ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π. για τις ανάγκες του έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π. για τις ανάγκες του έργου:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: οικ. 257 Θεσσαλονίκη, 23 Iανουαρίου 2013 /νση : Ηροδότου 17 Ταχ. Θυρίδα : Ταχ. Κώδικας : Θεσσαλονίκη Αρµόδιος : Μ. Μουτσέλης Τηλέφωνο : Φαξ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Π. για τις ανάγκες του έργου: «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήµατος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σχολή Χαµηδιέ, µετέπειτα µηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και µετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισµού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.041,40. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Στη Θεσσαλονίκη σήµερα 25 Iανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της ΕΝΜΚΜ, και µεταξύ των εξής συµβαλλόµενων µερών: Α) Της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εδρεύει στην οδό Ηροδότου 17, Τ.Θ , Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, µε ΑΦΜ ,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. Σοφία Χριστοφορίδου, αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ΕΝΜΚΜ. και Β) Του ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που εδρεύει στην. Οδό Ολυµπιάδος 125, Τ.Κ.54634, τηλ , µε Α.Φ.Μ , I.Ο.Υ θεσσαλονίκης, εφεξής καλούµενος ανάδοχος: Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, Σοφία Χριστοφορίδου, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 146/Α/ ).

2 2. Το Π.. 85/ «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», άρθρο 3, «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού». 3. Το Π.. 96/ «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ 154/Α/ ). 4. Την αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ ΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/12420/ Υ.Α. δυνάµει της οποίας η υπογράφουσα τοποθετήθηκε ως Προϊσταµένη στην ΕΝΜΚΜ. 5. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 6. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/ ). 7. Την Υ.Α. αριθµ. 2/45564/0026/ «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995» (ΦΕΚ 1066/Β/ ), όπως αυτά αναπροσαρµόστηκαν µε την Υ.Α. αριθµ /739/ «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ), καθώς και την Υ.Α. αριθµ. 2/59649/0026/ «Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95» (ΦΕΚ 1427/Β/ ). 8. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 10. Τις διαθέσιµες πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήµατος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σχολή Χαµηδιέ, µετέπειτα µηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και µετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισµού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία - Θράκη ». 11. Την ανάγκη προµήθειας εργαλείων, σιδηρικών, λιπαντικών, λοιπών ειδών και εξοπλισµού Μ.Α.Π. για το εργοτάξιο του προαναφερόµενου έργου, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. ENMKM 3333/ Τεχνική Περιγραφή των επιβλεπόντων του έργου, Α. Συργιάννη και Μ. Μουτσέλη. 12. Το Πρακτικό µε αριθµ. πρωτ.enmkm 253/ , της τριµελούς επιτροπής για την αξιολόγηση αποτελεσµάτων τακτικών και πρόχειρων διαγωνισµών καθώς και την αξιολόγηση προσφορών στο πλαίσιο των απευθείας αναθέσεων, για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια εργαλείων, σιδηρικών, λιπαντικών, λοιπών ειδών και εξοπλισµού Μ.Α.Π», για τις ανάγκες του παραπάνω έργου. αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια των κάτωθι υλικών:

3 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΙ ΗΡΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΤΥΑΡΙ ΑΜΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΤΕΜ. 4,00 8,05 32,20 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΤΕΜ. 1,00 8,05 8,05 3 ΤΣΑΠΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΤΕΜ. 1,00 8,05 8,05 4 ΤΣΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜ. 2,00 8,05 16,10 5 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΤΕΜ. 4,00 23,99 95,96 6 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΜΑ ΞΥΛΟΥ ΤΕΜ. 2,00 11,26 22,52 7 ΜΥΣΤΡΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Νο 24 ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΤΕΜ. 4,00 8,38 33,52 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 8 ΜΥΣΤΡΙ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗΣ (ΠΑΠΑΚΙ) ΤΕΜ. 4,00 1,59 6, ΜΥΣΤΡΙ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΤΟΥΒΛΟΥ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 1,0 kg ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΒΑΡΟΥΣ 1,5 kg ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΟΥ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ (ΣΚΕΠΑΤΖΗ) ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ ΑΜΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΥΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΘΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ο ΟΝΤΩΤΗ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ ΤΟΞΟΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ο ΟΝΤΩΤΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ ΤΕΜ. 2,00 2,04 4,08 ΤΕΜ. 1,00 14,01 14,01 ΤΕΜ. 1,00 16,18 16,18 ΤΕΜ. 2,00 14,03 28,06 ΤΕΜ. 1,00 14,49 14,49 ΤΕΜ. 4,00 2,85 11,40 ΤΕΜ. 12,00 0,82 9,84 ΤΕΜ. 5,00 3,74 18,70 ΤΕΜ. 4,00 1,70 6,80 ΤΕΜ. 20,00 1,47 29,40 ΤΕΜ. 10,00 1,79 17,90 ΣΕΤ ΤΩΝ 5,00 ΤΕΜ. 3,00 1,79 5,37 21 ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΟΝΗ ΗSS ΤΕΜ. 10,00 0,89 8,90 22 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΕΜ. 2,00 3,22 6,44

4 ΒΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΥΠΟΣ HITACHI PH 65A) ΚΑΛΕΜΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΥΠΟΣ HITACHI PH 65A) ΒΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΥΠΟΣ HILTI ΤΕ 75) ΚΑΛΕΜΙ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΥΠΟΣ HILTI ΤΕ 75) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑ ΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΟΡΙΟΝΟ (ΤΥΠΟΣ ΜC XTREME 34) ΤΕΜ. 1,00 30,65 30,65 ΤΕΜ. 1,00 30,65 30,65 ΤΕΜ. 1,00 18,50 18,50 ΤΕΜ. 1,00 18,50 18,50 ΤΕΜ. 12,00 14,70 176,40 28 ΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΑΑ 29 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΕΤ 2,00 15,21 30,42 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (1,5-10 mm) 2,00 55,29 110,58 30 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΙΧΑΛΑ ΤΕΜ. 1,00 23,18 23,18 31 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΤΕΜ. 1,00 136,43 136,43 32 ΚΟΣΣΑ ΧΟΡΤΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ. 1,00 26,18 26,18 33 ΠΕΤΡΑ ΚΟΣΣΑΣ ΤΕΜ. 1,00 1,59 1,59 34 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΡΥ ΑΚΙΑ (Νο4-Νο 14) ΣΕΤ 1,00 18,29 18,29 35 ΑΛΦΑ ΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ10 m 20,00 0,33 6,60 36 ΣΧΟΙΝΙ ΧΟΝΤΡΟ Νο 18 m 50,00 1,02 51, ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ (ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ) Νο5 ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ (ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ) Νο7 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. 5,00 2,04 10,20 1,00 2,20 2,20 39 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ Κ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ. 5,00 2,81 14, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΙΤΡΟΧΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (260x85) ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΙΤΡΟΧΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ 43 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο80 44 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο240 kg 4,00 1,55 6,20 ΖΕΥΓΟΣ 2,00 13,50 27,00 ΤΕΜ. 6,00 3,91 23,46 ΤΩΝ 25,00 m ΤΩΝ 25,00 m ΤΩΝ 25,00 m 2,00 20,32 40,64 2,00 17,90 35,80 2,00 17,90 35,80

5 ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ (ΠΑΤΡΩΓΚΑΚΙ) ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΨΙΛΗ ΤΡΙΧΑ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/765 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 1,20µ. ΚΑΙ ΣΚΑΦΑΚΙ (ΠΛΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ) ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 100W (Ε27) ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1,0 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 50,00 cm ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ. 10,00 1,47 14,70 ΤΕΜ. 5,00 5,13 25,65 ΤΕΜ. 3,00 17,10 51,30 ΤΕΜ. 10,00 0,80 8,00 ΤΕΜ. 3,00 1,22 3,66 ΤΕΜ. 4,00 7,16 28,64 52 ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΕΜ. 3,00 2,04 6,12 53 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ. 1,00 1,79 1,79 54 ΣΙ ΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΤΕΜ. ΤΟΥ 1,00 kg 1,00 6,18 6, ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΚΥ ΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ) ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΑΤΖΟΥΝΙ) 57 ΛΑ Ι 15W30 58 ΛΑ Ι 15W31 59 ΛΑ Ι W-S 60 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΛΑ ΟΜΠΟΓΙΑΣ ΠΙΝΕΛΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡ ΟΥΣ 3,0 cm ΤΕΜ. ΤΟΥ 1,00 kg 1,00 6,26 6,26 ΤΕΜ. 3,00 5,98 17,94 ΤΕΜ. TΩΝ 5,00 ΤΕΜ. TΩΝ 5,00 ΤΕΜ. TΩΝ 5,00 ΤΕΜ. ΤΩΝ 400,00 ml ΤΕΜ. ΤΟΥ 1,00 1,00 32,52 32,52 1,00 32,52 32,52 1,00 5,53 5,53 3,00 6,43 19,29 3,00 10,98 32,94 ΤΕΜ. 4,00 2,69 10,76 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 1.592,45 Φ.Π.Α 23% x ΤΟΥ MΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Α 366,2635 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 1.958,71 Ολογράφως: Xίλια εννιακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά

6 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΠ Α/Α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50,00 cm 3 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (L, XL, XXL) Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΜΑΚΡΥ ΤΖΑΚΕΤ (XL, XXL) ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙ Α ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΥΛΙΟ Νο 11,10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΥΛΙΟ Νο 10 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ m 100,00 0,57 57,00 ΤΕΜ. 3,00 6,10 18,30 ΤΩΝ 200,00 m 3,00 2,69 8,07 ΤΕΜ. 7,00 26,83 187,81 ΤΕΜ. 4,00 9,68 38,72 ΤΕΜ. 8,00 6,47 51,76 ΤΕΜ. 5,00 29,15 145,75 ΤΕΜ. 30,00 3,22 96,60 ΤΕΜ. 8,00 3,46 27,68 TEM. 8,00 5,53 44,24 ΖΕΥΓΟΣ 30,00 2,69 80,70 TEM. 15,00 1,79 26,85 ΣΕΤ 1,00 96,75 96,75 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 880,23 Φ.Π.Α 23% x ΤΟΥ MΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Β 202,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 1.082,68 Ολογράφως: Χίλια ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 3.041,40 Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

7 Η προµήθεια όλων των παραπάνω θα εκτελεστεί έως και δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Η παράδοση θα γίνεται στο εργοτάξιο του έργου, στην οδό Ελ. Ζωγράφου 3, Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται, λόγω έλλειψης χώρου στο εργοτάξιο αλλά και λόγω κινδύνου να κλαπούν από τον υπαίθριο χώρο του εργοταξίου, σε συνεννόηση µε τους προµηθευτές, κάποια από τα εργαλεία να παραδοθούν στην έδρα της Υπηρεσίας. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται και η µεταφορά των υλικών. Η πληρωµή θα γίνει µετά από την παράδοση των παραπάνω και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής αυτών (η οποία έχει ορισθεί από την Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας) και αφού διαπιστωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στα αναφερόµενα στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η υπηρεσία, καθώς και στους όρους της παρούσας σύµβασης. Πριν την πληρωµή ο δεύτερος των συµβαλλοµένων θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγια πώλησης και δελτία αποστολής. 2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 3. Τριπλότυπο καταβολής, στην ΟΥ που ανήκει, ποσού που αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου του τιµολογίου. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του αναδόχου στις συµβατικές υποχρεώσεις, η σύµβαση θα λύνεται µονοµερώς από την ΕΝΜΚΜ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία - Θράκη » στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω έργο «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήµατος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων (σχολή Χαµηδιέ, µετέπειτα µηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και µετατροπή του σε πολυχώρο Πολιτισµού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» είναι εγγεγραµµένο στο Π..Ε µε κωδ. ΣΑ 2011ΣΕ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ. Έκαστος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύµβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν έγγραφο, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο προµηθευτής. Οι συµβαλλόµενοι Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας O ανάδοχος Σοφία Χριστοφορίδου Msc.Αρχιτέκτων µηχανικός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης: συντήρηση, προστασία και βελτίωση της ανώτερης επιφάνειάς τους» (Κωδ. Πράξης 296740)

ΕΡΓΟ: «Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης: συντήρηση, προστασία και βελτίωση της ανώτερης επιφάνειάς τους» (Κωδ. Πράξης 296740) EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 554 01 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 Ταχ. Δ/νση: Αιόλου 1 & Πελοπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 25/10/2011 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. πρωτ. 5756 Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74 100 Πληροφορίες:Γ ΚΛΑ ΟΣ Τηλέφωνο: 28310

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ

Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670-88200 FAX : 24670-29748 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Αρ. Πρωτ: 2397 Καστοριά 28/09/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670 88200 FAX : 24670 29749

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗTΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2262 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 25-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στη Βέροια σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 02 Μαΐου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση αλληλογραφίας Ταχ. θυρίδα : 50 047 Ταχ. κώδικας : 540 13 Ηλεκτρονική Δ/νση: mbp@culture.gr

Δ/νση αλληλογραφίας Ταχ. θυρίδα : 50 047 Ταχ. κώδικας : 540 13 Ηλεκτρονική Δ/νση: mbp@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Αρ. Πρωτ.: 3056 Βέροια, 7-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150 Ηµ/νία: 18/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150 Ηµ/νία: 18/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:43:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΦΨ465ΦΘ3-ΕΟΒ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη: 06/12/2011 Τ.Κ. : 554 01 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 Ηµ/νία: 27/02/2015 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 Ηµ/νία: 27/02/2015 Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 11:01:09 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 60ΤΑ465ΦΘ3-ΞΤ9 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/47917/26410/1488

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα