NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEPTUNE 7 FA Operating Instructions"

Transcript

1 Operating Instructions A

2 psi bar NEPTUNE 7 FA psi bar

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για την ασφάλειά σας Περιγραφή Χρήση για την οποία προορίζεται Στοιχεία χειρισμού Πριν από τη θέση σε λειτουργία Μεταφορά/Τοποθέτηση Ρυθμίσεις καύσης Εφαρμογή φρένων Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα και καρούλι καλωδίου Πλήρωση δοχείωνκαθαριστικού μέσου Πλήρωση δοχείων αποθεμάτων Nilfisk-ALTO AntiStone Antiscale Πλήρωση δοχείου καυσίμων Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης Σύνδεση σωλήνα νερού Συλλογή αντιψυκτικού μέσου Σύνδεση νερού Ηλεκτρική σύνδεση Χειρισμός / λειτουργία Λειτουργία Συνδέσεις Ενεργοποίηση συσκευής Ρύθμιση πίεσης με Tornado-Lanze Χρήση καθαριστικών μέσων Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας Γενικές υποδείξεις Χαρακτηριστικές χρήσεις Μεταφορά και αποθήκευση Μεταφορά Απενεργοποίηση του μηχανήματος καθαρισμού Αποσύνδεση αγωγών τροφοδοσίας Τύλιγμα αγωγού σύνδεσης και σωλήνα υψηλής πίεσης και στοίβαγμα εξαρτημάτων Φύλαξη (προστασία από ψύχος) Συντήρηση Οδηγίες συντήρησης Σχέδιο συντήρησης Εργασίες συντήρησης Αρση βλαβών Ενδείξεις στην οθόνη Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Περαιτέρω βλάβες Διάφορα Επανακύκλωση υλικών συσκευής Εγγύηση ήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ Τεχνικά στοιχεία

4 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 1.1 Για την ασφάλειά σας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει καλά αυτό το έγγραφο. Η συσκευή πρέπει Εκτός από τις οδηγίες λειτουργίας και τους δεσμευτικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα χρήσης, τηρείτε τους αποδεκτούς κανονισμούς ασφαλείας και ορθής χρήσης. να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που γνωρίζουν τη σωστή της χρήση και στα οποία έχει ανατεθεί ρητά η εργασία του χειρισμού της να λειτουργεί μόνο κάτω από επιτήρηση να μη χρησιμοποιείται από παιδιά να μη χρησιμοποιείται από άτομα με διανοητική ή σωματική αναπηρία. 437

5 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι. Ποτέ μη στρέφετε τον εκτοξευτήρα νερού σε ανθρώπους, κατοικίδια, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στο ίδιο το μηχάνημα. Προσέξτε όταν καθαρίζετε με το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ευαίσθητα μέρη φτιαγμένα από λάστιχο, ύφασμα, κ.λπ. Κρατάτε κάποια απόσταση ανάμεσα στο ακροφύσιο υψηλής πίεσης και την επιφάνεια ώστε να μην προκληθεί ζημία στην επιφάνεια. Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ρούχα ή υποδήματα ενώ τα φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία. Ο χειριστής, και οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά στο χώρο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό από θραύσματα που μπορεί να εκτοξευτούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Κίνδυνος έκρηξης Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού για να ψεκάζετε με εύφλεκτα υγρά. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός με υψηλή πίεση σε επιφάνειες που περιέχουν αμίαντο. Βεβαιωθείτε ότι ο καθαρισμός δεν θα οδηγήσει στην απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών (π.χ. αμίαντο, πετρέλαιο) από το αντικείμενο που θα καθαρίσετε οι οποίες θα βλάψουν το περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε μόνο το προτεινόμενο καύσιμο. Η χρήση ακατάλληλου καυσίμου είναι επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκπέμπονται καυσαέρια κοντά στους αεραγωγούς εισαγωγής. Λόγω της εκπομπής καυσαερίων, της ανύψωσης σκόνης και αεροζόλ, να χρησιμοποιείτε τον προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας όταν απαιτείται. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα καθαρισμού σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Μην αγγίζετε, καλύπτετε ή τοποθετείτε τον αγωγό ή το καλώδιο ρεύματος πάνω από την έξοδο των καυσαερίων. Μην φράσσετε τη λαβή της σκανδάλης. Μη χρησιμοποιείτε μη ασφαλείς τεχνικές εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης για ανύψωση φορτίων. Το νερό του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως πόσιμο νερό για ζώα ή ανθρώπους. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού μόνο στην ενδεδειγμένη όρθια στάση. 438

6 2 Περιγραφή 2.1 Χρήση για την οποία προορίζεται Αυτό το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό αγροτικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού, στάβλων, οχημάτων, σκουριασμένων επιφανειών κ.λπ. Το μηχάνημα καθαρισμού δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Χρησιμοποιείτε πάντα το μηχάνημα καθαρισμού όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο μηχάνημα καθαρισμού ή στην επιφάνεια καθαρισμού ή να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς στο χειριστή. 2.2 Στοιχεία χειρισμού Απεικόνιση βλέπε πίσω πλευρά εξώφυλλου των παρόντων οδηγιών λειτουργίας. 1. Αυλός ψεκασμού, πιστολέτο και εύκαμπτος σωλήνας 2. Εγκατάσταση σωλήνα ψεκασμού 3. Πεδίο χειρισμού 4. Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα καρούλι καλωδίου 5. Ενδειξη στάθμης πλήρωσης δοχείου καυσίμου 6. Στόμια πλήρωσης καυσίμου 7. Στερέωση οργάνων ανάρτησης γερανού 8. Μανδάλωση καλύμματος 9. Μανδάλωση πόρτας 10. Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα 11. Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης σε μηχανές χωρίς καρούλι σωλήνα 12. Κεντρικός διακόπτης κρύου/ ζεστού νερού 13. Οθόνη (θερμοκρασία/ κωδικοί) 14. Ρυθμιστής θερμοκρασίας 15. Συμπλήρωση καυσίμου 16. Συμπλήρωση Nilfisk-ALTO AntiStone 17. Συντήρηση από την Nilfisk-ALTO-Service 18. Συμπλήρωση λαδιού αντλίας 19. Καθαριστικό μέσο-δοσολογία 20. Μανόμετρο 21. Ενδείξεις ετοιμότητας 22. Τιμόνι με φρένο 23. Σύνδεση νερού 24. Στόμια πλήρωσης αντιψυκτικού μέσου 25. Στόμια πλήρωσης Nilfisk-ALTO AntiStone 26. Δοχείο για καθαριστικό μέσο B 27. Καρούλι σωλήνα 28. Καρούλι καλωδίου 29. Στόμια πλήρωσης καθαριστικού μέσου A 30. Λαβή για άνοιγμα καλύμματος 439

7 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Μεταφορά/ Τοποθέτηση 1. Ο ασφαλέστερος τρόπος για την ανύψωση του μηχανήματος είναι η χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος. Τα βέλη στην απεικόνιση χαρακτηρίζουν τα πιο ευνοϊκά σημεία για να περάσουν οι περόνες. 2. Eπίσης είναι εφικτή η ανύψωση του μηχανήματος από την παλέτα με τα χέρια. Επειδή όμως το μηχάνημα είναι βαρύ, την εργασία αυτή θα πρέπει να την αναλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανυψώνετε το μηχάνημα από τα πλαστικά δοχεία, διότι ενδέχεται να λυθούν από το πλαίσιο. Τα καλύτερα σημεία για την ανύψωση είναι στη χειρολαβή στο πλαίσιο, ανάμεσα στους μπροστινούς τροχούς και στους τροχούς οδήγησης 3.2 Ρυθμίσεις καύσης Η μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης ελέγχθηκε εργοστασιακά και ρυθμίστηκε έτσι ώστε να αποδίδει τη μέγιστη απόδοση. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε ύψος περ. 120 m (390 πόδια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσα και η ρύθμιση του καυστήρα λαδιού είναι η βέλτιστη για αυτό το υψόμετρο. Αν ο χώρος εφαρμογής της συσκευής υπερβαίνει τα 1200 m (3900 πόδια) από τη στάθμη της θάλασσας, τότε πρέπει να καθοριστεί ο καυστήρας λαδιού για το συγκεκριμένο υψόμετρο έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς βλάβες και οικονομικά. Απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό στον ειδικό έμπορό σας ή στο Nilfisk-ALTO-Service. 3.3 Εφαρμογή φρένων 1. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή για ελλείψεις ή φθορές και εφόσον διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, δηλώστε το άμεσα στον έμπορο της Nilfisk- ALTO. 2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. 3. Εφαρμόστε τα φρένα. 4. Η κλίση για την τοποθέτηση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 o σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 440

8 3.4 Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα και καρούλι καλωδίου 3.5 Πλήρωση δοχείωνκαθαριστικού μέσου 1. Τραβήξτε το καπάκι ασφάλισης της μανιβέλας στη φορά που δείχνει το βέλος. 2. Ευθυγραμμίστε τις αιχμές ασφάλισης στις υποδοχές του άξονα καρουλιού σωλήνα/ καλωδίου. 3. Εισάγετε τη μανιβέλα στον άξονα. 4. Ασφαλίστε τη μανιβέλα στρέφοντας τα καπάκια ασφάλισης. Γεμίστε τις δεξαμενές απορρυπαντικού (A) και (B) με συμπυκνωμένο απορρυπαντικό. A B 3.6 Πλήρωση δοχείων αποθεμάτων Nilfisk- ALTO AntiStone Anti-Stone«προλαμβάνει τη συγκέντρωση σκληρών ουσιών και δρα ταυτόχρονα και ως αντιδιαβρωτικό μέσο. Για την πλήρωση χρησιμοποιήστε τα συνημμένα μπουκάλια. Η προστασία από συγκέντρωση ασβεστίου»nilfisk-alto Για λόγους συμβατότητας, να χρησιμοποιείτε μόνο το δοκιμασμένο AntiStone (Anti- Scale) της Nilfisk-ALTO, το οποίο είναι διαθέσιμο ως εξής: Πακέτο των έξι μπουκάλια του 1 λίτρου: παραγγείλετε εξάρτημα αρ λίτρων: παραγγείλετε εξάρτημα αρ λίτρων: παραγγείλετε εξάρτημα αρ

9 3.7 Antiscale Το δοσομετρικό σύστημα Nilfisk Alto Antiscale τοποθετείται από το εργοστάσιο. Για τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, συνιστάται να ελέγχεται αντιστοίχως και το νερό που εισάγεται στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να βρείτε τη σωστή δόση No Scale/ αποσκληρυντικού και νερού και προσθέστε το μίγμα στο δοχείο αποσκληρυντικού. Ροή συσκευής L/h Μέγεθος αντλίας ml/ dh f e Δοσολογία , :1 = 17ml/h ,5-53, ,5 Pure = 35ml/h 3.8 Πλήρωση δοχείου καυσίμων Όταν το μηχάνημα είναι κρύο, απενεργοποιημένο και αποσυνδεμένο από την παροχή ρεύματος: Γεμίστε με καύσιμο (πετρέλαιο καλοριφέρ ή ντίζελ DIN ) το δοχείο καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ντίζελ οικολογικής προέλευσης (λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του κεφαλαίου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 8 C αρχίζει το καύσιμο οικιακής χρήσης να πήζει (διαχωρισμός παραφίνης). Ετσι ίσως αντιμετωπίσετε δυσκολίες εκκίνησης του καυστήρα. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του χειμώνα αναμίξτε βελτιωτικό ροής (στο εμπόριο για καύσιμα οικιακής χρήσης) ή χρησιμοποιήστε ντίζελ για χειμώνα. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό καύσιμο, χωρίς υγρασία και ρύπους. Για συστάσεις σχετικά με το είδος και την προέλευση του καυσίμου επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 3.9 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης Συσκευές με καρούλι σωλήνα A B C 1. Εφαρμόστε τη ζεύξη σύνδεσης (A) του σωλήνα υψηλής πίεσης στην οπή στο μέσο του άξονα 2. Τοποθετήστε το σωλήνα στον οδηγό σωλήνα (B) και ανοίξτε το κέλυφος. 3. Λύστε τα φρένα (C) στο καρούλι σωλήνα και ξεδιπλώστε το σωλήνα υψηλής πίεσης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι είναι σημαντικά για την ασφάλεια του μηχανήματος καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα υψηλής πίεσης εγκεκριμένα από την Nilfisk. 442

10 3.9.2 Συσκευές χωρίς καρούλι σωλήνα Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζεύξη στην υποδοχή υψηλής πίεσης Σύνδεση σωλήνα νερού 1. Συναρμολογήστε το συνημμένο σωλήνα εκροής στο σωλήνα νερού 2. Πριν συνδέσετε το λάστιχο νερού στη συσκευή, ξεπλύνετέ το για λίγο με νερό, ώστε να μην εισέλθουν στη συσκευή άμμος και άλλα μόρια ακαθαρσιών. 3. Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζεύξη στην υποδοχή υψηλής πίεσης. 4. Ανοίξτε τη βάνα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για απαραίτητη ποσότητα πλήρωσης και πίεση νερού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. Σε περίπτωση κακής ποιότητας νερού (αλλουβιακή άμμος) συνιστούμε την εγκατάσταση φίλτρου νερού στην είσοδο νερού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση ενισχυμένου λάστιχου νερού με ονομαστικό εύρος τουλάχιστον 3/4 (19 mm). ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού χωρίς νερό. Ακόμα και τα σύντομα διαστήματα έλλειψης νερού προκαλούν σοβαρή ζημία στα στεγανοποιητικά της αντλίας Συλλογή αντιψυκτικού μέσου Το σύστημα αγωγών της συσκευής είναι γεμάτο εργοστασιακά με αντιψυκτικό μέσο. Το υγρό που θα εξέλθει αρχικά (περ. 5 λίτρα) πρέπει να συλλεχθεί σε ένα δοχείο για να χρησιμοποιηθεί ξανά στο μέλλον. 443

11 3.12 Σύνδεση νερού Αυτό το μηχάνημα πλυσίματος/καθαρισμού υψηλής πίεσης μπορεί να συνδεθεί με την παροχή πόσιμου νερού μόνο στις περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί η κατάλληλη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής, τύπου BA σύμφωνα με το πρότυπο EN Αν δεν έχετε προμηθευτεί τη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής, μπορείτε να την παραγγείλετε από τον αντιπρόσωπό σας. Από τη στιγμή που το νερό διέρχεται μέσα από τη βαλβίδα BA, δεν θεωρείται πλέον πόσιμο. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα ανάμεσα στη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής και στο μηχάνημα πλυσίματος υψηλής πίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μέτρα (ελάχ. διάμετρος 20 χλστ.) για να απορροφά τις πιθανές αιχμές πίεσης. Σε περίπτωση κακής ποιότητας νερού (αλ- λουβιακή άμμος) συνιστούμε την εγκατά- σταση φίλτρου νερού στην είσοδο νερού. Πριν συνδέσετε το λάστιχο νε- ρού στη συσκευή, ξεπλύνετέ το για λίγο με νερό, ώστε να μην εισέλθουν στη συσκευή άμμος και άλλα μόρια ακαθαρσιών. Η λειτουργία αναρρόφησης (για παράδειγμα από ένα συλλέκτη όμβριων υδάτων) εκτελείται χωρίς τη βαλβίδα αποτροπής αντίστροφης ροής. Για συστάσεις σχετικά με τη ρύθμιση της λειτουργίας αναρρόφησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας Ηλεκτρική σύνδεση 230V 230V 400V 400V Σε συσκευές με μεταγωγή τάσης πρέπει να έχει ρυθμιστεί οπωσδήποτε η σωστή τάση δικτύου στη συσκευή, προτού εισαχθεί το βύσμα στη πρίζα. Διαφορετικά ίσως προκληθούν βλάβες σε ηλεκτρικά δομικά μέρη της συσκευής. Κατά τη σύνδεση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης με την ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: Συνδέετε το μηχάνημα μόνο σε εγκατάσταση με γείωση. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να έχει τοποθετηθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC , η ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI). ΠΡΟΣΟΧΗ Μην προκαλείτε φθορά του καλωδίου ρεύματος, π.χ. πατώντας, τραβώντας ή τσακίζοντάς το. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας μόνο από την πρίζα, μην τραβάτε από το καλώδιο Καλώδια επέκτασης Οι συνδέσεις καλωδίων πρέπει να διατηρούνται στεγνές και μακριά από το έδαφος. Τα καλώδια σε τύμπανα πρέπει πάντα να είναι τελείως ξετυλιγμένα, για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του καλωδίου. Η κατασκευή των καλωδίων επέκτασης πρέπει να είναι υδατοστεγή και να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις για το μήκος και τις διαστάσεις του καλωδίου. Μήκος καλωδίου m ιατομή <16 A <25 A έως 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 έως 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² 444

12 4 Χειρισμός / λειτουργία 4.1 Λειτουργία Προτού ξεκινήσετε το μηχάνημα καθαρισμού κάθε φορά, ελέγξτε προσεκτικά για άλλα ελαττώματα. Πάντα να ελέγχετε αν η στάθμη του καυσίμου, του λαδιού και του AntiScale είναι επαρκής. Επίσης ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και το πιστολέτο. Η μόνωση του ηλεκτρικού καλωδίου θα πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα και ρωγμές. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και για την αποφυγή συγκέντρωσης ακαθαρσιών στο πιστολέτο και τον αυλό, διατηρήστε το σύνδεσμο και το ακροφύσιο καθαρά. 4.2 Συνδέσεις Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο ψεκασμού B A C 1. Τραβήξτε την μπλε λαβή ταχείας αποδέσμευσης (A) του πιστολέτου ψεκασμού προς τα πίσω. 2. Εισάγετε το ρύγχος της διάταξης ψεκασμού (B) στη σύνδεση ταχείας αποδέσμευσης και απελευθερώστε το. 3. Πιέστε τη διάταξη ψεκασμού (ή όποιο άλλο εξάρτημα) προς τα εμπρός για να ελέγξετε αν είναι καλά συνδεδεμένη με το πιστολέτο ψεκασμού. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Να καθαρίζετε πάντα το ενωτικό από ενδεχόμενα μόρια ακαθαρσιών, πριν ενωθεί ο σωλήνας ψεκασμού με το πιστολέτο ψεκασμού. 4.3 Ενεργοποίηση συσκευής Λειτουργία κρύου νερού / λειτουργία ζεστού νερού (έως 100 C) 1. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση (κρύο νερό). Τα ηλεκτρονικά ελέγχου διεξάγουν έναν αυτοέλεγχο. Στην οθόνη εμφανίζεται για 1 περ. δευτερόλεπτο η ένδειξη ---. Ξεκινάει ο κινητήρας. Ανάβει το. 2. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση (ζεστό νερό). 3. Επιλέξτε θερμοκρασία. 4. Απομανδαλώστε και ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού. 5. Ενεργοποιείται ο καυστήρας. 6. Τοποθετήστε μάνδαλο ασφάλειας ακόμα και σε σύντομες διακοπές εργασίας. 445

13 ΥΠΟΔΕΙΞΗ 20 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να μπει ξανά σε λειτουργία με την ενεργοποίηση του πιστολέτου ψεκασμού Λειτουργία ατμού (πάνω από 100 C) περιστρεφόμενη κεφαλή αριστερόστροφα μέχρι το σημείο αναστολής. 3. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση. 4. Επιλέξτε θερμοκρασία (πάνω από 100 C). 1. Ανοίξτε το κάλυμμα και την πόρτα 2. Στρέψτε την Για ειδικές εφαρμογές χρησιμοποιήστε σωλήνα ακτινοβολίας με ακροφύσιο ατμού (ειδικό εξάρτημα). ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη λειτουργία του ατμού, προσέχετε το ζεστό νερό και την εξαγωγή ατμού καθώς μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους 150 C. 4.4 Ρύθμιση πίεσης με Tornado-Lanze 1. Στρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί στη διάταξη ψεκασμού: Υψηλή πίεση = δεξιόστροφα (+) Χαμηλή πίεση = αριστερόστροφα (-) 446

14 NEPTUNE 7 FA 4.5 Χρήση καθαριστικών μέσων A B θέλετε να καθαρίσετε. 3. Αφήστε το καθαριστικό μέσο να δράσει. 4. Απενεργοποιήστε το καθαριστικό μέσο και ψεκάστε έως ότου βγαίνει καθαρό νερό από τον αυλό. 5. Ξεπλύνετε το αντικείμενο. 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. Τα ποσοστιαία στοιχεία στην απεικόνιση αποτελούν τιμές κατά προσέγγιση. Για ειδικές εφαρμογές (π.χ. απολύμανση), η ποσότητα καθαριστικού μέσου εξακριβώνεται μέσω παροχής ψεκαστικού υγρού. Για παροχή νερού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. 1. Επιλέξτε το επιθυμητό απορρυπαντικό (A) ή (B) και την ποσότητα, γυρνώντας τον περιστροφικό διακόπτη στο επιθυμητό ποσοστό. 2. Ψεκάστε το αντικείμενο που Αν χρησιμοποιηθούν καθαριστικά μέσα κατά τη χρήση της συσκευής ατμού, θα εμφανιστεί μικρότερο ποσοστό και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερη συγκέντρωση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα καθαριστικά μέσα δεν πρέπει να στεγνώνουν πάνω στα αντικείμενα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν ίσως φθαρούν. Στο μηχάνημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο χημικά καθαριστικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τη Nilfisk ALTO. Το μηχάνημα αυτό, όταν έχει επιλεχθεί καθαριστικό μέσο, θα ψεκάζει το απορρυπαντικό σε υψηλή και χαμηλή πίεση. Για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεβγάλει το σύστημα με καθαρό νερό έπειτα από κάθε χρήση χημικών. 447

15 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Γενικές υποδείξεις Μαλάκωμα Ψεκασμός μέσου καθαρισμού και αφρού Θερμοκρασία Μηχανική επίδραση Υψηλή παροχή νερού και υψηλή πίεση Το πλέον αποτελεσματικό καθάρισμα με υψηλή πίεση επιτυγχάνεται εφόσον τηρηθούν μερικές οδηγίες σε συνδυασμό με την πείρα σας σε ειδικούς τομείς. Τα εξαρτήματα και τα μέσα καθαρισμού είναι σε θέση να βελτιώσουν το αποτέλεσμα του καθαρισμού εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά. Ακολουθούν μερικές βασικές υποδείξεις. Παχειά στρώματα με ισχυρή κρούστα βρωμιάς μπορεί να διαλυθούν ή να μαλακώσουν μετά από επίδραση αρκετής ώρας. Είναι η ιδανική μέθοδος ιδιαίτερα για τη γεωργία - π.χ. στα χοιροστάσια. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση αλκαλικών μέσων καθαρισμού και μέσων καθαρισμού με ισχυρή δημιουργία αφρού. Ψεκάζετε την επιφάνεια με διάλυμα μέσου καθαρισμού και αφήνετε να δράσει 30 λεπτά. Κατόπιν ο καθαρισμός μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Το μέσο καθαρισμού και ο αφρός θα πρέπει να ψεκάζονται σε στεγνή επιφάνεια, έτσι ώστε το μέσο καθαρισμού να έρχεται σε επαφή με τη βρωμιά χωρίς άλλη αραίωση. Σε κάθετες επιφάνειες η εργασία πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω, για να αποφεύγονται γλιστρήματα κατά την εκροή του μέσου καθαρισμού. Αφήνετε να δράσει μερικά λεπτά πριν αρχίσετε το καθάρισμα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Μην αφήνετε το μέσο καθαρισμού να ξεραθεί. Το αποτέλεσμα καθαρισμού ενισχύεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα λίπη και λάδια διαλύονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Οι πρωτεϊνες διαλύονται καλύτερα στους 60 C, λίπη και λάδια στους 70 C έως 90 C. Για να διαλυθούν ισχυρά στρώματα βρωμιάς είναι απαραίτητες επιπλέον μηχανικές επιδράσεις. Ειδικοί σωλήνες ψεκασμού και (περιστρεφόμενες βούρτσες) πλυσίματος προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για να διαλυθεί το στρώμα βρωμιάς. H υψηλή πίεση δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση καθώς πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε επιφάνειες. Το αποτέλεσμα καθαρισμού εξαρτάται επίσης και από την παροχή νερού. Η πίεση της τάξης των 100 bar είναι αρκετή για το καθάρισμα αυτοκινήτων (σε συνδυασμό με ζεστό νερό). Μεγαλύτερη παροχή νερού διευκολύνει το ξέπλυμα και την απομάκρυνση της διαλυμένης βρωμιάς. 448

16 5.2 Χαρακτηριστικές χρήσεις Γεωργία Χρήση Εξαρτήματα Μέθοδος Στάβλοι χοιροστασίων Καθάρισμα τοίχων, δαπέδων, εξοπλισμού Απολύμανση Ψεκαστήρας αφρού Κοντάρι αφρού Powerspeed Floor Cleaner Μέσο καθαρισμού Universal Alkafoam Απολύμανση DES Μαλάκωμα - ψεκάστε αφρό σε όλες τις επιφάνειες (από κάτω προς τα πάνω) και αφήστε να δράσει 30 λεπτά. 2. Απομακρύνετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εν ανάγκη με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες να εκτελούνται πάλι από κάτω προς τα πάνω. 3. Για την απομάκρυνση μεγαλύτερων ποσοτήτων βρωμιάς ρυθμίστε τη μεγαλύτερη δυνατή παροχή νερού. 4. Προς εξασφάλιση του τομέα υγιεινής, να χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα απολύμανσης που συνιστούμε. Η στρώση του απολυμαντικού μέσου επιτρέπεται μόνο μετά την απομάκρυνση της βρωμιάς. Γεωργικά μηχανήματα Τρακτέρ, αλέτρια κ.λπ. Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μέσου καθαρισμού Κοντάρι Powerspeed Κυρτό κοντάρι και σύτημα πλυσίματος κάτω μέρους οχημάτων Βούρτσες 1. Ψεκάστε μέσο καθαρισμού στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφύγετε βλάβες Οχήματα Επιφάνειες οχημάτων Χρήση Εξαρτήματα Μέθοδος Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μέσου καθαρισμού Κυρτό κοντάρι και σύτημα πλυσίματος κάτω μέρους οχημάτων Βούρτσες Μέσο καθαρισμού Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Ψεκάστε μέσο καθαρισμού στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από έντομα προψεκάζετε π.χ. Allosil, κατόπιν ξεπλένετε με χαμηλή πίεση και καθaρίζετε ολόκληρο το όχημα προσθέτοντας μέσο καθαρισμού. Αφήστε το μέσο καθαρισμού να δράσει 5 λεπτά περίπου. Οι μεταλλιές επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με Rim Top. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Χρησιμοποιείτε βούρτσες. Χρησιμοποιείτε κοντούς σωλήνες για το καθάρισμα κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφύγετε βλάβες. 4. Ψεκάστε με τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης υγρό κερί για να μειώσετε το βαθμό επανασυγκέντρωσης βρωμιάς. 449

17 5.2.3 Οικοδομές και βιομηχανία Χρήση Εξαρτήματα Μέθοδος Επιφάνειες Μεταλλικά αντικείμενα Εγχυτήρας αφρού, αυλοί αφρού, απλοί αυλοί Κυρτό κοντάρι Κεφαλή καθαρισμού ντεπόζιτων Μέσο καθαρισμού Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam 1. Ψεκάστε μία πυκνή στρώση αφρού στη στεγνή επιφάνεια. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. Αφήστε το μέσο καθαρισμού να δράσει 30 λεπτά για ιδανικό αποτέλεσμα. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε υψηλή πίεση για να διαλυθεί η βρωμιά. Χρησιμοποιείτε χαμηλή πίεση και υψηλή παροχή νερού για να απομακρύνετε τις βρωμιές. 3. Ψεκάστε απολυμαντικό μέσο μόνο εφόσον γίνει πλήρης απομάκρυνση τις βρωμιάς. Οξειδωμένες, φθαρμένες επιφάνειες πριν την επεξεργασία Απολύμανση DES 3000 ιάταξη υγρής δέσμης Ισχυρές βρωμιές, π.χ. σε σφαγεία, μπορούν να απομακρυνθούν με μεγάλη παροχή νερού. Οι κεφαλές καθαρισμού ντεπόζιτων εξυπηρετούν στο καθάρισμα βαρελιών, μπουκαλιών, δεξαμενών κ.λπ. Οι κεφαλές καθαρισμού ντεπόζιτων κινούνται με υδραυλικό ή ηλεκτρικό σύστημα και καθιστούν δυνατό το αυτόματο καθάρισμα χωρίς συνεχή έλεγχο. 1. Συνδέστε τη διάταξη υγρής δέσμης με τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης και εισάγετε το λάστιχο αναρρόφησης στο δοχείο άμμου. 2. Κατά τη διάρκεια της εργασίας να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική στολή. 3. Με το μείγμα άμμου/νερού μπορείτε να απομακρύνετε σκουριές και χρώματα. 4. Μετά την αμμοριπή σφραγίστε τις επιφάνειες έναντι οξείδωσης (μέταλλα) και σαπίλας (ξύλο). Αυτά αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα χρήσεων. Κάθε εργασία καθαρισμού είναι διαφορετική. Σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Nilfisk-ALTO για να πληροφορηθείτε την καλύτερη λύση για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. 450

18 6 Μεταφορά και αποθήκευση 6.1 Μεταφορά Για την ασφαλή μεταφορά σε οχήματα, συστήνουμε να αποτρέπετε την ολίσθηση και ανατροπή του μηχανήματος στερεώνοντας το με ιμάντες. Μεταφορά: Μη γέρνετε το μηχάνημα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα για να αδειάσετε το δοχείο και αποσυμπιέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης σφίγγοντας τη σκανδάλη. Για μεταφορά σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C, θα πρέπει να έχετε αντλήσει από πριν αντιψυκτικό υγρό στην αντλία. 6.2 Απενεργοποίηση του μηχανήματος καθαρισμού 6.3 Αποσύνδεση αγωγών τροφοδοσίας 1. Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη, διακόπτης σε θέση OFF. 2. Κλείστε τη βάνα. 3. Ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού έως ότου η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση. 4. Εφαρμόστε μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 1. Κλείστε τη βάνα. 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού, έως ότου πέσει η πίεση. 3. Εφαρμόστε μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 5. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερού από τη συσκευή. 6. Βγάλτε το βύσμα συσκευής από την πρίζα. 451

19 6.4 Τύλιγμα αγωγού σύνδεσης και σωλήνα υψηλής πίεσης και στοίβαγμα εξαρτημάτων 6.5 Φύλαξη (προστασία από ψύχος) A Να αποθηκεύετε το μηχάνημα καθαρισμού σε στεγνό θερμαινόμενο χώρο για προστασία από τον πάγο ή για προστασία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα καθαρισμού γυρίζοντας τον κύριο διακόπτη στη θέση. 2. Απενεργοποιήστε την παροχή νερού. Μην Κίνδυνος ατυχήματος Για την αποτροπή ατυχημάτων, πάντα να τυλίγετε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος. Μηχανήματα με εύκαμπτη σωλήνα και διάταξη περιέλιξης σωλήνων: 1. Τυλίξτε τον αγωγό σύνδεσης όπως φαίνεται στην απεικόνιση. 2. Τυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης όπως φαίνεται στην απεικόνιση. 3. Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού και τα λοιπά εξαρτήματα στις συγκρατήσεις. αφαιρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από το μηχάνημα καθαρισμού, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πεταχτεί νερό παντού. 3. Ρίξτε σιγά-σιγά αντιψυκτικό υγρό (περίπου 5 λίτρα) μέσα στη δεξαμενή νερού (A). 4. Το μηχάνημα προστατεύεται από το πάγωμα όταν εξάγεται αντιψυκτικό μίγμα από το πιστόλι ψεκασμού. 5. Απελευθερώστε τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού. 6. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα καθαρισμού. 7. Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά το μηχάνημα, συλλέξτε το αντιψυκτικό διάλυμα και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ μην ξεκινάτε το μηχάνημα καθαρισμού όταν είναι παγωμένο. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη, αποθηκεύστε προσωρινά το μηχάνημα καθαρισμού σε ένα θερμαινόμενο χώρο προτού το ξαναχρησιμοποιήσετε. Η βλάβη που προκαλείται από το πάγωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 452

20 7 Συντήρηση 7.1 Οδηγίες συντήρησης Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, τα εξαρτήματα που έχουν βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται από τον αντιπρόσωπο της Nilfisk ALTO, από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ή από κάποιο εξίσου εξειδικευμένο άτομο. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα υποβάλλεται τακτικά σε σέρβις από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Nilfisk-ALTO σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Στην αντίθετη περίπτωση η εγγύηση ακυρώνεται. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την εναλλαγή της συσκευής σε άλλη λειτουργία. 7.2 Σχέδιο συντήρησης Εβδομαδιαία μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας Κάθε 6 μήνες ή κάθε 500 ώρες λειτουργίας Καθαρισμός φίλτρου νερού Καθαρισμός φίλτρου λαδιού Ελεγχος λαδιού αντλίας Αλλαγή λαδιού αντλίας Εκκένωση ρεζερβουάρ καυσίμων Αισθητήρας φλόγας Σύμφωνα με τις ανάγκες 7.3 Εργασίες συντήρησης Καθαρισμός φίλτρου νερού Στην τροφοδοσία νερού υπάρχουν δύο πλέγματα τα οποία συγκρατούν τα μεγάλα σωματίδια ακαθαρσιών και αποτρέπουν τη συσσώρευσή τους στην αντλία υψηλής πίεσης. 1. Ξεβιδώστε τη ζεύξη. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο με ένα εργαλείο και καθαρίστε το Καθαρισμός φίλτρου λαδιού 1. Ανοίξτε τους σφιγκτήρες του σωλήνα 2. Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμων 3. Κλείστε τους σφιγκτήρες του σωλήνα 4. Αποσύρετε υγρό καθαρισμού / ελαττωματικό φίλτρου σύμφωνα με τις διατάξεις. 453

21 7.3.3 Ελεγχος λαδιού αντλίας Αλλαγή λαδιού αντλίας Εκκένωση ρεζερβουάρ καυσίμων Αισθητήρας φλόγας 1. Ανοίξτε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (A) στην κάτω 1. Εχετε διαθέσιμο ένα δοχείο, το οποίο είναι κατάλληλο για να υποδεχθεί το συνολικό περιεχόμενο του ρεζερβουάρ. 1. Ελέγξτε το χρώμα λαδιού αντλίας. Σε περίπτωση που το χρώμα του λαδιού αντλίας είναι γκρι ή άσπρο, διεξάγετε αλλαγή λαδιού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο συμπληρώστε λάδι αντλίας σε κρύα μηχανή. Για είδη λαδιών βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα. πλευρά του περιβλήματος αντλίας, συλλέξτε το λάδι που εκρέει σε ένα κατάλληλο δοχείο και αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. 2. Ελέγξτε στεγανοποιητικό και εφαρμόστε ξανά τη βίδα. 3. Συμπληρώστε με λάδι και κλείστε την τάπα πλήρωσης λαδιού. Για είδη και ποσότητα λαδιού βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχν. δεδομένα. 2. Ρυθμίστε στη σωστή θέση το αυλάκι εκροής στην τάπα φραγής του ρεζερβουάρ καυσίμων. 3. Λύστε την τάπα φραγής και αφήστε το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να εκρεύσει στο ήδη διαθέσιμο δοχείο. Προσέχετε, ώστε να μην προκληθεί υπερχείλιση καυσίμων. 4. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό και επανατοποθετήστε την τάπα φραγής. 5. Ελέγξτε το ρεζερβουάρ σχετικά με στεγανότητα. 1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα και καθαρίστε τον με ένα απαλό πανί. 2. Κατά την εφαρμογή προσέξτε για σωστή έδραση. 454

22 8 Αρση βλαβών 8.1 Ενδείξεις στην οθόνη Ενδείξεις στην οθόνη Αιτία Αρση FLF > Σφάλμα αισθητήρα ροής Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-ALTO Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού FLO > Κλειστή βάνα ή ελάχιστη τροφοδοσία νερού Για απαιτήσεις βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα > Αδεια δεξαμενή καθαριστικού μέσου Συμπληρώστε καθαριστικό μέσο ή φέρτε δοσιμετρική αντλία σε θέση OFF > Η ρύθμιση πίεσης στη διάταξη ελέγχου έχει οριστεί σε χαμηλό όγκο νερού Στρέψτε την περιστρεφόμενη κεφαλή της διάταξης ελέγχου σε υψηλότερη πίεση / όγκο νερού > Συσσώρευση ασβεστίου σε συσκευή Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO FUE > Ελάχιστο καύσιμο Συμπληρώστε καύσιμο Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού HOP > Υπερθέρμανση κινητήρα Φέρτε κεντρικό διακόπτη σε θέση OFF, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει Εισάγετε άμεσα το βύσμα στην πρίζα (χωρίς αγωγούς επιμήκυνσης) ενδεχόμενη πτώση φάσης, ελέγξτε ηλεκτρική σύνδεση HOS > Υπερθέρμανση συσκευής Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO LEA > Διαρροή ή ανεπίτρεπτη λειτουργική κατάσταση μέσω σύντομης λειτουργίας Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από τρεις φορές σύντομης λειτουργίας. Reset: Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση OFF, μετά εκκινήστε εκ νέου τη συσκευή. Κρατήστε πατημένο το πιστολέτο ψεκασμού περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. > Μη στεγανό πιστολέτο ψεκασμού Ελέγξτε πιστολέτο ψεκασμού > Μη στεγανό σωλήνας υψηλής πίεσης, κοχλιωτή σύνδεση υψηλής πίεσης ή αγωγός Σφίξτε τις συνδέσεις, ανανεώστε το σωλήνα υψηλής πίεσης ή τον αγωγό > Αδεια δεξαμενή καθαριστικού μέσου Συμπληρώστε καθαριστικό μέσο ή φέρτε δοσιμετρική αντλία σε θέση OFF > Λερωμένο φίλτρο σε τροφοδοσία νερού Καθαρίστε το φίλτρο > Αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά αέρα Αντιμετωπίστε τις διαρροές LHE > Καπνισμένος αισθητήρας φλόγας Απομακρύνετε αισθητήρα φλόγας και καθαρίστε > Βλάβη σε σύστημα ανάφλεξης ή καυσίμων Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού LHL > Ελάχιστη στάθμη λαδιού αντλίας Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού POL > Pump oil low Συμπληρώστε λάδι αντλίας SEC > Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfi sk- ALTO Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού SEO > Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας UPC > Microprocessor failure Contact Nilfi sk-alto Service 455

23 8.2 Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού αναβοσβήνει ON αναβοσβήνει ON ON Αιτία Αρση > βλέπε FLO βλέπε FLO > Ελάχιστο καύσιμο Συμπληρώστε καύσιμο Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού > Ελάχιστο Nilfisk-ALTO AntiStontiStone Συμπληρώστε Nilfisk-ALTO An- > Διάστημα σέρβις: σέρβις στις Επικοινωνήστε με το σέρβις της επόμενες 20 ώρες Nilfisk-ALTO > Παράλειψη διαστήματος Επικοινωνήστε με το σέρβις της σέρβις Nilfisk-ALTO > Ελάχιστο λάδι αντλίας Συμπληρώστε λάδι αντλίας 8.3 Περαιτέρω βλάβες Βλάβη Αιτία Αρση δεν ανάβει > Το βύσμα δεν είναι μέσα Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα στην πρίζα Ελέγξτε για επαρκή ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο 9.4 Τεχνικά δεδομένα) Πολύ χαμηλή πίεση > Φθαρμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης Αντικατάσταση ακροφύσιου υψηλής πίεσης > Η ρύθμιση πίεσης έχει οριστεί σε χαμηλή πίεση Στρέψτε την περιστρεφόμενη κεφαλή της διάταξης ελέγχου προς τα δεξιά (+) Το μηχάνημα λειτουργεί με αυξομειώσεις στην πίεση και κάνει θορύβους σαν χτυπήματα Ανεπάρκεια καθαριστικού μέσου > Η αντλία έχει τραβήξει αέρα λόγω κενότητας της δεξαμενής απορρυπαντικού > Αδεια δεξαμενή καθαριστικού μέσου > Λερωμένη δεξαμενή καθαριστικού μέσου > Λερωμένη βαλβίδα αναρρόφησης σωλήνα αναρρόφησης καθαριστικού μέσου Κλείστε τη βαλβίδα απορρυπαντικού. Αφαιρέστε τον αυλό από το πιστολέτο. Λειτουργήστε το πιστολέτο ψεκασμού και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει έως ότου φύγει ο αέρας από την αντλία και το μηχάνημα λειτουργήσει και πάλι κανονικά και χωρίς θορύβους. Συμπληρώστε δεξαμενή καθαριστικού μέσου Καθαρίστε δεξαμενή καθαριστικού μέσου Αποσυναρμολογήστε βαλβίδα αναρρόφησης και καθαρίστε Καπνίζει ο καυστήρας > Βρώμικο καύσιμο Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-ALTO > Λερωμένος ή όχι σωστά ρυθμισμένος καυστήρας 456

24 9 Διάφορα 9.1 Επανακύκλωση υλικών συσκευής Αχρηστεύεστε το παλιό μηχάνημα. Τραβήξτε το βύσμα δικτύου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται για οικολογική επανακύκλωση. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διοίκηση της κοινότητάς σας ή στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία. 9.2 Εγγύηση Η γενικές συνθήκες εργασίας μας ισχύουν σε σχέση με την εγγύηση. Υπόκειται σε αλλαγές, ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου. Η εγγύηση ακυρώνεται αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί σε αντίθεση με αυτές τις οδηγίες ή αν υποστεί κακομεταχείριση. Η εγγύηση ακυρώνεται αν δεν γίνει συντήρηση του μηχανήματος όπως περιγράφεται. 457

25 9.3 ήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ Προϊόν High Pressure Cleaner Τύπος NEPTUNE 7 Περιγραφή 200 / 3~ / 50Hz 200 / 3~ / 60Hz 220V / 1~ / 60Hz 220/440V / 3~ / 60Hz 400V / 3~ / 50Hz 440/220 / 3~ / 60Hz Ο κατασκευαστικός τύπος της συσκευής ανταποκρίνεται στους ακόλουθους σχετικούς κανονισμούς EC Machine Directive 98/37/EG, EC Low-voltage Directive 73/23/EG, EC EMV Directive 89/336/EG Εφαρμοσθείσες εναρμονισμένες προδιαγραφές EN , EN , EN , EN , EN , EN Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby,

26 9.4 Τεχνικά στοιχεία Neptune 7 FA 7-58 / 7-58X Voltage 200 / 3~ / 50Hz (JP) Voltage 200 / 3~ / 60Hz (JP) Voltage 220V / 1~ / 60Hz (US) Voltage 220/440V / 3~ / 60Hz (US) Voltage 400V / 3~ / 50Hz (EU) Voltage 440/220 / 3~ / 60Hz (KR) Fuse (slow) A Power rating kw Working pressure bar/mpa 159/ / / / /21.4 Permissible pressure bar/mpa 250/25 Volume flow max. l/h Volume flow Q IEC l/h T max o C T max steam o C Permissable temperature o C Max. water inlet temperature o C Max. water inlet pressure bar/mpa 10/1 Dimensions l x w x h mm 1190 x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x 1020 Weight Kg 217 / 220(X) Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN L pa +/- K pa * db(a) /- 1, /- 1, /- 1, /- 1, /- 1,5 Sound power level L wa MAX including KwA = 1,5dB * db(a) Recoil forces N Fuel tank l 35 Detergent tank A/B l 15/10 Oil quantity l 1.0 Oil type Castrol AlphaSyn-T ISO

27 Nilfi sk-alto sk-alto.com

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 B psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull uso...73-90 norsk Driftsinstruks...91-108

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3

Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Nilfisk C 105.5 Nilfisk C 115.3 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk C 105.5 / C 115.3 EL 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...6

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA

C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-TRA C 125.4 / C 130.2 / C-PG 130.2 X-A Instructions for use 128332679 c (07.2015) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-19 Instruktionsbog... 20-36 Instruksjonsbok... 37-53 Instruktionsbok... 54-70

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com 59627660 03/12 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λει τουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 KM 130/300 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676

Nilfisk Cyclone. Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες. 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά. Printed in USA MODEL: 56380676 Nilfisk Cyclone Οδηγίες χρήσης Γνήσιες οδηγίες MODEL: 56380676 10/09 FORM NO. 56041818 Ελληvıκά Printed in USA 2 / Ελληvıκά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Σύμβολα προφυλάξεων και προειδοποιήσεων... 3 Συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα