Υλοποίηση της Στρατηγικής Ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης TUC στην Πόλη των Χανίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση της Στρατηγικής Ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης TUC στην Πόλη των Χανίων"

Transcript

1 Υλοποίηση της Στρατηγικής Ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης TUC στην Πόλη των Χανίων ινοπούλου Βάγια *, Κοσµατόπουλος Ηλίας *, Παπαγεωργίου Μάρκος *, Μαρινικης Γαβριήλ #, Καλογιάννης Γεώργιος $ Περίληψη Τα συστήµατα ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης (ΦΣ) πραγµατικού χρόνου αποτελούν έναν επιστηµονικό χώρο µε µακρόχρονη και πλούσια ερευνητική δραστηριότητα. Πολλές µεθοδολογίες έχουν προταθεί και έχουν εφαρµοσθεί σε οδικά δίκτυα ελεγχόµενης ΦΣ. Σήµερα οι περισσότερες µεγάλες πόλεις των προηγµένων χωρών διαθέτουν συστήµατα ελεγχόµενης ΦΣ πραγµατικού χρόνου, στα οποία οι µετρήσεις πραγµατικού χρόνου (ενδείξεις φωρατών) χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο ΦΣ σε πραγµατικό χρόνο. Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών βελτίωσε σηµαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε σχέση µε τα συστήµατα σταθερού χρόνου (fixed-time cntrl) στα οποία ο έλεγχος ΦΣ βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα και όχι σε µετρήσεις πραγµατικού χρόνου, είναι σήµερα κοινώς αποδεκτό (όχι µόνο από τους χρήστες των συστηµάτων αυτών αλλά και από τους ίδιους τους σχεδιαστές/κατασκευαστές τους) ότι τα υπάρχοντα συστήµατα δεν ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες κυκλοφοριακής ζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης (Ε ΣΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης η στρατηγική TUC, µια καινοτόµος και πρωτοποριακή µεθοδολογία ελέγχου ΦΣ πραγµατικού χρόνου. Η στρατηγική TUC, ανάµεσα σε άλλα: Έχει αναπτυχθεί βασιζόµενη σε ρεαλιστικά αλλά ταυτοχρόνως απλά (από την άποψη υπολογιστικών απαιτήσεων) µοντέλα κυκλοφοριακής ροής. Είναι εύκολα υλοποιήσιµη σε δίκτυα ελεγχόµενης ΦΣ που χρησιµοποιούν ήδη άλλα συστήµατα ελέγχου ΦΣ, ενώ έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε νέες υλοποιήσεις. Σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των άλλων στρατηγικών, δεν απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες ούτε για την εφαρµογή/υλοποίηση της στρατηγικής σε κάποιο συγκεκριµένο δίκτυο κυκλοφορίας αλλά ούτε και για τον επανασχεδιασµό της στρατηγικής (π.χ. σε περιπτώσεις εισαγωγής νέων κόµβων, αλλαγής ρευµάτων κυκλοφορίας, κλπ.). ιαθέτει µεγάλη ευρωστία σε λάθη µετρήσεων, λάθη εκτίµησης ιστορικών δεδοµένων (π.χ. ποσοστά στροφής) και διαταραχές καθώς και αξιοπιστία σε περίπτωση βλαβών εξοπλισµού (π.χ. βλάβες φωρατών). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι η νέα στρατηγική αποτελεί ένα εν δυνάµει σηµαντικό διεθνές επίτευγµα στον έλεγχο αστικής κυκλοφορίας, ενέκρινε την χρηµατοδότηση υλοποίησης της TUC σε ευµεγέθη δίκτυα (16-50 κόµβοι) τριών ευρωπαϊκών πόλεων: Σάουθαµπτον (Αγγλία), Μόναχο (Γερµανία) και Χανιά. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της στρατηγικής TUC στο δίκτυο των Χανιών, και πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα ανάµεσα στην υπάρχουσα στρατηγική ελέγχου ΦΣ (TASS) του δικτύου των Χανίων και της στρατηγικής TUC καθώς και η εµπειρία η οποία αποκοµίσθηκε από την εφαρµογή της στρατηγικής TUC στο δίκτυο των Χανίων. * Εργαστήριο υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 73100, τηλ , # Τµήµα Φωτεινής Σηµατοδότησης ήµου Χανίων $ ΤΡΑΜ Α.Ε.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήµατα ελέγχου αστικής κυκλοφορίας αποτελούν έναν επιστηµονικό χώρο µε µακρόχρονη και ευρεία ερευνητική δραστηριότητα. Πολλές µεθοδολογίες έχουν προταθεί, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί µία στρατηγική που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί σχετικά µε το συντονισµένο έλεγχο µεγάλων αστικών δικτύων σε πραγµατικό χρόνο. Είναι γνωστό ότι οι ευρέως χρησιµοποιούµενες στρατηγικές συντονισµένου ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης (ΦΣ) µεγάλων δικτύων σε πραγµατικό χρόνο, όπως το SCOOT [1] και το SCATS [2], δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε γρήγορες µεταβολές των κυκλοφοριακών συνθηκών, γεγονός που οφείλεται τόσο σε αδυναµίες των µεθοδολογικών τους προσεγγίσεων όσο και στην αποκεντρωµένη λειτουργική αρχιτεκτονική τους. Άλλες προηγµένες µέθοδοι, όπως για παράδειγµα οι OPAC [3], PRODYN [4, 5] και RHODES [6], χρησιµοποιούν αλγορίθµους εκθετικής πολυπλοκότητας που δεν επιτρέπουν την άµεση εφαρµογή τους σε επίπεδο δικτύου. Κατά συνέπεια, οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούνται σε επίπεδο κόµβου, ενώ για το συντονισµό σε επίπεδο δικτύου υιοθετούν κάποια ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα ελέγχου. Όµως, λόγω της ευρετικής φύσης αυτών των ιεραρχικά ανώτερων επιπέδων ελέγχου, ο επιθυµητός συντονισµός σε επίπεδο δικτύου τελικά δεν διασφαλίζεται επαρκώς. Το σηµαντικότερο όµως µειονέκτηµα όλων των διαθέσιµων στρατηγικών ελέγχου είναι η περιορισµένη αποτελεσµατικότητά τους σε κυκλοφοριακές συνθήκες κορεσµού οι οποίες παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης (Ε ΣΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης η στρατηγική TUC [7,8], µια καινοτόµος και πρωτοποριακή µεθοδολογία ελέγχου ΦΣ πραγµατικού χρόνου. Η στρατηγική TUC, ανάµεσα σε άλλα: Έχει αναπτυχθεί βασιζόµενη σε ρεαλιστικά αλλά και ταυτοχρόνως απλά (από την άποψη υπολογιστικών απαιτήσεων) µοντέλα κυκλοφοριακής ροής. Είναι εύκολα υλοποιήσιµη σε δίκτυα ελεγχόµενης ΦΣ που χρησιµοποιούν ήδη άλλα συστήµατα ελέγχου ΦΣ, ενώ έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε νέες υλοποιήσεις. Σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των άλλων στρατηγικών, δεν απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες ούτε για την εφαρµογή/υλοποίηση της στρατηγικής σε κάποιο συγκεκριµένο δίκτυο κυκλοφορίας αλλά ούτε και για τον επανασχεδιασµό της στρατηγικής (π.χ. σε περιπτώσεις εισαγωγής νέων κόµβων, αλλαγής ρευµάτων κυκλοφορίας, κλπ.). ιαθέτει µεγάλη ευρωστία σε λάθη µετρήσεων, λάθη εκτίµησης ιστορικών δεδοµένων (π.χ. ποσοστά στροφής) και διαταραχές καθώς και αξιοπιστία σε περίπτωση βλαβών εξοπλισµού (π.χ. βλάβες φωρατών). Η πρώτη ανάπτυξη και υλοποίηση της TUC πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσµατα το 1998 σε µία αρτηρία του ήµου Γλασκώβης (Σκωτία) όπου και βρίσκεται έκτοτε σε συνεχή εφαρµογή. Μετά την πρώτη αυτή εφαρµογή πεδίου πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από επεκτάσεις που ενίσχυσαν την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής. Εκτεταµένες διερευνήσεις µέσω προσοµοίωσης H/Y, µεταξύ άλλων για το συνολικό δίκτυο Χανίων, κατέδειξαν τις σηµαντικές δυνατότητες της νέας προσέγγισης. Με συγχρηµατοδότηση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του ήµου Χανίων καθώς και µε την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ Ε και την συνδροµή της εταιρείας Siemens, η TUC υλοποιήθηκε τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2001 πιλοτικά σε δύο κόµβους στα Χανιά και συγκρίθηκε µε την υπάρχουσα στρατηγική ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης. Η νέα στρατηγική αύξησε την µέση ταχύτητα του δικτύου 2 κόµβων από 6% µέχρι 20% σε ηµερήσια βάση, µε εβδοµαδιαίο µέσο όρο 13%, ενώ ειδικά στις ώρες αιχµής οι αυξήσεις κυµαίνονται από 7% µέχρι και 97% µε εβδοµαδιαίο µέσο όρο 35%. Σηµειωτέον ότι οι βελτιώσεις αυτές επετεύχθησαν µε παράλληλη αύξηση της κυκλοφορίας (δηλαδή της συνολικής διανυθείσας απόστασης) στους δύο κόµβους στις ώρες αιχµής από 1% µέχρι και 12% (µέσος όρος αύξησης 5%). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι η νέα στρατηγική αποτελεί εν δυνάµει ένα σηµαντικό διεθνές επίτευγµα στον έλεγχο αστικής κυκλοφορίας, ενέκρινε την χρηµατοδότηση υλοποίησης της TUC σε ευµεγέθη δίκτυα (16-50 κόµβοι) τριών ευρωπαϊκών πόλεων: Σάουθαµπτον (Αγγλία), Μόναχο (Γερµανία) και Χανιά. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της στρατηγικής TUC στο δίκτυο των Χανίων, και πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα ανάµεσα στην υπάρχουσα στρατηγική ελέγχου ΦΣ (TASS) του δικτύου των Χανίων και της στρατηγικής TUC καθώς και η εµπειρία η οποία αποκοµίσθηκε από την εφαρµογή της στρατηγικής TUC στο δίκτυο των Χανίων. 2

3 2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ TUC 2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζουµε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής TUC, η οποία: Έχει αναπτυχθεί βασιζόµενη σε ρεαλιστικά αλλά και ταυτοχρόνως απλά (από την άποψη υπολογιστικών απαιτήσεων) µοντέλα κυκλοφοριακής ροής, τα οποία µοντελοποιούν αποτελεσµατικά την κυκλοφοριακή ροή τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κυκλοφοριακού κορεσµού. Σαν αποτέλεσµα, η εφαρµογή της στρατηγικής δεν απαιτεί υψηλούς υπολογιστικούς φόρτους, όπως οι περισσότερες από τις υπάρχουσες µεθοδολογίες, όπου οι υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις έχουν σαν αποτέλεσµα είτε την περιορισµένη εφαρµογή σε µεµονωµένους κόµβους είτε την µεγάλη χρονική καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, είτε την χρήση υπεραπλουστευµένων µοντέλων κυκλοφοριακής ροής τα οποία αποτυγχάνουν να µοντελοποιήσουν αποτελεσµατικά συνθήκες κυκλοφοριακού κορεσµού. Είναι εύκολα υλοποιήσιµη σε δίκτυα ελεγχόµενης φωτεινής σηµατοδότησης που χρησιµοποιούν ήδη άλλα συστήµατα ελέγχου. Στην παρούσα εκδοχή της, η στρατηγική TUC αποτελείται από 4 τµήµατα (mdules): (1) Έλεγχος ποσοστού πρασίνου φάσεων (split) (2) Έλεγχος περιόδου (3) Έλεγχος χρονικής µετατόπισης (ffset). (4) Προτεραιότητα µέσων µαζικής µεταφοράς. Η εφαρµογή της TUC µπορεί να γίνει κατ επιλογήν ενεργοποιώντας: (1) µόνον (1)+(2) (1)+(2)+(3) οιαδήποτε των ανωτέρω επιλογών + (4). Στις περιπτώσεις παράληψης του (2) ή (3) µπορούν τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου (περίοδος ή χρονική µετατόπιση) να διατηρούνται σταθερά ή να µεταβάλλονται µε εντολές άλλου συστήµατος. Συνιστάται πάντως η υλοποίηση όλων των συστατικών της TUC ((1)+(2)+(3)) για µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Ο έλεγχος ποσοστού πρασίνου φάσεων της στρατηγικής TUC, που είναι και το πρώτο mdule που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της TUC, βασίζεται σε µεθόδους βέλτιστου ελέγχου γραµµικών συστηµάτων (Linear-Quadratic Cntrl) οι οποίες: Υπολογίζουν (βασιζόµενες στα προαναφερθέντα ρεαλιστικά µοντέλα κυκλοφοριακής ροής) σε πραγµατικό χρόνο τις αποφάσεις ελέγχου (ποσοστά πρασίνου φάσεων) που βελτιστοποιούν τις κυκλοφοριακές συνθήκες του συνολικού δικτύου. Ο έλεγχος ποσοστού πρασίνου φάσεων της TUC παραχωρεί µεγαλύτερη διάρκεια πρασίνου στις οδούς µε την µεγαλύτερη ζήτηση. Παράλληλα η TUC µειώνει τη διάρκεια πρασίνου σε οδούς που τροφοδοτούν µε οχήµατα υπερφορτωµένους συνδέσµους (gating). Κατά την διαδικασία αυτή, συνυπολογίζεται η συνολική εικόνα που παρουσιάζει το δίκτυο. Έτσι, για παράδειγµα, αν κάποια οδός παρουσιάζει συµφόρηση, αυτό λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των διαρκειών πρασίνου σε όλες τις οδούς που την τροφοδοτούν µε οχήµατα, ακόµα και αν αυτές βρίσκονται δύο ή και περισσότερους κόµβους µακριά της. Απαιτούν χαµηλό υπολογιστικό φόρτο. Σε αντίθεση µε άλλες στρατηγικές όπου ο υπολογισµός των ποσοστών πρασίνου φάσεων απαιτεί χρονοβόρες επαναληπτικές διαδικασίες, ο έλεγχος πρασίνου φάσεων της TUC δεν απαιτεί παρά µόνο απλούς πολλαπλασιασµούς πινάκων και απλούς ελέγχους συµβατότητας (αναδραστικός έλεγχος). Σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των άλλων στρατηγικών, δεν απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες ούτε για την εφαρµογή/υλοποίηση της στρατηγικής σε κάποιο συγκεκριµένο δίκτυο κυκλοφορίας αλλά ούτε και για τον επανασχεδιασµό της στρατηγικής (π.χ. σε περιπτώσεις εισαγωγής νέων κόµβων, αλλαγής ρευµάτων κυκλοφορίας, κλπ.). ιαθέτει µεγάλη ευρωστία σε λάθη µετρήσεων, λάθη εκτίµησης ιστορικών δεδοµένων (π.χ. ποσοστά στροφής) και διαταραχές καθώς και αξιοπιστία σε περίπτωση βλαβών εξοπλισµού 3

4 (π.χ. βλάβες φωρατών). Το γεγονός ότι ο σχεδιασµός της στρατηγικής TUC βασίζεται σε µεθόδους βέλτιστου ελέγχου γραµµικών συστηµάτων, έχει σαν αποτέλεσµα η στρατηγική TUC να «κληρονοµεί» τις ιδιότητες ευρωστίας και αξιοπιστίας οι οποίες είναι «ενσωµατωµένες» στις προαναφερθείσες µεθόδους. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες στρατηγικές ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης που βασίζονται είτε σε ευρετικές µεθόδους (δηλαδή µεθόδους που δεν χρησιµοποιούν µαθηµατική µοντελοποίηση και ανάλυση) είτε σε µεθόδους βελτιστοποίησης ανοιχτού βρόγχου, οι µέθοδοι βέλτιστου ελέγχου γραµµικών συστηµάτων είναι µέθοδοι βελτιστοποίησης κλειστού βρόγχου, όπου λαµβάνεται υπόψη και βελτιστοποιείται η ευστάθεια (και συνεπώς η συµπεριφορά, ευρωστία και αξιοπιστία) του συστήµατος κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εφαρµογής της στρατηγικής ελέγχου (αναδραστικός βέλτιστος έλεγχος). Είναι η πρώτη στρατηγική ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης πραγµατικού χρόνου που λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη ουρών στους ενδιάµεσους κόµβους για τον συντονισµό των φωτεινών σηµατοδοτών (χρονική µετατόπιση/ffset) σε συνεχόµενους κόµβους (αρτηρία) σε πραγµατικό χρόνο, σε αντίθεση µε άλλες µεθοδολογίες που υποθέτουν σταθερά (για δεδοµένες κυκλοφοριακές συνθήκες) ffsets, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη ουρών. Ο έλεγχος χρονικής µετατόπισης της TUC υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίδεται βαρύτητα (προτεραιότητα) σε κόµβους µε µεγαλύτερη σπουδαιότητα (από άποψη κυκλοφοριακών συνθηκών) και να µην καταστρέφεται ο συντονισµός των υπολοίπων κόµβων (όπως και των κόµβων εκτός του δικτύου ελέγχου). Το αποτέλεσµα του ελέγχου χρονικής µετατόπισης της TUC είναι ο συντονισµός των κόµβων του ελεγχόµενου δικτύου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιείται η κυκλοφοριακή ροή του δικτύου αποφεύγοντας την «σπατάλη» πρασίνου λόγω κορεσµένων κατάντη συνδέσµων. Ο έλεγχος της διάρκειας περιόδου του δικτύου σε πραγµατικό χρόνο οδηγεί σε αύξηση της περιόδου σε περιπτώσεις υψηλής κυκλοφοριακής ζήτησης µε στόχο την αύξηση της ικανότητας του δικτύου. Ο ίδιος έλεγχος µειώνει την περίοδο σε περιπτώσεις χαµηλής κυκλοφοριακής ζήτησης µε στόχο την µείωση των χρόνων αναµονής κατά την διάρκεια κόκκινου σε κόµβους µε µικρή ζήτηση. Όπως στην περίπτωση ελέγχου ποσοστού πρασίνου φάσεων έτσι και στις περιπτώσεις ελέγχου περιόδου και χρονικής µετατόπισης, η στρατηγική TUC βασίζεται σε µεθόδους ελέγχου κλειστού βρόγχου, τα πλεονεκτήµατα των οποίων έχουν προαναφερθεί. εν απαιτεί την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού για κάθε συγκεκριµένο δίκτυο που πρόκειται να εφαρµοσθεί. Το διαθέσιµο λογισµικό του Ε ΣΠ υπολογίζει τις παραµέτρους ελέγχου της TUC για δίκτυα τυχαίων χαρακτηριστικών, τοπολογίας και διαστάσεων. Ο υπολογισµός των παραµέτρων αυτών απαιτεί µόνον την εισαγωγή των γεωµετρικών και ιστορικών (π.χ. ποσοστά στροφής) κυκλοφοριακών δεδοµένων του δικτύου (data entry). Συνιστώνται ενδεχοµένως διερευνήσεις προσοµοίωσης από τους ερευνητές του Ε ΣΠ για τη βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων της TUC (fine-tuning), δεν είναι όµως απαραίτητες. Επιπλέον, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι απαιτήσεις σε υπολογιστικό φόρτο είναι εξαιρετικά χαµηλές (πολύ χαµηλότερες από τις απαιτήσεις υπολογιστικού φόρτου οποιασδήποτε άλλης υλοποιηµένης στρατηγικής ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης πραγµατικού χρόνου). Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα τµήµατα (mdules) της στρατηγικής TUC. 2.2 Έλεγχος Ποσοστού Πρασίνου Φάσεων Η βασική µεθοδολογία που ακολουθείται από τη στρατηγική TUC [7] για τον έλεγχο ποσοστού πρασίνου φάσεων βασίζεται στη διατύπωση του προβλήµατος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας ως προβλήµατος Γραµµικού-Τετραγωνικού (ΓΤ) βέλτιστου ελέγχου βασισµένο στο µαθηµατικό πρότυπο αποθήκευσης-και-προώθησης που είχε αρχικά προταθεί από τους Gazis and Ptts [9]. Στόχος της στρατηγικής είναι η ελαχιστοποίηση και εξισορρόπηση του αριθµού οχηµάτων εντός των οδών που προσεγγίζουν σηµατοδοτούµενους αστικούς κόµβους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική µεταβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη σχετική διάρκεια των χρόνων πράσινου των φάσεων σηµατοδότησης των ελεγχόµενων αστικών κόµβων γύρω από κάποιες ονοµαστικές τιµές βασισµένη στον ακόλουθο απλό κανόνα αναδραστικού ελέγχου g(k) = g N L x(k) (2.1) όπου k είναι η διακριτή περίοδος ελέγχου, g είναι ένα διάνυσµα µε στοιχεία τις διάρκειες των χρόνων πράσινου όλων των φάσεων σηµατοδότησης όλων των ελεγχόµενων κόµβων, g N είναι το διάνυσµα 4

5 των ονοµαστικών τιµών τους, L είναι ο πίνακας ελέγχου και x είναι το διάνυσµα των αριθµών οχηµάτων x z εντός των οδών z που προσεγγίζουν τους ελεγχόµενους κόµβους. Ο πίνακας ελέγχου L εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ελεγχόµενου δικτύου (τοπολογία, αριθµός και σύνθεση φάσεων σηµατοδότησης, ροές κορεσµού και ποσοστά στροφής), αλλά εκτεταµένες διερευνήσεις µε προσοµοίωση έδειξαν ότι η ευαισθησία του είναι χαµηλή σε περιορισµένες µεταβολές των κυκλοφοριακών παραµέτρων (δηλαδή των ροών κορεσµού και των ποσοστών στροφής) [7]. Ο πίνακας ελέγχου είναι άµεση απόρροια της εφαρµογής της µεθοδολογίας ΓΤ ελέγχου. Ο υπολογισµός του πραγµατοποιείται εκ των προτέρων στο εργαστήριο, ενώ οι υπολογισµοί που απαιτούνται σε πραγµατικό χρόνο περιορίζονται στην εκτέλεση της σχ. (2.1) µια φορά ανά περίοδο (µε δεδοµένο πίνακα L) και µετρήσεις x(k) που αντανακλούν το µέσο όρο µετρήσεων για την προηγούµενη περίοδο. Για την εφαρµογή της σχ. (2.1) απαιτούνται µετρήσεις αριθµών οχηµάτων x z εντός των οδών του ελεγχόµενου δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Ωστόσο, οι αριθµοί οχηµάτων δεν είναι συνήθως µετρήσιµοι σε πραγµατικό χρόνο εκτός αν υπάρχει διαθέσιµο σύστηµα τεχνητής όρασης. Για το λόγο αυτό, τοπικές µετρήσεις κατάληψης z, που συλλέγονται εύκολα µε χρήση παραδοσιακών φωρατών, µετασχηµατίζονται σε αντίστοιχους αριθµούς οχηµάτων µε τη χρήση µη-γραµµικών συναρτήσεων x z (k) = f z ( z (k)) [7]. Επίσης, καθώς η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία ΓΤ ελέγχου δε λαµβάνει υπόψη την ύπαρξη περιορισµών, χρησιµοποιείται, µετά την εφαρµογή της σχ. (3.1), ένας απλός αλγόριθµος [7] που µετασχηµατίζει τις διάρκειες πρασίνων που υπολογίστηκαν έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι υπάρχοντες περιορισµοί. Από κατασκευής, ο πίνακας ελέγχου L προσδίδει στη στρατηγική µια έµφυτη τάση να προστατεύει τις οδούς του ελεγχόµενου δικτύου από υπερφόρτωση. Πιο συγκεκριµένα, όσο υψηλότερος είναι ο αριθµός οχηµάτων εντός µιας οδού z, τόσο περισσότερο µειώνονται οι διάρκειες πρασίνων των οδών που οδηγούν στην z µε την εφαρµογή της σχ. (2.1) λόγω του πρόσηµου των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα L. Για την εφαρµογή της σχ. (2.1) απαιτείται η διαθεσιµότητα ονοµαστικών τιµών g N. Εναλλακτικά, ο κανόνας ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ακόλουθη µορφή όπου αυτές οι ονοµαστικές τιµές δε χρειάζονται g(k) = g(k 1) L [x(k) x(k 1)]. (2.2) Η σχ. (2.2) προκύπτει µε αφαίρεση της σχ. (2.1) για την περίοδο ελέγχου k 1 από την ίδια σχέση για την περίοδο ελέγχου k. 2.3 Έλεγχος Περιόδου Η βασική λογική ελέγχου περιόδου της στρατηγικής TUC είναι η αύξηση της περιόδου όταν παρατηρείται αύξηση στους κυκλοφοριακούς φόρτους του αστικού δικτύου, έτσι ώστε να αυξάνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα των κόµβων. Πιο συγκεκριµένα, η περίοδος υπολογίζεται ως εξής: καταρχάς υπολογίζεται η µέση κατάληψη ο(k) ενός ποσοστού p% συνδέσµων του δικτύου µε τους µεγαλύτερους ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδέσµους του δικτύου κυκλοφοριακούς φόρτους. Η νέα περίοδος υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω απλό κανόνα ανάδρασης C(k) = C N + K [(k) σ] (2.3) όπου τα p, C N, K, σ είναι κατάλληλες παράµετροι εισόδου. Η παράµετρος C N αντιστοιχεί είτε στην ονοµαστική περίοδο είτε στην ελάχιστη επιτρεπτή περίοδο. Φυσικά, στην περίπτωση που η περίοδος που υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση είναι µεγαλύτερη (µικρότερη) από την µέγιστη (ελάχιστη) επιτρεπτή περίοδο, ως νέα περίοδος επιλέγεται η µέγιστη (ελάχιστη) επιτρεπτή περίοδος. Η λογική επιλογής περιόδου της στρατηγικής TUC διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η περίοδος (όπως και η χρονική µετατόπιση) µεταβάλλονται κάθε 5 ή 10 λεπτά, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα εξής: (α) για την ασφαλή µεταβολή της περιόδου απαιτείται η εφαρµογή µίας µεταβατικής περιόδου, απαραίτητης για την µετάβαση από µία τιµή της περιόδου σε µία άλλη (η εφαρµογή της µεταβατικής περιόδου απαιτείται µόνο όταν απαιτείται και µεταβολή της χρονικής µετατόπισης). (β) Για την αποφυγή συχνών µεταβολών της περιόδου που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη φαινοµένων αστάθειας στο δίκτυο κυκλοφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρµόζονται «διπλοί κύκλοι» σε µεµονωµένους κόµβους του δικτύου, δηλαδή σε αυτούς τους κόµβους εφαρµόζεται το µισό της περιόδου που έχει αποφασισθεί για τους υπόλοιπους κόµβους. Αυτό συµβαίνει είτε σε κόµβους µε πολύ µικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους (για την αποφυγή µεγάλων χρόνων αναµονής σε αυτούς τους κόµβους), είτε σε κόµβους όπου παρατηρείται συµφόρηση του κόµβου λόγω συµφόρησης στους κατάντη κόµβους (µε αποτέλεσµα υψηλές τιµές της περιόδου να έχουν ως συνέπεια την «σπάταλη πρασίνου»). 5

6 ιαφορετικές περίοδοι µπορούν να εφαρµοσθούν σε διαφορετικές περιοχές (regins) του δικτύου για την αποφυγή εφαρµογής υψηλών περιόδων (λόγω της µεγάλης συµφόρησης σε κάποια περιοχή του δικτύου) σε (άλλες) περιοχές όπου παρατηρούνται µικροί φόρτοι. 2.4 Έλεγχος Χρονικής Μετατόπισης (Offset) Η λογική του ελέγχου χρονικής µετατόπισης της στρατηγικής TUC βασίζεται σε ένα απλό µαθηµατικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο κάνοντας χρήση των µετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για ένα όχηµα που βρίσκεται στην γραµµή stp ενός συνδέσµου για να συναντήσει - χωρίς όµως να χρειασθεί να επιβραδύνει - το τελευταίο όχηµα της ουράς του κατάντη συνδέσµου. Η λογική του ελέγχου χρονικής µετατόπισης της στρατηγικής TUC φυσικά δεν µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλους τους συνδέσµους. Ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει «αρτηρίες» εντός των αρχείων εισόδου της TUC, δηλαδή ακολουθίες συνδέσµων όπου θα εφαρµοσθεί ο έλεγχος χρονικής µετατόπισης. Ο έλεγχος χρονικής µετατόπισης µπορεί να υλοποιηθεί και σε αρτηρίες διπλής κατεύθυνσης όπου το λογισµικό της TUC κάθε φορά επιλέγει την κατεύθυνση µε τον µεγαλύτερο φόρτο και εφαρµόζει τον έλεγχο χρονικής µετατόπισης ως προς αυτήν την κατεύθυνση µόνο. 2.5 Έλεγχος Παροχής Προτεραιότητας σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Ο έλεγχος παροχής προτεραιότητας σε µέσα µαζικής µεταφοράς της TUC περιγράφεται σε άλλο άρθρο του παρόντος συνεδρίου [10]. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ TUC ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Το αστικό δίκτυο στο οποίο υλοποιήθηκε η TUC αποτελείται από τους 16 κυριότερους κόµβους ελεγχόµενης κυκλοφορίας της πόλης των Χανίων όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το δίκτυο χωρίστηκε σε δύο περιοχές (regins) για την εφαρµογή διαφορετικού ελέγχου περιόδου σε κάθε τµήµα. Η πρώτη περιοχή περιέχει όλους τους κόµβους του δικτύου που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, ενώ η δεύτερη περιοχή περιέχει τους δύο κόµβους που βρίσκονται εντός του πλαισίου στο διπλανό σχήµα. 3.1 Το Υπάρχον Σύστηµα Ελέγχου Φωτεινής Σηµατοδότησης Εδώ και περίπου 6 χρόνια έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο αστικό δίκτυο των Χανίων το σύστηµα ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης TASS (της γερµανικής εταιρείας Siemens). Το σύστηµα αυτό θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχηµένα διεθνώς. Η βασική λογική του συστήµατος αυτού είναι η εναλλαγή (βάσει των µετρήσεων των φωρατών) ανάµεσα σε 6 διαφορετικά Προγράµµατα Σταθερής Φωτεινής Σηµατοδότησης (ΠΣΦΣ). Κάθε 15' ο κεντρικός υπολογιστής επιλέγει ένα από τα 6 αυτά ΠΣΦΣ, και δίδει τις αντίστοιχες εντολές στους τοπικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι ειδικοί υπολογιστές, υπεύθυνοι για την εφαρµογή της σηµατοδότησης σε κάθε κόµβο. Κάθε τοπικός ελεγκτής έχει την δυνατότητα να µεταβάλλει τοπικά το ΠΣΦΣ ανάλογα µε τις µετρήσεις των γειτονικών του φωρατών. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι κάθε ένα από τα προαναφερθέντα ΠΣΦΣ απαιτεί τον καθορισµό περίπου 80 διαφορετικών παραµέτρων (π.χ. χρόνων πρασίνου). Για την τελειοποίηση των παραµέτρων αυτών απαιτήθηκε από τους υπεύθυνους φωτεινής σηµατοδότησης του ήµου Χανίων σε συνεργασία µε τους τεχνικούς της Siemens εντατική εργασία και συνεχής επίβλεψη τα τελευταία 5 χρόνια. 6

7 3.2 Υλοποίηση της Στρατηγικής TUC στα Χανιά Οι πρώτες δοκιµές υλοποίησης της στρατηγικής TUC στα Χανιά ξεκίνησαν το Μάρτιο του Μετά από αρκετές και προσεκτικές δοκιµές και µικροαλλαγές για την αντιµετώπιση έντονων φαινοµένων διπλοπαρκαρίσµατος διαπιστώθηκε ότι η στρατηγική ήταν έτοιµη προς εφαρµογή τον Σεπτέµβριο του Το διάστηµα Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2003 αξιοποιήθηκε για την τελειοποίηση των παραµέτρων της TUC, και τελικά, τον Νοέµβριο 2003, η TUC τέθηκε σε εφαρµογή σε όλο το δίκτυο των 16 κόµβων. 3.3 Μέθοδος Σύγκρισης Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των δύο συστηµάτων (TASS και TUC) αποφασίσθηκε η εβδοµαδιαία εναλλαγή των δύο συστηµάτων. Η σύγκριση έγινε µόνο για ηµέρες µε παρόµοιες καιρικές συνθήκες και, επιπλέον, για ηµέρες µε παρόµοιες συνθήκες κυκλοφοριακής ζήτησης (π.χ. αργίες, ηµέρες µε πορείες, κλπ., δεν λήφθηκαν υπόψη). Για την σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των δύο συστηµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω δύο µέθοδοι: Σύγκριση βάσει µετρήσεων των φωρατών. Αυτή η µέθοδος σύγκρισης δεν είναι αρκετά ακριβής, πρώτον διότι ταχύτητες ή χρόνοι διαδροµής δεν µετρούνται, αλλά πρέπει να εκτιµηθούν από τις µετρήσεις φωρατών και δεύτερον λόγω µικρολαθών των µετρήσεων φωρατών. Σύγκριση µε χρήση συµπλεόντων οχηµάτων, δηλαδή µετρήσεων χρόνων διαδροµής που λαµβάνονται από οχήµατα που ακολουθούν προκαθορισµένες διαδροµές σε προκαθορισµένες ώρες και ηµέρες της εβδοµάδος. Αυτή η µέθοδος σύγκρισης θεωρείται και η πιο αξιόπιστη, αφού βασίζεται σε πραγµατικούς χρόνους διαδροµής. 3.4 Αποτελέσµατα Σύγκρισης Η σύγκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων έγινε για τις δύο διαφορετικές περιοχές του δικτύου. Οι κόµβοι της περιοχής 2 (κόµβοι Ηρώων Πολυτεχνείου και Χονολουλού) παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και βρίσκονται µακριά από το υπόλοιπο αστικό δίκτυο. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για άλλους που θα γίνουν κατανοητοί στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η σύγκριση των δύο συστηµάτων να γίνει χωριστά για τις δύο προαναφερθείσες περιοχές TUC σε σύγκριση µε TASS (Περιοχή 1) 20.0 TUC σε σύγκριση µε TASS (Περιοχή 2) % ιαφορά % ιαφορά Τα παραπάνω δύο διαγράµµατα δείχνουν την µέση ποσοστιαία διαφορά (για όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας) των µέσων ταχυτήτων (εκτίµηση από µετρήσεις φωρατών) για τις ώρες 8π.µ. ως 10µ.µ., για τις περιοχές 1 και 2, αντίστοιχα. Εύκολα παρατηρεί κανείς, ότι η TUC υπερτερεί σηµαντικά στην περιοχή 1 για τις ώρες 8π.µ. ως 4µ.µ. και 10µ.µ., ενώ η TASS υπερτερεί τις ώρες 5µ.µ. ως 8µ.µ. Για την περιοχή 2, δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα για το ποια στρατηγική υπερτερεί. 7

8 Στο διπλανό διάγραµµα εµφανίζονται οι µέσες ποσοστιαίες διαφορές χρόνων διαδροµής συµπλεόντων οχηµάτων για διαφορετικές χρονικές περιόδους (Τρίτη π. =Τρίτη ώρες 11π.µ. ως 1µ.µ., Τρίτη α.= Τρίτη 7µ.µ. ως 9µ.µ., Τετάρτη π. = Τετάρτη 11π.µ. ως 1µ.µ., Τετάρτη α.= Τετάρτη 7µ.µ. ως 9µ.µ., Πέµπτη α. = Πέµπτη 7µ.µ. ως 9µ.µ., Σάββατο µ. = Σάββατο 12 ως 3µ.µ.). Σε αντίθεση µε τη σύγκριση βάσει µετρήσεων φωρατών, η σύγκριση βάσει µετρήσεων συµπλεόντω ν οχηµάτων δείχνει την υπεροχή της TUC ακόµα και στις απογευµατινές ώρες αιχµής. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύγκριση του διπλανού διαγράµµατος αφορά µόνο την περιοχή 1. Για την περιοχή 2, τα δύο συστήµατα δίδουν παρόµοιους χρόνους διαδροµής. % ιαφορά % ποσοστό µείωσης χρόνου διαδροµής TUC σε σύγκριση µε TASS (Περιοχή 1) Τρίτη π. Τρίτη α. Τετάρτη π. Τετάρτη α. Πέµπτη α. Σάββατο µ. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1 Επιπτώσεις Εφαρµογής της Στρατηγικής TUC στο Αστικό ίκτυο των Χανίων Το βασικότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της στρατηγικής TUC στο αστικό δίκτυο των Χανίων είναι ότι η εφαρµογή της στρατηγικής αυτής επιφέρει βελτιώσεις της τάξεως 5-25% στο χρόνο που δαπανά ο µέσος Χανιώτης οδηγός εντός του αστικού δικτύου των Χανίων. Κάνοντας χρήση των µετρήσεων των φωρατών, των µετρήσεων των συµπλεόντων οχηµάτων καθώς και διεθνώς αποδεκτών µαθηµατικών προτύπων, µπορούµε να µεταφράσουµε τις παραπάνω βελτιώσεις σε εξοικονόµηση: 1450 ανθρωποωρών ανά ηµέρα 700 λίτρων καυσίµων ανά ηµέρα. Θεωρώντας το κόστος µίας ανθρωποώρας ίσο προς 5 και του ενός λίτρου καυσίµων 0,80, τα παραπάνω µεγέθη οδηγούν σε εξοικονόµηση την ηµέρα ή περίπου ενός δις δραχµών ανά έτος! Σηµειώνεται ότι στα ως άνω χρηµατικά κόστη δεν περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (καυσαέρια, θόρυβος κλπ.) ούτε οι έµµεσες οικονοµικές και άλλες επιπτώσεις (εύρυθµη λειτουργία επιχειρήσεων, καθυστερήσεις οχηµάτων πρώτης ανάγκης, οδική ασφάλεια, στρές οδηγών κ.α.) Η ανάλυση των µετρήσεων που έγινε για την σύγκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων ανέδειξε όχι µόνο τις επιπτώσεις της εφαρµογής της TUC, αλλά και δύο άλλα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν το κυκλοφοριακό πρόβληµα στην πόλη των Χανίων: τις επιπτώσεις του παράνοµου ή διπλού παρκαρίσµατος και τις επιπτώσεις από πιθανές µελλοντικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. 4.2 Επιπτώσεις Παράνοµου/ ιπλο- Παρκαρίσµατος Στο διπλανό διάγραµµα εµφανίζεται η µέση ταχύτητα για τις ώρες 8π.µ.-10µ.µ. για τις ηµέρες ευτέρα/τετάρτη (σκούρα καµπύλη) και Τρίτη/Πέµπτη (ανοικτόχρωµη καµπύλη). Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι τα απογεύµατα της Τρίτης και Πέµπτης η µέση ταχύτητα µειώνεται κατά 30-50% σε σχέση µε τα απογεύµατα της ευτέρας και Τετάρτης. Η επεξεργασία των µετρήσεων αποδεικνύει ότι η κυκλοφοριακή ζήτηση τα απογεύµατα της Τρίτης και της Πέµπτης ΜέσηΤαχύτητα (χλµ./ώρα) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 ε ε-τετ Τρ-Πεµ 4,0 2,0 0,

9 βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε αυτή των απογευµάτων της ευτέρας και Τετάρτης. Ενώ, δηλαδή, τα απογεύµατα της Τρίτης και της Πέµπτης οι οδηγοί των Χανίων διανύουν ίδιες συνολικές αποστάσεις µε αυτές των απογευµάτων της ευτέρας και Τετάρτης, δαπανούν µέχρι και διπλάσιο χρόνο γι αυτές! Η εξήγηση φυσικά βρίσκεται στο γεγονός ότι τα απογεύµατα της Τρίτης και της Πέµπτης τα εµπορικά καταστήµατα είναι ανοιχτά και παρατηρείται έντονο το φαινόµενο του παράνοµου και διπλού παρκαρίσµατος σε αντίθεση µε την ευτέρα και Τετάρτη. Αναλύοντας τις µετρήσεις και συγκρίνοντας τη µέση ταχύτητα και την κυκλοφοριακή ζήτηση για τις ώρες που παρατηρείται το φαινόµενο του παράνοµου και διπλού παρκαρίσµατος, µπορεί να υπολογισθεί ότι αυτό έχει σαν συνέπειες: σπατάλη 2350 ανθρωποωρών ανά ηµέρα κατανάλωση 1750 λίτρων καυσίµων επιπλέον ανά ηµέρα. Ανάγοντας τα παραπάνω µεγέθη σε χρηµατικό κόστος όπως και παραπάνω, υπολογίζουµε το κόστος του παράνοµου και διπλού παρκαρίσµατος σε την ηµέρα ή 1,6 δις δραχµές ανά έτος χωρίς να υπολογίζονται στο κόστος αυτό οι επιβαρηµένες περιβαλλοντικές και άλλες έµµεσες επιπτώσεις. 4.3 Κόµβοι Ηρώων Πολυτεχνείου/Χονολουλού (Περιοχή 2) Η υλοποίηση της TUC επέφερε βελτιώσεις σε ολόκληρο το δίκτυο πλην των κόµβων Ηρώων Πολυτεχνείου/Χονολουλού. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι λόγω της τοπολογίας των δύο κόµβων και της δοµής της φωτεινής σηµατοδότησης που χρησιµοποιείται, οποιαδήποτε στρατηγική ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης και να υλοποιηθεί σε αυτούς τους κόµβους δεν θα µπορέσει να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση. Μια πιθανή λύση στο πρόβληµα κυκλοφοριακής συµφόρησης σε αυτούς τους κόµβους είναι η αλλαγή δοµής φωτεινής σηµατοδότησης που θα επιτρέπει στα δύο ρεύµατα (εισόδου και εξόδου) της οδού Ελ. Βενιζέλου να έχουν πράσινο σήµα ταυτόχρονα. Το ΥΠΕΧΩ Ε έχει ήδη εγκρίνει πρόταση του τµήµατος ελέγχου φωτεινής σηµατοδότησης του ήµου Χανίων για την παραπάνω αλλαγή δοµής της φωτεινής σηµατοδότησης. 4.4 Μονοδροµήσεις Εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται η εφαρµογή νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην πόλη των Χανίων, σύµφωνα µε τις οποίες κάποιες από τις κύριες οδούς που αυτή τη στιγµή είναι διπλής κατεύθυνσης θα γίνουν µονόδροµοι (π.χ. οδοί ηµοκρατίας, Μ. Μπότσαρη, Ελ. Βενιζέλου). Η λογική αυτών των ρυθµίσεων είναι ότι η µονοδρόµηση των οδών αυτών θα αυξήσει την κυκλοφοριακή τους ικανότητα. Τα αποτελέσµατα/συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης όµως υποδηλώνουν ότι η µονοδρόµηση των οδών αυτών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσµατα σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβληµα του διπλού και παράνοµου παρκαρίσµατος. Σε κύριες οδούς που είναι σήµερα µονής κατεύθυνσης (π.χ. Χατζηµιχάλη Γιάνναρη, Κυδωνίας), κατά τις ώρες λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων, τα κινούµενα οχήµατα κάνουν χρήση 1-1,5 λωρίδων από τις 3-4 που διαθέτουν αυτές οι οδοί. Το πρόβληµα του διπλού και παράνοµου παρκαρίσµατος το οποίο είναι πολύ πιθανό να παρουσιασθεί και στις οδούς ηµοκρατίας, Ελ. Βενιζέλου και Μ. Μπότσαρη σε περίπτωση µονοδρόµησής τους έχει ως συνέπεια όπως είδαµε παραπάνω την µείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών αυτών. 4.5 Επιπτώσεις Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων/Αλλαγών Το τελευταίο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση της εφαρµογής της TUC στο αστικό δίκτυο των Χανίων, είναι ότι σε περίπτωση νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (π.χ. µονοδροµήσεων) σε κάποια από τις κύριες οδούς τις πόλης, θα απαιτηθεί ένα µικρό διάστηµα (2-3 µήνες) για την αναπροσαρµογή και τελειοποίηση των παραµέτρων της TUC, σε αντίθεση µε την στρατηγική TASS για την οποία θα απαιτηθεί η χρονοβόρα αναπροσαρµογή και τελειοποίηση των 6 ΠΣΦΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hunt, P.B., Rbertsn, D.L., Brethertn, R.D., Ryle, M.C. The SCOOT n-line traffic signal ptimisatin technique. Traffic Engineering & Cntrl 23, 1982, Lwrie, P.R. SCATS: The Sydney c-rdinated adaptive traffic system - Principles, methdlgy, algrithms. Prceedings f the IEE Internatinal Cnference n Rad Traffic Signalling, Lndn, U.K., 1982, Gartner, N.H. OPAC: A demand-respnsive strategy fr traffic signal cntrl. Transprtatin Research Recrd 906, 1983, Farges, J.-L., Henry, J-J., Tufal, J. The PRODYN real-time traffic algrithm. Prceedings f the 4th IFAC Sympsium n Transprtatin Systems, Baden Baden, Germany, 1983,

10 5. Kessaci, A., Farges, J-L., Henry, J-J. Upper level fr real time urban traffic cntrl systems. Preprints f the 11th IFAC Wrld Cngress, Tallinn, Estnia, 1990, Vlume 10, Mirchandani, P., Head, L. RHODES: A real-time traffic signal cntrl system: architecture, algrithms, and analysis. TRISTAN (Triennal Sympsium n Transprtatin Analysis), San Juan, Puert Ric, 1998, Vlume Diakaki, C. Integrated Cntrl f Traffic Flw in Crridr Netwrks, PhD Thesis, Technical University f Crete, Department f Prductin Engineering and Management, Chania, Diakaki, C. Dinpulu, V., Abudlas, K., Papagergiu, M. and partners f the Infrmatin Sciety Technlgies Prject SMART NETS (IST ): Final System Develpment Reprt. Deliverable 9, Reprt fr the Infrmatin Sciety Technlgies Office, Brussels, Belgium, July Gazis, D.C., Ptts, R.B. The versaturated intersectin. Prceedings f the 2nd Internatinal Sympsium n Traffic Thery, Lndn, U.K., 1963, ινοπούλου Β., Κοσµατόπουλος, Η. και Παπαγεωργίου Μ. Εφαρµογή της Στρατηγικής Ελέγχου Προτεραιότητας σε ΜΜΜ. Φωτεινής Σηµατοδότησης TUC σε ίκτυα µε Απαίτηση Παροχής Πρακτικά του Παρόντος Συνεδρίου. 10

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TUC

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TUC ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TUC Γαβριήλ Μαρινάκης Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης ήμου Χανίων ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX KNX city Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX Εισαγωγή Το κτίριο είναι η μικρότερη μονάδα μιας κυψέλης Είναι ο οργανισμός που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000, HCACP

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000, HCACP Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000, HCACP Τι είναι Πρότυπο Ποιότητας; Πρότυπο Ποιότητας είναι µία επίσηµη σύµβαση η οποία θέτει συγκεκριµένους όρους έτσι ώστε ένα προϊόν ή µία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΝΒΑΝ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜαρίναΠαπαλέξη 12,ΣτυλιανόςΘεοχαράκης 1,ΑλέξανδροςΤσίγκας 12 1.Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιοίκηση της Υγείας Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό

Κωνσταντίνος Σερράος. Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό Κωνσταντίνος Σερράος Εφησυχασµός κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο. Κατευθυντήριες αρχές για το σχεδιασµό 1. Λειτουργία και ρόλος των τοπικών δρόµων Παλιά: Ο δρόµος αποτελούσε χώρο για τη συνύπαρξη ποικίλων

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE

PEBBLE: ιάγραµµα του έργου Sensors Interfaces Actuators 5 Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011, 22-23 Νοεµβρίου, Αθήνα FP7-248537-PEBBLE POSITIVE-ENERGY BUILDINGS THRU BETTER CONTROL DECISIONS PEBBLE FP7-ICT-2009.6.3: ICT for Energy Efficiency B. ICT support to Energy-Positive Buildings and Neighborhood Στρατηγικές Ελέγχου για Κτήρια µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα