Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης"

Transcript

1 Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 1. Στην κύρια ή κεντρική μνήμη (main memory): Αποθηκεύονται τα προγράμματα που εκτελεί η ΚΜΕ καθώς και τα δεδομένα γι αυτά. Η αποθήκευση είναι προσωρινή (όσο διαρκεί η λειτουργία του Η/Υ). Είναι οργανωμένη έτσι ώστε να μπορεί να προσπελαστεί άμεσα οποιαδήποτε θέση της (Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης Random Access Memory ή RAM) Εξαίρεση στην προσωρινή αποθήκευση αποτελεί και η μνήμη ROM (Read Only Memory) στην οποία είναι καταγραμμένα μόνιμα ορισμένα βασικά προγράμματα. 2. Στη δευτερεύουσα ή περιφερειακή μνήμη (secondary memory): Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνιμα και δεν χάνονται όταν κλείσει ο H/Y. Εδώ ανήκουν: Σκληροί δίσκοι, εύκαμπτοι δίσκοι, CD-ROM, DVD-ROM, USB memory sticks κλπ. Το Λ/Σ κρατάει πληροφορίες για τη μνήμη ώστε να μπορεί να διακρίνει σε ποιες θέσεις της βρίσκονται τα προγράμματα και τα δεδομένα. Η ανάγνωση και η εγγραφή των θέσεων μνήμης ονομάζεται προσπέλαση μνήμης (memory access). 8.2 Στατική και δυναμική κατανομή της κύριας μνήμης Η κατανομή της κύριας μνήμης μπορεί να είναι: Στατική (static allocation): Η μνήμη είναι χωρισμένη σε προκαθορισμένα τμήματα από το Λ/Σ. Το Λ/Σ επιλέγει ένα τμήμα που καλύπτει τις ανάγκες ενός προς εκτέλεση προγράμματος και του το παραχωρεί. Πλεονεκτήματα: 1) Απλή κατανομή, 2) Προστασία της μνήμης Μειονεκτήματα: 1) Κάποια δεσμευμένα τμήματα δεν χρησιμοποιούνται 100% και μένουν αναξιοποίητα. 2) Οι διεργασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μνήμη από κοινού. Σελίδα 34

2 Δυναμική (dynamic allocation): Το Λ/Σ κάνει τη διαίρεση της μνήμης κάθε φορά που μία διεργασία αρχίζει να εκτελείται και της διαθέτει όση μνήμη χρειάζεται. Πλεονεκτήματα: 1) Ευελιξία. 2) Αξιοποίηση και των μικρών περιοχών της μνήμης. Μειονεκτήματα: Πολυπλοκότητα των μηχανισμών προστασίας της μνήμης. 8.3 Ανταλλαγή Όταν η κύρια μνήμη δεν επαρκεί τότε επιστρατεύεται η δευτερεύουσα μνήμη για να βοηθήσει. Τα προγράμματα και τα δεδομένα ορισμένων διεργασιών κρατούνται στη δευτερεύουσα μνήμη και φορτώνονται στην κύρια όταν έρθει η σειρά τους να εκτελεστούν. Για να απελευθερωθεί όμως χώρος στην κύρια μνήμη πρέπει κάποια άλλη διεργασία να μεταφερθεί στην δευτερεύουσα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανταλλαγή (swapping). Μειονεκτήματα της ανταλλαγής είναι οι σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις και η πολυπλοκότητα στην οργάνωσή της. 8.4 Εικονική μνήμη Η κεντρική μνήμη αποτελείται από διαδοχικές θέσεις με μέγεθος η κάθε μία, π.χ. 16 ή 32 bits (λέξεις/words). Κάθε λέξη της έχει τη δική της διεύθυνση με την οποία αναφέρονται τα προγράμματα σε αυτή. Το σύνολο των διευθύνσεων αυτών (έστω Ν) ονομάζεται χώρος φυσικών διευθύνσεων (physical address space) ή χώρος απόλυτων διευθύνσεων (absolute address space) ή χώρος πραγματικών διευθύνσεων (real address space). Λέξη 0 Λέξη 1 Λέξη 2 Μέγεθος Ν Λέξη Ν-2 Λέξη Ν-1 Σχήμα 8.1: Θέσεις μνήμης Σελίδα 35

3 Για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ή πρόβλημα χώρου στη φυσική μνήμη, χρησιμοποιούμε την εικονική μνήμη (virtual memory) ή αλλιώς τις εικονικές διευθύνσεις (virtual addresses). Κάθε πρόγραμμα μεταφράζεται σε γλώσσα μηχανής σαν να έχει όλο τον χώρο της μνήμης στη διάθεσή του και αναφέρεται στα δεδομένα του με εικονικές διευθύνσεις. Στη συνέχεια, το Λ/Σ αντιστοιχίζει τις εικονικές διευθύνσεις στις ελεύθερες φυσικές. Μέγεθος M (M>N) Εικονική μνήμη Εικονική λέξη 0 Εικονική λέξη 1 Εικονική λέξη 2 Εικονική λέξη Μ-2 Εικονική λέξη Μ-1 Φυσική μνήμη Φυσική λέξη 0 Φυσική λέξη 1 Φυσική λέξη 2 Φυσική λέξη Ν-2 Φυσική λέξη Ν-1 Μέγεθος Ν Σχήμα 8.2: Αντιστοίχιση εικονικής και φυσικής μνήμης 8.5 Διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση Η εικονική μνήμη διαιρείται σε σελίδες (pages) και η φυσική μνήμη σε ενότητες (blocks ή frames). Το μέγεθος της κάθε ενότητας είναι ίσο με το μέγεθος της κάθε σελίδας. Το Λ/Σ κρατά πάντα ένα πίνακα αντιστοίχισης σελίδων και ενοτήτων. Για κάθε σελίδα φαίνεται η αντιστοίχιση με την ανάλογη ενότητα. Αν δεν υπάρχει αντιστοίχιση τότε η σελίδα βρίσκεται στη δευτερεύουσα μνήμη. Σχήμα 8.3: Διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση Σελίδα 36

4 Για να βρούμε μια φυσική διεύθυνση (ΦΔ) από την εικονική διεύθυνση (ΕΔ) κάνουμε τα εξής βήματα: 1) Βρίσκουμε τον αριθμό της σελίδας Σ (δεκάδες της ΕΔ) 2) Βρίσκουμε τη θέση Θ της διεύθυνσης μέσα στη σελίδα (μονάδες της ΕΔ). 3) Από τον πίνακα αντιστοίχισης βρίσκουμε τον αριθμό της ενότητας Ε. 4) Άρα: ΦΔ = (Ε * 10) + Θ Παράδειγμα: Έστω ότι ΕΔ=5. Ποια είναι η ΦΔ; Έχουμε ότι: Σ=0 και Θ=5. Άρα, ΦΔ=(1*10)+5 => ΦΔ=15 Κάθε διεύθυνση χωρίζεται σε: 1) Αριθμός σελίδας ή ενότητας 2) Αριθμός λέξης Η μετάφραση μιας ΕΔ σε ΦΔ γίνεται ως εξής: Σχήμα 8.4: Μετάφραση μιας Εικονικής Διεύθυνσης σε Φυσική Διεύθυνση 1. Ο πίνακας αντιστοίχισης βρίσκεται κάπου στη μνήμη και η διεύθυνση όπου αρχίζει κρατείται σε μια μονάδα αποθήκευσης της ΚΜΕ που ονομάζεται Καταχωρητής Πίνακα Σελίδων (ΚΠΣ, page table register). 2. Κάθε θέση του πίνακα σελίδων κρατά τον αριθμό ενότητας για την αντίστοιχη σελίδα. 3. Αν στην αρχική διεύθυνση του πίνακα σελίδων προσθέσουμε έναν αριθμό σελίδας, θα πάρουμε τη θέση του πίνακα που αντιστοιχεί στη σελίδα αυτή και θα βρούμε τον αντίστοιχο αριθμό ενότητας για τη σελίδα. Παράδειγμα: Έστω ότι ΚΠΣ=10. Έχουμε: Για Σ=0 => Ε=10. Για Σ=1 => Ε=11 Σελίδα 37

5 Το κυριότερο μειονέκτημα της σελιδοποίησης είναι ότι κάθε διεργασία καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από ότι χρειάζεται και κάποια τμήματα της μνήμης μένουν αχρησιμοποίητα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται εσωτερικός κατακερματισμός (internal fragmentation). 8.6 Διαχείριση εικονικής μνήμης με κατάτμηση Η μέθοδος της κατάτμησης προσπαθεί να αποφύγει τον εσωτερικό κατακερματισμό δίνοντας σε κάθε διεργασία ακριβώς όση μνήμη της χρειάζεται. Χωρίζει τη μνήμη σε τμήματα διαφορετικών μεγεθών, και για κάθε ένα από αυτά κρατά την αρχική διεύθυνση και το μέγεθός του. Για να μεταφράσει μια εικονική διεύθυνση σε φυσική κάνει τα εξής: Βρίσκει αν η ΕΔ είναι εντός των ορίων Βρίσκει την αρχική διεύθυνση στη φυσική μνήμη Τη συνδυάζει με την θέση μνήμης μέσα στο τμήμα που ανήκει η ΕΔ και υπολογίζει την ΦΔ. Εκτός από την διαχείριση με κατάτμηση υπάρχει και η κατατμημένη σελιδοποίηση η οποία είναι συνδυασμός και των δύο τεχνικών. 8.7 Ασκήσεις 1. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν: 1. Οι κύριες στρατηγικές διαχείρισης εικονικής μνήμης είναι η και η. 2. Στην μέθοδο της σελιδοποίησης, η εικονική μνήμη διαιρείται σε μέρη που λέγονται. 3. Το κυριότερο μειονέκτημα της σελιδοποίησης είναι Η μέθοδος της κατάτμησης χωρίζει την μνήμη σε τμήματα. μεγέθους ενώ η μέθοδος της σελιδοποίησης χωρίζει την μνήμη σε τμήματα. μεγεθών. Σελίδα 38

6 2. Οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες; 1. Όλες οι εικονικές διευθύνσεις αντιστοιχούν μόνο σε διευθύνσεις της κύριας μνήμης. Σωστό Λάθος 2. Ο χώρος των εικονικών διευθύνσεων είναι χώρος διευθύνσεων της κύριας μνήμης και ο χώρος των απόλυτων διευθύνσεων είναι χώρος διευθύνσεων της εικονικής μνήμης. Σωστό Λάθος 3. Η εικονική μνήμη είναι πάντα μεγαλύτερη από την κύρια μνήμη. Σωστό Λάθος 4. Στην μέθοδο της σελιδοποίησης η εικονική μνήμη διαιρείται σε ίσα και σε συνεχόμενα μέρη. Σωστό Λάθος 3. Σε ένα σύστημα διαχείρισης εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση, οι εικονικές διευθύνσεις παίρνουν τιμές από 0 έως 99 και είναι χωρισμένες σε 10 σελίδες των 10 θέσεων. Η φυσική μνήμη έχει 50 θέσεις και οι φυσικές διευθύνσεις παίρνουν τιμές από 0 έως 49. Κάθε ενότητα της φυσικής μνήμης έχει επίσης μέγεθος 10. Στο σχήμα βλέπουμε τον πίνακα αντιστοίχισης μεταξύ σελίδων και ενοτήτων. Βρείτε τις φυσικές διευθύνσεις που αντιστοιχούν στις παρακάτω εικονικές διευθύνσεις: Σελίδα Ενότητα Εικονική διεύθυνση Αριθμός σελίδας Αριθμός ενότητας Φυσική διεύθυνση α) 89 β) 17 γ) 50 δ) 48 Σελίδα 39

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης I Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης

Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 H Μικρο-αρχιτεκτονική μας 4 1 0 PCSrc IF/ID Control ID/EX

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα