ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20-12-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Τηλ.: , ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της, στις ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 2848 έως 2907 έτους 2013: Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, προϋπολογισμού 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και διαβίβασή της στην γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών Τροποποίηση 682/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των νέων και κενών δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών και νέων δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολ. Έτος Λήψη απόφασης για τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου- ΤΕΕ Ιλίου και του ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής Λήψη απόφασης για τροποποίηση υφιστάμενoυ δρομολογίου, του 6ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση 2ης τροποποίησης μελέτης του έργου "Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον Ο.Τ.Α. Μελισσίων Έγκριση: 1) Σχεδίου Προκήρυξης μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη αγωγών ομβρίων για αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα- Αναστάσεως)» 2) της αποστολής σχεδίου της αντίστοιχης Περίληψης Προκήρυξης α) για δημοσίευση στον Ελληνικό ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ Το θέμα αποσύρθηκε 2860 ΒΛΓΚ7Λ7-2ΥΟ 2861 ΒΛΓΚ7Λ7-ΧΥΣ 2862 ΒΛΓΚ7Λ7-4ΓΛ 2863 ΒΛΓΚ7Λ7-ΚΙΛ 2864 ΒΛΓΚ7Λ7-ΝΦΝ 2866 ΒΛΓΕ7Λ7-ΥΔ ΒΛΓΚ7Λ7-ΙΩΔ 2868 ΒΛΓΕ7Λ7-8ΔΔ

2 Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, καθώς και β)στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3) της Συγγραφής Υποχρεώσεων και 4) των στοιχείων του Φακέλου της μελέτης (Σκοπιμότητα, Τεχνικό Αντικείμενο, Προεκτίμηση Αμοιβής) Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη», προϋπολογισμού ,00, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. Αποσφράγιση των προσφορών και κατακύρωση της «Προμήθεια και εγκατάσταση κυκλωμάτων αυτοματισμού για τη λειτουργία της σήραγγας Δραπετσώνας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού ,00 στον μειοδότη Διάλυση σύμβασης του έργου Κατασκευή Χ.Υ.Τ. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 2ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-03/13: Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: ,00 (με ΦΠΑ) Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του θέματος. Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 2ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΗΜ- 08/12:Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχημάτων, Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης του έργου: «ΣΟ-04/13: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.», (κωδικός 2012ΕΠ ), προϋπολογισμού: ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) & Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), για το έτος 2014 Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (Επιτροπή Ενστάσεων) του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10) & Δ/νση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), για το έτος 2014 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 584,99 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την πληρωμή ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών στον 2ο και 6ο όροφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, 2869 ΒΛΓΚ7Λ7-8ΒΖ 2870 ΒΛΓΚ7Λ7-ΧΛΟ Το θέμα αποσύρθηκε 2871 ΒΛΓΚ7Λ7-92Κ 2872 ΒΛΓΚ7Λ7-ΨΞ ΒΛΓΚ7Λ7-3ΛΗ 2874 ΒΛΓΚ7Λ7-ΕΚΡ 2875 ΒΛΓΚ7Λ7-ΩΥΥ 2876 ΒΛΓΕ7Λ7-Ρ08

3 Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή : Τόκων σε συμβασιούχους σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, β) Επιδόματος αδείας έτους 2012 συμβασιούχων υπαλλήλων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, γ) Της εργασίας εγκατάστασης ενός συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) για το Computer Room, που λειτουργεί στο κτίριο της Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά, δ) Απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Οικ. Έτους Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 736,77 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικών γραμμών στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 250,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για προμήθεια ημεροδεικτών έτους 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον «Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2014» με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΕΛΟΣ «ΣΟΥΣΑΜΙ»» για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας για τη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής αντί του ποσού των 394,93 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για προμήθεια είκοσι (20) πακέτων φωτογραφικού χαρτιού Α4 Glossy για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δ.Α. και της Δ/νσης Περιβάλλοντος Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α, έξι (06) ρολών χαρτιού φωτοτυπικού σχεδίων και δέκα (10) πλαστικών κουτιών αποθήκευσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 550,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για κάλυψη των νέων-κενών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής για το σχολικό έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού κόστους ,40 πλέον του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κάλυψη δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στο 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ σύμφωνα με τον Ν.4182/ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τιμή ημερησίου κομίστρου βάση της ΚΥΑ 24001/ για το σχολικό έτος Κάλυψη δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στο E.E.E.E.K. EΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σύμφωνα με τον Ν.4182/ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τιμή 2877 ΒΛΓΕ7Λ7-ΦΣΛ 2878 ΒΛΓΕ7Λ7-ΠΨΥ 2879 ΒΛΓΕ7Λ7-Ε ΒΛΓΛ7Λ7-ΨΘΛ 2881 ΒΛΓΛ7Λ7-66Α 2882 ΒΛΓΛ7Λ7-ΙΥΣ 2883 ΒΛΓΛ7Λ ΒΛΓΛ7Λ7-2Δ ΒΛΓΛ7Λ7-3ΟΞ

4 ημερησίου κομίστρου βάση της ΚΥΑ 24001/ για το σχολικό έτος Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών 1) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS AE και 2) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ, μελανιών, drum) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης Οικ / ) και διαβίβασή τους στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους # ,00 # για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το έτος 2013 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους # 215,16 # για την κάλυψη δαπάνης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, μηνών 08-12/2012 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ,00 με ΦΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα) και της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ,έτους Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 44/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. Αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υλικών συσκευασίας και υγειονομικού εξοπλισμού προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες έτους 2013, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.-Τμήμα Κτηνιατρικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της οικ / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών της Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της oικ / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,62, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της Δ/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. Αποσφράγιση των προσφορών για την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δ/νσεων της Π.Ε.Α.Α. για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων (διεκπεραίωση εγγράφων, λήψη και αποστολή εγγράφων με fax από και προς πολίτες 2886 ΒΛΓΛ7Λ7-ΦΝΞ 2887 ΒΛΓΛ7Λ7-ΞΒΘ 2888 ΒΛΓΛ7Λ7-ΖΛΞ 2848 ΒΛΓΕ7Λ7-37Ν 2849 ΒΛΓΕ7Λ7-3ΓΜ Το θέμα αποσύρθηκε 2850 ΒΛΓΕ7Λ7-ΝΘΓ 2851 ΒΛΓΕ7Λ7-ΨΜ ΒΛΓΕ7Λ7-ΠΘΡ 2853 ΒΛΓΕ7Λ7-ΦΦΖ

5 και άλλες Υπηρεσίες, ύψους 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αριθμ / επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαβίβασή τους στην Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ 42 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του διαγραμμιστικού μηχανήματος ΚΥ.354ΜΕ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αρίθμ 41 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων και μιας (1) συσκευής fax Δ/νσεων της ΠΕΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 830,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αριθμ. 43 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος ασφαλείας C.C.TV. (κλειστά κυκλώματα) για την προστασία και ασφάλεια του κτιρίου ΛΙΡΑ της ΠΕΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.075,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου του Γυμνασίου & ΓΕΛ Καλάμου που εκτελούνταν με λεωφορείο από την εταιρεία Τσόκας ΕΠΕ Έγκριση όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια πετρελαιοειδών και τροφίμων για τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για την εκτύπωση Δελτίων Αδειών για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Άνοιγμα των προσφορών που αφορούν την πρόσκληση υποβολής προσφορών (ΑΔΑ ΒΛ087Λ7-Α27) για την απόσυρση οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Αττικής. Ανάδειξη μειοδότη του Διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες φύλαξης του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους (Δ/ξη 6/2013) του διαγωνιζόμενου με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Έγκριση του πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί επανάληψης, με τους ίδιους όρους, του ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και βασικού ιατρικού 2854 ΒΛΓΕ7Λ7-Φ ΒΛΓΕ7Λ7-ΛΔΟ 2856 ΒΛΓΕ7Λ7-ΗΚΝ 2857 ΒΛΓΕ7Λ7-87Ψ 2889 ΒΛΓΕ7Λ7-6ΔΞ 2890 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση 2891 ΒΛΓΛ7Λ7-Ε0Η 2892 ΒΛΓΚ7Λ7-ΛΩΔ 2893 ΒΛΓΛ7Λ7-8Ι ΒΛΓΛ7Λ7-ΨΗΒ

6 εξοπλισμού, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 48 Έγκριση του Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορά τον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/- ων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ 2895 ΒΛΓΕ7Λ7-60Ζ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι ,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 49 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,29 πλέον Φ.Π.Α. προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Κοινωφελούς 2896 ΒΛΓΛ7Λ7-2ΕΧ Εργασίας Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ΒΛΓΛ7Λ7-ΑΕΩ δικαστικού επιμελητή Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας 2898 ΒΛΓΛ7Λ7-ΑΔΨ Αττικής 52 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,97 για έργα Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2899 ΒΛΓΛ7Λ7-Μ0Η της Περιφέρειας Αττικής. 53 Επιστροφή ποσού 110,00 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης Κ.Τ ΒΛΓΛ7Λ7-Ρ9Χ 54 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων από αδιάθετα 2901 ΒΛΓΛ7Λ7-ΞΕΗ ποσά οικονομικού έτους Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ / διακήρυξη 2902 ΒΛΓ17Λ7-Ρ16 δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση γραφείων Σχολικών Συμβούλων Β Ανατολικής Αττικής 56 Λύση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) αρ. 187 και Ευπαλίνου αρ. 2 στο Δήμο 2903 ΒΛΓ17Λ7-40Β Αθηναίων. 57 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Το θέμα αποσύρθηκε 1 ο Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με ταξί του Εκτός 1ου & 2ου Γυμνασίου Κορωπίου & 1ο ΕΠΑΛ Κορωπίου με αφετηρία την οδό Αγ. Γεωργίου 102 (θέση Μπουρμπουτσάνα) που εκτελεί ο Χαντζιάρας Κωνσταντίνος 2858 ΒΛΓΕ7Λ7-ΖΘΞ 2 ο Εκτός 3 ο Εκτός 4 ο Εκτός 5 ο Εκτός Κατακύρωση του αποτελέσματος, «για την προμήθεια υγρών καυσίμων ( βενζίνη κίνησης αμόλυβδη ) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» Λήψη απόφασης για τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, του 12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Κάλυψη δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ σύμφωνα με τον Ν.4182/ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τιμή ημερησίου κομίστρου βάση της ΚΥΑ 24001/ για το σχολικό έτος Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας, που αφορά τoν έλεγχο επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προϋπολογισμού 430,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2859 ΒΛΓΚ7Λ7-7ΧΑ 2865 ΒΛΓΚ7Λ7-3ΗΗ 2904 ΒΛΓΚ7Λ7-5ΩΤ 2905 ΒΛΓΚ7Λ7-Ι1Φ

7 6 ο Εκτός 7 ο Εκτός Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν πενήντα (150 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στο νομικό περιοδικό «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιων του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Πειραιά 2906 ΒΛΓΚ7Λ7-Ν ΒΛΓ17Λ7-ΡΨΡ Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βασιλάκου Λιλίκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 127700 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-02 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 30496 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27840 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 55102 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 14/08/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 319479 (2097) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα