Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Transcript

1 Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 2010

2 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζει χωρίς διακοπή την ΤΕΔΚΝΑ. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και ετησίως, πραγματοποιείται η σύνταξη Εκθέσεων για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως το Π.Ε.Π Αττικής, τα 9 Τομεακά, οι 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής. Τα στοιχεία συλλέγονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες. Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. της Αττικής στα Ε.Π , το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα. Για την παρούσα ΕΚΘΕΣΗ ( ) Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά στη χρονική περίοδο από την έναρξη τους μέχρι Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Έργα Ταμείου Συνοχής Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια - συμπεράσματα. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 1

3 Μέλη Ομάδας Έργου : ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, (Προϊστάμενος Μονάδας έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας & Μονάδας Συγχρηματοδοτούμενων έργων) ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ Δημήτριος, Μηχανικός Η/Υ & Συστημάτων, (Προϊστάμενος Μονάδας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης) ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Εύη, Οικονομολόγος, (Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων έργων) ΤΡΥΦΙΑΤΗ Μάρω, Λογίστρια (Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων) ΠΑΤΤΑΚΟΥ Θάλεια, Οικονομολόγος, (Μονάδα Έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας) ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Λευτέρης, Οικονομολόγος, (Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης Φορέων της Αυτοδιοίκησης) ΤΙΒΙΚΕΛΗ Ελευθερία Μηχανικός Χωροταξίας (Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων) Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 2

4 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Γ ΚΠΣ, των ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έως ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έως τις στην Περιφέρεια Αττικής και στο σύνολο όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, έχουν ενταχθεί έργα. Από αυτά τα (ποσοστό 35,87%) είναι έργα με τελικούς δικαιούχους - φορείς υλοποίησης Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες, Δ.Ε.Υ.Α, Αναπτυξιακές και Δημοτικές Επιχειρήσεις). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 5,276 δις, ενώ ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 1,023 δις (ποσοστό 19,39%). Τα αντίστοιχα ποσοστά των Ο.Τ.Α. όσον αφορά τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες ανέρχονται σε 20,67% και 20,62% αντίστοιχα σε σχέση με τους συνολικούς προϋπολογισμούς Νομικών Δεσμεύσεων και Δαπανών. Ακολουθεί ανάλυση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 3

5 Συγκριτικά Στοιχεία Εφαρμογής- Πίνακας 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήθος Ενταγμένων Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 50,19% 12,09% 13,07% 12,15% Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο Π.Ε.Π. 40,00% 8,85% 10,31% 8,57% Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο Κ.Π URBAN II 63,49% 38,52% 37,82% 39,81% Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο Κ.Π INTERREG III 67,74% 97,53% 97,88% 97,81% Σύνολο Χώρας Έργα ΟΤΑ Αττικής % ΟΤΑ στο Σύνολο ,21% 0,11% 0,06% 0,11% Κ.Π EQUAL Σύνολο Χώρας Έργα ΟΤΑ Αττικής % ΟΤΑ στο Σύνολο ΣΥΝΟΛΑ 42,50% 1,63% 1,63% 1,56% Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο 35,87% 19,39% 20,67% 20,62% Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 4

6 Η πορεία εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Γ ΚΠΣ στην Περιφέρεια Αττικής Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ στην Περιφέρεια Αττικής, με στοιχεία έως τις , χρησιμοποιούνται οι δείκτες: 1. Πλήθος έργων 2. Π/Υ ενταγμένων έργων 3. Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων 4. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες 5. Μέσο μέγεθος έργου Εξετάζονται το Π.Ε.Π. Αττικής και τα Τομεακά Ε.Π.: Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, Αλιεία, Κοινωνία της Πληροφορίας, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση και Υγεία - Πρόνοια. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών URBAN II, INTERREG III και EQUAL. Επίσης, παρατίθενται στοιχεία για το Ταμείο Συνοχής. Επισημαίνεται ότι τα Τομεακά Ε.Π. που εξετάζονται είναι αυτά που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + δεν υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής. Από τα συγκριτικά στοιχεία των Ε.Π. όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 προκύπτουν τα εξής: Όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων, η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των ενταγμένων έργων κυμαίνεται στο 50,19% για τα Τ.Ε.Π., στο 40% για το Ταμείο Συνοχής, στο 63,49% για το Π.Ε.Π, στην Κ.Π. EQUAL είναι 42,50%, στην Κ.Π. INTERREG III στο 0,21% και στην Κ.Π. URBAN II στο 67,74%. Στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην Αττική, τα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α. είναι σε πλήθος το 35,87% του συνόλου των ενταγμένων έργων. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 5

7 Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. της Αττικής, με κριτήριο τους προϋπολογισμούς, τα ποσά των συμβάσεων και τις δαπάνες, είναι στο σύνολο των Ε.Π.: 19,39% στις εντάξεις, 20,67% στις νομικές δεσμεύσεις και 20,62% στις δαπάνες. Στο Π.Ε.Π. Αττικής καταγράφονται οι καλύτερες επιδόσεις των Ο.Τ.Α. (38,52%, 37,82% και 39,81%, αντίστοιχα), ενώ στα Τομεακά προγράμματα είναι φανερή η σημαντική υστέρηση (12,09%, 13,07% και 12,15%, αντίστοιχα). Τα στοιχεία για το Ταμείο Συνοχής ερμηνεύονται στο οικείο κεφάλαιο της Έκθεσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται σε έργα όπου ο ωφελούμενος είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. ή άλλοι φορείς της Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, πέραν και επιπλέον από τα παραπάνω, οι κάθε είδους φορείς στην Αττική ωφελούνται και από ένα μεγάλο αριθμό ενταγμένων έργων στα Ε.Π., που αφορούν κυρίως την Κοινωνία της Πληροφορίας, έργων με διαπεριφερειακή διάσταση. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Πίνακες 3 & 4, όπου αποτυπώνεται η πορεία του Π.Ε.Π. Αττικής και των Τομεακών Ε.Π. τόσο για το σύνολο των ενταγμένων έργων όσο και για τα έργα Ο.Τ.Α., αντίστοιχα. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ATTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π. και Τ.Ε.Π.) Πλήθος Έργων Π/Υ Ενταγμένων Έργων Συνολικά Π/Υ Συμβ/νων Εργων Συνολικά Πραγμ/σες Δαπάνες Συνολικά Ποσοστό Δαπανών στον Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ % ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ % ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ % ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ % ΑΛΙΕΙΑ % ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ % ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ % ΚτΠ % ΣΥΝΟΛΟ % Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 7

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΡΓΑ ΟΤΑ ATTIKH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π. και.τ.ε.π.) ΕΡΓΑ ΟΤΑ Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ Π/Υ Συμβ/νων Εργων ΟΤΑ Πραγμ/σες Δαπάνες ΟΤΑ Ποσοστό Δαπανών στον Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ % ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ % ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ % ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ % ΑΛΙΕΙΑ % ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ % ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ % ΚτΠ % ΣΥΝΟΛΟ % ΠΙΝΑΚΑΣ 5- ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΑ ΟΤΑ Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΠ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 8

10 Με βάση τους παραπάνω πίνακες συμπεραίνονται τα εξής: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής Το Π.Ε.Π. Αττικής στο σύνολο των Π.Ε.Π. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται στοιχεία για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής και γίνονται συγκρίσεις με την πορεία των Περιφερειακών Προγραμμάτων όλης της χώρας. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Πλήθος Ενταγμένων Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες Π.Ε.Π. Αττικής Σύνολο Π.Ε.Π % Αττικής στο Σύνολο 7,67% 14,19% 14,18% 14,75% ΕΡΓΑ ΟΤΑ Πλήθος Ενταγμένων Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες Π.Ε.Π. Αττικής Σύνολο Π.Ε.Π % Αττικής στο Σύνολο 8,75% 22,97% 22,08% 22,97% Το μερίδιο του Π.Ε.Π. Αττικής στο σύνολο των Π.Ε.Π. της χώρας, με κριτήριο τους οικονομικούς δείκτες (Π/Υ ενταγμένων, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες), είναι το μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα μερίδια καθενός από όλα τα υπόλοιπα 12 Π.Ε.Π. Με κριτήριο το πλήθος έργων, το μερίδιο της Αττικής υποχωρεί, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικά αρνητικό, διότι, μεταξύ των άλλων, σημαίνει ότι στην Αττική υλοποιούνται μεγαλύτερα έργα. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 9

11 Όταν η σύγκριση των Π.Ε.Π., γίνει στο επίπεδο των Έργων Ο.Τ.Α., τότε η εικόνα για την Αττική γίνεται ακόμη καλύτερη: οι Ο.Τ.Α. της Αττικής έχουν το 22,97% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Π.Ε.Π., το 22,08% των νομικών δεσμεύσεων για έργα Ο.Τ.Α. και το 22,97% των δαπανών για έργα Ο.Τ.Α. Αναλυτικά: έως την στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έχουν ενταχθεί έργα συνολικά με τον προϋπολογισμό τους να ανέρχεται στα Από τα έργα που συνολικά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τα έχουν συνάψει Νομικές Δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού , ενώ 45 έργα δεν έχουν υλοποιήσει σύμβαση. Όσον αφορά τις πληρωμές, σε έργα έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες συνολικού μεγέθους , ενώ 11 συμβασιοποιημένα έργα δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση και παρατίθενται με μηδέν απορροφήσεις. Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις τρεις βασικές κατηγορίες ενός έργου και για το σύνολο των έργων όλων των τελικών δικαιούχων προκύπτουν τα παρακάτω: Επί του συνόλου των ενταγμένων έργων το 96% (1.108 έργα) έχουν συμβασιοποιηθεί (Νομικές Δεσμεύσεις), ενώ στο επίπεδο των δαπανών τα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση ανέρχονται στο 99% (1.146 έργα). Το 99% των συμβασιοποιημένων έργων έχει κάνει δαπάνες. Με κριτήριο τους οικονομικούς δείκτες παρατηρούνται τα ακόλουθα: Το σύνολο των συμβάσεων (νομικών δεσμεύσεων) ανέρχεται στο 90,07% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων, ενώ οι δαπάνες στο 81,97%, αντίστοιχα. Οι δαπάνες αποτελούν το 91,01% των νομικών δεσμεύσεων. Για τα έργα Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής η εικόνα είναι η παρακάτω: Επί συνόλου έργων οι Ο.Τ.Α. έχουν εντάξει 732 έργα ποσοστό που ανέρχεται στο 63,49% επί των συνολικών έργων. Στο επίπεδο των νομικών δεσμεύσεων, σε σύνολο έργων για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις, οι Ο.Τ.Α. κατέχουν ποσοστό 64,4% (714 έργα). Σε σχέση με τις δαπάνες, 713 έργα Ο.Τ.Α. έχουν Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 10

12 πραγματοποιήσει δαπάνες σε σύνολο έργων του Π..Ε.Π. τα οποία έχουν απορροφήσει κονδύλια (85%). Ένα (1) συμβασιοποιημένο έργο Π.Ε.Π. δεν είχε, μέχρι την , πραγματοποιήσει δαπάνες. Συσχετίζοντας τους οικονομικούς δείκτες, για το σύνολο των έργων Π.Ε.Π. και για τα έργα Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής, προκύπτουν τα εξής: Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής ανέρχεται σε , που αντιστοιχεί στο 38,52% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων του Π.Ε.Π., μερίδιο για τους Ο.Τ.Α. αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με αυτό του πλήθους ενταγμένων έργων (63,49%). Οι συμβάσεις των έργων Ο.Τ.Α. είναι (ποσοστό 37,82% επί του ύψους των συμβάσεων του συνόλου των έργων που έχουν συμβάσεις στο Πρόγραμμα). Οι δαπάνες έργων Ο.Τ.Α. είναι (39,81% επί του συνόλου των πληρωμών του Π.Ε.Π. Αττικής). Κατηγοριοποιώντας τα έργα των Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 11

13 ΠΛΗΘΟΣ & Π/Υ Έργων Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής έως 30/11/2009 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ % ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ % Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΤΑ 1.1 Δομές στήριξης Ανθρ. Δυναμικού ,46% ,59% Κατάρτιση - Εκπαίδευση 34 4,64% ,86% Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Ενημέρωση 68 9,29% ,49% Δικτύωση 13 1,78% ,10% ΚτΠ 1 0,14% ,01% Έργα υποδομής (τεχνικά) - μεταφορές 5 0,68% ,00% Οδοποιία ,85% ,64% Άλλες υποδομές 70 9,56% ,99% Αναπλάσεις 81 11,07% ,51% Περιβάλλον ,85% ,58% Πολιτισμός - Τουριστικές Αξιοποιήσεις 22 3,01% ,83% Άλλα έργα 5 0,68% ,39% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Με βάση τις ανωτέρω κατηγορίες έργων προκύπτουν συμπεράσματα για τους άξονες προτεραιότητας που κινείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η κατηγορία ενέργειας «Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» περιλαμβάνει το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων ΟΤΑ, 27,46% περίπου, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν βασικό αναπτυξιακό πόλο για την περιφέρεια και τους ΟΤΑ. Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι αποτελούν και σχετικά βατά έργα για τις τεχνικές οργανωτικές δυνατότητες των Ο.Τ.Α. Οι κατηγορίες ενέργειας «Οδοποιία» και «Περιβάλλον» ακολουθούν στα ποσοστά ένταξης έργων με ποσοστό 15,85% και τα δύο, έχοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά προϋπολογισμού ένταξης (25,64% και 25,58%, αντίστοιχα). Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 12

14 Για τα έργα Ο.Τ.Α. στην Αττική γίνονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: Σε σύνολο 1953 ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. για τα έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις Νομικές Δεσμεύσεις (ποσοστό που ανέρχεται σε 96,15%). Για 52 έργα (ποσοστό 2,7%) έως και την δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Οι προϋπολογισμοί των έργων που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί ξεκινούν από και φθάνουν έως και (Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων και εξυπηρέτησης πολιτών του Δ. Αθηναίων). Επί συνόλου 52 μη συμβασιοποιημένων ενταγμένων έργων η κατανομή ανά κατηγορία ενέργειας είναι οι εξής: 1. Κοινωνία της Πληροφορίας, 30 έργα 2. Οδοποιία, 2 έργα 3. Περιβάλλον, 2 έργα 4. Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 7 έργα 5. Κατάρτιση - Εκπαίδευση, 5 έργα 6. Συμβουλευτική- Πληροφόρηση- Ενημέρωση, 5 έργα 7. Δικτύωση, 1 έργο Τα έργα Ο.Τ.Α. στα οποία υπάρχουν δαπάνες είναι (92,7% στο σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.), ενώ 141 ενταγμένα έργα έχουν μηδενική απορρόφηση. Από τα 141 αυτά έργα, 50 έργα δεν έχουν σύμβαση και 92 έργα, ενώ έχουν συμβασιοποιηθεί, δεν εμφανίζουν απορρόφηση. Οι επιδόσεις με δείκτη το πλήθος των έργων δείχνουν να είναι ικανοποιητικές, αλλά συμπεράσματα ασφαλή προκύπτουν με τη συνεξέταση όλων των δεικτών. Από το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. δαπάνες καταγράφει το 92,7%. Επί συνόλου προϋπολογισμού ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. έως την , οι συμβάσεις ανέρχονται στο 88,41% του προϋπολογισμού ( ), ενώ οι δαπάνες σε 80,84% ( ), αντίστοιχα. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 13

15 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στην Περιφέρεια Αττικής Εξετάζοντας την πορεία των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, σε συσχέτιση με τα έργα Ο.Τ.Α., παρατηρούνται τα εξής : Το πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε τομεακά προγράμματα στην Αττική είναι σχεδόν διπλάσιο από το πλήθος των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής. Σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες, οι επιδόσεις των Ο.Τ.Α. της Αττικής στα τομεακά προγράμματα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, και απόλυτα και συγκριτικά. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α στο Π.Ε.Π. Αττικής είναι 4,5 φορές μεγαλύτερος από το προϋπολογισμό του συνόλου των έργων Ο.Τ.Α. της Αττικής που είναι ενταγμένα στα τομεακά. Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων για έργα Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής είναι 4,3 φορές μεγαλύτερο από τις νομικές δεσμεύσεις για έργα Ο.Τ.Α. στα τομεακά προγράμματα. Οι δαπάνες για έργα Ο.Τ.Α. στο Π.Ε.Π. Αττικής είναι 5,2 φορές περισσότερες από τις δαπάνες για έργα Ο.Τ.Α. στα τομεακά προγράμματα. Το μεγαλύτερο πλήθος ενταγμένων έργων εμφανίζεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Από τα ενταγμένα έργα στην ΚτΠ στην Περιφέρεια Αττικής τα 885 είναι έργα Ο.Τ.Α. (71,60%), και από αυτά τα 595 είναι έργα Σχολικών Επιτροπών. Τα έργα των Σχολικών Επιτροπών είναι το 67,23% του πλήθους των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στην ΚτΠ. Μεγάλο πλήθος ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. ως προς το σύνολο των ενταγμένων έργων καταγράφεται στο Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (214 έργα Ο.Τ.Α από τα 260 συνολικά ενταγμένα έργα), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και η ικανοποιητική απορρόφηση των δαπανών στα έργα Ο.Τ.Α.(ποσοστό 91%). Στο τομεακό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ οι Ο.Τ.Α. έχουν εντάξει 29 έργα, από τα 52 ενταγμένα συνολικά (ποσοστό 55,77%), ενώ σε επίπεδο προϋπολογισμού ενταγμένων το μερίδιο των Ο.Τ.Α. είναι 28,49%. Οι δαπάνες για όλο το πρόγραμμα στην Αττική είναι 90% του προϋπολογισμού των ενταγμένων, ενώ για τα έργα της αυτοδιοίκησης είναι Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 14

16 92%. Οι δαπάνες για έργα Ο.Τ.Α. είναι το 27,94% του συνόλου των δαπανών του Προγράμματος στην Αττική. Τα Επιχειρησιακά Πολιτισμός και Αλιεία, εμφανίζουν μόλις 1 (ένα) ενταγμένο έργο Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατηγορίες Έργων στα Τομεακά Ε.Π. ΠΛΗΘΟΣ & Π/Υ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. στα T.Ε.Π. στην Περιφέρεια Αττικής έως 30/11/2009 (Ε.Π. ΠΕΡ., Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ, Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ΚτΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.1 Δομές στήριξης Ανθρ. Δυναμικού 1.2 Κατάρτιση - Εκπαίδευση 1.3 Συμβουλευτική - Πληροφόρηση - Ενημέρωση 1.4 Δικτύωση 2 ΚτΠ 3 Έργα υποδομής (τεχνικά) - μεταφορές 4 Οδοποιία 5 Άλλες υποδομές 7 Αναπλάσεις 8 Περιβάλλον 9 Πολιτισμός - Τουριστικές Αξιοποιήσεις 10 Άλλα έργα ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ % ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ Π/Υ ΕΡΓΩΝ % Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΤΑ ,24% ,80% ,68% ,95% ,60% ,30% ,00% 0,00% ,55% ,01% ,26% ,29% ,43% ,76% ,09% ,02% ,45% ,08% ,02% ,35% ,09% ,51% ,60% ,93% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που εφαρμόστηκε, η Κατηγορία 1.1 «Δομές Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» περιλαμβάνει, όπως και στο Π.Ε.Π., μεγάλο πλήθος ενταγμένων έργων (214 έργα) για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, γεγονός που αποδεικνύει την εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με τα έργα αυτής της κατηγορίας. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 15

17 Μερίδιο έχουν και τα έργα που εντάσσονται στην κατηγορία «Συμβουλευτική Πληροφόρηση Ενημέρωση» (54 έργα), έργα που αφορούν «Αναπλάσεις» (17 έργα), καθώς και έργα που εντάσσονται στην κατηγορία «Περιβάλλον» (12 έργα). Στην κατηγορία «Έργα υποδομής μεταφορές» είναι ενταγμένο μικρό πλήθος έργων (3 έργα), γεγονός που δικαιολογείται διότι μεγάλο πλήθος έργων υποδομής και μεταφορών έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Αττικής λόγω του σχεδιασμού του. H κατηγορία έργων που εντάσσονται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει εμφανώς το μεγαλύτερο μερίδιο (72,55%) στο πλήθος έργων Ο.Τ.Α., τα οποία όμως είναι στην πλειοψηφία τους έργα χαμηλού προϋπολογισμού. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 16

18 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες EQUAL Οι δράσεις της EQUAL που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής με φορείς υλοποίησης πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., είναι 17 (υποέργα) σε σύνολο 40 σχεδίων που έχουν εγκριθεί στον πρώτο κύκλο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας. Τα 12 έργα υλοποιούνται στον Νομό Αθηνών με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης , ενώ 3 υποέργα υλοποιούνται στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό και τέλος 2 υποέργα των σχεδίων υλοποιούνται στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής με προϋπολογισμό Τα ποσοστά είναι χαμηλά όμως ανάγονται σε επίπεδο συνόλου χώρας και όχι στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. URBAN ΙΙ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban ΙΙ αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών σε κρίση ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα αφορά τις περιοχές Περάματος Αττικής, Κομοτηνής και Ηρακλείου Κρήτης. Στο σύνολο της χώρας η κοινοτική πρωτοβουλία περιλαμβάνει 119 ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού ευρώ εκ των οποίων έχει συμβασιοποιηθεί το 100% του αντίστοιχου προϋπολογισμού. Για την Περιφέρεια Αττικής, η οποία εξετάζεται στο παρόν, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία πλήθους και οικονομικά στοιχεία έργων Ο.Τ.Α. και μη στον ακόλουθο πίνακα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήθος Έργων Π/Υ Ενταγμένων Έργων Π/Υ Συμβ/νων Έργων Π/Υ Πραγμ/σών Δαπανών Ποσοστό Πραγμ/σών Δαπανών στο σύνολο των Ενταγμένων Έργων ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,44% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,13% ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,41% ΜΕΡΙΔΙΟ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 67,74% 97,53% 97,88% 97,81% Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 17

19 Παρατηρείται ότι το μερίδιο των Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια Αττικής, δηλαδή ο Δήμος Περάματος, είναι 67,74% ενώ ακόμα εντυπωσιακά μεγαλύτερα είναι τα οικονομικά στοιχεία των ενταγμένων έργων των Ο.Τ.Α. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων του δήμου στο σύνολο των ενταγμένων έργων της Περιφέρειας ανέρχεται σε ποσοστό 97,53%, ενώ το ποσοστό προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται στο 97,88%.Το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών της Περιφέρειας ως προς τον Π/Υ στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχεται στο 29,10% ενώ για τον Δήμο Περάματος αντίστοιχα στο 28,47%. INTERREG III Το INTERREG ΙΙΙ είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδοτική περίοδο και συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ). Αυτή η νέα φάση της Πρωτοβουλίας INTERREG σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενθάρρυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της Ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ διακρίνεται σε 3 Δέσμες: Δέσμη Α' - Διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ αρχών γειτονικών κρατών με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη. Δέσμη Β' - Διακρατική συνεργασία, μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να επιτευχθεί αειφόρος, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανοποιητικότερη χωροταξική ολοκλήρωση με υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες. Δέσμη Γ' - Διαπεριφερειακή συνεργασία, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Η κατανομή των Προγραμμάτων ανά δέσμη, που αφορούν την Ελλάδα, είναι: Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 18

20 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Α ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - Π.Γ.Δ.Μ. ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Β CADSES MEDOCC ARCHIMED Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΣΜΗΣ Γ ΙΝΤΕRREG IIIC Aνατολικής Ζώνης ΙΝΤΕRREG IIIC Νότιας Ζώνης ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ESPON ΙΝΤΕRACT Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας στην Περιφέρεια Αττικής. Στο σύνολο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III έως τις έχουν ενταχθεί έργα. Το ποσοστό των ενταγμένων έργων της ΚΠ INTERREG III στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται μόλις στο 0,21% επί του συνόλου (4 έργα). Σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επί του συνόλου κυμαίνονται, επίσης και ο προϋπολογισμός ενταγμένων έργων (0,11%), οι νομικές δεσμεύσεις (0,06%) και οι δαπάνες (0,11%). Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 19

21 Ανάπτυξη δράσεων με άμεσο ενδιαφέρον στον πολίτη Κοινωνία της Πληροφορίας Έως την 30/11/2009 στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» η Περιφέρεια Αττικής είχε εντάξει έργα συνολικά (με προϋπολογισμό ) ενώ τα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. ήταν 885 (με προϋπολογισμό ) δηλαδή το 72% στο πλήθος των ενταγμένων έργων. Στο σύνολο των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ σε όλη τη χώρα (6.507 έργα), η Περιφέρεια Αττικής έχει μερίδιο 19%, ενώ στο σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στην «ΚτΠ» σε όλη τη χώρα (4.739 έργα) έχει επίσης μερίδιο 19%. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται σε έργα όπου ο ωφελούμενος είναι αποκλειστικά η Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ενταγμένων έργων με διαπεριφερειακή διάσταση στα οποία η Περιφέρεια Αττικής είναι άμεσα και σε μεγάλο βαθμό ωφελούμενος. Τα ενταγμένα έργα με τελικούς δικαιούχους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής στο Ε.Π. ΚτΠ κατηγοριοποιούνται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ (%) ΣΥΝΟΛΟ Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα η συντριπτική πλειοψηφία των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στο Ε.Π. ΚτΠ αφορούν σε υποδομές της Κοινωνίας Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 20

22 της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση και τη Δημόσια Διοίκηση (85,43% των έργων συνολικά), ενώ ακολουθούν με πολύ χαμηλότερα ποσοστά επί του συνόλου τα έργα που αφορούν σε υποδομές της ΚτΠ στον Τομέα των Επικοινωνιών και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (4,97% και 4,63%, αντίστοιχα). Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Χωροθετείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με Τελικό Δικαιούχο το ΥΠΕΣ και Φορέα Υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. Οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες του έργου είναι Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διαχειριστικές Αρχές, Στρατολογικά Γραφεία, Φορείς της Α' και Β' Βαθμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ καθώς και Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του έργου καθώς από το σύνολο των περίπου φορέων στους οποίους έχει εγκατασταθεί το ΣΥΖΕΥΞΙΣ οι είναι Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, δηλαδή το 63% των Φορέων είναι ΟΤΑ Α Βαθμού και ΚΕΠ. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σ αυτούς τους φορείς δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο προσφέρει για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος στους Φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως: Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής περί των 2000 Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 21

23 Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας, κ.λ.π.) σε όλους τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης) Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην πλειοψηφία των ΟΤΑ τελικών ωφελούμενων από τον Δεκέμβριο του Η αξιοποίηση του έργου είναι ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Σε όλους τους Φορείς των ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους προϊσταμένους του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου 1200 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά κέντρα, UPS, modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ γίνεται χρήση της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στην Περιφέρεια Αττικής, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι Δήμοι και τα ΚΕΠ ως τελικοί ωφελούμενοι φορείς αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των φορέων που είναι συνδεδεμένοι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 22

24 ΝΗΣΙΔΑ 2 (ΑΤΤΙΚΗ-2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΡ. ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΙ 91 ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 92 ΚΕΠ 61 ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ 250 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΟΤΑ (ΔΗΜΟΙ + ΚΕΠ) 152 Στα πλαίσια της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ οι φορείς χωρίζονται με βάση τις ανάγκες τους σε τηλεματικές υπηρεσίες σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Για τους 152 φορείς ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής η κατηγοριοποίηση αυτή έχει ως ακολούθως: ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΕΠ Με βάση τα στοιχεία που παρείχε η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» η οποία είναι και ο τελικός δικαιούχος του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ προκύπτουν τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία για τους ΟΤΑ φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην Περιφέρεια Αττικής: Κατηγορία Φορέων ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής Μέσο Μηνιαίο Κόστος/Φορέα Αρ. Φορέων Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Συνολικό Ετήσιο Κόστος Συνολικό Κόστος Τριετίας ΔΗΜΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΚΕΠ ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΙ & ΚΕΠ Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 23

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ- Κ.Ε.Π. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με προϋπολογισμό είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΚτΠ, με τελικό δικαιούχο το ΥΠΕΣ και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Υλοποιείται και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με τη δημιουργία και λειτουργία 1047 ΚΕΠ σε Δήμους της χώρας. Στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν 144 Κ.Ε.Π. Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής σε πληροφοριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα. Ταμείο Συνοχής Στο Ταμείο Συνοχής έχουν ενταχθεί συνολικά, σε όλη την χώρα, 149 έργα προϋπολογισμού εκ των οποίων τα 75 αφορούν έργα Ο.Τ.Α. Συγκριτικά για την Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. και ο προϋπολογισμός τους στο σύνολο των έργων Ο.Τ.Α. για το Ταμείο Συνοχής φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Πλήθος έργων ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ Π/Υ Συμβ/νων Εργων ΟΤΑ Π/Υ Πραγμ/σών Δαπανών ΟΤΑ Σύνολο Έργα ΟΤΑ % ΟΤΑ στο Σύνολο 40,00% 8,85% 10,31% 8,57% Τα έργα του Ταμείου Συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους Ο.Τ.Α.. Είναι τα μεγαλύτερα σε μέσο μέγεθος συγχρηματοδοτούμενα έργα Ο.Τ.Α. Το μερίδιο των έργων Ο.Τ.Α. στο συνολικό πλήθος των ενταγμένων έργων για το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται στο 50,34%, έναντι 55,64% και 47,41%, αντίστοιχα, για το σύνολο των Π.Ε.Π. και Τ.Ε.Π. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 24

26 Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία πλήθους και οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας και του Συνόλου των έργων Ο.Τ.Α. για το Ταμείο Συνοχής έως και για τις τρεις περιόδους υλοποίησης ενός έργου, προϋπολογισμός έργου, νομική δέσμευση και πληρωμές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Περιφέρεια Αττικής στο Ταμείο Συνοχής έχουν ενταχθεί 6 έργα ΟΤΑ με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ καθώς και έργα μεγάλου προϋπολογισμού με τελικούς δικαιούχους ΕΡΓΟΣΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Πλήθος Έργων ΟΤΑ Π/Υ Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ Π/Υ Συμβ/νων Εργων ΟΤΑ Π/Υ Πραγμ/σών Δαπανών ΟΤΑ Ποσοστό Πραγμ/σων Δαπανών στο σύνολο των Ενταγμένων Έργων ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ,42% ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ ,63% Μερίδια Αττικής 8% 11,90% 12,08% 9,15% Το Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνει γενικά μεγάλα έργα με υψηλούς Π/Υ, τα οποία είναι δύσκολο να υλοποιηθούν και αυτός είναι ο βασικός λόγος του μικρού αριθμού ένταξης έργων. Επίσης, το μέσο μέγεθος έργου Ο.Τ.Α. για το Ταμείο Συνοχής είναι σημαντικά υψηλότερο από τα υπόλοιπα Ε.Π., γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία των έργων του Ταμείου Συνοχής για τους Ο.Τ.Α. Περιβάλλον Πολιτισμός Στο Τομεακό Ε.Π. «Περιβάλλον» η υλοποίηση των ενταγμένων έργων συνολικά καταγράφει δαπάνες 90% στον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων. Η Αυτοδιοίκηση κινείται με τους ίδιους σχεδόν ρυθμούς εμφανίζοντας ποσοστό απορρόφησης δαπανών μόλις 92%, το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό. Στο Τομεακό Ε.Π. «Πολιτισμός» έχουν ενταχθεί 55 έργα συνολικά, των οποίων η απορρόφηση είναι 75%, ενώ η Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει μόλις ένα (1) έργο. Το γεγονός ερμηνεύεται εν μέρει από την ύπαρξη στην Περιφέρεια Αττικής μεγάλων πολιτιστικών φορέων κυρίως κρατικών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των δράσεων. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 25

27 ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα Τελικοί Δικαιούχοι Ο.Τ.Α. Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ «ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής. ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως την ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην Ειδική Ενότητα περιέχονται αναλυτικά τα στοιχεία για τα ενταγμένα έργα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία έχουν ως Τελικό Δικαιούχο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής. Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως «Τελικός Δικαιούχος» στα Ε.Π όχι μόνον με την μορφή του Δήμου ή της Κοινότητας, αλλά και με αρκετές άλλες μορφές: Δημοτική Επιχείρηση, Αναπτυξιακή Εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ., Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., κ.α. Με βάση αυτό το δεδομένο η επίδοση ενός Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 3 ης Προγραμματικής Περιόδου προκύπτει από τον συνυπολογισμό (άθροιση στα ποσοτικά μεγέθη, συνδυασμένη αξιολόγηση στα ποιοτικά στοιχεία) ΟΛΩΝ των μορφών με τις οποίες ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. λειτουργεί ως Τελικός Δικαιούχος. Στη συνέχεια καταγράφονται και σχολιάζονται τα ακόλουθα: 1. Συγκεντρωτικά ανά τίτλο Ο.Τ.Α. (λ.χ. Δήμος Χαλανδρίου), τα στοιχεία ΟΛΩΝ των ενταγμένων έργων έκαστου Ο.Τ.Α. με όλες τις μορφές που μπορεί να εμφανίζεται ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. ως Τελικός Δικαιούχος. Ένα (1) τουλάχιστον ενταγμένο έργο σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είχαν στις , 116 Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής που αποτελούν το 95% των 122 Ο.Τ.Α. που απαρτίζουν συνολικά την περιφέρεια. Αξιοποιώντας την συγκεντρωτική ανά Ο.Τ.Α. κατάταξη, επιχειρείται με κριτήριο τον ΠΛΗΘΥΣΜΟ να γίνει εκτίμηση του μεγέθους του Ο.Τ.Α. ο οποίος θα ήταν δυνατό να προταθεί ως Τελικός Δικαιούχος για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 2. Τα στοιχεία για τα ενταγμένα, μέχρι , έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π , με όλες τις διακριτές μορφές O.T.A. ως «Τελικός Δικαιούχος»

28 Οι μορφές «Τελικού Δικαιούχου» για έργα Ο.Τ.Α. κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες : Δήμοι και Κοινότητες, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα (Κατηγορία 1) Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. του Ο.Τ.Α., αμιγείς Αστικές μη κερδοσκοπικές κ.α. (Κατηγορία 2) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κατηγορία 3) Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΤΕΔΚ, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, (Κατηγορία 4) Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, πολυμετοχικές, (Κατηγορία 5) Δεν περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων έργων Ο.Τ.Α, οι Σχολικές Επιτροπές που είναι Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και είναι τελικοί δικαιούχοι σε έργα «Κοινωνίας της Πληροφορίας». ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στοιχεία ανά Δήμο και Κοινότητα Δήμος ή Κοινότητα είναι δυνατό να μετέχει στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ως «Τελικός Δικαιούχος» με διάφορες μορφές: ως Ο.Τ.Α. αυτοτελώς, ως αμιγής Δημοτική Επιχείρηση, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., κ.α. Συγκεντρώνοντας όλες τις μορφές με τις οποίες ένας Ο.Τ.Α. έχει ενταγμένα έργα, διαμορφώνεται η συνολική επίδοση του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. στην αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών , του Ταμείου Συνοχής ΙΙ. Έως την στο σύνολο όλων των προγραμμάτων (Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής) έχουν εντάξει έργο τουλάχιστον Ο.Τ.Α. Πιο αναλυτικά για την Περιφέρεια Αττικής: Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού των 10 εκ. έχουν 32 Ο.Τ.Α. Οι 32 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 66,61% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής Οι 32 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 56,75% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού των 5 εκ. έχουν 57 Ο.Τ.Α.

29 Οι 57 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 86,21% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής Οι 57 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 77,85% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού του 1 εκ. έχουν 98 Ο.Τ.Α. Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού < 1 εκ. έχουν 18 Ο.Τ.Α. Οι 18 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 1,04% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.. Οι 18 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 4,44% του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής Αναλύοντας πληθυσμιακά τα στοιχεία έως προκύπτουν τα παρακάτω πολύ χρήσιμα συμπεράσματα: Οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των κατοίκων είναι 22. Ο πληθυσμός τους αντιστοιχεί στο 65,50% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων τους καλύπτει το 32,54% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων των Ο.Τ.Α. της Αττικής. Οι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο από κατοίκους είναι 46 και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 85,20% όσον αφορά τον πληθυσμό και 67,46% ως προς το συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζοντας την κατηγοριοποίηση ως προς το μέγεθος του προϋπολογισμού για την κατηγορία μεγαλύτερος ή ίσος των κατοίκων τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονται σε 72, οι οποίο περιλαμβάνουν το 94,75% του πληθυσμού και το 84,94% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και τέλος για την κατηγορία άνω των κατοίκων οι Ο.Τ.Α. της Αττικής που έχουν εντάξει αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται σε 89 με τον πληθυσμό να ανέρχεται στο 97,87% του συνολικού και τoν προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων στο 90,30% του συνολικού. Οι μικροί Ο.Τ.Α.(πληθυσμός μικρότερος των κατοίκων) ανέρχονται σε 27 και τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 2,13% για τον πληθυσμό και 9,70% ως προς τον προϋπολογισμό ένταξης. Τα στοιχεία υλοποίησης είναι έως την και παρουσιάζονται αναλυτικά οι 116 Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής κατά φθίνουσα τάξη ως προς τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σε όλα τα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, στις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ως χωρική ενότητα) με ενταγμένα έργα κατά φθίνουσα τάξη ως προς τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σε όλα τα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, στις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ στην Περιφέρεια Αττικής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έως Σύνολο Ο.Τ.Α: 116 Α/Α (Κατάταξη στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας) ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (εκπόνηση Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Δήμος Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Αττικής Δήμος Πειραιώς Νομού Αττικής Δήμος Αιγάλεω Νομού Αττικής Δήμος Καλλιθέας Νομού Αττικής Δήμος Ταύρου Νομού Αττικής Δήμος Κερατσινίου Νομού Αττικής Δήμος Μεγαρέων Νομού Αττικής Δήμος Μελισσίων Νομού Αττικής Δήμος Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής Δήμος Αλίμου Νομού Αττικής Δήμος Ασπροπύργου Νομού Αττικής Δήμος Κορυδαλλού Νομού Αττικής Δήμος Δάφνης Νομού Αττικής Δήμος Περάματος Νομού Αττικής Δήμος Περιστερίου Νομού Αττικής Δήμος Βύρωνος Νομού Αττικής Δήμος Θρακομακεδόνων Δήμος Δραπετσώνας Νομού Αττικής Δήμος Βούλας Νομού Αττικής Δήμος Νέας Μάκρης Νομού Αττικής Δήμος Ραφήνας Νομού Αττικής Δήμος Τροιζήνος Νομού Αττικής Δήμος Βριλησσίων Νομού Αττικής Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής Δήμος Νέας Φιλαδελφείας Νομού Αττικής Δήμος Χαλανδρίου Νομού Αττικής Δήμος Αγίων Αναργύρων Νομού Αττικής Δήμος Καματερού Νομού Αττικής Δήμος Πόρου Νομού Αττικής Δήμος Γαλατσίου Νομού Αττικής Δήμος Νικαίας Νομού Αττικής Δήμος Κρωπίας Νομού Αττικής

31 137 Δήμος Ηρακλείου Νομού Αττικής Δήμος Φυλής Νομού Αττικής Δήμος Νέας Σμύρνης Νομού Αττικής Δήμος Καλυβίων Θορικού Νομού Αττικής Δήμος Σπάτων - Λούτσας Νομού Αττικής Δήμος Λαυρεωτικής Νομού Αττικής Δήμος Μεταμορφώσεως Νομού Αττικής Δήμος Πεύκης Νομού Αττικής Δήμος Κηφισιάς Νομού Αττικής Δήμος Γέρακα Νομού Αττικής Δήμος Ζωγράφου Νομού Αττικής Δήμος Λυκοβρύσεως Νομού Αττικής Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής Δήμος Ιλίου (τ. Νέων Λιοσίων) Νομού Αττικής Δήμος Μοσχάτου Νομού Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής Δήμος Αγ. Ιωάν. Ρέντη Νομού Αττικής Κοινότητα Αφίδνων Δήμος Παλλήνης Νομού Αττικής Δήμος Αρτέμιδος Νομού Αττικής Δήμος Ελευσίνος Νομού Αττικής Δήμος Πεντέλης Κοινότητα Σαρωνίδος Δήμος Γλυφάδας Νομού Αττικής Δήμος Κερατέας Νομού Αττικής Δήμος Κυθήρων Νομού Αττικής Δήμος Βιλίων Νομού Αττικής Δήμος Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής Δήμος Μεθάνων Νομού Αττικής Δήμος Γλυκών Νερών Νομού Αττικής Δήμος Βάρης Νομού Αττικής Δήμος Παιανίας Νομού Αττικής Δήμος Αγίου Στεφάνου Νομού Αττικής Δήμος Διονύσου Δήμος Αργυρουπόλεως Νομού Αττικής Κοινότητα Καπανδριτίου Δήμος Χολαργού Νομού Αττικής Δήμος Σαλαμίνας Νομού Αττικής Δήμος Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής Κοινότητα Κρυονερίου Δήμος Υμηττού Νομού Αττικής Δήμος Αυλώνος Νομού Αττικής Δήμος Ανοίξεως Δήμος Καλάμου Νομού Αττικής

32 450 Δήμος Αναβύσσου Δήμος Πετρουπόλεως Νομού Αττικής Δήμος Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας Δήμος Αίγινας Νομού Αττικής Κοινότητα Μαλακάσης Κοινότητα Σικαμίνου Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού Δήμος Εκάλης Δήμος Μάνδρας Νομού Αττικής Κοινότητα Δροσιάς Δήμος Ζεφυρίου Νομού Αττικής Δήμος Καισαριανής Νομού Αττικής Δήμος Ψυχικού Νομού Αττικής Δήμος Μαραθώνος Νομού Αττικής Δήμος Νέας Περάμου Νομού Αττικής Δήμος Νέας Ερυθραίας Νομού Αττικής Δήμος Ερυθρών Νομού Αττικής Κοινότητα Πολυδενδρίου Κοινότητα Κουβαρά Δήμος Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής Δήμος Υδρας Νομού Αττικής Δήμος Παπάγου Νομού Αττικής Δήμος Νέας Χαλκηδόνος Νομού Αττικής Κοινότητα Πικερμίου Δήμος Μαγούλας Δήμος Αμπελακίων Νομού Αττικής Δήμος Ελληνικού Νομού Αττικής Κοινότητα Αγκιστρίου Δήμος Νέας Πεντέλης Κοινότητα Ανθούσης Δήμος Σπετσών Νομού Αττικής Δήμος Νέου Ψυχικού Νομού Αττικής Δήμος Ωρωπίων Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Δήμος Φιλοθέης Νομού Αττικής Δήμος Βουλιαγμένης Νομού Αττικής

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Έργο: Ερευνητικό πρόγραμμα για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδομένων για την «Επεξεργασία πληθυσμιακώνδημογραφικών στοιχείων και προβλέψεων για την Αττική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 w ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» / Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ / ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. IV. ΔΟΜΗ /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2012 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Συντομογραφίες... 3 Mέλη Ομάδας Έργου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσεγγίσεις για τους «Τελικούς Δικαιούχους» των έργων της Αυτοδιοίκησης κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση»

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. τηλ/νου: 210 5215 272-273-279

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΙ ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έκθεση Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις των ΟΤΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006, γίνεται ανάλυση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013

4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Μάρτιος 2013 4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Στοιχεία αναφοράς 31.01.2013-30.06.2013 Εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρεια ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ Περιφερειάρχης Αττικής Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Νοτίου Τοµέα Αθηνών Υποψήφια Βορείου Τοµέα Αθηνών υτικού Τοµέα Αθηνών Πειραιά Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01 ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ 6 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631055518 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 2752027498 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΟΥ 21 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 4 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 500.000,00 ΤΡΟΠ. Ο.Δ. 2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ANAM. ΠΡΟΜΕΛ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα:

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Α. Αλλαγές σε σχέση µε την Ίδρυση Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης Σύµφωνα µε νέο νόµο 3661/2008 που ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_2.2 1 ος κύκλος υποβολής προτάσεων (έως 31/12/2008) Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΣΨ9-ΔΣΒ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ. 17550 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4 η Προγραµµατική Περίοδο και ο ρόλος των Μηχανικών. Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιµη ανάπτυξη Προσυνεδριακή ηµερίδα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ΕΓΚΡ. ΣΥΝΑΨ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 12 4 1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΜΕΛ. 3 46 ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στις 107 περιοχές Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΟΤΑ : Δήμος Αγίας Παρασκευής 7 Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγιας Παρασκευής Παιδικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιου προγραμματισμού για την εκτέλεση και διαχείριση έργων έτους 2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιου προγραμματισμού για την εκτέλεση και διαχείριση έργων έτους 2011 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : (28210) 37060 Φαξ.: (28210) 37082 e-mail: elke-planning@tuc.gr Χανιά, 10/1/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΠΡΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου" με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΔΑ: Β2ΒΝΝ-Θ19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 10:59:10 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation 300560 συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2) συναφούς εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Α.Π.: 58939 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: όπως συνημμένος Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Πίνακας Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Π.Π.Ε. ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2009 Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 2 ο ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Οι 107 νέες περιοχές που κηρύχθηκαν προς κτηµατογράφηση: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. ήµος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3. ήµος ΑΙΓΑΛΕΩ 4. ήµος ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5. ήµος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6. ήµος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Τηλέφωνο : 2131500797

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα