Η ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ"

Transcript

1 Η ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΧΕΙΑ Ι. Θανασάς 1, Ο. Κούκουρα 2, Γ. Κουμαντάκης 3, Στ. Σηφάκης 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αιμορραγία μετά από οξεία διαταραχή της αιμόστασης αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά συμβάματα στη μαιευτική πράξη. Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) αποτελεί μια γενικευμένη θρομβοαιμορραγική διαταραχή, η οποία προκύπτει από την ευρεία ενεργοποίηση των συστημάτων πήξης και ινωδόλυσης. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας η ΔΕΠ μπορεί να οφείλεται σε πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, σε ενδομήτριο θάνατο με παραμονή του εμβρύου, εμβολή αμνιακού υγρού, σηψαιμία, προεκλαμψία σχετιζόμενη ή όχι με σύνδρομο HELLP, κεραυνοβόλο πορφύρα, οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης, καθώς και μετά από μαζική μετάγγιση αίματος με σκοπό την αντιμετώπιση επιπλοκών της εγκυμοσύνης. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι ζωτικής σημασίας, με δεδομένο τον αυξημένο κίνδυνο μητρικής και περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ στη μαιευτική προϋποθέτει το συντονισμό και τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Όροι ευρετηρίου: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, εγκυμοσύνη, αποκόλληση πλακούντα, προεκλαμψία, αιμορραγία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) αποτελεί επίκτητη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση της αιμόστασης, τη δημιουργία θρομβίνης και τελικά το σχηματισμό και την εναπόθεση ινώδους, κυρίως στα μικρά αγγεία. Η εναπόθεση αυτή είναι δυνατό να οδηγήσει σε μικροθρομβώσεις και στις σοβαρότερες μορφές του συνδρόμου στην κατανάλωση των αιμοπεταλίων και των παραγόντων της πήξης, με αποτέλεσμα την αιμορραγική διάθεση, καθώς και σε καταστροφή των ερυθροκυττάρων της κυκλοφορίας λόγω τραυματισμού τους 1. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας η ΔΕΠ είναι δυνατό να εμφανιστεί με ένα ευρύ φάσμα κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων, το οποίο κυμαίνεται από τη μικρού βαθμού αντιρροπούμενη ΔΕΠ με υψηλά προϊόντα διάσπασης του ινώδους, διαλυτά συμπλέγματα και υψηλή σχέση παραγόντων πήξης VIIIR/VIIC, έως τη μη αντιρροπούμενη ΔΕΠ με σοβαρότατους κινδύνους. Η τελευταία μορφή της ΔΕΠ διακρίνεται περαιτέρω σε εκείνη στην οποία διατηρείται ικανοποιητική αιμόσταση, αλλά υπάρχει πτώση του ινωδογόνου, των αιμοπεταλίων, των παραγόντων της πήξης, υψηλά προϊόντα διάσπασης του ινώδους και συμπλέγματα ινώδους, καθώς και στη μη αντιρροπούμενη ΔΕΠ με πλήρη απώλεια της αιμόστασης, πτώση του ινωδογόνου, των αιμοπεταλίων, των παραγόντων της πήξης και υψηλά προϊόντα διάσπασης του ινώδους 2. Η εργαστηριακή διερεύνηση της ΔΕΠ περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων που αφορούν στη διάγνωση της υποκείμενης νόσου, αλλά και στην ανίχνευση των διαταραχών της πήξης. Η κλινική υποψία σε συνδυασμό με την εργαστηριακή επιβεβαίωση πρέπει να οδηγούν στην άμεση επιθετική θεραπευτική παρέμβαση, με δεδομένο ότι η νοσηρότητα και η θνησιμότητα του συνδρόμου είναι πολύ υψηλή. Η διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω των αιματολογικών και αιμοδυναμικών μεταβολών που παρατηρούνται στις δύο αυτές καταστάσεις. Η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη δυνητική εμβρυοτοξική δράση κάποιων θεραπευτικών μέσων, με προτεραιότητα πάντα στη διάσωση της μητέρας, που εξασφαλίζει και τη διάσωση του εμβρύου. Η ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Ο όρος αιμόσταση αναφέρεται στις διαδικασίες ελέγχου της αιμορραγίας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό του αγγειακού τοιχώματος. Η αιμόσταση είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός που αποσκοπεί κυρίως 35

2 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Είναι γνωστό ότι σε οποιοδήποτε τραυματισμό του αγγειακού τοιχώματος ο οργανισμός αντιδρά με την κινητοποίηση του αιμοστατικού μηχανισμού, που αποσκοπεί στην αναστολή της αιμορραγίας από τα χαίνοντα αγγεία. Ταυτόχρονα κινητοποιούνται οι μηχανισμοί ροής του αίματος, καθώς και οι φυσιολογικοί ανασταλτές και ο μηχανισμός της ινωδόλυσης, έτσι ώστε ο σχηματισμός του θρόμβου να περιορίζεται μόνο στο σημείο που χρειάζεται, διατηρώντας την ακεραιότητα του αγγειακού συστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση του συνδρόμου της ΔΕΠ είναι η ύπαρξη ενός εκλυτικού παράγοντα, ο οποίος δρα άμεσα ή έμμεσα. Τα άμεσα αίτια, όπως η ιστική θρομβοπλαστίνη ή τα πρωτεολυτικά ένζυμα ενεργοποιούν την πήξη του αίματος ή την ινωδόλυση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ινώδους και δευτεροπαθή ινωδόλυση. Τα έμμεσα αίτια, όπως οι ενδοτοξίνες και τα ανοσοσυμπλέγματα, δεν προκαλούν απευθείας την ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης, αλλά βλάβη του ενδοθηλίου και των ιστών και έχουν σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση ιστικής θρομβοπλαστίνης και την ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού 6 (σχήμα 2). Πρωταρχικό ρόλο στην παθογένεια του συνδρόμου της ΔΕΠ φαίνεται να έχει η επαφή του αίματος με τον ιστικό παράγοντα (TF) στο σημείο της βλάβης του αγγειακού ενδοθηλίου. Ο ιστικός παράγοντας είναι μια θρομβοπλαστίνη, η οποία έχει απομονωθεί στον πλακούντα και στο αμνιακό υγρό και που πιθανότατα μπορεί να παραχθεί από τα κύτταρα των λαχνών του πλακούντα 7. Αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης είναι η ενεργοποίηση του συνόλου του μηχανισμού αιμόστασης και της φυσιολογικής ινωδόλυσης, η οποία εξαρτάται από τη σχέση της ποσότητας του εκλυτικού παράγοντα και του χρόνου εισόδου του. Έτσι, αν το εκλυτικό αίτιο εισέλθει ταχέως στην κυκλοφορία και σε μεγάλη ποσότητα, το σύνδρομο εκλύεται οξέως και είναι βαρύ, ενώ αντίθετα η επί μακρό διάστημα είσοδος του εκλυτικού αιτίου σε μικρές ποσότητες οδηγεί στη δημιουργία μιας λανθάνουσας εκδήλωσης του συνδρόμου. Σε περίπτωση που ο βαθμός της αντίδρασης είναι μεγαλύτερος επέρχονται στο αίμα μεταβολές που χαρακτηρίζουν τη ΔΕΠ με αυξημένη ή παθολογική ινωδόλυση. Η εκτεταμένη ενεργοποίηση της πήξης οδηγεί σε παραγωγή θρομβίνης και εναπόθεση ινώδους στα αγγεία. Η κατανάλωση των παραγόντων της αιμόστασης περιλαμβάνει κυρίως το ινωπήξη ινωδόλυση Σχήμα 1. Αιμοστατική ισορροπία. Οποιαδήποτε εκτροπή από το φυσιολογικό του αιμοστατικού μηχανισμού συνεπάγεται την εμφάνιση παθολογικών κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων. Η στροφή της ισορροπίας προς τα δεξιά έχει σαν αποτέλεσμα την αιμορραγία, ενώ η στροφή προς τα αριστερά εκδηλώνεται με θρόμβωση. θρόµβωση αιµορραγία στην επίσχεση της αιμορραγίας με το σχηματισμό αιμοστατικού θρόμβου στο σημείο της αγγειακής βλάβης, αλλά και στην αποκατάσταση της βλάβης του τοιχώματος του αγγείου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη στεγανότητά του, τη βατότητα του αυλού του και την ομαλή ροή του αίματος. Οποιαδήποτε διαταραχή του αιμοστατικού μηχανισμού έχει ως επακόλουθο την εμφάνιση παθολογικών, κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων. Έτσι, η ανεπάρκεια των παραγόντων της πήξης, ή η αυξημένη δραστηριότητα του ινωδολυτικού μηχανισμού εκδηλώνεται ως αιμορραγία, ενώ η ανεπάρκεια των αναστολέων της αιμόστασης ή η αυξημένη δραστηριότητα του πηκτικού μηχανισμού οδηγεί κλινικά σε θρόμβωση 3 (σχήμα 1). Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι φυσιολογικές αλλαγές που υφίσταται ο πηκτικός μηχανισμός δημιουργούν μια κατάσταση αυξημένης πηκτικής δραστηριότητας (υπερπηκτικότητα), σε αντίθεση με την ινωδολυτική δραστηριότητα η οποία υπολείπεται 4. Η υπερπηκτικότητα, η οποία αποδίδεται σε διαταραχή των αιμοπεταλίων, των παραγόντων της πήξης, των φυσικών αναστολέων της πήξης, αλλά και της ινωδολυτικής δραστηριότητας, αν και προστατεύει τη γυναίκα από αιμορραγικές επιπλοκές κατά τον τοκετό, προδιαθέτει σε θρομβωτικές εκδηλώσεις 5. Οι φυσιολογικές μεταβολές της αιμόστασης στην εγκυμοσύνη φαίνονται στον πίνακα 1. Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτές τις φυσιολογικές μεταβολές κατά την εγκυμοσύνη πιθανότατα να οφείλονται στις ορμονικές αλλαγές, καθώς επίσης και στις αλλαγές που συμβαίνουν στο λιπιδαιμικό προφίλ κατά τη διάρκεια της κύησης. Η υπερλιπιδαιμία που φυσιολογικά εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη και αποδίδεται στην επίδραση των οιστρογόνων, προκαλεί του παράγοντα VII, του ινωδογόνου και των αναστολέων των ενεργοποιητών του πλασμινογόνου, επηρεάζοντας πιθανότατα και τη λειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων 5. 36

3 ΕΚΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση του αιτιοπαθογενετικού μηχανισμού του συνδρόμου ΔΕΠ. Ιστική θροµβοπλαστίνη Ενδοτοξίνη, ανοσοσυµπλέγµατα Πρωτεολυτικά ένζυµα ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ιστική βλάβη Ενεργοποίηση αιµόστασης Ενεργοποίηση ινωδόλυσης Ενδαγγειακή πήξη µε ινωδόλυση ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ δογόνο, τα αιμοπετάλια, τους παράγοντες V, VIII και XIII, καθώς και το πλασμινογόνο. Η κατανάλωση όλων των παραγόντων αυτών οδηγεί στην εκδήλωση διάχυτης αιμορραγικής διάθεσης, στην οποία συμβάλλει και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του μηχανισμού της ινωδόλυσης και της φαγοκυττάρωσης 8. Η εκτεταμένη ενδοθηλιακή βλάβη των αγγείων της πυέλου και η απελευθέρωση θρομβοπλαστινικών ουσιών στην κυκλοφορία της εγκύου είναι συχνή στις επιπλοκές της κύησης, καθώς και κατά τη διάρκεια ενός εργώδους τοκετού 9. Παθολογικές καταστάσεις στην εγκυμοσύνη, όπως η βαριά προεκλαμψία, η εκλαμψία, η πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, ο ενδομήτριος θάνατος με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου, η εμβολή από αμνιακό υγρό και άλλες (πίνακας 2) είναι δυνατόν -και πάντα ανάλογα με τη βαρύτητά τους- να προκαλέσουν σε άλλοτε άλλο βαθμό διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα την κλινική ή υποκλινική εκδήλωση του συνδρόμου της ΔΕΠ. Σε έγκυες με προεκλαμψία βαριάς μορφής παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα δεικτών πηκτικής και ινωδολυτικής δραστικότητας, αλλά η κλινική εκδήλωση του συνδρόμου ΔΕΠ δεν είναι συχνή. Σε ορισμένες ασθενείς με σύνδρομο HELLP παρατηρούνται στοιχεία αντιρροπούμενης ΔΕΠ, κατάσταση η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν «χρόνια ΔΕΠ» 10. Έχει διαπιστωθεί πως τα προϊόντα αποδόμησης ινώδους βρέθηκαν σε διπλάσια επίπεδα στην προεκλαμψία συγκριτικά με την φυσιολογικά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη. Επίσης, ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων και ο βαθμός συγκόλλησής τους φαίνεται να είναι αυξημένος 2-5 εβδομάδες πριν την κλινική εκδήλωση του προεκλαμπτικού συνδρόμου. Η πηκτολογική διαταραχή της προεκλαμψίας χαρακτηρίζεται από του συμπλέγματος θρομβίνηςαντιθρομβίνης ΙΙΙ, μείωση της ελεύθερης αντιθρομβίνης ΙΙΙ, αυξημένη κατανάλωση του παράγοντα VIII της πήξης και ελάττωση του χρόνου ημιζωής των αιμοπεταλίων 11. Σοβαρά προβλήματα πηκτικότητας σπάνια συνοδεύουν την αποκόλληση του πλακούντα, εκτός και αν αυτή είναι μεγάλη και καταλήξει στο θάνατο του εμβρύου και σε αιμορραγικό σοκ της μητέρας, όπου η μέση απώλεια του αίματος υπολογίζεται της τάξης των 2.500ml. Η εκδήλωση ΔΕΠ σε κυήσεις με αποκόλληση του πλακούντα που συνοδεύεται από εμβρυϊκό θάνατο ανέρχεται στο 30% των περιπτώσεων. Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν συνοδεύεται από το θάνατο του εμβρύου, η συχνότητά της είναι σχεδόν μηδενική 12. Η ΔΕΠ, ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής αποκόλλησης του πλακούντα, προκύπτει από τη συστηματική κατανάλωση των παραγόντων της πήξης και την ενεργοποίηση του ινωδολυτικού συστήματος, παρά από την τοπική κατανάλωσή τους από το οπισθοπλακουντιακό αιμάτωμα. Το ερέθισμα για την κατανάλωση αυτή είναι η συνεχής απελευθέρωση θρομβοπλαστίνης από την τροφοβλάστη στη συστηματική κυκλοφορία. Συνεπώς φαίνεται ότι η απελευθέρωση αυτού του πλακουντιακού ιστικού παράγοντα και ενός άμεσου ενεργοποιητή του συμπλέγματος προθρομινάσης οδηγεί στη διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού 13. Ο ενδομήτριος θάνατος με παραμονή του νεκρού εμβρύου εντός της μήτρας, είναι δυνατό να προκαλέσει διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού, όπως χαρακτηριστικά είναι γνωστή ως «χρόνια ΔΕΠ» 6. Ο ενδομήτριος θάνατος δεν συνεπάγεται την άμεση έναρξη της διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού. Έχει αναφερθεί ότι αν το νεκρό έμβρυο δεν αποβληθεί σε χρονικό διάστημα 4-5 εβδομάδων από το θάνατό του, στο 50% των περιπτώσεων θα εκδηλωθεί ΔΕΠ 14. Η εκδήλωση του συνδρόμου που σχετίζεται με τον ενδομήτριο εμβρυϊκό θάνατο αποδίδεται στην απελευθέρωση νεκρωτικού ιστού από το έμβρυο στην κυκλοφορία της μητέρας, ο οποίος δρα σαν θρομβοπλαστίνη και ενεργοποιεί τον πηκτικό μηχανισμό. Η κατανάλωση του ινώδους λαμβάνει χώρα τόσο στον πλακούντα, όσο και στον ενδαγγειακό χώρο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί και σε πολύδυμες κυήσεις μετά τον ενδομήτριο θάνατο του ενός εμβρύου 12. Η εμβολή από αμνιακό υγρό αποτελεί μια σπάνια και ταυτόχρονα πολύ σοβαρή επιπλοκή της εγκυμοσύνης. Το αμνιακό υγρό διαθέτει θρομβοπλαστινικές ιδιότητες, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε ιστικό παράγοντα (TF), τα αυξημένα επίπεδα του οποίου στην κυκλοφορία της μητέρας είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αυξημένη πηκτική δραστηριότητα και πιθανή εκδήλωση του συνδρόμου ΔΕΠ 15. Η μαζική ενδαγγειακή πήξη έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλαπλών αιμοπεταλιακών θρόμβων, οι οποίοι προκαλούν εμβολές στα πνευμονικά αγγεία, από την έκταση της οποίας κρίνεται και η πιθανότητα επιβίωσης της ασθενούς 16. Το σηπτικό σοκ αποτελεί μορφή καταπληξίας, η οποία οφείλεται σε αθρόα διείσδυση διαφόρων μικροοργανισμών στη μητρική κυκλοφορία. Η φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία χρησιμεύει στο να κινητοποιεί τους χυμικούς και ιστι- 37

4 Υποκείµενη νόσος που σχετίζεται µε ΕΠ Εργαστηριακός έλεγχος Αριθµός αιµοπεταλίων D - dimers ΝΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,1,2 0,1,2 OXI Ο Χ Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Σχήμα 3. Αλγόριθμος για τη διαγνωστική προσέγγιση της ΔΕΠ ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτιολογία, όπως αυτός προτείνεται από την υποεπιτροπή για τη ΔΕΠ της International Society Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Η βαθμολογία για τις εξεταζόμενες παραμέτρους έχει ως εξής: αριθμός αιμοπεταλίων/ml: > =0, < =1, <50.000=2. D-dimers: normal=0, >2=1, >3=2. Επιμήκυνση PT (sec): <3=0, >3 6=1, >6=2. Ινωδογόνο (g/l): >1=0, <1=1. Με βάση τη συνολική βαθμολογία: αν το σύνολο της βαθμολογίας είναι >5, τότε η εικόνα είναι συμβατή με έκδηλη ΔΕΠ, ενώ σε περίπτωση που είναι <5, τότε μάλλον πρόκειται για μη φανερά έκδηλη ΔΕΠ. Επιµήκυνση του ΡΤ Ινωδογόνο 0,1,2 0,1 κούς μηχανισμούς του οργανισμού με σκοπό την εξουδετέρωση των βλαπτικών παραγόντων, προκαλεί επιπλέον και την κινητοποίηση των συστημάτων πήξης του αίματος και ινωδόλυσης, με αποτέλεσμα τη θρόμβωση των μικρών αγγείων και πιθανά την εκδήλωση ΔΕΠ. Η τελευταία σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται από ανώμαλη διέγερση του ινωδολυτικού συστήματος από τις ενδοτοξίνες και αυξημένη παραγωγή πλασμίνης που καταβολίζει την ινική και προκαλεί πρόσθετη αιμορραγική διάθεση 17,18. Το οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης ή όπως αλλιώς ονομάζεται οξεία κίτρινη ατροφία του ήπατος είναι σπάνια επιπλοκή της εγκυμοσύνης, η οποία συνήθως εμφανίζεται στο τελευταίο τρίμηνο ή στη λοχεία 19. Η εξέλιξη της νόσου χαρακτηρίζεται από βαριές διαταραχές της αιμόστασης, όπως θρομβοπενία και ελάττωση των παραγόντων της πήξης που οφείλονται στην αυξημένη καταστροφή τους στην περιφέρεια και στη μειωμένη παραγωγή τους από το ήπαρ. Αν και τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ της εκδήλωσης ΔΕΠ, η διάκριση ανάμεσα σε αυτή και την οξεία ηπατική ανεπάρκεια τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η έγκαιρη διάγνωση έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πρόγνωση και τελικά την καλή έκβαση της νόσου. Η κλινική εικόνα της ΔΕΠ στην εγκυμοσύνη είναι συνδυασμός της υποκείμενης νόσου με ταυτόχρονη εκδήλωση αιμορραγικών και θρομβωτικών επιπλοκών. Τα συχνότερα κλινικά ευρήματα είναι οι αιμορραγικές εκδηλώσεις με τη μορφή εκχυμώσεων, πετεχιών, αιματωμάτων, επιστάξεων, ουλορραγιών, αιμορραγιών από το πεπτικό σύστημα, από τα χειρουργικά τραύματα, από τα σημεία των φλεβοκεντήσεων. Ταυτόχρονες αιμορραγικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ΔΕΠ 20. Οι εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν το 65-80% των κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόμου, είναι αποτέλεσμα της κατανάλωσης των παραγόντων της πήξης (κυρίως του ινωδογόνου, του παράγοντα V και του παράγοντα VIII), των αυξημένων επιπέδων των προϊόντων αποδομής του ινώδους, τα οποία λειτουργούν ως επίκτητα αντιπηκτικά, καθώς και της θρομβοπενίας. Έτσι, κάθε κλινική επιδείνωση της υποκείμενης νόσου θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο για το ενδεχόμενο εγκατάστασης του συνδρόμου. Σημειώνεται δε ότι τα κλινικά ευρήματα της ΔΕΠ συχνά συγκαλύπτονται από τη νόσο, ενώ επιπλέον η επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι απαραίτητη για την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής. Η αιμόλυση, η οποία εμφανίζεται, οδηγεί σε ελάττωση της τιμής του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης, ευρήματα όμως που απαντώνται συχνά στην κύηση. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων πέφτει κάτω από /ml 3 λόγω της αυξημένης καταστροφή τους στη μικροκυκλοφορία. Στο περιφερικό αίμα ανευρίσκονται σχιστοκύτταρα και ακανθοκύτταρα, λόγω της πρόσκρουσης των ερυθροκυττάρων στις μικροαγγειακές θρομβώσεις. Το PT παρατείνεται άνω του 60%, το APTT περισσότερο από 40sec και τα επίπεδα του ινωδογόνου του πλάσματος πέφτουν κάτω από 200mg/dl λόγω της διάσπασής του από τη θρομβίνη και τη μετατροπή του σε ινώδες. Τέλος, η των επιπέδων των D-dimers και των μονομερών του ινώδους αποτελούν δείκτες ενεργοποίησης της πήξης του αίματος και της ινωδόλυσης Από τους παραπάνω παράγοντες πρακτική εφαρμογή στη διαγνωστική διερεύνηση της ΔΕΠ έχει μόνο ο προσδιορισμός των D-dimers, με θετική προγνωστική αξία που προσεγγίζει το 100% 24. Ωστόσο, στην αξιολόγηση των παραγόντων πήξης θα πρέπει πάντα να συνεκτιμώνται οι φυσιολογικές μεταβολές τους, που εμφανίζονται στα πλαίσια μίας κύησης (πίνακας 1). Η θρομβοπενία που αποτελεί ίσως το πιο σταθερό εύρημα, η επιμήκυνση του PT, τα ελαττωμένα επίπεδα του ινωδογόνου στο πλάσμα και η των D-dimers αποτελούν τις τέσσερις σταθερές παραμέτρους που έχουν προταθεί από την υποεπιτροπή της ISTH (International Society Thrombosis and Haemostasis), με σκοπό την απλοποίηση της διάγνωσης του συνδρόμου της ΔΕΠ (σχήμα 3). 38

5 Πίνακας 1. Τα αιμοπετάλια, οι μηχανισμοί πηκτικότητας, οι αναστολείς της πήξης, η ινωδόλυση και οι δείκτες πηκτικής δραστικότητας υφίστανται φυσιολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) Συσσώρευση αιμοπεταλίων Χρόνος ροής Χρόνος προθρομβίνης (PT) Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) Ινωδογόνο (FIB) Προθρομβίνη Παράγοντας V Παράγοντας VII Παράγοντας VIII Παράγοντας IX Παράγοντας X Παράγοντας XI Παράγοντας XII Παράγοντας XIII Παράγοντας von Willebrand (vwf) Προκαλλικρεΐνη (PK) Κινινογόνα υψηλού μοριακού βάρους (HMWK) Αντιθρομβίνη (AT) Πρωτεΐνη C (PC) Πρωτεΐνη S ολική (PS) Πρωτεΐνη S ελεύθερη (PS) Συμπαράγοντας ΙΙ της ηπαρίνης (HcoF II) Ομοκυστεΐνη α2-μακροσφαιρίνη (α2-mg) Θρομβομοδουλίνη (ΤΜ) Πλασμινιγόνο Αναστολέας του πλασμινογόνου (tpa) Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1 (PAI-1) Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-2 (PAI-2) α2-αντιπλασμίνη (α2ap) Αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (TFPI) Χρόνος λύσης θρόμβου ευσφαιρινών (ELCT) Ινωδοπεπτίδιο (FPΑ) Θραύσμα 1+2 της προθρομβίνης (F1+2) Σύμπλεγμα θρομβίνης-προθρομβίνης (TAT) (D-dimers) στα κατώτερα φυσιολογικά μικρή μικρή επιμήκυνση έως και 4 φορές έως και 10 φορές έως και 5 φορές ποικίλα αποτελέσματα ελάττωση έως και το μισό άμεση και στη συνέχεια ελάττωση μέχρι το μισό έως και 5 φορές ελάττωση έως και το μισό ελάττωση έως και 3 φορές ελάττωση έως και 4 φορές βράχυνση έως και 6 φορές έως και 3 φορές έως και 3 φορές έως και 2 φορές έως και 3 φορές Πρόσφατα, τέσσερα νέα διαγνωστικά κριτήρια έχουν προταθεί για την εργαστηριακή διερεύνηση και τελική διάγνωση της ΔΕΠ 25. Αυτά είναι τα εξής: 1) Η ανίχνευση της προθρομβωτικής δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από την των επιπέδων στα τμήματα προθρομβίνης 1 και 2 στο αίμα, στα ινωδοπεπτίδια Α και Β, στο σύμπλεγμα θρομβίνης-αντιθρομβίνης, στη διαλυτή θρομβίνη, καθώς και από τη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων. 2) Η ανίχνευση της ινωδολυτικής δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από των επιπέδων των D- dimers, των προϊόντων αποδομημένου ινωδογόνου, του συμπλέγματος πλασμίνης-α2-αντιπλασμίνης και του διαλυτού ινώδους. 3) Η κατανάλωση του αναστολέα, η οποία εμφανίζεται με στα επίπεδα αίματος του συμπλέγματος θρομβίνης-αντιθρομβίνης και του συμπλέγματος πλασμίνης-α2-αντιπλασμίνης, καθώς και μειωμένη δραστηριότητα της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και της α2-αντιπλασμίνης. 4) Η βλάβη ζωτικών οργάνων, η οποία εμφανίζεται με της γαλακτικής δεϋδρογονάσης του ορού και της κρεατινίνης και μείωση του ph και της PO 2 στο αίμα. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις δοκιμασίες δεν είναι διαθέσιμες στην πλειονότητα των εργαστηρίων και επιπλέον δε συνιστώνται ακόμη ως εξετάσεις ρουτίνας για τη διάγνωση της ΔΕΠ. Επιπλέον, πάντα παραμένει χρήσιμη η αδρή κλινική δοκιμασία εκτίμησης του μηχανισμού πηκτικότητας, η οποία μπορεί να γίνει δίπλα στο κρεβάτι της ασθενούς και μάλιστα πριν ακόμη ο θεράπων ιατρός να έχει στη διάθεσή του 39

6 Πίνακας 2. Παθολογικές καταστάσεις στη Μαιευτική, οι οποίες είναι δυνατό να επιπλακούν με το σύνδρομο της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης Προεκλαμψία - εκλαμψία - σύνδρομο HELLP Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα Προδρομικός πλακούντας - στιφρός πλακούντας Ενδομήτριος θάνατος με κατακράτηση νεκρού εμβρύου Εμβολή αμνιακού υγρού Ενδομήτρια λοίμωξη Κεραυνοβόλος πορφύρα Οξύ λιπώδες ήπαρ της κύησης Ρήξη μήτρας Ατονία μήτρας Ασύμβατη μετάγγιση αίματος Βαριά έμβρυο - μητρική αιμορραγία τα αποτελέσματα του εργαστηρίου που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Η τεχνική της μεθόδου συνίσταται στη λήψη 5ml φλεβικού αίματος και την τοποθέτησή του σε ένα γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα χωρητικότητας 10-15ml με αποστρογγυλωμένο πάτο, ο οποίος ακινητοποιείται δίπλα στην ασθενή. Αν μετά από 5-6 λεπτά το αίμα πήξει και ο θρόμβος παραμείνει σταθερός για τα επόμενα 30 λεπτά της ώρας, τότε είναι μάλλον αδύνατο να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πηκτικότητας. Σε περίπτωση που το αίμα δεν πήξει ή εμφανισθούν μόνο λίγοι λεπτοί θρόμβοι που διαλύονται μέσα σε λίγα λεπτά, τότε σοβαρή διαταραχή της πήξης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είναι πλέον σαφές ότι ο ειδικός αιματολογικός εργαστηριακός έλεγχος του συνδρόμου βασίζεται στο συνδυασμό πολλών δοκιμασιών. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα, λαμβανομένου πάντα υπόψη ότι το σύνδρομο ΔΕΠ δεν είναι ένα σύνδρομο στατικό, αλλά συνεχώς εξελισσόμενο. Έτσι, επιβάλλεται ο επαναλαμβανόμενος εργαστηριακός έλεγχος και η σύγκριση των αποτελεσμάτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την κλινική πορεία της νόσου, με σκοπό την έγκαιρη εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπευτικής αγωγής 20. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης αποτελεί δύσκολο έργο, που απαιτεί τον συντονισμό και τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων σε τριτοβάθμια νοσοκομεία με εξειδικευμένες μονάδες και σχετική εμπειρία. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση και σωστή αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου (εκλυτικό αίτιο του συνδρόμου), επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε παρουσία σοβαρού προβλήματος στην πήξη, σημαντική αιμορραγία θα συμβεί μόνο όταν η ανατομική ακεραιότητα του αγγειακού συστήματος έχει διαταραχθεί. Η θεραπεία της ΔΕΠ αποσκοπεί στη διατήρηση του όγκου του αίματος, στη διόρθωση των διαταραχών της αιμόστασης με αντικατάσταση των παραγόντων πήξης, στην πρόληψη μη αναστρέψιμων βλαβών σε ζωτικά όργανα και στην καρδιοαναπνευστική υποστήριξη όταν απειλείται η ζωή της εγκύου 26,27. Έτσι, η αντιμετώπιση της πρόωρης αποκόλλησης του πλακούντα πρέπει να εστιασθεί στην απομάκρυνση της βλάβης με άμεση συνήθως πρόκληση τοκετού. Ο τοκετός μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι κολπικός, ενώ η καισαρική τομή προτιμάται στις περιπτώσεις που απειλείται η ζωή της μητέρας ή του εμβρύου, καθώς και σε περιπτώσεις μεγάλης ή μη ελεγχόμενης αιμορραγίας 28. Η επιλόχεια αιμορραγία αντιμετωπίζεται με χορήγηση ωκυτοκίνης, προσταγλανδινών και μαλάξεις της μήτρας 29. Αν κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής η αιμορραγία δεν ελέγχεται, ενδείκνυται η ενδομήτρια χορήγηση βασοπρεσσίνης 30. Η μαιευτική υστερεκτομία αποτελεί λύση ανάγκης, στην οποία θα πρέπει να καταφεύγει ο μαιευτήρας σε περίπτωση μη ελεγχόμενης αιμορραγίας και με δεδομένο το μεγάλο κίνδυνο ακατάσχετης αιμορραγίας που επίσης συνοδεύει την επέμβαση αυτή. Η αντιμετώπιση της προεκλαμψίας συνίσταται στον έλεγχο της υπέρτασης, τη χορήγηση θειϊκού μαγνησίου και τη συστηματική-τακτική παρακολούθηση, τόσο της μητέρας, όσο και του εμβρύου 31. Η μη ελεγχόμενη υπέρταση, η θρομβοπενία, η νεφρική ή/και ηπατική δυσλειτουργία, αλλά και η επιβάρυνση της κατάστασης του εμβρύου, που συνήθως απαντώνται στη βαριά προεκλαμψία και το σύνδρομο HELLP, αποτελούν ενδείξεις άμεσης διεκπεραίωσης του τοκετού, συνήθως με καισαρική τομή 32. Σε περίπτωση ενδομήτριου θανάτου με κατακράτηση του νεκρού εμβρύου θεραπεία εκλογής αποτελεί η άμεση κένωση της μήτρας. Στην εμβολή αμνιακού υγρού κύριος στόχος είναι η πρόληψη του άμεσου θανάτου της εγκύου από καρδιοπνευμονική ανεπάρκεια. Απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz, καθώς και η χορήγηση ντοπαμίνης, με σκοπό την ανάνηψη της ασθενούς, ενώ σε περίπτωση που αυτή δεν ανταποκρίνεται, ίσως ενδείκνυται η περιθανάτια καισαρική τομή κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της ανάνηψης 16. Η αντιμετώπιση των καταστάσεων σηπτικής καταπληξίας θα πρέπει να στοχεύει στην εκρίζωση της λοίμωξης και την καρδιοαναπνευστική υποστήριξη της ασθενούς, εφόσον αυτή χρειάζεται. Συνήθως επιβάλλεται η αντικατάσταση των παραγόντων πήξης και των αιμοπεταλίων. Η δεσμοπρεσίνη χορηγούμενη ενδοφλέβια έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την απώλεια αίματος και ενισχύει τη συγκέντρωση του παράγοντα VIII και μπορεί να χορηγηθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 33. Πέρα από την αιτιολογική θεραπεία του συνδρόμου, η αντιμετώπιση της αιμορραγικής συνδρομής με θεραπεία υποκατάστασης (διατήρηση του όγκου του αίματος και διόρθωση των διαταραχών της αιμόστασης) είναι ζωτικής σημασίας. Η αποκατάσταση της ανεπάρκειας των παραγόντων της πήξης γίνεται με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP-Fresh Frozen Plasma), μια μονάδα του οποίου θα πρέπει να χορηγείται για κάθε τέσσερις μονάδες συμπυκνω- 40

7 μένων ερυθροκυττάρων. Η χορήγηση ολικού αίματος, το οποίο όμως δεν περιέχει παράγοντες πήξης, αποσκοπεί στη διατήρηση του αιματοκρίτη γύρω στο 30% (Hb=10mg/dl), με δεδομένο ότι κάθε μονάδα αίματος αυξάνει την τιμή του αιματοκρίτη περίπου κατά 1.5mg/dl. Η χορήγηση κρυοκαθιζήματος και αιμοπεταλίων εξαρτάται από τον αριθμό των αιμοπεταλίων, τα επίπεδα του ινωδογόνου, τον χρόνο προθρομβίνης και τον ενεργοποιημένο χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης. Αν τα αρχικά επίπεδα του ινωδογόνου είναι λιγότερο από 50mg/dl (η τιμή του ινωδογόνου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 100mg/dl) έχει ένδειξη η χορήγηση κρυοκαθιζήματος πλούσιο σε ινωδογόνο. Επίσης, ο αριθμός των αιμοπεταλίων θα πρέπει να διατηρείται σε επίπεδα πάνω από /ml 3. Σε κάθε περίπτωση θρομβοπενίας κάτω από το προαναφερόμενο όριο απαιτείται η χορήγηση αιμοπεταλίων, αναμένοντας κάθε ασκός να αυξήσει τον αριθμό τους περίπου κατά /ml 3. Η αναμενόμενη του ινωδογόνου είναι 10mg με κάθε ασκό φρεσκοκατεψυγμένου πλάσματος και 2-5mg για κάθε 100ml κρυοκαθιζήματος Εκτός από τα βασικά αυτά θεραπευτικά μέτρα, η αντιμετώπιση της ΔΕΠ περιλαμβάνει ακόμη τη χορήγηση ηπαρίνης και ορισμένων συμπυκνωμένων αναστολέων της πήξης, όπως η αντιθρομβίνη (AT) και η πρωτεΐνη C (PC). Η θεραπευτική αξία της ηπαρίνης στην ΔΕΠ είναι αμφιλεγόμενη. Αν και έχει διαπιστωθεί ότι επιτείνει τη δράση της αντιθρομβίνης, με αποτέλεσμα την αναστολή του σχηματισμού θρόμβου με την αδρανοποίηση της ελεύθερης θρομβίνης, οι περισσότεροι από τους ερευνητές, ακόμη και οι υπέρμαχοι της χορήγησης ηπαρίνης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αποφεύγεται, δεδομένου του κινδύνου επιδείνωσης της αιμορραγικής διάθεσης. Η χορήγηση ηπαρίνης πιθανότατα έχει ρόλο στις επιπλοκές εκείνες της εγκυμοσύνης που παρά τη θεραπεία υποκατάστασης η αιμορραγία συνεχίζεται και η κλινική κατάσταση της εγκύου επιδεινώνεται 38. Η χορήγηση αντιθρομβίνης ή πρωτεΐνης C φαίνεται ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση του συνδρόμου. Στη ΔΕΠ τόσο η αντιθρομβίνη, όσο και η πρωτεΐνη C καταναλώνονται, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η χορήγησή τους, ιδιαίτερα σε σηπτικές καταστάσεις, όπου μάλιστα ασκείται και αντιφλεγμονώδης δράση, αυξάνοντας την παραγωγή προστακυκλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα 39,40. Πρόσφατα, νέα θεραπευτικά μέσα έχουν δοκιμασθεί για την αντιμετώπιση του συνδρόμου της ΔΕΠ. Έτσι, η ενεργός μορφή της βιταμίνης D3 (α,25-dihydroxyvitamin), η οποία προκαλεί ελάττωση της παραγωγής του ιστικού παράγοντα και της σύνθεσης της θρομβομοδουλίνης, θεωρείται σήμερα χρήσιμη στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ από σηψαιμία. Επίσης, άλλοι παράγοντες όπως το gabexate mesylate (που αποτελεί συνθετικό αναστολέα της θρομβίνης και της πλασμίνης), η απροτινίνη (ένας άλλος αναστολέας πρωτεάσης που μελετήθηκε σε ζωικά μοντέλα με διαταραχή της πηκτικότητας), ο TFPI (ενδογενής αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα), το ανασυνδυασμένο NAPc2 (το οποίο αναστέλλει το σύμπλεγμα TF/VIIa/Xa) και τα διθειοκαρβαμιδικά (dithiocarbamates) φάρμακα που αναστέλλουν την οδό των NF-kB (μηχανισμό κλειδί για τη μεταγραφή και την επαγωγή του ιστικού παράγοντα), αποτελούν σήμερα μορφές εναλλακτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη λοχεία 41,42. Η καθιέρωση στην κλινική πράξη δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί και η χρησιμοποίησή τους γίνεται κυρίως σε κέντρα με ανάλογη εμπειρία ή σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το σύνδρομο Διάχυτης Ενδαγγειακής Πήξης αποτελεί μία ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση όταν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο για τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο. Χαρακτηρίζεται από παθολογική ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης εντός των αγγείων, με αποτέλεσμα την παρουσία θρομβώσεων στα μικρά αγγεία και την αιμορραγική διάθεση, λόγω μεγάλης κατανάλωσης των παραγόντων πήξης από τους θρόμβους. Η διάγνωση του συνδρόμου περιλαμβάνει την συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων. Η κλινική υποψία μπορεί να τεθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας και οι οποίες μπορούν μέσω παρόμοιων μηχανισμών να ενεργοποιήσουν το μονοπάτι της ενδαγγειακής πήξης. Σε περιπτώσεις σοβαρής κλινικής υποψίας ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται, με δεδομένο ότι το σύνδρομο ΔΕΠ αποτελεί μία δυναμική διαδικασία. Η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει αρχικά να κατευθύνεται προς την αιτιολογική αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση των θρομβωτικών και αιμορραγικών συνεπειών του συνδρόμου. Η επιθετική θεραπεία αποσκοπεί στη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας του συνδρόμου, η οποία εντούτοις παραμένει υψηλή, ειδικά όταν το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται στη διάρκεια της κύησης. SUMMARY The bleeding after acute hemostasis disorder constitutes one of the most severe events in obstetric clinical practice. The disseminated intravascular coagulation (DIC) is a generalized thrombohemoragic disorder that results by the wide activation of coagulation and fibrinolysis systems. During pregnancy and puerperium, the DIC may be due a variety of complications such as premature detachment of the placenta, intrauterine death, amniotic fluid embolism, 41

8 sepsis, preeclampsia associated with or without HELLP syndrome, fulminant purpura, acute fat liver of the gestation and upon mass blood transfusion. The timely diagnose and facing of the syndrome are of vital importance given the increased percentage of maternal or perinatal mortality and morbidity. The effective treatment of DIC in obstetrics is based on the coordination and collaboration of many medical specialties. Key words: disseminated intravascular coagulation, pregnancy, placenta abruption, preeclampsia, massive bleeding. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mammen EF. Disseminated intravascular coagulation (DIC). Clin Lab Sci 2000; 13: Schmaier AH. Disseminated intravascular coagulation. N Engl J Med 1999; 341: Dahlback B. Blood coagulation. Lancet 2000; 6: Hellgren M. Hemostasis during normal pregnancy and puerperium. Semin Thromb Hemost 2003; 29: Bremme KA. Haemostatic changes in pregnancy. Best Pract Res Clin Haematol 2003; 16: Bick RL. Disseminated intravascular coagulation: a review of etiology, pathophysiology, diagnosis, and management: guidelines for care. Clin Appl Thromb Hemost 2002; 8: Edstrom CS, Calhoun DA, Christensen RD. Expression of tissue factor pathway inhibitor in human fetal and placental tissues. Early Hum 2000; 59: Nizzi FA, Mues G. Hemorrhagic problems in obstetrics, exclusive of disseminated intravascular coagulation. Hematol Oncol Clin North Am 2000; 14: Lurie S, Feinstein M, Mamet Y. Disseminated intravascular coagulopathy in pregnancy: thorough comprehension of etiology and management reduces obstetricians stress. Arch Gynecol Obstet 2000; 263: Haddad B, Barton JR, Livingston JC, Charine R, Sibai BM. Risk factors for adverse maternal outcomes among women with HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: Wada H, Sakuragawa N, Mori Y, Takagi M, Nakasaki T, Shimura M, et al. Hemostatic molecular markers before the onset of disseminated intravascular coagulation. Am J Hematol 1999; 60: Axt R, Hippach M, Mink D, et al. Maternal and neonatal outcome in a monochorionic twin pregnancy complicated by single uterine demise. Clin Exp Obstet Gynecol 1999; 26: Burrow GN, Duffy TP, Copel JA. Medical complications during pregnancy. Elsevier Saunders Pollak L, Schiffer J, Leonov Y, Zaidenstein R. Acute subdural hematoma following disseminated intravascular coagulation associated with an obstetric catastrophe. Isr J Med Sci 1995; 31: Uszynski M, Zekanowska E, Uszynski W. Tissue factor and tissue factor pathway inhibitor in amniotic fluid and blood plasma: implications for the mechanism of amniotic fluid embolism. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 95: Davies S. Amniotic fluid embolism and isolated disseminated intravascular coagulation. Can J Anaesth 1999; 46: Levi M. Pathogenesis and treatment of disseminated intravascular coagulation in the septic patient. J Crit Care 2001; 16: Damas P, Canivet JL, Groote D, et al. Sepsis and serum cytokine concentractions. Crit Care Med 1997; 25: Vigil-De Gracia P. Acute fatty liver and HELLP syndrome: two distinct pregnancy disorders. Int J Gynaecol Obstet 2001; 73: Muller-Berghaus G, ten Cate G, Levi M. Disseminated intravascular coagulation: clinical spectrum and established, as well as new, diagnostic approaches. Thromb Haemost 1999; 82: Levy JA, Murphy LD. Thrombocytopenia in pregnancy. J Am Board Fam Pract 2002; 15: Hack CE. Fibrinolysis in disseminated intravascular coagulation. Semin Thromb Hemost 2001; 27: Horan JT, Francis CW. Fibrin degradation products, fibrin monomer and soluble fibrin in disseminated intravascular coagulation. Semin Thronm Hemost 2001; 27: Wada H, Gabazza E, Nakasaki T, et al. Diagnosis of disseminated intravascular coagulation by hemostatic molecular markers. Semin Throm Hemost 2000; 26: Yu M, Nardella A, Pechet L. Screening tests of disseminated intravascular coagulation: guidelines for rapid and specific laboratory diagnosis. Crit Care Med 2000; 28: Levi M, Jonge E. Current management of disseminated intravascular coagulation. Hosp Pract 2000; 35: Kobayashi T, Terao T, Maki M, Ikenoue T. Diagnosis and management of acute obstetrical DIC. Semin Thromb Hemost 2001; 27: Arabin B, Van Eyck J, Laurini RN. Hemodynamic changes with paradoxical blood flow in expectant management of abruptio placentae. Obstet Gynecol 1998; 91: De Abajo FG, Meseguer CM, Antinolo G, et al. Labor induction with dinoprostone or oxytocine and postpartum disseminated intravascular coagulation: a hospital based case control study. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: Lurie S, Appleman Z, Katz Z. Subendometrial vasopressin to control intractable placental bleeding. Lancet 1997; 349: Lu JF, Nightingale CH. Magnesium sulgate in eclampsia and preeclampsia. Clin Pharmacokinet 2000; 38: Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. Obstet Gynecol 2004; 103: Teitel JM. Unexpected bleeding disorders. Algorithm for approach to therapy. Clin Lab Haematol 2000; 22: Maxson JH. Management of disseminated intravascular coagulation. Crit Care Nurs Clin North Am 2000; 12: Bick RL. Syndromes of disseminated intravascular coagulation in obstetrics, pregnancy, and gynecology. Objective criteria for diagnosis and management. Hematol Oncol Clin North Am 2000; 14: Faulkner WR. Laboratory diagnosis of DIC. Lab Reg 1995; 17:

9 37. Finley BE. Acute coagulopathy in pregnancy. Med Clin North Am 1989; 73: Warkentin TE. Heparin-induced thrombocytopenia: yet another treatment paradox? Thromb Haemost 2001; 85: Maruyama I. Recombinant thrombomodulin and activated protein C in the treatment of disseminated intravascular coagulation. Throm Haemost 1999; 82: Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, et al. Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. New Engl J Med 2001; 344: Ramsay MA. Aprotinin administration and disseminated intravascular coagulation. Anesth Analg 1996; 83(2): Ten Cate H, Timmerman JJ, Levi M. The pathophysiology of disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost 1999; 82: Ι. Θανασάς, Επίκουρος, Επιμελητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Νοσοκομείο Λαμίας 2 Ο. Κούκουρα, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 3 Γ. Κουμαντάκης, Ειδικευόμενος, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα 4 Στ. Σηφάκης, Επιμελητής Α Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακή Κλινική ΠΕΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης 43

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ

ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΡΕΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ Με τη βλάβη ενός αγγείου και την αποκάλυψη του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση

Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Ιστορικό και εργαστηριακή διερεύνηση ασθενούς με αιμορραγική διάθεση Α. Μ ΟΥ Γ Ι ΟΥ Α Ι Μ ΑΤΟΛΟ Γ Ο ς Π Γ Ν Π 25-02-2016 Τραυματισμός αγγείου Πρωτογενής αιμόσταση Αγγείο Αιμοπετάλια vwf Πήξη Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 25-02-2016 Χρόνια αιμοστατική διαταραχή Πολυπαραγοντικό φαινόμενο Επιπλοκές και υποτροπές Νοσηρότητα και θνητότητα Φλεβική ή αρτηριακή Θρόμβωση: Διαταραχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις

ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις ΗΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Προκαταρτική φάση (ενδογενής & εξωγενής) 4 κύριες φάσεις Θρομβοσθενίνη Σύμφωνα με νεότερη ονοματολογία ως "θρομβοπλαστίνη" χαρακτηρίζεται ειδικά ο "ιστικός παράγοντας" που συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΠΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ Γενικά ο όρος αιμόσταση περικλείει το σύνολο των μηχανισμών που έχουν σκοπό την κατάπαυση

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ Ρήξεις περινέου αιδοίου - κόλπου - τραχήλου Ρήξη της μήτρας Εκστροφή της μήτρας Ανωμαλίες Εμφύτευσης του Πλακούντα στο Mυομήτριο Κατακράτηση κοτυληδόνας Ατονία της μήτρας Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αιµόσταση. Αιµορραγία

Αιµόσταση. Αιµορραγία Αιµόσταση Αιµορραγία Αιµάτωµα Μηχανισµοί Αιµόστασης σπασµός του αγγείου σχηµατισµός αιµοπεταλειακού θρόµβου πήξη αίµατος ανάπτυξη ινώδους ιστού για τη µόνιµη απόφραξη της οπής Αγγειακός σπασµός το ερέθισµατουτραυµατισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜ.Β ΑΙΜ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ.Ν.Α.Α Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Βασικός σκοπός της Αιμόστασης είναι: Παρεμπόδιση της αιμορραγίας επί αγγειακής ρήξεως Διατήρηση της ομαλής

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

«Ο ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ» 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη «Ο ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ Νοσηλεύτρια ΤΕ Παθολογίας, Msc, PhD ΤΕΦΑΑ -ΑΠΘ. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Δρ. Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Ανθρώπου Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ Θρόμβωση είναι η σύνθεση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Διαταραχές της αιμόστασης (μέρος ΙΙ) Στ. Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Ψευδοθρομβοπενία Ex vivo φαινόμενο Ενεργοποίηση των ΑΜΠΤ όταν συλλέγονται σε EDTA Δεν έχει καμία κλινική σημασία Η αληθής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοποίηση παιδιού

Αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοποίηση παιδιού Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 155-159, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 155 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Αξιολόγηση αιμορραγικών διαταραχών σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοποίηση παιδιού Επιμέλεια: Ανδρομάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ Επιμελήτρια Α Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Σήμερα ο όρος θρομβοφιλία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την τάση για θρόμβωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (11-12/04/2014) Βασίλειος Δ. Σιούλας Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M. 96 ΤΥΕΘ - Κλινική Χιος, 2401 ΓΣΝΑ, 3Κλινίκη Χίος, 4ΓΝΝ ΧΙΟΥ 1 Εισαγωγή Το περιστατικό που περιγράφεται αποτελεί σπάνια εμφάνιση του συνδρόμου της ωχρινοτρόπου διέγερσης των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ

Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη. Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ Αιμορραγίες κατά την εγκσμοσύνη Σωηήξεο Ν. Μήηξνπ 12/11/2012 127.000 θάνατοι κατά την κύηση και τον τοκετό λόγω αιμορραγίας παγκοσμίως Η αιμορραγία αποτελεί μία από τις κυριότερε ς αιτίες άμεσου θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 14 Συνδυασμένη χορήγηση ενεργοποιημένου ανασυνδυασμένου παράγοντα VII και ενεργοποιημένου προθρομβινικού συμπλέγματος για την αντιμετώπιση απειλητικής αιμορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων:

Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ Πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση των κύριων μεταλλάξεων των γονιδίων: 1) του Παράγοντα-V (Leiden) 1691A πήξης αίματος, 2) της προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ-20210A),

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΕ ΑΤΥΠΗ 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Αιματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ. προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος. νορμοβλάστης. δικτυοερυθροκύτταρο. ερυθροκύτταρο

ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ. προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος. νορμοβλάστης. δικτυοερυθροκύτταρο. ερυθροκύτταρο ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος νορμοβλάστης δικτυοερυθροκύτταρο ερυθροκύτταρο 1 ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ Αμφίκοιλος δίσκος ΣΥΣΤΑΣΗ Περιέχει αιμοσφαιρίνη, πρωτεΐνη

Διαβάστε περισσότερα

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου Κωδικός Μαθήματος: MA0611 ΜΑ0612 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο ακροατήριο θα διανεμηθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες συμβουλές. Αντώνης Μακρυγιαννάκης MD,PhD

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο ακροατήριο θα διανεμηθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες συμβουλές. Αντώνης Μακρυγιαννάκης MD,PhD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με χαρά σας προσκαλούμε στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης, στις 25 Απριλίου 2015, με θέμα: «Θρομβωτικές και Αιμορραγικές Διαταραχές στη Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές. Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ

Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές. Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Νέα δεδομένα για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής κατά την διαδερμική στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Πέτρος Δ. Δαμουλής, D.M.D., D.M.Sc. Περιοδοντολόγος Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Tufts, ΗΠΑ Η Περιοδοντική Νόσος είναι μία Λοίμωξη που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ Απόδοση λιπαρών οξέων μετά από υδρόλυση των τριγλυκεριδίων, σε περίοδο νηστείας, με σκοπό: Την παραγωγή ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος επεμβατικός έλεγχος στη Μαιευτική Νικόλαος Δ. Βραχνής Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Πυελική μάζα Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση Πυελικής Μάζας Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ)

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ (ΗΙΤ-ΙΙ) ΑΝΘΗ Σ. ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΗΠΑΡΙΝΗ Ειναι το φάρμακο εκλογής όταν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Λιάσης PhD,ISNVD,IUA.AVF,EVF,ESVS. Επιστημονικός Διευθυντής του ομίλου «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ»

Νικόλαος Ε. Λιάσης PhD,ISNVD,IUA.AVF,EVF,ESVS. Επιστημονικός Διευθυντής του ομίλου «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ» Νικόλαος Ε. Λιάσης PhD,ISNVD,IUA.AVF,EVF,ESVS Επιστημονικός Διευθυντής του ομίλου «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ» ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Εγκυμοσύνη-Λοχεία: τεκμηριωμένες καταστάσεις αυξημένου κινδύνου για θρομβοεμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 22 Νοέμβριος 2014 Αιμοστατικοί παράγοντες στη Μαιευτική και Γυναικολογία 1. Εισαγωγή Η αιμορραγία αποτελεί μείζονα διεγχειρητική επιπλοκή τόσο στη Μαιευτική όσο και στη Γυναικολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΕΩΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΕΩΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ 37 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ. ΝΕΩΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ Παπαϊωάννου Βασίλειος, MD, MSc, PhD ABSTRACT Current issues concerning coagulation disorders in severe sepsis and multiple

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή

Πνευμονική εμβολή. Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Πνευμονική εμβολή Ενότητα 10: Πνευμονική εμβολή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Διάγνωση της πνευμονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Δρ. Μαρία Τζητηρίδου- Χατζοπούλου Παιδίατρος Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕς ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕς ΑΝΑΙΜΙΕς ΚΑΙ

ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕς ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕς ΑΝΑΙΜΙΕς ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕς ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕς ΑΝΑΙΜΙΕς ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ (THROMBOTIC MICROANGIOPATHY, TMA) Η ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕς ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕς

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα. Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιματολόγος Β-Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ

Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα. Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιματολόγος Β-Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιματολόγος Β-Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (ΘΘΠ) Η κλασσική πεντάδα Μικροαγγειοπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριση Προεκλαμψιας

Διαχειριση Προεκλαμψιας Διαχειριση Προεκλαμψιας Ορισμος Προεκλαμψια :Νεα εμφανιση υπερτασης ( συστολικη πιεση > 140 ή διαστολικη πιεση > 90 mmhg) και πρωτεινουριας (>300 mg / 24 h) μετα τις 20 / 40 σε μια γυναικα χωρις ιστορικο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

APS HELLP. HELLP HELLP HELLP APS catastrophic APS CAPS Asherson s syndrome 3 HELLP 1 R

APS HELLP. HELLP HELLP HELLP APS catastrophic APS CAPS Asherson s syndrome 3 HELLP 1 R 886 1005-2216 2011 12-0886 - 05 - - HELLP R714. 24 + 4 C APS HELLP HELLP HELLP HELLP APS APS catastrophic APS CAPS Asherson s syndrome 3 Abstract Coagulation disorders and thrombophilia related to pathogenesis

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Αν. Καθηγητής Σ. Δενδρινός 1 / 7 Το Τμήμα Επανειλημμένων Αποβολών αποτελεί ειδικό Τμήμα της Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οι ρευματικές παθήσεις αφορούν,σε ένα μεγάλο ποσοστό, νέες γυναίκες που βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Αιμοπετάλια. Πήξη του αίματος. Αιμόσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Αιμοπετάλια. Πήξη του αίματος. Αιμόσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 Αιμοπετάλια. Πήξη του αίματος. Αιμόσταση Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αιμόσταση Πρωτογενής αιμόσταση Αγγειακός μηχανισμός Το αιμοπετάλιο. Η λειτουργία των αιμοπεταλίων Δευτερογενής

Διαβάστε περισσότερα