BEDIENUNGSANWEISUNG EMWG8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEDIENUNGSANWEISUNG EMWG8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso."

Transcript

1 BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso GR Οδηγιε Χρησεωσ EMWG8604.0E

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αξιότιµε χρήστη: εχτείτε τις πιο θερµές µας ευχαριστίες αφού αποκτήσατε έναν Φούρνο Μικροκυµµάτων της µάρκας µας. Είµαστε σίγουροι ότι αυτή η πλήρης, σύγχρονη, λειτουργική και πρακτική συσκευή, κατασκευασµένη µε υλικά αρίστης ποιότητας θα ικανοποιήσει απολύτως τις ανάγκες σας. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σ αυτό το βιβλιό και στο επισυναπτόµενο φυλλάδιο διότι έτσι θα αποκτήσετε ένα καλύτερο αποτέλεσµα κατά την χρήση της συσκευής σας ΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ. I ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Απορριπτόµενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Στην συσκευή έχει τοποθετηθεί αυτό το σήµα ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96EC για τα Ηλεκτρικά και τα Ηλεκτρονικά απορρίµµατα (WEEE). Με την ορθή ανακύκλωση του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην µείωση των πιθανόν αρνητικών συνεπειών της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η οποία µπορεί να προκληθεί από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριµµάτων. Το σήµα επάνω στο προϊόν συµβολίζει το γεγονός ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα συνηθισµένο απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η διάθεση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για την ανακύκλωση απορριµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης του προϊόντος απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εταιρία ανακύκλωσης ή στο κατάστηµα από το οποίο προµηθευτήκατε την συσκευή. 70

3 Περιεχόµενα Οδηγίες συναρµολόγησης Σηµαντικές υποδείξεις Περιγραφή του φούρνου Μικροκυµµάτων Πλεονεκτήµατα του φούρνου Μικροκυµµάτων...74 Πως λειτουργεί ο φούρνος Μικροκυµµάτων...74 Για ποιόν λόγο θερµαίνονται τα τρόφιµα...75 Περιγραφή της συσκευής...76 Οδηγίες λειτουργίας Λειτουργία Μικροκυµµάτων...77 Λειτουργία Γκριλ...78 Λειτουργία Μικροκυµµάτων + Γκριλ...78 Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος (Αυτόµατη)...79 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι)...80 Γενικές οδηγίες απόψυξης...82 Ειδική Λειτουργία: ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ...82 Ειδική Λειτουργία: ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ...83 Ειδική Λειτουργία: ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ...83 Προγραµµατισµός του Φούρνου Μικροκυµµάτων...84 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας...85 ιακοπή της Λειτουργίας...85 Εξοικονόµηση Ενέργειας...85 Ρύθµιση του Ρολογιού...86 Εµπλοκή Ασφαλείας...86 Συµβουλές για την Σωστή Χρήση του Φούρνου Λειτουργία µε Μικροκύµµατα...87 Λειτουργία Γκριλ (για τα µοντέλα που διαθέτουν γκριλ)...87 Συµβουλές για την χρήση Μαγειρικών Σκευών Μεταλλικά...88 Υάλινα...88 Πορσελάνη...88 Πήλινα Υαλοβερνικωµένα οχεία...88 Πλαστικά...89 Ξύλινα...89 οκιµή Πιατικών...89 Καπάκια...89 Συντήρηση του Φούρνου Καθαριότητα...90 Αλλαγή του λαµπτήρα...90 Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υ.Τ.Ε.) Λύση προβληµάτων...91 Αλλαγή του Καλωδίου τροφοδότησης...91 Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισµού...92 Προδιαγραφές

4 Οδηγίες συναρµολόγησης Βγάλτε τον φούρνο από την συσκευασία του. Αποσύρατε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξεσουάρ από το εσωτερικό του φούρνου. Επαληθεύστε ότι τα παρακάτω τεµάχια βρίσκονται σε καλή κατάσταση. - Πόρτα και µεντεσέδες - Εµπρόσθιο µέρος του φούρνου - Εσωτερικό και εξωτερικό µέρος Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ελάττωµα ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα που το αγοράσατε. Τοποθετήστε τον φούρνο σε µια επίπεδη επιφάνεια ικανή να κρατήσει το βάρος του. Ο φούρνος θα πρέπει να βρίσκεται µακρυά από πηγές θερµότητας ή ατµού (ηλεκτρικούς φούρνους, ψηστιέρες, κτλ.). Στην περίπτωση που ο φούρνος µικροκυµάτων είναι τοποθετηµένος σε στήλη/κολώνα µε συµβατικό φούρνο, ο φούρνος µικροκυµάτων δεν θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος κάτω από τον συµβατικό φούρνο καθώς υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας υδρατµών στην πόρτα του συµβατικού φούρνου. Ο φούρνος πρέπει να έχει έναν αγωγό τριών καλωδίων, δύο από τα οποία για το µονοφασικό ρεύµα και ένα για την γείωση. Ο κατασκευαστής και το κατάστηµα πώλησης δεν είναι υπεύθυνοι για τις βλάβες ή τα προσωπικά ατυχήµατα, που µπορεί να συµβούν λόγω της µη εκπλήρωσης των οδηγιών εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΕΙΩΣΗ. Για να αποφεύγετε την υπερθέρµανση της συσκευής, συνιστούµε να εγκαταστήσετε τον φούρνο µικροκυµάτων σε ένα έπιπλο µε οπή στο επάνω µέρος (βλέπε το επισυναπτόµενο εγχειρίδιο Οδηγιών Εγκατάστασης). 72

5 Σηµαντικές υποδείξεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η πόρτα ή οι µεντεσέδες της πόρτας έχουν κάποιο ελάττωµα, ο φούρνος δεν πρέπει να συνδεθεί µέχρις ότου επισκευαστεί από εξειδικευµένο τεχνικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνο για τον χρήστη, να παρεµβαίνει ή να πραγµατοποιεί επισκευές που προϋποθέτουν την αντικατάσταση καπακιών ή περιτυλιγµάτων προστασίας από τα µικροκύµµατα. Αυτές οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιούνται από έναν ειδικευµένο τεχνικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν πρέπει να θερµαίνονται σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα διότι µπορεί να σπάσουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον φούρνο χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου µόνο εάν έχουν πληροφορηθεί για τη χρήση αυτού ώστε να αντιληφθούν τους κινδύνους που επιφέρει η λανθασµένη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν ο φούρνος µικροκυµάτων λειτουργεί στον Συνδυασµό (µικροκύµατα + γκριλ), τα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιούν την συσκευή µόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου καθώς αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο µικροκυµάτων (εσωτερικά) και να αφαιρείτε όποια υπολείµµατα τροφών (για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπετε κεφάλαιο Συντήρηση Φούρνου). Από τη µη διατήρηση του φούρνου καθαρού µπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια του εσωτερικού και κατά συνέπεια να επηρεασθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής µε πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις. Όταν ζεσταίνετε σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, επαληθεύστε πάντα το εσωτερικό του φούρνου για την αποφυγή αναφλέξεων. Αν παρατηρήσετε καπνό, αποσυνδέστε τον φούρνο και διατηρήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τις φλόγες. Αφού ζεστάνετε το µπιµπερό ή τις παιδικές κρέµες, ανακινείστε το περιεχόµενο και δοκιµάστε την θερµοκρασία τους πριν τα σερβίρετε. Η θέρµανση ποτών στον φούρνο µπορεί να προκαλέσει το βράσιµο αυτών και γι αυτό πρέπει προσέχετε όταν χειρίζεστε τα διάφορα δοχεία. Τα βραστά αυγά και τα φρέσκα αυγά µε τσόφλι δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο καθώς µπορεί να εκραγούν, ακόµα και µετά το τέλος λειτουργίας των µικροκυµάτων. Χρησιµοποιείτε µόνο τα ειδικά σκεύη για χρήση σε φούρνους µικροκυµάτων. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά σκεύη µέσα στον φούρνο εκτός και αν αυτά παρέχονται µαζί µε την συσκευή και για αυτήν την χρήση. Μην θερµαίνετε υγρά ή άλλες τροφές σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα διότι µπορούν να σπάσουν. Μην θερµαίνετε ποτέ καθαρό οινόπνευµα ή οινοπνευµατώδη ποτά. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Σε περίπτωση αµφιβολίας, διαλέξτε µικρές περιόδους χρόνου για να µαγειρέψετε, να ζεστάνετε και να αποψύξετε τα τρόφιµα στον φούρνο. Με µεγάλες περιόδους χρόνου, οι τροφές µπορεί να γίνουν πολύ ξηρές και εκτός αυτού µπορεί και να αρχίσουν να καίγονται. Μην χρησιµοποιείτε τον φούρνο για άλλο λόγο εκτός από το ζέσταµα, το µαγείρεµα και την απόψυξη τροφίµων. Ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς τον δίσκο του ή χωρίς περιεχόµενο (άδειος). Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισµού του φούρνου. 73

6 Περιγραφή του φούρνου Μικροκυµµάτων Πλεονεκτήµατα του φούρνου Μικροκυµµάτων Στην συνηθισµένη κουζίνα η θερµότητα που εκπέµπεται από τις αντιστάσεις ή τα µάτια γκαζιού, εισέρχεται αργά στα τρόφιµα, από έξω προς τα µέσα. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια µεγάλη απώλεια ενέργειας κατά την θέρµανση του αέρα, των συστατικών του φούρνου και των σκευών. Στον φούρνο µικροκυµµάτων, αντίθετα, η θερµότητα δηµιουργείται στο εσωτερικό του ίδιου του τροφίµου, θερµαίνοντας αυτό από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. εν υπάρχουν απώλειες ενέργειας. Ο αέρας, τα εσωτερικά τοιχώµατα του φούρνου και τα σκεύη (όταν είναι τα κατάλληλα), δεν θερµαίνονται µε την δράση των µικροκυµµάτων. Περιληπτικά, οι φούρνοι µικροκυµµάτων παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 1. Οικονοµία στον χρόνο µαγειρέµατος: γενικά, µείωση ¾ του χρόνου σε σχέση µε τον χρόνο µαγειρέµατος. 2. Γρήγορη απόψυξη τροφίµων, µειώνεται έτσι ο κίνδυνος εµφάνισης βακτηρίων. 3. Εξοικονόµηση ενέργειας. 4. ιατήρηση της θρεπτικής αξίας των τροφίµων, λόγω της µείωσης του χρόνου µαγειρέµατος. 5. Εύκολο καθάρισµα. Πως λειτουργεί ο φούρνος Μικροκυµµάτων Στον φούρνο υπάρχει µια βαλβίδα υψηλής τάσης, που ονοµάζεται Μάγνητρον, η οποία µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια µικροκυµµάτων. Αυτά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµµατα κατευθύνονται στο εσωτερικό του φούρνου µέσω ενός κυµµατοδηγού και διανέµονται από έναν µεταλλικό διαστολέα ή µέσω ενός περιστρεφόµενου δίσκου. Μέσα στον φούρνο τα µικροκύµµατα εξαπλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, αντανακλώνται στα µεταλλικά τοιχώµατα και εισχωρούν οµοιόµορφα στα τρόφιµα. 74

7 Για ποιόν λόγο θερµαίνονται τα τρόφιµα Τα περισσότερα τρόφιµα περιέχουν νερό, τα µόρια του οποίου πάλλονται µε την δράση των µικροκυµµάτων. Η προστριβή των µορίων δηµιουργεί θερµότητα, ανεβάζει την θερµοκρασία των τροφίµων, αποψύχοντάς τα, µαγειρεύοντας τα, διατηρώντας τα ζεστά.. Όταν δηµιουργείται θερµότητα στο εσωτερικό των τροφίµων: - Αυτά µπορεί να µαγειρευτούν χωρίς ή µε λίγο υγρό ή λιπαρά. - Η απόψυξη, το ζέσταµα ή το µαγείρεµα γίνεται πιο γρήγορα στον φούρνο µικροκυµµάτων απ ότι στον συνηθισµένο φούρνο. - ιατηρούνται οι βιταµίνες και το άρωµα. - εν υπάρχει καµία αλλαγή στο φυσικό χρώµα ή στη µυρωδιά του φαγητού. Τα µικροκύµµατα περνούν δια µέσου της πορσελάνης, του γυαλιού, του χαρτονιού ή του πλαστικού, αλλά δεν διαπερνούν το µέταλλο. Γι αυτό τον λόγο, µην χρησιµοποιείτε στον φούρνο µικροκυµµάτων µεταλλικά δοχεία ή δοχεία που έχουν µεταλλικά µέρη. Το µέταλλο αντανακλά τα µικροκύµµατα......περνούν δια µέσου της πορσελάνης, του γυαλιού......απορροφούνται από τα τρόφιµα. 75

8 Περιγραφή της συσκευής 1. Κρύσταλλο πόρτας 6. Κουµπί ανοίγµατος πόρτας 2. Κλείδωµα πόρτας 7. Υποδοχή περιστρεφόµενης βάσης 3. Quartz grill 8. Περιστρεφόµενη βάση 4. Καλύµµατα µίκα 9. Εξάρτηµα περιστροφής δίσκου 5. Πίνακας χειρισµού 10. Περιστρεφόµενος δίσκος 11. Σχάρα 76

9 Οδηγίες λειτουργίας 1. Συνδέστε τον φούρνο σε µια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας (βλέπε Οδηγίες Εγκατάστασης). 2. Ανοίξτε την πόρτα, πιέζοντας το κουµπί Ανοίγµατος. Στα µοντέλα που δεν διαθέτουν αυτό το κουµπί, τραβήξτε απλώς την πόρτα. Το εσωτερικό φως πρέπει να ανάψει. 3. Τοποθετείστε το σκεύος µε τα τρόφιµα επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο ή την σχάρα. 4. Βάλτε την λειτουργία και τον χρόνο που επιθυµείτε, σύµφωνα µε τα περιγραφθέντα στα επόµενα κεφάλαια. 5. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 6. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. Στην ψηφιακή οθόνη θα απεικονισθεί ο υπολειπόµενος χρόνος λειτουργίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι ενδείξεις στο πίνακα χειρισµού φωτίζονται ώστε να διευκολύνουν στον προγραµµατισµό του φούρνου µικροκυµάτων. Από το εργοστάσιο είναι ρυθµισµένες οι λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν να φωτίζονται µε κόκκινο χρώµα και αυτές που επιλέγετε να φωτίζονται µε πράσινο χρώµα. Λειτουργία Μικροκυµµάτων 1. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Για να αλλάξετε την ισχύ των µικροκυµµάτων, πιέστε τα κουµπιά + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά, ο φούρνος θα λειτουργήσει από µόνος του µε την ανώτερη ισχύ του. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 77

10 Λειτουργία Γκριλ 1. Πιέστε το κουµπί ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του γκριλ θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. Λειτουργία Μικροκυµµάτων + Γκριλ 1. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας µικροκυµµάτων + γκριλ θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Για να αλλάξετε την ισχύ των µικροκυµµάτων, πιέστε τους διακόπτες + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά, ο φούρνος θα λειτουργήσει από µόνος του µε την ανώτερη ισχύ του. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 78

11 Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος (Αυτόµατη) 1. Πιέστε το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το βάρος θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το είδος τροφίµου, πιέζοντας τα κουµπιά + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά ο φούρνος θα διαλέξει από µόνος του το είδος τροφίµου Ρυθµίστε το βάρος του τροφίµου (π.χ. 1,2 kg) γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 5. Όταν ο φούρνος σταµατήσει και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και ανακατέψτε τα τρόφιµα. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για να συνεχιστεί η λειτουργία απόψυξης. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα διάφορα προγράµµατα Απόψυξης ανά Βάρος, τα βάρη, οι χρονικοί περίοδοι απόψυξης, οι χρονικοί περίοδοι αναµονής (για µια µεγαλύτερη οµοιοµορφία της θερµοκρασίας). Κωδικός Τρόφιµα Βάρος Χρονική περίοδος απόψυξης Χρονική περίοδος αναµονής Κρέας 0,1 1,5 χλγ 4 45 λεπτά λεπτά Πουλερικά 0,1 1,5 χλγρ 4 50 λεπτά λεπτά Ψάρια 0,1 1,5 χλγρ 4 45 λεπτά λεπτά Φρούτα 0,2 0,5 χλγρ 2 13 λεπτά 5 10 λεπτά Ψωµί 0,1 0,8 χλγρ 2 19 λεπτά 5 10 λεπτά 79

12 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι) 1. Πιέστε 2 φορές το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το χρόνο θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε τον χρόνο απόψυξης (π.χ. 12 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 4. Όταν ο φούρνος σταµατήσει και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και ανακατέψτε τα τρόφιµα. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για να συνεχίσει τη λειτουργία απόψυξης. 80

13 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι) Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συνιστώµενοι χρονικοί περίοδοι απόψυξης και αναµονής (για µια Τρόφιµα Τεµάχια χοιρινού, βοδινού, µοσχαρίσιου κρέατος. Κρέας κοµµένο καµµατάκια Κιµάς Λουκάνικα και αλλαντικά Βάρος Χρονική περίοδος απόψυξης µεγαλύτερη οµοιοµορφία της θερµοκρασίας) ανάλογα µε τον τύπο και το βάρος του τροφίµου. Χρονική περίοδος αναµονής Παρατηρήσεις 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 700 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 1500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 100 γρ 4-5 λεπτά 5-6 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 300 γρ 8-9 λεπτά 8-10 λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 125 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 250 γρ 8-9 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Πουλερικά, τενάχια κρέατος 200 γρ 7-8 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά πουλερικών 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές Κοτόπουλο, Γαλοπούλα Ψάρι 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1200 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Πέστροφα 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Καρκινοειδή Φρούτα Ψωµί 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 200 γρ 4-5 λεπτά 5-8 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 300 γρ 8-9 λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 100 γρ 2-3 λεπτά 2-3 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 4-5 λεπτά 5-6 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά 8-10 λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 800 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές Βούτυρο 250 γρ 8-10 λεπτά λεπτά Κουάρκ 250 γρ 6-8 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά, αφήστε το σκεπασµένο Περιστρέψατε 1 φορά, αφήστε το σκεπασµένο Κρέµα γάλακτος 250 γρ 7-8 λεπτά λεπτά Αφαιρέστε το πώµα 81

14 Γενικές οδηγίες απόψυξης 1. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο υλικό για την απόψυξη (πορσελάνη, κρύσταλλο ή άλλο υλικό κατάλληλο για φούρνο µικροκυµάτων). 2. Τόσο η λειτουργία Απόψυξη ανά Βέρος όσο και οι πίνακες Απόψυξης ανάλογα µε τον χρόνο, αναφέρονται σε νωπά τρόφιµα. Το βάρος δεν περιλαµβάνει το βάρος των συσκευασιών. 3. Ο χρόνος απόψυξης ποικίλει ανάλογα µε την ποσότητα και το µέγεθος των τροφίµων. Οι µικρές ποσότητες αποψύχονται πιο εύκολα από τις µεγάλες. 4. Σε περίπτωση πιο ευαίσθητων τροφίµων ή τροφίµων µε ακανόνιστο σχήµα, συνίσταται να καλυφθούν τα πιο λεπτά µέρη όπως τα µπουτάκια και τα φτερά των πουλερικών ή τα πτερύγια του ψαριού. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί αλουµινόχαρτο, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί αφού περάσει το µισό διάστηµα του χρόνου απόψυξης. Το αλουµινόχαρτο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 2 εκατοστά από τα τοιχία του φούρνου µικροκυµάτων, σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να δηµιουργηθεί µια ηλεκτρική εκκένωση. 5. Τα τρόφιµα µε ιστό µεγαλύτερης πυκνότητας πρέπει να περιστραφούν πολλές φορές. 6. Τοποθετήστε οµοιόµορφα φούρνο µικροκυµάτων τα κατεψυγµένα προϊόντα. Τα τρόφιµα που έχουν επίπεδο σχήµα αποψύχονται πιο εύκολα. 7. Τα πολύ λιπαρά τρόφιµα, όπως το βούτυρο, το κουάρκ (παράγωγο του γάλακτος, αρκετά πυκνό) και οι κρέµες γάλακτος, δεν πρέπει να αποψύχονται απολύτως. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι αρκετά µερικά λεπτά αναµονής για να είναι αυτά τα τρόφιµα έτοιµα να σερβιριστούν / καταναλωθούν. Οι κατεψυγµένες κρέµες γάλακτος πρέπει να χτυπηθούν σε περίπτωση που υπάρχουν ακόµη µερικά κοµµάτια πάγου. 8. Τα πουλερικά πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα µικρό πιάτο ανάποδα, για να στραγγίξουν καλύτερα. 9. Το ψωµί πρέπει να περιτυλιχτεί µε µια πετσέτα για να µην ξεραθεί. Ειδική Λειτουργία: ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Υγρά 1 F 1.1 Υγρά 2 F 1.2 Υγρά 3 F 1.3 Πατάτες 250γρ F 1.4 Πατάτες 500γρ F 1.5 Πατάτες 1000γρ F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Τοποθετήστε το υγρό σε ένα κατάλληλο δοχείο και τοποθετήστε το δοχείο στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Τοποθετήστε τις πατάτες σε ένα δοχείο, προσθέσατε 1-2 κουταλιές νερό, σκεπάστε το και τοποθετήστε το στον δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. 82

15 Ειδική Λειτουργία: ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Πουρές πατάτας F2.1 Σουφλέ µε ζύµη F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Ετοιµάστε έναν πουρέ πατάτας µε ένα κιλό (1000g) ωµή πατάτα. Τοποθετήστε τον πουρέ σε ένα δοχείο (διαµέτρου περίπου 25-26) και έπειτα τοποθετήστε το στον δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Ετοιµάστε ένα Σουφλέ µε µια ζύµη περίπου 250 γρ. Τοποθετήστε το σουφλέ σε ένα δοχείο (διαµέτρου περίπου 22 εκατοστών και ύψους 10 εκατοστών), σκεπάστε το και έπειτα τοποθετήστε το στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Ειδική Λειτουργία: ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Προµαγειρευµένα πιάτα (1 µερίδα g) Τσιγαριστά / Μαγειρευτά (Περίπου γρ) F3.1 F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Ανοίξτε την συσκευασία του προµαγειρευµένυ πιάτου (Κανελόνια, µακαρόνια, νιόκι, κτλ.), και τοποθετήστε στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων ή βάλτε το περιεχόµενο σε ένα πιάτο. Σκεπάστε αµέσως. Τοποθετήστε το τσιγαριστό/µαγειρευτό (π.χ.: λάχανο, µαγειρευτό κοτόπουλο) στο δοχείο, σκεπάστε και τοποθετήστε στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. 83

16 Προγραµµατισµός του Φούρνου Μικροκυµµάτων Οι κανονικές λειτουργίες (Μικροκύµµατα, Γκριλ, Μικροκύµµατα + Γκριλ, Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος και Απόψυξη σε σχέση µε τον χρόνο) µπορούν να προγραµµατισθούν διαδοχικά µέχρι 3 λειτουργίες το ανώτερο. Παραδέιγµατος χάριν, για την απόψυξη σε σχέση µε το βάρος 800 γραµ. κρέατος, ζέσταµα µε µικροκύµµατα για 10 λεπτά στο 4 και τέλος χρήση της λειτουργίας Μικροκύµµατα + Γκριλ για 8 λεπτά στο 3, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω τρόπο διαδικασίας: 1. Πιέστε το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το βάρος θα φωτιστεί πράσινη. 2. Το είδος τροφίµου (κρέας = τύπος 1), είναι προγραµµατισµένο από το εργοστάσιο. 3. Ρυθµίστε το βάρος του τροφίµου (0,8 kgr) γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 4. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για να προχωρήσετε στον προγραµµατισµό της επόµενης λειτουργίας. 5. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 6. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας (10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 7. Πιέστε το κουµπί για να αλλάξετε την ισχύ του φούρνου µικροκυµµάτων στο Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για να προχωρήσετε στον προγραµµατισµό της επόµενης λειτουργίας. 9. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 10. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας (8 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 11. Πιέστε 2 φορές το κουµπί για να αλλάξετε την ισχύ του φούρνου µικροκυµµάτων στο Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 13. Όταν ο φούρνος σταµατήσει την λειτουργία του και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το κρέας από την άλλη µεριά. Κλείστε την πόρτα ξανά και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 84

17 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας... Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος των τροφίµων. Τότε : - ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ, - Το Γκριλ σβήνει, διατηρώντας όµως υψηλή θερµοκρασία. - Ο χρονοδιακόπτης θα σταµατήσει αυτόµατα, δείχνοντας τον υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας. Θα µπορείτε εν τω µεταξύ, αν θέλετε: - Να ανακατέψτε τα τρόφιµα, για να βελτιώσετε την οµοιοµορφία µαγειρέµατος, - Να αλλάξτε το επίπεδο ισχύος µικροκύµµατος πιέζοντας τα κουµπιά + ή - ; - Να διαλέξετε άλλη λειτουργία, πιέζοντας τα κουµπιά Λειτουργίας; - Να αλλάξετε τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας, γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. Κλείστε και πάλι την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. ιακοπή της Λειτουργίας Για να διακόψετε την λειτουργία του φούρνου πριν τελειώσει ο προγραµµατισµένος χρόνος, πιέστε το κουµπί ΣΤΑΣΗ ή ανοίξτε την πόρτα. Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε το µαγείρεµα των τροφίµων, κλείστε την πόρτα και πιέστε πάλι το κουµπί ΣΤΑΣΗ. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και στην Οθόνη θα εµφανιστεί το Ρολόι. Στο τέλος του χρόνου λειτουργίας, ο φούρνος θα σταµατήσει, εκπέµποντας 3 χαρακτηριστικούς ήχους και στην Οθόνη θα απεικονισθεί η λέξη End. Οι χαρακτηριστικοί ήχοι θα επαναλαµβάνονται κάθε 30 δευτερόλεπτα µέχρι να ανοίξετε τη πόρτα του φούρνου ή πατήσετε το κουµπί ΣΤΑΣΗ. Εξοικονόµηση Ενέργειας Αυτός ο φούρνος Μικροκυµµάτων έχει ένα ειδικό σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας το οποίο ενεργοποιείται αφού περάσουν 10 λεπτά µη χρήσης της συσκευής. Όταν ενεργοποιείται αυτό το σύστηµα, όλες οι ενδείξεις στο πάνελ χειρισµού της συσκευής θα σβήσουν και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ώρα. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ο χρήστης πιέσει οποιοδήποτε κουµπί. 85

18 Ρύθµιση του Ρολογιού 1. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ µέχρι να αναβοσβήσουν τα ψηφία. 2. Ρυθµίστε την ώρα γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε ξανά το κουµπί ΡΟΛΟΪ για να ρυθµίσετε τα λεπτά. 4. Ρυθµίστε τα λεπτά γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 5. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ για να τελειώσετε. Εµπλοκή Ασφαλείας 1. Η λειτουργία του φούρνου µπορεί να µπλοκαριστεί (π.χ. για να µην µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν τα παιδιά) πιέζοντας το κουµπί ΣΤΑΣΗ για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν,ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Στην οθόνη θα απεικονισθούν 4 γραµµές και ο φούρνος θα µπλοκαριστεί. 2. Μπορείτε να δείτε το Ρολόι ανά πάσα στιγµή πιέζοντας το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 3. Για να ξεµπλοκάρετε τον φούρνο, πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν,ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Στην οθόνη θα ξαναεµφανιστεί το Ρολόι. 86

19 Συµβουλές για την Σωστή Χρήση του Φούρνου Λειτουργία µε Μικροκύµµατα Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε σκεύος επαληθεύστε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνους µικροκυµµάτων (ΒΛΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΕΙΩΝ). Χαράξτε την επιφάνεια των τροφίµων πριν τα µαγειρέψετε. Όταν ζεσταίνετε υγρά, τοποθετήστε τα σε ένα δοχείο µε πλατύ στόµιο, για να µπορούν να εξατµίζονται σωστά. Μην ξεχνάτε ότι στον φούρνο µικροκυµµάτων: 1. Όσο πιο µεγάλη είναι η ποσότητα τροφών, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για το µαγείρεµά τους. 2. Όσο πιο χαµηλή είναι η θερµοκρασία των τροφίµων, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για το µαγείρεµά τους. 3. Τα λιγότερο συµπαγή τρόφιµα ετοιµάζονται πιο γρήγορα. 4. Μια οµοιόµορφη διανοµή των τροφίµων στην βάση του φούρνου εγγυάται καλύτερα αποτελέσµατα µαγειρέµατος. Βάζοντας τα πιο συµπαγή τρόφιµα στο εξωτερικό µέρος και τα λιγότερο συµπαγή στο κέντρο του πιάτου, µπορούν να µαγειρευτούν διάφοροι τύποι τροφίµων συγχρόνως. 5. Αφού σβήσετε τον φούρνο, τα τρόφιµα θα πρέπει να παραµείνουν λίγο στο φούρνο πριν τα σερβίρετε. Έτσι βελτιώνεται το µαγείρεµα, διότι συνεχίζει το βράσιµο για ορισµένα ακόµα δευτερόλεπτα. 6. Σκεπάζοντας τα τρόφιµα ελαττώνεται ο χρόνος βρασίµατος και δεν εξατµίζονται τα υγρά (τα τρόφιµα δεν αφυδατώνονται). Τα καπάκια πρέπει να είναι από διάφανο υλικό για τα µικροκύµµατα, και θα πρέπει να έχουν µια µικρή οπή για την έξοδο του ατµού. Λειτουργία Γκριλ (για τα µοντέλα που διαθέτουν γκριλ) Για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης του Γκριλ, χρησιµοποιείστε την σχάρα που περιλαµβάνεται στην συσκευή. Μην τοποθετείτε την σχάρα µε τέτοιο τρόπο που να έρχεται σε επαφή µε τις µεταλλικές επιφάνειες του εσωτερικού του φούρνου, διότι µπορεί να δηµιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο και εποµένως κάποια ζηµιά στον φούρνο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Κατά την διάρκεια της πρώτης χρήσης του γκριλ δεν είναι παράξενη η απελευθέρωση καπνών και οσµών που προέρχονται από λάδια που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. 2. Μετά από τις πρώτες χρήσεις του γκριλ η περιοχή µε οπές που προστατεύει τις αντιστάσεις του γκριλ αλλάζει και παίρνει ένα χρυσαφί χρώµα. Αυτό οφείλεται στις υψηλές θερµοκρασίες του γκριλ κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. 3. Το κρύσταλλο της πόρτας αναπτύσσει υψηλές θερµοκρασίες κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Γκριλ. Γι αυτόν το λόγο, ο φούρνος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε ένα ύψος τουλάχιστον 80 εκ. από το έδαφος, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. 4. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας µε Γκριλ, τα τοιχώµατα του φούρνου και το Γκριλ θα είναι πολύ ζεστά. Ενδείκνυται η χρήση γαντιών κουζίνας. 5. Κατά την διάρκεια παρατεταµένης λειτουργίας του γκριλ οι αντιστάσεις σβήνουν κατά µικρά χρονικά διαστήµατα, λόγω του ότι δρα ο θερµοστάτης ασφαλείας. 6. Μην χρησιµοποιείτε πλαστικά ή άλλα υλικά που δεν αντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες, διότι µπορεί να καταστραφούν µε την υψηλή θερµοκρασία του γκριλ. 87

20 Συµβουλές για την χρήση Μαγειρικών Σκευών Μεταλλικά Μην χρησιµοποιείτε στον φούρνο µικροκυµµάτων µεταλλικά δοχεία (κονσέρβες, κτλ.), συσκευασίες µε αλουµινόχαρτο, κουτάλια, πηρούνια, µαχαίρια, κτλ. Τα µικροκύµµατα αντανακλώνται στο µέταλλο και τα τρόφιµα δεν θερµαίνονται. Πρέπει να βγάζετε τα τρόφιµα από την αλουµινένια συσκευασία τους και να τα τοποθετείτε σε κατάλληλα για φούρνο µικροκυµµάτων σκεύη. Καθότι τα µικροκύµµατα δεν διαπερνούν το φύλλο αλουµινίου, τα τρόφιµα θερµαίνονται µόνο στο επάνω µέρος. Χρησιµοποιώντας το κατάλληλο σκεύος, η θερµότητα διανέµεται οµοιόµορφα στα τρόφιµα. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Για να αποψύξετε και να µαγειρέψετε µε οµοιόµορφο τρόπο τεµάχια κρέατος ακανόνιστου µεγέθους, ενδύκνυται να σκεπάσετε τα πιό λεπτά κοµµάτια µε φύλλα αλουµινίου. Το φύλλο αλουµινίου θα πρέπει να απέχει από τα τοιχώµατα του φούρνου τουλάχιστον 2 εκ., αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρικό τόξο. Μπορείτε να χρησιµοποιείσετε µεταλικά καλαµάκια, αλλά πρέπει να είναι πιό µικρά από τα τεµάχια του κρέατος. Υάλινα Μπορείτε να χρησιµοποιείσετε γυάλινα δοχεία (κρυστάλλινα) τα οποία είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες. Πορσελάνη Η πορσελάνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον φούρνο µικροκυµµάτων αλλά δεν θα πρέπει να έχει σχέδια. Στο εσωτερικό των σχεδίων µπορεί να Το κρύσταλλο περιέχει ένα ορισµένο ποσοστό χρωµίου και µπορεί να ραγίσει όταν ο χρόνος βρασίµατος είναι παρατεταµένος. υπάρχει υγρασία η οποία µε την δράση των µικροκυµµάτων µπορεί να δηµιουργήσει µιά αύξηση της πίεσης, και συνεπώς να καταστρέψει το σχέδιο. Πήλινα Υαλοβερνικωµένα οχεία Αυτό το είδος δοχείων µπορεί να θερµανθεί αρκετά όταν ο χρόνος βρασίµατος είναι παρατεταµένος. Τα βαµµένα υαλοβερνικωµένα πήλινα πιατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων όταν το βάψιµο βρίσκεται κάτω από το υαλοβερνίκωµα. Μερικά κρύσταλλα και χρώµατα περιέχουν µεταλλικά στοιχεία. Τα πιατικά κατασκευασµένα µε αυτό το είδος κρυστάλλων δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων διότι µπορεί να πάθουν ζηµιά. Τα επιχρυσωµένα ή επάργυρα δοχεία µπορεί να σκουρήνουν µε την δράση των µικροκυµµάτων. 88

21 Πλαστικά Τα πλαστικά πιατικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερµοκρασίες τουλάχιστον 180 C. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να παραµορφωθούν. Τα πιατικά από ΜΕΛΑΜΙΝΑ δεν είναι κατάλληλα για τον φούρνο µικροκυµµάτων, διότι θερµαίνονται υπερβολικά. Για να ζεστάνετε ή να µαγειρέψετε τρόφιµα σε πλαστική σακούλα, θα πρέπει να τρυπήσετε την συσκευασία για να µπορεί να βγει ο ατµός και να µην σπάσει η σακούλα. Ξύλινα εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ξύλινα δοχεία στον φούρνο µικροκυµµάτων. οκιµή Πιατικών Για να επαληθεύσετε αν τα κρυστάλλινα, πήλινα ή πορσελάνινα πιατικά είναι κατάλληλα για να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων, πραγµατοποιήστε την εξής δοκιµή: 1. Τοποθετείστε το πιάτο άδειο µαζί µε ένα ποτήρι νερό, στο εσωτερικό του φούρνου. 2. Κλείστε την πόρτα. 3. Τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργιών στην θέση µικροκύµµατα / ανώτατη ισχύ. 4. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας για 1 λεπτό. Παρατηρήσεις: Ο φούρνος αρχίζει να λειτουργεί Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας ακούσετε θορύβους µαζί µε σπίθες, σταµατήσετε αµέσως την συσκευή. Τα πιατικά που παρουσιάζουν τέτοιο πρόβληµα, ή εκείνα που όταν τα βγάλετε από το φούρνο είναι ζεστά, δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο µικροκυµµάτων. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Τα πήλινα υαλοβερνικωµένα δοχεία περιέχουν πολλά µόρια νερού, γι αυτό ζεσταίνονται αρκετά. Παρόλα ταύτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ρωτήστε τον πωλητή των πιατικών και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για τον φούρνο µικροκυµµάτων. Καπάκια Συνίσταται η χρήση κρυστάλλινων καπακιών ή πλαστικών µεµβρανών, διότι: 1. εν επιτρέπουν την υπερβολική έξοδο ατµών, ειδικά κατά τη διάρκεια µεγάλων χρόνων µαγειρέµατος. 2. Τα τρόφιµα ζεσταίνονται πιό γρήγορα. 3. Τα τρόφιµα δεν ξηραίνονται. 4. εν χάνεται το άρωµά των τροφίµων. Τα καπάκια πρέπει να έχουν οπές για εξάτµιση και για να αποφεύγεται η πίεση. Η πλαστική µεµβράνη πρέπει να τρυπηθεί. Τα µπιµπερό, γυάλινα δοχεία φαγητού για µωρά και άλλα παρόµοια, πρέπει να ζεσταίνονται χωρίς καπάκι, διότι µπορεί να σπάσουν. 89

22 Συντήρηση του Φούρνου Καθαριότητα ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια µε ουδέτερο σαπούνι, χλιαρό νερό και στεγνώστε µε ένα υγρό πανί. 2. Αποφύγετε την είσοδο νερού στις οπές αερισµού του φούρνου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1. Καθαρίστε τα τοιχώµατα του φούρνου µετά από κάθε χρήση µε ένα υγρό πανί. 2. Αποφύγετε την είσοδο νερού στις οπές αερισµού του εσωτερικού του φούρνου. 3. Εάν µετά από το µαγείρεµα παρατηρήσετε ότι το εσωτερικό του φούρνου είναι πολύ βρώµικο, τοποθετήστε ένα ποτήρι νερό επάνω στον δίσκο και ανάψτε τον φούρνο για 4 λετπά στη ανώτερη ισχύ του. Ο ατµός µαλακώνει την ακαθαρσία, την οποία µπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα µε ένα µαλακό πανί. 4. Ο δίσκος µπορεί να πλυθεί κανονικά µε απορρυπαντικό πιάτων ή στο πλυντήριο. ΠΟΡΤΑ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 1. Αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι πάντα καθαρές, ειδικά οι επιφάνειες επαφής µεταξύ της πόρτας και του εµπρόσθιου µέρους του φούρνου, για να αποφευχθούν διαρροές µικροκυµµάτων. 2. Χρησιµοποιείστε ουδέτερο σαπούνι, χλιαρό νερό και στεγνώστε µε ένα µαλακό πανί. Αλλαγή του λαµπτήρα Σε µερικά µοντέλα ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον λαµπτήρα µόνος του. Ο φούρνος έχει ένα καπάκι στο αριστερό µέρος του. Για να αλλάξετε τον λαµπτήρα ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο του φούρνου. 2. Αποσύρατε το καπάκι του χώρου όπου βρίσκεται ο λαµπτήρας. 3. Αντικαταστείστε τον λαµπτήρα µε έναν καινούργιο 25 W. 4. Τοποθετείστε και πάλι το καπάκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: στα µοντέλα που δεν έχουν καπάκι, η αλλαγή του λαµπτήρα πρέπει να γίνει από την Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης διότι χρειάζονται ειδικά εργαλεία. 90

23 Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υ.Τ.Ε.) Λύση προβληµάτων Οι επισκευές ή παρεµβάσεις που γίνονται από προσωπικό που δεν ανήκει στην Υ.Τ.Ε. µπορεί να έχουν επικίνδυνες συνέπειες. Οποιοδήποτε είδος επισκευής ή παρέµβασης θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, ειδικευµένο προσωπικό της επίσηµης Υ.Τ.Ε. ή από έναν εξουσιοδοτηµένο πράκτορα. Αν δείτε κάποια ανωµαλία στον φούρνο, πραγµατοποιείστε τις εξής δοκιµές, πριν τηλεφωνήσετε στην Υ.Τ.Ε.: 1. οκιµάστε αν η πρίζα είναι συνδεδεµένη στο ρεύµα και αν ο φούρνος έχει ρεύµα (βάλτε στην πρίζα µια άλλη συσκευή και δοκιµάστε αν λειτουργεί). 2. Αν ο λαµπτήρας του φούρνου ανάβει αλλά τα τρόφιµα δεν ζεσταίνονται, επαληθεύστε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισµένη (εάν η πόρτα δεν κλείνει καλά δεν παράγονται µικροκύµµατα). Αλλαγή του Καλωδίου τροφοδότησης Εάν το καλώδιο τροφοδότησης έχει χαλάσει, πρέπει να αλλαχτεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένους πράκτορες ή ειδικούς τεχνικούς της Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης διότι χρειάζονται ειδικά εργαλεία. 91

24 Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισµού Σύµβολο Περιγραφή Ισχύς Τρόφιµα P W Αργό ξεπάγωµα ευαίσθητων τροφίµων, διατήρηση φαγητών ζεστών. P W Μαγείρεµα σε χαµηλή θερµοκρασία, βράσιµο ρυζιού. Γρήγορο ξεπάγωµα. Μικροκύµατα P W Λιώσιµο βουτύρου. Ζέσταµα παιδικών τροφών. Μαγείρεµα λαχανικών και άλλων τροφίµων. P W Προσεκτικό µαγείρεµα και ζέσταµα. Μαγείρεµα και ζέσταµα µικρών ποσοτήτων. Ζέσταµα ευαίσθητων τροφίµων. P W Γρήγορο µαγείρεµα και ζέσταµα υγρών και άλλων φαγητών. P W Φρυγάνισµα. Μικροκύµατα + Γκριλ P W P W P W Ψήσιµο πουλερικών και κρέατος. Ψήσιµο ρολού κιµά και φαγητών ογκρατέν. Προετοιµασία βοδινού µπουτιού. P W Πατάτες ογκρατέν. Γκριλ ---- Ψήσιµο στο γκριλ όλων των φαγητών. Προδιαγραφές - Τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος... βλ. ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών - Ασφάλεια A / 250 V - Απαιτούµενη ισχύς W - Ισχύς γκριλ W - Ισχύς µικροκυµάτων W - Συχνότητα µικροκυµάτων MHz - Εξωτερικές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) mm - ιαστάσεις θαλάµου (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) mm - Χωρητικότητα φούρνου l - Βάρος kg 92

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR MWL 20 BIS Cód.: 1831230 GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 20 BIS 1831268 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Περιγραφή της συσκευής... 7 Βασικές ρυθμίσεις... 9 Βασικές Λειτουργίες... 10 Ειδικές Λειτουργίες... 14

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Οδηγίες χρήσης AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας!

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας! Εγκατάσταση - χρήση - συντήρηση ΦΟΥΡΝΟΣ NORDTON Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε στην επιλογή σας. Αυτό το νέο προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν, που κατασκευάζεται µε υλικά αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες.

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες. Μαγειρέψτε εύκολα και αποτελεσματικά με την βοήθεια των συμβουλών που ακολουθούν. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το για μερικά λεπτά να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 22 EGL MWS 22 EGR 1730200-a Περιεχόμενα EL Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια... 6 Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων... 7 Περιγραφή της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ----------------------------------------------------------------------------------------- Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ----------------------------------------------------------------------------------------- Χ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-2302 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ του σπιτιού σας. Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Instruzioni di Uso Microonde. Instrucciones de Uso Microondas. Instruções de Uso Microondas. Ο ΗΓΙΕ ΧΡΗΣΕΩΣ Μικροκυµµάτων

Instruzioni di Uso Microonde. Instrucciones de Uso Microondas. Instruções de Uso Microondas. Ο ΗΓΙΕ ΧΡΗΣΕΩΣ Μικροκυµµάτων Instruzioni di Uso Microonde Instrucciones de Uso Microondas Instruções de Uso Microondas Ο ΗΓΙΕ ΧΡΗΣΕΩΣ Μικροκυµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αξιότιµε χρήστη: εχτείτε τις πιο θερµές µας ευχαριστίες αφού αποκτήσατε έναν

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRW00P CRW400P ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ CRW00P-CRW400P 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3

Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 Διάταξη: 2 8 3 6 5 1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 2. Παράθυρο θύρας 3. Κίνηση περιστρεφόμενου πιάτου 4. Πλήκτρο ανοίγματος θύρας 5. Μονάδα χειρισμού 6. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen ES IT PT GR Instrucciones de Uso e Instrucciones de Montage Instruzioni di Uso e di Montaggio Instruções de Uso com Indicações para Montagem Οδηγιε Χρησεωσ EMW60.0

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. SF140 linea Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177119 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες: 17 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Instructions Manual Kitchen Hoods DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Manuel

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα CS150-5 Ελεύθερη κουζίνα 150cm, µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση A (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709100957 Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα