ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ"

Transcript

1 Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Βικεντίου Μυροφόρα, Χημικός, PhD, MSc Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική Επιστημονικός Συνεργάτης, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν Αττικόν 1

2 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Κινητική Ανάλυση προσδιορίζει την αλλαγή μιας συγκεκριμένης παραμέτρου κατά τη διάρκεια του χρόνου Η Κινητική της κυτταρικής απόκρισης αναφέρεται στα γεγονότα μετάδοσης σήματος που έχουν παροδικότητα εντός μερικών λεπτών ή και μικρότερου χρονικού διαστήματος. Τυπικά, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία η απόκριση φθάνει εντός δευτερολέπτων σε ένα ανώτερο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό είτε μπορεί να παραταθεί είτε μπορεί να ξεκινήσει η φθίνουσα πορεία του μόλις επιτευχθεί η κορύφωση εντός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος. 2

3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ TIME ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ (BEADS) Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος κυτταρομετρίας ροής μέσω σφαιριδίων στο αυτόματο λογισμικό Προσδιορισμού CD34+ Βλαστικών Κυττάρων (Stem Cells) 3

4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ TIME ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Αλλαγή στη συγκέντρωση των ιόντων ασβεστίου ανιχνεύεται με τη χρήση φθοριζουσών ουσιών που δεσμεύουν τα ιόντα ασβεστίου Π.χ. indo-1, fluo-4 και fura-2, έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση επιπέδων ενδοκυττάριου ασβεστίου (Ca 2+ ) σε ζώντα κύτταρα Οι φθορίζοντες ανιχνευτές έχουν συγγένεια για τα ιόντα ασβεστίου (Ca 2+ ) σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του Ca 2+ σε κύτταρα που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Οι ανιχνευτές θα υποδείξουν τόσο την αύξηση και μείωση της συγκέντρωσης ελεύθερου κυτοσολικού Ca2+εντός του βιώσιμου κυττάρου με ελάχιστο σφάλμα. 4

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ TIME ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (2) Στην κυτταρομετρία ροής, οι μελέτες κινητικής περισσότερο συχνά τυποποιούνται από την κινητοποίηση Ca 2+ από πολλούς υποδοχείς που συζεύγνυνται με Ca 2+ που υπάρχουν στο κύτταρο, ή σε οδούς εισροής που επιτρέπουν στα ιόντα Ca 2+ να διαχέονται εντός του κυττάρου, υπό συνθήκες πολύ μεγάλης και προς τα έσω κατευθυνόμενης βαθμιδωτής συγκέντρωσης Ca 2+ Η κινητοποίηση κυτοσολικού ασβεστίου μπορεί να μελετηθεί από τα περισσότερα κυτταρόμετρα ροής, εφ όσον το λογισμικό απόκτησης δεδομένων επιτρέπει τη συνεχή απόκτηση και απεικόνιση των γεγονότων με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε μία συνεχής κατανομή της κατάστασης των κυττάρων να μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ως κινητική μέτρηση. Οι ευρέως διαθέσιμοι φθορίζοντες ανιχνευτές αναφοράς διεγείρονται είτε στο ορατό είτε στο υπεριώδες. 5

6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ TIME ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (3) Μελέτη κινητοποίησης του ασβεστίου σε αιμοπετάλια κουνελιού με ΚΡ Χρήση ακετοξικού μεθυλεστέρα του Fluo-3 ο οποίος διαπερνά εύκολα την λιπιδική διπλοστοιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης και υδρολύεται από τις ενδοκυτταρικές εστεράσες στο κυτοσόλιο των αιμοπεταλίων Το ιόν που παράγεται δεσμεύει χηλικά τα ιόντα ασβεστίου Ο ακετοξικός μεθυλεστέρας και το ελεύθερο ιόν του Fluo-3 δεν φθορίζουν ενώ το χηλικό σύμπλοκο του Fluo-3 με τα ιόντα Ca2+ εκπέμπει φθορισμό στα 530 nm 6

7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ TIME ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (4) Μελέτη κινητοποίησης του ασβεστίου σε αιμοπετάλια κουνελιού με ΚΡ (ΙΙ) Ιστόγραμμα κινητοποίησης του ασβεστίου Κατά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων από κάποιον διεγέρτη (θρομβίνη, PAF, Ιονοφόρο Α23187) παρατηρείται αύξηση του κυτοσολικού ασβεστίου και επομένως αύξηση της εντάσεως του φθορισμού Για να παρακολουθήσουμε τη μεταβολή φτιάχνουμε διαδοχικά παράθυρα κατά μήκος της παραμέτρου «time 7

8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ TIME ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Μακρύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να παρακολουθηθεί μέσα στον κυτταρομετρητή Μελέτη Διαφοροποίησης Προλιποκυττάρων σε Λιποκύτταρα Μελέτη Απόπτωσης Ενεργοποίηση κυτταροκινών Εκτίμηση Οξειδωτικής έκρηξης 8

9 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΑ Αυξητικοί παράγοντες Ορμόνες Κυτοκίνες C/EBPα PPARγ C/EBPβ,δ Σχήμα 4: Διαφοροποίηση προλιποκυττάρων σε λιποκύτταρα Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για την επίδραση των λιπαρών οξέων αλλά και άλλων παραγόντων στην πορεία της διαφοροποίησης των προλιποκυττάρων σε λιποκύτταρα. Μέχρι στιγμής στην βιβλιογραφία, ο προσδιορισμός του βαθμού διαφοροποίησης με την χρήση της κυτταρομετρίας ροής, γίνεται κυρίως με δύο τρόπους: α) μέσω της χρώσης των λιποσταγόνων με φθορίζουσα χρωστική και μέτρηση του φθορισμού, και β) με την χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων συνδεδεμένων με φθορίζουσες ουσίες, που προσδένονται σε υποδοχείς που υπερεκφράζονται κατά την διαφοροποίηση. Πρόσφατα στην βιβλιογραφία αναφέρθηκε μια απλή, ευαίσθητη και χαμηλού κόστους μέθοδος διαχωρισμού προλιποκυττάρων και λιποκυττάρων με κυτταρομετρία ροής. Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να παρακολουθήσουμε την μεταβολή τόσο του μεγέθους όσο και της εσωτερικής πολυπλοκότητας καθενός κυττάρου ξεχωριστά. Κατά την πορεία της διαφοροποίησης και οι δυο αυτοί παράγοντες μεταβάλλονται, τα προλιποκύτταρα (με σχήμα ινοβλάστη) χάνουν το αρχικό τους σχήμα και μετατρέπονται σε σφαιρικά κύτταρα με την συσσώρευση λίπους στο εσωτερικό του κυτταροπλάσματος τους (Σχήμα 4). Η αύξηση του μεγέθους και της εσωτερικής πολυπλοκότητας που παρατηρείται κατά την μέτρηση στον κυτταρομετρητή, συσχετίζεται με την συσσώρευση λιποσταγόνων στο εσωτερικό του κυττάρου. Τα κύτταρα διαφοροποιούνται με ένα ετεροχρονισμένο τρόπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ευρύ πεδίο φαινοτύπων κυττάρων. Η σύγκριση των διαφοροποιημένων κυττάρων με τα αδιαφοροποίητα μπορεί να παρέχει ποσοτική εκτίμηση του βαθμού διαφοροποίησης. 9

10 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΑ (2) Με την κυτταρομετρία ροής παρακολουθείται: α) Η μεταβολή του μεγέθους (πρόσθιος σκεδασμός-fs) και β) Η μεταβολή της εσωτερικής πολυπλοκότητας (πλάγιος σκεδασμός-ss) καθενός κυττάρου ξεχωριστά Τα κύτταρα κάθε περιοχής διαφέρουν ως προς την εσωτερική πολυπλοκότητα η οποία αντανακλά την διαφορετική συσσώρευση τριγλυκεριδίων στο εσωτερικό των κυττάρων κατά την πορεία της διαφοροποίησης Στην περιοχή Α περιέχονται τα αδιαφοροποίητα κύτταρα Παρατηρείται προοδευτική αύξηση της συσσώρευσης τριγλυκεριδίων από την περιοχή B στην D Σχήμα 5: Στικτογράμματα που λαμβάνονται από την μέτρηση λιποκυττάρων με κυτταρομετρία ροής 10

11 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ Έκφραση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη διαδικασία της απόπτωσης (π.χ. Bcl-2) Ενεργοποίηση κασπασών (π.χ. caspases -8, -9, and -3) Αλλαγές στο δυναμικό της μεμβράνης του μιτοχονδρίου Αλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη Συρρίκνωση του κυττάρου Αλλαγές χρωματίνης Αποδιάταξη DNA 11

12 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (2) Αλλαγές στη μιτοχονδριακή μεμβράνη Αλλαγές στο δυναμικό της μιτοχονδριακής μεμβράνης (Changes in the mitochondrial membrane potential, (MMP) ) Όταν η μιτοχονδριακή μεμβράνη καταστραφεί η χρώση κατανέμεται στο κυτταρόπλασμα και δημιουργεί νέο ισοζύγιο με τον εξωτερικό χώρο, καταλήγοντας στην απώλεια της χρώσης από το κύτταρο. π.χ. χλωρο-μέθυλ-ροδαμίνη (chloro-methyl-x rhosamine), ροδαμίνη 123 (rhodamine 123) και 3,3 -dihexyloxacarbocyanine - DiOC 6 (3). Σχήμα 6: Κυτταρική σειρά λεμφοβλαστών ανθρώπου, W1L2, με χρώση DiOC 6 (3) στην οποία προστέθηκε και PI. A. Control. B. Κυτταρική σειρά μετά από επώαση 16hr με KCN. Η σήμανση υποδεικνύει τα ζώντα (normal, N), τα αποπτωτικά (apoptotic, A) και τα νεκρά (necrotic, D) κύτταρα. 12

13 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (3) Αλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη Αρχική διαδικασία της κυτταρικής απόπτωσης αποτελεί η μετατόπιση της φωσφολιπιδικής μεμβράνης φωσφατιτυλ-σερίνης ( phosphatidylserine, PS) από το εσωτερικό στο εξωτερικό της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Υπό αυτές τις συνθήκες η PS μπορεί να δεσμεύσει την πρωτεΐνη Annexin V. Η μετατόπιση της μεμβράνης μπορεί να παρατηρηθεί μετά από επώαση των κυττάρων με Annexin V. Η μετατόπιση της PS επάγει και άλλες διαδικασίες της απόπτωσης όπως είναι η απώλεια της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, η αποδιάταξη του DNA και η συρρίκνωση χρωματίνης. Η Annexin V μπορεί να συνδεθεί με τη βιοτίνη ή άλλες φθορίζουσες ουσίες όπως FITC, PE, APC, Cy5, ή Cy5.5, και να χρησιμοποιηθεί στην ΚΡ για την ταυτοποίηση κυττάρων που βρίσκονται στο στάδιο πρώιμης απόπτωσης. Η μετατόπιση της PS συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της νέκρωσης. Λόγω αυτού η Αnnexin V δεν αποτελεί απόλυτο δείκτη απόπτωσης. Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες χρωστικές όπως 7-ακτινομυκίνη (7-amino-actinomysin, 7- AAD) ή το ιωδιούχο προπίδιο (propidium iodide, PI), οι οποίες συνδέονται στα νουκλεϊνικά οξέα και μπορούν να διεισδύσουν την κυτταροπλασματική μεμβράνη μόνο όταν η μεμβράνη καταστραφεί, γεγονός που εμφανίζεται-προκύπτει στα τελευταία στάδια της απόπτωσης ή στη νέκρωση. Σημειώνεται ότι στα νεκρά και αποπτωτικά κύτταρα μειώνονται ο πρόσθιος και πλάγιος σκεδασμός του φωτός. 13

14 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (4) Αλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (ΙΙ) Σχήμα 8: Προσδιορισμός πρώϊμων αποπτωτικών, όψιμων αποπτωτικών και νεκρών κυττάρων με τον συνδυασμό Annexin V και PI, με κυτταρομετρία ροής. Όχι Απόπτωση = Κυτταρική Βιωσιμότητα: Κύτταρα αρνητικά στην Annexin V και στις άλλες χρωστικές βιωσιμότητας δεν έχουν ένδειξη ότι το κύτταρο βρίσκεται σε διαδικασία απόπτωσης Πρώιμη απόπτωση: Κύτταρα θετικά στην Αnnexin V και αρνητικά στις χρωστικές βιωσιμότητας έχουν ένδειξη πρώιμης απόπτωσης (έχει γίνει η μετατόπιση της PS αλλά η κυτταροπλασματική μεμβράνη παραμένει άθικτη) Όψιμη Απόπτωση ή Κυτταρικός Θάνατος: Κύτταρα που είναι θετικά στην Annexin V και στην χρωστική βιωσιμότητας βρίσκονται είτε στο στάδιο όψιμης απόπτωσης είτε είναι νεκρά. 14

15 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (5) Αλλαγές στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (ΙΙΙ) Το ιωδιούχο προπίδιο (Propidium Iodide, PI) λόγω καλών φασματικών χαρακτηριστικών καθίσταται κατάλληλο για πολυπαραμετρικές μετρήσεις. Με τη μέθοδο PI μπορούν να αναλυθούν οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου καθώς και η απόπτωση των υπό μελέτη κυττάρων. Επιτυγχάνεται στοιχειομετρική σύνδεση DNA-χρωστικής (το ποσό δηλ. της χρωστικής που συνδέεται είναι ανάλογο του ποσού του DNA στο κύτταρο). Η ένταση του εκπεμπόμενου φθορισμού είναι ανάλογη του ποσού της χρωστικής που έχει δεσμευθεί από το DNA. Η αντίδραση DNA-χρωστικής ουσίας είναι αμφίδρομη, γι αυτό η μέτρηση πρέπει να γίνεται σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας του κυτταρομετρητή. Μετά τη χρώση τα δείγματα μετρώνται στον κυτταρομετρητή, στις κατάλληλες ρυθμίσεις και πρωτόκολλα, όπου προκύπτει το DNA ιστόγραμμα. Το ποσοστό απόπτωσης των υπό μελέτη κυττάρων λαμβάνεται απ ευθείας κατά τη μέτρηση του δείγματος στον κυτταρομετρητή ροής. 15

16 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ Οι κυτταροκίνες έχουν αποκτήσει κεντρική θέση σε πολλές μελέτες είτε κλινικής είτε βασικής έρευνας, διότι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη μετάδοση ρυθμιστικών μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων κυτταρικών τύπων. Τα τελευταία χρόνια τα φθορίζοντα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι κυτταροκινών και χημειοκινών φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα για την ενδοκυττάρια χρώση και την πολυπαραμετρική κυτταρομετρική ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων, που παράγουν κυτταροκίνες, μέσα σε μεικτούς πληθυσμούς κυττάρων. Η χρώση πολλαπλού ανοσοφθορισμού με αντισώματα έναντι ενδοκυτταρίων κυτταροκινών και δεικτών επιφανείας παρέχει μια τεχνική υψηλής διακριτικής ικανότητας για την ταυτοποίηση του είδους και της συχνότητας (ποσοστού) των κυττάρων, που εκφράζουν μια συγκεκριμένη κυτταροκίνη(ες). Την πιο σημαντική εφαρμογή αυτής της τεχνικής αποτελεί η δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας κυτταρικής απάντησης ως Τύπου 1 (παραγωγή IFN-γ, IL-2 κ.λ.π.) ή Τύπου 2 (παραγωγή IL-4, IL-10 κ.λ.π.). Επιπρόσθετα η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ταχεία ανάλυση μεγάλου αριθμού κυττάρων, που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση στατιστικά σημαντικών μετρήσεων. 16

17 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ (2) Τα κύτταρα σε εναιώρημα παράγουν μόνο πολύ μικρές ποσότητες κυτταροκινών. Επομένως η παραγωγή τους πρέπει να προκληθεί ex vivo. Για κάθε τύπο κυττάρων μπορεί να διαφέρει ο κατάλληλος παράγοντας διέγερσης για την επαγωγή κυτταροκινών. Το πρώτο στάδιο της μεθόδου είναι η κατάλληλη διέγερση των κυττάρων π.χ. κατάλληλος διεγέρτης των Τ κυττάρων είναι ο συνδυασμός φορβολικών εστέρων - ιονομυκίνης ενώ των μονοκυττάρων το LPS. Σημειώνεται ότι ποικίλλει επίσης ο απαιτούμενος χρόνος ενεργοποίησης των κυττάρων για την παραγωγή κάθε ξεχωριστής κυτταροκίνης. Σήμερα, χρησιμοποιείται κατ εξοχήν η διέγερση των κυττάρων με ειδικά πεπτίδια ιών (CMV, HIV) ή μίγματος πεπτιδίων και προσδιορίζεται το ποσοστό των κυττάρων που εκκρίνουν IFN-γ και IL-2. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η ειδική έναντι των ιών ανοσιακή απάντηση. Αμέσως μετά την παραγωγή τους οι κυτταροκίνες εκκρίνονται από τα κύτταρα. Για να μπορέσουν να ανιχνευθούν μέσα στο κύτταρο πρέπει κατά την ενεργοποίηση να συμπεριληφθεί ένας αναστολέας της μεταφοράς των προκυτταρινών από τη συσκευή Golgi, όπως η brefeldin A (BFA)- αντιβιοτικό της ομάδας των μακρολιδών ή η monensinπολυαιθέρας, Έτσι συσσωρεύεται η προκυτταροκίνη στο κυτταρόπλασμα και ανιχνεύεται με μονοκλωνικά αντισώματα. 17

18 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ (3) Πολύ σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου μονοκλωνικού αντισώματος με τη μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα σύνδεσης με ενδοκυττάριες κυτταροκίνες, διότι οι θέσεις σύνδεσης των μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι εξωκυτταρίων κυτταροκινών πολλές φορές δεν έχουν εκφρασθεί ή καλύπτονται στις μη εκκρινόμενες κυτταροκίνες. Επειδή αναμένεται ασθενές σήμα φθορισμού συστήνεται η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων συνδεδεμένων με φυκοερυθρίνη. Ενώ κατά κανόνα δεν υπάρχει πρόβλημα με την ανίχνευση των κυτταροκινών Τύπου 1 (IL-2 και IFN-γ) παρουσιάζονται δυσκολίες στην ανίχνευση των κυτταροκινών Τύπου 2 (IL-4, IL-5 και IL- 10). Έχουν αναπτυχθεί λίγα μονοκλωνικά ικανοποιητικής αντίδρασης με τις κυτταροκίνες Τύπου 2 μέχρι σήμερα και λείπουν τα θετικά δείγματα - μάρτυρες. Έτσι ανιχνεύονται πολύ χαμηλά ποσοστά κυττάρων Τύπου 2. Γενικά απαιτούνται πολλά δείγματα ελέγχου της μεθόδου των ενδοκυτταρίων κυτταροκινών, δείγματα που αποδεικνύουν την επαρκή ενεργοποίηση του δείγματος, τη δράση του αναστολέα της μεταφοράς, την αυθόρμητη παραγωγή κυτταροκίνης χωρίς διέγερση, την αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης, την ικανότητα αντίδρασης του μονοκλωνικού αντισώματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε πολλές μελέτες βασικής ανοσολογίας αλλά και συμβάλλει στην παρακολούθηση κλινικών καταστάσεων, όπως σταδίων της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου πριν και μετά την αντιρετροϊική θεραπεία, Τ δερματικών λεμφωμάτων, αλλεργικών καταστάσεων, μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών και συμπαγών οργάνων κ.ά. 18

19 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ (4) Σχήμα 11 : Πειραματική πορεία και κυτταρομετρική ανάλυση απάντησης σε πεπτίδια του CMV και HIV με παραγωγή IFN-γ. 19

20 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ Οξειδωτική ή αναπνευστική έκρηξη (burst): αιφνίδια μεταβολή του οξειδωτικού μεταβολισμού (κατά τη διέγερση των φαγοκυττάρων) Η οξειδωτική έκρηξη των πολυμορφοπύρηνων και των μονοπύρηνων προσδιορίζεται σε: πρωτοπαθείς διαταραχές των φαγοκυττάρων που αφορούν συγγενείς διαταραχές της λειτουργίας τους (π.χ. χρόνια κοκκιωματώδης νόσος) δευτεροπαθείς διαταραχές των φαγοκυττάρων (π.χ. λοιμώξεις) Μέθοδοι εκτίμησης οξειδωτικής έκρηξης φαγοκυττάρων: δοκιμασία αναγωγής του κυανού του τετραζολίου (NBT test), μέθοδος της χημειοφωταύγειας, μέθοδος της κυτταρομετρίας ροής 20

21 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ (2) Κύρια εφαρμογή αποτελεί η ποσοτική μέτρηση των ενδοκυττάριων οξειδωτικών ουσιών (Η 2 Ο 2, Ο 2- ) με την μετατροπή μη φθοριζουσών ουσιών μέσω αυτών σε φθορίζουσες ουσίες, η ένταση φθορισμού των οποίων αντιστοιχεί στην ποσότητα παραγωγής του υπεροξειδίου του υδρογόνου ή της ρίζας σουπεροξειδίου Τέτοιες ουσίες είναι: η διϋδροροδαμίνη-123 (DHR), η υδροεθιδίνη (ΗΕ), η 2,7 διχλωροφλουορεσκεϊνη (DCF) Καταλληλότερη για την μέτρηση του οξειδωτικού burst είναι η διϋδροροδαμίνη- 123, λόγω του ότι προσφέρει υψηλότερη ένταση φθορισμού. 21

22 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ (3) Σχήμα 12: Η μέτρηση της οξειδωτικής έκρηξης στα κοκκιοκύτταρα περιφερικού αίματος με χρήση διϋδροαιθιδίου. Κατά την οξείδωση παράγεται αιθίδιο το οποίο συνδέεται με το DNA και εκπέμπει στο ερυθρό (fluoresces red). Το ιστόγραμμα δείχνει την εκπομπή φθορισμού στο ερυθρό πριν και μετά την επώαση 15min με 10 mm muramyl dipeptide. Η οριοθέτηση των κοκκιοκυττάρων έγινε μέσω του πλάγιου σκεδασμού του φωτός. 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ J. Ransom, DAKO, Guide to flow cytometry, ed: S. Wulff, 2006, 2nd Edition, Kinetics, Α. Θεοδωρίδου, Δ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Σπυριδάκης, Ε. Κώνστα, Κ. Ψαρρά, Α. Σιαφάκα-Καπάδαη, Μελέτη της κινητοποίησης του ασβεστίου στα αιμοπετάλια κουνελιού με κυτταρομετρία ροής, 2006, Βιβλίο Κλινικού Φροντιστηρίου «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»: Χ. Γκοντίνου, Κ. Ψαρρά, Μ. Μαυρή-Βαβαγιάννη, Μελέτη της επίδρασης του αραχιδονικού οξέος στην πορεία της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων με κυτταρομετρία ροής, 2006, Βιβλίο Κλινικού Φροντιστηρίου «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»: M. Ormerod, Flow Cytometry- A basic introduction, 2008, (http://flowbook.denovosoftware.com ) Μ. Βικεντίου, Ανάλυση DNA και απόπτωσης με κυτταρομετρία ροής, 2006, Βιβλίο Κλινικού Φροντιστηρίου «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»: Ε. Κώνστα, Λειτουργικές δοκιμασίες φαγοκυττάρων, 2006, Βιβλίο Κλινικού Φροντιστηρίου «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»: Κ. Ψαρρά, Οι κυτταροκίνες και ο προσδιορισμός τους, 2006, Βιβλίο Κλινικού Φροντιστηρίου «Κυτταρομετρία Ροής: Κλινικές και Ερευνητικές Εφαρμογές»: 73-75

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD και Βικεντίου Μυροφόρα, Χημικός, PhD Επιστημονικοί Συνεργάτες, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων

3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3. Εκτίµηση της ποσότητας DNA στους πυρήνες των κυττάρων 3.1 Ποσότητα DNA Τα µεγέθη των γενωµάτων των φυτικών ειδών µελετώνται τα τελευταία 50 χρόνια και τα δεδοµένα είναι καταγεγραµµένα σε βάσεις δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Σπυριδούλα Βασιλείου Βιολόγος, PhD Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. Κυτταρομετρία Ροής (ΚΡ): απαραίτητο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ. Μεταπτυχιακή Εργασία:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ. Μεταπτυχιακή Εργασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Εφαρµογή της Κυτταροµετρίας Ροής για τον Ποσοτικό Χαρακτηρισµό των Κυτταρικών Πληθυσµών του Αµφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η βιοφωτονική εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φως και την βιολογική ύλη. Είναι ένας νέος συναρπαστικός τομέας που περιλαμβάνει την "συγχώνευση" της ηλεκτρονικής-τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Oξειδωτικό στρες και Χρόνια Απoφρακτική Πνευμονοπάθεια Επιμέλεια φακέλου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ Ειδ. Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Το οξειδωτικό stress είναι η διαταραχή της ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis clandestina subsp.

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis clandestina subsp. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΖΩΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Sideritis

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Ελληνική Εταιρεία Κυτταροµετρίας Βασιλική Ε. Καλοδήµου (PhD PhD) Μοριακή Γενετίστρια Υπ. Τµήµατος Κυτταροµετρίας Ροής- Έρευνας & Αναγεννητικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και υπολειμματική νόσος. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα Μαριάννα Ν.

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και υπολειμματική νόσος. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα Μαριάννα Ν. Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και υπολειμματική νόσος. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα Μαριάννα Ν. Τζανουδάκη Είναι πλέον κοινός τόπος το ότι η κυτταρομετρία ροής αποτελεί πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Η Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ( ΡΚ, radionuclide angiography η equilibrium radionuclide ventriculography η gated blood pool imaging) αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2)

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ «Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας. Πρόλογος

Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας. Πρόλογος 1 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κατά τη χρονική περίοδο 1999-2000. Η ανάθεση του θέματος και

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία. Τσιάπα Ειρήνη ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Τίτλος εργασίας : Φασματοσκοπία Υπερύθρου και εφαρμογές της στην οφθαλμολογία Τσιάπα Ειρήνη Επιβλέπων Καθηγητής: Παπάζογλου Δημήτριος Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κίνησης αθηρωµατικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες υπερήχων Β-σάρωσης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη κίνησης αθηρωµατικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες υπερήχων Β-σάρωσης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη κίνησης αθηρωµατικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΗ ΑΥΓΩΝ ΟΡΝΙΘΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΗ ΑΥΓΩΝ ΟΡΝΙΘΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα