ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 28/οικ /2352 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδ. : Tηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες : Γ. Πλανήτερος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει. Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 2) Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141, τ.α ), «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 3) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112, τ.α ) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαφάνεια και άλλες διατάξεις». 4) Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ.α ) «Νόµος Αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις». 5) Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ.α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 6) Το Π.. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 1

2 7) Τα Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141, τ.α ) «Ίδρυση και Μετονοµασίας Υπουργείων και κατάργηση υπηρεσιών» και 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8) Το Π.. 93/2012 «ιορισµός Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 9) Την Υπουργική Απόφαση 28οικ.23075/1806/ (ΦΕΚ 2005, τ.β ) «Παράταση της προβλεπόµενης προθεσµίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ. 12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ.α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 10) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Αντιµετώπιση του Προβλήµατος της Έλλειψης Στέγης, το οποίο εκπονήθηκε από τη /νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. 11) Την Υπουργική Απόφαση 28οικ.27671/2096/ «Έγκριση σκοπιµότητας για δέσµευση ανάληψη πιστώσεων από τον ΚΑΕ2762 του Φ33-220» Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους και για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», σύµφωνα µε τις παρ.8 και 9 του άρθρου 29 του Ν.4052/12, όπως ισχύει καλεί Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν. 2646/1998 Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα στόχο, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις για την χρηµατοδότηση Σχεδίων, µεµονωµένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο της παρούσας, ως ακολούθως: Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για το κράτος πρόνοιας της χώρας. Ο νοµοθέτης, αναγνωρίζοντας τη διόγκωση του προβλήµατος, θέσπισε µε το Νόµο 4254/14 τη δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων ή δράσεων για τους άστεγους. Η παρούσα προκήρυξη, εξειδικεύοντας την ανωτέρω νοµοθεσία, στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων που θα λαµβάνουν υπόψη τις εξατοµικευµένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται µέσω συστηµατικών ερευνών των δικαιούχων και να αντιµετωπίζονται µέσω της εκπόνησης ολοκληρωµένων, εξατοµικευµένων πλάνων. Τα ανωτέρω, θα αναλύονται διεξοδικά στις αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα κατατεθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της παρούσης. 2

3 Περιγραφή Η µετάβαση από τις δοµές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνοµες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δηµιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης. Η πρόσβαση σε σχήµατα στήριξης µισθωµάτων, παράλληλα µε την ολική ή µερική κάλυψη λογαριασµών ΕΚΟ ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραµένουν οι πιο δηµοφιλείς και αποτελεσµατικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης. Τα προγράµµατα στέγασης σε διαµερίσµατα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους ωφελούµενους, αφού η επαφή µε τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άµεση σε σχέση µε το διάστηµα κατά το οποίο παρέµεναν σε δοµές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε µεγάλο βαθµό, από τους ίδιους. Ωφελούµενοι Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα στοχεύει σε οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, ή Ξενώνες Ύπνου, ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ήµων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ. Α ) ως άστεγοι και δύνανται άµεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύµατα βίας και σε άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε οµές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Κωδικοποιηµένα, οι οµάδες-στόχος του προγράµµατος είναι οι κάτωθι: οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, οικογένειες και άτοµα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ήµων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυµάτων βίας, άτοµα που φιλοξενούνται σε οµές Παιδικής Προστασίας, έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν. Απαιτούµενα δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ ελάχιστον, ώστε οι ωφελούµενοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα είναι τα εξής: βεβαίωση διαµονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας ή οµή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ηµέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του ήµου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δοµών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του ήµου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκµηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα, έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του δικαιούχου. Υπογραµµίζεται ότι ο δικαιούχος φέρει την αποφασιστική αρµοδιότητα για την ένταξη του ωφελούµενου στο πρόγραµµα. Αριθµός ωφελούµενων και στόχος: Στόχο αποτελεί η ένταξη στο πρόγραµµα κατ εκτίµηση ατόµων για διάστηµα έως και ενός έτους. Από το σύνολο των ατόµων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριµένο σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συµµετέχει και στους δύο πυλώνες ενεργειών, µε κόστος που δεν 3

4 µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, ανά ωφελούµενο άτοµο. Σε περίπτωση που ωφελούµενος συµµετέχει µόνο στον πυλώνα της στέγασης, το ανώτατο ποσό µε το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί είναι ευρώ. Κριτήριο συνέχισης του Σχεδίου αποτελεί η πλήρης αυτονόµηση τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιµου πληθυσµού, η οποία θα αξιολογηθεί αναδροµικά, µέσω της διαδικασίας µεταπαρακολούθησης του προγράµµατος, από την Αρχή ιαχείρισης. Προϋπολογισµός Προγράµµατος: Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε ευρώ. Ειδικοί Στόχοι: Ε.Σ. 1: Η άµεση µετάβαση σε αυτόνοµες µορφές διαβίωσης µέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης Αιτήσεις Χρηµατοδότησης: Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει µια Αίτηση Χρηµατοδότησης ανά γεωγραφική ζώνη, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Ποσόστωση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ανά γεωγραφική ζώνη Γεωγραφικές Ζώνες Ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος Λοιπή Ελλάδα 25% Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 20% Περιφέρεια Αττικής 55% Τα ως άνω ποσοστά δύναται να τροποποιηθούν µε βάση τις αιτήσεις χρηµατοδότησης και µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης (βλ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης). Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης περιλαµβάνει υποχρεωτικά: Ενέργειες που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε την στέγαση των ωφελούµενων Ενέργειες που σχετίζονται µε την κοινωνική φροντίδα των ωφελούµενων Ενέργειες οµαδικής και/ή εξατοµικευµένης συµβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των ωφελούµενων Ενέργειες που σχετίζονται µε την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και µία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών προώθησης του προγράµµατος: Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια κ.ά.) Συνέδρια σεµινάρια ηµερίδες θεµατικές συναντήσεις ανταλλαγής εµπειριών εργαστήρια (workshops), µε την ενεργό εµπλοκή των αρµόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, µε στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης µεταξύ δικαιούχων και άλλων φορέων. Παρεχόµενες υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούµενους του Προγράµµατος, είναι: 1. στέγαση 2. κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 4

5 3. ψυχοκοινωνική υποστήριξη 4. εργασιακή συµβουλευτική 5. νοµική συµβουλευτική 6. χρηµατοοικονοµική διαχείριση 7. διασύνδεση µε αρµόδιες Υπηρεσίες (καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραµµάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα µπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούµενος, π.χ. ενέργειες για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, έκδοση ΑΦΜ - ΑΜΚΑ, κτλ.) Για την υλοποίηση κάθε Σχεδίου ορίζεται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο ένας Επιστηµονικά Υπεύθυνος, καθώς και Οµάδα Έργου. Ο δικαιούχος υπογράφει µε την ωφελούµενη οικογένεια/άτοµο συµφωνητικό, το οποίο περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δύο µερών, καθώς και την αποδοχή του ως άνω Σχεδίου. Ο επιστηµονικά υπεύθυνος του Σχεδίου καταρτίζει εξαµηνιαίο πλάνο υλοποίησης στο οποίο περιγράφονται ξεχωριστά το πλάνο ενεργειών για κάθε µία από τις ανωτέρω παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς επίσης και Σχέδιο ράσης για κάθε ωφελούµενη οικογένεια ή άτοµο, στο οποίο αποτυπώνονται τα ανωτέρω και καταγράφονται λεπτοµερώς και συστηµατικά στον οικογενειακό/ατοµικό τους φάκελο. Στάδια του Προγράµµατος 1. ιαδικασία ένταξης του ωφελούµενου στο Σχέδιο - ηµιουργία προφίλ ωφελούµενου (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελµατική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α.) - ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε µια από τις κατηγορίες επιθυµητής επανένταξης (βλ. παρακάτω) 2. Συµβουλευτική - Ψυχοκοινωνική στήριξη και, κατά περίπτωση, διασύνδεση µε αρµόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας - Εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής ως προς την χρηστή διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (π.χ. διαχείριση υφισταµένων χρεών), νοµικές υπηρεσίες κ.α. 3. Πλάνο απόκτησης στέγης και κάλυψης βασικών αναγκών - Είτε εξεύρεση κατάλληλης στέγης και κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας - Είτε κάλυψη επισκευής υφιστάµενης οικίας κυριότητας του ωφελούµενου ή νοµίµως παραχωρηµένης σε αυτόν, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας 4. Επανένταξη στην αγορά εργασίας µε ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», όπως περιγράφεται κατωτέρω 5. Παρακολούθηση, υποστήριξη - Παρακολούθηση της υλοποίησης καθ όλη την διάρκεια του έργου - Αξιολόγηση - Υποβολή συστάσεων σε εργοδότες και ωφελούµενους και παρακολούθηση συµµόρφωσης προς τις συστάσεις 5

6 1 ος Πυλώνας Ενεργειών: Στέγαση απάνες στέγασης Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιµες για τη συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνονται οι παρακάτω: - Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτοµο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια και για διάστηµα έως ενός έτους ή - Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάµενης κατοικίας κυριότητας του ωφελούµενου ή νοµίµως παραχωρηµένης σε αυτόν, έως του ποσού των ευρώ - απάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κ.λ.π, έως του ποσού των ευρώ για ένα άτοµο και ευρώ για οικογένεια - απάνες κάλυψης καθηµερινών αναγκών (περιλαµβανοµένης διατροφής και καρτών µετακίνησης), έως του ποσού των 200 για ένα άτοµο και ως 250 για οικογένεια, µηνιαίως - απάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου (έως του ποσού των 300 ευρώ µηνιαίως στην ανάδοχη οικογένεια για έξοδα στέγασης και διατροφής και 100 ευρώ µηνιαίως στον ωφελούµενο για ατοµικά έξοδα). Περιγραφή του χώρου - Υλικοτεχνική υποδοµή Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ ελάχιστον: Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) Χώρο κουζίνας εξοπλισµένο µε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές Θέρµανση σε όλα τα δωµάτια Σε κάθε υπνοδωµάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιµατισµό και κοµοδίνο Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός µέσου νοικοκυριού Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι για τις οικογένειες προβλέπεται κάλυψη ενοικίου για αυτόνοµη διαµονή σε διαµέρισµα που καλύπτει τις ανάγκες των µελών της, ενώ για τα µεµονωµένα άτοµα προβλέπεται, είτε κάλυψη ενοικίου για διαµονή σε διαµέρισµα ενός δωµατίου (γκαρσονιέρα), είτε κάλυψη ενοικίου για συνοίκηση δύο ατόµων σε διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων, αφού ληφθούν υπόψη από το δικαιούχο του Σχεδίου οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης χωριστά. Η ενοικίαση διαµερισµάτων στην ίδια πολυκατοικία ή στο ίδιο συγκρότηµα επιτρέπεται σε ποσοστό µέχρι 10% του συνόλου των ωφελουµένων κάθε Σχεδίου. Το µισθωτήριο συµβόλαιο υπογράφεται στο όνοµα του ωφελούµενου µε την εγγύηση του δικαιούχου, ενώ τυχόν πάγια παραµένουν στην κυριότητα του ωφελούµενου µετά το πέρας του Σχεδίου. 2 ος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, µε ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελουµένων, µέσω δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συµβουλευτικής, προκειµένου να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και στην συνέχεια η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η υποστήριξή τους, προκειµένου να δραστηριοποιηθούν µέσω της αυτοαπασχόλησης ή εναλλακτικών µορφών απασχόλησης. 6

7 Η τοποθέτηση των ωφελούµενων σε θέσεις εργασίας επιτυγχάνεται µέσα από τη στοχευόµενη διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας ή µέσω άλλων µορφών προώθησης προς την απασχόληση, καθώς και µέσα από τη γενικότερη ενίσχυση των προσόντων τους, µε τη διασύνδεσή τους µε τους κατάλληλους φορείς κατάρτισης και εύρεσης εργασίας. Επίσης, η διάσταση της κινητικότητας είναι εξαιρετικά σηµαντική σε συνδυασµό µε την έννοια της «επιστροφής στις ρίζες», για τους ωφελούµενους που προέρχονται από περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων στην οµάδα αυτή προκειµένου να προβούν σε µικροεπισκευές ιδιόκτητης ή νοµίµως παραχωρηµένης κατοικίας και µετάβασης σε µη αστικά κέντρα, προκειµένου να ασχοληθούν µε αγροτικές εργασίες. Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε περίπτωση στο σύνολο των ωφελούµενων σε όλη την διάρκεια του Σχεδίου: ενηµέρωση για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στην εργασία, πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες εύρεσης νόµιµης εργασίας και παρακολούθησης προγραµµάτων εκπαίδευσης /κατάρτισης, υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούµενου υπηρεσίες υποβοήθησης των ωφελούµενων προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, παροχή συµβουλών σε θέµατα λογιστικά, φορολογικά, νοµικά κλπ), υπηρεσίες ειδικής συµβουλευτικής προετοιµασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας. ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε συγκεκριµένη κατηγορία επιθυµητής επανένταξης Καταρτίζεται ανά ωφελούµενο, ενώ οι κατηγορίες δράσεων επανένταξης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι κάτωθι: Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, Υποστήριξη για τη δηµιουργία επιχείρησης ατοµικά ή σε εταιρική σχέση - και χρηµατοδότηση της. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας ή η αυτοαπασχόληση, Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή οποιαδήποτε τεκµηριωµένη πρόταση που οδηγεί σε νόµιµη απασχόληση. Ειδικότερα, επιχορηγούνται οι κάτωθι κατηγορίες ενεργειών: Α. Ενέργεια που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριµερών συµβάσεων επιχορήγησης, µεταξύ δικαιούχου, εργοδότη και ωφελούµενου, για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Οι συµβάσεις είναι ορισµένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι µεγαλύτερη των 12 µηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Στην σύµβαση απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται αρµοδίως, αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται µε την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. Ο χρόνος απασχόλησης µπορεί να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ως ποσό χρηµατοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. 7

8 Β. Η ενέργεια που αφορά στην υποστήριξη για τη δηµιουργία επιχείρησης, αποτελεί µια εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης για τους ωφελούµενους. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης, ή δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας, ή εναλλακτικά, ενασχόλησης στη παροχή υπηρεσιών (π.χ φροντίδα ηλικιωµένων). Η υλοποίηση της ενέργειας προϋποθέτει τη δυνατότητα ατοµικής συµβουλευτικής, ή συµβουλευτικής σε ολιγοµελείς οµάδες γύρω από θέµατα: Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχηµένη υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας και το ξεκίνηµα µιας νέας επιχείρησης, Καθοδήγησης για τη δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, Νοµικής στήριξης, Υποστήριξης σε θέµατα µάρκετινγκ, Φορολογικής υποστήριξης, κ.ο.κ. Ως ποσό χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη ενέργεια ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστηµα µέχρι δώδεκα (12) µήνες, το οποίο θα παρέχεται µε τη διαδικασία του εργόσηµου και στην περίπτωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελµατικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισµού, συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ. Σε περίπτωση συνεταιρισµού, ή σύστασης εταιρίας, ή άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούµενοι, απαιτείται ειδική έγκριση από την Αρχή ιαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης, µετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου. Γ. Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης σε όσους/όσες επιθυµούν να µετακινηθούν από τα αστικά κέντρα και να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω χώρο. Ως ποσό χρηµατοδότησης ορίζεται η επιδότηση ηµεροµισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δύναται να παρέχεται µε τη διαδικασία του εργόσηµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης αγροτικού τεµαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισµού, συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ. Εναλλακτικά, δύναται να προβλεφθεί: Voucher κατάρτισης Σκοπός της ενέργειας είναι η επίτευξη της δοµηµένης πορείας εισόδου των αστέγων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. Το συνολικό κόστος της δράσης δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ ανά ωφελούµενο. Αντικείµενο της ενέργειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαµβάνουν: Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευµένες δεξιότητες Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας διάρκειας µέχρι 2000 ωρών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τους 12 µήνες. Η Πρακτική άσκηση θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης. Υπηρεσίες Συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούµενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουµένου 8

9 από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση Πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την µετατροπή της Πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουµένου αµέσως µετά τη λήξη της Πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης πρόσκλησης. Οι ωφελούµενοι της συγκεκριµένης ενέργειας, θα εγγραφούν σε «Μητρώο Ωφελουµένων» και θα δικαιούνται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Οι επιχορηγούµενες ενέργειες εργασιακής ένταξης επιµερίζονται ανά προτεινόµενο Σχέδιο, ως κάτωθι: Πίνακας 2: Ποσόστωση των Επιχορηγούµενων Ενεργειών Εργασιακής Ένταξης ανά Σχέδιο Επιχορηγούµενες Ενέργειες Εργασιακής Ένταξης Ποσοστό ανά Σχέδιο Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 30% Υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή 30% δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα 30% Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης µέσω Voucher κατάρτισης 10% Η παραπάνω ποσόστωση µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Αρχής ιαχείρισης, εφόσον ο ικαιούχος φορέας τεκµηριώσει το αίτηµά του. Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας των Κατηγοριών Επιλέξιµων απανών και των αντίστοιχων Επιλέξιµων Ορίων ανά ωφελούµενο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Μεµονωµένα άτοµα Οικογένειες 1 ος Πυλώνας Ενεργειών: απάνες Στέγασης Κάλυψη ενοικίου για διάστηµα Έως του ποσού των 180 ευρώ Έως του ποσού των έως ενός έτους για ένα άτοµο, έως 240 ευρώ 280 ευρώ για για δύο ενήλικες µηνιαίως οικογένεια µηνιαίως Κάλυψη εξόδων επισκευής έως του ποσού των ευρώ έως του ποσού των υφιστάµενης κατοικίας απάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κλπ. απάνες κάλυψης καθηµερινών αναγκών (περιλαµβανοµένης σίτισης και καρτών µετακίνησης) απάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου έως του ποσού των ευρώ έως του ποσού των 200 µηνιαίως έως του ποσού των 300 µηνιαίως για έξοδα στέγασης και διατροφής στην ανάδοχη οικογένεια και 100 µηνιαίως για ατοµικά έξοδα ευρώ έως του ποσού των ευρώ ως του ποσού των 250 ευρώ µηνιαίως 2 ος Πυλώνας Ενεργειών: απάνες Εργασιακής Επανένταξης Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας κατώτατος βασικός µισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από 9

10 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα Υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης µέσω Voucher κατάρτισης τις κείµενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά Τα οριζόµενα ποσά δεν είναι δεσµευτικά ανά κατηγορία δαπάνης. Ποσοστό έως 20% δύναται να µεταφέρεται ανά κατηγορία από τον δικαιούχο, χωρίς έγκριση από την Αρχή ιαχείρισης. Με απόφαση της Αρχής ιαχείρισης δύναται τα ανωτέρω να τροποποιούνται περαιτέρω, ανάλογα µε τις ανάγκες του ωφελούµενου και µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως των ορίων κάθε κατηγορίας δαπάνης, το συνολικό κόστος ανά ωφελούµενο άτοµο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ετησίως, µε την εξαίρεση τη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση προκειµένου να καλυφθούν πρόσθετες δαπάνες, παρέχεται µόνο µε την προϋπόθεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης, εναλλακτικά στις κάτωθι περιπτώσεις: - ποσό έως ευρώ παρέχεται στην περίπτωση µετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και - ποσό έως ευρώ παρέχεται στην περίπτωση µετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, συµπληρωµατική χρηµατοδότηση παρέχεται σε περίπτωση συνεταιρισµού ή σύστασης εταιρίας ή άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούµενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης από την Αρχή ιαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης, µετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου. II. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΧΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρηµατοδότηση Η χρηµατοδότηση των Σχεδίων θα βαρύνει τον Ε.Φ , ΚΑΕ 2762 Το κάθε προτεινόµενο Σχέδιο µπορεί να περιλάβει µέχρι εβδοµήντα (70) ωφελούµενους, εκ των οποίων τουλάχιστον το 40% συµµετέχει υποχρεωτικά και στους δύο πυλώνες ενεργειών. Κανένα σχέδιο και κανείς ωφελούµενος δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηµατοδότησης για το ίδιο διάστηµα. Για κάθε δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό µέχρι 10%, επί του προϋπολογισµού των ενεργειών στέγασης και επανένταξης, για δαπάνες προσωπικού και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά, αναλώσιµα, προµήθειες, γενικές υπηρεσίες, αµοιβές τρίτων και ειδικές δαπάνες για την 10

11 υλοποίηση του σχεδίου. Υπογραµµίζεται ότι οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226, τ. Α ). Το τελικό ύψος της χρηµατοδοτούµενης δαπάνης οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση του Σχεδίου, µε βάση τις πραγµατικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών. Ως πραγµατικές, νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του εγκεκριµένου προγράµµατος και από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Οι πληρωµές από την Αρχή ιαχείρισης προς τους δικαιούχους πραγµατοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του Σχεδίου καταβάλλεται µετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον δικαιούχο, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο δικαιούχος πραγµατοποιήσει την απαιτούµενη προετοιµασία για την έναρξη του Σχεδίου, η οποία συνίσταται σε: - ηµιουργία προφίλ ωφελούµενου (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελµατική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α) - ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε µια από τις κατηγορίες επιθυµητής επανένταξης - Υλοποίηση µίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δηµοσιοποίησης του Σχεδίου (όπως δηµοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή ελτίου Τύπου, έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). Τα ανωτέρω θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση, από την Αρχή ιαχείρισης, της υλοποίησης των ενεργειών στέγασης και επανένταξης σε ποσοστό 30% του φυσικού αντικειµένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών, καθώς και από την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο µε την οποία να περιγράφεται επαρκώς η χρηµατοοικονοµική πορεία του σχεδίου. Για την απόδειξη των ως άνω δύναται να υποβληθούν κατά περίπτωση παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (µισθωτήρια συµφωνητικά κατοικίας για τα οποία θα υποβάλλεται «Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας», συµφωνητικά µε την ανάδοχη οικογένεια, δαπάνες επισκευής υφιστάµενης κατοικίας, αγορά οικοσκευής κ.ο.κ. για το σύνολο των ωφελούµενων και συµβάσεις µε εργοδότη, έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενοικίαση αγροτεµαχίου κ.ο.κ για όσους ωφελούµενους συµµετέχουν σε δράσεις εργασιακής επανένταξης). γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την Αρχή ιαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60 % του φυσικού αντικειµένου, σε κάθε πυλώνα ενεργειών και µετά από την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο µε την οποία να περιγράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειµένου καθώς και η χρηµατοοικονοµική πορεία του σχεδίου ώστε να τεκµηριώνεται η ανάγκη χρηµατοδότησης. Για την απόδειξη των ως άνω δύναται να υποβληθούν κατά περίπτωση παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (αποδεικτικά δαπανών ενοικίασης, δαπάνες 11

12 µισθοδοσίας προσωπικού και ωφελουµένων, ασφαλιστικές εισφορές, αµοιβές τρίτων, προµήθειες, αναλώσιµα, κ.ο.κ). δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης αφορά στην πληρωµή του τελικού υπολοίπου της χρηµατοδότησης και καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την Αρχή ιαχείρισης της υλοποίησης του 100% του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου (σύνολο δαπανών συνοδευόµενων από τα παραστατικά εξόφλησης), σύµφωνα µε το περιεχόµενο της προγραµµατικής σύµβασης και µετά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωµής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης από τον δικαιούχο. Για την καταβολή της αποπληρωµής απαιτείται η προηγούµενη υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου από τον δικαιούχο. Αρχή ιαχείρισης Ως Αρχή ιαχείρισης του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ). Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Η επιλέξιµη περίοδος των Σχεδίων για χρηµατοδότηση είναι από την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µέχρι 31/12/2015 III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται από την Αρχή ιαχείρισης και περιλαµβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων. Υποβάλλονται υποχρεωτικά 1. ιαβιβαστικό έγγραφο, 2. Έντυπο Αίτησης χρηµατοδότησης (ένα αντίτυπο) και ήλωση µε ιδιόχειρη υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, 3. Αίτηση Χρηµατοδότησης σε ηλεκτρονική µορφή (cd ή άλλο µη επανεγγράψιµο αποθηκευτικό µέσο), 4. Αναλυτικός Προϋπολογισµός απανών σε Ευρώ, 5. Συνοπτικός Προϋπολογισµός (στοιχείο 1, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος σε Ευρώ και ισοσκελισµένος, 6. Πρόσφατη έκθεση πεπραγµένων του αιτούντος φορέα (Παράρτηµα 1 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 7. Ισολογισµός του φορέα ή αντίστοιχα στοιχεία για το τελευταίο διαθέσιµο οικονοµικό έτος (Παράρτηµα 2 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 8. Καταστατικό/Ιδρυτική πράξη του φορέα (Παράρτηµα 3 της Αίτησης Χρηµατοδότησης) µετά των τροποποιήσεων του, 9. Πιστοποιητικό µη λύσης από το Πρωτοδικείο ή από άλλη οικεία αρχή, 10. ελτία καθηκόντων απασχολουµένων στο Σχέδιο (Παράρτηµα 4 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 11. Φύλλο Συνοπτικών Πληροφοριών της Αίτησης Χρηµατοδότησης (ΦΣΠ), 12

13 12. ήλωση εταιρικής σχέσης για κάθε εταίρο, εφόσον υφίσταται εταιρική σχέση (στοιχείο 5 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), µε ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, 13. Πίνακας των οικονοµικών πόρων του οργανισµού (στοιχείο 11 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος, σε συνδυασµό µε τη χρονολογία ιδρύσεως του οργανισµού (στοιχείο 1.4 του Πρώτου Μέρους), 14. Βιογραφικό Σηµείωµα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του Σχεδίου. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται διεξάγεται στα ακόλουθα δύο στάδια: Ι. Έλεγχος Πληρότητας Αιτήσεων Χρηµατοδότησης Ι. α. Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης εξετάζεται ως προς τα τυπικά της στοιχεία από την Αρχή ιαχείρισης. Ο έλεγχος αφορά: 1. Την Αίτηση Χρηµατοδότησης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (από ένα αντίτυπο) µε ιδιόχειρη υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, µετά του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου, 2. Την εµπρόθεσµη υποβολή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, 3. Το δικαίωµα συµµετοχής του φορέα που υποβάλλει την Αίτηση Χρηµατοδότησης, µε βάση τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα, 4. Την οµάδα στόχο του Σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Προκήρυξη, 5. Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του Σχεδίου, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε την Προκήρυξη, 6. Την περιγραφή του Σχεδίου, που πρέπει να είναι συµπληρωµένη, 7. Συνοπτικό Προϋπολογισµό (στοιχείο 1, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος σε Ευρώ και ισοσκελισµένος, 8. Αναλυτικό Προϋπολογισµό απανών της Αίτησης, σε Ευρώ (στοιχείο 2, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 9. Αναγραφή συνολικού αριθµού επωφελούµενων ατόµων από το Σχέδιο. Εάν ένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρείται, η Αίτηση Χρηµατοδότησης απορρίπτεται και δεν περνά στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Ι. β. Επίσης ελέγχεται εάν στην κατατιθέµενη αίτηση χρηµατοδότησης περιλαµβάνονται: 1. Πρόσφατη έκθεση πεπραγµένων του αιτούντος φορέα (Παράρτηµα 1 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 2. Ισολογισµός του φορέα ή αντίστοιχα στοιχεία για το τελευταίο διαθέσιµο οικονοµικό έτος (Παράρτηµα 2 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 3. Καταστατικό / Ιδρυτική πράξη του φορέα, µετά των τροποποιήσεών του (Παράρτηµα 3 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 4. Πιστοποιητικό µη λύσης από το Πρωτοδικείο ή από οικεία νόµιµη αρχή, 5. ελτία καθηκόντων απασχολουµένων στο Σχέδιο (Παράρτηµα 4 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 6. Τα υποχρεωτικά στοιχεία του Φύλλου Συνοπτικών Πληροφοριών της Αίτησης Χρηµατοδότησης (ΦΣΠ), τα οποία πρέπει να είναι συµπληρωµένα, 7. ήλωση εταιρικής σχέσης για κάθε εταίρο, εφόσον υφίσταται εταιρική σχέση (στοιχείο 5 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), µε ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, 8. Πίνακας των οικονοµικών πόρων του οργανισµού (στοιχείο 11 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος, σε συνδυασµό µε τη χρονολογία ιδρύσεως του οργανισµού (στοιχείο 1.4 του Πρώτου Μέρους), 9. Βιογραφικό Σηµείωµα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του Σχεδίου. 13

14 Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν περιλαµβάνεται, η Αρχή ιαχείρισης αιτείται γραπτώς 1 προς τον φορέα την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της ειδοποίησής του. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση Χρηµατοδότησης απορρίπτεται. Ι. γ. Για κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης συµπληρώνεται Ειδικό Έντυπο Πληρότητας, το οποίο υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο. Εάν µία Αίτηση Χρηµατοδότησης απορριφθεί, ενηµερώνεται εγγράφως ο φορέας που την υπέβαλε. Όλες οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που πληρούν τα κριτήρια του ελέγχου πληρότητας, προωθούνται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. ΙΙ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης ΙΙ. α. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηµατοδότησης που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς για την πληρότητά τους κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησής τους, θα διεξαχθεί από την προβλεπόµενη στην παρ. 7, του άρθρου 29, του ν. 4052/12 όπως ισχύει, Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται µε Υπουργική Απόφαση. Στα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν παρέχεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους. ΙΙ. β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση µετά από πρόσκληση του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις προσδιορίζονται χρονικά από τον Πρόεδρο, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που καθορίζονται από το χρονοδιάγραµµα, τόσο της επιλογής όσο και της υλοποίησης των Σχεδίων. Για την πληρέστερη προετοιµασία της Επιτροπής, όλες οι προς αξιολόγηση αιτήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραµµατειακά από υπάλληλο της /νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. ΙΙ. γ. Καταρτίζονται τρείς ξεχωριστοί πίνακες αξιολόγησης µε κριτήριο τη γεωγραφική ζώνη κάλυψης του Σχεδίου. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθµολογούν ατοµικά την κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Αποδοτικότητα της δαπάνης από πλευράς κόστους, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των ωφελούµενων ατόµων σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της Αίτησης, µε συντελεστή βαρύτητας 30% Εµπειρία του φορέα που υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση (και κάθε οργάνωσης-εταίρου αν υπάρχει) σε σχέση µε τη συγκεκριµένη οµάδα-στόχος και το εξεταζόµενο πεδίο δράσης, µε συντελεστή βαρύτητας 15% Το ύψος της χρηµατικής συνεισφοράς του αιτούµενου φορέα στο Σχέδιο (ίδιοι πόροι/άλλη πηγή χρηµατοδότησης), µε συντελεστή βαρύτητας 20% Βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο Σχέδιο συµπληρώνει άλλες δράσεις χρηµατοδοτούµενες από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως µέρος εθνικών προγραµµάτων, µε συντελεστή βαρύτητας 15% Οργάνωση και µεθοδολογία του προτεινόµενου Σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου των πραγµατικών αναγκών της οµάδας στόχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αίτηση χρηµατοδότησης, µε συντελεστή βαρύτητας 20%. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε κλίµακα 1 έως 5 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η βαθµολογία κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης αποτυπώνεται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης που συµπληρώνει κάθε µέλος της Επιτροπής 1 Ως γραπτή ενηµέρωση προς το φορέα νοείται και η αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στην ηλεκτρονική δ/νση που έχει δηλώσει στην αίτησή του ο φορέας, εφόσον υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης του εν λόγω µηνύµατος. 14

15 ξεχωριστά. Οι Αιτήσεις κατατάσσονται, ανά πίνακα αξιολόγησης, µε βάση τον µέσο όρο των βαθµολογιών που αντιστοιχούν σε κάθε µία από αυτές. Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που συγκεντρώνουν συνολική βαθµολογία χαµηλότερη των 2,5 βαθµών απορρίπτονται. ΙΙ. δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µειώσει το ύψος του προϋπολογισµού κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης, τηρώντας τη σειρά αξιολόγησης και ξεκινώντας από αυτήν µε την υψηλότερη βαθµολογία και µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Οι υπόλοιπες Αιτήσεις Χρηµατοδότησης απορρίπτονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά περίπτωση µπορεί να προβεί σε πιθανές υποδείξεις τροποποιήσεων για τα στοιχεία της Αίτησης, στις οποίες ο φορέας οφείλει να συµµορφωθεί, εφόσον η Αίτησή του εγκριθεί. Οι υποδείξεις αυτές µαζί µε τη βαθµολογία της κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης αποτυπώνονται στην τελική εισηγητική έκθεση, την οποία και υποβάλλει αρµοδίως κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης µετά το πέρας των συνεδριάσεών της. ΙΙ. ε. Με βάση τις εισηγητικές εκθέσεις της Επιτροπής, η Αρχή ιαχείρισης ενηµερώνει κάθε αιτούµενο φορέα γραπτώς για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τους γνωστοποιεί τη βαθµολογία που έλαβε η Αίτηση τους, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό της Αίτησης Χρηµατοδότησης και τη σχετική αιτιολόγηση. Οι φορείς που επιλέχθηκαν για χρηµατοδότηση ενηµερώνονται επίσης, για τις υποδείξεις της Επιτροπής σχετικά µε την Αίτηση τους, και οφείλουν εφόσον συµφωνούν να καταθέσουν εντός προθεσµίας στην Αρχή ιαχείρισης, αναµορφωµένη Αίτηση Χρηµατοδότησης προσαρµοσµένη πλήρως στις υποδείξεις αυτές. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των ως άνω αναµορφωµένων Αιτήσεων Χρηµατοδότησης εκδίδονται οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης ανά Σχέδιο. Οι φορείς των οποίων οι Αιτήσεις δεν επιλέχθηκαν για χρηµατοδότηση έχουν το δικαίωµά υποβολής ένστασης επί της εγκυρότητας της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερολογιακών (5) ηµερών. Με Υπουργική Απόφαση συστήνεται τριµελής Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία οφείλει εντός δέκα πέντε ηµερολογιακών (15) ηµερών από την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, να γνωµοδοτήσει επί των ενστάσεων. Στα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν παρέχεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους. Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης, συνάπτονται αντίστοιχες Προγραµµατικές Συµβάσεις µε τους δικαιούχους, µε τις οποίες τους ανατίθεται η εκτέλεση των Σχεδίων. Ειδικότερα οι Προγραµµατικές Συµβάσεις καθορίζουν, µεταξύ άλλων: α) Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισµό, β) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η οποία θα κατατεθεί έως πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης, γ) Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιµοποιηθούν, δ) Το χρονοδιάγραµµα του Σχεδίου, ε) Το µέρος των καθηκόντων και σχετικών δαπανών που ο τελικός δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτα µέρη, στ) Τις διατάξεις για την εφαρµογή του Σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη) ζ) Τους όρους που αφορούν την καταβολή της επιχορήγησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδοµένων. 15

16 η) Τους όρους όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται. θ) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδοµένων. ι) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τους όρους δηµοσιότητας. Α Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ IV. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Τα Σχέδια που περιγράφονται στις Αιτήσεις Χρηµατοδότησης δεν πρέπει να επικαλύπτονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε Σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά Προγράµµατα και άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης που περιλαµβάνει η υπό έγκριση αίτηση. Η Αίτηση Χρηµατοδότησης πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη. εν γίνονται δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις. Όλες οι υποβαλλόµενες Αιτήσεις Χρηµατοδότησης πρέπει να είναι δεµένες, µε αρίθµηση σελίδων και να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης είναι η 13/10/2014 Οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυµεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής ιαχείρισης στην ταχυδροµική διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ) Κωστή Παλαµά 6-8, ΤΚ ος όροφος, Αθήνα µε την ένδειξη «Αίτηση Χρηµατοδότησης Πρόγραµµα Στέγασης και Επανένταξης» Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από τα στελέχη του ΕΙΕΑ : Ελένη Λαµπριτζή, τηλ , e.mail: Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ , e.mail: εν γίνονται δεκτές Αιτήσεις που αποστέλλονται µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαµβάνεται µόνο η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής ιαχείρισης και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου ή αποδεικτικού ταχυµεταφοράς. Η εν λόγω ηµεροµηνία δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 13/10/

17 Οι ενδιαφερόµενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της Αίτησης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ), Κωστή Παλαµά 6-8, ΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 3. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πρόνοιας 4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης Πρόνοιας 5. ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης και Υπηρεσιών 6. ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συνοχής 7. ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας 8. ιεύθυνση Προστασίας ΑµεΑ 9. ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, /Αύγουστος /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. 28οικ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 27.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1460 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο Προέδρου Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας δαπάνης είναι απαραίτητες για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άγιος Στέφανος, 5/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - 9143 - ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Σ ήµου ιονύσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουµένων στο πρόγραµµα Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 30/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:30626 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 213 1501161 Email : nathanasopoulos@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (6) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής:

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράµµατος ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ :

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ : Θεσσαλονίκη: 15-1-2016 Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : 546 28 Τηλ. : 2310764023 (Εσωτ. 16) Φαξ : 2310703015-2310706016 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90814 Θεσσαλονίκη, 05/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88971 Θεσσαλονίκη, 12/3/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 261/99666 FAX: 261/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 24.12.214 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4.

28/08/2014 09/09/2014 1. 2. 3. 4. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα