703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς)"

Transcript

1 703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς) Επαγγελματικά Δικαιώματα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ Πόρισμα της ομάδας Εργασίας για τα Επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τους, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, ασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου ετοίμων και πλεκτών ενδυμάτων. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα απασχόλησης σε όλο το φάσμα του κλάδου των ενδυμάτων και ειδικότερα ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 2. Συμμετοχή σε ομάδες έργου για την ανάπτυξη πρωτότυπων σχεδιαστικών ιδεών και παραγωγή σειράς ενδυμάτων, έρευνα αγοράς και κοστολόγηση - τεχνικές παρουσίασης και προώθησης ενδυμάτων. 3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων. 4. Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών και ετοίμων ενδυμάτων καθώς και ίδρυση και λειτουργία ειδικών εργαστηρίων (atelier μόδας). 5. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων σχετικών με τον κλάδο ένδυσης και εκπόνησης μελετών. 6. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς. 7. Ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης ενδυμάτων, όπως επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους. 8. Σύμβουλοι μόδας και ενδυματολόγοι. 9. Απασχόληση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία. 10. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιδείξεων μόδας, εκθέσεων και άλλων συναφών με το έτοιμο ένδυμα εκδηλώσεων. 11. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας, κάθε φορά, νομοθεσίας. 12. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων εξελίσσονται μέσα στην διοικητική και τεχνική ιεραρχία, τη σχετική με τον κλάδο των ετοίμων ενδυμάτων. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις των υπευθύνων στελεχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων σχετικών με το ένδυμα και πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν: Θεωρητική διδασκαλία Εργαστηριακές ασκήσεις Φροντιστήρια Σεμινάρια Επισκέψεις σε χώρους παραγωγής Εκπόνηση εργασιών Ομαδικές εργασίες

2 Πρακτική άσκηση Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς του, είτε με πειραματική, είτε με συνθετική εργασία και με την κατάλληλη βιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή. Κατεύθυνση Σχεδιασμού δημιουργία προϊόντων πηγές μόδας βιομηχανικό σχέδιο σχεδιασμός υψηλής ραπτικής Κατεύθυνση Παραγωγής οργάνωση, διοίκηση μονάδων κατασκευής ενδυμάτων ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικός εξοπλισμός Πρόγραμμα Σπουδών 1ο Εξάμηνο 1 Μαθηματικά 2 Φυσική 3 Χημεία 4 Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση 5 Σχέδιο και Χρωματολογία Ι 2ο Εξάμηνο 6 Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες 7 Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες 8 Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης 9 Σχέδιο και Χρωματολογία ΙΙ 10 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 11 Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ 3ο Εξάμηνο 12 Ποιοτικός Έλεγχος Ι 13 Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων 14 Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος Ι 15 Σχεδιασμός Ενδυμάτων 16 Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης 17 Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ ΙΙ

3 4ο Εξάμηνο 18 Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων 19 Υφασματολογία 20 Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων 21 Στατιστική Κλωστοϋφαντουργίας 22 Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ 23 Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ 5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Σχεδιασμού 24 Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας 25 Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ 26 Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς 5 27 Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Μετατροπή σε Πατρόν 28 Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία 5ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Παραγωγής 24 Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστοϋφαντουργίας 25 Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ 26 Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς 27 Διοίκηση Παραγωγής 28 Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας 6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Σχεδιασμού 29 Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων 30 Διοίκηση Προσωπικού 31 Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής 32 Αγγλικά - Ορολογία 33 Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος 34 Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου 6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Παραγωγής 29 Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων 30 Διοίκηση Προσωπικού 31 Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής 32 Αγγλικά - Ορολογία 33 Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος 34 Τεχνολογία Ενδύματος 7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Σχεδιασμού

4 35 Τεχνολογία Ραφής 36 Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων 37 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 38 Δεοντολογία Επαγγέλματος 39 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος 40 Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής 7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Παραγωγής 35 Τεχνολογία Ραφής 36 Οργάνωση και Δ/ση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων 37 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 38 Δεοντολογία Επαγγέλματος 39 Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων 40 Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων 8ο Εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Ομάδα Α' Μαθημάτων (Σχεδιασμού Ενδυμάτων) 1 Σχεδιασμός Ενδυμάτων και μετατροπή σε Πατρόν 2 Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία 3 Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου 4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος 5 Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής Ομάδα Β' Μαθημάτων (Παραγωγής Ενδυμάτων) 1 Διοίκηση Παραγωγής 2 Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας 3 Τεχνολογία Ενδύματος 4 Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων 5 Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων Περιγραφή Μαθημάτων Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση Εισαγωγή στον κόσμο της Κλωστ/γίας και Ένδυσης. Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της Κλωστ/γίας. Η σημασία και η πορεία των κλάδων στην Παγκόσμια και Ελληνική Οικονομία. Οι Σύγχρονες απαιτήσεις για τους κλάδους Κ/Υ και Ένδυσης στην Ποιότητα, στο Σχεδιασμό, την Παραγωγή και το Μάρκετινγκ. Η Σημασία της Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων στις Επιχειρήσεις.

5 Περιγραφή των χώρων Παραγωγής και περιγραφή του προϊόντος που λαμβάνεται από την κάθε βιομηχανία. Επισκέψεις και σεμινάρια με στελέχη του χώρου. Μαθηματικά Βασικές μονάδες μέτρησης - Πίνακες μετατροπής. Επανάληψη στοιχειωδών αλλά χρήσιμων μαθηματικών εννοιών. Εισαγωγή στην περιγραφική στατιστική. Πραγματικοί αριθμοί. Γραμμική Άλγεβρα. Αναλυτική Γεωμετρία. Διανυσματικός Λογισμός. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Σειρές. Διαφορικές Εξισώσεις. Εισαγωγή στον Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Σχέδιο και Χρωματολογία Ι Η έννοια του ελεύθερου σχεδίου. Φυσικά σχήματα, πραγματικά και συμβατικά (φωτοσκίαση), όρια των σχημάτων. Σπουδή ανθρωπίνου σώματος από πρόπλασμα. Η έννοια και λειτουργία των γραμμών. Εισαγωγή στην χρωματολογία. Η φυσική του χρώματος. Κύκλος χρωμάτων, βασικά, σύνθετα, θερμά, ψυχρά, συμπληρωματικά, ουδέτερα. Ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις των χρωμάτων. Υλικά σχεδίου, χρώματος και η χρήση τους. Μελέτη αναλογιών, αξόνων. Τοποθέτηση της τρισδιάστατης σύνθεσής τους στο δισδιάστατο σχεδιαστικό επίπεδο. Σχεδιαστική μελέτη σχημάτων. Ασκήσεις στη θεωρία του χρώματος. Φυσική Κινήσεις στο επίπεδο και στο χώρο. Σχετικές κινήσεις. Νόμοι Νεύτωνα και εφαρμογές. Έργο σταθερών μεταβλητών δυνάμεων. θεώρημα έργου-ενέργειας. Κινητική και Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση ενέργειας. Εφαρμογές διατήρησης ενέργειας. Ορμή σωματιδίου. Ώθηση δύναμης. Διατήρηση ορμής και εφαρμογές αυτής. Στροφορμή: Στροφορμή σωματιδίου. Ροπή δύναμης. Διατήρηση στροφορμής. Περιστροφική κινητική ενέργεια. Έργο κατά την περιστροφική κίνηση. Κέντρο μάζας. Ροπή αδράνειας. Θερμοκρασία, Θερμομετρικές κλίμακες. Θερμιδομετρία. Καταστατική εξίσωση ιδανικού αερίου. Ιδανικό μέτρο. Έργο παραγόμενο από σύστημα αερίου. Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος - αξίωμα. Εφαρμογές του πρώτου θερμοδυναμικού αξιώματος. Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. 1ος και 2ος θερμοδυναμικός Νόμος. Εφαρμογές του δεύτερου θερμοδυναμικού αξιώματος. Διάδοση δια αγωγής. Στατιστική έννοια της εντροπίας. Χημεία Άτομα, μόρια, περιοδικό σύστημα. Χημικοί δεσμοί. Ισομέρεια, στερεοχημεία, υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, καρβονυλικές ενώσεις, οξέα. Αμίνες, αμινοξέα - πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, αρωματικές ενώσεις, πολυμερή, υφάνσιμες ίνες, χρωστικές ύλες, διαδικασία βαφής - χρώματα, μηχανές βαφής. Διαλύματα, πρότυπα διαλύματα, προσδιορισμός Ph, δείκτες. Οξυμετρία, αλκαλιμετρία. Ρυθμιστικά διαλύματα. Υγρασία υφασμάτων, βαφή και χημική επεξεργασία υφασμάτων, συγκράτηση υγρασίας. Μέτρηση χρώματος στο λουτρό βαφής. B' ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης Τι είναι περιουσία της επιχείρησης, ισολογισμός, λογαριασμοί. ημερολογιακές εγγραφές. Έξοδα-έσοδα. Τελικό αποτέλεσμα. Τι είναι κοστολόγηση, τι περιέχει και γιατί γίνεται. Μεθόδους κοστολόγησης α) κατά παραγγελία β) κατά φάση. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Επιχείρηση, διακρίσεις, μεγέθη, νομική μορφή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοιολογικό περιεχόμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Λειτουργίες της Διοίκησης, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, διάφορα προγράμματα, συστήματα οργάνωσης, τυπική-άτυπη οργάνωση, εξουσία-ευθύνη, συγκέντρωση εξουσίας, οργανογράμματα, δημιουργία ομάδων, έλεγχος, μέθοδοι, αρχικές κατηγορίες. Ασκήσεις σε προβλήματα κλωστοϋφαντουργίας.

6 Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες Εισαγωγή στη φυσική και χημεία των πολυμερών. Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κλωστ/κών ινών, (τεχνική σημασία του μήκους, της λεπτότητας των ινών και τρόπος μέτρησης τους. Σημασία της ωριμότητας των βαμβακερών ινών, επίδραση θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτός στις μηχανικές και τις φυσικές ιδιότητες των ινών, αντοχή των ινώνανάκτηση-υστέρηση-θερμότητα-απορρόφηση-ρυθμοί απορρόφησης-διάχυση-υδατική συγκράτηση κ.λ.π.) Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες Γενική και Εισαγωγική σπουδή στις Τεχνικές και στην Ορολογία που εφαρμόζονται στην Κλωστοϋφαντουργία. Σπουδή των μεθόδων παραγωγής νημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα των νημάτων. Εξέλιξη της Υφαντικής. Διαδικασίες και μηχανολογικός εξοπλισμός. Εξέλιξη της Πλεκτικής. Μηχανισμοί πλέξης και χαρακτηριστικά δομής πλεκτών. Φινιριστικές διαδικασίες. Αναγκαιότητα και απαιτήσεις στον κλάδο της Ένδυσης. Μηχανικές και μη επεξεργασίες φινιρίσματος. Μαθηματικές εφαρμογές κλωστ/κών εννοιών. Σχέδιο και Χρωματολογία ΙΙ Ανάλυση σύνθεσης, σημείο, γραμμή, επίπεδο. Ιστορικά στοιχεία. Ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου (γεωμετρικά σχήματα). Γραμμοσκίαση - Όγκος - Ματιέρα - Προοπτική - Στυλ. Ασκήσεις γραμμικού σχεδίου - Μοτίβο - Επανάληψη. Μίξη χρωμάτων - συνδυασμοί ανάλυση κανόνων. Ανατομία ανθρώπινου σώματος. Σχεδίαση ελεύθερη από ζωντανό μοντέλο. Χρήση υλικών (τέμπερα, ακουαρέλα, ξυλομπογιά). Εισαγωγή στο σχέδιο μόδας. Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ Ι Υλικό. Λογισμικό. Μετάδοση δεδομένων. Διαδίκτυο, DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL. Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης Ιστορία Τέχνης από την Προϊστορία ως τον 20ο αιώνα. Αισθητική ανάλυση. Εκμάθηση ορολογίας. Μορφολογική ανάλυση των πλαστικών στοιχείων ενός έργου Τέχνης. Χρωματική ανάλυση Έργων Τέχνης. Ιστορία του Design. Επιδράσεις των έργων Τέχνης στο σχεδιασμό ενδυμάτων. Παρουσιάσεις slides, αντιγράφων έργων Τέχνης, cd-rom, video. Επισκέψεις μουσείων. Ποιοτικός Έλεγχος Ι Εισαγωγή στον έλεγχο της ποιότητας προϊόντων Κλωστ/γίας. Στοιχεία στατιστικής σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Σχέση θερμοκρασίας, υγρασίας και ελέγχου ποιότητας. Παράμετροι της ποιότητας των κλωστ/κών προϊόντων. Έλεγχος κλωστ/ κών προϊόντων και συσκευές. Φυσικοί - Χημικοί έλεγχοι. Αναγνώριση Ινών Κλωστοϋφαντουργίας. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μιγμάτων. Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων Συστήματα παραγωγής και διαχείρισης υλικών. Μελέτη μεθόδων. Μετρήσεις εργασίας και χρόνου παραγωγής. Η φύση των βασικών συστημάτων παραγωγής. Σχεδιασμός, παραγωγή και έλεγχος. Διαχωρισμός εργασίας και ανάλυση φάσεων παραγωγής ετοίμου ενδύματος. Γραμμές παραγωγής, σχεδιασμός και τμήματα παραγωγής. Έλεγχος παραγωγής σε εξέλιξη. Συστήματα αμοιβών και κινήτρων. Σχεδιασμός Ενδυμάτων Ιστορική αναδρομή, βασικές απαιτήσεις ετοίμων ρούχων και μέθοδος παραγωγής τους. Περιορισμός στη μορφή των ρούχων. Χαρακτηριστικά ρούχων, τάσεις μόδας και κύκλοι μόδας. Δημιουργικός σχεδιασμός και σχεδιασμός σε σχέση με την τιμή και την αγορά, που απευθύνεται. Περιορισμοί υφασμάτων για σχεδιασμό.

7 Λειτουργικός σχεδιασμός. Συσχέτιση μεταξύ σχεδίου, πατρόν, μεθόδων παραγωγής ενδυμάτων και κόστος. Σχεδιασμός με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD). Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος Ι Παραγωγή πατρόν από σχέδια ρούχων. Πατρόν παραγωγής και αλλαγής τεχνοτροπίας (styling). Αρχές, συλλογή δεδομένων ανθρωπομετρίας. Ανάλυση συλλογών, διαγράμματα μεγεθών, σειρές μεγεθών και κλάσεων. Εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας στον σχεδιασμό και παραγωγή πατρόν, δυνατότητες ανάπτυξης (CAD). Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ ΙΙ Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων. Δυνατότητες RDBMS. Αρχιτεκτονική RDBMS. Διαγράμματα E.R. Έννοιες σχεσιακού μοντέλου. Σχεδιασμός πινάκων από διάγραμμα E.R. Κανονικοποίηση ερωτημάτων και εκτυπώσεων με την Ms Access. Ορισμός σχέσεων με την Ms Access. Σχεδιασμός υφασμάτων, οδηγών κ.λ.π. με προγράμματα οργάνωσης παραγωγής (ERP). Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου Marketing. Η έρευνα και η δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών Marketing (M.M.I.S.). Η τμηματοποίηση της αγοράς και οι διαφορές μεταξύ της καταναλωτικής και της βιομηχανικής αγοράς. Η συμπεριφορά του καταναλωτή και του αγοραστή. Επιλογή της αγοράς στόχου, τοποθέτηση του προϊόντος και πρόβλεψη των πωλήσεων. Βασικά στοιχεία διανομής, τιμολόγησης και επικοινωνίας. Ασκήσεις και case studies σε θέματα ετοίμου ενδύματος. Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων Η δομή της βιομηχανίας ετοίμου ενδύματος. Η κοπή των υφασμάτων, διαδικασίες και μέθοδοι κοπής (CAM). Η ραφή των υφασμάτων, τύποι ραφών. Μηχανές ραφείου και μηχανισμός τροφοδοσίας. Κλωστές ραφής. Προβλήματα ραφής. Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων Δομή και οργάνωση της βιομηχανίας ετοίμου ενδύματος και η σχέση τους με τη λειτουργία σχεδιασμού. Έρευνα αγοράς, προϊόντος, προπαρασκευή σειράς, διαδικασίες ανάπτυξη και τεχνικές παρουσίασης και προώθησης. Οικονομικά σχήματα του σχεδιασμού, που περιλαμβάνουν κοστολόγηση, γενικά έξοδα, συστήματα κοστολόγησης για κλωστοϋφαντουργία, σταθερές κόστους και έλεγχο διαθεσίμων κεφαλαίων, κλωστοϋφαντουργικούς υπολογισμούς, μηχανισμός πατρόν και αναπαραγωγή τους. Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ Ανάλυση προδιαγραφών από πελάτες, δημιουργία προδιαγραφών για κατασκευαστές και για προμηθευτές (νήματα-υφάσματα-ενδύματα). Προγράμματα ελέγχου ποιότητας. Έλεγχος της ποιότητας και αξιολόγηση ετοίμου ενδύματος. Ετικέτα φροντίδας. Διαχωρισμός αποχρώσεων κατά την κοπή. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Κόστος Ποιότητας. Στατιστική Κλωστοϋφαντουργίας Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες. Παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων. Μέτρα θέσης των στατιστικών δεδομένων. Μέτρα διασποράς. Εισαγωγή στη θεωρία των πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές Πιθανοτήτων. Βασικές Θεωρητικές Κατανομές. Δειγματοληψία και κατανομές Δειγματοληψίας. Εκτιμητική. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Στατιστικές μετρήσεις και σταθερές πρακτικού υπολογισμού των στατιστικών μετρήσεων. Σφάλματα Δειγματοληψίας. Υφασματολογία Εισαγωγή στη δομή των υφασμάτων. Βασικές δομές πλεκτών και σταθερών υφασμάτων. Πλεκτά υφαδιού, στημονιού. Υφαντά και μη υφαντά υφάσματα. Διαδικασίες παραγωγής. Ανάλυση δομών και τρόποι παρουσίας τους. Ιδιότητες και χρήση της κάθε κατηγορίας υφασμάτων Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

8 Διοίκηση Αλυσίδας Προσφοράς Δομές Αλυσίδας Προσφοράς (The pipeline, αλυσίδες προσφοράς στην διανομή και την κατασκευή, παραδοσιακές δομές, συνεταιρισμοί). Στρατηγικές Αλυσίδας Προσφοράς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (η έννοια των Logistics, διαχείριση υλικών και απόφαση για αγορές, διατήρηση αποθεμάτων, γρήγορη ανταπόκριση, ο ρόλος της τεχνολογίας πληροφόρησης EDI, SAP). Εισαγωγή στα Οικονομικά της Κλωστ/γίας Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. Το Κλωστοϋφαντουργικό σύμπλεγμα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση και η επιβίωσή της σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέτρα εμπορικής πολιτικής και κρατική παρέμβαση στους δύο κλάδους. Βασικές οικονομικές έννοιες και ερμηνεία βασικών οικονομικών δεδομένων. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Τεχνολογία Σχεδίασης Προτύπων Ενδύματος ΙΙ Χειρισμός και προσαρμογή του βασικού πατρόν σε προηγμένες τεχνοτροπίες. Ανάπτυξη του ρόλου του σχεδιασμού πατρόν στην κατασκευή μιας ποικιλίας ενδυμάτων και ποιοτικών προτύπων. Ο ρόλος του τεχνολόγου ενδυμάτων στους τομείς της κατασκευής και της λιανικής πώλησης, με ιδιαίτερη αναφορά στα ποιοτικά πρότυπα. Διοίκηση Παραγωγής Εισαγωγή. Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών. Προμήθειες υλικών. Χειρισμός και διακίνηση υλικών πόρων. Προγραμματισμός παραγωγής. Συντονισμός ανθρώπων και μηχανών. Συντήρηση και παρακολούθηση τεχνικού εξοπλισμού. Λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Εργασιακές σχέσεις. Διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους των εργαζομένων. Συστήματα οικονομικών κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης. Ηλεκτρονικά Συστήματα Κλωστοϋφαντουργίας Ψηφιακή λογική, μικροηλεκτρονικά και αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών. Ο ενισχυτής εν λειτουργία, αναστρέψιμη και μη λειτουργία, ανάκτηση ελέγχου, διαφοροποίηση και ενσωμάτωση, χρήση σαν πολυδονητή. Τρανζίστορ, χαρακτηριστικά και εφαρμογές δίπολων και μηχανισμού επίδρασης πεδίου. Εισαγωγή στους αισθητήρες και τους μετασχηματιστές. Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Μετατροπή σε Πατρόν Θεωρία και πρακτική της μετατροπής σχεδίων ετοίμων ενδυμάτων σε χαρτί και στη συνέχεια πραγματοποίηση με τη ραφή τους. Μέθοδοι σχεδιασμού ετοίμων ενδυμάτων με πρακτικές σημειώσεις παραγωγής τους. Πρακτικές ασκήσεις κοπής και ραφής ετοίμων ενδυμάτων και γενικά στυλ. Ιστορία Μόδας και Ενδυματολογία Κοστούμια και σχεδιασμός μόδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εκτεταμένη ανάλυση της μόδας και του σχεδιασμού μέχρι σήμερα που περιλαμβάνει και εισαγωγή στην ψυχολογία ένδυσης. Ιστορία σχεδιασμού πλεκτών και υφαντών υφασμάτων. ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Αγγλικά - Ορολογία Τεχνική ορολογία ειδικότητας. Κατανόηση και μετάφραση κειμένων με χρήση γενικών και ειδικών λεξικών. Ασκήσεις με τύπους υφασμάτων, διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής (κλώση, ύφανση, πλέξη, φινίρισμα κ.λ.π.) και πλήρης εξοικείωση με τη σχετική ορολογία. Διοίκηση Προσωπικού Ανάλυση του προβλήματος της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο. Η επιχείρηση σαν ολοκληρωμένο κοινωνικό σύστημα και ταυτόχρονα σαν περιβάλλον υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. Φύση, περιεχόμενο και τυπολογία της καθοδήγησης στον επιχειρησιακό χώρο. Συστήματα αμοιβής

9 εργασίας. Συστήματα συμμετοχής εργαζομένων στο οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Το πρόβλημα του "δίκαιου μισθού''. Η πολιτική των αμοιβών. Διαδικασία στελέχωσης του εργατικού δυναμικού στον επιχειρησιακό χώρο. Εφαρμογή εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εξέλιξη προσωπικού. Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος Εισαγωγή στα συστήματα υπολογιστών γραφείου, των σειρών γραφικών και σχεδιασμού και των άλλων εργαλείων, που είναι διαθέσιμα για τους σχεδιαστές. Σχεδιαστικά εργαλεία και πακέτα συστημάτων σχεδιασμού με υπολογιστές, που περιλαμβάνουν δυνατότητες σχεδιασμού σχεδίων υφασμάτων, πλεκτών και υφαντών, σχεδίων ετοίμων ενδυμάτων και τυπωμάτων. Κοστολόγηση Ετοίμων Ενδυμάτων Υπολογισμός του βιομηχανικού κόστους παραγωγής ενδυμάτων με συνυπολογισμό άμεσων υλικών, άμεσης εργασίας και άμεσων Γεν. Εξόδων. Συνυπολογισμός των γενικών εξόδων παραγωγής για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους παραγωγής των ενδυμάτων. Τεχνολογία Ενδύματος Σχεδιασμός τμήματος ραφής. Εξισορρόπηση γραμμικής παραγωγής - μέθοδος. Παράγοντες που επιδρούν στον σχεδιασμό. Οργανωτική δομή στα τμήματα ραφής - προδιαγραφές - συστήματα οργάνωσης. Σχεδιασμός παραγωγής, διαδικασία ετοίμου ενδύματος. Σχεδιασμός στο τμήμα κοπής - παράγοντες, που επιδρούν σε αυτό, περιορισμοί. Σχεδιασμός και πρόοδος εργασίας στο τμήμα ραφής. Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής Αρχές προγραμματισμού στρώσεων και τοποθέτησης πατρόν. Η επίδραση της δομής του υφάσματος, του χρωματισμού του και του πατρόν στον προγραμματισμό στρώσεων και την αξιοποίηση του υφάσματος. Σχέσεις μεταξύ σχεδιασμού και αξιοποίησης υφάσματος. Καινούργιες τεχνικές στα συστήματα προγραμματισμού στρώσεων. Συστήματα διανομής και μεταφοράς υφασμάτων. Διαδικασίες δημιουργίας σχεδίασης και κοπής. Συστήματα κοπής. Σύγχρονες και μελλοντικές βελτιώσεις. Σχεδίαση Ανάπτυξη και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Μοντέλου Ανάπτυξη και παρουσίαση σχεδίων. Δημιουργία και ανάπτυξη ατομικών συλλογών με έμφαση στην προσωπική δημιουργική έκφραση. Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Δεοντολογία Επαγγέλματος Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές, που πρέπει να διέπουν την συμπεριφορά του σχεδιαστή ενδυμάτων ή του τεχνολόγου ενδυμάτων προς τους πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους του και το περιεχόμενο της ισχύουσας νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ετοίμων Ενδυμάτων Η διάρθρωση και οργάνωση των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ένδυσης στο εμπόριο και οι συνέπειες τους για το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου. Πως ο κλάδος της ένδυσης μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια έντονα ανταγωνιστική διεθνή αγορά. Σεμινάριο Τελειοφοίτων Ανάθεση σε σπουδαστές, που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν προφορικά επιλεγμένα θέματα. Τεχνολογία Ραφής Κατάταξη γαζιών. Τύπος γαζιού, ιδιότητες και εφαρμογές του. Σχηματισμός γαζιών και λύσεις προβλημάτων γαζώματος. Γεωμετρία γαζιού και γάζωμα. Φόδρες και φερμουάρ. Τεχνικές σιδερώματος, μηχανήματα και μέθοδοι κατάταξης και χρήσης βελονών και κλωστών ραφής. Ηλεκτρονικά Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων Διδασκαλία εξειδικευμένων προγραμμάτων CAM για μονάδες παραγωγής ενδυμάτων.

10 Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων Συναρμολόγηση ενδυμάτων - Μηχανές συναρμολόγησης. Ιδιότητες ραφών: τύποι ραφών, τύποι γαζιών, μηχανισμοί τροφοδοσίας. Βελόνες, κλωστές ραφής - Προβλήματα ραφής. Εναλλακτικές μέθοδοι συναρμολόγησης: θερμοκόλληση, συγκόλληση, θερμοφιξάρισμα χωρίς ραφές. Μηχανήματα φινιρίσματος ενδυμάτων: Πρέσες, Σίδερα και συστήματα άτμισης. Μηχανήματα συσκευασίας. Βιομηχανικός Σχεδιασμός Ενδύματος Εισαγωγή στην οργάνωση της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και στις σχέσεις της με τις λειτουργίες σχεδιασμού. Περιλαμβάνει προετοιμασίες σειρών συλλογών, διαδικασίες ανάπτυξης, τεχνικές παρουσίασης και προώθησης. Σχεδιασμός Υψηλής Ραπτικής Εξέταση της θεωρίας και των στοιχείων της διαδικασίας σχεδιασμού ενδυμάτων και ενδύματα υψηλής ραπτικής (Haute couture). Η Εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Aσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά

701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά 701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά Το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό κέντρο του ζωτικού κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Τμήματος Γραμματέων του ΚΑΤΕΕ Σερρών, που ιδρύθηκε το 1979. Μέχρι το 1996 λειτούργησε με το ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας έχει ως αντικείμενό του το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Επαγγελματικό προφίλ Γραμματέας διεύθυνσης είναι το ειδικευμένο άτομο, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989, είναι το πρώτο τμήμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LDV COMINTER I ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Περιεχόµενο Μαθηµάτων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Αγγλικά Ορολογία: ιδασκαλία Αγγλικής σε προηγµένο επίπεδο µε σκοπό να µπορούν οι σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα στόχο έχει την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α) Τίτλος μαθήματος : Μικροοικονομική Β) Τύπος μαθήματος : ΜΓΥ Γ) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 5 ώρες (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες Ασκήσεις Πράξεις) Δ) Διδακτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Η αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα