BEDIENUNGSANWEISUNG EMWG8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEDIENUNGSANWEISUNG EMWG8604.0E. mit Montageanweisungen. ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso."

Transcript

1 BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen ES Instrucciones de uso IT Instruzioni di uso PT Intruções de uso GR Οδηγιε Χρησεωσ EMWG8604.0E

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αξιότιµε χρήστη: εχτείτε τις πιο θερµές µας ευχαριστίες αφού αποκτήσατε έναν Φούρνο Μικροκυµµάτων της µάρκας µας. Είµαστε σίγουροι ότι αυτή η πλήρης, σύγχρονη, λειτουργική και πρακτική συσκευή, κατασκευασµένη µε υλικά αρίστης ποιότητας θα ικανοποιήσει απολύτως τις ανάγκες σας. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σ αυτό το βιβλιό και στο επισυναπτόµενο φυλλάδιο διότι έτσι θα αποκτήσετε ένα καλύτερο αποτέλεσµα κατά την χρήση της συσκευής σας ΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ. I ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Απορριπτόµενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Στην συσκευή έχει τοποθετηθεί αυτό το σήµα ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96EC για τα Ηλεκτρικά και τα Ηλεκτρονικά απορρίµµατα (WEEE). Με την ορθή ανακύκλωση του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην µείωση των πιθανόν αρνητικών συνεπειών της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η οποία µπορεί να προκληθεί από την ακατάλληλη διαχείριση των απορριµµάτων. Το σήµα επάνω στο προϊόν συµβολίζει το γεγονός ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα συνηθισµένο απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η διάθεση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για την ανακύκλωση απορριµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία συλλογής και ανακύκλωσης του προϊόντος απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εταιρία ανακύκλωσης ή στο κατάστηµα από το οποίο προµηθευτήκατε την συσκευή. 70

3 Περιεχόµενα Οδηγίες συναρµολόγησης Σηµαντικές υποδείξεις Περιγραφή του φούρνου Μικροκυµµάτων Πλεονεκτήµατα του φούρνου Μικροκυµµάτων...74 Πως λειτουργεί ο φούρνος Μικροκυµµάτων...74 Για ποιόν λόγο θερµαίνονται τα τρόφιµα...75 Περιγραφή της συσκευής...76 Οδηγίες λειτουργίας Λειτουργία Μικροκυµµάτων...77 Λειτουργία Γκριλ...78 Λειτουργία Μικροκυµµάτων + Γκριλ...78 Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος (Αυτόµατη)...79 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι)...80 Γενικές οδηγίες απόψυξης...82 Ειδική Λειτουργία: ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ...82 Ειδική Λειτουργία: ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ...83 Ειδική Λειτουργία: ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ...83 Προγραµµατισµός του Φούρνου Μικροκυµµάτων...84 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας...85 ιακοπή της Λειτουργίας...85 Εξοικονόµηση Ενέργειας...85 Ρύθµιση του Ρολογιού...86 Εµπλοκή Ασφαλείας...86 Συµβουλές για την Σωστή Χρήση του Φούρνου Λειτουργία µε Μικροκύµµατα...87 Λειτουργία Γκριλ (για τα µοντέλα που διαθέτουν γκριλ)...87 Συµβουλές για την χρήση Μαγειρικών Σκευών Μεταλλικά...88 Υάλινα...88 Πορσελάνη...88 Πήλινα Υαλοβερνικωµένα οχεία...88 Πλαστικά...89 Ξύλινα...89 οκιµή Πιατικών...89 Καπάκια...89 Συντήρηση του Φούρνου Καθαριότητα...90 Αλλαγή του λαµπτήρα...90 Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υ.Τ.Ε.) Λύση προβληµάτων...91 Αλλαγή του Καλωδίου τροφοδότησης...91 Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισµού...92 Προδιαγραφές

4 Οδηγίες συναρµολόγησης Βγάλτε τον φούρνο από την συσκευασία του. Αποσύρατε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξεσουάρ από το εσωτερικό του φούρνου. Επαληθεύστε ότι τα παρακάτω τεµάχια βρίσκονται σε καλή κατάσταση. - Πόρτα και µεντεσέδες - Εµπρόσθιο µέρος του φούρνου - Εσωτερικό και εξωτερικό µέρος Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ελάττωµα ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα που το αγοράσατε. Τοποθετήστε τον φούρνο σε µια επίπεδη επιφάνεια ικανή να κρατήσει το βάρος του. Ο φούρνος θα πρέπει να βρίσκεται µακρυά από πηγές θερµότητας ή ατµού (ηλεκτρικούς φούρνους, ψηστιέρες, κτλ.). Στην περίπτωση που ο φούρνος µικροκυµάτων είναι τοποθετηµένος σε στήλη/κολώνα µε συµβατικό φούρνο, ο φούρνος µικροκυµάτων δεν θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος κάτω από τον συµβατικό φούρνο καθώς υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας υδρατµών στην πόρτα του συµβατικού φούρνου. Ο φούρνος πρέπει να έχει έναν αγωγό τριών καλωδίων, δύο από τα οποία για το µονοφασικό ρεύµα και ένα για την γείωση. Ο κατασκευαστής και το κατάστηµα πώλησης δεν είναι υπεύθυνοι για τις βλάβες ή τα προσωπικά ατυχήµατα, που µπορεί να συµβούν λόγω της µη εκπλήρωσης των οδηγιών εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΕΙΩΣΗ. Για να αποφεύγετε την υπερθέρµανση της συσκευής, συνιστούµε να εγκαταστήσετε τον φούρνο µικροκυµάτων σε ένα έπιπλο µε οπή στο επάνω µέρος (βλέπε το επισυναπτόµενο εγχειρίδιο Οδηγιών Εγκατάστασης). 72

5 Σηµαντικές υποδείξεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η πόρτα ή οι µεντεσέδες της πόρτας έχουν κάποιο ελάττωµα, ο φούρνος δεν πρέπει να συνδεθεί µέχρις ότου επισκευαστεί από εξειδικευµένο τεχνικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνο για τον χρήστη, να παρεµβαίνει ή να πραγµατοποιεί επισκευές που προϋποθέτουν την αντικατάσταση καπακιών ή περιτυλιγµάτων προστασίας από τα µικροκύµµατα. Αυτές οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιούνται από έναν ειδικευµένο τεχνικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα υγρά ή άλλες τροφές δεν πρέπει να θερµαίνονται σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα διότι µπορεί να σπάσουν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον φούρνο χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου µόνο εάν έχουν πληροφορηθεί για τη χρήση αυτού ώστε να αντιληφθούν τους κινδύνους που επιφέρει η λανθασµένη χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν ο φούρνος µικροκυµάτων λειτουργεί στον Συνδυασµό (µικροκύµατα + γκριλ), τα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιούν την συσκευή µόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου καθώς αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο µικροκυµάτων (εσωτερικά) και να αφαιρείτε όποια υπολείµµατα τροφών (για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπετε κεφάλαιο Συντήρηση Φούρνου). Από τη µη διατήρηση του φούρνου καθαρού µπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια του εσωτερικού και κατά συνέπεια να επηρεασθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής µε πιθανές δυσάρεστες καταστάσεις. Όταν ζεσταίνετε σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, επαληθεύστε πάντα το εσωτερικό του φούρνου για την αποφυγή αναφλέξεων. Αν παρατηρήσετε καπνό, αποσυνδέστε τον φούρνο και διατηρήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τις φλόγες. Αφού ζεστάνετε το µπιµπερό ή τις παιδικές κρέµες, ανακινείστε το περιεχόµενο και δοκιµάστε την θερµοκρασία τους πριν τα σερβίρετε. Η θέρµανση ποτών στον φούρνο µπορεί να προκαλέσει το βράσιµο αυτών και γι αυτό πρέπει προσέχετε όταν χειρίζεστε τα διάφορα δοχεία. Τα βραστά αυγά και τα φρέσκα αυγά µε τσόφλι δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο καθώς µπορεί να εκραγούν, ακόµα και µετά το τέλος λειτουργίας των µικροκυµάτων. Χρησιµοποιείτε µόνο τα ειδικά σκεύη για χρήση σε φούρνους µικροκυµάτων. Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικά σκεύη µέσα στον φούρνο εκτός και αν αυτά παρέχονται µαζί µε την συσκευή και για αυτήν την χρήση. Μην θερµαίνετε υγρά ή άλλες τροφές σε δοχεία ερµητικά κλεισµένα διότι µπορούν να σπάσουν. Μην θερµαίνετε ποτέ καθαρό οινόπνευµα ή οινοπνευµατώδη ποτά. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. Σε περίπτωση αµφιβολίας, διαλέξτε µικρές περιόδους χρόνου για να µαγειρέψετε, να ζεστάνετε και να αποψύξετε τα τρόφιµα στον φούρνο. Με µεγάλες περιόδους χρόνου, οι τροφές µπορεί να γίνουν πολύ ξηρές και εκτός αυτού µπορεί και να αρχίσουν να καίγονται. Μην χρησιµοποιείτε τον φούρνο για άλλο λόγο εκτός από το ζέσταµα, το µαγείρεµα και την απόψυξη τροφίµων. Ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς τον δίσκο του ή χωρίς περιεχόµενο (άδειος). Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισµού του φούρνου. 73

6 Περιγραφή του φούρνου Μικροκυµµάτων Πλεονεκτήµατα του φούρνου Μικροκυµµάτων Στην συνηθισµένη κουζίνα η θερµότητα που εκπέµπεται από τις αντιστάσεις ή τα µάτια γκαζιού, εισέρχεται αργά στα τρόφιµα, από έξω προς τα µέσα. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια µεγάλη απώλεια ενέργειας κατά την θέρµανση του αέρα, των συστατικών του φούρνου και των σκευών. Στον φούρνο µικροκυµµάτων, αντίθετα, η θερµότητα δηµιουργείται στο εσωτερικό του ίδιου του τροφίµου, θερµαίνοντας αυτό από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. εν υπάρχουν απώλειες ενέργειας. Ο αέρας, τα εσωτερικά τοιχώµατα του φούρνου και τα σκεύη (όταν είναι τα κατάλληλα), δεν θερµαίνονται µε την δράση των µικροκυµµάτων. Περιληπτικά, οι φούρνοι µικροκυµµάτων παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 1. Οικονοµία στον χρόνο µαγειρέµατος: γενικά, µείωση ¾ του χρόνου σε σχέση µε τον χρόνο µαγειρέµατος. 2. Γρήγορη απόψυξη τροφίµων, µειώνεται έτσι ο κίνδυνος εµφάνισης βακτηρίων. 3. Εξοικονόµηση ενέργειας. 4. ιατήρηση της θρεπτικής αξίας των τροφίµων, λόγω της µείωσης του χρόνου µαγειρέµατος. 5. Εύκολο καθάρισµα. Πως λειτουργεί ο φούρνος Μικροκυµµάτων Στον φούρνο υπάρχει µια βαλβίδα υψηλής τάσης, που ονοµάζεται Μάγνητρον, η οποία µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια µικροκυµµάτων. Αυτά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµµατα κατευθύνονται στο εσωτερικό του φούρνου µέσω ενός κυµµατοδηγού και διανέµονται από έναν µεταλλικό διαστολέα ή µέσω ενός περιστρεφόµενου δίσκου. Μέσα στον φούρνο τα µικροκύµµατα εξαπλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, αντανακλώνται στα µεταλλικά τοιχώµατα και εισχωρούν οµοιόµορφα στα τρόφιµα. 74

7 Για ποιόν λόγο θερµαίνονται τα τρόφιµα Τα περισσότερα τρόφιµα περιέχουν νερό, τα µόρια του οποίου πάλλονται µε την δράση των µικροκυµµάτων. Η προστριβή των µορίων δηµιουργεί θερµότητα, ανεβάζει την θερµοκρασία των τροφίµων, αποψύχοντάς τα, µαγειρεύοντας τα, διατηρώντας τα ζεστά.. Όταν δηµιουργείται θερµότητα στο εσωτερικό των τροφίµων: - Αυτά µπορεί να µαγειρευτούν χωρίς ή µε λίγο υγρό ή λιπαρά. - Η απόψυξη, το ζέσταµα ή το µαγείρεµα γίνεται πιο γρήγορα στον φούρνο µικροκυµµάτων απ ότι στον συνηθισµένο φούρνο. - ιατηρούνται οι βιταµίνες και το άρωµα. - εν υπάρχει καµία αλλαγή στο φυσικό χρώµα ή στη µυρωδιά του φαγητού. Τα µικροκύµµατα περνούν δια µέσου της πορσελάνης, του γυαλιού, του χαρτονιού ή του πλαστικού, αλλά δεν διαπερνούν το µέταλλο. Γι αυτό τον λόγο, µην χρησιµοποιείτε στον φούρνο µικροκυµµάτων µεταλλικά δοχεία ή δοχεία που έχουν µεταλλικά µέρη. Το µέταλλο αντανακλά τα µικροκύµµατα......περνούν δια µέσου της πορσελάνης, του γυαλιού......απορροφούνται από τα τρόφιµα. 75

8 Περιγραφή της συσκευής 1. Κρύσταλλο πόρτας 6. Κουµπί ανοίγµατος πόρτας 2. Κλείδωµα πόρτας 7. Υποδοχή περιστρεφόµενης βάσης 3. Quartz grill 8. Περιστρεφόµενη βάση 4. Καλύµµατα µίκα 9. Εξάρτηµα περιστροφής δίσκου 5. Πίνακας χειρισµού 10. Περιστρεφόµενος δίσκος 11. Σχάρα 76

9 Οδηγίες λειτουργίας 1. Συνδέστε τον φούρνο σε µια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας (βλέπε Οδηγίες Εγκατάστασης). 2. Ανοίξτε την πόρτα, πιέζοντας το κουµπί Ανοίγµατος. Στα µοντέλα που δεν διαθέτουν αυτό το κουµπί, τραβήξτε απλώς την πόρτα. Το εσωτερικό φως πρέπει να ανάψει. 3. Τοποθετείστε το σκεύος µε τα τρόφιµα επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο ή την σχάρα. 4. Βάλτε την λειτουργία και τον χρόνο που επιθυµείτε, σύµφωνα µε τα περιγραφθέντα στα επόµενα κεφάλαια. 5. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 6. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. Στην ψηφιακή οθόνη θα απεικονισθεί ο υπολειπόµενος χρόνος λειτουργίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι ενδείξεις στο πίνακα χειρισµού φωτίζονται ώστε να διευκολύνουν στον προγραµµατισµό του φούρνου µικροκυµάτων. Από το εργοστάσιο είναι ρυθµισµένες οι λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν να φωτίζονται µε κόκκινο χρώµα και αυτές που επιλέγετε να φωτίζονται µε πράσινο χρώµα. Λειτουργία Μικροκυµµάτων 1. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Για να αλλάξετε την ισχύ των µικροκυµµάτων, πιέστε τα κουµπιά + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά, ο φούρνος θα λειτουργήσει από µόνος του µε την ανώτερη ισχύ του. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 77

10 Λειτουργία Γκριλ 1. Πιέστε το κουµπί ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του γκριλ θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. Λειτουργία Μικροκυµµάτων + Γκριλ 1. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας µικροκυµµάτων + γκριλ θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το χρόνο λειτουργίας (π. χ. 10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Για να αλλάξετε την ισχύ των µικροκυµµάτων, πιέστε τους διακόπτες + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά, ο φούρνος θα λειτουργήσει από µόνος του µε την ανώτερη ισχύ του. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 78

11 Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος (Αυτόµατη) 1. Πιέστε το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το βάρος θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε το είδος τροφίµου, πιέζοντας τα κουµπιά + και -. Αν δεν πιέσετε αυτά τα κουµπιά ο φούρνος θα διαλέξει από µόνος του το είδος τροφίµου Ρυθµίστε το βάρος του τροφίµου (π.χ. 1,2 kg) γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 4. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 5. Όταν ο φούρνος σταµατήσει και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και ανακατέψτε τα τρόφιµα. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για να συνεχιστεί η λειτουργία απόψυξης. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα διάφορα προγράµµατα Απόψυξης ανά Βάρος, τα βάρη, οι χρονικοί περίοδοι απόψυξης, οι χρονικοί περίοδοι αναµονής (για µια µεγαλύτερη οµοιοµορφία της θερµοκρασίας). Κωδικός Τρόφιµα Βάρος Χρονική περίοδος απόψυξης Χρονική περίοδος αναµονής Κρέας 0,1 1,5 χλγ 4 45 λεπτά λεπτά Πουλερικά 0,1 1,5 χλγρ 4 50 λεπτά λεπτά Ψάρια 0,1 1,5 χλγρ 4 45 λεπτά λεπτά Φρούτα 0,2 0,5 χλγρ 2 13 λεπτά 5 10 λεπτά Ψωµί 0,1 0,8 χλγρ 2 19 λεπτά 5 10 λεπτά 79

12 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι) 1. Πιέστε 2 φορές το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το χρόνο θα φωτιστεί πράσινη. 2. Ρυθµίστε τον χρόνο απόψυξης (π.χ. 12 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 4. Όταν ο φούρνος σταµατήσει και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και ανακατέψτε τα τρόφιµα. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για να συνεχίσει τη λειτουργία απόψυξης. 80

13 Απόψυξη ανάλογα µε τον χρόνο (µε το Χέρι) Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συνιστώµενοι χρονικοί περίοδοι απόψυξης και αναµονής (για µια Τρόφιµα Τεµάχια χοιρινού, βοδινού, µοσχαρίσιου κρέατος. Κρέας κοµµένο καµµατάκια Κιµάς Λουκάνικα και αλλαντικά Βάρος Χρονική περίοδος απόψυξης µεγαλύτερη οµοιοµορφία της θερµοκρασίας) ανάλογα µε τον τύπο και το βάρος του τροφίµου. Χρονική περίοδος αναµονής Παρατηρήσεις 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 700 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 1500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 100 γρ 4-5 λεπτά 5-6 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 300 γρ 8-9 λεπτά 8-10 λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 125 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 250 γρ 8-9 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Πουλερικά, τενάχια κρέατος 200 γρ 7-8 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά πουλερικών 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές Κοτόπουλο, Γαλοπούλα Ψάρι 1000 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1200 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 1500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Πέστροφα 200 γρ 6-7 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά Καρκινοειδή Φρούτα Ψωµί 100 γρ 3-4 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 200 γρ 4-5 λεπτά 5-8 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 300 γρ 8-9 λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 500 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 3 φορές 100 γρ 2-3 λεπτά 2-3 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 200 γρ 4-5 λεπτά 5-6 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά 500 γρ λεπτά 8-10 λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές 800 γρ λεπτά λεπτά Περιστρέψατε 2 φορές Βούτυρο 250 γρ 8-10 λεπτά λεπτά Κουάρκ 250 γρ 6-8 λεπτά 5-10 λεπτά Περιστρέψατε 1 φορά, αφήστε το σκεπασµένο Περιστρέψατε 1 φορά, αφήστε το σκεπασµένο Κρέµα γάλακτος 250 γρ 7-8 λεπτά λεπτά Αφαιρέστε το πώµα 81

14 Γενικές οδηγίες απόψυξης 1. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο υλικό για την απόψυξη (πορσελάνη, κρύσταλλο ή άλλο υλικό κατάλληλο για φούρνο µικροκυµάτων). 2. Τόσο η λειτουργία Απόψυξη ανά Βέρος όσο και οι πίνακες Απόψυξης ανάλογα µε τον χρόνο, αναφέρονται σε νωπά τρόφιµα. Το βάρος δεν περιλαµβάνει το βάρος των συσκευασιών. 3. Ο χρόνος απόψυξης ποικίλει ανάλογα µε την ποσότητα και το µέγεθος των τροφίµων. Οι µικρές ποσότητες αποψύχονται πιο εύκολα από τις µεγάλες. 4. Σε περίπτωση πιο ευαίσθητων τροφίµων ή τροφίµων µε ακανόνιστο σχήµα, συνίσταται να καλυφθούν τα πιο λεπτά µέρη όπως τα µπουτάκια και τα φτερά των πουλερικών ή τα πτερύγια του ψαριού. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί αλουµινόχαρτο, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί αφού περάσει το µισό διάστηµα του χρόνου απόψυξης. Το αλουµινόχαρτο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 2 εκατοστά από τα τοιχία του φούρνου µικροκυµάτων, σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να δηµιουργηθεί µια ηλεκτρική εκκένωση. 5. Τα τρόφιµα µε ιστό µεγαλύτερης πυκνότητας πρέπει να περιστραφούν πολλές φορές. 6. Τοποθετήστε οµοιόµορφα φούρνο µικροκυµάτων τα κατεψυγµένα προϊόντα. Τα τρόφιµα που έχουν επίπεδο σχήµα αποψύχονται πιο εύκολα. 7. Τα πολύ λιπαρά τρόφιµα, όπως το βούτυρο, το κουάρκ (παράγωγο του γάλακτος, αρκετά πυκνό) και οι κρέµες γάλακτος, δεν πρέπει να αποψύχονται απολύτως. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι αρκετά µερικά λεπτά αναµονής για να είναι αυτά τα τρόφιµα έτοιµα να σερβιριστούν / καταναλωθούν. Οι κατεψυγµένες κρέµες γάλακτος πρέπει να χτυπηθούν σε περίπτωση που υπάρχουν ακόµη µερικά κοµµάτια πάγου. 8. Τα πουλερικά πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα µικρό πιάτο ανάποδα, για να στραγγίξουν καλύτερα. 9. Το ψωµί πρέπει να περιτυλιχτεί µε µια πετσέτα για να µην ξεραθεί. Ειδική Λειτουργία: ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΥΓΡΑ / ΠΑΤΑΤΕΣ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Υγρά 1 F 1.1 Υγρά 2 F 1.2 Υγρά 3 F 1.3 Πατάτες 250γρ F 1.4 Πατάτες 500γρ F 1.5 Πατάτες 1000γρ F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Τοποθετήστε το υγρό σε ένα κατάλληλο δοχείο και τοποθετήστε το δοχείο στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Τοποθετήστε τις πατάτες σε ένα δοχείο, προσθέσατε 1-2 κουταλιές νερό, σκεπάστε το και τοποθετήστε το στον δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. 82

15 Ειδική Λειτουργία: ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΠΟΥΡΕΣ/ΣΟΥΦΛΕ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Πουρές πατάτας F2.1 Σουφλέ µε ζύµη F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Ετοιµάστε έναν πουρέ πατάτας µε ένα κιλό (1000g) ωµή πατάτα. Τοποθετήστε τον πουρέ σε ένα δοχείο (διαµέτρου περίπου 25-26) και έπειτα τοποθετήστε το στον δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Ετοιµάστε ένα Σουφλέ µε µια ζύµη περίπου 250 γρ. Τοποθετήστε το σουφλέ σε ένα δοχείο (διαµέτρου περίπου 22 εκατοστών και ύψους 10 εκατοστών), σκεπάστε το και έπειτα τοποθετήστε το στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. Ειδική Λειτουργία: ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ 1. Πατήστε την Ειδική λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ διαδοχικά µέχρι την επιθυµούµενη επιλογή που απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. Η ένδειξη Ειδικής λειτουργίας ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ανάβει. Επιλογή Οθόνη Ετοιµασία Προµαγειρευµένα πιάτα (1 µερίδα g) Τσιγαριστά / Μαγειρευτά (Περίπου γρ) F3.1 F Πατήστε το κουµπί START. Ο φούρνος µικροκυµάτων θα αρχίσει να λειτουργεί. Ανοίξτε την συσκευασία του προµαγειρευµένυ πιάτου (Κανελόνια, µακαρόνια, νιόκι, κτλ.), και τοποθετήστε στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων ή βάλτε το περιεχόµενο σε ένα πιάτο. Σκεπάστε αµέσως. Τοποθετήστε το τσιγαριστό/µαγειρευτό (π.χ.: λάχανο, µαγειρευτό κοτόπουλο) στο δοχείο, σκεπάστε και τοποθετήστε στο δίσκο του φούρνου µικροκυµάτων. 83

16 Προγραµµατισµός του Φούρνου Μικροκυµµάτων Οι κανονικές λειτουργίες (Μικροκύµµατα, Γκριλ, Μικροκύµµατα + Γκριλ, Απόψυξη σε σχέση µε το βάρος και Απόψυξη σε σχέση µε τον χρόνο) µπορούν να προγραµµατισθούν διαδοχικά µέχρι 3 λειτουργίες το ανώτερο. Παραδέιγµατος χάριν, για την απόψυξη σε σχέση µε το βάρος 800 γραµ. κρέατος, ζέσταµα µε µικροκύµµατα για 10 λεπτά στο 4 και τέλος χρήση της λειτουργίας Μικροκύµµατα + Γκριλ για 8 λεπτά στο 3, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω τρόπο διαδικασίας: 1. Πιέστε το κουµπί ΑΠΟΨΥΞΗ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της απόψυξης σε σχέση µε το βάρος θα φωτιστεί πράσινη. 2. Το είδος τροφίµου (κρέας = τύπος 1), είναι προγραµµατισµένο από το εργοστάσιο. 3. Ρυθµίστε το βάρος του τροφίµου (0,8 kgr) γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 4. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για να προχωρήσετε στον προγραµµατισµό της επόµενης λειτουργίας. 5. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 6. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας (10 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 7. Πιέστε το κουµπί για να αλλάξετε την ισχύ του φούρνου µικροκυµµάτων στο Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για να προχωρήσετε στον προγραµµατισµό της επόµενης λειτουργίας. 9. Πιέστε το κουµπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των µικροκυµµάτων θα φωτιστεί πράσινη. 10. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας (8 λεπτά), γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. 11. Πιέστε 2 φορές το κουµπί για να αλλάξετε την ισχύ του φούρνου µικροκυµµάτων στο Πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. 13. Όταν ο φούρνος σταµατήσει την λειτουργία του και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το κρέας από την άλλη µεριά. Κλείστε την πόρτα ξανά και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 84

17 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας... Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος των τροφίµων. Τότε : - ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ, - Το Γκριλ σβήνει, διατηρώντας όµως υψηλή θερµοκρασία. - Ο χρονοδιακόπτης θα σταµατήσει αυτόµατα, δείχνοντας τον υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας. Θα µπορείτε εν τω µεταξύ, αν θέλετε: - Να ανακατέψτε τα τρόφιµα, για να βελτιώσετε την οµοιοµορφία µαγειρέµατος, - Να αλλάξτε το επίπεδο ισχύος µικροκύµµατος πιέζοντας τα κουµπιά + ή - ; - Να διαλέξετε άλλη λειτουργία, πιέζοντας τα κουµπιά Λειτουργίας; - Να αλλάξετε τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας, γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα. Κλείστε και πάλι την πόρτα και πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. Ο φούρνος θα αρχίσει να λειτουργεί. ιακοπή της Λειτουργίας Για να διακόψετε την λειτουργία του φούρνου πριν τελειώσει ο προγραµµατισµένος χρόνος, πιέστε το κουµπί ΣΤΑΣΗ ή ανοίξτε την πόρτα. Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε το µαγείρεµα των τροφίµων, κλείστε την πόρτα και πιέστε πάλι το κουµπί ΣΤΑΣΗ. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και στην Οθόνη θα εµφανιστεί το Ρολόι. Στο τέλος του χρόνου λειτουργίας, ο φούρνος θα σταµατήσει, εκπέµποντας 3 χαρακτηριστικούς ήχους και στην Οθόνη θα απεικονισθεί η λέξη End. Οι χαρακτηριστικοί ήχοι θα επαναλαµβάνονται κάθε 30 δευτερόλεπτα µέχρι να ανοίξετε τη πόρτα του φούρνου ή πατήσετε το κουµπί ΣΤΑΣΗ. Εξοικονόµηση Ενέργειας Αυτός ο φούρνος Μικροκυµµάτων έχει ένα ειδικό σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας το οποίο ενεργοποιείται αφού περάσουν 10 λεπτά µη χρήσης της συσκευής. Όταν ενεργοποιείται αυτό το σύστηµα, όλες οι ενδείξεις στο πάνελ χειρισµού της συσκευής θα σβήσουν και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ώρα. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ο χρήστης πιέσει οποιοδήποτε κουµπί. 85

18 Ρύθµιση του Ρολογιού 1. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ µέχρι να αναβοσβήσουν τα ψηφία. 2. Ρυθµίστε την ώρα γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 3. Πιέστε ξανά το κουµπί ΡΟΛΟΪ για να ρυθµίσετε τα λεπτά. 4. Ρυθµίστε τα λεπτά γυρίζοντας τον ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ επιλογέα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 5. Πιέστε το κουµπί ΡΟΛΟΪ για να τελειώσετε. Εµπλοκή Ασφαλείας 1. Η λειτουργία του φούρνου µπορεί να µπλοκαριστεί (π.χ. για να µην µπορούν να τον χρησιµοποιήσουν τα παιδιά) πιέζοντας το κουµπί ΣΤΑΣΗ για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν,ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Στην οθόνη θα απεικονισθούν 4 γραµµές και ο φούρνος θα µπλοκαριστεί. 2. Μπορείτε να δείτε το Ρολόι ανά πάσα στιγµή πιέζοντας το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ. 3. Για να ξεµπλοκάρετε τον φούρνο, πιέστε το κουµπί ΈΝΑΡΞΗ για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν,ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Στην οθόνη θα ξαναεµφανιστεί το Ρολόι. 86

19 Συµβουλές για την Σωστή Χρήση του Φούρνου Λειτουργία µε Μικροκύµµατα Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε σκεύος επαληθεύστε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνους µικροκυµµάτων (ΒΛΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΕΙΩΝ). Χαράξτε την επιφάνεια των τροφίµων πριν τα µαγειρέψετε. Όταν ζεσταίνετε υγρά, τοποθετήστε τα σε ένα δοχείο µε πλατύ στόµιο, για να µπορούν να εξατµίζονται σωστά. Μην ξεχνάτε ότι στον φούρνο µικροκυµµάτων: 1. Όσο πιο µεγάλη είναι η ποσότητα τροφών, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για το µαγείρεµά τους. 2. Όσο πιο χαµηλή είναι η θερµοκρασία των τροφίµων, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για το µαγείρεµά τους. 3. Τα λιγότερο συµπαγή τρόφιµα ετοιµάζονται πιο γρήγορα. 4. Μια οµοιόµορφη διανοµή των τροφίµων στην βάση του φούρνου εγγυάται καλύτερα αποτελέσµατα µαγειρέµατος. Βάζοντας τα πιο συµπαγή τρόφιµα στο εξωτερικό µέρος και τα λιγότερο συµπαγή στο κέντρο του πιάτου, µπορούν να µαγειρευτούν διάφοροι τύποι τροφίµων συγχρόνως. 5. Αφού σβήσετε τον φούρνο, τα τρόφιµα θα πρέπει να παραµείνουν λίγο στο φούρνο πριν τα σερβίρετε. Έτσι βελτιώνεται το µαγείρεµα, διότι συνεχίζει το βράσιµο για ορισµένα ακόµα δευτερόλεπτα. 6. Σκεπάζοντας τα τρόφιµα ελαττώνεται ο χρόνος βρασίµατος και δεν εξατµίζονται τα υγρά (τα τρόφιµα δεν αφυδατώνονται). Τα καπάκια πρέπει να είναι από διάφανο υλικό για τα µικροκύµµατα, και θα πρέπει να έχουν µια µικρή οπή για την έξοδο του ατµού. Λειτουργία Γκριλ (για τα µοντέλα που διαθέτουν γκριλ) Για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης του Γκριλ, χρησιµοποιείστε την σχάρα που περιλαµβάνεται στην συσκευή. Μην τοποθετείτε την σχάρα µε τέτοιο τρόπο που να έρχεται σε επαφή µε τις µεταλλικές επιφάνειες του εσωτερικού του φούρνου, διότι µπορεί να δηµιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο και εποµένως κάποια ζηµιά στον φούρνο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Κατά την διάρκεια της πρώτης χρήσης του γκριλ δεν είναι παράξενη η απελευθέρωση καπνών και οσµών που προέρχονται από λάδια που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. 2. Μετά από τις πρώτες χρήσεις του γκριλ η περιοχή µε οπές που προστατεύει τις αντιστάσεις του γκριλ αλλάζει και παίρνει ένα χρυσαφί χρώµα. Αυτό οφείλεται στις υψηλές θερµοκρασίες του γκριλ κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. 3. Το κρύσταλλο της πόρτας αναπτύσσει υψηλές θερµοκρασίες κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Γκριλ. Γι αυτόν το λόγο, ο φούρνος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος σε ένα ύψος τουλάχιστον 80 εκ. από το έδαφος, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. 4. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας µε Γκριλ, τα τοιχώµατα του φούρνου και το Γκριλ θα είναι πολύ ζεστά. Ενδείκνυται η χρήση γαντιών κουζίνας. 5. Κατά την διάρκεια παρατεταµένης λειτουργίας του γκριλ οι αντιστάσεις σβήνουν κατά µικρά χρονικά διαστήµατα, λόγω του ότι δρα ο θερµοστάτης ασφαλείας. 6. Μην χρησιµοποιείτε πλαστικά ή άλλα υλικά που δεν αντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες, διότι µπορεί να καταστραφούν µε την υψηλή θερµοκρασία του γκριλ. 87

20 Συµβουλές για την χρήση Μαγειρικών Σκευών Μεταλλικά Μην χρησιµοποιείτε στον φούρνο µικροκυµµάτων µεταλλικά δοχεία (κονσέρβες, κτλ.), συσκευασίες µε αλουµινόχαρτο, κουτάλια, πηρούνια, µαχαίρια, κτλ. Τα µικροκύµµατα αντανακλώνται στο µέταλλο και τα τρόφιµα δεν θερµαίνονται. Πρέπει να βγάζετε τα τρόφιµα από την αλουµινένια συσκευασία τους και να τα τοποθετείτε σε κατάλληλα για φούρνο µικροκυµµάτων σκεύη. Καθότι τα µικροκύµµατα δεν διαπερνούν το φύλλο αλουµινίου, τα τρόφιµα θερµαίνονται µόνο στο επάνω µέρος. Χρησιµοποιώντας το κατάλληλο σκεύος, η θερµότητα διανέµεται οµοιόµορφα στα τρόφιµα. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Για να αποψύξετε και να µαγειρέψετε µε οµοιόµορφο τρόπο τεµάχια κρέατος ακανόνιστου µεγέθους, ενδύκνυται να σκεπάσετε τα πιό λεπτά κοµµάτια µε φύλλα αλουµινίου. Το φύλλο αλουµινίου θα πρέπει να απέχει από τα τοιχώµατα του φούρνου τουλάχιστον 2 εκ., αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρικό τόξο. Μπορείτε να χρησιµοποιείσετε µεταλικά καλαµάκια, αλλά πρέπει να είναι πιό µικρά από τα τεµάχια του κρέατος. Υάλινα Μπορείτε να χρησιµοποιείσετε γυάλινα δοχεία (κρυστάλλινα) τα οποία είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες. Πορσελάνη Η πορσελάνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον φούρνο µικροκυµµάτων αλλά δεν θα πρέπει να έχει σχέδια. Στο εσωτερικό των σχεδίων µπορεί να Το κρύσταλλο περιέχει ένα ορισµένο ποσοστό χρωµίου και µπορεί να ραγίσει όταν ο χρόνος βρασίµατος είναι παρατεταµένος. υπάρχει υγρασία η οποία µε την δράση των µικροκυµµάτων µπορεί να δηµιουργήσει µιά αύξηση της πίεσης, και συνεπώς να καταστρέψει το σχέδιο. Πήλινα Υαλοβερνικωµένα οχεία Αυτό το είδος δοχείων µπορεί να θερµανθεί αρκετά όταν ο χρόνος βρασίµατος είναι παρατεταµένος. Τα βαµµένα υαλοβερνικωµένα πήλινα πιατικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων όταν το βάψιµο βρίσκεται κάτω από το υαλοβερνίκωµα. Μερικά κρύσταλλα και χρώµατα περιέχουν µεταλλικά στοιχεία. Τα πιατικά κατασκευασµένα µε αυτό το είδος κρυστάλλων δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων διότι µπορεί να πάθουν ζηµιά. Τα επιχρυσωµένα ή επάργυρα δοχεία µπορεί να σκουρήνουν µε την δράση των µικροκυµµάτων. 88

21 Πλαστικά Τα πλαστικά πιατικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερµοκρασίες τουλάχιστον 180 C. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να παραµορφωθούν. Τα πιατικά από ΜΕΛΑΜΙΝΑ δεν είναι κατάλληλα για τον φούρνο µικροκυµµάτων, διότι θερµαίνονται υπερβολικά. Για να ζεστάνετε ή να µαγειρέψετε τρόφιµα σε πλαστική σακούλα, θα πρέπει να τρυπήσετε την συσκευασία για να µπορεί να βγει ο ατµός και να µην σπάσει η σακούλα. Ξύλινα εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ξύλινα δοχεία στον φούρνο µικροκυµµάτων. οκιµή Πιατικών Για να επαληθεύσετε αν τα κρυστάλλινα, πήλινα ή πορσελάνινα πιατικά είναι κατάλληλα για να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων, πραγµατοποιήστε την εξής δοκιµή: 1. Τοποθετείστε το πιάτο άδειο µαζί µε ένα ποτήρι νερό, στο εσωτερικό του φούρνου. 2. Κλείστε την πόρτα. 3. Τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργιών στην θέση µικροκύµµατα / ανώτατη ισχύ. 4. Ρυθµίστε τον χρόνο λειτουργίας για 1 λεπτό. Παρατηρήσεις: Ο φούρνος αρχίζει να λειτουργεί Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας ακούσετε θορύβους µαζί µε σπίθες, σταµατήσετε αµέσως την συσκευή. Τα πιατικά που παρουσιάζουν τέτοιο πρόβληµα, ή εκείνα που όταν τα βγάλετε από το φούρνο είναι ζεστά, δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον φούρνο µικροκυµµάτων. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Τα πήλινα υαλοβερνικωµένα δοχεία περιέχουν πολλά µόρια νερού, γι αυτό ζεσταίνονται αρκετά. Παρόλα ταύτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον φούρνο µικροκυµµάτων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ρωτήστε τον πωλητή των πιατικών και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για τον φούρνο µικροκυµµάτων. Καπάκια Συνίσταται η χρήση κρυστάλλινων καπακιών ή πλαστικών µεµβρανών, διότι: 1. εν επιτρέπουν την υπερβολική έξοδο ατµών, ειδικά κατά τη διάρκεια µεγάλων χρόνων µαγειρέµατος. 2. Τα τρόφιµα ζεσταίνονται πιό γρήγορα. 3. Τα τρόφιµα δεν ξηραίνονται. 4. εν χάνεται το άρωµά των τροφίµων. Τα καπάκια πρέπει να έχουν οπές για εξάτµιση και για να αποφεύγεται η πίεση. Η πλαστική µεµβράνη πρέπει να τρυπηθεί. Τα µπιµπερό, γυάλινα δοχεία φαγητού για µωρά και άλλα παρόµοια, πρέπει να ζεσταίνονται χωρίς καπάκι, διότι µπορεί να σπάσουν. 89

22 Συντήρηση του Φούρνου Καθαριότητα ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια µε ουδέτερο σαπούνι, χλιαρό νερό και στεγνώστε µε ένα υγρό πανί. 2. Αποφύγετε την είσοδο νερού στις οπές αερισµού του φούρνου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 1. Καθαρίστε τα τοιχώµατα του φούρνου µετά από κάθε χρήση µε ένα υγρό πανί. 2. Αποφύγετε την είσοδο νερού στις οπές αερισµού του εσωτερικού του φούρνου. 3. Εάν µετά από το µαγείρεµα παρατηρήσετε ότι το εσωτερικό του φούρνου είναι πολύ βρώµικο, τοποθετήστε ένα ποτήρι νερό επάνω στον δίσκο και ανάψτε τον φούρνο για 4 λετπά στη ανώτερη ισχύ του. Ο ατµός µαλακώνει την ακαθαρσία, την οποία µπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα µε ένα µαλακό πανί. 4. Ο δίσκος µπορεί να πλυθεί κανονικά µε απορρυπαντικό πιάτων ή στο πλυντήριο. ΠΟΡΤΑ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 1. Αυτές οι περιοχές πρέπει να είναι πάντα καθαρές, ειδικά οι επιφάνειες επαφής µεταξύ της πόρτας και του εµπρόσθιου µέρους του φούρνου, για να αποφευχθούν διαρροές µικροκυµµάτων. 2. Χρησιµοποιείστε ουδέτερο σαπούνι, χλιαρό νερό και στεγνώστε µε ένα µαλακό πανί. Αλλαγή του λαµπτήρα Σε µερικά µοντέλα ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον λαµπτήρα µόνος του. Ο φούρνος έχει ένα καπάκι στο αριστερό µέρος του. Για να αλλάξετε τον λαµπτήρα ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Βγάλτε από την πρίζα το καλώδιο του φούρνου. 2. Αποσύρατε το καπάκι του χώρου όπου βρίσκεται ο λαµπτήρας. 3. Αντικαταστείστε τον λαµπτήρα µε έναν καινούργιο 25 W. 4. Τοποθετείστε και πάλι το καπάκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: στα µοντέλα που δεν έχουν καπάκι, η αλλαγή του λαµπτήρα πρέπει να γίνει από την Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης διότι χρειάζονται ειδικά εργαλεία. 90

23 Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Υ.Τ.Ε.) Λύση προβληµάτων Οι επισκευές ή παρεµβάσεις που γίνονται από προσωπικό που δεν ανήκει στην Υ.Τ.Ε. µπορεί να έχουν επικίνδυνες συνέπειες. Οποιοδήποτε είδος επισκευής ή παρέµβασης θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, ειδικευµένο προσωπικό της επίσηµης Υ.Τ.Ε. ή από έναν εξουσιοδοτηµένο πράκτορα. Αν δείτε κάποια ανωµαλία στον φούρνο, πραγµατοποιείστε τις εξής δοκιµές, πριν τηλεφωνήσετε στην Υ.Τ.Ε.: 1. οκιµάστε αν η πρίζα είναι συνδεδεµένη στο ρεύµα και αν ο φούρνος έχει ρεύµα (βάλτε στην πρίζα µια άλλη συσκευή και δοκιµάστε αν λειτουργεί). 2. Αν ο λαµπτήρας του φούρνου ανάβει αλλά τα τρόφιµα δεν ζεσταίνονται, επαληθεύστε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισµένη (εάν η πόρτα δεν κλείνει καλά δεν παράγονται µικροκύµµατα). Αλλαγή του Καλωδίου τροφοδότησης Εάν το καλώδιο τροφοδότησης έχει χαλάσει, πρέπει να αλλαχτεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένους πράκτορες ή ειδικούς τεχνικούς της Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης διότι χρειάζονται ειδικά εργαλεία. 91

24 Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισµού Σύµβολο Περιγραφή Ισχύς Τρόφιµα P W Αργό ξεπάγωµα ευαίσθητων τροφίµων, διατήρηση φαγητών ζεστών. P W Μαγείρεµα σε χαµηλή θερµοκρασία, βράσιµο ρυζιού. Γρήγορο ξεπάγωµα. Μικροκύµατα P W Λιώσιµο βουτύρου. Ζέσταµα παιδικών τροφών. Μαγείρεµα λαχανικών και άλλων τροφίµων. P W Προσεκτικό µαγείρεµα και ζέσταµα. Μαγείρεµα και ζέσταµα µικρών ποσοτήτων. Ζέσταµα ευαίσθητων τροφίµων. P W Γρήγορο µαγείρεµα και ζέσταµα υγρών και άλλων φαγητών. P W Φρυγάνισµα. Μικροκύµατα + Γκριλ P W P W P W Ψήσιµο πουλερικών και κρέατος. Ψήσιµο ρολού κιµά και φαγητών ογκρατέν. Προετοιµασία βοδινού µπουτιού. P W Πατάτες ογκρατέν. Γκριλ ---- Ψήσιµο στο γκριλ όλων των φαγητών. Προδιαγραφές - Τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος... βλ. ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών - Ασφάλεια A / 250 V - Απαιτούµενη ισχύς W - Ισχύς γκριλ W - Ισχύς µικροκυµάτων W - Συχνότητα µικροκυµάτων MHz - Εξωτερικές διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) mm - ιαστάσεις θαλάµου (Πλάτος x Ύψος x Βάθος) mm - Χωρητικότητα φούρνου l - Βάρος kg 92

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu

Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu Manual de Instrucciones Manual de Instruções Οδηγιε Χρησεωσ Kullanma Kılavuzu ES PT GR TR MWL 20 BIS Cód.: 1831230 GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH Οδηγιες Χρησεως Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο μοντέρνος, λειτουργικός και πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως

Kullanim Kilavuzu. Οδηγιες Χρησεως Kullanim Kilavuzu Mikrodalga Firin Οδηγιες Χρησεως Φούρνος Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙ GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου. σελ.3 1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου..σελ. 4 1.3 Οδηγίες για την τοποθέτηση...σελ. 4 1.4 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ K93205MW Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡIΚΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ του σπιτιού σας. Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1. el - GR Οδηγίες χρήσης Συσκευές µικροκυµάτων M 8151-1, Μ 8161-1 Μ 8261-1 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com

COMPACT EASYTRONIC. www.whirlpool.com COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚH ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 28 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 28 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 30 1. Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ K80201MW Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Πριν από τη χρήση του φούρνου, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR Οδηγίες χρήσης Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 2 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 2 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 2 1. Εγκατάσταση και ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880

Инструкция по эксплуатации. Οδηγίες Χρήσης. Паровой духовой. Φούρνος ατμού ZCB 880 Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Φούρνος ατμού Паровой духовой шкаф ZCB 880 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 2 Περιγραφή προϊόντος _ 3 Πριν από την πρώτη χρήση 5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Αγαπητέ Πελάτη! Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι τα προϊόντα μας είναι εμπιστοσύνης. Οι οδηγίες έχουν συγκροτηθεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Φούρνος µικροκυµάτων 20L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Μοντέλο : CMW201M Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο,πριν δοκιµάσετε να βάλετε σε λειτουργία και να χρησιµοποιήσετε το φούρνο µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ 610.835 V3/0711 GR Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες 122 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2352B Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικός φούρνος Ηλεκτρικός φούρνος Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα διαπιστώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή. EMCCD 6622 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓIΕΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή. ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-870 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HA-870... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ / ΦΟΥΡΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΩΝ /

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ. συσκευή. EMWD 6622 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή. ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα