ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά"

Transcript

1 ÐÑÁÊÔÉÊÁ 11ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΥΠΕΡ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 ΓΟΠΝ και εκρίζωση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Kατά Απόστολος Μαντίδης Δεν μπορεί να δοθεί μια σαφής απάντηση στο ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί ή όχι θεραπεία εκρίζωσης της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης (H.p.λ.) σε ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ), όταν δεν υπάρχει άλλη γαστροδωδεκαδακτυλική νόσος που θα αποτελούσε απόλυτη ένδειξη χορήγησής της. Ο κύριος λόγος για την αδυναμία σαφών σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών είναι τα αντικρουόμενα δεδομένα της βιβλιογραφίας για τις περισσότερες παραμέτρους του θέματος. Στην παρούσα εισήγηση θα υποστηριχθούν οι απόψεις εναντίον της χορήγησης θεραπείας εκρίζωσης της H.p.λ. στη ΓΟΠΝ, οι οποίες συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Η H.p.λ. δεν αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της ΓΟΠΝ Στις περισσότερες μελέτες δεν έχει αποδειχθεί ότι η H.p.λ. προκαλεί ΓΟΠΝ. 1 Υπάρχει ευρεία γεωγραφική διακύμανση της επίπτωσης της H.p.λ. στη ΓΟΠΝ. Κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 40% και είναι περίπου κατά 10% μικρότερη αυτής σε υγιείς και ασθενείς με λειτουργική δυσπεψία. Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 57

2 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - ΓΟΠΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Πίνακας 1. Γιατί δεν έχει ένδειξη η θεραπεία εκρίζωσης της H.p.λ. στη ΓΟΠΝ. Δεν αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της ΓΟΠΝ Δεν επιβαρύνει τις κλινικές, ενδοσκοπικές, πεχαμετρικές παραμέτρους και την παθογένεια της νόσου Δεν επηρεάζει αρνητικά τη δράση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για επιδείνωση της γαστρικής ατροφίας στους λαμβάνοντες χρονίως PPIs Πιθανώς προστατεύει από την ανάπτυξη σοβαρής οισοφαγίτιδας, οισοφάγου Barrett και αδενοκαρκινώματος σε Barrett Σε μια συστηματική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός παράγων που περιπλέκει τη συσχέτιση H.p.λ. και ΓΟΠΝ είναι τα διαφορετικά γεωγραφικά δεδομένα. Η ανάλυση 20 μελετών έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος ύπαρξης ΓΟΠΝ σε ασθενείς με H.p.λ. ήταν OR:0,60 (0,47-0,78), εύρημα που πιθανολογεί προστατευτική παρά επιβαρυντική δράση. Τα δεδομένα από τις Ευρωπαϊκές μελέτες είναι αντικρουόμενα, αλλά ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός για ασθενείς από τη Βόρεια Αμερική [OR: 0,70 (0,55-0,90)] και την Άπω Ανατολή [OR: 0,24 (0,19-0,32]. 2 Η H.p.λ. δεν επιβαρύνει την κλινική και εργαστηριακή εκδήλωση ή την παθογένεια της ΓΟΠΝ Η επίδραση της εκρίζωσης της Η.p. λοίμωξης στην οισοφαγική έκθεση στο οξύ ποικίλλει. Σε δύο μελέτες 3,4 σε ασθενείς με Η.p. γαστρίτιδα δεν βρέθηκαν διαφορές στην 24ωρη πεχαμετρία πριν και μετά την εκρίζωση. Όμως οι Feldman και συν βρήκαν ότι 3/9 ασθενείς με γαστρίτιδα ανέπτυξαν παθολογική όξινη ΓΟΠ μετά την εκρίζωση. 5 Οι Wu και συν 6 συγκρίνοντας την οισοφαγική έκθεση στο οξύ σε 14 ασθενείς που πήραν τυφλά εκρίζωση και σε 11 που πήραν ομεπραζόλη δεν βρήκαν διαφορά στον % χρόνο έκθεσης στο οξύ, αλλά ο % χρόνος με pη <2 και <3 ήταν σημαντικά αυξημένος στους ασθενείς που πήραν εκρίζωση ενώ σ ένα μικρό αριθμό ασθενών επιδεινώθηκε η οισοφαγίτιδα. Είναι δύσκολο να βγει κάποιο συμπέρασμα από αυτές τις μελέτες επειδή ο αριθμός ασθενών είναι μικρός, ο τύπος και η έκταση της γαστρίτιδας που επηρεάζουν τη γαστρική έκκριση δεν αξιολογήθηκε και η επίπτωση και σοβαρότητα της ΓΟΠΝ δεν καθοριζόταν. Σε μια προοπτική διπλή τυφλή μελέτη συγκρίθηκαν τα παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά 50 ασθενών με ΓΟΠΝ και H.p.λ. με αυτά 51 χωρίς H.p.λ. 7 Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ένταση των συμπτωμάτων, την ποιότητα ζωής και στα ενδοσκοπικά και πεχαμετρικά ευρήματα, αν και οι ασθενείς χωρίς τη λοίμωξη έπαιρνα μεγαλύτερη δόση ΡΡΙ προφανώς λόγω σοβαρότερων συμπτωμάτων. Όμως και στη μελέτη αυτή δεν μελετήθηκε η συνύπαρξη και ο τύπος της γαστρίτιδας. 58

3 ΚΑΤΑ Η H.p.λ. δεν επηρεάζει αρνητικά τη δράση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) Έχει συζητηθεί η επίδραση της εκρίζωσης της Η.p.λ. στη θεραπευτική ανταπόκριση της ΓΟΠΝ στους ΡΡΙ. Το ενδογαστρικό ph είναι υψηλότερο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ΡΡΙ στους ασθενείς με Η.p.λ. παρά στους αρνητικούς ή σ αυτούς που έλαβαν επιτυχή εκρίζωση. 8 Το ερώτημα είναι αν αυτή η διαφορά έχει κλινική σημασία. Οι Holtman και συν 9 διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με H.p.λ. που έπαιρναν παντοπραζόλη είχαν υψηλότερα ποσοστά συμπτωματικής ύφεσης και επούλωσης της οισοφαγίτιδας μετά 4 και λιγότερο υψηλότερα μετά 8 εβδομάδες από αυτούς χωρίς τη λοίμωξη. Αντίθετα ήταν τα αποτελέσματα άλλων ελεγχόμενων και μη μελετών, που δεν έδειξαν αρνητική επίδραση της θεραπείας με διάφορους ΡΡΙ, στη συμπτωματική ανταπόκριση, στα ποσοστά επούλωσης και στο χρόνο οισοφαγικής έκθεσης στο οξύ Συμπερασματικά οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η Η.p.λ. δεν επηρεάζει αρνητικά τη αποτελεσματικότητα των ΡΡΙs στη συμπτωματική ύφεση, την επούλωση της οξείας οισοφαγίτιδας ή τη θεραπεία συντηρήσεως της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας. Δεν είναι απόλυτη η ένδειξη εκρίζωσης της Η.p.λ. στους λαμβάνοντες χρονίως ΡΡΙs Η σύσταση εκρίζωσης της Η.p.λ. στους ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ΡΡΙ, στηρίζεται στη μελέτη των Kuipers και συν το 1996, 15 στην οποία διαπιστώθηκε επιδείνωση της ατροφικής γαστρίτιδας του σώματος. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται η στρατηγική του test and treat στους χρόνιους παλινδρομικούς ασθενείς. Για να εφαρμοσθεί μια τέτοια ιατρική πολιτική θα πρέπει να υπάρχουν απόλυτα τεκμηριωμένοι με ελεγχόμενες μελέτες λόγοι. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το μεγάλο κόστος που απορρέει από τη μεγάλη συχνότητα της ΓΟΠΝ στις δυτικές κοινωνίες, οι μεταβολές στη μικροβιακή αντοχή, ενώ θα χαθεί, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, η πιθανή προστατευτική δράση της Η.p.λ. για την ανάπτυξη οισοφάγου Βarrett και αδενοκαρκινώματος οισοφάγου στον Barrett η συχνότητα του οποίου αγγίζει τα όρια συναγερμού. Η μελέτη των Kuipers EJ και συν 15 δέχθηκε έντονη κριτική για μεθοδολογικά προβλήματα, που θέτουν σε αμφισβήτηση τα αποτελέσματά της. Τουλάχιστον αρχικά η μελέτη δεν ήταν ελεγχόμενη, ενώ η ομάδα των Ολλανδών ασθενών που έπαιρνε μόνο ομεπραζόλη συγκρίθηκε με Σουηδούς ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θολοπλαστική, ενώ δεν υπήρχε τυχαιοποίηση ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, οι ασθενείς υπό ομεπραζόλη ήταν κατά εννέα χρόνια μεγαλύτεροι αυτών που είχαν υποβληθεί σε Nissen, γνωστού όντος ότι η επίπτωση της ατροφικής γαστρίτιδας αυξάνεται με την ηλικία και διπλασιάζεται από την ηλικία σε έτη. 16 Επιπλέον δεν έπρεπε να συγκριθεί η 59

4 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - ΓΟΠΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ επίπτωση της γαστρικής ατροφίας σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς (Ολλανδών και Σουηδών), γιατί είναι γνωστό ότι εξαρτάται και από άλλους γενετικούς, κοινωνικοοικονομικούς και διαιτητικούς παράγοντες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη μελέτη ήταν η πλήρης απουσία ατροφίας στην έναρξη της μελέτης στην ομάδα του ΡΡΙ και η απουσία αύξησης της ατροφίας επί πενταετία μετά τη θολοπλαστική, ευρήματα που διαφέρουν αυτών άλλων μελετών που δείχνουν ύπαρξη βαθμού ατροφίας και κάποια επιδείνωσή της με τον χρόνο σε ασθενείς με H.p.λ. Η αύξηση της ατροφίας υπό θεραπεία της ΓΟΠΝ με ΡΡΙ της ολλανδικής μελέτης επιβεβαιώθηκε και από άλλες μη ελεγχόμενες μελέτες, ενώ δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες. 20,21 Μάλιστα το εύρημα δεν επιβεβαιώθηκε από τους Geboes και συν 21 σε ολλανδικό επίσης πληθυσμό. Μόνο σε μια ελεγχόμενη μελέτη οι Lundell και συν 22 δεν διαπίστωσαν διαφορά στη γαστρική ατροφία μεταξύ ασθενών με ή χωρίς H.p.λ. υπό μακροχρόνια θεραπεία με ΡΡΙ για μήνες. Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη της ίδιας ολλανδικής ομάδας των Kuipers και συν 14 σε 120 ασθενείς με χρόνια ΓΟΠΝ με οισοφαγίτιδα χορηγήθηκε ομεπραζόλη για δύο χρόνια και σε 111 ασθενείς ομεπραζόλη μετά 7ήμερο κλασικό σχήμα εκρίζωσης. Στην ομάδα που πήρε εκρίζωση παρατηρήθηκε μείωση δραστηριότητας και φλεγμονής σε σώμα και άντρο (0 vs 2έτη: p<0,001) και βελτίωση ατροφικής γαστρίτιδας σώματος (p<0,001) αλλά όχι του άντρου. Στην ομάδα που πήρε μόνο ΡΡΙ, παρέμεινε αμετάβλητη δραστηριότητα και ατροφία σε σώμα και άντρο, αλλά χωρίς να βρεθεί επιδείνωση, ενώ αυξήθηκε σημαντικά η φλεγμονή (p<0,01). Τα συμπτώματα της ΓΟΠΝ δεν επιδεινώθηκαν μετά τη θεραπεία εκρίζωσης και δεν απαιτήθηκε αύξησης της δόσης του ΡΡΙ. Με βάση τα δεδομένα αυτής της ελεγχόμενης μελέτης η διετής θεραπεία με ΡΡΙ δεν επιβάρυνε τη γαστρική ατροφία, όπως η ίδια ομάδα είχε δείξει στη μελέτη του 1996, ενώ όπως αναμενόταν βελτιώθηκε σημαντικά η H.p. γαστρίτιδα με την εκρίζωση της λοίμωξης. Είναι προφανές, ότι με βάση τις ελεγχόμενες μελέτες, οι ΡΡΙs σε μακροχρόνια χορήγηση δεν επιταχύνουν την ανάπτυξη γαστρικής ατροφίας, εντερικής μετάπλασης και καρκίνου σε ασθενείς με H.p.λ. 23 Η H.p.λ. προφυλάσσει από την επιδείνωση της νόσου Είναι τεκμηριωμένο ότι τις τελευταίες δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει σταθερή μείωση της επίπτωσης του πεπτικού έλκους και της H.p.λ., ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης της ΓΟΠΝ, που αφορά το 25-40% του γενικού πληθυσμού, αλλά και των επιπλοκών της, του οισοφάγου Barrett και του αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου. 24 Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην υποψία ότι το H.p. ίσως να είναι ένας υπεύθυνος αιτιολογικός παράγων των παραπάνω επιδημιολογικών μεταβολών. Η πρώτη παρατήρηση για την προστατευτική δράση του Η.p. στη ΓΟΠΝ ήταν αυτή της de novo ανάπτυξης συμπτωματικής νόσου με οισοφαγίτιδα στο 6-24% των 60

5 ΚΑΤΑ ασθενών μετά την εκρίζωσης της λοίμωξης για έλκος βολβού. 25,26 Μάλιστα βρέθηκε ότι αυτό είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί τον πρώτο χρόνο μετά τη θεραπεία, συχνότερα σε άνδρες, με μεγαλύτερη αύξηση του σωματικού βάρους ανάλογα με τη σοβαρότητα της προϋπάρχουσας γαστρίτιδας του σώματος. Αργότερα σε μια καλά σχεδιασμένη μελέτη διαπιστώθηκε ότι αν εκριζωθεί η λοίμωξη σε υγιή άτομα η όξινη ΓΟΠ αυξάνεται κατά 2-3 φορές. 5 Μερικές μελέτες έδειξαν σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση της H.p.λ. ιδίως αυτής με «άγρια στελέχη» όπως τα caga+ σε ασθενείς με παλινδρομικά συμπτώματα ή οισοφαγίτιδα, υποδηλώνοντας ότι το H.p. έχει κάποια προφυλακτική δράση στην ανάπτυξη της νόσου ή των επιπλοκών της H επίπτωση του CagA+ H.p. μελετήθηκε σε 108 ασθενείς από τη Βραζιλία 31 με γαστροδωδακαδακτυλική νόσο (έλκος ή φλεγμονή). Αν και δεν υπήρχε διαφορά στην επίπτωση μεταξύ ασθενών με ή χωρίς συνύπαρξη οισοφαγίτιδας η επίπτωση ήταν σημαντικά μικρότερη στους έχοντες οισοφαγίτιδα βαθμού ΙΙ-IV, έναντι αυτών χωρίς οισοφαγίτιδα ή με οισοφαγίτιδα βαθμού Ι (36,4 έναντι 77,5%, p=0,009). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα από την επίπτωση των CagA+ στελεχών. Ενώ κανένας από τους ασθενείς με σοβαρή οισοφαγίτιδα δεν είχε το στέλεχος, αυτό βρέθηκε στο 40% των ασθενών ασθενείς με ήπια οισοφαγίτιδα χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των εχόντων και μη παλινδρομική νόσο (31,4 έναντι 40,4%). Κατά τους συγγραφείς φαίνεται ότι ο εποικισμός του στομάχου με το στέλεχος H.p. CagA+ προφυλάσσει τον οισοφάγο από την ανάπτυξη της σοβαρότερης ΓΟΠΝ. Όμως, άλλες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν την αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης οισοφαγίτιδας ή επιδείνωσης μετά την εκρίζωση. Σε μια ανασκόπηση 27 μελετών δεν προέκυψαν αποδείξεις ότι η εκρίζωση της H.p.λ. για έλκος βολβού προκαλεί παλινδρομική οισοφαγίτιδα ή επιδείνωση του καύσου. 32 Αντίθετα ήταν τα ευρήματα μιας άλλης μεταανάλυσης της ομάδας της Mayo και άλλων συνεργαζόμενων ομάδων, στην οποία βρέθηκε θετική συσχέτιση της εκρίζωση της H.p.λ. με de novo ανάπτυξη ή με υποτροπή ή επιδείνωση ΓΟΠΝ, 33 αλλά, κατά τους συγγραφείς, η σημαντική αυτή συσχέτιση φαίνεται να επηρεάζεται από απλές μελέτες και γεωγραφικές ποικιλομορφίες. Με βάση τα ευρήματα μελετών από διάφορες χώρες του κόσμου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η H.p.λ. ασκεί προστατευτική δράση στην ανάπτυξη οισοφάγου Βarrett και ιδίως στην ανάπτυξη δυσπλασίας και αδενοκαρκινώματος στον Barrett. Σε μια μελέτη στην Αυστραλία μόνο το 5% 160 ασθενών με οισοφάγο Barrett είχε εποικισμό του επιθηλίου με ελικοβακτηρίδιο, ενώ εποικισμός του άντρου βρέθηκε σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς με Βarrett με ή χωρίς αδενοκαρκίνωμα έναντι αυτής 214 μαρτύρων (16,5 έναντι 31,3%, p=0,01). 34 Σε μια βρετανική σειρά το H.p. βρέθηκε σημαντικά λιγότερο συχνά σε 19 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα σε Βarrett (17%) έναντι 34% 94 ασθενών με μη επιπλακέντα Barrett. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η H.p.λ. ασκεί προφυλακτική δράση για την 61

6 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - ΓΟΠΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος σε Barrett, αφού δεν βρέθηκε συσχέτιση με το μήκος του Βarrett, την ύπαρξη στένωσης ή έλκους και με προηγηθείσα θολοπλαστική. 35 Παρόμοια ήταν τα ευρήματα μιας προοπτικής μελέτης από τις ΗΠΑ. Ενώ δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην επίπτωση της H.p.λ. μεταξύ 217 ασθενών με ΓΟΠΝ και 289 ασθενών με Barrett (44,2% έναντι 32,9%), υπήρχε σημαντική προοδευτική μείωση της επίπτωσης μεταξύ ασθενών μόνο με Barrett (n=208), με χαμηλόβαθμη δυσπλασία (n=47), υψηλόβαθμη δυσπλασία (n=14) και αδενοκαρκίνωμα (n=20) (35,1%, 36,2%, 14,3% και 15% αντίστοιχα, p=0,016). Το ελικοβακτηρίδιο ήταν ο μόνος προφυλακτικός παράγων, αφού στη μελέτη δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ των υποομάδων ως προς την επίπτωση της φυλής, φύλου και της χρήσης ΡΡΙ. 36 Σε μια μελέτη Ιαπώνων, Αμερικανών και Κολομβιανών γιατρών 37 βρέθηκε ότι στην Κολομβία, σε μια χώρα με αυξημένη επίπτωση γαστρικού καρκίνου και πολύ αυξημένη επίπτωση caga+ H.p.λ, η επίπτωσή της σε 51 ασθενείς με Barrett ήταν 62,7% έναντι επίπτωσης 10-32,9% στις ΗΠΑ. Όμως η επίπτωση των caga+ στελεχών ήταν 34,6% έναντι 79,1% στους ασθενείς με ελικοβακτηριδιακή γαστρίτιδα. Η επίπτωση αυτή που ήταν στατιστικά σημαντική είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης στις ΗΠΑ. Σε μια αντίστοιχη ιταλική μελέτη η επίπτωση caga+ στελεχών στον οισοφάγο Barrett ήταν 40% έναντι 80% στην ομάδα μαρτύρων με τη λοίμωξη. Όταν αναζητήθηκε η επίπτωση της ατροφικής γαστρίτιδας κανείς Κολομβιανός ασθενής με επιμήκη Barrett δεν είχε εντερική μετάπλαση στο άντρο, ενώ είχε το 13% των Ιταλών ασθενών. Έτσι, είναι πιθανόν, η σπανιότητα του επιμήκους Barrett στην Κολομβία να οφείλεται στην αυξημένη επίπτωση της caga+ H.p.λ. στη χώρα αυτή και στην απουσία εντερικής μετάπλασης στο στόμαχο. Όπως και για τις υπόλοιπες παραμέτρους, υπήρξαν μελέτες στις οποίες δεν βρέθηκε συσχέτιση της παρουσίας ή απουσίας της H.p.λ. με την παρουσία οισοφάγου Barrett σε ασθενείς με ΓΟΠΝ Όμως στις μελέτες αυτές δεν μελετήθηκε η ποικιλομορφία των στελεχών του ελικοβακτηριδίου. Ο κυριότερος μηχανισμός προστατευτικής δράσης του ελικοβακτηριδίου στη ΓΟΠΝ και στον οισοφάγο Barrett είναι η μειωμένη παραγωγή οξέος ανάλογα με τη σοβαρότητα της H.p. γαστρίτιδας του εγγύς στομάχου (Πίνακας 2). Όπως είναι γνωστό, η H.p.λ. έχει μια ποικίλλουσα επίδραση στη γαστρική έκκριση ανάλογη με τον τύπο και την κατανομή της γαστρίτιδας. 26 Η μη ατροφική φλεγμονή του άντρου έχει ως αποτέλεσμα την υπεργαστριναιμία και τη γαστρική υπερέκκριση. Ο τύπος αυτός της γαστρίτιδας επικρατεί στο δωδεκαδακτυλικό έλκος. Αντίθετα η προέχουσα γαστρίτιδα στον εγγύς στόμαχο προκαλεί μείωση της γαστρικής έκκρισης και επικρατεί στους ασθενείς με γαστρικό έλκος και γαστρικό καρκίνο. Η εκρίζωσης της λοίμωξης συνδυάζεται με διόρθωση των διαταραχών και στους δύο τύπους γαστρίτιδας. Όμως η πλειονότητα των ασθενών με H.p.λ. έχει μικτό τύπο γαστρίτιδας με αποτέλεσμα η υπεργαστριναιμία από τη φλεγμονή του άντρου να μην προκαλεί αύξηση της γα- 62

7 ΚΑΤΑ Πίνακας 2. Πιθανοί μηχανισμοί προστατευτικής δράσης της H.p.λ. στη ΓΟΠΝ και τον οισοφάγο Barrett. Μείωση της γαστρικής έκκρισης (μείωση όγκου και οξύτητας) Αύξηση της απόπτωσης Μεταβολή της παραγωγής προφλεγμονωδών παραγόντων (κυτταροκινών) Αλληλεπίδραση με γενετικούς παράγοντες στρικής έκκρισης λόγω της φλεγμονής του εγγύς στομάχου. Παράλληλα με τη μείωση της έκκρισης οξέος, το ενδογαστρικό ph αυξάνεται από την παραγόμενη από το H.p. αμμωνία και την αύξηση της μη όξινης γαστρικής έκκρισης. Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός είναι η πρόκληση απόπτωσης. Όταν σε κυτταροκαλλιέργειες κυττάρων από αδενοκαρκίνωμα σε Barrett προστέθηκαν ζώντα ελικοβακτηρίδια κυτταροτοξικών στελεχών caga και picb/cage παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της απόπτωσης η οποία ήταν ελάχιστη στα φυσιολογικά κύτταρα. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης του υποδοχέα Fas που είναι ένας από τους tumor necrosis factors που εκφράζεται στα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα. Αντίθετα, στελέχη caga- picb-/cageπροκάλεσαν ελάχιστη απόπτωση. 42 Το Η.p. δρα είτε ενδοκυττάρια, μεταβάλλοντας τα ων ενδοκυττάρια επίπεδα ασβεστίου, είτε προκαλεί μια πιο παρατεταμένη ενεργοποίηση της διαδικασίας Fas-caspace που οδηγεί στην απόπτωση. Σ όλες τις περιπτώσεις 155 ασθενών με αδενοκαρκίνωμα σε Barrett, βρέθηκε ένας ειδικός τύπος εντερικής μετάπλασης όμοιος με τη γαστρική εντερική μετάπλαση τύπου παχέος εντέρου (τύπος ΙΙΙ ή ατελής), που εκφράζει σουλφοβλεννίνες (sulfomucins) και έκτοπους υποδοχείς Lewis (α) στα καλυπτικά και κυλινδρικά κύτταρα. Οι μη εκκρίνοντες Lewis a+b-, η ομάδα αίματος Α συσχετίζονταν θετικά με το αδενοκαρκίνωμα στον Barrett υποδηλώνοντας μια γενετική προδιάθεση. Το ελικοβακτηρίδιο βρέθηκε στο 75% των ασθενών. 43 Τέλος ένας άλλος προτεινόμενος μηχανισμός είναι η μεταβολή στην παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (πολυμορφισμός γονιδίων) με αποτέλεσμα την αυξημένη φλεγμονώδη ανταπόκριση σε διάφορα ερεθίσματα. Όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολη η κατανόηση αλληλεπίδρασης ξενιστή, ελικοβακτηριδίου και περιβαλλοντικών παραγόντων λόγω συνέργειάς τους. Η μεταφορά των δεδομένων για την προστατευτική δράση του H.p. στην ανάπτυξη και επιπλοκή του Barrett θα πρέπει να έχει σαν στόχο τους ασθενείς με χρόνια ΓΟΠΝ που βρίσκονται σε κίνδυνο για την ανάπτυξη και επιπλοκή του Barrett. Αυτό σημαίνει ότι στους ασθενείς που έχουν τους παράγοντες κινδύνου (Πίνακας 3), δεν θα πρέπει να εκριζώνεται η H.p.λ. Συμπερασματικά, η επίπτωση της Η.p.λ. είναι σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς με ΓΟΠΝ σε σχέση με αυτούς χωρίς ΓΟΠΝ. Η Η.p.λ. δεν επιδεινώνει τα συμπτώματα και τις εργαστηριακές παραμέτρους της ΓΟΠ. 63

8 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - ΓΟΠΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ Πίνακας 3. Παράγοντες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη οισοφάγου Barrett και αδενοκαρκινώματος σε οισοφάγο Βarrett. τιμή p Λευκοί άνδρες 44 0,0001 Ηλικία >50 ετών 44 0,0004 Έναρξη νόσου σε μικρή ηλικία 44 0,0011 Μακροχρόνια συμπτώματα 44 0,009 Συχνά και σοβαρά συμπτώματα 45 Ύπαρξη και μέγεθος διαφραγματοκήλης >3cm 44 0,0001 Μικτή παλινδρόμηση (όξινη και «αλκαλική») 46 Σοβαρές παθοφυσιολογικές παράμετροι ΓΟΠ 45 0,001 Η επίδραση της εκρίζωσης στην έκθεση του περιφερικού οισοφάγου στο οξύ δεν είναι προβλέψιμη. Στην πλειονότητα των μελετών θεραπείας της ΓΟΠΝ με ΡΡΙ, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ασθενών με ή χωρίς Η.p.λ. ως προς την αποτελεσματικότητα της οξείας και μακροχρόνιας θεραπείας. Αν δεν υπάρχει ειδική ένδειξη δεν πρέπει να δίδεται εκρίζωση της Η.p.λ. σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη Barrett ή κινδύνου επιπλοκής του Barrett με δυσπλασία ή αδενο-ca, ιδίως αν πρόκειται για caga+ στέλεχος. Ο κύριος μηχανισμός της πιθανής προφυλακτικής δράσης του H.p. είναι η προκαλούμενη από τη γαστρίτιδα του εγγύς στομάχου μειωμένη γαστρική έκκριση και οξύτητα που είναι αναστρέψιμη από την εκρίζωση. Δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο απόδειξης ότι πρέπει να εκριζώνεται η Η.p. λοίμωξη σε ασθενείς με ΓΟΠΝ που θα λάβουν μακροχρόνια θεραπεία με ΡΡΙ ώστε να καταστεί απόλυτη ένδειξη Η Η.p.λ. πρέπει να εκριζώνεται όπου υπάρχει γαστροδωδεκαδακτυλική ένδειξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνυπάρχουσα ΓΟΠΝ ή ο κίνδυνος επιδείνωσής της, αφού αυτή η πλειονότητα των παλινδρομικών ασθενών ανταποκρίνεται στη θεραπεία με ΡΡΙ. Αντίθετα, η εκρίζωση της H.p.λ. δεν έχει ένδειξη για τη θεραπεία αυτής ταύτης της οξείας ή χρόνιας ΓΟΠΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Richter JE, Falk GW, Vaezi MF. Helicobacter pylori and GERD: the bug may not be all bad. Am J Gastroenterol 1998;93: Raghunath A, Hungin APS, Wooff D, et al. Prevalence of Helicobacter pylori in patients with gastroesophageal reflux disease: a systematic review. BMJ 2003;326:

9 ΚΑΤΑ 3. Telfera S, Hatlebakk J, Berstad A. The effect of Helicobacter pylori eradication on gastrooesophageal reflux. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Manifold DK, Anggiansah A, Rowe I, et al. Gastroesophageal reflux and duodenogastric reflux before and after eradication in Helicobacter pylori gastritis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2001;13: Feldman M, Cryer B, Sammer D, et al. Influence of H. pylori infection on meal stimulated gastric acid secretion and gastroesophageal reflux. Am J Physiol 1999;277:G Wu JC, Chan FK, Wong SK, et al. Effect of Helicobacter pylori eradication on oesophageal acid exposure in patients with reflux esophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2002;16: Fallone CA, Barkun AN, Mayrand S, et al. There is no difference in the disease severity of gastro-esophageal reflux disease between patients infected and not infected with Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 2004;20: Martinek J, Kuzela I, Spicak J, et al. Review article: The clinical influence of Helicobacter pylori in effective acid suppression-implications for the treatment of gastroesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2000;14: Holtmann G, Cain C, Malfertheiner P. Helicobacter pylori infection accelerates healing of reflux esophagitis during treatment with the proton pump inhibitor pantoprazole. Gastroenterology 1999;117: Carlsson R, Bate C, Dent J, et al. Does H. pylori infection influence the response to treatment with acid inhibition in patients with GERD? Scand J Gastroenterol 1997;32(Suppl 224): Vakil N, Kahrilas P, Magner D, et al. Does baseline H. pylori status impact erosive esophagitis healing rates? Am J Gastroenterol 2000;95:2438A. 12. Peters FTM, Kuipers EJ, Ganesh S, et al. The influence of Helicobacter pylori on oesophageal acid exposure in GERD during acid suppressive therapy. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Schenk BE, Kuipers EJ, Klinbenberg-Knol EC, et al. Helicobacter pylori and the efficacy of omeprazole therapy for gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1999;94: Kuipers EJ, Nells GF, Klinkenberg-Knol EC, et al. Cure of Helicobacter pylori infection in patients with reflux oesophagitis treated with long term omeprazole reverses gastritis without exacerbation of reflux disease: results of a randomized controlled trial. Gut 2004;53: Kuipers EJ, Lundell L, Kinkenberg-Knol EC, et al. Atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection in patients with reflux esophagitis treated with omeprazole or fundoplication. N Engl J Med 1996;334: Hackelsberger A, Gunther T, Schultze V, et al. Role of aging in the expression of Helicobacter pylori gastritis in the antrum, corpus, and cardia. Scand J Gastroenterol 1999;34: Eissele R, Brunner G, Simon B, et al. Gastric mucosa during treatment with lansoprazole: Helicobacter pylori is a risk factor for argyrophil cell hyperplasia. Gastroenterology 1997;112: Berstad AE, Hatlebakk JG, Maartmann-Moe H, et al. Helicobacter pylori gastritis and epithelial cell proliferation in patients with reflux oesophagitis after treatment with lansoprazole, Gut 1997;41:

10 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ - ΓΟΠΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 19. Klinkenberg-Knol EC, Nelis F, Dent J, et al. Long-term omeprazole treatment in resistant gastroesophageal reflux diseases: efficacy, safety, and influence on gastric mucosa. Gastroenterology 2000;118: Freston JW, Rose PA, Heller CA, et al. Safety profile of lansoprazole: The US clinical trial experience. Drug Safety 1999;20: Geboes K, Dekker W, Mulder CJJ, et al. Long-term lansoprazole treatment for GORD: Clinical efficacy and influence on gastric mucosa. Aliment Pharmacol Ther 2001;15: Lundell L, Mielttinen P, Myrvold HE, et al. Lack of effect of acid suppression therapy on gastric atrophy. Gastroenterology 1999;117: Freston JW. Long-term acid control and proton pump inhibitors: Interactions and safety issues in perspective. Am J Gastroenterol 1997;92(Suppl):51S-7S. 24. El Serag HB, Sonnenberg A. Opposing time trends of peptic ulcer and reflux disease. Gut 1998;43: Haruma K, Hamada H, Mihara M, et al. Negative association between Helicobacter pylori infection and reflux esophagitis in older patients: case-control study in Japan. Helicobacter 2000;5: Labenz J, Blum AL, Bayerdorffer E, et al. Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcer may provoke reflux esophagitis. Gastroenterology 1997;112: Loffeld RJLF, Werdmuller BFM, Kuster JA, et al. Colonization with caga positive Helicobacter pylori strains inversely associated with reflux esophagitis and Barrett s esophagus. Digestion 2000;62: Vicari JJ, Peek RM, Peek RM, Falk GW, et al. The seroprevalence of Helicobacter pylori CagA positive strains in the spectrum of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 1998;115: Fallone CA, Barkum AW, Friedman G, et al. Helicobacter pylori eradication associated with gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2000;95: Koike T, O hara S, Sekine H, et al. Helicobacter pylori infection prevents erosive reflux oesophagitis by decreasing acid secretion. Gut 2001;49: Pereira-Lima JC, Marques DL, Pereira-Lima LE, Hornos AP, Rota C. The role of caga Helicobacter pylori strains in gastro-oesophageal reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16: Raghunath AS, Hungin APS, Wooff D, Childs S. Systematic review: the effect of Helicobacter pylori and its eradication on gastro-oesophageal reflux disease in patients with duodenal ulcers or reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2004;20: Cremonini F, Di Caro S, Delgado-Aros S, et al. Meta-analysis: the relationship between Helicobacter pylori infection and gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2003;18: Lord RV, Frommer DJ, Inder S, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in 160 patients with Barrett s esophagus or Barrett s adenocarcinoma. Aust N Z J Surg 2000;70: Wright TA, Myskow M, Kingsnorth AN. Helicobacter pylori colonization of Barrett s esophagus and its progression to cancer. Dis Esophagus 1997;10: Weston AP, Badr AS, Topalovski M, et al. Prospective evaluation of the prevalence of gastric Helicobacter pylori infection in patients with GERD, Barrett s esophagus, Barrett s dysplasia and Barrett s adenocarcinoma. Am J Gastroenterol 2000;95:

11 ΚΑΤΑ 37. Kudo M, Gutierrez O, El-Zimaity HMT, et al. CagA in Barrett s oesophagus in Colombia, a country with a high prevalence of gastric cancer. J Clin Pathol 2005;58: Csendes A, Smok G, Cerda G, Burdiles P, Mazza D, Csendes P. Prevalence of Helicobacter pylori infection in 190 control subjects and in 236 patients with gastroesophageal reflux, erosive esophagitis or Barrett s esophagus. Dis Esophagus 1997 Jan;10: Cameron AJ, Souto EO, Smyrk TC. Small adenocarcinomas of the esophagogastric junction: association with intestinal metaplasia and dysplasia. Am J Gastroenterol 2002;97: Oberg S, Peters JH, Nigro JJ, et al. Helicobacter pylori is not associated with the manifestations of gastroesophageal reflux disease Arch Surg 1999;134: Pace F, Bianchi Porro G. Gastro-oesophageal reflux and Helicobacter pylori. Ital J Gastroenterol Hepatol 1998;30:S Jones AD, Bacon KD, Jobe BA, et al. Helicobacter pylori induces apoptosis in Barrett s-derived esophageal adenocarcinoma cells. J Gastrointest Surg 2003;7: Torrado J, Ruiz B, Caray J, et al. Blood-group phenotypes, sulfomucins and Helicocacter pylori in Barrett s esophagus. Am J Surg Pathol 1997;21: Hirota WK, Loughney TM, Lazas DJ, et al. Specialized intestinal metaplasia, dysplasia, and cancer of the esophagus and esophagogastric junction: prevalence and clinical data. Gastroenterology 1999;116: Lagergen J, Bergstrom R, Lindgren A, Nyren O. Symptomatic gastroesophageal reflux disease: a risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340: Champion G, Richter JE, Vaezi MF, Singh S, Alexander R. Duodenogastroesophageal reflux: relationship to ph and importance in Barrett s esophagus. Gastroenterology 1994;107:

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικός καρκίνος Απόστολος Νταϊλιάνας Η συσχέτιση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett;

Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Υπάρχει τροποποίηση στην πρακτική μας ως προς το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μεταξύ καρδίτιδας και οισοφάγου Barrett; Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI. Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H. PYLORI Δ. Καμπέρογλου Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό Επιδημιολογία Γαστρικού Καρκίνου 5 ος σε συχνότητα καρκίνος (1975: 1 ος ). 3 ος σε

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές ΘεραπευτικΑ προβληματα ÐÑÁÊÔÉÊÁ συσχετιζομενα 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ με ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ το ΕλικοβακτηρΙδιο ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου;

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΟΥ H. PYLORI ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Π. Καραβίτης, 1 Κ. Πετράκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Χ. Τζάθας, Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας βασισμένες στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΣτρατηγικΕς αντιμετωπισης ÐÑÁÊÔÉÊÁ της 11ïõ δυσπεψιας ÅËËÇÍÉÊÏÕ βασισμενες ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ στο ÃÉÁ ΕλικοβακτηρΙδιο ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2006 Στρατηγικές αντιμετώπισης της δυσπεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών Χαράλαμπος Τζάθας Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΓΟΠΝ) ΕΩΣ ΠΟΤΕ;

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΓΟΠΝ) ΕΩΣ ΠΟΤΕ; 91 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΓΟΠΝ) ΕΩΣ ΠΟΤΕ; Τζιβράς Μιχαήλ (προφορική παρουσίαση) Τριανταφυλλίδου Κωνσταντίνα, Τζιβράς Δημήτριος, Τζαφέστας Πέτρος, Τζιβράς Μιχαήλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ, 20 Απριλίου 2013 ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ESGE ASGE

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ (ABSTRACTS) ÅËËÇÍÙÍ ÅÑÅÕÍÇÔÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 269 270 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 9-12 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα 271

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας

Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ μεθοδοι ÅËËÇÍÉÊÏÕ εκτιμησησ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ τησ ÃÉÁ γαστρικησ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ δυσπλασιασ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία Διαγνωστικη ακριβεια των διαφορων ÐÑÁÊÔÉÊÁ μεθοδων 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ανιχνευσης ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ του hp και ÃÉÁ πως ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ μεταβαλλεται στον ÔÏÕ επανελεγχο ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ιστοπαθολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα Χ. Αγακίδης Παιδογαστρεντερολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Α Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 34η Ενημερωτική Ημερίδα της Α Παιδιατρικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση

ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση 169 ΝΟΣΟΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παθοφυσιολογική προσέγγιση Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι σχετικά συχνή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Περιγραφή της περίπτωσης Άνδρας 43 ετών εισάγεται σε κλινική λόγω επιγαστραλγίας. Μετά από έλεγχο ετέθη η διάγνωση του πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΔιΑγνωση ÐÑÁÊÔÉÊÁ και θεραπεiα 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ του ΕλικοβακτηριδIου ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ του ÔÏ πυλωροy ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Διαχείριση ασθενών με δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»

Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ. «Ενδοσκοπική. Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος. Επιμελητής Α. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Τεκμηρίωση ΙΦΝΕ «Ενδοσκοπική Εκτίμηση» Φίλιππος Γεωργόπουλος Επιμελητής Α Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» Περίγραμμα ομιλίας Ενδείξεις ενδοσκόπησης Συνήθεις ενδοσκοπικές βλάβες Σύστημα ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία

Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού Φαρμακευτική θεραπεία Βασίλειος Παντερής Γαστρεντερολόγος Γαστρ/κή Κλινική Γ.Ν.ΝικαίαςΝικαίας ΠΑΡΟΝ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Θνητότητα: : 7-14% 7 Επαναιμορραγία μετά επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test)

Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test) ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Μέθοδος ουρεάσης (Urea Breath test και CLO test) Χρήστος Λιάτσος Η διαγνωστική ακρίβεια μιας δοκιμασίας - test εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά 12-15 Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 12 η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε., 20 Σεπτεμβρίου 2014 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών Οδηγίες Υποβολής Εργασιών ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δρ Δημήτρης Καπετάνος Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν. «Γεώργιος Παπανικολάου» Είναι απαραίτητη η πρόληψη; Κίνδυνος υποτροπής 60% σε 2 χρόνια Υψηλότερος τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 1 Παναγιώτα Βασιανοπούλου, 2 Ιωάννης Βλαχογιαννάκος 1. Ειδικ/νη Γαστρεντερολόγος, Β Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπεψία. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας

Δυσπεψία. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δυσπεψία Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δυσπεψία Συνεχής ή υποτροπιάζων πόνος ή βάρος ή δυσφορία στο επιγάστριο Αίτια οργανικά λειτουργικά Ενδοκοιλιακά οργανικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ. 048. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΦΩΔΕΙΣ ΕΜΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ Γ.Ο.Π. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ. 048. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΦΩΔΕΙΣ ΕΜΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ Γ.Ο.Π. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ. Α ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Εισαγωγή Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα συχνό φαινόμενο της βρεφικής ηλικίας, το οποίο συνήθως υποστρέφεται με την πάροδο του χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου. Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου. Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Συμμόρφωση στη δίαιτα, ποιότητα ζωής, έρευνα Ο ρόλος του διαιτολόγου Δρ. Μερόπη Κοντογιάννη Λέκτορας «Κλινικής Διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 6 σημεία κλειδιά στην αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας.

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Γαστρεντερικό σύστημα Οισοφάγος: Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Τι προκαλεί η παλινδρόμηση γαστρικού οξέος στον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων

Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση Γαστριτίδων Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Ιστολογία στομάχου Διαγνωστική προσέγγιση γαστρίτιδας Δειγματοληψία υλικού βιοψίας Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ MALT ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PCR

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ HELICOBACTER PYLORI ΣΕ MALT ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PCR 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ιωάννης µορφή κακοήθειας που αναπτύσεται από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 19 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο για το ΕλικοβακτηρΙδιο του ΠυλωροΥ 2014 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Helicobacter

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων

Επιπλοκές των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων 1 Επιπλοκές των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων Αθανασία Στρίκη και Αθανάσιος Ι. Αρχιμανδρίτης Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (proton pump

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Ε. Παπαβασιλείου Α Αντιπρόεδρος: Μ. Τζιβράς Β Αντιπρόεδρος: Α. Αδαμόπουλος Γραμματέας: Χ. Λιάτσος Ταμίας: Δ. Καμπέρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Κοτσικόρος Νικόλαος Ειδικευόµενος Β Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 1. Ιδιοπαθής αχαλασία 2. Ιδιοπαθής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 2013 Νοσοκομείο ΚΑΤ, 17 Ιανουαρίου 2013 Παραθυρεοειδείς αδένες 1880 Ο Σουηδός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

EUS ERCP HALO Radioablation

EUS ERCP HALO Radioablation ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ EUS ERCP HALO Radioablation Του Ιατρού Χρήστου Β. Καραλή, M.D. Ειδικού Παθολόγου Γαστρεντερολόγου Ενδοσκόπου Ηπατολόγου του Κυανού Σταυρού Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ 2006-2007:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία.

ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία. ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία. Ιστολογικά: υπεραιµία επιπολής εξελκώσεις νέκρωση Φλεγµονή - λοίµωξη ανωτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Κ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ Διαταραχές Κινητικότητας Οισοφάγου Επαμεινώνδας Β. Τσιάνος,M.D.,Ph.D Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γαστροοισοφαγική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση:

Εισαγωγή. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΕΠ) περιλαμβάνει την χρήση: ΣΤΦΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΡΙΗ ΣΕΣΡΑΠΛΟΤ ΦΗΜΑΣΟ (ΦΩΡΙ ΒΙΜΟΤΘΙΟ) ΠΡΟ ΚΛΑΙΚΟ ΣΡΙΠΛΟ ΦΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ, Ω ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΗΝ ΕΚΡΙΖΩΗ ΣΟΤ ΕΛΙΚΟΒΑΚΣΗΡΙ ΙΟΤ ΣΟΤ ΠΤΛΩΡΟΤ.Δ. Γεωργόπουλος, Β. Παπαστεργίου, Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Aίθουσα Ballroom Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εξωγαστρικές εκδηλώσεις Ιωάννης Κουντουράς H Η. pylori (Hp) λοίμωξη θεωρείται μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Φυσική ιστορία της νόσου Πάρκινσον Διάγνωση 5 έτη 10 έτη 15 έτη Εξέλιξη Δυσκαμψία Βραδυκινησία

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Εδάφους Α.Π.Θ. Φάρμακα εκλογής στην ΟΑΒ 4 th International

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα

Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Μετεγχειρητική αντιμετώπιση νόσου Crohn (ΝC) Γιώργος Μπάμιας «Λαικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Ποσοστά χειρουργικής θεραπείας στη ΝC 60% των ασθενών θα έχουν χειρουργηθεί στα 4 χρόνια Βασικά ερωτήματα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ειδικευόµενος Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα ΕΓΕ ΕΓΕ 5 Οκτωµβρίου 2010 ΝΙΜΤΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα