα», δεν µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµα µε τη «ροζ κάρτα», καθώς στους κατόχους των πρώτων δεν παρέχονται από την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα δικαιώµατα µε εκείνα των κατόχων της δεύτερης. Με την υιοθέτηση της ως άνω πρακτικής, ζήτηµα τίθεται και ως προς τη συµµόρφωση της χώρας στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 2725/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του Eurodac για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου. Εν όψει των διατάξεων του Κανονισµού αυτού, η αναβολή για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα της λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων είναι αµφισβητούµενης νοµιµότητας, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1, «Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώµατα όλων των δακτύλων κάθε αιτούντος άσυλο ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών και διαβιβάζει πάραυτα στην κεντρική µονάδα τα δεδοµένα που ορίζονται στο άρθρο». Α4.γ. Οι ελλείψεις στη διαδικασία απέλασης επιβαρύνουν την Αττική µε περισσότερους αιτούντες άσυλο Β) Ο Συνήγορος του Πολίτη συµµερίζεται το πρόβληµα που έχει δηµιουργήσει η προσέλευση ενός τόσο µεγάλου αριθµού αλλοδαπών για υποβολή αιτήµατος ασύλου ( αιτήµατα το α τρίµηνο του 2003!), ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας και της ευρύτερης Αττικής. Επισηµαίνει, ωστόσο, ότι το φαινόµενο της µη παραλαβής αιτηµάτων ασύλου στις παραµεθόριες Αστυνοµικές ιευθύνσεις έχει ως αποτέλεσµα πολλοί αιτούντες άσυλο να καταθέτουν τα αιτήµατά τους στην Αθήνα. Επίσης, η υπερφόρτωση των Τµηµάτων Αλλοδαπών Αττικής µε αιτήµατα ασύλου θα µπορούσε να αποδοθεί εν µέρει και στις ελλείψεις της διαδικασίας απέλασης, όπως εκτίθεται στη συνέχεια. Όπως προκύπτει τόσο από µαρτυρίες µελών των ΜΚΟ, που επισκέπτονται τα κέντρα κράτησης στα σηµεία εισόδου ιδίως από την Τουρκία, όσο και από την εικόνα που έχει σχηµατίσει ο Συνήγορος του Πολίτη από τις σχετικές αναφορές και τις αυτοψίες που έχει πραγµατοποιήσει, µετά το πέρας της 3µηνης κράτησης συνεπεία της επιβολής του µέτρου της διοικητικής απέλασης, οι αλλοδαποί κρατούµενοι στα κέντρα κράτησης της µεθορίου αφήνονται ελεύθεροι µε προθεσµία προς αναχώρηση και οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στην Αθήνα. Σε µία περίπτωση µάλιστα, σε νησί της µεθορίου, ούτε καν αφέθηκαν ελεύθεροι στο νησί, αλλά µετήχθησαν υποχρεωτικά στο λιµάνι του Πειραιά, όπου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Πέραν εκείνων από τους παράνοµους αλλοδαπούς των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη, ένας ικανός αριθµός είναι εκείνοι οι οποίοι, κατ εφαρµογήν του Πρωτοκόλλου επανεισδοχής µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αναµένουν την απάντηση της γείτονος χώρας για την επανεισδοχή τους σε αυτήν, η οποία έχει ένα πολύ µεγάλο χρονικό περιθώριο για απάντηση, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί ακόµα περισσότερο η αποσαφήνιση του προσωπικού νοµικού καθεστώτος του κάθε αλλοδαπού. Τηρουµένων των εθνικών και διεθνών εγγυήσεων για την προστασία των προσφύγων και των άλλων προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου επανεισδοχής, ως προς τους υπόλοιπους, η εφαρµογή του Πρωτοκόλλου οφείλει να είναι ταχύτερη και, σε κάθε περίπτωση, να ολοκληρώνεται εντός του τριµήνου. Α4.δ. Η υπέρµετρη καθυστέρηση οδηγεί σε περαιτέρω κατάχρηση του συστήµατος ασύλου ως µίας εκ των οδών νοµιµοποίησης, έστω και προσωρινής, στο ελληνικό έδαφος 5

6 Γ) Η πρακτική η οποία έχει υιοθετηθεί από Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής, αντί να λειτουργεί αποθαρρυντικά λόγω της ανασφάλειας δικαίου, που συνεπάγεται, για τους κατόχους των «αιτήσεων» (στόχος ο οποίος θα µπορούσε να είναι και ο δικαιολογητικός λόγος υιοθέτησής της), λειτουργεί τελικώς ενθαρρυντικά για πολλές καταχρηστικές αιτήσεις ασύλου, καθώς, εξασφαλίζοντας στους παράνοµους αλλοδαπούς τη µη απέλαση για διάστηµα µέχρι και δύο χρόνια µετά από την εµφάνιση σε κάποιο Τµήµα Αλλοδαπών, µετατρέπει την «αίτηση» σε περιζήτητο έγγραφο µε επίζηλες ιδιότητες και για τους οικονοµικούς µετανάστες. Αποθαρρυντικά καταλήγει να λειτουργεί µόνο για τους ειλικρινείς αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχοντας πραγµατική ανάγκη και γνωρίζοντας ότι δικαιούνται κάποιων παροχών, µπορεί να αναζητήσουν αλλού καλύτερη τύχη. Επιπλέον, η έλλειψη στοιχειώδους τήρησης ενός πρωτοκόλλου και µιας σειράς προτεραιότητας αφενός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των αρχών της ισότητας και του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αφετέρου δε δηµιουργεί περιστάσεις που ευνοούν τη διαφθορά και την εκµετάλλευση, καθώς καθιστά το σύστηµα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου απολύτως αδιαφανές, και άρα διαβλητό και αναξιόπιστο». Α5. Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη «Α) Επαναδιατυπώνει την πρότασή του για ευρύτερη εφαρµογή της ταχύρρυθµης διαδικασίας εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου (βλ. Έκθεση αυτοψίας για την Κω, αρ. πρωτ. εγγράφου / ), έτσι ώστε να αποσαφηνίζεται το συντοµότερο δυνατόν το νοµικό καθεστώς κάθε αλλοδαπού, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της τήρησης όλων των εγγυήσεων µιας δίκαιης και αντικειµενικής διαδικασίας ασύλου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι αναγκαία αφενός η ενίσχυση του δυναµικού της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης που είναι αρµόδια για την εισήγηση και απόφαση σε α βαθµό, αφετέρου, ο όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικός, έγκαιρος και αποτελεσµατικός εντοπισµός των παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη θεσµοθέτησης, ενδεχοµένως µε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, της κατά προτεραιότητα εξέτασης ειδικών περιπτώσεων, όπως π.χ. ανήλικοι και έγκυες γυναίκες (βλ. και υπ αριθ. πρωτ /03.2.1/ έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε αίτηµα ασύλου δύο ανηλίκων, υπηκόων Σοµαλίας, τα οποία κρατούνταν στη Ρόδο). Β) Θεωρεί ότι στην επίτευξη του στόχου του αποτελεσµατικού εντοπισµού των ευάλωτων οµάδων, θα µπορούσε να βοηθήσει καίρια η δηµιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την υποδοχή των παράνοµων µεταναστών και προσφύγων (βλ. επίσης το προαναφερθέν υπό Α έγγραφό µας), µε αρµοδιότητα και σε θέµατα ασύλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός βαθµός εξειδίκευσης, οργάνωσης και συντονισµού. Γ) Σε περίπτωση επανεξέτασης, σε διµερές επίπεδο, των διαδικασιών που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο Επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας, ιδίως των προθεσµιών διαβούλευσης και λήψης απόφασης επί του αιτήµατος επανεισδοχής, θα ήταν σκόπιµο να ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την ανάγκη ταχείας αποσαφήνισης του προσωπικού νοµικού καθεστώτος κάθε παράνοµα εισερχοµένου αλλοδαπού. ) Κρίνει ότι όσο εφαρµόζεται η συγκεκριµένη πρακτική από Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής, θα πρέπει αυτή να γίνει περισσότερο αξιόπιστη και να ενέχει λιγότερους κινδύνους για τους αιτούντες άσυλο µε την τήρηση αριθµού πρωτοκόλλου και αυστηρής σειράς προτεραιότητας εξέτασης των αιτηµάτων βάσει της ηµεροµηνίας κατάθεσης µε θέσπιση διαδικασίας επείγοντος µόνο για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ανήλικα, έγκυες κλπ.), και, κυρίως, µε την τήρηση ενός στοιχειώδους µητρώου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι αστυνοµικές αρχές της χώρας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σύλληψης και απέλασης προσώπου το οποίο έχει ζητήσει άσυλο». 6

7 Α6. Ανταπόκριση της ιοίκησης στην παρέµβαση της Αρχής Ως προς την ανταπόκριση της ιοίκησης στις ως άνω προτάσεις της Αρχής, επισηµαίνεται ότι η ανάγκη ευρύτερης εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας για την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου έχει επισηµανθεί σε εγκύκλιο της /νσης Αλλοδαπών προς τις υπαγόµενες σε αυτήν υπηρεσίες, ωστόσο στην πράξη δεν φαίνεται να εξαντλούνται οι δυνατότητες που παρέχει ο νόµος για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξέταση των αιτηµάτων ασύλου. Ως προς την τέταρτη πρόταση σχετικά µε την τήρηση µητρώου, αυτή υιοθετήθηκε εν µέρει µε την ενηµέρωση ενός βιβλίου µε τα αιτήµατα που κατατίθενται ηµερησίως και την ύπαρξη πλέον δυνατότητας γνώσης εάν ο συγκεκριµένος αλλοδαπός έχει υποβάλει αίτηµα ή όχι. 7

8 Β. Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 : Β Φάση ενασχόλησης της Αρχής µε τα ζητήµατα ασύλου στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών Σε συνέχεια της ως άνω παρέµβασης, η Αρχή παρακολούθησε τις εξελίξεις µε τακτικές επαφές µε τους αρµόδιους ιοικητές του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών και τους Προϊσταµένους του Τµήµατος Ασύλου του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Κατά τις εν λόγω επαφές επιβεβαιωνόταν η συνέχεια και µάλιστα η όξυνση των προβληµάτων στην παραλαβή και διαχείριση του πολύ µεγάλου αριθµού αιτηµάτων ασύλου, µε αρνητικές συνέπειες για την τήρηση της νοµιµότητας ενόψει των διατάξεων της Σύµβασης της Γενεύης και της εθνικής νοµοθεσίας, όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στο άσυλο, όσο και τις ακολουθούµενες διοικητικές διαδικασίες. Από τον Ιούνιο του 2004 και εφεξής, η Αρχή παρέλαβε και ερεύνησε µία δεύτερη οµάδα αναφορών µε τις οποίες οι αναφερόµενοι ζητούσαν τη διαµεσολάβησή της για τον έλεγχο της νοµιµότητας νέων πρακτικών που είχαν υιοθετηθεί προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της συρροής πλήθους αιτούντων άσυλο, µεταξύ των οποίων και πολλοί οικονοµικοί µετανάστες, στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών. Πραγµατοποιήθηκε δεύτερη αυτοψία ( ), της οποίας οι διαπιστώσεις, καθώς επίσης και προτάσεις οργανωτικής φύσεως για την απεµπλοκή του συστήµατος, τόσο µε την εκκαθάριση των εκκρεµών -πολλές επί τριετίας- προς εξέταση αιτήσεων ασύλου, όσο και µε τη ορθολογική και σύννοµη παραλαβή και εξέταση των νέων, συµπεριελήφθησαν στα υπ αριθ. πρωτ / και / έγγραφα της Αρχής ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ι1. Νέες διοικητικές πρακτικές υιοθετούνται από το Τµήµα Αλλοδαπών η νοµιµότητα των οποίων αµφισβητείται από τους αναφερόµενους «Συγκεκριµένα οι αναφερόµενοι διαµαρτυρήθηκαν (α) για την απαίτηση προσκόµισης αποδεικτικού κατοικίας ως προϋπόθεσης για την παραλαβή του αιτήµατος ασύλου (αριθ. πρωτ. αναφορών 10266/ και 10677/ ), (β) για τη µη παραλαβή αιτηµάτων για διάστηµα περίπου δέκα (10) ηµερών στα τέλη εκεµβρίου 2004 και αρχές Ιανουαρίου 2005 (για την οποία υπήρξε άµεση έγγραφη παρέµβαση της Αρχής) (αριθ. πρωτ. αναφοράς 113/ ), (γ) για την αδυναµία ουσιαστικά κατάθεσης αιτήµατος ασύλου από µόνο τον αιτούντα άσυλο, χωρίς τη συνδροµή δικηγόρου, καθώς φέρεται η διοίκηση του Τµήµατος να αποκλείει καν την είσοδό τους σε αυτό (αριθ. πρωτ. 1419/ και 1915/ ), (δ) για τη διενέργεια τυποποιηµένων συνεντεύξεων µε διεκπεραιωτικό πνεύµα, χωρίς προσπάθεια αναζήτησης των πραγµατικών λόγων φυγής σε κάθε ατοµική περίπτωση αιτούντος και µε το διερµηνέα να αναλαµβάνει ουσιαστικά τον κύριο ρόλο στην επαφή του αιτούντος µε τον αστυνοµικό (δ) για την παραποµπή αιτούντων άσυλο, και κυρίως γυναικών, στο Κέντρο Προσφύγων στον Κόκκινο Πυλό, τη µη εµφάνισή τους λόγω των συνθηκών διαβίωσης στο συγκεκριµένο Κέντρο και τη συνεπαγόµενη διακοπή εξέτασης του αιτήµατος ασύλου (αριθ. πρωτ /2004). 8

9 Ι2. ιαπιστώσεις της αυτοψίας Ι2.α. Μερική παραλαβή αιτηµάτων ασύλου «1.Η βασική διαπίστωση του κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη κατά την επιτόπια επίσκεψη της στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών ήταν η µερική πρόσβαση των αµέσως ενδιαφεροµένων να καταθέσουν αιτήµατα ασύλου. Συγκεκριµένα, παρά την ύπαρξη πινακίδας στην ελληνική γλώσσα στην είσοδο του κτιρίου που αναγράφει ότι αιτήµατα ασύλου παραλαµβάνονται από ευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες έως 10.00, στις 9.30 αστυνοµικό όργανο έδιωξε τους, δεκάδες, αλλοδαπούς από την είσοδο ενηµερώνοντάς τους στα αγγλικά «όχι άλλα χαρτιά (αιτήµατα) σήµερα» («No more papers today»). Αλλοδαποί από το Πακιστάν (κατά δήλωσή τους από το Καζµίρ) επιβεβαίωσαν εγγράφως προς τον Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν µπόρεσαν να καταθέσουν την αίτηση που είχαν συµπληρώσει και ένας εξ αυτών ότι, όταν προσπάθησε να µπει στο αρµόδιο γραφείο, του έσκισαν την αίτηση. Οι αλλοδαποί, που δεν µπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο, ήταν περίπου 50 µε 70, και παρέµειναν απέναντι από το κτίριο και στα παρακείµενα καφενεία. Μιλώντας µε κάποιους από αυτούς, το κλιµάκιο της Αρχής διαπίστωσε ότι ήταν γενικευµένη η άγνοια της έννοιας του αιτήµατος ασύλου, ήξεραν απλώς ότι ζητούν κάτι που διασφαλίζει την παραµονή τους στη χώρα. Το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη δεν µπόρεσε να διαπιστώσει τον τόπο της κατά δήλωσιν κατοικίας όλων αυτών, εάν δηλαδή θα έπρεπε ενδεχοµένως να απευθυνθούν σε κάποιο άλλο Τµήµα Αλλοδαπών της Αττικής, προς µείωση του φόρτου του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών. Ο ιοικητής του Τµήµατος Αλλοδαπών κ. Αντωνίου επιβεβαίωσε ότι λαµβάνει περί τα 10 µε 15 µεµονωµένα αιτήµατα ασύλου κάθε ηµέρα, προτάσσοντας µε κοινωνικά κριτήρια τις πιο ευάλωττες οµάδες (έγκυοι, µητέρες µε ανήλικα τέκνα, οικογένειες) από αυτούς που συνωστίζονται στην είσοδο ή από αυτούς που έχουν ήδη ζητήσει τη συνδροµή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Από το επιδειχθέν βιβλίο πρωτοκόλλου ασύλου προέκυπτε συγκεκριµένα ότι την ηµέρα αυτή ( ) είχαν καταγραφεί 12 µεµονωµένα αιτήµατα ασύλου, υπηκόων Μπαγκλαντές, Σουδάν, Αφγανιστάν, Ιράν και τα περισσότερα Ιρακινών. Ένα από τα αιτήµατα αφορούσε µια οικογένεια µε τρία παιδιά. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι την είχαν καταγραφεί 6 µεµονωµένα αιτήµατα ασύλου. Συνολικά τον Ιανουάριο στο συγκεκριµένο Τµήµα κατατέθηκαν 511 αιτήσεις ασύλου, στις οποίες δόθηκε ηµεροµηνία ουσιαστικής εξέτασης µετά από ένα εξάµηνο ενώ διενεργήθηκαν 66 συνεντεύξεις αιτούντων άσυλο. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι υπάρχει εποµένως µερική πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία του ασύλου, αντίθετα µε τους ορισµούς του άρθρου 1 του π.δ. 61/99. Το ζήτηµα της ενδεχόµενης καταχρηστικότητας των αιτηµάτων είναι κάτι διαφορετικό, καθώς ο νόµος 1975/91 επιτρέπει την αντιµετώπισή του µε µια ταχεία διαδικασία, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Είναι επίσης γεγονός ότι το προηγούµενο καθεστώς, της καταγραφής περί των 250 αιτήσεων την ηµέρα στις οποίες δινόταν 6µηνη ηµεροµηνία εξέτασης (δηλαδή δακτυλοσκόπησης, συνέντευξης και καταγραφής του αιτήµατος ασύλου), η οποία δεν µπορούσε να τηρηθεί και ανανεωνόταν περιοδικώς για διάστηµα που ήδη έχει φθάσει τα δύο έτη (!), έχει οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο διαιώνισης της καταχρηστικότητας της προσφυγής στη διαδικασία του ασύλου για την προσωρινή νοµιµοποίηση των παρανόµως διαµενόντων στην Ελλάδα αλλοδαπών. Επίσης έχει οδηγήσει και στην εµπλοκή του συστήµατος µε τις περί τις εκκρεµείς αιτήσεις στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών. Η παρεµπόδιση όµως της πρόσβασης στο άσυλο µε την παραλαβή ελάχιστων αιτηµάτων από το σύνολο των ενδιαφεροµένων δεν µπορεί να θεωρηθεί ενδεδειγµένος τρόπος επίλυσης του προβλήµατος του τεράστιου όγκου των παραληφθέντων και µη εισέτι εξετασθέντων αιτηµάτων ασύλου που έχουν 9

10 ήδη συσσωρευτεί στο Τµήµα Αλλοδαπών». Ι2.β. Ευνοϊκή µεταχείριση των αιτηµάτων που κατατίθενται µε τη συνδροµή δικηγόρου «2. Ο κ. ιοικητής εξήγησε ότι προσπαθεί να κρατήσει µια ισορροπία µεταξύ των µεµονωµένων αιτηµάτων ασύλου και αυτών που κατατίθενται µε τη συνδροµή δικηγόρων. Για το λόγο αυτό έχει εισαγάγει το σύστηµα των προκανονισµένων συναντήσεων (ραντεβού) δικηγόρων για κατάθεση αιτηµάτων ασύλου. Τα ραντεβού δίνονται στους δικηγόρους κάθε Παρασκευή και σε κάθε δικηγόρο επιτρέπεται να καταθέτει ένα αίτηµα ασύλου κάθε έξη εβδοµάδες. Η κατάθεση αιτηµάτων από δικηγόρους, που συνοδεύουν τους πελάτες τους, γίνεται µεταξύ και κάθε ηµέρα, σύµφωνα µε ανακοίνωση στον πρώτο όροφο, έξω από το γραφείο ασύλου. Την ηµέρα αυτή ( ) είχαν προκανονισθεί 15 καταθέσεις αιτηµάτων ασύλου από δικηγόρους, 11 καταθέσεις για τις 24/2 κ.ο.κ. Στις 13/12 είχαν 31 αιτήµατα ασύλου από δικηγόρους και ο στόχος είναι να µειωθεί ο αριθµός ούτως ώστε να µπορέσουν να προχωρήσουν σε συνεντεύξεις αιτούντων άσυλο απευθείας µε την κατάθεση του αιτήµατος, ως ορίζει το π.δ. 61/99. ικηγόροι, ευρισκόµενοι στο παραπλεύρως καφενείο, εκδήλωσαν τη διαµαρτυρία τους για το σύστηµα αυτό των προκανονισµένων συναντήσεων, διότι αυτή τη στιγµή δίνονται ηµεροµηνίες για κατάθεση τον Σεπτέµβριο. Ένας µάλιστα, ζητώντας την ανωνυµία του, δικηγόρος δήλωσε ότι πριν κατέθετε 40 αιτήµατα ασύλου το µήνα ενώ τώρα, όπως προαναφέρθηκε, µόνον ένα αίτηµα κάθε 6 εβδοµάδες. Ο Συνήγορος του Πολίτη ωστόσο θεωρεί ότι η προβλεπόµενη από τον Κώδικα ικηγόρων (άρθρ.45) πρόσβαση δικηγόρων στις δηµόσιες υπηρεσίες δεν πλήττεται από τη ρύθµιση της πρόσβασης αυτής, ο καθορισµός ηµερησίου ανώτατου ορίου αιτήσεων συνολικά από τη Αστυνοµία πλήττει αντίθετα την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων αλλοδαπών στο δικαίωµα ασύλου. Εν προκειµένω, όπως αναφέρθηκε και υπό το στοιχείο (1), το πρόβληµα της τήρησης των διατάξεων του Π.. 61/1999 αφορά την πρόσβαση στο άσυλο των αµέσως ενδιαφεροµένων, εποµένως το πρόβληµα της διασφάλισης από το Τµήµα Αλλοδαπών της αυτοπρόσωπης, όπως ρητώς ορίζει το διάταγµα (άρθρ.1 παρ.3), υποβολής αιτηµάτων από όλους τους ενδιαφερόµενους. Η ρύθµιση της υποβολής αιτηµάτων µε τη συνδροµή δικηγόρου, ως επικουρική της µεµονωµένης υποβολής, θα µειώνεται όσο αυξάνεται η δυνατότητα υποβολής αιτηµάτων από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Ένα ζήτηµα που θα µπορούσε να απασχολήσει τον οικείο ικηγορικό Σύλλογο είναι, αντιθέτως, ως δευτερογενής συνέπεια της µείωσης της πρόσβασης των ίδιων των αλλοδαπών στο γραφείο ασύλου, το φαινόµενο άγρας πελατών που παρατηρείται στο παραπλεύρως καφενείο και η δυσανάλογη αµοιβή των 400 και 450 ευρώ που οι αλλοδαποί δήλωσαν στο κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη ότι τους ζητούν δικηγόροι για την απλή κατάθεση αιτηµάτων ασύλου. Για το ζήτηµα αυτό, καθώς και για το ζήτηµα της αθέµιτης ενδεχοµένως διαφήµισης µε χειρόγραφη ανακοίνωση ονόµατος και τηλεφώνου δικηγόρου στη βιτρίνα του πλησιέστερου στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών φωτοτυπείου, (τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο γραφείο µας) το παρόν κοινοποιείται και στον ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.» Ι2.γ. Παράπλευρη απώλεια της εφαρµοζόµενης πρακτικής παραλαβής: η οικονοµική εκµετάλλευση των αιτούντων άσυλο «3. Το ζήτηµα της καταγγελίας οικονοµικής εκµετάλλευσης, ωστόσο, των αλλοδαπών που συνωστίζονται έξω από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών θα µπορούσε να ελεγχθεί και από την ίδια την ΕΛ.ΑΣ. προς πάταξη του αδικήµατος της αισχροκέρδειας του άρθρ.405 του Π.Κ. Οι αλλοδαποί δήλωσαν ότι οι αιτήσεις ασύλου (δηλαδή φωτοτυπίες µίας έντυπης σελίδας) τους πωλούνται αντί 3 ευρώ, δηλαδή υπερβολικού τιµήµατος για φωτοτυπία µιας σελίδας, στα 2 πλησιέστερα φωτοτυπεία της οδού Αντιγόνης (αρ.105) και της οδού Λένορµαν (αρ.233), ενώ η 10

11 συµπλήρωση της αίτησης µαζί µε τη φωτογραφία τιµάται επιπροσθέτως συν 10 ευρώ». Ι2.δ. Ανάγκη ενίσχυσης του Τµήµατος µε προσωπικό «4. Το ζήτηµα της ενίσχυσης µε αστυνοµική δύναµη του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών παραµένει ανοιχτό, προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί στον περιγραφόµενο παραπάνω φόρτο εργασίας του και να επιτευχθεί η υλοποίηση του άρθρ.2 του π.δ. 61/1999 µε την εντός τριών µηνών ουσιαστική εξέταση και καταγραφή των αιτούντων άσυλο. Κατά την ηµέρα της αυτοψίας έναν µόνον υπάλληλος είχε βαθµό ικανό να διενεργήσει τη συνέντευξη, κατ άρθρ. 2 παρ.3 του Π.. 61/99. Κάποια αστυνοµικά όργανα του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών συνόδευαν έναν αλλοδαπό προς απέλαση και δύο µεταγόµενους προς το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης». Ι2.ε. Προβληµατική διαδικασία συνεντεύξεων «5. ιαπιστώθηκε επίσης, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των αιτούντων άσυλο από τον αρµόδιο αστυνοµικό, ότι είναι καθοριστικής σηµασίας ο ρόλος των διερµηνέων. Οι διερµηνείς, για λόγους συντοµίας της συνέντευξης, αποδίδουν οι ίδιοι συνοπτικά τη συζήτηση την οποία έχουν προηγουµένως κάνει µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους, κάτι που συνεπάγεται την έλλειψη αµεσότητας στην επαφή του αρµοδίου για την εισήγηση οργάνου µε τους αιτούντες, οι οποίοι δεν διευκρινίζουν µε δικά τους λόγια και ταυτόχρονη µετάφραση τα κρίσιµα κατ αυτούς (ή και κατά τον αστυνοµικό και το νόµο) στοιχεία για τη στήριξη του αιτήµατός τους (άρθρο 2 παρ. 3 και 6 Π.. 61/99)». Ι2.στ. Απαίτηση προσκόµισης αποδεικτικού κατοικίας ως προϋπόθεση για την παραλαβή «6. Ως προς το υπό (α) ανωτέρω ζήτηµα της απαίτησης µισθωτηρίου κατοικίας ή υπεύθυνης δήλωσης φιλοξενίας του αιτούντος άσυλο, διαπιστώθηκε και από την ανακοίνωση στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες στην είσοδο του κτιρίου ότι πράγµατι ζητείται τουλάχιστον υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντος τον αιτούντα άσυλο αλλοδαπό, προϋπόθεση που δεν βρίσκει έρεισµα στο π.δ. 61/1999. Οι αστυνοµικοί του γραφείου ασύλου µας δήλωσαν ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται προκειµένου να διαπιστώνεται εάν πράγµατι ο αιτών διαµένει στην περιφέρεια του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών, στην προσπάθεια να κατανεµηθεί ο φόρτος επεξεργασίας των αιτήσεων στα Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής σύµφωνα µε την κατά τόπον αρµοδιότητά τους. Άλλωστε, σχετική εντολή για την απρόσκοπτη παραλαβή και διεκπεραίωση αιτηµάτων ασύλου από όλα τα Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής έχει δοθεί µε έγγραφο της ιεύθυνσης Αλλοδαπών υπ αρ.πρωτ. 5401/ / στο οποίο επιβεβαιώνεται η παραποµπή αιτούντων άσυλο από άλλα Τµήµατα στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών». Ι2.ζ. Καθορισµός ως τόπου διαµονής του Κέντρου Προσφύγων στον Κόκκινο Πυλό «7. Ως προς το υπό (ε) ανωτέρω ζήτηµα του ορισµού του Κόκκινου Πυλού ως τόπου παραµονής αιτούντων άσυλο έγινε διεξοδική συζήτηση για την προβληµατική καταλληλότητα του χώρου αυτού ως τόπου διαµονής γυναικών αιτουσών άσυλο, και ο Συνήγορος του Πολίτη θα επανέλθει µε έγγραφό του ειδικά για το ζήτηµα αυτό». Ι3. Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 11

12 «Για την αντιµετώπιση των ως άνω ζητηµάτων και προκειµένου (α) να τελούν οι πρακτικές που εφαρµόζει η ιοίκηση για την πρόσβαση στο άσυλο σε συµφωνία µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα τόσο ενόψει του εθνικού δικαίου, όσο και, κυρίως, ενόψει του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, συγκεκριµένα της Σύµβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, του Κανονισµού «ουβλίνο ΙΙ» και του Κανονισµού (ΕΚ) 2725/2000 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του συστήµατος Eurodac, (β) να διευθετηθεί διοικητικά το ζήτηµα, αφενός, της εξέτασης των περίπου εκκρεµών αιτήσεων στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, αφετέρου, της παραλαβής των νέων αιτηµάτων, ζήτηµα που επιβαρύνει υπέρµετρα τη συγκεκριµένη διοικητική µονάδα της Αστυνοµίας και δηµιουργεί, όπως καταδείχθηκε παραπάνω, ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς και εκµετάλλευσης της συγκεκριµένης κατηγορίας διοικουµένων, εκτιµάται ότι θα πρέπει να αναληφθεί άµεση πρωτοβουλία από το Υπουργείο για την επίλυση του ζητήµατος στις συγκεκριµένες παρακάτω κατευθύνσεις: 1) Παραλαβή νέων και εξέταση παλαιών αιτήσεων Σκεπτικό: εδοµένου ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των αιτηµάτων είναι αιτήµατα οικονοµικών µεταναστών, οι οποίοι επιθυµούν µόνο τον εφοδιασµό τους µε το φωτοαντίγραφο της αίτησης ασύλου για να εξασφαλίσουν τη µη απέλασή τους, και ότι όσο περισσότερες αιτήσεις κατατίθενται, τόσο µεγαλύτερη κατάχρηση του συστήµατος θα υπάρχει, αφού ο χρόνος που θα παραµένει ο αιτών άσυλο κάτοχος του εν λόγω εγγράφου, θα αυξάνεται συνεχώς, αποτελεί άµεση ανάγκη η αποθάρρυνση των µη ειλικρινών αιτούντων άσυλο, δηλαδή των οικονοµικών µεταναστών, από το να προσέρχονται να καταθέτουν αίτηση ασύλου. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη γνώση του υποψήφιου αιτούντος άσυλο ότι η προσέλευσή του στο Τµήµα και η κατάθεση αιτήµατος ασύλου θα σηµαίνει 1 ον επί τόπου δακτυλοσκόπηση και 2 ον ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος, ώστε, το αργότερο εντός µηνός, εφόσον απορριφθεί το αίτηµα ως καταχρηστικό, να έχει διαταχθεί η αναχώρηση του αλλοδαπού από τη χώρα. Εκτιµάται, επίσης, ότι η γνώση αυτή θα οδηγήσει σε αξιοσηµείωτη µείωση των οικονοµικών µεταναστών οι οποίοι επιλέγουν την οδό του ασύλου ως οδό προσωρινής νοµιµοποίησης στη χώρα, καθώς από τα στοιχεία που αφορούν τη µετανάστευση, προκύπτει ότι οι περισσότεροι παράνοµοι µετανάστες χρησιµοποιούν την Ελλάδα ως ενδιάµεσο σταθµό στην πορεία τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η πραγµατική πρόθεσή τους είναι να µετοικήσουν σε αυτές. Ωστόσο, εάν δακτυλοσκοπηθούν στην Ελλάδα, ενδεχόµενη σύλληψή τους ή υποβολή αιτήµατος ασύλου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που εφαρµόζει τον Κανονισµό του ουβλίνου θα σήµαινε υποχρεωτική επιστροφή τους στην Ελλάδα, πράγµα που οι ίδιοι δεν επιθυµούν. Άρα το µέτρο της δακτυλοσκόπησης θα µπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την υποβολή αιτήµατος ασύλου από πολλούς οικονοµικούς µετανάστες και προς τούτο χρειάζεται να υπάρχει σχετική ενηµέρωσή τους (π.χ. µε ανάρτηση πινακίδας µε τη σχετική πληροφόρηση σε διάφορες γλώσσες) πριν από την υποβολή του αιτήµατος. Για ένα µεγάλο µέρος των υπόλοιπων οικονοµικών µεταναστών που δεν θα αποθαρρυνθούν από το µέτρο της δακτυλοσκόπησης, το σύστηµα του ασύλου δεν θα τους είναι πλέον πολύ θελκτικό εάν γνωρίζουν ότι, βάσει της ταχύρρυθµης διαδικασίας εξέτασης, το µόνο που θα εξασφαλίζουν είναι µόνο ένας µήνας δυνατότητας µη απέλασής τους και στη συνέχεια ενδεχόµενη σύλληψή τους θα σηµαίνει έκδοση απόφασης απέλασης, εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλοδαπών και στο Σύστηµα Πληροφοριών Schengen. Την ευρύτερη εφαρµογή της ταχύρρυθµης διαδικασίας για τα καταχρηστικά αιτήµατα έχει ήδη ζητήσει από τα Τµήµατα η ιεύθυνση Αλλοδαπών του Υ Τ µε έγγραφό της (αριθ. πρωτ. 5401/ / ) όπου ορίζεται, µάλιστα, ότι παρέκκλιση της προθεσµίας πέραν του τριηµέρου για τη διαβίβαση ενός φακέλου ασύλου στο Υπουργείο δεν θα δικαιολογείται και θα ζητούνται λόγοι. Από τις διαπιστώσεις όµως της Αρχής δεν προκύπτει ότι η ταχύρρυθµη διαδικασία εφαρµόζεται ευρέως για τα αιτήµατα ασύλου των αιτούντων που δηλώνουν ως λόγο φυγής τους 12

13 οικονοµικούς λόγους. Το ζήτηµα του κατά πόσο είναι εφικτή η απέλαση αλλοδαπών ορισµένης εθνικής καταγωγής και ποια είναι η πολιτική για αυτήν την κατηγορία αλλοδαπών που παραµένουν χωρίς νόµιµη παραµονή στη χώρα χωρίς παράλληλα να µπορούν να απελαθούν, είναι άλλης τάξεως ζήτηµα και, τουλάχιστον, το νοµικό καθεστώς τους θα έχει διευκρινισθεί και δεν θα επιβαρύνουν το σύστηµα ασύλου. Για τη διεκπεραίωση των ήδη εκκρεµών αιτήσεων στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, ως προς τις οποίες, όπως προκύπτει, δεν έχει υπάρξει καµία κίνηση της διαδικασίας µέχρι τώρα και αφορούν όλους αυτούς οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε φωτοαντίγραφο της αίτησης είτε επανέρχονται για ανανέωση είτε όχι, είναι ανάγκη να εξακριβωθεί πόσοι από τους αυτούς τους αιτούντες µπορούν ακόµα να εντοπισθούν στη δηλωθείσα διεύθυνση, ώστε για τους υπόλοιπους να υπάρξει διακοπή της εξέτασης του αιτήµατος. Ενόψει των παραπάνω προτείνεται : - Ενίσχυση του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών µε έκτακτο προσωπικό για ορισµένη µεταβατική περίοδο (κατά το παράδειγµα της στελέχωσης της Περιφέρειας Αττικής, /νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, το διάστηµα των ετών προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο τεράστιος όγκος των αιτήσεων για άδεια παραµονής) το οποίο θα αναλάβει: (α) την άµεση δακτυλοσκόπηση των προσερχοµένων, αφενός, παλαιών αιτούντων άσυλο για ανανέωση του φωτοαντιγράφου της αίτησης, αφετέρου, των νέων αιτούντων άσυλο, (β) την υποβοήθηση των βαθµοφόρων για τη διενέργεια, αµέσως µετά από τη δακτυλοσκόπηση, και συνέντευξης στην οποία θα διαπιστώνεται πρωτίστως εάν οι λόγοι µετακίνησης του αιτούντος είναι οικονοµικοί και στην περίπτωση αυτή θα γίνεται εισήγηση για εξέταση του αιτήµατος µε την ταχύρρυθµη διαδικασία ως καταχρηστικού (άρθρο 25, παρ. 2(α) του Ν.1975/1991). (γ) τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας προς τους αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν προωθηθεί, µε έγγραφη κλήση για άµεση προσέλευση στο Τµήµα Αλλοδαπών προς δακτυλοσκόπηση και διενέργεια συνέντευξης, µε µνεία ότι η µη προσέλευσή τους θα σηµάνει τη διακοπή της εξέτασης του αιτήµατός τους. - Επικουρικά της στελέχωσης του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών, προτείνεται η ορθολογική κατανοµή τόσο των εκκρεµών αιτήσεων όσο και των νέων αιτήσεων και στα άλλα Τµήµατα Αλλοδαπών της Αττικής, έτσι ώστε να αποσυµφορηθεί το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών. Σε συνδυασµό µε την ήδη υπό συζήτηση πρόταση του Υπουργείου για δηµιουργία ενός ενιαίου Τµήµατος Ασύλου για όλη την Αττική, κρίσιµη για τη συµβολή της στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι πάντα η ανάληψη πρωτοβουλίας για επαρκή στελέχωση της νέας υπηρεσίας. - Απλοποίηση και τυποποίηση της ταχύρρυθµης διαδικασίας, χωρίς βέβαια καµία έκπτωση των εγγυήσεων, και τον καθορισµό, µε εγκύκλιο, συντοµότερων προθεσµιών για την τελική απόφαση επί του αιτήµατος, καθώς ο νόµος ορίζει τα ανώτατα χρονικά όρια. 2) Συνέντευξη αιτούντος άσυλο Πρόταση : Η συνέντευξη του αιτούντος θα πρέπει να διενεργείται µε βάση τις αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που αφορούν τη συνέντευξη του αιτούντος άσυλο. Η υποβολή ερωτήσεων θα πρέπει να γίνεται απευθείας προς τον αιτούντα, εκείνος να απαντά στη γλώσσα του και η διερµηνεία να γίνεται µετά από την απάντηση του αλλοδαπού. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στους λόγους της ατοµικής δίωξης του αιτούντος και θα πρέπει να ενθαρρύνεται στην έκθεση των γεγονότων που στηρίζουν το αίτηµά του. Εφόσον το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης προσανατολισθεί προς την κατεύθυνση της οριστικής και αποτελεσµατικής επίλυσης των ζητηµάτων που έχουν τεθεί µε την πρόσβαση στο 13

14 άσυλο στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, το οποίο ουσιαστικά φαίνεται να έχει επιφορτισθεί µε τους αιτούντες άσυλο όλου του Νοµού Αττικής, είναι αναγκαίο να αναζητήσει τρόπους σύννοµης αντιµετώπισης του µεγάλου αριθµού των αιτούντων άσυλο. Σε αυτήν την περίπτωση, για την αποτροπή των καταχρηστικών αιτήσεων δεν θα χρειάζεται να παρακάµπτονται οι διεθνείς και εθνικές ρυθµίσεις για την προστασία των προσφύγων, µε την άρνηση παραλαβής αιτηµάτων ή µε την απαίτηση απόδειξης κατοικίας για την παραλαβή του αιτήµατος. Τέλος η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για το άσυλο, µε βάση τις προς ενσωµάτωση κοινοτικές Οδηγίες, δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση όχι µόνο επειδή οι πρακτικές είναι αµφισβητούµενης νοµιµότητας αλλά και επειδή οι παράπλευρες απώλειες της διοικητικής παθολογίας είναι πολύ σοβαρές». ΙΙ. ΕΙ ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Σε συνέχεια της διαπίστωσης, κατά τα ως άνω, ότι η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών είναι µερική, κατ εφαρµογήν ενός συστήµατος µερικής παραλαβής αιτηµάτων, οι ως άνω προτάσεις που διατυπώθηκαν είχαν στόχο την αποκατάσταση της δυνατότητας παραλαβής και εξέτασης όλων των αιτηµάτων, προς εκπλήρωσιν της σχετικής έννοµης υποχρέωσης της ιοίκησης, µε την αντικατάσταση του παρόντος συστήµατος µερικής παραλαβής µε ένα ορθολογικό σύστηµα καλών πρακτικών που θα επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση. Ωστόσο, οι ατοµικές περιπτώσεις αιτούντων άσυλο, ως προς τις οποίες έχει ζητηθεί η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα από τις αστυνοµικές αρχές να ασκήσουν το νόµιµο δικαίωµά τους για κατάθεση αιτήµατος ασύλου, υποχρεώνουν την Αρχή (άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.3094/2003) να αξιολογήσει τα συγκεκριµένα κριτήρια, πλέον, τα οποία εφαρµόζονται για τη µερική και επιλεκτική παραλαβή αιτηµάτων, και να προτείνει βραχυπρόθεσµα µέτρα για τη βελτίωσή τους, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία ακόµη και αυτού του συστήµατος µερικής παραλαβής. Στόχος εν προκειµένω είναι να εξασφαλισθεί ότι το σύστηµα παραλαβής, όσο αυτό εφαρµόζεται, θα επιτρέπει, έστω και καθυστερηµένα, την πρόσβαση όλων όσων το επιθυµούν στις διαδικασίες ασύλου. Προς τούτο, η Αρχή απηύθυνε στα αρµόδια όργανα το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφό της : ΙΙ. 1. ιαχείριση παλαιών αιτηµάτων ασύλου :ο χρόνος υποβολής θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο για την πρόταξη της εξέτασης ενός αιτήµατος «Όσον αφορά τις παλαιές αιτήσεις ασύλου, δηλαδή τους αιτούντες κατόχους Σηµειωµάτων τα οποία ανανεώνουν ανά τρίµηνο, εκτιµάται ότι η παλαιότητα της υποβολής της αρχικής αίτησης, θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο πρόταξης της εξέτασής τους (δακτυλοσκόπηση, συνέντευξη και παραλαβή «ροζ κάρτας»). Το εν λόγω κριτήριο προβάλαµε όσον αφορά τον χειρισµό της αναφοράς (αριθ. πρωτ / ) του κ. R.N., υπηκόου Αφγανιστάν, ο οποίος είχε υποβάλει αίτηµα ασύλου για πρώτη φορά στις και µέχρι την 20 η δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της κ. Καλλιόπης Στεφανάκη µε τον δεύτερο εξ υµών, επισηµάνθηκε η πέραν κάθε ευλόγου ορίου καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήµατος και επιβεβαιώθηκε ότι το εν λόγω αίτηµα είναι από τα παλαιότερα που εκκρεµούν για εκκίνηση της διαδικασίας εξέτασης. Στη συνέχεια επισηµάναµε ότι η παλαιότητα είναι ένα κριτήριο το οποίο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί µε τα υπόλοιπα για την 14

15 προώθηση της διαδικασίας, και πράγµατι, στις ο ενδιαφερόµενος παρέλαβε τη «ροζ κάρτα». Στο πλαίσιο των παλαιών αιτήσεων, έχει αναφερθεί στην Αρχή (αριθ. πρωτ. 1419/ δια της δικηγόρου Εύας Φακίνου, εκπροσώπου του ικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών) και η περίπτωση του M. A.του H. και της A., υπηκόου Ιράκ, γεννηθέντος το 1979, ο οποίος είχε καταθέσει το αρχικό του αίτηµα στις , είχε τελευταία ηµεροµηνία συνέντευξης στις και, κατά τους ισχυρισµούς του, όταν εµφανίσθηκε, απεπέµφθη από το Τµήµα χωρίς να του χορηγηθεί η ανανέωση του τριµήνου. Όταν επαναπροσήλθε, του σηµειώθηκε στην αίτηση η πρόταση διακοπής. Παρακαλείσθε για ενηµέρωση της Αρχής για την εξέλιξη της εξέτασης του ανωτέρω αιτήµατος». ΙΙ.2. ιαχείριση νέων αιτηµάτων ασύλου : ο κανόνας της παραλαβής-πρόσβασης είναι η τήρηση απόλυτης σειράς προτεραιότητας µε µόνο κατ εξαίρεσιν εφαρµογή κοινωνικών κριτηρίων για την απόκλιση από αυτήν Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις ασύλου, δηλαδή τους το πρώτον προσερχοµένους για υποβολή αιτήµατος, όπως προκύπτει από τις διαπιστώσεις της αυτοψίας, ορίζεται ηµερησίως ένας αριθµός αιτηµάτων που µπορούν να παραληφθούν και ο αριθµός αυτός µοιράζεται µεταξύ ατοµικών αιτηµάτων και αιτηµάτων που κατατίθενται µε εκπροσώπηση δικηγόρου. Για τα ατοµικά αιτήµατα, τα κριτήρια που εφαρµόζει το Τµήµα Αλλοδαπών προκειµένου να παραλάβει αιτήµατα και ενίοτε να χορηγήσει και «ροζ κάρτες», είναι κατά βάση κοινωνικά, δηλαδή, το ότι πρόκειται για οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, εγκύους, ασθενείς κλπ. Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, που συνωστίζονται έξω από το Τµήµα, παραλαµβάνονται πολύ λίγα αιτήµατα και αυτά µε κριτήριο, κυρίως, την εθνικότητα, εάν, δηλαδή, προέρχονται από χώρα η οποία παράγει πρόσφυγες ή χρήζοντες ανθρωπιστικής προστασίας (π.χ. Αφγανοί). Τα εν λόγω κριτήρια δεν εφαρµόζονται στα αιτήµατα που κατατίθενται µε εκπροσώπηση δικηγόρου. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται οι παρακάτω ατοµικές περιπτώσεις οι οποίες έχουν απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη ως περιπτώσεις αιτούντων άσυλο οι οποίοι δεν µπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, καθώς δεν φαίνεται να εφαρµόζεται ως προς αυτούς κάποιο κοινωνικό κριτήριο. Α) Αναφορά (αρ. πρωτ. 1915/ ) µέσω του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), 21 αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έχουν προσέλθει, κατά τους ισχυρισµούς τους, επανειληµµένως στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών και δεν έχει παραληφθεί η αίτηση ασύλου, µε αποτέλεσµα να ζητηθεί η συνδροµή του ΕΣΠ. Πρόκειται για τους : A.M. (Αφγανός, 1983), F.I. (Μαυριτανός, 1974), S.S. (Σουδανός, 1978), S.A. D. (Αφγανός, 1984), R.S. (Αφγανός, 1984), M.J. (Αφγανός, 1986), R.M.H. (Αφγανός, 1983), R.M. (Αφγανός, 1986), H. A.K. (Αφγανός, 1982), F.A. (Αφγανός, 1986), N. M.(Αφγανός, 1986), A.H. (Αφγανός, 1986), G.R. (Αφγανός, 1986), J.M. (Αφγανός, 1986), H.H. (Αφγανός, 1986), N.N. (Αφγανός, 1988), H.I. (Σουδανός, 1981), M.E. (Μπαγκλαντές, 1986), E.E.(Αφγανός, 1984), M.H. (Ιρανός, 1974), A. J. (Αφγανός, 1984). Β) Αναφορά (αριθ. πρωτ. 3400/ ) που κατατέθηκε την ηµέρα της αυτοψίας στους εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη από τέσσερις αλλοδαπούς, έξω από το Τµήµα Αλλοδαπών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι παρουσιάσθηκαν στο Τµήµα εκείνο το πρωί (ώρα 8.45, Τρίτη ), και απεπέµφθηκαν από τους αστυνοµικούς, ενώ, ταυτόχρονα, πάντα σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς τους, οι υπάλληλοι τους έσκισαν τις αιτήσεις και τους είπαν να µην επανέλθουν στο Τµήµα. Πρόκειται για τους N.S., A.M., G.Q. και K., υπηκόους Πακιστάν, προέλευσης από Κασµίρ. Κατ αρχάς πρέπει να επισηµανθεί ότι αξιολογείται ως θετική η λήψη υπ όψιν από τις αστυνοµικές αρχές κοινωνικών κριτηρίων εφόσον βέβαια προσκοµίζονται, όπου απαιτείται, τα 15

16 απαραίτητα αποδεικτικά, στα οποία θεµελιώνεται η συνδροµή του κοινωνικού κριτηρίου. Ωστόσο η ιοίκηση οφείλει να προβλέψει την δυνατότητα πρόσβασης και µεµονωµένων αιτούντων άσυλο οι οποίοι δεν πληρούν κανένα κοινωνικό κριτήριο, διότι, άλλως, µε δεδοµένη την άφιξη συνεχώς νέων αιτούντων, οι εν λόγω αιτούντες δεν θα έχουν ποτέ ευκαιρία πρόσβασης. Επίσης, η παραλαβή µε κριτήριο την εθνικότητα δεν µπορεί να είναι απόλυτη, καθώς ειλικρινείς αιτούντες άσυλο µπορεί να προέρχονται και από χώρες που γενικά δεν παράγουν πρόσφυγες. Εξάλλου, το κριτήριο αυτό είναι κατά νόµον (άρθρο 24 του ν.1975/1991) κρίσιµο για την εξέταση ενός αιτήµατος και όχι για την παραλαβή του. Εκτιµάται συνολικά ότι ο κανόνας της παραλαβής, και άρα της πρόσβασης, θα πρέπει να είναι, καταρχήν, η απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ενώ η εφαρµογή των κοινωνικών κριτηρίων να γίνεται κατ εξαίρεσιν, σε ένα επόµενο στάδιο, προκειµένου να προταχθεί η εξέταση, και όχι µόνο η παραλαβή, ενός αιτήµατος. Υπό το ίδιο σκεπτικό, εκτιµάται ότι ο ως άνω κανόνας, µε τις εξαιρέσεις του, θα πρέπει να καταλαµβάνει και τις αιτήσεις που υποβάλλονται µε εκπροσώπηση δικηγόρου, ως προς τις οποίες, µε βάση τη σηµερινή πρακτική, όχι µόνο δεν εφαρµόζονται τα κοινωνικά κριτήρια, αλλά και ευνοούνται, χωρίς προφανή αιτιολογία, έναντι των κατά µόνας αιτηµάτων. Και τούτο διότι, βάσει του συστήµατος που εφαρµόζεται σε αυτήν την κατηγορία αιτήσεων, ένας αιτών άσυλο που εκπροσωπείται από δικηγόρο µπορεί να προσδοκά ότι, έστω και καθυστερηµένα, θα µπορέσει να καταθέσει αίτηµα ασύλου, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για εκείνον που αναµένει στην ουρά, έξω από το Τµήµα. Είναι αυτονόητο ότι η εκ µέρους των παραπάνω αιτούντων άσυλο προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση λόγο πρόταξης του αιτήµατός του. Αντιθέτως ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά, µε αφορµή τις εν λόγω περιπτώσεις, να εφαρµοσθούν τέτοια κριτήρια, ώστε να µην αποκλείονται ολότελα από την κατάθεση αιτήµατος και να τους δίνεται η δυνατότητα, έστω και καθυστερηµένα να καταθέσουν. Φυσικά, η αποποµπή των ενδιαφερόµενων και η καταστροφή των εγγράφων τους είναι ένα φαινόµενο το οποίο, εφόσον ευσταθούν οι ισχυρισµοί των αναφερόµενων, θα πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε. Με την εν λόγω διευκρίνιση του τρόπου παρέµβασης της Αρχής όσον αφορά τις ατοµικές περιπτώσεις συµπληρώνονται οι διαπιστώσεις της αυτοψίας και οι συνολικές προτάσεις της Αρχής όσον αφορά το ζήτηµα της παραλαβής των αιτηµάτων ασύλου από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, µε κοινοποίηση των δύο εγγράφων και στους αναφερόµενους, προκειµένου να καταστεί σαφές το πεδίο διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη στις συγκεκριµένες αναφορές». ΙΙ.3 Η απαίτηση απόδειξης κατοικίας δεν επιτρέπεται να τίθεται ως προϋπόθεση παραλαβής του αιτήµατος «Τέλος, ένα επιµέρους ζήτηµα της διαδικασίας έχει τεθεί µε την απαίτηση προσκόµισης µισθωτηρίου ή δήλωσης φιλοξενίας για την απόδειξη του τόπου κατοικίας, προκειµένου να ορισθεί η κατά τόπον αρµοδιότητα των Τµηµάτων Αλλοδαπών. Το ζήτηµα έχει τεθεί στην Αρχή µε αναφορές µε αριθ. πρωτ / µέσω της ιεθνούς Αµνηστίας και 10677/ του Οικουµενικού Προγράµµατος Προσφύγων. Στη δεύτερη εξ αυτών οι αιτούντες ισχυρίζονται είτε ότι δεν προωθείται η εξέταση του αιτήµατος διότι δεν µπορούν να προσκοµίσουν µισθωτήριο ή δήλωση φιλοξενίας ( M.A.του K., Πακιστάν, καταγωγής Κασµίρ, µε πρόβληµα υγείας, αρχικό αίτηµα , του είχε ορισθεί ηµερ. Συνέντευξης την ), είτε ότι, ενώ προσκοµίζεται το αποδεικτικό κατοικίας, δεν πραγµατοποιείται διόρθωση της ταχυδροµικής διεύθυνσης, ώστε να διασφαλισθεί ο αλλοδαπός από ενδεχόµενη διακοπή εξέτασης του αιτήµατος (T.A., υπήκοος Αιθιοπίας, αρχικό αίτηµα , του είχε ορισθεί ηµεροµηνία συνέντευξης ). Παρακαλείσθε να µας ενηµερώσετε για την εξέλιξη των αιτηµάτων των ανωτέρω δύο αλλοδαπών. Τονίζεται ότι η προσκόµιση του εν λόγω δικαιολογητικού δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση και παραλαβή ενός αιτήµατος ασύλου, έτσι ώστε να καθίσταται 16

17 εµµέσως πρόσθετος όρος, η µη πλήρωση του οποίου θα οδηγεί εν τοις πράγµασι σε αποκλεισµό. Η προσκόµιση του εν λόγω δικαιολογητικού είναι κρίσιµη για τη διαβίβαση (ώστε να αποσυµφορείται το Τµήµα Αλλοδαπών) και όχι για την παραλαβή του αιτήµατος, ως προς την οποία δεν τίθεται καµία προϋπόθεση (άρθρο 1 της Σύµβασης της Γενεύης και του π.δ. 61/1999). Σχετικά µε την άρνηση άλλων Τµηµάτων Αλλοδαπών να παραλάβουν αιτήµατα ασύλου και την παραποµπή των αιτούντων στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, βλ. τις διαπιστώσεις της αυτοψίας». ΙΙ.4 Ανταπόκριση της ιοίκησης Ως εξέλιξη στην ως άνω παρέµβαση της Αρχής αναφέρεται η αποστολή εγγράφου εκ µέρους της /νσης Αλλοδαπών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης (αριθ. πρωτ. 5401/ / ), µε το οποίο η ιοίκηση αφενός αναγνώρισε την κρισιµότητα των προβληµάτων-αδυναµιών που κατέγραψε ο Συνήγορος του Πολίτη στο Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, αφετέρου ενηµέρωσε την Αρχή ότι συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης άτυπη επιτροπή (µε µέλη στελέχη του Υπουργείου και εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και αρµοδιότητα τη διαβούλευση για τα θέµατα ασύλου), η οποία έχει ασχοληθεί και µε το ζήτηµα της παραλαβής αιτηµάτων ασύλου από το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών και θα υποβάλει σχετική εισήγηση µε προτάσεις για τη διευθέτηση των ζητηµάτων. Από προφορικές επαφές µε τα αρµόδια διοικητικά όργανα η Αρχή, αφενός πληροφορήθηκε ότι οι προτάσεις της ελήφθησαν σοβαρά υπόψη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής µε το αντίστοιχο θέµα, αφετέρου διαπιστώθηκε ότι έχει δροµολογηθεί η υλοποίηση της πρότασης για την αύξηση του προσωπικού του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών. Όσον αφορά το σύστηµα µερικής παραλαβής αιτηµάτων και τα κριτήρια τα οποία εφαρµόζονται, δεν είχε υπάρξει µέχρι τα τέλη Απριλίου καµία αλλαγή των πρακτικών. 17

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ -- 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ» Το παρόν συμπληρώνει και αναθεωρεί την προηγούμενη θέση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010;

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Παρακάτω επιχειρείται µια διερεύνηση των συνεπειών εφαρµογής πρωτίστως του Ν.3838/2010, αλλά και άλλων ρυθµίσεων µεταναστευτικού ενδιαφέροντος της τελευταίας περιόδου, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/10-10-2012 ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκροτήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου.

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007 ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό µας. Σας διαβιβάζουµε την

Διαβάστε περισσότερα