TKTR. [ GR ] hellenic

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcript

1 RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic TRAINER PACK GREECE TR TKTR Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 IMPRINT Copyright SUNIA GEEL project consortium 2013 Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235 Project workstream 2 SUNIA GEEL Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk For further informations please visit: Project- Coordinator Exchange House National Travellers Service Great Strand Street 61 Dublin 1, Ireland

3 Ενημερωτικό Σεμινάριο Ενδοοικογενειακή βία στις γυναίκες και ειδικότερα στις μετανάστριες Εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτές) With financial support from the

4 European Partners Exchange House Na onal Travellers Service 61 Great Strand Street Dublin 1 IRELAND Tel: Fax: Web: Asocia a Na onalã a Universitã lor Populare Bd. N. Bãlcescu nr. 18 Sector 1, Bucureş ROMANIA Phone and fax: (021) ; (021) IEIE Stu gart Hölderlinplatz 2a Stu gart GERMANY Tel: Web: Ins tute of Preven ve Medicine Environmental & Occupa onal Health 7, Fragoklisias street, , Marousi GREECE Tel.: Fax: Verein Mul kulturell 6020 Innsbruck Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock AUSTRIA Tel: on.cc on.cc 2 With financial support from the

5 Το Πρόγραμμα Sunia Geel Tο όνομα του Προγράμματος «Sunia Geel» στην γλώσσα Cant των Travelers της Ιρλανδίας σημαίνει «πρόσεχε τον εαυτό σου». Θεωρήθηκε το καταλληλότερο όνομα για το Πρόγραμμα καθώς στόχος του είναι η υποστήριξη τόσο των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όσο και των οικογενειών τους. Αναλυτικότερα, το «Sunia Geel» αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες μέσω της εκπαίδευσης των κοινωνικών λειτουργών και της υποστήριξης των θυμάτων (γυναίκες, παιδιά & νέοι). Επίσης, στοχεύει στην προώθηση θετικών στάσεων και αλλαγών στη συμπεριφορά των μελών αυτών των κοινοτήτων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Sunia Geel» αναπτύσσονται δράσεις, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Η διάδοσή του στο προσωπικό που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στους συγκεκριμένους πληθυσμούς αποτελεί καίριο έργο του Προγράμματος προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Οι ομάδες-στόχοι του Προγράμματος διαφέρουν μεταξύ των χωρών-εταίρων του Προγράμματος, λόγω του ιδιαιτέρου πολιτιστικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου της ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε μία από αυτές. Οι ομάδες-στόχοι σε κάθε χώρα-εταίρο του «Sunia Geel» είναι οι ακόλουθες: Ιρλανδοί Travelers, οικογένειες Σίντι και Ρομά στην Ρουμανία, γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα κυρίως από την Αλβανία αλλά και άλλα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ και μουσουλμάνοι μετανάστες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Σημείωση Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο έχει την χρήση οδηγού για τη διευκόλυνση της μετάδοσης γνώσεων. Περιέχει μια γενική επισκόπηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας παγκοσμίως, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιπλέον αναφέρεται στις ιδιαίτερες προκλήσεις των μειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών ως προς την ενδοοικογενειακή βία. Το συγκεκριμένο υλικό είναι ενδεικτικό. Ο κάθε εκπαιδευτής μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της ομάδας-στόχου που απευθύνεται. With financial support from the 3

6 Εκπαιδευτικός Οδηγός Ενημερωτικών Σεμιναρίων για το Πρόγραμμα Sunia Geel Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel» στους φορείς παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων και στο προσωπικό τους. Η ενημερωτική δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού - κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι- που εργάζεται με θύματα ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την χρήση κατάλληλων πρακτικών κατά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας μεταναστευτικών πληθυσμών. Στόχοι Διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel» Κατανόηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ελλάδα Κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας στη ν Ελλάδα Ενίσχυση των γνώσεων του προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί με πολιτισμική ενσυναίσθηση και επάρκεια στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αφορούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς Εκπαιδευτικά αποτελέσματα Ο εκπαιδευτικός οδηγός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των γνώσεων του προσωπικού που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ως προς: την φύση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας φορείς, καλές πρακτικές, δικτύωση τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας την γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά των μεταναστριών θυμάτων στην Ελλάδα την πολιτισμική ενσυναίσθηση και επάρκεια κατά την εργασία με μετανάστριες θύματα 4 With financial support from the

7 Περιεχόμενο σεμιναρίου Το σεμινάριο χωρίζετε σε 4 θεματικές ενότητες, όπως ακολούθως: 1η Ενότητα - 25 Το Πρόγραμμα «Sunia Geel» Έρευνα «Sunai Geel»: Εισαγωγή Παρουσίαση δεδομένων για την ενδοοικογενειακή βία στις χώρες-εταίρους του Προγράμματος Ανάλυση εκτίμησης αναγκών κοινωνικών λειτουργών 2η Ενότητα - 20 Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας Διεθνές και Ευρωπαϊκό πολιτικό & νομικό πλαίσιο, μορφές ενδοοικογενειακής βίας Παράγοντες ενδοοικογενειακής βίας Συνέπειες ενδοοικογενειακής βίας 3η Ενότητα - 20 Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα Πολιτικές & νομοθετικές ρυθμίσεις Φορείς αντιμετώπισης Υποστηρικτικές δομές Δικτύωση Καλές πρακτικές 4η Ενότητα - 20 Ενδοοικογενειακή βία και μετανάστευση Εισαγωγή Προκλήσεις Εργασία με μετανάστριες θύματα Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα Ενδοοικογενειακή βία στις μετανάστριες στην Ελλάδα Οι τέσσερις θεματικές του σεμιναρίου έχουν την μορφή εισηγήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό με την χρήση παρουσιάσεων power point. Το περιεχόμενο των τεσσάρων εισηγήσεων μπορεί να προσαρμοστεί βάσει των γνώσεων και των αναγκών των συμμετεχόντων. 5 With financial support from the

8 Διάρκεια σεμιναρίου Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 1 ημέρα. Μπορεί να προσαρμοστεί - λιγότερες ή περισσότερες ημέρες- βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και του αντίστοιχου σχεδιασμού της εκάστοτε δράσης. Η διάρκεια των παρουσιάσεων σε κάθε ενότητα δεν ξεπερνάει τα 20. Απαραίτητο Υλικό Ηλεκτρονικός υπολογιστής Προτσέκτορας Συμμετέχοντες Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που σχετίζεται με την παροχή υποστηριχτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι: Κοινωνικοί λειτουργοί Ψυχολόγοι Προσωπικό υγείας (νοσοκόμες, γιατροί) Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές Η εμπειρία των συμμετεχόντων στην εργασία με θύματα ενδοοικογενειακής βίας ευάλωτων πληθυσμών δεν είναι περιοριστική για την συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Οι εκπαιδευτές καλούνται να εξετάσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων και να προσαρμόσουν ανάλογα το περιεχόμενο των εισηγήσεων. θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο, και πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερο παραδοθεί. Θέματα που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους ως προς τους συμμετέχοντες είναι: Η εργασιακή τους εμπειρία Οι προσδοκίες τους από την συγκεκριμένη εκπαίδευση 6 With financial support from the

9 Οδηγός συμβόλων Σκοπός παρουσίασης Συζήτηση Προβολή παρουσίασης power point Εκπαιδευτικές σημειώσεις Ο εκπαιδευτής λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων 7 With financial support from the

10 1η Ενότητα: Το Πρόγραμμα «Sunia Geel» (30 λεπτά) Φόρμα εγγραφής Χαιρετισμός Εισαγωγική ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο του σεμιναρίου (5 λεπτά) Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος «Sunia Geel» (10 λεπτά) Προβολή παρουσίασης Power Point 8 With financial support from the

11 With financial support from the 9

12 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας «Sunia Geel» (15 λεπτά) Προβολή παρουσίασης Power Point 10 With financial support from the

13 With financial support from the 11

14 With financial support from the 12

15 Ανοιχτή συζήτηση Οι ερωτώμενοι θέτουν τυχόν ερωτήματα και ζητούν περαιτέρω Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος της εισήγησης είτε κατά την διάρκεια, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας της παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής αποφασίσει σχετικά βάσει των χαρακτηριστικών και των αναγκών των συμμετεχόντων. 13 With financial support from the

16 2η Ενότητα: Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας (30 λεπτά) Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος «Sunia Geel» (20 λεπτά) Προβολή παρουσίασης Power Point 14 With financial support from the

17 With financial support from the 15

18 With financial support from the 16

19 With financial support from the 17

20 Ανοιχτή συζήτηση Οι ερωτώμενοι θέτουν τυχόν ερωτήματα και ζητούν περαιτέρω Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος της εισήγησης είτε κατά την διάρκεια, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας της παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής αποφασίσει σχετικά βάσει των χαρακτηριστικών και των αναγκών των συμμετεχόντων. 18 With financial support from the

21 3η Ενότητα: Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα (30 λεπτά) Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος «Sunia Geel» (20 λεπτά) Προβολή παρουσίασης Power Point 19 With financial support from the

22 With financial support from the 20

23 With financial support from the 21

24 With financial support from the 22

25 Ανοιχτή συζήτηση Οι ερωτώμενοι θέτουν τυχόν ερωτήματα και ζητούν περαιτέρω Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος της εισήγησης είτε κατά την διάρκεια, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας της παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής αποφασίσει σχετικά βάσει των χαρακτηριστικών και των αναγκών των συμμετεχόντων. 23 With financial support from the

26 4η Ενότητα: Ενδοοικογενειακή βία και μετανάστευση (30 λεπτά) Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος «Sunia Geel» (20 λεπτά) Προβολή παρουσίασης Power Point 24 With financial support from the

27 With financial support from the 25

28 With financial support from the 26

29 With financial support from the 27

30 Ανοιχτή συζήτηση Οι ερωτώμενοι θέτουν τυχόν ερωτήματα και ζητούν περαιτέρω Η συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο τέλος της εισήγησης είτε κατά την διάρκεια, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας της παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής αποφασίσει σχετικά βάσει των χαρακτηριστικών και των αναγκών των συμμετεχόντων. 28 With financial support from the

31

32 VEREIN MULTIKULTURELL AT SK ANUP INTERNATIONAL Exchange House National Travellers Service Great Strand Street 61 Dublin 1, Ireland IEIE International Education Information Exchange Hölderlinplatz 2A Stuttgart, Germany Verein Multikulturell Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock 6020 Innsbruck, Austria ANUP- International Bd. Nicolae Titulescu, nr. 163, sector 1, Bucuresti, cod , Romania Prolepsis Institute of Preventive Medicine Environmental & Occupational Health 7 Fragoklisias Street, , Marousi Athens Greece

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANDOUTS TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Pack for TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pack for TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAN IN TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

WOMAN AND TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOMAN AND TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

for DoMESTIc TKTR [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

for DoMESTIc TKTR [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR TKTR Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Οι εταίροι του Προγράμματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Οι εταίροι του Προγράμματος Βασικό Υλικό This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops

Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops Resilient Educators, Resilient Learners Αύγουστος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου

Απολογισμός του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Απολογισμός του έργου «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE)

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή O

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Ενδυνάμωση Κοριτσιών σε Ιδρυματική Φροντίδα κατά της Βίας Εναντίον των Γυναικών. July 2013 July 2013 1 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Η Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας

Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Εκτίμησης Ικανοτήτων Προσδιορισμός και εκτίμηση ατομικών ικανοτήτων και χρήση αυτών σε επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES

ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES Πρότυπα ποιότητας Πρακτικές οδηγίες Τεκμηρίωση ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ DISCOVERING COMPETENCIES Ένα εργαλείο διασφάλισης ποιότητας για τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων νέων που ανήκουν σε μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Τη σύνοψη της τελικής έκθεσης του προγράμματος «Crossing Bridges» (2011-2012) συνέθεσαν οι Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους Μοντέλα και Καλές Πρακτικές Σύντομη Έκδοση Οκτώβριος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Final Report Public Part 510362-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα Τεύχος 2, Απρίλιος 2014 Περιοδική έκδοση του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων 2 Κ αταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Framework of Reference

Framework of Reference EL DK Framework of Reference The Making of: Leadership in Education A European Qualification Network for Effective School Leadership 141730-2008-LLP-DE-COMENIUS-CNW Imprint Niedersächsisches Landesinstitut

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Project LLP/LdV/ToI/RO/2011/008 A web-based e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics/ ORTHO-eMAN ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Elaborated by (Name of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DI.SCOL.A. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ DI.SCOL.A.2 A. Η γενική πρόταση του σχεδίου 2 Β. Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE Το ΚΕΠΑΔ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1998 (αρ. 3362/1998 Πρωτ. Αθηνών) με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία

Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία newsdys www.dys2.org Γερμανία: LiNK MV, Editha Tegler Ενισχυμένες δυνατότητες των παιχνιδιών για τους νέους με δυσλεξία Οι εντυπώσεις από τα πιλοτικά εργαστήρια στη Γερμανία Τι καινούργιο υπάρχει; Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση

Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Αύγουστος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα