ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1 ο Εφαρµογή Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης Η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) θέσπισε, και έγινε αποδεκτό από όλες τις Εθνικές Οµοσπονδίες των κρατών µελών της, την εφαρµογή του ελέγχου χορήγησης απαγορευµένων ουσιών στους ίππους αθλήσεως ιππασίας και τους ιππείς / αθλητές. Οι λόγοι της εφαρµογής αυτής είναι: 1. Η επιθυµία συµµετοχής των ίππων και ιππέων σε ιππικούς αγώνες, µε ίσους όρους ώστε να πραγµατοποιούν τις επιδόσεις τους βασιζόµενοι αποκλειστικά και µόνο στο δικό τους δυναµικό. Είναι γνωστό ότι η χορήγηση επιλεγµένων φαρµακευτικών παρασκευασµάτων ή χηµικών ουσιών σε έναν οργανισµό προκαλεί τη µη φυσιολογική διέγερση και υπερλειτουργεία ή κάµψη οργάνων και συστηµάτων αυτών µε αποτέλεσµα αυτοί οι ίπποι και οι ιππείς / αθλητές, στη διάρκεια ενός αγώνα, να ευρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων, δηλαδή να έχουν καλύτερες επιδόσεις και µια θέση στην κατάταξη που δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων τους, έχουµε δηλαδή αλλοίωση των αποτελεσµάτων, µε αθέµιτο τρόπο, κάτι που είναι άδικο και αντιδεοντολογικό. 2. Η προστασία της υγείας των ίππων και ιππέων / αθλητών δεδοµένου ότι, η χορήγηση των απαγορευµένων ουσιών, εκτός από την κάλυψη κάποιας πάθησης, µπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα (ήπαρ, καρδιά, νεφρούς κλπ.) 3. Η συµβολή γενικότερα στο «ευ ζην» (well being, bien etre) των ίππων που δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν µε τον άνθρωπο και να εκφράσουν την αδυναµία συµµετοχής τους σε αγωνιστική δραστηριότητα. 4. Την προάσπιση της καλής φήµης και εικόνας του αθλήµατος. Προκειµένου λοιπόν να υλοποιηθεί η απόφαση - θεσµός του ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (anti-doping control), η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) δια των αρµοδίων καθ ύλην οργάνων της:. Συνέταξε πίνακα κατηγοριών απαγορευµένων ουσιών (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. IV 1 1 ), όπως και ουσιών των οποίων η παρουσία, επιτρέπεται σε ορισµένο ποσοστό, στο πλάσµα του αίµατος και τα ούρα (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. IV 2 2 ) που λόγω της ταχείας ανάπτυξης νέων ναρκωτικών και φαρµακολογικών µέσων και τις αλλαγές των µεθόδων προετοιµασίας ίππων για αγώνες αναθεωρούνται συνεχώς και είναι δυνατόν να αλλάζουν οποτεδήποτε. 1 Παράρτηµα Α'-1 του παρόντος Κανονισµού. 2 Παράρτηµα Α'-2 του παρόντος Κανονισµού.

2 . ηµιούργησε το πρόγραµµα ελέγχου θεραπείας ουσιών µε φαρµακολογική δράση (Medication Control System MCP) το οποίο στελεχώνουν κτηνίατροι και τεχνικοί, οι οποίοι κατευθύνονται και λειτουργούν λαµβάνοντας εντολές κατ ευθείαν από τη ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας.. ιατύπωσε τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου και λήψεως δειγµάτων αίµατος και ούρων από τους επιλεγµένους ίππους και προκειµένου περί των ιππέων / αθλητών ακολουθεί τους κανονισµούς δειγµατοληψίας της ΟΕ και τον τρέχοντα κατάλογο απαγορευµένων ουσιών του Ολυµπιακού Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης (Olympic Movement Anti- Doping Code). Τα ανωτέρω προκειµένου να επισηµοποιηθούν και να αποκτήσουν εγκυρότητα συµπεριλαµβάνονται στο Γενικό Κανονισµό (GENERAL REGULATION -REGLEMENT GENERAL) και στον Κτηνιατρικό Κανονισµό (VETERINARY REGULATIONS - REGLEMENT VETERINAIRE -) της ιεθνούς Oµοσπονδίας Iππασίας και στο παράρτηµα IV (1 & 2) του ΚΚ/ ΟΙ. Άρθρο 2 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραµµα της Ε.Ο.Ι. 1. Στο εθνικό αγωνιστικό πρόγραµµα εφαρµόζεται Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης (antidoping control). O έλεγχος αυτός πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια κατά τα διάφορα στάδια της τελέσεως του και να διέπεται από απόλυτη αµεροληψία. Για τον λόγο αυτό και δεδοµένου ότι οι εθνικοί αγώνες δεν καλύπτονται από το Πρόγραµµα Ελέγχου Θεραπειών της Ο.Ι. (FΕΙ Medication Control Program), εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα και έχοντα σχέση µε το όλο θέµα, του ελέγχου φαρµακοδιέγερσης, σχετικά άρθρα και παραρτήµατα εις τον Γενικό Κανονισµό (κυρίως αρθρ και & & ) και Κτηνιατρικούς Κανονισµούς (κυρίως αρθρ & του παραρτ. IV 1-2) της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας 20ης και 8ης εκδόσεων αντιστοίχως, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στην συνέχεια εντάσσονται τα σχετικά άρθρα από τον Γενικό Κανονισµό τής ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας. 3 Άρθρο 3ο Υπεύθυνοι για τον ίππο 4 1. Ο Υπεύθυνος για έναν ίππο είναι νοµικά υπόλογος για τον ίππο αυτό, οφείλει να γνωρίζει τον παρόντα κανονισµό όπως και τους ισχύοντες Γενικό Κανονισµό και 2 3 Τά άρθρα αυτά µελλοντικά πρέπει να ενταχτούν στον ΕΚΙ επειδή δεν αφορούν µόνο τον Κτηνιατρικό Κανονισµό, άλλωστε για τον λόγο αυτό και η ΟΙ τα έχει εντάξει στον ΓΚ/ ΟΙ. 4 σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 142 & ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο 1006

3 Κτηνιατρικό Κανονισµό της ΟΙ σε µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και υπόκειται στις οριζόµενες ποινές που προβλέπονται από τους κανονισµούς, ιδιαίτερα εάν βρεθούν απαγορευµένες ουσίες κατά τον αγώνα. 2. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του Γενικού Κανονισµού καί τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ΟΙ, Υπεύθυνος για τον ίππο είναι κατά κανόνα ο αθλητής, που τον ιππεύει στη διάρκεια ενός αγώνα, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τού ίππου έχει δηλώσει εγγράφως ότι ο ίδιος είναι ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή έχει εγγράφως ορίσει τρίτο πρόσωπο. Εφόσον ο αθλητής έχει ηλικία κάτω των 18 ετών, ο Υπεύθυνος για τον ίππο του ορίζεται εγγράφως από τον ιδιοκτήτη του ίππου και δύναται να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της οµάδας ή ο προπονητής του ή κάποιος άλλος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα και να έχει δηλωθεί εγγράφως µε ευθύνη τού Σωµατείου του αθλητή ή τού αρχηγού οµάδος στην γραµµατεία της οργανωτικής επιτροπής 3. Τα αθλητικά Σωµατεία έχουν την ευθύνη για την επιλογή και δήλωση ίππων πού έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του Γενικού Κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ΟΙ αυτό θεωρείται ότι περιλαµβάνει την φυσική κατάσταση και την ικανότητα των ίππων να λάβουν µέρος στα αγωνίσµατα για τα οποία δηλώνονται. 4. Ο Αρχηγός Οµάδος, µαζί µε τον Υπεύθυνο για τον ίππο, είναι υπεύθυνοι για την φυσική κατάσταση και την υγιεινή καθώς και για τις δηλώσεις συµµετοχής ή την απόσυρση των ίππων ευθύνης τους, και πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς Κανονισµούς και ιατάξεις. 5. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο είναι υπόλογος για κάθε πράξη που πραγµατοποιείται στους στάβλους στον ίππο ευθύνης του από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον πρόσωπο, πού έχει εξουσιοδότηση να προσεγγίζει τον ίππο. Επίσης είναι υπεύθυνος και κατά την ώρα που ιππεύεται ο ίππος. 6. Ο Υπεύθυνος πρέπει να φροντίζει ώστε οι ίπποι ευθύνης του να διαθέτουν έγκυρο και ορθά συµπληρωµένο διαβατήριο, σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς όπως και τα παραρτήµατά τους και ιδιαίτερα για τον σωστό εµβολιασµό των ίππων κατά της γρίπης σύµφωνα µε τις τρέχουσες προδιαγραφές της ΟΙ. 5 Άρθρο 4 ο Βάναυση µεταχείριση ίππων 6 1. Η Βάναυση Μεταχείριση µπορεί να οριστεί ως η συνειδητή συµπεριφορά µε τρόπο πού προκαλεί σε έναν ίππο πόνο ή χωρίς λόγο ενόχληση. Η Βάναυση Μεταχείριση µπορεί να καλύψει τα ακόλουθα, τιθέµενα ταύτα ως παραδείγµατα: 1.0. Το µαστίγωµα ή χτύπηµα ενός ίππου σε υπερβολικό βαθµό 2.0. Η υποβολή ενός ίππου σε οποιοδήποτε είδους συσκευή πού προκαλεί ηλεκτρικές εκκενώσεις (ηλεκτροδιέγερση) 3 5 σχετ. ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 143

4 3.0. Η χρήση σπιρουνιών κατά υπερβολικό και επίµονο τρόπο ή το κτύπηµα του στόµατος µε υπερβολικά και επαναλαµβανόµενα τραβήγµατα τής στοµίδας Η συµµετοχή σε αγώνισµα µε έναν ίππο προφανώς εξαντληµένο, κουτσό ή πληγωµένο 5.0. Το "κτύπηµα" ( rapping /"barrer") ενός ίππου οπουδήποτε µέσα στον χώρο των αγώνων ή εκτός αυτού. ("κτύπηµα" νοείται το κτύπηµα τµηµάτων του σώµατος του ίππου πάνω σε βαλβίδες εµποδίου ή άλλα αντικείµενα όπως βέργες, σύρµα, καλώδιο κ.τ.λ.) 6.0. Η παρά φύση ευαισθητοποίηση ή αναισθητοποίηση οποιοδήποτε µέρους τού ίππου Το να αφεθεί ένας ίππος χωρίς κατάλληλη τροφή, νερό και άσκηση Εδικοί Κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν επί πλέον περιορισµούς. 2. Οποιαδήποτε περίπτωση βάναυσης συµπεριφοράς πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής. 3. Οι Επίσηµοι (παράγοντες τού αγώνα) ή κάθε άλλο πρόσωπο, πού αναφέρει περίπτωση Βάναυσης Μεταχείρισης ίππου πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίσει έναν ή περισσότερους µάρτυρες τού γεγονότος ή κάθε άλλο είδος απόδειξης και είτε να τούς φέρει στην Αγωνόδικο Επιτροπή είτε να εξασφαλίσει γραπτή την µαρτυρία τους, υπογραµµένη καθώς και τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους. Άρθρο 5 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης και προστασία των Αθλητών 7 1. Οι Αθλητές δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε Απαγορευµένης Ουσίας. Εφαρµόζονται οι Κανονισµοί ειγµατοληψίας της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (.Ο.Ε.) και ο τρέχων κατάλογος Απαγορευµένων Ουσιών όπως ορίζεται στον Κώδικα του Ολυµπιακού Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης (Olympic Movement Anti-Doping Code). 2. Οι κανονισµοί και οι αποφάσεις της.ο.ε. (στην Ελληνική τους Μετάφραση) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος κανονισµού. 3. Η Αγωνόδικος Επιτροπή µετά από συνεννόηση µε τον Ιατρό τού Αγώνα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να εξαιρέσει από περαιτέρω συµµετοχή στο αγώνισµα και / ή τον αγώνα κάθε αγωνιζόµενο Αθλητή, πού δεν είναι σε θέση να συνεχίσει εξ αιτίας σοβαρού ή πιθανόν σοβαρού τραυµατισµού ή κατάστασης της υγείας του. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο φαρµακοδιέγερσης Αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή. Άρθρο 6 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης καί προστασία των ίππων 8 1. Οι ακριβείς Κανόνες οι σχετικοί µε τις Απαγορευµένες Ουσίες και τον Έλεγχο Φαρµαοδιέγερσης τίθενται στον Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ΟΙ. 4 7 σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 146

5 2. Κάθε ίππος, πού, σαν αποτέλεσµα Ελέγχου Φαρµαοδιέγερσης, ευρίσκεται να έχει µία Απαγορευµένη Ουσία σε οποιοδήποτε ιστό του, ή σωµατικό υγρό ή απεκκρίσεων, αυτόµατα αποκλείεται, µαζί µε τον αγωνιζόµενο µε αυτόν τον ίππο, από όλα τα αγωνίσµατα αυτού του αγώνα και σαν αποτέλεσµα την ανακατάταξη των αποτελεσµάτων, εκτός εάν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει επιτρέψει στον ίππο να συµµετάσχει ή να συνεχίσει στον αγώνα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 πιο κάτω. Εάν ο αποκλεισµένος ίππος και ο αγωνιζόµενος αθλητής είναι µέλη µίας οµάδας, η υπόλοιπη οµάδα δεν αποκλείεται Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων τού παρόντος άρθρου 6 παρ.2 9, θα εφαρµόζεται πάντα το άρθρο τού ΓΚ/ ΟΙ , το οποίο προσαρτάται σαν Παράρτηµα Β στον Παρόντα Κανονισµό. 3. Εξαίρεση µπορεί να υπάρξει αν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει λάβει γραπτή βεβαίωση του Κτηνιάτρου Αγώνων ότι λόγω επείγουσας ανάγκης, επέτρεψε κατά τη διάρκεια του αγώνα να γίνει θεραπεία του ίππου και να του δοθούν φάρµακα µε απαγορευµένες ουσίες και το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και εφόσον κρίνει η Επιτροπή ότι εξασφαλίζεται η υγεία του ίππου και δεν παρέχεται στον αγωνιζόµενο αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων συµµετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή, µετά το τέλος του αγωνίσµατος, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος φαρµακοδιέγερσης στον συγκεκριµένο ίππο. 4. Σε περιπτώσεις προφανούς ασθένειας ή τραυµατισµού ίππου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, η Αγωνόδικος Επιτροπή σε συνεννόηση µε τον Κτηνίατρο Αγώνων αποφασίζει αν ο ίππος µπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τρέχον αγώνισµα ή και στα επόµενα. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο φαρµακοδιέγερσης ίππων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή Άρθρο 7 ο Κτηνίατροι και Ορισµοί Κτηνιάτρων στους αγώνες. - Υπεύθυνοι ειγµατοληψίας Κτηνίατρος θεωρείται κάθε πρόσωπο, πού κατέχει δίπλωµα κτηνιατρικής και µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα τού κτηνιάτρου σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία τού Ελληνικού κράτους. 2. Κατά τους Επίσηµους Αγώνες που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ, είτε οι Περιφέρειες που έχουν την προς το σκοπό αυτό εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς επίσης και σε φιλικούς αγώνες που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και που έχουν λάβει για τον λόγο αυτό, την σχετική άδεια της Ε.Ο.Ι. ορίζεται ένας Κτηνίατρος Αγώνος ο οποίος είναι Υπεύθυνος για την τήρηση τού παρόντος κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού τής.ο.ι. κατά την διάρκεια τού αγώνα καθώς και για την διαδικασία ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης. 3. Υπεύθυνος δειγµατοληψίας είναι ο ως άνω, Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων, που προέρχεται από τους Ορισθέντες για τους Αγώνες Κτηνιάτρους και κατά την δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι. 5 9 ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΚΚ/ ΟΙ Κεφ. ΙΙ

6 6 Στην συνέχεια ενσωµατώνονται τα σχετικά 'Άρθρα και Παραρτήµατα από τον Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας. Άρθρο 8ο Απαγορευµένες Ουσίες Σκοπός όλων των αγώνων είναι ΝΑ αγωνίζονται οι ίπποι και οι αθλητές έναντι αλλήλων µε ίσους όρους και µε τις ίδιες δυνάµεις και ικανότητες. Ως εκ τούτου στόχος του παρόντος Κανονισµού είναι να εξασφαλίσει ότι καµία δειγµατοληψία πού διενεργείται σε ίππο κατά την διάρκεια αγώνος, δεν αποκαλύπτει την ύπαρξη Απαγορευµένης Ουσίας στους ιστούς σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις του. 2. Ο όρος "Απαγορευµένη Ουσία" αναφέρεται σε µία ουσία, τον ή τούς "µεταβολίτες" και τα ισοµερή ή βιολογικούς δείκτες αυτών των ουσιών (συµπεριλαµβανοµένων των εξωγενών µεταβολιτών), είτε είναι είτε δεν είναι ενδογενείς στον ίππο και οι οποίες περιλαµβάνονται στον πίνακα Απαγορευµένων Ουσιών (Παράρτηµα Α-1 12 ). 3. Οι ίπποι µπορούν να αγωνίζονται µε την παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις, τους, ορισµένων ουσιών για τις οποίες έχουν θεσπισθεί όρια ανοχής / ποσοστά όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Α-2 13 του παρόντος Κανονισµού, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση τής ουσίας δεν ξεπερνά το όριο ανοχής / ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα αυτό. 4. Θεωρείται ότι υπάρχει παράβαση τού παρόντος Κανονισµού καθώς και των ΓΚ/ ΟΙ και ΚΚ/ ΟΙ εάν η ανάλυση δείγµατος ενός ίππου αποκαλύπτει την ύπαρξη ουσίας, πού θεωρείται Απαγορευµένη Ουσία παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις, του (για τις εξαιρέσεις βλ. Άρθρο 6 ο του παρόντος). 5. Με δεδοµένη την ταχύτατη ανάπτυξη νέων ουσιών και των φαρµακολογικών τους δράσεων, και των µεταβολών στις µεθόδους προετοιµασίας των ίππων για τους αγώνες, ο σχετικός µε την χρήση νέων ουσιών και νέων τεχνικών Κανονισµός µπορεί να αναθεωρείται και τροποποιείται ανά πάσα στιγµή. Άρθρο 9ο Υποδόριες Ενέσεις και χρήση Οξυγόνου και υποδερµικών εγχύσεων Η χορήγηση κανονικών τροφικών διαλυµάτων, ηλεκτρολυτών και γλυκονούχων διαλυµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται µετά τη σύµφωνη γραπτή γνώµη του Κτηνιάτρου Αγώνων και κατόπιν συµπληρώσεως του εντύπου αδείας παροχής έκτακτης αγωγής. 2. Η χορήγηση οξυγόνου σε ίππο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο κατόπιν διασωληνώσεως ενός και µόνο ρώθωνα. Η χρήση οποιουδήποτε τύπου µάσκας χορηγήσεως οξυγόνου απαγορεύεται. 11 σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1014

7 Άρθρο 10ο Ταυτοποίηση Ίππων 15 Πριν από τη διενέργεια της λήψης δείγµατος, γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητος των προς δειγµατισµό ίππων µε τη βοήθεια των διαβατηρίων τους. Οι ιππείς υποχρεούνται να έχουν πάντοτε µαζί τους κατά τη διάρκεια των Αγώνων το ιαβατήριο του ίππου τους. Άρθρο 11ο Επιλογή ίππου για έλεγχο Φαρµακοδιέγερσης Κατά τη διάρκεια του αγώνα δειγµατίζονται κατ ελάχιστον από 1 έως 3 ίπποι, ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών διεξαγωγής των αγώνων. Ο καλύτερος τρόπος επιλογής, αδιάβλητος και διαφανής, είναι ο δια της κληρώσεως. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος επιλογής για δειγµατοληψία πρέπει να αιτιολογηθεί εγγράφως (π.χ. καταγγελία, υπόνοια χορήγησης κάποιας ουσίας, υπερβολική απόδοση και επίδοση) 2. Ανεξαρτήτως αυτού ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε συνεργασία µε τον Κτηνίατρο Αγώνων µπορεί να υποδείξει ορισµένους ίππους προς δειγµατισµό. Η επιλογή αυτή µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή του Αγώνος. Άρθρο 12 ο Χρόνος ειγµατοληψίας Τον χρόνο λήψεως των δειγµάτων ορίζει o Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων. Τα δείγµατα πρέπει να συλλεχθούν το νωρίτερο δυνατόν αλλά οπωσδήποτε εντός δύο ωρών από την απονοµή των επάθλων της κατηγορίας στην οποία συµµετέχουν ο/οι προς δειγµατισµό ίππος/οι. Ένας ίππος µπορεί να επιλεγεί για δειγµατοληψία περισσότερες από µία φορά κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ενός ίππου κατά τη διάρκεια των αγώνων, διενεργείται αµέσως δειγµατοληψία µε σκοπό τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης (anti-doping control). Επίσης συνίσταται να γίνεται πλήρης νεκροψία-νεκροτοµή του ίππου. Περί του συµβάντος πρέπει να υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων αναφορά προς την ΕΟΙ στην οποία να συµπεριληφθούν και η αιτία θανάτου ως και, εάν είναι σχετικό, και η µέθοδος ευθανασίας πού εφαρµόστηκε. Άρθρο 13ο ιαδικασία ειγµατοληψίας Μόλις επιλεγεί ένας ίππος για δειγµατοληψία ο Κτηνίατρος Αγώνων ειδοποιεί πρώτα τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του). Από εκείνη τη στιγµή ο Υπεύθυνος (ή εκπρόσωπός του) έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του ίππου. Ο Κτηνίατρος Αγώνων ή ένας εντεταλµένος βοηθός του πρέπει να συνοδεύσει τον ίππο απευθείας στο σταύλο ελέγχου σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1019

8 2. Η άρνηση ή η ηθεληµένη παρακώλυση για την υποβολή του ίππου στη διαδικασία της δειγµατοληψίας ανακοινώνεται αµέσως στην Ελλανόδικο Επιτροπή. Αν αυτή αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την άρνηση ή την παρακώλυση και ο Υπεύθυνος για τον ίππο επιµένει, ο ίππος αποκλείεται από τους αγώνες. Το ζήτηµα πρέπει να αναφερθεί από τον Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής στον Γ. Γραµµατέα του.σ. της Ε.Ο.Ι. προκειµένου το θέµα αυτό να παραπεµφθεί στη ικαστική Επιτροπή από το.σ. τής Ε.Ο.Ι. 3. Η διαδικασία τής δειγµατοληψίας επιβλέπεται από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων και κατά την δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι.. Ο οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει να είναι διαθέσιµο ένα άτοµο µε κατάλληλες γνώσεις για να βοηθήσει στην διαδικασία. 4. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο ( ή εκπρόσωπός του) έχει δικαίωµα να παρακολουθήσει τη δειγµατοληψία. Η άρνηση παρακολουθήσεως µετά από ειδοποίηση εκλαµβάνεται ως συναίνεση στη διαδικασία δειγµατοληψίας. 5. Ο Κτηνίατρος που επιβλέπει τη δειγµατοληψία και ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) πρέπει να υπογράψουν το ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Fοrm). Ο Κτηνίατρος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε το δείγµα να µην επιµολυνθεί. Υπογράφοντας το έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) δέχεται την εγκυρότητα του υλικού, που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία και δεν έχει αντίρρηση για την όλη διαδικασία της δειγµατοληψίας. Εφόσον όµως την απορρίπτει, πρέπει να δηλώσει τους λόγους απόρριψης εγγράφως 6. Η άρνηση του Υπευθύνου για το ίππο (ή του εκπροσώπου του) να υπογράψει το έντυπο εκλαµβάνεται ως άρνηση να υποβληθεί ο ίππος στη διαδικασία της δειγµατοληψίας (βλ. παρ.2 πιο πάνω). 7. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο ιαβατήριο του ίππου έχουν συµπληρωθεί σωστά τα στοιχεία δειγµατοληψίας από τον Κτηνίατρο Αγώνων. Άρθρο 14ο ειγµατοληψία Ούρων και Αίµατος 19 Η παρουσία απαγορευµένης ουσίας σε ίππο µπορεί να διαπιστωθεί σε δείγµατα ιστών, σωµατικών υγρών (κυρίως αίµα) ή απεκκρίσεων (κυρίως ούρα). Τα δείγµατα ούρων (όπου αυτό είναι δυνατό) και, αν δεν είναι δυνατό, τα δείγµατα αίµατος πρέπει να συλλέγονται από όλους τους ίππους που επιλέγηκαν για δειγµατοληψία Εν τούτοις στον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης τα ούρα είναι πιο χρήσιµα από το αίµα, διότι είναι πλουσιότερα σε προϊόντα αποδοµήσεως διαφόρων ουσιών, και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την συλλογή ούρων από κάθε επιλεγµένο για έλεγχο ίππο. Η ανάλυση αίµατος γίνεται µόνο σε περίπτωση πού δεν έχουν συλλεχθεί ούρα ή σε περίπτωση που απαιτείται ποσοτικός προσδιορισµός ουσιών για τις οποίες έχει ορισθεί ποσοστό παρουσίας στο πλάσµα σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1020

9 Άρθρο 15ο Απαιτούµενα υλικά για τις δειγµατοληψίες 20 Για τη δειγµατοληψία πρέπει να χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα από τη ΟΙ κυτία δειγµάτων. Στα Κυτία ειγµάτων περιέχονται: 1. Οδηγίες για τον τρόπο δειγµατισµού ούρων και αίµατος στην Αγγλική και στη Γαλλική. 2. Ένας ουροσυλλέκτης (βλ. σχήµα) 3. Ένα ζεύγος γάντια µιας χρήσεως. 4. ύο (2) ευρυστόµια πλαστικά δοχεία µε τα πώµατά τους και το ειδικό σύρµα για το κλείσιµό τους. 5. ύο (2) πλαστικοί σάκοι για τη συλλογή ούρων. 6. Μάκτρα απορροφητικού χάρτου. 7. Ειδικές πλαστικές σφραγίδες για το σφράγισµα των πλαστικών δοχείων µε γραµµένο σε αυτές ανάγλυφα τον αριθµό ταυτότητος του δείγµατος 8. Τέσσερις (4) σύριγγες (MONOVETTES) για την λήψη αίµατος. 9. Ετικέτες µε κωδικούς αριθµούς για τον προσδιορισµό της δειγµατοληψίας. 10. Ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Form) στο οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της δειγµατοληψίας (τόπος, είδος αγώνος, όνοµα ίππου, εθνικότητα, αριθ. διαβατηρίου κλπ.) 11. Ετικέτα µε το όνοµα του αναγνωρισµένου εργαστηρίου και τη διεύθυνσή του. Άρθρο 16ο Οδηγίες για τη Λήψη ειγµάτων 21 Η δειγµατοληψία διενεργείται από τον Κτηνίατρο Αγώνων ή υπό την εποπτεία του. 9 α. Συλλογή Ούρων 1. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε προσπάθειες για τη λήψη δειγµάτων ούρου. Ο χρόνος αναµονής επαφίεται στον Κτηνίατρο. Συνήθως τηρείται χρόνος 60 πρώτων λεπτών για την συλλογή δείγµατος ούρων. 2. Εάν η λήψη ούρων δεν είναι δυνατή τότε λαµβάνεται αίµα (βλ. λήψη αίµατος) 3. Συνίσταται η ουροληψία να γίνεται από πεπειραµένο άτοµο. 4. Ο ενεργών τη δειγµατοληψία πρέπει να φορά γάντια µιας χρήσεως. 5. Τοποθετεί τον πλαστικό σάκο εντός του ουροσυλλέκτη. 20 βλ. Κυτία ειγµατοληψίας 21 βλ. Κυτία ειγµάτοληψίας

10 6. Όταν ο ίππος ουρήσει η συλλεγείσα ποσότητα µεταγγίζεται σε ίση ποσότητα στα δύο πλαστικά δοχεία ( είγµα Α & είγµα Β). Εάν ο όγκος των ούρων είναι µικρότερος των 3ml. δεν επιµερίζεται, αλλά πραγµατοποιείται λήψη αίµατος. 7. Πωµατίζονται τα δοχεία πολύ καλά. 8. Η ιαδικασία ολοκληρώνεται περνώντας το σύρµα του κορµού του δοχείου από τις οπές της περιφέρειας του πώµατος και του κορµού του δοχείου και προσδένεται επί στην κορυφή άνωθεν του πώµατος, περιελίσσοντας τα δύο ελεύθερα άκρα του σύρµατος κατά τρόπο που να επιτρέπει την τοποθέτηση και το κλείσιµο της ειδικής πλαστικής σφραγίδος µε τον αριθµό ταυτότητας (κωδικό) στον πεπλατυσµένο βραχίονα. 9. Επικολλάται σε κάθε δοχείο µία µικρή ετικέτα µε τον κωδικό της, την ηµεροµηνία και την υπογραφή του Κτηνιάτρου. 10. Επικολλούνται οι σχετικές ετικέτες µε τον κωδικό, ηµεροµηνία και υπογραφή του κτηνιάτρου, στο ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Form). Συµπληρώνονται οι παράγραφοι του εντύπου µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή να είναι υπογεγραµµένο από τον Kτηνίατρο που προέβη στον έλεγχο, τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του) και ένα µάρτυρα ορισµένο από την ΕΟΙ. 11. Τοποθετούνται στο µικρό χαρτοκιβώτιο (kit) τα δείγµατα, σφραγίζονται τα κυτία και επικολλάται η ειδική ετικέτα µε το όνοµα και τη διεύθυνση του εργαστηρίου προς το οποίο αποστέλλεται το χαρτοκιβώτιο. 12. Στο διαβατήριο του ίππου καταχωρείται ότι εγένετο δειγµατοληψία ούρων ή αίµατος στη σχετική σελίδα ελέγχου φαρµακοδιέγερσης. β. Συλλογή Αίµατος 1. Η λήψη αίµατος γίνεται από τον Κτηνίατρο και µόνο και εφ όσον δεν έχει ληφθεί δείγµα ούρων. 2. Εάν δεν επιτευχθεί η λήψη ούρων, λαµβάνεται δείγµα αίµατος 100ml: δύο σύριγγες MONOVETTES ήτοι 50ml για το είγµα Α και δύο σύριγγες MONOVETTES ήτοι 50ml για το είγµα Β. 3. Πριν από κάθε λήψη αίµατος ο Κτηνίατρος πρέπει να διαπιστώσει την ακεραιότητα των σφαγιτίδων φλεβών. Εάν οι προσπάθειες για τη λήψη αίµατος αποβούν άκαρπες τότε πρέπει να επιτευχθεί λήψη ούρων έστω και εάν γι αυτό απαιτείται αργοπορία. 4. Καθαρίζεται το δέρµα µε αλκοόλη 70% περιέχουσα µόνο µεθανόλη 10% 5. Αφού γίνει η αιµοληψία πωµατίζεται η σύριγγα µε το ειδικό πώµα της και ανακινείται για την καλύτερη ανάµιξη της ηπαρίνης που περιέχεται στη σύριγγα. 6. Τοποθετούνται οι σύριγγες ανά 2 στο πλαστικό δοχείο ( είγµα Α και είγµα Β) αφού επικολληθεί προηγουµένως σε κάθε µία η ετικέτα µε τον κωδικό, την ηµεροµηνία λήψεως και την υπογραφή του Κτηνιάτρου. Για τα υπόλοιπα ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για τα δείγµατα των ούρων. 10

11 Άρθρο 17ο Χειρισµός των ειγµάτων Όλα τα δείγµατα που συλλέγονται για ανάλυση απαγορευµένων ουσιών φυλάσσονται σε ψυγείο που κλειδώνει και παραδίδονται από το ορισµένο από την ΕΟΙ άτοµο σε εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήξη του Αγώνα. 2. Ο Κτηνίατρος Αγώνων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλούς αποστολής των δειγµάτων στο εργαστήριο και για τη σχετική ενηµέρωση του εργαστηρίου. Άρθρο 18ο Εγκεκριµένο Εργαστήριο Η ανάλυση των δειγµάτων γίνεται από το εγκεκριµένο από τη ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή για τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης «Εργαστήριο Ελέγχου Doping του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λούης». 2. Οι Υπεύθυνοι (Officials) του Εργαστηρίου, εφόσον κληθούν αρµοδίως οφείλουν να παρουσιασθούν ως µάρτυρες, εάν προκύψει λόγω της αναλύσεως δικαστική ή πειθαρχική δίωξη. 1. Πραγµατοποιείται ανάλυση δείγµατος: Άρθρο 19 ο ιαδικασία αναλύσεως 24. Σε ούρα, εφόσον έχουν συλλεχθεί ούρα Γίνεται ανάλυση στα ούρα της µίας φιάλης, που ονοµάζεται είγµα Α. Η άλλη φιάλη µε ούρα που ονοµάζεται είγµα Β φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση επαλήθευσης.. Σε αίµα εφόσον δεν έχουν συλλεχθεί ούρα Αναλύεται αίµα από τις σύριγγες που περιέχονται σε φιάλη, που χαρακτηρίζεται ως είγµα Α. Η φιάλη που αποµένει και ονοµάζεται είγµα Β περιέχει 2 σύριγγες και φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση ανάλυσης για επαλήθευση. 2. Η ανάλυση του είγµατος Α, από τη στιγµή που παρελήφθησαν τα δείγµατα από το εργαστήριο, πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. 3. Αν το είγµα Α είναι αρνητικό, το είγµα Β πρέπει αµέσως να καταστραφεί από το Εργαστήριο. 4. Εφόσον το είγµα Α είναι θετικό και χρειάζεται ανάλυση του είγµατος Β για την επαλήθευση, αυτό πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από τον Υπεύθυνο για τον ίππο, ή το Σωµατείο του µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπευθύνου, εντός 10 ηµερών από την λήψη του σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1023

12 έγγραφου ανάλυσης του είγµατος Α, που έχει σταλεί στους ενδιαφεροµένους από την ΕΟΙ. Εάν σε αυτό το διάστηµα ο/η θιγόµενος/η από το αποτέλεσµα εξέτασης του είγµατος Α δεν ζητήσει ανάλυση του είγµατος Β τεκµαίρεται η αποδοχή του αποτελέσµατος. 5. Η ανάλυση του είγµατος Β πρέπει να γίνει από το ίδιο Εργαστήριο, αλλά είναι δυνατόν να την παρακολουθήσει και άλλος Αναλυτής Επιστήµων, υπό τους όρους του Κ.Κ (παραρτ. ΙΧ) της ΟΙ (από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, που ορίζεται από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο και δηλώνεται το όνοµα του στην αίτηση αναλύσεως του είγµατος Β. Η ανάλυση του είγµατος Β πρέπει να αρχίσει εντός 21 ηµερών από την αίτηση των ενδιαφεροµένων. Εάν δεν οριστεί Μάρτυρας-Αναλυτής από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο εντός της τεθείσης προθεσµίας, ή εάν ο Μάρτυρας-Αναλυτής δεν παρίσταται εντός της προθεσµίας, το Εργαστήριο πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση του είγµατος Β. 6. Εάν ο Μάρτυρας-Αναλυτής, που όρισε ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή το Σωµατείο είναι ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα της ανάλυσης του είγµατος Β, πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως η Ε.Ο.Ι. µε τηλεοµοιότυπο και στη συνέχεια µε απόρρητη επιστολή. 7. Η µη ικανοποίηση του Μάρτυρα Αναλυτή ή του Υπεύθυνου για τον ίππο δηλώνεται εγγράφως στην Ε.Ο.Ι. µε απόρρητη έκθεση, µαζί µε τις αναλύσεις Α και Β δείγµατος. Η Ε.Ο.Ι. υποβάλλει το υλικό στη ικαστική Επιτροπή, η οποία αναλαµβάνει να λύσει τη διαφορά. 8. Όταν η νοµική και δικαστική διαδικασία τελεσιδικίσει κάθε υπόλοιπο των δειγµάτων πρέπει να καταστραφεί από το εργαστήριο. Άρθρο 20 ο Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Ανάλυσης Εφόσον το αποτέλεσµα της ανάλυσης του είγµατος Α είναι θετικό, ανακοινώνεται αµέσως µε απόρρητη επιστολή του εργαστηρίου στον Πρόεδρο του.σ. της ΕΟΙ µε κοινοποίηση στον αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού Υπουργό. 2. Η Ε.Ο.Ι. ενηµερώνει τον Υπεύθυνο για τον ίππο και το Σωµατείο του, την Κτηνιατρική Επιτροπή στην οποία παραδίδονται, ανωνύµως, (δηλαδή χωρίς αναφορά στον ίππο, στο Υπεύθυνο πρόσωπο, στον αγώνα κλπ) αναλυτικά τα σχετικά έντυπα της ανάλυσης και αφού τα µελετήσει, εισηγείται σχετικά στο.σ της ΕΟΙ, το οποίο είναι αρµόδιο να παραπέµψει την υπόθεση στη ικαστική Επιτροπή. 3. Τότε ο Γ. Γραµµατεύς του.σ. της Ε.Ο.Ι. ανακοινώνει στον Υπεύθυνο για τον ίππο και στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο την απόφαση του.σ. της Ε.Ο.Ι. για την παραποµπή της υπόθεσης στην ικαστική Επιτροπή, αναφέροντας την ύπαρξη του είγµατος Β και την προθεσµία εξέτασής του εντός 10 ηµερών για την αίτηση εξέτασής του. Αν η ανάλυση του είγµατος Β επαληθεύσει την παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή ο Υπεύθυνος για τον ίππο σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1024

13 ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο δεν ζητήσει να αναλυθεί το είγµα Β, η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει στην ικαστική Επιτροπή για τα περαιτέρω. 4. Αν η ανάλυση του Β-δείγµατος αποβεί αρνητική ως προς την ύπαρξη απαγορευµένης ουσίας, ή δεν µπορεί να εκτελεσθεί αξιόπιστα, τότε η υπόθεση εγκαταλείπεται και δεν δίδεται συνέχεια. Άρθρο 21 ο απάνες Ανάλυσης Η δαπάνη ανάλυσης του είγµατος Α βαρύνει την ΕΟΙ. 2. Η δαπάνη ανάλυσης του είγµατος Β, στην περίπτωση που αποδειχθεί θετικό, καθώς και η αµοιβή και τα τυχόν έξοδα του µάρτυρα αναλυτή βαρύνουν τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο. 3. Εφόσον το είγµα Β αποδειχθεί αρνητικό, η δαπάνη της ανάλυσης βαρύνει την ΕΟΙ, όχι όµως και η δαπάνη του Μάρτυρα Αναλυτή. Άρθρο 22 ο Αναισθητοποίηση Άκρων των Ίππων εν επιτρέπεται σε ίππο να αγωνίζεται εφόσον, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέρος ενός άκρου του ή ολόκληρο έχει αναισθητοποιηθεί προσωρινά ή µόνιµα. 2. Ίππος που βρεθεί στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι παραβιάζει τον Κανονισµό και τιµωρείται ανάλογα ο Υπεύθυνος για τον ίππο. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στον Γ. Γραµµατέα για να επιληφθεί το.σ. της Ε.Ο.Ι. και να αποφανθεί για την παραποµπή της υποθέσεως ικαστική Επιτροπή. Άρθρο 23 ο Ευαισθητοποίηση Άκρων των Ίππων 28 Η ευαισθητοποίηση των άκρων των ίππων εκλαµβάνεται ως βάναυση µεταχείριση ίππων (βλ. Άρθρο 4 ο πιο πάνω). Στη διάρκεια αγώνων µπορεί να γίνονται περιοδικοί και στην τύχη (µε κλήρωση) έλεγχοι των επιδέσµων, που φέρουν οι ίπποι, προκειµένου να αξιολογηθεί τυχόν υπερβολική ευαισθητοποίηση των άκρων. Ο βαθµός τής ευαισθησίας του δέρµατος θα κρίνεται σε βάση κλινικής εξέτασης. Η εξέταση για την υπερευαισθητοποίηση του δέρµατος µπορεί να περιλαµβάνει και το "σκούπισµα" των άκρων για την λήψη δειγµάτων, ή την κατάσχεση των επιδέσµων ή όποιου άλλου υλικού εν όψει αναλύσεων. Αυτά τα δείγµατα πρέπει να αποστέλλονται στο εγκεκριµένο εργαστήριο για την ανίχνευση Απαγορευµένων Ουσιών, για να εξεταστούν µε τις κατάλληλες µεθόδους ανάλυσης. Κάθε ίππος, που βρίσκεται να έχει ένα άκρο ή µέρος άκρου υπερευαισθητοποιηµένο µε οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να αναφερθεί άµεσα στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Η περίπτωση σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1027

14 αυτή θα κριθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 4 ο πιο πάνω (Άρθρα 143 και 163 του ΓΚ/ ΟΙ) και ο ίππος θα αποκλεισθεί από την συµµετοχή. Άρθρο 24 ο Περαιτέρω Έρευνα Αν το αποτέλεσµα των αναλύσεων δώσει θετικό αποτέλεσµα για µία ουσία, που είναι δυνατό να έχει παραχθεί και ενδογενώς από τον ίππο, ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να ζητήσει την περαιτέρω εξέταση του ίππου µε δαπάνη, που θα βαρύνει το ίδιο αλλά µε ευθύνη της ΕΟΙ και υπό την εποπτεία της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Η ΕΟΙ, εφόσον έχει βρεθεί απαγορευµένη ουσία, διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις µε δική της δαπάνη. Άρθρο 25 ο Επιβολή Ποινών 1. Η ικαστική Επιτροπή επιβάλλει ποινές στις εξής περιπτώσεις: βάναυσης µεταχείρισης ίππου, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. ανεύρεσης απαγορευµένης ουσίας, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και στους ΓΚ και ΚΚ της ΟΙ και έχει πάντοτε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ίππου από τον αγώνα και τη στέρηση οποιουδήποτε χρηµατικού επάθλου που κέρδισε ο ίππος αυτός στη διάρκεια όλου του αγώνα, έστω και αν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτήτη. Ο ιππεύς αθλητής αποκλείεται µε τον συγκεκριµένο ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ο ίδιος εντελώς. η ανεύρεση απαγορευµένης ουσίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς θεωρείται µια ηθεληµένη πράξη εκ µέρους του Υπευθύνου για τον ίππο µε σκοπό να επηρεάσει την απόδοσή του και επισύρει την ποινή της απαγόρευσης συµµετοχής του (suspension) από 3 έως 24 µήνες σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της ΕΟΙ. εάν ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µια ηθεληµένη ενέργεια για να επηρεασθεί η απόδοση του ίππου ή ότι οι ουσίες που βρέθηκαν είναι το αποτέλεσµα νόµιµης θεραπείας του ίππου, µπορεί να επιβληθεί απαγόρευση συµµετοχής του (suspension) από 1-3 µήνες. 2. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και το Άρθρο 174 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 26 ο Ισχύς Κανονισµού 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.). ή για ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1028

15 το.σ. της Ε.Ο.Ι. υπό την αίρεση τής έγκρισης τής απόφασής της αυτής από τήν Γενική Συνέλευση όπως στην επόµενη παράγραφο 2 περιγράφεται 2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων / Αθλητών απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 26 (εικοσιέξη) Άρθρα και 2 (δύο) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν. 2725/99 προβλέπει. 15 * * *

16 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Ίπποι πού λαµβάνουν µέρος στους αγώνες πρέπει να είναι υγιείς και να αγωνίζονται µε τις ίδιες δυνάµεις και δυνατότητες. Η χρήση Απαγορευµένης Ουσίας µπορεί να επιδράσει στην απόδοση τού ίππου ή να καλύψει ένα υποβόσκον πρόβληµα υγείας και µπορεί να επιδράσει απατηλά στο αποτέλεσµα ενός αγωνίσµατος. Ο πίνακας κατηγοριών απαγορευµένων ουσιών συνετάγη µε σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις ουσίες µε φαρµακολογική δράση (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. ΙV 1). 1. Οι απαγορευµένες ουσίες είναι ουσίες εξωτερικής προέλευσης, έστω και εάν είναι ή όχι ενδογενείς εις τον ίππο. Ουσίες µε δράση στο νευρικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο αναπνευστικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο πεπτικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο ουροποιητικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο αναπαραγωγικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο µυοσκελετικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο δέρµα. (π.χ. παράγοντες υπερευαισθητοποίησης) Ουσίες µε δράση στο αιµοποιητικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση επί του ανοσοποιητικού συστήµατος διαφορετικές από τις περιεχόµενες στα ανεγνωρισµένα εµβολιακά συστήµατα. Ουσίες µε δράση στο ενδοκρινικό σύστηµα, ενδοκρινείς εκκρίσεις και τα αντίστοιχα συνθετικά τους. Ουσίες κατά των λοιµώξεων (συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε αντιπαρασιτική δράση). Ουσίες αντιπυρετικές, αναλγητικές και αντιφλεγµονώδεις. Ουσίες κυτταροτοξικές. 2. Πίνακας ουσιών για τις οποίες έχουν ορισθεί µέγιστα επιτρεπόµενα ποσά ή κλάσµατα (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. ΙV 2). ACIDE SALICYLIQUE 750 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ εντός των ούρων ή 6,5 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός του πλάσµατος 30 σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV

17 17 ARSENIC TOTAL 0,3 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΟΛΙΚΟΣ εντός των ούρων DIOXIDE DE CARBONE 37 MILLIMOLES στο λίτρο πλάσµατος DISPONIBLE ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ DIMETHYLSULFOXYDE 15 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός των ούρων ή 1 Μικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός του πλάσµατος HYDROCORTISONE 1 Μικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml) Υ ΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ εντός των ούρων NADROLINE Σχέση των ελευθέρων µορφών και των ΝΑ ΡΟΛΙΝΗ συνθέτων του 5a -oestrane - 3b, 17a-diol 5(10) -oestrane - 3b, 17a-diol εντός των ούρων ίση ή κατώτερη του 1. TESTOSTERONE 0,02 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο εντός ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΚΗΛΩΝΕΣ) των ούρων (σε ελεύθερες ή σύνθετες µορφές) TESTOSTERONE Σχέση των ελεύθερων και σύνθετων µορφών ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ της Τεστοστερόνης και της Επιτεστοστερόνης (ΠΩΛΟΙ ΘΗΛΕΙΣ ΦΟΡΒΑ ΕΣ) εντός των ούρων, ίση ή κατώτερη του 12. ΤΗΕΟΒROMINE 2 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο ΘΕΟΒΡΟΜΙΝΗ (ml) εντός των ούρων.

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) Κεφάλαιο IX - Νοµικό Σύστηµα 31 ΑΡΘΡΟ 174 ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση) σελ σελ Κατάλληλες ποινές θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης του Καταστατικού ή των Κανονισµών ή καταπάτησης (παράβασης) των βασικών αρχών συµπεριφοράς, εντιµότητας και αποδεκτών ορίων αθλητικής συµπεριφοράς, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κάθε ενέργεια που ως αποτέλεσµα έχει άδικο πλεονέκτηµα προς όφελος του κατηγορουµένου ή ενός αγωνιζοµένου. Κάθε ενέργεια, που ως αποτέλεσµα έχει ουσιώδες µειονέκτηµα σε οποιοδήποτε άλλο εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο. Κάθε ενέργεια, που συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των ίππων. Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου σχέση έχοντα µε το άθληµα Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει απάτη, βία; ή κακή συµπεριφορά, ή παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις. 6. Άγνοια των αντιστοίχων άρθρων του Καταστατικού ή των Κανονισµών δεν αναιρεί την ευθύνη για ενέργειες αντίθετες µε το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς. 7. Μία γραπτή ή προφορική επίπληξη είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή καταπατήσεων που διεπράχθησαν ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις. 8. Ένα πρόστιµό είναι κατάλληλο ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο κατηγορούµενος έχει, αντικειµενικά, κερδίσει άδικο πλεονέκτηµα ή προκάλεσε ζηµία σε άλλο άτοµο, ή καταπάτησε το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς από αµέλεια. 9. Ο αποκλεισµός από την συµµετοχή (disqualification) είναι κατάλληλος όταν προβλέπεται στους κανονισµούς ή όταν οι συνθήκες απαιτούν άµεση ενέργεια. Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνισµα σηµαίνει ότι ο αγωνιζόµενος και οι ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινούντων και την κατάταξη και περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν στο συγκεκριµένο αγώνισµα Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνα σηµαίνει ότι ο αγωνιζόµενος και ο ίππος ή ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν σε προηγούµενα αγωνίσµατα του αγώνα όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισµούς. 10. Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις εκούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή καταπατήσεων του γράµµατος ή των αρχών του Καταστατικού και των Κανονισµών, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω. σε ορισµένες περιπτώσεις η απαγόρευση συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη σύµφωνα µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς. Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) πρέπει να είναι για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα αγώνισµα ή αγώνα σαν αγωνιζόµενος ή Επίσηµος ή στην 31 The legal sy stem = Procedure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

19 οργάνωση ή να συµµετέχει σε αγώνα υπό την αιγίδα της ΟΙ ή σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Καταστατικό Άρθρο 062. Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της απαγόρευσης συµµετοχής (Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της παραβίασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή. 11. Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3-6 πιο πάνω, οι ακόλουθες ποινές εφαρµόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις: Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο Άρθρο θα επισύρει υποχρεωτικά τον αποκλεισµό από συµµετοχή του ίππου από τον αγώνα και την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν από αυτόν τον ίππο στο συγκεκριµένο αγώνα. Ο αγωνιζόµενος πρέπει να αποκλεισθεί από την συµµετοχή µε αυτόν τον ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ολοκληρωτικά. Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο Άρθρο θεωρείται ότι αποτελεί µία εκούσια απόπειρα του Υπευθύνου Προσώπου να επέµβει στις δυνατότητες του ίππου και έχει σαν αποτέλεσµα την απαγόρευση συµµετοχής (suspension) του Υπευθύνου Προσώπου από 3 έως 24 µήνες. Ένα πρόστιµο εκ CHF έως µπορεί επίσης να επιβληθεί. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβιάσεων του Άρθρου 146.2, το Άρθρο θα εφαρµόζεται πάντα. Εάν το Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µία εκούσια απόπειρα επέµβασης στις δυνατότητες του ίππου ή ότι τα ευρήµατα είναι αποτέλεσµα νόµιµης θεραπείας του ίππου σε ένα ή περισσότερα τµήµατα του σώµατός του, η ποινή µπορεί να περιλαµβάνει πρόστιµο έως CHF αλλά και µία απαγόρευση συµµετοχής από 1 έως 3 µήνες µπορεί επίσης να επιβληθεί. Κατάχρηση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrage, ευαισθητοποίηση ή απευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 µήνες έως οριστική. Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Επισήµων του αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον αγώνα (άλλος ιππέας, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 έως 12 µήνες. Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό δίκαιο της χώρας που φιλοξενεί τον αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από ένα µήνα έως οριστική. 12. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 7.4 και 7.5 πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, αντί να τηρήσουν τις προβλεπόµενες από το Νοµικό Σύστηµα διαδικασίες, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου µέσου. Η αποδοχή της κίτρινης κάρτας έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα για κάθε ποινή όσο δεν γίνονται νέες παραβιάσεις. Το Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδεχτεί ή να µην αποδεχτεί την προειδοποιητική κάρτα. Εάν το ΥΠ δεν αποδεχτεί µία κάρτα που δεν του επιδόθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα, πρέπει να την στείλει πίσω στο Νοµικό Τµήµα της ΟΙ εντός 48 ωρών από την λήψη, και η υπόθεση τότε θα παραπεµφθεί στην ικαστική Επιτροπή. Η µη αποδοχή της προειδοποιητικής κάρτας που επιδόθηκε κατά τον αγώνα συνεπάγεται την άµεση ενεργοποίηση της κανονικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Νοµικό Σύστηµα. Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο δεχτεί µία επί πλέον προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή αγώνα εντός έτους από την επίδοση της πρώτης κάρτας, η υπόθεση πρέπει να παραπεµφθεί στην ικαστική Επιτροπή. 19

20 13. Σε περιπτώσεις που µία προειδοποιητική κάρτα έχει γίνει αποδεκτή, το αδίκηµα για το οποίο επιδόθηκε θα ληφθεί υπ' όψη όταν θα αποφασίζεται η ποινή για παρόµοιο αδίκηµα που διεπράχθη εντός των εποµένων δώδεκα µηνών. 14. Η ποινή που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να αποτελείται από συνδυασµό προστίµου, αποκλεισµού συµµετοχής και απαγόρευσης συµµετοχής. το ύψος του προστίµου και η διάρκεια της απαγόρευσης συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης. 15. Όλα τα πρόστιµα που επιβάλλονται από κάθε όργανο υπό το Νοµικό Σύστηµα πληρώνονται στην ΟΙ. εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή άλλο όργανο, αλλά στην ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης. Κάθε άτοµο που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή αυτόµατα θα απαγορευτεί η συµµετοχή του µέχρι να πληρωθεί το πρόστιµο. 16. Αποφάσεις της ικαστικής Επιτροπής µπορούν επίσης να καταλογίσει στα µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ΟΙ, ποσού που µπορεί να είναι από CHF έως Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF εάν τα έξοδα ακρόασης της ΟΙ αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της ΟΙ για κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές συναντήσεις της ικαστικής Επιτροπής θα υπολογίζεται χωριστά. 20 ***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1ο Γενικά 1. Τα σωµατεία - µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), οι αθλητές, οι εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Άρθρο 1 ο 1. Σε εκτέλεση των επιταγών του άρθρου 46 του αθλητικού νόµου Ν.2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, ο παρών Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών

Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Κ ρ ι τ ώ ν Α θ λ η τ ι κ ή ς Ι π π α σ ί α ς Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών pg. 1 1ο Σεμινάριο refresher Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ Fax: Website:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ Fax: Website: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350 2 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 24 Απριλίου, 2012. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ων ΑΓΩΝΩΝ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 20 Νοεµβρίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 67 ΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2015 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Ο Κανονισμός Ντόπινγκ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), που είχε εγκριθεί με την από 18-3-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Ξ Η Σ :

Θ Α Ε Ι Ν Α Ι Ο Ι Ε Ξ Η Σ : Θεσ/νίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 3 η Ημερίδα Άδειας Ικανότητος Αθλητού για τη Β. Ελλάδα για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του.

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Αρ. Πρωτ. 59... Θεσ/νίκη 02/05/12 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει την 3 η Αθλητού Ιππικής Αντοχής για το έτος 2012. Ημερίδα για την Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οικονομικό Προσάρτημα Αγωνιστικού Προγράμματος 2013

Α. Οικονομικό Προσάρτημα Αγωνιστικού Προγράμματος 2013 Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Τ.Θ 221. 194 02 Μαρκόπουλο, Τηλ.: 2 2 9 9 0 4 9 3 5 0-1 fax: 2 2 9 9 0 49617 e-mail: : press@hef.gr - www.hef.gr Προς τα Σωματεία - Μέλη της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο, 6 Φεβρουάριου 2013

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι,

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι, Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012 Κύριοι, Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 2 η Ηµερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού για το έτος 2012. 1. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. Αθήνα, 24.05.2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

12 Μαΐου Εξέταση «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 (Οδηγίες προς Υποψηφίους)

12 Μαΐου Εξέταση «Πρακτικής Δοκιμασίας» των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 (Οδηγίες προς Υποψηφίους) ΚΥΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακέλου: 7.2.25.3.11 Αριθμός τηλεφώνου: 22800762/626 Αριθμός τηλεομοιότυπου: 22427562 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση

Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Ερώτηση άντηση Εξήγ ηση Greek 1 Ερώτ ηση: Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ουσία που χρησιμοποιώ, εισάγω με ένεση ή εισάγω στο σώμα μου. Απάντηση: Σωστό Εξήγ ηση: Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι προνοητικοί και να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Προοίµιο Στρασβούργο 24.01.2002 Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

51 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ 2017

51 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ 2017 Προς όλα τα Σωματεία-Μέλη Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. 244/16/ΠΜ/λζ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84/2016 51 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ 2017 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1-6, 1-9, 1-11, ΟΠΕΝ και ΑΓΩΝΑΣ 2 ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διασυλλογικό αγώνα, για τις κατηγορίες σκαφών: α. Techno 293, για αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3

ανάγκη αντικειµενικής διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης. 2.3 εργαστεί ο πραγµατογνώµονας, τις δυσκολίες χειρισµών και συλλογής στοιχείων αλλά και της πρόσβασης στο ακίνητο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης (απαγόρευση εισόδου κ.λ.π.). Το κύρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2016 Θεσ/νίκη 16/03/2016 Ο Ιππικός Όμιλος Πιερίας προκηρύσσει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, τον 2 ο Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής 2016. Αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2016 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURE - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

PROCEDURE - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ PROCEDURE - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 2.1. ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2.1.1. ΑΡΧΗ 2.1.1.1. Τα κριτήρια που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο Αδειοδότησης Οµάδων της UEFA V.2.0, χωρίζονται σε τρείς διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη Αθήνα 5 Φεβρουαρίου2014 Αριθ. Πρωτ. 24/14/ΕΕΟ/ισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Στους αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων όπεν 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014

Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014 Προκήρυξη Παιδικών Πρωταθλημάτων Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ακαδημιών Ποδοσφαιρου 2013-2014 Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου προκηρύσσει τα Παγκύπρια παιδικά Πρωταθλήματα της περιόδου 2013 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης»

Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης» Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. Αθήνα, 27.10.2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διασωματειακό πρωτάθλημα (Διασωματειακό) διεξάγεται μεταξύ Ομίλων-Μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στο Πρωτάθλημα της Α Εθνικής συμμετέχουν 12 ομάδες της προηγούμενης χρονιάς και 4 ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

NSA Team Championship

NSA Team Championship ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. Το Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκουός θα διεξαχθεί στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου του «Πανεπιστηµίου Κύπρου» από τις 7 έως τις 29 Ιουνίου, 2011 µεταξύ των ωρών 6:00 µ.µ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύμφωνα με το Ν.4039/2012 2012 (ΦΕΚ 15Α ) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό όπως αυτός τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 01/01/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σελ. 1. Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας 3 α. Διοργάνωση Αγώνων 3 β. Αγωνίσματα Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες.

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες. 2014 1. ΑΙΓΙ Α: Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (E.T.U.) Ελληνική Οµοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝ.Ο.Α.) 2. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα