ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 17 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών) ΚΟΙΝ: 1)Πρόεδρο Δ.Σ. Αιγιαλείας 2)Αρχηγούς Δημοτικών Παρατάξεων 3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4)Δ/νση Καθαρ/τας & Ανακύκλωσης 5)Δ/νση Προγραμ/σμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης 6)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 7)Δ/νση Πολεοδομίας-Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών 8)Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αιγιαλείας». Κύριοι, Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 & 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στις είκοσι έξι (26) Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και σε περίπτωση ματαίωσης λόγω έλλειψης α- παρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα, ήτοι είκοσι επτά (27) Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

2 Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος Η Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου Οι εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αιγιαλείας και στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ ) και είναι στη διάθεσή σας. Επισημαίνεται ότι: Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το τακτικό μέλος παρακαλείται να ειδοποιήσει, το ορισθέν από τον φορέα του, αναπληρωματικό μέλος για να παραστεί.

3

4

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Ερινεού - Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 25, Δ.Π. 25, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, Δ.Π. 30, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, Κατασκευή και επικάλυψη ανοικτών υδραυλάκων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ριζομύλου Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ.Ε. Ακράτας - Διακοπτού - Συμπολτιτείας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επισκευή όψεων επιχρισμάτων παλαιών αποθηκών πρώην Π.Ε.Σ. ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, ΣΑΤΑ 20, Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 20, , , Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, ΣΑΤΑ 30, Ανάπλαση οδού Ερμού από Πολυχρονιάδη μέχρι οδό Ελίκης στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 90, ΣΑΤΑ 90, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου & πεζόδρομων και επισκευή-διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος Πλατάνου Ανάπλαση ακινήτου πρώην ΟΤΕ στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μεσσινέζη στο Αίγιο Ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως από την οδό Παναγιωτοπούλων έως την οδό Σολωμού στο Αίγιο Ανάπλαση στις οδούς Ανδρονοπούλου, Ανδρέου Λόντου, Κλεομένους Οικονόμου, Βαλφούρ και Ασημάκη Φωτήλα στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 999, ΕΓΤΑΑ 999, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Σελίδα 1από9

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, δημ. Σχολείου 22 Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου Επισκευή - ανακαίνιση του υπογείου, ισογείου του πρώην ΙΚΑ Αιγίου 23 για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση ΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 25 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 26 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΚΑΤΣΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 27 ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης 28 της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 156, ΔΩΡΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ & Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 156, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 63, ΣΑΤΑ 63, ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 29 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 350, Βελτίωση βατότητας οδού Κουνινά - Λόπεση - Ρακίτα (Α Φάση) ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1,500, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 67, LEADER 67, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, LEADER 50, ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 78, LEADER 78, ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 31, LEADER 31, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΠΡΟΓ. ΠΥΡΟΠΛ. 350, ,500, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 170, ΣΑΤΑ 170, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Ασφαλτόστρωση ράμπας φορτοεκφόρτωσης απορριμμάτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 144, LEADER 144, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 40, LEADER 40, Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 37 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 32, LEADER 32, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 7, Δ.Π. 7, Περιβαλλοντικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Τοπογραφικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας για κατασκευή έργων ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Σελίδα 2από9

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 41 Γεωλογικές - Γεωτεχνικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου (λαγκάδι) που βρίσκεται στα όρια σχεδίου πόλεως Ροδοδάφνης Αβύθου Μελέτη για το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στη Τ.Κ. Σελιανιτίκων Αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης Κοινοχρ. Χώρων Δ. Αιγιαλείας Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος Δ.Κ. Ροδοδάφνης ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 3, Δ.Π. 3, ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 2, Δ.Π. 2, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 35, Δ.Π. 35, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 15, Δ.Π. 15, ή Μελέτη προστασίας ακτών Δήμου Αιγιαλείας από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 70, Δ.Π. 70, Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης ακτών Δ. Αιγιαλείας για την προστασία από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Στατικές μελέτες έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1, Δ.Π. 1, Συγκοινωνιακές μελέτες ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 10, Δ.Π. 10, Υδραυλικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 5, Δ.Π. 5, Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μαυρικίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, ,690, , , ,533, Σελίδα 3από9

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2015 ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλαβρύτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΕΣΠΑ 2, Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας Υποέργο 1: Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 704, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 704, , Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη του έργου ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 4: Ηλεκτροδότηση των Α/Σ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Υποέργο 1: Μελέτη Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 1,500, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 2: Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων 3.2 ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 1,500, ,500, Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 4 Κερνίτσας, Λόφου, Καλυβίτη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 195, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 5 Δ.Δ. Άνω Κερύνειας και Αγ. Ιωάννη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 58, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού 6 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 6, ΣΑΤΑ Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Συλίβαινα της Δ.Ε. Ακράτας Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 30, Δ.Π. 30, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 23, Δ.Π. 50, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 38, ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 38, , Σελίδα 4από9

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Διακοπτού (πιστώσεις 12 Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων 13 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - 14 Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν /01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων 16 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 11, ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 13, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, Κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ. Μελισσίων του Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 3, Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας 19 Αποκατάσταση συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση 20 βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας 21 Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίου επί της Π.Ε.Ο. Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας 22 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 11, , , , , , ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 229, Δ.Π. 229, ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 50, ΣΑΤΑ 50, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 7, Δ.Π. 7, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 12, Δ.Π. 12, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 1,570, ΕΣΠΑ 1,570, ,565, , ,536, ,995, Σελίδα 5από9

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1 Κατασκευή γηπέδου τένις - μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Αιγείρας ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 ΣΑΤΑ Τοποθέτηση συμπλήρωση καλλωπιστικού φωτισμού στα παράλια Δ.Δ. του Δήμου μας Β Φάση (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 65, ΘΗΣΕΑΣ Σελίδα 6από9 ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Παρασκευοπούλου Γεωργία 4 Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ. Αιγείρας (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 187, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 5 Ενίσχυση κεντρικου δικτύου υδρευσης Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. 6 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μαρμάρων (Σπηλιοτακόπουλου έως δεξαμενή) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 Ενίσχυση ύδρευσης, επισκευή, αντικατάσταση δικτύων Δ.Δ. Δ. Ακράτας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αντικατάστασης εσωτ. δικτύων ύδρευσης τέως Δ. Νωνάκριδος ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ ΠΠΕ και ΜΠΕ για το έργο "Υδρευση Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 7, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτης Κατασκευής Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 13 Μελέτη ύδρευσης Τ.Δ. Αμπελοκήπων ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Θεοδωροπουλος Κ. 14 Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ενίσχυση αρδευτικής δεξαμενής από το Παλιό χωριό Ποταμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Υδροδοτηση οικισμου Βοτενης Δ.Δ. Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ οριστικη παραλαβη 25 Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δ. Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλμενίκο, Δαμακίνι) ΘΗΣΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΛΙΓΚΟΥ ΑΙΜ. ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 14, ΘΗΣΕΑΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣ.

11 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 26 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καμαρών ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 13, ΘΗΣΕΑΣ οριστικη παραλαβη ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 27 Διαμόρφωση δύο αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 12, ΘΗΣΕΑΣ ΝΑΣΕΡ ΣΑΙΝΤ ΧΑΡΑΛ Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου το οποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δ.Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (ΟΠΑΑΦ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 15, Δ.Π ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 363, ΟΠΑΑΦ Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βαλιμιτίκων (ΟΠΑΑΦ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 189, ΟΠΑΑΦ Κ/Ξ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ 33 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Μάρμαρα από 18η Ε.Ο. έως νεκροταφείο ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Αιγών ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Αιγών - Λαμπινό ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βελτίωση βατότητας δρόμων στο Σχέδιο Πόλεως Καμαρών στο Δ.Δ. Καμαρών Δ. Ερινεού Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Πυρόπληκτα Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ Σελίδα 7από9 Αλλαγή επιβλέποντα ΤΥΔΚ & παραλλαβή φακέλου έργου Εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ 41 Αποκατάσταση ενίσχυση διαρρύθμιση Δημοτικού μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ - ΡΟΥΣΟΣ 42 Επισκευή και διαμόρφωση της πλατείας των υψηλών αλωνίων Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 0.00 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση πλατειας στον οικισμο Καμαρών ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 24, ΥΠΕΧΩΔΕ Μελέτη αποπεράτωσης κτιρίου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου παιδικού σταθμού στα Μάρμαρα Δ. Αιγείρας 45 Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Νικ. Πλαστήρα) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΜΑΡΚΕΤΟΥ - ΝΑΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Διονυσοπούλου Χρ. 46 Σύνταξη ΜΠΕ και πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Μυρτιά) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Ρήρα του πρώην Δ. Συμπολιτείας ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Προμελέτη και ΜΠΕ στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού για την υδροδότηση του οικισμού Άνω Ζήριας Τεχνική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ του πρώην Δ. Αιγίου στη θέση Μπούφου Λαγκάδα Εχει συνταχθεί και υποβληθεί στο Δ. Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Υδρογεωλογική μελέτη στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Γεωλογική μελέτη του Έργου Ύδρευσης Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφικές Αποτυπώσεις σε διάφορες θέσεις του Δ. Ερινεού για εκτέλεση έργων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τοπογραφική αποτύπωση για τη διόρθωση των ορίων των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς - Μπούκας Καμαρών Τοπογραφική αποτύπωση για τη διάνοιξη οδών σύνδεσης των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας & Μεσορρουγίου Περιβαλλοντική μελέτη του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια Αναγνωριστική Γεωλογική έρευνα -έκθεση του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 59 Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Κατασκευή ελικοδρομίου χιονοδρομικού κέντρου Χελμού στη θέση Στρογγυλό Λάκκωμα οικισμού Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη προστασίας-αντιμετώπισης διαβρωμένων ακτών στο Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΚΑΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 61 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 63 Προκαταρκτική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 64 Ακτομηχανική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 65 Κατασκευή Αλιευτικού καταφυγίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Π.Π.Ε. & Μ.Π.Ε. για ωρίμανση έργου: Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Βελλάς ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Χρυσανθακόπουλος Χ. 67 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου κατασκευής νέου Γυμνασίου - Λυκείου Αιγείρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Σόλου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Αγίας Βαρβάρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για το Δ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Βαλιμής, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη οδοποιίας του έργου "Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού στην περιοχή του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Πολεοδόμησης -Επέκτασης Αναθεώρησης του σχεδίου οικισμού Παρ.Πλατάνου του Δήμου μας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Περιστέρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Η/Μ για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας και Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Ακράτας, Κραθίου, Συλίβαινας και Αμπέλου Μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» Έργα Υποδομής για την εγκατάσταση αιθουσών για το Γυμνάσιο - Λύκειο Καμαρών ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Αναμένεται έγκριση από Δ/νση ΠΕΧΩ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 8από9

13 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 80 Διάστρωση με υλικό ορυχείου προς αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων του Δ.Δ. Αρραβωνίτσας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΥΠΕΣΔΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 81 Σύνδεση νέων παροχών στα Δ.Δ. Καμαρών - Ζήριας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΣΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 968, Σελίδα 9από9

14 Α/Α Παρατηρήσεις Μεταφορά 1. συμπυκνωμένων Ανταποδοτικά απορ/των Δ. Αιγιαλείας 1,055, τέλη & απόρριψή τους σε Διεθνής Διαγωνισμός ΧΥΤΑ Μυοκτονία-απεντόμωση 2. και απολύμανση κτιρίων Ανταποδοτικά 15, και λοιπών τέλη Απ'ευθείας Ανάθεση κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισμός Κοιν. 3. Χώρων & Παραλιών Δ. 23, Δημοτικοί Πόροι ή 6 Απ'ευθείας Ανάθεση Αιγιαλείας 4. Επίχωση απορ/των στο Ανταποδοτικά Πρόχειρος 73, ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Διαγωνισμός 5. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Αποκομμιδή απορ/των των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ. Αιγιαλείας & Μεταφορά τους στο ΣΜΑ Ανοικτός Διαγωνισμός Εργαστηριακός έλεγχος υπογείων υδάτων & Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 6. 5, Απ'ευθείας Ανάθεση στραγγισμάτων στο τέλη κωδικού ΧΥΤΑ Αιγείρας Πλύσιμο κάδων Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 7. απορριμμάτων Δ. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση τέλη κωδικού Αιγιαλείας Καθαρισμός πέριξ του Ανταποδοτικά 8. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Φύλαξη δημοτικών Δημιουργία νέου 9. 23, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση χώρων κωδικού Συντήρηση και επισκευή 10. 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση λοιπών μηχανημάτων Εργασίες τεχνικής υποστήριξης, για χρήση ψηφιακών χαρτών, 11. λογισμικού και 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση συσκευών τηλεματικής κ.λ.π. των οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας Σύνολο: Πίστωση στον προϋπολογισμό 100, ,347, Πηγή Χρημ/σης Ανταποδοτικά τέλη Κωδικός Προϋπολογισμού Δημιουργία νέου κωδικού

15 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις / 10- Προμήθεια Ειδών / προστασίας Ανταποδοτικά / , Πρόχειρος Διαγωνισμός τέλη εργαζομένων (ένδυσηυπόδηση) / / / / Προμήθεια γάλακτος Ανταποδοτικά / 25-30, εργαζομένων τέλη / 30- Πρόχειρος Διαγωνισμός / Προμήθεια κάδωνκαλαθάκια μικρά , Δημοτικοί Πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΑΓΙΑ Προμήθεια 4. απολυμαντικού υγρού Ανταποδοτικά για απολύμανση των 15, τέλη κάδων καθαριότητας Απ'ευθείας Ανάθεση του Δ. Αιγιαλείας Προμήθεια Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 5. απορριμματοκιβωτίων 73, τέλη ή Δημοτικοί κωδικού Πρόχειρος Διαγωνισμός (κοντέινερς) Πόροι ΠΑΓΙΑ Προμήθεια σάκων Ανταποδοτικά 6. 15, Απ'ευθείας Ανάθεση απορριμμάτων τέλη Σύνολο: 227,600.00

16 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Κατασκευή Έργων Δημιουργία νέου 1. Βελτίωσης ΧΥΤΑ 73, Δημοτικοί πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός κωδικού Αιγείρας Εγκατάσταση πρέσσας Δημοτικοί πόροι Δημιουργία νέου 2. & διαμόρφωση χώρων 170, Ανοικτός Διαγωνισμός ή ΣΑΤΑ κωδικού εντός ΣΜΑ 3. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Μπούφου Λαγκάδα" ,09 ποσό σύμβασης ΕΣΠΑ Περαίωση έργου 2015 τέλος Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α , Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Ανοικτός Διαγωνισμός στη θέση "Ρήρα" Σύνολο: 792,375.09

17 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις

18 Α/ Α ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Τοπογραφική 1. αποτύπωση και Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολογική μελέτη 35, ΣΑΤΑ για τον ΧΥΤΑ Αδρανών Απ'ευθείας Ανάθεση στη Μπούφου Λαγκάδα Εκπόνηση Υποστηρικτικών 2. μελετών (τοπογραφικήγεωλογική) για την 26, Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Απ'ευθείας Ανάθεση Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ρήρα" Εκπόνηση μελέτης για 3. ανανέωση Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολλογικής 18, ΣΑΤΑ άδειας (ΑΕΠΟ) στο Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας" Μελέτη καταμέτρησης Δημοτικοί πόροι ή Δημιουργία 4. κάδων και αποτύπωσης 18, Απ'ευθείας Ανάθεση ΣΑΤΑ θέσεως αυτών νέου κωδικού Σύνολο: 97, Παρακαλούμε όπως οι τίτλοι των Υπηρεσιών, Προμηθειών, Έργων κ.λ.π. που αναγράφονται παραπάνω με τους κωδικούς τους, αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό ως έχουν, προκειμένου η Υπηρεσία μας να μπορεί να συντάσει τις ανάλογες μελέτες με τους αντίστοιχους τίτλους και Οποιαδήποτε αλλαγή ή μείωση των παραπάνω ποσών, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, να γίνεται κατόπιν συννενοήσεως με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.

19 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστηριξη Χρηστών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστηριξης Γενικής Μηχανογραφησης. Τεχνικές Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων. Συντήρηση Εσωτερικών Εφαρμογών Δήμου Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών & fax των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Εργασίες εγκατάστασης κατανεμητών (rack) & τηλεφωνικών κέντρων - μεταφορά δικτύου υπολογιστών μεταξύ υπηρεσιών - Συντήρηση & επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, ασυρμάτου WIFI ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απευθείας Απευθείας ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2,000 απευθείας 2. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2, ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 800 Λογότυπο Δημου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων απευθείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 κινητή τηλεφωνία για e kallikratis απευθείας 2000 μετακινήσεις προσωπικού 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,600.00

20 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 ΜΕΛΑΝΙΑ - Γραφικη Υλη - Χαρτι Εκτύπωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια λογισμικού Δήμου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ απ ευθειας 60, , , ,000.00

21 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή - εκταφή στο Δημ. Κοιμητήριο Αιγίου Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Πόσό σύμβασης Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους , Παρατηρήσεις αρ. συμφωνητικού: 9719/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 18, Ακτές : Άκολη, Λόγγος, Σελιανίτικα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 24, Ακτές : Πούντα, Νικολέικα, Ελαιώνα, Εγκάλη

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 12, Ακτές : Ακράτα 2 πύργοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Αιγίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 24, Ακτές : Αλυκή, Διγελιώτικα, Τέμενη, ΟΠΑΚΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Τοποθέτηση-Λειτουργία- Συντήρηση Χημικών τουαλετών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,50 αρ. σύμβασης : 19839/ , Για την κάλυψη ακτών Αλυκής - Διγελιώτικα - Πούντα στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 10, , Για την συντήρηση πύργων ναυαγοσωστών και λοιπού εξοπλισμού ακτών

23 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ - Δ.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - Δ.Ε ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 10, , , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 28275/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 28874/ ,000.00

24 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,90. αρ. σύμβασης : 28278/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ερινεού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 29230/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Αιγείρας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 27159/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δενδροφύτευση Οδών, Πλατειών και Λοιπών Χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,95 αρ. σύμβασης : 27158/ ,000.00

25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών πυρκαγιών ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντήρηση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Αιγιαλείας ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 15, (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 15, Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγείρας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ακράτας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Διακοπτού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγίου ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 10, , , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 )

26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ερινεού Δ/ΣΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δαπάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) αρ. σύμβασης: 20379/ Μέχρι το υπόλοιπο είναι ,3. Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων 10, , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Η Διαχείριση γίνεται από την 5μελή επιτροπή Αδεσπότων Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

27 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΕΣ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2014 Προϋπολογισμός έτους 2014 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 14/10/2014 Προτεινόμενο ποσό έτους 2015 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2014 Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

28 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΡΓΑ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 Παρατηρήσεις ΠΡΑΣΙΝΟ Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , παιδική χαρά Συλιβαινιώτικα Ακράτας Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

29 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για Γαλάζιες Σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , Παρατηρήσεις εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών

30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια μέσων προστασίας και αναγνωρισιμότητας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δράσεις πυροσπροστασίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ειδών διατροφής - πρόνοιας εκτάκτων αναγκών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , θα εκτελεσθεί εντός έτους 2015 σύμφωνα με την Μελέτη προμήθειας 5, , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμεντος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

31 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Λοιπά έξοδα τρίτων - αίτηση συμμετοχής στις γαλάζιες σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποζημιώσεις προς τρίτους για θραύση κρυστάλλων κ.τ.λ. λόγω υπαιτιότητας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση συλλόγων & εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμ ός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , , , Παρατηρήσεις Η αίτηση συμμετοχής για το έτος 2016 ανερχεται στο ποσό των 300,00 ανά παραλία για 3 παραλίες Έξοδα για αποζημιώσεις προς τρίτους λόγω φθορών που τυχόν προκληθούν από υπαιτιότητα Δήμου Αιγιαλείας Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμενος Τμηματος α/α Χρήστος Τρίψας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 24 Οκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41835 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Δήμος Αιγιαλείας Χριστόπουλος Βασίλειος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου Δικαιούχος : ΔΕΥΑ Αιγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 52129 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 52129 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 52129 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Ευστάθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 853 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 21Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7428 ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 21Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7428 ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 21Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7428 ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς: 1) Τον ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-04-2014 Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ 07 ΤΕΧΝΙΚΟ 07 7 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.:1049 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 17/ 25-6-2 0 1 4 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 17/ 25-6-2 0 1 4 συνεδρίαση του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος έργου Ποσό ( ) Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Κολινδρού. Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Μεθώνης. Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε.

Α/Α Τίτλος έργου Ποσό ( ) Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Κολινδρού. Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Μεθώνης. Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟ ΕΤΟΥΣ 2 ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑ Α/Α Τίτλος έργου Ποσό ( ) Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. 20.00 Αιγινίου 2 Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Κολινδρού 20.00 3 Εργασίες με μηχανήματα Δ.Ε. Μεθώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η 16PROC003909643 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016-02-29 Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 20 Χολαργός σήμερα την 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 45ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 23-12-2015 1. 2. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΩΗΟΝΩ6Χ-Θ2Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: }

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: } ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 12 η /2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (Αρ. Πρόσκλ. 12/13). {Αποφάσεις: 349-378}

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3/27.1.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός μελέτης : 68/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού». ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : 73 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Έργα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 7 Επενδύσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 73 Έργα ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩΔΙΚ. 731 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 73.7311.03 73.7311.04 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα