ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την 30.06."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την Αθήνα, Αύγουστος 2007

2 Εισαγωγή Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προέβη στη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στα χρέη των νοσοκοµείων προς τις εταιρείες- µέλη του. Από τη βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε, προέκυψαν οι Πίνακες που επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο και οι οποίοι παρουσιάζουν τα αναλυτικά στοιχεία των οφειλόµενων ποσών µόνο για τον κλάδο φαρµάκων και του συνολικού χρόνου καθυστέρησης αποπληρωµής αυτών ανά νοσοκοµείο. Συγκεκριµένα, οι Πίνακες περιλαµβάνουν τόσο τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των νοσοκοµείων, όσο και τα επιµέρους στοιχεία τεσσάρων υποκατηγοριών αυτών, ως εξής: Πίνακας 1: Χρέη των νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ Κατάταξη των νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Πίνακας 2: Χρέη των νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ Κατάταξη των νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Πίνακας 3: Χρέη προς τις επιχειρήσεις που δεν συµπεριλήφθησαν στη ρύθµιση του Υπουργείου Πίνακας 4: Χρέη Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ o o Πίνακας 4α: Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό Πίνακας 4β: Κατάταξη µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Πίνακας 5: Χρέη Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ o o Πίνακας 5α: Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό Πίνακας 5β: Κατάταξη µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Πίνακας 6: Χρέη Στρατιωτικών Νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ o o Πίνακας 6α: Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό Πίνακας 6β: Κατάταξη µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Πίνακας 7: Χρέη Νοσοκοµείων ΙΚΑ προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ o o Πίνακας 7α: Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό Πίνακας 7β: Κατάταξη µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα 2

3 Κύρια Σηµεία Τα κύρια σηµεία που προκύπτουν από την ανάλυση των πινάκων είναι τα ακόλουθα: Το συνολικό ύψος των χρεών των νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ ανέρχεται στις στα 1,54 δισ., παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση (25%) σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος την ( 1,23 δισ). Ο µέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωµής των οφειλών ανέρχεται στους 17,03 µήνες (511 ηµέρες), ήτοι οι οφειλές εκκρεµούν κατά µέσο όρο- από το Φεβρουάριο του Το µέγεθος αυτό παρουσιάζει επίσης αξιοσηµείωτη µεταβολή σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση στις (13,4 µήνες). Τα χρέη προς τις εταιρείες που δεν συµπεριλήφθησαν στη ρύθµιση του Υπουργείου (2004) ανέρχονται περίπου στα 224,5 εκατ., αυξηµένα σε σχέση µε το εκέµβριο του 2006 κατά 5%. Αποτελούν το 14,6% του συνόλου των οφειλών των νοσοκοµείων, ενώ περίπου το 84,3% αυτών εκκρεµεί από τα έτη 2001, 2002 και Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ο Ευαγγελισµός εµφανίζει τις υψηλότερες οφειλές προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ, µε συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 63,7 εκατ. (4,1% επί του συνόλου των οφειλών), ενώ παράλληλα ο µέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωµής των χρεών του ανέρχεται στους 19 µήνες, επίπεδο υψηλότερο από το µέσο όρο του συνόλου των νοσοκοµείων. Το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής και το Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης σηµειώνουν τη µεγαλύτερη καθυστέρηση αποπληρωµής των χρεών µεταξύ των δηµόσιων νοσοκοµείων, καθώς οι οφειλές τους εκκρεµούν κατά µέσο όρο- από τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2004, αντίστοιχα. Παρόµοια εικόνα ως προς την καθυστέρηση αποπληρωµής των οφειλών παρουσιάζει και το Κοινωφελές Ίδρυµα Ερρίκος Ντυνάν, µε οφειλές που εκκρεµούν από τον Ιούνιο του Τα δέκα πρώτα βάσει οφειλόµενου ποσού- νοσοκοµεία έχουν συνολικά χρέη προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 486 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 31,6% των συνολικών χρεών. Γενικά, παρατηρείται υψηλός βαθµός συγκέντρωσης των χρεών σε λίγα νοσοκοµεία. Συγκεκριµένα, το 20% των νοσοκοµείων οφείλει το 66,2% των συνολικών χρεών ( ιάγραµµα Ανισοκατανοµής Χρεών). 3

4 ιάγραµµα Ανισοκατανοµής Χρεών Νοσοκοµείων 100% % επί του συνολικά οφειλόµενου ποσού 80% 60% 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % νοσοκοµείων Τα Ν.Π.Ι.. Ερρίκος Ντυνάν και Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχουν από κοινού οφειλές που ανέρχονται στα 30,4 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του συνόλου των οφειλών. Τα χρέη των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων ανέρχονται στα 247,9 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 16,1% του συνόλου των οφειλών. Η µέση καθυστέρηση αποπληρωµής ανέρχεται στους 18,3 µήνες, µε άλλα λόγια τα χρέη τους εκκρεµούν κατά µέσο όρο από το Ιανουάριο του Τα χρέη των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ξεπερνούν οριακά τα 20 εκατ. και εκκρεµούν κατά µέσο όρο από τον Αύγουστο του Η συνολική διάρκεια καθυστέρησης αποπληρωµής των χρεών τους ξεπερνά σηµαντικά το µέσο όρο των δηµόσιων νοσοκοµείων και ανέρχεται σχεδόν στους 35 µήνες (1.047 ηµέρες). Το 68,9%, δε, των συνολικών χρεών τους προέρχεται από το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, το οποίο επιπρόσθετα παρουσιάζει τον υψηλότερο µέσο χρόνο καθυστέρησης (οι οφειλές του εκκρεµούν από τον Ιανουάριο του 2004). Τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία έχουν συνολικές οφειλές προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις που ανέρχονται στα 40 εκατ. (2,6% επί του συνόλου των οφειλών). Η µέση καθυστέρηση αποπληρωµής των χρεών τους ανέρχεται στους 16,4 µήνες. Τα νοσοκοµεία που εµφανίζουν τους ταχύτερους ρυθµούς αποπληρωµής χρεών είναι τα Νοσοκοµεία του ΙΚΑ, των οποίων τα συνολικά χρέη ανέρχονται στα 147,8 εκατ. (9,6% επί του συνόλου των οφειλών). Ο µέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωµής ανέρχεται στους 10 µήνες (303 ηµέρες). 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΦΕΕ) Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ,09 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ" ,64 Απρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ,37 Νοε ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ,86 Σεπ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ ,85 Οκτ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,21 Ιουλ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ,01 Οκτ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,98 Μαρ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,95 Φεβ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. "AΤΤΙΚΟΝ" ,69 Σεπ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ,64 Φεβ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ,52 Απρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ,16 Ιουν ΓΕΝ.ΠΕΡ.ΝΟΣ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" ,79 Ιουν Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ,99 Ιουν ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ "AΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ,27 εκ ΕΙ. ΑΝΤ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡ. "ΜΕΤΑΞΑ" ,91 Ιουλ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΑΘ. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ,27 Μαϊ ΑΝΤ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" ,58 εκ ΠΕΡ.ΑΝΤ/ΚΟ-ΟΓΚ.ΝΟΣ."ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ" ,72 Ιουλ ΣΤ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,87 εκ Β' ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,37 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ,28 Σεπ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ,52 εκ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ,98 Απρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ,29 Μαρ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΑΧΕΠΑ" ,77 Σεπ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΡΙΣΑΣ"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡ." ,23 Ιουν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ" ,33 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ" ,23 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ "TΖΑΝΕΙΟ" ,40 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ,49 Σεπ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟΓ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,68 Μαρ ΝΑΥΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,68 Νοε ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,76 Ιαν ΓΕΝ. Ν/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ,62 Νοε ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤ. "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" ,10 Φεβ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ,33 Ιουλ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ,81 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ,51 Απρ-06 5

6 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΝΟΣ.ΑΦΡΟ. ΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ"ΑΝ Ρ.ΣΥΓΓΡΟΣ" ,55 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ,53 Ιαν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΡΟ ΟΥ "ΑΝ Ρ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ" ,24 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ,10 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,53 Ιαν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ,32 Μαρ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,78 Απρ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ,89 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ,69 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ,85 Οκτ ΝΟΣ. Ι ΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟY ΣΤΡΑΤΟΥ ,83 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ,51 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,76 Ιαν ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,86 Φεβ ΠΕΡ.ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΑΙ ΩΝ"ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ,72 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ,39 Σεπ Γ.ΠΑΝ/ΚΟ Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ,30 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,16 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ,34 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,71 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ,53 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ,75 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ,51 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ,82 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,40 Μαρ ΝΟΜ.ΓΕΝ.ΝΟΣ."Η ΕΛΠΙΣ" ,29 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,92 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,84 Απρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ,03 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ,66 Μαρ Γ.Ο.Ν.Κ. "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ,58 Νοε ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" ,57 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ,60 Ιαν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,11 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,48 εκ Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ" ,20 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,13 Νοε ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ"ΜΠΟ ΟΣΑΚΕΙΟ" ,68 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,58 Σεπ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "O AΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ,95 Ιουν ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,18 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ,05 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ,66 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,21 Μαϊ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ"ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ,38 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ,46 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ,13 Οκτ Γ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,44 Ιουλ-06 6

7 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,55 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ,99 Μαρ A ΠεΣΥΠ ΑΤΤ. Γ.Ν. Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ,36 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ,54 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,86 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ,09 Μαρ Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,68 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ,46 Ιουλ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ,30 Φεβ Α'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,36 Ιουν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ,55 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ,83 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΩ ,15 Οκτ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ,29 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ,60 Αυγ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ,58 Ιαν ΓΕΝ ΝΟΣ.ΘΕΣΣ. "Ο ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ" ,97 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,73 Ιαν Α ΥΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ"ΒΑΡ ΑΚΕΙΟ ,53 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,01 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,27 Ιουλ Ζ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,53 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ,41 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ,42 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΑΤΗΣΙΩΝ" ,78 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,26 Μαϊ ΓΕΝ.ΝΟΣ. Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" ,60 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ,85 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ,60 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ,24 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ,99 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ,63 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,24 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,11 Νοε ΝΟΜ.Γ.Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝ ΑΝΕ ,58 Ιουλ ΝΣ/ Ε/ΤΥΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ Φ/ΑΠΟΘΗ ΠΝ) ,07 Ιουλ ΕΙ. ΝΟΣ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ,73 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ,13 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. "ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ" ,54 Νοε ΥΠΕ ΥΤ.ΕΛΛ. Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ,44 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,81 Οκτ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,03 Ιουλ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 251 ΓΝΑ ,78 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ,87 Σεπ Α ΥΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΝΑΞΟΥ ,25 Ιουν ΕΘΝ.Ι ΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ,92 Νοε ΝΟΣ. ΑΦΡΟ ΙΣΙΩΝ & ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ,72 Μαϊ ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ,73 Απρ-07 7

8 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΓΕΝ. ΝΟΣ. - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ,90 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ,49 Φεβ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ,81 Σεπ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ ,04 Φεβ ΚΕΦΑ/ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ,89 Μαρ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,51 Νοε ΘΕΡ. ΨΥΧ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,04 Οκτ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ,77 Ιουλ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ Ε/ΤΥΥ/ ,05 εκ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,84 εκ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 441 ΑΒΥΥ ,13 Φεβ ΓΕΝ.ΝΟΣ.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ,93 Μαρ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ,80 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,94 Φεβ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ " ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" ,43 Φεβ ΝΟΜ.Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ"ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ" ,61 Ιουν ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΠΕΠ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,67 Ιουλ ΣΤΡ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,42 εκ Ν/ΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ,03 Μαρ ΠΑΘ.ΝΟΣ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ"ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ,47 Οκτ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ,58 Μαρ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣ ,20 Ιαν ΘΕΡΑΠ.ΧΡ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ ,57 Ιαν ΘΕΡΑΠ. ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,64 Φεβ Β Υ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ ,01 εκ Ι Ρ.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΑΓΙΑΣΟΥ "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ" 8.392,51 Οκτ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.459,05 Μαρ ΠεΣΥΠ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΘΕΡ ΧΡ.ΠΑΘ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.025,39 Νοε ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.799,52 Απρ-07 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (1) ,15 Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠΙ την ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ,82 Ιουν ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ,86 Νοε-05 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (2) ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) ,83 Φεβ-06 17,03 µήνες 511 ηµέρες 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΦΕΕ) Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,76 Ιαν ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,03 Ιουλ ΝΑΥΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,68 Νοε ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ Ε/ΤΥΥ/ ,05 εκ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ,03 Φεβ ΥΠΕ ΥΤ.ΕΛΛ. Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ,44 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ,49 Φεβ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,86 Φεβ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 251 ΓΝΑ ,78 Μαρ ΕΙ. ΝΟΣ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ,73 Μαϊ ΓΕΝ.ΝΟΣ. Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" ,60 Μαϊ Α ΥΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΝΑΞΟΥ ,25 Ιουν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "O AΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ,95 Ιουν Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ" ,20 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ,46 Ιουλ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,11 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,01 Ιουλ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" ,33 Ιουλ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ,29 Ιουλ ΝΣ/ Ε/ΤΥΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ Φ/ΑΠΟΘΗ ΠΝ) ,07 Ιουλ ΝΟΜ.Γ.Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝ ΑΝΕ ,58 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ,83 Αυγ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ" ,33 Αυγ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ,89 Αυγ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ,60 Αυγ ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. "AΤΤΙΚΟΝ" ,69 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ,87 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,58 Σεπ Α ΥΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ"ΒΑΡ ΑΚΕΙΟ ,53 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ,49 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ,39 Σεπ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ,86 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" ,53 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" ,28 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ,60 Σεπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΩ ,15 Οκτ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ,01 Οκτ Ι Ρ.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΑΓΙΑΣΟΥ "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ" 8.392,51 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ,69 Οκτ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΡΟ ΟΥ "ΑΝ Ρ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ" ,24 Οκτ-05 9

10 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ,81 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ,81 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ,13 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,13 Νοε ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ,37 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ,71 Νοε ΕΘΝ.Ι ΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ,92 Νοε ΓΕΝ. ΝΟΣ. "ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ" ,54 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ,42 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ,63 Νοε ΓΕΝ. Ν/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ,62 Νοε ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ "AΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ,27 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ,82 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ,51 εκ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ,09 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ,85 εκ ΓΕΝ. ΝΟΣ. - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ,90 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,48 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ,54 εκ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,73 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,76 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ,60 Ιαν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" ,51 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ,53 Ιαν ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ,58 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,53 Ιαν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ,41 Ιαν Ι ΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣ ,20 Ιαν ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ,64 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,95 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ,34 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ,75 Φεβ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ "AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ,30 Φεβ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ " ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" ,43 Φεβ A ΠεΣΥΠ ΑΤΤ. Γ.Ν. Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ,36 Φεβ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΤΤ. "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" ,10 Φεβ ΝΟΜ.ΓΕΝ.ΝΟΣ."Η ΕΛΠΙΣ" ,29 Φεβ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ,66 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ,09 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ,29 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,40 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ,32 Μαρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ "TΖΑΝΕΙΟ ,40 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ,05 Μαρ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,98 Μαρ ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ"ΜΠΟ ΟΣΑΚΕΙΟ" ,68 Μαρ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟΓ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,68 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ,99 Μαρ-06 10

11 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ" ,23 Μαρ ΓΕΝ.ΝΟΣ.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ,93 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ,13 Μαρ ΝΟΣ. Ι ΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟY ΣΤΡΑΤΟΥ ,83 Μαρ ΚΕΦΑ/ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ,89 Μαρ ΠΕΡ.ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΑΙ ΩΝ"ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ,72 Μαρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ,51 Απρ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ,52 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ" ,64 Απρ Γ.ΠΑΝ/ΚΟ Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ,30 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,16 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,84 Απρ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,78 Απρ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ,98 Απρ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,18 Απρ ΝΟΣ.ΑΦΡΟ. ΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ"ΑΝ Ρ.ΣΥΓΓΡΟΣ" ,55 Απρ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,26 Μαϊ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΑΘ. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ,27 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,86 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,21 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ,10 Μαϊ ΝΟΣ. ΑΦΡΟ ΙΣΙΩΝ & ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ,72 Μαϊ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ "ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" ,57 Μαϊ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ,24 Μαϊ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ,99 Ιουν ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ,16 Ιουν ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΡΙΣΑΣ"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡ." ,23 Ιουν Α'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,36 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ,99 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,92 Ιουν ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΠΑΤΗΣΙΩΝ" ,78 Ιουν ΝΟΜ.Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ"ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ" ,61 Ιουν ΓΕΝ.ΠΕΡ.ΝΟΣ. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" ,79 Ιουν Ζ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,53 Ιουν ΕΙ. ΑΝΤ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡ. "ΜΕΤΑΞΑ" ,91 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ,46 Ιουλ ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΠΕΠ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ,67 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ,27 Ιουλ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ,77 Ιουλ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ,66 Ιουλ ΠΕΡ.ΑΝΤ/ΚΟ-ΟΓΚ.ΝΟΣ."ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ" ,72 Ιουλ Γ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,44 Ιουλ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,21 Ιουλ ΓΕΝ ΝΟΣ.ΘΕΣΣ. "Ο ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ" ,97 Αυγ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,55 Αυγ Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,68 Αυγ Β' ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,37 Αυγ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ,81 Σεπ-06 11

12 Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠ την ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ,24 Σεπ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΑΧΕΠΑ" ,77 Σεπ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ,55 Οκτ ΘΕΡ. ΨΥΧ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,04 Οκτ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ,85 Οκτ ΠΑΘ.ΝΟΣ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ"ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ,47 Οκτ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ ,85 Οκτ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,51 Νοε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,11 Νοε Γ.Ο.Ν.Κ. "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ,58 Νοε ΠεΣΥΠ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΘΕΡ ΧΡ.ΠΑΘ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.025,39 Νοε ΑΝΤ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" ,58 εκ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ,52 εκ Β Υ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ ,01 εκ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,84 εκ ΣΤΡ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,42 εκ ΣΤ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,87 εκ ΘΕΡΑΠ.ΧΡ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ ,57 Ιαν ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ"ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ,38 Ιαν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ,80 Φεβ ΘΕΡΑΠ. ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,64 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,94 Φεβ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ ,04 Φεβ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 441 ΑΒΥΥ ,13 Φεβ Ν/ΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ,03 Μαρ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ,58 Μαρ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.459,05 Μαρ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.799,52 Απρ ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ,73 Απρ-07 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (1) ,15 Ανοικτά Υπόλοιπα ΝΠΙ την ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ,82 Ιουν ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ,86 Νοε-05 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (2) ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) ,83 Φεβ-06 17,03 µήνες 511 ηµέρες 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (2004) Συνολικό οφειλόµενο ποσό ( ) Πρώτος µη εισπραχθείς µήνας Μέση καθυστέρηση Φεβ-03 53,38 µήνες (1.601 ηµέρες) Η εικόνα των οφειλών των νοσοκοµείων προς τις εταιρείες που δε συµπεριλήφθησαν στη ρύθµιση του Υπουργείου δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε εκείνη που ίσχυε µέχρι τον εκέµβρη του Συγκεκριµένα, το 84,3% των χρεών των νοσοκοµείων εκκρεµεί από τα έτη 2001, 2002 και 2003 (ποσοστά 6%, 33% και 45% αντίστοιχα). Οφειλόµενο Ποσό ανά Έτος εκατ. ευρώ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΧΡΕΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Πίνακας 4α Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ,86 Σεπ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ,01 Οκτ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,98 Μαρ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,95 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ,64 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΑΧΕΠΑ" ,77 Σεπ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,86 Φεβ Γ.ΠΑΝ/ΚΟ Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ,30 Απρ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,18 Απρ-06 ΣΥΝΟΛΟ ,55 Ιαν-06 18,31 µήνες (549 ηµέρες) Πίνακας 4β Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΠΟΣΑ ΜΗΝΑΣ* ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,86 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ,86 Σεπ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ,01 Οκτ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,95 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ,64 Φεβ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,98 Μαρ Γ.ΠΑΝ/ΚΟ Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ,30 Απρ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,18 Απρ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣ. "ΑΧΕΠΑ" ,77 Σεπ-06 ΣΥΝΟΛΟ ,55 Ιαν-06 18,31 µήνες (549 ηµέρες) 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΧΡΕΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Πίνακας 5α Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,76 Ιαν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,11 Ιουλ ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ,73 Απρ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ ,04 Φεβ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ,77 Ιουλ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,84 εκ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ,80 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,94 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ,58 Μαρ ΘΕΡ. ΨΥΧ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,64 Φεβ-07 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Αυγ-04 34,9 µήνες (1047 ηµέρες) Πίνακας 5β Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΜΗΝΑΣ* ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ,76 Ιαν ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,11 Ιουλ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ,77 Ιουλ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,84 εκ ΘΕΡ. ΨΥΧ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ,64 Φεβ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ ,04 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ,80 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,94 Φεβ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ,58 Μαρ ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ,73 Απρ-07 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Αυγ-04 34,9 µήνες (1047 ηµέρες) 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΧΡΕΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Πίνακας 6α Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΓΕΝ. Ν/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ,62 Νοε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,78 Απρ ΝΟΣ. Ι ΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟY ΣΤΡΑΤΟΥ ,83 Μαρ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,55 Αυγ Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,68 Αυγ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 251 ΓΝΑ ,78 Μαρ ΚΕΦΑ/ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ,89 Μαρ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ Ε/ΤΥΥ/ ,05 εκ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 441 ΑΒΥΥ ,13 Φεβ ΣΤΡ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,42 εκ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.459,05 Μαρ-07 ΣΥΝΟΛΟ ,78 Μαρ-06 16,4 µήνες (492 ηµέρες) Πίνακας 6β Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΜΗΝΑΣ* ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ Ε/ΤΥΥ/ ,05 εκ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 251 ΓΝΑ ,78 Μαρ ΓΕΝ. Ν/ΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ,62 Νοε ΚΕΦΑ/ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ,89 Μαρ ΝΟΣ. Ι ΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟY ΣΤΡΑΤΟΥ ,83 Μαρ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,78 Απρ Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,68 Αυγ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ,55 Αυγ ΣΤΡ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ,42 εκ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 441 ΑΒΥΥ ,13 Φεβ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.459,05 Μαρ-07 ΣΥΝΟΛΟ ,78 Μαρ-06 16,4 µήνες (492 ηµέρες) 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ Πίνακας 7α Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση το οφειλόµενο ποσό Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ ,85 Οκτ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,21 Ιουλ ΣΤ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,87 εκ Β' ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,37 Αυγ Γ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,44 Ιουλ Α'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,36 Ιουν Ζ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,53 Ιουν-06 ΣΥΝΟΛΟ ,63 Σεπ-06 10,07 µήνες (303 ηµέρες) Πίνακας 7β Κατάταξη νοσοκοµείων µε βάση τον πρώτο µη εισπραχθέντα µήνα Α/Α ΑΦΜ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣ ΜΗΝΑΣ* Α'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,36 Ιουν Ζ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,53 Ιουν Γ'ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,44 Ιουλ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,21 Ιουλ Β' ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,37 Αυγ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ ,85 Οκτ ΣΤ' ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ,87 εκ-06 ΣΥΝΟΛΟ ,63 Σεπ-06 10,07 µήνες (303 ηµέρες) 17

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01. έως 28.02. Αθήνα, Μάρτιος 1 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Αγγ. Μπουρνού, Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 30567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.Πε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.Κ.Α. ΑΘΗΝΑ, / 7 / 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόταση Λειτουργικής Αναδιάταξης Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 26.03.2013 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.28121

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4 -2013. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4 -2013. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-ΙΝ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.31263 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων»

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 33785 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2113 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες Ιατρών... 1 Εφημερίες Ιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΧ7Θ-ΑΩΨ. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ. Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-5 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 51098 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1594 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ 80000/οικ. 18518/1565/29 6 2007 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 Υπουργείο Υγείας Πηγή ESY.net Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 1 Υπουργείο Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί & Λειτουργικοί Δείκτες Πηγή Esy.net Απολογισμός 1 ου 3μήνου 2014 Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 626 Ταχ. Δ/ση :Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

«Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013»

«Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013» «Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013» 1] Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Τροφιμογενών Νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Aνακαθορισµός νέων ανώτατων αποδιδόµενων τιµών για βηµατοδότες, απινιδωτές και για τα συνωδά αυτών ηλεκτρόδια».

ΘΕΜΑ «Aνακαθορισµός νέων ανώτατων αποδιδόµενων τιµών για βηµατοδότες, απινιδωτές και για τα συνωδά αυτών ηλεκτρόδια». ΑΘΗΝΑ 19-11-07 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218 FAX : 210 5228509

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.31267 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 7 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 04

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αν. Γιαννάκη Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko_a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αν. Γιαννάκη Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko_a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 32093 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή O Υγειονομικός Χάρτης συνιστά μια διαδραστική βάση δεδομένων η οποία με τη συνδρομή κατάλληλων αλγορίθμων παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο Αίγιο Νομ. Γενικό Νοσοκ. Αιγίου Ορθοπ. Κλινική Ανω Βουλωμένο, Αίγιο

Αγρίνιο Αίγιο Νομ. Γενικό Νοσοκ. Αιγίου Ορθοπ. Κλινική Ανω Βουλωμένο, Αίγιο ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τέρμα Κόκκαλη, 301 00 ΤΗΛΕΦΩΝΟ Αγρινιο Νομ. Γενικό Νοσοκ. Αγρινίου Ορθοπ. Αγρίνιο 26410 57544-8 Αίγιο Νομ. Γενικό Νοσοκ. Αιγίου Ορθοπ. Ανω Βουλωμένο, 251 00 Αίγιο 26910 22222

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα

Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα Αττική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Διεύθυνση: Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη), Τ.Κ. 115 25, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-74.63.300 και 399 «Άγιος Παντελεήμων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.28820 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα