ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Φ.30315/14041/2084 απόφαση του Υφυ πουρού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 606/Γ / επιφέρονται οι εξής διορθώσεις: Σελ. 4852, στήλη 1, στίχος 1 από το εσφαλμένο: (1) «Με την αριθμ. Φ.30315/14041/2084 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ορθό: «Με την αριθμ. Φ.30315/14041/2084/ απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Σελ. 4852, στήλη 2, στίχος 1, από το εσφαλμένο: «Την Φ.40202/20150/4005/ απόφαση απόσπα σης, στο ορθό: «Την Φ.40202/20150/4005/ απόφαση απόσπασης». Στη σελ. 4852, στήλη 2, μετά το στίχο 3 προστίθε νται τα εξής: Τις Φ.80429/7598/1421/ , Φ.80429/9064/6711/ , Φ.80429/20034/3788/ , Φ.80429/17014/ 3190/ Φ /17015/3191/ , Φ.80429/17008/ 3187/ Φ.80429/17006/3186/ , Φ.80429/17010/ 3188/ Φ.80429/17012/3189/ , Φ.80429/ 14131/ 2698/ Φ.80429/19545/3676/ αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΤΑΠΙΤ. Σελ από το εσφαλμένο: 23 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΜ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ στο ορθό: 23 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΜ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α Σελ 4854, από το εσφαλμένο: 47 ΑΡΝΙΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ στο ορθό: ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔ.Δ.Α.Χ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΜ. ΡΟΔΟΥ 47 ΑΡΝΙΤΤΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚ ΕΣΟΔΩΝ ΙΔ.Δ.Α.Χ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΜ. ΡΟΔΟΥ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

2 5750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (2) Με την υπ αριθ. 6000/2/2610/16 ιε / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 373/2002, προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία ως κατώτερο αστυνομικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, με το βαθμό του Αρχιφύλακα και Αστυφύλακα αντίστοιχα, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι ιδιώτες, κατά κατηγορία και ειδικότητα, οι οποίοι κρί θηκαν επιτυχόντες και ΙΚΑΝΟΙ κατά το διαγωνισμό πρόσληψης αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ως ακολούθως: Α. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Πτυχιούχοι T.E.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ Δ.Α. ή Α.Δ. 1. Σιδερης Μιχαήλ Θεμελης Ευαγγελία Δ.Α Ν/Α Αττικής 2. Κομισοπουλου Σοφία Φιλοκτημων Μαρία Δ.Α Ν/Α Αττικής 3. Ψυχομανη Αρετή Αθανάσιος Σταυρούλα Δ.Α Αθηνών 4. Λωλη Αλεξάνδρα Ανδρέας Ζωή Α.Δ Κυκλάδων 5. Κοκκωνη Νικολίτσα Ιωάννης Ελένη Δ.Α Δυτ. Αττικής Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.) 1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ Δ.Α. ή Α.Δ. 1. Στεργιου Λαμπρινή Γεώργιος Αγγελική Δ.Α Δυτ.Αττικης 2. Κοσμιδη Σοφία Δημήτριος Ελένη Δ.Α Δυτ. Αττικης 2. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΝΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ Δ.Α. ή Α.Δ. 1. Σακελλαροπουλου Γεωργία Γεώργιος Χαρίκλεια Α.Δ Μεσσηνίας Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ MHTPΩNYMO ΜΟΡΙΑ Δ.Α. ή Α.Δ. 1. Πασχος Γεώργιος Δημήτριος Άννα Δ.Α Δυτ. Αττικής 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΝΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ Δ.Α. ή Α.Δ. 1. Τριπερινας Οδυσσέας Δημήτριος Κωνσταντίνα (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ Υπ. Προστασίας του Πολίτη 10874/2010). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 107/2010 απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 3584/07 ανακαλεί ται ο διορισμός της ΤΑΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε κενή οργανική θέση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ (3) Δ.Α Δυτ. Αττικης κλάδου ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών με εισαγωγικό βαθμό Δ λόγω μη αποδοχής του διορισμού της. (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής 08/ΔΤΑ/10342/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Με την αριθμ. 1790/2010 απόφαση του Δημάρχου Αιγά λεω, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5751 Αθηνών (πρακτικό υπ αριθμ. 5/2010), μετατάσσεται ο υπάλ ληλος ΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κάτοχος απολυτη ρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου), με βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Αιγάλεω 29856/ ). (Αριθμ. αποφ. Περιφέρειας Αττικής 23269/13388/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια κ.α.α. Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟY - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 18/2010 απόφαση του Δημάρχου Άνοιξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 416/ / Τεύχος Γ με το αριθμ. 08/ΔΤΑ/5792/ έγγραφο του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με διορισμό σε κενή οργανική θέση του Δήμου Άνοιξης, επιφέρεται διόρθωση στη σελίδα 3320, στη δεξιά στήλη και στο στίχο 29, από το λανθασμένο: «08/ΔΤΑ/1727/ », στο ορθό «08/ΔΤΑ/5792/ ». Στην υπ αριθμ. 270/1997 απόφαση του Δημάρχου Βου λιαγμένης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229/ /Τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. με την αριθμ. 08/ ΔΤΑ/7399/97 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με διορισμό υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέ σεις του Δήμου Βουλιαγμένης, επιφέρεται διόρθωση στη σελίδα 1810, στη δεξιά στήλη και στο στίχο 31, από το λανθασμένο: «ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΝΑ», στο ορθό «ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ» (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 9270/ απόφαση του Δημάρ χου Ρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/07 και του αριθμ. 11 θέμα 3/ πρακτικού γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας και μετά την αριθμ. 986/ απόφαση του Δημάρχου Παΐων, μετατάσσεται η δημοτική υπάλληλος Γκολφινοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κατηγορίας TE κλάδου ΤΕ2 Κοινω νικών Λειτουργών με βαθμό Δ από το Δήμο Παΐων όπου υπηρετούσε σε κενή οργανική θέση του αυτού βαθμού και κλάδου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρίου, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Ρίου ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας 88843/10623/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθ /10853/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2218/1994 σε συνδυασμό με το Ν. 2240/1994, το άρθρο 13 παρ.23β του Ν.2307/1995 όπως κωδικοποι ήθηκαν με το Π.Δ. 30/1996 καθώς το άρθρο 15 παρ.14 Β μέρος του Ν. 2503/1997 και το άρθρο 17 παρ. 10 Ν. 2527/97, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας/ Φυτικής Παραγωγής, με Γ βαθμό, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Αργολίδας, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου, κατόπιν και των σύμφωνων ομόφωνων γνωμοδοτήσεων, για την πραγματοποίηση της εν λόγω μετάταξης, που αναφέρονται στην αριθμ. 41/ συνεδρίαση (αρ. απόφασης 51/2010) του Υπηρεσιακού της Ν.Α. Αρκαδίας και το απόσπασμα πρακτικού από την αριθμ. 5η/2010 συνεδρίαση του Υπηρεσιακού της Ν. Α. Αργολίδας (αριθμ. απόφασης 28η/2010). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6653/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 5140/ Πράξη του Νομάρχη Ανατο λικής Αττικής, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης στις , λόγω θανάτου, του υπαλλήλου της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Τριανταφύλλου Ηλία του Σπυρίδω νος, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Δη μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07). Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 251/9982/ απόφαση του Δημάρχου Ζακυνθίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του Ν. 3563/2006 εδά φιο που ο Δήμαρχος διορίζει υπαλλήλους κατατάσ σονται στις συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που έχουν συσταθεί με την υπ αριθμ. 238/ απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ζακυνθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθμ. 4908/09 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 1121/ ΦΕΚ τεύχος Β το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ζακύν θου (ΔΕΠΑΖ) που μεταφέρθηκαν στο Δήμο Ζακυνθίων, ως πιο κάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 1. Αυγουστίνου Αντωνία του Αντωνίου στη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου ΔΕ 1 2. Κουφίδη Θεοδώρα του Δημητρίου στη θέση του του Διοικητικού Υπαλλήλου ΔΕ1 3. Μαλλιάς Διονύσιος του Παναγιώτη στη θέση του Μουσικού ΔΕ 19 (4)

4 5752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4. Μπόντζου Κοντόσταυλου Σοφία του Όθωνα στη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου ΔΕ 1 5. Χήρα Τσουκαλά Μαρινέττα του Άγγελου στη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου ΔΕ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 1. Κοροβελώνη Αθηνά του Κωνσταντίνου στη θέση του Εργάτη Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Μπατέλη Παναγιώτα του Σπυρίδωνα στη θέση του Εργάτη Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Μπατέλης Σπυρίδων του Στυλιανού στη θέση του Εργάτη Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Στεριώτη Αναστασία του Μιλτιάδη στη θέση του Εργάτη Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ 16 (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακυνθίων 16664/ ). Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 7317/941 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονί ας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στη βαθ μίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της με αριθμ. 24/ αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, 6 του Ν. 2083/92, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίηση του από τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν.3549/07 (ΦΕΚ Α 69), του άρθρου 1 του Ν. 2517/97, καθώς και τις αριθμ /Β1/ (ΦΕΚ Β 608) και αριθμ /Β1/ (ΦΕΚ Β 2360) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, Θεσσα λονίκη, τηλ.: ) μέσα σε αποκλειστική προθε σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, καθώς επίσης και τέσσερα (4) αντίτυπά τους. 3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου, σε σαράντα (40) αντίτυπα. 4. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε σαράντα (40) αντίτυπα. 6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δε σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, για την πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμή ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στα τηλέφωνα και κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως μ.μ. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Ανα πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επι στήμη Πολυμερών». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 6/ συνεδρίασή της απο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5753 φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1 παρ. 1 και 3 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν.3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/ 1999 (ΦΕΚ 132/ τ. Α ), ως εξής: Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Χημικών Εφαρμογών, Χη μικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος στη βαθμί δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Πολυμερών». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Τους τίτλους σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα, πτυχίο κ.λπ.). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβλη θεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 2. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε τέσσερα αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 3. Βιογραφικό σημείωμα σε τριάντα πέντε (35) αντί τυπα. 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τριάντα πέντε (35) αντίτυπα. 5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κρά τους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημε ρομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I, ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 11 Ιουνίου 2010 Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Με την υπ αριθ. 3189/ Πράξη του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, την αίτηση με αρ. πρωτ. 4297/ της Δάφνης Αγγελίδου του Γεωργίου, την κοινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή ματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Κα λών Τεχνών και του Εκλεκτορικού Σώματος (συνεδρίαση ), μονιμοποιείται η Δάφνη Αγγελίδου του Γεωρ γίου σε θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Κα λών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιδωτό», επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. O Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Διορθώσεις σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 14/ πράξη του Μητροπολιτι κού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 619/ διορθώνεται το εσφαλμένο: «διορίζεται ο Γεώργιος Ντίκας του Σερα φείμ ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σοχού και κατατάσσεται εις την ΤΕ(18 1) Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον», διορθώνεται στο σωστό: «διορίζεται ο Γεώργιος Ντίκας του Σεραφείμ ως Ιερο διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σοχού και κατατάσσεται εις την ΥΕ (18 1) Μισθολογικήν Κατηγο ρίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον». (Από την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά)

6 5754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με τη Φ00/16707/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΙΒΑΝΟΣΚΩΦ ΣΕΡΜΕΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 30 Ιουνίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 8875/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/14641/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 13 Ιουλίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε κτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/14749/ απόφαση της Προϊσταμέ νης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙ ΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 30 Ιουνίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 6399/ δεύτερη αίτησή της «περί πα ραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/16216/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 02 Ιουλίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδε κτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/19047/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΝ ΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 06 Ιουλίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 6434/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Με τη Φ00/19311/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπη ρεσία του Ιδρύματος της ΚΑΛΙΑΝΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 12 Ιουλίου 2010 επει δή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια απο δεκτή η υπ αριθμ. 4090/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμ φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την αριθμ. Β127156/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κατσίκα Απόστολου του Αναστασίου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ με ειδικότητα Μηχανολόγου (Α.Μ. 3283) την 17/6/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραί τησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. βεβ. Υπουργ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 13843/1008/ ). Με την αριθμ. Β127000/ πράξη του Διοικη τή του Οργανισμού Απασχόλισης Εργατικού Δυναμικού, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Μπαντή Απόστολου του Αθανασίου με A βαθμό του κλάδου ΤΕ1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ ΣΕ ΛΕΤΕ με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του και τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30/6/10 συμ φωνά με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 του Ν.3687/08. (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 13537/1000/ ). Με την αριθμ. Β126934/ του Διοικητή του Ορ γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του τ. υπαλλήλου Βασιλείου Μπουντουβή του Νικολάου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικονομικού την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. Εγκρίσεως. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 13538/1001/ ). Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Με την υπ αριθμ. 149/ πράξη του Προε δρεύοντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Ιωάννη, υπαλλήλου με σχέση εργασί ας Δημοσίου Δικαίου, με Β βαθμό και 6ο μισθολογικό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5755 κλιμάκιο, της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας (Σιδερωτριών) του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», στις , κατό πιν της με αρ. πρωτ. 6369/ δεύτερης αίτησης παραίτησής της για λόγους συνταξιοδότησης. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Με την υπ αριθμ. 927/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της εφορείας του Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της ΤΣΙΟΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του Κωνσταντίνου μονίμου υπαλλήλου του Κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με τον Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συντα ξιοδότησης. Με την υπ αριθ. 919/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Εφορείας του Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της ΑΝΝΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕ του Κωνσταντί νου, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο σοκόμων με τον Α βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, για λόγους συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθ. 920/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Εφορείας του Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση εργασίας της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστί ασης, ειδικότητας τραπεζοκόμων με τον Β βαθμό από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, για λόγους συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 926/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της εφορείας του Νοσοκομείου Αφρο δίσιων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓ ΓΡΟΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση εργασίας της ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου μονίμου υπαλλήλου του Κλάδου TE Επισκεπτών τριών με τον Α βαθμό, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης. Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 480/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της μονίμου υπαλλήλου ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΝΙΚΗΣ του Παναγιώ τη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α και αποδοχές 4ου Μ.Κ. από , λόγω παραίτησης για συνταξιοδότηση. (1η αίτηση παραίτησης 17552/ , 2η αίτηση παραίτησης 19486/ ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1512/ πράξη Αναπληρωτή Διοικητή (που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 35,148 και 156 του Ν.3528/ ) του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», λύεται η υπαλληλική σχέση του Καραλή Ευάγγελου του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. Φαρ μακοποιών του Νοσοκομείου μας, με βαθμό Επιμελητή Γ και Μ.Κ. 15, από , ημερομηνία δεύτερης αί τησης παραίτησης, για προσωπικούς λόγους. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Με την υπ αριθμ. 665/ αρ / απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρο 148 (ΦΕΚ 26/τ.Α /9 2 07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Νο σοκομείο της Χέλη Φλώρας του Γεωργίου, υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Γ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου, για προσωπικούς λόγους. Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Με την υπ αριθ. 80/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΠΕΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ειδικότητας Κλιβανιστή Απολυμαντή Αποστειρωτή, με Α βαθμό και το 5 Μισθολογικό κλιμάκιο, για συνταξιοδοτικούς λόγους, από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, εμμένοντας στην παραίτησή του, προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί από το Γ.Λ.Κ. Με την υπ αριθ. 84/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΖΗΜΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, με Α βαθμό και το 6 Μισθολογικό κλιμάκιο, για συνταξιοδοτικούς λόγους, από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, εμμένοντας στην παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Γ.Λ.Κ.

8 5756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθ. 92/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ειδικό τητας Πρεσσαδώρος Σιδερώτρια, με Γ βαθμό και το 7 Μισθολογικό κλιμάκιο, για συνταξιοδοτικούς λόγους, από ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, εμμένοντας στην παραίτησή της, προκει μένου να συνταξιοδοτηθεί από το Γ.Λ.Κ. Ο Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 342/ πράξη της αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδικής Μέ ριμνας Θηλέων Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της υπαλλήλου του Κέντρου Παιδικής Μέ ριμνας Θηλέων Ιωαννίνων Μέγα Νίκης του κλάδου ΥΕ Πλυντριών Ειδών Ιματισμού, με βαθμό Β από ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης. Η Αντιπρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 731 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 562 13 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 764 23 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων....................... 1 Περιφέρειες......................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1031 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 617 4 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα