Ερυθροκύτταρο. Μοναδικό εξελικτικό πρότυπο αποκλειστικά σχεδιασμένο για μεταφορά Ο 2. στους ιστούς Στο βωμό αυτής της λειτουργίας θυσιάσε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερυθροκύτταρο. Μοναδικό εξελικτικό πρότυπο αποκλειστικά σχεδιασμένο για μεταφορά Ο 2. στους ιστούς Στο βωμό αυτής της λειτουργίας θυσιάσε"

Transcript

1 Ερυθροκύτταρο Μοναδικό εξελικτικό πρότυπο αποκλειστικά σχεδιασμένο για μεταφορά Ο 2 στους ιστούς Στο βωμό αυτής της λειτουργίας θυσιάσε Πολύτιμα δομικά χαρακτηριστικά προγονικών κυττάρων Μεταβλήθηκε σε ασκό διαλύματος αιμοσφαιρίνης

2 Ερυθροκύτταρο Χωρίς πυρήνα δεν παράγει RNA Χωρίς ριβοσώματα δεν συνθέτει πρωτεΐνες Χωρίς μιτοχόνδρια δεν παράγει ATP Η επιβίωσή του στηρίζεται στην ενέργεια που προέρχεται από την οξειδωτική φωσφορυλίωση της γλυκόζης

3 Ερυθροκύτταρο Αν και είναι ανίκανο για Πρωτεϊνοσύνθεση Οξειδωτική φωσφορυλίωση Σύνθεση νουκλεϊνικών οξέων, λιπιδίων Εμφανίζεται ως ενεργό μεταβολικό κύτταρο που εκπληρώνει την αποστολή του σε 120 ημέρες

4 Ερυθροκύτταρο Αδυνατεί να ανανεώνει τις δομικές και ενζυμικές πρωτεΐνες Διατηρεί Το δισκοειδές του σχήμα Τη λειτουργία των συστημάτων άντλησης κατιόντων Συνθέτει γλουταθειόνη Διατηρεί επιθυμητή συγκέντρωση αδενινονουκλεοτιδίων Προστατεύει την αιμοσφαιρίνη από μετατροπή σε μεθαιμοσφαιρίνη και οξειδωτική αποικοδόμηση

5 Ερυθροκύτταρο Πρωταρχική ανάγκη διατροφής του Γλυκολυτικός μηχανισμός Ανάγκη προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Κύκλος εξοζών (GSH) Παροχή άμεσης βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος Κύκλος Rapoport (2,3DPG)

6

7 Μεταβολισμός γλυκόζης Το 95% της γλυκόζης μεταβολίζεται με το γλυκολυτικό μηχανισμό ή οδό Embden- Meyerhof προς παραγωγή γαλακτικού οξέος που έχει σκοπό την παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο ATP

8 Μεταβολισμός γλυκόζης Αλυσίδα ενζυμικά καταλυομένων αντιδράσεων με την οποία το κύτταρο επιτυγχάνει Εξασφάλιση ενέργειας Διατήρηση αναγωγικού περιβάλλοντος Ρύθμιση της συγγένειας Hb-O2

9

10 Στάδια οδού Embden-Meyerhor Προπαρασκευαστικό "εγγύς" φάση της γλυκόλυσης Κατανάλωση 2 μορίων ΑΤΡ για φωσφορυλίωση της γλυκόζης Λειτουργικό "άπω" φάση Συμβαίνουν οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις Σχηματίζεται 2,3DPG Κέρδος 4 μόρια ΑΤΡ γλυκόζη γαλακτικό οξύ καθαρό κέρδος 2 μόρια ΑΤΡ

11 Αναερόβια γλυκόλυση Καταλύεται από 11 ένζυμα Οι κινάσες (φωσφοφρουκτοκινάση, εξοκινάση και πυροσταφυλική κινάση) αποτελούν σημεία ρυθμιστικά της γλυκολυτικής ροής

12 Σημασία της οδού Ebden-Meyerhof Παραγωγή ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη) Παραγωγή 2,3DPG Παραγωγή NAD

13 Σημασία της οδού Ebden-Meyerhof Παραγωγή ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη) 1 μόριο γλυκόζης 2 μόρια ΑΤΡ 15% ενέργειας ΑΤΡ αντλία Κ+ /Na + 85% ενέργειας ATP διατήρηση σχήματος μεμβράνης

14 Σημασία της οδού Ebden-Meyerhof Παραγωγή 2,3DPG Συγκέντρωση 2,3DPG συγκέντρωση Hb 1930: υψηλή συγκέντρωση 2,3DPG στο ερυθρό 1967: το 2,3DPG ρυθμίζει την καμπύλη απόδοσης του Ο 2 της Hb (ΚΔΟ) 2,3DPG ΚΔΟ προς τα ΔΕΞΙΑ Μεγαλύτερη απόδοση Ο2 στους ιστούς

15 Παράπλευρη οδός Rapoport-Luebering Αποτελεί ρυθμιστική δικλείδα που εξυπηρετεί την προώθηση των ενζυμικών αντιδράσεων ανάλογα με την αυξομείωση των ΑΤΡ ή 2,3DPG. Το 2,3DPG αντιδρά με τις β-αλυσίδες της HbA και μάλιστα με την αναχθείσα μορφή 2,3DPG Παλαιό συντηρημένο αίμα Εμβρυϊκό αίμα Αιμοσφαιρινοπάθειες Ένδεια πυροσταφυλικής κινάσης

16 Σημασία της οδού Ebden-Meyerhof Παραγωγή NAD (νικοτιναμιδοαδενινονουκλεοτίδιο) Ανακυκλώνεται συνεχώς NAD NADH NADH αναγωγική ουσία

17 Μεταβολισμός γλυκόζης Το 10% της γλυκόζης μεταβολίζεται από τον κύκλο των εξοζών Σκοπός: η προστασία των ερυθροκυττάρων από οξειδωτικές βλάβες (η προστασία γίνεται από την αναχθείσα γλουταθειόνη) Διατηρεί τη γλουταθειόνη σε αναγωγική κατάσταση Προμηθεύει υποστρώματα (πεντόζες) για τη σύνθεση νουκλεοτιδίων

18

19 Εξομονοφωσφορική μεταβολική οδός (ΗΜΡ) ή κύκλος των εξοζών Εξυπηρετεί δύο λειτουργίες του ερυθρού Διατήρηση ισχυρού αναγωγικού περιβάλλοντος Προμήθεια 5-φωσφορικής ριβόζης Απαραίτητη για την περιορισμένη σύνθεση νουκλεοτιδίων

20

21 Οδός μονοφωσφορικής εξόζης NAD και NADP κύριο αναγωγικό δυναμικό Υπάρχουν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις Ρεδουκτάση του γλουταθείου Χρησιμοποιεί το Η + του NADPH και μετατρέπει το οξειδωμένο γλουταθείο (GSSG) σε αναχθείσα μορφή (GSH)

22 Οδός μονοφωσφορικής εξόζης Διπλή λειτουργία μεταβολικής οδού NADPH (GSH) (αναγωγικό δυναμικό) Σπουδαιότερος οξειδωτικός παράγων Η 2 Ο 2 Καταλάσες εξουδετέρωση Η 2 Ο 2 Υπεροξειδάση του γλουταθείου εξουδετέρωση Η 2 Ο 2

23 Οδός μονοφωσφορικής εξόζης L-γλουταμίνη Γλουταθείο τριπεπτίδιο L-κυστεΐνη γλυκίνη Το γλουταθείο προστατεύει από οξείδωση τις θειολικές ομάδες των πρωτεϊνών

24 Αναχθείσα γλουταθειόνη Ρυθμιστικός παράγοντας που προστατεύει την Hb και άλλες πρωτεΐνες από οξειδωτικούς παράγοντες και διατηρεί ανέπαφη τη μεμβράνη Αποσυνθέτει και μετατρέπει το Η 2 Ο 2 σε Η 2 Ο, αποτρέποντας έτσι την οξείδωση της Hb σε μεθαιμοσφαιρίνη

25 Μεθαιμοσφαιρίνη (Meth-Hb) Διαφοράσες Ι και ΙΙ (Ουσίες που ανάγουν την Meth-Hb) NADPH μεθαιμοσφαιρίνη ρεδουκτάση NADH μεθαιμοσφαιρίνη ρεδουκτάση Το 80-90% της Meth-Hb του ερυθρού υφίσταται αναγωγή από τις διαφοράσες Οξείδωση σουλφυδρυλικών ομάδων γλουταθείο προστατευτικός παράγων

26 Ενζυμοπάθειες αναερόβιας γλυκόλυσης Χαρακτηρίζονται από Μειωμένη παραγωγή ΑΤΡ Χρόνια αιμολυτική αναιμία

27 Ενζυμοπάθειες της ΗΜΡ Χαρακτηρίζονται απο Ευαισθησία σε οξειδωτικούς παράγοντες οξέα αιμολυτικά επισόδεια

28 Ενζυμοπάθειες Μεταβιβάζονται κατά το σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα Εξαίρεση αποτελούν G6PD PGΚ Φυλοσύνδετο μεταβίβαση

29 Ενζυμοπενικές καταστάσεις ερυθροκυττάρου Εμφανίζονται με κλινική εικόνα Χρόνιας μη σφαιροκυτταρικής αναιμίας Το ερυθροκύτταρο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες φυσιολογικού stress Οξεία αιμολυτική κατάσταση η αιμόλυση αμφανίζεται σε καταστάσεις έντονου οξειδωτικού stress (λοίμωξη, πυρετός, φυσική άσκηση)

30 Εξοκινάση (ΗΚ) Καταλύει το αρχικό βήμα της γλυκόλυσης Κάθε απώλεια δραστικότητας μειώνει το ρυθμό εισόδου της γλυκόζης στη γλυκολυτική οδό

31

32 Ενζυμοπενικές καταστάσεις ΗΚ Σπάνιες (έχουν περιγραφεί 20 περιπτώσεις) Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονομικότητος Τέσσερα (4) γνωστά ισοένζυμα της ΗΚ Στα ερυθρά υπερτερεί το ισοένζυμο ΗΚ Ι

33 Γλυκοζο-φωσφορική ισομεράση (GPI) Η ανεπάρκεια επηρεάζει την παραγωγή ΑΤΡ και NADPH Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονομικότητος Έχουν περιγραφεί 24 μεταλλάξεις Αυξημένα επίπεδα GPI αναστέλλουν τη δράση της ΗΚ μειώνουν το ρυθμό της γλυκόλυσης

34

35 Φωσφοφρουκτοκινάση (PFK) Το τετραμερές ένζυμο βρίσκεται υπό τον έλεγχο 3 γονιδίων Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονομικότητος Κλινική έκφραση της ανεπάρκειας Αιμολυτική αναιμία μόνη ή σε συνδυασμό με μυοπάθεια, νόσο συσσώρευσης γλυκογόνου τύπου VΙΙ ΚΔΟ μετατοπισμένη προς τα αριστερά Έχουν περιγραφεί 35 περιπτώσεις

36

37 Αλδολάση Είναι γνωστά 3 ισοένζυμα (Α,Β,C) Το Α εκφράζεται στα ερυθροκύτταρα, μυϊκά κύτταρα και μαζί με το C στον εγκέφαλο Το αιμολυτικό σύνδρομο εμφανίζεται σε μετάλλαξη του Α Οι μεταλλάξεις είναι σπάνιες Κλινική εικόνα Ελαφρά έως βαρειά αιμολυτική αναιμία Με ή χωρίς σημεία μυοπάθειας, νοητικής και αυξητικής υστέρησης

38

39 Ισομεράση φωσφορικών τριοζών (ΤΡΙ) Μικρό ένζυμο Βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονομικότητος Η ανεπάρκεια οδηγεί σε αναστολή της γλυκόλυσης Γενικευμένη διαταραχή της παροχής ενέργειας Διαταραχή στο μεταβολισμό των λιπιδίων

40

41 Ισομεράση φωσφορικών τριοζών (ΤΡΙ) Κλινική έκφραση Χρόνια μη σφαιροκυτταρική αναιμία Βαρειά εξελισσόμενη μυϊκή αδυναμία Αυξημένη τάση για λοιμώξεις Πολύ συχνά θάνατο σε νεαρή ηλικία ή ενδομητρίωση

42 Φωσφογλυκερινική κινάση (PGK) 17 παραλλαγές του ενζύμου Ερυθροκύτταρα με ανεπάρκεια PGK χαρακτηρίζονται από Μειωμένη κατανάλωση γλυκόζης Μειωμένη παραγωγή ATP

43

44 Φωσφογλυκερινική κινάση (PGK) Χρόνια μη σφαιροκυτταρική αιμολυτική αναιμία Νευρολογικές εκδηλώσεις Ανωμαλίες συμπεριφοράς Συναισθηματική αστάθεια Νοητική καθυστέρηση Κινητικά προβλήματα Ημιπληγία Αφασία

45 Ενολάση Σπάνια ανεπάρκεια Λίγες περιπτώσεις (3 ανεξάρτητες οικογένειες) Δραστικότητα ενζύμου μισό της φυσιολογικής Αυτοσωμικό επικρετούντα τύπο κληρονομικότητας Δεν έχουν βρεθεί μεταλλάξεις Άγνωστη αιτιοπαθογένεια

46

47 Πυροσταφυλική κινάση (ΡΚ) Η πλέον συχνή αιτία κληρονομικής μη σφαιροκυτταρικής αιμολυτικής αναιμίας Από το 1961 έχουν αναφερθεί περισσότερες από 500 περιπτώσεις Όσο πιο βαρειά η ανεπάρεκεια Ρυθμός γλυκόλυσης Ποσό ΑΤΡ μειωμένα

48

49 Πυροσταφυλική κινάση (ΡΚ) επίπεδα ΑΤΡ επίπεδα 2,3DPG Αναστολή της ΗΚ Αδυναμία λειτουργίας αντλιών κατιόντων και φωσφορυλίωση πρωτεϊνών και λιπιδίων Αποτέλεσμα έξοδος Κ +, Η 2 Ο ενδοκυττάριο ιξώδες Δυσκαμψία μεμβράνης Απομάκρυνση των ερυθρών από τα μακροφάγα

50 Πυροσταφυλική κινάση (ΡΚ) Υπάρχουν 4 ισοένζυμα (μύες, καρδιά, εγκέφαλος) Επίκτητη ανεπάρκεια ΡΚ Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα Μετά από χημειοθεραπεία Αδιευκρίνιστη η φύση της διαταραχής

51 Πυροσταφυλική κινάση (ΡΚ) Αυξημένη δραστικότητα ΡΚ 4 φορές του φυσιολογικού Αυτοσωμικό επικρετούντα τύπο κληρονομικότητας Υψηλά επίπεδα ΑΤΡ Μειωμένα επίπεδα 2,3DPG Ερυθροκυττάρωση

52 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) Ένζυμο τετραμερές Αποτελείται από υποομάδες Η και Μ Σπάνια ανεπάρκεια Έχει περιγραφεί και για τα δύο γονίδια Αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας

53

54 Οδός φωσφορικών πεντοζών Σ αυτή η γλυκόζη Μετατρέπεται σε πεντόζες Απαραίτητα σε ποικιλία βιοσυνθετικών αντιδράσεων Παρέχει αναγωγικό δυναμικό με τη μορφή NADH Σημαντικότερο ένζυμο η G6PD

55 Αφυδρογονάση της 6- φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) Φυλοσύνδετη διαταραχή Η πιο κοινή ανεπάρκεια μεταξύ όλων των κλινικά σημαντικών ενζυμικών ανεπαρκειών Παγκοσμίως προσβεβλημένοι Συχνότερη σε πληθυσμούς της Αφρικής, Μεσογείου και Ανατολής

56

57 G-6-PD 3% στον Ελληνικό πληθυσμό 300 παραλλαγές σημειακές μεταλλάξεις GdA + νέγροι φυσιολογική παραλλαγή GdA - νέγροι αιμόλυση Αιμολυτικό σύνδρομο Gd Med μεσογειακούς (4% ενζυμικής δραστηριότητας Gd Canton (15% ενζυμικής δραστηριότητας, Ανατολικούς λαούς)

58 Αφυδρογονάση της 6- φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) Μηχανισμός αιμόλυσης Ο λόγος NADPH/NADP ρυθμίζει το ρυθμό της αντίδρασης που καταλύει η G6PD και η αντίδραση αναστέλλεται ισχυρά από το NADPH Σε φυσιολογικές συνθήκες NADPH/NADP έτσι η G6PD πλήρως ανεσταλμένη

59 Αφυδρογονάση της 6- φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) Επί παρουσία οξειδωτικού παράγοντα Διεγείρεται η οδός των πεντοζών Σταθερά επίπεδα NADPH και γλουταθειόνης (GHS) Στα κύτταρα με ανεπάρκεια G6PD Δεν αυξάνεται η ροή της γλυκόζης Αποτέλεσμα πτώση επιπέδων NADPH και GHS

60 Αφυδρογονάση της 6- φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) Ακριβής μηχανισμός αιμόλυσης άγνωστος Η μείωση της λειτουργικής επιφάνειας της μεμβράνης Η βλάβη από την εξείδωση Αποτελούν σήμα για απομάκρυνση των ανεπαρκών ερυθροκυττάρων από την κυκλοφορία Με φαγοκυττάρωη από τα μακροφάγα του ΔΕΣ Ωσμωτική λύση

61 Κατάταξη παραλλαγών ανεπάρκειας G6PD (Π.Ο.Υ.) Κλάση Εργαστηριακά ευρήματα Ι ΙΙ Χρόνια μη σφαιροκυτταρική αιμολυτική αναιμία Σοβαρή ανεπάρκεια (δραστικότητα <10%) ΙΙΙ Μέτρια ανεπάρκεια (δραστικότητα 10-60%) IV Φυσιολογική δραστικότητα (60-150%) V Αυξημένη δραστικότητα

62 Πολυμορφικές έναντι σποραδικών μεταλλάξεων G6PD Περιπτώσεις σε περιοχές που ήταν ενδημική η ελονοσία Τα ανεπαρκή αλλήλια G6PD βρίσκονται σε υψηλό ποσοστό (Ν.Ιταλία 1-7%, Ν.Κίνα και Ταϊβάν2-16%, Αφρική 26%, Κούρδοι Εβραίοι 70%, Ελλάδα 3.4%) Φορείς ασυμπτωματικοί, αυξημένο κίνδυνο αιμολυτικών επεισοδίων σε λήψη φαρμάκων, λοιμώξεις και βρώση κουκιών

63 Πολυμορφικές έναντι σποραδικών μεταλλάξεων G6PD Σποραδικές περιπτώσεις Σε όλες τις περιοχές του κόσμου Συνήθως πρόκειται για μεταλλάξεις κλάσης Ι κατά Π.Ο.Υ. Απαντώνται μόνο παραλλαγές με υπολειπόμενη δραστικότητα Η πλήρης έλλειψη είναι ασύμβατη με τη ζωή

64 Κλινικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας της G6PD Αιμολυτική αναιμία (Αιμόλυση οφειλόμενη) σε φάρμακα σε βρώση κουκιών σε λοιμώξεις σε σακχαρώδη διαβήτη κληρονομική μη σφαιροκυτταρική αναιμία Νεογνικός ίκτερος Άλλες εκδηλώσεις

65 Κλινικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας της G6PD Μικρότερη επιβίωση ανεπαρκών ερυθρών Η ανεπάρκεια ενζύμου βρίσκεται και σε άλλους ιστούς Λευκοκύτταρα 22-39% 7% σίελος Ήπαρ 60% Νεφροί 13%

66 Άτομα με ανεπάρκεια G6PD Μειωμένες αθλητικές επιδόσεις Αυξημένη συχνότητα χολολιθίασης Αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων Ευπάθεια στις λοιμώξεις

67 Ανεπάρκεια της G6PD Συνυπάρχει και με άλλες καταστάσεις Οικογενή σφαιροκυττάρωση Άλλες μεμβρανοπάθειες Σύνδρομο Gilbert Μεσογειακά σύνδρομα Άλλες ενζυμοπάθειες

68 Γλουταθειόνη (GSH)( Έχει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση οξειδωτικού stress Για τη σύνθεσή της είναι απαραίτητα 2 ένζυμα Επί ελλέιψεως ενός εκ των δύο έχουμε ως αποτέλεσμα ελάττωση της GSH και πρόκληση αιμολυτικής αναιμίας

69

70 Ένζυμα σύνθεσης GSH Συνθετάση γ-γλουταμύλ-κυστεΐνης 6 περιπτώσεις ασθενών με ανεπάρκεια Συνθετάση της γλουταθειόνης 20 οικογένειες με ανεπάρκεια του ενζύμου Εκδηλώνεται με δύο μορφές Εντοπισμένη στα ερυθρά Γενικευμένη

71 Διαταραχές ενζύμων μεταβολισμού νουκλεοτιδίων Πυριμιδινο 5 νουκλεοτιδάση Αδενοσινο Απαμινάση Πουρίνο νουκλεοσιδο φωσφορυλάση

72

73 Πυριμιδινο 5 νουκλεοτιδάση Πρώτο ένζυμο αποδόμησης στην οδό περισώσεως των πυριμιδινών Η ανεπάρκεια της Ρ5'Ν αποτελεί την 3 η σε συχνότητα αιτία μη σφαιροκυτταρικής αναιμίας Έχει 2 μορφές (Ρ5'Ν-Ι, Ρ5'Ν-ΙΙ) Σημαντική για το ερυθρό η Ρ5'Ν-Ι

74 Πυριμιδινο 5 νουκλεοτιδάση Σημαντική δραστηριότητα Ρ5'Ν στα ΔΕΚ Ανεπάρκεια της Ρ5'Ν έχει περιγραφεί σε 35 οικογένειες Κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα

75 Κλινικά χαρακτηριστικά Ρ5'Ν Εμφανίζεται ως χρόνια αιμολυτική αναιμία Σε ομοζυγώτες ή διπλούς ετεροζυγώτες με δραστικότητα ενζύμου 5-10%) Η βασεόφιλη στίξη οφείλεται σε συγκρίματα μη αποδομημένου RNA Παρόμοια κλινική εικόνα παρουσιάζεται σε δηλητηρίαση από Pb Όταν η συγκέντρωση Pb ανέλθει σε 200μg/dL Πρόκειται για επίκτητη ανεπάρκεια Ρ5'Ν

76 Αδενοσινο - Απαμινάση Επί ανεπάρκειας εμφανίζεται σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια Επί αυξημένης δραστικότητας εμφανίζεται αιμολυτική αναιμία Κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα Η ανωμαλία είναι ειδική για τα ερυθρά

77

78 Αδενοσινο - Απαμινάση Η αυξημένη δραστικότητα του ενζύμου Ανευρίσκεται αυξημένη περίπου 100 φορές και η συγκέντρωση του ΑΤΡ στα ερυθρά είναι η μισή συγκρινόμενη με τα φυσιολογικά Βασική ανωμαλία φαίνεται ότι είναι η υπερπαραγωγή ενός φυσιολογικού δομικά ενζύμου Εμφανίζεται με Αναιμία ήπια ή αντιρροπούμενη από ΔΕΚ

79 Πουρινο-νουκλεοσιδοφωσφορυλάση Ένζυμο κλειδί, μαζί με την ADA, στην οδό περισώσεως των πουρινονουκλεοτίδων Υπεύθυνο για Την ισορροπία μεταξύ της παραγωγής πουρινονουκλεοτίδων και περαιτέρω αποδόμησής τους σε ουρικό οξύ Την εισαγωγή τους σε οδό περισώσεως για τη δημιουργία νουκλεοτιδίων

80

81 Πουρινο-νουκλεοσιδοφωσφορυλάση Αποτελεί σπάνια νόσο (4% μεταξύ ασθενών με ανοσοανεπάρκεια) Κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα Εκδηλώνεται ως σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια

82 Πουρινο-νουκλεοσιδοφωσφορυλάση Στο 1/3 των ασθενών εκδηλώνεται με αυτοάνοσα φαινόμενα Αρθρίτις, περικαρδίτις Η αναιμία μπορεί να είναι πρώιμο εύρημα της ανεπάρκειας της ΡΝΡ Χαρακτηριστικά ανευρίσκεται μειωμένο ουρικό οξύ (<2mg/dL)

83 Διάγνωση ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών Οικογενειακό ιστορικό Ιστορικό περιγεννητικής περιόδου Ιστορικό με συμπτωματολογία από το νευρικό ή μυϊκό σύστημα Συμπτωματολογία από το ΚΝΣ Σπληνομεγαλία (ασταθές εύρημα), ιστορικό πρώιμης χολολιθίασης

84 Εργαστηριακά ευρήματα ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών Μορφολογία ερυθρών Έντονη βασεόφιλη στίξη Έλλειψη Ρ5 Ν Σωμάτια Heinz Μετά από οξύ αιμολυτικό επισόδιο Έλλειψη G6PD, γλουταθειόνης Ακανθοκύτταρα Σοβαρή ανεπάρκεια ΑΤΡ Συχνά σε ανεπάρκεια πολλών ενζύμων

85 Δοκιμασίες διάγνωσης ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών Μαζικές δοκιμασίες (screening tests) Έλλειψη της G6PD Screening test για δραστικότητα της ΡΚ Πρέπει να γίνεται μετά την αφαίρεση των λευκών Αυξημένα επίπεδα νουκλεοτιδίων Μετά από Παρασκευή εκχυλίσματος ερυθρών Προσδιορισμός επιπέδων 2,3DPG, ATP, GSH ερυθρών

86 Δοκιμασίες διάγνωσης ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών 2,3DPG, ή κφ ΑΤΡ έλλειψη ΡΚ 2,3DPG ενδεικτικά διαταραχών ενζύμων στην αρχή της γλυκολυτικής αλύσου Μέτρια ελάττωση της GSH Ανεπάρκεια G6PD

87 Δοκιμασίες διάγνωσης ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών Μέτρηση των επιπέδων των ενδιάμεσων προϊόντων γλυκολυτικής οδού Καλύτερος δείκτης δραστικότητος γλυκολυτικών ενζύμων Αν η διερεύνηση καταλήξει σε υποψία ανεπάρκειας ενζύμου Επιβεβαίωση με μέτρηση της δραστικότητάς του

88 Δοκιμασίες διάγνωσης ερυθροκυτταρικών ενζυμοπαθειών Μοριακές τεχνικές Βοήθησαν στη διάγνωση των ενζυμοπαθειών Παρ όλες τις προόδους στη μεθοδολογία, πολλές περιπτώσεις αιμολυτικών αναιμιών οφείλονται σε άγνωστες μεταβολικές διαταραχές

89 Παγίδες στη διερεύνηση ενζυμοπαθειών Τα αυξημένα ΔΕΚ Η μη απομάκρυνση των λευκοκυττάρων

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Βιολογική Χημεία Ι Δρ Γεωργία Νταλαγιώργου Βιοχημικός Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Κλινικοί συσχετισμοί Αρχές Μεταβολισμού Γλυκόλυση Νεογλυκογένεση Οδός Φωσφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ιερεύνηση του βαθµού συµµόρφωσης των ασθενών µεσογειακής αναιµίας στην Κρήτη στις οδηγίες και στις προτεινόµενες συνθήκες διαβίωσης. Αγωγή υγείας στη µεσογειακή αναιµία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ω3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ω3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΑΡΙΘΜ. 3496 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκύτταρα αποτελούν τα πολυαριθμότερα κύτταρα του περιφερικού

Τα ερυθροκύτταρα αποτελούν τα πολυαριθμότερα κύτταρα του περιφερικού EΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 5 Στο κεφάλαιο αυτό: Ανασκοπείται η λειτουργία του ερυθροκυττάρου και η δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Περιγράφονται τα κύτταρα της ερυθροκυτταρικής σειράς. Τονίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ Type to enter text jαλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα διατροφής & δικαιολογίας Σχολή τεχνολογίας τροφίμων & διατροφής Πτυχιακή Εργασία ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS. Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού Ε. ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 247 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. ΛΑΓΚΩΝΑ-ΣΤΑΘΗ, Φ. ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ Νευρομεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική προσέγγιση ROSE PONS Φυτοιστρογόνα και υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα επιλογής Κλινική Βιοχηµεία εαρινό 2005. Π. Λιάκος "Κλινική Ενζυµολογία" Κλινική Βιοχηµεία. Περιεχόµενα

Μάθηµα επιλογής Κλινική Βιοχηµεία εαρινό 2005. Π. Λιάκος Κλινική Ενζυµολογία Κλινική Βιοχηµεία. Περιεχόµενα Περιεχόµενα Κλινική Βιοχηµεία Εισαγωγή Ένζυµα µεδιαγνωστικήαξία Ένζυµα διαγνωστικού ενδιαφέροντος και βιοχηµικός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας Μετρήσεις ενζύµων ορού στη νόσο Βιοχηµικός έλεγχος ηπατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαια από το σύγγραμμα: Τοξικολογία-Τόμος Α, Α. Κουτσελίνη, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα,2004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιομηχανική Τοξικολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΝΙΚΟΛΙ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΗΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΟΥΓΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Τουρκαντώνη Ναταλία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (LIVER CIRRHOSIS) Πτυχιακή εργασία των φοιτητών: Θεοχαρίδου Ζαχαρένια

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη

MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη 11 MODY: µονογονιδιακές µορφές διαβήτη ΖΩΗ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ενδοκρινολόγος Εισαγωγή-Ορισμός σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) είναι μια ετερογενής μεταβολική νόσος με κεντρικό σημείο τη διαταραχή ή και απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Γ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΖΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Τσαβδαρίδου Ιωάννα Τούλια Ηλέκτρα ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Υπερουριχαιµία, ουρική αρθρίτιδα και τρόποι αντιµετώπισης» Επιµέλεια: Μαλαβάζου Παναγιώτα Πεχλεβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις.

Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπλοκές Σακχαρώδη ιαβήτη Στα Κάτω Άκρα. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις. Μαρία Αρμενατζόγλου Ποθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα