Ο χειρότερος εχθρός µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο χειρότερος εχθρός µας"

Transcript

1

2 EDITORIAL Ο χειρότερος εχθρός µας Συνάδελφοι, Μέλληµά µας τα τελευταία χρόνια είναι να προωθήσουµε την εικόνα του Δικαστικού Επιµελητή. Στόχος µας είναι να «µιλούν» όλοι για τον Δικαστικό Επιµελητή και να τον αποδέχονται ως ισότιµο λειτουργό της Δικαιοσύνης µαζί µε τα άλλα νοµικά επαγγέλµατα. Δίχως ιδιαίτερους τρόπους επικοινωνίας έχουµε καταφέρει να πείσουµε τον πολίτη ότι αποτελούµε βασικούς παράγοντες του Κράτους Δικαίου, αφού ο Έλληνας νοµοθέτης, ακολουθώντας τη Γαλλική Νοµοθεσία εµπιστεύθηκε στον Δικαστικό Επιµελητή, δικαστικό λειτουργό µε την ευρύτερη έννοια του όρου και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να τονίσω ότι σε ένα κράτος δικαίου, όταν βέβαια µιλάµε για νοµικό πολιτισµό, η σηµασία όχι µόνο της επίδοσης, αλλά κυρίως της αναγκαστικής εκτέλεσης µέσα στο πλαίσιο της απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης και εν γένει της έννοµης τάξης, είναι τεράστια. Εάν έλλειπε αυτή, η εφαρµογή των νόµων και η υλοποίηση της απονοµής του δικαίου µε τις δικαστικές αποφάσεις θα είχε µόνο πλατωνική σηµασία. Ακόµη και όταν η συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων προς το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων είναι εκούσια αυτό επιτυγχάνεται πολύ συχνά και εµείς το γνωρίζουµε καλύτερα από κάθε άλλο κάτω από την απειλή των µέσων της αναγκαστικής εκτέλεσης που επενεργούν και προληπτικά. Όταν λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, οι Δικαστικοί Επιµελητές, αρµόδια κρατικά όργανα έχουν υπηρεσιακό καθήκον και δηµόσια υποχρέωση να µην αδρανήσουν στην εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και αντίστοιχα έχουν την εξουσία απέναντι στον οφειλέτη να λάβουν τα κατάλληλα βίαια µέτρα προκειµένου να τον εξαναγκάσουν να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση που έχει και δεν τηρεί, ο δε οφειλέτης υποχρεούται να ανεχθεί τις πράξεις µε τις οποίες θα γίνει ο εξαναγκασµός του. Πράγµατα αυτονόητα και όχι µόνο για νοµικούς. Πολλές φορές όµως και σε περιόδους οικονοµικά δύσκολες για την κοινωνία, µέσα στη βαρβαρότητα του συνεχούς ανταγωνισµού που τροφοδοτεί τις σχέσεις ανάµεσα στο δανειστή, ο οποίος επιχειρεί νόµιµα να εισπράξει το χρέος του και τον οφειλέτη, που δεν έχει χρήµατα ή που αποδυναµώνεται απέναντι στις υποχρεώσεις του, οι Δικαστικοί Επιµελητές βρίσκονται στο στόχαστρο δηµοσιογράφων, πολιτικών, καταναλωτικών οργανώσεων και τις περισσότερες φορές άδικα. Με αφορµή την παρουσία µου σε διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές µου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω ορισµένες διαπιστώσεις: Πολλοί από τους πολίτες αγνοούν ποιος είναι στην πραγµατικότητα ο Δικαστικός Επιµελητής και ποιες οι εξουσίες που του παρέχει η πολιτεία στην εκτέλεση των καθηκόντων του και κυρίως να κάνω και µία ακόµη διαπίστωση µε τρόπο οδυνηρό ότι οι ελάχιστοι που υπερβαίνουν τα όρια των εξουσιών που τους παρέχει ο νόµος είναι εκείνοι που µας φέρνουν αντιµέτωπους µε την κοινωνία. Σε αυτούς τους ολίγους τον αριθµό, τους ελάχιστους σε ήθος και συµπεριφορές που δεν συνάδουν µε το κύρος του δηµόσιου λειτουργού, θα πρέπει να πούµε εµείς οι περισσότεροι το εξής απλό. Δεν θα απολογούµαστε για λογαριασµό σας στην κοινωνία. Δεν σας χρειάζεται η πολιτεία και πολύ περισσότερο δεν σας θέλουµε στο χώρο µας, στο χώρο των δηµοσίων λειτουργών. Συµπέρασµα: ο εχθρός των Δικαστικών Επιµελητών δεν είναι οι δηµοσιογράφοι, οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι πολίτες. Ο χειρότερος εχθρός µας είναι ο ίδιος µας ο εαυτός. Ευθύµιος Πρεκετές, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. 1

3 ΘΕΜΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΙΣΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΣΙΑ Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας Νικηταρά 8-10 ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax: Ιστοσελίδα: ΕΚΔΟΤΣ Ευθύµιος Πρεκετές, Πρόεδρος ΟΔΕΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΣ Διονύσης Κριάρης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΣ Ευθύµιος Πρεκετές Διονύσης Κριάρης Αβραάµ Πάσογλου Ιωάννης Φλώρος Ιωάννης Χαλκιαδάκης λίας Ζαχάκος ΣΥΝΤΑΚΤΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ Ευθύµιος Πρεκετές Διονύσης Κριάρης Αβραάµ Πάσογλου Ιωάννης Φλώρος Ιωάννης Χαλκιαδάκης Σεραφείµ Ροΐδης Κωνσταντίνος Γογολόπουλος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΣ ΝΟΜΙΚ ΒΙΒΛΙΟΘΚ ΑΕΒΕ Μαυροµιχάλη 23, Τ.Κ Τηλ. Κέντρο Έτος 4 ο - Τεύχος 15 Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 2008 Τιµή τεύχους: 0, η µερίδα Μελέτης ΔΕΔΕ Απαγόρευση Διαφήµισης Δικαστικών Επιµελητών - Επιτροπές Τροποποιήσεων - Διαγωνισµός Δικαστικών Επιµελητών - Ασφαλιστικός Νόµος και Ταµείο Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών - 5η Ευρωµεσογειακή Συνεδρίαση - ΚΥΠΡΟΣ - Νέο Σχέδιο Κ.Πολ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΦΩΤΟΛΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜ Εκδίδεται ανα τρίµηνο και διανέµεται δωρεάν Κωδικός εντύπου: ISSN

4 ΔΙΕΘΝ 1η ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΕΤΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Οµιλητές από την ηµερίδα στις Βρυξέλλες Περισσότεροι από 300 δικαστικοί επιµελητές από 22 χώρες συναντήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, για να συµµετάσχουν στην πρώτη ηµερίδα µελέτης του Ινστιτούτου διεθνούς δικαστικού ιδιωτικού δικαίου και δικαίου εκτέλεσης, µε θέµα «τα ευρωπαϊκά έγγραφα», µε τη συνδροµή της εθνικής σχολής δικονοµίας του Παρισίου. Μία άκρως ενδιαφέρουσα ηµερίδα, πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο µορφωτικού επιπέδου, ασχολήθηκε τόσο αναλυτικά µε θέµατα που θα απασχολήσουν, αν δεν απασχολούν ήδη, τους δικαστικούς επιµελητές και όχι µόνο όλων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά συνέπεια και τους Ελληνες Δικαστικούς Επιµελητές. Τα κύρια θέµατα, µε τα οποία ασχολήθηκε η ηµερίδα αυτή ήταν: α) η επιµόρφωση του Δικαστικού Επιµελητή, β) ο Ευρωπαϊκός κανονισµός 805/2004, σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και γ) ο πρώτος αυτόνοµος ευρωπαϊκός τίτλος (κανονισµός 1393/2007) και δ) αναφορά στη συνθήκη της Χάγης. Α.- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ: επιµόρφωση των δικαστικών επιµελητών είναι εδώ και πολύ καιρό µία από τις κύριες προτεραιότητες της Διεθνούς Ενωσης. Οι δικαστικοί επιµελητές έρχονται αντιµέτωποι, πλέον, µε πρακτικές καταστάσεις που πολλές φορές είναι δύσκολο να τις επιλύσουν, κυρίως σ ότι αφορά τα ευρωπαϊκά έγγραφα, όπως: i) τους κανονισµούς 1248/2000 και 1393/2007 στον τοµέα της επίδοσης και κοινοποίησης εγγράφων, ii) τον κανονισµό 44/2001 για την αρ- µοδιότητα, την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης, iii) τον κανονισµό 0805/2004 που θεσµοθετεί τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και iv) τον κανονισµό 1896/2006 που συνιστά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Σ αυτά πρέπει να προστεθούν κι αυτά του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την αποτελεσµατικότητα της απονοµής της δικαιοσύνης, της συνθήκης της Χάγης, του ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να ξεχάσουµε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή το κοινό δικαστήριο διαιτησίας. Για το λόγο αυτό η Διεθνής Ενωση Δικαστικών Επιµελητών ίδρυσε το Ινστιτούτο διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και δικαίου εκτέλεσης. αναγκαιότητα να κατανοήσουµε σε βάθος τα ευρωπαϊκά έγγραφα και τις νοµικές αυτές έννοιες είναι και επιτακτικές και άµεσες, όσο και αν αυτό φαίνεται µακρινό. Είναι ήδη στην πόρτα µας και εµείς ως αξιόπιστοι υπηρέτες της Θέµιδος, πρέπει να είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις που θα βρεθούν µπροστά µας πολύ σύντοµα. Άποψη από την αίθουσα της ηµερίδας στις Βρυξέλλες 3

5 ΔΙΕΘΝ Άποψη από την αίθουσα της ηµερίδας στις Βρυξέλλες Β.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004: Ο κανονισµός αυτός αναφέρεται στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις αδιαµφισβήτητες απαιτήσεις. Το έγγραφο αυτό δέχεται κριτικές για την πολυπλοκότητά του: καθορισµός της αδιαµφισβήτητης απαίτησης, έννοια της εκτελεστής απόφασης, όροι παράδοσης του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, ελάχιστοι κανόνες σχετικοί µε την επίδοση και κοινοποίηση των εγγράφων, ελάχιστοι κανόνες για µία επανεξέταση σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ακόµα όροι εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Εγινε αναλυτική αναφορά στους πρακτικούς τρόπους χειρισµού αυτού του εγγράφου και στη σηµασία του εισαγωγικού εγγράφου αλλά και στο περιεχόµενο του εγγράφου αυτού (δήλωση πως είναι προσωρινά εκτελεστό, αναφορά επιτοκίου και περιόδου τοκισµού και ενηµέρωση του οφειλέτη για τους διαδικαστικούς τρόπους αµφισβήτησης της οφειλής). Ολοι οι οµιλητές τάχθηκαν υπέρ του εγγράφου αυτού το οποίο αποτελεί ένα καταπληκτικό εργαλείο εναρµόνισης των διαδικασιών εκτέλεσης στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστηµα. Γ.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1393/2007 για τη σύσταση µιας ευρωπαϊκής διαδικασίας διαταγής πληρωµής: Ο κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ από την 12η Δεκεµβρίου 2008 και είναι ο πρώτος αυτόνοµος ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και εφαρµόζεται στις διασυνοριακές αντιδικίες µεταξύ µεταξύ των κρατών µελών εκτός της Δανίας. Στη συνέχεια και υπό µορφή 15 ερωταπαντήσεων τέθηκαν τα προβλήµατα τα οποία θα αντιµετωπίσουν οι δικαστικοί επιµελητές: ποιός µπορεί να υπογράφει την αίτηση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, αν µπορεί ο πολίτης να εκπροσωπηθεί από δικαστικό επιµελητή για να ασκήσει ένσταση ή αίτηση επανεξέτασης της οφειλής κλπ. Τέλος στο κλείσιµο των εργασιών της ηµερίδας ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης Isnard ανέφερε «είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι η µελέτη των κοινοτικών και διεθνών κειµένων προκαλεί µεγάλο ενδιαφέρον εκ µέρους των Δικαστικών Επιµελητών. Αυτό αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Δικαστικοί Επιµελητές αισθάνονται υπεύθυνοι για το κίνηµα οικοδόµησης της δικαστικής Ευρώπης και την επιµόρφωσή τους». Στην πρώτη αυτή ηµερίδα επιµόρφωσης και µελέτης των Δικαστικών Επιµελητών της Ευρώπης συµµετείχε και οµάδα δικαστικών επιµελητών από την Ελλάδα και συγκεκρι- µένα συνάδελφοι από την Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αµαλιάδα, Καβάλα και Χαλκίδα. 4

6 ΝΕΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑΦΜΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΤΩΝ Δ ηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 77 Α και ισχύει ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή από 7 Ιουνίου 2008 ο νόµος 3659/2008. Στο άρθρο 73 λύνεται πλέον, κατά τρόπο σαφή, το θέµα που απασχόλησε Συλλόγους και Οµοσπονδία και αφορούσε τη διαφήµιση των Δικαστικών Επιµελητών. Εγινε, λοιπόν, δεκτή στο σύνολό της η πρόταση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας και δηµοσιεύθηκε στο νόµο αυτούσιο το κείµενο της πρότασής µας. Το ακριβές κείµενο του νόµου έχει ως εξής: Αρθρο 73. Στο άρθρο 31 του Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α ), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Απαγορεύεται η διαφήµιση δικαστικού επιµελητή στις εφηµερίδες, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε κάθε είδους έντυπα και το διαδίκτυο. Στα επισκεπτήρια και τα επιστολόχαρτα του δικαστικού επιµελητή, καθώς και στην ιστοσελίδα του επιτρέπεται µόνο η αναγραφή του ονόµατός του, της διευθύνσεως, των τηλεφώνων του, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και της περιφέρειας του δικαστηρίου στην οποία ασκεί το λειτούργηµά του. Καταχωρίσεις δικαστικών επιµελητών σε επαγγελµατικούς οδηγούς και τηλεφωνικούς καταλόγους επιτρέπεται να περιέχουν µόνο τα ανωτέρω στοιχεία. Ανάρτηση πινακίδας µε το όνοµα και την ιδιότητα του δικαστικού επιµελητή επιτρέπεται µόνο στην είσοδο του κτιρίου και στη θύρα του γραφείου του. Παράβαση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό αδίκη- µα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του παρόντος.» Σηµείωση: νοµοθετική αυτή παρέµβαση της Οµοσπονδίας µας σκοπό είχε να λύσει, άπαξ δια παντός, το ζήτηµα που είχε ανακύψει τα τελευταία δύο χρόνια µε την εµφάνιση αρκετών, διόλου κολακευτικών καταχωρήσεων από κάποιους συναδέλφους είτε σε επαγγελµατικούς οδηγούς είτε στο διαδίκτυο. Καταχωρήσεις που δεν συνάδουν προς το σκοπό, το ύφος και το ήθος του λειτουργήµατος ενός δηµοσίου λειτουργού της Θέµιδος, του Δικαστικού Επιµελητή. εκτελεστική γραµµατεία της Οµοσπονδίας θέλοντας να προστατεύσει τους συναδέλφους που έχουν ήδη προβεί σε πράξεις που Ξ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΕΩΝ Κ.Δ.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε. εκίνησαν ήδη τις εργασίες τους και οι δύο επιτροπές τροποποιήσεων αναµορφώσεων των: Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών και Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Στην πρώτη επιτροπή εκ µέρους των Δικαστικών Επιµελητών συµµετέχουν ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών Ευθύµιος Πρεκετές και ο συνάδελφος Παύλος Γενναιόπουλος, αντιπρόσωπος της Οµοσπονδίας. Εχει δε, πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, έχουν οριοθετηθεί και προσδιορισθεί οι κύριες παρεµβάσεις εκ µέρους της Οµοσπονδίας µας, έτσι ώστε µετά από δέκα χρόνια εφαρµογής του Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών (ν.2318/95) και παρατήρησης των, ελάχιστων, ατελειών του, να γίνει και πάλι ένα σύγχρονο εργαλείο για τους Δικαστικούς Επιµελητές. αντίκεινται στο γράµµα και πνεύµα του νοµοθετήµατος αυτού ή που θα προβούν στο µέλλον τους καλεί να απαλείψουν, µε κάθε τρόπο τις ενέργειες αυτές, όχι µόνο λόγω της τελευταίας πρόβλεψης του άρθρου αυτού αλλά και της οφειλόµενης συνειδητοποίησης από όλους µας του χαρακτήρα και της φύσης του λειτουργήµατός µας. Νέα επαγγελµατική ύλη Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3659/2008 {ΦΕΚ Α 77/ 2008} (έναρξη ισχύος 8 Ιουνίου 2008) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρο 48 του ν. 2717/1999, ως εξής: Οι επιδόσεις από µέρους του δικαστηρίου γίνονται µε δικαστικούς υπαλλήλους ή επιµελητές των δικαστηρίων ή µε οποιοδήποτε από τα όργανα ή τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ή µε υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. {στην παράγραφο 2 αναφέρονται πρώτοι οι Δικαστικοί Επιµελητές} Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδοση από µέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση µπορεί να γίνει και µε φροντίδα της γραµµατείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις των δικογράφων των πρόσθετων λόγων και της παρέµβασης» Τα δικόγραφα αυτά είναι πάρα πολλά σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και εκτιµούµε πως, µε τις ελλείψεις που έχουν τα Διοικητικά δικαστήρια και τον τεράστιο φόρτο εργασίας που υπάρχει σ αυτούς, οι διάδικοι θα επιλέγουν σταθερά την αξιόπιστη και έγκυρη επίδοση που παρέχει µόνο ο Δικαστικός Επιµελητής. Πιστεύουµε ότι, κριτήριο για την αντικατάσταση του άρθρου αυτού ήταν αυτή ακριβώς η πίστη που έχουν δηµιουργήσει οι Δικαστικοί Επιµελητές προς τους όµορους νοµικούς χώρους. Κάτι που επιτεύχθηκε µετά από την συνεχή βελτίωσή µας και την µακροχρόνια επιµονή µας σ αυτές τις κατευθύνσεις, της γνώσης και αξιοπιστίας. Επιτεύχθηκε, όµως, και µετά την αδιάκοπη παρακολούθηση των θεµάτων που άπτονται του λειτουργήµατός µας, µε σοβαρότητα, επιχειρηµατολογία και επαφές µας µε παράγοντες και πρόσωπα που προωθούν τις νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις. δεύτερη επιτροπή για τη µελέτη, τελική νοµοτεχνική επεξεργασία και σύνταξη τελικού σχεδίου νόµου, για τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει µε εντατικούς ρυθ- µούς τις συνεδριάσεις της (δύο συνεδριάσεις εβδοµαδιαίως) µε χρονικό ορίζοντα τα τέλη Ιουλίου 2008, έτσι ώστε να κατατεθεί ένας νέος, σύγχρονος και αποτελεσµατικός Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Στην επιτροπή αυτή, εκ µέρους της Οµοσπονδίας συµµετέχει ο Αντιπρόεδρος Διονύσης Κριάρης. Ο κύριος στόχος είναι η όσο το δυνατόν, µεγαλύτερη προσέγγιση του Κώδικα αυτού προς τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται η ιδιαιτερότητα του Δηµοσίου µε τις κοινωνικού χαρακτήρα ρυθµίσεις και διευκολύνσεις που πρέπει να θεσπιστούν σε σχέση µε τις αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Οι Δικαστικοί Επιµελητές φιλοδοξούµε σ αυτόν τον καινούργιο Κώδικα να διαδραµατίζουµε το ρόλο που η ίδια η Πολιτεία µας έχει αναγνωρίσει, κάτι, άλλωστε, που θα φέρει και εκσυγχρονισµό και εναρµόνιση του Ελληνικού συστήµατος εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων µε τις προηγµένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία και το Βέλγιο, οι οποίες δεν έχουν καν, ξεχωριστό Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. 5

7 ΤΑΜΕΙΑ ΝΕΑ ΑΥΞΣ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ Σύµφωνα µε απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ3021/2611/105 (ΦΕΚ 1057 β/2008) αποφασίστηκε η αύξηση του παρεχοµένου εφάπαξ βοηθήµατος προς τους Δικαστικούς Επιµελητές, παρά την απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, σε ποσοστό που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από ΠΑΡΟΧ ΕΦΑΠΑ Ξ ΒΟΘΜΑΤΟΣ Ε ΤΟΣ 30 Ε Τ Α ΣΦΑ Λ ΠΟΣΟ ΑΥ ΞΣΣ ΠΟΣΟ Κ ΑΤ Έ ΤΟΣ Α ΣΦΑ ΛΙΣΣ ΆΝΩ 30 Ε ΤΩΝ Α ΣΦΑ ΛΙΣΣ ΦΕΚ / 80 B / 81 B / 82 Β / 8 4 B / 85 B 31/12 / / 89 B 8 / 3 / / 89 B / 89 B 1990 Mέ χ ρι /90 B 1991 << / 91 B 1992 << / 92 B % Χ / 93 B % Χ / 94A / 95 B 1/ 1/ % Φ211/1/ 778 / / 95Β / /1/ % / 96 Α 1/1/ % % / 2 /1999 5% / /1/ % / /1/ % (372,41 ) Αποφ.Φ211/4 42 / / Β / Από 1/1/ Έως 6 /10 / % 11,17 383,58 Φ211/1146/ / Β / Από 7/10 / % 19,18 402,76 Φ30211/ / 94 4 / / Β / / Τ.Β Από 1/1/ % 16,11 418,87 Φ3211/16050 / 749 / / Β / Από 1/1/ % 16,76 435,63 Φ30211/ 6894 / 295 / / Β / Από 1/1/ % 65, ,98 Φ.30211/16050 / 749 / / B / Από 1/1/ % 50,10 551,08 Φ.30211/ 2611/105 / / B /

8 ΝΕΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΤΩΝ Προκηρύχθηκε στις ο ετήσιος διαγωνισµός για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επι- µελητών που διενεργήθηκε στις 23 Μαΐου τρέχοντος έτους, για τις παρακάτω αναφερόµενες θέσεις ανά Πρωτοδικείο. Α ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείων Αθήνας Πειραιά- Αιγαίου- Δωδεκανήσου και Λαµίας Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Αθήνας 8 2 Πρωτοδικείου Πειραιά 2 3 Πρωτοδικείου Χαλκίδας 1 4 Πρωτοδικείου Λαµίας 1 5 Πρωτοδικείου Σάµου 2 Β ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 1 2 Πρωτοδικείου Κατερίνης 1 3 Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 2 Γ ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείου Πάτρας Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Αγρινίου 2 Δ ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Λάρισας 1 2 Πρωτοδικείου Βόλου 1 3 Πρωτοδικείου Καρδίτσας 1 4 Πρωτοδικείου Τρικάλων 2 5 Πρωτοδικείου Κοζάνης 1 6 Πρωτοδικείου Καστοριάς 1 Ε ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείου Κρήτης Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείο ρακλείου 1 Στ ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείων Ιωαννίνων Κέρκυρας Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Κέρκυρας 1 2 Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 1 Ζ ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θράκης Κενές οργανικές θέσεις 1 Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης 1 εξέταση των υποψηφίων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2318/1995 και µε την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθµ / «Ρύθµιση λεπτοµερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισµού Δικαστικών Επιµελητών» (ΦΕΚ 358 τβ ). Στο διαγωνισµό αυτό µπορούσαν να λάβουν µέρος όσοι γεννήθηκαν µεταξύ των ετών 1973 έως και Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην απόφαση προκήρυξης, εφ όσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθµό τουλάχιστον πέντε, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2318/95. Σε περίπτωση ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την εξεταστική επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση. Όσοι επιτύχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, προκειµένου να παρακολουθήσουν επιµορφωτικό σεµινάριο, στην Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας (Καρόλου, αρ. 28 Τ.Κ Αθήνα τηλ και Fax ), η οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αρµόδια να καθορίσει τις λεπτοµέρειες και τον τόπο, όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιµορφωτικές διαδικασίες. Όσοι αποφοιτήσουν ευδοκίµως από τις τρίµηνες επιµορφωτικές διαδικασίες υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών (άρθρο 15 παρ. 2 Ν. 2318/95), από τη χορήγηση της βεβαίωσης κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του άρθρου πρώτου του Ν. 2318/95 να υποβάλουν, στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αίτηση διορισµού στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής επί πλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για το διορισµό τους: 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης. 2 Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα). 3 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α (µόνο οι άνδρες). 4 Βεβαίωση σεµιναρίου της Οµοσπονδίας Δικαστικών Επι- µελητών Ελλάδος. 5 Πιστοποιητικό υγείας, που θα εκδοθεί από την πρωτοβάθ- µια υγειονοµική επιτροπή. 6 Γραµµάτιο διορισµού υπέρ του Ταµείου Νοµικών (από το Ταµείο Νοµικών ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος). 7 Γραµµάτιο διορισµού υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών (από την Εµπορική Τράπεζα). 7

9 ΘΕΜA ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΜΟΥ, 47. Δήµος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 48. Δήµος ΓΛΥΦΑ- ΔΑΣ, 49. Δήµος ΔΑΦΝΣ, 50. Δήµος ΕΛΛΝΙΚΟΥ, 51. Δή- µος ΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 52. Δήµος ΜΟΣΧΑΤΟΥ, 53. Δήµος ΤΑΥ- ΡΟΥ, 54. Δήµος ΥΜΤΤΟΥ, 55. Δήµος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΡΟΥ, 56. Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 57. Δήµος ΑΝΑΒΥ- ΣΟΥ, 58. Δήµος ΒΑΡΣ, 59. Δήµος ΒΟΥΛΑΣ, 60. Δήµος ΒΟΥ- ΛΙΑΓΜΕΝΣ, 61. Δήµος ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, 62. Δήµος ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 63. Κοινότητα ΚΟΥΒΑΡΑ, 64. Δήµος ΚΡΩΠΙΑΣ, 65. Δήµος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΣ, 66. Δήµος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ- ΣΟΓΑΙΑΣ, 67. Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, 68. Κοινότητα ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, 69. Δήµος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Εργων οι 107 περιοχές για τις οποίες ξεκινούν οι προθεσµίες εντάξεως στο Κτηµατολόγιο. Οι περιοχές αυτές είναι: Περιοχές υπό κτηµατογράφηση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΣ 1. Δήµος ΑΘΝΑΙΩΝ, 2. Δήµος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 3. Δή- µος ΑΙΓΑΛΕΩ, 4. Δήµος ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 5. Δήµος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 6. Δήµος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 7. Δήµος ΡΑΚΛΕΙΟΥ, 8. Δήµος ΛΥ- ΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, 9. Δήµος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 10. Δήµος ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 11. Δήµος ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, 12. Δήµος ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΔΟΝΟΣ, 13. Δήµος ΠΑΠΑΓΟΥ, 14. Δήµος ΠΕΥ- ΚΣ, 15. Δήµος ΨΥΧΙΚΟΥ, 16. Δήµος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 17. Δήµος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, 18. Δήµος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 19. Δήµος ΑΧΑΡΝΩΝ, 20. Δήµος ΖΕΦΥΡΙΟΥ, 21. Δήµος ΘΡΑ- ΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, 22. Δήµος ΙΛΙΟΥ, 23. Δήµος ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 24. Κοινότητα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, 25. Δήµος ΜΑΝΔΡΑΣ, 26. Δή- µος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 27. Δήµος ΦΥΛΣ, 28. Δήµος ΧΑΙ- ΔΑΡΙΟΥ, 29. Δήµος ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 30. Κοινότητα ΑΝ- ΘΟΥΣΣ, 31. Δήµος ΑΝΟΙΞΕΩΣ, 32. Δήµος ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 33. Δήµος ΔΡΟΣΙΑΣ, 34. Δήµος ΕΚΑΛΣ, 35. Δήµος ΚΦΙ- ΣΙΑΣ, 36. Δήµος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 37. Δήµος ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙ- ΑΣ, 38. Δήµος ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΣ, 39. Δήµος ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΣ, 40. Δήµος ΠΑΛΛΝΣ, 41. Δήµος ΠΕΝΤΕΛΣ, 42. Κοινότητα ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 43. Δήµος ΡΑΦΝΑΣ, 44. Κοινότητα ΡΟΔΟ- ΠΟΛΕΩΣ (ΜΠΑΛΑΣ), 45. Κοινότητα ΣΤΑΜΑΤΑΣ, 46. Δήµος 70. Δήµος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ, 71. Δήµος ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 72. Δήµος ΑΜΠΕΛΟΚΠΩΝ, 73. Δήµος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ- ΔΕΛΙΟΥ, 74. Δήµος ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, 75. Δήµος ΕΥΟΣΜΟΥ, 76. Πρώην Δηµοτικό Διαµέρισµα ΙΩΝΙΑΣ (νυν Τοπικά Δια- µερίσµατα ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΣΙΑΣ και ΔΙΑΒΑΤΩΝ) του Δήµου ΕΧΕΔΩΡΟΥ, 77. Δήµος ΜΕΝΕΜΕΝΣ, 78. Δήµος ΝΕΑΠΟ- ΛΕΩΣ, 79. Δήµος ΠΕΥΚΩΝ, 80. Δήµος ΠΟΛΙΧΝΣ, 81. Δή- µος ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 82. Δήµος ΣΥΚΕΩΝ, 83. Δήµος ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, 84. Δήµος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕ- ΡΙΟΧΕΣ 85. Τοπικό Διαµέρισµα ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ του Δήµου ΝΑΥΠΛΙΟΥ του Νοµού ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 86. Τοπικό Διαµέρισµα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ του Δήµου ΤΡΙΠΟΛΣ του Νοµού ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 87. Τοπικό Διαµέρισµα ΛΕΒΑΔΕΩΝ του Δήµου ΛΕΒΑΔΕΩΝ του Νοµού ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 88. Τοπικό Διαµέρισµα ΔΡΑΜΑΣ του Δήµου ΔΡΑΜΑΣ του Νοµού ΔΡΑΜΑΣ, 89. Τοπικό Διαµέρισµα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ του Δήµου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΣ του Νοµού ΕΒΡΟΥ, 90. Τοπικό Διαµέρισµα ΖΑΚΥΝ- ΘΙΩΝ του Δήµου ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ του Νοµού ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 91. Τοπικό Διαµέρισµα ΠΥΡΓΟΥ του Δήµου ΠΥΡΓΟΥ του Νο- µού ΛΕΙΑΣ, 92. Τοπικό Διαµέρισµα ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΣ του Δήµου ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΣ του Νοµού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 93. Τοπικό Διαµέρισµα ΚΑΡΔΙΤΣΣ του Δήµου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ του Νοµού ΚΑΡΔΙΤΣΣ, 94. Τοπικό Διαµέρισµα ΚΙΛΚΙΣ του Δήµου ΚΙΛ- ΚΙΣ του Νοµού ΚΙΛΚΙΣ, 95. Τοπικό Διαµέρισµα ΚΟΖΑΝΣ του Δήµου ΚΟΖΑΝΣ του Νοµού ΚΟΖΑΝΣ, 96. Τοπικό Διαµέρισµα ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήµου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ του Νοµού ΚΟΡΙΝΘΙ- ΑΣ, 97. Τοπικό Διαµέρισµα ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ του Δήµου ΣΠΑΡ- ΤΣ του Νοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 98. Τοπικό Διαµέρισµα ΛΑΡΙΣΣ του Δήµου ΛΑΡΙΣΑΣ του Νοµού ΛΑΡΙΣΣ, 99. Δήµος ΒΟΛΟΥ του Νοµού ΜΑΓΝΣΙΑΣ, 100. Τοπικό Διαµέρισµα ΞΑΝΘΣ του Δήµου ΞΑΝΘΣ του Νοµού ΞΑΝΘΣ, 101. Τοπικό Δια- µέρισµα ΕΔΕΣΣΣ του Δήµου ΕΔΕΣΣΑΣ του Νοµού ΠΕΛΛΣ, 102. Τοπικό Διαµέρισµα ΚΑΤΕΡΙΝΣ του Δήµου ΚΑΤΕΡΙΝΣ του Νοµού ΠΙΕΡΙΑΣ, 103. Τοπικό Διαµέρισµα ΠΡΕΒΕΖΣ του Δήµου ΠΡΕΒΕΖΣ του Νοµού ΠΡΕΒΕΖΣ, 104. Τοπικό Δια- µέρισµα ΣΑΜΙΩΝ του Δήµου ΒΑΘΕΟΣ του Νοµού ΣΑΜΟΥ, 105. Τοπικό Διαµέρισµα ΛΑΜΙΕΩΝ του Δήµου ΛΑΜΙΕΩΝ του Νοµού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 106. Τοπικό Διαµέρισµα ΦΛΩΡΙΝΣ του Δήµου ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Νοµού ΦΛΩΡΙΝΣ, 107. Τοπικό Διαµέρισµα ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Δήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Νο- µού ΧΑΛΚΙΔΙΚΣ 8

10 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΔΛΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΣΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ο Καθηγητής Χειρουγρικής Σταύρος Μπεσµπέας εξάπλωση του καρκίνου του µαστού σε όλο τον κόσµο και η αύξηση κρουσµάτων στην Ευρώπη και όχι µόνο, ευαισθητοποίησε το Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών Αθήνας- Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσων και Λαµίας και ιδιαίτερα τις γυναίκες Δικαστικές Επιµελήτριες και γι αυτό το λόγο διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία στις 5 Απριλίου 2008 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» εκδήλωση µε οµιλία και προβολή slides µε θέµατα: 1) Πρόληψη Καρκίνου του µαστού έγκαιρη διάγνωση. 2) Πρόληψη Καρκίνου Παχέος Εντέρου και διάγνωση αυτού µε οµιλητές: Σταύρο Μπεσµπέα, Καθηγητή Χειρουργικής, Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελο Φιλλόπουλο, Διευθυντή Κλινικής Μαστού Νοσοκο- µείου Άγιος Σάββας. εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και οργανώθηκε µε έξοδα του Συλλόγου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 150 γυναίκες συνάδελφοι, οι οποίες εντυπωσιασµένες από τις οµιλίες των γιατρών, αλλά και την πρωτότυπη πρωτοβουλία του Συλλόγου και µε διάφορες ερωτήσεις τους ενηµερώθηκαν για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού και την έγκαιρη αντιµετώπισή του. Οι οµιλητές, τόσο µε τις οµιλίες τους, όσο και µε την προβολή slides έδωσαν µια πλήρη εικόνα για το θέµα αυτό. Μας πληροφόρησαν για την ύπαρξη και λειτουργία του Κέντρου Μαστού στην Παιανία Αττικής και κάλεσαν όλες τις γυναίκες συναδέλφους, παρούσες και απούσες, να µεταβούν στο κέντρο αυτό στην Παιανία για πλήρη έλεγχο (ψηλάφηση και µαστογραφία). Αρµόδια για το θέµα αυτό είναι η συνάδελφος, Ταµίας του Συλλόγου και µέλος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αγγελική Τριανταφύλλου, τηλ.: Ελπίζουµε ότι στο µέλλον θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες για ενηµέρωση, αναγκαίες για την πρόληψη της υγείας όλων των συναδέλφων. Οι Δικαστικοί Επιµελητές και τα Τ.Ν. - Τ.Υ.Δ.Ε. - Τ.Π.Δ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν. 3655/2008) Ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόµος σύµφωνα µε τον οποίο ενοποιούνται πολλοί υφιστάµενοι ασφαλιστικοί οργανισµοί και δηµιουργούνται νέοι, µεταξύ των οποίων και το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ) στο οποίο εντάσσονται το Ταµείο Νοµικών στον Κλάδο κύριας σύνταξης, το Ταµείο Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών στον Κλάδο Πρόνοιας και το ΤΥΔΕ στον Κλάδο Υγείας. Εγινε έντονος αγώνας για την αποτροπή της ψήφισης του νόµου αυτού, µε πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, παραστάσεις σε Υπουργούς, κοινές συσκέψεις (Δικηγόρων, Δικαστικών Επι- µελητών, Συµβολαιογράφων, Γιατρών, Μηχανικών, Φαρµακοποιών και Δηµοσιογράφων) και άλλα διαβήµατα µε στόχο να επεξεργαστούµε καλύτερα και πιο ολοκληρωµένα ένα τέτοιας βαρύτητας νόµο, που ανατρέπει, σε µεγάλο βαθµό, όλα τα γνωστά περί την ασφάλιση µέχρι σήµερα και στη συνέχεια να προχωρήσει η κατάθεση και ψήφισή του. Αντ αυτού και µε αιφνιδιαστικές κινήσεις, η κυβέρνηση κατέθεσε το νοµοσχέδιο και σε χρόνο ρεκόρ, για την σπουδαιότητα του νοµοσχεδίου, το ψήφισε στις 31 Μαρτίου Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εκπονήθηκε από τον καθηγητή της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης κ. Αντώνη Μανιτάκη ένα γνωµοδοτικό σηµείωµα στα συµπεράσµατα του οποίου αναφέρεται: «πως µε το νόµο αυτό ανατρέπεται δια µέσου των διατάξεών του που καθιερώνουν την «ανάµειξη» του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης στην επιλογή των εκπροσώπων των ασφαλισµένων στα διοικητικά όργανα του Ταµείου, στο Διοικητικό Συµβούλιο και στις Διοικούσες επιτροπές µια θεµελιώδης εγγύηση οργανωτικού χαρακτήρα, που έχει η ίδια αναχθεί λόγω του θεµελιακού της χαρακτήρα σε γενική αρχή της σχετικής ασφαλιστικής νοµοθεσίας. δηµιουργείται ένας ενιαίος ασφαλιστικός οργανισµός». Θεωρεί επίσης ότι οι διατάξεις του νόµου αυτού που παρέχουν στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης την εξουσία να επιλέγει αυτός από µία κατάσταση που του υποβάλλουν ασφαλιστικοί οργανισµοί ή Σύλλογοι τους εκπροσώπους τους στα όργανα της Διοίκησης του Ταµείου, πάσχουν συνταγµατικά, επειδή αντιστρατεύονται τη θεµελιώδη οργανωτική γενική αρχή που διέπει παγίως την σχετική ασφαλιστική νοµοθεσίας µας, την πλήρη αυτοδιοίκησή τους. Τέλος θεωρεί ότι οι διατάξεις αντιστρατεύονται το Σύνταγµα και ειδικά το άρθρο 22 παρ. 5 οι παραπάνω διατάξεις του νόµου πλέον, που παρέχουν στον Υπουργό την εξουσία να επιλέγει και διορίζει αυτός τους εκπροσώπους των ασφαλισµένων στη διοίκηση του ενοποιηµένου Ταµείου. νο- µοθετική αυτή πρόβλεψη είναι συνταγµατικά ανεπίτρεπτη και διότι δεν δικαιολογείται ούτε αιτιολογείται από κανένα λόγο δη- µοσίου συµφέροντος, που να συνάπτεται µε την ασφαλιστική 9

11 ΓΕΓΟΝΟΤΑ νοµοθεσία ή µε τον βασικό στόχο του νοµοσχεδίου που είναι η ορθολογικότερη, οικονοµικά και αποτελεσµατικότερη, διοικητικά, οργάνωση των εναγοµένων ταµείων, ώστε να παρέχουν καλύτερες ασφαλιστικές υπηρεσίες στους ασφαλισµένους. Παρ όλες όµως τις αντιρρήσεις όλων ανεξαιρέτως των διοικήσεων των φορέων που ενοποιούνται, ο ασφαλιστικός νόµος είναι γεγονός. Ταµείο Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών Μεταξύ των άρθρων του νόµου αυτού και συγκεκριµένα στο άρθρο 25 προβλέπεται η ένταξη του Ταµείου Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών στον Κλάδο Προνοίας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Επίσης στο άρθρο 138 παρ. 8 προβλέπεται η δυνατότητα µετατροπής όσων ταµείων πρόνοιας, που έχουν σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος και δεν χρηµατοδοτούνται καθ οιονδήποτε τρόπο από το κράτος, να µετατραπούν ύστερα από αίτηση των Διοικητικών τους Συµβουλίων προς τον αρµόδιο Υπουργό σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), τροποποιώντας το άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 3029/2002. εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας προβληµατιζόµενη έντονα για το θέµα αυτό, ψύχραιµα και έγκυρα, θέλοντας να έχει, όσο το δυνατόν, πληρέστερη ενηµέρωση γύρω από το θέµα αυτό και ταυτόχρονα να µπορεί να συνυπολογίσει όλες τις θετικές και αρνητικές συνιστώσες από µια τέτοια απόφαση και πριν καταλήξει σε απόφαση, προσέφυγε σε µία εκ των πλέον ενηµερωµένων και αναγνωρισµένων σήµερα νοµική επιστήµονα κ. Αθηνά Πετρόγλου, γύρω από τα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης και ζήτησε από αυτήν γνωµοδότηση (νοµική εκτίµηση) µε δύο βασικά ερωτήµατα: α) την ένταξη του Ταµείου µας στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, κατ εφαρµογή των άρθρων 25 επ. του ν. 3655/ 2008 και β) τυχόν µετατροπή του σε ΝΠΙΔ, κατ εφαρµογή του άρθρου 138 παρ. 8 του ν. 3655/2008. Σύµφωνα µε αυτήν τη γνωµοδότηση τα υπέρ και τα κατά στα ερωτήµατά µας, συµπερασµατικά, είναι τα ακόλουθα: Ι. ένταξη του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων: > Εξασφαλίζει την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης των δικαστικών επιµελητών για εφάπαξ βοήθηµα και την κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος µέριµνα του κράτους για την ασφάλιση αυτή > δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες των ασφαλισµένων του σε εφάπαξ παροχή > παρέχει στους ασφαλισµένους τη συνταγµατική εγγύηση ότι το εφάπαξ που δικαιούνται, όσο έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, θα είναι ανάλογο των εισφορών που έχουν καταβάλει, τυχόν δε διάταξη νόµου περί επιβολής ανώτατου ορίου σε αυτό, θα είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική > γίνεται µε εξασφάλιση της πλήρους λογιστικής και οικονοµικής αυτοτέλειας του. > δεν εξασφαλίζει όµως την περιουσιακή και διοικητική αυτοτέλεια του, γεγονός που θίγει έµµεσα τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες των ασφαλισµένων του σε εφάπαξ παροχή, υπό την έννοια ότι τα δικαιώµατα αυτά καθίστανται επισφαλή για το µέλλον. ΙΙ. µετατροπή του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών σε ΝΠΙΔ: ΙΙ.1Αν αποφασισθεί, ενδείκνυται να έχει τη µορφή αλληλοβοηθητικού σωµατείου, η οποία συνάδει περισσότερο µε τον ασφαλιστικό κοινωνικό-αλληλοβοηθητικό σκοπό που επιδιώκει ΙΙ.2. µετατροπή Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών σε ΝΠΙΔ συνεπάγεται: > Τη µετατροπή της ασφάλισης των δικαστικών επιµελητών για εφάπαξ παροχή από υποχρεωτική σε προαιρετική > την αυτονοµία του νέου φορέα και το ανίσχυρο τυχόν νοµοθετικών επεµβάσεων στη λειτουργίας του ΙΙ.3 Στην αδυναµία θεσπίσεως ως υποχρεωτικής της ασφάλισης στο νέο φορέα ΝΠΙΔ, ως αντίδοτο λειτουργεί η θέσπιση του αυτοδίκαιου της εγγραφής στο νέο φορέα ΝΠΙΔ όλων των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών, εφόσον δεν εκδηλώνουν τυχόν αντίθετη βούληση τους µέσα σε εύλογο χρόνο, αφότου τους γνωστοποιηθεί, επί αποδείξει, το καταστατικό του νέου φορέα. ΙΙ.4. Στην έλλειψη µηχανισµών αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών ως αντίδοτο λειτουργεί η θέσπιση τρόπων που να εξασφαλίζουν το έγκαιρο της είσπραξης των εισφορών (π.χ. µέσω εξουσιοδότησης δια του Καταστατικού στους Συλλόγους να παρακρατούν τις εισφορές από το µέρισµα και να τις αποδίδουν στο νέο φορέα). ΙΙ.5 Ελλείψει υποχρεωτικότητας, η εγγραφή και διατήρηση της ιδιότητας του µέλους του νέου φορέα ΝΠΙΔ µπορεί να επιτευχθεί µε θέσπιση κινήτρων στο καταστατικό. Ως κίνητρα λειτουργούν διατάξεις του καταστατικού που προβλέπουν ελαστικές προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος στο εφάπαξ, ανεξάρτητες από της εκάστοτε επιλογές του νοµοθέτη, ευνοϊκό τρόπο υπολογισµό του, αντιστοιχία του ύψους του εφάπαξ µε τις εισφορές, προκαταβολές εφάπαξ καθώς και έκτακτα εφάπαξ βοηθήµατα όταν συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι. Παράλληλα, η επιστροφή εισφορών, µολονότι υποχρεωτική επί αποχώρησης από το νέο φορέα, δεν θα πρέπει να θεσπίζεται κατά τρόπο που να λειτουργεί ως αντικίνητρο παραµονής στο φορέα. ΙΙ.6 συνταγµατική ελευθερία της µη συµµετοχής σε αλληλοβοηθητικό σωµατείο επιβάλλει την προστασία των δικαιωµάτων και προσδοκιών των ασφαλισµένων στο Ταµείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών που δεν θα εγγραφούν µέλη στο νέο φορέα ΝΠΙΔ καθώς και των µελών του νέου φορέα, εφόσον αποχωρήσουν από αυτόν > Τα δικαιώµατα και οι προσδοκίες όσων αποχωρούν οικειοθελώς από το νέο φορέα προστατεύονται µε την υποχρέωση του νέου φορέα να τους επιστρέφει τις εισφορές που κατέβαλαν σε αυτό. > Τα θεµελιωµένα δικαιώµατα των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών που δεν επιθυµούν να γίνουν µέλη του νέου φορέα προστατεύονται µε αξίωση έναντι του νέου φορέα για καταβολή του εφάπαξ, στο οποίο οι ασφ/νοι του Ταµείου Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών - µη µέλη του νέου φορέα είχαν θεµελιώσει δικαίωµα, αλλά δεν του καταβλήθηκε από το Ταµείο > Τα δικαιώµατα προσδοκίας των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών που δεν επιθυµούν να γίνουν µέλη του νέου φορέα προστατεύονται ως περιουσιακά δικαιώµατα χωρίς η προστασία αυτή να συνεπάγεται αξίωση έναντι του νέου φορέα για καταβολή της ονοµαστικής αξίας των εισφορών που κάθε ασφ/νος του Ταµείου µη µέλος του νέου φορέα έχει καταβάλει στο Ταµείο και δη µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Μετά από όλα αυτά η ολοµέλεια της Οµοσπονδίας, θέλοντας να έχει όσο τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση δεν έλαβε οριστική απόφαση στην έκτακτη ολοµέλειά της και ζήτησε να συγκληθούν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από όλους τους Συλλόγους, προκει- µένου, πριν λάβει τη δική της απόφαση, να συνεκτιµήσει και τις τάσεις του Σώµατος. 10

12 ΝΕΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ Ο πρόεδρος της ΔΕΔΕ κος Ζακ Ισνάρ και ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης κος Κύπρος Χρυσοστοµίδης Μ εγάλη επιτυχία γνώρισε η 5η συνεδρίαση της Ευρωµεσογειακής οµάδας που έγινε αρχές Μαΐου στην Κύπρο. Σύσσωµη η ηγεσία της Κυπριακής Δικαιοσύνης παραυρέθηκε σε ένα συνέδριο πρωτοφανές για τα Κυπριακά νοµικά δρώµενα. Πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Κύπρο διεθνές συνέδριο από την µεταπολίτευση µέχρι σήµερα. Αίσθηση προκάλεσε πως συνέδριο αυτού του βεληνεκούς διοργάνωσε η Ενωση Επιδοτών Κύπρου. Της Κύπρου, η οποία µετά από τις επίµονες προσπάθειες της Ελλάδας έγινε µέλος της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικών Επιµελητών πριν δύο χρόνια. Στη συνεδρίαση συµµετείχαν αντιπροσωπείες από οκτώ χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αλγερία, Τυνησία, Πορτογαλία) και για λογαριασµό της Κυπριακής Δηµοκρατίας οι: κ.κ. Δρ. Κύπρος Χρυσοστοµίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης, Πέτρος Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας, Μαρία Χριστοδούλου, Αναπληρ. Βοηθός Αρχιπρωτοκολλητή εκ µέρους της Δικαστικής Υπηρεσίας, Θεόδωρος Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και Γεώργιος Παπαντωνίου Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Ενωσης Επιδοτών Κύπρου κ. Κώστας Χατζηκωστέας καλωσορίζοντας όλους τους συνέδρους στη φιλόξενη και όµορφη Κύπρο. Ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης κ. Jacques Isnard, ο οποίος µε τη σειρά του έδωσε το στίγµα των ευρωµεσογειακών συνεδριάσεων και την αναγκαιότητα κεντρική οµάδα εισηγητών της Ευρωµεσογειακής οµάδας στη Λευκωσία σύγκλησης των εθνικών νοµοθεσιών των χωρών της Μεσογείου. Εν συνεχεία διαβάστηκε επιστολή του κ. Ιωνά Νικολάου, Προέδρου της επιτροπής νοµικών της Κυπριακής Βουλής. Χαιρετισµό απηύθυναν ο Υπουργός, ο Γενικός Εισαγγελέας, και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων. Στόχος των ευρωµεσογειακών αυτών διασκέψεων, που όµοιες διοργανώνονται και από άλλα νοµικά επαγγέλµατα (δικηγόροι, δικαστικοί, συµβολαιογράφοι), είναι η εναρµόνιση του δικαίου και των πρακτικών του εφαρµογών στις χώρες µέλη της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικών Επιµελητών που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Ετσι τα θέµατα που επελέγησαν να συζητηθούν αφορούσαν τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήµατός µας, ώστε να ανταλλαγούν απόψεις για το ιδιαίτερο καθεστώς σε κάθε χώρα, θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να σταχυολογηθούν τα κοινά σηµεία σε όλες τις χώρες αλλά και εκείνα στα οποία µπορεί να επιτευχθεί προσέγγιση εφαρµοσµένων πρακτικών. Πριν την έναρξη των οµιλιών στις στρογγυλές τράπεζες παρουσιάστηκε τηλεοπτικό φιλµ του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού Κύπρου και οπτικοακουστική παρουσίαση µε δραστηριότητες Ελλήνων Δικαστικών Επιµελητών. Πρώτο θέµα: «Το καταστατικό του Δικαστικού Επιµελητή και συγκεκριµένα η προσπάθεια της Διεθνούς Ενωσης να προωθηθεί το καθεστώς του ελεύθερου επαγγελµατία στο επάγγελµα του δικαστικού επιµελητή σε όλο τον κόσµο». Συντονιστής της τράπεζας αυτής ήταν ο Ευθύµιος Πρεκετές Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας και εισηγητές εκπρόσωποι της Αλγερίας, Πορτογαλίας, Τυνησίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Το συµπέρασµα από αυτή τη συζήτηση ήταν πως σε όσες χώρες δεν υπάρχει το καθεστώς του ελεύθερου επαγγελµατία δικαστικού επιµελητή η απονοµή της δικαιοσύνης χωλαίνει µε τεράστια προβλήµατα, λόγω της γραφειοκρατικής κρατικής δοµής των θεσµών αλλά και από την έλλειψη οικονοµικού κινήτρου εκ µέρους των δικαστικών επιµελητών. Δεύτερο θέµα: «Οι δραστηριότητες του Δικαστικού Επιµελητή, µε δύο κατευθύνσεις: α) Γενικές Δραστηριότητες και β) αναγκαστική εκτέλεση και τα συντηρητικά (ασφαλιστικά) µέτρα». Και στις δύο κατευθύνσεις οµιλητής-εισηγητής για λογαριασµό της Ελλάδας ήταν ο Αντιπρόεδρος Διονύσης Κριάρης. Σε ότι αφορά την πρώτη κατεύθυνση και στις αρµοδιότητες του δικαστικού επιµελητή η κύρια διαπίστωση ήταν πως σε όλες τις χώρες (εκτός Ιταλίας και Κύπρου) οι διαπιστωτικές πράξεις είναι µία από τις κύριες πηγές εργασιακής ύλης των δικαστικών επιµελητών. Στη Γαλλία, ειδικά, οι διαπιστωτικές πράξεις αντιπροσωπεύουν τεράστιο όγκο της ύλης τους σε αντίθεση µε εµάς τους Ελληνες, όπου οι αρµόδιοι νοµοπαρασκευαστές δεν µπορούν να αντιληφθούν τον αριθµό των προβληµάτων που θα επιλυθούν αν αναλάβουν οι δηµόσιοι λειτουργοί-δικαστικοί επιµελητές τις διαπιστωτικές πράξεις. Στη δεύτερη κατεύθυνση και σε ότι αφορά την αναγκαστική εκτέλεση και τα συντηρητικά (ασφαλιστικά) µέτρα διαπιστώθηκε ταύτιση µε την Ιταλία στη θεωρητική κατεύθυνση της ανάγκης ύπαρξης ασφαλιστικών µέτρων. Διαπιστώθηκε επίσης πως η Ελλάδα είναι αρκετά προχωρηµένη στην αναγκαστική εκτέλεση που εδράζεται σε αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων. 11

13 ΝΕΑ Οι αντιπρόσωποι των 8 χωρών που συµµετύχαν στην Ευρωµεσογειακή Συνεδρίαση Τρίτο θέµα: «απαραίτητη δεοντολογία που συνδέεται µε την υπευθυνότητα του δικαστικού επιµελητή» Συντονιστής και αυτής της στρογγυλής τράπεζας ήταν ο Ευθύµιος Πρεκετές µε εισηγητές από την Αλγερία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Τυνησία. Οι τοποθετήσεις όλων ήταν πως οι αυστηροί δεοντολογικοί κανόνες που διέπουν τη συµπεριφορά των δικαστικών επιµελητών οδηγούν το µεν στην ασφάλεια του πολίτη οφειλέτη για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του το δε στην αξιόπιστη εφαρµογή των κανόνων δικαίου. Κατά την οµιλία του ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε πως ήταν τεράστια η έκπληξή του από το υψηλότατο επίπεδο γνώσεων των Δικαστικών Επιµελητών σε ότι αφορά την επίδοση και πολύ περισσότερο την αναγκαστική εκτέλεση. Ευχήθηκε να αποκτήσουν και οι Κύπριοι Επιδότες το υψηλό αυτό επίπεδο γνώσεων, έτσι ώστε να µπορούν και στην Κύπρο να ικανοποιούνται, γρήγορα, τα επιδικασµένα δικαιώµατα των εντολέων τους, αφού όπως δήλωσε η ικανοποίηση σε «πλειστηριασµό» ακινήτου κειµένεται χρονικά από 6 έως 8 χρόνια. Τέλος και κατά την συνεδρίαση της αποτίµησης του συνεδρίου και της αποτύπωσης των συµπερασµάτων οι αντιπροσωπείες, µε την καθοδήγηση του Προέδρου της Διεθνούς κατέληξαν στο συµπέρασµα δηµιουργίας µίας ευρωπαϊκής χάρτας δικαιωµάτων δικαστικών επιµελητών κυρίως σε ότι αφορά στην πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί, κατά τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ενωσης, ο κυριότερος στόχος, αφού από την επίτευξή του εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης, η πραγµάτωση του δικαιώµατος που περιέχεται στην δικαστική απόφαση, άρα και η αξιοπιστία του έργου του Δικαστικού Επιµελητή. Τις εργασίες, τις οποίες κάλυψαν και µέσα µαζικής επικοινωνίας, παρακολούθησε και πολυµελής αντιπροσωπεία Ελλήνων Δικαστικών Επιµελητών από τους Συλλόγους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Θράκης. Δεξίωση παρέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας για όλους τους Συνέδρους των Ευρωµεσογειακών χωρών. Οµοσπονδία µας ευχαριστεί, ιδιαίτερα, για τη φιλοξενία τον Πρόεδρο του κ. Γεώργιο Παπαντωνίου καθώς και τον Πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ενωσης Επιδοτών Κύπρου. Τροποποίηση Εξεταστέας ύλης Δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 558 Β/ Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τις τροποποιήσεις της εξεταστέας ύλης των εξετάσεων των ασκούµενων δικαστικών επιµελητών. Αρ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΣ Έχοντας υπόψη: > Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιµελητών» (ΦΕΚ 126 τ.α ) > Την απόφαση µας υπ αριθµ / «Καθορισµός της ύλης από την οποία λαµβάνονται τα θέµατα για το διαγωνισµό των δικαστικών επιµελητών» (ΦΕΚ 155 τβ ) > Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης αυτής µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας (ΦΕΚ 153 τ.α) και την προσθήκη διατάξεων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µε το άρθρ. 6 παρ. 13 του 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονοµικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις «(ΦΕΚ 67 τ.α) όπως ισχύει σήµερα, και > Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού αποφασίζουµε. Τροποποιούµε την απόφασή µας αριθ / περί καθορισµού της εξεταστέας ύλης του διαγωνισµού δικαστικών επιµελητών ως ακολούθως: 1) Στην ύλη του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται η ενότητα 4 ως εξής: 4. Βιβλίο Τέταρτο Ειδικές Διαδικασίες Κεφάλαιο Τέταρτο - Διαταγή πληρωµής Άρθρα Κεφάλαιο Πέµπτο - Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Άρθρο 639 Κεφάλαιο έκτο Διαταγή απόδοσης χρήσης µισθίου, Άρθρα 662Α, 662Β, 662Δ, 662Στ, 662Ζ 2. Στην ύλη του Εµπορικού Δικαίου και σε αντικατάσταση των διατάξεων «Περί Πτωχεύσεως» του Εµπορικού νόµου (άρθρα ) προστίθεται η ενότητα 8, ως εξής: 8ν. 3588/2007 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κεφάλαιο Πρώτο ΚΡΥΞ ΤΣ ΠΤΩΧΕΥΣΣ ΓΕΝΙΚ ΔΙΑΤΑΞ Άρθρο 1 Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης άρθρα 2-9 Εξασφαλιστικά µέτρα άρθρα Αντίκλητοι, προθεσµίες άρθρα Κεφάλαιο Δεύτερο Συνέπειες της Πτώχευσης, άρθρα Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση µας υπ αριθµ / (ΦΕΚ 155/ τ.β). 12

14 ΘΕΜΑ Π Νεο Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αραδόθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή στα µέσα Απρίλη το σχέδιο αναµόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Τα κύρια σηµεία αυτού του σχεδίου, τα οποία αφορούν τους Δικαστικούς Επιµελητές συνίστανται στα εξής: το ίδιο πόνηµα της νοµοπαρακευαστικής επιτροπής που Σ κατατέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης προβλέπεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η ηλεκτρονική επίδοση. Είναι µια προοδευτική άποψη για τα Ελληνικά δεδοµένα. Ερχεται, αυτή η πρόβλεψη να εκσυγχρονιστεί µε την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και µε τον 21ο αιώνα. Τέλος προσαρµόζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως αυτό ισχύει στην Ελλάδα σύµφωνα µε το π.δ. 150/ΦΕΚ Α/125 της Τι όµως προβλέπει αυτό το πόνηµα (στα άρθρα και την ειδική αιτιολογική του έκθεση) για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και πόσο αυτό µπορεί να είναι µελλοντικός κίνδυνος για τον δικαστικό επιµελητή; Σας παραθέτουµε, επί λέξει το κείµενο της έκθεσης αυτής. «...Είναι αυτονόητο επίσης, για λόγους ασφαλείας δικαίου δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να παρακαµφθεί η λειτουργική αρµοδιότητα του δικαστικού επιµελητή για τη διαδικασία επίδοσης. Θα πρέπει δηλαδή και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης να παραµείνει στην αρµοδιότητα του δικαστικού επιµελητή, ο οποίος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρεµβάλλεται µεταξύ του λεκτρονική Επίδοση > Διευρύνεται η υλική αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου και του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. > Επαναφέρεται το τεκµήριο οµολογίας σε περίπτωση οµολογίας του εναγοµένου και η απόρριψη της αγωγής σε περίπτωση απουσίας του ενάγοντα. > Θεσπίζεται το πλαίσιο για την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των δικογράφων. > Αξιοποιείται και ενισχύεται (µε αξιοποίηση του ισχύοντος) η δυνατότητα επίλυσης των διαφορών µε τη διαµεσολάβηση. > Βελτιώνονται οι διατάξεις που αφορούν τους αντικλήτους στο πλαίσιο της δίκης και στην εκτέλεση, προκειµένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η διεξαγωγή των δικών ή η εκτέλεση. > Καθιερώνεται ο Αύγουστος ως µήνας ανάπαυσης των δικηγόρων µε συνέπεια να µην συµπληρώνονται οι προθεσµίες ενεργείας για την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων. > Καθιερώνεται η υποχρέωση του Αρείου Πάγου να διακρατεί την υπόθεση για ουσιαστική κρίση µετά από δεύτερη αναίρεση. > Θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής και κατά προσώπων γνωστής διαµονής στο εξωτερικό. > Στα ασφαλιστικά µέτρα εισάγονται διατάξεις, οι οποίες ρυθµίζουν πληρέστερα το καθεστώς έκδοσης των προσωρινών διαταγών. Επίσης επιτρέπεται και κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων η άσκηση αναίρεσης για ευθεία παράβαση του νόµου, η οποία θα εκδικάζεται από τριµελές συµβούλιο του Αρείου Πάγου. > Ενισχύεται ο ρόλος του Ειρηνοδικείου στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας µε τη µεταφορά σ αυτό υποθέσεων, στις οποίες απουσιάζει το στοιχείο της αντιδικίας. > Προτείνεται η αλλαγή του τρόπου διενέργειας του αναγκαστικού πλειστηριασµού και τέλος > Προτείνονται ρυθµίσεις για να υπάρχουν ή διευκολυνθούν δυνατότητες ταχείας είσπραξης του εκπλειστηριάσµατος. Το σχέδιο αυτό µετά την παράδοσή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης θα περάσει από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίοι θα καταθέσουµε τις προτάσεις και παρατηρήσεις µας, θα υποστεί και περαιτέρω τροποποιήσεις-συµπληρώσεις και εν τέλει θα οδηγηθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Κρίνουµε σκόπιµο να σας αναφέρουµε, στην παρούσα χρονική στιγµή, τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στα άρθρα 959 και 998 ΚΠολΔ, όπου πλέον οι πλειστηριασµοί θα διενεργούνται ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης µε την υποβολή γραπτών και ενσφράγιστων προσφορών. Ο πλειστηριασµός θα γίνεται στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση. Οι προσφορές αυτές θα κατατίθενται στον συµβολαιογράφο και στο γραφείο του είτε την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του πλειστηριασµού από ώρα 09:00 έως 14:00 είτε την ηµέρα του πλειστηριασµού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευµα. Μετά τη δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών, από το συµβολαιογράφο, η πλειοδοσία συνεχίζεται, προφορικά, µόνο µεταξύ των δύο µεγαλυτέρων προσφορών, αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέτοιες. Για όλες τις υπόλοιπες προτεινόµενες τροποποιήσεις θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στο επόµενο τεύχος. Είναι γεγονός ότι από αυτή τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή δεν έγιναν δεκτά τα περισσότερα από τα αιτήµατά µας αλλά όπως προαναφέρθηκε η προσπάθεια συνεχίζεται στο Υπουργείο και αισιοδοξούµε. προσώπου που δίνει την εντολή για επίδοση εγγράφου και του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο και προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο. ηλεκτρονική επίδοση, δηλαδή η επίδοση µε ηλεκτρονικά µέσα (λ.χ. τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) προβλέπεται από τον πρόσφατο Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε αριθµ. 0805/ (κωδ, L-143) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την και σε εφαρµογή την » Καταλήγει δε στο συµπέρασµα: «Εποµένως, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι επιµέρους διατάξεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και τα δικόγραφα να διακινούνται ή επιδίδονται ηλεκτρονικά και να συντάσσονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόµενες εκθέσεις (ιδίως επί του δικογράφου) µε πλήρη βεβαιότητα ως προς την πραγµατική επίδοση και χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση ή έλλειµµα ως προς το θέµα αυτό. Και πάντα µε την εγγύηση της λειτουργικής παρεµβολής του δικαστικού επιµελητή.» Τα τελικά συµπεράσµατα για την καθολική και απόλυτη αναγνώριση της λειτουργικής ανάγκης και εγγύησης του Ελληνα Δικαστικού Επιµελητή, δικά σας. 13

15 NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ Α. Γενικά κατάσχεση, ως µέσο για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων του δανειστή,συνίσταται στην υλική και νοµική δέσµευση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, µε σκοπό την ικανοποίηση της απαίτησής του. υλική δέσµευση συνίσταται στην αφαίρεση του πράγµατος από την κατοχή τη χρήση, τη διαχείρριση και την κάρπωση του καθού η κατάσχεση και την παράδοσή του σε µεσεγγυούχο, προκειµένου να το έχει στη φύλαξή του. Ο τελευταίος δεν έχει την ευχέρεια να το χρησιµοποιεί, µπορεί όµως, ύστερα από ειδική άδεια του δικαστηρίου να ενεργεί και διαχειριστικές πράξεις (ΚΠολΔ 956 παρ.4). νοµική δέσµευση συνίσταται στην έκπτωση του οφειλέτη από την εξουσία που είχε να διαθέτει το κατασχεµένο, µε την ποινή της αυτοδίκαιης ακυρότητας της τυχόν διάθεσης που θα γίνει κατά παράβαση της απαγόρευσης (ΚΠολΔ 958 παρ.12, 984 παρ.1, 997 παρ.1, 1025 παρ.2) (Κ.Μπέης «Πολιτική Δικονοµία-Ερµηνεία κατ άρθρον », τεύχος 23, Αναγκαστική Εκλτέλεση-Ειδικό µέρος, εκδ.2005, σελ επ.) κατάσχεση διακρίνεται σε αναγκαστική, η οποία ρυθµίζεται από τα άρθρα 953 επ., 982 επ. και 1022 ΚΠολΔ και σε συντηρητική, που ρυθµίζεται από τα άρθρα 707 επ. ΚΠολΔ και αποτελεί ασφαλιστικό µέτρο. κύρια διαφορά µεταξύ αυτών των δύο έγκειται στο ότι, της µεν αναγκαστικής κατάσχεσης αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, ενώ η συντηρητική κατάσχεση επιβάλλεται προς το σκοπό διατήρησης και διαφύλαξης του πράγµατος, µέχρι την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, οπότε και µετατρέπεται σε αναγκαστική (άρθρο 722 ΚΠολΔ) (Ι.Μπρίνιας «Αναγκαστική Εκτέλεσις», εκδ.1979, σελ. 687 επ.) Β. αναγκαστική κατάσχεση αναγκαστική κατάσχεση είναι το πρώτο στάδιο της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων. διάταξη του άρθρου 951 παρ.1 ΚΠολΔ, ορίζοντας ότι η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικής απαίτησης γίνεται µε κατάσχεση της περιουσίας εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποβλέπει στο σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη και αναφέρεται στις εξής διαδικασίες κατάσχεσης: 1) Στην κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη (άρθρα , ΚΠολΔΖ), 2) Στην κατάσχεση των ακινήτων του (άρθρα , ΚΠολΔ), 3) Στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου (άρθρα ΚΠολΔ) και 4) Στην κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών του στοιχείων (άρθρτα ΚΠολΔ) Στην νοµολογιακή επισκόπηση που ακολουθεί, παρατίθεται περιπτωσιολογία της κατάσχεσης, ταξινοµηµένη, κατά το δυνατόν, σε ενότητες. 1. αναγγελία του δανειστή Όταν πριν από την υποκατάσταση προηγείται αναγγελία του νέου δανειστή, η οποία επέχει θέση αυτοτελούς κατάσχεσης, τα ελαττώµατα της κατάσχεσης που αποκρούει η αναγγελία αυτή δεν προτείνονται κατά του υποκατασταθέντος, καθόσον η υποκατάσταση δεν στηρίζεται πλέον στην αρχική θέση κατάσχεσης αλλά στην αναγγελία που επέχει θέση κατάσχεσης. Έτσι, τυπικά ή ουσιαστικά ελαττώµατα της αρχικής κατάσχεσης δεν επιδρούν στη δήλωση υποκατάστασης. ΜΠρΒολ 3005/2003 Αρµ 2004,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα:

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Α. Αλλαγές σε σχέση µε την Ίδρυση Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης Σύµφωνα µε νέο νόµο 3661/2008 που ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 14/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Οι 107 νέες περιοχές που κηρύχθηκαν προς κτηµατογράφηση: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. ήµος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3. ήµος ΑΙΓΑΛΕΩ 4. ήµος ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5. ήµος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6. ήµος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα